Herlev sorterer! Din affaldsguide Fortæl os, hvordan du sorterer og vind en kurv med økologiske varer! Se bagsiden R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlev sorterer! Din affaldsguide 2014. Fortæl os, hvordan du sorterer og vind en kurv med økologiske varer! Se bagsiden R"

Transkript

1 Herlev sorterer! Din affaldsguide 2014 TIl alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fortæl os, hvordan du sorterer og vind en kurv med økologiske varer! Se bagsiden R Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2014

2 En succes der breder sig Mål for etageboliger: (husstand pr. år) 73,5 kg papir I Herlev Kommune vil vi blive bedre til at sortere affald i etageboliger og boligforeninger. Nogle ejendomme sorterer allerede, mens andre endnu ikke er kommet i gang. Derfor vil vi i de kommende år lave bedre løsninger til indsamling af papir, plast, glas, metal og pap i boligforeningerne. Erfaringer med sortering i områder med enfamiliehuse i kommunen viser tydeligt, at sortering faktisk nytter. Ikke så lidt endda! I gennemsnit har hver husholdning i enfamiliehusene sorteret hele 200 kg affald fra om året. Vi har på baggrund af succesen i enfamilieboliger sat nogle mål for, hvad vi tror en husstand i etagebolig kan sortere på et år. Vi ved, at god sortering hænger sammen med en god løsning. Derfor vil vi gerne finde løsningerne sammen med jer, der skal bruge dem i hverdagen. Derfor gennemfører vi i løbet af de næste fire år en række besøg i de enkelte foreninger, hvor vi sammen med viceværter og beboerrepræsentanter får en snak om, hvordan vi får skabt de bedste muligheder for sortering. Vi har lavet en plan for, hvornår vi besøger de enkelte foreninger. Du kan se planen på vores hjemmeside. Vi hører også gerne fra ildsjæle, som gerne vil hjælpe med at få ordningen godt i gang i den enkelte forening. Fra 2014 får de første 15 boligforeninger nye beholdere til sortering. Det er vigtigt at komme godt fra start. Vi vil derfor være i tæt kontakt med foreningerne for at sørge for, at de nye løsninger fungerer. 28,8 kg glas 17 kg pap 15,5 kg plast 7 kg metal Sortering nytter! Erfaringer med sortering af papir, glas, metal og plast i enfamiliehuse viser, at sortering betaler sig. I gennemsnit har hver familie i Herlev nemlig indsamlet 200 kg affald, som kan blive til nye ressourcer fx 640 dåser, 105 kg papir, 104 nye vinflasker og 13 kg plast. F Fra 2014 får de første 15 bolig foreninger nye beholdere til sortering

3 Her ta r de selv hånd om sorteringen Bebyggelsen har sparet en container til kr om året. En klar gevinst og et kontant bevis på at grundig sortering nytter. Der er godt gang i genbrugsinitiativerne i Herlev. Tag fx beboerne på Enebær stien. Her har Vibeke Bergmann, Søren Pileborg og Dennis Fynsk selv taget initiativ til at få styr på affaldsbeholderne og sorteringen i deres rækkehusbeboelse. Der er ikke nogen vicevært tilknyttet lejeboligerne. Det er meningen, at beboerne selv skal ordne det praktiske og altså også selv holde styr på affaldssorteringen. Derfor har de tre ildsjæle dannet en affaldsgruppe, som står for det, en vicevært ellers ville gøre i forbindelse med affaldet som fx at rydde op omkring beholderne, bestille tømning eller give besked til beboerne. Jeg har forpligtet mig, siger Vibeke. Og det er tydeligt, at hun mener det. For det er sket mere end en gang, at hun er kørt til genbrugsstationen med noget storskrald, som nogen havde efterladt. Og Vibeke og de andre i affaldsgruppen er også parat med et godt sorteringsråd, hvis de møder nogen, der ser lidt fortabte ud ved beholderne og ikke lige ved, hvordan det fx er med pizzabakkerne, som jo ikke må komme i papbeholderen, fordi de har været i kontakt med mad. Det er jo heller ikke altid nemt, siger Vibeke og fortsætter, for bakkerne fra leverpostej må gerne komme i metal, hvis de altså er blevet skyllet. Siden indflytningen i det nye lejemål sidste sommer har beboerne i de 36 lejligheder sorteret i plast, metal, pap, papir, glas, elektronik og haveaffald. De har også et miljøskab til farligt affald og batterier. Og affaldsgruppen kunne også godt tænke sig, at de kunne komme til at sortere til kompost, da det kan flytte store mængder affald væk fra dagrenovationen. Der har allerede været en meget åbenlys gevinst ved sorteringsindsatsen: Bebyggelsen har sparet en container til kr om året og undersøger, om de kan undvære endnu en. En klar gevinst og et kontant bevis på at grundig sortering nytter. Men selvfølgelig har der også været vanskeligheder. Også på Enebærstien er der indimellem pizzabakker eller en hel skotøjsæske med sko i papbeholderen! De tre retter selvfølgelig fejlene, når de opdager dem. Men vi hopper altså ikke op i containerne for at eftersortere, siger Søren. Vibeke griner: Nej, for tænk hvis låget klapper i!

4 Glas bli r til nyt glas Glas bli r genbrugt og det endda rigtig grundigt. Faktisk indeholder fx en ny øl- eller sodavandsflaske helt op til 80% gammelt glas. Altså i princippet noget af det glas, du netop har hørt sige klonk! i glascontaineren. Mere til genbrug! I 2014 har vi en fælles udfordring: at genanvende mere affald. Det gavner både miljøet og pengepungen, når plast, metal, glas og papir bliver samlet ind og genanvendt. Samtidig skal mange farlige kemikalier og produkter i vores bygninger og i vores dagligdag også sorteres fra, så de ikke skader miljøet. Siden april 2012 har husejerne sorteret plast, metal, glas og papir fra i en Madam Skrald beholder. Det betyder, at vi har genanvendt 50% mere. Det er rigtig godt gået. Den succes ønsker vi at udbrede, så du kan sortere dit affald, uanset om du bor i hus eller lejlighed. De næste fire år vil de enkelte boligafdelinger og -foreninger hjælpe med at udvikle nye løsninger, som passer til forholdene. Det bliver en udfordring, som ikke kun kan løses med den rette teknik. Det bliver jer, der skal sortere i hverdagen, og derfor har vi brug for jeres hjælp. Affald og genanvendelse i Herlev er et fælles projekt og et fælles ansvar. Jeg håber, at I vil være med til at finde en løsning sammen med os. Thomas Gyldal Petersen Borgmester Men før du igen står med det nye glas i hånden, kommer det på en lang og indviklet rejse. Først skal det hentes af skraldemanden. Og det forudsætter jo, at du har sorteret rigtigt, så flasken eller glasset ikke kommer i restaffaldet, men netop i beholderen til glas. Herfra ryger det op i skraldebilens glaskammer, så det ikke bliver blandet med andet affald. Det er nemlig vigtigt, at glasaffaldet faktisk er glas, og ikke fx keramik, plastik eller gamle spegesild, som man ikke kan lave nyt glas af. Derfor har en gammel kaffekop eller en skåret tallerken og gamle madrester ikke noget at gøre i glasbeholderen. Især keramik og porcelæn er svært at sortere fra, når det er knust. Det giver urenheder i glasset og gør det svært at genbruge. Skraldemanden tømmer sin bil hos Vestforbrænding i Glostrup, hvor et nyt anlæg til genbrug er åbnet. Herfra køres glasset til Reiling Recycling i Holmegaard. Det er en stor fabrik, hvor genbrugsglas fra hele Danmark samles og forarbejdes, så der kan laves nyt glas af det. Det foregår i store anlæg, som først sorterer glasset, så fx metallåget fra marmeladeglasset bliver pillet fra. Det sker helt mekanisk på lange transportbånd og forskellige riste. Når maskinerne har sorteret glasset, bliver det knust, så det er en slags granulat, som glasfabrikkerne kan smelte og bruge til nye glas og flasker. På den måde får glasset en slags evigt liv. Det skåner miljøet og gør nyt glas billigere. Det er derfor, sortering er sådan en fin ting!

5 1. Det er vigtigt, at der kun kommer glas i glasbeholderen plastposer og keramik gør det sværere at genanvende glasset. 2. Glasaffaldet har sit eget rum i skraldebilen, som holder de forskellige typer affald adskilt % En ny øl- eller sodavandsflaske indeholder helt op til 80% gammelt glas. Her på værket i Holmegaard bliver de brugte flasker og glas forarbejdet, så glasset kan bruges igen. 5. Det knuste glas minder lidt om perlegrus, når det er blevet behandlet. Nu kan det leveres til glasværket, der smelter det om til fx nye flasker. 4. Genbrugsglasset sorteres, så metallåg og andre urenheder fjernes før glasset knuses helt.

6 Annette Christensen: Hvilken type affald fylder mest i din affaldsspand? Det er almindeligt husholdningsaffald. Gør du noget for at skabe mindre affald? Jeg gør, ja. Jeg køber ikke de ting, der er pakket ind hver for sig. Jeg køber kun det, der er i løs vægt fx. Hvilken type affald, synes du er mest irriterende? Det er de der reklamer. Men man vil jo gerne selv ha dem. Men især når man så får dem dobbelt! Her i weekenden har jeg fået dem tre gange reklamerne! Henriette og Søren Klenz: Hvad fylder mest i jeres affaldsspand? Det almindelige hverdagsaffald køkkenaffald. Gør I noget for at undgå affald? Vi er faktisk rigtig glade for den der nye Madam Skrald. Den hjælper med sortering. Og tager meget af det daglige, der ellers ryger i skraldespanden. Hvilken slags affald er mest irriterende? Plastik fra kød og sådan noget det fylder rigtigt meget. Spørgsmål til borgerne om affald Kan man undgå affald? Kød i egen bøtte. Det skal man lige vænne sig til. Bortset fra vandet i vandhanen er næsten alt, hvad vi bruger i hver dagen, pakket ind: Der er makrel i dåsen, tandpasta i tuben og banan i skrællen. Naturen pakker selv meget af det, vi spiser ind, så vi må fjerne emballagen, før vi kan nyde ægget, bananen eller ærterne. Og hvis ikke naturen pakker tingene godt nok ind, så gør vi det: Kød og fisk fx kommer ofte i plastbakker, mælken altid i kartoner. Når vi så er færdige med at lave mad og har spist, står vi dér med indpakningen: Det er affald, og nu vi skal af med det! Det ville være dejligt helt at kunne undgå affald. Men når vi nu ikke kan det, så kan vi genbruge det. Selvom emballage og affald kan være lidt besværligt at have med at gøre, så er det heldigvis ikke kun noget skidt, som vi bare skal af med. For i affald er der vigtige råstoffer, som kan bruges igen. Derfor sorterer vi. Og det er også derfor, at vi her i Herlev Kommune gør så meget ud af at fortælle dig om, hvordan du kan sortere dit affald rigtigt. Det er svært helt at undgå affald. Anita Aagaard Kristensen, som er miljømedarbejder i Herlev Kommune, kastede sig ud i et eksperiment og forsøgte at leve helt uden at skabe affald. Her er nogle af de tanker, som dukkede op undervejs: Pludselig står jeg der i supermarkedet og er handlingslammet alt er jo næsten pakket ind i emballage! Jeg skal være opmærksom på en helt anden og ny måde, når jeg køber ind. Og det er hårdt arbejde, når kl. er 17, og man gerne vil hjem. Man skal også være både kreativ og parat til at bryde grænser, hvis man vil købe kød, uden at det er pakket ind: Jeg kan undgå emballage fra kød, hvis jeg går til slagteren med min egen bøtte. Men underligt nok er det ret grænseoverskridende at bede om det! Jeg skal nok lige prøve det et par gange, før det føles normalt. Hos bageren ventede der også en overraskelse. Anita bad om at få brødet direkte ned i nettet uden pose. Men så var der lige det med kassebonen: Da jeg sagde nej tak til min kvittering, sagde ekspedienten, at hun altid skal spørge, om man vi ha en, og at maskinen automatisk printer en kvittering ud. Så kan det jo næsten være lige meget at takke nej, når den alligevel ender i skraldespanden!

7 Spørgsmål til borgerne om affald Nu er træ bare træ undtagen det trykimprægnerede Hvordan er det nu, det er? Den her gamle sengehest, som har ligget på loftet siden lillebror kom i skole, er den stor eller lille? Eller er den måske endda et møbel? Du kender det godt. Du står der på genbrugsstationen og tænker: Gad vide, hvor de mon vil ha det her hen? Den situation kommer du ikke mere i, når det gælder det, der før hed Stort brændbart. For hvad er stort og hvad er småt? Kategorien er simpelthen afskaffet på Herlev Genbrugsstation. Nu handler det om træ stort som småt. Al slags træ og alle ting af træ: Gamle paller, møbler, bordplader, grydeskeer hvad som helst skal i nr. 50. Bare det er træ. Og det skal ikke brændes, men genbruges fx til MDF-plader. Der er kun en undtagelse, når det gælder træ. Men den er også meget vigtig, fortæller pladsmand på Herlev Genbrugsstation Kaj Hansen og ser meget bestemt ud: Vi vil ikke ha trykimprægneret træ i den her container. Så ikke noget med de der grågrønne pæle og lamelhegn og den slags fra haven. De har ikke noget at gøre her! Det trykimprægnerede skal ganske enkelt i den container, hvor der står Trykimprægneret Træ. Det er nummer 43. Men kan vi så finde ud af det nye? Ja da! siger Kaj Hansen. Ikke noget problem. Folk forstår jo, at man kan lave fine MDF- og spånplader af gammelt træ. Og da det jo nu er både stort og småt træ, der ryger i den samme container, så er det ikke noget problem. Det er kun det med det trykimprægnerede, man skal huske nu! Åbningstider Herlev Genbrugsstation Marielundvej 49 Alle hverdage kl Lørdag, søndag og helligedage: kl Den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar er der lukket Maria Petersen: Hvad fylder mest i din affaldsspand? Det er nok reklamerne. Det vil jeg sige. Hvilken type affald er mest irriterende? Egentlig ikke noget, der er irriterende. Jeg har jo sådan en Madam Skrald, hvor vi sorterer. Gør du noget for at undgå affald? Nu er jeg alene, så det nok begrænset hvor meget affald jeg har. Alting er jo pakket ind, så hvad skal man gøre? Du kan ikke bare tage kød ud af bakkerne, vel! John Feher: Hvad fylder mest i din affaldsspand? Det er mælke- og juicekartoner. Det er nok noget af det, der fylder mest. Gør du noget for at undgå affald? Når jeg handler ind? Ikke bevidst, nej. Hvilken type affald, synes du, er mest irriterende? Det store affald. Nu har jeg lige været ude med maleraffald. Det er det, der kræver mest tid. Men jeg synes ikke at ordet besværligt er rigtigt, når det drejer sig om de ting. For jeg vil godt tage det ansvar, der gør, at affaldet bliver sorteret. Ole og Lissi Larsen: Hvad fylder mest i jeres affaldsspand? Det er alt det, man pakker vores ting ind i! Gør I noget for at begrænse mængden af affald? Nej, det gør vi ikke. Til gengæld har vi fået et system, hvor vi selv skal bære alle vores ting hen til beholderne. Så vi deler det op i pap og plastic. Det er emballagen, der fylder meget. Det er rædselsfuldt. Hvilken type affald er mest irriterende? Jamen, det er plastik, der er brugt til at pakke ting ind i. Den er virkelig afskyelig. Den fylder meget i forhold til den klump kød, der ligger dernede.

8 Sorterings vejledning papir Ja tak: Aviser, kuverter, reklamer, ugeblade, magasiner, telefonbøger. Nej tak: Karton, pap, mælkekartoner, gavepapir, snavset papir, bøger. pap Ja tak: Rent pap, karton, bølgepap, æggebakker. Nej tak: Mælkekartoner, pizzabakker, snavset pap og pap med plast. glas Ja tak: Alle typer af flasker og konservesglas uden låg. Tomme og skyllede. Nej tak: Drikkeglas, porcelæn, keramik, urtepotter, elpærer, snavset glas, spejle og krystalglas metal Ja tak: Konservesdåser, øl- og sodavandsdåser, alubakker. Tomme og skyllede. Metallåg, kapsler, fyrfadslysholdere, stanniol, gryder, stegepander og bøjler. Nej tak: Bildele, spraydåser, olieforurenet metal, snavset metal, folieposer og tuber fra fx remoulade. plast Ja tak: Plastflasker fra fx vand og saftevand, plastdunke, bokse, beholdere, plastbøtter, emballage, plastposer og låg. Tomme og skyllede. Nej tak: Tom emballage fra kemikalier afleveres som farligt affald, snavset plast, flamingo, PVC og gummistøvler. elektronik Ja tak: Hårde hvidevarer, computere, tv, musikanlæg, telefoner, husholdningsapparater, legetøj. Nej tak: Lysstofrør og sparepærer. batterier batterier Ja tak: Alle slags batterier fra diverse husholdningsapparater, høreapparater, mobiltelefoner, ure og kameraer. Nej tak: Bilbatterier, elektronik.

9 Sorteringsvejledning fortsat farligt affald Ja tak: Maling, lak, lim, opløsningsmidler, terpentin, fortynder, benzin, acetone, olieaffald, fotovæske, rengøringsmidler, spraydåser, insekt- og ukrudtsmiddel, kosmetikrester, batterier, sparepærer, lysstofrør. Nej tak: Medicinrester skal afleveres på apotekerne. dagrenovation Ja tak: Mælkekartoner, beskidt emballage, kød, fisk, tilberedte madvarer, hygiejnebind, bleer, cigaretskod. Forsvarligt indpakkede skår af porcelæn og glas. Aske og andet støvet materiale skal pakkes godt ind. Nej tak: Affald der kan genbruges, farligt affald eller affald til deponi. småt brændbart Ja tak: Flamingo, bøger, indbo under 1m, tekstiler. Nej tak: Dagrenovation, haveaffald, farligt affald, byggeaffald. stort indbo stort indbo Ja tak: Møbler, gulvtæpper, indvendige døre, springmadrasser. Nej tak: Toilet, byggeaffald, glas låger, glasplader. stort jern og metal stort jern og metal Ja tak: Cykler, haveredskaber, gryder, barnevogne, stegepander. Nej tak: Hønsenet, olieforurenet jern og metal, antenner, paraboler. deponi deponi Ja tak: Porcelæn, keramik, drikkeglas, urtepotter, fliser, vinduesglas. Nej tak: Alt genbrugeligt materiale, dagrenovation og haveaffald. haveaffald Ja tak: Grene, blade, græs, ukrudt, hækafklip, planter, nedfaldsfrugt, affald fra køkkenhaven. Nej tak: Haveaffald må ikke indeholde flamingo, plast, urtepotter, rødder, jord, sten eller grønt affald fra køkkenet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt, kan du spørge din vicevært. Du kan også finde flere oplysninger om affald på

10 Sig, hvad du synes måske vinder du en økologisk kurv fra Irma Vi skal blive bedre til at sortere i etageboliger. Hjælp os med at finde ud af, hvordan vi kan gøre det lettere at sortere affaldet. Fortæl os, om der fx er affald, som du synes, det er svært at komme af med? Passer sorteringen til dine vaner? Er du i tvivl om sortering? Så kontakt din vicevært. Han kan hjælpe! Klik ind på og besvar spørgeskemaet. Så er du med i lodtrækningen om 5 økologiske kurve fra Irma til en værdi af 500 kr. Vi skal have dit svar senest 31. januar Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf mail:

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning SORTERINGSGUIDE Vrå er Hjørring Kommunes foregangsby i affaldssorteringen, her afprøver vi det affaldssystem, som vi tror vil blive gældende for hele kommunen i løbet af nogle år. Vi sorterer affald fordi

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Hvad er affald? I Danmark smider vi ting i skralde spanden, når vi ikke kan bruge dem længere. Det, vi smider ud, kaldes

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

SAMMEN SORTERER VI MEST# PAPIR

SAMMEN SORTERER VI MEST# PAPIR DIN AFFALDSGUIDE 2017 SAMMEN SORTERER VI MEST# PAPIR # Skraldemanden er med på vognen # Skal vi sammen smide et par kilo? # Hvad bliver affaldet til? OBS! Du får måske hentet dagrenovation en anden dag,

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

Affaldsguide for Glostrup. Få styr på dine affaldsordninger

Affaldsguide for Glostrup. Få styr på dine affaldsordninger Affaldsguide for Glostrup Få styr på dine affaldsordninger Vi sender affaldet i omløb Glostrup skal være grønnere. Det gør vi bl.a. ved at genanvende vores affald. Med en omtanke i hverdagen kan du gøre

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. fire store genbrugspladser Vi har bygget ny genbrugsplads i Pandrup og har fremover store og moderne genbrugspladser,

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

2016 sortér for fremtiden

2016 sortér for fremtiden 2016 sortér for fremtiden Sortér for fremtiden Fremover skal vi blive meget bedre til at sortere affald til genbrug. Det slår regeringen fast i ressourcestrategien "Danmark uden affald". Det er nemlig

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald How to sort your garbage Sorteringspjece A5.indd 1 09-06-2016 08:33:41 Bioaffald bliver til kompost, strøm og varme Vi laver din families årlige bioaffald til 18,4 kwh strøm

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Sådan kommer du af med dit affald i år 2003

Sådan kommer du af med dit affald i år 2003 Sådan kommer du af med dit affald i år 2003 Affald skal bortskaffes, så miljøet skånes mest muligt. Meget affald egner sig til genanvendelse, når det sorteres rigtigt. Læs her, hvordan du sorterer dit

Læs mere

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper:

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper: Dagrenovation I Rødovre Kommune ser vi affald som ressourcer og derfor skal det være nemt for borgerne at sortere og bortskaffe affald, så det kan genanvendes til nye produkter, i stedet for at gå til

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20)

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20) METAL DÅSE MED PANT 500 år 16 30 3 20 15% af alle dåser kommer aldrig retur. METAL INDKØBS- VOGN 800 år 7 2 2 17 En ny indkøbsvogn koster 1200-1500 kr. METAL KAPSEL 100 år 10 41 1 15 7 kapsler svarer til

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Spilleregler for affaldssortering

Spilleregler for affaldssortering Spilleregler for affaldssortering Gældende fra 4. april 2016 Velkommen på holdet Vi har brug for et stærkt hold når sorteringen skal løftes til næste niveau Dit affald skal sorteres, da det indeholder

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

Indsamling af papir, pap, glas og metal

Indsamling af papir, pap, glas og metal Indsamling af papir, pap, glas og metal Ny affaldsordning for etageboliger og boligforeninger Nemt at genbruge Det skal være nemt at sortere affald fra til genbrug i Middelfart Kommune. Så får vi mindre

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE AFFALDSGUIDE 2016 ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE STOR SUCCES MED DIREKTE GENBRUG Der har været stor interesse for genbrugspladsernes containere med direkte

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

KOMMENDE TØMNINGER. Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december 8. januar 29. januar 19. februar 12. marts

KOMMENDE TØMNINGER. Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december 8. januar 29. januar 19. februar 12. marts KOMMENDE TØMNINGER Beholder 1 til restaffald og bioaffald tømmes hver 2. uge: 24. december 7. januar 21. januar 4. februar 18. februar 4. marts Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 AFFALD KBH Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! go grillvane put støv og aske i lukkede poser LÆS MERE PÅ SIDE 2 det Skal også sorteres LÆS

Læs mere

SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET

SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET AFFALDSGUIDE 2016 SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET STOR SUCCES MED DIREKTE GENBRUG Der har været stor interesse for genbrugspladsernes containere med direkte genbrug. Derfor fortsætter vi naturligvis

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård! Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug,

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt.

Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt. Praktiske Oplysninger Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt. Foreningens opslagstavle. Renovation Hvad er dagrenovation? Dagrenovation

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere