Undervisningsbeskrivelse Biologi B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse Biologi B"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Biologi B Termin og Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg HTX Biologi; C+B niveau Anders Tesgaard/Jack Sandbæk 1F/2F Oversigt over gennemførte og planlagte undervisningsforløb. Titel 1 Indledende økologi, Titel 2 Cellebiologi, Titel 3 DNA og enzymer, Titel 4 Sexologi, Titel 5 Krop og sundhed, Titel 6 Molekylernes verden, august Titel 7 Genetik, epigenetik og evolution, august-september Titel 8 Genteknologi, fosterdiagnostik og bioetiske temaer, september-oktober, Titel 9 Neurologi, psykiatri og psykologi, oktober-november Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Landbrug, randzoner og forurening af vandløb, søer og kystnære vande, nov.-jan. Arktis. De globale og grænseoverskridende miljøproblemer, jan.-feb Diabetes - en livsstilssygdom, februar-marts Insulinproduktion og bioteknologi, marts Epidemiologi og immunforsvar, zika-virus og mikrocephalus, april Side 1 af 17

2 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Titel 18 HIV/AIDS og andre seksuelt overførte sygdomme (STD er), april Rusmidler og hjernen, april Bananfluer, mendelsk genetik og populationsgenetik, april-maj Repetition og eksamensforberedelse, maj Titel 1 Økologi Anvendt litteratur: Biologibogen; s , 182 Biologi til tiden; s , Biologi C+B; s Opgaver: Felttursøvelse; Aqua Silkeborg (her laves et datasæt) Andet: Øvelse om biologiske hierarkier Øvelse om organiskstof vs. uorganisk stof Kernestof : Naturvidenskabelige arbejdsmetoder, samspil mellem arter, fødekæder, trofiskeniveauer, fotosyntese og respiration, mitokondrier, grønkorn, primær- og sekundærproducenter og produktion, felttursøens økosystem, søtyper Supplerende stof: 13 lektioner (uge 34-38) Kompetencer: - Indsamling og bearbejdning af biologisk data - Cyklisk samspil i naturen - Feltarbejde Progression: Eleverne opnår færdigheder i mundtlig og skriftlig formidling af naturvidenskabeligmateriale, vurdering af indsamlede data, samt viden om grundlæggende biologiske begreber. Side 2 af 17

3 Evaluering: henholdsvis mundtligt og skriftligt. Tavleundervisning, eksperimentelt arbejde, dataopsamling, klassediskussion, journalføring, elevaktiverende, felttursarbejde Side 3 af 17

4 Titel 2 Cellebiologi Anvendt litteratur: Biologibogen; s Biologi i Fokus: s. 7-15, Biologi C+B s Demonstrationsforsøg af: Cellevægens funktion, diffusion i vand, plante- og dyrevæv. Fotosyntese og respiration opstilling af forsøg og hypotese Journaler og rapporter: Osmose i kartoffelcelle (journal) Fotosyntese og respirations (rapport) fokuspunkt er Kernestof: naturvidenskabelige arbejdsmetoder, cellens opbygning og udvalgte celleorganellers overordnede funktion, forskel på plante-, dyre-, svampe- og bakterieceller, mitokondrier, grønkorn, cellemembran, 21 lektioner Kompetencer: - Opstilling af videnskabelige forsøgsrækker - Abstrakt tankegang og naturvidenskabelig tankegang - Skrivning af naturvidenskabelig journal - Skrivning af naturvidenskabelig rapport - Eksperimentelarbejde og laboratoriesikkerhed Progression: Eleverne opnår færdigheder i skriftlig formidling af naturvidenskabeligmateriale, vurdering af indsamlede data, samt viden om grundlæggende biologiske begreber. Evaluering: mundtlige og skriftlige fremstillinger. Væsentligst e arbejdsfor mer Tavleundervisning, eksperimentelt arbejde, skriftlig dokumentation, holdarbejde, elevaktiverende Side 4 af 17

5 Titel 3 DNA og enzymer Anvendt litteratur: Biologibogen; s Biologi til tiden: s Biologi i fokus; s Opgave: Codon opgave Rapporter og journaler: Journal: Mere juice i æbler, vha. pektinase Journal: Nedbrydning af stivelse Kernestof : naturvidenskabelige arbejdsmetoder, cellens opbygning og udvalgte celleorganellers overordnede funktion,, ribosomer, RER og proteinsyntese, et eksempel på bioteknologisk produktion, enzymfremstilling, enzymer og enzymkinetik, udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning herunder DNA s opbygning og funktion og proteinsyntese. Supplerende stof: - problemstillinger inden for produktion og bioteknologi i forbindelse med anvendelse og fremstilling af enzymer 21 lektioner Kompetencer: - - Skrivning af naturvidenskabelig journal - Eksperimentelarbejde og laboratoriesikkerhed Progression: Eleverne opnår forståelse af sammenhængs mellem biologisk viden og dens anvendelse i teknologisk og erhvervsmæssig sammenhæng. Ligeledes får eleven fagligt grundlag for at forholde sig til mikroorganismers vigtighed og funktion i produktion og bioteknologi. Ydermere vægtes det at eleven bliver i stand til at anvende gammel viden i nye sammenhænge, og perspektiverer. Evaluering: henholdsvis mundtligt og skriftligt. Tavleundervisning, eksperimentelt arbejde, kvalitativ dataopsamling, rapportskrivning. Side 5 af 17

6 Titel 4 Sexologi Anvendt litteratur: Biologibogen; s fig.4.12 s.147 Biologi til tiden s Andet: Journaler: Kønssygdomme - klamydia Opgaver: Kønssygdomme og præventionsmidler abort Film: Viden Om Mænd, sex og hjerner Kernestof: Kønsceller; ægceller og sædceller, et udvalgt organsystems opbygning og funktion set i et sundhedsmæssigt perspektiv, hunlige og hanlige kønsorganer, et eksempel på anvendelse af biologisk viden i sygdomsforebyggelse og -behandling, menneskets forplantning, herunder hormonregulering og seksuelt overførte sygdomme, fosterudvikling 18 lektioner Kompetencer: Abstrakt tankegang og naturvidenskabelig tankegang Progression: Eleverne opnår forståelse for sammenhæng mellem miljø og sundheden hos det enkelte individ. Eleven opnår færdigheder i henholdsvis selvstændige - og gruppebaserede indenfor laboratoriearbejde og anden naturvidenskabelig arbejdsmetode. Eleverne opnår færdigheder i observation og beskrivelse af biologiske emner. Evaluering: henholdsvis mundtligt og skriftligt. Side 6 af 17

7 Titel 5 Krop og sundhed Anvendt litteratur: Biologi til tiden: s Biologibogen: s Opgaver: Diverse opgaver omkring fedt, kulhydrat, fedtenergiprocent, energiindhold etc i fødevare. Rapport: Sundhed Film: Viden Om Fremtidens største dræber 2009 Kernestof : Fordøjelsessystemet og fødeoptagelse (kort), fedme, diabetes, hjerte-karsygdomme, et eksempel på anvendelse af biologisk viden i sygdomsforebyggelse og behandling; diabetes og fedmebehandling, grundlæggende energiomsætninger i celle og individ samt udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning; kulhydrater, fedtstoffer, protein, enzymer. Blod og blodlegemer, lunge, hjerte, kredsløb, motion og kondital, grundlæggende energiomsætninger i celle og individ; aerob- og anaerobforbrænding, ATP, Kreatin Supplerende stof: Hormonregulering m.h.t. blodsukker. Aktuelle problemstillinger omkring sundhed, ernæring og livsstilssygdomme, aktuelle eksempler, der belyser biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge, fedmeepidemien. Problemstillinger inden for sundhed og miljø 20 lektioner Kompetencer: Skrivning af naturvidenskabelig rapport Videnskabelig og biologisk vurdering af egen og andres levevis Eksperimentelarbejde Forståelse af kroppens funktioner, og konsekvenser af egen valg af levevis på kroppens sundhed og funktion. Forståelse for samspil mellem kroppens ydre og indre miljø Indlæring af naturvidenskabelig tankegang og arbejdsmetode. Progression: Eleverne opnår forståelse for sammenhæng mellem kost og sundhed, samt får indblik i den verdensomspændende fedme/sult problematik. Ligeledes trænes eleven i at gennemskue varedeklarationer, og hvilke informationer der er vigtige for sundhed og ernæring på disse. Det vægtes ligeledes at eleverne bliver i stand til aktivt at indgå i etiske diskussioner omkring Side 7 af 17

8 livsstilssygdomme. Evaluering: Henholdsvis mundtligt og skriftligt. Tavleundervisning, eksperimentelt arbejde, dataopsamling, anvendelse af it, journalføring, elevaktiverende Titel 6 Intro til molekylernes verden! En introduktion til den sammenhæng, der findes mellem grundstoffernes placering i det periodiske system, de egenskaber, som de har, og vores måde at forstå de organiske molekyler på. Hvorfor er nogle stabile, andre reaktive, og hvad der i øvrigt karakteriserer kulstof, ilt, nitrogen og hydrogen. Desuden diskuteredes vands struktur, og hvad ph egentlig er? Kernestof: 4 lektioner. Generel forståelse af den molekylære baggrund for levende organismer, især vands rolle, ph s rolle og hovedgrupperne af organiske stoffer. Tavleundervisning. Titel 7 Genetik, epigenetik og evolution. Med udgangspunkt udviklingen i naturvidenskaberne i 1800 tallet diskuteredes Darwins udviklingsteori i lyset af vores nuværende viden, ikke mindst den seneste udvikling inden for forståelsen af cellernes styring. Det nye felt, som kaldes Epigenetik. Temaerne var Darwin, naturlig selektion, variation, populationsgenetik, nedarving af egenskaber, Mendel, kromosomer. DNA, proteinsyntesen, cellernes interne regulering. 87 sider i alt. Kernestof: Biologi CB, kapitel 46, : DNA Biologi CB, kapitel 47, : Fra gen til protein. Biologi CB, kapitel 48, Arvelighedslære. Biologi CB, kapitel 49, : Togensnedarvning / polygen arv. Biologi CB, kapitel 50, : Mutationer og genetiske sygdomme. Side 8 af 17

9 Supplerende stof: Genetikbogen B & A, Nucleus, e-bog. Kapitel 2, 3, 4, 5 og 7 (dog ikke siderne om kræft). Diverse websites. 16 lektioner. Søgning af viden, IT, analyserende og vurderende kompetencer, præsentationsteknik, teamsamarbejde og kritisk vurdering af information. Elevstyrede fremlæggelser med god tid til forberedelse. Generelt fremlagde eleverne med Power-point, hvorefter der var tid til diskussioner og afklaring af faglige udfordringer. Sammenfatning afleveredes skriftligt. Titel 8 Genteknologi, fosterdiagnostik og bioetiske temaer Med udgangspunkt i elevstyrede fremlæggelser behandledes emnerne kunstig befrugtning, fosterdiagnostik, abort, gen- /celleterapi, designerbørn, GMO Dyr, GMO Planter, stamcelleforskning og bioetik. Kernestof i alt 20 sider. 56 sider supplerende stof i alt. Biologi C+B, kap. 51, side Fosterundersøgelse Biologi C+B, kap. 53, side : Kloning. Biologi C+B, kap. 54, side : Bioteknologi og husdyrproduktion. Biologi C+B, kap. 55, side : Bioteknologi og planteavl. Biologi C+B, kap. 57, side : Bioetik. Supplerende stof: Genetikbogen b&a, Nucleus, e-bog. Kapitel 6, 8 og 9. videnskab/cellebiologi_og_almen_histologi/stamceller DK/Temauniverser/Etikoglivetgym/Stamceller/Forskerinterview.aspx DK/Temauniverser/Etikoglivetgym/Stamceller.aspx Side 9 af 17

10 fokuspunkte r Væsentligst e arbejdsfor mer DK/Temauniverser/Etikoglivet/Genteknologi.aspx evolution/genetik/genterapi lektioner. Søgning af viden, IT, analyserende og vurderende kompetencer, præsentationsteknik, teamsamarbejde og kritisk vurdering af information. Elevstyrede fremlæggelser med god tid til forberedelse. Generelt fremlagde eleverne med Power-point, hvorefter der var tid til diskussioner og afklaring af faglige udfordringer. Grupperne afleverede hver især et skriftligt sammendrag samt en powerpoint. Titel 9 Neurologi, psykiatri og psykologi Neurologiske sygdomme og psykofarmaka. Sundhedsbegrebet i forhold til kroppen og i forhold til psyken. Hvad kan lægerne gøre? Hvad kan psykologerne? Hvad kan du selv? Vi arbejder med dels med depression, dels med angst og dels med stress med udgangspunkt i nervesystemets opbygning og virkemåde. Kernestof: Biologi C+B, kapitel 33, side : Nervesystemet. Biologi C+B, kapitel 34, side : Hjernen. Biologi C+B, kapitel 35, side : Nervecellen. Biologi C+B, kapitel 36, side : Homeostase. Supplerende stof: Henrik Rindom, Rusmidlernes biologi. Hele bogen, dog kun kursorisk. Diverse websites. 14 lektioner. Side 10 af 17

11 Hjernen, CNS, og neuroners virkemåde. Hormoner, homeostase, perception, psykisk sundhed, antidepressiver, terapi og menneskesyn. Søgning af viden, analyserende og vurderende kompetencer, præsentationsteknik, teamsamarbejde og kritisk vurdering af information. Selvstændig stillingtagen til vores sundhedssystem. Elevstyrede fremlæggelser med god tid til forberedelse. Generelt fremlagde eleverne med Power-point, hvorefter der var tid til diskussioner og afklaring af faglige udfordringer. Grupperne afleverede hver især et skriftligt sammendrag samt en powerpoint. Side 11 af 17

12 Forløb 10 Landbrug, randzoner og forurening af vandløb, søer og kystnære vande. Land- og skovbruget er Danmarks vigtigste naturforvaltere. Landbrugets brug af natur- og kunstgødning samt af kemikalier til kontrol af alle mulige skadelige organismer kan volde problemer for vores vilde natur. I den sammenhæng diskuteredes randzonelov, konventionel og økologisk landbrug. De vigtigste stofkredsløb blev diskuteret, sammen med en diskussion af nedbrydernes rolle i dette kredsløb. I laboratoriet blev der gennemført et eksperiment, hvor indholdet af organisk stof i henholdsvis sediment fra en fjordbund og jord fra et overdrev blev bestemt ved hjælp af udglødning. Vi fulgte vandets vej gennem vores samfund. Hvor kommer det fra, hvad bruges det til, hvor løber det hen, hvad putter vi i vandet, hvordan renser vi vandet, hvor føres det hen? De problemer, forurenet vand kan skabe i recipienterne (bække, åer, søer, fjorde, have), blev diskuteret. I forløbet repeteres læringen omkring søens økologi med udgangspunkt i besøget ved Aqua i Silkeborg, august Kernestof (40 sider): Biologi C+B, kapitel 59, 60, 61, 62 og 63, side Biologi C+B, kapitel 65 og 66, side Biologi C+B, kapitel 68, 69, 70 og 71, side Supplerende stof: lektioner. Kulstof-, kvælstof- og fosforkredsløb; spildevandsrensning; iltforhold i bække, åer, søer, fjorde og have med henblik på iltsvindsproblematikker og bundvendinger; biomanipulation, primær og sekundær forurening. Diskussion af de forskellige interesser, der knytter sig til anvendelsen af naturen. Der blev anvendt et mix af lærerstyret tavleundervisning, klip fra Youtube, eksperimentelt arbejde og diskussioner i klassen. Side 12 af 17

13 Titel 11 Arktis. De globale og grænseoverskridende miljøproblemer, jan.-feb Med udgangspunkt i økologien i Arktis behandlede vi de almindelige begreber i økologien og diskuterede adaptationer/tilpasninger til ekstreme miljøer hos dyr og planter. Desuden diskuteredes problematikken omkring de grænseoverskridende miljøproblemer som f.eks. olieudslip, plast og tungmetaller. Der gennemførtes forsøg med LC50/LD50, idet myggelarvers reaktion på diesel blev undersøgt. Yderligere lavede klassen et studie af fint formalet plasts optagelse hos blåmuslinger og hos almindelige danske strandsnegle. 8 lektioner. Økosystemer, niche, adaptation, fødekæde/-net; energipyramider, bioakkumulation, respiration/varme, nedbrydere, giftige stoffers påvirkning af enkeltindivider og økosystemer. Laboratoriearbejde, tavleundervisning, klip fra Youtube og journalskrivning. Titel 12 Diabetes - en livsstilssygdom. Diskussion af livsstilssygdomme, som diabetes og hjerte- og kredsløbsforstyrrelser, indeholdende en repetition af blodsukkereguleringen i kroppen samt hjerte- og kredsløbssystemet og dets fysiologi. Vi måler blodsukkeret i fastende tilstand, lige efter et måltid og en time efter et måltid. Desuden udarbejder hver enkelt elev en kost- og motionsplan til individuelt brug ud fra basale parametre omkring hjerte og kredsløbet; puls, blodtryk, kondital. Kernstof (23 sider): Biologi C+B, kap. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32 (side ). Supplerende stof: 2x2 lektioner. Forståelse af sammenhængen mellem livsstil og livsstilssygdomme. Hormonel regulering af blodsukkeret (homeostase). Bugspytkirtlen. Menneskets anatomi - specielt hjerte, lunge og kredsløbet. Lærerstyret tavleundervisning, gruppearbejde, diskussioner i grupper og i klassen, eksperimentelt arbejde og journalskrivning. Side 13 af 17

14 Side 14 af 17

15 Titel 13 Insulinproduktion og bioteknologi, marts-april Med udgangspunkt i det gennemførte forløb om diabetes, arbejdes der specifikt med vores bioteknologiske udnyttelse af gærceller og bakterieceller til produktion af insulin. Fokus på svampecellens evne til at nedbryde organisk materiale uden ilt (anaerobt), altså fermentering. I dette og forrige forløb indgår en repetition af det gennemgåede omkring sundhed og fødevarer på 1. år (titel 5). Kernestof: Biologi C+B, kap 27. Supplerende stof: Genetikbogen B&A, kap. 6. Biotech academy: e-projekter/genteknologi/cases/genteknologi-og-medicin arbejdsforme r (2-3) x 2 lektioner. Diabetes; Novo Nordisk og insulin; DNA; proteinsyntese; gensplejsning; fermentering; svampe- og bakteriecellen; Lærerstyret tavleundervisning. Eleverne lavede en øvelse om morgenmad, idet de målte blodsukker efter at have spist forskellige typer af morgenmadsprodukter med journalskrivning. Desuden lavede hver enkelt elev en refleksionsopgave (skriftligt) om livsstilssygdomme. Titel 14 Epidemiologi og immunforsvar. Spredning af mikrobielle sygdomme i humane populationer, specielt virusbårne sygdomme, og bekæmpelsen af dem. En undersøgelse af det humane beredskab imod virusbårne sygdomme, det vi i daglig tale kalder immunforsvaret. Kernestof: Biologibogen C&B, kapitel 6 og 44. Supplerende: Unit 6: Microorganisms and fungi x2 lektioner. Virus; bakterier, immunforsvar; epidemiologi; vaccine; zika-virus og mikrocephalus; influenza; antibiotika; multiresistens. Side 15 af 17

16 Lærerstyret tavleundervisning og skriftlig opgave om bakterier. Skriftlig test omkring mikrobiologi, immunforsvar og epidemiologi. Titel 15 HIV/AIDS og andre STD er. Med fokus på HIV/AIDS repeterer vi forplantningen og de sygdomme, der spredes i forbindelse med forplantningen hos mennesket. Forløbet indeholder en repetition af forløbet om sexologi (titel 4). Kernestof: Biologi C&B, kapitel 5, 43 og 45. 2x2 lektioner. HIV/AIDS, seksuelt overførte sygdomme, meiose, mitose, kønnet/ukønnet formering. Lærerstyret undervisning og skriftlige arbejder. Titel 16 Rusmidler og hjernen. Vi undersøger CNS s virkemåde og taler om centralstimulerende stoffers effekt på nervesystemet/hjernen f.eks. nikotin. Forløbet indeholder en repetition af forløbet om neurologi, psykiatri og psykologi (titel 9). Kernestof (20 sider): Biologi C+B: Kap. 33, 34 og 35, side Supplerende: Henrik Rindom: Rusmidlernes biologi. Hele bogen kursorisk. 2x2 lektioner. Hjernens (CNS) opbygning og funktion, særligt med henblik på transmitterstoffernes virkning f.eks. nikotin. Lærerstyret undervisning. Titel 17 Bananfluer, mendelsk genetik og populationsgenetik Repetition af forløbet omkring genetik, epigenetik og evolution. Forhåbentligt lykkes det at gennemføre et lille eksperiment med bananfluer!? Forløbet indeholder en repetition af forløbet med genetik, epigenetik og evolution (titel 7). 3x2 lektioner. Populationsgenetik og klassisk genetik. Hardy-Weinberg ligevægt, drift, immi- og emigration, konkurrence, r/k-strategier. Lærerstyret undervisning samt gennemførelse af eksperiment. Rapportskrivning. Titel 18 Repetition. Side 16 af 17

17 Diskussion af eksamensspørgsmål og anden forberedelse til den kommende eksamen. En generel repetition efter elevernes ønske. 3x2 lektioner. De stillede eksamensspørgsmål, samt forventninger til den mundtlige eksamen. Side 17 af 17

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august juni 2015-2016 Institution Uddannelse Lærer(e) HTX, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg htx Biologi;

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august juni 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skjern tekniske gymnasium htx Biologi C Carina Lomborg Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skjern tekniske gymnasium htx Biologi C Helle Clausen Hold Klasse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 07- Maj 08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg tekniske skole Htx Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Biologi C Lennart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2014 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Jun 2010 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Biologi B Thomas Haack Den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen dec/jan 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Biologi C Lennart

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2012.

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive Tekniske Gymnasium HTX Biologi B Helle Ransborg

Læs mere

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl.

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen maj/juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg, Viborg. Hf-e Biologi C Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Morten Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Morten Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution VID Gymnasier htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Biologi C Lennart Degn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug - maj. 2014/2015 Institution EUC Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Biologi C Jakob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2012 juni 2013

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2012 juni 2013 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

EKSAMENSOPGAVER. Eksamensopgaver uden bilag

EKSAMENSOPGAVER. Eksamensopgaver uden bilag EKSAMENSOPGAVER Eksamensopgaver uden bilag Eksaminator: Morten Sigby-Clausen (MSC) 1. Celler, fotosyntese og respiration 2. Den naturlige å og vandløbsforurening 3. Kost og ernæring 4. DNA og bioteknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2011 Institution Sukkertoppen, KTS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Biologi B Thomas Haack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Biologi C Bo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2014 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

HF & VUC København Syd Undervisningsbeskrivelse 4biB615 Side 1 af 6

HF & VUC København Syd Undervisningsbeskrivelse 4biB615 Side 1 af 6 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Biologi B Christian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 - Maj 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Biologi C Lennart Degn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi B Ejner Damholt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 206 Institution Fredericia VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi C Thomas Nielsen

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2012 juni 2013

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2012 juni 2013 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Mark Goldsmith

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfag - Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen december 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 16/17 Institution EUC Syd Uddannelse Fag og niveau Htx Biologi B Lærer(e) Rasmus Grønfeldt (forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF&VUC Hfe Biologi C Pernille Kirstine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF & VUC, Viborg. Hf-e Biologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen maj/juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF &

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Fag: Biologi C, HFE Niveau: C Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi C enkeltfag Alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF&VUC Hfe Biologi C Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj/juni 2011 Institution VUC Sønderjylland Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014-15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Horsens HF og VUC Hfe Biologi C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2011-2012 Institution Uddannelse Bornholms Erhvervsgymnasium HTX HTX Fag og niveau Biologi C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX Fag: Biologi B, STX Niveau: B Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi 0-B enkeltfag uniform Termin: Juni 2013 Uddannelse: STX Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg, Skive. Hfe Biologi C Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2008 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg Tekniske Skole Htx Biologi B - valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution København Syd Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme Thomsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj 2015 Institution Horsens Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Marianne Erneberg

Læs mere

! Termin Maj-juni 2014

! Termin Maj-juni 2014 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg, Skive. Hfe Biologi C Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Biologi C Bo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2007 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Biologi C Dorte Gedde,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg (Skive) Hfe Biologi C Morten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 13-14 Institution Vestegnen HF VUC Albertslund og Rødovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2014-15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-e Biologi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Biologi C ved rml Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars htx Biologi C Rikke Mørk Lund (rml) 1mt16 Forløbsoversigt (8) Forløb 1 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 14/15. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 14/15. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 14/15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution HF VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Karsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2013 Institution Sukkertoppen, KTS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Biologi B Thomas Haack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Fredericia VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi C Thomas Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012/2013 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Skjalm A. Biba/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2

Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx BiB Inger Klit Schierup Hold 2.b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015/2016 Institution Thy-Mors Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi C Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014-2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Biologi B Anders Mejer Kristensen Hold 23615 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi C Susanne Bay

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF og VUC HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december-januar 2017/2018 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HFe Biologi C,

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Side 1 af 5 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-dec. 14 Institution Frederiksberg VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Stig Haas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hf/hfe Biologi C Sussi Tobiasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2006 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Amager hf og vuc hfe Biologi C-B Vibeke Fischer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Biologi B Elisabeth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B Ida Jakobsen t393bi-b

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere