Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.7 Brugergrænseflader"

Transkript

1 Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES) GENERELLE UX-GUIDELINES MODTAGERORIENTERET SPROG ENSARTET UDTRYK NAVIGATION OG HANDLING WIREFRAMES FOR SELVBETJENINGSLØSNINGEN SPECIFIKKE UX-GUIDELINES FOR SELVBETJENINGSLØSNINGEN FORBEREDELSE AF BORGEREN INFORMATION UNDERVEJS I LØSNINGEN SIMPEL OPBYGNING OG LOGISK SAMMENHÆNG KOMMUNIKATION ADGANG TIL LOVE OG REGLER BEREGNING AF BOLIGSTØTTE (UDEN LOGIN) MINIMUMSKRITERIER BOLIG, HUSSTAND OG INDKOMSTOPLYSNINGER RESULTAT AF BEREGNING ANSØGNING OM BOLIGSTØTTE (ENLIG MODTAGER) UDFYLDELSE AF GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER VÆLG NÆSTE SKRIDT UDFYLD INDKOMSTOPLYSNINGER VEDHÆFTNING AF DOKUMENTATION KVITTERING ANSØGNING OM BOLIGSTØTTE (BOR SAMMEN MED FLERE) Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 1 af 38 1

3 4.4.1 AFSEND ANMODNING OM SAMTYKKE OG ERKLÆRING OM SOLIDARISK HÆFTELSE INDKOMSTOPLYSNINGER FOR HUSSTANDSMEDLEMMER OPLYS OM FORMUE INDGANGSSIDE FRA BORGER.DK SIDE FOR OPLYS OM FORMUE KVITTERING FOR INDSENDT FORMUEÆNDRING WIREFRAMES FOR DEN INTERNE BRUGERGRÆNSEFLADE SPECIFIKKE UX-GUIDELINES FOR DEN INTERNE BRUGERGRÆNSEFLADE: OPSÆTNING HURTIG ADGANG TIL INFORMATION OG OVERBLIK GENERELLE SKÆRMBILLEDER SØG UDVIDET SØGNING OPGAVEINDBAKKE TVÆRGÅENDE OVERBLIK FRA TELEFONOPKALD TVÆRGÅENDE OVERBLIK FRA OPGAVEINDBAKKE JOURNALNOTAT DRIFTSLEDEROVERBLIK SCENARIE 1, ANSØGNING OM BOLIGSTØTTE BEHOV FOR SUPPLERENDE OPLYSNINGER FREMSØG OPGAVE I OPGAVEINDBAKKE TVÆRGÅENDE OVERBLIK FRA OPGAVEINDBAKKE ÅBN VEDHÆFTET DOKUMENT MANUELT BREV VÆLG BREV VIS BREV BREV SENDT AFSLUT - SKRIV JOURNALNOTAT Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 2 af 38 2

4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 3 af 38 3

5 2 Indledning Bilaget indeholder wireframes til Systemet. Formålet med bilaget er at give Leverandøren inspiration til design af brugergrænsefladen til Systemet. Til at rammesætte ATP s tanker for et brugervenligt og effektivt System, er der udarbejdet en række inspirationsgivende wireframes. Disse wireframes er tænkt som et sæt rammesættende guidelines for, hvordan ATP ønsker at arbejde med Systemet. Herudover er der en række generelle og specifikke user experience guidelines (UX-guidelines), som ATP forventer, at Leverandøren adresserer i Systemet. De generelle er dækkende for alle brugergrænseflader uanset bruger, mens de specifikke er dækkende for den enkelte brugergruppe, som f.eks. borger eller kunderådgiver. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 4 af 38 4

6 3 User experience guidelines (UX-guidelines) 3.1 Generelle UX-guidelines For alle brugergrænseflader gør følgende sig gældende: Modtagerorienteret sprog Labels, overskrifter og tekster gøres korte, præcise og handlingsorienterede. Fagjargon undgås i videst muligt omfang og i stedet anvendes et sprog, som er let for en uindviet at forstå Ensartet udtryk Brugergrænsefladen skal være ensartet: Visuelt, placering, formuleringer etc. Udtrykket i brugergrænsefladen skal være genkendeligt og placering af knapper skal svare overens med brugerens læse- og bevægelsesretning. Brugergrænsefladen skal være logisk opdelt i afsnit og der skal være et tydeligt flow og overblik for brugeren Navigation og handling Systemet skal være let at anvende og intuitivt at navigere rundt i. Systemet skal altid give feedback om dets status samt oplyse brugeren tydeligt og forklarende om eventuelle fejlindtastninger. Der skal altid være mulighed for at annullere/fortryde en handling, og de data brugeren har indtastet bør ikke gå tabt ved navigation frem og tilbage. Hjælp og vejledning skal være let at finde og forstå. Placeringen skal være i umiddelbar nærhed af eksempelvis indtastnings- og handlingsfelt. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 5 af 38 5

7 4 Wireframes for selvbetjeningsløsningen For at illustrere ATP s tanker omkring brugergrænseflader til borgerne, er der udarbejdet wireframes og UX-guidelines. Dette bilag tager udgangspunkt i fire eksempler. I punkt 4.2 illustreres, hvordan borger kan foretage en foreløbig beregning af boligstøtte uden at logge ind. Punkt 4.3 illustrerer skærmbillederne for en ansøgning om boligstøtte, hvor ansøger er enlig. Derpå viser punkt 4.4 de trin, som tilføjes til ansøgningsprocessen, hvis der bor flere personer på den adresse, der søges boligstøtte til. Endelig illustrerer 4.5 et eksempel på en ændring. I dette tilfælde er ændringen, at borger skal oplyse om formue. 4.1 Specifikke UX-guidelines for selvbetjeningsløsningen For borgernes brugergrænseflade gør følgende sig gældende: Forberedelse af borgeren Borgerens forestående proces skal præsenteres gennem et overblik over flowet, eks. ved at præsentere procestrinnene. Borgeren skal have mulighed for at udskrive en guide som kan støtte undervejs i processen Information undervejs i løsningen Borgeren skal have adgang til fuld information om de oplysninger, der indgår i løsningen. Det skal være tydeligt for borgeren hvilke oplysninger der skal angives hvornår og effekten af de valg borgeren træffer Simpel opbygning og logisk sammenhæng Siderne skal være simple med få elementer og der skal være en logisk sammenhæng mellem information og handling Kommunikation Kommunikationen skal fokusere på borgerens ydelser og udbetalinger, og understøtte digital post som foretrukken kanal Adgang til love og regler Undervejs i løsningen skal det være muligt at tilgå regler for tilskud og andre myndigheder. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 6 af 38 6

8 4.2 Beregning af boligstøtte (uden login) Det skal være muligt for borger at lave en foreløbig beregning af boligstøtte på baggrund af enkelte oplysninger om husstand, bolig og indkomst. Nedenfor er vist, hvordan denne beregning kunne se ud. Borger tilgår denne løsning fra borger.dk (uden login) og får heri en indikation på berettigelsen til boligstøtte Minimumskriterier Kriterier som helårsbeboelse og fast adresse er faktorer, som er afgørende for, om borgeren er berettiget til at modtage boligstøtte. Ved at præsentere disse tydeligt inden den foreløbige beregning, afstemmes borgerens forventning. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 7 af 38 7

9 4.2.2 Bolig, husstand og indkomstoplysninger Borgeren skal for at få en foreløbig beregning indtaste oplysninger om: den bolig, der søges boligstøtte til, egen (og evt. husstands) personlige indkomst mv. Indtastningsfelterne skal, som vist nedenfor, præsenteres for borgeren på en overskuelig måde. Her er vist, hvordan oplysningerne, som borgeren skal udfylde, kan samles på én side. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 8 af 38 8

10 4.2.3 Resultat af beregning Borgeren får på baggrund af de indtastede oplysninger vist en foreløbig beregning af boligstøtte. Her gives også en eventuel angivelse af, hvilke oplysninger der gør, at borger formentlig ikke er berettiget til boligstøtte. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 9 af 38 9

11 4.3 Ansøgning om boligstøtte (enlig modtager) Udfyldelse af grundlæggende oplysninger Borgeren skal som det første indtaste nogle grundlæggende oplysninger. På de følgende sider gennemgås det hvilke oplysninger og hvordan de kunne efterspørges Vælg boligtype Borgeren vælger den boligtype, der søges boligstøtte til. Alt afhængig af om boligen er en leje- (herunder privat eller almen), ejer- eller andelsbolig, er ansøgningsforløbet forskelligt. Eksempelvis trækkes oplysninger om almene lejeboliger fra huslejeregistret. Hvorimod ved private lejeboliger vil borgeren selv skulle indtaste de fleste oplysninger. Ligeledes er forløbet for en ansøgning til en ejerbolig anderledes. Ved ejerboliger gives boligstøtten som et lån, hvorfor borgeren undervejs i ansøgningsforløbet skal udfylde en gældserklæring. Derudover giver det mulighed for konkret at forberede borgeren på, hvilke oplysninger der specifikt kræves for den pågældende boligtype. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 10 af 38 1

12 Angiv adresse og husstand Borgeren skal fastlægge om det er den nuværende eller en ny adresse, der søges boligstøtte til. Borgeren bliver her præsenteret for den adresse, som er registreret i Folkeregisteret. Hvis borgeren ikke søger boligstøtte til den viste adresse, men flytter til en ny adresse, gives der mulighed for at angive en ny adresse. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 11 af 38 1

13 Angiv datoer Datoen for hvornår borgeren flytter ind og hvornår der søges boligstøtte fra er vigtige for ansøgningen og disse skal derfor udfyldes som en del af de grundlæggende oplysninger. Datoerne udfyldes ved at borgeren enten indtaster datoerne manuelt eller vælger dem i et kalendermodul. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 12 af 38 1

14 4.3.2 Vælg næste skridt Når de grundlæggende oplysninger er udfyldt, kan borgeren selv vælge at indtaste enten boligoplysninger eller indkomstoplysninger først. Det vil hele tiden være muligt at gå tilbage til dette overblik og evt. også rette i de grundlæggende oplysninger via knappen Redigér. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 13 af 38 1

15 4.3.3 Udfyld indkomstoplysninger Borgeren bliver præsenteret for de via eindkomst trukne indkomstoplysninger og har mulighed for at oplyse om rettelser til dem. Indtastning af boligoplysninger foregår på samme måde. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 14 af 38 1

16 4.3.4 Vedhæftning af dokumentation Borgeren skal ved indtastning af oplysninger også vedhæfte eventuel dokumentation. Vedhæftningen skal kunne foretages i den kategori, hvor det er relevant (f.eks. under boligoplysninger skal det være muligt at vedhæfte en lejekontrakt) eller til sidst i ansøgningsforløbet som nedenstående illustration viser. Vedhæftningen kan foretages på flere måder alt afhængigt af med hvilken platform borgeren tilgår løsningen. Anvender borgeren løsningen på mobil, vil det være muligt at aktivere telefonens kamera og tage et billede af evt. lejekontrakt samt vedhæfte den til ansøgningen. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 15 af 38 1

17 4.3.5 Visning af indtastede oplysninger og foreløbig afgørelse Borgeren får vist de indtastede oplysninger og har mulighed for at gå tilbage og angive rettelser. Derudover får borgeren vist en foreløbig beregning og oplysning om begrundelse, hvis de indtastede oplysninger ikke viser sig at berettige til boligstøtte. Borgeren skal dog have mulighed for at indsende ansøgningen alligevel. Når der trykkes på Godkend og send vil borger få vist de indtastede oplysninger samt skulle underskrive med NemID. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 16 af 38 1

18 4.3.6 Kvittering Når borgeren vælger at indsende sin ansøgning, præsenteres herefter en kvittering for at ansøgningen er sendt til Udbetaling Danmark. Det skal, som det er vist i illustrationen nedenfor, fremgå af kvitteringen, hvornår borgeren kan forvente at få svar på sin ansøgning. Kvitteringen sendes ligeledes til borgeren i Digital Post. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 17 af 38 1

19 4.4 Ansøgning om boligstøtte (bor sammen med flere) Hvis borgeren bor sammen med flere, skal disse husstandsmedlemmer give samtykke til, at beregningen af boligstøtte må foretages på baggrund af deres indkomstoplysninger. Derudover skal husstandsmedlemmer underskrive en erklæring om solidarisk hæftelse. Forløbet illustreret i punkt til punkt er de samme for denne type ansøgning, men som angivet nedenfor, så vil forløbet vist i punkt samt punkt være anderledes. Forløbet indeholder i dette tilfælde en oversigt og angivelse af samtykke for alle husstandsmedlemmer samt indkomstoplysninger for husstandsmedlemmerne (såfremt de har givet samtykke til dette) Afsend anmodning om samtykke og erklæring om solidarisk hæftelse Borgeren skal kunne indtaste oplysninger om husstandsmedlemmerne og afsende en besked til dem om at underskrive erklæringer enten digitalt eller ved en fysisk blanket (afhængig af om husstandsmedlemmet har NemID eller ej). Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 18 af 38 1

20 4.4.2 Indkomstoplysninger for husstandsmedlemmer Borgeren kan på siden for indkomst se de øvrige husstandsmedlemmers indkomst såfremt de har givet samtykke hertil. Her vil det fremgå om husstandsmedlemmet har underskrevet eller ej. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 19 af 38 1

21 4.5 Oplys om formue Borgeren har pligt til at oplyse om ændringer, der har betydning for hans boligstøttesag. Der er adskillige typer af ændringer, som borgeren kan oplyse om, det kan eksempelvis være ændring af indkomst eller formue samt at et husstandsmedlem flytter mv. Nedenfor er det vist, hvordan borgeren kommer fra borger.dk og direkte ind på siden for oplys om ændret formue Indgangsside fra borger.dk Borgeren kan på borger.dk navigere sig til en indgangsside om boligstøtte, hvorfra der er et dybt link ind til det sted i selvbetjeningsløsningen, hvor borgeren kan indberette ændringer til eksisterende sag. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 20 af 38 2

22 4.5.2 Side for oplys om formue Borgeren bliver som det er vist i illustrationen nedenfor ledt direkte til, hvor ændringer til formueoplysninger kan indtastes. Men borgeren har også herfra adgang til at se de øvrige oplysninger i sagen. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 21 af 38 2

23 4.5.3 Kvittering for indsendt formueændring Når borgeren har indtastet sine ændringer og indsendt ansøgningen om boligstøtte, vil en kvittering på det indsendte blive vist. Kvitteringen sendes ligeledes til borgeren i Digital Post. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 22 af 38 2

24 5 Wireframes for den interne brugergrænseflade For at illustrere ATP s tanker omkring brugergrænsefladen til kunderådgiverne er der udarbejdet wireframes og UX-guidelines. Indledningsvis er de generelle skærmbilleder, som skal bruges i de manuelle processer, illustreret. Efterfølgende er to hovedprocesser illustreret. Hovedprocesserne viser henholdsvis en ansøgning med behov for supplerende oplysninger og telefonopkald fra borger. 5.1 Specifikke UX-guidelines for den interne brugergrænseflade: Opsætning Det skal være muligt at tilpasse opsætningen individuelt. Det skal være muligt at udnytte begge skærme Hurtig adgang til information og overblik Alle relevante data skal være tilgængelige i første eller andet niveau. Information relevant for sagsbehandling skal præsenteres i et overblik, så antallet af museklik, indtastninger og scroll minimeres. Funktioner, knapper og indhold der sjældent bruges skal kunne skjules. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 23 af 38 2

25 5.2 Generelle skærmbilleder Søg Nedenstående er en illustration af søgefunktionen. Her kan kunderådgiveren søge en borger frem via borgerens cpr-nummer. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 24 af 38 2

26 5.2.2 Udvidet Søgning Udvidet søgning anvendes hvis borgerens cpr-nummer ikke kendes. Illustrationen viser, hvordan det udvidede søgefelt kan se ud. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 25 af 38 2

27 5.2.3 Opgaveindbakke Opgaveindbakken er udgangspunktet for kunderådgiverens daglige arbejde. Nedenfor en illustration af sådan en indbakke, hvor relevant arbejdspakke er fremsøgt og præsenteret. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 26 af 38 2

28 5.2.4 Tværgående overblik fra telefonopkald Det tværgående overblik fra telefonopkald er det oversigtsbillede, som kunderådgiveren skal orientere sig ud fra ved opkald fra borger. Billedet skal give kunderådgiveren et hurtigt overblik over sagen, og dermed sikre at de fleste telefonopkald kan besvares herfra. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 27 af 38 2

29 5.2.5 Tværgående overblik fra opgaveindbakke Det tværgående overblik fra opgaveindbakken er det oversigtsbillede, som kunderådgiveren får præsenteret, når en opgave er valgt i opgaveindbakken. Den konkrete opgave skal vises for kunderådgiveren, som herefter kan påbegynde den relevante sagsbehandling. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 28 af 38 2

30 5.2.6 Journalnotat Som afslutning på en sagsbehandling eller vejledning af en borger skal kunderådgiveren skrive et journalnotat om de ændringer og den vejledning, der er foretaget og givet. Nedenfor en illustration af, hvordan kunderådgiveren kan promptes. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 29 af 38 2

31 5.2.7 Driftslederoverblik Driftslederoverblikket har til formål at skabe overblik over arbejdspakker, herunder prioritet og antal. Nedenfor illustreres et sådan overblik i numerisk form eller grafisk. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 30 af 38 3

32 5.3 Scenarie 1, ansøgning om boligstøtte behov for supplerende oplysninger Processen for håndtering af en ansøgning om boligstøtte er beskrevet ved følgende skærmdialog: Fremsøg opgave i opgaveindbakke, tværgående overblik fra opgaveindbakke, åbn vedhæftet dokument, manuelt brev, vælg brev, vis brev, brev sendt, afslut skriv journalnotat Fremsøg opgave i opgaveindbakke Kunderådgiveren fremsøger arbejdspakke i opgaveindbakken, og opgaven vælges (Boligstøtteansøgning). Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 31 af 38 3

33 5.3.2 Tværgående overblik fra opgaveindbakke Når opgaven vælges, åbnes det tværgående overblik automatisk. Herfra startes sagshåndteringen op. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 32 af 38 3

34 5.3.3 Åbn vedhæftet dokument Under opgave kan kunderådgiveren se, at der er et dokument tilknyttet sagen. Via link åbnes ansøgningen, og vises på kunderådgiverens anden skærm. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 33 af 38 3

35 5.3.4 Manuelt brev Kunderådgiveren konstaterer et behov for at indhente supplerende oplysninger fra borgeren. Illustrationen viser det tværgående overblik, hvorfra kunderådgiveren via Vælg standardsvar kan lave et manuelt brev til borger. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 34 af 38 3

36 5.3.5 Vælg brev Kunderådgiveren guides via en overskuelig struktur til at vælge den rigtige brevskabelon. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 35 af 38 3

37 5.3.6 Vis brev Når brevet er dannet, præsenteres det for kunderådgiveren, som her har mulighed for at tilføje supplerende oplysninger, inden brevet endelig godkendes. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 36 af 38 3

38 5.3.7 Brev sendt Når brevet er sendt til borgeren opdateres tidslinjen i det tværgående overblik. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 37 af 38 3

39 5.3.8 Afslut - skriv journalnotat Som afslutning promptes kunderådgiveren til at skrive et journalnotat om de ændringer og den vejledning, der er foretaget og givet. Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Side 38 af 38 3

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Start Slut Kvittering Udbetaling Danmark har nu fået din ansøgning. Hvis vi har spørgsmål, kontakter vi dig. Ellers får du et brev, når vi har behandlet din ansøgning.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside,

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, 1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, www.egedalkommune.dk/friplads. Klik på linket Den digitale

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER -

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER - EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKLÆRER - INTRODUKTION TIL PRAKTIKPORTALEN Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser, der hører ind under De Danske

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Johanne er 32 og har for to år siden forladt sin kæreste. Ekskæresten Søren skylder hende dog penge fra et forfaldent lån, de har taget sammen, og

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Pia er 55 år og på førtidspension. Det har hun været i mange år på grund af problemer med ryggen efter en arbejdsskade. Da Pias kæreste pludselig

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT 17. maj 2002 Side 1 Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT Lars Frelle-Petersen Den Digitale Taskforce, Finansministeriet lfp@tforce.dk 17. maj 2002 Side 2 Den digitale udfordring

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning til bestilling af utensilier

Vejledning til bestilling af utensilier 170007-05 Vejledning til bestilling af utensilier INDHOLD: 1 ÅBNING AF BESTILLINGS-HJEMMESIDEN... 2 2 LOGON... 3 3 ANGIV BESTILLING... 4 4 AFSEND BESTILLING... 6 5 KVITTERING... 7 6 TIMEOUT... 8 7 KONTAKT...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung Tunge særtransporter Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest Jeg er tung Version 08 November 2013 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud UdbudsNet en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud HVAD ER UDBUDSNET? UdbudsNet er en let og overskuelig internetbaseret løsning til håndtering af en digital udbudsproces. Brugergrænsefladen

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Materialebasen. Giv relevante elever adgang til digitale tekster. Version: August 2012

Materialebasen. Giv relevante elever adgang til digitale tekster. Version: August 2012 Materialebasen Giv relevante elever adgang til digitale tekster Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Materialebasen?...4 Hvad kan teksterne?...4 De formelle krav...5 Få adgang som lærer...5

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010 Forskud: Forskud er en betegnelse for de kontante udbetalinger, som tidsmæssigt ligger før hjemkomst fra en tjenesterejse, og som ikke er bogført som direkte omkostninger. Forskud kan kun udbetales til

Læs mere

Kontakthierarkier i Digital Post

Kontakthierarkier i Digital Post Kontakthierarkier i Digital Post Denne vejledning beskriver forskellige måder myndigheder kan opbygge den kontaktbrugergrænseflade der møder slutbrugerne i Digital Post Version: 3. Udarbejdet: juli 2015

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS et interaktivt skema til måling af SKEMA DAN-PSS 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere