Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering"

Transkript

1 Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering

2 Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering Banedanmark Miljø & Energi Vasbygade København SV Forfatter: Lisette Mortensen Mail: Telefon: Telefon direkte:

3 Facadeisolering Indhold Side 1 Gør noget ved togstøjen Hvad er togstøj? Beregning af togstøj Målsætning Hvem får tilskud? Forskel på tilskud til facadeisolering Tilskud til opholdsrum Du tilmelder dig Boliger langs hovedjernbanelinjer og S-banenettet Boliger langs øvrige jernbanelinjer (Regional- og lokalbaner i Banedanmarks regi) Kvittering for tilmelding Boliger langs hovedjernbanelinjer og S-banenettet Boliger langs øvrige jernbanelinjer (Regional- og lokalbaner i Banedanmarks regi) Aftal besøg Besøget Støjkonsulenten beskriver arbejdet Du indhenter tilbud Du kan få hjælp Hvis det bliver for dyrt Send tilbud Du bestemmer Du er ansvarlig Byggetilladelser og forsikring Du lægger selv penge ud Skriv når arbejdet er færdigt Kontrolbesøg Godkendelse og betalinger Banedanmark udbetaler tilskud God fornøjelse 18 3 Støjisolering Støj Vinduer Døre Ydervægge Loft og tag Ventilation 20 4 Tidsplan for boliger langs Hoved- og S-banennettet 21

4 5 Tidsplan for øvrige jernbane-linjer (regional- og lokalbaner) 22 6 Erhvervs- og Byggestyrelsens Tro og Love erklæring 23

5 1 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen så miljøvenlig som mulig. Det gør vi bl.a. ved at dæmpe togstøjen ved at tilbyde tilskud til støjbeskyttelse. Siden 1986 har Banedanmark aktivt arbejdet med at nedsætte støjniveauet langs jernbanenettet i Danmark ved bl.a. at opføre støjskærme og tilbyde tilskud til støjisolering til helårsbeboelser, som har en støjbelastning ved facaden der ligger over den vejledende grænseværdi for støj fra forbikørende tog. I alt har Banedanmark siden 1986 behandlet ca boliger, og har herefter forbedret de støjmæssige forhold for over boliger og vi fortsætter nu udviklingen. Læs videre om mulighederne for at nedsætte togstøjen med Banedanmarks tilskudsordning. Denne vejledning er rettet til både ejere og lejere, for at alle er orienterede om de muligheder, der er for at mindske generne fra togstøjen. Med venlig hilsen Banedanmark Facadeisolering 5 Gør noget ved togstøjen

6 2 2.1 Hvad er togstøj? Støj måles i enheden decibel db(a). Støjniveauet svinger hele tiden, også støjen fra togtrafikken. Hver gang et tog passerer, stiger niveauet (høj decibel værdi). I de mellemliggende perioder falder støjniveauet til et «almindeligt» støjniveau. Dvs. til støj, som bl.a. biler og børn laver. 2.2 Beregning af togstøj Banedanmark beregner sig frem til støjniveauet og finder «døgnets middelværdi». Beregningen tager bl.a. hensyn til antal tog pr. døgn og dets fordeling på dag-, aften- og nattetimer, toglængder, togtyper, togets hastighed, afstand fra spor, terrænforhold o.s.v. 2.3 Målsætning Det er både i din og Banedanmarks interesse, at støjisoleringen er effektiv. Det vil sige med forbedring på mindst 5 db i de rum, vi støjisolerer. En støjnedsættelse på 5 db betyder en mærkbar sænkning af støjen. Støjisolering kræver særlig faglig indsigt. Du får derfor tilknyttet en af Banedanmarks støjkonsulenter, som sikrer at støjisoleringen lever op til Banedanmarks målsætning, men støjisoleringen skal naturligvis også passe dig og din økonomi. Læs bagerst i denne vejledning, hvordan isoleringen foregår. 2.4 Hvem får tilskud? Banedanmark yder kun tilskud til støjisolering til boliger, som er bygget før 1. april 1984, og som har en udendørs støjbelastning ved facaden på mere end L den = 64 db eller L Amax = 85 db. Er du lejer, kan du ikke selv modtage tilskud. Det kan kun ejeren af huset. Men du kan opfordre ejeren af huset til at deltage i ordningen. Tilskud ydes ikke til boliger, som er opført efter 1. april 1984, fordi disse boliger i henhold til Bygningsreglementet skal være støjisoleret. Facadeisolering 6

7 2.5 Forskel på tilskud til facadeisolering Tilskuddets størrelse er fastlagt efter princippet størst tilskud til de mest støjbelastede boliger. Ved facadeisolering af tilskudsberettigede boliger bliver disse inddelt i tre grupper: Gruppe 1 har en støjbelastning på mere end L den = 74 db. Der ydes 90 % i tilskud af udgifter på max. kr Det maksimale tilskud er således på kr Gruppe 2 har en støjbelastning på mellem L den = 69 db og L den = 74 db. Der ydes 75 % i tilskud af udgifter på max. kr Det maksimale tilskud er således på kr Gruppe 3 har en støjbelastning på mellem L den = 64dB og L den = 69dB eller på mere end L Amax = 85 db. Der ydes 50 % i tilskud af udgifter på max. kr Det maksimale tilskud er på kr Alle beløb er inkl. moms. De maksimale tilskudsbeløb kan hæves inden for alle tre tilskudsgrupper, hvis det er nødvendigt også at isolere loft og tag for at nå målsætningen. Tilskuddet kan i dette tilfælde øges med et såkaldt tagtillæg på op til kr. inkl. moms. Banedanmark regulerer alle ovennævnte beløb i takt med prisudviklingen. De fastsatte maksimumbeløb gælder pr. 6. september 2012 ved et byggereguleringsindeks på 129,2. Grundlaget for fastsættelse af tilskudsgruppe sker ud fra Støjprojektets Kontrolberegning og/eller EU-støjkortlægningen (på Miljøstyrelsens hjemmeside, kan man finde information om det omtrentlige støjniveau ved ens bolig) samt supplerende støjberegninger på sidebanerne i Danmark, alle udført i 2012 med det tilhørende trafikgrundlag fra Tilskud til støjisolering er ikke skattepligtig, og det betyder ikke noget, at du evt. før har modtaget tilskud fra andre tilskudsordninger (f.eks. energistøtteordningen), dog kan boliger, som tidligere har modtaget tilskud til Facadeisolering 7

8 støjisolering fra Banedanmark, som udgangspunkt ikke igen modtage tilskud til støjisolering. For virksomheder gælder følgende dog: Tilskud ydet til virksomheder (f.eks. udlejningsvirksomheder) kan efter omstændighederne udgøre statsstøtte. Tilskuddet gives derfor for alle tilfældes skyld i overensstemmelse med den såkaldte de minimis-regel. Til brug for at Banedanmark kan kontrollere at det samlede støtteniveau til virksomheden ikke overstiger EUR skal hver enkelt virksomhed udfylde Erhvervs- og Byggestyrelsens Tro og Love erklæring, som er vist sidst i denne pjece. 2.6 Tilskud til opholdsrum Banedanmark yder kun tilskud til støjisolering af opholdsrum, hvor der er behov for det. Det vil sige rum med togstøj over L den = 33 db indendøre. Er rummet allerede så velisoleret, at støjen er under de L den = 33 db, er du derfor ikke berettiget til tilskud. Det er støjkonsulenten, der beregner det indendørs støjniveau i de enkelte rum. Ved opholdsrum forstår Banedanmark stuer, soverum, værelser, kamre og køkkener. Banedanmark yder ikke tilskud til badeværelser, bryggerser, kældre og inddækkede terrasser samt udestuer. De rum i boligen, der vender ud mod jernbanen, vil naturligvis være de mest støjbelastede, mens værelser, der ikke vender mod banen, måske er så godt afskærmede, at støjniveauet på disse facader vil være under de udløsende tilskudskriterier. I disse tilfælde dækker puljen ikke facadeisolering af disse værelser. Husk, at de håndværkere, der foretager støjisoleringen, skal være momsregistrerede. Håndværkerne må først gå i gang med arbejdet, når Banedanmark har godkendt deres tilbud og givet tilsagn om tilskud. Facadeisolering 8

9 2.7 Du tilmelder dig Tilskudsreglerne afhænger af hvor din bolig ligger Boliger langs hovedjernbanelinjer og S-banenettet Hvis du ejer en bolig langs hovedjernbanelinjerne eller langs S-banenettet, så kan du ansøge om tilskud. Disse strækninger er markeret med rødt på nedenstående oversigtskort og er som følgende: Kystbanen Samtlige S-baner København H Esbjerg Ringsted Rødby Roskilde - Holbæk Fredericia Lindholm Lunderskov - Padborg Snoghøj - Taulov Svendborgbanen (ind til lige syd for Højby i Odense Kommune) Grenåbanen (Århus Kommune) Hvis du er ejer til en bolig nær jernbanen på én af de nævnte strækninger, så kan du søge om tilskud til støjisolering fra februar 2013 til og med d. 30. september Ovennævnte strækninger har været omfattet af Banedanmarks hidtidige støjisoleringsordninger, og hvor mange allerede er støjisoleret. Hvis din bolig tidligere er blevet støjisoleret ud fra de hidtidige ordninger, så kan du som udgangspunkt ikke igen få tilskud til din bolig Boliger langs øvrige jernbanelinjer (Regional- og lokalbaner i Banedanmarks regi) Langs resten af jernbanelinjerne (Regional- og lokalbaner) i Banedanmarks regi vil du få et skriftligt tilbud om tilskud til støjisolering. Disse strækninger er markeret med grønt og gult på nedenstående oversigtskort. Facadeisolering 9

10 For samtlige strækninger gælder det at de tidligere nævnte støjniveauer og opførelsesår for boligen skal være opfyldt for at komme i betragtning til tilskud. Tilmeldingsfristen er d. 30. september Kvittering for tilmelding Boliger langs hovedjernbanelinjer og S-banenettet For de ejere, der har ansøgt om tilskud til støjisolering, vil senest i løbet af oktober måned 2013 få besked fra Banedanmark om deres ejendom kan modtage tilskud til støjisolering eller ej. Bemærk; at selvom du har tilmeldt dig støjisoleringsordningen, så er der ingen garanti for at tilskuddet kan ydes, idet det først og fremmest vil afhænge af om din ejendom opfylder/er belastet over indsatskriterierne samt at tilskuddet Facadeisolering 10

11 afhænger af antallet af ansøgere og støjbelastning af disse. Tilskud til støjisolering ydes ud fra en fastsat budgetramme, hvor tilskud til støjisolering ydes til de mest støjbelastede boliger. Når samtlige ansøgninger om tilskud til støjisolering er modtaget, vurderer Banedanmark ud fra en prioriteret rækkefølge, hvem der kan modtage tilskud til støjisolering ud fra de midler, der er til rådighed Boliger langs øvrige jernbanelinjer (Regional- og lokalbaner i Banedanmarks regi) Såfremt du er ejer af en bolig på én af de øvrige jernbanestrækninger i Danmark, hvor støjniveauet ved ejendommen overstiger de fastsatte gældende indsatskriterier, så vil du i løbet af juli måned 2013 modtage et tilbudsbrev om tilskud til støjisolering. Såfremt du ønsker at gøre brug af dette tilbud, skal du inden d. 30. september 2013 fremsende tilmeldingsblanketten, som er vedlagt tilbudsbrevet fra Banedanmark. 2.9 Aftal besøg For at forbedre din boligs lydisolation med tilskud, skal du have besøg af Banedanmarks støjkonsulent. Støjkonsulenten vil følge sagen fra start til slut, og det er gratis for dig. For de ejere, som har søgt om tilskud til støjisolering, og som kan få tildelt tilskud, vil i løbet af oktober/november måned blive kontaktet af den tildelte støjkonsulent med henblik på en aftale om besigtigelse af ejendommen. Såfremt du har modtaget et tilbudsbrev om tilskud til støjisolering vil du max. 2 uger efter du har sendt tilmeldingsblanketten med anmodning om besøg af en støjkonsulent, modtage en kvittering fra støjkonsulenten. Modtager du ikke kvitteringen inden for 2 uger, bør du kontakte støjkonsulenten. Støjkonsulenten kontakter dig pr. brev eller telefon for at aftale tid og dato for besøg. Aflys hvis du er forhindret. Hvis du alligevel ikke kan være hjemme på det aftalte tidspunkt, skal du ringe til støjkonsulenten senest dagen før og inden kl Sammen finder I så et andet tidspunkt for besøget. Facadeisolering 11

12 2.10 Besøget Støjkonsulentens besøg varer 1-2 timer og finder sted på hverdage, dvs. mandag-fredag mellem kl og Støjkonsulenten kommer ikke i weekenden og heller ikke tidligere eller senere på hverdage. I gennemgår sammen ejendommen og finder rum for rum frem til den isoleringsløsning, der giver den nødvendige forbedring. Støjkonsulenten beskriver de forskellige muligheder, og giver dig på stedet et overblik over cirkapriser, så du kan vælge den løsning, der passer dig bedst økonomisk mv., og som samtidig kan forbedre lydforholdene. Under besøget fortæller støjkonsulenten også om det videre forløb og besvarer dine spørgsmål. Besøget er gratis for dig. Det samme gælder støjkonsulentens arbejde i andre dele af forløbet, som er beskrevet i denne vejledning Støjkonsulenten beskriver arbejdet Når støjkonsulenten har gennemgået boligen sammen med dig, beregner han indendørsstøjen i de enkelte rum. Støjkonsulenten udfærdiger efterfølgende en rapport over de faktiske forhold som du bliver partshørt i inden Banedanmark træffer afgørelse om, hvorvidt du fortsat kan være berettiget til tilskud. Rapporten indeholder en beskrivelse af det forestående støjisoleringsarbejde. Af rapporten vil det fremgå, hvor og hvordan der skal isoleres for at du kan få tilskud. Rapporten tager naturligvis udgangspunkt i de beregninger, støjkonsulenten har lavet på baggrund af besøget, og i de ønsker og oplysninger, du har nævnt under besøget. Du modtager efter besøget rapporten i tre eksemplarer. De to eksemplarer giver du til de håndværkere, som skal give tilbud på at udføre det beskrevne isoleringsarbejde. Det tredje eksemplar er dit. Har du brug for flere eksemplarer, kan du kontakte støjkonsulenten. Facadeisolering 12

13 Rapporten er udformet som en tilbudsliste, sådan at der er en side med beskrivelser for hvert rum, som kan isoleres med tilskud. Det er mest praktisk for alle, at entreprenøren udfylder listen for hvert rum. Så er der sikkerhed for, at alt kommer med, og hvis du skulle ønske at reducere på antallet af rum, der skal støjisoleres, vil det være enkelt. Banedanmark anbefaler og yder tilskud til en støjdæmpet friskluftsventil i hvert tilskudsberettiget rum der støjisoleres, som del af den samlede løsning. Løsningen er frivillig og kan fravælges Du indhenter tilbud Normalt skal der flere slags håndværkere til at udføre støjisoleringsarbejdet: Tømrere, glarmestre, elektrikere, murere, malere mv. Du kan vælge at indhente tilbud fra forskellige faghåndværkere, eller du kan lade ét firma stå for hele arbejdet en såkaldt totalentreprise. Uanset hvilken form du vælger, skal du indhente mindst to tilbud på hver opgave. Bemærk: Banedanmark stiller krav om at bydende håndværkere ikke må være ansøgerne nærtstående. Tilbuddene skal være bindende og henvise direkte til rapporten, der beskriver isoleringsarbejdet i dit hus. Det er vigtigt, at du sørger for, at alle eventuelle følgearbejder, som f. eks. efterreparation og maling af vinduesindfatninger er omfattet af tilbuddet. Når I indhenter tilbud fra håndværkere, er det særligt i etageejendomme en rigtig god idé at slå jer sammen i en ejerforening eller lignende. Særlige bestemmelser for udlejningsejendomme: Hvis din ejendom er en udlejningsejendom, hvor mere end 10 lejligheder skal støjisoleres, skal der afholdes licitation enten som offentlig licitation eller som begrænset licitation med mindst tre deltagere. Det sker, at håndværkeren foreslår en anden løsning end den, der står i beskrivelsen. Det er tilladt, så længe den alternative løsning er lydmæssigt lige så god, og at støjkonsulenten godkender den. Facadeisolering 13

14 2.13 Du kan få hjælp Har du behov for hjælp til at indhente tilbud mv., kan du henvende dig til en arkitekt eller rådgivende ingeniør. Arkitekten eller ingeniøren kan også hjælpe dig med tilsyn, mens arbejdet bliver udført. Honorar til arkitekt eller ingeniør er tilskudsberettiget på linje med de øvrige udgifter til støjisolering, men kun hvis du gennemfører støjisoleringen. Denne udgift skal angives på ansøgningsskemaet Hvis det bliver for dyrt Hvis håndværkernes tilbud overskrider det beløb, du havde tænkt dig, kan du indskrænke projektet. Du kan skære ned på antallet af rum, du vil støjisolere. I princippet kan du godt vælge kun at isolere ét rum. Til gengæld må du ikke skære ned på omfanget og kvaliteten af det arbejde, som du udfører i det enkelte rum. Beslutter du at skære ned på projektet, skal du huske at spørge håndværkerne om de delpriser, der er tilbudt for de enkelte rum, stadig gælder. Det er almindeligt, at der gælder en form for mængderabat Send tilbud Når du har indhentet dine tilbud, sender du dem til støjkonsulenten sammen med det udfyldte ansøgningsskema. På ansøgningsblanketten kan du skrive, hvilket tilbud du selv foretrækker. Det er først med denne ansøgning, at du egentlig tilkendegiver, at du søger tilskud til støjisolering. Men det forpligter dig ikke til at udføre arbejdet. Fristen for modtagelse af ansøgningsskemaet er d. 31. januar Banedanmark gennemgår med sagkyndig inddragelse af støjkonsulenten tilbuddene og kontrollerer både, at arbejdet lever op til kravene i rapporten, og at priserne er rimelige. Støjkonsulenten sammenligner tilbudspriserne fra håndværkerne. Alt andet lige bliver tilskuddet beregnet ud fra det billigste tilbud. Du må gerne benytte det dyreste tilbud; men tilskuddet bliver beregnet af det billigste tilbud + 5%. Facadeisolering 14

15 Du modtager dernæst et brev om tilsagn fra Banedanmark, hvor du kan se præcis, hvor meget du kan få i tilskud, hvis støjisoleringen bliver gennemført. Banedanmarks brev om tilsagn er dit formelle bevis for, at du vil modtage tilskud. Samtidig betyder det, at du må sætte det egentlige støjisoleringsarbejde i gang. Du må ikke gå i gang, før du har fået tilsagn Du bestemmer Nu er alle tallene på bordet, og du kan træffe din endelige beslutning. Du kan frit vælge at opgive projektet. Du har ingen udgifter, udover evt. honorar til din arkitekt eller ingeniør. Beslutter du at fortsætte, kan du acceptere håndværkertilbuddet og bede håndværkeren begynde Du er ansvarlig Du binder dig til at isolere, når du accepterer tilbuddet fra håndværkeren. Det er dit ansvar, at håndværkeren udfører isoleringsarbejdet på den rigtige måde til den aftalte tid. Banedanmarks opgave er kun at vurdere det nødvendige arbejdes omfang og karakter, og på den baggrund giver Banedanmark dig tilsagn om tilskud. Hvis du har behov for det, kan du som tidligere nævnt engagere din egen arkitekt eller ingeniør til at bistå dig og føre tilsyn med arbejdet. Det vil så være arkitektens eller ingeniørens ansvar, at arbejdet udføres korrekt Byggetilladelser og forsikring Det er dit ansvar at indhente eventuelle godkendelser fra myndigheder mv. Det kontrollerer Banedanmark ikke. Bor du i énfamiliehus, skal du hverken indhente byggetilladelse eller anmelde støjisoleringen til kommunen. Men du skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet. Facadeisolering 15

16 For etagebygninger skal du indhente tilladelse til arbejder, der ændrer husets udseende, som hvis du f.eks. udskifter vinduer. For fredede huse eller huse, der på andre måder er pålagt servitutter eller lokalplaner med hensyn til udseende, kræver de pågældende myndigheder, at du får tilladelse til støjisoleringen. Det er dit eget ansvar at sørge for forsikring, derfor bør du på et tidligt tidspunkt kontakte dit forsikringsselskab (bygningskasko) for at orientere om den planlagte støjisolering og for at høre, hvordan selskabet forholder sig Du lægger selv penge ud Du skal i første omgang selv udbetale håndværkerne det fulde beløb. Er du ikke selv i stand til at lægge pengene ud til regninger fra håndværkerne, indtil du modtager tilskudsbeløbet, kan du henvende dig i en bank og bede om et lån. Støjkonsulenten besigtiger først arbejdet, når det er helt færdigt. Banedanmark udbetaler derfor ikke acontobeløb. I banken er det normalt tilstrækkeligt at fremlægge tilsagnsbrevet fra Banedanmark som sikkerhed for, at du modtager tilskud til arbejdet. Men Banedanmark informerer gerne din bank om ordningen, hvis der er behov for det. Du kan evt. få finansieret den del af udgifterne, som ikke dækkes af tilskuddet ved et kreditforeningslån Skriv når arbejdet er færdigt Banedanmark skal have skriftlig besked fra dig. Du anmodes om at bruge en særlig færdigmeldingsblanket, som du får tilsendt sammen med tilsagnsbrevet fra Banedanmark. På blanketten kan du angive de foretrukne tidspunkter for støjkonsulentens kontrolbesøg. Sidste frist for arbejdets afslutning og godkendelse er d. 31. oktober Facadeisolering 16

17 2.21 Kontrolbesøg Når Banedanmark modtager din færdigmelding, aftaler I tidspunktet for et besøg af støjkonsulenten. Under besøget gennemgår støjkonsulenten det udførte arbejdes omfang og kvalitet og udarbejder en udtalelse herom til Banedanmark. Du bliver partshørt i støjkonsulentens udtalelse inden Banedanmark træffer afgørelse. Du får skriftlig besked om, hvorvidt arbejdet er godkendt, og Banedanmark fremsender efterfølgende et godkendelsesbrev inkl. en udbetalingsbegæring til brug for udbetaling af tilskud. Bliver arbejdet ikke godkendt, fordi det er mangelfuldt, udarbejder Banedanmark en mangelliste. I det tilfælde må du sørge for, at håndværkerne udbedrer manglerne, før Banedanmark igen kan tage stilling til, om arbejdet er udført tilfredsstillende. Når manglerne er rettet, skal du igen kontakte Banedanmark Godkendelse og betalinger Du må gerne springe nogle rum over. Du skal bare vide, at du kun får tilskud til de rum, hvor du rent faktisk støjisolerer. Du kan ikke sidenhen vende tilbage og få tilskud til de rum, du mangler. Tilsagnet gælder altså kun én gang, nemlig nu. Når du modtager godkendelsen, skal du betale håndværkerne og indsende de kvitterede regninger til Banedanmark sammen med den udfylde udbetalingsbegæring. En bankudskrift, hvori der fremgår at pengene er overført til håndværkeren kan også anvendes som kvittering for betaling. Tilskud til støjisolering er ikke skattepligtig. Banedanmark skal dog indberette tilskuddet til SKAT ved brug af tilskudsmodtagers CPR-nummer, CVR- eller SEnummer, hvorfor disse oplysninger skal angives på udbetalingsbegæringen Frist for indsendelse af udbetalingsbegæringen, faktura og kvittering for betaling er d. 30. november Facadeisolering 17

18 2.23 Banedanmark udbetaler tilskud Banedanmark kontrollerer så, at regningerne er korrekte i forhold til tilbuddet og sender dig en meddelelse om, at pengene bliver udbetalt. Der går normalt bankdage fra du sender regningerne, til du modtager Banedanmarks tilskud God fornøjelse Det var så lidt om Banedanmarks tilskud til facadeisolering mod togstøjen. Resten er op til dig. Jo tidligere du tilmelder dig, jo hurtigere er din bolig isoleret. Facadeisolering 18

19 3 Støjisolering 3.1 Støj Togstøjen trænger ind i huse via vinduer, døre, vægge, tag/loft og ventilationsåbninger. Når det handler om støj og isolering mod støj, er de enkelte bygningsdeles lydisolation og deres areal vigtige. Der er stor forskel på, hvordan lyden passerer igennem et vindue og et tag. F.eks. kan det ske, at der passerer lige så meget eller mere støj igennem et stort og relativt velisoleret tag, som gennem et lille og dårligt isoleret vindue. 3.2 Vinduer Vinduerne er ofte det svage led, når det gælder om at dæmpe støj, der kommer udefra. Forsatsvinduer isolerer godt mod støj på grund af den store afstand mellem de forskellige glaslag. Montering af forsatsvinduer er en forholdsvis enkel og billig løsning. Er de eksisterende vinduer for dårlige, kan det være nødvendigt at udskifte vinduerne, f.eks. til nye vinduer med termolydruder. Termolydruderne er specielt opbyggede termoruder (to-lags eller tre-lags), der har højere lydisolation end almindelige termoruder. 3.3 Døre Have- og terrassedøre i sove- og opholdsrum vil ofte have store glasflader. Hvis rummene skal støjisoleres, behandles dørene på samme måde som vinduerne. 3.4 Ydervægge Det samme gælder ydervæggene, hvis de er af en let konstruktion. Ydervæggene kan f.eks. består af isoleringsmateriale, som er indkapslet i forholdsvis tynde plader. Det giver en effektiv varmeisolering, men fungerer desværre ikke tilstrækkeligt som støjisolering. Facadeisolering 19 Støjisolering

20 Ved en typisk isolering af ydervægge, monteres forsatsvægge af gips inde i rummene. Det kan betyde, at radiatorer og el-installationer skal flyttes. God lydisolation og god varmeisolation følges ikke altid ad. I de fleste tilfælde betyder en forbedring af lydisolationen dog også en forbedring af varmeisolationen. 3.5 Loft og tag Som nævnt er det kun sjældent nødvendigt at støjisolere loft/tag. I de tilfælde kan håndværkerne enten gøre arbejdet nedefra i rummet eller oppefra. Ved at støjisolere nedefra bliver der lavere til loftet. Håndværkerne lægger lægter ud på det gamle loft, kommer mineraluld mellem lægterne, og til sidst bliver der lagt et lag af 2x13 mm gipsplader. Er loftshøjden for lille, eller er der andre grunde, der taler for det, kan støjisoleringen foregå oppefra. Så lægges mineralulden og gipspladerne mellem bjælkerne eller under selve tagdækningen. Denne isoleringsform kan være noget dyrere, fordi det ofte er nødvendigt at fjerne noget af tagdækningen, mens arbejdet bliver udført. 3.6 Ventilation Du må være opmærksom på, at en forbedring af støjniveauet i de enkelte rum også betyder, at huset er mere tæt, og det kan give fugtproblemer, hvis du ikke sørger for anden ventilation. I støjisoleringen indgår derfor også forslag om montering af lyddæmpede friskluftventiler eller mekanisk ventilation. Facadeisolering 20 Støjisolering

21 4 Tidsplan for boliger langs Hoved- og S-banennettet BEMÆRK: Gældende tidsfrister skal overholdes ellers bortfalder tilbuddet om tilskud til støjafskærmning Facadeisolering 21 Tidsplan for boliger langs Hoved- og S-banennettet

22 5 Tidsplan for øvrige jernbanelinjer (regional- og lokalbaner) BEMÆRK: Gældende tidsfrister skal overholdes ellers bortfalder tilbuddet om tilskud til støjafskærmning Facadeisolering 22 Tidsplan for øvrige jernbane-linjer (regional- og lokalbaner)

23 6 Erhvervs- og Byggestyrelsens Tro og Love erklæring Facadeisolering 23 Erhvervs- og Byggestyrelsens Tro og Love erklæring

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN BEGYNDER

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje NOTAT Projekt Kunde Analyse af trafikstøj på Ringvejsstrækningen i Køge Køge Kommune Dato 2015-03-02 Til Thomas Meier, Køge Kommune Fra Rambøll, Allan Jensen Forslag til administrative retningslinjer for

Læs mere

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud.

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud. NOTAT Projekt Kunde Ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2016-08-12 Til Paula Meldgaard Fra Rambøll, Rói Hansen Administrative retningslinjer for ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune

Læs mere

Banedanmark tilbyder støjisolering af boligen

Banedanmark tilbyder støjisolering af boligen af boligen Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Version 1.0 Banedanmark Telefon femern@bane.dk Rådgiver for Banedanmark 8234 0000 banedanmark.dk Grontmij A/S og COWI Amerika Plads

Læs mere

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Domea Boliger i hele Danmark Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse. Side 3 Om råderet.. side 3 Forbedring eller forandring. Side

Læs mere

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje NOTAT - UDKAST Projekt Kunde Støjpulje i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10 Til Fra Allan Jensen 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje i Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10

Læs mere

STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE

STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE TILSKUD TIL STØJISOLERING AF BOLIGFACADER STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE VEJLEDNING FOR BOLIGEJERE RAPPORT 366-2010 TILSKUD TIL STØJISOLERING AF BOLIGFACADER STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE VEJLEDNING

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold EMNEGRUPPE 3 Tilskud til renoverings- og forbedringsarbejder Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Jan Alstrøm tlf. 72 16 02 32, Ib Mechlenborg

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen De politiske ungdomsforeninger har i Aarhus Kommune deres egen tilskudsordning (PUS-ordningen). Foreninger der modtager tilskud fra PUS-ordningen

Læs mere

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt.

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Kære Beboer. Vi gør opmærksom på, at denne fraflytnings guide alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Gadehavegård. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Gadehavegård. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Råderetskatalog Gadehavegård Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej Generelt om råderetten: INDIVIDUEL RÅDERET Gennem råderetten er der skabt mulighed for, at du kan indrette din almene bolig efter eget behov

Læs mere

Velkommen til beboermødet

Velkommen til beboermødet Velkommen til beboermødet Som vi nævnte i indbydelsen til dette beboermøde er lånemarkedet gunstigt, og da vi allerede har en solid opsparing til vedligeholdelse stående i banken, har vi, gennem de seneste

Læs mere

BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning nr.: 100120907 Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning nr.: 100120907 Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Valdemarsgade 9 A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Nybrovænge Ældre. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Nybrovænge Ældre. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Råderetskatalog Nybrovænge Ældre Administreret af 1 Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torshaven 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020362 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger BEK nr 281 af 07/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 09/00825

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TOFTEGÅRDEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Råderetskatalog. Prags Boulevard. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Råderetskatalog. Prags Boulevard. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Prags Boulevard Råderetskatalog Prags Boulevard Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trækobbel 8A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af Råderetskatalog Rugvænget Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er ikke omfattet af råderetten...

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Friere råderet Afdeling 5. Tranekær 2-44, Kildevej 2-10 & 20-34, Bag hækken 1-18 & 13-34 og Ved jernbanen 2-12

Friere råderet Afdeling 5. Tranekær 2-44, Kildevej 2-10 & 20-34, Bag hækken 1-18 & 13-34 og Ved jernbanen 2-12 Friere råderet Afdeling 5 Tranekær 2-44, Kildevej 2-10 & 20-34, Bag hækken 1-18 & 13-34 og Ved jernbanen 2-12 Sundby-Hvorup Boligselskab informerer Friere råderet Nye regler udvider dine muligheder for

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 25 af 32 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 26 af 32 Råderet Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så

Læs mere

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen og støj Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Februar 2011 Jernbanen og støj Indhold Side Indledning 4 Jernbaner

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd. 29, Stationsparken 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bakkedraget 59B 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. januar 2016 Til den 21. januar 2026. Energimærkningsnummer

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for EGEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Danmarksstafetten. Quickguide for. Danmarks. www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten. Revideret den 24-01-08

Danmarksstafetten. Quickguide for. Danmarks. www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten. Revideret den 24-01-08 stafetten Quickguide for Danmarks www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten Revideret den 24-01-08 Hvad er Danmarksstafetten? Danmarksstafetten er en Åben aktivitet, arrangeret af foreninger

Læs mere

Dit boligkøb. Trin for trin. Køb. Byggeri. Aflevering. Efter Aflevering

Dit boligkøb. Trin for trin. Køb. Byggeri. Aflevering. Efter Aflevering Dit boligkøb Trin for trin Køb Reservation Købsaftale Aftale og betaling Købertilvalg & materialevalg Fastlæggelse af kvalitetsniveauer og forventningsafstemning Byggeri Bygherre Køber-indsigt Vores tilsyn

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Hvidovre Kommune udbyder grunden beliggende Langkildevej 1, 2650 Hvidovre (herefter kaldet Ejendommen ) til salg på følgende vilkår: Ejendommen udbydes

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN Oplysningerne som angives i ansøgningsskemaet lægges til grund ved uddelingen af Offerfondens midler. Det er derfor vigtigt at præsentere projektet/aktiviteten

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013 Til stede: Peter, Mikkel, Bruno, Rik, Anders, Rene Afbud: Heidi 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 22-01-13 El-Strøm Div. Tilbud til

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 406 ELVERPARKEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 1. SEPTEMBER 2011 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 2. 1. Generelle informationer - generelle krav... 3. 2. Udførelse:... 3. 3. Noteret værdi:... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 2. 1. Generelle informationer - generelle krav... 3. 2. Udførelse:... 3. 3. Noteret værdi:... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1. Generelle informationer - generelle krav... 3 2. Udførelse:... 3 3. Noteret værdi:... 3 4. Udbetaling af godtgørelse.... 4 5. Lejernes installationsret.... 5 6. Kriterier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private ABAF NYT 18/2011 november 2011 Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private HUSK AT SØGE OM REFUSION FRA DA-BARSEL DER ER PENGE AT HENTE En undersøgelse viser, at mange virksomheder

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klosterbanken 34 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-019831 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere