Ændring af tilskud til angiotensin-ii antagonister, reninhæmmer og visse lægemidler mod dyspepsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af tilskud til angiotensin-ii antagonister, reninhæmmer og visse lægemidler mod dyspepsi"

Transkript

1 Til lægen Ændring af tilskud til angiotensin-ii antagonister, reninhæmmer og visse lægemidler mod dyspepsi 18. juni 2010 Lægemiddelstyrelsen ændrer per 15. november 2010 tilskuddene til en række lægemidler mod dyspepsi og hypertension/hjerte-kar sygdomme (angiotensin-ii antagonister og reninhæmmer). Vor ref: Karen Kolenda Dyspepsi Følgende perorale lægemidler beholder generelt tilskud: Protonpumpehæmmere omeprazol lanzoprazol pantoprazol Følgende perorale lægemidler mister generelt tilskud: Protonpumpehæmmere rabeprazol esomeprazol H2-receptor antagonister cimetidin ranitidin nizatidin Prostaglandiner misoprostol Andre midler mod mavesår og gastroeøsophageal refluks (GERD) sucralfat

2 Hjerte-karlægemidler Følgende perorale lægemidler har fået generelt tilskud: Angiotensin-II antagonister losartan losartan og hydrochlorthiazid. I styrken 100 mg losartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid dog kun nogle produkter Følgende perorale lægemidler mister generelt tilskud: Angiotensin-II antagonister eprosartan valsartan irbesartan candesartan telmisartan olmesartan losartan og hydrochlorthiazid. I styrken 100 mg losartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid dog kun nogle produkter eprosartan og hydrochlorthiazid valsartan og hydrochlorthiazid irbesartan og hydrochlorthiazid candesartan og hydrochlorthiazid telmisartan og hydrochlorthiazid olmesartan og hydrochlorthiazid valsartan og amlodipin valsartan, amlodipin og hydrochlorthiazid Reninhæmmere aliskiren aliskiren og hydrochlorthiazid Vi vedlægger for hver gruppe en oversigt over samtlige lægemidler inden for disse grupper og deres tilskudsstatus pr. 15. november Lægens rolle hvad skal du gøre Hvis din patient skal have tilskud til sin behandling efter 15. november 2010, er det vigtigt, at du i de kommende måneder fx ved receptfornyelse sammen med patienten tager stilling til den fremtidige behandling, eksempelvis: 2

3 Dyspepsi Hvis din patient er i behandling med et lægemiddel, der mister tilskuddet, kan du omlægge behandlingen til omeprazol, pantoprazol eller lanzoprazol. Hjerte-kar Hvis din patient er i behandling med en angiotensin-ii antagonist som enkeltstof, der mister tilskuddet, kan du omlægge behandlingen til enten losartan eller til et andet billigere tilskudsberettiget lægemiddel fx en ACE-hæmmer, hvis dette ikke er forsøgt. Hvis din patient er i behandling med en angiotensin-ii antagonist i et kombinationspræparat, der mister tilskuddet, kan du omlægge behandlingen til en tilsvarende kombination med losartan eller evt. ACE-hæmmer eller anden rationel kombinationsbehandling. Tilsvarende gælder for patienter i behandling med aliskiren som enkeltstof eller i kombinationspræparat. Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) har udarbejdet vejledninger om præparatskift for begge de terapeutiske grupper. Disse vedlægges. Desuden er der på IRFs hjemmeside en praktisk anvisning på, hvorledes lægen kan finde frem til de berørte patienter via den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM en). Apotekets rolle For at sikre en smidig overgang for de berørte patienter, har vi bedt apotekerne om at være behjælpelige med at opfordre de berørte patienter til, inden den 15. november - fx ved næste receptfornyelse, at tale med lægen om den fremtidige behandling. Til støtte for apotekets information har vi udarbejdet vedlagte 2 informationsark, som apoteket kan udlevere til disse patienter. Hvorfor ændrer lægemidler tilskudsstatus? Folketinget har pålagt Lægemiddelstyrelsen løbende at gennemgå alle lægemidlers tilskudsstatus dvs. at vurdere, om et lægemiddel skal have generelt (automatisk) tilskud, tilskud på særlige betingelser (klausuleret tilskud) eller slet ikke have tilskud. En proces Lægeforeningen i sin lægemiddelpolitik 2010 giver sin fulde støtte for at understøtte og supplere rationel farmakoterapi. 3

4 For at et lægemiddel kan få et generelt tilskud, skal lægemidlets behandlingsmæssige værdi stå i et rimeligt forhold til prisen - det er den overordnede betingelse, som skal være opfyldt. Flere af de lægemidler, der nu får frataget generelt tilskud, tilhører lægemiddelgrupper, der er karakteriseret ved en høj grad af klasseeffekt, og særligt for protonpumpehæmmere henholdsvis angiotensin-ii antagonister gælder, at de anbefales ligeværdigt på alle indikationer i såvel nationale som internationale behandlingsvejledninger. Beslutningen om at ændre tilskuddet for visse protonpumpehæmmere og hovedparten af angiotensin-ii antagonisterne er baseret på disse klasseeffekter i kombination med prisaspektet de berørte lægemidler er væsentligt dyrere end de lægemidler, som fortsat har generelt tilskud. De øvrige dyspepsilægemidler, som mister tilskuddet, er både dyrere og har en dårligere behandlingsmæssig værdi end omeprazol, lansoprazol og pantoprazol. For en enkelt patient vil den gennemsnitlige årlige besparelse (for region og patient) ved omlægning fra behandling med dyr protonpumpehæmmer til billig protonpumpehæmmer være over 2000 kr. Ved omlægning fra dyr angiotensin-ii antagonist til losartan eller billig ACE-hæmmer vil den årlige besparelse ligeledes være over 2000 kr. Herfra skal naturligvis fraregnes nødvendige udgifter til ekstra konsultation og evt. kontrol, men disse er engangsudgifter. Hvorfor ændrer angiotensin-ii antagonisterne tilskudsstatus igen? Når angiotensin-ii antagonisterne efter blot et år med klausuleret tilskud igen ændrer tilskudsstatus, skyldes det, at patentudløb på losartan har betydet, at der er kommet generika på markedet med et væsentligt prisfald til følge. Losartan opfylder derfor nu betingelserne for generelt tilskud ved sammenligning med de billige ACE-hæmmere, hvorimod de øvrige angiotensin-ii antagonister pga. klasseeffekten inden for gruppen og de høje priser ikke længere opfylder betingelsen for generelt eller generelt klausuleret tilskud. Overgangsfase Det er alt andet lige rationelt, at omstilling af patienternes behandling indledes så tidligt som muligt, da der skal omstilles til ligeværdig men væsentlig billigere behandling. Afhængigt af antallet af de berørte patienter hos den enkelte læge kan en omstilling fra et lægemiddel til et andet kræve større eller mindre planlægning og nødvendig tid til fx ekstra blodtrykskontrol. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse er tidspunktet for ikrafttrædelse af tilskudsændringerne sat til den 15. november

5 Flere eller færre i behandling Eksperter på hypertensionsområdet vurderer, at yderligere ca personer burde behandles for forhøjet blodtryk, og at mange af de allerede behandlede ikke behandles tilstrækkeligt. Omvendt vurderes det fra gastroenterologisk side, at der er overbehandling på området, og at mange patienter i stedet for kontinuert behandling med fordel kan overgå til on demand behandling og derved undgå den rebound-effekt, som følger af langvarig behandling med protonpumpehæmmer. Ud over at tilskudsændringerne i sig selv medvirker til at støtte rationel lægemiddelbehandling, vil en afhjælpning af henholdsvis underbehandling og overbehandling yderligere bidrage til rationel lægemiddelbehandling. Yderligere information Du kan læse mere her: Med venlig hilsen Karen Kolenda Bilag Fortegnelse over tilskudsstatus per 15. november 2010 for lægemidler med indhold af angiotensin-ii antagonist eller aliskiren (C09C, C09D og C09X). Fortegnelse over tilskudsstatus per 15. november 2010 for lægemidler med indhold af protonpumpehæmmer, H2-receptor antagonist, misoprostol, sucralfat, alginsyre eller antacida (samtlige lægemidler i A02). IRF anbefaler: Skift til losartan. IRF anbefaler: Pn. behandling med billigste ppi. Informationsark fra Lægemiddelstyrelsen til patienter om de hjerte-karlægemidler, der mister tilskud per 15. november Informationsark fra Lægemiddelstyrelsen til patienter om de mavesårsmidler, der mister tilskud per 15. november

6 Hjerte-karlægemidler til peroral anvendelse omfattet af tilskudsændringerne Lægemidler med indhold af losartan fik den 19. april 2010 generelt tilskud. De angivne ændringer gælder alle styrker, pakninger og lægemiddelformer med mindre andet er angivet Lægemiddelnavn Indholdsstof(fer) Tilskudsstatus per 15. nov Angiotensin II antagonister (inkl. kombinationer) Amias candesartan Ikke tilskud Anartan Comp. losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Ancozan losartan Generelt tilskud Ancozan Comp losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Aprovel irbesartan Ikke tilskud Aprovel irbesartan Ikke tilskud Atacand candesartan Ikke tilskud Atacand Plus candesartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Atacand Zid 16 mg/12,5 mg candesartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Atacand Zid 32 mg/12,5 mg candesartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Atacand Zid 32mg /25 mg candesartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Atacand Zid 8 mg/12,5 mg candesartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Benetor olmesartan Ikke tilskud Benetor Comp. olmesartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud CoAprovel irbesartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud CoAprovel irbesartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Co-Diovan valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Co-Diovan 160 mg/12,5 mg valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Co-Diovan Forte 160 mg/25 mg valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Corixil valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Cosaar Plus losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Cotareg valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Cotareg 160 mg/12,5 mg valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Cotareg 80 mg/12,5 mg valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Co-Vals Forte valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Cozaar losartan Generelt tilskud* Cozaar Comp losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud ** Cozaar Comp Forte losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Cozaar Comp. losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud ** Cozaar Comp. 100 mg/12,5 mg losartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Cozaar Comp. Forte losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Cozaar Plus losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Diovan valsartan Ikke tilskud Diovan Comp valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Diovan Comp 160 mg/12,5 mg valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Diovan Comp 160 mg/25 mg valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Diovan Comp 320 mg/12,5 mg valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Diovan Comp 320 mg/25 mg valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Diovan Comp 80 mg/12,5 mg valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Diovane valsartan Ikke tilskud Exforge valsartan og amlodipin Ikke tilskud Exforge HCT valsartan, amlodipin og hydrochlorth. Ikke tilskud Fortzaar losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Forzaar losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Hytacand candesartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Kalpress Plus Forte valsartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Karvea irbesartan Ikke tilskud Page 1

7 Karvezide irbesartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Kinzalkomb telmisartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Kinzalmono telmisartan Ikke tilskud Lorzaar losartan Generelt tilskud Losaprex losartan Generelt tilskud Losarstad losartan Generelt tilskud Losarstad Comp losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Losartan "AGP" losartan Generelt tilskud Losartankalium "Actavis" losartan Generelt tilskud Losartankalium "Krka" losartan Generelt tilskud Losartankalium "Orifarm" losartan Generelt tilskud Losartankalium "Pfizer" losartan Generelt tilskud Losartankalium "TEVA" losartan Generelt tilskud Losartankalium/hydrochlorthiazid "Krka" losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Losartankalium/Hydrochlorthiazid "Orifarm" losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Losartankalium/hydrochlorthiazid "Teva" losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Losatrix losartan Generelt tilskud Losatrix Comp losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Losazid losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Lostankal losartan Generelt tilskud Marozid losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Micardis telmisartan Ikke tilskud MicardisPlus telmisartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Olmetec olmesartan Ikke tilskud Olmetec Plus olmesartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Pritor telmisartan Ikke tilskud PritorPlus telmisartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Ratacand candesartan Ikke tilskud Ratacand Plus candesartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Ratacand Zid candesartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Tanlozid losartan og hydrochlorthiazid Generelt tilskud Tareg valsartan Ikke tilskud Teveten eprosartan Ikke tilskud Teveten Comp eprosartan og hydrochlorthiazid Ikke tilskud Tevetenz eprosartan Ikke tilskud Renin-hæmmere (inkl. kombinationer) Rasilez aliskiren Ikke tilskud Rasilez HCT aliskiren og hydrochlorthiazid Ikke tilskud * : Pulver og solvens til oral suspension har fortsat ikke tilskud ** : Styrken 100 mg/12,5 mg mister dog tilskud. Lægemiddelstyrelsen den 11. juni 2010 Page 2

8 Lægemidler mod dyspepsi til peroral anvendelse omfattet af tilskudsændringerne De angivne ændringer gælder alle styrker, pakninger og lægemiddelformer med mindre andet er angivet Lægemiddelnavn Indholdsstof(fer) Tilskudsstatus per 15. nov Antacida Alminox "DAK" aluminiumaminoacetat + magn.oxid Ikke tilskud Balancid Novum calciumcarbonat + magn.hydroxid Ikke tilskud Link aluminiumhydroxid + magn.carbonat Ikke tilskud Noacid dihydroxyaluminiumnatriumcarbonat Ikke tilskud Novaluzid aluminiumhydroxid + magnesiumoxid Ikke tilskud H2-receptoragonister Acinil cimetidin Ikke tilskud Cimetidin "1A Farma" cimetidin Ikke tilskud Kuracid ranitidin Ikke tilskud Nizatidin "Actavis" nizatidin Ikke tilskud Ranicodan ranitidin Ikke tilskud Ranitidin "Actavis" ranitidin Ikke tilskud Ranitidin "Mylan" ranitidin Ikke tilskud Ranitidin "Ratiopharm" ranitidin Ikke tilskud Ranitidin "Sandoz" ranitidin Ikke tilskud Syrex ranitidin Ikke tilskud Zantac ranitidin Ikke tilskud Prostaglandiner Cytotec misoprostol Ikke tilskud Protonpumpehæmmere Esomeprazol "Krka" esomeprazol Ikke tilskud Esomeprazol "Sandoz" esomeprazol Ikke tilskud Esopral esomeprazol Ikke tilskud INexium esomeprazol Ikke tilskud Inexium esomeprazol Ikke tilskud Lansoprazol "Actavis" * lansoprazol Generelt tilskud Lansoprazol "Arrow" * lansoprazol Generelt tilskud Lansoprazol "HEXAL" lansoprazol Generelt tilskud Lansoprazol "KRKA" * lansoprazol Generelt tilskud Lansoprazol "Mylan" * lansoprazol Generelt tilskud Lansoprazol "Orifarm" * lansoprazol Generelt tilskud Lansoprazol "ratiopharm" * lansoprazol Generelt tilskud Lansoprazol "Stada" * lansoprazol Generelt tilskud Lansoprazol "Teva" * lansoprazol Generelt tilskud Losec * omeprazol Generelt tilskud Nexium esomeprazol Ikke tilskud Nexium mups esomeprazol Ikke tilskud Omelix * omeprazol Generelt tilskud Omeprazol "AGP" omeprazol Generelt tilskud Omeprazol "Bluefish" * omeprazol Generelt tilskud Omeprazol "BMM Pharma" * omeprazol Generelt tilskud Omeprazol "Copyfarm" * omeprazol Generelt tilskud Omeprazol "Mylan" * omeprazol Generelt tilskud Omeprazol "Ratiopharm" omeprazol Generelt tilskud Omeprazol "Recept" omeprazol Generelt tilskud Page 1

9 Omeprazol "Sandoz" omeprazol Generelt tilskud Omeprazol "Stada" * omeprazol Generelt tilskud Omeprazol "Teva" omeprazol Generelt tilskud Panrazol pantoprazol Generelt tilskud Pantoloc Control pantoprazol Klausuleret tilskud Pantoloc * pantoprazol Generelt tilskud Pantoprazol "Actavis" * pantoprazol Generelt tilskud Pantoprazol "KRKA" * pantoprazol Generelt tilskud Pantoprazol "Mylan" * pantoprazol Generelt tilskud Pantoprazol "Nycomed" * pantoprazol Generelt tilskud Pantoprazol "Orifarm" * pantoprazol Generelt tilskud Pantoprazol "Ranbaxy" * pantoprazol Generelt tilskud Pantoprazol "ratiopharm" * pantoprazol Generelt tilskud Pantoprazol "Sandoz" * pantoprazol Generelt tilskud Pantoprazol "Stada" * pantoprazol Generelt tilskud Pariet rabeprazol Ikke tilskud Andre midler mod mavesår og gastro-oesophageal reflux (gord) Antepsin sucralfat Ikke tilskud Gaviscon alginsyre Ikke tilskud * : For de styrker og pakningsstørrelser, som er i håndkøb, er der efter den 15. november 2010 fortsat klausuleret tilskud, når lægemidlet ordineres på recept. Lægemiddelstyrelsen den 11. juni 2010 Page 2

10 Hvorfor betale mere end nødvendigt? IRF anbefaler: Skift til losartan Patentudløb for Cozaar (losartan) har medført, at prisen for losartan (inkl. komb.med diuretika), er faldet til kr. 0,54-0,80 per døgn. Prisen for de øvrige angiotensin-2 antagonister varierer fra kr. 4,99-16,55. Der er derfor et markant besparelsespotentiale ved at vælge det billigste losartanprodukt (aktuelt over 0,5 mia. ved priser per ). Der er ingen klinisk relevant forskel mellem de forskellige angiotensin-2 antagonister. I Den Nationale Rekommandationsliste, konkluderes, at effekten af angiotensin-2 antagonisterne må anses for en klasseeffekt for alle relevante indikationer, selvom ikke alle stoffer er lige massivt dokumenteret i kliniske endepunktsstudier. IRF mener derfor, at patienter som allerede er i behandling med en angiotensin-2 antagonist med fordel kan skifte til losartan. Tabel: Ækvieffektive doser ved skift til losartan Handelsnavn Min. dosis (mg) Max. dosis (mg) Indholdsstof Aprovel irbesartan Atacand 8 16 (32) candesartan Cozaar* (150) losartan Diovan (320) valsartan Micardis telmisartan Olmetec olmesartan Teveten eprosartan *Undlad ej S for substitution til billigste losartanprodukt Hvordan skifter man over i praksis? Ved hypertension skiftes lige over til den ækvieffektive losartandosis (se tabel). Kontroller blodtryk igen efter 2-3 uger. Ved nefropati tillige kontrol af nyrefunktion (specialistopgave). Ved hjerteinsufficiens skiftes uanset dosis til losartan 50 mg. Herefter optitreres til maksimalt tålte måldosis. Tidligere anvendt dosis kan betragtes som vejledende (se tabel). Er ACE-hæmmere fortsat 1. valg? ACE-hæmmere og angiotensin-2 antagonister har ligeværdig effekt på de fleste indikationer. Undtaget er hjerteinsufficiens, hvor ACE-hæmmere fortsat må anses for at være bedst dokumenteret. Ved hypertension og nefropati hos især type-2 diabetikere er angiotensin-2 antagonisterne dog efterhånden lige så godt dokumenteret. IRF mener derfor, at patienter med hypertension eller diabetisk nefropati kan behandles lige så effektivt med losartan som med en ACE-hæmmer. Patienter med hjerteinsufficiens bør fortsat starte med en ACE-hæmmer, men kan ved hoste skifte til losartan. Institut for Rationel Farmakoterapi Juni Se mere på irf.dk

11 Rationel behandling af øvre dyspepsi IRF anbefaler: Pn. behandling med billigste PPI I almen praksis bør udredning og behandling af dyspepsi følge DSAM s vejledning. Hvor der er indikation for behandling, anses protonpumpehæmmere (PPI) for den eneste relevante behandling. Antacida, H2-antagonister og misoprostol må anses for obsolete. Alle PPI er er terapeutisk ligeværdige, hvorfor den mest rationelle behandling finder sted ved at vælge et af de billigste præparater (omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol). Tabel: Ækvieffektive doser ved skift til billigste PPI Symptomstyret Vedligeholdelsesbehandling. behandling Forebyggelse af NSAIDinduceret (pn. dosis) ulcus. Opheling af esofagitis (4-8 uger) Pris per døgn (Kr) Esomeprazol mg (10 mg)* 20 mg 8,74 Lanzoprazol mg 15 mg 30 mg 0,56-2,40 Omeprazol mg (10 mg)-20 mg** 20 mg (1,46)-0,57 Pantoprazol mg 20 mg 40 mg 0,38-0,57 Rabeprazol mg 10 mg 20 mg 6,28-7,04 * Esomeprazol findes ikke som 10 mg. Kun pris for 20 mg angivet ** Bemærk, at 20 mg omeprezol er billigere end 10 mg. Hvordan skifter man over i praksis? I praksis kan der skiftes lige over til den ækvieffektive dosis af det billigste PPI (se tabel). Har alle brug for vedvarende behandling? Nej, kun følgende patienter har behov for vedvarende, daglig behandling: Patienter med gastroskopi-verificeret svær esofagitis Patienter med recidiverende ulcera trods H. Pylori eradikationsbehandling patienter i forebyggende behandling mod NSAID-inducerede ulcus Alle andre kan efter opheling (4-8 uger) anvende symptom-styret ( on demand ) behandling, hvilket kan reducere medicinforbruget med 50-75%. Se pn doser i tabellen. Hvordan seponerer jeg en langvarig behandling? Pludselig seponering af længerevarende PPI-behandling kan medføre genopblussen af patientens symptomer. Dette indicerer ikke nødvendigvis fortsat sygdom, men skyldes antageligt en fysiologisk modregulering af syreproduktionen ( rebound dyspepsi ). Patienter, hvor langvarig behandling ikke er indiceret (se ovenfor), kan med fordel skifte til symptom-styret behandling eller forsøges helt trappet ud af behandlingen over nogle uger. Institut for Rationel Farmakoterapi Juni Se mere på irf.dk

12 Vigtig information om tilskud Bruger du hjerte-karmedicin - fx mod forhøjet blodtryk? Fra den 15. november 2010 er der ikke tilskud til en bestemt type lægemidler mod hjerte-karsygdomme. På bagsiden kan du se de lægemidler, det drejer sig om. Tal med din læge Hvis dit lægemiddel står på listen, skal du tale med din læge om en anden behandling, så du fortsat kan få tilskud. Det kan du fx gøre næste gang, du alligevel skal have fornyet din recept. Tag gerne brevet med Din læge er orienteret om ændringen, men du kan også medbringe dette brev. Hvorfor fjerner Lægemiddelstyrelsen tilskuddet? De pågældende lægemidler er dyrere end andre, der virker lige så godt og som koster meget mindre. Derfor har Lægemiddelstyrelsen truffet denne beslutning. Få mere at vide Du kan læse mere om ændringerne på vores hjemmeside, bl.a. meget mere om, hvorfor lægemidlerne ændrer tilskud. Med venlig hilsen Lægemiddelstyrelsen

13 Oversigt over hjerte-karmedicin, der per 15. november 2010 mister tilskud Hvis du er i behandling med et af disse lægemidler, skal du inden 15. november 2010 tale med din læge om din fremtidige behandling. Lægemiddelnavn Amias Aprovel Atacand Atacand Plus Atacand Zid 16 mg/12,5 mg Atacand Zid 32 mg/12,5 mg Atacand Zid 32mg /25 mg Atacand Zid 8 mg/12,5 mg Benetor Benetor Comp. CoAprovel Co-Diovan Co-Diovan 160 mg/12,5 mg Co-Diovan Forte 160 mg/25 mg Corixil Cotareg Cotareg 160 mg/12,5 mg Cotareg 80 mg/12,5 mg Co-Vals Forte Cozaar Comp (i styrken 100 mg/12,5 mg) Cozaar Comp. (i styrken 100 mg/12,5 mg) Cozaar Comp. 100 mg/12,5 mg Diovan Diovan Comp Diovan Comp 160 mg/12,5 mg Diovan Comp 160 mg/25 mg Diovan Comp 320 mg/12,5 mg Lægemiddelnavn Diovan Comp 320 mg/25 mg Diovan Comp 80 mg/12,5 mg Diovane Exforge Exforge HCT Hytacand Kalpress Plus Forte Karvea Karvezide Kinzalkomb Kinzalmono Micardis MicardisPlus Olmetec Olmetec Plus Pritor PritorPlus Rasilez Rasilez HCT Ratacand Ratacand Plus Ratacand Zid Tareg Teveten Teveten Comp Tevetenz Page 1

14 Vigtig information om tilskud Bruger du lægemidler mod halsbrand, sure opstød og mavesår? Fra den 15. november 2010 er der ikke tilskud til visse lægemidler mod halsbrand, sure opstød og mavesår. På bagsiden kan du se de lægemidler, det drejer sig om. Tal med din læge Hvis dit lægemiddel står på listen, skal du tale med din læge om en anden behandling, så du fortsat kan få tilskud. Det kan du fx gøre næste gang, du alligevel skal have fornyet din recept. Tag gerne brevet med Din læge er orienteret om ændringen, men du kan også medbringe dette brev. Hvorfor fjerner Lægemiddelstyrelsen tilskuddet? Nogle af de pågældende lægemidler er dyrere end andre, der virker lige så godt og som koster meget mindre. Andre er ikke tilstrækkeligt effektive. Derfor har Lægemiddelstyrelsen truffet denne beslutning. Få mere at vide Du kan læse mere om ændringerne på vores hjemmeside, bl.a. meget mere om, hvorfor lægemidlerne ændrer tilskud. Med venlig hilsen Lægemiddelstyrelsen

15 Oversigt over lægemidler mod halsbrand, sure opstød og mavesår, der per 15. november 2010 mister tilskud Hvis du er i behandling med et af disse lægemidler, skal du inden 15. november 2010 tale med din læge om din fremtidige behandling. Lægemiddelnavn Acinil Antepsin Cimetidin "1A Farma" Cytotec Esomeprazol "Krka" Esomeprazol "Sandoz" Esopral INexium Inexium Kuracid Nexium Nexium mups Nizatidin "Actavis" Pariet Ranicodan Ranitidin "Actavis" Ranitidin "Mylan" Ranitidin "Ratiopharm" Ranitidin "Sandoz" Syrex Zantac Page 1

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet ilag A C09C Angiotensin-II antagonister C09D Angiotensin-II antagonister, kombinationer C09X Andre midler med virkning på renin-angiotensinsyst. C09CA

Læs mere

C09 ACE-hæmmere, angiotensin-ii antagonister og renin-hæmmere

C09 ACE-hæmmere, angiotensin-ii antagonister og renin-hæmmere C09 ACE-hæmmere, angiotensin-ii antagonister og renin-hæmmere Bilag A5 C09A Ace-hæmmere, usammensatte C09B Ace-hæmmere, kombinationer C09C Angiotensin ii antagonister C09D Angiotensin ii antagon., kombinationer

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 10. december 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for

Læs mere

Ny tilskudsstatus for visse hjerte-karlægemidler ( blodtrykssænkende midler )

Ny tilskudsstatus for visse hjerte-karlægemidler ( blodtrykssænkende midler ) Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 204 Offentligt Ny tilskudsstatus for visse hjerte-karlægemidler ( blodtrykssænkende midler ) Hvad ændres? Tilskudsstatus for visse lægemidler til hjerte-karsygdomme

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne.

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne. Dansk Hypertensionsselskab Fællessekretariatet Esplanaden 8C, 3. 1263 København K. Hypertensionsbehandling i Danmark 6. marts 2006 Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter?

Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter? Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter? RESUMÉ Højt blodtryk, hjerteinsufficiens og kroniske nyresygdomme kan blandt andet behandles ved påvirkning af renin-angiotensin-systemet

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95 MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95 Til Medicintilskudsnævnets medlemmer. Den 17. september 2009 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om

Læs mere

Bilag"1."Spørgsmål"og"svar"på"S"2849" " " " " Bilag"7."Lægemiddelstyrelsens"afgørelse"april"2010" " " " Bilag"8."IRF" "skift"fra"a2a"til"ace" " " " "

Bilag1.SpørgsmålogsvarpåS2849     Bilag7.Lægemiddelstyrelsensafgørelseapril2010    Bilag8.IRF skiftfraa2atilace    Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 436 Offentligt Oversigt-over-bilag- " Bilag"1."Spørgsmål"og"svar"på"S"2849" " " " " Bilag"2."Medicintilskudsnævnets"indstilling"januar"2008"

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 29. januar 2008 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der.

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der. Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Jens M. Rubak, Pia Ehlers & Flemming Bro Praksisenheden, Århus Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Nordisk Kongres 2009 Kvalitet = viden? Der er adskillige år

Læs mere

Angreb på medicinlister

Angreb på medicinlister Angreb på medicinlister Farmaceut Dorte Glintborg Institut for Rationel Farmakoterapi Type 2-diabetes = polyfarmaci Medisam projekt 2008: 10,1 (4-24) lægemidler per patient 67 år (47-84) 1 Medicingennemgang:

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

1 Samlet resumé af PRAC s videnskabelige vurdering

1 Samlet resumé af PRAC s videnskabelige vurdering Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne samt detaljeret redegørelse for den videnskabelige begrundelse for afvigelserne fra anbefalingen

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

HALSBRAND OG SUR MAVE

HALSBRAND OG SUR MAVE Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller fedtrige måltider. Andre kender til mavesmerter, hvor lysten til kaffe og stærk mad forsvinder.

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Videnskabelige konklusioner og detaljeret redegørelse for den videnskabelige begrundelse for afvigelserne fra PRAC s anbefaling

Videnskabelige konklusioner og detaljeret redegørelse for den videnskabelige begrundelse for afvigelserne fra PRAC s anbefaling Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne samt detaljeret redegørelse for den videnskabelige begrundelse for afvigelserne fra anbefalingen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

C08 Calciumantagonister

C08 Calciumantagonister C08 Calciumantagonister Bilag A4 C08C Selektive calciumantagonister m. overv. vaskulær effekt C08D Selektive calciumantagonister m. direkte cardiel effekt C08CA Dihydropyridinderivater C08DA Phenylalkylaminderivater

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 378, tirsdag den 21. august 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21.august 2012. I mødet

Læs mere

Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf

Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf Netværk for Forebyggelse af Medicineringsfejl 1. juni 2012 Mette Gram-Hansen Danmarks Apotekerforening Hvor svært kan det være? 56

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Spirapril, delapril Kontraindikation i andet og tredje trimester (se pkt. og 4.6) section ACE-hæmmerbehandling bør ikke initieres under graviditet.

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi Organisation Kirsten Schæfer Uddannelseslæger maj 2010 2 Mål / arbejdsområder Følge udviklingen i lægemiddelforbruget Fremme rationel lægemiddelbehandling Terapeutisk Økonomisk Kirsten

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Medicingennemgang Region Hovedstaden

Medicingennemgang Region Hovedstaden Baggrund Antallet af lægemiddelrelaterede problemer stiger med stigende alder og antal lægemidler Region Hovedstaden Bente Kirkeby Forårsmøde, IRF, 14. maj 2011 Embedslægerapporter har vist at der kun

Læs mere

Analyse af udviklingen i medicinforbruget i Region Hovedstaden i perioden 2008 2010 sammenholdt med Medicinfunktionens

Analyse af udviklingen i medicinforbruget i Region Hovedstaden i perioden 2008 2010 sammenholdt med Medicinfunktionens Koncern Praksis Analyse af udviklingen i medicinforbruget i Region Hovedstaden i perioden 2008 2010 sammenholdt med Medicinfunktionens indsatser Udarbejdet af Medicinfunktionen September 2011 Udviklingsenheden

Læs mere

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider C07 Beta-blokerende midler Bilag A3 C07A Beta-blokerende midler, usammensatte C07B Beta-blokerende midler og thiazider C07C Beta-blokkere og andre diuretica C07F Beta-blokkere og andre antihypertensiva

Læs mere

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Frutin er et naturlægemiddel, som du kan få uden recept. For at

Læs mere

Bilag II. Tilføjelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag II. Tilføjelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag II Tilføjelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel 6 For produkter indeholdende de angiotensin-konverterende enzyminhibitorer (ACEhæmmere) benazepril, captopril, cilazapril, delapril,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 389, tirsdag den 26. februar 2013. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 26. februar 2013. I mødet

Læs mere

Temauge for Apotekerne i RibeSønderjyllandskredsen

Temauge for Apotekerne i RibeSønderjyllandskredsen Temauge for Apotekerne i RibeSønderjyllandskredsen Afdækning af kunders holdning til og erfaringer med substitution Evalueringsrapport 21. dec 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen Statistikken for salget af apoteksforbeholdt medicin 2. kvartal fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Høringssvar på Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme

Høringssvar på Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme Høringssvar på Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme Abbott AstraZeneca Danmarks Apotekerforening Dansk Endokrinologisk Selskab

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE.

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Medicintilskudsnævnet Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Baggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 30. maj 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland Hjælpeværktøjer af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland BASISLIStEN Basislisten.dk er Lægemiddelenhedens bud på et rationelt præparatvalg ved førstegangsordination indenfor de mest brugte terapiområder

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 23. december 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Baggrund og indhold

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Fordøjelse og stofskifte Hovedgruppe A Mavesyre Mavesår Kvalme Forstoppelse Diarré Hæmorroide Diabetes

Fordøjelse og stofskifte Hovedgruppe A Mavesyre Mavesår Kvalme Forstoppelse Diarré Hæmorroide Diabetes Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Fordøjelse og stofskifte

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Sandostatin LAR, pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, 10 mg, 20 mg og 30 mg.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Sandostatin LAR, pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, 10 mg, 20 mg og 30 mg. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Sandostatin LAR, pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, 10 mg, 20 mg og 30 mg Octreotid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Læs mere

Winthrop og Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS

Winthrop og Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlerne Irbesartan

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen den 26. maj 2010

Lægemiddelstyrelsen den 26. maj 2010 Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over Medicintilskudsnævnets indstilling om tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09C, C09D og C09X (angiotensin-ii antagonister og reninhæmmere). AstraZeneca Boehringer

Læs mere

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bicalutamid Medac filmovertrukne tabletter 150 mg bicalutamid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Birgitte Brock. Birgitte Brock. Årlig vækst % 12% AIP priser for primærsektoren C. Hjerte og kredsløb 25% -4%

Birgitte Brock. Birgitte Brock. Årlig vækst % 12% AIP priser for primærsektoren C. Hjerte og kredsløb 25% -4% Holdninger fra Lægemiddelkomitéen: Vægtning af kvalitet i forhold til økonomi ved valg af lægemidr til rekommandationslister mm Overlæge, ktor, ph.d. Århus Sygehus og Aarhus Universitet Hvad skal vi med

Læs mere

Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008

Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008 Prisudviklingen på det liberaliserede lægemiddelsortiment 2004-2008 Indhold Resumé Om undersøgelsen Metode vedrørende beregning af de gennemsnitlige priser Omsætningen af de liberaliserede lægemidler Den

Læs mere

ADHD ADHD. signalstoffer, der findes i hjernen. Det giver nedsat kommunikation mellem hjernecellerne.

ADHD ADHD. signalstoffer, der findes i hjernen. Det giver nedsat kommunikation mellem hjernecellerne. ADHD Denne brochure er til dig, der gerne vil vide mere om ADHD og medicin til behandling af ADHD. ADHD er en sygdom, der giver problemer som koncentrationsbesvær, uopmærksomhed, hyperaktivitet og grænseoverskridende

Læs mere

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006 2010 Indhold INDHOLD... 1 RESUMÉ... 2 OM UNDERSØGELSEN... 3 DET SAMLEDE SALG AF LIBERALISEREDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER (OPGJORT I KR.)... 4 UDVIKLING I SALG AF

Læs mere

Høringssvar på Medicintilskudsnævnets indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme

Høringssvar på Medicintilskudsnævnets indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme Høringssvar på Medicintilskudsnævnets indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme Abbott AstraZeneca Boehringer Ingelheim Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Endokrinologisk

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 9. november 2010 Referat af medicintilskudsnævnets møde nr. 343, tirsdag den 26. oktober 2010. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 26.

Læs mere

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant Egenkontrol af medicinhåndtering Borgers navn: Borgers cpr.nr: Dato for udført egenkontrol: Egenkontrol udført af: Generelt 1 Er medicinoversigten i overensstemmelse med dokumentationen for lægens ordination

Læs mere

17-08-2014. Gruppe A Fordøjelse og stofskifte. Tyndtarmen

17-08-2014. Gruppe A Fordøjelse og stofskifte. Tyndtarmen Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe A Fordøjelse og stofskifte

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Hensigtsmæssig polyfarmaci

Hensigtsmæssig polyfarmaci Hensigtsmæssig polyfarmaci En værktøjskasse Inspiration til systematisk medicingennemgang i almen praksis Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Indholdsfortegnelse Forord 4 Hvad er polyfarmaci?

Læs mere

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud MEDICINTILSKUDSSYSTEMET 169 Medicintilskud I Lægemiddelstyrelsen Det danske medicintilskudssystem er bygget op af en række elementer, som tilsammen skal sørge for, at ingen patienter af økonomiske grunde

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

69 018 68.03. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

69 018 68.03. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Novaluzid, oral suspension 69 018 68.03 Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen. Du kan få denne medicin uden recept. For at få den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Benaliv 0,5 mg/ml øjendråber, suspension. Levocabastin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Benaliv 0,5 mg/ml øjendråber, suspension. Levocabastin Indlægsseddel: Information til brugeren Benaliv 0,5 mg/ml øjendråber, suspension Levocabastin Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom Medicintilskudsnævnet har modtaget bidrag fra følgende: Danmarks Apotekerforening UCB Medicintilskudsnævnet, 8. september 2015 København,

Læs mere

MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom

MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom Dette undervisningsredskab er udarbejdet for at hjælpe sundhedspersonalet i vurdering og undervisning af patienter,

Læs mere

Landslægeembedet. Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland.

Landslægeembedet. Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland. Landslægeembedet Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland. Den 1. juli 2010 Baggrund CTD (Carnitin Transporter Defekt) er en recessivt arvelig sygdom, der

Læs mere

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning Indlægsseddel: Information til brugeren Treo Citrus 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. PANTOLOC Control 20 mg enterotabletter Pantoprazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. PANTOLOC Control 20 mg enterotabletter Pantoprazol Indlægsseddel: Information til brugeren PANTOLOC Control 20 mg enterotabletter Pantoprazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri De fem geriatriske giganter Instabilitet/ immobilitet Iatrogenitet Intellektuelle og mentale prob. Incontinens Infektion Geriatri?

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 761 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd BF ( lykkepiller ) (8-9 min.) Tid og sted: Folketinget, onsdag

Læs mere

Patientvejledning. PH-måling. 24-timers ph-måling i spiserøret

Patientvejledning. PH-måling. 24-timers ph-måling i spiserøret Patientvejledning PH-måling 24-timers ph-måling i spiserøret En ph-måling i spiserøret anvendes i forbindelse med undersøgelse for refluks. Den kan måle, om spiserøret udsættes for tilbageløb af surt maveindhold

Læs mere

Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt

Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 24. april 2009 Sagsnr.: 0903758 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 37754

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 8. december 2004

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 8. december 2004 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 87 Offentlig Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 8. december 2004 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

UTH KLINIK FREDERIKSHAVN

UTH KLINIK FREDERIKSHAVN UTH KLINIK FREDERIKSHAVN 1 LÆRING OM UTILSIGTEDE HÆNDELSER MELLEM SUNDHEDSAKTØRER I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. APOTEKER PREBEN SMED JEPPESEN SÆBY APOTEK 2 BAGGRUND DPSD INDBERETNINGER HVORDAN KAN VI BRUGE

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere