Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kastrup. HF Søndervang Kastrup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang."

Transkript

1 Søndervang nyt Sommeren 2015 H/F Søndervang

2 Kære medlemmer Nu må det da snart blive sommer. Efter en kold, blæsende og regnfuld maj måned, hvor varmeapparatet har kørt hver dag, så tyder det i skrivende stund på, at vi endelig kan trække i de korte bukser og T-shirt, og vintertøjet kan parkeres i skabet. Bestyrelsen fik den udmærkede ide, at invitere nyere medlemmer til en info-aften den 11. maj 2015 i foreningshuset. Dette blev nævnt på Generalforsamlingen, i Forårsbrevet og slået op på vores hjemmeside. Der kom medlemmer fra to haver og de skal have tak for interessen. Forinden havde vi haft forsikringsmøde, hvor der var mødt 30 gamle medlemmer op og heldigvis var der nogle enkelte af dem der blev og nød godt af de informationer bestyrelsen havde forberedt. Som bekendt besluttede Københavns Kommune, at vi skal have ny adresse her per 1. juni 2015 og vi er i bestyrelsen i fuld gang med tiltag omkring ny og bedre skiltning. En ny oversigtstavle, der tydeliggør havernes placering og nye vejnummerskilte. Endvidere benytter vi lejligheden til at rydde op i skilteskoven ved indkørslen til Søndervang, og endelig etablerer vi nyt autoværn til beskyttelse af hækkene samme sted. Vi afventer kommunens henvendelse for aftale om skiltningen fra Kongelundsvej og ind i vort område. Husk i denne forbindelse, at der skal være tydeligt husnummer på enten postkassen eller lågen altså helt ude ved vejen. Postkassen skal i øvrigt være placeret, så den både i højde og retning, er let tilgængelig for aflevering af post! Som nogle vil huske, så lovede bestyrelsen på generalforsamlingen at vende tilbage på spørgsmålet om, hvorfor afdragslængden på lånet til etablering af el var længere end oprindeligt aftalt. Det skyldes, at renten i perioder har været højere og dermed har afdraget ikke kunne udligne dette. Medio juni er Mejlgården på havevandring i Søndervang for, at udvælge de haver der kan komme i betragtning til de eftertragtede Præmier haver. Omvendt går vi fra Søndervang så på havevandring hos Mejlgården søndag den 14. juni. Det er de, som opnåede Præmiehaver i 2014, der er inviteret til at gå turen i Mejlgården. Efterfølgende er det forbundets havekonsulent der endelig udvælger de haver, som har gjort sig fortjent til præmie. Havevandring den 22. juni 2015 kl. 19:00 sammen med vor nye Havekonsulent John Norrie går vi en tur rundt i Søndervang, hvor du har mulighed for at få alt at vide om havens planter. Vi mødes ved kontoret og slutter i foreningshuset med kaffe, the og kage. Vi har rykket tidspunktet lidt frem til dette års Sct. Hans Aften. Vi starter klokken 20:00, hvor undertegnede vil holde en kort tale. Efterfølgende synger vi de obligatoriske Sct. Hans sange og bålet tændes. Foreningen byder på en øl eller vand og der vil være is til børnene. Så sæt kryds i kalenderen og kryds fingre for vejret er med os. Som sædvanligt finder du mange flere informationer inde i Sommerbrevet, ligesom du altid kan finde vigtige og relevante informationer på vores hjemmeside.

3 Jeg ønsker alle en god sommer. Peter Beck JUNI 2015 Hækkeklipning: Vi nærmer os Skt. Hans, og derfor skal samtlige hække været klippet til den 20. juni. Husk at forhække kun må være 160 cm det gælder hele året. Det er synd, man ikke kan se de dejlige haver, når hækkene bliver for høje. Et godt råd vil være at klippe hækken til 150 cm, hver gang den bliver klippet. Så vil højden passe. Samtidig er der mange haver der bør klippe deres hække ind, idet de er blevet alt for bredde. Generalforsamling: Som lovet på generalforsamlingen, har vi kontaktet Nykredit med henblik på, hvorfor el-lån er løbet over mere end 10 år. Her er svaret fra Nykredit. Nykredit har kikket på sagen og er kommet frem til, at løbetiden oprindeligt, ud fra daværende renteniveau, var 10 år. Men at renten har været variabel så er løbetiden blevet forlænget fordi vores faste afdrag ikke har været nok i forhold til at afdrage på 10 år. Skt. Hans aften: Vi mødes tirsdag den 23. juni kl på Festpladsen til hyggeligt samvær og minibål. Formanden holder tale. Der vil være mulighed for en øl eller vand til de fremmødte, fra foreningen. Høstfest: I forbindelse med foreningens høstfest d. 1. august, der afholdes høstfestudvalgsmøder mandag d. 29. juni, 13. juli og 27. juli, kl på kontoret. Er der nogle medlemmer der gerne vil bidrage med deres frivillige indsats omkring høstfestarrangementet er I meget velkomne. Adresse ændring med mere: Rettelsesblanket på næstsidste side i sommerbrevet. Loppemarked: Den 12. juli afholdes loppemarked på Festpladsen fra kl Der kan på biblioteket, tirsdag d. 7. juli kl. 18:00 19:00, købes en bod, der består af et bord og en plads for 50 kr. HUSK lige penge. Hvis man på C-gangen ønsker at etablerer en bod i egen indkørsel, skal der også købes billet til dette. På selve dagen bliver det sat flag i hækkene fra Kongelundsvej til bagindgangen på Oliefabriksvej. Kom og vær med, så vi kan få en hyggelig dag sammen. Grillen åbner ved middagstid. Der kan også købes kaffe, the og hjemmebag. Husk at sætte bord og evt. stole skal på plads efter brug. Bemærk siden bagerst i sommerbrevet. Kan hænges op på din arbejdsplads eller lignende.

4 Bankospil: Der bliver afholdt bankospil den d. 3. august i foreningshuset. Klubberne står for det. Havevandring: Den 22. juni får vi besøg af Landskabsarkitekt MDL, John Norrie. Vi mødes i kontoret kl og går en tur i haverne og får gode råd om vores eventuelle problemer. Alle er velkomne. Der sluttes af med kaffe, the og kage i foreningshuset. Toiletter på Festpladsen: Af hensyn til hygiejnen er det nødvendigt, at mindre børns brug af foreningens toiletter, kontrolleres af forældrene. Udslagstank findes bag trædøren til højre for dametoiletterne. Udslagskummen skal selvfølgelig rengøres efter brug. Der må ikke smides handsker m.m. i udsalgskummen, da dette stopper afløbet og kræver en ekstra sugning. Der må ikke komme hunde med ind på toiletterne, benyt hundekrogen udenfor. Vi gør opmærksom på, at ved benyttelse af puslebord, skal bleer lægges i affaldscontaineren ved foreningshuset. Bemærk: Tømning af fækalier i udslagstank foregår mellem kl Dog ikke, når der er arrangementer på Festpladsen! Tømning af tanke: Foreningen kan anbefale Kongelundens Slamsuger Service, tlf Ved kontant betaling er prisen 700 kr. På grund af Hovedstadens Kloak kommer med stor og lang traktor/anhænger, og derved alt for tit påfører foreningens områder store skader, må de ikke bruges! Se foreningens opslagstavle. Ved brug af andre slamsuger service end Kongelundens, skal der oplyses at de skal komme med en lille vogn. Motorkøretøjer: Henstilling af motorkøretøjer på gangene, samt på Festpladsen forbudt. Vi opfordrer alle til at overholde dette. Husk max. 10 km i timen. Overhold venligst ensretningen.

5 Byggematerialer og lignende på festpladsen: Da vi gerne vil have at festpladsen ser pæn ud hele sæsonen, henstilles det til at man inden levering af materialer o. lign. på festpladsen, henvender sig til bestyrelsen i kontortiden, inden levering sker. Årsagen til dette er, at der en del arrangementer i løbet af sæsonen, hvor festpladsen skal bruges. Ventelisten: Ventelisten i Søndervang er lukket. Havevanding: I forbindelse med vanding henviser vi til foreningens reglement. Da foreningen også er underlagt kommunens regler om vanding, anmoder vi om, at I følger med i dagspressen omkring Kommuneinformation. Husk, at Københavns Kommunen ikke tillader vanding af græsplæner, dog er det tilladt at vande med opsamlet regnvand. Havepool: På generalforsamlingen 2008 blev det vedtaget at der kun må være havepools op til 5200 l. Se H/F Søndervangs reglement 3 stk. 3. Kontoret: Kontoret på festpladsen har åbent hver 2. tirsdag, kl , i lige uger, frem til 13. oktober. Biblioteket: Biblioteket er åbent hver torsdag kl fra d. 11. juni til og med torsdag d. 27. august. Der kan lånes romaner, fagbøger, kriminalromaner, børnebøger og puslespil. Vi har fået en del bøger, der var med i KAMPAGNEN DANMARK LÆSER (23 april 2015) Verdens bog dag. Vi opfordrer lånere til at aflevere, så husk at afleverer hvad der er lånt i det foregående år. Nye bøger modtages kun efter aftale med biblioteket. Børneklub: Hej alle børn og unge i Søndervang Skriv på facebook H/F Søndervang eller SMS (Christian og Anette, have 158) for at kontakte os i forbindelse med arrangementer. Kredskontoret: Kredskontoret har ferielukning hele juli måned, samt sidste onsdag i hver måned.

6 Udlejning / udlån af foreningens trillebøre, stole og borde: Har du lånt trillebøre, stole eller borde, må de lånte effekter kun bruges i vores haver og må således ikke fjernes fra foreningens område. Arrangementskalender for sæsonen Arrangementskalender for sæsonen marts Vandåbning hvis vejret tillader det! (tilmelding til morgenmad) 22. juni Havevandring kl. 19: juni Skt. Hans aften kl. 20:00 4. juli Musik aften 12. juli Loppemarked 1. august Høstfest 3. august Bankospil 7. september Fodbold Armenien. Danmark 9. august Klunsemesterskab 30. august Børnekegler og Trio 4. september Fodbold Danmark. Albanien 5. september TUT Cup 8. oktober Fodbold Portugal Danmark 11. oktober Fodbold Danmark Frankrig 31. oktober Vandlukning hvis der ikke kommer frost inden! (tilmelding til morgenmad) OBS! Arrangementerne afholdes i foreningshuset med mindre andet er anført. Arrangementerne afholdes i foreningshuset med mindre andet er anført. Kontaktpersoner: Aktivistklubben: Inco, have 110 Mobil Thomas, have 133 Mobil Jannie, have Mobil Se endvidere kalenderen på foreningens hjemmeside eller i foreningshuset. Aktiviteter i foreningshuset: Hver tirsdag og torsdag har foreningshuset åbent for aktiviteter mellem kl Hver onsdag fra kl og søndag fra kl bliver der spillet kegler. Alle medlemmer er velkomne til aktiviteterne. Der henvises til arrangementskalenderen.

7 BESTYRELSEN - SØNDERVANG: BESTYRELSEN - SØNDERVANG: HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, 2770 KASTRUP Formand salg og overdragelse af haver kontakt til kreds og forbund foreningens område. Peter Beck have 100. Kasserer - medlems- og ventelister forsikring foreningens område. Jutta Haahr have 12. Næstformand pligtarbejde byggesager foreningens område. Kim Knoblauch have 111. Bestyrelsesmedlem - sekretær hjemmeside foreningshus/udlejning samarbejde med klubberne pumpelaug nøgler foreningens område. Anne Kitte Mortensen have 94. Bestyrelsesmedlem - foreningshus/udlejning byggesager foreningens område. Thomas Sund have 133. Bestyrelsesmedlem pligtarbejde samarbejde med klubberne foreningens område. Carit Zøllner have 102 Bestyrelsesmedlem forsikring pligtarbejde foreningens område. Per Hester have 51

8 HF. Søndervang, Rettelsesblad. Have nr.: Fornavne Efternavne Adresse Post nr. Telefon By Mobil telefon Afleveres til bestyrelsen i postkassen ved kontoret.

9 LOPPEMARKED SØNDAG 12. juli 2015 Kl. 11:00 - kl. 16:00 Kom og gør et fund - Få en hyggelig dag i en haveforening med miljø og god stemning. Mulighed for køb af kaffe, kage, øl, vand, is, pølser. Parkering: KONGELUNDSVEJ eller OLIEFABRIKSVEJ (bagindgangen) Billetter sælges d. 7. juli kl.: 18:00 19:00 på foreningens bibliotek. HUSK lige penge Kr. 50,00 per bord.

Oplyses skal også, at Fillip Lauersen i oktober måned udtrådte af bestyrelsen, suppleant Dan Heino Jensen, have 60 er derfor indtrådt.

Oplyses skal også, at Fillip Lauersen i oktober måned udtrådte af bestyrelsen, suppleant Dan Heino Jensen, have 60 er derfor indtrådt. Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at udsende Søndervangs forårsbrev, som jeg håber alle giver sig tid til at læse, da der er mange nyttige oplysninger

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Januar. Nr.1 GENERALFORSAMLING I EGEBJERGKLUBBEN SE SIDE 5 VELLYKKET MIDTVEJSVÆLGERMØDE LÆS OM OG SE BILLEDER FRA EGEBJERGKLUBBENS JULEHYGGE SIDE 6-7

Januar. Nr.1 GENERALFORSAMLING I EGEBJERGKLUBBEN SE SIDE 5 VELLYKKET MIDTVEJSVÆLGERMØDE LÆS OM OG SE BILLEDER FRA EGEBJERGKLUBBENS JULEHYGGE SIDE 6-7 Egebjerg januar 2012 GENERALFORSAMLING I EGEBJERGKLUBBEN SE SIDE 5 VELLYKKET MIDTVEJSVÆLGERMØDE SE SIDE 8 LÆS OM OG SE BILLEDER FRA EGEBJERGKLUBBENS JULEHYGGE SIDE 6-7 Januar Nr.1 FA LÆ STEL PÅ S OM AVN

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Møllehøj Information September 2013

Møllehøj Information September 2013 Møllehøj Information September 2013 34. årgang MØLLEHØJS BESTYRELSE Formand Næstformand Kasserer Bestyrelses medlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelses suppleant Bestyrelses suppleant Bilags kontrollant Bilags

Læs mere