SHOPPINGPORTALEN EXSPECTO SALES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SHOPPINGPORTALEN EXSPECTO SALES"

Transkript

1 SHOPPINGPORTALEN EXSPECTO SALES K/S EXSPECTO SALES UNDER KONKURS Budfrist den 29. APRIL 2010 kl. 15 Se mere på Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne - se varegruppeinddelingerne - byd på aktiverne

2 VILKÅR - Konkurser.dk Markedsføring og målrettet salg Konkursboets navn og CVRnr.: K/S Exspecto Sales under konkurs (cvr-nr ) v/kurator advokat Steffen Andersen Kontaktperson: Thomas Hansen v/lonnie Christiansen Adresse: Holmegårdsvej 23 A, 3400 Hillerød Tlf.: Fax: Købers frist for afgivelse af tilbud: Budfristen udløber den kl Ethvert bud er endeligt og bindende uden forbehold af nogen art. Konkursboets acceptfrist: Senest 4 uger efter budsfristens udløb. Kurator forbeholder sig retten til at afvise alle bud. Særlig information til køber: Byd direkte på nettet ved at benytte vores budside. Log ind på med din og dit password og tryk på den aktivgruppe, du er interesseret i. Se budvejledningen i menubjælken øverst for information. Herfra vil du også kunne følge med i budgivningen og til enhver tid se, om du er højstbydende. Der kan ikke bydes på boet samlet. Bud kan kun afgives on-line fra budsiden på Bud som sendes på mail, fax, brev eller på anden vis vil være ugyldige. Dit bud er bindende, uanset om du bliver højstbydende- eller bliver overbudt af andre. Kurator er således berettiget til at acceptere et hvilket som helst bud blandt samtlige afgivne bud. I øvrigt gælder aftalelovens almindelige bestemmelser. Krav om oplysninger ved budafgivelse: Foto og beskrivelse: Mindste overbud: Fortrydelsesret: Moms: Dokumenthonorar: Ansvarsfraskrivelse: CVR-nr., fornavn, efternavn, adresse, tlf.nr. Køber er erhvervsdrivende, og de aktiver han byder på er til brug i hans virksomhed. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem beskrivelse og foto af et aktiv, er det beskrivelsen, der er gældende for købet. Fremgår på budsiden. Ingen fortrydelsesret. Salg sker kun til erhvervsdrivende. Se budside for vilkår. Buddet tillægges moms. Buddet tillægges dokumenthonorar på 5% + moms. Køber er bekendt med, at sælger er et konkursbo. Aktiverne sælges derfor uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige som faktiske, dog bortset fra adkomstmangler. I tilfælde af adkomstmangel kan køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at hæve købet, for så vidt angår den eller de effekter, som vanhjemmelen vedrører. Køber erklærer sig indforstået med ikke herudover at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende vedrørende købet, herunder retten til at hæve handlen, kræve afslag i prisen eller erstatning. Køber erklærer, at han i sin prisfastsættelse har taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse. Såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at effekterne tilhører tredjemand, eller at tredjemand har rettigheder over effekterne (for eksempel ved pant, udlæg eller lignende), forbeholder konkursboet sig ret til at tilbagekøbe de pågældende effekter til samme pris, som de nu er solgt, og uden at boet, skifteretten el-

3 ler kurator kan ifalde erstatningsansvar. Tilsvarende har konkursboets ret til helt eller delvist at tilbagekøbe de solgte effekter, hvis tredjemand hindrer boet i at foretage levering af det solgte.

4 K/S Exspecto Sales under konkurs - AKTIV På efterfølgende sider ses FORRETNINGSPLAN for konceptet, som er en shoppingportal. Herved forstås et søgesystem, hvorefter man kan sammenligne priser på forskellige varer samt udviklingen i priser. Der er afholdt udviklingsomkostninger på ca. 6 mill. kr.. Produktet er ikke endeligt færdigt, men mangler hvad der svarer til ca. 10% af udviklingen. Siden er programmeret i Microsoft.net Interesserede kan rette henvendelse til Henning Madsen på for eventuel uddybning af projektet. Henning Madsen har stået for udvikling af projektet. /forretningsplan

5 for

6 Forretningsplan Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision og mission...4 Vision...4 Mission...4 Målsætning...4 Exitstrategi...4 Værdigrundlag...4 Selskabsvalg...5 Menneskerne bag projektet...6 Et marked i kraftig vækst...7 Idégrundlag...10 Affiliatenetværk og Marketing vi får del i store aktørers forretning...10 Handlingskæde:...11 Virksomhedens teknologiske fundament...12 Virksomhedens kommercielle fortrin...15 Sammenfatning...15 Markedet...16 Virksomhedens kunder Affiliatenetværk...16 Markedet i dag...17 Markedet om 3 år...18 Afledte produkter og forretningsområder...19 Alternativ anvendelse af vores productfeed teknologi...19 Anden udviklingsmulighed de små webbutikker...20 Konkurrenter...21 Økonomi...23 Salgsmål...23 Antal webshops/udstillingsvinduer...23 Budget...23 Finansiering...24 Finansiering ønskes til yderligere vækst...24 Delmål...24 Udvalgte posteringer og indgåede kontrakter...25 Lejemål...25 Renter bank...25 Marketingbudget...25 Udgifter til bil Hosting...25 Data Collection...25 Forsikring...25 Indehavertrækninger...25 SWOT analyse...26 Virksomhedens styrker...26 Virksomhedens svagheder...27 Virksomhedens muligheder...28 Virksomhedens trusler...28 Risikofaktorer og deres håndtering...29 Markedspotentiale udebliver / Indtjeningen fejlskønnes...29 Budgettets indtjeningsberegning holder ikke...29 Nøglemedarbejdere/indehavere fratræder...29 Salg og markedsføring...30 Vigtige sparringspartnere for virksomheden

7 Indledning Basisoplysninger: Virksomhedsnavn: K/S Exspecto Sales / K/S Exspecto Development Adresse: Kalkbrænderiløbskaj 6A Postnummer: 2100 Telefon: By: København Ø CVR: / Startdato: 1. august

8 Vision og mission Vision At blive den førende generator af international e-handel gennem innovation og forretningsmæssig indsigt Mission Til stadighed at vokse gennem løbende tilpasning og optimering af vores produkter gennem fokus på innovation og forretningsmæssig indsigt Målsætning Vi vil vokse vores provisionsbaserede omsætning med mindst 50 % hvert halve år, og til stadighed udvide antallet af såvel productfeeds som webbutikker Exitstrategi Målet for virksomheden er at modne denne til børsnotering eller hel/delvis afståelse til investor/partner. Vores målsætning for nævnte modning og timing i relation til bredere ejerkreds tilsiger en årlig omsætning på mindst kr. 10 mio. årligt ved vækstrate minimum 75 % årlig vækst eller en ved lavere vækstrate mindst kr. 15 mio. i årlig omsætning. Dette niveau bør nås i løbet af maksimalt fem år, altså inden udgangen af 2013 Værdigrundlag Vi vil altid være - forretningsfokuserede - innovative - uformelle - åbne 4

9 Selskabsvalg Virksomheden er organiseret som et K/S. Denne selskabsform har samme risikobegrænsning for ejerne, som det traditionelle anpartsselskab/aktieselskab. Fordelen ved denne K/S-form er, at ejerne (kommanditisterne) bliver personligt beskattet af selskabets resultat, hvilket navnlig i år med underskud er en meget stor fordel, da den enkelte ejers andel af underskuddet kan modregnes i andre indkomster. Da Exspecto K/S er et udviklingsselskab, der budgetterer med underskud de første år, vil indehaverne kunne trække et arbejdsvederlag ud uden at der skal betales sædvanlig indkomstskat. En gage til anpartshaveren i et ApS vil udløse en personlig indkomstskat. Underskuddet i anpartsselskabet kan anpartshaveren ikke modregne i sin indkomst. Der betales således en skat, selvom der samlet set har været et underskud, som følge af at der ikke er sambeskatning mellem anpartshaveren og hans selskab. I en K/S-konstruktion er der denne sambeskatning, hvilket i Exspecto betyder, at likviditeten bliver lettet med den skattebetaling, der ville blive udløst såfremt selskabet var organiseret i et ApS/AS. Der er tale om en ganske betydelig likviditetsfordel, som er afgørende for at virksomheden kan finansiere driften uden kommanditisterne samtidig behøver at eksponere privatøkonomien unødigt. Ved anvendelse af virksomhedsordningen beskattes en opsparing i virksomheden med a conto 25 %. Der er konjunkturudligning med virkning i både fortid og/eller fremtid og ved underskud udbetales en tidligere betalt a conto skat. En eventuel kapitalpartner (venturefond) kan uanset ejerandel opnå sambeskatning. Den væsentligste ulempe ved K/S-konstruktionen er, at goodwill og andre merværdier vil blive beskattet hos kommanditisterne. Dette opvejes delvist af at køber har den fordel, at han kan afskrive skattemæssigt på goodwill mv., hvilket ikke er muligt på en aktieinvestering. 5

10 Menneskerne bag projektet Alle er seniormedarbejdere med mange års erfaring inden for netop deres område. Alderen ligger i gennemsnit på knap 39 år. Henning Madsen, født 1968 Sophienlund 85, 3400 Hillerød Thomas Schou-Moldt, født 1967 Flintemarken 9, 1 Th., 2950 Vedbæk Frederic Gos, født 1966 Sønder Boulevard 71, 1720 København V Samer Al Haider, født 1978 Skräddarebyn 1 D, lgh 203, SE Bunkeflostrand Ansvarlig for: Markedsføring og afsætning Martino d Apuzzo, født 1966 Munkegårdsvej 6, 2870 Dyssegård [Der er vedlagt CV på hver af partnere til slut i forretningsplanen.] Fig. 1. Parternes kompetence områder, udarbejder af Unique Consulting

11 Et marked i kraftig vækst 1. Online retail sales will more than double between 2006 and 2011 (jf. Punkt 2, 3 og 4): Fueled by improved supply, the average annual spend per online shopper will increase from 1,000 to 1,500 (see Figure 2). Multiply this by the growing number of Net shoppers, and European ecommerce will grow in the next five years from 102 billion in 2006 to 263 billion in 2011, including retail revenues through auctions. 2. The number of Europeans shopping online has increased by 37% in the past two years. At the end of 2003, 48% of Europeans went online at least once per month, and 19% had shopped online; two years later, these numbers had soared to 54% and 26%, respectively (see Figure 1). 3. By 2011, 76% more Europeans will have become online shoppers. The online population in Europe will keep growing, from 189 million consumers in 2006 to 242 million in 2011 or from 58% to 74% of the adult population. As both new and experienced Net consumers gain more confidence online, the number of online shoppers will grow from 100 million to 176 million over the same period. 7

12 4. Net shoppers are spending more online. The average online shopper has increased his quarterly Net spending by 10%, from 244 in Q to 268 in Q Combined with the increase in the number of online shoppers, total European ecommerce grew 50% in two years. UK ecommerce even bests the US. The average UK online shopper will spend 1,704 online in 2006 a higher percentage of his retail budget than of his US counterpart s and 2,399 in These ardent shoppers will drive UK ecommerce from 42 billion in 2006 to 76 billion in 2011, 29% of total European Net retail. Online shopping is the norm, with multichannel retailers like Argos integrating their Web businesses with their stores via functions like online store inventory display. Net grocery purchases from firms like Tesco are key in putting the UK ahead of the US. Germany stumbles over low-spending online punters. German consumers are less bullish about their financial situation and continue to spend less online than UK consumers. The average German online consumer will almost double his online purchases, from 786 in 2006 to 1,441 in 2011 almost half of what UK Net consumers spend online. The sheer scale of shoppers 43 million in 2011, a quarter of all online European shoppers and especially those looking for bargains at ebay and travel sites like Opodo.de ensures Germany s strong second place on Europe s ecommerce map. France thrives on dot-com action. France is a dot-com stable, with thoroughbreds like Pixmania and GO Voyages giving traditional retailers a run for their money. In the coming years, the growth of the French online retail market will outpace that of the UK and Germany, more than tripling its size to 39 billion in Online spending per French Net shopper will remain roughly on a par with the European average. The Netherlands leads the Benelux. The online retail market in the Benelux is and will remain roughly half the size of the one in France. But the Benelux market is far from uniform: The Netherlands has the most Net shoppers, but their yearly online spend is low only 688 in 2006, compared with 851 in Belgium. Having a dense retail network gives the Dutch a bigger incentive to research products online, but buy them at the store. The Nordics finally embrace ecommerce. Average online spend per Net shopper in Sweden and Norway will close in on the UK; online Swedes will raise this to more than 1,900 by 2011, including spending 268 on clothing online. Online Danes today spend less than half of what their Norwegian counterparts spend on the Net, but will reduce the gap by quadrupling their online spend by

13 The rest of Western Europe brings up the rear. Spain and Italy together make up a quarter of Western Europe s population and a fifth of its Net population, but jointly account for less than 7% of its ecommerce. In the next five years, their share of online retail will gradually rise to nearly 10%. While Portugal and Greece trail their Mediterranean neighbors, Switzerland and Austria are at the other end of the spectrum: Their share of online retail will keep pace with Germany s. Øvrigt fra Forrester Research rapporten Retail executives buy into ecommerce. Afraid of cannibalization, most retailers in 2002 kept ecommerce well away from their high-street stores. But today, Casino is celebrating its online electronics discounter Cdiscount after it saw its revenues jump by 82% in 2005 to 383 million. In May 2006, HMV and Waterstones announced their intent to sever their hosting agreements with Amazon.co.uk, stating that ecommerce was too important to leave to a third party. Multichannel retailers battle with dot-coms. Let s face it many retailers got involved with ecommerce in the 2000 dot-com craze just to inflate their shares; during the bust, online operations became orphans. But today, ebay and Amazon shares are rising steadily, while traditional retailers are under attack from discounters. Executives realize that they need to invest in their Net shops to avoid being marginalized online by the likes of Pixmania, which outperforms Dixons in online sales. Kilde. Europe's ecommerce Forecast: 2006 To Business View Trends, June 29, 2006 by Jaap Favier 9

14 Idégrundlag Affiliatenetværk og Marketing vi får del i store aktørers forretning Mange professionelle aktører i online-branchen har set de forretningsmæssige fordele i at sælge produkter fra leverandører, der i forvejen er repræsenteret med salgskanal på Internettet det være sig producenter eller konkurrerende webbutikker. Dette er ganske at sammenligne med gågaden i en enhver større by, hvor der ligger flere tøjbutikker med eksponering af de samme varemærker, Cottonfield/Jackpot, Benetton, Levi s etc. varemærket har måske endda egen flagskibsbutik på hovedstrøget alene med egne produkter, og endvidere ligger der måske endda et stormagasin ved strøget, hvor de fleste af de mindre butikkers varesortiment kan genfindes. Dette er almindeligt i den traditionelle, fysisk baserede butikshandel, hvorfor man på Internettet ikke længere behøver at undre sig over tilsvarende virtuelle segmenteringer. Affiliatenetværk er virksomheder, der administrerer et netværk af frivillige online medier (affiliates/websites/publishers) som de stiller til rådighed som salgskanal for annoncører (kunder), der via annoncering på medierne mod provision forsøger at afsætte deres produkter herigennem. Således samles flere af mærkevareproducenter og online detailbutikker hos Affiliate Networks der eksponerer bannere med annoncørernes tilbud på en lang række handelsportaler og webbutikker. Annoncørerne vurderer, at den bredere eksponering sikrer en samlet større salgsvolumen end den mere kontrollerede salgskanal (deres egen onlineshop), og belønner samhandelspartnerne (Affiliates) i forhold til deres effektivitet og evne til at genere omsætning for annoncørerne. Tradedoubler, Zanox, Commission Junction og Affiliatewindow er eksempler på større affiliatenetværk; der findes endvidere en lang række mindre affiliatenetværk. Affiliatenetværket splitter productfeeds i flere segmenterer baseret på forskellige naturligt sammenhørende kategorier. Eksempelvis vil en annoncør som Dell.com blive leveret i ét komplet productfeed samt i flere mindre kategorier så som bærbare computere, stationære computere, servere, storage, printere, digitale kameraer, etc. Altså kan en annoncør som Dell.com hurtigt aflede seks mindre digitale produktkataloger, hvilket igen kan afspejles i Exspecto s repræsentation på flere forskellige webbutikker. Eks. kunne man have en webbutik alene med bærbare computere fra flere producenter (annoncører) eller en webbutik alene med Dell produkter; kombinationsmulighederne bliver hurtigt utallige! Virksomhedens forretningsgrundlag er således i høj grad skalerbart, ikke blot mht. udvidelse med flere annoncører, men også mht. sammensætning af flere forskellige produktkataloger til flere forskellige webshops med forskellige profiler. 10

15 Exspecto træder ind i værdikæden som samhandelspartner til Affiliatenetværk. Fra disse modtages såkaldte productfeeds, der samles i digitale produktkataloger, som igen er fundamentet for en lang række webbutikker ejet af Exspecto. Se illustration. Handlingskæde 1. Vi modtager et produktkatalog /produkter fra en advertiser gennem Affiliatenetværket, eks. TradeDoubler 2. Vi præsenterer produkterne på vores webshops. 3. Vi skaber trafik til vores webshops bl.a. gennem søgeoptimering, der sikrer høj synlighed af vores webbutikker især hos Google, markedsføring (AdWords og andre kanaler, eks. udsendelse af nyhedsbreve), gennem linkbuilding internt mellem vores webshops, samt gennem eksterne samarbejdsaftaler 4. Når kunden ønsker at købe en vare fører vi dem hen til selve butikken (med varen i hånden) hos advertiseren 5. Hvis kunden køber varen eller andre produkter i butikken modtager vi en kommission fra Advertiser og ligeledes modtager vi kommission hvis kunden inden for 40 dage køber andre produkter. 11

16 Virksomhedens teknologiske fundament Exspecto introducerer en enestående løsning i håndteringen af digitale produktkatalog. Gennem det sidste knap 2 år (svarende til godt 9 mandeår) har vi udviklet en teknologi, der gør det muligt for Exspecto effektivt at oprette mange webshops på kort tid og med minimal indsats. I praksis tager det mindre end 15 minutter at oprette et komplet website med tilhørende layout, produktkatalog, statistikprogram og opsætning til relevant segment. Således er skabelsen af platformen for vores forretning en webbutik/ handelsportal særdeles kosteffektiv og stadig udvidelse med webbutikker således fri af mange forretningsmæssige overvejelser, som eks. hensyn til besparelser og knap kapacitet. Denne tekniske håndtering af digitale produktkataloger, eller mere præcist productfeeds er baseret på globale standarder, lette at eksportere salget er ganske fri af nationale landegrænser; selve ydelsen kan leveres fra en hvilken som helst location på Internettet. Anvendelse af sprog i snitfladen til vores kunder vil udgøre eneste afhængighed af geografi og segmenter, hvilket dog ikke ses som en begrænsning. Eneste begrænsende kapacitet er serverplads, som det i dag kun er forbundet med lave omkostninger løbende at udvide. Således er det ganske ligetil for os at tilkøbe nye domæner og lade disse være attraktive udstillingsvinduer for en lang række brands og leverandørers produkter. 12

17 Eksempel: Nedenstående er et udsnit af et digitalt produkt katalog, som er tilgængeligt i et såkaldt XML-format. Et produkt katalog kan indeholde titusinde vis af produkter. Fig. X. Udsnit af et digitalt produktkatalog i XML-format 13

18 I løbet af 15 minutter kan vi konvertere dette format til en meget brugervenlig webshop. En webshop som er født med: Unikke landingpages til bl. a. google adwords og Yahoo SEM Et semiautomatisk søgemaskineoptimeringsmodul Modul som tracker brugeradfærd Relaterede link fra vores andre webshops Fig. X. Skærmprint af en Exspecto webshop 14

19 Virksomhedens kommercielle fortrin Vores virksomhed udmærker sig endvidere ved evnen til både at kunne generere trafik samt at konvertere besøgene til egentlig handel i højere grad end det store flertal af netbutikker. Exspecto besidder en særlig forretningsmæssig indsigt i online-adfærd blandt private og kommercielle brugere. Således har ejerkredsen med succes opbygget virksomhed baseret på søgeoptimering for store virksomheder som Coca-Cola, arbejdet med online salg og markedsføring fra rejsebranchen største segment i ecommerce samt haft ansættelse i Dansk Internethandel. Således sikrer mange årsværks erfaring, at potentielle kunder netop ledes frem til Exspecto s webbutikker frem for til andre. Sammenfatning Exspecto s forretningsområde er at optræde som virtuel forhandler af produkter og brands tilknyttet de affilierede netværk (Affiliatenetværk). Gennem vores enestående teknologi med behov for kun begrænset manuel arbejdsindsats ved oprettelse af nye samarbejdspartnere (læs: import af data på nye produkter), kan Exspecto hurtigt og effektivt til stadighed udvide produktsortimenter og antal af samarbejdspartnere. På mindre end 15 minutter kan Exspecto: Identificere og købe domænenavn Implementere statistikprogram Segmentere annoncørens webshop Forvandle et kedeligt XML-format til en optimeret og brugervenlig webshop Gennem vores evne til både at genere trafik til vores webbutikker samt konvertere de besøgende til egentlige salg er succesen nært forestående: Det er let at udvide vores forretning gennem flere produkter/annoncører, og da hvert enkelt productfeed kan præsenteres ved forskellige kombinationsmuligheder med øvrige produktkataloger er forretningen fuldstændig skalerbar i alle fald i opadgående retning (er det nødvendigt at skrive det?). Exspecto er en virksomhed, som NEMT kan vokse sig større! Aktuelt har vores virksomhed samarbejde med fire affiliatenetværk, hvor fokus lægges på TradeDoubler og Zanox, som er Europas største netværk. Dette samarbejde påbegyndtes medio juni 2007, og alene i disse netværk skabes adgang til ca nye webshop. 15

20 Markedet Virksomhedens kunder Affiliatenetværk Exspecto kunder er reelt de eksisterende affiliatenetværk samt deres kunder (annoncører/producenter) ikke at forveksle med de slutbrugere, der ellers bærer salget på vores webshops. Exspecto s indtjening er baseret på henvisningsprovionsaftaler med kunderne; når en slutbruger vælger at købe noget i en Exspecto webbutik rapporteres dette automatisk hos det bagvedliggende affiliatenetværk, der på månedsbasis afregner med Exspecto. Provisionen ligger typisk på en sats 3-15 %. Afregningen af varerne er et mellemværende mellem slutbruger og annoncøren, der endvidere håndterer al logistik i forbindelse med handlen. Vores professionelle kunder, affiliatenetværk er aktuelt primært etableret i Danmark, Frankrig, Italien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA. Nye sprog kan nemt oprettes i vores system, det kræver en oversættelse, som tager omkring 5 timer at gennemføre af en given oversætter. De relevante affiliatenetværk søger konstant efter nye samarbejdspartnere dette er deres forretningsgrundlag derfor er det ikke forbundet med store omkostninger eller ressourcer at etablere samarbejde med nye kunder/samarbejdspartnere. Godkendelse som samarbejdspartner af given affiliatenetværk er enkelt og ligetil; vi anslår at % af alle ansøgninger er blevet godkendt uden større arbejdsindsats. 16

21 Markedet i dag Det europæiske marked præges af fire store affiliatenetværk, Tradedoubler, Zanox, Commission Junction samt affiliatewindow, der tilsammen forventes at have ca annoncører. Af disse annoncører vurderes ca. 1/3 relevante for Exspecto at repræsentere på egne handelsportaler/webbutikker. Pr. 31. december 2007 har vi 980 webshops fordelt med ca. 600 i Storbritannien, 200 i Tyskland, 60 i Frankrig, 60 i Italien, 40 i Sverige og 40 i Danmark 17

22 Markedet om 3 år Vi forventer om tre år at have indledt samarbejde med endnu flere affiliatenetværk, og det da vil kunne bringe os op på ca handelsportaler/ webbutikker. Samtidig har vi på det tidspunkt en meget stor database med produkter. Disse produkter vil vi bruge til at oprette specialiserede portaler, eksempelvis tøjportaler, computerportaler, etc. Det kan forventes, at der vil ske konsolidering af affiliatenetværk, dog primært i form af de mindre affiliatenetværk, der forsvinder på bekostning af de større. Da Exspecto satser på at indlede samarbejde alene med de største affiliatenetværk, skulle virkningen således ikke være mærkbar. Såfremt der forsvinder affiliatenetværk blandt Exspectos partnere vil effekten være afhængig af i hvilken grad productfeeds fra den pågældende kan substitueres af tilsvarende helst identisk productfeed fra anden affiliate partner På længere sigt er der dog slet ingen tvivl om, at internethandlen jf. indledningen med data fra Forrester Research vil være støt stigende, hvorfor tiden arbejder for vores forretningsgrundlag. Der skal endvidere skeles til Exspecto s egen produktudvikling, som meget vel kunne tænkes at påvirke markedet. Her tænkes på planerne om at udvide indtaget af productfeeds fra andre end blot affiliatenetværk til mindre, mere traditionelle webbutikker. Anden produktudvikling vil i sagens natur også finde sted jf. efterstående afsnit. 18

23 Afledte produkter og forretningsområder Vi bør forholde os til det faktum, at antallet af productfeeds forventeligt vil have sin begrænsning. Exspecto vil i al fald hurtigere kunne oprette nye productfeeds end det må forventes, at der vil være tilgang af nye productfeeds qua nye aftaler med annoncører. Derfor skal Exspecto produktudvikle. Dels indenfor ovennævnte områder, eks. anden sammensætning af vores netbutikker/portaler, dels gennem helt andre forretningsområder som nedennævnte. Alternativ anvendelse af vores productfeed teknologi Mange affiliatenetværk har én fælles udfordring, nemlig at skabe en kosteffektiv tilgang af data fra annoncørerne (producenterne), der danner grundlaget for salget i form af løbende opdaterede produkter, produktbeskrivelser, priser, produktegenskaber som størrelse, farve, modeltype etc. Disse data vedligeholdes decentralt hos portalernes leverandører i en lang række forskellige databaser baseret på leverandørernes egne præferencer og historik, hvorfor dataudvekslingen med portalerne kan være en trælsom opgave at udføre gennem individuel tilpasning. De heraf afledte omkostninger vil indvirke på totaløkonomien hos portalen, der må sammensætte produktmix og/eller prispolitik i overensstemmelse med koststrukturen. Den portal, der bedst behersker den løbende dynamik i varedatabaserne og tilpasser sig ændrede vilkår, vil have en konkurrencemæssig fordel, ofte af afgørende karakter, såfremt kundegrundlaget til produkterne ellers er til stede. Exspecto s teknologi leverer netop denne kosteffektive tilgang til de data, der er relevante for præsentation og salg af portalens produkter. Gennem teknologien behersker Exspecto evnen til at læse mange forskellige databaser (forskellig mht. format og indhold) og præsentere de indeholdte data på en struktureret og konsistent vis (eks. i XML) for Exspecto s kunde. Kunden handelsportalen kan herefter overlade opdateringerne til automatikken og hellige sig andre, mere ekstroverte elementer i godt købmandskab. Afregningen med Exspecto vil forventeligt blive individuelt aftalt, men helst baseret på omsætning af de omfattede produkter (underliggende data tilvejebragt gennem Exspecto s teknologi). Ideen er blevet delt med Tradedoubler, som finder idéen interessant. Vi har dog hidtil valgt at fokusere på det traditionelle samarbejde med affiliatenetværk. 19

24 Anden udviklingsmulighed de små webbutikker Den helt oprindelige tanke bag udviklingen af vores teknologi til håndtering af productfeeds var, at disse ikke skulle komme fra affiliatenetværk; men fra et helt andet segment af almindelige webshops. Segmentet udgøres primært af mindre erhvervsdrivende med begrænset indsigt og erfaring med online salg og markedsføring. Mange indehavere af webbutikker fokuserer i særlig grad på en lav pris på egne annoncerede produkter; mens de noget vanskeligere handlingsparametre ofte må nedprioriteres. En lang række webbutikker drives endvidere uden selvstændigt fokus og strategi det har fra indehaverens side blot været ment som et supplement til en mere traditionel offline forretning, eks. detailhandelsbutik, at udvide forretningen med en online-del. Ekspertisen savnes simpelthen med følgende effekt på disse webbutikkers resultater og indehavernes indstilling til drift af butikken. Denne ekspertise besidder Exspecto derimod. Således kan Exspecto gennem den tidligere beskrevne productfeed teknologi hurtigt oprette ekstra webbutikker for de erhvervsdrivende, hvor omsætningen forventes højere end på de oprindeligt etablerede webbutikker. Exspecto s webshop baserer sig på de data (produkter, disses egenskaber og pris) fra kundens oprindelige webbutik, der fortsætter under fuld kontrol af kunden altså productfeeds fra almindelige webbutikker frem for fra affiliatenetværk. Gennem den nye webbutik skabes et bedre fundament for de centrale handlingsparametre, der for den mindre erfarne kunde er svære at beherske 1) høj synlighed med stor trafikgennemstrømning af potentielle kunder og 2) en attraktiv og brugervenlig indretning af webbutikken med en pædagogisk brugergrænsefalde og sælgende eksponering af såvel produkter som butik præsenteret med en tillidsskabende professionalisme. Megen privat internethandel bremses af for ringe tillid fra slutbrugerens side til betalings- og leverings-sikkerheden og andre risici ved at skulle betale til en umiddelbart anonym og ukendt leverandør. Denne problematik er et af Exspectos ekspertise- og fokus-områder på linie med online marketing, med mailings- og loyalitetsprogrammer og søgeoptimering m.v. 20

Introduktion af Danmarks største jobmarked

Introduktion af Danmarks største jobmarked Introduktion af Danmarks største jobmarked på Vigtig information før investering på First North First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

SALG AF TIMESHARE AKTIE I CHÂTEAU D AZANS A/S

SALG AF TIMESHARE AKTIE I CHÂTEAU D AZANS A/S SALG AF TIMESHARE AKTIE I CHÂTEAU D AZANS A/S LEJLIGHED BELIGGENDE I DOLE, FRANKRIG Hovedstaden er Besancon. Regionen grænser mod øst mod Schweiz. Mod syd strækker regionen Rhone-Alpes sig. Mod nord møder

Læs mere

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007 Prospekt Mondo A/S dateret 7. september 2007 Kapitaludvidelse / to rettede emissioner Aktiekapital før de rettede emissioner Nominel aktiekapital a DKK 1 25.561.824 styk. 25.561.824 Rettet emission (apportindskud)

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside)

Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside) 18. juli 2012 Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 6. august 2012 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud -

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550)

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) 31. juli 2014 PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) Eftersyn: Budfrist: 13. juni 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S XXXX Uddannelse: xxxx Vejleder: xxxxx Bachelorprojekt 2012 En strategisk analyse af Alm. Brand A/S 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMSTILLING... 1 1.2 PROBLEMFORMULERING... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.3.1 Begrebsafklaring...

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Megaportaler i Danmark

Megaportaler i Danmark Megaportaler i Danmark JUBII, SOL OG OPASIA SPECIALE Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet Februar 2002 Karsten Bubber Outzen Årskortnummer: 19932450 Vejleder: dr.phil. Jens Christensen

Læs mere

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig T Advokatrådet Opdateret februar 2007 Kære Kollega Denne etableringsguide er skrevet til dig, der ønsker at starte egen advokatvirksomhed eller søger inspiration

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

26. juni 2015. Molly Aps Webshop. IKKE under konkurs (Domænet Outletcitydanmark.dk, webshop og varelager)

26. juni 2015. Molly Aps Webshop. IKKE under konkurs (Domænet Outletcitydanmark.dk, webshop og varelager) 26. juni 2015 Molly Aps Webshop IKKE under konkurs (Domænet Outletcitydanmark.dk, webshop og varelager) Eftersyn: 30. juni 2015 fra kl. 15.00 til kl. 16.00 Storegade 15, Haderslev Budfrist: 2. juli 2015

Læs mere

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

23. februar 2015. Lasse Kjeldmand. IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm)

23. februar 2015. Lasse Kjeldmand. IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm) 23. februar 2015 Lasse Kjeldmand IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm) Eftersyn: 3. marts 2015 fra kl. 13.00 til kl. 14.00 Balticagade 10, Århus eller efter aftale pr. tlf. 2019

Læs mere