Slamsugning - også fra store dybder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slamsugning - også fra store dybder"

Transkript

1 Slamsugning - også fra store dybder FKSSlamson har opbygget et helt specielt køretøj til tømning af sand fra vandfyldte tanke og bassiner på bl.a. rensningsanlæg. Løsningen gør, at vi udover traditionel slamsugning også kan tilbyde vores kunder slamsugning fra selv store dybder. Helt ned til meters dybde Med vores injektorsystem kan vi suge materialer op fra meters dybde. Vores store spulevogne er udstyret med slangekassetter, der styres fra et betjeningspanel. Sugekassetten har monteret en 5 sugeslange på 30 meter, der kan positioneres rundt om bilen med et udlæg fra bilen på 6 meter. Dette giver en meget stor fleksibilitet. Vi har også biler, der er specielt bygget til at suge gadebrønde. Alle vores vogne er udstyret med udskyderstempel, der gør at vores biler er nemme at tømme for sand.

2 Højttryksspuling Med og uden genbrug FKSSlamson råder over alle slags spule- og sugebiler. Ialt tyve forskellige biler, der rækker fra minispuler over biler med udstyr, der kan rense faldstammer i boliger, til den største genbrugsspuler i Skandinavien, der er udstyret med alt moderne værktøj. Alle spuleopgaver kan løses Den brede vognpark og det rette udstyr giver os mulighed for at løse alle typer af spuleopgaver uanset opgavens omfang og størrelse. Og vi spuler både med og uden genbrug af vand. Vores spuler uden genbrug er velegnet til mindre opgaver og ledninger med en dimension under ø300. Genbrugsspuler ideel til store ledninger Vores genbrugsspulere kan spule 300 meter i én længde og yder 420 l/min ved 140 bar. Det gør den ideel til store ledninger (større end ø300), hvor der har samlet sig meget skidt og til længere stræk. Genbrugsspuling er en miljøvenlig løsning, hvor der spares på forbruget af rent vand. Med dette system spules ca. 50% mere på samme tid i forhold til en spuler uden genbrug. Mobil og fleksibel enhed FKSSlamson har desuden en spulestation, der kan køres ud til steder, hvor en bil ikke kan køre. Det kan for eksempel være i markområder, stier og skove. Der trækkes ganske enkelt en spuleslange fra spuleren og ned til spulestationen, der kan stå op til 500 meter væk. XXL-spuler den helt store løsning Med FKSSlamsons XXL-spuler er der mulighed for at få løst de helt store spuleopgaver. Spuleren, der er Skandinaviens største, er udstyret med 500 m slange og spuler 700 l/min ved 140 bar. XXL-spuleren er ideel til helt store ledninger med meget skidt og til de meget lange stræk.

3 XXL-spuler og spulestation FKSSlamson råder over alle slags spule- og sugebiler. Ialt tyve forskellige biler, der rækker fra minispuler over biler med udstyr, der kan rense faldstammer i boliger, til den største genbrugsspuler i Skandinavien, udstyret med alt moderne værktøj. XXL-spuler den helt store løsning Med FKSSlamsons XXL-spuler er der mulighed for at få løst de helt store spuleopgaver. Spuleren, der er Skandinaviens største, er udstyret med 500 m slange og spuler 700 l/min ved 140 bar. XXL-spuleren er ideel til helt store ledninger med meget skidt og til de meget lange stræk. Genbrugsspuling er samtidig en miljøvenlig løsning, hvor der spares på forbruget af rent vand. Med dette system spules ca. 50% mere på samme tid i forhold til en spuler uden genbrug. Mobil og fleksibel enhed FKSSlamson har en spulestation, der kan køres ud til steder, hvor en bil ikke kan køre. Det kan for eksempel være i markområder, stier og skove. Der trækkes ganske enkelt en spuleslange fra spuleren og ned til spulestationen, der kan stå op til 500 meter væk.

4 SPUTNIK Spul og TV på samme tid Som de første i Danmark har FKSSlamson A/S introduceret TV-inspektion og spuling af stikledninger direkte fra hovedledningen med én og samme bil. Systemet er patenteret og FKSSlamson har eneret på brug af udstyret i Danmark. Det hele foregår fra spulevognen, hvor man med skærm og fjernbetjening kan styre spulehovedet ind i stikledninger. Udover den positive effekt på miljøregnskabet, ved brug af færre maskintimer, er der er en række kontante fordele ved brug af Sputnik: Spar en TV-inspektion. Det er muligt at konstatere om stikledninger er i brug på en meget nem måde. Det kan spare TV-inspektion af stikledninger, som allerede er konstateret døde ved spuling. Spar en TV-vogn. Stikledninger kan rengøres i én arbejdsgang, således kan der spares en TV-bil. Sputnik finder selv let op i stikledningen. Spar tid. Der konstateres om der skal foretages yderligere tiltag som f.eks. industrispuling eller rodskæring inden en evt. strømpeforing eller TV-inspektion. Færdigt arbejde første gang, hver gang. Stikledningerne vil altid være renset så den egentlige TV-inspektion af stikledningen kan færdiggøres uden stop for f.eks. løse aflejringer Det rigtige billede. Stikledningen er renset for kloakhud og andet skidt, så man får en retvisende TV-inspektion.

5 Beton- og rodskæring Afhjælper aflejringer Når en ledning er i brug, er der ofte risiko for, at små aflejringer sætter sig i ledningen. Disse samler sig med tiden til større og faste aflejringer, der kan udgøre et problem for ledningens daglige drift. Vandføringsevnen nedsættes, og der opstår risiko for opstuvning. FKSSlamson s løsning på problemet er både målrettet og effektiv. Vi kan således afhjælpe og løse problemet ved at fræse aflejringen bort. Vi skærer problemet væk Et andet problem i ledninger kan være rødder. Er der først kommet rødder ind i et ledningssystem, er det meget svært at fjerne dem igen. FKSSlamson kan dog mindske problemet og de forstyrrelser på driften, der er fremkaldt af drilske rødder. Løsningen er en jævnlig rodskæring i ledningen. Med rodskæringsteknikken, der indretter sig efter dimensionen på ledningen, er det muligt at fjerne rødderne helt ind til rørvæggen fra ø100 til ø500 mm. Der er mulighed for at indhente tilbud, hvis der er behov for at skære og fjerne rødder i en endnu større diameter. Dokumentation VI har mulighed for at TV-inspicere under eller efter rodskæringen som dokumentation for det udførte arbejde.

6 TV-inspektion af hovedledninger og stikledninger Avancerede kameraer Samtlige FKSSlamson s TV-biler er udstyret med nyeste udstyr. For eksempel med selvkørende og drejbare digitale farvekameraer, der kan inspicere i 360 graders synsvinkel. Dermed sikrer vi en god og professionel TV-inspektion, hvor der er mulighed for at foretage et nærmere eftersyn af bl.a. forskudte og åbne samlinger samt ikke mindst stiktilslutninger. TV-inspektion er den bedste metode, når det gælder kontrol og vurdering af ledningens tilstand samt afsløring og lokalisering af utætheder, forstoppelse eller brud. Inspektion i ledninger fra ø65 til ø2000 mm Vores største kameraer kan inspicere ledninger op til ø2000 mm, mens de mindste og selvkørende kan inspicere ned til ø100 mm. Ved at skubbe kameraet, kan der inspiceres ned til ø65 mm. Her er det også muligt at komme forbi 90 gr. bøjninger. DANDAS nyeste format Når det gælder TV-inspektion, er det relevant at forholde sig til i hvilket format, man ønsker sit materiale leveret. FKSSlamson har mulighed for at levere i tre formater DAS4, DAS5 og DANDAS. Vi arbejder altid i den nyeste DANDASversion. Det er samtidig det, vi anbefaler vores kunder, da dette format giver den bedste og mest fyldestgørende TV-inspektion. Samtidig er det muligt at konvertere DANDAS til den europæiske CEN-standard. Indtegning i AutoCad Vi tilbyder også at indtegne ledningsforløbet i AutoCad og leverer i enten dwg el. dxf format. Ved at anvende digital indtegning i AutoCad opnår man mulighed for at kortlægge den totale sammenhæng i et system. Det betyder ofte, at kringlede forløb og stik bliver synlige, hvilket giver et nyttigt overblik. Brugbare resultater Resultaterne fra TV-inspektionen leveres i overskuelige rapportskemaer og i digital form på USB-harddisk eller DVD. TV-inspektion af store ledninger FKSSlamson har bidraget aktivt til den arbejdsgruppe, der har arbejdet med at udarbejde en manual for TV-inspektion af store ledninger. Dette blev omtalt i DANVA-rapport nr. 50, hvor det anbefales at ledninger over 1200 mm inspiceres manuelt ud fra specifikke observationer, der kan rekvireres ved DANVA. Observationssættet forholder sig til DAS5. Kontrolordning Som medlem af Dansk Byggeri s Kontrolordning for TV-inspektionsfirmaer er vores kunder sikret en ensartet standard og TV-inspektion på højt niveau. Alle operatører skal være i besiddelse af DTVK s certifikat, der kun kan erhverves efter et kursus og en bestået prøve. Hyppig kontrol af TV-inspektionen og en løbende efteruddannelse sikrer en kvalitetsmæssig korrekt udførelse af inspektions-opgaverne.

7 Faldmåling og dimensionsbestemmelse Med en investering i præcist kameraudstyr og nyudviklet software, tilbyder FKSSlamson A/S faldmåling af kloakledninger samt dimensionsbestemmelse. I TV-udstyret er der indbygget et inklinometer, der giver en meget nøjagtig måling af ledningernes fald. Der er tilmed indbygget optisk udstyr, der kan bestemme den indvendige dimension på ledningen. Faldmåling Faldmåling udføres for at registrere lunker eller eventuelt bagfald på nye eller eksisterende ledningsstrækninger, da begge dele uden fald eller med bagfald kan føre til driftsproblemer i ledningssystemet. Eksempelvis skyldes forstoppelser ofte, at der er aflejret materiale i en lunke i kloakledningen. DS475 Etablering ledningsnet i jord I DS475 er det angivet, hvilke afvigelser fra projekterede bundkoter og fald man kan acceptere i nyanlæg. Inklinometeret Før faldmålingen udføres bliver der foretaget en meget nøjagtig kalibrering af udstyret. Faldmålingen gennemføres efter endt TV-inspektion, ved at kameraet langsomt trækkes tilbage igennem ledningen. Hermed sikres den største nøjagtighed, da kameraet på denne måde kører med en jævn hastighed. Faldet bliver målt og beregnet for hver tiende centimeter. Det er desuden vigtigt, at ledningerne er spulet og efterfyldt med vand forud for faldmålingen for at få det mest præcise resultat. Resultatet afleveres i en rapport med grafik, der viser ledningens fald. Dimensionsbestemmelse Med det optiske udstyr har vi mulighed for at bestemme ledningens indvendige dimension. Det betyder, at TV-operatøren ikke nødvendigvis skal ned i brøndene. Samtidig kan vi under TV-inspektionen bestemme dimensionsændringer på ledningen. Desuden overføres data til brøndrapporten fra TV-rapporten, således at dimensionerne i brøndrapporten bliver mere præcise. Bestemmelsen kan udføres i både hoved- og stikledninger. Dimensionsmåleren Dimensionsbestemmelsen foretages i TV-bilen, hvor TV-operatøren ved hjælp af optisk udstyr kan bestemme dimensionen direkte på skærmen. Dette gøres i start- og slutbrønd og efter konstatering af dimensionsskift på ledningen. Data overføres til TV-rapporten.

8 IKAS32 Plan Indtegning på grundkort FKSSlamson A/S har den nyeste software til TV-inspektion i IKAS32 og kan tilbyde optegning af ledningsforløb på grundkort under TVinspektionen. Ved at indlæse grundkort, X og Y koordinator, samt bundkoter på brøndene, kan vi under inspektionen automatisk indtegne hovedledninger og stik på en tegning. Navigator Retningsændringer i stik bliver målt med et tillægsprogram, Navigator, hvor vi præcist kan måle graderne på disse. Retningsændringer på stikket bliver herefter automatisk optegnet, således at ledningsforløbet bliver præcist. Indtegning Efter endt TV-inspektion og indtegning beregner programmet X og Y koordinater på ledningsforløbet, således at man får et komplet overblik over ledningen både i forhold til forløb og tilstand. Disse oplysninger bliver eksporteret i en separat XML fil, som kan indlæses direkte i kundens database.

9 Panoramo-kamera til brøndinspektion 360 graders brøndinspektion med digitalt kamera Som de første i Danmark har FKSSlamson introduceret Panoramo B.I. Der er tale om et digitalt kamera til inspektion af brønde. Det hele foregår direkte fra en særligt udstyret TV-bil - og helt uden personale i selve brønden. Fri bevægelse i brønden Under inspektionen optager kameraet 360 grader rundt i brønden. Det giver nogle unikke muligheder for efterfølgende at: bevæge sig frit i brønden, stoppe op og se nærmere på eventuelle skader måle nedstik lave en præcis registrering af stiktilslutninger, måle dimensioner og vurdere stikkets tilstand se omgivelserne omkring brønddækslet samt dækslets type og tilstand. Teknikken folder sig ud Panoramo s præcision er baseret på en særlig teknik, hvor kameraet tager mange billeder 360 grader rundt i brønden. Disse billeder udgør reelt en scanning af brønden. Herefter kan man ganske enkelt folde scanningen ud, så man kan se hele brøndvæggen. Det giver mulighed for at måle nedstik og dimensioner og for at se tilstanden i brønden. Præcis og fleksibel løsning Brøndinspektion med Panoramo-kameraet er en moderne, sikker og fleksibel løsning. En inspektion, der på denne måde kommer hele vejen rundt i brønden, giver et præcist bidrag til vurderingen af den enkelte brønd og behovet for renovering.

10 Tætheds- og Trykprøvning I henhold til bestemmelserne i DS 455 FKSSlamson A/S foretager tætheds- og trykprøvning iht. Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord. 25 års erfaring FKSSlamson er den rigtige samarbejdspartner til tætheds- og trykprøvninger og leverer den korrekte rapport hver gang. Tilbudsfasen Valg af kontrolniveau, stikprøvestørrelser, partier etc. har stor indflydelse på prissætningen i tilbudsfasen, hvor FKSSlamson kan rådgive til den rigtige løsning og dermed den rigtige pris. Dokumentation Resultatet af tætheds- og trykprøvninger samles i en udførlig rapport, der indeholder alle oplysninger om, hvorvidt afløbssystemet har opfyldt tæthedskravet. Alternative prøvninger Ønsker bygherre alternative prøvninger, har vi erfaringen i at vejlede og rådgive i metoder, som ligger uden for DS455.

11 Brøndreparation Håndreparation af brønde med specialbeton og injicering Blandt de typer af brøndskader, der hyppigst registreres, er: 1) indsivning mellem brøndringe 2) indsivning ved overgang mellem brøndbund og nederste brøndring Der konstateres desuden mange dårlige banketter og defekte ledningstilslutninger. System i renoveringen FKSSlamson har udviklet et system, der er målrettet reparationen af disse skadestyper. I systemet er det princippet, at: - når dårlige banketter og bundløb udbedres, så tørlægges brønden, banket og bund afrenses. Der opbygges herefter nyt bundløb/banketter med specialbeton i henhold til DS når indsivninger udbedres, så gennembores brøndvæg/brøndbund samtidig med, at der pumpes tætningsmateriale ud for at lukke utæthederne på ydersiden af brønden. På den måde sker tætningen på den rigtige side i forhold til vandtrykket. I områder med høj grundvandstand anbefales en komplet foring, evt. Permacast. skader rensning udbedring renoveret

12 Partliner Miljøvenlig kort strømpe til punktreparation af forskellige rørskader Hæfter på alle kendte ledningstyper FKSSlamson bruger en glasfiber-armeret partliner, der er imprægneret med vandglas. Den hæfter på alle kendte ledningstyper, uanset hvilke materialer de er lavet af. Løsningen kan installeres i: længder fra 0,5 m til 2,0 m dimensioner fra ø90-ø1000 og v300-v1000 mm godstykkelse på 4-6 mm Glat, hurtigt og effektivt Partlineren slutter helt tæt til det eksisterende rør og laver en glat overgang, der ikke påvirker vandgennemstrømningen. Reparationer udføres hurtigt og effektivt, så driftsforstyrrelser og gener minimeres. PartlinerE anvendes bl.a. til udbedring af: åbne eller forskudte samlinger revner og brud huller ind- og udsivning skader i spidsbundede ledninger fejlskæringer i forbindelse med stikåbninger Partlinere er underlagt NO-DIG Gruppens retningslinier. FKSSlamson er medlem af NO-DIG Gruppen.

13 Permacast Brøndrenovering Skadestyper En Permacast-foring er en effektiv fornyelse af brønde, der efterfølgende giver en lang rest levetid. Løsningen er en holdbar metode ved følgende skader i brønde: indsivning eller udfældning mellem brøndringe revner/brudskader i brøndringe eller topring begyndende korrosion/forvitring af brøndvæggen Sådan gør vi Når FKSSlamson s medarbejdere arbejder med Permacast-løsningen, starter vi med at rense brønden ved højtryksspuling. Ledningstilslutningerne proppes midlertidigt af. Herefter positionerer vi et spindelhoved lige over brøndbunden. Permacast-beton pumpes til den hurtigt roterende spindel og sprøjtes centrifugalt på indersiden af brøndvæggen. Spindelhovedet føres opad og nedad gennem brøndens centerakse, imens der bliver sprøjtet et ensartet og tæt lag Permacast-beton på brøndvæggen. Processen fortsætter, indtil den ønskede tykkelse af foringen er nået, dog maksimalt 5 cm. Test af materialet Fiberbeton-materialet er i Danmark testet på akkrediteret laboratorium efter den europæiske standard EN-196. Prøvningerne viser, at materialet (MS ) efter 28 døgn har en minimum brudstyrke på 60 Mpa (= min. 50% stærkere end alm. brøndgodsbeton). Derudover er materialet resistent ned til en PH-værdi på 2. Systemdokumentation Der er i samarbejde med Århus Kommune og ingeniørfirmaet Krüger udført en omfattende gennemprøvning af PERMACAST-systemet.

14 Store ledninger Håndrenovering af store ledninger - ø800 mm og opefter Åbne samlinger giver problemer Er der åbne samlinger i store rør, er der tale om et problem, der kan komme til at betyde store udgifter for ledningsejeren. For gennem de åbne samlinger kan der trænge betydelige mængder grundvand og sand ind. Samtidig kan der, med risiko for forurening, sive spildevand ud. Håndrenovering løser problemet FKSSlamson håndrenoverer ledninger og lukker samlinger med forskellige, specielle materialer, der sikrer et tæt ledningsanlæg. Herved hindres også rotter i at få adgang til egnede levesteder. Inspektion af alle stikledninger Når vi udfører håndrenovering, inspirerer vi samtidig alle stikledninger for at se, hvilken stand stikkene er i og om der er stik, der ikke længere er i brug. Disse afproppes med special-beton, hvorved der lukkes effektivt af for eventuelle rottereder. Vores specialmandskab arbejder med... lukning af åbne eller forskudte samlinger udbedring af dårlige stiktilslutninger standsning af indsivning/udsivning udbedring af revner afpropning af blinde/ubrugte stik Evt. overpumpning eller afspærring udføres i samarbejde med bygherre. FKSSlamson er behjælpelig med ansøgning om dispensation i forhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 og nr. 9 (kloakbekendtgørelsen) i de tilfælde det måtte være nødvendigt.

15 Tømning af hustanke Mobil afvanding af slam Hos FKSSlamson er hensynet til miljøet øverst på dagsordenen, uanset hvilke opgaver vi udfører for vores kunder. Det er vores såkaldte KSA-anlæg et godt eksempel på. KSA står for Kombineret Slamsuger og Afvandingsanlæg. Med dem kan vi både behandle og håndtere slam på en effektiv og miljøvenlig måde, når vi tømmer hustanke. Håndteringen sker altid efter de gældende miljøregler. Effektiv procedure KSA erne er mobile afvandingssystemer, hvor slam og vand skilles ad. Det afvandede slam (ca % tørstof) transporterer vi til opbevaring i godkendt plansilo. Herefter bliver slammet kalkstabiliseret og luftet, så det efterfølgende kan spredes på landbrugsjord, leveres til kompostering hos en godkendt behandler eller leveres på renseanlæg. Dokumentation FKSSlamson sørger for, at al nødvendig dokumentation er på plads. Både i forhold til landmand, kommune og Plantedirektoratet, der er myndighed på området. Der udtages samtidig løbende analyser af slammet i henhold til de gældende regler. Vi har i vores vogne indbygget computere og printere, hvor vi kan indlægge f.eks. Envitrix, der registrerer bilens aktiviteter. Dermed har kunder, chauffører og firmaets administration mulighed for at få en aktuel status på opgaven. Det handler om overblik og muligheden for at planlægge. Stor ekspertise FKSSlamson har oparbejdet stor ekspertise med tømning af tanke og opgaverne udføres af erfarne medarbejdere med adgang til den nyeste teknologi. Vi tømmer årligt tusindvis af tanke, hvor vi hurtigt kan reagere på henvendelser fra borgerne eller udføre opgaverne løbende ud fra aftalte tømningslister, som vi hele tiden opdaterer. 1. Indholdet af tanken suges op i slamsugeren 2. Septiktanken fyldes med rejectvand 3. Slamsugertankens indhold pumpes op i afvandingstanken 4. Dagen igennem sker der løbende en afvanding

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

www.thistedkloakservice.dk

www.thistedkloakservice.dk www.thistedkloakservice.dk Profil Thisted Kloakservice er en familieejet virksomhed med mere end 20 års erfaring fra branchen. Kernekompetencerne er højtryksspuling og slamsugning, men vi kan meget mere

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Side 1/12. Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015

Side 1/12. Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015 Side 1/12 Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme februar 2015 TV-inspektion og Spuling for Københavns Ejendomme

Læs mere

Henning s Kloakrens A/S

Henning s Kloakrens A/S DØGNVAGT Har kloakken fået en prop så ring Henning op! Akutte problemer? Så ring 47 10 85 09 vi har døgnvagt, der virker! Henning s Kloakrens A/S Henning s Kloakrens A/S Aut. Kloakmester Svalehøjvej 13

Læs mere

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS Flowmåling i kloaksystemet Indlæg ved: Jan Henningsen Akademiingeniør i TELETRONIC Denmark ApS Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen TELETRONIC Denmark ApS Oversigt over emner i denne præsentation

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

DanDasGraf Brugermøde

DanDasGraf Brugermøde DanDasGraf Brugermøde Oktober 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 1 DanDasGraf 2010 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 2 Lokale brugermøder Nord- og ØstJylland 8. marts hos Grontmij Århus Fyn 15. marts Svendborg

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6 Oversigt over observationsklasser i DND ver. 2.4.6 Observationsklasser Type Beskrivelse Vandforekomst: Vand V Vandstanden registreres i % ngen typer Rørenes fysiske tilstand: Revner/brud fskalninger Revner

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Det rigtige antennegrej

Det rigtige antennegrej Det rigtige antennegrej Denne guide har til formål at gennemgå det rigtige antennegrej, som kan forbedre din nuværende antenneinstallation. Alt efter hvordan din antenneinstallation er lavet, er der i

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

MILJØ OG AFLØB Konstruktioner. rc-beton.dk

MILJØ OG AFLØB Konstruktioner. rc-beton.dk MILJØ OG AFLØB Konstruktioner rc-beton.dk RC BETON A/S ISO14001 certificeret som den eneste betonvareproducent i Danmark. Hos RC Beton har vi miljø overvejelserne med i alle aspekter af virksomheden, så

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Renovering af afløbsledninger mv. Varde Kloak og Spildevand A/S NO DIG, rammeudbud.

Renovering af afløbsledninger mv. Varde Kloak og Spildevand A/S NO DIG, rammeudbud. Renovering af afløbsledninger mv Varde Kloak og Spildevand A/S NO DIG, rammeudbud. December 2010 December 2010 1102764 NoDig Varde Kloak og Spildevand A/S. 2 af 21 1 ENTREPRISEBESKRIVELSE (EB) 3 1.1 Orientering

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE 2 Tømningsordningen Denne folder er til alle, der er med i den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke, trix-tanke og septiktanke (herefter omtalt som bundfældningstanke).

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en tømningsordning i Aalborg Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

tømningsordning for bundfældningstanke

tømningsordning for bundfældningstanke tømningsordning for bundfældningstanke septiktanke i Norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre se bagsiden 2 3 tømning af tanke Alle bundfældningstanke tømmes én gang årligt ved alle helårsboliger,

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Denne vejledning gør det muligt for alle, der skal etablere jordvarme, selv at nedgrave jordslangerne. Denne vejledning følger dig igennem

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 RØRCENTRET Afløbssystemer Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning

Læs mere

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011 Projekt nr.: Life/ENV/DK368 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Testcelle 1...3 2.1

Læs mere

Navngivning i TV-inspektion

Navngivning i TV-inspektion Navngivning i TV-inspektion DANVA VEJLEDNING NR. 90 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 7021 0055 Fax: 7021 0056 danva@danva.dk www.danva.dk ISBN: 978-87-92651-11-2 Titel: Navngivning i

Læs mere

Velkommen til Hedensted Spildevand A/S

Velkommen til Hedensted Spildevand A/S w w w. h s p v. d k Velkommen til Hedensted Spildevand A/S Hedensted Spildevand A/S overtog i 2009 drift og administration af Hedensted Kommunes kloaksystem og renseanlæg. Vores ambition er, at du får

Læs mere

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde Ved Lars Bodin & Jesper Stahl Madsen Program Programændringer og fejlrettelser: Ny VandGraf brugervejledning! Forbedret Lukkeplan v/jsma Brugerdefinerede layout og

Læs mere

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email teknik@viborgkommune.dk

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Dysekatalog Din leverandør af dyser og rodfræsere til kloakken

Dysekatalog Din leverandør af dyser og rodfræsere til kloakken Dysekatalog Din leverandør af dyser og rodfræsere til kloakken 1 Profil BT Maskinteknik har mange års erfaring indenfor maskinbranchen. Dels som underleverandør til metalindustrien, dels med egen nicheproduktion.

Læs mere