Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING METODEVALG KILDEKRITIK STRUKTUR STRUKTUR AF STRATEGISK ANALYSE STRUKTUR AF KVALITATIV ANALYSE STRUKTUR AF FINANSIEL ANALYSE STRUKTUR AF SWOT INDLEDNING TIL LEGO KONCERNEN HISTORIEN OM LEGO BESKRIVELSE AF LEGO KERNEAKTIVITETER SALG AF PRODUKTER PRODUKTION UDVIKLINGEN AF PLASTMATERIALET DISTRIBUTION OG LOGISTIK PRODUKTUDVIKLINGEN KONCERNSTRUKTUR ORGANISATIONEN DELKONKLUSION - INDLEDNING STRATEGISK ANALYSE MARKEDSANALYSE MARKEDS STØRRELSE OG TREND PEST ANALYSE 27 1

2 5.1.3 PORTERS FIVE FORCES KVALITATIV ANALYSE PORTEFØLJESTRATEGI LEGO I PLC KURVEN BOSTON MODEL KONKURRENCESTRATEGI OMKOSTNINGSLEDER DIFFERENTIERING FOKUS VÆKSTSTRATEGI SALGSUDVIKLING PRODUKTUDVIKLING ØVRIGE INTERNE OG EKSTERNE FAKTORER MATERIELLE RESSOURCER IMMATERIELLE RESSOURCER LEDELSESKAPACITET PERSONALE VÆRDIKÆDEN DELKONKLUSION - KVALITATIV ANALYSE REGNSKABSANALYSE RENTABILITET EGENKAPITALFORRENTNINGEN FINANSIERINGSAKTIVITETER DRIFTSAKTIVITETERNE DELKONKLUSION - RENTABILITETSANALYSEN SWOT ANALYSE KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAG 82 2

3 1. Executive summary The purpose of this thesis is to make a strategic analysis of LEGO. This is done to find out what options they have for growth in Asia. LEGO has realized that if they want a higher growth, it must be made through Asia since the population here has had great growth in GDP, leading to their customer segment has increased significantly each year. These markets have some opportunities that LEGO can try to take advantage of, using their internal strengths. On the basis of an accounting analysis it has been clarified that LEGO has a healthy economy, although it is not as strong as first anticipated, because of the increasing production costs, which may have an impact on their ability to enter the Asian market. If LEGO want to penetrate the Asian markets, it is important to relate to consumers' behavior patterns, which means that LEGO will have to maintain the appropriate licenses for production, while developing products that give children developing learning skills. In addition, LEGO have a strategy, that they will not buy companies to create the desired growth, but instead it must come organically, which may have longer outlook. Which also means that LEGO may feel obliged to bring a production plant in the country near their market, to deliver their products within their own timescale goals. To do this it is important to have the right organization, which has meant that LEGO has divided their organization into five divisions, each with their own area of responsibility. This is furthermore done to get a more easily communication throughout the organization. LEGO is having focus on the communication because it is the employees, who create LEGO and the innovative ideas. LEGO has therefore this great attention on their employees, because LEGO wants them to pull together. This pride in their employees has given them the motto- "the best is never to good" which describe LEGOs vision perfect. 3

4 2. Indledning Til dagligt arbejder jeg i Danske Bank indenfor controlling. Dette medfører, at jeg vil se på opgaven som en ekstern analytiker med ansvar for LEGO, som skal lave en virksomhedsgennemgang for at finde ud af om LEGO kan skabe den ønsket vækst. De seneste år, har verdenshandlen lidt under den globale økonomiske krise, hvor mange store virksomheder har oplevet fyringsrunder pga. manglende salg og vækst på deres markeder. Dette har ikke været tilfældet hos LEGO, som tværtimod igennem finanskrisen har opnået rekord regnskaber, på trods af deres produkter ikke ligger i den billige kategori. LEGO skal primært sælges på business to business markedet (fremover nævnt BTB), som ellers har været meget hårdt ramt i krisetiden, da købelysten her har været faldende. Dette kan tyde på, at LEGO har formået at strømligne deres virksomhed ved blandt andet at frasælge forretningsområder for at få lagt den korrekte og mest fordelagtige strategi for dem. Jeg vil derfor analysere de udfordringer, som LEGO står overfor fremadrettet, og herunder vil jeg berøre de produkter de sælger til kunderne og de udviklingsmuligheder de har benyttet sig af, samt de tiltag de har taget overfor kampen imod kopiprodukter. På denne måde vil jeg analysere mig frem til hvad LEGO kan gøre for at vækste i Asien eftersom dette ses som det største vækstmarked fremadrettet 1. Her vil jeg belyse hvordan LEGO kan forsvare deres nuværende position og markedsandele, samt hvordan LEGO kan få del i det latente marked og konkurrenternes markedsandel. I den forbindelse vil der fokuseres på fremtidige muligheder og trusler på markedet. 1 Børsen 1. Marts dk/lego- group/the_lego_history/ 4

5 3. Problemstilling Det er interessant at analysere LEGOs strategiske tiltag sammenholdt med legetøjsmarkedets udvikling, da de befinder sig i en branche, hvor konkurrenceintensiteten er stærk, og hvor trend betyder meget for forbrugernes adfærdsmønstre. Udviklingen i børns legetøjsvaner samt den teknologiske udvikling, har gjort at jeg også har været nødt til at se på deres udefrakommende konkurrence. LEGO befinder sig på et legetøjsmarked, hvor det er væsentligt at være proaktiv for hele tiden at kunne imødegå den udvikling markedet og dens kunder, stiller LEGO overfor. Finanskrisen har sænket kundernes købelyst og dette gør at branchen bliver nødt til at fokusere og efterkomme kravene fra kunderne, i endnu større grad. Ud fra LEGOs regnskaber, tyder det på at LEGO har formået netop dette. LEGO har dog på trods af de flotte regnskaber de seneste år, haft svært ved at erobre markedsandele i Asien, som ellers bliver set som et af de største vækstmarkeder i fremtiden, hvor deres marked i Europa omvendt ikke vækster lige så meget som tidligere. 5

6 3.1 Problemformulering Formålet med denne opgave er, at lave en analytisk gennemgang af LEGO koncernen for at finde ud af om deres strategiske ledelse kan bære virksomheden igennem den fremtidige ønskede vækst i Asien. Dette samt ovenstående problemstilling leder frem til følgende problemformulering: Kan LEGO vækste i Asien? Hvilke markedsrelaterede problematikker, skal LEGO være opmærksom på? Hvilken købsadfærd skal LEGO være specielt opmærksom på i Asien? Hvilke kulturelle aspekter kan påvirke købekraften af legetøj i Asien? Udvikler virksomheden sine produkter optimalt til det asiatiske marked? Hvordan kan LEGO være på forkant med den teknologiske udvikling? Har LEGO råd til at vækste på flere store markeder samtidig? Har LEGO ressourcerne til en vækst på det store asiatiske marked? 3.2 Afgrænsning LEGO koncernen består af et moderselskab med flere underliggende datterselskaber og et associeret selskab, fordelt over store dele af verden. Da LEGO har deres største omsætning udenfor for Danmark, har jeg valgt at se på koncernen som helhed. Jeg afgrænser mig derfor fra at se på de forskellige selskaber hver for sig, og min markedsanalyse vil derfor tage udgangspunkt i Asien, som er det nyt store vækst potentiale. Jeg vil i rapporten tage udgangspunkt i Asien, men når jeg kigger på Asien vil der blive lagt vægt på landene Indien og Kina. Resten af Asien vil jeg afgrænse mig fra, da jeg mener vækstpotentialet er størst i disse to lande, der også er at finde på listen over emerging markets. 6

7 Jeg har i den regnskabsmæssige analyse valgt at tage udgangspunkt i årsrapporterne for LEGO fra Dette gøres, fordi jeg mener at sammenligningstal for fire år er nok, til at kunne se om deres økonomiske udvikling er fordelagtig, når der skal vækstes på flere kontinenter samtidig. Jeg vil derfor afgrænse mig fra årsrapporter fra før 2008, samt informationer, som stammer herfra. LEGO koncernen er en privatejet virksomhed, hvorfor det ikke er muligt at få adgang til alle informationer vedførende selskabet. Derfor vil denne opgave udelukkende tage udgangspunkt i årsrapporterne, samt anden information af eksterne kilder, herunder LEGOs hjemmeside. Jeg vil afgrænse mig til kun at kigge på de konkurrenter LEGO selv har udpeget i deres præsentation af koncernen. Jeg vil derfor se bort fra andre konkurrenter end Mattel, Hasbro, Bandai- Namco og TOMY- Takara på området traditionelt legetøj. Jeg vil afgrænse mig fra to af LEGOs vækstmål, ved at se bort fra at de ønsker en stadig vækst i Østeuropa samt USA. Der vil blive afgrænset fra at se på markedsudvikling og diversifikation i Ansoff s vækstmatrice, da LEGO i denne opgave fokuserer på givne markeder i Asien. Desuden er diversifikation ikke relevant for LEGO, da de ikke er interesseret i at opfinde noget separat til det specifikke marked, da det ville være at gå på kompromis med deres kernekompetencer. 3.3 Metodevalg Jeg vil i specialet primært bruge sekundært data. Til brug for baggrundsinformationer og viden om legetøjsbranchen, vil jeg primært benytte tidsskriftartikler, brancheforums og regnskaber. Informationer om LEGOs konkurrenter vil være ud fra en gennemgang af deres websites og LEGOs årsrapporter. 7

8 Til brug for den eksterne analyse af legetøjsbranchen, vil jeg anvende PEST modellen samt Porters Five Forces, da jeg mener den danner et godt overordnet billede af legetøjsbranchen, som LEGO opererer indenfor. Til den interne analyse af LEGO, vil jeg tage udgangspunkt i Boston modellen, konkurrencestrategien samt Ansoff s vækstmatrice for at belyse de interne ressourcer og kompetencer, samt LEGOs produkter for derved at redegøre for, hvilke der er hensigtsmæssige til skabelsen af vækst i Asien. Efterfølgende vil jeg foretage en regnskabsanalyse, hvor Dupont Pyramiden danner grundlag, og er valgt fordi denne kan dekomponere et regnskab, så det fremgår hvor eventuelle økonomiske problemer eksisterer. Afslutningsvis vil jeg sammenfatte mine eksterne og interne analyser i SWOT analyse, for at synliggøre LEGOs samlede styrker og svagheder samt muligheder og trusler. I afsnit 3.5 vil der blive redegjort yderligere for strukturformen og brugen af de valgte modeller, under de respektive analyser. 3.4 Kildekritik I analysen anvendes primært data fra virksomheds- og branchemateriale samt tidsskriftartikler. For at få en dybdegående analyse, ønskede jeg at få kontakt med marketing manageren i Danmark, for derigennem at indsamle data, da denne person formentlig ville kunne give en indsigt i brandets udvikling, hvilket dog ikke var muligt. Analysen bygger derfor på data indsamlet fra LEGO og de forskellige websider samt artikler fra troværdige aviser og medieforums. Her er det vigtigt at huske på, at det ikke altid 8

9 repræsenterer en reel analyse af de forskellige kompetencer og ydelser, da det er materiale med et selvpromoverende præg. Materialet beskriver, hvad LEGO ønsker at fortæller omverdenen, om deres ressourcer og kompetencer og er dermed ikke en objektiv analyse af, hvad de reelt udfører. 3.5 Struktur Første del af opgaven vil være en beskrivelse af virksomheden, da jeg mener at baggrundskendskab til organisationens struktur samt mission og vision danner grundlag for større forståelse for de fremstillede analyser, der foretages senere i opgaven. I forlængelse af min beskrivelse af virksomheden vil jeg bearbejde de kvalitative og finansielle aspekter trin for trin, denne fremgangsmåde er illustreret nedenfor for at give et klart billede af opgavens opbygning. Figur 1 Opbygning af opgave Indledning Virksomhed sbeskrivelse Strategisk analyse Kvalitativ analyse Regnskabs- analyse SWOT Konklusion Kilde: Egen tilvirkning. 9

10 3.5.1 Struktur af strategisk analyse Efter en beskrivelse af virksomhedens historie, ide og forretningsgrundlag, vil jeg foretage en afdækning af LEGOs markedsmæssige muligheder for vækst, ved hjælp af følgende modeller: Markedsanalyse: LEGOs bearbejdelse af deres marked Omverdensanalyse: PEST analyse Brancheanalyse: Porters Five Forces Disse modeller anvendes, da man herigennem kan opnå et godt analytisk grundlag til besvarelsen af problemformuleringen Struktur af kvalitativ analyse Efter den strategiske analyse vil der blive foretaget en kvalitativ analyse, for dermed at analysere mig frem til, hvordan LEGO befinder sig på markedet. Følgende modeller og analysemetoder vil der blive gjort brug af: Porteføljestrategi: Boston modellen Konkurrencestrategi: Pris, differentiering eller fokus? Vækststrategi: Ansoff s vækstmatrice Øvrige interne og eksterne faktorer: Samfundet, lovgivningen, ledelseskapaciteten, personalet, teknisk kapacitet o. lign. Værdikædeanalyse: Porter s værdikæde Struktur af finansiel analyse Det er typisk den finansielle effekt, som afledes af de kvalitative forhold, der forårsager en eventuel afvikling af en virksomhed. Derfor er det vigtigt, at redegøre for udviklingen af LEGOs økonomiske situation, som danner grundlag for en vurdering af, hvorvidt LEGO kan vækste i Asien. Til det formål vil jeg foretage en regnskabsanalyse ud fra Dupont- pyramiden, på baggrund af årsregnskaberne fra , da jeg finder et historisk perspektiv på fire år, vil give et godt billede af udviklingen. 10

11 3.5.4 Struktur af SWOT Jeg vil til sidst opsummere de ting, jeg har analyseret mig frem til i en SWOT analyse, for at se hvilke fremtidige muligheder og trusler LEGO står overfor, samt hvilke stærke og svage sider LEGO har. Dette gør jeg for at skabe et samlet overblik over, hvordan jeg vurderer den endelige situation er for LEGO, på baggrund af de oplysninger, jeg har analyseret mig frem til. 11

12 4. Indledning til LEGO koncernen I dette afsnit vil LEGOs historie belyses og der vil redegøres for deres produkter og salgsstrategi. Derudover vil der blive kigget nærmere på LEGO koncernen samt organisationsstrukturen. Formålet med dette afsnit er at give læseren en introduktion til LEGO koncernen, således at der dannes en rød tråd mellem LEGOs nuværende historie og de efterfølgende analyser jeg kommer til at gennemgå. Det er afgørende for forståelsen af de efterfølgende analyser, at belyse LEGOs historie og det koncept som har præget deres udvikling herunder hører også en gennemgang af LEGOs aktiviteter, for at skabe et overblik over selve brandet. Det er yderligere vigtigt, at få kendskab til LEGOs historie for at kunne forstå deres traditioner og den kultur der præger virksomheden, og ikke mindst vide, hvordan LEGO har opbygget deres organisation og valgt at lede den. Dette gøres for bedre at forstå det grundlag LEGO har, for den strategiske analyse og forståelsen af de finansielle begrænsninger de eventuelt har. 4.1 Historien om LEGO LEGO Group er en af de tunge drenge i dansk erhvervsliv, og har eksisteret i mange år. Virksomheden er en familieejet virksomhed, som ejes af Kirk familien. Virksomheden er hidtil gået i arv fra far til søn. LEGO blev stiftet i af Ole Kirk Christiansen og i 1958 overtages virksomheden af Godtfred Kirk Christiansen. I 1979 bliver Godtfred Kirk Christiansen formand for virksomheden, og hans søn Kjeld Kirk Christiansen indtager posten som administrerende direktør 3. I 1995 dør Godtfred, og Kjeld Kirk Christiansen overtager herefter virksomheden og den daglige drift dk/lego- group/the_lego_history/ 3 LEGOs årsrapport 2004, side 2. 4 LEGOs årsrapport 2004, side 2. 12

13 Da LEGO blev overtaget af Kjeld Kirk Christiansen i 1995 befinder LEGO sig i en vanskelig periode. Med en verden i forandring og en konkurrence der blev stærkere, kunne han se at de var på vej i en forkert retning. LEGO blev i stigende grad mere klemt af bl.a. den elektroniske udvikling i verden, som blev en større konkurrent og mere substituerende til det traditionelle legetøj LEGO var på markedet med. Trods adskillige sparerunder og fyringer i 1999 og 2003 blev den fortsatte eksistens mere og mere alvorlig for LEGO, og i 2003 samt 2004 var det samlede underskud på næsten 3 milliarder kroner 5. Denne alvorlige udvikling i LEGO fik Kjeld Kirk Christiansen, som den første i den familiedrevne virksomhed, til at sende den ledende post videre til en ekspert, der kunne indtræde som ny administrerende direktør og hjælpe LEGO på rette vej igen. I 2004 kom Jørgen Vig Knudtorp til og han blev indsat som ny administrerende direktør i LEGO. Det blev hans opgave, at vende den negative udvikling LEGO var havnet i. Jørgen Vig Knudstrop er uddannet Cand. Oecon. 6 Han kommer med en baggrund, hvor han i 1998 arbejdede som konsulent for den store konsulentvirksomhed McKinsey & Co. I 2001 kom han ind i LEGO, hvor han blev ansat i afdelingen for strategisk udvikling. I 2002 blev Jørgen Vig Knudtorp direktør for LEGO koncernens afdeling for global strategic development og alliance management, for året efter at blive vicedirektør med ansvar for den strategiske udvikling. Og til sidst i 2004 blev han, som tidligere skrevet, udnævnt til administrerende direktør. Tilbage til begyndelsen i 1932 satte Ole Kirk Christiansen forbogstaverne fra LEG og GODT sammen, og dannede LEGO, uvidende om, at det på latin betyder jeg sammensætter. Dette er ret pudsigt, da dette netop bedst beskriver LEGO og deres grundlag for succes, nemlig LEGO klodsen. LEGOs motto er Det bedste er ikke for godt 7, hvilket virksomheden forsøger at leve op til ved altid at levere den bedste service, produkter og kundeoplevelse 8. LEGO er en koncern, der rækker langt ud over de danske grænser, og de deres produkter sælges i næsten hele verden. LEGOs vigtigste produkt er LEGO klodsen, som er basen i LEGOs 5 LEGOs årsrapport 2004, side dk/lego- group/company- profile/ 8 dk/lego- group/company- profile/ 13

14 brand og succes. Denne lille simple klods har også fået kåret LEGO til at være ejer af århundredets legetøj af to uafhængige interessenter 9, hvilket er bemærkelsesværdigt i sig selv. Det er LEGOs filosofi, at den gode kreative leg skal stimulere et barns opvækst, og med over 915 mio. forskellige måder at kombinere seks LEGO klodser med otte knopper på hver 10, må der siges at være rig mulighed for at stimulere sin fantasi, når man leger med LEGO klodserne. LEGO formår at følge med tiden og hele tiden forny deres produkter og ses tydeligt i udviklingen af deres produkter, som hele tiden fornyer sig, efter hvad der er af trends indenfor målgruppen. LEGO valgte ikke at satse alt for bredt, men i stedet fokusere på deres kerneområder, og så tilpasse produkterne så de passer til alderen og udviklingstrinnet, for så engang imellem at bryde med det kendte og lancere nye anderledes produkter. LEGO har blandt andet introduceret LEGO Duplo, der er en LEGO klods, som er meget større end den oprindelige LEGO klods, hvilket gør den nemmere at håndtere for de mindre børn. Udover at sælge legetøj til børn har LEGO også skabt nogle forlystelsesparker, hvor kreativitet og fantasi er i højsædet. Den første LEGOLAND park blev grundlagt i Billund i 1968, hvor koncernen også har sit hovedsæde. Desuden har LEGO senere åbnet nye forlystelsesparker i flere andre lande. Endvidere udgav LEGO sit første computerspil i 1997, samt lancerede et brætspil kaldet LEGO games i 2009, hvilket viser virksomheden prøver at følge med tidens udvikling. 4.2 Beskrivelse af LEGO LEGO er i dag vokset sig til at være en international anerkendt virksomhed. LEGO beskæftiger i 2011, fuldtidsansatte på globalt plan PressReleases/otherfiles/download38E2F113054A35138AE E43.pdf 10 dk/lego- group/company- profile/ 11 LEGOs årsrapport 2011, side 2 14

15 LEGO koncernen havde i regnskabsåret 2011 en nettoomsætning på mio. Dette giver en stigning i nettoomsætningen på hele 19,96 % i forhold til året før, som i forvejen var et rekord år for LEGO. Her var væksten i nettoomsætningen på hele 37,33 % 12. LEGO producerer, udvikler og sælger legetøj til børn i alle aldre. LEGO koncernen sælger sine produkter i stort set hele verden og er således et globalt brand. Samlet er LEGO den tredje største legetøjsproducent målt på omsætning 13. Udover det klassiske legetøj, grundlagde virksomheden, som førnævnt, også sin første LEGOLAND park i 1968 i Billund, for senere at grundlægge tre i henholdsvis England, USA og Tyskland. De fire parker blev dog solgt i , for at sikre fokus på deres kernekompetencer og kerneforretning - at producere legetøj. 4.3 Kerneaktiviteter Når man skal se på LEGOs kerneforretning kan den deles op i fire elementer, som betyder alt for deres virksomhedsdrift. Disse er: Salg af produkter Produktion Udvikling af plastmateriale Distribution og logistik De fire elementer vil blive beskrevet i følgende afsnit. 12 LEGOs årsrapport 2011, side dk/lego- group/company- profile/ 14 dk/lego- group/company- profile/ 15

16 4.3.1 Salg af produkter LEGO har valgt at sælge deres produkter primært på BTB markedet, hvilket gør at det er mellemhandlere, som køber LEGOs produkter direkte af LEGO for så derefter at sælge dem videre til slutbrugeren fra deres forretning. LEGO har også udviklet en webshop, således at man nu kan få præcis det legetøj man står og mangler inde på deres shop, og få dem tilsendt direkte til hoveddøren. Derudover har LEGO også i 2010 åbnet en butik på strøget i København som branding af LEGO. Butikken er meget speciel og delt op i tre sektioner. Den første Pick- A- Brick, hvor kan vælge helt specifikke legoklodser man mangler, den anden Living Room er et interaktivt legeområde og den tredje Brand Ribbon er et bånd, som løber igennem hele butikken, med de forskellige LEGO modeller, samt historien om LEGO Produktion I 2006 valgte LEGO at flytte nogle af de meget løntunge dele af produktionen til lande med lav realløn. Det blev til produktioner i Østeuropa og Mexico, og dette var nøje udvalgt for også at være i nærheden af koncernens hovedmarkeder. Dette resulterede i at LEGO fik reduceret deres produktionsomkostninger 16. LEGO koncernen, har som nævnt, lagt produktionen således at de videnstunge produktionsdele ligger i Danmark, og ellers ligger produktionen i Tjekkiet, Ungarn og Mexico. Denne outsourcing af produktionen startede i 2006 og forsatte over de efterfølgende år. I andet halvår af 2008 blev det dog besluttet at denne produktion skulle insources igen og LEGO overtog derfor produktionerne i Tjekkiet og Ungarn, og blev gjort for at opnå højere fleksibilitet og effektivitet. Der blev også etableret en fabrik i Mexico, som ligeledes blev sat i værk i I 2009 kunne LEGO afslutte deres insourcing, hvilket gjorde at alle produktionsanlæg nu var fuldt ud funktionsdygtige og under LEGO koncernens kontrol. 15 store/ LEGOs årsrapport 2006, side LEGOs årsrapport 2008, side 2 16

17 LEGO har på denne måde opnået at blive mere produktionseffektive, da de nu selv kan justere hvordan deres produktion tilrettelægges, samt de formål at flytte de løntunge dele af produktionen til lavtlønnede områder og på den måde omkostningsbesparer. Dog vil LEGO forsat udvikle og fremstille deres mest specielle og kompetencekrævende produkter på koncernens danske fabrik i Billund. Dette gøres for at beholde og fastholde de kompetencer som allerede er, i virksomheden Udviklingen af plastmaterialet LEGO har dannet sit eget laboratorium til udvikling og test af plastmateriale i Danmark. LEGO koncernens plastmateriale lever som minimum op til alle nationale og internationale standarder for legetøjsmateriale 19. LEGO har blandt andet flere ISO standarder. Dette efterlader et indtryk af LEGO har et stort engagement i at skabe så sikre og gode produkter som muligt. Dette er noget som gør at LEGO kan differentiere sig fra andre legetøjsproducenter, da kvaliteten af deres produkter er i orden. Plastmaterialet bliver også testet igen og igen for at udfordre evnen til at være modtagelig overfor når børn bider og ridser klodserne Distribution og logistik LEGO indså i 2004 at deres distribution ikke var så god som den kunne være - kun 62% af ordrene kom til tiden og omkostningerne var alt for høje i forhold til omsætningen 20. Derfor oprettede LEGO i 2006 et centralt logistik- og distributionscenter for hele Europa og Asien med beliggenhed i Jirny, Tjekkiet. Dette skete i samarbejde med DHL 21. Denne udvikling i logistikken og distributionen, hvor man har formået at vende omkostningsniveauet og leveringsniveauet, har givet LEGO en udmærkelse i 2008, hvor de blev tildelt en europæisk 18 LEGOs årsrapport 2006, side Progress Report 2011, side LEGOs årsrapport 2006, side 16 17

18 logistikpris 22, og yderligere i 2010 vandt LEGO logistikprisen i Danmark 23. LEGO har dog i 2011 igangsat en udvidelse af fabrikken i Tjekkiet, samt en opførelse af en ny fabrik i Ungarn 24 for kunne imødekomme efterspørgslen. 4.4 Produktudviklingen LEGO koncernen har altid haft en høj prioritering af innovation og produktudvikling og danner da også blandt andet grundlag for virksomhedens evige eksistens. Koncernen har altid haft en holdning overfor kvalitet, da de altid har ønsket at være den konstant bedste og den mest pålidelige leverandør af legetøj. LEGOs fokus og kompetencer ligger helt klart i at være meget innovative og på den måde udvikle nye produkter, som giver børn glæde og en udvikling ved at bygge ting fra bunden. Dette skinner også igennem i LEGOs løfter, hvor det ene hedder Joy of building. Pride of creation som oversat siger, Glæde ved at bygge. Stolthed af skabelse 25. Endvidere var LEGO den første virksomhed indenfor legetøjsbranchen, som tilmeldte sig Kofi Annan initiativet Global Compact 26, hvor der aktivt bliver taget stilling og medansvar for store udfordringer på verdensplan indenfor områderne: menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption. Når man ser på hvad LEGO engagerer sig i her, giver det et billede af LEGO koncernen som en virkelig ansvarlig virksomhed, som kun vil lave de bedste produkter, samtidig med at de vil tage ansvar for at det pågældende samfund de opererer i, og sørge for det ikke lider overlast af deres handlinger. LEGO bliver også nødt til fremadrettet at forbedre deres produkter således at de skader miljøet mindst muligt, men samtidig skal de leve op til deres kunders krav om kvalitet samt det ansvar de har overfor lokalsamfundet %20The%20Lego%20Group.html LEGOs årsrapport 2011, side 8 25 Progress rapport 2011, side dk/aboutus/corporate- responsibility/global- compact/ 18

19 LEGO er dog klar over, at mode og trend inden for legetøj skifter hurtigere end nogensinde før. Teknologien er blevet bedre og mere og mere avanceret og udvikles med en hastighed som aldrig før. Børn i dag er mere teknisk begavede, og deres opvækst er sket i en digital verden, hvor der er flere og mere avancerede muligheder. Dette stiller ekstra krav og udfordringer til LEGO som producent af klassisk, traditionelt legetøj. Endvidere er markedet præget af lavprisprodukter, hvorfor det gør det endnu vigtigere at producere kvalitetsprodukter til en rigtig pris, hvilket også har været udslagsgivende i beslutningen om at flytte deres løn tunge dele af produktionen til Østeuropa og Mexico. LEGO forsøger hele tiden at være mere og mere innovative for at forbedre deres produktsortiment, så de nye produkter bedre kan tage kampen op med de mange elektroniske produkter, som bliver ved med at præge markedet. Dog er størstedelen af LEGOs nye produkter koncentreret om produktlinjer, der vedrører LEGO klodsen. Dette ses meget godt i praksis ved at LEGO stort set hvert år kommer med nye linjer, såsom Technic, City, Pirat, Star Wars, til deres mest populærere produktlinjer. LEGO har dog ikke ligget helt på den lade side inden for deres egen udvikling i den digitale verden. De har også prøvet at være innovative med et online spil i LEGO Universe, som dog viste sig ikke at være en succes og dermed ikke mulig at holde i live. Dette skyldes for få brugere var villige til at betale for det som et abonnementsspil i stil med World of Warcraft og blev derfor lukket ned i januar LEGO har dog ikke kun prøvet sig med dette, men har flere computerspil på markedet og nu også mobilspil via de populære apps til Smartphones. 27 LEGOs årsrapport 2011, side 10 19

20 4.5 Koncernstruktur LEGO koncernen har som tidligere nævnt i afsnit 4.1, været ejet af familien Kirk siden den blev stiftet i Formuen er over årene vokset til mange milliarder, og Kirk familien er i dag blandt de rigeste i Danmark. Dette har medført, at familien har bredt sig over andre forretningsområder, og derfor har de ejerskab i mange virksomheder. Jeg vil dog kun kigge på ejerforholdet i LEGO og den dertilhørende koncernstruktur. Familien besluttede at dele formuen op imellem de to resterende familiegrene. Søn af Godtfred Kirk Christiansen, Kjeld Kirk Christiansen repræsentere den ene gren, og hans søster Gunhild Kirk Johansen den anden. Kjeld Kirk Christiansen har overtaget stort set alle aktiviteterne omkring LEGO koncernen, og besidder i dag flertallet på grund af aktiemajoriteten i virksomheden. Gunhild Kirk Johansen har ved spaltningen af det hidtidige fællesselskab dannet Kirk Kapital A/S, som vil bevæge sig ind på andre forretningsområder. Denne spaltning kan have sikret Gundhild Kirk Johansens formue ved en eventuel fremtidig krise i LEGO. Kjeld Kirk Christiansen dannede ved spaltningen Kirkbi Invest, som han senere lagde sammen med LEGO Holding A/S, som blev til Kirkbi A/S. Her er illustrationen over ejerskabet i LEGO A/S: Figur 2 Ejerskabsstruktur Kirkbi A/S Andre virksomheder, herunder 36 % i Merlin Entertainment, som ejer LEGOLAND parkerne. 75 % ejerskab i LEGO A/S Kilde: Egen tilvirkning. 20

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde, Erhvervskonference Klar til fremtiden Næstved 7. marts 2017

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde, Erhvervskonference Klar til fremtiden Næstved 7. marts 2017 Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv Niels Lunde, Erhvervskonference Klar til fremtiden Næstved 7. marts 2017 De næste 60 minutter Indledning: Forhistorien Forvirringen Sammenbruddet To

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Copenhagen Business School HD(R) 2013 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning og valg af

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Tæt på forretningen LEGO Koncernen Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Agenda Risk management som et centralt instrument i virksomhedsstyringen og udviklingen Optimering af processer og intern kontrol som

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT?

Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT? INDLÆG 20 Fra data til disruption Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT? Michael Holk Wätjen 4.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Navn Uddannelse Cand.merc.dat. Rolle

Læs mere

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014 ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI Februar 2014 SE ER Et af Danmarks største energi- og teleselskaber. Vores rødder er i Syd- og Sønderjylland, men vi rækker ud til hele landet ja faktisk hele verden.

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 18. Marts 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach Jensen /

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

TEKSTIL TIINTELLIGENS

TEKSTIL TIINTELLIGENS TEKSTIL TIINTELLIGENS MAGASINET OM INTELLIGENTE TEKSTILER HANNE TROELS JENSEN -KVINDER BAG TEKSTILER VIETNAM I FORANDRING BLIVER DET NOGENSIDEN DET SAMME AT PRODUCERE I ASIEN ET INTELLIGENT MILITÆR Prospekter

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Udvikling af LEGOs forretningsstrategi på det kinesiske marked

Udvikling af LEGOs forretningsstrategi på det kinesiske marked Udvikling af LEGOs forretningsstrategi på det kinesiske marked By Heidi Bach Jensen HD Hovedopgave 2015, CBS HD(R) Vejleder: Stig Hartman INDHOLD Indledning... 3 Problemfelt og formål... 3 Problemformulering...

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

Bilag 1 Indhold på cd-rom

Bilag 1 Indhold på cd-rom Bilag 1 Indhold på cd-rom Lydfil Interview med Keld Korsager o I starten af lydoptagelse en kort uformel snak med journalist på Børsen som anbefalede os at kontakte Keld Korsager. Lydfil Interview med

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i Projekt Offentlig Sektor Oktober 217 Den offentlige sektor gør til et godt land at drive virksomhed i Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Det er klart: Den offentlige sektor afhænger

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Erhvervscase Fur Bryghus

Erhvervscase Fur Bryghus 2010 Erhvervscase Fur Bryghus Køge Handelsskole Indhold Virksomheden... 3 Problemstilling:... 3 Problem 1... 4 Problem 2... 4 Problem 3... 5 Bilag... 6 2 Virksomheden Fur bryghus blev åbnet den 30. september

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde Årsmøde, KTC, Esbjerg 20. september 2013

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde Årsmøde, KTC, Esbjerg 20. september 2013 Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv Niels Lunde Årsmøde, KTC, Esbjerg 20. september 2013 De næste 45 minutter 1970erne: Det store ryk 1980erne: Den farlige succes 1990erne: Det forvirrede

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Vækstmøde Strategisk salg. Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann

Vækstmøde Strategisk salg. Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann Vækstmøde Strategisk salg Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann DB % Hvad det her drejer sig om. 60 50 40 30 20 Top 20% genererer 80% af overskuddet De nederste 30% udligner halvdelen af det overskud, de

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Link til website:

Link til website: Link til website: http://nicolaiholm.dk/csr/index.html camillabreinbjerg.dk 1 mayaburkard.dk miaeriksen.dk nikolajdommergaard.dk nicolaiholm.dk Indholdsfortegnelse Forside..1 Indholdsfortegnelse. 2 Introduktion

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

NYE TIDER NYE STRATEGIER

NYE TIDER NYE STRATEGIER NYE TIDER NYE STRATEGIER Få ny retning og fremdrift gennem en handlingsorienteret strategiproces Teknologisk Institut, Center for Teknologisk Partnerskab NYE TIDER NYE STRATEGIER Nye tider skaber et naturligt

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere