Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 22-1. halvår 2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL"

Transkript

1 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Administration Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen Årsafslutning af bogholderiet Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Personalejura i lønberegning Lønberegning og lønrapportering Overenskomster mm. i lønberegning Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter Telefonisk baseret dataindsamling og registrering Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter Effektiv kommunikation i et kundekontaktcenter Kunderegistreringssystemer i et kundekontaktcenter Effektive, individuelle brugerflader Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager Administrationens rolle i salg, indkøb og lager Administration i salg Administration i indkøb Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst Administration af kundereklamationer Administration af varemodtagelse og reklamationer Adm. af kunderelationsstyringssystemer (CRM) Telefonisk salg i et kundekontaktcenter Mersalg i et kundekontaktcenter Udarbejdelse af budgetkontrol Udarbejdelse af standardomkostningskontrol Anvendelse af ESDH til sagsbehandling Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Projektstyring med IT-værktøj Oprettelse af e-formularer Lean i administrative funktioner Optimering ved 5S af den administrative funktion Lean-kortlægning af værdistrøm i administration Sidemandsoplæring Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Planlægning af systematisk informationsindsamling Bearbejdning af data fra informationsindsamling Bliv klar som vikar Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Anvendelse af store datamængder i regneark Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Præsentation af tal i regneark Trukket den 18. oktober af 41

2 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Anvendelse af databaseprogrammets data Anvendelse af etb til administrative opgaver Opsætning af pc til trådløst netværk Anvendelse af pivot-tabeller Effektiv anvendelse af tekstbehandling Tolke eksisterende regneark til analyse Dynamiske beregninger og diagrammer i etb Samarbejde om dokumenter Elektronisk korrektur med PDF Betalinger til leverandører vha. et ERP system Fordeling af omkostninger vha. et ERP system Anvendelse af regneark til statistik Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer Desktop Publishing opdatering for adm. funktioner Materialestyring i virksomheder vha ERP system Praktik for F/I Virks. vurdering af kunder, lev. og konkurrenter Applikationsudvikling i databaseprogram Oprettelse af database til jobbrug Databasevedligeholdelse til jobbrug Oprette brugerflader og udskrifter i database Anvendelse af regneark til talbehandling Design og automatisering af regneark Indskrivning og formatering af mindre tekster Standardisering af virksomhedens dokumenter Grafiske virkemidler til layout i tekst Fletning af dokumenter til masseproduktion DeskTop Publishing i virksomheden Jobrelateret brug af styresystemer på pc Anvendelse af præsentationsprogrammer Elektronisk journalisering Møde- og konferencetilrettelæggelse Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Effektiv internetsøgning på jobbet Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve Præsentationsteknik i administrative funktioner Skriftlig kommunikation - virksomhedens image Notat og referatteknik Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Tastaturbetjening til indskrivning af tekst Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Værdibaserede arbejdspladser Håndtering af data i virksomhedens it-systemer Online kommunikation til jobbrug Brug af pc på arbejdspladsen Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Trukket den 18. oktober af 41

3 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Medarbejdernes ressourcer i jobbet Globale økonomiske udviklingstendenser Pc-bruger, hardwareopgradering og tilslutning Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde Pc-bruger, introduktion til programmering Kulturafstemt komm. i salg- og servicesituationer Integration af data mellem adm. it-systemer Webkommunikation - tekster til nettet Videoredigering i medarbejderens jobfunktion Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Administrativ drift af varelager Kundeanalyse og e-strategi Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering E-markedsføring og reklameindsats E-service og online kommunikation E-administration og betalingssystemer E-teknologi og online opdatering Økonomiske styring af lageret Likviditetsstyring Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom Kreditorstyring Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Konteringsinstrukser Debitorstyring Placering af resultat- og balancekonti Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Anvendelse af periodisk beregning og registrering Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet Resultatbudgettering Opstilling og analyse af årsregnskabet Likviditets- og balancebudgettering Udvikling af administrative arbejdsgange Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde Samarbejde i grupper i virksomheden Organisationens strukturelle opbygning Mål og strategier for administrative medarbejdere Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Udarbejdelse af projektrapporter Kvalitetsudvikling af den administrative funktion Kundeservice i administrative funktioner Adm. og registrering af budgetter i et ERP system Trukket den 18. oktober af 41

4 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Fakturahåndtering i et ERP system Håndtering af rekvisitioner i et ERP system Indkøbsprocessen i et ERP system Udarbejdelse af rapporter i et ERP system Indgående opkald i et kundekontaktcenter Udgående opkald i et kundekontaktcenter Håndtering af virksomhedens kontrakter Design og anvendelse af spørgeskemaundersøgelser Virksomhedskommunikation med Administration i projektarbejde Virksomhedsindkøb i henhold til købelovens regler Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job Anvend informationer fra internettet til jobbrug Administrativ drift af varelager Online kundeservice og -rådgivning Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram Ensartning af dokumenter med flere tekstbidrag Håndtering og strukturering af længere tekster Opstillinger og layout i tekst Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til enkle beregninger Administrationens rolle i salg, indkøb og lager Administrative opgaver i salgsarbejdet Administrative opgaver i indkøbsarbejdet Administration af CRM systemer Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner Samtalestyring i kundekontaktfunktioner Kundedatahåndtering i kundekontaktfunktioner Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner Mersalg i kundekontaktfunktioner Produktvejledning i kundekontaktfunktioner til jobbrug Kulturafstemt kommunikation i salg og service Kundeservice i administrative funktioner Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Referat- og notatteknik Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug Tekster på papir - formulering og opbygning Tekster til nettet - formulering og opbygning Virksomhedens sprogpolitik i praksis Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Overenskomster mm. i lønberegning Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Anvendelse af periodisk beregning og registrering Innovative processer i den administrative praksis Trukket den 18. oktober af 41

5 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Ressourcestyring i virksomheder vha ERP system Den personlige uddannelses- og jobplan Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Faglig læsning Faglig skrivning Samlede antal kursister i denne FKB FKB Administration i sundhedssektoren Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Grundlæggende diagnoselatin Praktik for F/I Elektronisk journalisering Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve Notat og referatteknik Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Kommunikation i patientforløbet Brug af DRG - diagnoserelaterede grupper Beskrivelser af anatomi i medicinske journaler Arbejdet med recepter, attester og registre Anvendelse af diagnoselatin i journaler Medicinsk fagsprog - fordanskning Kvalitetssikring af patientdata Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Referat- og notatteknik Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug Tekster på papir - formulering og opbygning Virksomhedens sprogpolitik i praksis Den personlige uddannelses- og jobplan Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Faglig læsning Faglig skrivning Samlede antal kursister i denne FKB FKB Administration og assistance i tandklinikken Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Trukket den 18. oktober af 41

6 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Operationshygiejne i tandklinikken Profylakse - gingivitis og parodontitis Profylakse - misfarvninger og tandbelægninger Profylakse - fjernelse af hårde tandbelægninger Brug og vedligeholdelse af håndinstrumenter Grundlæggende diagnoselatin Praktik for F/I Elektronisk journalisering Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Kommunikation i patientforløbet Anvendelse af diagnoselatin i journaler Medicinsk fagsprog - fordanskning Hygiejne på tandklinikken Profylakse mod tandsygdomme - fissurforsegling Profylakse mod tandsygdomme - afpudsning Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Forebyggelse af erosioner Afpudsning af plak og misfarvninger Anlæggelse af kofferdam Fremstilling af bløde skinner Fissurforsegling Flourbehandling Instruktion i hjemmetandpleje Hygiejneprocedurer på tandklinikken Operationshygiejne på tandklinikken Fjernelse af supragingival tandsten Profylakse - misfarvninger og tandbelægninger Referat- og notatteknik Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug Tekster på papir - formulering og opbygning Virksomhedens sprogpolitik i praksis Aftryk til fast protetik Fremstilling af provisorier Røntgen - intraorale billeder Den personlige uddannelses- og jobplan Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Faglig læsning Trukket den 18. oktober af 41

7 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Faglig skrivning Samlede antal kursister i denne FKB FKB Administrative funktioner i HR Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Personalejura i lønberegning Lønberegning og lønrapportering Overenskomster mm. i lønberegning Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I HR-støtte til forebyggelse af konflikter HR-støtte til konfliktløsning HR-støtte til fleksibel arbejdsorganisering Ansættelse af nye medarbejdere Administration af præsentationsfremmende lønsystemer Tiltrækning af ansøgere - metoder til rekruttering Kvalifikationer og kompetencer i ansøgning og CV Den professionelle ansøgningshåndtering Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Afdækning af kompetencebehov ved rekruttering Forebyggelse af stress på arbejdspladsen Administrativ HR-støtte ved stress CSRs betydning for HR-medarbejderens funktion HR-medarbejderens rolle ved kulturel integration Vejledning om personlig arbejdsplanlægning HR-strategi i HR-medarbejderens funktion De svære samtaler - procedurer og værktøjer Målrettet intern virksomhedskommunikation Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Administration af personalegoder Anvendelse af Funktionærloven Anvendelse af Ferieloven HR-funktionens rådgivning af seniorer Administration af MUS Rådgivning om brug af MUS-/GRUS-værktøjer HR-medarbejderens rolle ved introduktion Planlægning og administration af uddannelse Anvendelse af personaledatabaser Valg af kompetenceafklaringsværktøjer Kompetenceafklaring af medarbejdere Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Formidling af information om personalejura Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Kortlægning og forebyggelse af sygefravær Planlægning, registrering og opfølgning på GRUS Administrativ anv. af tidsregistreringssystemer Administrativ anv. af tidsregistreringssystemer Praktik for F/I Trukket den 18. oktober af 41

8 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Organisationens strukturelle opbygning Mål og strategier for administrative medarbejdere Kvalitetsudvikling af den administrative funktion Administration af ledermålinger i praksis Administrativ behandling af afskedigelsessager Anvendelse af principperne bag Global Compact Effektmåling af uddannelse i virksomheden Praktisk håndtering af udstationeringer HR-administrativ håndtering af sundhedsinitiativer Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Overenskomster mm. i lønberegning Den personlige uddannelses- og jobplan Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Faglig læsning Faglig skrivning Samlede antal kursister i denne FKB Trukket den 18. oktober af 41

9 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Detailhandel Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Produktinformation og vejledning i detailhandlen Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Driftssikring i detailhandlen Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen Salgsplanlægning i Detailhandlen Medarbejderintroduktion i detailhandlen Dialogbaseret markedsføring Priskalkulation af sammensatte produkter i detail Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik Kunderådgivning i forhold til fødevare Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Events i detailhandlen Sidemandsoplæring Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Købmandskab og forretningsforståelse i detail Nye kunder via viral markedsføring Introduktion til førstehjælp på jobbet Anvendelse af Space Management Butikkens budget Fastlæggelse af mål ved personligt salg Introduktion til Detailhandel Praktik for F/I Kampagneoptimering i detailhandlen Konceptstyring i detailhandlen Personligt salg - kundens behov og løsninger Anvendelse af konceptstyring i detailhandlen Butikkens budget og regnskab Markedsføring og varesalg i butikken Varepræsentation Økonomistyring i butikken Spacemanagement Fastlæggelse af mål ved personligt salg Mersalg i butikken Butiksindretning på idéniveau Kundevejledning - blomsterhandel og -binderi Detailhandel Effektiv internetsøgning på jobbet 133 Trukket den 18. oktober af 41

10 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Reklamationshåndtering Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Kundeservice i detailhandelen Teambuilding for selvstyrende grupper Videndeling og læring for medarbejdere Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet Globale økonomiske udviklingstendenser Branding af lokale oplevelsesprodukter Markedsanalyse - det globale marked Overvågning af trends på det globale marked Kulturafstemt komm. i salg- og servicesituationer Konceptanvendelse i salg og kundeservice Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Salgsstyring i detailhandlen Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen Varebestilling og disponering i detailhandlen Kundeanalyse og e-strategi Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering E-markedsføring og reklameindsats E-service og online kommunikation E-administration og betalingssystemer E-teknologi og online opdatering Økonomiske styring af lageret Likviditetsstyring Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom Kreditorstyring Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Konteringsinstrukser Debitorstyring Placering af resultat- og balancekonti Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Anvendelse af periodisk beregning og registrering Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Kundevejledning, binderi og blomsterhandel Mersalg i butikken Personligt salg - kundens behov og løsninger Styring af butikkens nøgletal Varepræsentation i detailhandlen Økonomistyring i butikken Online kundeservice og -rådgivning Kulturafstemt kommunikation i salg og service Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Anvendelse af periodisk beregning og registrering 295 Trukket den 18. oktober af 41

11 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Konceptanvendelse i detailhandlen Den personlige uddannelses- og jobplan Salg og kundekommunikation i detailhandelen Salg og varer Konceptforståelse og drift i detailhandelen Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Faglig læsning Faglig skrivning Samlede antal kursister i denne FKB Trukket den 18. oktober af 41

12 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Finansiel rådgivning og forsikring 3869 Rådgiveren i den finansielle sektor Kunden i den finansielle sektor Virksomheder i den finansielle sektor Brancheprodukter Samfundsøk og branchejura i den finansielle sektor Udlån I Udlån II Pension I Pension II 3940 Pension III 3942 Pension IV - Erhverv 3943 Liv I Liv II 3957 Skade I 3964 Skade II 3971 Skade III 3983 Skade IV - erhverv 3991 Skade V - erhverv 3995 Investering I 4001 Investering II 4002 Bolig I Bolig II 4006 Bolig III 4008 Realkredit - erhverv 4012 Bank - erhverv Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Indlån og betalingsformidling Praktik for F/I Vurdering af erhvervskundens skatteforhold Kunderegnskaber inden for årsregnskabsloven Landbrugsregnskaber som basis for kreditvurdering Metoder og teknikker ved investeringsrådgivning Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Kompetent rådgivning ved brug af MiFID Finansiering af energiinvesteringer i boliger Trukket den 18. oktober af 41

13 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Sort = mål der har FKB som moder-fkb Den personlige uddannelses- og jobplan Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Faglig læsning Faglig skrivning Samlede antal kursister i denne FKB Rød = mål der er tilkoblet FKB Trukket den 18. oktober af 41

14 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Etik & pressejura for medieproduktionsmedarbejdere Praktik for F/I Farvestyring - Prepress farve billedredigering og -korrektion Klargøring til tryk og 4-farve korrektion Komprimering og arkivering af billeder til Interne Redigering og manipulation af billeder Indscanning af dias og refleks Arkivering af indscannede originaler Billedbehandling af s/h billeder Kvalitetskontrol af scanninger Grafisk Design - fra idé til rough Grafisk Design - strategi og medievalg Grafisk Design - visuelt udtryk, stilretning og te Informationsorg. i dig. kommunikationsprodukter Brug af medier i digitale kommunikations produkter Formgivning af brugerfl. til dig kommunikationsløs To-dimensionelle animationer - Internetbaserede pr Publicering og reg. af dig. kommunikationsproduk Clientside baseret scripting - dig. kommunikation Produktion af sidebaseret digital kommunikation Produktionsoptimering af sidebaseret dig. kommunik Produktion af dig. kommunikation i grafisk værktøj Fremstilling af tekst og grafik til dig. kommunika Kodebaseret produktion af digital kommunikation Teknisk strukturering af dig. kommunikationspro Anvendelse af hyperlinkteknik Multimedieproduk til afvikl. på Inter - Multimedie Navigation og respons - Multimedie Test og klargøring til distibution - Multimedie Enkel scripting - Multimedie Målgruppe og budskab - Grafisk Design Idéudvikling - Grafisk Design Brug af billeder og farver - Grafisk Design Skriftbrug, typografi og æstetik - Grafisk Design Digital fotografering Udarb af visuelle eff.tv/digital efterbehandling Digital efterbehandling/videofilformater og workfl Post-production teknologi 11 Trukket den 18. oktober af 41

15 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Non-lineær post-production Programopbygning og kontinuitet Non-lineær redigeringsmetodik Non-lineær redigeringsteknik Anv. af principper og værkt. til webopbyg. i virks Virksomheders websider - Tekst og grafik Effektiv internetsøgning på jobbet Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Produktudvikling i medieproduktion Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Webkommunikation - tekster til nettet Videoredigering i medarbejderens jobfunktion Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Billedbehandling - Klargøring af billeder til tryk Billedbehandling - 3D objekter i billedbehandling Billedbehandling - Billedlige udtryk Billedbehandling - Brug af vektorgrafik i billeder Billedbehandling - Enkelt 3D til trykt produktion Billedbehandling - Enkle masker og fritlægning Billedbehandling - Farvejustering af billeder Billedbehandling - Farvebalance Billedbehandling - Import af billeddata Billedbehandling - Komprimering af billedfiler Billedbehandling - Korrektion af digitale billeder Billedbehandling - Manipulation og sammenkopiering Billedbehandling - Perfekte overflader Billedbehandling - Originallighed Billedbehandling - Skabelse af realistisk billede Billedbehandling - Tekst i billeder Billedbehandling - teksturer og fysiske materialer Billedbehandling - Ukomplicerede billeder Audiovisuel fortælleteknik Konvertering og redistribution af medieproduktion Design - Brug af billeder og farver Design - Fra idé til rough Design - Udvikling af medieprodukter Design - Målgruppe og budskab Design - Brug af skrift, typografi og æstetik Design - Udtryk, stil og trends Interaktiv publicering - Afvikling af Internet Interaktiv publicering - Brugen af video og lyd Interaktiv publicering - Cross-media Interaktiv publicering - Dynamisk produktion Trukket den 18. oktober af 41

16 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Sort = mål der har FKB som moder-fkb Interaktiv publicering - Enkle scriptingmetoder Interaktiv publicering - Interaktiv fortælleteknik Interaktiv publicering - Navigation Interaktiv publicering-optimering til distribution Interaktiv publicering - Dokumenter t.planlægning Interaktiv publicering-produktion til mobilenheder Interaktiv publicering - Scripting Interaktiv publicering - Kontrol af animationer Interaktiv publicering - Test og distribution Interaktiv publicering - Værktøjets funktioner Sikkerhed ved optagelse i og udenfor studie Virtuel fotografering Opstillinger og layout i tekst Tekster til nettet - formulering og opbygning Den personlige uddannelses- og jobplan Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Faglig læsning Faglig skrivning Samlede antal kursister i denne FKB Rød = mål der er tilkoblet FKB Trukket den 18. oktober af 41

17 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Handel og logistik Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Logistikopgaver ved internationalt samarbejde Rådgivende konsulent i B2B sammenhænge Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Nye kunder via viral markedsføring Praktik for F/I Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheder Logistikplanlægning i handelsvirksomheden Personligt salg - kundens behov og løsninger Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Globale økonomiske udviklingstendenser Markedsføringsanalyse - det globale marked Overvågning af trends på det globale marked Konceptanvendelse i salg og kundeservice Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Planlægning af lagerindretning Optimering af intern logistik og service Styring af logistikopgaver med 3. part Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet Administrativ drift af varelager Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering E-markedsføring og reklameindsats E-service og online kommunikation E-administration og betalingssystemer Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Konteringsinstrukser Placering af resultat- og balancekonti Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Økonomisk styring i handelsvirksomheden Effektivt indkøb i handelsvirksomheder Anvendelse af toldregler ifm international handel Administrativ drift af varelager Trukket den 18. oktober af 41

18 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Anvendelse af EDI i handelsvirksomheden Effektivt indkøb i handelsvirksomheden Logistik målopfølgning Logistikplanlægning Online kundeservice og -rådgivning Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet Optimering af intern logistik og service Optimering af lagerindretning Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden Styring af logistikopgaver med 3. part Økonomisk styring i handelsvirksomheden Konceptanvendelse i handelsvirksomheden Kulturafstemt kommunikation i salg og service Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Anvendelse af periodisk beregning og registrering Den personlige uddannelses- og jobplan Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Faglig læsning Faglig skrivning Samlede antal kursister i denne FKB Trukket den 18. oktober af 41

19 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL FKB IKT-administration og -vedligeholdelse Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Brug af social software i virksomheden Design af hjemmesider med CMS Projektstyring med IT-værktøj Kravspecifikation til IT-systemer Oprettelse af e-formularer Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Opsætning af pc til trådløst netværk Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer Desktop Publishing opdatering for adm. funktioner Praktik for F/I Anvendelse af hyperlinkteknik Anv. af principper og værkt. til webopbyg. i virks Det adm. arb. ved pl.læg. og redig. af hjemmeside Praktisk web-opbyg. og -vedligeh. af virk. webside Virksomheders websider - Tekst og grafik Installation af telekom.værktøjer i adm. funkt Instruktions- og komm.teknik i virksomheden for it Integration af administrationssystemer Instal. og konfig. af IT-software til adm. funkt Programmering i virksomhedens administrative IKT-s Applikationsudvikling i databaseprogram DeskTop Publishing i virksomheden Jobrelateret brug af styresystemer på pc Anvendelse af præsentationsprogrammer Elektronisk journalisering Effektiv internetsøgning på jobbet Præsentationsteknik i administrative funktioner Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Administrativ it-sikkerhed - backup og kryptering Brugervejledninger til administrative it-systemer Den adm. it-medarbejder som vejleder og formidler Grafik og tekster til virksomhedens webside Installation & anvendelse af virksomhedens netværk Installation af software i adm. funktioner Håndtering af data i virksomhedens it-systemer Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Trukket den 18. oktober af 41

20 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Webkommunikation - tekster til nettet Videoredigering i medarbejderens jobfunktion Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Samarbejde i grupper i virksomheden Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Udarbejdelse af projektrapporter Anvend informationer fra internettet til jobbrug It-ressourcer til virksomhedens online profilering Medvirken til virksomhedens webstrategi Opbygning af virksomhedens website Planlægning og valg af virksomhedens webløsning Programmering i virksomhedens adm. it-systemer Sikring af administrative it-systemer Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web Tekster til nettet - formulering og opbygning Den personlige uddannelses- og jobplan Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Faglig læsning Faglig skrivning Samlede antal kursister i denne FKB Trukket den 18. oktober af 41

21 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Instruktion og adm. funktioner i træning og sport Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Produktinformation og vejledning i detailhandlen Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Facilitering af udviklingen af en eventidé Økonomisk risikovurdering af events Regulering og kontraktindgåelse ifm event Evaluering af events Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Vejl. af personer med livsstilssygdomme om træning Planlægning af fysisk aktivitet for seniorer Målrettet kredsløbstræning Kostens rolle i forbindelse med træning Planlægning af gruppetræning Træning af børn og unge inden for fitness og sport Tilrettelæggelse af stabilitetstræning Tilrettelæggelse af funktionel træning Fastholdelse af medlemmers motivation Kundeservice i et fitness- og motionscenter Praktik for F/I Reklamationshåndtering Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Udgående opkald i et kundekontaktcenter Personligt salg - kundens behov og løsninger Administrative opgaver i salgsarbejdet Administrative opgaver i indkøbsarbejdet Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner Den personlige uddannelses- og jobplan Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Faglig læsning Faglig skrivning Samlede antal kursister i denne FKB 43 Trukket den 18. oktober af 41

22 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Selvevaluering i praksis Praktik for F/I Arbejdsmiljøbelastninger ved retshåndhævelse Myndighedsudøvelse - psykisk syge og misbrugere Vilkår og principper for myndighedsudøv Håndtering af personoplysninger Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Observation og dokumentation til myndighedsbrug Retshåndhævelse i forhold til unge Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Udvikling af administrative arbejdsgange Den personlige uddannelses- og jobplan Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Faglig læsning Faglig skrivning Samlede antal kursister i denne FKB Trukket den 18. oktober af 41

23 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Ledelse Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Gennemførelse af personalesamtaler Anvendelse af situationsbestemt ledelse Salgsledelse Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Lederens projektplanlægning Projektledelse Ledelse af kvalitetsudvikling Lederens redskaber til kompetenceudvikling Lederens redskaber til systematisk udd.planlægning Lederens rekrutteringsværktøjer Ledelse af multikulturelle medarbejdergrupper Lederens værktøjer til håndtering af sygefravær Lederens værktøjer til at forebygge stress Anerkendende ledelse Praktik for F/I Udvikling af logistikfunktionen i ledelse Planlægning af logistikfunktionen i ledelse Ledelse og samarbejde Kommunikation som ledelsesværktøj Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Mødeledelse Medarbejderinvolvering i ledelse Budget som ledelsesværktøj Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj Ledelse af forandringsprocesser Ledelse af teams/produktionsgrupper Lederens forhandlingsteknik Arbejdsmiljøledelse Lederens ressourceoptimering Coaching som ledelsesværktøj Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Virksomhedens sociale ansvar - et ledelsesværktøj Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Distanceledelse Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Lederens værktøjer til at udvikle ledertalenter Trukket den 18. oktober af 41

24 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL Ledelse af innovationsprocesser Budget som ledelsesværktøj Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj Den personlige uddannelses- og jobplan Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Faglig læsning Faglig skrivning Samlede antal kursister i denne FKB Trukket den 18. oktober af 41

25 Tabel halvår Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Personalejura i lønberegning Lønberegning og lønrapportering Overenskomster mm. i lønberegning Effektive, individuelle brugerflader Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager Administrationens rolle i salg, indkøb og lager Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst Anvendelse af ESDH til sagsbehandling Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Kvalitet i offentlige serviceydelser Ansættelse af nye medarbejdere Forebyggelse af stress på arbejdspladsen Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Kvalitetssikring via dokumentation og evaluering Selvevaluering i praksis Anvendelse af store datamængder i regneark Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Præsentation af tal i regneark Anvendelse af databaseprogrammets data Anvendelse af etb til administrative opgaver Opsætning af pc til trådløst netværk Anvendelse af pivot-tabeller Effektiv anvendelse af tekstbehandling Tolke eksisterende regneark til analyse Dynamiske beregninger og diagrammer i etb Samarbejde om dokumenter Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer Jobcentermedarbejderens virksomhedskontakt Jobcentermedarbejderens beskæftigelsesindsats Vurdering af jobtilbud i forhold til matchkategori Indberetning af behandling på sundhedsområdet Økonomiplaner og administration på sundhedsområdet Anvendelse af beskæftigelsesstatistik Ansøgning af projektmidler, nationalt og i EU Praktik for F/I Brugerservice og oplysningsvirk. for adm. medarb Håndtering af personoplysninger Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Integration af administrationssystemer Virks. vurdering af kunder, lev. og konkurrenter Trukket den 18. oktober af 41

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Tabel 22-2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22-2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Sort = mål der har FKB som moder-fkb FKB Administration Rød = mål der er tilkoblet FKB 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 3.198 1.488 1.059 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have.

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Efteruddannelsesudvalgets prioriterede liste over kursusforløb vedr. 6 uges jobrettet uddannelse Navn på Efteruddannelsesudvalg: Kursusforløb (Et kursusforløb kan bestå af et enkelt kursus.) Prioritering

Læs mere

Tabel 22-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 9.209 8.427 3.187 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 1.590 806 615 40008 Årsafslutning af bogholderiet 1.396 668 557

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 1.488 1.059 686 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 1.287 1.149 604 40008 Årsafslutning af bogholderiet 1.345 1.328 716

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 22 - - Antal kursister fordelt på i HAKL i % FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 428 0,9 483 1,4 294 1,1 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 724 1,5

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 13 280046 Zealand Business College Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkensestype: 2250 Lese AD 01-08-2011 og fremefter Godkendt til udbud 2265 Detailhan AD 01-01-2013 og fremefter Godkendt

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 19 280046 Zealand Business College Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkendelsestype: 2229 Produktion af fødevarer og nydelsesmidler AA 01-01-2015 og fremefter Godkendt til udbud 2248 Industrislagtning

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 22 - - Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 483 1,4 322 1,2 113 0,4 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 357 1,0 453

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Tabel 21 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 21 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Uddannelseesmål/enkeltfag 2012 2012 i % 2013 2013 i % 2014 2014 i % 3869 Rådgiveren i den finansielle sektor 13 0,0 20 0,0 3874 Kunden i den finansielle sektor 13 0,0 18 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 12 851402 Aalborg Handelsskole Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkendelsestype: 2237 Administration i sundhedssektoren AD 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2245 Offentlig forvaltning

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

Tabel 21 - hele Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 21 - hele Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL 3869 Rådgiveren i den finansielle sektor 20 0,0 3874 Kunden i den finansielle sektor 18 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle sektor 18 0,0 3880 Brancheprodukter 33 0,0 3882 Samfundsøk og branchejura

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

Tabel halvår Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel halvår Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 21 - - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL i % i % 3874 Kunden i den finansielle sektor 13 0,0 18 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle sektor 18 0,0 3880 Brancheprodukter

Læs mere

Tabel Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 22-2012 - Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 8.950 3.187 1.488 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 807 615 1.287

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

Tabel Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL 3869 Rådgiveren i den finansielle sektor 13 0,0 13 0,0 20 0,0 3874 Kunden i den finansielle sektor 30 0,0 13 0,0 18 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle sektor 28 0,0 18 0,0 3880 Brancheprodukter 31

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

Tabel 21-2011 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 21-2011 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL 3869 Rådgiveren i den finansielle sektor 123 0,0 21 0,0 13 0,0 3874 Kunden i den finansielle sektor 13 0,0 22 0,0 30 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle sektor 10 0,0 28 0,0 3880 Brancheprodukter 27

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40423 Praktikvejledning af ernæringsassistenter

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2013 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2013 har der været 620.475 kursister på hele AMU-området, heraf 190.572 inden

Læs mere

FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE

FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE Kurser målrettet dig, der: vil have suppleret din viden med en efteruddannelse Har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse Har fået udarbejdet en jobplan 1. HALVÅR

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2013 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Tabel Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL 3869 Rådgiveren i den finansielle sektor 21 0,0 13 0,0 13 0,0 3874 Kunden i den finansielle sektor 22 0,0 30 0,0 13 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle sektor 28 0,0 3880 Brancheprodukter 31 0,0 31

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 1915 Det merkantile område - handel, kontor og finans 23004 D Dansk 10 1915 200-10018 C

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 18 621401 HANSENBERG Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkensestype: 2236 Administration og assistance i AD 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud tandklinikken 2253 Instruktion og adm.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL september 2012 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Rapport UDDANNELSESNÆVNET

Rapport UDDANNELSESNÆVNET UDDANNELSESNÆVNET Rapport Analyse af centrale jobprofiler inden for detailhandel og administration med henblik på at identificere typiske kompetencer i typiske arbejdsfunktioner. Projektet er et analyseprojekt

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 10 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 10 100 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 13 280046 Zealand Business College Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkensestype: 2250 Lese AD 01-08-2011 og fremefter Godkendt til udbud 2265 Detailhan AD 01-01-2013 og fremefter Godkendt

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 16 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 15 100 40012 Personalejura

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2791 Titel: Administration Kort titel: Adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er en funktion,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse AMU-årsstatistik 2015 på HAKLs områder Opsummering: Året der er gået i tal 2015 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2015 har der været 488.109 kursister på

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 2. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2796 Titel: IKT-administration og -vedligeholdelse Kort titel: IKTadmogvedlige Status: GOD Godkendelsesperiode: 14-10-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

IKV-materiale til Webdesigner Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Webdesigner Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Webdesigner Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 35 100 40022 Effektive, individuelle brugerflader 100 4 100 40073

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL marts 2014 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere