Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2019"

Transkript

1 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2019 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2019 Bemærk at propositioner for military-, distance- og TREC-stævner skal godkendes af DRF s respektive disciplinudvalg og således ikke af Distrikt 1. Dog skal propositioner for stævner med distriktsmesterskaber i disse discipliner sendes til godkendelse i Distrikt 1, inden de sendes til DRF, så vi kan kontrollere, at reglerne for mesterskabet er overholdt. Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2019 i Dansk Ride Forbunds Distrikt 1 (i det efterfølgende omtalt som Distrikt 1 eller distriktet). Dansk Ride Forbund er i det efterfølgende omtalt som DRF. Disse fællesbestemmelser er gældende for alle Distrikt 1 s distriktsmesterskaber. Alle distriktsmesterskaber i Distrikt 1 afvikles i.h.t. DRF s gældende reglement. Vedr. regler for afvikling af distriktsmesterskaber henvises især til pkt. 92 i DRF s Fællesbestemmelser. Bemærk: Skemaet i pkt gælder også deltagelse i indendørs DM. For distriktsmesterskaberne i dressur henvises endvidere til DRF s dressurreglement pkt For distriktsmesterskaberne i springning henvises endvidere til DRF s springreglement pkt Vedr. distriktsmesterskaber i paradressur, military, distanceridning og TREC er der ingen yderligere bestemmelser i de respektive disciplinreglementer. Der henvises derudover også til Distrikt 1 s regler for det pågældende mesterskab. Hvem kan deltage i Distrikt 1 s distriktsmesterskaber? Ryttere, der er medlemmer af en eller flere klubber under Distrikt 1 kan deltage i distriktets distriktsmesterskaber. Det kræves endvidere, at rytteren starter for den pågældende klub i mesterskabet. Hvilke mesterskaber afvikles? Så vidt muligt afvikles flg. distriktsmesterskaber hvert år: Dressur, hest, individuelt Dressur, hest, hold Dressur, pony, individuelt (3 kategorier) Dressur, pony, hold Paradressur, hest/pony (1 samlet mesterskab for heste og ponyer med ryttere i alle 5 grader) Springning, hest, individuelt Springning, hest, hold Springning, pony, individuelt (3 kategorier) Springning, pony, hold Kombineret (dressur og springning), pony, individuelt (1 samlet mesterskab for alle 3 kategorier) Kombineret (dressur og springning), hest, individuelt Military, hest, individuelt Military, pony, individuelt (1 samlet mesterskab for alle 3 kategorier) Distanceridning, hest/pony, individuelt (1 samlet mesterskab for heste og ponyer) TREC, individuelt TREC, hold

2 Såfremt der er arrangører og startende nok, vil alle ovennævnte mesterskaber blive afviklet hvert år. Afviklingen af et eller flere mesterskaber kan efter distriktsbestyrelsens afgørelse evt. flyttes til et andet distrikt, såfremt ingen klubber i Distrikt 1 ønsker at afvikle det pågældende mesterskab, eller distriktsbestyrelsen vurderer, at forholdene hos en given klub i distriktet ikke er tilstrækkelige til, at denne klub kan tildeles afviklingen af mesterskabet. Tidstagning Bemærk ved alle distriktsmesterskaber i springning, SKAL der benyttes elektronisk tidstagningsanlæg! Dette kan lejes af Distrikt 1. Henvendelse / leje: se Distrikt 1 s hjemmeside. Kvalifikation / udelukkelser Der henvises til skemaet i DRF s reglement pkt. 92,1.1. Bemærk især reglerne omkring deltagelse i distriktsmesterskaber efter man har deltaget i DM / DRF-mesterskab (inkl. indendørs DM / DRFmesterskab). Alle kvalifikationer / udelukkelser, der er omtalt i nærværende regler og Distrikt 1 s regler for det pågældende mesterskab, samt DRF s reglement gælder kun for resultater opnået i kvalifikationsperioden dvs. fra 1. januar 2017 til 31. december Deltagende ekvipager i Distrikt 1 s distriktsmesterskaber skal være kvalificeret til start, senest når lodtrækningen finder sted (se DRF s reglement pkt. 40,2). Der er kvalifikationskrav for start i dressur-, spring- og kombinerede mesterskaber. Der er ingen kvalifikationskrav i paradressur-, military-, distance- og TREC-mesterskaberne, da der er så få stævner, at det vil være for svært for rytterne at kvalificere sig til disse mesterskaber. Hvor der i reglerne for Distrikt 1 s distriktsmesterskaber (fællesbestemmelser samt regler for det pågældende mesterskab) i forbindelse med kvalifikation / udelukkelse er omtalt klasser / sværhedsgrader / stævnetyper menes der i ALLE tilfælde den pågældende klasse / sværhedsgrad / stævnetype eller højere. Resultater, der er opnået på ponyer, kan IKKE virke kvalificerende / udelukkende i mesterskaber for heste. Resultater, der er opnået i paradressurklasser kan kun tilføre rytteren / hesten / ponyen / ekvipagen pønaliteter der kvalificerer / udelukker i mesterskabet i paradressur, og kan således IKKE virke kvalificerende / udelukkende i Distrikt 1 s øvrige distriktsmesterskaber. Hvor der i bestemmelserne er anført, at en ekvipage er kvalificeret til / udelukket fra et givent mesterskab, hvis ekvipagen har opnået et givent resultat, menes der resultater, hvor rytteren og hesten sammen har opnået et resultat (som ekvipage). Start udenfor konkurrence Det er IKKE muligt at starte uden for konkurrence / til bedømmelse i Distrikt 1 s distriktsmesterskaber. Minimum antal startende Der skal altid være min. 3 startende ekvipager / hold, for at et mesterskab kan afholdes. Det vil være antal tilmeldte ekvipager, når fristen for efteranmeldelse / framelding er udløbet (dvs. antal starter på startlisten), der er afgørende for, om mesterskabet gennemføres. Mesterskaber, hvor der ved den rettidige tilmeldingsfrists udløb er 2 eller færre tilmeldte ekvipager / hold, skal aflyses. Antal placeringer / præmier Der uddeles altid rosetter til min. de 3 førstplacerede ekvipager / hold uanset antal starter i mesterskabet. Der er doteringer til de placerede i mesterskaberne. Ved færre end 9 startende er der doteringer til de placerede i mesterskabet i.h.t. pkt. 69,1 i DRF s Fællesbestemmelser. Ved færre end 9 startende er der således ikke doteringer til alle medaljetagere. Sammenlægning af ponykategorier Såfremt der i dressur eller springning er færre end 3 tilmeldte ekvipager i én eller flere kategori(er) vil 2 eller 3 kategorier lægges sammen i.h.t. til skemaet i DRF s reglement pkt Skemaet angiver mulighed for sammenlægning af kategorier ved færre end 6 startende ekvipager / hold.

3 I.h.t. DRF s regler om afvikling af distriktsmesterskaber pkt og fremgår det, at der min. skal være 3 deltagende ekvipager / hold for at afvikle et distriktsmesterskab. I forbindelse med afvikling af distriktsmesterskaber, vil der således være en grænse på min. 3 starter pr. kategori i stedet for 6 starter, som anført i skemaet. Ved 3 eller flere starter samlet i mesterskabet for kategori 2 og 3, vil disse mesterskaber blive slået sammen og dermed afviklet som ét mesterskab (benævnt Distriktsmesterskab for kat. 2 og 3 ). Ekvipagerne rider dog fortsat de klasser, de skal starte i den pågældende kategori. I dressur findes vinderen / de placerede ekvipager ud fra den samlede %-sum over de to dage. I springning findes vinderen / de placerede ekvipager som ved en almindelig klasse ud fra fejl og tid. Er der færre end 3 tilmeldte ekvipager i alt i mesterskaberne for kat. 2 og 3, vil de blive slået sammen med mesterskabet for kat. 1 i lighed med ovenfor anførte regler for sammenlægning af mesterskab for kat. 2 og 3. Dette mesterskab vil blive benævnt Distriktsmesterskab for ponyer. Tilmelding / efteranmeldelse Tilmelding (inkl. efteranmeldelse) skal ske senest mandag inden mesterskabet afvikles. I military og distance kan tidspunkt for efteranmeldelse sættes til tidligere end mandag før klassens / første klasses start dog max 1 uge før stævnet i military og max 2 uger før stævnet i distance. Ekvipagerne skal være kvalificeret / startberettiget ved tilmelding. Lodtrækning Lodtrækning om startorden skal ske dagen før klassens / første klasses start senest kl Frist for framelding / tilmelding til start og efteranmeldelse skal have fundet sted inden lodtrækningen. I mesterskaber, der afvikles over 2 klasser, hvor sidste klasse er en finale, afholdes lodtrækning om startorden i finalen senest umiddelbart efter præmieoverrækkelsen efter første klasse. Der er ikke lodtrækning om startorden i distriktsmesterskabet i military. Der trækkes heller ikke lod om startorden i distriktsmesterskabet i distance, da der er fællesstart i dette mesterskab. Holdsammensætning skal oplyses skriftligt til stævnesekretariatet senest mandag inden stævnet. I modsat fald udelukkes hold (uden at få indskuddet refunderet). Efter mandag kan man ved forfald: - i dressur og distance udskifte max. 1 ekvipage frem til lodtrækningen finder sted. - i springning udskifte max. 1 ekvipage frem til 3 timer før mesterskabet afvikles. Såfremt man ønsker at anføre rytternes indbyrdes startorden på holdet, skal dette oplyses inden lodtrækningen. Er indbyrdes startorden ikke oplyst, vil den arrangerende klub fastsætte denne startorden. Indskud, doteringer og tilskud Nedenstående skema angiver indskud, dotering samt tilskud i distriktsmesterskaber afholdt i Distrikt 1 i Alle beløb er angivet i danske kroner (dkr.). Da Distrikt 1 s bestyrelse har vedtaget at fastsætte indskud samt dotering, har bestyrelsen reguleret de tilskud, der gives til afvikling af mesterskaberne, så tilskuddene skulle dække klubbernes omkostninger (indskud fratrukket udgifter til dotering og officials). Distriktet fastsætter ikke indskud i Bredde-mesterskaberne. Der er ikke dotering i disse mesterskaber. Distriktet yder ikke tilskud til afviklingen af Bredde-mesterskaber (men leverer præmierne til finalen). Tilskuddet udbetales til klubben (arrangøren) efter afviklingen af mesterskabet, ved at stævnelederen eller en repræsentant fra klubbens bestyrelse retter henvendelse til Distrikt 1 s stævnekoordinator, Henrik Jørgensen på mail: med oplysning om klubnavn (arrangør), hvilket mesterskab der er afviklet inkl. angivelse af tilskuddets størrelse (beløb) samt kontonummer, hvortil tilskuddet kan overføres. Ansøgning om udbetaling af tilskud SKAL være Henrik i hænde senest 1 måned efter mesterskabets afvikling og altid senest d. 15. december. Efter d. 15. december fortabes enhver ret til at få udbetalt tilskud. For at kunne få udbetalt tilskud forudsættes det endvidere, at den arrangerende klub tager et billede under præmieoverrækkelsen af den ekvipage / det hold, der vinder distriktsmesterskabet eller alle de placerede ekvipager - og sender det sammen med resultatliste / information om, hvem de placerede ekvipager er, pr. mail til stævnekoordinatoren (Henrik) på mail: umiddelbart efter afviklingen af stævnet.

4 Hest/ pony Indv / hold Indskud pr. ekvipage / hold Efteranm.- gebyr pr. ekvipage / hold Dotering pr. ekvipage / hold 1. pl 2. pl 3. pl 4. pl Øvr Tilskud fra Distrikt 1 Såfremt mesterskaberne afvikles i andre distrikter end Distrikt 1, betales forhøjet tilskud Dressur Pony Indv. (2 dg) Pony Hold Hest Indv. (2 dg) Hest Hold Para Indv. (2 dg) Springning Pony Indv Pony Hold Hest Indv Hest Hold Kombineret Pony Indv. (2 dg) Hest Indv. (2 dg) Military *) Pony Indv Hest Indv Distanceridning *) Hest Indv TREC Hest Indv Hest Hold Totalt tilskud *) Indskud i military og distanceridning er inkl. gebyr/udgift til dyrlæge. Distriktsmesterskaberne i dressur og springning afvikles som separate klasser. Distriktsmesterskaberne i paradressur, military, distanceridning, kombineret og TREC kan afvikles som en del af en alm. klasse, der også er åben for andre ekvipager, end dem der deltager i distriktsmesterskabet. I sådanne tilfælde bør der opkræves 100 kr. ekstra pr. start (udover tilmeldingsgebyret i den pågældende klasse) pr. ekvipage, der deltager i distriktsmesterskabet, da disse ryttere jo deltager i 2 konkurrencer i samme klasse (dels selve klassen, og dels distriktsmesterskabet men samtidig kun rider ét ridt). Det samlede tilmeldingsgebyr må dog ikke overstige gebyret for distriktsmesterskabet kr. (dvs. military og distance = 550, TREC = 350 kr), da rytterne jo kun rider ét ridt og derfor ikke skal betale fuldt gebyr for begge konkurrencer. Ex: Klubben kan oprette 2 klasser 1 klasse for de ryttere, der ikke ønsker at deltage i mesterskabet. Her er indskuddet f.eks. 450 kr i military. Derudover oprettes en anden klasse, der kun er åben for de ryttere, der ønsker at ride mesterskabet. Her er indskuddet f.eks. 550 kr i military. Det oplyses i propositionerne, at de 2 klasser vil blive afviklet samlet dog med 2 præmieoverrækkelser. På denne måde vil der heller ikke være tvivl, om en ekvipage deltager i mesterskabet eller ej. Samme procedure foreslås anvendt i alle mesterskaber (uanset disciplin), der afvikles som en del af en alm. klasse. Såfremt et distriktsmesterskab afvikles som en del af en alm. klasse, vil det dog stadig kun være ryttere startende for en klub i Distrikt 1, som samtidig er tilmeldt mesterskabet, der kan opnå placering i det pågældende mesterskab. Beløbene i ovenstående skema er de beløb, som arrangøren af det givne mesterskab max. må tage i indskud og min. skal udbetale i dotering. Det står den arrangerende klub frit at tage mindre i indskud og / eller udbetale højere doteringer.

5 Hvilke præmier leverer distriktet? Distriktet leverer vinderdækken(er) og staldplaquette(r) til vinderen / det vindende hold samt medaljer til nr. 1, 2 og 3 i alle mesterskaber. Derudover leverer distriktet også rosetter til alle placerede. I Bredde-mesterskaberne leverer distriktet kun rosetter og medaljer (i finalen). Der er ikke dækkener og staldplaquetter i disse mesterskaber. Såfremt den arrangerende klub har mulighed for det, må klubben gerne - sørge for blomster til vinderen / det vindende hold - udlevere (sponsor)gaver til de placerede ryttere i mesterskaberne. Dette skal dog på forhånd aftales med Distrikt 1 s stævnekoordinatorer.

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg)

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg) Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Hest: - Spring 120,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 180) - Dressur 140,- pr. klasse (Efteranmeldelse

Læs mere

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF:

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement redigeret januar 2018. Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Hest: - Spring 130,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 190)

Læs mere

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg)

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg) Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf. DRF s reglement redigeret april 2018. Indskud Hest: - Spring 130,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 195) - Dressur 150,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 300) - Distriktsmesterskaber

Læs mere

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120).

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120). Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Heste kr. 120 pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240). Distriktsmesterskaber 240 pr. klasse

Læs mere

D-stævne mesterskab 2016

D-stævne mesterskab 2016 D-stævne mesterskab 2016 Et distrikt mesterskab for distrikt 9 på D-plan Et mesterskab for D-stævneryttere, individuelt og for Hold, i både spring og dressur. Individuelt - og holdmesterskab DRESSUR: Individuelt

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Midtsjællands Rideklub

Midtsjællands Rideklub Midtsjællands Rideklub C-stævne 19-21. maj 2017 m. Seierskilde Sports Cup, DISM for pony hold, og Sjællandsmesterskab for U18, U25, senior og para. Propositioner Fredag d. 19. maj 2017 1 LB1-B, pony Åben

Læs mere

D-stævne mesterskab 2017

D-stævne mesterskab 2017 D-stævne mesterskab 2017 Et mesterskab for distrikt 9 på D-plan Individuelt - og holdmesterskab DRESSUR: Individuelt mesterskab: Der kåres mestre i følgende mesterskaber: Lc-Pony Lb-Pony Lc-hest Lb-hest

Læs mere

Regler for LØSR s klubmesterskaber

Regler for LØSR s klubmesterskaber Regler for LØSR s klubmesterskaber Gældende fra 2014 Revideret 2018 Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. 1. Ved klubmesterskabsstævnet afholdes der samtidig LØSR

Læs mere

Klubmesterskab regler

Klubmesterskab regler Klubmesterskab regler Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. Rytteren skal have været medlem af LØSR i de seneste 3 måneder for at kunne deltage i LØSR s klubmesterskaber.

Læs mere

Vestegns Mesterskaberne (VM)

Vestegns Mesterskaberne (VM) Vestegns Mesterskaberne (VM) opdateret april 2018 Vestegnsklubberne er: ARK, BAL, BNR, GLK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV og VER Vestegns Mesterskaberne er et fælles arrangement på D-stævneniveau. Vestegns

Læs mere

Para-dressur. - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017

Para-dressur. - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017 Para-dressur - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017 Generelt Dette reglement er gældende fra 1. april 2017, og erstatter alle tidligere udgaver af samme. A - Klassifikation Pararyttere

Læs mere

Vestegns Mesterskaberne

Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle Vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

Springudvalgsmøde 13. Juni :00-21:30 Dalum - Odense

Springudvalgsmøde 13. Juni :00-21:30 Dalum - Odense Springudvalgsmøde 13. Juni 2016 17:00-21:30 Dalum - Odense Til stede: Jakob (Formand) Per Nielsen (Bane designer ansvarlig) Nina Kaae (ansvarlig for D-officials) Lars N. Pedersen (Elitechef springning)

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement BLÅ skrift = om formulering, ingen ændringer. RØD skrift = ændring/ tilføjelse. Tekst med streg over slettes. Gældende fra 01.01.2019 1. Formål Formålet med at afvikle

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.2018 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

D og E-stævner

D og E-stævner D og E-stævner 2019-2020 Før stævnet 14 dage før stævne dato, skal det ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO. 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne

Læs mere

Distriktsmesterskab 2015 Distrikt 10

Distriktsmesterskab 2015 Distrikt 10 Distriktsmesterskab 2015 Distrikt 10 Afvikling Individuelle mesterskaber skal afholdes i juni. Holdmesterskaber skal afholdes i september. For at gøre det økonomisk rentabelt for klubberne afvikles de

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 04.03.2019 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Til stede: Jakob Leth (Formand) Bent Schultz (Dommeransvarlig) Per Nielsen (Bane designer ansvarlig) Nina Kaae (ansvarlig for

Læs mere

Væsentlige reglementsændringer 2013

Væsentlige reglementsændringer 2013 Væsentlige reglementsændringer 2013 Fællesbestemmelser 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage

Læs mere

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015 Holbækmesterskaberne 1. afdeling Klasse 1.: LC2-B Pony dressur Klasse 7: LC2-A Hest dressur Åben for: Ekvipager som starter klasse 2 Åben for:

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2017 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur

Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur 23. - 24. september 2017 Lørdag 23. september 2017 Hest & Pony Klasse 1: Bom på jord 60 cm, met. B0. Der må være trækker

Læs mere

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Fredag den 22. august 2014: Klasse 1: Øveklasse v/peter Fischer Åben for alle 5 års og ældre heste. Maks. 15 deltagere.

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

Rytterkategorisering i springning

Rytterkategorisering i springning Brøndby, 14. december 2009 Rytterkategorisering i springning Rytterkategoriseringen har rejst en del spørgsmål. Vi har nedenfor forsøgt at beskrive kategoriseringerne og overgangsordningerne, så de besvarer

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur

Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur 17. -18. september 2016 Lørdag 17. september 2016 Hest & Pony Klasse 1: Bom på jord 60 cm, met. B0. Pony Klasse 2: 60

Læs mere

Springudvalgsmøde Referat 8. februar Kl.17:00 Hindsgavl - Middelfart

Springudvalgsmøde Referat 8. februar Kl.17:00 Hindsgavl - Middelfart Springudvalgsmøde Referat 8. februar Kl.17:00 Hindsgavl - Middelfart Til stede: Jakob Leth (Formand) Bent Schultz (Dommeransvarlig) Per Nielsen (Bane designer ansvarlig) Birgitte Tribler (TD ansvarlig)

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7 Propositioner for Rideklubben Strøgården udv. klubstævne i dressur og spring for Pony og Hest den 26 og 27/5-2012, med 1 afd. af klubmesterskab for privatryttere om lørdagen. Lørdag d. 26/5 2012 Dressur

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2016 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Paradressur-reglement 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 28. maj 2018 www. r ideforbund.dk

Paradressur-reglement 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 28. maj 2018 www. r ideforbund.dk Paradressur-reglement 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 28. maj 2018 www. r ideforbund.dk Paradressur - Tillæg til dressurreglementet 2018 Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport 1. Indenfor

Læs mere

Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fra Udsprings sektionen

Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fra Udsprings sektionen Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fra Udsprings sektionen Forslagsstilleren ønsker at hver enkelt ændring behandles som et delpunkt for sig. Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 23 01.01

Læs mere

Indbydelse til GENERALFORSAMLING. Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus

Indbydelse til GENERALFORSAMLING. Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus Indbydelse til GENERALFORSAMLING Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus Efter generalforsamlingen vil der være fælles spisning. Tilmelding til spisning, senest 15 Februar, er nødvendig

Læs mere

Bredde stævne med tredje kvalifikationsrunde hos HARK. søndag d. 7/5 2017

Bredde stævne med tredje kvalifikationsrunde hos HARK. søndag d. 7/5 2017 Bredde stævne med tredje kvalifikationsrunde hos HARK søndag d. 7/5 2017 Kl. Diciplin Hold Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames 2 Åben for alle Hjælp er tilladt Der rides

Læs mere

Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013

Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013 Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013 Til alle stævnerne er der også klasser med enkelt starter, hvor man ikke skal deltage i kvalifikationsklasserne, for at være med.

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

Marianne Søderlund (dressur) Diana Bülow (spring) Connie Chilgenbach (stævnekalender) Charlotte Cady (ansv. for stævneudvalget)

Marianne Søderlund (dressur) Diana Bülow (spring) Connie Chilgenbach (stævnekalender) Charlotte Cady (ansv. for stævneudvalget) Marianne Søderlund (dressur) Diana Bülow (spring) Connie Chilgenbach (stævnekalender) Charlotte Cady (ansv. for stævneudvalget) } Info fra D4 formand Helle Madsen } Information fra D4 stævneudvalg D4 Cups

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Mesterskabsbestemmelser for Udspring Gældende fra 2018 Gældende fra 2018 Side 1 af 10 Indhold 01.00 DEFINITIONER... 3 02.00 MESTERSKABER GENERELT... 4 02.01 Generelt... 4 02.02 Arrangementer... 4 02.03

Læs mere

Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames. 2 Åben for alle Hjælp er tilladt. 50 kr. pr rytter 2 Kvalifikations-klasse

Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames. 2 Åben for alle Hjælp er tilladt. 50 kr. pr rytter 2 Kvalifikations-klasse Bredde stævne med første kvalifikationsrunde hos xxxx Rideklub xxxdag d. xx/xx 201x Kl. Disciplin Hold Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames 2 Åben for alle Hjælp er tilladt

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for udspring

Mesterskabsbestemmelser for udspring 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 3 01.06 Tilmeldinger.... 3 01.07 Springlister.... 3 01.08

Læs mere

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Alle ponyer fra ponyavlsforbund under Videncenter Landbrug

Læs mere

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ.

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Fredag den 21. august Klasse 1: Showklasse ved dommer Peter Fischer Skriv hvilken klasse, du vil ride. Du rider programmet

Læs mere

Helsinge rideklubs KLUBMESTERSKAB maj 2018

Helsinge rideklubs KLUBMESTERSKAB maj 2018 Helsinge rideklubs KLUBMESTERSKAB 19.-20. maj 2018 Dressur lørdag den 19. maj 2018 Klasse 1. LD2-B Pony Kval. til Gribskovmesterskab. Rideskoleheste tilladt. Klasse 2. LC2-B pony- Kval. til Gribskovmesterskab.

Læs mere

Paradressur-reglement 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. januar 2019 www. r ideforbund.dk

Paradressur-reglement 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. januar 2019 www. r ideforbund.dk Paradressur-reglement 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. januar 2019 www. r ideforbund.dk 0 Para-dressur - Tillæg til dressurreglement 2019 Indhold Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport...

Læs mere

INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD

INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD Lørdag d. 14. februar 2015 Kallehavegaard Rideklub byder hjertlig velkommen til internt klubstævne og fastelavn. Da juniorudvalget har valgt at afholde

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DELTAGELSE: DEN 4. 8. JULI 2015 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DM-L: Åben for alle årgange

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 20. - 23. NOVEMBER 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: Åben for

Læs mere

Dagsorden Afdeling Sport Dato

Dagsorden Afdeling Sport Dato Dagsorden Afdeling Sport Dato 12-09-2016 Deltagere: Jakob Leth (SU), Jannick Holm (DU), Lise Berg (VU), Tina Foldager (TS), Helene Bech (HU), Torben Hinrichsen (DIU), Christian Struck (MU), Jan Stampe

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN 6. 9. JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe

Læs mere

DANSK RIDE FORBUND DISTRIKT 11 /13 Stævnesæson Revideret 8 jan Struktur omkring E- og D-stævner

DANSK RIDE FORBUND DISTRIKT 11 /13 Stævnesæson Revideret 8 jan Struktur omkring E- og D-stævner DANSK RIDE FORBUND DISTRIKT 11 /13 Stævnesæson 2017. Revideret 8 jan. 2017. Struktur omkring E- og D-stævner Reglement rettelser træder i kraft den 1. januar 2017, de ændrede regionsrettelser fra 1. april

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 7. 10. NOVEMBER 2019 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE:

Læs mere

Stævneadministration på DRF Portalen

Stævneadministration på DRF Portalen Stævneadministration på DRF Portalen Oprettelse af stævnetermin Efter login på portalen klikkes på Stævner -> Opret stævne. Udfyld de viste felter. Klik herefter på Gem (i bunden af skærmen, kan ikke ses

Læs mere

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland Indbyder til Kåring og championat 2015 på Hovmarkens Ridecenter Slagelse Landevej 34, Gyldenholm, 4200 Slagelse 8.- 9. August 2015 med stor fest lørdag aften. Kåringsklasser

Læs mere

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start.

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start. Rytterinformation: Adresse: Ringsted Sports Rideklub/Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted Alm. Bestemmelser: Ankomst & opstaldning: Ansvar: Se DRF s reglement. Opstaldning foregår i teltstald. Ankomst

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund AUG 2014 DMI BST MILITÆR FEMKAMP

Dansk Militært Idrætsforbund AUG 2014 DMI BST MILITÆR FEMKAMP MILITÆR FEMKAMP 1. DISCIPLINER Militær Femkamp omfatter følgende discipliner: - Geværskydning (200 m, præcisions-/hurtigskydning) - Forhindringsbaneløb - Forhindringssvømning (50 m) - Håndgranatkast (præcision

Læs mere

Propositioner for Landsdelsturneringer og Landsdelsfinaler 2018

Propositioner for Landsdelsturneringer og Landsdelsfinaler 2018 Propositioner for Landsdelsturneringer og Landsdelsfinaler 2018 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. D ECEMBER 2017 FÆLLESBESTEMMELSER: Den vigtigste regel ved breddestævner er, at de deltagende ryttere og ponyer/heste

Læs mere

MRR Internt klubstævne Propositioner d september 2019 Sidste rettidig tilmelding 1/ Spring Lørdag 7/9:

MRR Internt klubstævne Propositioner d september 2019 Sidste rettidig tilmelding 1/ Spring Lørdag 7/9: 1 Spring Lørdag 7/9: Kl.nr Underkl Klassenavn /hest Metode INFO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.a 1.b Bom på jord m/u hjælp / B0 Bom på jord m/u hjælp / B0 2.a Krydsspring (30 cm) m/u hjælp 2.b Krydsspring (30

Læs mere

Klub information Revideret 16/2 2017

Klub information Revideret 16/2 2017 Klub information Revideret 16/2 2017 Kontingentsatser for distriktets klubber Distrikt Jylland-Fyn 2017: Basisklub: Kr. 1.000,-. (Basisklub kontingent opkræves af DCU i 2017) Sportsklub: Kr. 4.500,-. *

Læs mere

Distrikt 8. 1. oktober 2015. DANSK RIDE FORBUND www.rideforbund.dk 6. oktober 2015 2

Distrikt 8. 1. oktober 2015. DANSK RIDE FORBUND www.rideforbund.dk 6. oktober 2015 2 Distrikt 8 1. oktober 2015 2 Emner Halvårsregnskab H1 2015 Træner-/berideruddannelse Sport Stævner 2016 TREC Ambition 2020 Repræsentantskabsmøde 2016 H1 2015 Indtægter 14.770 tkr. Udgifter 13.452 tkr.

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 17. 20. NOVEMBER 2016 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L)

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DEN 30. JUNI 3. JULI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1997 og 1998 Ungdomsgruppe

Læs mere

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER)

DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER) DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER) DEN 11. 14. JULI 2019 HELSINGØR SVØMMEHAL BORGMESTER P. CHRISTENSENS VEJ 14, 3000 HELSINGØR Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer:

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE

DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE

Læs mere

Dagsorden Afdeling Sport Dato Kl: 17:00

Dagsorden Afdeling Sport Dato Kl: 17:00 Dagsorden Afdeling Sport Dato 04-09-2018 Kl: 17:00 Deltagere: Jakob Leth (SU), Lise Berg (VU), Tina Foldager (TU), Ole Jessen (DIU), Per Nielsen (DU), Kerstin Dallmann (KD), Jan Stampe (ADM), Anne Silfwander

Læs mere

Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne

Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne Fjordhestens Venner Kronjylland indbyder til 35 års Jubilæumsstævne d. 1 oktober 2016 i Harridslev Rideklub, Halagervej 19A, 8930 Randers NØ Mønstring

Læs mere

Kvalifikationer Konto : Mrk. Breddestævne01. Konto : Mrk. Breddestævne 02

Kvalifikationer Konto : Mrk. Breddestævne01. Konto : Mrk. Breddestævne 02 Propositioner for Kvalifikationer 2013 Breddestævner og 1. kvalifikation Lørdag 12. Januar 2013 Aflyst for få tilmeldninger D4,Brian Behrendt, skovvejen 8a,,4200 Slagelse eller Brianbehrendt@ymail.com

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L)

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DEN 25. 28. JUNI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DJM-L: Damer årgang 1999, 2000 og 2001 Herrer årgang 1998, 1999 og 2000 Alle

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 DEN 24. 27. JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

Læs mere

Invitation til Arden Super Cup 2017 Sjællandske Sportskuske

Invitation til Arden Super Cup 2017 Sjællandske Sportskuske Invitation til Arden Super Cup 2017 Sjællandske Sportskuske Arrangør: Sjællandske Sportskuske Stævneværter: Monika og Henrik Køier Andersen Stævnerne afholdes på: Juellund, Slimmingevej 28 30, 4100 Ringsted

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DM Årgang Langbane Den 24. 27. juni 2017 Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 2. års årgang Piger årgang

Læs mere

HarmoniFestival & DM

HarmoniFestival & DM Konkurrenceregler for Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO) HarmoniFestival & DM Danmarksmesterskaberne for harmoniorkestre Gældende fra 1. august 2018 Formål Formålet med stævnet HarmoniFestival & DM er:

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DM JUNIOR KORTBANE DEN 10. 13. NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 Alle medlemmer af

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DM Årgang Langbane Den 25. 28. juni 2016 Helsingør Svømmeklub Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang

Læs mere

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016 DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016 Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er en konkurrence for 4-, 5-, og 6-års dressurheste Vinderen

Læs mere

Startpenge og distriktsafregning 2019; Endagsløb landevej (linjeløb, tempoløb, gadeløb o. lign):

Startpenge og distriktsafregning 2019; Endagsløb landevej (linjeløb, tempoløb, gadeløb o. lign): Startpenge og distriktsafregning 2019; Endagsløb landevej (linjeløb, tempoløb, gadeløb o. lign): Klasse: JF Max Startgebyr: SJ Max Startgebyr: A MED service Kr. 140,- Kr. 140,- + 30,- neutral Eftertilmelding

Læs mere

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017 Hjørring Dyrskue Byder velkommen til D-Stævne d. 16.-17. juni 2017 Fredag: Dressur Kl. Program Yderligere info 01 Showklasse Skridtprogram Dressur for de yngste Åben for ponyer og heste 02 CUP-KLASSE 03

Læs mere

Springudvalgsmøde Referat Den 20. april Kl.14:00 Kolding

Springudvalgsmøde Referat Den 20. april Kl.14:00 Kolding Springudvalgsmøde Referat Den 20. april 2018. Kl.14:00 Kolding Til stede: Jakob Leth (Formand) Bent Schultz (Dommeransvarlig) Nina Kaae (ansvarlig for D-officials) Birgitte Tribler (TD ansvarlig) Per Nielsen

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

Springudvalgsmøde Referat 30 nov. Kl.17:00 DALUM

Springudvalgsmøde Referat 30 nov. Kl.17:00 DALUM Springudvalgsmøde Referat 30 nov. Kl.17:00 DALUM Til stede: Jakob (Formand) Bent Schultz (Dommeransvarlig) Per Nielsen (Bane designer ansvarlig) Birgitte Tribler (TD ansvarlig) Nina Kaae (ansvarlig for

Læs mere

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 9. 12. NOVEMBER 2017 GREVE SVØMMEHAL JØRGEN BACHS PLADS 1, 2670 GREVE Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1999 og 2000 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårsvej 55, 2860 Søborg DELTAGELSE: DM-K: Åben for alle årgange

Læs mere

Dagsorden Afdeling Sport Dato Kl. 17:00

Dagsorden Afdeling Sport Dato Kl. 17:00 Dagsorden Afdeling Sport Dato 26-03-2019 Kl. 17:00 Deltagere: Jakob Leth (Spring), Lise Berg (Volti), Tina Foldager (Trec), Ole Jessen (Distance), Per Nielsen (Dressur), Marlene S. Pedersen (Military),

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE DELTAGELSE: DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE Den 29. juni 2. juli 2019 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY 2. års årgang: Piger årgang 2005, drenge årgang 2004 1. års årgang Piger

Læs mere

REGIONS- MESTERSKABER Regionalt mesterskab for årgangssvømmere

REGIONS- MESTERSKABER Regionalt mesterskab for årgangssvømmere REGIONS- MESTERSKABER 2018-2019 Regionalt mesterskab for årgangssvømmere OM REGIONSMESTERSKABERNE Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2005 og 2006, samt for drenge årgang

Læs mere

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner Ungdomsudvalgets reglement til Ministævner 2013 1 af 9 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Stævnested... 3 Stævneafvikling... 3 Klasser... 4 Minimesterskaber... 5 Udklasning... 6 Beklædning... 7 Hjælpemidler...

Læs mere

Sag XXX-XX: Klage over (A)s afholdelse af C-stævne uden anvendelse af autoriseret banedesigner

Sag XXX-XX: Klage over (A)s afholdelse af C-stævne uden anvendelse af autoriseret banedesigner J.nr. XXXX-XX Sag XXX-XX: Klage over (A)s afholdelse af C-stævne uden anvendelse af autoriseret banedesigner BAGGRUND Disciplinærudvalget modtog den XX.XX.2017 en klage fra Springudvalget over (A) i anledning

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2018 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2018 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DM JUNIOR KORTBANE DEN 8. 11. NOVEMBER 2018 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2002, 2003 og 2004 Herrer årgang 2001, 2002 og 2003 Alle medlemmer af en

Læs mere

Referat Afdeling Sport Dato Kl: 17:00

Referat Afdeling Sport Dato Kl: 17:00 Referat Afdeling Sport Dato 13-11-2018 Kl: 17:00 Deltagere: Jakob Leth (Spring), Lise Berg (Volti), Tina Foldager (Trec), Jens Krüger (Para), Ole Jessen (Distance), Per Nielsen (Dressur), Kerstin Dallmann

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2017 AARHUS SVØMMESTADION F. VESTERGAARDS GADE 3, 8000 AARHUS C

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2017 AARHUS SVØMMESTADION F. VESTERGAARDS GADE 3, 8000 AARHUS C DM JUNIOR KORTBANE DEN 2. 5. NOVEMBER 2017 AARHUS SVØMMESTADION F. VESTERGAARDS GADE 3, 8000 AARHUS C Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2001, 2002 og 2003 Herrer årgang 2000, 2001 og 2002 Alle medlemmer

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN 5. 8. JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2001, 2002 og 2003 Herrer årgang 2000, 2001 og 2002

Læs mere