CS510A /CS520A. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CS510A /CS520A. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning"

Transkript

1 CS510A /CS520A Trådløst headsetsystem Brugervejledning

2 Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om baseenhed og headset 5 Tilbehør 6 Indstilling af headset 7 Tilslut bordtelefonen 8 Tilslut strømforsyningen 8 Oplad headsettet 8 Tilslut og konfigurer bordtelefonen 9 Bordtelefon (standard) 9 Kontroller konfiguration, og foretag testopkald 10 Bordtelefon plus HL10-håndsætløfter (sælges separat) 11 Bordtelefon plus EHS-kabel 13 Placering af baseenheden 14 Headsettet 15 Knapper på headsettet 15 Taletid 15 Batteri 16 Deaktivering af lyden fra headset under opkald 16 Justering af headsettets volumen 16 Advarselstoner, der angiver, at du er uden for rækkevidde 16 Baseenheden 17 Baseenhedens bordtelefonknap og kontakter 17 Abonnementsknap 17 Wideband/narrowband-kontakt 18 Autosvarkontakt 18 Daglig anvendelse 19 Foretag et udgående opkald 19 Besvar et indgående opkald 19 Konference med op til tre ekstra headset 19 Fejlfinding 20 Headset 20 Bordtelefon 20 2

3 Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner til opsætning og brug af CS510A/CS520A Wireless Headset System. Læs de separate sikkerhedsinstruktioner for at få vigtige oplysninger om produktsikkerhed, inden du installerer eller bruger produktet. 3

4 Hvad er der i æsken Baseenhed Headset Model WH350A (stereo) vist - Model WH300A (mono) tilgængelig Interfacekabel til telefon Strømforsyning 4

5 Fakta om baseenhed og headset Oversigt over baseenhed FRONT BACK 3 1 Indikator for opkald/lydløs Strøm til/abonnementsindikator BUND 3 Opladningsindikator 4 Abonnementsknap 5 Narrowband/wideband-kontakt 6 Strømstik 7 Stik til håndsætløfter/ehs-kabel 10 8 Stik til interfacekabel til telefon 9 Autosvarkontakt 10 Lyttevolumenknap* 11 Talevolumenknap* 12 Konfigurationsknap* * Til opsætning Oversigt over headset Hovedbøjle 2 Knap til volumen ned 3 Headsetindikator 4 Knap til volumen op 5 Opkaldsknap 6 Mikrofonafbryder 7 Mikrofon 5

6 Tilbehør Kabel til elektronisk fra/tilkoblingskontrol (EHS) Løfter elektronisk bordtelefonens håndsæt. Aktiverer fjernbetjent besvarelse/afslutning af opkald med headsettet. 2 HL10 Håndsætløfter Løfter automatisk håndsættet og lægger det tilbage i holderen. Aktiverer fjernbetjent besvarelse/afslutning af opkald med headsettet 6

7 Indstilling af headset Headsettet leveres samlet. Du kan justere hovedbøjlen, så den passer til dig, og taletragten for at opnå optimal ydeevne. Juster hovedbøjlen 1 Juster hovedbøjlen ved at forlænge eller forkorte den, indtil den sidder behageligt. Klik-stopfunktionen holder hovedbøjleindstillingen sikkert på plads. 2 Placer headsettet, så ørepuderne i skumplast sidder behageligt midt på øret. På C510- headsettet skal du anbringe det stabiliserende T-stykke over øret. 3 Skal det sidde strammere, kan du som vist trække forsigtigt indad i den modsatte ende af headsettet. Juster taletragten 1 Bøj og tilpas forsigtigt mikrofonarmen med begge hænder som vist. Undgå at bøje og dreje mikrofonarmen i nærheden af mikrofonen eller øreproppen. 2 Anbring klik-stop drejearmen og mikrofonarmen, så mikrofonen er placeret to fingerbredder fra mundvigen. 2" 50.8 mm front back 2" 50.8 mm Forside Bagside 7

8 Tilslut bordtelefonen I dette afsnit beskrives, hvordan du slutter baseenheden til bordtelefonen. Tilslut strømforsyningen Slut den ene ende af strømforsyningen til stikket bag på baseenheden og den anden ende til en stikkontakt. Strøm til-indikatoren lyser hvidt. Oplad headsettet Placer headsettet i opladningsenheden. Opladningsindikatoren på baseenheden blinker grønt under opladning og lyser konstant grønt, når headsettet er helt opladet. Oplad i mindst 20 minutter inden ibrugtagning. En fuld opladning tager 3 timer. = 20 BEMÆRK Produktet har et batteri, der kan udskiftes. Kontakt Plantronics for at få oplysninger om udskiftning. 8

9 Tilslut og konfigurer bordtelefonen CS510A/CS520A kan sluttes til bordtelefonen på tre måder. Vælg en af følgende muligheder, og fortsæt. Fastnettelefon (standard) Fastnettelefon + HL10-håndsætløfter (sælges separat) Fastnettelefon + EHS-kabel (sælges separat) BEMÆRK Fortsæt nedenfor, hvis du vil bruge en standardopsætning af bordtelefonen eller en bordtelefon med en HL10-håndsætløfter. Se afsnittet Bordtelefon plus EHS-kabel i denne vejledning, hvis du vil bruge bordtelefonen med et EHS-kabel. Der findes yderligere installationsoplysninger i vejledningen EHS Getting Started, der fulgte med EHS-kablet, og som også findes på plantronics. com/accessories. Bordtelefon (standard) 1 Tilslut den ene ende af telefonens interfacekabel til bagsiden af baseenheden. 2 Fjern håndsættets spiralledning fra bordtelefonen, og slut den til interfacekablets samledåse. 3 Slut den sidste ende af interfacekablet til telefonen til det åbne håndsætstik på bordtelefonen. BEMÆRK Din bordtelefons håndsæt fungerer fortsat. Det er blot tilkoblet anderledes. BRUG BEMÆRK Hvis din telefon har indbygget headsetstik, skal du kun bruge headsetstikket, hvis du ikke har til hensigt at bruge HL10-håndsætløfteren. I denne konfiguration skal du både trykke på headsetknappen på din telefon og på knappen til opkaldsstyring på headsettet for at besvare og afslutte opkald. 9

10 Kontroller konfiguration, og foretag testopkald 1 Hvis din bordtelefon har volumenkontrol, skal den indstilles til en mellemposition. 2 Se på baseenhedens underside, og kontroller, at standardindstillingerne er korrekt. Indstil også bordtelefonens volumen. lyttevolumenknap ( ) = 3, talevolumenknap ( ) = 3 konfigurationsknap = A volumen på bordtelefon = mellemhøj 3 Fjern håndsættet fra holderen på bordtelefonen. 4 Tryk på opkaldsknappen på headsettet, mens du har headsettet på. 5 Hvis du ikke hører en opkaldstone, skal du indstille konfigurationsknappen (A-G), indtil du hører den. BEMÆRK Disse fabriksindstillinger vil lyde bedst på de fleste telefoner. 6 Foretag et testopkald fra bordtelefonen. Finjuster om nødvendigt volumen med headsettets volumenkontroller. Du kan også justere bordtelefonens tale- og lyttevolumen på undersiden af baseenheden. 10

11 Bordtelefon plus HL10-håndsætløfter (sælges separat) BEMÆRK Udfør først trinnene ovenfor for Bordtelefon (standard). 1 Sæt netledningen til håndsætløfteren ind i stikket til håndsætløfteren med et fast tryk. BRUG 2 Når du har headsettet på, skal du skubbe håndsættets løfterarm frem, indtil håndsætløfterens baseenhed får kontakt med siden af telefonen. 3 Skub løfteren opad, indtil den næsten rører håndsættets øreknop. 4 Tryk på knappen til opkaldsstyring på dit headset for at aktivere løfteren. 5 Hvis du kan høre en klartone, er løfteren indstillet korrekt og kræver ingen justering. 6 Fjern beskyttelsesbåndene fra de 3 stykker monteringstape på undersiden af løfteren. 7 Placer forsigtigt løfteren på fastnettelefonen i den forudindstillede position. 8 Tryk enhederne omhyggeligt sammen. 11

12 Hvis du ikke kan høre en klartone 1 Hvis du ikke hører en klartone, skal du løfte højdekontakten til den næsthøjeste position. 2 Gentag efter behov trin 2-5 ovenfor, indtil du hører en klartone. 3 Når du hører en klartone, skal du fastgøre løfteren som beskrevet i trin 6-8. Yderligere dele (Hvis det er nødvendigt) Brug forlængerarmen, hvis håndsætløfteren har brug for mere stabilitet ved løft og sænkning, når håndsættet skal tilbage i holderen. Forlængerarm 1 Før forlængerarmen ind mod håndsætløfteren. 2 Stabilisatorer kan forskydes mod venstre og højre. Placer stabilisatorerne på håndsættets ydersider, så de forsigtigt holder telefonen på plads Ekstern mikrofon Brug kun den eksterne mikrofon, hvis telefonens højttaler ikke befinder sig direkte under håndsættet. 1 Fjern dækslet fra stikket til den eksterne mikrofon bag på håndsætløfteren. 2 Slut stikket til den eksterne mikrofon. 3 Placer den eksterne mikrofon over telefonens højttaler. Fjern klæbestrimlen, og sæt den eksterne mikrofon fast

13 Kun for Nortel-telefoner Bordtelefon plus EHS-kabel 1 Slut den ene ende af EHS-kablet til baseenheden og den anden ende til bordtelefonen som beskrevet i vejledningen EHS Adapter Getting Started. BEMÆRK Der findes yderligere installationsoplysninger i vejledningen EHS Getting Started, der fulgte med dit EHS-kabel, og som også findes på plantronics.com/accessories. 13

14 Placering af baseenheden Den anbefalede minimumafstand mellem din fastnettelefon og baseenheden er 15 cm. Den anbefalede minimumafstand mellem baseenheden og computeren er 30 cm. Ved forkert placering kan der opstå problemer med støj og interferens. 30cm 15cm 14

15 Headsettet Efter du nu har justeret headsettet og tilsluttet bordtelefonen, kan du i dette afsnit læse om headsettets funktioner, hvordan du benytter knapperne og mm. Knapper på headset Volumen ned-knap [ ] Tryk for at sænke volumen 2 Headsetindikator Blinker grønt, når det bruges 3 Opkaldsknap Ring op, besvar, afslut et opkald Tryk kortvarigt på opkaldsknappen 4 Knappen Lydløs Tryk for at slå lyd til og fra 5 Volumen op-knap [+] Tryk for at øge volumen VIGTIGT Af hensyn til din egen sikkerhed bør du ikke benytte headsettet ved høj volumen i længere tid ad gangen. Det kan forårsage høretab. Lyt altid ved en moderat volumen. Der findes yderligere oplysninger om headset og hørelse på: plantronics.com/healthandsafety. Taletid Med en enkelt fuld opladning giver CS510A/CS520A op til 8 timers taletid. Taletiden reduceres i wideband-tilstand, og hvis headsettet i længere tid bruges langt fra baseenheden. 15

16 Batteri Dette produkt har et batteri, der kan udskiftes. Brug kun nye batterier fra Plantronics for at sikre, at de nye batterier opfylder Plantronics' høje kvalitetsstandarder, og for at opnå den bedste ydeevne. Advarsel om fladt batteri Hvis du har et aktivt opkald, og batteriet i headsettet er kritisk lavt, hører du en enkelt lav tone hvert 15. sekund, der angiver, at batteriet er ved at være fladt. Du bør straks genoplade headsettet. Hvis du ikke har et aktivt opkald og trykker på opkaldsknappen, hører du tre lave toner, der angiver, at batteriet er ved at være fladt. Du bør straks genoplade headsettet. Deaktivering af lyden fra headset under opkald Tryk på knappen Lydløs for at slå lyden til eller fra under et opkald. Når lyden er slået fra, lyser indikatoren for opkald/lydløs på baseenheden konstant rødt, og du hører tre høje toner (du kan stadig høre den, der ringer). Justering af headsettets volumen Finjuster volumen på headsettet ved at trykke på knappen til volumen op [+] eller knappen til volumen ned [ ]. Juster bordtelefonens volumen med baseenhedens volumenknap. Advarselstoner, der angiver, at du er uden for rækkevidde Hvis du har et aktivt opkald, og du forlader dækningsområdet, hører du tre lave toner. Der afspilles en enkelt mellemhøj tone, når du kommer inden for rækkevidde igen. Hvis du bliver uden for rækkevidde, afsluttes et aktivt opkald midlertidigt. Opkaldet genoptages, når du igen kommer inden for rækkevidde. Hvis du bliver uden for området i mere end 5 minutter, afslutter systemet opkaldet. Hvis du ikke har et aktivt opkald, kommer uden for driftsrækkevidden og derefter trykker på opkaldsknappen, afspilles der en enkelt tone ved tryk på knappen samt tre lave toner, når der ikke kan oprettes forbindelse. 16

17 Baseenheden Baseenhedens bordtelefonknap og kontakter Knappen Abonnement Headsettet og baseenheden, der er leveret i boksen, er abonneret (tilsluttet) til hinanden. Hvis du imidlertid vil benytte et nyt headset eller vil genoprette abonnementet til det aktuelle headset, kan enhederne abonnere på hinanden ved hjælp af følgende to metoder. Sikkert automatisk abonnement Når systemet er i standby, vil dockning af et headset automatisk abonnere det til baseenheden og gøre det til det primære headset. Strøm til/abonnementsindikatoren vil blinke hvidt under abonnementsprocessen og lyse hvidt konstant, når det nye abonnement er etableret. Trådløst manuelt abonnement 1 Tryk på abonnementsknappen på baseenheden, og hold den nede i tre sekunder, mens systemet er i standby, og headsettet ikke er placeret i baseenheden. Strøm til/abonnementsindikatoren blinker hvidt. 2 Tryk på knappen Volumen op på headsettet, og hold den nede i tre sekunder, indtil headsetindikatoren lyser hvidt konstant. Når strøm til/abonnementsindikatoren på baseenheden lyser hvidt konstant, abonnerer headsettet og baseenheden på hinanden. BEMÆRK Hvis abonnementsprocessen får timeout efter to minutter, eller hvis abonnementsprocessen mislykkes, slukkes abonnementsindikatoren på baseenheden i tre sekunder, hvorefter den tændes igen og lyser konstant for at vise, at der er strøm på baseenheden. Hvis dette sker, skal du forsøge at genabonnere headsettet. Afslutning af abonnement Hvis baseenheden er i abonnementstilstand, og baseenheden ikke længere skal søge efter et headset, skal du trykke på abonnementsknappen igen. Abonnementsindikatoren på baseenheden slukkes i tre sekunder, hvorefter den tændes igen og lyser konstant for at vise, at der er strøm på baseenheden. 17

18 Strøm til/abonnementsindikator Baseenhedens status Abonnement for primært headset Primært headset er abonneret til baseenheden Abonnement for headset i konferenceopkald Aktivt konferenceopkald med gæsteheadset Strøm til/abonnementsindikator Blinker hvidt Lyser hvidt Blinker hvidt Blinker hvidt 2 Wideband/narrowband-kontakt CS510A/CS520A har wideband-lyd, som gør lyden tydeligere og mere naturlig. Hvis din bordtelefon understøtter wideband-lyd, skal du sætte wideband/narrowband-kontakten på grønt for wideband. Sæt kontakten på rød (narrowband), hvis du vil have længere batteridriftstid eller øge antallet af systemer, der kan arbejde på et lille område. 3 Autosvarkontakt Med autosvar behøver brugeren ikke at trykke på en knap for at etablere radiolinket mellem headset og baseenhed. Når autosvar er sat på rød, skal du trykke på headsettets opkaldsknap for at besvare et indgående opkald. 18

19 Daglig anvendelse Når autosvar er sat på grøn, kan du besvare et opkald ved blot at løfte headsettet fra baseenheden. BEMÆRK Muligheden for at bruge automatisk besvarelse/afslutning kræver, at der bruges et EHSkabel eller en HL10-håndsætløfter. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge plantronics.com/accessories. Foretag et udgående opkald 1 Tryk på headsettets opkaldsknap, mens du har headsettet på. 2 Fjern håndsættet fra holderen. Du vil herefter høre en klartone. BEMÆRK Dette trin sker automatisk, hvis du installerer en håndsætløfter eller et EHS-kabel (tilbehør). Besøg plantronics.com/accessories for at se en komplet liste over ekstraudstyr. 3 Tast nummeret vha. din fastnettelefon. 4 Afslut opkaldet ved at trykke på opkaldsknappen på headsettet, og læg håndsættet på. Besvar et indgående opkald 1 Tryk på headsettets opkaldsknap, mens du har headsettet på. 2 Fjern håndsættet fra holderen, og tal. BEMÆRK Dette trin sker automatisk, hvis du installerer en håndsætløfter eller et EHS-kabel (tilbehør). Besøg plantronics.com/accessories for at se en komplet liste over ekstraudstyr. 3 Afslut opkaldet ved at trykke på opkaldsknappen på headsettet, og læg håndsættet på. Konferencer med op til tre yderligere headset Du kan etablere en konference med op til tre ekstra headset for et igangværende opkald. Deltag i et konferenceopkald Anbring gæstens headset i den primære brugers opladningsholder, mens baseenheden har et aktivt link (er i gang med et opkald). Derved forbindes headsettet til baseenheden. Når baseenhedens abonnementsindikator lyser hvidt konstant i stedet for at blinke hvidt, hører det primære headset/brugeren en tone, der angiver, at en gæst ønsker at deltage i opkaldet. Tryk på den primære bruges opkaldsknap inden for 10 sekunder for at acceptere gæsteheadsettet. Hvis det ikke sker, afvises anmodningen, og gæsten hører en fejltone i sit headset. Hvis du vil tilslutte et gæsteheadset, som er en anden type end det primære headset, skal du trykke kortvarigt på baseenhedens abonnementsknap, mens baseenheden har et aktivt link. Tryk derefter knappen til volumen op på gæsteheadsettet, indtil indikatorlampen tændes. Når 19

20 abonnementsindikatoren på baseenheden lyser hvidt konstant i stedet for at blinke hvidt, høres anmodningen om at deltage i den primære brugers headset. Den primære bruger skal nu trykke på sin opkaldsknap inden for 10 sekunder for at acceptere gæsten. Forlad et konferenceopkald Gæsteheadset kan forblive som gæster i flere opkald. Hvis du vil fjerne et gæsteheadset, skal du trykke på opkaldsknappen på gæsteheadsettet eller placere den primære brugers headset i opladningsholderen. Der afspilles en enkelt tone i masterheadsettet, når hver enkelt gæst forlader opkaldet. 20

21 Fejlfinding Headset Batteriets taletid er mærkbart reduceret, også efter en fuld opladning. Batteriet er ved at være opbrugt. Du kan få oplysninger om fabriksudskiftning ved at kontakte Plantronics på plantronics.com/support eller ringe til os på Fastnettelefon Jeg kan ikke høre en klartone i headsettet. Jeg hører statisk støj. Kontroller, at headsettet er opladet. Kontroller, at headsættet abonnerer på baseenheden. Se Knappen Abonnement. Tryk på opkaldsknappen på headsettet. Hvis du bruger en håndsætløfter, skal du kontrollere, at løfteren løfter håndsættet højt nok op til at betjene fra/tilkoblingskontrollen og eventuelt sætte den på en højere indstilling. Juster konfigurationskontakten på baseenheden, indtil du hører en klartone. Finindstil lyttevolumen på headsettet. Hvis volumen stadig er for lav, skal du justere lyttevolumenknappen på baseenheden. Kontroller, at der er 20 cm mellem baseenheden og computeren samt 10 cm mellem baseenheden og telefonen. Der kan opstå statisk støj, hvis headsettet er på vej uden for rækkevidde. Bevæg dig tættere på baseenheden. Lyden er forvrænget. Jeg kan høre ekko i headsettet. De personer, jeg taler med, hører brummen i baggrunden. Håndsætløfteren er installeret men løfter ikke håndsættet. Sæt talevolumenknappen eller lyttevolumenknappen på baseenheden på en lavere indstilling. For de fleste telefoner er den korrekte indstilling 3. Hvis fastnettelefonen har en knap til justering af volumen, skal du skrue ned, indtil forvrængningen forsvinder. Hvis lyden stadig forvrænges, kan du justere volumen for headsettet for at reducere talevolumen for headsettet. Sæt lyttevolumenknappen på baseenheden på en lavere indstilling, hvis forvrængningen varer ved. Kontroller, at der er mindst 30 cm mellem baseenheden og computeren og mindst 15 cm mellem baseenheden og telefonen. Sæt lyttevolumenknappen eller talevolumenknappen på baseenheden på en lavere indstilling. For de fleste telefoner er den korrekte indstilling 3. Hvis lydniveauet er for lavt på denne position, kan du justere volumen for headsettet og øge talevolumen for headsettet. Hvis talevolumen på denne position er for lav for din lytter, kan du justere headsettets position og sørge for, at mikrofonen er en fingersbredde fra mundvigen. Juster konfigurationsknappen. Den mest almindelige position er "A". Flyt baseenheden længere væk fra telefonen. Hvis baseenhedens strømforsyning er sat i en stikdåse, skal den sættes direkte i stikkontakten. Kontroller, at netledningen til håndsætløfteren er skubbet helt ind i stikket til håndsætløfteren på baseenheden. 21

22 Tillykke! The product you have just purchased carries the TCO Certified Headsets 2 label. This means that your headset is designed and manufactured according to some of the strictest performance and environmental criteria in the world. The manufacturer of this headset has selected it to be certified to TCO Certified Headsets 2 as a sign of usability, high performance and reduced impact on the natural environment. Products certified to TCO Certified Headsets 2 are specifically designed for limiting the risk for hearing impairment. The headsets have acoustic limit protection to protect the user from sudden sound-spikes caused by interference on the telephone lines. Other features of TCO Certified Headsets 2: Ergonomics Volume control, individual adjustment and adaptation, replaceable parts and quality durability. Energy Low energy consumption on the charging station. Emissions Low SAR value. Low electromagnetic fields surrounding the charger. Ecology Product is designed for recycling. Manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO Restrictions on o Chlorinated and brominated flame retardants and polymers o Hazardous heavy metals such as cadmium, mercury, hexavalent chromium and lead. All TCO labelled products are verified and certified by TCO Development, an independent third party labelling organization. For over 20 years, TCO Development has been at the forefront of moving the design of IT equipment in a more user-friendly direction. Our criteria are developed in collaboration with an international group of researchers, experts, users and manufacturers. Since the program s inception, TCO labelled products have grown in popularity and are now requested by users and IT-manufacturers all over the world. Full specifications and lists of certified products can be found on our homepage Avoid touching the contacts at the rear of the unit unnecessarily. If operation is interrupted by a static event, power-cycle the product to restore normal functions. BRUG FOR MERE HJÆLP? plantronics.com/support Plantronics, Inc. 345 Encinal Street Santa Cruz, CA United States Plantronics BV South Point Building C Scorpius LR Hoofddorp Netherlands 2011 Plantronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Plantronics, logoet, CS510A, CS520A og HL10 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Plantronics, Inc. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere. Patenter i USA: ; ; ; D505,413; D535,285; D538,785; EM , ; Kina: ZL ; ZL ; Taiwan: D117333; D117515; Ventende patenter (07.11)

Blackwire C710 /C720. USB-headset med ledning med Bluetooth. Brugervejledning

Blackwire C710 /C720. USB-headset med ledning med Bluetooth. Brugervejledning Blackwire C710 /C720 USB-headset med ledning med Bluetooth Brugervejledning TM Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Headsetfunktioner 5 Tilbehør/reservedele 6 Brug af headsettet 7 Indbyggede kontroltaster

Læs mere

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning Savi W745A Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder Brugervejledning Indhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-oplysninger 4 Hvad er der i æsken 6 Fakta om baseenhed

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Plantronics Discovery 925 Brugervejledning

Plantronics Discovery 925 Brugervejledning Plantronics Discovery 925 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics Discovery 925-headsettet. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af dit nye headset. Læs

Læs mere

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye headset fra Plantronics. Denne brugervejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger Plantronics

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6470 Brugervejledning www.jabra.com VELKOMMEN Tillykke med købet af dit nye Jabra GO 6470. Vi er sikre på, at du vil få glæde af de mange funktioner og opleve, hvor komfortabelt headsettet er

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset FÅ MERE AT VIDE M25 og M55 Bluetooth -headset SE GODT EFTER A OPKALDSKNAP C KNAPPEN VOLUMEN Besvar/afslut et opkald M25: Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Afvis et opkald (tryk i 1 sekund) M55:

Læs mere

SB26. Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer. Betjeningsvejledning

SB26. Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer. Betjeningsvejledning Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Beskrivelse og egenskaber 3 Kontroller på SB26 s toppanel 4 Kontroller og tilslutninger på SB26's

Læs mere