Lønomkostninger internationalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønomkostninger internationalt"

Transkript

1 poul Kontakt: Poul Pedersen - - Tlf: Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik har i juni offentliggjort nye tal for udviklingen i lønomkostningerne internationalt. Dansk Arbejdsgiverforening har gjort det samme. Tallene er ikke helt identiske. Sekretariatet anser Dansk Arbejdsgiverforenings opgørelse for at være mest retvisende i forhold til de hjemlige diskussioner. _ Danmarks Statistik og EURO-stat Danmarks Statistik har offentliggjort arbejdsomkostninger i EU-landene samt USA for 1. kvartal Det vil dog sige, der mangler data for Tyskland, som er Danmarks største samhandelspartner. Danmarks Statistik tager udgangspunk i EURO-stats opgørelse af Labour Cost og tilføjer USA. Danmarks Statistik angiver også EURO-stats sammenvejede udvikling for alle 27 EURO-lande (eller, dem som indgår fx har Finland ikke indgået de sidste tre år). Og så sammenholder Danmarks Statistik udviklingen i Danmark med EURO-stats opgørelse for hele EU og med udviklingen i USA. For 1. kvartal 2012 er EU-27 opgjort til 1,7 procent, Danmark er opgjort til 1,9 procent og USA er opgjort til 2,1 procent. Danmark har med andre ord en større udvikling i lønomkostningerne end EU-gennemsnittet. Men hvad siger det os? Ikke særlig meget. Her betyder det mere hvad udviklingen er i Tyskland, Sverige og Frankrig. Og disse lande har alle en udvikling i lønomkostningerne som er større end i Danmark. Så betyder det ikke så meget at fx Cypern og Luxembourg har en lavere udvikling i lønomkostningerne. England har et rent nul som udvikling. Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) udgiver kvartalsvis en international lønstatistik med lønudviklingen for udlandet samt et sammenvejet udtræk for lønudviklingen, hvor man har valgt at vægte de enkelte lande med deres andel i samhandlen med Danmark. I beregningen indgår Notat Side 1

2 13 lande, som dækker knap 80 procent af Danmarks samhandel med omverdenen. Det er ikke alle lande, der har data for lønudviklingen. Herved er Dansk Arbejdsgiverforeningsopgørelse af den internationale lønudvikling som udgangspunkt mere relevant for situationen i Danmark end EURO-stats sammenvejede opgørelse for EU-landene. DA beregner alene en sammenvejet udvikling for løn/fortjeneste, men undlader det samme for udviklingen i medarbejderomkostningerne. Det kan der være flere årsager til, men jo flere lag, der lægges ind i beregningen jo større bliver usikkerheden på resultatet. DA angiver lønniveauet i de enkelte lande opgjort i danske kroner. Det danske lønniveau er suverænt det højeste, men omregnet i samlede lønomkostninger, som DA også angiver i fælles valuta, har Danmark ikke længere det højeste niveau og forskellen mellem landene indsnævres. Det skyldes først og fremmest at sociale og sundhedsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for de ansatte i udlandet i højere grad finansieres af arbejdsgiverbidrag end i Danmark. DA når frem til en lønudvikling i fremstillingssektoren på 2,6 procent for udlandet mod 1,8 procent i Danmark og i USA. DA medtager Finland, som opgives at have en lønudvikling på 3,4 procent. Alle tallene er for 1. kvartal Udviklingen i arbejdsomkostningerne i flg. EURO-stat og Danmarks Statistik er ikke så gunstig for Danmark som lønudviklingen hos DA er for Danmark. Så vil man gerne have en pessimistisk indgang til udviklingen i Danmark skal man læse EURO-stats opgørelse, suppleret af Danmarks Statistik og vil man hellere have en lidt positiv indgangsvinkel bør man vælge Dansk Arbejdsgiverforenings opgørelse. Som det fremgår ovenfor tager Dansk Arbejdsgiverforening udgangspunkt Danmarks samhandel med udlandet, hvorfor sekretariatet anser den for mest oplysende, set med danske briller på. Hvad viser tallene så over en periode på et par år? I tabel 1 er vist udviklingen i arbejdsomkostninger således som opgjort af Danmarks Statistik og EURO-stat i perioden I denne periode har Danmark ikke en eneste gang haft den laveste udvikling. Men i 8 tilfælde ud af 17 mulige har Danmark haft en lavere udvikling end EU-27 og i et tilfælde, den allersidste observation for 1. kvartal 2012, haft en lavere udvikling end USA. Notat Side 2

3 Tabel 1: Udviklingen i arbejdsomkostninger UE-27 Danmark USA 2008K1 4,6 4,0 3,2 2008K2 3,4 3,2 3,0 2008K3 3,4 4,1 2,8 2008K4 4,8 3,5 2,4 2009K1 1,2 3,9 1,9 2009K2 3,6 3,1 1,5 2009K3 2,8 2,6 1,2 2009K4 2,3 1,7 1,2 2010K1 1,9 2,9 1,6 2010K2 1,6 3,1 1,9 2010K3 1,3 3,2 2,0 2010K4 1,8 3,2 2,1 2011K1 2,2 3,1 2,0 2011K2 3,2 2,5 2,3 2011K3 2,6 2,5 2,1 2011K4 2,7 2,9 2,2 2012K1 1,7 1,9 2,1 Kilde: Danmarks Statistik, Nyt Figur 1: udviklingen i arbejdsomkostninger 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 EU-27 Danmark USA Kilde: Tabel 1 I figur er en grafisk udvikling af udviklingen i arbejdsomkostninger i perioden Notat Side 3

4 Hos Dansk Arbejdsgiverforening følger man såvel lønudviklingen som udviklingen i medarbejderomkostningerne internationalt. Medarbejderomkostningernes udvikling vises i tabel 2 for de enkelte lande. Dansk Arbejdsgiverforening holder sig ikke alene til EU-landene, men medtager også USA, Norge og Japan. EU-landene udgør ca. 2/3 af vores samhandel med omverdenen, men ved at medtage flere lande opnås at yderligere ca. 12 procent af udenrigshandlen omfattes, ligesom dollarskursen er afgørende i større omfang end samhandlen med USA alene angiver. Tabel 2: Medarbejderomkostninger, Fremstillingsvirksomhed År Danmark 4,3 3,2 3,1 1,9 Tyskland 2,4 1,9 0,0 4,3 Sverige 4,1 4,9 2,1 2,8 USA 2,2 4,0 1,9 0,0 Storbritannien 4,1 2,3 3,0 1,2 Frankrig 3,9 0,4 3,8 4,0 Holland 4,3 2,3 1,6 0,0 Italien 5,1 7,1 0,5 2,4 Belgien 3,4 4,0 3,5 2,8 Japan 1,8-1,0-1,3 0,0 Norge 6,3 5,1 4,1 3,4 Polen 10,4 4,5 1,3 4,6 Spanien 5,0 5,9 0,5 1,5 Finland 2,5 5,6-1,1 1,8 Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, International lønstatistik, div. årgange. Dansk Arbejdsgiverforening angiver ikke en sammenvejet værdi for udviklingen i de anførte 13 lande, men sekretariatet har foretaget sin egen beregning og er for 2011 kommet frem til 2,6 2,7 procent, som udtryk for udviklingen i medarbejderomkostningerne i vores samhandels lande. Sekretariatet har ikke adgang til vægtgrundlaget for de enkelte lande i DA s sammenvejede beregning for lønudviklingen, men anvender sekretariatet sine egne beregningsforudsætninger på lønudviklingen hos DA giver det et resultat, der ikke afviger afgørende fra DA s. Vores suverænt største samhandelslande Tyskland og Sverige har en udvikling, der er større end i Danmark. Anvendes det samme beregningsgrundlag på oplysningerne fra EURO-stat, opnås en omkostningsudvikling for Danmarks samhandelslande, der er 0,1 procentpoint højere end angivet af EURO-stat. Her skal der ses bort fra det sidste kvartal, men her mangler data for Tyskland, Tjekkiet, Irland, Grækenland og Finland. Notat Side 4

5 Dansk Arbejdsgiverforenings opgørelse over lønudviklingen i udlandet og Danmark for fremstillingssektoren fremgår af tabel 3. Tabellen angiver procentvis udviklingen i lønnen. Tabel 3: Lønudviklingen i udlandet og i Danmark Fremstillingsvirksomhed 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 Udlandet sammenvejet 2,2 2,2 2,4 2,6 2,9 2,6 Danmark 2,6 2,2 2,3 2,1 2,1 1,8 Tyskland 2,0 1,8 2,6 2,8 2,7 Sverige 2,9 2,4 2,8 3,3 3,0 2,6 USA 2,8 2,8 3,3 2,6 2,8 1,8 Storbritannien 2,7 0,9 1,7 1,6 1,6 0,6 Frankrig 1,8 2,2 2,5 2,5 2,7 Holland 0,8 1,0-1,0 0,9 4,4 Italien 1,1 3,6 2,8 3,2 3,2 2,4 Belgien 0,9 1,0 1,3 1,4 1,6 1,7 Japan 3,2 1,6 1,6 1,2 2,3 2,0 Norge 2,8 5,8 2,8 5,4 4,0 4,6 Polen 4,1 3,1 6,0 3,6 5,5 Spanien 1,3 1,4 2,8 3,3 2,6 Finland 2,2 2,0 2,2 2,1 2,4 3,4 Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, International lønstatistik Figur 2: Udviklingen i lønomkostninger i Danmark og i udlandet sammenvejet. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Udlandet sammenvejet Danmark 1,0 0,5 0,0 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 Kilde: Tabel 3 Som det fremgår af figur 2 og af tabel 3 er det 6 kvartaler siden lønudviklingen sidst var højere i Danmark end hos sammenhandelspartnerne når det drejer sig om lønudviklingen. For 1. kvartal 2012 mangler oplysninger for Tyskland, Frankrig, Holland, Polen og Spanien, som til Notat Side 5

6 sammen tegner sig for ca. 1/3 af Danmarks samhandel med omverdenen. Det sidste kvartal der derfor tages med betydelig usikkerhed. Sverige, Norge, Finland, Italien og Japan har alle en lønudvikling, der er større end den danske. Storbritannien og Belgien har en lønudvikling under den danske i 1. kvartal Indenfor bygge- og anlægsvirksomhed er den danske lønudvikling også under udlandet og det har den været de seneste fire kvartaler. Inden for handelsvirksomhed er den danske lønudvikling også under udlandet. Kildekritik. Når der er tale om sammenligninger skal man altid sikre sig det ikke er pære og æbler der sammenlignes på størrelsen med kirsebærerne hos grønthandleren. Ønsker man en helt skarp og præcis sammenligning kan tallene ikke anvendes. Der er betydelige forskelle på opgørelsesmetoden i de enkelte lande. Lønbegrebet lønmodtagers fortjeneste pr. præsteret time omfatter i princippet: Tid- og akkordløn Genetillæg Bonus og provision Andre betalinger, herunder sæsonvise eller uregelmæssige betalinger. Uregelmæssige betalinger, som er optjent i tidligere kvartaler, indgår som regel ikke. Nogle lande efterregulerer tilbage i tid, i det omfang de uregelmæssige betalinger kan henføres til et bestemt kvartal. Når der i Eurostat laves løn- og arbejdsomkostningsstatistik er arbejdsgivers andel af pensionsbidraget ikke en del af lønnen. Det skyldes forskellige finansieringsformer i de enkelte lande. Dette har også betydning ved direkte sammenligning af lønniveauerne, hvor det hele omregnes til en fælles valuta. Det er ikke så sammenligneligt som man skulle tro og som det foregiver at være. Tidsbegrebet i lønstatistikkerne er heller ikke identisk. Fx anvender Tyskland, Holland, Frankrig, Storbritannien og Norge betalt tid fremfor præsteret tid. Spørgsmålet er hvor meget det betyder når der sættes fokus på lønudviklingen, at der er forskelle i opgørelsesmetoderne, forudsat man anvender samme metode over tid i de enkelte lande. Det afhænger helt af hvordan tallene anvendes og hvilke konklusioner man ønsker at Notat Side 6

7 drage. Tages tallene for lønudviklingen som strømpil for, hvordan det går for så vidt angår lønudviklingen i Danmark og i udlandet, kan tallene med en lidt forsigtig behandling anvendes. Henvisninger: EURO-stat: Danmarks Statistiks seneste opgørelse af arbejdsomkostninger: Notatet i udskriftsvenligt pdf-format: Notat Side 7

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Hård konkurrence i dansk detailhandel

Hård konkurrence i dansk detailhandel Hård konkurrence i dansk detailhandel AF MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT., HD (O), ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG MAKROØKONOMISK

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nyt fra Oktober 2009 Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nutidens danske forældre bruger mere tid på deres børn end tidligere generationer af forældre har gjort. Myten om, at et stadig hårdere

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Februar 2013 J.nr. 2013-1161 1. Indledning Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til ligelønslovens 6 a, hvorefter beskæftigelsesministeren

Læs mere

OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS

OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS Januar 2013 Præsentation #01 OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Danske industrivirksomheders outsourcing Sammenfatning Denne præsentation omhandler

Læs mere

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere