SHOPPINGPORTALEN EXSPECTO SALES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SHOPPINGPORTALEN EXSPECTO SALES"

Transkript

1 SHOPPINGPORTALEN EXSPECTO SALES K/S EXSPECTO SALES UNDER KONKURS Budfrist den 29. APRIL 2010 kl. 15 Se mere på Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne - se varegruppeinddelingerne - byd på aktiverne

2 VILKÅR - Konkurser.dk Markedsføring og målrettet salg Konkursboets navn og CVRnr.: K/S Exspecto Sales under konkurs (cvr-nr ) v/kurator advokat Steffen Andersen Kontaktperson: Thomas Hansen v/lonnie Christiansen Adresse: Holmegårdsvej 23 A, 3400 Hillerød Tlf.: Fax: Købers frist for afgivelse af tilbud: Budfristen udløber den kl Ethvert bud er endeligt og bindende uden forbehold af nogen art. Konkursboets acceptfrist: Senest 4 uger efter budsfristens udløb. Kurator forbeholder sig retten til at afvise alle bud. Særlig information til køber: Byd direkte på nettet ved at benytte vores budside. Log ind på med din og dit password og tryk på den aktivgruppe, du er interesseret i. Se budvejledningen i menubjælken øverst for information. Herfra vil du også kunne følge med i budgivningen og til enhver tid se, om du er højstbydende. Der kan ikke bydes på boet samlet. Bud kan kun afgives on-line fra budsiden på Bud som sendes på mail, fax, brev eller på anden vis vil være ugyldige. Dit bud er bindende, uanset om du bliver højstbydende- eller bliver overbudt af andre. Kurator er således berettiget til at acceptere et hvilket som helst bud blandt samtlige afgivne bud. I øvrigt gælder aftalelovens almindelige bestemmelser. Krav om oplysninger ved budafgivelse: Foto og beskrivelse: Mindste overbud: Fortrydelsesret: Moms: Dokumenthonorar: Ansvarsfraskrivelse: CVR-nr., fornavn, efternavn, adresse, tlf.nr. Køber er erhvervsdrivende, og de aktiver han byder på er til brug i hans virksomhed. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem beskrivelse og foto af et aktiv, er det beskrivelsen, der er gældende for købet. Fremgår på budsiden. Ingen fortrydelsesret. Salg sker kun til erhvervsdrivende. Se budside for vilkår. Buddet tillægges moms. Buddet tillægges dokumenthonorar på 5% + moms. Køber er bekendt med, at sælger er et konkursbo. Aktiverne sælges derfor uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige som faktiske, dog bortset fra adkomstmangler. I tilfælde af adkomstmangel kan køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at hæve købet, for så vidt angår den eller de effekter, som vanhjemmelen vedrører. Køber erklærer sig indforstået med ikke herudover at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende vedrørende købet, herunder retten til at hæve handlen, kræve afslag i prisen eller erstatning. Køber erklærer, at han i sin prisfastsættelse har taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse. Såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at effekterne tilhører tredjemand, eller at tredjemand har rettigheder over effekterne (for eksempel ved pant, udlæg eller lignende), forbeholder konkursboet sig ret til at tilbagekøbe de pågældende effekter til samme pris, som de nu er solgt, og uden at boet, skifteretten el-

3 ler kurator kan ifalde erstatningsansvar. Tilsvarende har konkursboets ret til helt eller delvist at tilbagekøbe de solgte effekter, hvis tredjemand hindrer boet i at foretage levering af det solgte.

4 K/S Exspecto Sales under konkurs - AKTIV På efterfølgende sider ses FORRETNINGSPLAN for konceptet, som er en shoppingportal. Herved forstås et søgesystem, hvorefter man kan sammenligne priser på forskellige varer samt udviklingen i priser. Der er afholdt udviklingsomkostninger på ca. 6 mill. kr.. Produktet er ikke endeligt færdigt, men mangler hvad der svarer til ca. 10% af udviklingen. Siden er programmeret i Microsoft.net Interesserede kan rette henvendelse til Henning Madsen på for eventuel uddybning af projektet. Henning Madsen har stået for udvikling af projektet. /forretningsplan

5 for

6 Forretningsplan Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision og mission...4 Vision...4 Mission...4 Målsætning...4 Exitstrategi...4 Værdigrundlag...4 Selskabsvalg...5 Menneskerne bag projektet...6 Et marked i kraftig vækst...7 Idégrundlag...10 Affiliatenetværk og Marketing vi får del i store aktørers forretning...10 Handlingskæde:...11 Virksomhedens teknologiske fundament...12 Virksomhedens kommercielle fortrin...15 Sammenfatning...15 Markedet...16 Virksomhedens kunder Affiliatenetværk...16 Markedet i dag...17 Markedet om 3 år...18 Afledte produkter og forretningsområder...19 Alternativ anvendelse af vores productfeed teknologi...19 Anden udviklingsmulighed de små webbutikker...20 Konkurrenter...21 Økonomi...23 Salgsmål...23 Antal webshops/udstillingsvinduer...23 Budget...23 Finansiering...24 Finansiering ønskes til yderligere vækst...24 Delmål...24 Udvalgte posteringer og indgåede kontrakter...25 Lejemål...25 Renter bank...25 Marketingbudget...25 Udgifter til bil Hosting...25 Data Collection...25 Forsikring...25 Indehavertrækninger...25 SWOT analyse...26 Virksomhedens styrker...26 Virksomhedens svagheder...27 Virksomhedens muligheder...28 Virksomhedens trusler...28 Risikofaktorer og deres håndtering...29 Markedspotentiale udebliver / Indtjeningen fejlskønnes...29 Budgettets indtjeningsberegning holder ikke...29 Nøglemedarbejdere/indehavere fratræder...29 Salg og markedsføring...30 Vigtige sparringspartnere for virksomheden

7 Indledning Basisoplysninger: Virksomhedsnavn: K/S Exspecto Sales / K/S Exspecto Development Adresse: Kalkbrænderiløbskaj 6A Postnummer: 2100 Telefon: By: København Ø CVR: / Startdato: 1. august

8 Vision og mission Vision At blive den førende generator af international e-handel gennem innovation og forretningsmæssig indsigt Mission Til stadighed at vokse gennem løbende tilpasning og optimering af vores produkter gennem fokus på innovation og forretningsmæssig indsigt Målsætning Vi vil vokse vores provisionsbaserede omsætning med mindst 50 % hvert halve år, og til stadighed udvide antallet af såvel productfeeds som webbutikker Exitstrategi Målet for virksomheden er at modne denne til børsnotering eller hel/delvis afståelse til investor/partner. Vores målsætning for nævnte modning og timing i relation til bredere ejerkreds tilsiger en årlig omsætning på mindst kr. 10 mio. årligt ved vækstrate minimum 75 % årlig vækst eller en ved lavere vækstrate mindst kr. 15 mio. i årlig omsætning. Dette niveau bør nås i løbet af maksimalt fem år, altså inden udgangen af 2013 Værdigrundlag Vi vil altid være - forretningsfokuserede - innovative - uformelle - åbne 4

9 Selskabsvalg Virksomheden er organiseret som et K/S. Denne selskabsform har samme risikobegrænsning for ejerne, som det traditionelle anpartsselskab/aktieselskab. Fordelen ved denne K/S-form er, at ejerne (kommanditisterne) bliver personligt beskattet af selskabets resultat, hvilket navnlig i år med underskud er en meget stor fordel, da den enkelte ejers andel af underskuddet kan modregnes i andre indkomster. Da Exspecto K/S er et udviklingsselskab, der budgetterer med underskud de første år, vil indehaverne kunne trække et arbejdsvederlag ud uden at der skal betales sædvanlig indkomstskat. En gage til anpartshaveren i et ApS vil udløse en personlig indkomstskat. Underskuddet i anpartsselskabet kan anpartshaveren ikke modregne i sin indkomst. Der betales således en skat, selvom der samlet set har været et underskud, som følge af at der ikke er sambeskatning mellem anpartshaveren og hans selskab. I en K/S-konstruktion er der denne sambeskatning, hvilket i Exspecto betyder, at likviditeten bliver lettet med den skattebetaling, der ville blive udløst såfremt selskabet var organiseret i et ApS/AS. Der er tale om en ganske betydelig likviditetsfordel, som er afgørende for at virksomheden kan finansiere driften uden kommanditisterne samtidig behøver at eksponere privatøkonomien unødigt. Ved anvendelse af virksomhedsordningen beskattes en opsparing i virksomheden med a conto 25 %. Der er konjunkturudligning med virkning i både fortid og/eller fremtid og ved underskud udbetales en tidligere betalt a conto skat. En eventuel kapitalpartner (venturefond) kan uanset ejerandel opnå sambeskatning. Den væsentligste ulempe ved K/S-konstruktionen er, at goodwill og andre merværdier vil blive beskattet hos kommanditisterne. Dette opvejes delvist af at køber har den fordel, at han kan afskrive skattemæssigt på goodwill mv., hvilket ikke er muligt på en aktieinvestering. 5

10 Menneskerne bag projektet Alle er seniormedarbejdere med mange års erfaring inden for netop deres område. Alderen ligger i gennemsnit på knap 39 år. Henning Madsen, født 1968 Sophienlund 85, 3400 Hillerød Thomas Schou-Moldt, født 1967 Flintemarken 9, 1 Th., 2950 Vedbæk Frederic Gos, født 1966 Sønder Boulevard 71, 1720 København V Samer Al Haider, født 1978 Skräddarebyn 1 D, lgh 203, SE Bunkeflostrand Ansvarlig for: Markedsføring og afsætning Martino d Apuzzo, født 1966 Munkegårdsvej 6, 2870 Dyssegård [Der er vedlagt CV på hver af partnere til slut i forretningsplanen.] Fig. 1. Parternes kompetence områder, udarbejder af Unique Consulting

11 Et marked i kraftig vækst 1. Online retail sales will more than double between 2006 and 2011 (jf. Punkt 2, 3 og 4): Fueled by improved supply, the average annual spend per online shopper will increase from 1,000 to 1,500 (see Figure 2). Multiply this by the growing number of Net shoppers, and European ecommerce will grow in the next five years from 102 billion in 2006 to 263 billion in 2011, including retail revenues through auctions. 2. The number of Europeans shopping online has increased by 37% in the past two years. At the end of 2003, 48% of Europeans went online at least once per month, and 19% had shopped online; two years later, these numbers had soared to 54% and 26%, respectively (see Figure 1). 3. By 2011, 76% more Europeans will have become online shoppers. The online population in Europe will keep growing, from 189 million consumers in 2006 to 242 million in 2011 or from 58% to 74% of the adult population. As both new and experienced Net consumers gain more confidence online, the number of online shoppers will grow from 100 million to 176 million over the same period. 7

12 4. Net shoppers are spending more online. The average online shopper has increased his quarterly Net spending by 10%, from 244 in Q to 268 in Q Combined with the increase in the number of online shoppers, total European ecommerce grew 50% in two years. UK ecommerce even bests the US. The average UK online shopper will spend 1,704 online in 2006 a higher percentage of his retail budget than of his US counterpart s and 2,399 in These ardent shoppers will drive UK ecommerce from 42 billion in 2006 to 76 billion in 2011, 29% of total European Net retail. Online shopping is the norm, with multichannel retailers like Argos integrating their Web businesses with their stores via functions like online store inventory display. Net grocery purchases from firms like Tesco are key in putting the UK ahead of the US. Germany stumbles over low-spending online punters. German consumers are less bullish about their financial situation and continue to spend less online than UK consumers. The average German online consumer will almost double his online purchases, from 786 in 2006 to 1,441 in 2011 almost half of what UK Net consumers spend online. The sheer scale of shoppers 43 million in 2011, a quarter of all online European shoppers and especially those looking for bargains at ebay and travel sites like Opodo.de ensures Germany s strong second place on Europe s ecommerce map. France thrives on dot-com action. France is a dot-com stable, with thoroughbreds like Pixmania and GO Voyages giving traditional retailers a run for their money. In the coming years, the growth of the French online retail market will outpace that of the UK and Germany, more than tripling its size to 39 billion in Online spending per French Net shopper will remain roughly on a par with the European average. The Netherlands leads the Benelux. The online retail market in the Benelux is and will remain roughly half the size of the one in France. But the Benelux market is far from uniform: The Netherlands has the most Net shoppers, but their yearly online spend is low only 688 in 2006, compared with 851 in Belgium. Having a dense retail network gives the Dutch a bigger incentive to research products online, but buy them at the store. The Nordics finally embrace ecommerce. Average online spend per Net shopper in Sweden and Norway will close in on the UK; online Swedes will raise this to more than 1,900 by 2011, including spending 268 on clothing online. Online Danes today spend less than half of what their Norwegian counterparts spend on the Net, but will reduce the gap by quadrupling their online spend by

13 The rest of Western Europe brings up the rear. Spain and Italy together make up a quarter of Western Europe s population and a fifth of its Net population, but jointly account for less than 7% of its ecommerce. In the next five years, their share of online retail will gradually rise to nearly 10%. While Portugal and Greece trail their Mediterranean neighbors, Switzerland and Austria are at the other end of the spectrum: Their share of online retail will keep pace with Germany s. Øvrigt fra Forrester Research rapporten Retail executives buy into ecommerce. Afraid of cannibalization, most retailers in 2002 kept ecommerce well away from their high-street stores. But today, Casino is celebrating its online electronics discounter Cdiscount after it saw its revenues jump by 82% in 2005 to 383 million. In May 2006, HMV and Waterstones announced their intent to sever their hosting agreements with Amazon.co.uk, stating that ecommerce was too important to leave to a third party. Multichannel retailers battle with dot-coms. Let s face it many retailers got involved with ecommerce in the 2000 dot-com craze just to inflate their shares; during the bust, online operations became orphans. But today, ebay and Amazon shares are rising steadily, while traditional retailers are under attack from discounters. Executives realize that they need to invest in their Net shops to avoid being marginalized online by the likes of Pixmania, which outperforms Dixons in online sales. Kilde. Europe's ecommerce Forecast: 2006 To Business View Trends, June 29, 2006 by Jaap Favier 9

14 Idégrundlag Affiliatenetværk og Marketing vi får del i store aktørers forretning Mange professionelle aktører i online-branchen har set de forretningsmæssige fordele i at sælge produkter fra leverandører, der i forvejen er repræsenteret med salgskanal på Internettet det være sig producenter eller konkurrerende webbutikker. Dette er ganske at sammenligne med gågaden i en enhver større by, hvor der ligger flere tøjbutikker med eksponering af de samme varemærker, Cottonfield/Jackpot, Benetton, Levi s etc. varemærket har måske endda egen flagskibsbutik på hovedstrøget alene med egne produkter, og endvidere ligger der måske endda et stormagasin ved strøget, hvor de fleste af de mindre butikkers varesortiment kan genfindes. Dette er almindeligt i den traditionelle, fysisk baserede butikshandel, hvorfor man på Internettet ikke længere behøver at undre sig over tilsvarende virtuelle segmenteringer. Affiliatenetværk er virksomheder, der administrerer et netværk af frivillige online medier (affiliates/websites/publishers) som de stiller til rådighed som salgskanal for annoncører (kunder), der via annoncering på medierne mod provision forsøger at afsætte deres produkter herigennem. Således samles flere af mærkevareproducenter og online detailbutikker hos Affiliate Networks der eksponerer bannere med annoncørernes tilbud på en lang række handelsportaler og webbutikker. Annoncørerne vurderer, at den bredere eksponering sikrer en samlet større salgsvolumen end den mere kontrollerede salgskanal (deres egen onlineshop), og belønner samhandelspartnerne (Affiliates) i forhold til deres effektivitet og evne til at genere omsætning for annoncørerne. Tradedoubler, Zanox, Commission Junction og Affiliatewindow er eksempler på større affiliatenetværk; der findes endvidere en lang række mindre affiliatenetværk. Affiliatenetværket splitter productfeeds i flere segmenterer baseret på forskellige naturligt sammenhørende kategorier. Eksempelvis vil en annoncør som Dell.com blive leveret i ét komplet productfeed samt i flere mindre kategorier så som bærbare computere, stationære computere, servere, storage, printere, digitale kameraer, etc. Altså kan en annoncør som Dell.com hurtigt aflede seks mindre digitale produktkataloger, hvilket igen kan afspejles i Exspecto s repræsentation på flere forskellige webbutikker. Eks. kunne man have en webbutik alene med bærbare computere fra flere producenter (annoncører) eller en webbutik alene med Dell produkter; kombinationsmulighederne bliver hurtigt utallige! Virksomhedens forretningsgrundlag er således i høj grad skalerbart, ikke blot mht. udvidelse med flere annoncører, men også mht. sammensætning af flere forskellige produktkataloger til flere forskellige webshops med forskellige profiler. 10

15 Exspecto træder ind i værdikæden som samhandelspartner til Affiliatenetværk. Fra disse modtages såkaldte productfeeds, der samles i digitale produktkataloger, som igen er fundamentet for en lang række webbutikker ejet af Exspecto. Se illustration. Handlingskæde 1. Vi modtager et produktkatalog /produkter fra en advertiser gennem Affiliatenetværket, eks. TradeDoubler 2. Vi præsenterer produkterne på vores webshops. 3. Vi skaber trafik til vores webshops bl.a. gennem søgeoptimering, der sikrer høj synlighed af vores webbutikker især hos Google, markedsføring (AdWords og andre kanaler, eks. udsendelse af nyhedsbreve), gennem linkbuilding internt mellem vores webshops, samt gennem eksterne samarbejdsaftaler 4. Når kunden ønsker at købe en vare fører vi dem hen til selve butikken (med varen i hånden) hos advertiseren 5. Hvis kunden køber varen eller andre produkter i butikken modtager vi en kommission fra Advertiser og ligeledes modtager vi kommission hvis kunden inden for 40 dage køber andre produkter. 11

16 Virksomhedens teknologiske fundament Exspecto introducerer en enestående løsning i håndteringen af digitale produktkatalog. Gennem det sidste knap 2 år (svarende til godt 9 mandeår) har vi udviklet en teknologi, der gør det muligt for Exspecto effektivt at oprette mange webshops på kort tid og med minimal indsats. I praksis tager det mindre end 15 minutter at oprette et komplet website med tilhørende layout, produktkatalog, statistikprogram og opsætning til relevant segment. Således er skabelsen af platformen for vores forretning en webbutik/ handelsportal særdeles kosteffektiv og stadig udvidelse med webbutikker således fri af mange forretningsmæssige overvejelser, som eks. hensyn til besparelser og knap kapacitet. Denne tekniske håndtering af digitale produktkataloger, eller mere præcist productfeeds er baseret på globale standarder, lette at eksportere salget er ganske fri af nationale landegrænser; selve ydelsen kan leveres fra en hvilken som helst location på Internettet. Anvendelse af sprog i snitfladen til vores kunder vil udgøre eneste afhængighed af geografi og segmenter, hvilket dog ikke ses som en begrænsning. Eneste begrænsende kapacitet er serverplads, som det i dag kun er forbundet med lave omkostninger løbende at udvide. Således er det ganske ligetil for os at tilkøbe nye domæner og lade disse være attraktive udstillingsvinduer for en lang række brands og leverandørers produkter. 12

17 Eksempel: Nedenstående er et udsnit af et digitalt produkt katalog, som er tilgængeligt i et såkaldt XML-format. Et produkt katalog kan indeholde titusinde vis af produkter. Fig. X. Udsnit af et digitalt produktkatalog i XML-format 13

18 I løbet af 15 minutter kan vi konvertere dette format til en meget brugervenlig webshop. En webshop som er født med: Unikke landingpages til bl. a. google adwords og Yahoo SEM Et semiautomatisk søgemaskineoptimeringsmodul Modul som tracker brugeradfærd Relaterede link fra vores andre webshops Fig. X. Skærmprint af en Exspecto webshop 14

19 Virksomhedens kommercielle fortrin Vores virksomhed udmærker sig endvidere ved evnen til både at kunne generere trafik samt at konvertere besøgene til egentlig handel i højere grad end det store flertal af netbutikker. Exspecto besidder en særlig forretningsmæssig indsigt i online-adfærd blandt private og kommercielle brugere. Således har ejerkredsen med succes opbygget virksomhed baseret på søgeoptimering for store virksomheder som Coca-Cola, arbejdet med online salg og markedsføring fra rejsebranchen største segment i ecommerce samt haft ansættelse i Dansk Internethandel. Således sikrer mange årsværks erfaring, at potentielle kunder netop ledes frem til Exspecto s webbutikker frem for til andre. Sammenfatning Exspecto s forretningsområde er at optræde som virtuel forhandler af produkter og brands tilknyttet de affilierede netværk (Affiliatenetværk). Gennem vores enestående teknologi med behov for kun begrænset manuel arbejdsindsats ved oprettelse af nye samarbejdspartnere (læs: import af data på nye produkter), kan Exspecto hurtigt og effektivt til stadighed udvide produktsortimenter og antal af samarbejdspartnere. På mindre end 15 minutter kan Exspecto: Identificere og købe domænenavn Implementere statistikprogram Segmentere annoncørens webshop Forvandle et kedeligt XML-format til en optimeret og brugervenlig webshop Gennem vores evne til både at genere trafik til vores webbutikker samt konvertere de besøgende til egentlige salg er succesen nært forestående: Det er let at udvide vores forretning gennem flere produkter/annoncører, og da hvert enkelt productfeed kan præsenteres ved forskellige kombinationsmuligheder med øvrige produktkataloger er forretningen fuldstændig skalerbar i alle fald i opadgående retning (er det nødvendigt at skrive det?). Exspecto er en virksomhed, som NEMT kan vokse sig større! Aktuelt har vores virksomhed samarbejde med fire affiliatenetværk, hvor fokus lægges på TradeDoubler og Zanox, som er Europas største netværk. Dette samarbejde påbegyndtes medio juni 2007, og alene i disse netværk skabes adgang til ca nye webshop. 15

20 Markedet Virksomhedens kunder Affiliatenetværk Exspecto kunder er reelt de eksisterende affiliatenetværk samt deres kunder (annoncører/producenter) ikke at forveksle med de slutbrugere, der ellers bærer salget på vores webshops. Exspecto s indtjening er baseret på henvisningsprovionsaftaler med kunderne; når en slutbruger vælger at købe noget i en Exspecto webbutik rapporteres dette automatisk hos det bagvedliggende affiliatenetværk, der på månedsbasis afregner med Exspecto. Provisionen ligger typisk på en sats 3-15 %. Afregningen af varerne er et mellemværende mellem slutbruger og annoncøren, der endvidere håndterer al logistik i forbindelse med handlen. Vores professionelle kunder, affiliatenetværk er aktuelt primært etableret i Danmark, Frankrig, Italien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA. Nye sprog kan nemt oprettes i vores system, det kræver en oversættelse, som tager omkring 5 timer at gennemføre af en given oversætter. De relevante affiliatenetværk søger konstant efter nye samarbejdspartnere dette er deres forretningsgrundlag derfor er det ikke forbundet med store omkostninger eller ressourcer at etablere samarbejde med nye kunder/samarbejdspartnere. Godkendelse som samarbejdspartner af given affiliatenetværk er enkelt og ligetil; vi anslår at % af alle ansøgninger er blevet godkendt uden større arbejdsindsats. 16

21 Markedet i dag Det europæiske marked præges af fire store affiliatenetværk, Tradedoubler, Zanox, Commission Junction samt affiliatewindow, der tilsammen forventes at have ca annoncører. Af disse annoncører vurderes ca. 1/3 relevante for Exspecto at repræsentere på egne handelsportaler/webbutikker. Pr. 31. december 2007 har vi 980 webshops fordelt med ca. 600 i Storbritannien, 200 i Tyskland, 60 i Frankrig, 60 i Italien, 40 i Sverige og 40 i Danmark 17

22 Markedet om 3 år Vi forventer om tre år at have indledt samarbejde med endnu flere affiliatenetværk, og det da vil kunne bringe os op på ca handelsportaler/ webbutikker. Samtidig har vi på det tidspunkt en meget stor database med produkter. Disse produkter vil vi bruge til at oprette specialiserede portaler, eksempelvis tøjportaler, computerportaler, etc. Det kan forventes, at der vil ske konsolidering af affiliatenetværk, dog primært i form af de mindre affiliatenetværk, der forsvinder på bekostning af de større. Da Exspecto satser på at indlede samarbejde alene med de største affiliatenetværk, skulle virkningen således ikke være mærkbar. Såfremt der forsvinder affiliatenetværk blandt Exspectos partnere vil effekten være afhængig af i hvilken grad productfeeds fra den pågældende kan substitueres af tilsvarende helst identisk productfeed fra anden affiliate partner På længere sigt er der dog slet ingen tvivl om, at internethandlen jf. indledningen med data fra Forrester Research vil være støt stigende, hvorfor tiden arbejder for vores forretningsgrundlag. Der skal endvidere skeles til Exspecto s egen produktudvikling, som meget vel kunne tænkes at påvirke markedet. Her tænkes på planerne om at udvide indtaget af productfeeds fra andre end blot affiliatenetværk til mindre, mere traditionelle webbutikker. Anden produktudvikling vil i sagens natur også finde sted jf. efterstående afsnit. 18

23 Afledte produkter og forretningsområder Vi bør forholde os til det faktum, at antallet af productfeeds forventeligt vil have sin begrænsning. Exspecto vil i al fald hurtigere kunne oprette nye productfeeds end det må forventes, at der vil være tilgang af nye productfeeds qua nye aftaler med annoncører. Derfor skal Exspecto produktudvikle. Dels indenfor ovennævnte områder, eks. anden sammensætning af vores netbutikker/portaler, dels gennem helt andre forretningsområder som nedennævnte. Alternativ anvendelse af vores productfeed teknologi Mange affiliatenetværk har én fælles udfordring, nemlig at skabe en kosteffektiv tilgang af data fra annoncørerne (producenterne), der danner grundlaget for salget i form af løbende opdaterede produkter, produktbeskrivelser, priser, produktegenskaber som størrelse, farve, modeltype etc. Disse data vedligeholdes decentralt hos portalernes leverandører i en lang række forskellige databaser baseret på leverandørernes egne præferencer og historik, hvorfor dataudvekslingen med portalerne kan være en trælsom opgave at udføre gennem individuel tilpasning. De heraf afledte omkostninger vil indvirke på totaløkonomien hos portalen, der må sammensætte produktmix og/eller prispolitik i overensstemmelse med koststrukturen. Den portal, der bedst behersker den løbende dynamik i varedatabaserne og tilpasser sig ændrede vilkår, vil have en konkurrencemæssig fordel, ofte af afgørende karakter, såfremt kundegrundlaget til produkterne ellers er til stede. Exspecto s teknologi leverer netop denne kosteffektive tilgang til de data, der er relevante for præsentation og salg af portalens produkter. Gennem teknologien behersker Exspecto evnen til at læse mange forskellige databaser (forskellig mht. format og indhold) og præsentere de indeholdte data på en struktureret og konsistent vis (eks. i XML) for Exspecto s kunde. Kunden handelsportalen kan herefter overlade opdateringerne til automatikken og hellige sig andre, mere ekstroverte elementer i godt købmandskab. Afregningen med Exspecto vil forventeligt blive individuelt aftalt, men helst baseret på omsætning af de omfattede produkter (underliggende data tilvejebragt gennem Exspecto s teknologi). Ideen er blevet delt med Tradedoubler, som finder idéen interessant. Vi har dog hidtil valgt at fokusere på det traditionelle samarbejde med affiliatenetværk. 19

24 Anden udviklingsmulighed de små webbutikker Den helt oprindelige tanke bag udviklingen af vores teknologi til håndtering af productfeeds var, at disse ikke skulle komme fra affiliatenetværk; men fra et helt andet segment af almindelige webshops. Segmentet udgøres primært af mindre erhvervsdrivende med begrænset indsigt og erfaring med online salg og markedsføring. Mange indehavere af webbutikker fokuserer i særlig grad på en lav pris på egne annoncerede produkter; mens de noget vanskeligere handlingsparametre ofte må nedprioriteres. En lang række webbutikker drives endvidere uden selvstændigt fokus og strategi det har fra indehaverens side blot været ment som et supplement til en mere traditionel offline forretning, eks. detailhandelsbutik, at udvide forretningen med en online-del. Ekspertisen savnes simpelthen med følgende effekt på disse webbutikkers resultater og indehavernes indstilling til drift af butikken. Denne ekspertise besidder Exspecto derimod. Således kan Exspecto gennem den tidligere beskrevne productfeed teknologi hurtigt oprette ekstra webbutikker for de erhvervsdrivende, hvor omsætningen forventes højere end på de oprindeligt etablerede webbutikker. Exspecto s webshop baserer sig på de data (produkter, disses egenskaber og pris) fra kundens oprindelige webbutik, der fortsætter under fuld kontrol af kunden altså productfeeds fra almindelige webbutikker frem for fra affiliatenetværk. Gennem den nye webbutik skabes et bedre fundament for de centrale handlingsparametre, der for den mindre erfarne kunde er svære at beherske 1) høj synlighed med stor trafikgennemstrømning af potentielle kunder og 2) en attraktiv og brugervenlig indretning af webbutikken med en pædagogisk brugergrænsefalde og sælgende eksponering af såvel produkter som butik præsenteret med en tillidsskabende professionalisme. Megen privat internethandel bremses af for ringe tillid fra slutbrugerens side til betalings- og leverings-sikkerheden og andre risici ved at skulle betale til en umiddelbart anonym og ukendt leverandør. Denne problematik er et af Exspectos ekspertise- og fokus-områder på linie med online marketing, med mailings- og loyalitetsprogrammer og søgeoptimering m.v. 20

SALG AF TIMESHARE AKTIE I CHÂTEAU D AZANS A/S

SALG AF TIMESHARE AKTIE I CHÂTEAU D AZANS A/S SALG AF TIMESHARE AKTIE I CHÂTEAU D AZANS A/S LEJLIGHED BELIGGENDE I DOLE, FRANKRIG Hovedstaden er Besancon. Regionen grænser mod øst mod Schweiz. Mod syd strækker regionen Rhone-Alpes sig. Mod nord møder

Læs mere

In2design ApS under konkurs (Domæner)

In2design ApS under konkurs (Domæner) 18. februar 2014 In2design ApS under konkurs (Domæner) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 27. februar 2014 kl. 14.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne Se varegruppeinddelingerne

Læs mere

16. september 2015. Online Group Aps. IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager)

16. september 2015. Online Group Aps. IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager) 16. september 2015 Online Group Aps IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager) Eftersyn: 22. september 2015 fra kl. 12.00 til kl. 13.00 Langebjergvænget 19E st.tv., 4000 Roskilde.

Læs mere

8. september 2015. Kasper Juul. IKKE under konkurs (Webshop www.shinylegs.dk og stort varelager mm.)

8. september 2015. Kasper Juul. IKKE under konkurs (Webshop www.shinylegs.dk og stort varelager mm.) 8. september 2015 Kasper Juul IKKE under konkurs (Webshop www.shinylegs.dk og stort varelager mm.) Eftersyn: 30. juli 2015 fra kl. 14.00 til kl. 16.00 Frydenborgvej 27E, Hillerød Budfrist: 31. juli 2015

Læs mere

Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside)

Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside) 18. juli 2012 Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 6. august 2012 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud -

Læs mere

26. februar 2015 IBK K/S. IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn

26. februar 2015 IBK K/S. IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn 26. februar 2015 IBK K/S IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 11. marts 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende

Læs mere

K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000)

K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000) 21. august 2013 K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 3. september 2013 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende

Læs mere

Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80)

Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80) 16. December 2014 Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 29. december 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje

Læs mere

Thrusholm Autoservice ApS under konkurs v/bech-bruun Advokatfirma (Bosch tester, type KTS 670)

Thrusholm Autoservice ApS under konkurs v/bech-bruun Advokatfirma (Bosch tester, type KTS 670) 26. juni 2015 Thrusholm Autoservice ApS under konkurs v/bech-bruun Advokatfirma (Bosch tester, type KTS 670) Eftersyn: 1. juli 2015 fra kl. 14.00 til kl. 14.30 Svanemøllevej 34, København Ø Budfrist: 3.

Læs mere

VILKÅR - Konkurser.dk

VILKÅR - Konkurser.dk BRUGTE MOBILTELEFONER, LADERE, COVERS OG ANDET TIL MOBILTELEFONER Sælger: Datatalk ApS under konkurs (København, Sjælland) Budfrist den 6. juni 2010 kl. 15 Eftersyn den 4. juni 2010 kl. 14-15 Se mere på

Læs mere

Murermester Kenneth Jensen ApS under konkurs (Stillads)

Murermester Kenneth Jensen ApS under konkurs (Stillads) 8. februar 2013 Murermester Kenneth Jensen ApS under konkurs (Stillads) Eftersyn: 19. februar 2013 fra kl. 15.30 til kl. 16.00 Livjægergade 43, 2100 København Ø. Budfrist: 20. februar 2013 kl. 15.00 Se

Læs mere

JR GROUP IVS IKKE under konkurs (Webshoppen Curlyhair.dk, domæne, varelager mm.)

JR GROUP IVS IKKE under konkurs (Webshoppen Curlyhair.dk, domæne, varelager mm.) 6. august 2015 JR GROUP IVS IKKE under konkurs (Webshoppen Curlyhair.dk, domæne, varelager mm.) Eftersyn: 7. august 2015 fra kl. 13.00 til kl. 14.00 Frydenborgvej 27E, Hillerød Budfrist: 10. august 2015

Læs mere

FIREWALL FORTIGATE 1000A BUNDLE

FIREWALL FORTIGATE 1000A BUNDLE Deadline Games A/S under konkurs (København, Sjælland) FIREWALL FORTIGATE 1000A BUNDLE Eftersyn den 15. juli 2009 kl. 15 16 Budfrist den 20. juli 2009 kl. 15 VILKÅR - Konkurser.dk Markedsføring og målrettet

Læs mere

Dpa VVS ApS under konkurs v/bruun og Hjejle (Blandet værktøj bl.a. boremaskiner, rørskære mv.)

Dpa VVS ApS under konkurs v/bruun og Hjejle (Blandet værktøj bl.a. boremaskiner, rørskære mv.) 14. september 2015 Dpa VVS ApS under konkurs v/bruun og Hjejle (Blandet værktøj bl.a. boremaskiner, rørskære mv.) Eftersyn: 24. september 2015 fra kl. 13.00 til kl. 15.00 Nørregade 21, 1165 København efter

Læs mere

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550)

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) 31. juli 2014 PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) Eftersyn: Budfrist: 13. juni 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne

Læs mere

Løkken Landhandel ApS

Løkken Landhandel ApS 15. juli 2015 Løkken Landhandel ApS IKKE under konkurs (10 stk nye pulverlarkerede udstillingsstativer) Eftersyn: Løkken - kan aftales på tlf. 51 56 88 88 Budfrist: 5. august 2015 kl. 16.00 Se mere på

Læs mere

Restaurant Aarestrup v/dennis Aarestrup Nielsen under konkurs (Kaffemaskine, kasseapparat m.v.)

Restaurant Aarestrup v/dennis Aarestrup Nielsen under konkurs (Kaffemaskine, kasseapparat m.v.) 29. april 2013 Restaurant Aarestrup v/dennis Aarestrup Nielsen under konkurs (Kaffemaskine, kasseapparat m.v.) Eftersyn: 6. maj 2013 fra kl. 14.00 til kl. 14.30 Hos Drachmann Advokater, Nordhavnsvej 1,

Læs mere

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869)

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) 13. maj 2015 Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 19. maj 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

23. februar 2015. Lasse Kjeldmand. IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm)

23. februar 2015. Lasse Kjeldmand. IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm) 23. februar 2015 Lasse Kjeldmand IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm) Eftersyn: 3. marts 2015 fra kl. 13.00 til kl. 14.00 Balticagade 10, Århus eller efter aftale pr. tlf. 2019

Læs mere

KÆMPE STORT VARELAGER FRA DYRLÆGE / DYREHOSPITAL

KÆMPE STORT VARELAGER FRA DYRLÆGE / DYREHOSPITAL KÆMPE STORT VARELAGER FRA DYRLÆGE / DYREHOSPITAL Lomedia Poly Vet ApS under konkurs (Vejle, Jylland) Eftersyn den 25. januar 2010 kl. 15 16 Budfrist den 27. januar 2010 kl. 15 Se mere på www.konkurser.dk

Læs mere

KH Kloak- og Entreprenørservice ApS under konkurs v/kromannreumert (Varevogn Peugeot Expert 2,0 HDi 2003 Diesel)

KH Kloak- og Entreprenørservice ApS under konkurs v/kromannreumert (Varevogn Peugeot Expert 2,0 HDi 2003 Diesel) 1. september 2015 KH Kloak- og Entreprenørservice ApS under konkurs v/kromannreumert (Varevogn Peugeot Expert 2,0 HDi 2003 Diesel) Eftersyn: 7. september 2015 fra kl. 12.00 til kl. 12.30 Svanemøllevej

Læs mere

BANG & OLUFSEN BEOLAB HØJTALERE BEOVISION TV OG FLADSKÆRM BEOCENTER DVD, CD OG RADIO

BANG & OLUFSEN BEOLAB HØJTALERE BEOVISION TV OG FLADSKÆRM BEOCENTER DVD, CD OG RADIO BANG & OLUFSEN BEOLAB HØJTALERE BEOVISION TV OG FLADSKÆRM BEOCENTER DVD, CD OG RADIO Jan Larsen under konkurs (Kolding, Jylland) Eftersyn den 13. oktober 2009 kl. 10 12 Budfrist den 15. oktober 2009 kl.

Læs mere

TA Holbæk Aps - del 20 - komplet butik i Nakskov

TA Holbæk Aps - del 20 - komplet butik i Nakskov 8. januar 2015 TA Holbæk Aps - del 20 - komplet butik i Nakskov IKKE under konkurs (Komplet butik i gågaden i Nakskov) Eftersyn: 20. januar 2015 fra kl. 13.00 til kl. 14.00 Søndergade 35, 4900 Nakskov

Læs mere

26. juni 2015. Molly Aps Webshop. IKKE under konkurs (Domænet Outletcitydanmark.dk, webshop og varelager)

26. juni 2015. Molly Aps Webshop. IKKE under konkurs (Domænet Outletcitydanmark.dk, webshop og varelager) 26. juni 2015 Molly Aps Webshop IKKE under konkurs (Domænet Outletcitydanmark.dk, webshop og varelager) Eftersyn: 30. juni 2015 fra kl. 15.00 til kl. 16.00 Storegade 15, Haderslev Budfrist: 2. juli 2015

Læs mere

AD Development ApS under konkurs (Overvågningssytem, kamera, detektorer, alarmer m.m)

AD Development ApS under konkurs (Overvågningssytem, kamera, detektorer, alarmer m.m) 8. november 2011 AD Development ApS under konkurs (Overvågningssytem, kamera, detektorer, alarmer m.m) Eftersyn: 16. november 2011 fra kl. 14.00 til kl. 15.00 Vestergade 13, 3200 Helsinge Budfrist: 18.

Læs mere

First Pantebrevsselskab ApS

First Pantebrevsselskab ApS 21. maj 2015 First Pantebrevsselskab ApS IKKE under konkurs (2 fordringer på hhv. kr. 285.055 og kr. 282.841.) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 2. juni 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold

Læs mere

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 )

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) 9. juni 2015 Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) Eftersyn: 11. juni 2016 fra kl. 12.00 til kl. 17.00 Hammervej 62, Næstved efter aftale

Læs mere

Thomas Månsson Holding ApS under konkurs v/andersen & Svendsen Advokater (2 Vinkelslibere, 1 rørskærer, 3 nedbrydningshammer)

Thomas Månsson Holding ApS under konkurs v/andersen & Svendsen Advokater (2 Vinkelslibere, 1 rørskærer, 3 nedbrydningshammer) 30. august 2015 Thomas Månsson Holding ApS under konkurs v/andersen & Svendsen Advokater (2 Vinkelslibere, 1 rørskærer, 3 nedbrydningshammer) Eftersyn: 28. maj 2015 fra kl. 13.00 til kl. 14.00 Andersen

Læs mere

1. juli 2015. TK-Shopping.dk ApS. IKKE under konkurs (Webshop www.luxtasker.dk, inkl. domæne, varelager )

1. juli 2015. TK-Shopping.dk ApS. IKKE under konkurs (Webshop www.luxtasker.dk, inkl. domæne, varelager ) 1. juli 2015 TK-Shopping.dk ApS IKKE under konkurs (Webshop www.luxtasker.dk, inkl. domæne, varelager ) Eftersyn: Adelvej 36, Taulov (Fredericia); kun efter aftale på tlf. 42 42 56 56 Budfrist: 30. juli

Læs mere

Jan Henrik Jørgensen under konkurs (Seat Altea, årg. 2006)

Jan Henrik Jørgensen under konkurs (Seat Altea, årg. 2006) 1. august 2014 Jan Henrik Jørgensen under konkurs (Seat Altea, årg. 2006) Eftersyn: 13. august 2014 fra kl. 14.00 til kl. 15.00 Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø ( KromannReumert ) Budfrist: 14. august

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

PARATRON A/S u.k. (Albertslund, Sjælland)

PARATRON A/S u.k. (Albertslund, Sjælland) PARATRON A/S u.k. (Albertslund, Sjælland) IT, maskiner, værktøj, varelager Besigtigelse den 15. september 2009 kl. 15-16 Budfrist den 17. september 2009 kl. 15 Konkursboets navn og CVRnr.: VILKÅR - Konkurser.dk

Læs mere

Zop Trading v/m.k. Christensen IKKE under konkurs (T-shirts, armbåndsure, julepynt m.v.)

Zop Trading v/m.k. Christensen IKKE under konkurs (T-shirts, armbåndsure, julepynt m.v.) 31. januar 2013 Zop Trading v/m.k. Christensen IKKE under konkurs (T-shirts, armbåndsure, julepynt m.v.) Eftersyn: Korden 5, 8751 Gedved - iflg. aftale med sælger på tlf. 2129 0094 Budfrist: 7. februar

Læs mere

VVS Vest ApS under konkurs v/lind Advokataktieselskab (Stort lager fra VVS-forretning, driftsmateriel )

VVS Vest ApS under konkurs v/lind Advokataktieselskab (Stort lager fra VVS-forretning, driftsmateriel ) 15. December 2014 VVS Vest ApS under konkurs v/lind Advokataktieselskab (Stort lager fra VVS-forretning, driftsmateriel ) Eftersyn: 15. December 2014 fra kl. 12.00 til kl. 13.00 Værkstedsvænget 6, 4622

Læs mere

Deres Autolakerer ApS under tvangsopløsning v/andersen & Svendsen Advokater

Deres Autolakerer ApS under tvangsopløsning v/andersen & Svendsen Advokater Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne Se varegruppeinddelingerne - byd på aktiverne 13. april 2015 Deres Autolakerer ApS under tvangsopløsning v/andersen & Svendsen Advokater IKKE under konkurs

Læs mere

26. januar 2015. Zop Trading Aps. IKKE under konkurs (Herre/dametøj, arbejdsbukser, halstørklæder,tasker)

26. januar 2015. Zop Trading Aps. IKKE under konkurs (Herre/dametøj, arbejdsbukser, halstørklæder,tasker) 26. januar 2015 Zop Trading Aps IKKE under konkurs (Herre/dametøj, arbejdsbukser, halstørklæder,tasker) Eftersyn: i Vejle. Ring for aftale om eftersyn på tlf. 21 29 00 94. Budfrist: 6. februar 2015 kl.

Læs mere

Vognserup Byg v/frederik Krogsgaard Jensen under konkurs Regstrup, (Holbæk), Sjælland. Maskiner og værktøj mv.

Vognserup Byg v/frederik Krogsgaard Jensen under konkurs Regstrup, (Holbæk), Sjælland. Maskiner og værktøj mv. Vognserup Byg v/frederik Krogsgaard Jensen under konkurs Regstrup, (Holbæk), Sjælland Maskiner og værktøj mv. Eftersyn den 9. juni 2009 kl. 15-16 Budfrist den 12. juni 2009 kl. 15 Konkursboets navn og

Læs mere

Mathias Perk ApS under konkurs (Industrikaffemaskine samt diverse service)

Mathias Perk ApS under konkurs (Industrikaffemaskine samt diverse service) 15. januar 2014 Mathias Perk ApS under konkurs (Industrikaffemaskine samt diverse service) Eftersyn: 20. januar 2014 fra kl. 14.00 til kl. 15.00 Hos Drachmann Advokater, Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør

Læs mere

21. juni 2015. TA Holbæk ApS. IKKE under konkurs (Dametøj, børnetøj jakkersamt Dankortautomater mm. )

21. juni 2015. TA Holbæk ApS. IKKE under konkurs (Dametøj, børnetøj jakkersamt Dankortautomater mm. ) 21. juni 2015 TA Holbæk ApS IKKE under konkurs (Dametøj, børnetøj jakkersamt Dankortautomater mm. ) Eftersyn: 29. juni 2015 fra kl. 14.00 til kl. 16.00 Lillevang 4-6, Holbæk eller efter aftale på tlf.

Læs mere

INVENTAR OG IT-UDSTYR

INVENTAR OG IT-UDSTYR INVENTAR OG IT-UDSTYR ENIGMA SEMI APS UNDER KONKURS (Allerød, Sjælland) Eftersyn den 27. oktober 2009 kl. 15 16 Budfrist den 29. oktober 2009 kl. 15 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende

Læs mere

Danskb2b Kæmpe Parti Bøger

Danskb2b Kæmpe Parti Bøger 21. august 2015 Danskb2b Kæmpe Parti Bøger IKKE under konkurs (Kæmpe Parti Bøger. Diverse Børnebøger mm.) Eftersyn: Korden 5, 8751 Gedved efter aftale på tlf. 51 16 36 66/28 99 28 90 Budfrist: 4. september

Læs mere

Trekantens Rengøring A/S under konkurs v/lind Advokataktieselskab (5 biler, kontorinventar, lager fra rengøringsfirma)

Trekantens Rengøring A/S under konkurs v/lind Advokataktieselskab (5 biler, kontorinventar, lager fra rengøringsfirma) 21. januar 2015 Trekantens Rengøring A/S under konkurs v/lind Advokataktieselskab (5 biler, kontorinventar, lager fra rengøringsfirma) Eftersyn: 9. januar 2015 fra kl. 15.00 til kl. 15.30 Birkedam 10A,

Læs mere

Madstronomi ApS under konkurs (Driftsinventar til storkøkken)

Madstronomi ApS under konkurs (Driftsinventar til storkøkken) 10. februar 2014 Madstronomi ApS under konkurs (Driftsinventar til storkøkken) Eftersyn: 7. februar 2014 fra kl. 14.00 til kl. 15.00 Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Budfrist: 17. februar 2014 kl. 15.00 Se

Læs mere

TDC Mobil Center Sønderjylland A/S under konkurs v/advodan, Tønder (Bærbare Lenovo PC'ere mv samt driftsinventar. )

TDC Mobil Center Sønderjylland A/S under konkurs v/advodan, Tønder (Bærbare Lenovo PC'ere mv samt driftsinventar. ) 18. marts 2015 TDC Mobil Center Sønderjylland A/S under konkurs v/advodan, Tønder (Bærbare Lenovo PC'ere mv samt driftsinventar. ) Eftersyn: 17. marts 2015 fra kl. 17.00 til kl. 17.30 Egevej 2, 6200 Åbenrå

Læs mere

Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522)

Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522) 27. marts 2015 Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 9. april 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

TexGros ApS IKKE under konkurs (Butiksinventar - herunder kasselinie, alarmsystem )

TexGros ApS IKKE under konkurs (Butiksinventar - herunder kasselinie, alarmsystem ) 19. september 2013 TexGros ApS IKKE under konkurs (Butiksinventar - herunder kasselinie, alarmsystem ) Eftersyn: 24. september 2013 fra kl. 11.30 til kl. 12.00 Hovedvejen 132, 8723 Løsning og eft. aftale

Læs mere

GT Agentur ApS IKKE under konkurs (Kikko Kaffeautomat m. snack aut. m.m.)

GT Agentur ApS IKKE under konkurs (Kikko Kaffeautomat m. snack aut. m.m.) 5. marts 2014 GT Agentur ApS IKKE under konkurs (Kikko Kaffeautomat m. snack aut. m.m.) Eftersyn: Iflg. aftale med sælger på tlf. 26 62 30 38. Effekterne beror primært i Fredericia. Budfrist: 14. marts

Læs mere

AU-ting v/flemming Werner IKKE under konkurs (Diverse autoudstyr)

AU-ting v/flemming Werner IKKE under konkurs (Diverse autoudstyr) 28. maj 2014 AU-ting v/flemming Werner IKKE under konkurs (Diverse autoudstyr) Eftersyn: I Århus efter aftale med sælger på tlf. 2374 0609 Budfrist: 2. juni 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold

Læs mere

Tømrer- og Snedkermester Thomas Greve ApS under konkurs (Trailer, bordsav, ældre bil m.m.)

Tømrer- og Snedkermester Thomas Greve ApS under konkurs (Trailer, bordsav, ældre bil m.m.) 15. april 2014 Tømrer- og Snedkermester Thomas Greve ApS under konkurs (Trailer, bordsav, ældre bil m.m.) Eftersyn: 15. april 2014 fra kl. 15.00 til kl. 15.30 City Self-Storage, Roskildevej 5, 2620 Albertslund

Læs mere

PAINTBALLCENTER, IT-UDSTYR, TELE-UDSTYR, ALARMSYSTEM ANTIKT KASSEAPPARAT

PAINTBALLCENTER, IT-UDSTYR, TELE-UDSTYR, ALARMSYSTEM ANTIKT KASSEAPPARAT PAINTBALLCENTER, IT-UDSTYR, TELE-UDSTYR, ALARMSYSTEM ANTIKT KASSEAPPARAT JK TRADING APS ikke under konkurs (Lille Skensved, Sjælland) Eftersyn den 27. november 2009 kl. 12 13 Budfrist den 1. december 2009

Læs mere

Stanley Rosenberg Institut ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Internetportal, domæner, varemærke samt logo)

Stanley Rosenberg Institut ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Internetportal, domæner, varemærke samt logo) 10. juli 2015 Stanley Rosenberg Institut ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Internetportal, domæner, varemærke samt logo) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 31. juli 2015 kl. 14.00 Se mere

Læs mere

ET STORT PARTI SMYKKER: HOLLYWOOD COLLECTION TOM TAYLOR PIERRE CARDIN AAGAARD COLLECTION PERLER, SØLV, STÅL

ET STORT PARTI SMYKKER: HOLLYWOOD COLLECTION TOM TAYLOR PIERRE CARDIN AAGAARD COLLECTION PERLER, SØLV, STÅL ET STORT PARTI SMYKKER: HOLLYWOOD COLLECTION TOM TAYLOR PIERRE CARDIN AAGAARD COLLECTION PERLER, SØLV, STÅL SMYKKENYKKER.DK IKKE under konkurs (Hillerød - Sjælland) Eftersyn den 15. december 2009 kl. 15

Læs mere

AU-ting v/flemming Werner IKKE under konkurs (Biltilbehør,fjernevarmedele,bilstereo,tlf mm)

AU-ting v/flemming Werner IKKE under konkurs (Biltilbehør,fjernevarmedele,bilstereo,tlf mm) 13. October 2014 AU-ting v/flemming Werner IKKE under konkurs (Biltilbehør,fjernevarmedele,bilstereo,tlf mm) Eftersyn: 23. October 2014 fra kl. 14.00 til kl. 15.00 Grønnelykke Alle 166, 8310 Tranbjerg

Læs mere

Swets Information Services A/S under konkurs v/plesner (Kostbart telefonanlæg, Aastra Asvotel, HP Color mm)

Swets Information Services A/S under konkurs v/plesner (Kostbart telefonanlæg, Aastra Asvotel, HP Color mm) 17. December 2014 Swets Information Services A/S under konkurs v/plesner (Kostbart telefonanlæg, Aastra Asvotel, HP Color mm) Eftersyn: 16. November 2014 fra kl. 14.00 til kl. 14.30 Sjæleboderne 2, 2.sal,

Læs mere

KONTORINVENTAR & IT-UDSTYR

KONTORINVENTAR & IT-UDSTYR KONTORINVENTAR & IT-UDSTYR Glitch Development A/S under konkurs (Frederiksberg, Sjælland) Eftersyn den 20. oktober 2009 kl. 11 12 Budfrist den 23. oktober 2009 kl. 15 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje

Læs mere

DLF Indkøb ApS under konkurs (Driftsinventar samt IT udstyr)

DLF Indkøb ApS under konkurs (Driftsinventar samt IT udstyr) 19. juni 2013 DLF Indkøb ApS under konkurs (Driftsinventar samt IT udstyr) Eftersyn: 21. juni 2013 fra kl. 09.00 til kl. 10.00 Meterbuen 24, 2740 Skovlunde Budfrist: 25. juni 2013 kl. 14.00 Se mere på

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

GT Agentur ApS IKKE under konkurs (Kaffeautomater, Softicemask., Amfora Systems, m.v.)

GT Agentur ApS IKKE under konkurs (Kaffeautomater, Softicemask., Amfora Systems, m.v.) 10. september 2012 GT Agentur ApS IKKE under konkurs (Kaffeautomater, Softicemask., Amfora Systems, m.v.) Eftersyn: Iflg. aftale med sælger på tlf. 26 62 30 38. Effekterne beror primært i Fredericia. Budfrist:

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Tomato/Skandinavisk Bijouteri ApS IKKE under konkurs (Sterling sølv, overfaldsalarmer, samleled mm. )

Tomato/Skandinavisk Bijouteri ApS IKKE under konkurs (Sterling sølv, overfaldsalarmer, samleled mm. ) 3. December 2014 Tomato/Skandinavisk Bijouteri ApS IKKE under konkurs (Sterling sølv, overfaldsalarmer, samleled mm. ) Eftersyn: 3. December 2014 fra kl. 09.00 til kl. 15.00 eller efter forudgående aftale

Læs mere

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Introduktion Lars Hedal, adm. direktør i Hedal Kruse Brohus siden 2002 2000-2002: Marketingchef, Ecarisma (Mærsk Data)

Læs mere

Wellness Nordic del 12 - Massage - Velværeprodukter

Wellness Nordic del 12 - Massage - Velværeprodukter 12. april 2015 Wellness Nordic del 12 - Massage - Velværeprodukter IKKE under konkurs (Massage - Velværeprodukter) Eftersyn: 17. april 2015 fra kl. 14.00 til kl. 16.00 Bakkegårdsvej 311, 3050 Humlebæk

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online

Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online Taler: IT-/Marketing Chef hos Cykelpartner.dk Program Hvem er? Hvem er Cykelpartner.dk? Kundeservice CPA / Affiliate marketing CPC / Adwords, Facebook Ads, Bing

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Succes online Træning #1 Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Dagens agenda Online tilstedeværelse Kravspecifikation til website og -shop Google-konto- Google+ Hjemmeopgaver Og så - handson

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Tilsted Communication ApS under konkurs (Bøger, især børnebøger fra forlaget Tilsted)

Tilsted Communication ApS under konkurs (Bøger, især børnebøger fra forlaget Tilsted) 1. september 2014 Tilsted Communication ApS under konkurs (Bøger, især børnebøger fra forlaget Tilsted) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 1. september 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ONLINE REPUTATION MANAGEMENT Agenda Hvad er ORM? 3 metoder til ORM i søgemaskiner Metoderne i praksis Beskyt dit navn Influence Lytter du? Værktøjer Radian6 2 Jesper Outzen 34 år Baggrund Multimediedesigner

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Stanley Rosenborg Institut ApS under konkurs (København) /v Lett Advokatpartnerselskab (Driftinventar&IT udstyr.bl.a. Computer,Sofa,Lamper)

Stanley Rosenborg Institut ApS under konkurs (København) /v Lett Advokatpartnerselskab (Driftinventar&IT udstyr.bl.a. Computer,Sofa,Lamper) 7. juli 2015 Stanley Rosenborg Institut ApS under konkurs (København) /v Lett Advokatpartnerselskab (Driftinventar&IT udstyr.bl.a. Computer,Sofa,Lamper) Eftersyn: 6. juli 2015 fra kl. 12.00 til kl. 12.30

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Markedsføringspakker

Markedsføringspakker Markedsføringspakker NÅR VORES KUNDER HAR SUCCES, HAR VI SUCCES SEO Gruppen Slotsgade 20C 2.sal TH Odense C 5000 Tlf: +45 78 77 97 10 E-mail: kontakt@seogruppen.dk Basis Markedsføringspakke 4.000,- kr.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Eksportforberedelsen. Væksthus Sjælland 1

Eksportforberedelsen. Væksthus Sjælland 1 Eksportforberedelsen Væksthus Sjælland 1 Hvor kommer jeg fra? Væksthus Sjælland Hjælper dig i gang med en konkret handlingsplan Herunder Eksport Sparring fra vores erfarne konsulenter Kontakt til erhvervsfremme

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk 15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk Step 1 (Oktober- december 2014): Positionerne på det danske og især det svenske marked skal styrkes op mod jul/nytår, der er en af de helt store højtider for

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere