PENSIONSKONCEPT TEKNISK OG ADMINISTRATIVT PERSONALE SUNDHED TRYGHED FRIHED INFORMATION TIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PENSIONSKONCEPT TEKNISK OG ADMINISTRATIVT PERSONALE SUNDHED TRYGHED FRIHED INFORMATION TIL"

Transkript

1 PENSIONSKONCEPT SUNDHED TRYGHED FRIHED INFORMATION TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIVT PERSONALE

2 MEDARBEJDERE OG SKOLEFORENINGERNE KÆRE MEDARBEJDER Sundhed, tryghed og frihed er temaerne for den pensions ordning, som skoleforeningerne står bag at kunne tilbyde alle de teknisk og administrative medarbejdere uden for overenskomst. Vi tilstræber hele tiden at blive bedre på alle om råder, og det er bag grunden for, at vi i samarbejde med Willis, som er Danmarks største forsikrings mægler, løbende gennem går og forbedrer vores pensionsordning. Sundheden sikres igennem et tilbud om en frivillig behandlings forsikring, der indeholder mange muligheder for behandling, og som kan være med til at tage skavankerne i opløbet, inden de bliver til alvorlige sygdomme. Trygheden har vi forsøgt at skabe med en for sik ringspakke, som kan sikre dig og din familie, hvis uheldet skulle være ude. Vi har lavet en basis dæk ning for erhvervs evnetab, død og kritisk sygdom som pt. er placeret hos Topdanmark Pension. Udover basisdækningen har du mulig hed for at tilvælge yderligere in dividuel forsikrings dækning. Forsikringspakken indeholder desuden produktet Willis Stifinder, som hjælper dig efter 14 dages sygdom. Friheden til at leve det liv, du ønsker dig som pensionist, opnår du gennem en pensionsopsparing, der er tilpasset dine personlige ønsker. Fremover får du større frihed til at vælge opsparingsform, samtidig med at du får uvildig og kompetent råd givning, når du skal vælge imellem forskellige inve sterings- og opsparingsmuligheder. Hver enkelt medarbejder tilbydes en individuel pensionssamtale med en uvildig rådgiver fra Willis. Her vil du kunne få en kvalificeret rådgivning om, hvad der passer til dig. Således har du et godt ud gangs punkt for at træffe det valg, som bedst muligt sikrer dig sundhed, tryghed og frihed. For at give dig et bedre overblik over pensionsordningens mange forsikringsdækninger har vi valgt at gøre lidt mere ud af informationen om pensionskonceptet med denne informationsbrochure og en interaktiv præ sen ta tion, som du finder på God fornøjelse med dine nye muligheder!

3 FLEKSIBILITET I PENSIONSORDNINGEN Dine ønsker og behov for forsikring og pensionsopsparing ændrer sig afhængig af, hvilken livsfase du befinder dig i... Som ung skal du etablere dig, så her giver det langt større mening at bruge penge på en lejlighed og en flybillet til kæresten i Paris i stedet for at spare op til en pensionisttilværelse, der alligevel fortaber sig i fremtidens tåger. Herefter stifter du måske familie, og sammen med glæden ved at blive forældre følger også endeløse bekymringer, så du bliver nu også interesseret i at sikre dig selv og dine kære, hvis fremtiden viser sig mindre gunstig end planlagt. Dit særlige behov for tryghed via gode forsikringer fortsætter, mens dine børn stadig bor hjemme og er afhængige af dig og den tilværelse, du kan byde dem. Men en dag flyver de fra reden, og helt automatisk begynder dit fokus ganske langsomt at stille sig ind på tanken om, at du engang vil nå pensionsalderen. De forventningsfulde forestillinger om alt det, du gerne vil opleve, får dig helt automatisk til at overveje økonomien. Kan den holde til ferier og det gode liv, du har vænnet dig til? Det er derfor vigtigt, at du løbende overvejer, om du har behov for at justere din forsikrings- og pensionsordning, så den passer til den fase af livet, som du befinder dig i. Alder Livsfase Single/ Par uden børn Familie med små børn Familie med store børn Familie med voksne børn Udvikling Karriere Karriereudvikling Uddannelse Typisk lederalder Personlig udvikling Stor know-how Fokus på: Løn og fleksibilitet Fokus på: Tryghed og fleksibilitet Fokus på: Tryghed og fleksibilitet Fokus på: Seniorpolitik og opsparing Forebyggelse Behandling Forsikring Opsparing Symbolforklaring Høj interesse Jævn interesse Lav interesse

4 BASISDÆKNINGER ERHVERVSEVNETAB 30% AF DIN ÅRSLØN Dækningen udbetales, når din erhvervs evne har været nedsat med mindst halvdelen uafbrudt i 3 måneder. Du modtager ydelsen, indtil dækningen udløber, eller til du bliver rask. Du betaler almindelig indkomstskat af udbetalingen. KRITISK SYGDOM KR. Hvis du får stillet en alvorlig diagnose, som er omfattet af kritisk sygdoms forsikringen, vil du være berettiget til at modtage erstatningen. Udbetalingen er skattefri, og erstatningsbeløbet er til fri disposition. DØD 150% AF DIN ÅRSLØN Udbetalingen er som udgangspunkt skattefri for dine efterladte, så du har ikke fradrag for præmien. Du kan dog også vælge, at udbetalingen skal være skattepligtig, så du får fradrag for præmien. Udbetalingen sker automatisk til dine"nærmeste pårørende", men du kan ændre dette via en begunstigelseserklæring. PRÆMIEFRITAGELSE Indbetalingen af pensionsbidraget overtages af forsikringsselskabet, når erhvervsevnen har været nedsat med mindst 50% uafbrudt i 3 måneder, og så længe tilstanden varer. Dog længst indtil forsikringens udløb eller du dør. Dermed bevares de etablerede forsikringsdækninger og indbetalinger til pensionsopsparingen. HELBREDSOPLYSNINGER Når du er blevet tilmeldt pensionsordningen, modtager du en foreløbig oversigt over dine forsikringsdækninger (dækningsbevis). På dækningsbeviset er der taget forbehold for din helbredstilstand på indmeldelsestidspunktet. Du skal med andre ord ikke afgive en personlig helbredserklæring ved indtrædelsen, men det er vigtigt, at du selv gør noget aktivt for at fjerne forbeholdet, således at du er sikker på, hvilke dækninger der er accepteret af pensionsselskabet. Forbeholdet kan fjernes ved at returnere en blanket med nogle spørgsmål om førtidspension, fleksjob og lignende, som vil være vedlagt dækningsbeviset. Det vil fremgå af dækningsbeviset, hvordan du skal forholde dig. Ønsker du på et senere tidspunkt at forhøje dækningerne eller indbetalingerne, vil du skulle afgive personlige helbredsoplysninger. Kontakt Willis' pensionsspecialister på telefon , hvis du har spørgsmål. WILLIS STIFINDER Willis Stifinder er et rådgivningskoncept, der kan hjælpe dig allerede fra den 14. sygefraværsdag, så der hurtigt kan igangsættes individuelle tiltag, der kan være med til at hindre et længerevarende sygefraværsforløb. Rådgivningen varetages primært af sygeplejersker, der fungerer som din uvildige tovholder i hele forløbet, men der er også tilknyttet uvildige socialrådgivere og konsulenter, der fungerer som specialister i det omfang, der er behov for i den enkelte sag. Du kan kontakte Willis Stifinder på telefon

5 TILVALGSDÆKNINGER ERHVERVSEVNETAB OP TIL 80% AF DIN ÅRSLØN Du kan yderligere tilvælge op til 30% forsikringsdækning til solidarisk pris. Det vil sige, at alle i pensionsordningen betaler den samme pris for forsikringen, uanset alder og køn. Du kan desuden tilvælge andre 20%, hvor prisen beregnes indivi duelt, og dermed opnå op til i alt 80% af din årsløn i forsikringsdækning ved tab af din erhvervsevne. VISSE KRITISKE SYGDOMME OP TIL KR. Du kan yderligere tilvælge op til kr. forsikringsdækning til solidarisk pris. Det vil sige, at alle i pensionsordningen betaler den samme pris for forsikringen, uanset alder og køn. Herudover kan tilvælges yderligere kroners dækning til individuel pris. DØDFALDSSUM OP TIL 800% AF DIN ÅRSLØN Du kan yderligere tilvælge op til 300% forsikringsdækning til solidarisk pris. Det vil sige, at alle i pensionsordningen betaler den samme pris for forsikringen, uanset alder og køn. Du kan desuden tilvælge andre 350%, hvor prisen beregnes indivi duelt og dermed opnå op til i alt 800% i forsikringsdækning ved død. BØRNEPENSION OP TIL 25% AF DIN ÅRSLØN Du kan vælge, at der udbetales en månedlig ydelse til dine børn, indtil de fylder 21 år, hvis du dør, inden dækningen udløber. Udbetalingen går på børnenes frikort og er derfor skattefri, indtil dette er opbrugt. TIDLIGSTE TIDSPUNKT FOR PENSIONERING Ifølge Tilbagetrækningsreformen, som blev endeligt vedtaget af regeringen i 2012, afhænger folkepensionsalderen fremover af, hvornår du er født. Er du født i 1953 og tidligere, har du folkepensionsret ved 65 år. Er du født i 1954, henholdsvis 1. og 2. halvår, har du folkepensionsalder ved henholdsvis 65½ og 66 år. Er du født i 1955, 1. halvår, har du folkepensionsalder ved 66½ år. Er du født i andet halvår 1955 og indtil udgangen af 1962, har du folkepensions alder ved 67 år. Er du født i 1963 og indtil udgangen af 1966, har du folkepensionsalder ved 68 år. Er du født i 1967 og indtil udgangen af 1970, har du folkepensionsalder ved 69 år. For personer født efter 1970 indek - seres folkepensionsalderen, i takt med at levealderen stiger. GRUPPELIV Som medarbejder kan du ikke selv tilvælge gruppelivsordningen. Tilvalget af gruppe livsforsikringen foretages af din arbejdsgiver på vegne af jer ansatte. Du har dog mulighed for individuelt at fravælge Gruppelivsforsikringen efterfølgende, hvis du ønsker det. Med en gruppe livsdækning sikres din familie en økonomisk hånds ræk ning i en vanskelig situation ved dødsfald og kritisk sygdom. Du kan spørge din arbejdsgiver, om din skole er omfattet af gruppelivsforsikringen, eller du kan kontakte Willis på:

6 OPSPARINGSMULIGHEDER TOPDANMARK KLASSISK OPSPARING I Klassisk Opsparing beregnes der på baggrund af dine indbetalinger en pensionsydelse, som Topdanmark garanterer. For at leve op til garantien investeres der relativt forsigtigt. Dit depot bliver løbende tilskrevet en rente, som bliver fastsat af Topdanmark ud fra det bagvedliggende investeringsafkast. Forrentningen er således meget stabil, men forventes at være lav. TOPDANMARK PROFILPENSION Profilpension er et livscyklusprodukt, hvor du automatisk får nedtrappet din risiko, jo tættere du kommer på pensionering. Du har mulighed for at vælge en risikoprofil, der passer dig personligt. Dit depot bliver løbende tilskrevet afkastet af de underliggende investeringer, og du vil derfor dagligt opleve udsving på depotet. TOPDANMARK LINK PENSION I Topdanmark Link får du adgang til en lang række forskellige investeringsfonde, som du selv skal sammensætte til en portefølje. Du bestemmer således selv risikoniveauet. Dit depot bliver løbende tilskrevet afkastet af dine valgte investeringsfonde, og du vil derfor dagligt opleve udsving på depotet. PENSIONSTYPER Du kan oprette din firmapensionsordning som ratepension, livrentepension og/eller en aldersforsikring. Det er muligt at kombinere de tre opsparingstyper. Ratepension: En ratepension bliver udbetalt i en aftalt periode, der kan strække sig fra 10 til 25 år. Jo længere udbetalingsperioden er, desto lavere bliver de årlige udbetalinger. Indbetalinger til ratepension er fuldt fradragsberettigede, men du kan maksimalt indbetale i alt kr. årligt (2015) til denne pensionstype. Det er vigtigt, at du kontakter Willis, hvis du indbetaler til andre ratepensionsordninger. Livrentepension: Indbetaling over kr. årligt (2015) skal anvendes til en livsvarig livrente pension, ellers har du ikke fradrag. Hele op sparingen er garanteret udbetalt ved dødsfald inden pensionering. Ved pensionering kan du vælge at tilknytte forsikringsdækning ved dødsfald til livrentepensionen. Aldersforsikring/aldersopsparing: Du får ikke fradrag for indbetalingen til en alders forsikring/aldersopsparing, og du kan maksimalt indbetale i alt kr. årligt (2015). Aldersforsikringen/aldersopsparingen udbetales som en engangsudbetaling. Udbetalingen er skattefri og modregnes ikke efter gældende regler i folkepensionen. Det er vigtigt, at du kontakter Willis, hvis du indbetaler til anden aldersforsikring/aldersopsparing.

7 SUNDHED OG BEHANDLING (FRIVILLIG) HURTIG BEHANDLING Via Mølholm Forsikring får du en behandlingsforsikring, som giver dig mulig hed for at blive behandlet inden for 10 arbejdsdage på privat hospital eller privat klinik. Du skal ikke afgive personlige helbredsoplysninger for at indtræde i ordningen. Du har mulighed for frivilligt at tilvælge denne behandlingsforsikring. EKSEMPLER PÅ DÆKNINGER Afklarende diagnose, forundersøgelse, operation inkl. efterfølgende genoptræning, medicinsk efterbehandling og efterkontrol. Ambulant fysioterapi og kiropraktik dækkes uden begrænsninger i eget netværk. Ubegrænset psykiatrisk behandling og psykologhjælp inden for eget netværk. Behandling hos diætist, akupunktør og/eller zoneterapeut. BEHANDLING AF TIDLIGERE SKADER Forsikringen dækker de lidelser, der er opstået tidligere, men allerede planlagt og igangværende behandling dækkes ikke. KRONISKE LIDELSER Kroniske lidelser er ikke dækket, da disse ikke kan kureres eller langvarigt forbedres, men Mølholm Forsikring tilbyder op til 12 årlige vedligeholdelsesbehandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut og/eller akupunktør. Følgesygdomme af kroniske lidelser dækkes uanset, hvornår den kroniske lidelse er opstået. SÅDAN BRUGER DU MØLHOLM FORSIKRING Har du tilvalgt forsikringen, skal du kontakte Mølholm Forsikring på telefon , hvis du får brug for forsikringen. Det er nødvendigt, at du går til egen læge og får en henvisning inden første behandling (gælder dog ikke behandlinger hos kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør, fodterapeut, ergoterapeut og stressbehandling hos psykolog). Skader kan også anmeldes elektronisk via Vær opmærksom på, at skader og sygdomme, der er opstået akut, ikke er dækket. Her skal du fortsat opsøge egen læge eller skadestuen. Der kan være be handlinger, hvor Mølholm Forsikring henviser til det offentlige, fx kræftbehandling. MEDDÆKNING AF DIN FAMILIE Din ægtefælle eller samlever kan vælge at tilmelde sig behandlingsforsikringen. For ægtefælle/samlever gælder, at når forsikringen har været i kraft i 6 måneder, dækker den tidligere opståede lidelser, uanset om der har været symptomer i karensperioden. Der er også mulighed for tilmelding af eventuelle børn under 21 år til forsikringen. Er der 2 betalende voksne, er alle dine børn under 21 år dog automatisk meddækket. TILMELDING TIL FORSIKRINGEN Du tilmelder dig ved at indsende en tilmeldingsblanket i udfyldt stand. Du finder tilmeldingsblanketten på under afsnittet "behandling" og tryk dernæst på "tilmelding". Betaling for forsikringen sker ved privat opkrævning hos dig.

8 UVILDIG RÅDGIVNING SKOLEFORENINGERNE.WILLISVIEW.DK Du kan også finde pensionskonceptet på internettet på som er en interaktiv præsentation, hvor du kan læse meget mere om forsikringsdækningerne og opsparingsmulighederne. Du kan også se præsentationen på din smartphone indtast adressen eller scan denne barcode: Præsentationen bliver løbende opdateret med hensyn til justeringer i fx forsikringsdækningernes størrelse og dine valgmuligheder. Her med er du sikker på altid at have adgang til pensionsordningens indhold og muligheder. PERSONLIG RÅDGIVNING Vi er alle forskellige og befinder os måske tilmed i forskellige livsfa ser, så derfor har Skoleforeningerne valgt at stille en pen sionsmægler til din rådighed for at sikre, at pensionsordningen bliver tilrettet dine ønsker og behov. Som ny medarbejder vil du automatisk blive kontaktet af en rådgiver fra Willis. Som forberedelse vil det være en god idé, at du har en oversigt over dine eksisterende forsikringer og pensionsopsparinger. Denne oversigt kan du nemt hente på ved at logge på med dit NemID. Din seneste lønseddel såvel som CPR-nr. på din evt. ægtefælle/samlever og børn er også relevante oplysninger til rådgivningssamtalen. For at kunne rådgive dig bedst muligt, stiller rådgiveren fra Willis dig nogle spørgsmål, som kan virke private, men som er nød vendige, for at de kan hjælpe med at sikre dig og din familie bedst muligt. Rådgiveren fra Willis ind taster dine ønsker og dine data i en behovsanalyse, som beregner dine muligheder. Du får naturligvis en kopi af behovs analysen. NYTTIGE LINKS På Willis' hjemmeside kan du finde relevant nyhedsinformation om forsikring og pensionsforhold. På kan du få et overblik over din pensionsordning, uanset hvilken pensionsleverandør du har. Du kan logge på med dit NemID. Du kan finde opdateret information om offentlige ydelser på På har du mulighed for at hente oplysninger om din personlige pensionsordning. På har du mulighed for at hente oplysninger om din behandlingsforsikring. Du kan også indsende skadesanmeldelse via hjemmesiden. Opstår der tvivl om oplysningerne i informationsmaterialet i forhold til kontrakten, er det kontrakten, der er gældende. Har du spørgsmål, kan du ringe til Willis' pensionsspecialis ter, på telefon eller skrive en mail til: Beløbsgrænser er 2015-tal og reguleres årligt. Som eksisterende medarbejder kan du efter behov booke tid til en pensionssamtale med en rådgiver hos Willis. Du kan selv booke en tid via willisview.dk under fanen "rådgivning" eller ringe til Willis på telefon Nærum Aarhus Odense Aalborg Holstebro Rundforbivej 303 Brendstrupgårdsvej 13 Finlandgade 1 Nyhavnsgade 14, 4 th Nupark 49 F 2850 Nærum 8200 Aarhus N 5000 Odense C 9000 Aalborg 7500 Holstebro Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Willis Kommunikation KAB december 2015

PENSIONSKONCEPT SUNDHED TRYGHED FRIHED

PENSIONSKONCEPT SUNDHED TRYGHED FRIHED PENSIONSKONCEPT SUNDHED TRYGHED FRIHED MEDLEMMER OG FORENING KÆRE MEDLEMMER Sundhed, tryghed og frihed er temaerne for den pensions ordning, vi tilbyder medlemmerne. Vi tilstræber hele tiden at blive bedre

Læs mere

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PENSIONS- INTRODUKTION Pension og livsforsikring er ikke emner, som vi tænker meget over i det daglige. Ikke desto mindre er det spørgsmål, som kan have stor betydning for

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Grundkursus. Hvad indeholder en moderne pensionsordning og hvordan virker dækningerne? v/ Annemette Sloth, Århus

Grundkursus. Hvad indeholder en moderne pensionsordning og hvordan virker dækningerne? v/ Annemette Sloth, Århus Grundkursus Hvad indeholder en moderne pensionsordning og hvordan virker dækningerne? v/ Annemette Sloth, Århus Agenda Den moderne pensionsordning Hvordan virker dækningerne? Pensionsopsparing Udbetalingsformer

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING

PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING SUNDHED TRYGHED FRIHED MEDARBEJDERE OG VIRKSOMHED Kære medarbejder Opbygningen af langsigtede og tætte medarbejder relationer handler dybest set om at skabe et miljø af gensidig

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Indehaverpension Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Som selvstændig eller ejer af en mindre virksomhed kan du købe Indehaverpension

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning Danica Sundhedssikring Pensionsordning Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring dig mulighed for selv at bestemme,

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Få en god pension med PKAprivat Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Dine fordele i PKA En af Danmarks bedste renter - 4,8 pct. i 2016 Meget lave omkostninger Du kan samle dine pensioner

Læs mere

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det er til dig, der selv står for din pension eller ønsker

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Fakta om din pension hos

Fakta om din pension hos Fakta om din pension hos Lidt om dine muligheder hos PGA PGA har forhandlet en god aftale i stand på pension, privathospital forsikring samt livsforsikring og tab af arbejdsevne. Pensionsordning giver

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Forsikringsmægler Ensure: Er en uvildig ekspert i en svært gennemskuelig branche. Repræsenterer ikke ét forsikringsselskab men kunderne. Sidder ALTID på kundens side

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

Sammenligning af Topdanmark og Nordea Liv & Pension

Sammenligning af Topdanmark og Nordea Liv & Pension Skoleforeningerne Sammenligning af og Nordea Liv & Pension Dato: November 2016 Skoleforeningerne 2 Indledning Skoleforeningerne har igennem mange år ønsket at tilbyde en god pakkeløsning til den gruppe

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Privatpension. Pension og forsikring i én samlet pakke. Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke

Privatpension. Pension og forsikring i én samlet pakke. Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke Privatpension Pension og forsikring i én samlet pakke Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke Privatpension er en samlet løsning til dig, der ønsker en pensionsordning med gode vilkår

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præsentation for SKAT

Præsentation for SKAT 1 Præsentation for SKAT Dagens program CO II Pension Sammensætning Overblik CO II Konto Helbredssikring Et godt medlemstilbud Dine muligheder i PFA Min Pension Servicekoncept 2 Strukturreformen - Der er

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Pension. Viden til tiden

Pension. Viden til tiden Pension Viden til tiden Lidt om mig Søren Markersen Manager, Teknik chef Deloitte Pension Management Exam. Pensionsrådgiver Exam. Assurandør Tryg SEB Pension Danica Pension Pensionsgruppen (Skandia) Agenda

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension DINE SOCIALE RETTIGHEDER Pension Forord I denne pjece bliver førtids- og folkepensionen beskrevet. Førtidspensionsreglerne er delt op i to dele: Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 2003 eller

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 2. september 2008 Perst. nr. 048-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forord SAMPENSION Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente Tjenestemandspension

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser Pensionering og økonomi Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser 1 Pensionsplanlægning Pensionsformer og offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente 2 Hvorfor

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse)

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Forsikredes fulde navn Personoplysninger Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere