Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere"

Transkript

1 Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere

2 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel 1. Indholdsfortegnelse Introduktion Begreber i Campus Overblik Adgang til webservice - Sikkerhed Servicekald Webservice URI Generering af kode til service Test af service Anvendelse af test certifikater Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016

3 Introduktion 2. Introduktion Nyt kapite Dette dokument beskriver anvendelse af webservice beregnet for visning af kursusdata i Learning Management Systemet Campus. Webservicen er udviklet på baggrund af Microsoft Communication Foundation (WCF). Formål Formålet med dokumentet er at beskrive hvordan webservicen anvendes. Målgruppe Dokumentet henvender sig primært til de personer, der er involveret i udvikling af klientløsninger hos Campus brugerorganisationer. Der forudsættes kendskab til udvikling af web baserede løsninger. Definitioner, akronymer og forkortelser Term Synonym Definition LMS Learning Management System Saba LMS Navn på LMS system Campus IIS WCF Kurser Internet Information Server Microsoft Communication Foundation Termen Kurser dækker i dette dokument, både over Læringstitler, Læringsaktiviteter, Læringsforløb og Læringspakker. Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere

4 Introduktion Referencer Nedenfor angives eventuelt referencer til yderligere information, som kan supplere. Referencer i teksten angives med skarpe parenteser [ ] Ref. # Titel Link 1 WCF Security Questions and Answers (Q&A) 2 Working with Certificates 3 WCF Test Client (WcfTestClient.exe) Anvendt typografi Ref Eksempel Fed kursiv [nr] Anvendes til navne Angiver en reference til en kildeangivelse Historik Dato Version Rettelser 3 mar maj Dokument oprettet. 1.1 Dokument opdateret til seneste version af servicen 4 Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016

5 Begreber i Campus 3. Begreber i Campus Nyt kapite Læringselementer Læringsaktiviteter, læringsforløb og læringspakker er de læringselementer der gør selve kurset tilgængelig for kursisten. Læringsaktivitet Læringsforløb Læringspakke Kursist Læringsaktiviteter, læringsforløb og pakker repræsenterer således samme niveau af læringselementer. Læringstitel Læringstitler kan opfattes som en beskrivelse af selve kurset, men indeholder ingen information om sted og tidspunkt. Læringsaktivitet Man opretter læringsaktiviteter på baggrund af læringstitler og herved får kurset tid og sted samt gøres tilgængeligt for kursister som er oprettet i samme domæne som læringsaktiviteten. Læringselementet læringsaktivitet har en valgfri undervisningsform som kan være: Blended learning E-information E-læring foredrag Holdundervisning Konference Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere

6 Begreber i Campus Møde Seminar Test Virtuel holdundervisning Eksempel på læringsaktivitet Læringsaktivitet Vedhæftning Vedhæftet indholdsmodul Fil, URL Læringstitel E-læringspakke Kursist Vedhæftning Vedhæftet indholdsmodul Fil, URL E-læringspakke En læringsaktivitet, med undervisningsformen E-læring eller E-information, adskiller sig fra en læringsaktivitet, med en af de andre undervisningsformer, kun derved at E-læringskursus og E- information ikke har tid og sted. Dvs. en læringsaktivitet fx med undervisningsformen holdundervisning godt kan indeholde en E-læringspakke direkte som vedhæftet indhold (Dvs. uden at E- læringspakken er indeholdt i en læringstitel). Der skelnes således mellem E-læringspakke og læringsaktivitet af formen E-læring. 6 Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016

7 Begreber i Campus Læringsforløb Læringselementet læringsforløb kan opfattes som en læringsaktivitet med fast undervisningsform, som er Læringsforløb. Man opretter læringsforløb på baggrund af læringstitler eller andre læringsforløb. Under læringsforløb ligger en eller flere stier, under stier ligger en eller flere moduler, under moduler ligger en eller flere læringstitler eller andre læringsforløb. Eksempel på læringsforløb Læringsforløb Sti 1 Sti 2 Modul 1 Modul 1 Modul 2 Kursist Læringsforløb Læringstitel Læringstitel Sti 1 Modul 1 Modul 2 Læringsforløb Læringstitel Sti 1 Sti 2 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Et læringsforløb kan opfattes som en læringsaktivitet hvori der indgår nogle valg/stier Altså hvis man fx ønsker at oprette et læringsforløb for nye medarbejdere vil der måske indgå en fælles del som består af en læringstitel som alle nye medarbejdere skal på. Herefter kan man oprette en sti for kundeområdet som igen indeholder en læringstitel og en anden for økonomiområdet, under kundeområdet kan der fx oprettes en sti til supporten og en anden for kursus. Alt efter hvor man ansættes, vælges altså den sti som giver kursisten adgang til relevante læringstitler eller andre læringsforløb. Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere

8 Begreber i Campus Læringspakker Læringselementet pakke kan i lighed med læringsforløb opfattes som en læringsaktivitet med fast undervisningsform, som er Pakke En læringspakke er en måde, at samle flere læringstitler og læringsaktiviteter på og på den måde gøre det muligt for kursister, at tilmelde sig flere læringselementer samtidigt. Man opretter læringspakker på baggrund af læringsaktiviteter og/eller læringstitler, der tilknyttes som vare. Eksempel på læringspakke Læringspakke Vedhæftning Vare Vare Vare Kursist Fil, URL Læringsaktivitet Læringsaktivitet Læringstitel Vedhæftet indholdsmodul Vedhæftet indholdsmodul Vedhæftning E-læringspakke Læringstitel Læringstitel E-læringspakke Fil, URL 8 Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016

9 Overblik 4. Overblik Nyt kapite Webservicen er beregnet til at hente en liste af udbudte kurser fra en given kursusudbyder i Campus. Formålet med webservicen er at give organisationer med eget websted eller intranet mulighed for, at hente og udstille deres kursusudbud fra Campus og dermed mindske tidsforbrug til administration. Anvendelse af webservicen vil normalt være via en klient applikation/komponent, som kører hos organisationen med eget websted. KMD SSL transport Klient installation Web Server Webservicen hostes på en server hos KMD og kan udelukkende tilgås via https / SSL. En klient applikation vil typisk tilgå webservicen med en forespørgsel om at hente en liste med kursusudbyderens kurser i Campus. I nedenstående figur vises et eksempel, hvor en komponent kalder webservicen med metodekaldet HentDanskeKurser( ). I hvert kald til web servicen skal angives et brugerid og et kodeord: Dette bliver authentikeret og derefter hentes data, som passer til de angivne værdier. Klient system Websted/Intranet Formateret HTML Web Komponent HentDanskeKurser(..) Returobjekt Web Service applikation Authentikering Business kald Campus database For hvert kald returneres et objekt med information om status, eventuelle valideringsfejl m.v. Dette objekt kan anvendes til at foretage opdatering af status i eget system afhængig af om kaldet var succesfuldt eller fejlede. Kaldet indeholder også listen af værdier med kursusinformationer. Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere

10 Adgang til webservice - Sikkerhed 5. Adgang til webservice - Sikkerhed Nyt kapite Adgangen til webservicen styres af Moderniseringsstyrelsen. Adgangen til opdatering af data gælder inden for givne rammer som opsættes af Moderniseringsstyrelsen, efter nedenstående principper. Hver organisation som ønsker adgang til webservicen, defineres i en database med et unikt brugernavn og kodeord. Det er det brugernavn og kodeord som skal angives i hvert kald til servicen jvf. eksemplet ovenfor. Hver organisation er knyttet til et domæne og kurser udbydes indenfor domæner. Moderniseringsstyrelsen mapper brugernavne til et eller flere domæner og giver derigennem adgang til at hente kursusinformation via webservicen. Det er således ikke muligt, at komme til at hente kurser som ligger uden for egne rækker. 10 Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016

11 Servicekald 6. Servicekald Nyt kapite Servicekaldende gennemgås i de følgende afsnit. Domæner Hvis man er en organisation som dækker flere domæner eller hvis man har en række underdomæner tilknyttet, så kan man starte med at hente en liste af de domæner, man har adgang til. Derefter kan man for de enkelte domæner hente de tilknyttede kurser. Metodekald Parametre Returnerer HentDomains userid, password Liste af alle domæner. HentBrugerDomains userid, password Liste af de domæner som brugeren har adgang til. Resultatet af ovenstående kald er et DomainResult som kunne have følgende indhold (forkortet). <DomainResult xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <ExtensionData /> <BatchId>0</BatchId> <Beskrivelse /> <Statuskode>Ok</Statuskode> <Domains> <Domain> <ExtensionData /> <Beskrivelse>Campus Statens Fælles Læringssystem (world)</beskrivelse> <Id>domin </Id> <Titel>world</Titel> </Domain> <Domain> <ExtensionData /> <Beskrivelse> (Stat Fælles)</Beskrivelse> <Id>domin </Id> <Titel>Stat Fælles</Titel> </Domain> </Domains> </DomainResult> Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere

12 Servicekald Kurser læringstitler med læringsaktiviteter For at hente kurser kan følgende servicemetoder anvendes. Metodekald Parametre Returnerer HentAlleKurser userid, password, måneder Liste af alle kurser (læringsaktiviteter) for det antal måneder der angives. Resultatet kan indeholde kurser både på dansk og engelsk HentDanskKursus userid, password, kursusid Hent det angivne kursus med dansk sprog HentDanskeKurser userid, password, måneder Hent alle dansksprogede kurser HentDanskeKurserForDomain userid, password, domainid, måneder Hent alle danske for et givet domæne. Der hentes læringstitler og de læringsaktiviteter (afholdelser) som er knyttet til læringstitlen. Angivelse af måneder angives som et helt tal. Dags dato svarer til 0 måneder og et halt år tilbage svarer til minus 6 måneder. DomainId er Campus domæne id, som kan findes ved først at hente listen af domæner som angivet ovenfor. Resultatet af kaldet returneres i et såkaldt KursusResult, som indeholder status for kaldet og eventuelle kurser. Nedenstående er et eksempel på et resultat: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KursusResult xmlns:xsd=" xmlns:xsi=" <BatchId>0</BatchId> <Beskrivelse/> <Statuskode>Ok</Statuskode> <Kurser> <Kursus> <Afholdelser> <KursusAfholdelse> <Beskrivelse>Beskrivelse fra Aktivitet</Beskrivelse> <DomainId>domin </DomainId> 12 Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016

13 Servicekald <DomainNavn>Test Styrelse 3_1</DomainNavn> <Id>class </Id> <Kursistantal>0</Kursistantal> <KursusBeskrivelse>Formål fra titel</kursusbeskrivelse> <KursusResume>Indhold fra titel</kursusresume> <LaeringsID>cours </LaeringsID> <Laeringsform>Tilstedeværelseskursus</Laeringsform> <MaksimaltDeltagerAntal>23</MaksimaltDeltagerAntal> <MinimumDeltagerAntal>1</MinimumDeltagerAntal> <Pris>19.00</Pris> <Region>Hovedstaden</Region> <Resourcer> <Resource> <Efternavn>Nielsen</Efternavn> <Fornavn>Rene</Fornavn> <Telefon> </Telefon> </Resource> <Resource> <Efternavn>Brogaard</Efternavn> <Fornavn>Per</Fornavn> <Telefon> </Telefon> </Resource> </Resourcer> <SessionSkabelon>Fr 12-15</SessionSkabelon> <SlutDato> </SlutDato> <Sprog>Dansk</Sprog> <SprogId>local </SprogId> Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere

14 Servicekald <StartDato> </StartDato> <Status>Åben normal</status> <StatusKode>100</StatusKode> <Sted>KMD Ballerup</Sted> <TilmeldingFraDato> </TilmeldingFraDato> <TilmeldingSlutDato> </TilmeldingSlutDato> <Titel>Lagkage bagning</titel> <Valuta>Danske kroner</valuta> <ValutaKode>DKK</ValutaKode> <Varighed>180.00</Varighed> <Vedhaeftninger> <Vedhaeftning> <Beskrivelse>Administrativ vedhæftning</beskrivelse> <Url>google.dk</Url> </Vedhaeftning> <Vedhaeftning> <Beskrivelse>Vejledningsmateriale</Beskrivelse> <Url>google.dk</Url> </Vedhaeftning> </Vedhaeftninger> <VisCallcenter>1</VisCallcenter> <VisForKursist>1</VisForKursist> </KursusAfholdelse> </Afholdelser> <Audience>Audience Lagkage bagning</audience> <Beskrivelse>Formål fra titel</beskrivelse> <BilledId>Billed ID 1 Lagkage bagning</billedid> <Custom0>0</Custom0> <Custom1>0</Custom1> 14 Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016

15 Servicekald <Custom2/> <Description>Description Lagkage bagning</description> <DomainID>domin </DomainID> <Evaluering>Evaluation Lagkage bagning</evaluering> <Id>cours </Id> <Kategorier> </Kategorier> <Kategori><Titel>Fødevarer</Titel></Kategori> <KursusForm>Tilstedeværelseskursus</KursusForm> <KursusResume>Indhold fra titel</kursusresume> <Leverandoer>Ekstern</Leverandoer> <MaksimaltDeltagerAntal>23</MaksimaltDeltagerAntal> <Metode>Method Lagkage bagning</metode> <MinimumDeltagerAntal>1</MinimumDeltagerAntal> <Niveau>Niveau Lagkage bagning</niveau> <Note>Comments Lagkage bagning</note> <Preparation>Preparation Lagkage bagning</preparation> <Prerequisites>Prerequisites Lagkage bagning</prerequisites> <Pris>17.00</Pris> <Publikumstyper> <Publikumstype><Titel>Moderniseringsstyrelsen</Titel></Publikumstype> </Publikumstyper> <TilmeldingFraDato> </TilmeldingFraDato> <TilmeldingSlutDato> </TilmeldingSlutDato> <Titel>Lagkage bagning</titel> <Vedhaeftninger> <Vedhaeftning><Beskrivelse>Vedhæftning</Beskrivelse> <Url> </Url> </Vedhaeftning> Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere

16 Servicekald </Vedhaeftninger> <Venteliste>0</Venteliste> <VisCallcenter>0</VisCallcenter> <VisForKursist>1</VisForKursist> </Kursus> </Kurser> </KursusResult> Kursusforløb læringsforløb Bemærk: Læringsforløb anvendes ikke pt. Metoderne angivet nedenfor findes, men er ikke testet. Til at hente læringsforløb kan nedenstående metoder anvendes: Metodekald Parametre Returnerer HentAlleKursusForloeb userid, password, måneder Liste af alle kursusforløb for det antal måneder der angives. Resultatet kan indeholde kursusforløb både på dansk og engelsk HentDanskKursusForloeb userid, password, forloebid Hent det angivne kursusforløb med dansk sprog HentDanskeKursusForloeb userid, password, måneder Hent alle dansksprogede kursusforløb HentDanskeKursusForloebForDomain userid, password, domainid, måneder Hent alle danske kursusforløb for et givet domæne. Resultatet af kaldet returneres i et såkaldt KursusForloebResult, som indeholder status for kaldet og eventuelle kursusforløb. Nedenstående er et eksempel på et resultat uden nogen kursusforløb: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KursusForloebResult xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <ExtensionData /> <BatchId>0</BatchId> <Beskrivelse /> <Statuskode>Ok</Statuskode> <KursusForloeb /> </KursusForloebResult> 16 Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016

17 Servicekald Kursuspakker læringspakker Bemærk: Læringspakker anvendes ikke pt. Metoderne givet nedenfor findes, men er ikke testet. Til at hente læringspakker kan nedenstående metoder anvendes: Metodekald Parametre Returnerer HentAlleKursusPakker userid, password, måneder Liste af alle kursuspakker for det antal måneder der angives. Resultatet kan indeholde kursuspakker både på dansk og engelsk HentDanskKursusPakke userid, password, pakkeid Hent det angivne kursuspakke med dansk sprog HentDanskeKursusPakker userid, password, måneder Hent alle dansksprogede kursuspakker HentDanskeKursusPakker ForDomain userid, password, domainid, måneder Hent alle danske kursuspakker for et givet domæne. Resultatet af kaldet returneres i et såkaldt KursusResult, som indeholder status for kaldet og eventuelle kursuspakker. Nedenstående er et eksempel på et resultat: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KursusPakkeResult xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <ExtensionData /> <BatchId>0</BatchId> <Beskrivelse /> <Statuskode>Ok</Statuskode> <KursusPakker> <Kursuspakke> <ExtensionData /> <AntalVarerIpakken>6</AntalVarerIpakken> <Beskrivelse>OBS Tilmelding og pris oplyses ved henvendelse til din HR-afdeling Formålet med uddannelsen er at skabe kompetente projektledere, der kan: Planlægge, styre og lede projekter indholdsmæssigt og personalemæssigt Håndtere forandringer og ændrede forudsætninger i projekter Forstå og håndtere processer i projektgruppen og mellem projektgruppen og driftsorganisationen Tackle svære situationer/konflikter i f.t. projektdeltagere Lede projekter i et politisk system, præget af kompleksitet og foranderlighed</beskrivelse> Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere

18 Servicekald <DomainId>domin </DomainId> <DomainNavn>FM_fælles</DomainNavn> <Id>pckge </Id> <PakkeNummer> </PakkeNummer> <Pakkenavn>Projektlederuddannelsen</Pakkenavn> <Pris>0</Pris> <PrisType>100</PrisType> <PrisTypeNavn>Prisniveau for pakke</pristypenavn> <Sprog>Dansk</Sprog> <SprogId>local </SprogId> <TilmeldingFraDato> </TilmeldingFraDato> <TilmeldingSlutDato /> <Valuta>Danske kroner</valuta> <VisCallcenter>1</VisCallcenter> <VisForKursist>1</VisForKursist> </Kursuspakke> </KursusPakker> </KursusPakkeResult> 18 Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016

19 Webservice URI 7. Webservice URI Nyt kapite Webservice URI for produktionssystemet er: Til udvikling af logik kan anvendes en test webservice som er udstillet på adressen: Opsætning af webservice Konfigurationsfilen web.config indeholder angivelse endpoints og bindinger og skal tilpasses den aktuelle installation. Nedenfor er angivet eksempel på indstillinger for ovennævnte endpoints. Opsætning med SSL Til opsætning med SSL (X.509) transportsikkerhed anvendes nedenstående indstillinger i konfigurationsfilen på klienten til angivelse af binding. <system.servicemodel> <bindings> <wshttpbinding> <binding name="wshttpsecuretransport" closetimeout="00:01:00" opentimeout="00:01:00" receivetimeout="00:10:00" sendtimeout="00:01:00" bypassproxyonlocal="false" transactionflow="false" hostnamecomparisonmode="strongwildcard" maxbufferpoolsize="524288" maxreceivedmessagesize="65536" messageencoding="text" textencoding="utf-8" usedefaultwebproxy="true" allowcookies="false"> <readerquotas maxdepth="32" maxstringcontentlength="8192" maxarraylength="16384" maxbytesperread="4096" maxnametablecharcount="16384" /> <reliablesession ordered="true" inactivitytimeout="00:10:00" enabled="false" /> <security mode="transport"> Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere

20 Webservice URI <transport clientcredentialtype="none" proxycredentialtype="none" realm="" /> <message clientcredentialtype="windows" negotiateservicecredential="true" establishsecuritycontext="true" /> </security> </binding> </wshttpbinding> </bindings> <client> <endpoint address=" binding="wshttpbinding" bindingconfiguration="wshttpsecuretransport" contract="kursus.icoursecatalogservicelibrary " name="campus produktion"> <identity> <dns value="localhost" /> <certificate encodedvalue="cn=*.stat-campus.dk, O=Økonomistyrelsen, C=DK" /> </identity> </endpoint> <endpoint address=" binding="wshttpbinding" bindingconfiguration="wshttpsecuretransport" contract="kursus.icoursecatalogservicelibrary " name="campus test"> <identity> <dns value="localhost" /> </identity> </endpoint> </client> </system.servicemodel> Klientens EndPoint defineres i konfigurationsfilen med angivelse af URI for webservicen samt ovennævnte Binding name (= wshttpsecuretransport ). I produktionsmiljøet skal angives den korrekte URI fra KMD. 20 Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016

21 Generering af kode til service 8. Generering af kode til service Nyt kapite Ved at angive URI til webservicen i browseren (fx: vises et skærmbillede lignende nedenstående i browservinduet: Anvendes Visual Studio 2005/2008/2010/2012/2013 til udvikling af klienten kan man anvende værktøjet svcutil til at danne proxy klasser og konfigurationsfil ved at angive: svcutil i et Visual Studio kommandoprompt vindue. Alternativt kan man vælge at tilføje servicen direkte i Visual Studio, som en Service Reference ved at angive URI en. Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere

22 Test af service 9. Test af service Nyt kapite Anvender man Visual Studio 2008/2010/2012/2013 har man mulighed for at få genereret en testklient ud fra ovenstående definition ved at skrive kommandoen wcftestclient.exe i en Visual Studio kommandoprompt. Derved startes en test klient med mulighed for at aktivere metoder og inspicere konfigurationsfil. Anvendelsen af dette forudsætter opsætning af et metadata endpoint. Bemærk: Dette er endnu ikke defineret for KMD s miljøer.(juni 2014) Dette er dog gjort på adressen og vil kunne anvendes indtil videre. 22 Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016

23 Anvendelse af test certifikater 10. Anvendelse af test certifikater Nyt kapite Produktionsservicen anvender gyldige certifikater, men køres der mod testservicen er der intet certifikat. Hvis der på testservicen skulle være opsat et til lejligheden dannet test-certifikat, kan nedenstående metode anvendes, da man ikke kan teste/afvikle en klient applikation mod en webservice, der er opsat med et test certifikat uden at få valideringsfejl. Implementér en klasse som nedenstående: using System.Net; using System.Net.Security; using System.Security.Cryptography.X509Certificates; namespace Campus.WindowsClient { internal class PermissiveCertificatePolicy { private static PermissiveCertificatePolicy CurrentPolicy; private string subjectname; private PermissiveCertificatePolicy(string subjectname) { this.subjectname = subjectname; ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback += new RemoteCertificateValidationCallback(RemoteCertValidate); } public static void Enact(string subjectname) { CurrentPolicy = new PermissiveCertificatePolicy(subjectName); } private bool RemoteCertValidate(object sender, X509Certificate cert, X509Chain chain, SslPolicyErrors error) { if (cert.subject == subjectname) { return true; } return false; } } } Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere

24 Anvendelse af test certifikater Et eksempel på anvendelse af webservicen med test certifikat: username = ConfigurationManager.AppSettings["username"]; password = ConfigurationManager.AppSettings["password"]; httpendpoint = ConfigurationManager.AppSettings["httpEndPoint"]; certifikatnavn = ConfigurationManager.AppSettings["certificat"]; // Denne kode er kun nødvendig for test-certifikater: PermissiveCertificatePolicy.Enact(certifikatNavn); int batchid = 0; int måneder = -6; var client = new CourseCatalogServiceLibraryClient(httpEndPoint); var result = client.hentdanskekurser(brugernavn, kodeord, måneder); if (result!= null) { switch (result.statuskode) { case ResultState.Ok: if (result.kurser!= null) {.. hent kurser fra : result.kurser;. } break; case ResultState.Fejlet:.. lav noget fejlhåndtering break; } } client.close(); batchid = resultat.batchid; } 24 Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016

25 Anvendelse af test certifikater Med nedenstående indstillinger i konfigurationsfilen: <appsettings> <add key="username" value="brugernavn"/> <add key="password" value="kodeord"/> <add key="httpendpoint" value=""/> <add key="certificat" value="cn=*.edb-integration.dk"/> </appsettings> Bemærk: at det ikke er det certifikat som anvendes på webservicen. Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til persondataimport til Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til persondataimport til Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til persondataimport til Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse l 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 11 Ændringshistorik Version

Læs mere

Tilslutningsaftale Til Webservice

Tilslutningsaftale Til Webservice Tilslutningsaftale Til Webservice Mellem De offentlige institutioner der er tilsluttet Campus CVR Og Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København K CVR: 10 21

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning For opgradering af tidligere TimePlan versioner anvendes opdateringsprogrammet: TimePlan 6 Wizard.exe. Programmet kan afvikles på dansk eller engelsk. Opdateringsprogrammet

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST Generel vejledning for kursister Adgang til læringsportalen Du får adgang til LæringsPortalen via vores hjemmeside www.finansudd.dk eller via www.laeringsportal.dk

Læs mere

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning Connect Integration MS Exchange Integration Administratorvejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver opsætningen af Integration mellem Connect og MS Exchange server. Hvis

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

MySQL i Java. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 2.semester 05.januar 2007

MySQL i Java. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 2.semester 05.januar 2007 MySQL i Java Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 2.semester 05.januar 2007 Hvad er MySQL? Det er et database system, som er gratis for os at bruge. Det er lidt mere besværligt i starten at bruge

Læs mere

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning NemRefusion VSLight Integrationsvejledning Virksomhedsservice via webservice Dette dokument beskriver hvordan der forbindes til og udveksles beskeder med NemRefusion virksomhedsservice via web servicen

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth)

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmes Allé 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Navn Web Service: LoginModule Metode/operation:

Læs mere

Installation af Elektronisk APV på flere PC er

Installation af Elektronisk APV på flere PC er Installation af Elektronisk APV på flere PC er Vejledning til installation af Elektronisk APV, når programmet skal installeres på flere PC er, der kobler sig op på en fælles server. 1 Installation af Elektronisk

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Program Dokumentation PC Software Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. REFERENCER...3 1.3. VERSIONSHISTORIE...3 1.4. DEFINITIONER...3 1.5. DOKUMENTATIONENS

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 dk.hob.ei.general.plugin... 4 Metoder... 4 GetPrivateMail... 4 GetPrivateMailNext... 7 DeletePrivateMailEx...

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

BEC. Cisco AnyConnect Unmanaged VPN. Installation. Brugervejledning. Version

BEC. Cisco AnyConnect Unmanaged VPN. Installation. Brugervejledning. Version BEC Cisco AnyConnect Unmanaged VPN Installation og Brugervejledning Version 1.0 2017-09-11 Ref. JN Data A/S RemoteAccess Team Side 1 af 19 Indhold Installation... 3 Installation: AnyConnect Secure Mobility

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009!

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! Det er blevet tid til at opdatere certifikater på alle servere som afvikler backup over

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

Interaktionsudvikling

Interaktionsudvikling Projektopgave 3: Interaktionsudvikling CPH business, klasse: MulA2013 Projektansvarlige undervisere Thomas Hartmann MereteGeldermann lützen: Projekt produkt url: www.amalieardahl.dk/projekt3/index.html

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

DOtAB. Teknisk rapport

DOtAB. Teknisk rapport DOtAB Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Systemarkitektur... 1 Teknologier... 1 Platforme for mobile enheder... 1 Kommunikations interfacet... 2 Udviklingsmiljø... 2 IDOtAB (service

Læs mere

Installationsvejledning Installation af Digital Underskrift Enterprise

Installationsvejledning Installation af Digital Underskrift Enterprise Installationsvejledning Installation af Digital Underskrift Enterprise BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

UNI Login. UNI Login webservice. ws-04

UNI Login. UNI Login webservice. ws-04 UNI Login UNI Login webservice ws-04 UNI Login UNI Login webservice 1.4 Indhold 1 UNI Login webservice... 1 1.1 Informationsmodel... 1 1.2 Entiteter og attributter... 2 1.2.1 Person... 2 1.2.2 Funktion...

Læs mere

Tilbudsportalen REST testklient

Tilbudsportalen REST testklient Socialstyrelsen Tilbudsportalen REST testklient REST testklienter.net Søren Korgaard Nielsen, Socialstyrelsen 28-01-2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 XSD og autogenereret kode... 4 3 Opbygning af blanketter...

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL

Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL 1-07-2011 OM Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL Juli 2011 1 Indhold Introduktion... 3 Installation af Checkpoint Endpoint Connect klient... 4 Endpoint Connect - Hvis du ikke er Administrator... 18

Læs mere

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring 1.0 19-06-2014 Final version ifm. idriftsættelse 1.1 29-06-2015

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi Skema Dit brugernavn og adgangskode Sådan logger du på det trådløse netværk Sådan

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Videregående Programmering Obligatorisk opgave - 3. semester, efterår 2004

Videregående Programmering Obligatorisk opgave - 3. semester, efterår 2004 Overvågningssystem Beskrivelse Bagagesorteringssystemet består af et antal skranker (check-in) til modtagelse og registrering af bagage, et automatiseret sorteringsanlæg samt et antal terminaler (gates),

Læs mere

Bilag 7 Klient certifikat opsætning til produktion af SLS webservice

Bilag 7 Klient certifikat opsætning til produktion af SLS webservice Bilag 7 Klient certifikat opsætning til produktion af SLS webservice SLS Version 3.0 15.04.2013 Indholdsfortegnelse SLS Webservice klient certifikatopsætning produktion 1. Klient certifikat opsætning til

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

Testservice med anvendelse af Microsoft software.

Testservice med anvendelse af Microsoft software. Testservice med anvendelse af Microsoft software. Få offentlig nøgle fra installeret signeringscertifikat 1. Klik Start Kør på den pc eller server hvor signeringscertifikatet er installeret. 2. Skriv MMC

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Nyhedsbreve - brugerdokumentation

Nyhedsbreve - brugerdokumentation Nyhedsbreve - brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Nyhedsbreve på SSI.dk... 2 Nyhedsbrevssamling (kun dansk)... 2 Nyhedsbrev... 2 Nyhedsbrevsartikelmappe... 2 Nyhedsbrevsartikel... 2 HTML-baseret mailindhold

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 Bredana Systemudvikling A/S - How to Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Først velkommen til din hostede Dynamics CRM. Med Outlook klienten installeret får du

Læs mere

Bilag 4 Klient certifikat opsætning til test af SLS webservice

Bilag 4 Klient certifikat opsætning til test af SLS webservice Bilag 4 Klient certifikat opsætning til test af SLS webservice SLS Version 5.0 12.03.2013 Indholdsfortegnelse SLS Webservices klient certifikatopsætning test 1. Klient certifikat opsætning til test af

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Byggebasen Javascript

Byggebasen Javascript EG Data Inform Byggebasen Javascript Implementering af ansvarsperioder og produktdata på eget site Jens Karsø 2013 Indhold Byggebasen javascript-plugin til DB12-site... 2 DB12-site kommunikationsmodel...

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Smart. 1. Login på din Parrot Asteroid Market konto på din PC Søg efter Parrot Asteroid Market i din browser

Smart. 1. Login på din Parrot Asteroid Market konto på din PC Søg efter Parrot Asteroid Market i din browser Når du tidligere har købt TomTom applikationen til en specifik enhed (unikt serienummer), så vil du gratis kunne opdatere til nyere version når denne bliver tilgængelig på Parrot Asteroid Market. Bemærk:

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og BBR.

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og BBR. til GeoEnviron Service BBR Service til integration mellem GeoEnviron og BBR Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og BBR. Servicen består af en webservice der udstilles

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed APOS2 REST API Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Varehusrapporter. Indhold

Varehusrapporter. Indhold Varehusrapporter Indhold Varehusrapporter... 1 Indledning... 3 Tilmeldinger... 3 Kursister... 3 Aktivitet ressourcer... 3 Lokale... 3 Udstyr... 3 Brugsmateriale... 3 Steder... 3 Region... 4 Indholdspakke...

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning

FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK

Læs mere

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server UPLOAD Af Database og Website til Skolens Server INDHOLDSFORTEGNELSE Fra projekt til server... 3 Overførsel af SQL Database... 3 Eksekvering af T SQL Script... 8 Modificering af Visual Studio Projekt...

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Web Platform Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Web Platform Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Unik Web Platform Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Nyt

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Forberedelser på klient PCer til EASY-A Webforms

Forberedelser på klient PCer til EASY-A Webforms Forberedelser på klient PCer til EASY-A Webforms 25-02-2008 EN/TUK v. 1 1 Indhold 1. Forudsætninger i vejledningen... 3 2. Webbrowser... 3 2.1 Opsætning i Internet Explorer... 3 Internet Explorer V6 Engelsk:...

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Videregående programmering i Java

Videregående programmering i Java Videregående programmering i Java Dag 9 Andre designmønstre Andre designmønstre: Uforanderlig, Fluevægt, Lagdelt Initialisering, Komposit/Rekursiv Komposition, Kommando/Ændring Fremlæggelse af programmering/status

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Campus faktureringsløsning til Navision Stat Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Navision Stat fakturering 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

LUDUS Web Vejledning i eksport af certifikat

LUDUS Web Vejledning i eksport af certifikat LUDUS Web Vejledning i eksport af certifikat Indhold Indhold... 1 1. Introduktion... 2 2. Opsætning af Path-variablen... 2 3. Eksport af certifikat... 2 4. Indsendelse af certifikat... 4 5. Test af forbindelse

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service Version 1.3 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man claims-enabler en.net-baseret

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

bedreweb.dk - Bolette Obbekær 2012 SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL

bedreweb.dk - Bolette Obbekær 2012 SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL TRIN 1: WORDPRESS MAPPEN WordPress er et gratis program, der bruges til at lave hjemmesider og blogs. Du skal downloade WordPress og bagefter lægge det på dit

Læs mere