Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING METODEVALG KILDEKRITIK STRUKTUR STRUKTUR AF STRATEGISK ANALYSE STRUKTUR AF KVALITATIV ANALYSE STRUKTUR AF FINANSIEL ANALYSE STRUKTUR AF SWOT INDLEDNING TIL LEGO KONCERNEN HISTORIEN OM LEGO BESKRIVELSE AF LEGO KERNEAKTIVITETER SALG AF PRODUKTER PRODUKTION UDVIKLINGEN AF PLASTMATERIALET DISTRIBUTION OG LOGISTIK PRODUKTUDVIKLINGEN KONCERNSTRUKTUR ORGANISATIONEN DELKONKLUSION - INDLEDNING STRATEGISK ANALYSE MARKEDSANALYSE MARKEDS STØRRELSE OG TREND PEST ANALYSE 27 1

2 5.1.3 PORTERS FIVE FORCES KVALITATIV ANALYSE PORTEFØLJESTRATEGI LEGO I PLC KURVEN BOSTON MODEL KONKURRENCESTRATEGI OMKOSTNINGSLEDER DIFFERENTIERING FOKUS VÆKSTSTRATEGI SALGSUDVIKLING PRODUKTUDVIKLING ØVRIGE INTERNE OG EKSTERNE FAKTORER MATERIELLE RESSOURCER IMMATERIELLE RESSOURCER LEDELSESKAPACITET PERSONALE VÆRDIKÆDEN DELKONKLUSION - KVALITATIV ANALYSE REGNSKABSANALYSE RENTABILITET EGENKAPITALFORRENTNINGEN FINANSIERINGSAKTIVITETER DRIFTSAKTIVITETERNE DELKONKLUSION - RENTABILITETSANALYSEN SWOT ANALYSE KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAG 82 2

3 1. Executive summary The purpose of this thesis is to make a strategic analysis of LEGO. This is done to find out what options they have for growth in Asia. LEGO has realized that if they want a higher growth, it must be made through Asia since the population here has had great growth in GDP, leading to their customer segment has increased significantly each year. These markets have some opportunities that LEGO can try to take advantage of, using their internal strengths. On the basis of an accounting analysis it has been clarified that LEGO has a healthy economy, although it is not as strong as first anticipated, because of the increasing production costs, which may have an impact on their ability to enter the Asian market. If LEGO want to penetrate the Asian markets, it is important to relate to consumers' behavior patterns, which means that LEGO will have to maintain the appropriate licenses for production, while developing products that give children developing learning skills. In addition, LEGO have a strategy, that they will not buy companies to create the desired growth, but instead it must come organically, which may have longer outlook. Which also means that LEGO may feel obliged to bring a production plant in the country near their market, to deliver their products within their own timescale goals. To do this it is important to have the right organization, which has meant that LEGO has divided their organization into five divisions, each with their own area of responsibility. This is furthermore done to get a more easily communication throughout the organization. LEGO is having focus on the communication because it is the employees, who create LEGO and the innovative ideas. LEGO has therefore this great attention on their employees, because LEGO wants them to pull together. This pride in their employees has given them the motto- "the best is never to good" which describe LEGOs vision perfect. 3

4 2. Indledning Til dagligt arbejder jeg i Danske Bank indenfor controlling. Dette medfører, at jeg vil se på opgaven som en ekstern analytiker med ansvar for LEGO, som skal lave en virksomhedsgennemgang for at finde ud af om LEGO kan skabe den ønsket vækst. De seneste år, har verdenshandlen lidt under den globale økonomiske krise, hvor mange store virksomheder har oplevet fyringsrunder pga. manglende salg og vækst på deres markeder. Dette har ikke været tilfældet hos LEGO, som tværtimod igennem finanskrisen har opnået rekord regnskaber, på trods af deres produkter ikke ligger i den billige kategori. LEGO skal primært sælges på business to business markedet (fremover nævnt BTB), som ellers har været meget hårdt ramt i krisetiden, da købelysten her har været faldende. Dette kan tyde på, at LEGO har formået at strømligne deres virksomhed ved blandt andet at frasælge forretningsområder for at få lagt den korrekte og mest fordelagtige strategi for dem. Jeg vil derfor analysere de udfordringer, som LEGO står overfor fremadrettet, og herunder vil jeg berøre de produkter de sælger til kunderne og de udviklingsmuligheder de har benyttet sig af, samt de tiltag de har taget overfor kampen imod kopiprodukter. På denne måde vil jeg analysere mig frem til hvad LEGO kan gøre for at vækste i Asien eftersom dette ses som det største vækstmarked fremadrettet 1. Her vil jeg belyse hvordan LEGO kan forsvare deres nuværende position og markedsandele, samt hvordan LEGO kan få del i det latente marked og konkurrenternes markedsandel. I den forbindelse vil der fokuseres på fremtidige muligheder og trusler på markedet. 1 Børsen 1. Marts dk/lego- group/the_lego_history/ 4

5 3. Problemstilling Det er interessant at analysere LEGOs strategiske tiltag sammenholdt med legetøjsmarkedets udvikling, da de befinder sig i en branche, hvor konkurrenceintensiteten er stærk, og hvor trend betyder meget for forbrugernes adfærdsmønstre. Udviklingen i børns legetøjsvaner samt den teknologiske udvikling, har gjort at jeg også har været nødt til at se på deres udefrakommende konkurrence. LEGO befinder sig på et legetøjsmarked, hvor det er væsentligt at være proaktiv for hele tiden at kunne imødegå den udvikling markedet og dens kunder, stiller LEGO overfor. Finanskrisen har sænket kundernes købelyst og dette gør at branchen bliver nødt til at fokusere og efterkomme kravene fra kunderne, i endnu større grad. Ud fra LEGOs regnskaber, tyder det på at LEGO har formået netop dette. LEGO har dog på trods af de flotte regnskaber de seneste år, haft svært ved at erobre markedsandele i Asien, som ellers bliver set som et af de største vækstmarkeder i fremtiden, hvor deres marked i Europa omvendt ikke vækster lige så meget som tidligere. 5

6 3.1 Problemformulering Formålet med denne opgave er, at lave en analytisk gennemgang af LEGO koncernen for at finde ud af om deres strategiske ledelse kan bære virksomheden igennem den fremtidige ønskede vækst i Asien. Dette samt ovenstående problemstilling leder frem til følgende problemformulering: Kan LEGO vækste i Asien? Hvilke markedsrelaterede problematikker, skal LEGO være opmærksom på? Hvilken købsadfærd skal LEGO være specielt opmærksom på i Asien? Hvilke kulturelle aspekter kan påvirke købekraften af legetøj i Asien? Udvikler virksomheden sine produkter optimalt til det asiatiske marked? Hvordan kan LEGO være på forkant med den teknologiske udvikling? Har LEGO råd til at vækste på flere store markeder samtidig? Har LEGO ressourcerne til en vækst på det store asiatiske marked? 3.2 Afgrænsning LEGO koncernen består af et moderselskab med flere underliggende datterselskaber og et associeret selskab, fordelt over store dele af verden. Da LEGO har deres største omsætning udenfor for Danmark, har jeg valgt at se på koncernen som helhed. Jeg afgrænser mig derfor fra at se på de forskellige selskaber hver for sig, og min markedsanalyse vil derfor tage udgangspunkt i Asien, som er det nyt store vækst potentiale. Jeg vil i rapporten tage udgangspunkt i Asien, men når jeg kigger på Asien vil der blive lagt vægt på landene Indien og Kina. Resten af Asien vil jeg afgrænse mig fra, da jeg mener vækstpotentialet er størst i disse to lande, der også er at finde på listen over emerging markets. 6

7 Jeg har i den regnskabsmæssige analyse valgt at tage udgangspunkt i årsrapporterne for LEGO fra Dette gøres, fordi jeg mener at sammenligningstal for fire år er nok, til at kunne se om deres økonomiske udvikling er fordelagtig, når der skal vækstes på flere kontinenter samtidig. Jeg vil derfor afgrænse mig fra årsrapporter fra før 2008, samt informationer, som stammer herfra. LEGO koncernen er en privatejet virksomhed, hvorfor det ikke er muligt at få adgang til alle informationer vedførende selskabet. Derfor vil denne opgave udelukkende tage udgangspunkt i årsrapporterne, samt anden information af eksterne kilder, herunder LEGOs hjemmeside. Jeg vil afgrænse mig til kun at kigge på de konkurrenter LEGO selv har udpeget i deres præsentation af koncernen. Jeg vil derfor se bort fra andre konkurrenter end Mattel, Hasbro, Bandai- Namco og TOMY- Takara på området traditionelt legetøj. Jeg vil afgrænse mig fra to af LEGOs vækstmål, ved at se bort fra at de ønsker en stadig vækst i Østeuropa samt USA. Der vil blive afgrænset fra at se på markedsudvikling og diversifikation i Ansoff s vækstmatrice, da LEGO i denne opgave fokuserer på givne markeder i Asien. Desuden er diversifikation ikke relevant for LEGO, da de ikke er interesseret i at opfinde noget separat til det specifikke marked, da det ville være at gå på kompromis med deres kernekompetencer. 3.3 Metodevalg Jeg vil i specialet primært bruge sekundært data. Til brug for baggrundsinformationer og viden om legetøjsbranchen, vil jeg primært benytte tidsskriftartikler, brancheforums og regnskaber. Informationer om LEGOs konkurrenter vil være ud fra en gennemgang af deres websites og LEGOs årsrapporter. 7

8 Til brug for den eksterne analyse af legetøjsbranchen, vil jeg anvende PEST modellen samt Porters Five Forces, da jeg mener den danner et godt overordnet billede af legetøjsbranchen, som LEGO opererer indenfor. Til den interne analyse af LEGO, vil jeg tage udgangspunkt i Boston modellen, konkurrencestrategien samt Ansoff s vækstmatrice for at belyse de interne ressourcer og kompetencer, samt LEGOs produkter for derved at redegøre for, hvilke der er hensigtsmæssige til skabelsen af vækst i Asien. Efterfølgende vil jeg foretage en regnskabsanalyse, hvor Dupont Pyramiden danner grundlag, og er valgt fordi denne kan dekomponere et regnskab, så det fremgår hvor eventuelle økonomiske problemer eksisterer. Afslutningsvis vil jeg sammenfatte mine eksterne og interne analyser i SWOT analyse, for at synliggøre LEGOs samlede styrker og svagheder samt muligheder og trusler. I afsnit 3.5 vil der blive redegjort yderligere for strukturformen og brugen af de valgte modeller, under de respektive analyser. 3.4 Kildekritik I analysen anvendes primært data fra virksomheds- og branchemateriale samt tidsskriftartikler. For at få en dybdegående analyse, ønskede jeg at få kontakt med marketing manageren i Danmark, for derigennem at indsamle data, da denne person formentlig ville kunne give en indsigt i brandets udvikling, hvilket dog ikke var muligt. Analysen bygger derfor på data indsamlet fra LEGO og de forskellige websider samt artikler fra troværdige aviser og medieforums. Her er det vigtigt at huske på, at det ikke altid 8

9 repræsenterer en reel analyse af de forskellige kompetencer og ydelser, da det er materiale med et selvpromoverende præg. Materialet beskriver, hvad LEGO ønsker at fortæller omverdenen, om deres ressourcer og kompetencer og er dermed ikke en objektiv analyse af, hvad de reelt udfører. 3.5 Struktur Første del af opgaven vil være en beskrivelse af virksomheden, da jeg mener at baggrundskendskab til organisationens struktur samt mission og vision danner grundlag for større forståelse for de fremstillede analyser, der foretages senere i opgaven. I forlængelse af min beskrivelse af virksomheden vil jeg bearbejde de kvalitative og finansielle aspekter trin for trin, denne fremgangsmåde er illustreret nedenfor for at give et klart billede af opgavens opbygning. Figur 1 Opbygning af opgave Indledning Virksomhed sbeskrivelse Strategisk analyse Kvalitativ analyse Regnskabs- analyse SWOT Konklusion Kilde: Egen tilvirkning. 9

10 3.5.1 Struktur af strategisk analyse Efter en beskrivelse af virksomhedens historie, ide og forretningsgrundlag, vil jeg foretage en afdækning af LEGOs markedsmæssige muligheder for vækst, ved hjælp af følgende modeller: Markedsanalyse: LEGOs bearbejdelse af deres marked Omverdensanalyse: PEST analyse Brancheanalyse: Porters Five Forces Disse modeller anvendes, da man herigennem kan opnå et godt analytisk grundlag til besvarelsen af problemformuleringen Struktur af kvalitativ analyse Efter den strategiske analyse vil der blive foretaget en kvalitativ analyse, for dermed at analysere mig frem til, hvordan LEGO befinder sig på markedet. Følgende modeller og analysemetoder vil der blive gjort brug af: Porteføljestrategi: Boston modellen Konkurrencestrategi: Pris, differentiering eller fokus? Vækststrategi: Ansoff s vækstmatrice Øvrige interne og eksterne faktorer: Samfundet, lovgivningen, ledelseskapaciteten, personalet, teknisk kapacitet o. lign. Værdikædeanalyse: Porter s værdikæde Struktur af finansiel analyse Det er typisk den finansielle effekt, som afledes af de kvalitative forhold, der forårsager en eventuel afvikling af en virksomhed. Derfor er det vigtigt, at redegøre for udviklingen af LEGOs økonomiske situation, som danner grundlag for en vurdering af, hvorvidt LEGO kan vækste i Asien. Til det formål vil jeg foretage en regnskabsanalyse ud fra Dupont- pyramiden, på baggrund af årsregnskaberne fra , da jeg finder et historisk perspektiv på fire år, vil give et godt billede af udviklingen. 10

11 3.5.4 Struktur af SWOT Jeg vil til sidst opsummere de ting, jeg har analyseret mig frem til i en SWOT analyse, for at se hvilke fremtidige muligheder og trusler LEGO står overfor, samt hvilke stærke og svage sider LEGO har. Dette gør jeg for at skabe et samlet overblik over, hvordan jeg vurderer den endelige situation er for LEGO, på baggrund af de oplysninger, jeg har analyseret mig frem til. 11

12 4. Indledning til LEGO koncernen I dette afsnit vil LEGOs historie belyses og der vil redegøres for deres produkter og salgsstrategi. Derudover vil der blive kigget nærmere på LEGO koncernen samt organisationsstrukturen. Formålet med dette afsnit er at give læseren en introduktion til LEGO koncernen, således at der dannes en rød tråd mellem LEGOs nuværende historie og de efterfølgende analyser jeg kommer til at gennemgå. Det er afgørende for forståelsen af de efterfølgende analyser, at belyse LEGOs historie og det koncept som har præget deres udvikling herunder hører også en gennemgang af LEGOs aktiviteter, for at skabe et overblik over selve brandet. Det er yderligere vigtigt, at få kendskab til LEGOs historie for at kunne forstå deres traditioner og den kultur der præger virksomheden, og ikke mindst vide, hvordan LEGO har opbygget deres organisation og valgt at lede den. Dette gøres for bedre at forstå det grundlag LEGO har, for den strategiske analyse og forståelsen af de finansielle begrænsninger de eventuelt har. 4.1 Historien om LEGO LEGO Group er en af de tunge drenge i dansk erhvervsliv, og har eksisteret i mange år. Virksomheden er en familieejet virksomhed, som ejes af Kirk familien. Virksomheden er hidtil gået i arv fra far til søn. LEGO blev stiftet i af Ole Kirk Christiansen og i 1958 overtages virksomheden af Godtfred Kirk Christiansen. I 1979 bliver Godtfred Kirk Christiansen formand for virksomheden, og hans søn Kjeld Kirk Christiansen indtager posten som administrerende direktør 3. I 1995 dør Godtfred, og Kjeld Kirk Christiansen overtager herefter virksomheden og den daglige drift dk/lego- group/the_lego_history/ 3 LEGOs årsrapport 2004, side 2. 4 LEGOs årsrapport 2004, side 2. 12

13 Da LEGO blev overtaget af Kjeld Kirk Christiansen i 1995 befinder LEGO sig i en vanskelig periode. Med en verden i forandring og en konkurrence der blev stærkere, kunne han se at de var på vej i en forkert retning. LEGO blev i stigende grad mere klemt af bl.a. den elektroniske udvikling i verden, som blev en større konkurrent og mere substituerende til det traditionelle legetøj LEGO var på markedet med. Trods adskillige sparerunder og fyringer i 1999 og 2003 blev den fortsatte eksistens mere og mere alvorlig for LEGO, og i 2003 samt 2004 var det samlede underskud på næsten 3 milliarder kroner 5. Denne alvorlige udvikling i LEGO fik Kjeld Kirk Christiansen, som den første i den familiedrevne virksomhed, til at sende den ledende post videre til en ekspert, der kunne indtræde som ny administrerende direktør og hjælpe LEGO på rette vej igen. I 2004 kom Jørgen Vig Knudtorp til og han blev indsat som ny administrerende direktør i LEGO. Det blev hans opgave, at vende den negative udvikling LEGO var havnet i. Jørgen Vig Knudstrop er uddannet Cand. Oecon. 6 Han kommer med en baggrund, hvor han i 1998 arbejdede som konsulent for den store konsulentvirksomhed McKinsey & Co. I 2001 kom han ind i LEGO, hvor han blev ansat i afdelingen for strategisk udvikling. I 2002 blev Jørgen Vig Knudtorp direktør for LEGO koncernens afdeling for global strategic development og alliance management, for året efter at blive vicedirektør med ansvar for den strategiske udvikling. Og til sidst i 2004 blev han, som tidligere skrevet, udnævnt til administrerende direktør. Tilbage til begyndelsen i 1932 satte Ole Kirk Christiansen forbogstaverne fra LEG og GODT sammen, og dannede LEGO, uvidende om, at det på latin betyder jeg sammensætter. Dette er ret pudsigt, da dette netop bedst beskriver LEGO og deres grundlag for succes, nemlig LEGO klodsen. LEGOs motto er Det bedste er ikke for godt 7, hvilket virksomheden forsøger at leve op til ved altid at levere den bedste service, produkter og kundeoplevelse 8. LEGO er en koncern, der rækker langt ud over de danske grænser, og de deres produkter sælges i næsten hele verden. LEGOs vigtigste produkt er LEGO klodsen, som er basen i LEGOs 5 LEGOs årsrapport 2004, side dk/lego- group/company- profile/ 8 dk/lego- group/company- profile/ 13

14 brand og succes. Denne lille simple klods har også fået kåret LEGO til at være ejer af århundredets legetøj af to uafhængige interessenter 9, hvilket er bemærkelsesværdigt i sig selv. Det er LEGOs filosofi, at den gode kreative leg skal stimulere et barns opvækst, og med over 915 mio. forskellige måder at kombinere seks LEGO klodser med otte knopper på hver 10, må der siges at være rig mulighed for at stimulere sin fantasi, når man leger med LEGO klodserne. LEGO formår at følge med tiden og hele tiden forny deres produkter og ses tydeligt i udviklingen af deres produkter, som hele tiden fornyer sig, efter hvad der er af trends indenfor målgruppen. LEGO valgte ikke at satse alt for bredt, men i stedet fokusere på deres kerneområder, og så tilpasse produkterne så de passer til alderen og udviklingstrinnet, for så engang imellem at bryde med det kendte og lancere nye anderledes produkter. LEGO har blandt andet introduceret LEGO Duplo, der er en LEGO klods, som er meget større end den oprindelige LEGO klods, hvilket gør den nemmere at håndtere for de mindre børn. Udover at sælge legetøj til børn har LEGO også skabt nogle forlystelsesparker, hvor kreativitet og fantasi er i højsædet. Den første LEGOLAND park blev grundlagt i Billund i 1968, hvor koncernen også har sit hovedsæde. Desuden har LEGO senere åbnet nye forlystelsesparker i flere andre lande. Endvidere udgav LEGO sit første computerspil i 1997, samt lancerede et brætspil kaldet LEGO games i 2009, hvilket viser virksomheden prøver at følge med tidens udvikling. 4.2 Beskrivelse af LEGO LEGO er i dag vokset sig til at være en international anerkendt virksomhed. LEGO beskæftiger i 2011, fuldtidsansatte på globalt plan PressReleases/otherfiles/download38E2F113054A35138AE E43.pdf 10 dk/lego- group/company- profile/ 11 LEGOs årsrapport 2011, side 2 14

15 LEGO koncernen havde i regnskabsåret 2011 en nettoomsætning på mio. Dette giver en stigning i nettoomsætningen på hele 19,96 % i forhold til året før, som i forvejen var et rekord år for LEGO. Her var væksten i nettoomsætningen på hele 37,33 % 12. LEGO producerer, udvikler og sælger legetøj til børn i alle aldre. LEGO koncernen sælger sine produkter i stort set hele verden og er således et globalt brand. Samlet er LEGO den tredje største legetøjsproducent målt på omsætning 13. Udover det klassiske legetøj, grundlagde virksomheden, som førnævnt, også sin første LEGOLAND park i 1968 i Billund, for senere at grundlægge tre i henholdsvis England, USA og Tyskland. De fire parker blev dog solgt i , for at sikre fokus på deres kernekompetencer og kerneforretning - at producere legetøj. 4.3 Kerneaktiviteter Når man skal se på LEGOs kerneforretning kan den deles op i fire elementer, som betyder alt for deres virksomhedsdrift. Disse er: Salg af produkter Produktion Udvikling af plastmateriale Distribution og logistik De fire elementer vil blive beskrevet i følgende afsnit. 12 LEGOs årsrapport 2011, side dk/lego- group/company- profile/ 14 dk/lego- group/company- profile/ 15

16 4.3.1 Salg af produkter LEGO har valgt at sælge deres produkter primært på BTB markedet, hvilket gør at det er mellemhandlere, som køber LEGOs produkter direkte af LEGO for så derefter at sælge dem videre til slutbrugeren fra deres forretning. LEGO har også udviklet en webshop, således at man nu kan få præcis det legetøj man står og mangler inde på deres shop, og få dem tilsendt direkte til hoveddøren. Derudover har LEGO også i 2010 åbnet en butik på strøget i København som branding af LEGO. Butikken er meget speciel og delt op i tre sektioner. Den første Pick- A- Brick, hvor kan vælge helt specifikke legoklodser man mangler, den anden Living Room er et interaktivt legeområde og den tredje Brand Ribbon er et bånd, som løber igennem hele butikken, med de forskellige LEGO modeller, samt historien om LEGO Produktion I 2006 valgte LEGO at flytte nogle af de meget løntunge dele af produktionen til lande med lav realløn. Det blev til produktioner i Østeuropa og Mexico, og dette var nøje udvalgt for også at være i nærheden af koncernens hovedmarkeder. Dette resulterede i at LEGO fik reduceret deres produktionsomkostninger 16. LEGO koncernen, har som nævnt, lagt produktionen således at de videnstunge produktionsdele ligger i Danmark, og ellers ligger produktionen i Tjekkiet, Ungarn og Mexico. Denne outsourcing af produktionen startede i 2006 og forsatte over de efterfølgende år. I andet halvår af 2008 blev det dog besluttet at denne produktion skulle insources igen og LEGO overtog derfor produktionerne i Tjekkiet og Ungarn, og blev gjort for at opnå højere fleksibilitet og effektivitet. Der blev også etableret en fabrik i Mexico, som ligeledes blev sat i værk i I 2009 kunne LEGO afslutte deres insourcing, hvilket gjorde at alle produktionsanlæg nu var fuldt ud funktionsdygtige og under LEGO koncernens kontrol. 15 store/ LEGOs årsrapport 2006, side LEGOs årsrapport 2008, side 2 16

17 LEGO har på denne måde opnået at blive mere produktionseffektive, da de nu selv kan justere hvordan deres produktion tilrettelægges, samt de formål at flytte de løntunge dele af produktionen til lavtlønnede områder og på den måde omkostningsbesparer. Dog vil LEGO forsat udvikle og fremstille deres mest specielle og kompetencekrævende produkter på koncernens danske fabrik i Billund. Dette gøres for at beholde og fastholde de kompetencer som allerede er, i virksomheden Udviklingen af plastmaterialet LEGO har dannet sit eget laboratorium til udvikling og test af plastmateriale i Danmark. LEGO koncernens plastmateriale lever som minimum op til alle nationale og internationale standarder for legetøjsmateriale 19. LEGO har blandt andet flere ISO standarder. Dette efterlader et indtryk af LEGO har et stort engagement i at skabe så sikre og gode produkter som muligt. Dette er noget som gør at LEGO kan differentiere sig fra andre legetøjsproducenter, da kvaliteten af deres produkter er i orden. Plastmaterialet bliver også testet igen og igen for at udfordre evnen til at være modtagelig overfor når børn bider og ridser klodserne Distribution og logistik LEGO indså i 2004 at deres distribution ikke var så god som den kunne være - kun 62% af ordrene kom til tiden og omkostningerne var alt for høje i forhold til omsætningen 20. Derfor oprettede LEGO i 2006 et centralt logistik- og distributionscenter for hele Europa og Asien med beliggenhed i Jirny, Tjekkiet. Dette skete i samarbejde med DHL 21. Denne udvikling i logistikken og distributionen, hvor man har formået at vende omkostningsniveauet og leveringsniveauet, har givet LEGO en udmærkelse i 2008, hvor de blev tildelt en europæisk 18 LEGOs årsrapport 2006, side Progress Report 2011, side LEGOs årsrapport 2006, side 16 17

18 logistikpris 22, og yderligere i 2010 vandt LEGO logistikprisen i Danmark 23. LEGO har dog i 2011 igangsat en udvidelse af fabrikken i Tjekkiet, samt en opførelse af en ny fabrik i Ungarn 24 for kunne imødekomme efterspørgslen. 4.4 Produktudviklingen LEGO koncernen har altid haft en høj prioritering af innovation og produktudvikling og danner da også blandt andet grundlag for virksomhedens evige eksistens. Koncernen har altid haft en holdning overfor kvalitet, da de altid har ønsket at være den konstant bedste og den mest pålidelige leverandør af legetøj. LEGOs fokus og kompetencer ligger helt klart i at være meget innovative og på den måde udvikle nye produkter, som giver børn glæde og en udvikling ved at bygge ting fra bunden. Dette skinner også igennem i LEGOs løfter, hvor det ene hedder Joy of building. Pride of creation som oversat siger, Glæde ved at bygge. Stolthed af skabelse 25. Endvidere var LEGO den første virksomhed indenfor legetøjsbranchen, som tilmeldte sig Kofi Annan initiativet Global Compact 26, hvor der aktivt bliver taget stilling og medansvar for store udfordringer på verdensplan indenfor områderne: menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption. Når man ser på hvad LEGO engagerer sig i her, giver det et billede af LEGO koncernen som en virkelig ansvarlig virksomhed, som kun vil lave de bedste produkter, samtidig med at de vil tage ansvar for at det pågældende samfund de opererer i, og sørge for det ikke lider overlast af deres handlinger. LEGO bliver også nødt til fremadrettet at forbedre deres produkter således at de skader miljøet mindst muligt, men samtidig skal de leve op til deres kunders krav om kvalitet samt det ansvar de har overfor lokalsamfundet %20The%20Lego%20Group.html LEGOs årsrapport 2011, side 8 25 Progress rapport 2011, side dk/aboutus/corporate- responsibility/global- compact/ 18

19 LEGO er dog klar over, at mode og trend inden for legetøj skifter hurtigere end nogensinde før. Teknologien er blevet bedre og mere og mere avanceret og udvikles med en hastighed som aldrig før. Børn i dag er mere teknisk begavede, og deres opvækst er sket i en digital verden, hvor der er flere og mere avancerede muligheder. Dette stiller ekstra krav og udfordringer til LEGO som producent af klassisk, traditionelt legetøj. Endvidere er markedet præget af lavprisprodukter, hvorfor det gør det endnu vigtigere at producere kvalitetsprodukter til en rigtig pris, hvilket også har været udslagsgivende i beslutningen om at flytte deres løn tunge dele af produktionen til Østeuropa og Mexico. LEGO forsøger hele tiden at være mere og mere innovative for at forbedre deres produktsortiment, så de nye produkter bedre kan tage kampen op med de mange elektroniske produkter, som bliver ved med at præge markedet. Dog er størstedelen af LEGOs nye produkter koncentreret om produktlinjer, der vedrører LEGO klodsen. Dette ses meget godt i praksis ved at LEGO stort set hvert år kommer med nye linjer, såsom Technic, City, Pirat, Star Wars, til deres mest populærere produktlinjer. LEGO har dog ikke ligget helt på den lade side inden for deres egen udvikling i den digitale verden. De har også prøvet at være innovative med et online spil i LEGO Universe, som dog viste sig ikke at være en succes og dermed ikke mulig at holde i live. Dette skyldes for få brugere var villige til at betale for det som et abonnementsspil i stil med World of Warcraft og blev derfor lukket ned i januar LEGO har dog ikke kun prøvet sig med dette, men har flere computerspil på markedet og nu også mobilspil via de populære apps til Smartphones. 27 LEGOs årsrapport 2011, side 10 19

20 4.5 Koncernstruktur LEGO koncernen har som tidligere nævnt i afsnit 4.1, været ejet af familien Kirk siden den blev stiftet i Formuen er over årene vokset til mange milliarder, og Kirk familien er i dag blandt de rigeste i Danmark. Dette har medført, at familien har bredt sig over andre forretningsområder, og derfor har de ejerskab i mange virksomheder. Jeg vil dog kun kigge på ejerforholdet i LEGO og den dertilhørende koncernstruktur. Familien besluttede at dele formuen op imellem de to resterende familiegrene. Søn af Godtfred Kirk Christiansen, Kjeld Kirk Christiansen repræsentere den ene gren, og hans søster Gunhild Kirk Johansen den anden. Kjeld Kirk Christiansen har overtaget stort set alle aktiviteterne omkring LEGO koncernen, og besidder i dag flertallet på grund af aktiemajoriteten i virksomheden. Gunhild Kirk Johansen har ved spaltningen af det hidtidige fællesselskab dannet Kirk Kapital A/S, som vil bevæge sig ind på andre forretningsområder. Denne spaltning kan have sikret Gundhild Kirk Johansens formue ved en eventuel fremtidig krise i LEGO. Kjeld Kirk Christiansen dannede ved spaltningen Kirkbi Invest, som han senere lagde sammen med LEGO Holding A/S, som blev til Kirkbi A/S. Her er illustrationen over ejerskabet i LEGO A/S: Figur 2 Ejerskabsstruktur Kirkbi A/S Andre virksomheder, herunder 36 % i Merlin Entertainment, som ejer LEGOLAND parkerne. 75 % ejerskab i LEGO A/S Kilde: Egen tilvirkning. 20

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere

Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1.

Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1. Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1.6 Begrebsdefinition...6 1.7 Kapitelgennemgang...6 1.8 Projektdesign...9

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

LEGO EVERYTHING is CHINA

LEGO EVERYTHING is CHINA AFGANGSPROJEKT HD 1 AAU maj 15 LEGO EVERYTHING is CHINA HD 1. del Aalborg Universitet Hold A1 Sanjin Hodzic, Lasse Jakobsen, Morten Tjørnehøj Gruppe 6 Vedledning ved Poul Bjerregaard Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 4 Ansvarsliste... 4 Kildekritik... 5 Teori... 5 Metode:... 9 Problembehandling... 13 Rentabilitetsanalyse...

Læs mere

Årsrapport 2004 LEGO Koncernen

Årsrapport 2004 LEGO Koncernen Årsrapport 2004 LEGO Koncernen LEGO Koncernen i tre generationer 1932: Ole Kirk Christiansen grundlægger legetøjsfabrik under mottoet Det bedste er ikke for godt 1935: Virksomhedens første trækonstruktionslegetøj

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

LEGO Koncernen. En kort præsentation 2011

LEGO Koncernen. En kort præsentation 2011 LEGO Koncernen En kort præsentation 2011 2 LEGO Koncernen 2011 Indhold Eventyret begyndte i 1932.......................... 4 LEGO Koncernen i hovedtal........................ 5 Fokus på vækst....................................

Læs mere

Hovedopgave Byggematerialebranchen

Hovedopgave Byggematerialebranchen Hovedopgave Byggematerialebranchen Trine Werner Sejtved HD 2. del afsætningsøkonomi CBS Vejleder: Steen Ehlers 03.05.2010 [Skriv faxnummeret] Contents 1. Excutive summary... 4 2. Indledning... 6 2.2 Opgavens

Læs mere

Positionering på et globalt B2B marked

Positionering på et globalt B2B marked Forårssemesteret 2014 Virksomhedsstudier a Positionering på et globalt B2B marked Et casestudie af virksomheden Jema Autolife A/S Anton Tarabykin, Cecilie Berggreen, Christiane Rubow, Eloha Habibi, John

Læs mere

Værdiansættelse af ISS World Service A/S

Værdiansættelse af ISS World Service A/S HD-HOVEDOPGAVE Værdiansættelse af ISS World Service A/S Opgave nr. 34 Opgaveløser: Mads Jensen Vejleder: Jens Borges 14-05-2012 Indhold 1. Indledende afsnit... 5 Indledning 1.1... 5 Problemformulering

Læs mere

Projektrapport om Værdikæden i Ecco

Projektrapport om Værdikæden i Ecco Projektrapport om Værdikæden i Ecco Udarbejdet af 4.semester RUC 2013 Gruppe nr. 19 Hus 19 Vejleder Flemming Bahner Amer Ramzan Re eksamen Anslag: 43.823 Underskrift: Indholdsfortegnelse Abstract... 2

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Udarbejdet af: Allan Høegsberg Vejleder: Peter Kyhnauv Afhandling HD(R) Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 - Executive Summery... 4 2 - Indledning:...

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 1. INDLEDNING 5 1.1 EXECUTIVE SUMMARY 5 1.2 FORORD 5 1.3 INDLEDNING 5 1.4 PROBLEMFORMULERING 7 1.5 AFGRÆNSNING 8 1.6 METODE 9 1.7 KILDEKRITIK 11 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 12 2.1 HISTORIE 12 3. STRATEGISK

Læs mere

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S XXXX Uddannelse: xxxx Vejleder: xxxxx Bachelorprojekt 2012 En strategisk analyse af Alm. Brand A/S 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMSTILLING... 1 1.2 PROBLEMFORMULERING... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.3.1 Begrebsafklaring...

Læs mere

Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling

Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Handelshøjskolen, 2010 Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg Group A/S Udarbejdet af: Martin Høirup Johansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

Virksomhedsprofil En introduktion til LEGO Koncernen 2009

Virksomhedsprofil En introduktion til LEGO Koncernen 2009 Virksomhedsprofil En introduktion til LEGO Koncernen 2009 Indhold Eventyret begyndte i 1932 3 LEGO Koncernen i hovedtal 4 Retningen mod fremtiden 5 LEGO Koncernen 6 Idé og produktion 7 Århundredets legetøj

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(R) Afhandling, eksamensnr. 289551 Afleveret d. 22. april 2014 Vejleder Torben Langberg Antal tegn: 161.155 Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse 2011 Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Dennis W. Hollender CBS Institut for regnskab og revision Vejleder: Daniel Probst Hovedopgave nr. 113 Executive Summary The purpose

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere