REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET"

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab. se nedenfor 4) Fastsættelse af kontingent 5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. se nedenfor 6) Behandling af indkomne forslag a. Forslag om oprettelse af rulleskøjteklub i Vallensbæk se nedenfor b. Forslag om afholdes af 10 års fødselsdagsfest - se nedenfor c. Forslag om niveau opdeling af træning se nedenfor 7) Valg af bestyrelse i henhold til 4 8) Revisor 9) Eventuelt. a. På valg er Morten Duedahl og Anne-Marie b. Valg af 1 eller 2 suppleanter - alle pr. valg a. Valg af 1 revisorer b. Valg af 1 revisorsuppleant a. Herunder udnævnelse af Årets VRKer REFERAT: 1. Valg af dirigent og referent Lars Jordt og Per Nørgaard valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Spørgsmål fra salen om hvorvidt bilagene var klar samtidig med indkaldelsen. Formanden oplyste, at iht. vedtægterne skal bilag ikke udsendes inden generalforsamlingen, men at de havde været tilgængelige på webben et stykke tid /mindst en uge inden generalforsamlingen. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden gennemgik kort den uddelte beretning.

2 Informationsniveauet om bl.a. problemer med websiden har været meget dårlig. Det burde have været på forsiden. Morten: Det stod en måned på forsiden, at der var problemer. Tirsdagsinstruktørerne har hørt mange utilfredse bemærkninger. Morten: Vi har gjort meget, men har ikke kunnet finde en, der kunne løse problemet. Problemet har stået på i ¾ år, det kan ikke negligeres websiden er vores klubhus. Der er flere i klubben som er IT-nørder, kunne de have hjulpet? Eller burde klubben købe en ny webside? Vi må have mistet penge! Morten: Bestyrelsen har undersøgt hvad en ny side koster det er meget dyrt. Vi ved det er skruen uden ende. Det må være den nye bestyrelses første og vigtigste opgave. Kontingenter som skulle være betalt i efterår 2004 betales løbende nu. Kritik af at bestyrelsen ikke havde sørget for at opkræve kontingent. Man kunne have opkrævet kontingent på anden måde. Morten: Alle har fået opkrævning, men der er ikke blevet rykket for manglende betaling. Det har hele tiden været muligt at betale kontingent på webshop. Burde det ikke være muligt at betale på giro? Morten: Alle opkrævninger indeholder foreningens girokonto, som man kan betale på. Husk at webshoppen virker også til betaling af kontingent. Problemet er, at det på den personlige menu fremgår, at man ikke har betalt selv om man har. Forslag om at få et ekstern bureau til at opkræve kontingent eller tilmelding til PBS? Hvordan kommer vi videre? Morten: Inden for den sidste måned er alle der ikke har betalt for 2004 er rykket. Og bestyrelsen har en plan for, at den personlige menu mm. kommer i gang igen. Beretningen blev herefter godkendt 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab Formanden gennemgik regnskabet for Spørgsmål om aktiver (side 4): Den spærrede konto i Midtbank er en garanti i forbindelse med webshop. Det anførte udlæg er indbetalt i januar Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår at kontingentsatserne fastholdes uændret. Forslag om at bestyrelsens forslag til kontingent bør foreligge inden generalforsamlingen - fremover.

3 Anders Helbo: Hvorfor er der stor forskel på kontingent fra motionist til speeder? Morten: Der er flere specielle aktiviteter for speederne. Tilskud til samlinger og udlandsture kræver speedkontingent. Anders Helbo: Hvilke indendørsaktivitet/vintertræning kræver speedkontingent - hallerne er gratis? Morten: Lørdag er kun for speedere. Hvorfor betaler hockey mere? Morten: Ved elitekampe skal betales dommerpenge mm. ved hver kamp. Speed/elite får forholdsvis flest penge. Sammenlignet med andre klubber, hvad enten det er fitness eller badminton, er VRKs kontingent meget billigt. Hvad er kontingentet, hvis alle skulle betale det samme? Benny: 400 kr. Mange motionister vil gerne betale et beskedent kontingent og deltage i tirsdagstræningen. Sidste år, da vi hævede motionist kontingentet, mistede vi motionistmedlemmer. Et lavt kontingent på motionssiden giver mange medlemmer. Morten viste en overhead fra sidste år om opdeling af kontingentet. Skal et enhedskontingent også dække hockey? Hvis man ikke har en bredde kan man ikke have en elite. Der blev opstillet 2 forslag til afstemning: Forslag 1: Bestyrelsens forslag om uændret kontingent: 750/450speed 300/150 motion 1000/500 hockey Forslag 2: Enhedskontingent 375/200 for alle (dertil skal eliten lægge licenser og transport) 34 stemmer for forslag 1 og 1 stemme for forslag 2. Herefter blev forslag 1 vedtaget. 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år Morten gennemgik budgetforslaget. Budgetforslaget blev taget til efterretning 6. Behandling af indkomne forslag a. Forslag om oprettelse af rulleskøjteklub i Vallensbæk

4 Hvad får vi ud af Vallensbæk? Lukket bane/ingen farlig trafik, ideel til børne- og elitetræning, giver mulighed for at afholde stævner (VRK er arrangør for DM i juni), omklædningsfaciliteter mm. Der blev nedsat et udvalg bestående af Morten, Søren, Eva, Lars, Rune og Anders Holm. Morten indkalder til første møde b. Forslag om afholdelse af 10 års fødselsdagsfest Der blev nedsat et festudvalg: Anders, Stine, Chris, Gilja og Morten. Anders indkalder til første møde. Glædeligt og vigtigt at det bliver en fest hele klubben. c. Forslag om niveauopdeling af træning Forslaget blev drøftet og sendt videre til tirsdagstrænerne. Det blev nævnt, at information om hvad der foregår på de enkelte hold måske skal være bedre. Max organiserer i udendørssæsonen en ugentlig grøn hverdagstur. 7. Valg af bestyrelse iht Revisor 9. Eventuelt a. På valg er Morten Duedal og Anne-Marie Svensson Morten genopstillede som formand. Morten Duedahl blev genvalgt uden modkandidat. Anne-Marie genopstillede ikke. André Rottwitt Stejlsted blev valgt uden modkandidat. Suppleant Gilja Vinter var i årets løb indtrådt i bestyrelsen i stedet for Peter Røder. Gilja blev valgt for 1 år. Fra sidste år fortsætter Tonny Ottosen og Per Jensen b. Valg af 1 eller 2 suppleanter Anders Holm og Oliver Sommer blev valgt a. Valg af 1 revisor Benny Orloff blev genvalgt b. Valg af 1 revisorsuppleant Karin Andersson blev genvalgt Rune gennemgik den nye sponsoraftale. Alle sponsoraftaler skal godkendes/underskrives af bestyrelsen. Det skal tilstræbes, at en sponsoraftale ikke blokerer for andre sponsoraftaler pga. konkurrenceklausul.

5 Jørn: Deltagerne i forskellige slags træninger skal være bedre til at formulere hvad de vil lære og til at rose trænerne. a. Herunder udnævnelse af Årets VRKer Nominerede: Jens Refbjerg for at være meget aktiv ved tirsdagstræningen Anders Reimer for at føre herre 1 til EM-guld for klubhold Claudi for hans vedvarende og gode indsats for juniorhockey Leni og Børge for at træne børn og voksne to gange ugentlig året rundt, være holdledere i DK og til stævner i udlandet, være reserveforældre, arbejde med talenttrup mm. Bestyrelsen havde valgt Leni og Børge Schärfe som Årets VRK ere. Tillykke! Dirigenten takkede hostende for god ro og orden. 25. februar 2005 Lars Jordt, dirigent Per G. Nørgaard, referent

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset

Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset Ordinær Generalforsamling i Odense Orienteringsklub Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset 36 stemmeberettigede tilstede. Ad 1 Valg af dirigent HV Jensen (HVJ) blev valgt med akklamation Ad 2. Bestyrelsens

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere