Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t 2 4

2 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 18 Ledelses og revisionspåtegning 19 Anvendt regnskabspraksis 21 Resultatopgørelse 25 Balance 26 Pengestrømsopgørelse 28 Noter til regnskab 29 Selskabsoversigt 39

3 I d é g r u n d l a g William Demant Holdingkoncernen består af en række internationalt orienterede virksomheder, der udvikler, producerer og sælger innovative og højteknologiske løsninger, der kombinerer mikroelektronik, mikromekanik, trådløs teknologi, software og audiologi. Koncernen opererer i et globalt marked. Kerneforretningen er høreapparater. Virksomhederne i William Demant Holdingkoncernen arbejder tæt sammen i værdikædens tidlige led, fx indkøb og produktion. I den del af værdikæden, der retter sig mod marked og kunder, fx produktudvikling, markedsføring og salg, har hver virksomhed sin egen organisation og identitet. William Demant Holdingkoncernen har som mål at blive kundernes foretrukne leverandør af avancerede kvalitetsløsninger og derved skabe basis for fortsat organisk vækst. Det vil ske ved at fastholde en høj innovationsgrad, der tager udgangspunkt i brugernes behov, samt ved fortsat udbygning af den globale infrastruktur. Koncernen vil deltage i de generelle strukturændringer ved at opkøbe virksomheder inden for eksisterende forretningsområder samt i tilstødende brancher, hvor koncernens teknologiske og audiologiske viden, ledelseskompetencer og økonomiske ressourcer kan udnyttes til at skabe øget vækst. Koncernen vil således tilstræbe at forøge selskabets værdi gennem vedvarende vækst i omsætning og resultat. Koncernens virksomheder søger at fremme et udviklende og afvekslende arbejdsmiljø for medarbejderne gennem en fleksibel, videnbaseret organisationsform. Endvidere lever virksomhederne op til høje krav om redelighed, kvalitet og fairness i forretningsførelsen, herunder ansvar for miljøet og det omgivende samfund.

4 William Demant Holding A/S 4 Forretningsområder William Demant Holdingkoncernen udvikler, producerer og sælger produkter og udstyr til hjælp for menneskers hørelse og kommunikation. Koncernen omfatter tre forretningsområder: Høreapparater, Diagnostiske Instrumenter og Personlig Kommunikation, der på en lang række områder samarbejder og i vid udstrækning anvender fælles ressourcer og teknologier. Høreapparater Koncernens kerneforretning er høreapparater, og forretningsområdet omfatter to virksomheder: Oticon og Bernafon. Oticons vision er at give mennesker mulighed for at leve det liv, de ønsker, med den hørelse, de har. Oticons mål er at levere den mest avancerede teknologi og audiologi baseret på den hørehæmmedes behov og ønsker samt til enhver tid at tilbyde en fuld linje af markedets bedste høreapparater og tilpasningssystemer. Oticon ønsker at være branchens mest attraktive udbyder af høreapparater og betragter samarbejdet med høreapparattilpasseren som et partnerskab. Oticon afsætter produkterne gennem egne salgsselskaber i 21 lande og gennem ca. 8 uafhængige distributører verden over. Bernafons mål er at hjælpe hørehæmmede til at høre og kommunikere bedre ved hjælp af innovative høreapparatløsninger. Bernafon tilbyder et stort udvalg af høreapparatsystemer af høj kvalitet i alle produktkategorier. Bernafons høreapparater er fleksible og lette at tilpasse for høreapparattilpasseren. Produkterne repræsenterer nogle af markedets mest attraktive kombinationer af ydeevne og pris. Bernafon har i de seneste år udbygget sin distributionskraft gennem etablering eller overtagelse af salgsselskaber på de væsentligste markeder. Bernafon afsætter i dag sine produkter gennem 14 salgsselskaber og mere end 6 uafhængige distributører. Både Oticons og Bernafons løsninger forudsætter, at virksomhederne råder over et bredt spektrum af teknologier, herunder design af integrerede kredsløb til avanceret behandling af lydsignaler, udvikling af tilpasningssoftware, design af mikroforstærkere samt udvikling af mikromekaniske komponenter. Produkterne bliver til i et samarbejde mellem mange forskellige fagspecialister med en dybtgående viden inden for deres individuelle område og i et tæt samspil mellem virksomheden, brugeren og høreapparattilpasseren. Diagnostiske Instrumenter Forretningsområdet omfatter virksomhederne Maico og Interacoustics, der udvikler, producerer og distribuerer audiometre til måling af hørelsen og beslægtede områder under audiologers og øre, næse og halslægers arbejdsområde. Maico sælger og servicerer bl.a. egenudviklede audiometre og tympanometre. Produkterne, der måler hørelsen, dækker spektret fra enkle, bærbare apparater til fx høretest i skoler til avanceret udstyr til måling af hørelsen på nyfødte. Maico har selskaber i Tyskland og USA. Interacoustics udvikler, producerer, sælger og servicerer høremåleudstyr med fokus på avancerede diagnostiske og kliniske produkter, herunder udstyr til brug for tilpasning af høreapparater. Fra selskabets hovedkvarter i Danmark afsættes dette udstyr hovedsageligt gennem eksterne distributører og gennem koncernens høreapparatselskaber.

5 Personlig Kommunikation Til dette forretningsområde hører Phonic Ear, som tilbyder trådløse kommunikationssystemer og tekniske hjælpemidler til hørehæmmede, samt Sennheiser Communications, der tilbyder headsets såvel til professionelle brugere som til hjemmebrug. Phonic Ear udvikler, producerer og distribuerer kommunikationsudstyr inden for fire hovedområder: Høretekniske hjælpemidler, høretekniske hjælpesystemer, FMudstyr og større lydanlæg. Høretekniske hjælpemidler som eksempelvis alarmsystemer, teleslyngeforstærkere og forstærkertelefoner anvendes typisk af hørehæmmede i deres private hjem. Høretekniske hjælpesystemer omfatter bl.a. teleslynge og højttaleranlæg til plejehjem, kirker, biografer, teatre m.m. Trådløse FMsystemer anvendes hovedsageligt i undervisningssammenhæng, og Phonic Ears lydsystem, Soundfield, bruges bl.a. som højttalersystem i klasseværelser. Sennheiser Communications, der er et joint venture mellem den tyske koncern Sennheiser electronic og William Demant Holdingkoncernen, udvikler, producerer og markedsfører håndfri kommunikationsløsninger, primært headsets. Produkterne sælges gennem et globalt netværk af distributører, OEMproducenter, detailforretninger og teleselskaber. Fællesfunktioner Drift Koncernens tværgående fællesfunktioner koordinerer og varetager en væsentlig del af koncernens drifts og distributionsaktiviteter. Samarbejdet omfatter fx fælles indkøbs og logistikfunktioner, produktionsfaciliteter, ITinfrastruktur, systemer til kvalitetsstyring, service og teknisk support samt økonomi og administration. Distribution Koncernens produkter distribueres overvejende gennem egne datterselskaber og eksterne distributører. På enkelte markeder distribueres direkte til slutbrugere. 5

6 William Demant Holding A/S 6 Hovedtal og nøgletal dkk Resultatposter, dkk mio Nettoomsætning 2.959,7 3.56, , ,7 4.32,7 Bruttoresultat 1.84,3 2.23, 2.55, , ,5 Resultat af primær drift (EBIT) 582,9 683,1 81,2 855,5 1.4,3 Finansielle poster, netto 22,1 43,3 3,8 28,2 38,6 Resultat før skat 56,8 639,7 779,4 827,3 965,7 Ordinært resultat efter skat 427,5 482, 578,6 618,3 716,4 Årets resultat 425,8 481,4 578,6 618,3 716,4 Balanceposter, dkk mio. Rentebærende balanceposter, netto 595,2 897,3 741,7 632,9 88,5 Aktiver i alt 1.554,2 2.6, ,6 2.15, 2.439,4 Egenkapital 2,3 162,8 427,8 522,2 651,1 Øvrige hovedtal, dkk mio. Forsknings og udviklingsomkostninger 197,7 253, 272,2 294,9 324,2 Afskrivninger og amortiseringer 85,8 98,1 18, 117, 14,7 Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto 15,8 168,9 114,2 124,4 311,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) 315,9 317,4 669,4 753,7 735,4 Frie pengestrømme 199,6 133,7 548,8 615,5 369,2 Cash earnings (CE) 513,3 58,1 686,6 735,3 857,1 Antal medarbejdere (gennemsnitligt) Nøgletal Bruttomargin 62,2% 63,6% 63,9% 65,2% 66,4% Overskudsgrad 19,7% 19,5% 2,6% 22,1% 23,3% Egenkapitalens forrentning 156,4% 179,2% 168,% 139,8% 133,5% Soliditet 12,9% 8,1% 21,5% 25,9% 26,7% Resultat pr. aktie (EPS), DKK* 5,8 6,5 7,9 8,8 1,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter pr. aktie (CFPS), DKK* 4,3 4,3 9,1 1,8 11, Frie pengestrømme pr. aktie, DKK* 2,7 1,8 7,5 8,8 5,5 Cash earnings pr. aktie (CEPS), DKK* 7, 7,8 9,4 1,5 12,8 Udbytte pr. aktie, DKK* Indre værdi pr. aktie, DKK* 2,7 2,2 5,9 7,5 9,7 Price earnings (P/E) Børskurs pr. aktie, DKK* Markedsværdi korrigeret for egne aktier, DKK mio Gennemsnitligt antal aktier, mio. styk 73,72 74,16 73,31 69,95 67,5 De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 25 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Frie pengestrømme er beregnet som summen af pengestrømme fra drifts (CFFO) og investeringsaktiviteter (CFFI) korrigeret for køb af virksomheder. *Pr. aktie a nominelt DKK 1.

7 Hovedtal og nøgletal eur** Resultatposter, eur mio Nettoomsætning 397,9 471,4 527,5 52,3 578,5 Bruttoresultat 247,4 299,8 336,8 339, 384,3 Resultat af primær drift (EBIT) 78,4 91,8 18,9 115, 135, Finansielle poster, netto 3, 5,8 4,1 3,8 5,2 Resultat før skat 75,4 86, 14,8 111,2 129,8 Ordinært resultat efter skat 57,5 64,8 77,8 83,1 96,3 Årets resultat 57,2 64,7 77,8 83,1 96,3 Balanceposter, eur mio. Rentebærende balanceposter, netto 8, 12,6 99,7 85,1 118,4 Aktiver i alt 29, 269,8 267,8 27,9 328, Egenkapital 26,9 21,9 57,5 7,2 87,5 Øvrige hovedtal, eur mio. Forsknings og udviklingsomkostninger 26,6 34, 36,6 39,6 43,6 Afskrivninger og amortiseringer 11,5 13,2 14,5 15,7 18,9 Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto 14,2 22,7 15,4 16,7 41,9 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) 42,5 42,7 9, 11,3 98,9 Frie pengestrømme 26,8 18, 73,8 82,7 49,6 Cash earnings (CE) 69, 78, 92,3 98,9 115,2 Antal medarbejdere (gennemsnitligt) Nøgletal Bruttomargin 62,2% 63,6% 63,9% 65,2% 66,4% Overskudsgrad 19,7% 19,5% 2,6% 22,1% 23,3% Egenkapitalens forrentning 156,4% 179,2% 168,% 139,8% 133,5% Soliditet 12,9% 8,1% 21,5% 25,9% 26,7% Resultat pr. aktie (EPS), EUR*,78,87 1,6 1,19 1,44 Pengestrømme fra driftsaktiviteter pr. aktie (CFPS), EUR*,58,58 1,23 1,45 1,47 Frie pengestrømme pr. aktie, EUR*,36,24 1,1 1,18,74 Cash earnings pr. aktie (CEPS), EUR*,94 1,5 1,26 1,41 1,72 Udbytte pr. aktie, EUR* Indre værdi pr. aktie, EUR*,36,3,8 1, 1,31 Price earnings (P/E) Børskurs pr. aktie, EUR* Markedsværdi korrigeret for egne aktier, EUR mio Gennemsnitligt antal aktier, mio. styk 73,72 74,16 73,31 69,95 67,5 De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 25 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Frie pengestrømme er beregnet som summen af pengestrømme fra drifts (CFFO) og investeringsaktiviteter (CFFI) korrigeret for køb af virksomheder. *Pr. aktie a nominelt DKK 1. **Ved omregning af hovedtal og nøgletal fra DKK til EUR er anvendt den af Danmarks Nationalbank pr. 31. december 24 fastsatte kurs på 743,81. 7

8 William Demant Holding A/S 8 Bestyrelse og direktion Moderselskab William Demant Holding A/S Strandvejen Hellerup CVR Telefon Telefax Bestyrelse Niels Boserup, formand Adm. direktør for Københavns Lufthavne A/S. Formand for bestyrelsen for TV2/DANMARK A/S. Lars Nørby Johansen, næstformand Koncernchef for Group 4 Securicor plc. Næstformand for bestyrelsen for DONG A/S. Nils Smedegaard Andersen Adm. direktør for Carlsberg A/S. Ole Lundsgaard Medarbejdervalgt. Direktion Niels Jacobsen, adm. direktør Medlem af bestyrelserne for Novo Nordisk A/S, Nielsen & Nielsen Holding A/S og Højgaard Holding A/S. Niels Jacobsen er endvidere bestyrelsesmedlem i en række hel og delejede selskaber i William Demantgruppen, herunder HIMPP A/S, William Demant Invest A/S, Sennheiser Communications A/S, HIMSA A/S og HIMSA II A/S. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 5. april 25 kl. 16. i Pyramidesalen, Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Stig Michelsen Medarbejdervalgt. Michael Pram Rasmussen Adm. direktør for Topdanmark A/S. Formand for bestyrelsen for A.P. Møller Mærsk A/S. Hanne Stephensen Medarbejdervalgt.

9 Oticon introducerer ny kategori af høreapparater Med Oticon Syncro har Oticon introduceret en ny kategori af høreapparater, der inspireret af den menneskelige hjerne anvender kunstig intelligens til at analysere lyttemiljøet og giver optimal forstærkning i alle lyttesituationer. Ligesom hjernen detekterer Syncro stemmer og støj og tilpasser inden for millisekunder sin lydbehandling efter lydmiljøet. Beslutninger i Syncro er ikke baseret på forudsigelser og antagelser om de forskellige lydmiljøer. Syncro træffer, i realtid, sine beslutninger på basis af omhyggelige sammenligninger af de forskellige lydbehandlingsmuligheder, der er tilgængelige i Syncrochippen. I hvert enkelt lyttemiljø anvender Syncro den optimale kombination af tusindvis af indstillinger, så apparatet kan levere det bedste tale over støjforhold. Oticon Syncro har således sat en ny standard for, hvad mennesker med høretab kan forvente af de bedste høreapparater. Oticon Syncro vinder Dansk Industris produktpris Produktet er et glimrende eksempel på industriens betydende rolle i den globale udvikling af bedre livskvalitet for mennesker med nedsat hørelse, sagde DI's formand Johan Schrøder i sin omtale af Syncro i forbindelse med prisuddelingen. Det er tiende gang, DI's produktpris gives til et unikt dansk produkt.

10 Affinity meget mere end et audiometer Interacoustics introducerede i 24 Affinity, der er et nyt pcbaseret audiometer og tilpasningssystem til høreapparatforhandlere. Med Affinitys kombination af elegant design, ny digital teknologi og brugervenligt software er Interacoustics blevet en væsentlig spiller på markedet for høreapparattilpasningsudstyr. Affinity anvendes af sygehusenes audiologiske afdelinger og af private høreapparatklinikker til at teste hørelsen og til at tilpasse høreapparater til børn og voksne med nedsat hørelse. For at opnå maksimal glæde og udbytte af et moderne digitalt høreapparat er det vigtigt, at apparatet tilpasses så nøjagtigt som muligt til det høretab, det skal afhjælpe. Affinity gør det muligt at måle det enkelte øres akustik, hvorefter systemet sørger for, at høreapparatet ikke alene bliver tilpasset til høretabet, men også kompenserer for det aktuelle øres specielle akustiske forhold. Herved opnås en yderligere og somme tider afgørende forbedring af både komfort og taleforståelse. Et fantastisk år for Bernafon 24 var et fantastisk år for Bernafon. Det lykkedes Bernafon at øge sit kommercielle styksalg betydeligt i 24 og dermed bidrage til væksten i William Demant Holdingkoncernen på trods af ophøret af leverancerne til den australske stat i 23. Væksten i Bernafon er blevet stimuleret gennem optimering af salgskanalerne og navnlig gennem introduktion af nye produkter. Symbio XT, som er det første høreapparat, der behandler lyde uden at være bundet af kanaler eller båndbredde, blev introduceret i januar 24. På den tyske EUHAmesse i oktober kunne Bernafon lancere yderligere en helt ny høreapparatfamilie kaldet Neo. Neo er det første apparat på markedet, som gør produktegenskaber og brugerfordele, der tidligere var forbeholdt de dyre produkter, tilgængelige for alle høreapparatbrugere. Bernafon er i dag i stand til at imødekomme alle brugerbehov med sin fuldt digitale portefølje af innovative høreapparater, der dækker hele spektret fra lavpris til højprisapparater.

11 Ledelsesberetning Rekordår for William Demant Holdingkoncernen I 24, 1året for virksomhedens start, opnåede William Demant Holdingkoncernen sit bedste resultat nogensinde. Koncernens vækst har været stigende hen over hele året især drevet af introduktionen af Oticon Syncro. Koncernen går således ind i 25 med fortsat optimisme. De væsentligste resultater kan sammenfattes således: Koncernen realiserede en vækst i lokal valuta på 14,3%. Den organiske vækst var 14,1%. Omsætningen blev på DKK 4,3 mia. svarende til en stigning i danske kroner på 11,2%. Resultat af primær drift (EBIT) blev på DKK 1.4 mio., hvilket gav en overskudsgrad på 23,3%. Overskudsgraden for andet halvår af 24 var 24,7%. Nettoresultatet steg med 15,9% til DKK 716 mio., og resultat pr. aktie (EPS) steg med 21,6% til DKK 1,7. Væksten blev betydeligt bedre end forventet ved årets start og svarer til de forventninger, der senest blev udmeldt ved offentliggørelsen af koncernens kvartalsorientering for tredje kvartal. Koncernens aktiviteter i anledning af Oticons 1års jubilæum blev gennemført med succes. Ved indgangen til året havde vi identificeret forventede jubilæumsomkostninger på DKK 3 mio., men på grund af det tidsmæssige sammenfald mellem jubilæet og Oticons introduktion af Oticon Syncro var det muligt at få det kommercielt maksimale ud af de to begivenheder, hvorfor udgiften til jubilæet ikke kan udskilles selvstændigt. Udsving i kurserne på koncernens vigtigste samhandelsvalutaer, særligt USD, påvirker fortsat koncernens omsætning og resultat negativt. Omsætningen er således påvirket negativt med 2,7%, hvilket er en anelse mere end ventet ved udgangen af første halvår. Koncernens valutaafdækning bevirker, at påvirkningen af EBIT forsinkes. I takt med de faldende valutakurser vil afdækningen af nettoflowet i koncernens samhandelsvalutaer ske til lavere kurser. Dette har i 24 påvirket driftsresultatet væsentligt, og selskabet vurderer, at der sammenlignet med de realiserede kurser i 23 har været en samlet negativ effekt på DKK 78 mio., hvilket er på niveau med forventningerne ved indgangen til året. Koncernens vækst har også betydet et øget antal medarbejdere beskæftiget med produktudvikling, der primært foregår i tilknytning til koncernens hovedsæde i Hellerup. De nuværende rammer er imidlertid ikke længere tilstrækkelige til at rumme denne vækst, så i slutningen af 24 købte koncernen et nyt domicil i Smørum. Den nyindkøbte ejendom vil i løbet af første halvår 25 blive indrettet efter koncernens behov og forventes at stå klar til indflytning i løbet af sommeren 25. Forretningsvilkår Høreapparater Set over hele 24 har det globale marked for høreapparater udviklet sig på linje med koncernens langsigtede forventninger til markedsvæksten på 35%. Som i tidligere år har der været udsving hen over året, ligesom der har været betydelige forskelle i efterspørgselsmønstret på de enkelte markeder. Det er forbundet med stor usikkerhed at udtale sig generelt om de kortsigtede markedstendenser såvel bagud som fremadrettet da der er store regionale forskelle i markedsudviklingen og en vis følsomhed i de enkelte markeder over for enkeltbegivenheder. Efter en periode hvor markedsvæksten i salget af høreapparater har været koncentreret om midtprissegmentet, har vi over de seneste 12 måneder set en tendens til øget spredning af salget på de forskellige prissegmenter. De billigste apparater er blevet bedre og indeholder forholdsvis generiske og sammenlignelige brugerfordele, hvorfor der i denne ende af markedet har været øget fokus på pris som konkurrenceparameter. Omvendt har vi med introduktionen af Oticon Syncro set startskuddet til øget differentiering i den dyre ende af markedet og dermed en fastholdelse eller øgning af priserne på denne type apparater. Syncro blev introduceret i april 24, og efterspørgslen har indtil videre udviklet sig meget positivt. Det må dog forventes, at konkurrencen i highendsegmentet vil blive øget i løbet af første halvår af 25, efterhånden som de konkurrenter, der i øjeblikket ikke har produkter i dette segment, introducerer nye produkter. Det er imidlertid vores forventning, at de bedre produkter i den dyre ende af markedet kan være med til at fastholde den positive udvikling for highendmarkedet som helhed. 9

12 William Demant Holding A/S 1 Ud over Syncro har en række andre nyintroducerede produkter påvirket forretningsområdets udvikling positivt. Oticon introducerede i årets første måned Atlas Plus og GO. Bernafon introducerede samtidig Symbio XT og senere på året i forbindelse med EUHAmessen i Frankfurt i oktober en helt ny produktfamilie, Neo. Samlet har koncernens høreapparatselskaber øget salget af egenproducerede apparater med 13,3%, hvilket skal ses i sammenhæng med en markedsstykvækst på omkring 5%. Koncernens to høreapparatvirksomheder vil også i 25 introducere nye produkter. Vigtigheden af konstant at kunne tilbyde nye produkter med nye brugerfordele og koncepter understreges af det faktum, at over halvdelen af de egenproducerede høreapparater, koncernen solgte i 24, er introduceret inden for de sidste to år. Oticon er koncernens største forretningsområde og har gennem årene bidraget væsentligt til koncernens vækst, hvilket også var tilfældet i 24. Det har dog også haft betydning for koncernens udvikling, at Bernafon i 24 har været i stand til at vende den nedgang i omsætningen, som skyldtes, at Bernafon mistede kontrakten med den australske stat i 23. Bernafon har i 24 oplevet en kraftig forbedring af salget til de kommercielle markeder. Ud over konkurrencen på brugerfordele og produktkoncepter oplever koncernens høreapparatselskaber et behov for stor fleksibilitet i forhold til distributionsleddet. Det betyder i enkelte tilfælde, at man som producent skal være villig til at tilbyde sine kunder en udtrædelsesmulighed i form af opkøb eller andet i forbindelse med generationsskifte o.l. Ligeledes er det nødvendigt at deltage som finansieringskilde, når vigtige kunder ønsker at ekspandere deres forretning. Koncernen har i løbet af 24 gennemført enkelte mindre opkøb i distributionsleddet og i begrænset omfang stillet finansiering til rådighed for eksisterende og nye kunder. Vi nævnte i Årsrapport 23, at høreapparatindustrien de seneste år har arbejdet med en ny teknologi til fremstilling af individuelle skaller til i øretapparater. Teknologien er baseret på 3Dscanning af øreaftrykket, som modelleres på en pc, hvorefter selve skallen fremstilles automatisk ved hjælp af en 3Dprinter. Oticon og Bernafon har i løbet af 24 implementeret den nye skalteknologi på fem af koncernens største produktionssteder og vil i begyndelsen af 25 indføre teknologien på yderligere to større produktionssteder. På kort sigt vil der ikke være større besparelser forbundet med den nye teknologi, men det forventes, at producenterne ved udviklingen af nye typer i øretapparater på længere sigt vil kunne reducere timeforbruget til fremstillingen væsentligt, ligesom der også er en tiltro til, at individualiseringen bliver mere nøjagtig end med den traditionelle teknik. Den nye produktionsteknologi kan derved medvirke til en reduktion af antallet af apparater, der skal korrigeres for fejl i formgivningen. Koncernens detailaktiviteter har udviklet sig mere positivt end det underliggende marked. Diagnostiske Instrumenter Diagnostiske Instrumenter har oplevet god vækst i 24, og vi vurderer, at forretningsområdet har øget sin markedsandel i løbet af året. Der har været en svag vækst i det underliggende marked i 24, som forventes at fortsætte ind i 25. Forretningsområdets vækst har været fordelt på mange forskellige produkter. Interacoustics begyndte i andet kvartal salget af Affinity, som er et pcbaseret audiometer og tilpasningssystem. Produktet, som vil understøtte den fremtidige vækst, er på nuværende tidspunkt introduceret på de fleste markeder med modulerne AUD (Audiometer), REM (Real Ear Measurement) og HIT (Hearing Instrument Test). Forretningsområdet har fortsat sin effektivisering af produktion og logistik. Personlig Kommunikation Forretningsområdet består af Phonic Ear og Sennheiser Communications. Efter en omstrukturering i 23 har Phonic Ear vendt udviklingen i 24. Phonic Ear dækker i dag fire produktområder: FMudstyr, lydanlæg (Soundfield), høretekniske hjælpemidler (ALD Assistive Listening Devices) og høretekniske hjælpesystemer (ALS Assistive Listening Systems). FMudstyr, der bl.a. omfatter Lexissystemet, som blev introduceret i 23, sælges i stigende grad sammen med høreapparater og har i første halvår bidraget til væksten, men set over hele året har udviklingen været flad. Der har været en jævn vækst i salget af høretekniske hjælpemidler og lydanlæg (Soundfield), der bl.a. bruges som højttalersystem i klasseværelser, og som har vist sig at have en positiv betydning for børns indlæringsevne. Sennheiser Communications, koncernens joint venture inden for headsets, har levet op til forventningerne og øger fortsat salget af headsets til telekommunikation og pc er. Sennheiser Communications har i 24 udvidet sin produktportefølje inden for de fleste produktområder.

13 Regnskab 24 Omsætning og valutaforhold Omsætningen i 24 blev DKK 4.33 mio. svarende til en vækst i DKK på 11,2%. Målt i lokale valutaer blev væksten 14,3%. Den organiske vækst i 24 var DKK 533 mio. eller 14,1% korrigeret for en negativ valutapåvirkning på 2,7%. Omsætningen er på niveau med de senest udmeldte forventninger, men væsentligt over forventningerne ved årets start. Langt den største del af væksten har været organisk, idet der i 24 kun er foretaget tre mindre opkøb i henholdsvis Italien, Skotland og Finland. Disse opkøb har bidraget med mindre end,2 procentpoint til væksten. Da en stor del af salget sker på det amerikanske marked og derfor faktureres i USD, er omsætningen særligt følsom over for udviklingen i USD. I 24 var den realiserede kurs for USD 599, hvilket er 9% lavere end i 23. USD er i årets sidste måneder blevet svækket yderligere i forhold til DKK og vil derfor også i 25 påvirke koncernens omsætning negativt, hvis de nuværende kurser er gældende resten af året. Koncernens vigtigste samhandelsvalutaer er USD, JPY og GBP: Valutakurser USD JPY GBP 31. december , Realiseret kurs , december , Realiseret kurs , december , Realiseret kurs januar , Ved anvendelse af de i januar realiserede kurser ses det, at koncernomsætningen i 25 samlet set vil have modvind fra valuta på 2%. 96% af koncernens salg finder sted uden for Danmark, og omsætningen i DKK påvirkes derfor betydeligt af udviklingen i udenlandsk valuta. Nedenstående graf viser den indekserede udvikling i koncernens samhandelsvalutaer. Udviklingen er beregnet på grundlag af omsætningsfordelingen på de forskellige valutaer i 24, der er opgjort til de enkelte måneders realiserede gennemsnitskurs. Nettoomsætning (DKK mio.) Til realiseret kurs Til realiseret kurs januar Ændring 12,8% 4,5% 1,9% Ændringer i valutakurserne søges dækket ved indgåelse af valutaterminskontrakter, således at netto budgetterede pengestrømme afdækkes med en horisont på 624 måneder. I takt med den faldende USDkurs er det desuden lykkedes at få omlagt en større del af koncernens indkøb til USD, hvilket har påvirket forventningerne til nettoflowet i de forskellige valutaer og dermed forbedret koncernens samlede valutaafdækning ind i 25. Ved udgangen af 24 havde koncernen indgået valutaterminskontrakter svarende til en værdi af DKK 982 mio. (DKK 951 mio. pr. 31. december 23) med en markedsværdi på DKK 35 mio. 11

14 William Demant Holding A/S (DKK 31 mio. pr. 31. december 23). De væsentligste kontrakter afdækker følgende valutaer og perioder: Valuta Afdækningsperiode Sikringskurs USD 13 måneder 61 JPY 9 måneder 5,74 EUR 8 måneder 746 Udviklingen i Oceanien har som forventet været påvirket af tabet af kontrakten med den australske stat midt i 23. Til trods herfor har koncernen fastholdt det samlede salgsniveau, hvilket understreger en stærk udvikling i det kommercielle salg i Australien og New Zealand. Omsætningsfordeling i koncernen (DKK mio.) 23* 23** 24** Høreapparater Koncernen afdækker ligeledes enkelte investeringer i udenlandske datterselskaber ved optagelse af lån i den pågældende valuta. I de tilfælde, hvor goodwill i tidligere regnskabsår er straksafskrevet over egenkapitalen, behandles den del af låntagningen, der vedrører den erhvervede goodwill, som valutasikring af det fremtidige afkast af datterselskabsinvesteringen. Pr. 31. december er der på egenkapitalen indregnet DKK 161 mio. vedrørende ovenstående kurssikring. Ved udgangen af 24 udgjorde sådan låntagning i udenlandsk valuta DKK 298 mio. Koncernen har i det forløbne år oplevet en meget fin vækst på det amerikanske marked, der særligt har været drevet af vækst i kerneforretningen og Diagnostiske Instrumenter, mens salgsudviklingen i de øvrige aktivitetsområder i USA har været mere afdæmpet. Samlet set har Nordamerika oplevet en vækst på 18,4% målt i lokal valuta, hvilket er højere end koncernens vækst i øvrigt, men grundet USDudviklingen har regionens andel af koncernomsætningen i 24 været svagt faldende til 35% mod 36% i 23. Omsætningen i Europa udgjorde 48% af koncernomsætningen. Koncernen har oplevet en fornuftig vækst på samtlige europæiske markeder. Diagnostiske Instrumenter Personlig Kommunikation I alt * Opgjort til 23valutakurser **Opgjort til 24valutakurser Samtlige koncernens forretningsområder har i 24 haft en tilfredsstillende vækst, der for alle forretningsområdernes vedkommende har ligget over markedsvæksten. Væksten har været størst i koncernens kerneforretning engrossalg af høreapparater, der rapporteres som en del af forretningsområdet Høreapparater og i Diagnostiske Instrumenter. Kerneforretningen er vokset med 14,9% en vækst, der som tidligere beskrevet er drevet af de nye produkter, som er introduceret i løbet af 24. Væksten har været særligt kraftig i andet halvår. Omvendt har Personlig Kommunikation haft en flad udvikling i andet halvår efter en kraftig vækst i første halvår, som skyldes introduktionen af Lexis midt i 23. Koncernens detailaktiviteter, der udgør 2% af koncernomsætningen, har vist en fornuftig udvikling i salget, og særligt Hidden Hearing har formået at vokse kraftigere end det underliggende marked.

15 Bruttoresultat Koncernen har forbedret sit bruttoresultat med 13,4% til DKK mio., og målt i faste kurser har forbedringen været 14,9%. Dermed er bruttomarginen forbedret fra 65,2% i 23 til 66,4%, hvilket kan tilskrives øget volumen gennem det samme produktionsapparat. Dette har været muligt, fordi koncernen igennem flere år har fokuseret på at udvikle apparater, der indeholder færre løntimer, på en bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet og på en højere grad af forædling af eksternt indkøbte komponenter. Derudover har det øgede salg af højprisapparater, der giver et relativt højere bruttobidrag pr. produkt, medvirket til forbedringen af bruttoresultatet. Kapacitetsomkostninger Som det fremgår af nedenstående tabel, er koncernens samlede kapacitetsomkostninger ikke steget i samme takt som omsætningen, hvilket har påvirket overskudsgraden positivt. Kapacitetsomkostninger (DKK mio.) Procentvis ændring i DKK lokal valuta Forsknings og udviklingsomk ,9% 11,% Distributionsomk ,8% 14,6% Administrationsomk ,7% 13,7% I alt ,4% 13,8% Forsknings og udviklingsomkostninger I tråd med koncernens fortsatte satsning på forskning og udvikling er omkostningerne hertil steget med 9,9% (11,% målt i faste kurser). Dette er en kraftigere stigning end stigningen i det underliggende marked og dermed en understregning af, at koncernen ser investeringer i forskning og udvikling som afgørende for koncernens langsigtede konkurrenceevne. Det er således koncernens evne til konstant at være innovativ og bringe produkter med stadigt bedre brugerfordele på markedet, som skal drive den fremtidige vækst. Erhvervelsen af den nye domicilejendom i Smørum er en del af den fokuserede satsning på udvidelse af koncernens udviklingsaktiviteter, herunder sikring af de bedste faciliteter for koncernens fortsatte udvikling. Udviklingsfunktionerne i William Demant Holdingkoncernen samarbejder på tværs af forretningsområder og verdensdele, således at knowhow og viden udnyttes optimalt. Derved sikres det, at basisteknologier og specialkompetencer udviklet til bestemte formål ét sted i koncernen genanvendes i andre sammenhænge, således at udviklingsressourcerne udnyttes optimalt. Koncernen har væsentlige udviklingscentre i Danmark, Schweiz, Tyskland og USA. Koncernen indgår i øvrigt i diverse netværk af forskere og forskningsinstitutioner verden over. Distributionsomkostninger Distributionsomkostningerne, som udgør den væsentligste del af koncernens kapacitetsomkostninger, er steget med 11,8% eller 14,6% målt i lokal valuta svarende til udviklingen i salget. Distributionsomkostningerne for 24 indeholder samtlige omkostninger, der er afholdt til kunderelaterede aktiviteter i forbindelse med Oticons 1års jubilæum og introduktionen af Oticon Syncro. Ligeledes har en fornuftig vækst i koncernens detailaktiviteter, der relativt set har højere distributionsomkostninger end den øvrige forretning, medvirket til stigningen i distributionsomkostningerne. 13

16 William Demant Holding A/S 14 Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne er i 24 steget med 11,7%. Målt i faste kurser har stigningen været 13,7%. Årets resultat Resultat af primær drift (EBIT) udgør DKK 1.4 mio., hvilket er en stigning på 17,4% og svarer til de senest udmeldte forventninger. Dermed er koncernens overskudsgrad steget til 23,3% for hele 24. Overskudsgraden for andet halvår af 24 udgør 24,7%. Den underliggende udvikling i indtjeningen har været bedre, end det rapporterede resultat viser, idet de faldende valutakurser over de seneste knap tre år har betydet, at valutaafdækningen af koncernens transaktioner i 24 er sket til lavere kurser end i 23. Ligeledes har der været en negativ translationseffekt i forhold til resultaterne i koncernens udenlandske datterselskaber. Vi vurderer, at dette har haft en samlet negativ effekt på DKK 78 mio. i 24. Amortisering af goodwill udgør DKK,5 mio. Indtægter fra associerede virksomheder udgør DKK 4,4 mio. Disse indtægter kommer fra HIMSA, hvorigennem høreapparatindustrien samarbejder om en fælles softwareplatform, NOAH. De finansielle poster, netto var i 24 DKK 38,6 mio. mod DKK 28,2 mio. i 23. Stigningen skyldes dels en øget pengebinding i varelagre og debitorer i løbet af året, dels at de finansielle poster i 23 var positivt påvirket af kursreguleringer og skattefrie rentegodtgørelser, der havde engangskarakter. Koncernen har hen over året tilbagekøbt egne aktier for i alt DKK 611 mio., hvilket er i overensstemmelse med koncernens politik om at benytte aktietilbagekøb til at give selskabets aktionærer mulighed for et løbende afkast. Resultat før skat er steget til DKK 966 mio., hvilket er en stigning på 16,7%. Skat af årets resultat udgør DKK 249 mio., hvilket giver en effektiv skattesats på 25,8%. Udviklingen i den effektive skattesats er i tråd med koncernens forventninger om en svagt stigende skattesats, der på sigt forventes at stige mod et niveau svarende til skattesatsen for selskaber i Danmark. Årets resultat udgør DKK 716 mio., hvilket giver et resultat pr. aktie (EPS) på DKK 1,7 svarende til en stigning på 21,6% i forhold til sidste år. Den relativt kraftigere vækst i resultat pr. aktie i forhold til udviklingen i årets resultat skyldes koncernens løbende tilbagekøb af aktier, der i 24 har reduceret det gennemsnitlige antal aktier med 2,9 mio. aktier sammenlignet med 23. Selskabet har i 24 erhvervet egne aktier for i alt DKK 611 mio. Pr. 7. marts 25 udgør selskabets beholdning aktier, hvilket svarer til 2,6% af aktiekapitalen. På den kommende generalforsamling stiller bestyrelsen forslag om, at selskabskapitalen nedskrives med det antal aktier, der på det tidspunkt er i egenbeholdningen. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens beslutning, at hele årets resultat overføres til selskabets frie reserver. Renterisiko pr. 31. december 24 (DKK mio.) Vægtet Løbetid Under 1 år 15 år Over 5 år I alt forrentning Finansielle anlægsaktiver, 44,9 2, 46,9 Likvide beholdninger 126,4,, 126,4 Rentebærende aktiver 126,4 44,9 2, 173,3 2,5% Prioritetsgæld,4 1,9,5 2,8 Langfristet anlægslån 1,2 378,4, 388,6 Rentebærende kortfristet gæld 662,4,, 662,4 Rentebærende gæld 673, 38,3,5 1.53,8 2,8% Nettoposition 546,6 335,4 1,5 88,5 2,9% Koncernen har fastlåst renten på en del af den langfristede gæld ved hjælp af rente swaps på henholdsvis USD 17 mio. og EUR 5 mio. På disse swaps er der pr. 31. december 24 opgjort et ikkerealiseret tab på DKK,9 mio. I forbindelse med købet af det nye hovedsæde vil der i første kvartal 25 blive hjemtaget et fastforrentet langfristet kreditforeningslån i størrelsesordenen DKK 2 mio. Provenuet vil nedbringe den rentebærende kortfristede gæld.

17 I forbindelse med koncernens tilbagekøb af egne aktier har William Demants og Hustru Ida Emilies Fond meddelt selskabet, at Fonden løbende vil sælge aktier til markedet for at undgå en stigning i ejerandelen og derigennem sikre likviditeten i aktien. Fonden vil søge at fastholde sin ejerandel på 665%. Egenkapital og kapitalforhold Egenkapitalen udgør ved udgangen af 24 DKK 651 mio. svarende til en egenkapitalandel på 26,7%. Udviklingen i koncernens egenkapital (DKK mio.) Egenkapital 1. januar Valtutakursregulering af tilknyttede virksomheder m.v Værdiregulering af sikringsinstrumenter Nedskrivning af egne aktier Provenu ved salg af egne aktier til medarbejdere 15 Årets resultat Øvrige reguleringer 7 6 Egenkapital 31. december Koncernens pengestrømme, finansiering og likviditet Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde i 24 DKK 735 mio., hvilket er et mindre fald i forhold til 23. Udviklingen skyldes dels en øget skattebetaling, dels en øget pengebinding i varelagre og debitorer. Udvikling i koncernens pengestrømme fordelt på hovedposter (DKK mio.) Årets resultat Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, ekskl. virksomhedskøb Frie pengestrømme Virksomhedskøb 7 3 Køb af egne aktier Øvrige finansieringsaktiviteter Årets nettovirkning De frie pengestrømme eksklusive køb af virksomheder udgør DKK 369 mio., hvilket er lavere end forventet i starten af året og hovedsageligt skyldes købet af den nye domicilejendom. Korrigeres der for købet af ejendommen, udgør frie pengestrømme eksklusive køb af virksomheder DKK 54 mio. Investeringer Nettoinvesteringerne i materielle anlægsaktiver eksklusive køb af virksomheder og ny domicilejendom udgjorde i 24 DKK 14 mio., hvilket er som forventet ved årets start. I 25 forventes et lidt højere niveau på DKK 162 mio. bl.a. pga. den fortsatte udbygning af produktionskapaciteten inden for ny skalteknologi i koncernens salgsselskaber samt investeringer i nyt teknisk måleudstyr i forbindelse med udflytningen til det nye domicil og udviklingscenter i Smørum. Hertil kommer færdiggørelse, ombygning og indretning af det nye domicil med ca. DKK 8 mio. Samlet set forventes investeringerne i materielle anlægsaktiver i 25 at andrage DKK mio. Engangsinvesteringerne i 25 medfører, at koncernens udviklingsorganisation i de nye rammer vil være rustet til fortsat vækst i de kommende år. Koncernens samlede investeringer udgjorde i 24 DKK 44 mio., hvori er inkluderet købet af ejendommen i Smørum, finansieringstiltag i forhold til kunder og køb af immaterielle anlægsaktiver i form af patenter. Koncernens investeringspolitik er, at der normalt udelukkende erhverves egne ejendomme til produktionsformål, men ejendommen i Smørum kunne erhverves til en endog meget attraktiv kvadratmeterpris, hvorfor selskabet har fundet det mest fordelagtigt selv at stå som ejer. Ejendommen er erhvervet for DKK 171 mio., der finansieres med realkreditlån, og vil efter en større ombygning for at imødekomme selskabets ønsker og behov stå i en samlet pris af DKK 25 mio. Med et attraktivt finansieringsmarked og en scrapværdi på ejendommen, der tager højde for den lave kvadratmeterpris, vil ejendommens regnskabsmæssige driftsog finansieringsomkostninger ikke overstige koncernens nuværende udgifter til ejendommen i Hellerup til trods for at der er tale om mere end det dobbelte areal. Derved er ejendommen gearet til en yderligere vækst uden en tilsvarende omkostningsstigning. Balancen Koncernens samlede balance er øget med 21,1% til i alt DKK 2,4 mia. På aktivsiden fordeles stigningen hovedsageligt på grunde og bygninger (købet af nyt hovedsæde) og på tilgodehavender fra salg. Det er i 24 stort set lykkedes at holde øvrige aktivposter på niveau med 31. december 23, 15

18 William Demant Holding A/S 16 hvilket er meget tilfredsstillende. Varebeholdninger er kun øget i begrænset omfang trods de mange introduktioner i løbet af året. Investeringen i nyt hovedsæde er finansieret fuldt ud ved lånoptagelse via koncernens bankkreditter, og størstedelen heraf forventes i første kvartal af 25 omlagt til et fastforrentet langfristet kreditforeningslån. Ledelse og medarbejdere På selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 24 modtog direktør Niels Boserup (formand) og direktør Nils Smedegaard Andersen begge genvalg. Direktør Jørgen Mølvang (næstformand) fratrådte på grund af alder. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med direktør Niels Boserup som formand og direktør Lars Nørby Johansen som ny næstformand. Ved udgangen af 24 var der 4.51 medarbejdere i koncernen. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i løbet af året (omregnet til antal fuldtidsansatte) var 4.49 (4.272 i 23), hvoraf de var ansat i Danmark (1.25 i 23). efter 25 erhverver ret til et fratrædelsesvederlag svarende til et års løn. Selskabet har ikke aktieoptionsprogrammer el.lign. Videnressourcer William Demant Holdingkoncernens idégrundlag danner udgangspunkt for koncernens målsætning om vedvarende vækst i omsætning og resultat. Heraf fremgår det bl.a., at koncernens virksomheder vil fastholde en høj innovationsgrad gennem en fleksibel og videnbaseret organisationsform. Det er en forudsætning for koncernens fortsatte konkurrenceevne, at koncernen har en omfattende audiologisk viden samt et bredt spektrum af kompetencer inden for design af integrerede kredsløb til avanceret analog og digital behandling af lydsignaler, udvikling af tilpasningssoftware for den bedst mulige tilpasning af høreapparater, design af mikroforstærkere og dertil hørende akustiske systemer samt udvikling og produktion af mikromekaniske komponenter. Koncernens forsknings og udviklingsaktiviteter er yderligere beskrevet på side 13 under Forsknings og udviklingsomkostninger. Omsætningen pr. medarbejder udgør DKK 958., hvilket er en stigning på 5,8% i forhold til 23. Væksten har været 8,8% målt i faste kurser. En væsentlig årsag til koncernens succes er medarbejdernes professionalisme, engagement og arbejdsomhed. Bestyrelsen benytter derfor lejligheden til at takke koncernens medarbejdere for den store indsats, der er ydet i jubilæumsåret 24. Incitamentsprogrammer Koncernen har med totre års interval tilbudt sine medarbejdere at købe aktier til favørkurs afhængigt af løn og anciennitetsforhold. Aktierne bliver efter købet båndlagt i fem år. I 24 har vi igen med succes gennemført en sådan medarbejderaktieordning, hvor ca. halvdelen af koncernens ca. 4.5 medarbejdere valgte at købe i alt aktier til en samlet pris af DKK 15 mio. Favørelementet udgjorde på købstidspunktet DKK 32 mio. Desuden er der i forbindelse med koncernens jubilæum i juni måned udloddet aktier til koncernens medarbejdere. Disse aktier vil i henhold til gældende lovgivning være båndlagt i syv år. Efter henholdsvis udlodningen af jubilæumsaktier og salget af medarbejderaktier er omkring 8% af koncernens medarbejdere nu aktionærer i selskabet. Der er indgået aftale om, at William Demant Holdings administrerende direktør for hvert fjerde års yderligere ansættelse Koncernens produkter bliver til i et samspil mellem mange forskellige fagspecialister, der hver især har en dybtgående viden om eget fagområde og samtidig en forståelse for andre fagområder og for helheden. For at udnytte kompetencer og viden på tværs af organisationen bliver der brugt betydelige ressourcer på kommunikation og videndeling, bl.a. gennem en fælles ITplatform, en høj grad af åbenhed, udveksling af medarbejdere mellem koncernens virksomheder og en flad organisation. Oticon Fonden I Årsrapport 23 orienterede ledelsen om Oticon Fondens investeringsstrategi. William Demant Holding A/S og Oticon Fonden har i løbet af 24 samarbejdet i overensstemmelse med denne strategi. Konkret har Oticon Fonden gennemført væsentlige investeringer i ejendomsselskabet Jeudan A/S, der er noteret på Københavns Fondsbørs, og i medicoselskabet Össur hf., der er noteret på den islandske børs i Reykjavik. Corporate governance Nørbyudvalget fremlagde i slutningen af 21 en række anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark. Selskabet drøfter løbende corporate governance, og hvorledes man over for aktionærerne kan sikre en god selskabsledelse. Det er bestyrelsens opfattelse, at corporate governance i William Demant Holdingkoncernen lever op til de grundlæggende principper, som kommer til udtryk i Nørbyudvalgets rapport. Der er på selskabets hjemmeside mulighed for at få et mere detaljeret overblik over koncernens holdning til og håndtering af en række af de principper, som er udtrykt i Nørbyudvalgets rapport.

19 Selskabet har valgt ikke at offentliggøre kvartalsregnskab, men i stedet at udsende kvartalsorienteringer. Kvartalsorienteringerne indeholder en beskrivelse af markedssituationen samt en overordnet beskrivelse af koncernens aktiviteter i det forgangne kvartal i forhold til tidligere udmeldte forventninger til omsætning og resultat. Det er selskabets vurdering, at en kvartalsvis offentliggørelse af regnskabstal ikke vil bidrage til en bedre forståelse af selskabets aktiviteter. Det er ligeledes selskabets vurdering, at kvartalsvise regnskaber vil give nogle meget kortsigtede målepunkter, som kan give et misvisende billede af udviklingen, da selskabets aktiviteter i et givet kvartal vil variere betydeligt fra år til år. Forventninger til fremtiden Selskabet forventer, at koncernens omsætningsvækst vil fortsætte i 25, men det fortsatte kursfald i koncernens samhandelsvalutaer ventes at reducere den rapporterede omsætning med 2%, hvorfor der forventes en omsætning i 25 på niveau DKK 4,54,6 mia. Der forventes således en organisk vækst på 69%. Generalforsamling William Demant Holding A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 5. april 25 kl. 16. i Pyramidesalen, Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til selskabets reserver. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb svarende til selskabets beholdning af egne aktier umiddelbart inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen fratræder administrerende direktør Lars Nørby Johansen og administrerende direktør Michael Pram Rasmussen i henhold til selskabets vedtægter. Bestyrelsen indstiller begge til genvalg. De underliggende markeder for koncernens produkter vurderes at vokse med 35%, hvilket i forhold til den forventede vækst kræver, at koncernen fortsat vinder markedsandele i 25. Det forventes, at den kraftige fremgang i koncernens underliggende indtjeningsevne kan fortsætte i 25. I takt med de fortsat faldende samhandelsvalutaer vil afdækningen af koncernens valutatransaktioner i 25 ske til lavere kurser end i 24. Ligeledes vil resultaterne i koncernens udenlandske datterselskaber blive optaget til lavere kurser. Selskabet vurderer, at den samlede negative effekt heraf vil være omkring DKK 3 mio. fra 24 til 25. Til trods herfor forventes en vækst i resultat af primær drift (EBIT) til mellem DKK 1.5 mio. og DKK 1.1 mio., hvilket vil give en overskudsgrad på mellem 23,5% og 24,5%. Indtjeningen pr. aktie forventes at stige med omkring 1%. Det forventes, at konkurrenterne i løbet af 25 fortrinsvis vil introducere produkter i højprissegmentet, hvilket kan betyde en øget konkurrence for Oticon Syncro. Selskabets forventninger er derfor behæftet med lidt større usikkerhed end i tidligere år. Tilsvarende betyder forventningerne om en tiltagende konkurrence i løbet af året, at væksten i både omsætning og indtjening vil være kraftigst i første halvår. Koncernregnskabet for 25 vil blive aflagt efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS), og sammenligningstallene for 24 vil blive tilpasset hertil. Ud fra de nuværende standarder forventes ingen væsentlige ændringer i resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. De mindre ændringer, som forventes, er beskrevet under Anvendt regnskabspraksis på side

20 William Demant Holding A/S 18 Aktionærinformation Kapitalforhold Den registrerede selskabskapital udgør pr. 31. december 24 nominelt DKK fordelt på ligeså mange aktier a DKK 1. Samtlige aktier har de samme rettigheder, og aktierne er ikke inddelt i aktieklasser. William Demants og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Fonden), Gentofte, har oplyst, at Fonden besidder 6% af selskabskapitalen. Selskabet har i 24 erhvervet egne aktier for i alt DKK 611 mio. Ved generalforsamlingen den 25. marts 24 blev selskabskapitalen nedskrevet med nominelt DKK ved annullering af selskabets egne aktier. Pr. 31. december 24 udgjorde beholdningen af egne aktier styk (2% af selskabskapitalen) efter henholdsvis salg og udlodning af aktier til koncernens medarbejdere i løbet af 24. Pr. 7. marts 25 udgør beholdningen styk svarende til 2,6% af selskabskapitalen. Bestyrelsen stiller på den kommende generalforsamling forslag om, at selskabskapitalen nedskrives med det antal aktier, der på det tidspunkt er i egenbeholdningen. Børsinformation DKK Højeste kurs Laveste kurs Ultimo kurs Markedsværdi, DKK mio Gns. antal aktier* 73,72 74,16 73,31 69,95 67,5 Antal aktier, ultimo* 74,2 74,8 71,94 68,53 66,11 *Mio. styk, eksklusive egne aktier Kursudvikling William Demant Holding William Demant Holdingaktien er optaget til notering på Københavns Fondsbørs og indgår i KFXindekset, der sammensættes af de 2 mest omsatte aktier på den danske fondsbørs. Udbyttepolitik Bestyrelsen indstiller til den kommende generalforsamling, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 24. Det er selskabets opfattelse, at tilbagekøb af egne aktier giver mulighed for en mere dynamisk tilrettelæggelse af udbyttepolitikken. Bestyrelsen har således givet ledelsen bemyndigelse til på selskabets vegne at tilbagekøbe William Demant Holdingaktier under hensyntagen til koncernens løbende tilgang af likviditet. Insiderregister I henhold til værdipapirhandelsloven er selskabet forpligtet til at etablere og opretholde et insiderregister. Insiderregistret omfatter over 6 personer, som qua deres tilknytning til selskabet kunne have intern viden om koncernens forhold, der kunne være af betydning for handlen med selskabets aktier. Personer, der er optaget i insiderregistret, kan kun handle med selskabets aktier i en begrænset periode efter selskabets rapportering til Københavns Fondsbørs. Ligeledes er disse personer forpligtet til at meddele køb og salg af selskabets aktier til selskabet. Ved udgangen af januar 25 var den samlede aktiebesiddelse blandt selskabets insidere styk. Investorinformation På kan der søges yderligere information om koncernen og dens forretningsområder. Investorer kan desuden kontakte Kenneth Aaby Sachse og Stefan Ingildsen på telefon eller på Væsentligste fondsbørsmeddelelser i marts Årsrapport marts Afholdelse af ordinær generalforsamling 13. maj Kvartalsorientering første kvartal maj Medarbejderaktieprogram 28. juni Kapitalnedsættelse 18. august Halvårsrapport november Kvartalsorientering tredje kvartal december Køb af ny domicilejendom Finanskalender marts Årsrapport april Afholdelse af ordinær generalforsamling 12. maj Kvartalsorientering første kvartal august Halvårsrapport november Kvartalsorientering tredje kvartal 25

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 2005-01 7. marts 2005 Offentliggørelse af Årsrapport 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 2005-01 7. marts 2005 Offentliggørelse af Årsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 251 7. marts 25 Offentliggørelse af Årsrapport 24 Rekordår for William Demant Holdingkoncernen Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag godkendt Årsrapport 24. Nærværende

Læs mere

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 2005-18 17. august 2005 William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele betydelig vækst i såvel indtjening som pengestrømme Koncernen realiserede

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 2004-02 3. marts 2004 Offentliggørelse af Årsrapport 2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 2004-02 3. marts 2004 Offentliggørelse af Årsrapport 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 242 3. marts 24 Offentliggørelse af Årsrapport 23 Solid organisk vækst i William Demant Holding A/S Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag godkendt Årsrapport 23.

Læs mere

William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004

William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004 H a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 4 1. januar - 30. juni 2004 William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004 Koncernomsætningen på DKK 2.067 mio. steg med 11%

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 19

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 19 Å r s r a p p o r t 2 3 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 19 Ledelses og revisionspåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 Årsrapport 25 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 22 Ledelses og revisionspåtegning 24 Historien om Kongebakken 26

Læs mere

Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni

Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni Halvårsrapport 2006 1. januar 30. juni William Demant Holding A/S Halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter 3 Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 5 Ledelsespåtegning 10 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

1. januar juni. William Demant Holding A/S

1. januar juni. William Demant Holding A/S H a l v å r s r a p p o r t 2 2 1. januar - 3. juni William Demant Holding A/S Hovedtal og nøgletal Resultatposter, mio. dkk 1. halvår 22 1. halvår 21 Ændring i procent Året 21 Nettoomsætning 1.976,8 1.648,5

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere