Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7"

Transkript

1 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen. Rapporten skal udarbejdes et år efter, at tilladelsen er taget i brug, dvs. hvis tilladelsen er taget i brug den 1. januar 2012, så skal rapporten udarbejdes efter den 31. december Rapporten skal sendes til Spillemyndigheden senest 14 måneder efter, at tilladelsen er taget i brug. Dvs. hvis tilladelsen er taget i brug den 1. januar 2012, så skal rapporten være Spillemyndigheden i hænde senest den 1. marts Rapporten kan alene udfyldes og afleveres på dansk, dog kan den udfyldes på engelsk, hvis der samtidigt indleveres en autoriseret oversættelse. Indehavere af tilladelse til både at udbyde væddemål og onlinekasino skal kun aflevere én rapport. Medmindre andet tydeligt fremgår af punktet i rapporten, så skal de udfyldes med oplysninger samlet for væddemål og onlinekasino. Angående landbaseret væddemål vil alene enkelte punkter i rapporten være relevante. Rapporten indeholder fire dele. Del 1, 2 og 4 skal udfyldes af tilladelsesindehaveren. Del 3 skal udarbejdes af en af Spillemyndigheden godkendt virksomhed. På Spillemyndighedens hjemmeside er det muligt at finde oplysninger om, hvilke virksomheder der er godkendt til at udarbejde rapporten. Rapporten skal kun handle om spil udbudt på det danske marked og spilkonti tilhørende danske kunder. Hvis der udbydes spil på Grønland, skal informationer vedrørende dette inkluderes i rapporten. Beløbsfelter skal udfyldes med beløb i danske kroner. På rapportens side 1 skal det anføres hvilke valutaer, der er omregnet fra. Det skal samtidig anføres hvilken omregningsdato- og kurs, der er anvendt. Ved indskud skal forstås samme beløb, som anvendes ved beregningen af afgiften på spil. Del 1, statistiske oplysninger Punkt 1 Punkt 1.1 skal indeholde antallet af endelige spilkonti på det tidspunkt, hvor rapporten udarbejdes. Bemærk, at spilkonti, der var oprettet inden tilladelsen trådte i kraft, og som efterfølgende er konverteret til en endelig dansk spilkonto, også er omfattet. Antallet af endelige spilkonti skal under punkt 1.2. fordeles på køn og alder. De sidste fire cifre i CPRnummeret kan anvendes til at bestemme kønnet på en person. Kvinder har et lige nummer, og mænd har et ulige nummer. De første seks cifre i CPRnummeret består af dag, måned og år, dvs. DD- MM-ÅÅ-XXXX. Punkt 2 Punkt 2.1 skal udfyldes med oplysning om spillere, der har forsøgt at oprette en spilkonti i det forgangne år, men af en eller anden grund er blevet nægtet oprettelse af spilkonto. I punkt 2.2 skal det med antal oplyses, hvilke årsager der har været til, at en person er nægtet oprettelse af spilkonto. Punkt 3 ROFUS Punkt 3 skal udfyldes med antal spillere, der har forsøgt at logge ind på deres spilkonti, selv om de var registreret i ROFUS. Antallet skal fordeles på

2 Vejledning til rapport om udbud af spil 2/7 spillere, som har udelukket sig midlertidigt fra spil, og spillere, som har udelukket sig endeligt fra spil. Punkt 4 Log-in med digital signatur I punkt 4.1 skal det oplyses, hvor mange gange spillerne har logget ind på deres spilkonti ved brug af digital signatur. Antallet af log-in skal oplyses samlet for alle spilkonti pr. måned. Årstallet udfyldes med fx 2012, og efterfølgende anføres antallet af log-in. Hvis tilladelsen er taget i brug midt på året, fx i juni 2012, så vil månederne juni til december vedrøre 2012 og januar til maj vedrøre Log-in uden digital signatur I punkt 4.2 skal det oplyses, hvor mange gange spillerne har logget ind på deres spilkonti uden brug af digital signatur, fx fra en mobil applikation. Antallet af log-in skal oplyses samlet for alle spilkonti pr. måned. Årstallet udfyldes med fx 2012, og efterfølgende anføres antallet af log-in. Hvis tilladelsen er taget i brug midt på året, fx i juni 2012, så vil månederne juni til december vedrøre 2012 og januar til maj vedrøre Punkt 5 Lukning af spilkonti Punkt 5 vedrører spilkonti, der er lukket i det forgangne år. Det samlede antal spilkonti, der er lukket, anføres i punkt 5.1. Dette tal fordeles efterfølgende på spilkonti, der er lukket på henholdsvis tilladelsesindehaverens initiativ og spillerens initiativ. Til sidst skal I under punkt anføre de hyppigste årsager til, at spilkonti lukkes på tilladelsesindehaverens initiativ. Punkt 6 Suspension Reglerne om suspension af spilkonti findes i 23 i bekendtgørelse om onlinekasino og 20 i bekendtgørelse om online væddemål. Punkt 6.1 indeholder det samlede antal spilkonti, der er suspenderet i det forgangne år, uanset om suspensionen er endt med en endelig lukning af spilkontoen eller ej. I punkt 6.2 anføres det antal suspensioner, der er endt med en endelig lukning af spilkontoen. Punkt 7 og 8 Kundeselvbegrænsning Punkt 7, udelukkelse fra spil Tilladelsesindehaveren skal stille en funktion til rådighed, så spillerne har mulighed for at udelukke sig midlertidigt eller endeligt fra at spille hos en tilladelsesindehaver. Denne mulighed skal stilles til rådighed jf. 18 i bekendtgørelse om onlinekasino og 16 i bekendtgørelse om online væddemål. Oplysningerne i punkterne 7.1 til 7.3 skal være ekskl. spillere, der har valgt en spilpause på 24 timer. Under punkt 7.4 skal det anføres, hvor mange 24 timers afkølingsperioder, der er registreret i løbet af perioden, som rapporten dækker. Det betyder, at en spiller, der har haft 5 afkølingsperioder, skal tælle med 5 gange. Punkt 8, indbetalingsgrænse Reglerne omkring spillernes mulighed for at fastsætte en indbetalingsgrænse følger af 17 i bekendtgørelse om onlinekasino og 15 i bekendtgørelse om online væddemål. Spilleren skal have mulighed for at fastsætte daglige, ugentlige og månedlige indbetalingsgrænser. I punkt 8.1 anføres, hvor mange spillere der har valgt at fastsætte en indbetalingsgrænse. Hvis en spiller både har fastsat en daglig og en ugentlig

3 Vejledning til rapport om udbud af spil 3/7 indbetalingsgrænse, skal vedkommende kun tælle med én gang. I punkt 8.2 fordeles det samlede antal på daglige, ugentlige og månedlige grænser. I dette punkt kan en spiller godt tælle med flere gange. Hvis en spiller fx både har fastsat en ugentlig og en månedlig indbetalingsgrænse, så skal spilleren tælles med i begge felter. I punkt 8.3 skal I anføre, om spilleren har frit valg til at vælge indbetalingsgrænsen, eller om tilladelsesindehaveren har fastsat nogle beløbsgrænser, som spilleren kan vælge imellem. Spørgsmålet er således, om spilleren fx kan vælge en grænse på 392 kr. om dagen, eller om der er fastsat foruddefinerede valgmuligheder på fx 100 kr., 500 kr. og kr. Punkt 9 Klager Reglerne om behandling af klager findes i 35 i bekendtgørelse om onlinekasino og 29 i bekendtgørelse om online væddemål. I punkt 9.1 anføres det, hvor mange klager tilladelsesindehaveren har behandlet. Ved klager skal forstås skriftlige henvendelser fra spillerne. Det omfatter som udgangspunkt ikke henvendelser pr. telefon eller via live chat funktioner, medmindre tilladelsesindehaveren har behandlet henvendelser via disse kontaktkanaler som faktiske klager. I punkterne skal det anføres, hvor lang den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været, samt hvor mange sager der er behandlet på henholdsvis under og over 14 dage. Antallet, der skal anføres i punkt 9.4, svarer til det antal gange, tilladelsesindehaveren har informeret spilleren om, hvornår spilleren kan forvente afgørelse i sagen, da denne ikke kan behandles indenfor 14 dage. Punkt 10 Modregningsfri konto Spillernes midler skal indestå på en modregningsfri konto, jf. 12 i bekendtgørelse om onlinekasino og 11 i bekendtgørelse om online væddemål. Saldoen den 1. i måneden de første 12 måneder efter, at tilladelsen er taget i brug, skal anføres. Årstallet udfyldes med fx 2012, og efterfølgende anføres saldoen på kontoen. Hvis tilladelsen er taget i brug midt på året, fx den 1. juni 2012, så vil månederne juni til december vedrøre 2012 og januar til maj vedrøre Punkt 11 Overførsler til og fra spilkonti I punkt 11.1 ønskes oplyst, hvor meget spillerne samlet har overført til deres spilkonti fra deres bankkonti, betalingskort mv. Dvs. hvor mange penge spillerne har indbetalt på deres spilkonti. I punkt 11.2 ønskes oplyst, hvor meget spillerne i alt har fået udbetalt fra deres spilkonti, dvs. hvor mange penge de har trukket ud/hævet fra deres spilkonti til deres bankkonti. Dette omfatter samtlige udbetalinger fra spilkonti til spilleren, uanset om der er tale om gevinster eller midler, som spilleren selv har overført til spilkontoen Det er valgfrit, om spiludbydere med tilladelse til at udbyde både onlinekasino og væddemål vil opgøre tallene samlet eller opgøre dem for henholdsvis onlinekasino og væddemål. Det skal fremgå af opgørelsen, hvad tallene dækker. Punkt 12 Overførsler til og fra midlertidige spilkonti Punkt 12 drejer sig om overførsler til og fra midlertidige spilkonti. Med midlertidige spilkonti skal forstås spilkonti, der af en eller anden årsag ikke er blevet endelige og derfor er blevet lukket, fx

4 Vejledning til rapport om udbud af spil 4/7 fordi det ikke har været muligt at verificere spillerens identitet. I punkt 12.1 skal det oplyses, hvor meget der samlet er overført fra spillere til deres midlertidige spilkonti. I punkt 12.2 skal det oplyses, hvor meget der samlet er udbetalt af indsatte midler til spillere fra deres midlertidige spilkonti. Spilleren har mulighed for at få udbetalt midler, som spilleren selv har indsat på spilkontoen. I punkt 12.3 skal det oplyses, hvor meget der samlet har været i gevinster på de midlertidige spilkonti, men som ikke er kommet til udbetaling og derfor er tilfaldet tilladelsesindehaveren. I punkt 12.4 skal det oplyses, hvor mange midler der står på spilkonti, hvor det ikke har været muligt at udbetale beløbet. Det kan være situationer, hvor den midlertidige konto er lukket efter 30 dage, fordi det ikke har været muligt at foretage verifikation af spillerens identitet, og hvor tilladelsesindehaveren ikke har tilstrækkelige oplysninger til at udbetale indeståendet. Punk 13 Manuelle indsættelser og hævninger I punkt 13.1 skal der svares på, om tilladelsesindehaveren har foretaget manuelle indsættelser på spillernes spilkonto. De hyppigste årsager til, at der eventuelt foretages manuelle indsættelser, skal anføres i punkt I punkt skal det anføres hvor mange gange der er foretage manuelle indsættelser og i punkt skal det anføres, hvor stort et beløb, der samlet er indsat manuelt. Punkt 13.2 vedrører manuelle hævninger. Spørgsmålene svarer til spørgsmålene under punkt Punkt 14 White Label I punkterne 14.1 og 14.2 skal det oplyses, hvorvidt der anvendes white label selskaber. I bekræftende fald skal selskaberne oplistes med angivelse af antal spilkonti og BSI vedrørende det enkelte white label selskab. Information om udbudte spil Punkt 15 og 16 Væddemål Punkterne skal kun udfyldes af indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål. I punkt 15 skal det oplyses, hvilke typer væddemål der udbydes. Dette skal oplyses for henholdsvis online- og landbaseret væddemål, såfremt dette udbydes. Punkt 16 skal kun udfyldes, hvis der udbydes landbaseret væddemål. En væddemålsbutik er en butik, hvor minimum 51 % af indtægten stammer fra spil (ikke begrænset til væddemål). Punkt 17 og 18 Onlinekasino Punkterne skal kun udfyldes af indehavere af tilladelse til at udbyde onlinekasino. I punkt 17 skal det oplyses, hvilke typer spil indenfor onlinekasino der udbydes. I punkt 18 skal det oplyses, hvor mange versioner af de enkelte spiltyper der udbydes. Punkt 19 og 20 Markedsføring Under punkt 19 og 20 skal det anføres, hvilke medietyper der er anvendt til markedsføring, samt hvor stort et beløb der er anvendt til markedsføring både samlet og fordelt på medietyper.

5 Vejledning til rapport om udbud af spil 5/7 Del 2, redegørelse Der skal i selve rapporten gives en kort redegørelse for hver af de nævnte punkter. Der kan ikke vedlægges bilag eller lignende, der redegør for punkterne. Punkt Registrering af kunder Punkt 21 Reglerne for, hvordan tilladelsesindehaveren skal foretage registrering og identificering af kunder, fremgår af kapitel 2 i bekendtgørelse om onlinekasino og kapitel 2 i bekendtgørelse om online væddemål. Det er ikke i bekendtgørelserne endeligt fastsat, hvorledes identificeringsprocessen skal udføres. Dette besluttes af den enkelte tilladelsesindehaver. Tilladelseshaveren skal ved disse punkter beskrive, hvordan processen er tilrettelagt. Punkt 22 og 23 Den danske tilladelse kan alene anvendes til udbud af spil til personer, der fysisk opholder sig i Danmark. Dette gælder, uanset om personen er dansker eller ej. I punkterne skal det beskrives, hvordan dette sikres. Punkt 24 og 25 Lukning af spilkonti Punkt 24 handler om spillere, der har udelukket sig fra spil hos tilladelsesindehaveren. I punktet skal der redegøres for, hvordan I informerer om rådgivnings- og behandlingstilbud for ludomani. Punkt 25 handler om spillere, der har udelukket sig endeligt fra spil via ROFUS. I punkt 25.1 skal der svares på, om der er en automatisk procedure, der sikrer lukning af spilkonti, når der modtages information om, at en spiller har udelukket sig endeligt fra spil via ROFUS. Ved automatisk procedure skal forstås en procedure, der ikke kræver manuelle handlinger fra en person. Informationen om, at en spiller har udelukket sig endeligt i ROFUS, modtages typisk, hvis en spiller forsøger at logge ind på sin spilkonto, efter at vedkommende har udelukket sig endeligt fra spil i ROFUS. Det er ikke hensigten, at tilladelsesindehaveren skal foretage forespørgsler i ROFUS på andre tidspunkter end ved kontooprettelse og ved log-in. Proceduren vedr. lukning af konti sættes således typisk i gang, når spilleren forsøger at foretage log-in eller i øvrigt henvender sig til spiludbyderen, efter at vedkommende har registreret sig i ROFUS. I punkt 25.2 skal der redegøres for den automatiske procedure, og såfremt der ikke eksisterer en automatisk procedure, skal der redegøres for, hvordan det så sikres, at den udelukkede spillers spilkonto lukkes, og kundeforholdet afsluttes. Punkt Hvidvask Punkterne skal kun besvares af indehavere af tilladelse til at udbyde onlinekasino. Punkterne vedrører den særlige opmærksomheds-, undersøgelses- og underretningspligt, som påhviler indehavere af tilladelse til at udbyde onlinekasino. Reglerne fremgår af kapitel 2 og 10 i bekendtgørelse om onlinekasino. Punkt 26 Kravet fremgår af 4 i bekendtgørelsen vedr. online kasino. Punkt 27 Tilladelsesindehaveren skal have interne procedurer, der opfanger mistænkelige transaktioner i relation til hvidvask og finansiering af terrorisme. Her ønskes en kort beskrivelse af,

6 Vejledning til rapport om udbud af spil 6/7 hvilke transaktioner der anses som mistænkelige. Reglerne findes i bekendtgørelsens 29. Punkt 28 Hvis en transaktion anses som mistænkelig, har tilladelsesindehaveren, jf. bekendtgørelsens 30, en pligt til at undersøge transaktionen nærmere. Her skal det beskrives, hvordan transaktioner undersøges. Punkt 29 I punktet skal det angives, hvor mange transaktioner, der har væres anset som mistænkelige, der er blevet undersøgt. Punkt 30 Efter bekendtgørelsens 29, stk. 2, skal undersøgelser noteres og opbevares. Her skal beskrives procedurerne herfor. Punkt 31 og 32 Det er alene relevant at udfylde punkterne, hvis der accepteres kunder bosiddende i et andet land end Danmark på den danske tilladelse. Reglerne om registrering af politisk udsatte personer bosiddende i et andet land end Danmark fremgår af bekendtgørelsens 2. Punkt 33 Aftalt spil Match-fixing Punktet skal kun besvares af indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål. Punkterne handler om tilladelsesindehaveres pligt til at træffe foranstaltninger, der er egnede til at reducere risikoen for aftalt spil. Denne pligt fremgår af 22 i bekendtgørelse om online væddemål. Punkt 34 Markedsføring Punkt 34 handler om tilladelsesindehaverens markedsføring. Der skal i punktet redegøres for, hvordan det sikres, at der ikke sendes markedsføringsmateriale til spillere, der har udelukket sig selv fra spil. Der er tale om både midlertidig og endelig udelukkelse. Udelukkelsen kan være foretaget direkte i forhold til tilladelsesindehaveren eller via ROFUS. Del 3, vurdering Den godkendte virksomhed skal vurdere, hvorvidt der udbydes spil i overensstemmelse med reglerne i spilleloven og tilhørende bekendtgørelser. Det skal fremgå, hvis den godkendte virksomhed er bekendt med: 1. at der sker overtrædelser af reglerne eller 2. der er punkter, hvor der eventuelt sker overtrædelser af lovgivningen. Den godkendte virksomhed skal ikke forholde sig til de punkter, der indgår i de tekniske standarder i Spillemyndighedens certificeringsprogram. Fx fremgår det af bekendtgørelserne, at det af tilladelsesindehaverens hjemmeside skal fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene. Dette punkt skal certificeres efter punkt i de tekniske standarder, og den godkendte virksomhed skal derfor ikke vurdere, om dette er opfyldt. Modsætningsvis vedrørende registrering af spillere skal spilsystemet efter de tekniske standarder logge de oplysninger, der indhentes i forbindelse med verificering af spillerens identitet. Det er imidlertid ikke konkret fastsat, hvor oplysningerne skal indhentes, og her skal den godkendte virksomhed vurdere, om verificeringsprocessen er tilstrækkelig. Del 4, erklæring fra tilladelsesindehaver Hvis den godkendte virksomhed har angivet, at denne mener, at tilladelsesindehaveren overtræder reglerne, skal tilladelsesindehaveren i del 4 oplyse, om denne er enig i den godkendte virksomheds vurdering.

7 Vejledning til rapport om udbud af spil 7/7 Hvis tilladelsesindehaveren ikke er enig, skal denne begrunde hvorfor. Hvis tilladelsesindehaveren er enig, skal denne angive, hvornår forholdene er bragt i orden. Spillemyndigheden vil forholde sig til, om den angivne tidsperiode er tilstrækkelig, og vil kontakte tilladelsesindehaveren, hvis vi vurderer, at forholdende skal bringes i orden tidligere. Hvis den godkendte virksomhed er i tvivl, skal tilladelsesindehaverne forholde sig til, hvorvidt denne finder, at der foreligger en overtrædelse. Hvis tilladelsesindehaver vurderer, at der foreligger en overtrædelse, skal denne angive, hvornår forholdende er bragt i orden. Andet Hvis du har spørgsmål til rapporten, kan du kontakte Spillemyndigheden på

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/12 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/10 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Rapport for det første års udbud af spil

Rapport for det første års udbud af spil 1/13 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Rapport for det første års udbud af spil Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

Bekendtgørelse om online væddemål 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Bekendtgørelse om online væddemål 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde Skatteministeriet J.nr. 2018-8451 Bekendtgørelse om online væddemål 1) I medfør af 11, stk. 5, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, 67 og 78,

Læs mere

Bekendtgørelse om onlinekasino 1. I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes:

Bekendtgørelse om onlinekasino 1. I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Bekendtgørelse om onlinekasino 1 I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på drift af

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/12 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede væddemål¹ )

Bekendtgørelse om landbaserede væddemål¹ ) Skatteministeriet J.nr. 2018-8451 Bekendtgørelse om landbaserede væddemål¹ ) I medfør af 11, stk. 5, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, 67

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1 SCP.00.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Lovmæssigt grundlag for certificeringsprogrammet... 4 1.4 Version...

Læs mere

Inspektionsstandarder for online væddemål

Inspektionsstandarder for online væddemål SCP.02.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med inspektionsstandarderne... 4 1.1 Overblik over dette dokument... 4 1.2 Version... 4 2 Certificering... 5 2.1 Certificeringsfrekvens... 5 2.1.1 Første

Læs mere

ON 16 25% LINE SPILLE VÆDDEMÅL MATER LOTTERIER K A S I N O HESTE

ON 16 25% LINE SPILLE VÆDDEMÅL MATER LOTTERIER K A S I N O HESTE Året i tal 2017 Generel markedsandel Samlet BSI for det danske spilmarked var 9,2 mia. kr. i 2017. BSI for spilleautomater: 1,5 mia. kr.; Landbaserede kasinoer: 0,4 mia. kr.; Lotterier: 3,1 mia. kr., heraf

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

Vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Vejledning 30. oktober 2014 på kasinoområdet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Forord...

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om online væddemål 1)

Bekendtgørelse om online væddemål 1) BEK nr 66 af 25/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236510 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1358 af 12/12/2014 BEK

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Bekendtgørelse om onlinekasino 1)

Bekendtgørelse om onlinekasino 1) BEK nr 773 af 09/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-474 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1771 af 15/12/2017 Bekendtgørelse

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Rapport om ulovligt spil

Rapport om ulovligt spil Rapport om ulovligt spil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål SCP.02.02.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med inspektionsstandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens... 4 2.1.1 Første

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark. Version 1.11

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark. Version 1.11 Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.11 1 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Indhold 1 Indledning... 2 2 Spiludbyders købsbetingede spil... 3 2.1 Eksempler på købsbetingede spil... 3 2.2 Jackpots og puljer... 3 2.2.1

Læs mere

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 6. juni 2017 Statistik for spillemarkedet. 1 Indledning Det Danske spillemarkedet blev delvist liberaliseret I 2012, da markedet for væddemål og onlinekasino

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om onlinekasino 1)2)

Bekendtgørelse om onlinekasino 1)2) BEK nr 67 af 25/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236511 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1357 af 12/12/2014 BEK

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

SPILLERBETINGELSER Registrering som spiller hos BetBuzz kan kun foretages af en person, som

SPILLERBETINGELSER Registrering som spiller hos BetBuzz kan kun foretages af en person, som Vilkår for brug af BetBuzz Gældende fra 1. februar 2018 SPILLERBETINGELSER 1. Generelt 1.1. Nærværende generelle vilkår gælder for personer, der ønsker at oprette en netspilskonto på www.betbuzz.dk. Personer,

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Fredensborg Kantine

cpos Online Quickguide Version Fredensborg Kantine cpos Online Quickguide Version 1.1.0 Fredensborg Kantine https://fredensborg.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Skatteudvalget L 15 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 15 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 15 Bilag 6 Offentligt 12. november 2015 J.nr. 15-1958420 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 15 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Ændringer til tilladelsen

Ændringer til tilladelsen 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ændringer til tilladelsen Ændringer til tilladelsen til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino (se vejledningen) - her skrives navnet på den

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Diakonissestiftelsen

cpos Online Quickguide Version Diakonissestiftelsen cpos Online Quickguide Version 1.1.2 Diakonissestiftelsen https://diakonissestiftelsen.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

Rapport om ulovligt onlinespil

Rapport om ulovligt onlinespil Rapport om ulovligt onlinespil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer¹ )

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer¹ ) Skatteministeriet J.nr. 2018-8451 Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer¹ ) I medfør af 17, 41, stk. 1, og 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, og 67 og 78, stk. 5, i

Læs mere

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer om udbud af gættekonkurrencer Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark Vejledning 30. oktober 2014 Vejledning om udbud af gættekonkurrencer

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/8 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen til erklæringen) Den personlige erklæring skal indsendes til Spillemyndigheden,

Læs mere

Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017

Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017 Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017 2. kvartal 2017 15. september 2017 Statistik for spilmarkedet 1 Indhold A. Indledning... 2 B. Kvartalsstatistik for det Danske spilmarked... 3 C. Onlinekasinoer...

Læs mere

Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 2017

Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 2017 Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 3. kvartal 30. november 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 1 Indhold A. Indledning... 2 B. Kvartalsstatistik for det Danske spilmarked... 3 C. Onlinekasino... 5

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen Kendelse Afsagt den 6. februar 2018 i sag nr. BS FOR-1843/2017: Spillemyndigheden Englandsgade 25 5000 Odense C mod og Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård   Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Lemvig Ungdomsgård https://ug.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Der tillægges ikke et gebyr for korttransaktioner jf. gældende lovgivning.

Der tillægges ikke et gebyr for korttransaktioner jf. gældende lovgivning. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Inspektionsstandarder for online væddemål

Spillemyndighedens certificeringsprogram Inspektionsstandarder for online væddemål SCP.02.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 4 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 4 1.2 Formålet med inspektionsstandarderne... 4 1.3 Overblik over dette dokument... 5 1.4 Definitioner...

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet BEK nr 155 af 10/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0016 Senere ændringer

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Odense

cpos Online Quickguide Version Odense cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Odense https://odense.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Skatteministeriet Udkast Maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil I lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 1,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos Selskabsopretteren 16. oktober 2015 Sag 2015-8962 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos, CVR.nr.. Kontrolbesøget

Læs mere

Rapport om ulovligt spil

Rapport om ulovligt spil Rapport om ulovligt spil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 100 Bilag 1 Offentligt 14. november 2018 J.nr. 2018-4315 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Halsnæs

cpos Online Quickguide Version Halsnæs cpos Online Quickguide Version 1.1.7 Halsnæs https://halsnaes.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN UDBETALER

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Stevns Kommune Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Stevns Kommune   Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Stevns Kommune https://stevns.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer 1)

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer 1) BEK nr 466 af 19/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2899972 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landbaserede

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1)

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) Skatteministeriet J. nr. 13-5457626 Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015 Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) I medfør af 10, stk. 2, 36, stk. 2, 41,

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven.

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. Vekselkontoret 28. april 2015 Sag 2015-1946 /KAD Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen aflagde

Læs mere

NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar

NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar CITIUS, ALTIUS, FORTIUS -eller SPIL UDEN GRÆNSER Michael Bay Jørsel - Center for Ludomani - Danmark PROLOG Hvorfor indføres en ny spillelov?

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Odense https://odense.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Odense https://odense.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.7 Odense https://odense.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Dato: 28.04.2010 Side: 1 af 12 HC/PSO/aa Spilansvarlighed Kommentarer til forslag til Lov om spil Kære medlem af Folketingets skatteudvalg Efter en gennemgang

Læs mere

Spillemyndighedens tekniske standarder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens tekniske standarder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Myndighed... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Målgruppe... 5 1.4 Version... 5 1.5 Henvendelser... 5 2 Dokumentets opbygning... 6 3 Spilkonti... 6 3.1 Styring...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt 8. marts 2018 J.nr. 2018-618 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 197 af 23. januar 2018

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer 1)

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer 1) BEK nr 772 af 09/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-474 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landbaserede

Læs mere

Orientering om ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. juli 2017

Orientering om ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. juli 2017 Til samtlige kommuner, regioner, opstillingsberettigede partier til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg og partistøtteberettigede partier og kandidatlister (v/lokallisterne i Danmark) Slotsholmsgade

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Statistik for spilmarkedet 4. kvartal 2017

Statistik for spilmarkedet 4. kvartal 2017 Statistik for spilmarkedet 4. kvartal 4. kvartal 12. marts 2018 Statistik for spilmarkedet 1 Indhold A. Indledning... 2 B. Kvartalstatistik for det danske spilmarked... 3 C. Onlinekasino... 5 Spiltyper

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning til rapportering

Spillemyndighedens vejledning til rapportering Spillemyndighedens vejledning til rapportering af spil Dato Version Beskrivelse 1.7.2015 1.0 Dette dokument samler kravene direkte relateret til rapportering af spil data ved brug af standard records.

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen Kendelse Afsagt den 6. februar 2018 i sag nr. BS FOR-1843/2017: Spillemyndigheden Englandsgade 25 5000 Odense C mod HisG Denmark ApS Scandiagade 8 2450 København

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Retningslinjer for sårbarhedsscanning

Spillemyndighedens certificeringsprogram Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 3 1.2 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.3 Overblik over dette dokument...

Læs mere