Slamsugning - også fra store dybder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slamsugning - også fra store dybder"

Transkript

1 Slamsugning - også fra store dybder FKSSlamson har opbygget et helt specielt køretøj til tømning af sand fra vandfyldte tanke og bassiner på bl.a. rensningsanlæg. Løsningen gør, at vi udover traditionel slamsugning også kan tilbyde vores kunder slamsugning fra selv store dybder. Helt ned til meters dybde Med vores injektorsystem kan vi suge materialer op fra meters dybde. Vores store spulevogne er udstyret med slangekassetter, der styres fra et betjeningspanel. Sugekassetten har monteret en 5 sugeslange på 30 meter, der kan positioneres rundt om bilen med et udlæg fra bilen på 6 meter. Dette giver en meget stor fleksibilitet. Vi har også biler, der er specielt bygget til at suge gadebrønde. Alle vores vogne er udstyret med udskyderstempel, der gør at vores biler er nemme at tømme for sand.

2 Højttryksspuling Med og uden genbrug FKSSlamson råder over alle slags spule- og sugebiler. Ialt tyve forskellige biler, der rækker fra minispuler over biler med udstyr, der kan rense faldstammer i boliger, til den største genbrugsspuler i Skandinavien, der er udstyret med alt moderne værktøj. Alle spuleopgaver kan løses Den brede vognpark og det rette udstyr giver os mulighed for at løse alle typer af spuleopgaver uanset opgavens omfang og størrelse. Og vi spuler både med og uden genbrug af vand. Vores spuler uden genbrug er velegnet til mindre opgaver og ledninger med en dimension under ø300. Genbrugsspuler ideel til store ledninger Vores genbrugsspulere kan spule 300 meter i én længde og yder 420 l/min ved 140 bar. Det gør den ideel til store ledninger (større end ø300), hvor der har samlet sig meget skidt og til længere stræk. Genbrugsspuling er en miljøvenlig løsning, hvor der spares på forbruget af rent vand. Med dette system spules ca. 50% mere på samme tid i forhold til en spuler uden genbrug. Mobil og fleksibel enhed FKSSlamson har desuden en spulestation, der kan køres ud til steder, hvor en bil ikke kan køre. Det kan for eksempel være i markområder, stier og skove. Der trækkes ganske enkelt en spuleslange fra spuleren og ned til spulestationen, der kan stå op til 500 meter væk. XXL-spuler den helt store løsning Med FKSSlamsons XXL-spuler er der mulighed for at få løst de helt store spuleopgaver. Spuleren, der er Skandinaviens største, er udstyret med 500 m slange og spuler 700 l/min ved 140 bar. XXL-spuleren er ideel til helt store ledninger med meget skidt og til de meget lange stræk.

3 XXL-spuler og spulestation FKSSlamson råder over alle slags spule- og sugebiler. Ialt tyve forskellige biler, der rækker fra minispuler over biler med udstyr, der kan rense faldstammer i boliger, til den største genbrugsspuler i Skandinavien, udstyret med alt moderne værktøj. XXL-spuler den helt store løsning Med FKSSlamsons XXL-spuler er der mulighed for at få løst de helt store spuleopgaver. Spuleren, der er Skandinaviens største, er udstyret med 500 m slange og spuler 700 l/min ved 140 bar. XXL-spuleren er ideel til helt store ledninger med meget skidt og til de meget lange stræk. Genbrugsspuling er samtidig en miljøvenlig løsning, hvor der spares på forbruget af rent vand. Med dette system spules ca. 50% mere på samme tid i forhold til en spuler uden genbrug. Mobil og fleksibel enhed FKSSlamson har en spulestation, der kan køres ud til steder, hvor en bil ikke kan køre. Det kan for eksempel være i markområder, stier og skove. Der trækkes ganske enkelt en spuleslange fra spuleren og ned til spulestationen, der kan stå op til 500 meter væk.

4 SPUTNIK Spul og TV på samme tid Som de første i Danmark har FKSSlamson A/S introduceret TV-inspektion og spuling af stikledninger direkte fra hovedledningen med én og samme bil. Systemet er patenteret og FKSSlamson har eneret på brug af udstyret i Danmark. Det hele foregår fra spulevognen, hvor man med skærm og fjernbetjening kan styre spulehovedet ind i stikledninger. Udover den positive effekt på miljøregnskabet, ved brug af færre maskintimer, er der er en række kontante fordele ved brug af Sputnik: Spar en TV-inspektion. Det er muligt at konstatere om stikledninger er i brug på en meget nem måde. Det kan spare TV-inspektion af stikledninger, som allerede er konstateret døde ved spuling. Spar en TV-vogn. Stikledninger kan rengøres i én arbejdsgang, således kan der spares en TV-bil. Sputnik finder selv let op i stikledningen. Spar tid. Der konstateres om der skal foretages yderligere tiltag som f.eks. industrispuling eller rodskæring inden en evt. strømpeforing eller TV-inspektion. Færdigt arbejde første gang, hver gang. Stikledningerne vil altid være renset så den egentlige TV-inspektion af stikledningen kan færdiggøres uden stop for f.eks. løse aflejringer Det rigtige billede. Stikledningen er renset for kloakhud og andet skidt, så man får en retvisende TV-inspektion.

5 Beton- og rodskæring Afhjælper aflejringer Når en ledning er i brug, er der ofte risiko for, at små aflejringer sætter sig i ledningen. Disse samler sig med tiden til større og faste aflejringer, der kan udgøre et problem for ledningens daglige drift. Vandføringsevnen nedsættes, og der opstår risiko for opstuvning. FKSSlamson s løsning på problemet er både målrettet og effektiv. Vi kan således afhjælpe og løse problemet ved at fræse aflejringen bort. Vi skærer problemet væk Et andet problem i ledninger kan være rødder. Er der først kommet rødder ind i et ledningssystem, er det meget svært at fjerne dem igen. FKSSlamson kan dog mindske problemet og de forstyrrelser på driften, der er fremkaldt af drilske rødder. Løsningen er en jævnlig rodskæring i ledningen. Med rodskæringsteknikken, der indretter sig efter dimensionen på ledningen, er det muligt at fjerne rødderne helt ind til rørvæggen fra ø100 til ø500 mm. Der er mulighed for at indhente tilbud, hvis der er behov for at skære og fjerne rødder i en endnu større diameter. Dokumentation VI har mulighed for at TV-inspicere under eller efter rodskæringen som dokumentation for det udførte arbejde.

6 TV-inspektion af hovedledninger og stikledninger Avancerede kameraer Samtlige FKSSlamson s TV-biler er udstyret med nyeste udstyr. For eksempel med selvkørende og drejbare digitale farvekameraer, der kan inspicere i 360 graders synsvinkel. Dermed sikrer vi en god og professionel TV-inspektion, hvor der er mulighed for at foretage et nærmere eftersyn af bl.a. forskudte og åbne samlinger samt ikke mindst stiktilslutninger. TV-inspektion er den bedste metode, når det gælder kontrol og vurdering af ledningens tilstand samt afsløring og lokalisering af utætheder, forstoppelse eller brud. Inspektion i ledninger fra ø65 til ø2000 mm Vores største kameraer kan inspicere ledninger op til ø2000 mm, mens de mindste og selvkørende kan inspicere ned til ø100 mm. Ved at skubbe kameraet, kan der inspiceres ned til ø65 mm. Her er det også muligt at komme forbi 90 gr. bøjninger. DANDAS nyeste format Når det gælder TV-inspektion, er det relevant at forholde sig til i hvilket format, man ønsker sit materiale leveret. FKSSlamson har mulighed for at levere i tre formater DAS4, DAS5 og DANDAS. Vi arbejder altid i den nyeste DANDASversion. Det er samtidig det, vi anbefaler vores kunder, da dette format giver den bedste og mest fyldestgørende TV-inspektion. Samtidig er det muligt at konvertere DANDAS til den europæiske CEN-standard. Indtegning i AutoCad Vi tilbyder også at indtegne ledningsforløbet i AutoCad og leverer i enten dwg el. dxf format. Ved at anvende digital indtegning i AutoCad opnår man mulighed for at kortlægge den totale sammenhæng i et system. Det betyder ofte, at kringlede forløb og stik bliver synlige, hvilket giver et nyttigt overblik. Brugbare resultater Resultaterne fra TV-inspektionen leveres i overskuelige rapportskemaer og i digital form på USB-harddisk eller DVD. TV-inspektion af store ledninger FKSSlamson har bidraget aktivt til den arbejdsgruppe, der har arbejdet med at udarbejde en manual for TV-inspektion af store ledninger. Dette blev omtalt i DANVA-rapport nr. 50, hvor det anbefales at ledninger over 1200 mm inspiceres manuelt ud fra specifikke observationer, der kan rekvireres ved DANVA. Observationssættet forholder sig til DAS5. Kontrolordning Som medlem af Dansk Byggeri s Kontrolordning for TV-inspektionsfirmaer er vores kunder sikret en ensartet standard og TV-inspektion på højt niveau. Alle operatører skal være i besiddelse af DTVK s certifikat, der kun kan erhverves efter et kursus og en bestået prøve. Hyppig kontrol af TV-inspektionen og en løbende efteruddannelse sikrer en kvalitetsmæssig korrekt udførelse af inspektions-opgaverne.

7 Faldmåling og dimensionsbestemmelse Med en investering i præcist kameraudstyr og nyudviklet software, tilbyder FKSSlamson A/S faldmåling af kloakledninger samt dimensionsbestemmelse. I TV-udstyret er der indbygget et inklinometer, der giver en meget nøjagtig måling af ledningernes fald. Der er tilmed indbygget optisk udstyr, der kan bestemme den indvendige dimension på ledningen. Faldmåling Faldmåling udføres for at registrere lunker eller eventuelt bagfald på nye eller eksisterende ledningsstrækninger, da begge dele uden fald eller med bagfald kan føre til driftsproblemer i ledningssystemet. Eksempelvis skyldes forstoppelser ofte, at der er aflejret materiale i en lunke i kloakledningen. DS475 Etablering ledningsnet i jord I DS475 er det angivet, hvilke afvigelser fra projekterede bundkoter og fald man kan acceptere i nyanlæg. Inklinometeret Før faldmålingen udføres bliver der foretaget en meget nøjagtig kalibrering af udstyret. Faldmålingen gennemføres efter endt TV-inspektion, ved at kameraet langsomt trækkes tilbage igennem ledningen. Hermed sikres den største nøjagtighed, da kameraet på denne måde kører med en jævn hastighed. Faldet bliver målt og beregnet for hver tiende centimeter. Det er desuden vigtigt, at ledningerne er spulet og efterfyldt med vand forud for faldmålingen for at få det mest præcise resultat. Resultatet afleveres i en rapport med grafik, der viser ledningens fald. Dimensionsbestemmelse Med det optiske udstyr har vi mulighed for at bestemme ledningens indvendige dimension. Det betyder, at TV-operatøren ikke nødvendigvis skal ned i brøndene. Samtidig kan vi under TV-inspektionen bestemme dimensionsændringer på ledningen. Desuden overføres data til brøndrapporten fra TV-rapporten, således at dimensionerne i brøndrapporten bliver mere præcise. Bestemmelsen kan udføres i både hoved- og stikledninger. Dimensionsmåleren Dimensionsbestemmelsen foretages i TV-bilen, hvor TV-operatøren ved hjælp af optisk udstyr kan bestemme dimensionen direkte på skærmen. Dette gøres i start- og slutbrønd og efter konstatering af dimensionsskift på ledningen. Data overføres til TV-rapporten.

8 IKAS32 Plan Indtegning på grundkort FKSSlamson A/S har den nyeste software til TV-inspektion i IKAS32 og kan tilbyde optegning af ledningsforløb på grundkort under TVinspektionen. Ved at indlæse grundkort, X og Y koordinator, samt bundkoter på brøndene, kan vi under inspektionen automatisk indtegne hovedledninger og stik på en tegning. Navigator Retningsændringer i stik bliver målt med et tillægsprogram, Navigator, hvor vi præcist kan måle graderne på disse. Retningsændringer på stikket bliver herefter automatisk optegnet, således at ledningsforløbet bliver præcist. Indtegning Efter endt TV-inspektion og indtegning beregner programmet X og Y koordinater på ledningsforløbet, således at man får et komplet overblik over ledningen både i forhold til forløb og tilstand. Disse oplysninger bliver eksporteret i en separat XML fil, som kan indlæses direkte i kundens database.

9 Panoramo-kamera til brøndinspektion 360 graders brøndinspektion med digitalt kamera Som de første i Danmark har FKSSlamson introduceret Panoramo B.I. Der er tale om et digitalt kamera til inspektion af brønde. Det hele foregår direkte fra en særligt udstyret TV-bil - og helt uden personale i selve brønden. Fri bevægelse i brønden Under inspektionen optager kameraet 360 grader rundt i brønden. Det giver nogle unikke muligheder for efterfølgende at: bevæge sig frit i brønden, stoppe op og se nærmere på eventuelle skader måle nedstik lave en præcis registrering af stiktilslutninger, måle dimensioner og vurdere stikkets tilstand se omgivelserne omkring brønddækslet samt dækslets type og tilstand. Teknikken folder sig ud Panoramo s præcision er baseret på en særlig teknik, hvor kameraet tager mange billeder 360 grader rundt i brønden. Disse billeder udgør reelt en scanning af brønden. Herefter kan man ganske enkelt folde scanningen ud, så man kan se hele brøndvæggen. Det giver mulighed for at måle nedstik og dimensioner og for at se tilstanden i brønden. Præcis og fleksibel løsning Brøndinspektion med Panoramo-kameraet er en moderne, sikker og fleksibel løsning. En inspektion, der på denne måde kommer hele vejen rundt i brønden, giver et præcist bidrag til vurderingen af den enkelte brønd og behovet for renovering.

10 Tætheds- og Trykprøvning I henhold til bestemmelserne i DS 455 FKSSlamson A/S foretager tætheds- og trykprøvning iht. Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord. 25 års erfaring FKSSlamson er den rigtige samarbejdspartner til tætheds- og trykprøvninger og leverer den korrekte rapport hver gang. Tilbudsfasen Valg af kontrolniveau, stikprøvestørrelser, partier etc. har stor indflydelse på prissætningen i tilbudsfasen, hvor FKSSlamson kan rådgive til den rigtige løsning og dermed den rigtige pris. Dokumentation Resultatet af tætheds- og trykprøvninger samles i en udførlig rapport, der indeholder alle oplysninger om, hvorvidt afløbssystemet har opfyldt tæthedskravet. Alternative prøvninger Ønsker bygherre alternative prøvninger, har vi erfaringen i at vejlede og rådgive i metoder, som ligger uden for DS455.

11 Brøndreparation Håndreparation af brønde med specialbeton og injicering Blandt de typer af brøndskader, der hyppigst registreres, er: 1) indsivning mellem brøndringe 2) indsivning ved overgang mellem brøndbund og nederste brøndring Der konstateres desuden mange dårlige banketter og defekte ledningstilslutninger. System i renoveringen FKSSlamson har udviklet et system, der er målrettet reparationen af disse skadestyper. I systemet er det princippet, at: - når dårlige banketter og bundløb udbedres, så tørlægges brønden, banket og bund afrenses. Der opbygges herefter nyt bundløb/banketter med specialbeton i henhold til DS når indsivninger udbedres, så gennembores brøndvæg/brøndbund samtidig med, at der pumpes tætningsmateriale ud for at lukke utæthederne på ydersiden af brønden. På den måde sker tætningen på den rigtige side i forhold til vandtrykket. I områder med høj grundvandstand anbefales en komplet foring, evt. Permacast. skader rensning udbedring renoveret

12 Partliner Miljøvenlig kort strømpe til punktreparation af forskellige rørskader Hæfter på alle kendte ledningstyper FKSSlamson bruger en glasfiber-armeret partliner, der er imprægneret med vandglas. Den hæfter på alle kendte ledningstyper, uanset hvilke materialer de er lavet af. Løsningen kan installeres i: længder fra 0,5 m til 2,0 m dimensioner fra ø90-ø1000 og v300-v1000 mm godstykkelse på 4-6 mm Glat, hurtigt og effektivt Partlineren slutter helt tæt til det eksisterende rør og laver en glat overgang, der ikke påvirker vandgennemstrømningen. Reparationer udføres hurtigt og effektivt, så driftsforstyrrelser og gener minimeres. PartlinerE anvendes bl.a. til udbedring af: åbne eller forskudte samlinger revner og brud huller ind- og udsivning skader i spidsbundede ledninger fejlskæringer i forbindelse med stikåbninger Partlinere er underlagt NO-DIG Gruppens retningslinier. FKSSlamson er medlem af NO-DIG Gruppen.

13 Permacast Brøndrenovering Skadestyper En Permacast-foring er en effektiv fornyelse af brønde, der efterfølgende giver en lang rest levetid. Løsningen er en holdbar metode ved følgende skader i brønde: indsivning eller udfældning mellem brøndringe revner/brudskader i brøndringe eller topring begyndende korrosion/forvitring af brøndvæggen Sådan gør vi Når FKSSlamson s medarbejdere arbejder med Permacast-løsningen, starter vi med at rense brønden ved højtryksspuling. Ledningstilslutningerne proppes midlertidigt af. Herefter positionerer vi et spindelhoved lige over brøndbunden. Permacast-beton pumpes til den hurtigt roterende spindel og sprøjtes centrifugalt på indersiden af brøndvæggen. Spindelhovedet føres opad og nedad gennem brøndens centerakse, imens der bliver sprøjtet et ensartet og tæt lag Permacast-beton på brøndvæggen. Processen fortsætter, indtil den ønskede tykkelse af foringen er nået, dog maksimalt 5 cm. Test af materialet Fiberbeton-materialet er i Danmark testet på akkrediteret laboratorium efter den europæiske standard EN-196. Prøvningerne viser, at materialet (MS ) efter 28 døgn har en minimum brudstyrke på 60 Mpa (= min. 50% stærkere end alm. brøndgodsbeton). Derudover er materialet resistent ned til en PH-værdi på 2. Systemdokumentation Der er i samarbejde med Århus Kommune og ingeniørfirmaet Krüger udført en omfattende gennemprøvning af PERMACAST-systemet.

14 Store ledninger Håndrenovering af store ledninger - ø800 mm og opefter Åbne samlinger giver problemer Er der åbne samlinger i store rør, er der tale om et problem, der kan komme til at betyde store udgifter for ledningsejeren. For gennem de åbne samlinger kan der trænge betydelige mængder grundvand og sand ind. Samtidig kan der, med risiko for forurening, sive spildevand ud. Håndrenovering løser problemet FKSSlamson håndrenoverer ledninger og lukker samlinger med forskellige, specielle materialer, der sikrer et tæt ledningsanlæg. Herved hindres også rotter i at få adgang til egnede levesteder. Inspektion af alle stikledninger Når vi udfører håndrenovering, inspirerer vi samtidig alle stikledninger for at se, hvilken stand stikkene er i og om der er stik, der ikke længere er i brug. Disse afproppes med special-beton, hvorved der lukkes effektivt af for eventuelle rottereder. Vores specialmandskab arbejder med... lukning af åbne eller forskudte samlinger udbedring af dårlige stiktilslutninger standsning af indsivning/udsivning udbedring af revner afpropning af blinde/ubrugte stik Evt. overpumpning eller afspærring udføres i samarbejde med bygherre. FKSSlamson er behjælpelig med ansøgning om dispensation i forhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 og nr. 9 (kloakbekendtgørelsen) i de tilfælde det måtte være nødvendigt.

15 Tømning af hustanke Mobil afvanding af slam Hos FKSSlamson er hensynet til miljøet øverst på dagsordenen, uanset hvilke opgaver vi udfører for vores kunder. Det er vores såkaldte KSA-anlæg et godt eksempel på. KSA står for Kombineret Slamsuger og Afvandingsanlæg. Med dem kan vi både behandle og håndtere slam på en effektiv og miljøvenlig måde, når vi tømmer hustanke. Håndteringen sker altid efter de gældende miljøregler. Effektiv procedure KSA erne er mobile afvandingssystemer, hvor slam og vand skilles ad. Det afvandede slam (ca % tørstof) transporterer vi til opbevaring i godkendt plansilo. Herefter bliver slammet kalkstabiliseret og luftet, så det efterfølgende kan spredes på landbrugsjord, leveres til kompostering hos en godkendt behandler eller leveres på renseanlæg. Dokumentation FKSSlamson sørger for, at al nødvendig dokumentation er på plads. Både i forhold til landmand, kommune og Plantedirektoratet, der er myndighed på området. Der udtages samtidig løbende analyser af slammet i henhold til de gældende regler. Vi har i vores vogne indbygget computere og printere, hvor vi kan indlægge f.eks. Envitrix, der registrerer bilens aktiviteter. Dermed har kunder, chauffører og firmaets administration mulighed for at få en aktuel status på opgaven. Det handler om overblik og muligheden for at planlægge. Stor ekspertise FKSSlamson har oparbejdet stor ekspertise med tømning af tanke og opgaverne udføres af erfarne medarbejdere med adgang til den nyeste teknologi. Vi tømmer årligt tusindvis af tanke, hvor vi hurtigt kan reagere på henvendelser fra borgerne eller udføre opgaverne løbende ud fra aftalte tømningslister, som vi hele tiden opdaterer. 1. Indholdet af tanken suges op i slamsugeren 2. Septiktanken fyldes med rejectvand 3. Slamsugertankens indhold pumpes op i afvandingstanken 4. Dagen igennem sker der løbende en afvanding

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE Forord Denne publikation er en samling af praktisk viden på området dræning af marker. Mange kompetencer indenfor praktisk viden om dræning af marker

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 7 D e c e m b e r 2011 Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Læs mere side 37 Fag- & Indkøbsmesse 2012

Læs mere

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

UDSTILLINGSKATALOG Rørcenterdagene 10. OG 11. juni 2015 På Teknologisk Institut i Taastrup

UDSTILLINGSKATALOG Rørcenterdagene 10. OG 11. juni 2015 På Teknologisk Institut i Taastrup RØRCENTERDAGENE Der er gratis adgang til udstillingen, der er åben begge dage fra kl. 10.00-16.00. UDSTILLINGSKATALOG Rørcenterdagene 10. OG 11. juni 2015 å Teknologisk Institut i Taastrup Mere info og

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Svejsning 6. December 2012 39. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: NDT

Svejsning 6. December 2012 39. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: NDT 6 December 2012 39. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: NDT LEDER Et tidsmæssigt sammenfald af krise og globalisering har medført dramatiske og spændende ændringer

Læs mere

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den

Læs mere