HFs årsberetning 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HFs årsberetning 2013/2014"

Transkript

1 HFs årsberetning 2013/2014 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og produktivt på mange fronter. Politisk er fireårsreglen blevet til en femårsregel, og fremdriftsreformen indført på trods af massive protester. Internt i FADL er planerne om et stærkere samarbejde mellem kredsene og hovedforeningen blevet realiseret med vedtagelsen af Fælles Forvaltning (FF15) og dermed ansættelse af tre nye medarbejdere i løbet af det kommende år. Det blev også året, hvor FADL kunne fejre sin egen 60 år lange eksistens som de medicinstuderendes fagforening, og medlemmerne fik i forbindelse hermed et nyt fælles medlemssystem, mit FADL. Jubilæum: 2014 var året, hvor FADL kunne fejre 60 års jubilæum. Et jubilæum som hyldede den vigtige rolle, som FADL stadig spiller for de medicinstuderende, samt det store arbejde FADL stadig gør både i forhold til sagsbehandling, arbejdsforhold og politisk arbejde. På selve dagen den 28. april var fejringen centreret i København. Det københavnske repræsentantskab startede dagen tidligt og stod klar på Panum til at dele rundstykker ud fra klokken 7.00 til de morgenfriske medicinstuderende. Efterfølgende havde FADL Københavns sekretariat dækket op til morgenbord i FADLhuset med besøg fra nær og fjern, herunder mange repræsentanter fra alle tre kredse samt ansatte fra de to øvrige sekretariater og hovedforeningen. Jubilæumsdagens store event var FADLs jubilæumskonference, som blev afholdt i Domus Medicas elegante lokaler. Her var en række fantastiske og underholdende indslag, store taler og deltagere af særlig karakter med til at hylde og fejre FADLs eksistens. Iblandt talerne var tidligere FADL-formand Christoffer Johansen, nuværende formand Kasper Gasbjerg samt af formanden for Lægeforeningen og tidligere FADL-formand, Mads Koch Hansen. Underholdningsindslagene omfattede både udpluk fra medicinerrevyen, skønsang fra Panumkoret og offentliggørelse af den nye FADL-film. Udover fejringen på selve dagen blev jubilæet markeret med forskellige begivenheder og tiltag både på landsplan og internt i de forskellige kredse. Ude i kredsene blev jubilæet fejret med uddeling af morgenbrød, jubilæumsfester og jubilæumsquizzer med flotte præmier, alt sammen for medlemmerne. På landsplan organiserede FADL i forbindelse med jubilæet en indsamling til fordel for Læger uden Grænsers arbejde med poliobekæmpelse over hele verden. Indsamlingen fortsætter til den 15. september, hvorefter pengene vil blive overrakt til Læger uden Grænser. Både blandt medlemmer, medarbejdere og FADLs politikere hersker der enighed om, at den samlede fejring af jubilæet har været en succes. Jubilæumsdagen blev samtidig startskuddet til det nye fælles medlemssystem, som blev åbnet for medlemmer netop på jubilæumsdagen. 1

2 Fremdriftsreformen I dette foreningsår har FADL haft skærpet fokus på uddannelsespolitikken. Dette skyldes, at regeringen meldte ud, at fra efter sommeren 2014 skulle den såkaldte fremdriftsreform træde i kraft. Lige siden at regeringen præsenterede reformen har FADL kæmpet aktivt imod. I februar 2014 var FADL således sammen med Medicinerrådet på Christiansborg for at tale de medicinstuderendes sag foran Udvalget for Forskning, Innovation og videregående uddannelse. Her meldte vi klart ud, at Fremdriftsreformen og fireårsreglen i forening forringer de lægestuderendes vilkår for at træffe et kvalificeret specialevalg. Også i november 2013 tog FADL aktiv del i modstanden mod reformen. Det skete, da flere hundrede medicinstuderende den 27. november blokerede for al undervisning på Panum i protest mod reformen. På trods af massive protester fra studerende over hele landet og en stor indsats fra FADLs side, har regeringen valgt at indføre fremdriftsreformen pr. 1. september 2014 for nye studerende og pr. 1. september 2015 for nuværende studerende. FADL vil fortsætte med at kæmpe for en tvangfri uddannelse og dermed fortsætte modstanden mod fremdriftsreformen - også selvom reglen nu er indført. For som det sås med fireårsreglen, nu femårsreglen, kan pres fra foreninger som f.eks. FADL have stor betydning og føre til lempelser og med tiden endda afskaffelse. Fireårsreglen Femårsreglen Efter en folketingsbeslutning i 2013 nedsatte regeringen en arbejdsgruppe om den lægelige videreuddannelse, der inden udgangen af 2013 skulle præsentere forslag til eventuelle justeringer af fireårsreglen. På trods af FADL s meget aktive politiske deltagelse i debatten om fireårsreglen bland andet med viden fra 12. semesterundersøgelserne, blev FADL ikke inviteret til at sidde med i arbejdsgruppen. Dette var ærgerligt, og man kan undre sig over, at de lægestuderende ikke skal sidde med, når det handler om netop deres uddannelse. På den anden side kan FADL stadig uafhængigt have sine holdninger og har også fulgt processen i arbejdsgruppen tæt og har kunnet påvirke den igennem Yngre Læger, som sad med. Resultatet af arbejdet blev, at fireårsreglen blev lavet om til en femårsregel, altså at de studerende nu har et år mere til at påbegynde en specialisering. Denne lempelse blev selvfølgelig hilst velkommen af FADL, da enhver lempelse er et skridt i den rigtige retning, men FADL er stadig af den holdning, at en fuldstændig afskaffelse er den eneste rigtige løsning på de problemer, som fireårsreglen har ført med sig. Derfor følger FADL den nye femårsregel tæt og vil fortsætte 12. semesterundersøgelserne, for at finde ud af, om en ændring fra fire til fem år virkelig gør en forskel. Forlaget Forlaget har i det forgangne år videreført succesen fra de foregående år og indhentet sig et betydeligt overskud. Succesen skyldes til stadighed direktør Rikke Sommers økonomiske styring samt en engageret og pligtopfyldende indsats fra medarbejdernes side. Succesen har også betydet, at Forlaget har måttet tage nye initiativer, efter at den femårlige konsolideringsplan er gået hurtigere end forventet. En af planerne er at gå ind på et andet sundhedsfagligt 2

3 område end det lægefaglige med fem udgivelser i 2015 og fem yderligere titler i Til dette vil Forlaget udvide staben i 2014 med endnu en redaktør med ansvaret for dette område. Som en yderligere del af den fremtidsorienterede kurs har Forlaget som mål at have bogen til alle fag på hele medicinuddannelsen. En kurs, som de allerede har haft succes med i de foregående år for eksempel i form af de store lærebøger indenfor biokemi, patologi, pædiatri og farmakologi. I løbet af det forgangne år har forlaget også taget fremtidsorienterede initiativer. Udover at reklamere i gængse fagblade og tidsskrifter har Forlaget lavet en ny hjemmeside og webshop, som er mere overskuelig og brugervenlig, og som er i stand til at møde fremtidens digitale udfordringer. Derudover arbejdes der med udviklingen af apps, og i løbet af 2014 udkommer Forlaget med deres første kittelbog som app. 12.semesterundersøgelsen Ligesom de sidste fire år udsendte FADL i år en 12. semesterundersøgelse til de studerende, der afsluttede deres studium, både forårs- og efterårsdimittender. Undersøgelsen har til formål at undersøge, hvilke virkninger og konsekvenser forskellige politiske tiltag såsom fireårsreglen, fremdriftsreformen osv. har på de studerendes uddannelsesforløb. Ligeledes bruges undersøgelsen som dokumentation i FADLs politiske arbejde. I 12. semesterundersøgelsen for efteråret 2013 deltog i alt 454 studerende. 208 fra København, 170 fra Aarhus og 76 fra Odense. Undersøgelsen viste blandt andet, at fireårsreglen fortsat har stor indflydelse på, hvorvidt de studerende vælger at trække KBU-nummer umiddelbart efter endt studium eller vælger at vente. Hele 86 % svarede, at fireårsreglen havde indvirkning på, at de valgte ikke at trække KBU-nummer umiddelbart efter endt studium. 12. semesterundersøgelsen for foråret 2014 fik 85 besvarelser fra København, 78 fra Odense og 30 fra Aarhus. Alt i alt 193 besvarelser. Antallet af besvarelser lå derfor langt under antallet fra de foregående år. Endvidere var deltagertilslutningen for ujævnt fordelt over de tre kredse til at tegne nogle retvisende tendenser for færdige medicinstuderende, og 12. semesterundersøgelsen for foråret 2014 blev derfor ikke brugt i et politisk øjemed. Dog ses der stadig tendenser i besvarelserne fra foråret Fireårsreglen har stadig stor betydning for, hvorfor medicinstuderende ikke trækker KBU-nummer med det samme efter 12. semester. Og halvdelen meddeler, at fireårsreglen er den direkte årsag til at de har forlænget deres studietid. Begge undersøgelser viser altså, at fireårsreglen har indvirkning på de valg, de studerende træffer i løbet af studiet, og det tyder på, at fireårsreglen har den modsatte virkning end planlagt, altså at den påvirker de studerende til at forlænge deres tid på uddannelsen frem for at komme hurtigere igennem. FADL har altså ikke bare interesse i at få afskaffet fireårsreglen, vi har også dokumentation på, at en ændring eller afskaffelse vil være fordelagtigt for både den enkelte studerende og uddannelsessystemet generelt. Den lave deltagertilslutning i foråret 2014 har givet anledning til overvejelser om tilrettelæggelsen og udsendelsen af undersøgelsen. Herunder overvejelser om, hvordan undersøgelsen skal sendes ud til de medicinstuderende. En overvejelse var, om undersøgelsen kun skal sendes ud til medlemmer gennem det 3

4 nye medlemssystem, og om den på sigt kunne komme til at ligge som et element inde i medlemssystemet i perioder, hvor det er aktuelt. Vagtbureauerne Fra 1. juni 2013 var det en realitet, at der er to vagtbureauer for lægestuderende i Danmark et i øst og et vest Københavns Vagtbureau (KVB) og Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest (DLVV). Begge vagtbureauer er nu selvejende institutioner, der har egne vedtægter, bestyrelser og driftsaftaler med de regioner, de betjener. I begge bestyrelser er det medlemmer af FADL, der har den afgørende indflydelse. I den forstand er vagtbureauerne stadig studenterdrevne. DLVV blev dannet gennem en lang fusionsproces mellem de to gamle FADL-vagtbureauer i Odense og Aarhus. Denne fusionsproces voldte mange problemer; ikke mindst i FADL selv. Og det gør den fortsat. De to vagtbureauer udvikler sig meget forskelligt. Hvor KVB tegner til i 2014 at øge sin omsætning af vagtarbejde til de studerende med %, er det meget sandsynligt at omsætningen i DLVV i 2014 vil være faldet med 25 % i forhold til Arbejdsmarkedspolitik Den store forskel, på hvor godt det går i de to vagtbureauer, stiller i stigende grad FADL s medlemmer i henholdsvis København og Odense/Aarhus meget forskelligt i retning af at kunne få SPV/VT-kurser og ikke mindst vagtarbejde efterfølgende. Det er et stort politisk problem, og FADL fokuserer nu meget stærkt på udvikling af sin arbejdsmarkedspolitik. Der er nedsat et særligt arbejdsmarkedspolitisk udvalg, der bl.a. arbejder for at udvikle nye typer af relevant og kvalificeret arbejde for lægestuderende i samspillet mellem sygehusvæsen, almen praksis og det kommunale sundhedstilbud. Når det overordnet set går mod et mere primært baseret sundhedssystem, hvor patienter er kortere tid på hospitalerne og hurtigere kommer hjem til kommunerne og de praktiserende læger, er der også nye muligheder for nye typer vagter og arbejde for FADL s medlemmer. Nyt samarbejde mellem FADL s kredse i hovedforeningen Udvikling af et nyt og stærkere samarbejde mellem kredsene i regi af hovedforeningen har for alvor været et diskussionsemne i dette foreningsår. På et særligt HB-seminar i december 2013 blev nogle meget store spørgsmål sat øverst på dagsordenen. Hvordan kan vi: i fællesskab løfte opgaver og udvikle ydelserne til medlemmerne på områder, hvor den enkelte kreds ikke har ressourcerne og kræfterne til selv at gøre det? gøre kredsene stærkere og gøre Hovedforeningen synlig for medlemmerne i den enkelte kreds? skabe mere stabil drift og dermed mere råderum for politikerne? gøre kvaliteten og medlemstilbuddet mere ens mellem kredsene uanset kredsens størrelse? 4

5 Arbejdet med disse problemstillinger har fyldt meget i repræsentantskaberne og i HB i foråret Svaret er blevet, at skal vi realisere disse målsætninger, kræver det på mange områder flere og nye kompetencer og ressourcer i FADL. Efter en hård men nødvendig prioritering peger en helt enig hovedbestyrelse på oprettelse af følgende 3 nye fælles funktioner/stillinger i regi af Hovedforeningen: En fælles medarbejderfunktion med vægt på drift, udvikling og sagsbehandling af FADL s medlemsforsikringstilbud samt forretningsudvikling gennem etablering af nye indtægtsgivende medlemsfordele til medlemmerne; medarbejderen placeres i Aarhus. En fælles kommunikations- og informationsfunktion med vægt på hjemmeside, sociale medier, Mit FADL med ansættelse af en kommunikationsmedarbejder placeret i Odense. En fælles indsats for at løfte og nyudvikle FADL s fagforeningsmæssige kernetilbud til medlemmerne på områderne faglig sagsbehandling, arbejdsmarked og uddannelsespolitik med ansættelse af en jurist placeret i København. Implementeringen af dette projekt som i folkemunde er blevet kaldt Fælles Forvaltning 2015 (FF15) vil fylde meget i resten af dette foreningsår. Fælles medlemssystem Selve dagen for FADL s 60 års jubilæum 28. april 2014 blev i sig selv historisk. Et helt nyt fælles medlemssystem blev officielt taget i brug og åbnet op overfor det enkelte medlem i form af Mit.fadl.dk. Et fælles medlemssystem giver mange nye muligheder for samarbejde på tværs af kredse og med hovedforeningen. Alene det forhold, at hovedforeningen fremover bliver i stand til at slå medlemmet op på skærmen ved medlemshenvendelse og i forbindelse med faglig sagsbehandling, er et kæmpe løft. Også for det enkelte medlem vil systemet give nye muligheder. På mit.fadl vil medlemmet kunne rette egne data og oplysninger og kunne se en masse om relationen til FADL fx medlemsstatus, kontingentforhold, forsikring, kursusvirksomhed, uddannelse, mv. Seneste nye store initiativ rettet med medlemmerne via mit.fadl er åbningen af grænsefladen til webshoppen i FADL s Forlag. Her kan FADL-medlemmer købe forlagets bøger med 25 % rabat. Sekretariatet Sekretariatet har fungeret stabilt i hele perioden. Hvor der tidligere i sekretariatet oplevedes en stor uafklarethed i organisationen om sekretariatets opgaver og forventningerne hertil, så er hovedforeningens opgaver nu blevet tydeligere fastlagt i vedtægterne og i den fælles forståelse i hele organisationen for, hvad sekretariatet laver og ikke laver. Personalemæssigt er der skiftet ud på posten som studentermedarbejder med kommunikation som opgave. Samtidig er der for en etårig periode ansat en såkaldt videnpilot i sekretariatet. Videnpiloter er et tilbud til virksomheder med fuldtidsansatte om tilskud til ansættelse af en højtuddannet medarbejder en videnpilot. Medarbejderen ansættes til at udføre et projekt, der skaber en væsentlig forandring i virksomheden. Vores videnpilot er it-uddannet kandidat, og han skal i det kommende år arbejde med FADL's it-platform, hjemmeside, medlemssystem, sociale medier osv. 5

6 Økonomien Årsresultatet 2013 (primærdrift) i Hovedforeningen blev et overskud på kr. mod et forventet underskud i budgettet på kr. Grundlæggende har Hovedforeningen en sund økonomi. Egenkapitalen vurderedes nu at være så stor, at en del af den skal bruges i de kommende to år til finansiering af projektet FF15. 6

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE 7 2014 ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Liv der reddes - skal også leves

Liv der reddes - skal også leves Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Årg. 45 Nr. 5-26. sep.

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Årg. 45 Nr. 5-26. sep. 44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Årg. 45 Nr. 5-26. sep. Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2 mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Issn: 1903-3400

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere