Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.7 Brugergrænseflader"

Transkript

1 Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES) GENERELLE UX-GUIDELINES MODTAGERORIENTERET SPROG ENSARTET UDTRYK NAVIGATION OG HANDLING WIREFRAMES FOR SELVBETJENINGSLØSNINGEN SPECIFIKKE UX-GUIDELINES FOR SELVBETJENINGSLØSNINGEN FORBEREDELSE AF BORGEREN INFORMATION UNDERVEJS I LØSNINGEN SIMPEL OPBYGNING OG LOGISK SAMMENHÆNG KOMMUNIKATION ADGANG TIL LOVE OG REGLER BEREGNING AF BOLIGSTØTTE (UDEN LOGIN) MINIMUMSKRITERIER BOLIG, HUSSTAND OG INDKOMSTOPLYSNINGER RESULTAT AF BEREGNING ANSØGNING OM BOLIGSTØTTE (ENLIG MODTAGER) UDFYLDELSE AF GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER VÆLG NÆSTE SKRIDT UDFYLD INDKOMSTOPLYSNINGER VEDHÆFTNING AF DOKUMENTATION KVITTERING ANSØGNING OM BOLIGSTØTTE (BOR SAMMEN MED FLERE) Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 1 af 38 1

3 4.4.1 AFSEND ANMODNING OM SAMTYKKE OG ERKLÆRING OM SOLIDARISK HÆFTELSE INDKOMSTOPLYSNINGER FOR HUSSTANDSMEDLEMMER OPLYS OM FORMUE INDGANGSSIDE FRA BORGER.DK SIDE FOR OPLYS OM FORMUE KVITTERING FOR INDSENDT FORMUEÆNDRING WIREFRAMES FOR DEN INTERNE BRUGERGRÆNSEFLADE SPECIFIKKE UX-GUIDELINES FOR DEN INTERNE BRUGERGRÆNSEFLADE: OPSÆTNING HURTIG ADGANG TIL INFORMATION OG OVERBLIK GENERELLE SKÆRMBILLEDER SØG UDVIDET SØGNING OPGAVEINDBAKKE TVÆRGÅENDE OVERBLIK FRA TELEFONOPKALD TVÆRGÅENDE OVERBLIK FRA OPGAVEINDBAKKE JOURNALNOTAT DRIFTSLEDEROVERBLIK SCENARIE 1, ANSØGNING OM BOLIGSTØTTE BEHOV FOR SUPPLERENDE OPLYSNINGER FREMSØG OPGAVE I OPGAVEINDBAKKE TVÆRGÅENDE OVERBLIK FRA OPGAVEINDBAKKE ÅBN VEDHÆFTET DOKUMENT MANUELT BREV VÆLG BREV VIS BREV BREV SENDT AFSLUT - SKRIV JOURNALNOTAT Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 2 af 38 2

4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 3 af 38 3

5 2 Indledning Bilaget indeholder wireframes til Systemet. Formålet med bilaget er at give Leverandøren inspiration til design af brugergrænsefladen til Systemet. Til at rammesætte ATP s tanker for et brugervenligt og effektivt System, er der udarbejdet en række inspirationsgivende wireframes. Disse wireframes er tænkt som et sæt rammesættende guidelines for, hvordan ATP ønsker at arbejde med Systemet. Herudover er der en række generelle og specifikke user experience guidelines (UX-guidelines), som ATP forventer, at Leverandøren adresserer i Systemet. De generelle er dækkende for alle brugergrænseflader uanset bruger, mens de specifikke er dækkende for den enkelte brugergruppe, som f.eks. borger eller kunderådgiver. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 4 af 38 4

6 3 User experience guidelines (UX-guidelines) 3.1 Generelle UX-guidelines For alle brugergrænseflader gør følgende sig gældende: Modtagerorienteret sprog Labels, overskrifter og tekster gøres korte, præcise og handlingsorienterede. Fagjargon undgås i videst muligt omfang og i stedet anvendes et sprog, som er let for en uindviet at forstå Ensartet udtryk Brugergrænsefladen skal være ensartet: Visuelt, placering, formuleringer etc. Udtrykket i brugergrænsefladen skal være genkendeligt og placering af knapper skal svare overens med brugerens læse- og bevægelsesretning. Brugergrænsefladen skal være logisk opdelt i afsnit og der skal være et tydeligt flow og overblik for brugeren Navigation og handling Systemet skal være let at anvende og intuitivt at navigere rundt i. Systemet skal altid give feedback om dets status samt oplyse brugeren tydeligt og forklarende om eventuelle fejlindtastninger. Der skal altid være mulighed for at annullere/fortryde en handling, og de data brugeren har indtastet bør ikke gå tabt ved navigation frem og tilbage. Hjælp og vejledning skal være let at finde og forstå. Placeringen skal være i umiddelbar nærhed af eksempelvis indtastnings- og handlingsfelt. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 5 af 38 5

7 4 Wireframes for selvbetjeningsløsningen For at illustrere ATP s tanker omkring brugergrænseflader til borgerne, er der udarbejdet wireframes og UX-guidelines. Dette bilag tager udgangspunkt i fire eksempler. I punkt 4.2 illustreres, hvordan borger kan foretage en foreløbig beregning af boligstøtte uden at logge ind. Punkt 4.3 illustrerer skærmbillederne for en ansøgning om boligstøtte, hvor ansøger er enlig. Derpå viser punkt 4.4 de trin, som tilføjes til ansøgningsprocessen, hvis der bor flere personer på den adresse, der søges boligstøtte til. Endelig illustrerer 4.5 et eksempel på en ændring. I dette tilfælde er ændringen, at borger skal oplyse om formue. 4.1 Specifikke UX-guidelines for selvbetjeningsløsningen For borgernes brugergrænseflade gør følgende sig gældende: Forberedelse af borgeren Borgerens forestående proces skal præsenteres gennem et overblik over flowet, eks. ved at præsentere procestrinnene. Borgeren skal have mulighed for at udskrive en guide som kan støtte undervejs i processen Information undervejs i løsningen Borgeren skal have adgang til fuld information om de oplysninger, der indgår i løsningen. Det skal være tydeligt for borgeren hvilke oplysninger der skal angives hvornår og effekten af de valg borgeren træffer Simpel opbygning og logisk sammenhæng Siderne skal være simple med få elementer og der skal være en logisk sammenhæng mellem information og handling Kommunikation Kommunikationen skal fokusere på borgerens ydelser og udbetalinger, og understøtte digital post som foretrukken kanal Adgang til love og regler Undervejs i løsningen skal det være muligt at tilgå regler for tilskud og andre myndigheder. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 6 af 38 6

8 4.2 Beregning af boligstøtte (uden login) Det skal være muligt for borger at lave en foreløbig beregning af boligstøtte på baggrund af enkelte oplysninger om husstand, bolig og indkomst. Nedenfor er vist, hvordan denne beregning kunne se ud. Borger tilgår denne løsning fra borger.dk (uden login) og får heri en indikation på berettigelsen til boligstøtte Minimumskriterier Kriterier som helårsbeboelse og fast adresse er faktorer, som er afgørende for, om borgeren er berettiget til at modtage boligstøtte. Ved at præsentere disse tydeligt inden den foreløbige beregning, afstemmes borgerens forventning. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 7 af 38 7

9 4.2.2 Bolig, husstand og indkomstoplysninger Borgeren skal for at få en foreløbig beregning indtaste oplysninger om: den bolig, der søges boligstøtte til, egen (og evt. husstands) personlige indkomst mv. Indtastningsfelterne skal, som vist nedenfor, præsenteres for borgeren på en overskuelig måde. Her er vist, hvordan oplysningerne, som borgeren skal udfylde, kan samles på én side. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 8 af 38 8

10 4.2.3 Resultat af beregning Borgeren får på baggrund af de indtastede oplysninger vist en foreløbig beregning af boligstøtte. Her gives også en eventuel angivelse af, hvilke oplysninger der gør, at borger formentlig ikke er berettiget til boligstøtte. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 9 af 38 9

11 4.3 Ansøgning om boligstøtte (enlig modtager) Udfyldelse af grundlæggende oplysninger Borgeren skal som det første indtaste nogle grundlæggende oplysninger. På de følgende sider gennemgås det hvilke oplysninger og hvordan de kunne efterspørges Vælg boligtype Borgeren vælger den boligtype, der søges boligstøtte til. Alt afhængig af om boligen er en leje- (herunder privat eller almen), ejer- eller andelsbolig, er ansøgningsforløbet forskelligt. Eksempelvis trækkes oplysninger om almene lejeboliger fra huslejeregistret. Hvorimod ved private lejeboliger vil borgeren selv skulle indtaste de fleste oplysninger. Ligeledes er forløbet for en ansøgning til en ejerbolig anderledes. Ved ejerboliger gives boligstøtten som et lån, hvorfor borgeren undervejs i ansøgningsforløbet skal udfylde en gældserklæring. Derudover giver det mulighed for konkret at forberede borgeren på, hvilke oplysninger der specifikt kræves for den pågældende boligtype. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 10 af 38 1

12 Angiv adresse og husstand Borgeren skal fastlægge om det er den nuværende eller en ny adresse, der søges boligstøtte til. Borgeren bliver her præsenteret for den adresse, som er registreret i Folkeregisteret. Hvis borgeren ikke søger boligstøtte til den viste adresse, men flytter til en ny adresse, gives der mulighed for at angive en ny adresse. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 11 af 38 1

13 Angiv datoer Datoen for hvornår borgeren flytter ind og hvornår der søges boligstøtte fra er vigtige for ansøgningen og disse skal derfor udfyldes som en del af de grundlæggende oplysninger. Datoerne udfyldes ved at borgeren enten indtaster datoerne manuelt eller vælger dem i et kalendermodul. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 12 af 38 1

14 4.3.2 Vælg næste skridt Når de grundlæggende oplysninger er udfyldt, kan borgeren selv vælge at indtaste enten boligoplysninger eller indkomstoplysninger først. Det vil hele tiden være muligt at gå tilbage til dette overblik og evt. også rette i de grundlæggende oplysninger via knappen Redigér. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 13 af 38 1

15 4.3.3 Udfyld indkomstoplysninger Borgeren bliver præsenteret for de via eindkomst trukne indkomstoplysninger og har mulighed for at oplyse om rettelser til dem. Indtastning af boligoplysninger foregår på samme måde. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 14 af 38 1

16 4.3.4 Vedhæftning af dokumentation Borgeren skal ved indtastning af oplysninger også vedhæfte eventuel dokumentation. Vedhæftningen skal kunne foretages i den kategori, hvor det er relevant (f.eks. under boligoplysninger skal det være muligt at vedhæfte en lejekontrakt) eller til sidst i ansøgningsforløbet som nedenstående illustration viser. Vedhæftningen kan foretages på flere måder alt afhængigt af med hvilken platform borgeren tilgår løsningen. Anvender borgeren løsningen på mobil, vil det være muligt at aktivere telefonens kamera og tage et billede af evt. lejekontrakt samt vedhæfte den til ansøgningen. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 15 af 38 1

17 4.3.5 Visning af indtastede oplysninger og foreløbig afgørelse Borgeren får vist de indtastede oplysninger og har mulighed for at gå tilbage og angive rettelser. Derudover får borgeren vist en foreløbig beregning og oplysning om begrundelse, hvis de indtastede oplysninger ikke viser sig at berettige til boligstøtte. Borgeren skal dog have mulighed for at indsende ansøgningen alligevel. Når der trykkes på Godkend og send vil borger få vist de indtastede oplysninger samt skulle underskrive med NemID. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 16 af 38 1

18 4.3.6 Kvittering Når borgeren vælger at indsende sin ansøgning, præsenteres herefter en kvittering for at ansøgningen er sendt til Udbetaling Danmark. Det skal, som det er vist i illustrationen nedenfor, fremgå af kvitteringen, hvornår borgeren kan forvente at få svar på sin ansøgning. Kvitteringen sendes ligeledes til borgeren i Digital Post. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 17 af 38 1

19 4.4 Ansøgning om boligstøtte (bor sammen med flere) Hvis borgeren bor sammen med flere, skal disse husstandsmedlemmer give samtykke til, at beregningen af boligstøtte må foretages på baggrund af deres indkomstoplysninger. Derudover skal husstandsmedlemmer underskrive en erklæring om solidarisk hæftelse. Forløbet illustreret i punkt til punkt er de samme for denne type ansøgning, men som angivet nedenfor, så vil forløbet vist i punkt samt punkt være anderledes. Forløbet indeholder i dette tilfælde en oversigt og angivelse af samtykke for alle husstandsmedlemmer samt indkomstoplysninger for husstandsmedlemmerne (såfremt de har givet samtykke til dette) Afsend anmodning om samtykke og erklæring om solidarisk hæftelse Borgeren skal kunne indtaste oplysninger om husstandsmedlemmerne og afsende en besked til dem om at underskrive erklæringer enten digitalt eller ved en fysisk blanket (afhængig af om husstandsmedlemmet har NemID eller ej). Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 18 af 38 1

20 4.4.2 Indkomstoplysninger for husstandsmedlemmer Borgeren kan på siden for indkomst se de øvrige husstandsmedlemmers indkomst såfremt de har givet samtykke hertil. Her vil det fremgå om husstandsmedlemmet har underskrevet eller ej. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 19 af 38 1

21 4.5 Oplys om formue Borgeren har pligt til at oplyse om ændringer, der har betydning for hans boligstøttesag. Der er adskillige typer af ændringer, som borgeren kan oplyse om, det kan eksempelvis være ændring af indkomst eller formue samt at et husstandsmedlem flytter mv. Nedenfor er det vist, hvordan borgeren kommer fra borger.dk og direkte ind på siden for oplys om ændret formue Indgangsside fra borger.dk Borgeren kan på borger.dk navigere sig til en indgangsside om boligstøtte, hvorfra der er et dybt link ind til det sted i selvbetjeningsløsningen, hvor borgeren kan indberette ændringer til eksisterende sag. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 20 af 38 2

22 4.5.2 Side for oplys om formue Borgeren bliver som det er vist i illustrationen nedenfor ledt direkte til, hvor ændringer til formueoplysninger kan indtastes. Men borgeren har også herfra adgang til at se de øvrige oplysninger i sagen. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 21 af 38 2

23 4.5.3 Kvittering for indsendt formueændring Når borgeren har indtastet sine ændringer og indsendt ansøgningen om boligstøtte, vil en kvittering på det indsendte blive vist. Kvitteringen sendes ligeledes til borgeren i Digital Post. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 22 af 38 2

24 5 Wireframes for den interne brugergrænseflade For at illustrere ATP s tanker omkring brugergrænsefladen til kunderådgiverne er der udarbejdet wireframes og UX-guidelines. Indledningsvis er de generelle skærmbilleder, som skal bruges i de manuelle processer, illustreret. Efterfølgende er to hovedprocesser illustreret. Hovedprocesserne viser henholdsvis en ansøgning med behov for supplerende oplysninger og telefonopkald fra borger. 5.1 Specifikke UX-guidelines for den interne brugergrænseflade: Opsætning Det skal være muligt at tilpasse opsætningen individuelt. Det skal være muligt at udnytte begge skærme Hurtig adgang til information og overblik Alle relevante data skal være tilgængelige i første eller andet niveau. Information relevant for sagsbehandling skal præsenteres i et overblik, så antallet af museklik, indtastninger og scroll minimeres. Funktioner, knapper og indhold der sjældent bruges skal kunne skjules. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 23 af 38 2

25 5.2 Generelle skærmbilleder Søg Nedenstående er en illustration af søgefunktionen. Her kan kunderådgiveren søge en borger frem via borgerens cpr-nummer. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 24 af 38 2

26 5.2.2 Udvidet Søgning Udvidet søgning anvendes hvis borgerens cpr-nummer ikke kendes. Illustrationen viser, hvordan det udvidede søgefelt kan se ud. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 25 af 38 2

27 5.2.3 Opgaveindbakke Opgaveindbakken er udgangspunktet for kunderådgiverens daglige arbejde. Nedenfor en illustration af sådan en indbakke, hvor relevant arbejdspakke er fremsøgt og præsenteret. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 26 af 38 2

28 5.2.4 Tværgående overblik fra telefonopkald Det tværgående overblik fra telefonopkald er det oversigtsbillede, som kunderådgiveren skal orientere sig ud fra ved opkald fra borger. Billedet skal give kunderådgiveren et hurtigt overblik over sagen, og dermed sikre at de fleste telefonopkald kan besvares herfra. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 27 af 38 2

29 5.2.5 Tværgående overblik fra opgaveindbakke Det tværgående overblik fra opgaveindbakken er det oversigtsbillede, som kunderådgiveren får præsenteret, når en opgave er valgt i opgaveindbakken. Den konkrete opgave skal vises for kunderådgiveren, som herefter kan påbegynde den relevante sagsbehandling. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 28 af 38 2

30 5.2.6 Journalnotat Som afslutning på en sagsbehandling eller vejledning af en borger skal kunderådgiveren skrive et journalnotat om de ændringer og den vejledning, der er foretaget og givet. Nedenfor en illustration af, hvordan kunderådgiveren kan promptes. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 29 af 38 2

31 5.2.7 Driftslederoverblik Driftslederoverblikket har til formål at skabe overblik over arbejdspakker, herunder prioritet og antal. Nedenfor illustreres et sådan overblik i numerisk form eller grafisk. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 30 af 38 3

32 5.3 Scenarie 1, ansøgning om boligstøtte behov for supplerende oplysninger Processen for håndtering af en ansøgning om boligstøtte er beskrevet ved følgende skærmdialog: Fremsøg opgave i opgaveindbakke, tværgående overblik fra opgaveindbakke, åbn vedhæftet dokument, manuelt brev, vælg brev, vis brev, brev sendt, afslut skriv journalnotat Fremsøg opgave i opgaveindbakke Kunderådgiveren fremsøger arbejdspakke i opgaveindbakken, og opgaven vælges (Boligstøtteansøgning). Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 31 af 38 3

33 5.3.2 Tværgående overblik fra opgaveindbakke Når opgaven vælges, åbnes det tværgående overblik automatisk. Herfra startes sagshåndteringen op. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 32 af 38 3

34 5.3.3 Åbn vedhæftet dokument Under opgave kan kunderådgiveren se, at der er et dokument tilknyttet sagen. Via link åbnes ansøgningen, og vises på kunderådgiverens anden skærm. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 33 af 38 3

35 5.3.4 Manuelt brev Kunderådgiveren konstaterer et behov for at indhente supplerende oplysninger fra borgeren. Illustrationen viser det tværgående overblik, hvorfra kunderådgiveren via Vælg standardsvar kan lave et manuelt brev til borger. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 34 af 38 3

36 5.3.5 Vælg brev Kunderådgiveren guides via en overskuelig struktur til at vælge den rigtige brevskabelon. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 35 af 38 3

37 5.3.6 Vis brev Når brevet er dannet, præsenteres det for kunderådgiveren, som her har mulighed for at tilføje supplerende oplysninger, inden brevet endelig godkendes. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 36 af 38 3

38 5.3.7 Brev sendt Når brevet er sendt til borgeren opdateres tidslinjen i det tværgående overblik. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 37 af 38 3

39 5.3.8 Afslut - skriv journalnotat Som afslutning promptes kunderådgiveren til at skrive et journalnotat om de ændringer og den vejledning, der er foretaget og givet. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 38 af 38 3

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Bilag 3A.7 Wireframes

Bilag 3A.7 Wireframes Bilag 3A.7 Wireframes Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 4 3 WIREFRAMES FOR SELVBETJENINGSLØSINGEN... 5 3.1 BEREGNERE UDEN

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Selvbetjeningsløsningen boligstøtte. Undervisningspræsentation 28. april 2016

Selvbetjeningsløsningen boligstøtte. Undervisningspræsentation 28. april 2016 Selvbetjeningsløsningen boligstøtte Undervisningspræsentation 28. april 2016 Dagens indhold Præsentation af den nye løsning Gennemgang af demomiljø Instrukser 1 Projekttilgang Visionen Det skal være muligt

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Start Slut Kvittering Udbetaling Danmark har nu fået din ansøgning. Hvis vi har spørgsmål, kontakter vi dig. Ellers får du et brev, når vi har behandlet din ansøgning.

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Anna er 66 år og pensioneret. Da Annas oplever, at hendes syn begynder at blive dårligere, ved hun, at hun snart får brug for nye briller. Hun er

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Side 1 af 18 Kære frivillige sociale foreninger i Assens Kommune Opdateret den 02.10.17 Denne manual skal hjælpe dig igennem 18-ansøgningsprocessen

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet Explorer skal dog - som minimum

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013

VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 Katrine har en læge tæt på hvor hun bor. Da Katrines søn har en speciel sygdom, har Katrine ofte kontakt til sin læge, som hun er meget glad for. Men fordi

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside,

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, 1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, www.egedalkommune.dk/friplads. Klik på linket Den digitale

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

ANMELDE UDREJSE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013

ANMELDE UDREJSE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 ANMELDE UDREJSE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 Dennis har fået arbejde i Kigali, Rwanda, men han ved ikke hvor længe han skal blive i landet. Det kan være alt fra uger til år. Før Dennis skal afsted,

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK FRIPLADS TIL DAGTILBUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013

ANSØGNING OM ØKONOMISK FRIPLADS TIL DAGTILBUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 ANSØGNING OM ØKONOMISK FRIPLADS TIL DAGTILBUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 Lisbeth og Bent skal skilles. Lisbeth og deres 2 fælles børn bliver boende i lejligheden mens det er planen, at Bent skal

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol 16. december 2016 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendige installationer på PC... 1 Kontaktoplysninger

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning omkring kørselsbilag og kørsels-forklæder

Vejledning omkring kørselsbilag og kørsels-forklæder Vejledning omkring kørselsbilag og kørsels-forklæder Indholdfortegnelse: Side Tidsterminer for aflevering af bilag til DSV Transport.... 1 Hvad er et Kørselsforklæde... 2 Udfyldelse af alm. Forklæder (dannet

Læs mere

3 Tryk på Besvar. Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt

3 Tryk på Besvar. Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt Der skal fremsendes fuldmagt, hvis ansøger er en anden end ejendommes ejer, fx en rådgiver eller en andelshaver i en andelsboligforening. 1 Lav et fuldmagtsdokument.

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VITAS Guide til virksomhedsbesøg

VITAS Guide til virksomhedsbesøg I VITAS kan du nemt og hurtigt udfylde en ansøgning. Med virksomhedssupport er det muligt at gennemføre alle dele af en ansøgning, mens du besøger virksomheden. Du kan under besøget udfylde ansøgningen,

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER -

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER - EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER - INTRODUKTION TIL PRAKTIKPORTALEN Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser, der hører ind under De Danske

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up)

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Johanne er 32 og har for to år siden forladt sin kæreste. Ekskæresten Søren skylder hende dog penge fra et forfaldent lån, de har taget sammen, og

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 2 Nødvendige installationer på PC... 2 1. Log på Tilskudsportalen... 3 2. Forsiden af Tilskudsportalen... 4 2.1. Mit overblik...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte, Mellemkommunal refusion, ændring i processen for

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i det faneblad,

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 27. oktober 2016 Version 4 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Login med brugernavn/password... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere