AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007"

Transkript

1 AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 RØRCENTRET

2 Afløbssystemer Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning udgave, 1. oplag 2007 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard Grafisk Produktion ISBN ISSN Nøgletitel: Rørcenter-anvisning EAN

3 Forord Formålet med denne anvisning er at give et overblik over, hvilke undersøgelses-, måleog fornyelsesmetoder, der findes til afløbssystemer. Anvisningen er finansieret af følgende firmaer og kommuner, der også har medvirket i styregruppen. Cowi v/jakob H. Hansen DANVA v/kristian Friis Frederiksberg Kommune v/troels Smith Helsingør Kommune v/dines Thornberg og Majbritt Damgaard ISS Damage Control v/jesper Pedersen Lauridsen Handel & Import v/niels Arne Lauridsen LMJ v/lars Møller Odense Vandselskab v/bo Jørgensen Per Aarsleff v/morten Andersen Anvisningen er udarbejdet af Ulrik Hindsberger, Hanne Kjær Jørgensen og Inge Faldager Rørcentret, Teknologisk Institut. Rørcentret vil gerne takke styregruppen for et meget konstruktivt og inspirerende samarbejde, som forhåbentlig sikrer en bred anvendelse af anvisningen. April 2007 Rørcentret, Teknologisk Institut Side 3 af 69

4 Side 4 af 69

5 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING VEJLEDNING I IDENTIFIKATION AF ÅRSAGER TIL PROBLEMER FRA PROBLEM TIL ÅRSAG VALG AF UNDERSØGELSES- OG MÅLEMETODE Kælderoversvømmelse Oversvømmelse af terræn Uacceptable aflastninger Vejbrud som følge af ledningsbrud Vejbrud som følge af underminering Rotter Lugt Spildevand i regnvandssystemet Tyndt spildevand i tørvejr Tyndt spildevand under regn LEDNINGSLOKALISERING SONDELOKALISERING ELEKTRISK LOKALISERING DÆKSELSØGER TV-INSPEKTION BESKRIVELSE AF KAMERATYPER Kameraer til små ledningssystemer Kameraer til store ledninger Kamera med indbygget minikamera til stikinspektion Digitale kameraer (3 D-kameraer) Reparationer VANDFØRINGS- OG VANDSTANDSMÅLING VANDFØRINGSMÅLINGER Overordnet måleprincip Hvad skal overvejes før valg og placering af måler? GENNEMGANG AF MÅLEPRINCIPPER Udstyr til måling af vandstand Udstyr til måling af vandføring (måleinstrument med sensor) BEREGNING AF VANDFØRING OPSAMLING AF DATA KONTROL AF DATA, HERUNDER USIKKERHED PÅ MÅLINGER FORDELE OG ULEMPER LÆKAGESØGNING FORMÅL MED LÆKAGESØGNING SPORSTOFMÅLING MED GAS Formiergasdetektor SPORSTOFMÅLING (IK-SPORING) Indsivningsmåling Overlækningsmåling Måling af udsivning LÆKAGESØGNING I TRYKRØR Side 5 af 69

6 7 FALDMÅLING SLANGEMÅLER FALDMÅLER DEFORMATIONSMÅLING OPTISK DEFORMATIONSMÅLING FASTE TOLKE TÆTHEDSPRØVNING RØGPRØVNING GEORADAR SPECIALUNDERSØGELSER AF BETON STRUKTURANALYSE TRYKSTYRKEBESTEMMELSE BYGVÆRKER FORNYELSESMETODER OPGRAVNING OG ETABLERING AF NY LEDNING Kommunale afløbssystemer Lægningsnormer Kontrol under og efter udførelsen RENOVERING AF AFLØBSLEDNINGER UDEN OPGRAVNING Strømpeforing Foring med lange, sammensvejste rør, sliplining Stram foring Rørsprængning Pipebursting Kvalitetssikring og kontrol OPGRAVNINGSFRI LEDNINGSETABLERING Kvalitetssikring og kontrol PUNKTREPARATIONER RENOVERING AF BRØNDE OG UDSKILLERE LOVGIVNING VED NYANLÆG/OMLÆGNINGER KRAV I BYGNINGSREGLEMENTET CE-MÆRKNING...61 BILAG 1 TILSLUTNINGSMETODER/OVERGANGS-LØSNINGER...65 Side 6 af 69

7 1 Indledning Baggrund Rørcentret, Teknologisk Institut udgav i 1991 rapporten Afløbssystemer, Oversigt over undersøgelses-, måle- og renoveringsmetoder. Siden 1991 er der sket en rivende udvikling af udstyr og metoder til at undersøge, måle eller renovere afløbssystemer med, således at en stor del af rapporten fra 1991 er forældet. Kommuner, rådgivere og entreprenører som mangler viden på disse områder specielt dem som kun har været i afløbsbranchen i kortere tid - har derfor været henvist til forskellige virksomhedsbrochurer og diverse faglitteratur, fordi der ikke har været nogen generel rapport, som sammenfatter de væsentligste metoder på området. På den baggrund har Rørcentret fundet, at der er behov for at udarbejde en helt ny anvisning om undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder for afløbssystemer. Opdatering af anvisningen Anvisningen er udgivet af Rørcentret i serien af Rørcenter-anvisning, der bliver brugt bredt i hele afløbsbranchen. Internetudgaven af rapporten opdateres årligt og en virksomhed, der har et produkt, og som ønsker at være med i forhandleroversigten i rapporten skal kontakte Rørcentret på Teknologisk Institut. Internetudgaven af rapporten findes på Side 7 af 69

8 2 Vejledning i identifikation af årsager til problemer 2.1 Fra problem til årsag Dette afsnit er en vejledning for brugeren af rapporten i identifikation af årsager til problemer i afløbssystemer. Vejledningen er givet i form af efterfølgende diagram, der viser sammenhængen mellem forskellige problemer og de relevante undersøgelses- og målemetoder til afdækning af årsagerne til problemerne. På diagrammet er oplistet en række overordnede problemer, som ledningsejere og kommuner typisk kan stå med i forhold til et afløbssystem. Ethvert problem har altid en eller flere årsager. De vigtigste årsager til hvert af de overordnede problemer er tillige angivet i diagrammet, ligesom de relevante undersøgelsesog målemetoder til afdækning af årsagssammenhængen er angivet. Det skal fremhæves, at kun de almindeligste problemer og årsager er angivet. 2.2 Valg af undersøgelses- og målemetode Nedenfor gives nogle generelle kommentarer til diagrammet. Kommentarerne tager udgangspunkt i de almindeligt forekommende årsager til problemer, og at der godt kan forekomme andre årsager, som ikke er vist i diagrammet eller kommenteret nedenfor Kælderoversvømmelse Kælderoversvømmelser som følge af opstuvning af spildevand opblandet med regnvand kan skyldes: at nedbøren overstiger det kloakken er dimensioneret for at den er i så ringe stand (strukturelt og/eller driftsmæssigt), at selv små regnhændelser ikke kan passere uden opstuvning. Strukturelle skader omfatter typisk brud og driftsmæssige problemer skyldes ofte lunker, rødder, for lille fald og blokeringer i form af fremmedlegemer. Kælderoversvømmelser som følge af opstuvning af separat regnvand, kan skyldes at kælderafløbet er fejlkoblet til regnvandssystemet eller at vandet trænger ind gennem gulv/vægge. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Hydraulisk analyse ledsaget af sammenhørende målinger af nedbør og vandføring Oversvømmelse af terræn Oversvømmelse af terræn kan forekomme i alle systemer. Hvis spildevandssystemer eller fællessystemer risikerer at opstuve til terræn, melder problemerne sig typisk alle- Side 8 af 69

9 rede i forbindelse med kælderoversvømmelser. Årsagerne til opstuvning til terræn er som ovenfor - dog vil det sjældent skyldes driftsmæssige problemer. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Hydraulisk analyse ledsaget af sammenhørende målinger af nedbør og vandføring Uacceptable aflastninger Alle overløb har en udledningstilladelse, der regulerer dels aflastet vandmængde, dels hyppighed for aflastning samt tilbageholdelse af flydestoffer. Hvis grænserne for aflastet mængde eller hyppighed overskrides i forhold til udledningstilladelsen, er der grund til at undersøge, om kapaciteten af nedstrøms videreførende ledning er forringet. En mulighed er, at ledningen er i så ringe stand (strukturelt og/eller driftsmæssigt), at selv små regnhændelser ikke kan passere uden overløb. En anden mulighed er, at det befæstede areal opstrøms overløbet er øget, f.eks. som følge af udbygning indenfor oplandet eller mere befæstede arealer på de enkelte matrikler. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Hydraulisk analyse ledsaget af sammenhørende målinger af nedbør og vandføring Vejbrud som følge af ledningsbrud Sammenstyrtede kloakker medfører ofte brud på veje. Vejbruddet vil være meget afhængig af diameteren på den ledning, der at brudt sammen. Af den grund bør ledninger i veje ikke overses som et element i ledningsfornyelsen. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Vejbrud som følge af underminering Underminering af veje under kraftige regnhændelser skyldes, at regnvand, der er afledt til afløbssystemet, presses ud gennem utætte samlinger og spuler omkringfyldningen væk. Årsagen skal findes i kloakkernes manglende kapacitet, der kan skyldes enten, at ledningerne er for små, eller at de er i så ringe stand (strukturelt og/eller driftsmæssigt), at selv små regnhændelser ikke kan passere uden opstuvning. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Hydraulisk analyse ledsaget af sammenhørende målinger af nedbør og flow Rotter Rotter finder vej ud af afløbssystemerne på mange forskellige måder. Fælles for rotter, der findes i kloaksystemerne er, at de skal finde tørre steder at bo og formere sig. Rotter lever og formerer sig typisk i døde ledninger og stik samt i huler, de graver i jordlagene omkring afløbssystemerne, og de kommer ind og ud via brud eller åbne samlinger. Side 9 af 69

10 Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Røgprøvning Lugt Lugt opstår på grund af, at spildevand og slam aflejres i ledningerne og nedbrydes under anaerobe forhold. Årsagerne hertil kan være for lille fald, lunker og fremmedlegemer, der hindrer et optimalt flow. Lugt i regnvandskloakker indikerer fejlkoblet spildevand til regnvandssystemet. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Faldmåling Spildevand i regnvandssystemet Spildevand i et regnvandssystem indikerer fejlkoblinger ved de enkelte ejendomme eller evt. hele systemer, der er fejlkoblet. Da regnvandsledninger som oftest ligger højere end spildevandsledninger, er overlækning mellem de to systemer ikke så sandsynlig en årsag. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Lægkagesøgning Tæthedsprøvning Tyndt spildevand i tørvejr Fortyndet spildevand i tørvejr tyder på høj infiltration og/eller tilsluttede dræn. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Tæthedsprøvning Lækagesøgning Tyndt spildevand under regn Fortyndet spildevand under regn tyder på høj infiltration og/eller tilsluttede dræn som ovenfor. Andre muligheder kan være fejlkoblede regnvandsledninger til spildevandssystemet, eller overlækning fra en højereliggende utæt regnvandsledning. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Tæthedsprøvning Lækageprøvning Side 10 af 69

11 Side 11 af 69

12 3 Ledningslokalisering Ledningslokalisering anvendes til at lokalisere ledninger, hvis forløb ikke er kendt. De metoder, man benytter til ledningslokalisering, medfører, at man kan bestemme, hvor en ledning ligger uden at skulle grave op. Det medfører samtidig, at ledningslokalisering normalt er både hurtigere og billigere, end at fastlægge et ukendt ledningstrace ved opgravning. Eksempelvis vil det altid kunne betale sig at benytte ledningslokalisering i trafikerede områder. Lokaliseringen kan ske ved at indføre en radiosonde i ledningen og med en modtager på jordoverfladen lytte sig frem til sondens placering. Lokaliseringsudstyr med radiosonde kan også anvendes til lokalisering af forstoppelser, brud o. lign. Herved kan gravearbejde begrænses til det mest nødvendige, når skaden skal udbedres. Lokalisering kan også foregå ved at påføre ledningen en elektrisk spænding og derefter fra jordoverfladen lokalisere magnetfeltet om ledningen. Da de fleste afløbsrør er lavet af et materiale, der ikke kan påføres en spænding, kan metoden anvendes ved at indføre en metaltråd (fx en split) i ledningen. Utætheder på ledninger under tryk dvs. vandledninger eller trykledning til spildevand kan spores ved at lytte sig frem med specialudstyr. Til det formål benyttes en pulsgenerator. Denne metode er ikke beskrevet i denne vejledning 3.1 Sondelokalisering Figur 3.1 Ledningslokalisering ved hjælp af radiosonde Side 12 af 69

13 Metodebeskrivelse Sporingsudstyret består af en sonde, der fungerer som en lille radiosender, samt en bærbar modtager/antenne, der kan modtage radiosignalerne fra senderen. Sonden kan være separat eller indbygget i et TV-inspektionsudstyr. Ved hjælp af modtageren/antennen kan man nu fra jordoverfladen lytte sig frem til, hvor sonden og dermed ledningen ligger. Ved lokaliseringen findes ledningens placering i planen. En del udstyr kan angive en omtrentlig lægningsdybde i op til 5 meters dybde. Ledningslokaliseringsudstyr er ikke beregnet til en nøjagtig opmåling af ledninger. Hvis ledningernes placering yderligere ønskes bestemt ved koordinater, kan dette fx gøres ved at anbringe en GPS-sender i overfladen. Når man skal lokalisere en forstoppelse eller et sted, hvor ledningstværsnittet er brudt sammen, føres sonden ind i røret, så langt som det er muligt. Derefter kan man fra jordoverfladen lokalisere sonden og dermed forstoppelsen. Sondeudstyret virker ved forskellige frekvenser. Noget udstyr har kun én frekvens, mens andet udstyr har flere forskellige frekvenser. Det kan være en fordel, at udstyret har flere frekvenser, da andre kommunikationslinier kan forstyrre signalet på nogle frekvenser. Anvendelsesområder Lokalisering af afløbsledninger og drænledninger med ukendt forløb samt lokalisering af forstoppelse, sammenbrud mv. Fordele Kan lokalisere og tilnærmelsesvis dybdebestemme ledningerne Modtageren opfanger kun signaler fra sonden, der sender på en bestemt frekvens. Det nyeste udstyr har normalt flere frekvenser som kan benyttes, hvis der fx er meget støj på den ene frekvens. Søgning generes derfor ikke af andre signaler fra ledninger, telestøj osv. Der findes små sonder, som kan komme igennem en vandlås Ulemper Anvendes normalt kun til ikke-metalliske rør som ler, beton-, PE- og PVC Det er nødvendig at føre en sonde ind i ledningen for at fastlægge traceet Biler, containere og lignende i umiddelbar nærhed af målestedet kan påvirke signalet Spørgsmål til forhandlere Kan udstyret bestemme omtrentlig lægningsdybde? Hvordan reagerer udstyret i forhold til andre ledninger? Hvilken indflydelse har metalgenstande, som ligger i jorden (fx dæksler) eller metalgenstande, som er over jorden (containere, gamle skinner)? Hvor mange frekvenser har udstyret, og ved hvilke frekvenser virker det? Hvor lang er ledningen til sonden? Side 13 af 69

14 Forhandlere Elektrisk lokalisering Metodebeskrivelse Rørledninger af jern lokaliseres ved at sende en strøm igennem røret. Det magnetfelt, der herved dannes rundt om ledningen, registreres fra jordoverfladen med en pejlestav. Ved afløbsledninger af ikke-ledende materiale føres en kobbertråd, metalsplit eller andet ledende materiale ind i ledningen, og der dannes ligeledes et magnetfelt, som registreres med pejlestaven. Ønskes markering af, hvor enden af en split befinder sig fx ved tilstoppede afløbsrør, monteres en sendespole på enden af splitten. Signalet fra sendespolen giver en markering af, hvor spolen befinder sig. Figur 3.2 Udstyr til elektrisk ledningslokalisering Anvendelsesområder Lokalisering af afløbsledninger med ukendt beliggenhed Lokalisering af alle metalliske ledere i jord (kabler, vandrør) Fordele Systemet kan bruges i alle rørmaterialer Enkel metode, der kun kræver kort indlæringstid Kan lokalisere og dybdebestemme ledningerne Side 14 af 69

15 Ulemper Forstyrrelse fra uvedkommende radiosignaler kan påvirke målingen Man skal have adgang til begge ender af ledningen. Spørgsmål til forhandlere Kan udstyret bestemme omtrentlig lægningsdybde? Hvor lange ledningsstræk kan bestemmes med udstyret? Hvordan reagerer udstyret i forhold til andre ledninger? Hvilken indflydelse har metalgenstande, som ligger i jorden (fx dæksler) eller metalgenstande, som er over jorden (containere, gamle skinner)? Forhandlere: Dækselsøger En dækselsøger anvendes til at lokalisere dæksler, som er dækket med jord eller asfalt. En dækselsøger er et alternativ til lokalisering med en metalstang eller lignende, hvis man skal finde et dæksel. Normalt vil en dækselsøger være både hurtigere og billigere end opgravning. Eksempelvis vil det altid kunne betale sig at benytte dækselsøgere i asfalterede områder. Metodebeskrivelse Dækselsøgeren, som er en metaldetektor, anvendes enten med hovedtelefoner eller højttalere. Dækselsøgere findes med både digitale og akustiske signaler samt funktioner, som kan udelukke forskellige forstyrrelser under brug som fx metalhegn mv. Søgeren føres langsomt og systematisk hen over det aktuelle areal, samtidig med at lydstyrke og viserudslag observeres. Søgeskiven skal holdes i konstant afstand fra jordoverfladen og i samme vinkel med jordoverfladen under hele arbejdet. Side 15 af 69

16 Figur3.3 Eksempel på dækselsøger Anvendelsesområder Lokalisering af støbejernsdæksler, der er dækket af jord, grus, asfalt eller lignende Bestemmelse af dybde Fordele Unødvendige opgravninger undgås Ulemper Andre større metalgenstande i nærheden af dækslet kan forstyrre signalet Finder også små metalgenstande som fx søm, mønter, ølkapsler og lignende Kan ikke finde dæksler af beton og plast Spørgsmål til forhandlere Kan udstyret bestemme omtrentlig lægningsdybde, og hvor dybt kan udstyret registrere dæksler? Hvordan reagerer udstyret på andre metalgenstande over eller under jorden? Forhandlere Side 16 af 69

17 4 TV-inspektion Afløbssystemernes fysiske tilstand og driftstilstand kan undersøges ved TV-inspektion, der hurtigt kan give et overblik over afløbssystemets tilstand. TV-inspektion er den mest anvendte undersøgelsesmetode til afløbssystemer. Man skal være opmærksom på at en TV-inspektion giver mange data, som kræver systematisk behandling af dem, hvis de skal bruges effektivt. Resultaterne fra en TV-inspektion leveres normalt på et rapporteringsskema samt en CD/DVD eller et videobånd. Videobånd er dog ved at blive afløst at andre elektroniske medier. I Danmark har der siden 1986 eksisteret ensartede retningslinier for rapportering ved en TV-inspektion. Den første Fotomanual kom i 1986, og den er revideret flere gange siden. For at få et ensartet og højt kvalitetsniveau på TV-inspektioner samt et ensartet udbudsmateriale ved licitationer på større arbejder anvendes følgende retningslinier: Fotomanualen, TV-inspektion af afløbsledninger, vejledning nr. 57, oktober 2005, DANVA Forslag til særlige betingelser (SB-TV), TV-inspektion af afløbsledninger, vejledning nr november 2006, DANVA Fotomanualen, rapporteringsskema for brønde, vejledning nr. 58, maj 2005, DAN- VA Disse vejledninger kan bestilles på DANVAs hjemmeside Fysisk Indeks Når en kommune gennemfører TV-inspektion af et stort antal ledninger, med henblik på fornyelse af ledningsnettet, udregnes der et Fysisk Indeks ved TV-inspektionen. Fysisk Indeks er et forholdstal, der anvendes af mange bygherrer til en første vurdering og prioritering af, hvilke dele af afløbssystemet, der skal fornyes først. Oplysninger om Fysisk Indeks findes i: Fotomanualen, Beregning af fysisk indeks ved TV-inspektion, vejledning nr. 66, juni 2005, DANVA Denne vejledning kan bestilles på DANVAs hjemmeside DTVK I Danmark findes der en frivillig kontrolordning for TV-inspektionsfirmaer: DTVK (Dansk TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning). Medlemskab af kontrolordningen er kundens garanti for, at TV-inspektionsfirmaet opfylder visse krav vedrørende organisation, personale, uddannelse, udstyr og egenkontrol samt at arbejdet udføres med en ensartet kvalitet. Medlemsfirmaer må reklamere med DTVK s logo, se figur 4.1. Figur 4.1 DTVK s logo Side 17 af 69

18 Firmaer, der er medlem af DTVK, er opdelt i 2 trin: Trin 1: må inspicere ledninger op til og med 150/160 (typiske husinstallationer) Trin 2: må inspicere ledninger i alle dimensioner Firmaer på trin 1 optager normalt inspektionen på bånd. Firmaer på trin 2 vil kunne levere i alle formater og i alle elektroniske medier. Information om DTVK og hvilke inspektionsfirmaer, der er medlemmer, findes på Databasesystemer Til at opbevare data fra en TV-inspektion findes forskellige databaser, og når der bestilles en TV-inspektion, skal de leverede data svare til den aktuelle version af kommunens ledningsdatabase. De forskellige databasesystemer benævnes formater: DAS 4 formatet forudsætter inspektion efter Fotomanualens 3. udgave fra 1989 eller før. Denne udgave indeholder ikke observationer fra nyanlæg, fx påboringer, og heller ikke observationer fra renoverede ledninger eller stikledninger. DAS 4 formatet er derfor ikke egnet til registrering af nyanlæg, renoverede ledninger og stikledninger. DAS 5 formatet forudsætter inspektion efter Fotomanualens 4 udgave fra I denne udgave af Fotomanualen findes både observationer fra nyanlæg, fra renoverede ledninger og fra stikledninger. I 2002 blev Fotomanualens 4. udgave suppleret med en speciel fotomanual for strømpeforede ledninger. DANDAS formatet er færdigudviklet i 2005, og arbejder sammen med den nyeste udgave af Fotomanualen. Denne udgave indeholder både observationer fra nyanlæg, fra renoverede ledninger og fra stikledninger. Både observationstyper og rapporteringsskema afviger fra de tidligere udgaver af Fotomanualen. Det er vigtigt ved bestilling af en TV-inspektion, at være opmærksom på om TVinspektionen leveres i et format, som bygherren kan anvende. På vil der altid være information om det nyeste format. Udførelse af inspektionen For at kameraet skal vise et retvisende billede af rørsystemet, skal kameraet være placeret i centrum af røret. Dette vil altid være tilfældet ved kameraer til store ledningssystemer. I små ledningssystemer ligger kameraet ofte i bunden af ledningen, og dette giver et fortegnet billede af røret, så det kræver øvelse at vurdere de enkelte observationer. TV-inspektionsfirmaer Generelle oplysninger om, hvilke firmaer, der udfører TV-inspektion kan findes i telefonbogen eller på nettet. TV-inspektionsfirmaer, der er medlem af DTVK, findes på Side 18 af 69

19 4.1 Beskrivelse af kameratyper Til inspektion af afløbsledninger findes specielle videokameraer, der filmer det indvendige af røret, og viser billedet på en monitor. I det følgende beskrives forskellige typer af kameraer Kameraer til små ledningssystemer Til små ledningssystemer findes kameraer, der kan inspicere ledninger fra ø50 mm (køkkenafløb eller dræn) og op til ø150/160 mm. Kameraet kan enten skubbes gennem ledningssystemet med en rørål, eller placeres på en selvkørende traktor. I ledningsdimensioner under ø100 mm skubbes kameraet ind og ligger således i bunden af røret. Der er mulighed for at centrere kameraet med skinner/børster mv. Små kameraer kan være selvcentrerende hvilket betyder, at billedet altid ses korrekt på skærmen selv om kameraet er drejet 180. I ledninger fra ø100 ø150/160 mm, er kameraet placeret på en selvkørende traktor/vogn og kameraet er centreret i ledningen. Anvendelsesområder Inspektion i afløbsledninger, drænrør, brøndboringer, skorstene og ventilationskanaler. Min. rørdiameter er 50 mm. Fordele Kan ofte passere bøjninger og vandlåse. Ulemper Forvrænget billede, hvis kameraet ikke er centreret. Antallet af bøjninger på en ledning har stor betydning, for hvor langt kameraet kan skubbes ind. Referencer De følgende referencer er til internationale producenter af TV-inspektionsudstyr: Forhandlere Side 19 af 69

20 4.1.2 Kameraer til store ledninger Disse kameraer anvendes til inspektion af ledninger fra ø150/160 mm og op. Kameraet er placeret på en selvkørende traktor/vogn, der kan højdejusteres, så kameraet altid er placeret i centrum. Kameraer har normalt 90 åbningsvinkel og drejbart objektiv. Anvendelsesområde Inspektion af ledninger over ø150/160 mm. Fordele Ved store ledninger er det bedre, rent arbejdsmiljømæssigt at bruge traktor, end at gå gennem ledningen med kamera. Ulemper Ved ledninger over 1200 mm er det vanskeligt at lyse det indvendige af ledningen op. Referencer De følgende referencer er til internationale producenter af TV-inspektionsudstyr: Forhandlere Kamera med indbygget minikamera til stikinspektion Der findes kameraer med et indbygget minikamera. Det store kamera anvendes til inspektion af hovedledningen. Når et stik passeres, standser kameraet, og et minikamera der som regel er selvcentrerende skubbes op gennem stikledningen. Dette kamera har en rækkevidde på ca meter lige ledning og kan passere op til to 45 s bøjninger. Rækkevidde: I hovedledning op til 200 m, i stik op til 40 m. Forhandlere Side 20 af 69

21 4.1.4 Digitale kameraer (3 D-kameraer) Ved inspektion med et digitalt kamera inspiceres hele ledningen, uden at der rapporteres. Selve rapporteringen sker på kontoret, hvor billedet af ledningen i princippet kan foldes ud, og alle fejl og observationer kan rapporteres med nøjagtig størrelse, idet der kan måles på billederne. Forhandlere Reparationer Reparationer af udstyr foretages normalt af leverandøren/producenten. Der findes også uafhængige firmaer, der foretager alle typer af reparationer og vedligehold. Forhandler Yde elektronik tlf.: Side 21 af 69

22 5 Vandførings- og vandstandsmåling Vandførings- og vandstandsmålinger benyttes bl.a. til kalibrering af afløbsmodeller (fx MOUSE), samt til at fastlægge omfanget af og årsager til regnbetingede overløb og oversvømmelser. Med de forventede klimaændringer og større ekstremregn vil der være stigende efterspørgsel på vandføringsmålinger, der evt. kombineres med andre målinger (stofkoncentrationer, nedbør). Idet der er et bredt udbud af vandføringsmålere, er det i nærværende rapport valgt udelukkende at beskrive vandførings- og vandstandsmålere, der er anbragt midlertidigt i en kortere eller længere periode - enten i lukkede ledninger eller i åbne render. 5.1 Vandføringsmålinger Gennemgang af magnetisk induktiv vandføringsmåling er ikke medtaget i denne anvisning, idet det vurderes, at denne type vandføringsmåling er så omfattende at etablere, at den kun anvendes ved permanent vandføringsmåling. Figur 5.1 Klimaændringer giver anledning til oversvømmelser (Teletronic ApS) Overordnet måleprincip Vandføringsmåling udføres almindeligvis som en samtidig måling af hastighed og vandstand. Hvis man har en viden om, at der ikke er tilbagestuvning fra nedstrøms ledninger på det pågældende sted, kan vandføringsmåling også foretages ved, at der måles en dybde (vandstand) i et bestemmende (hydraulisk) tværsnit (fx en målerende). Ud fra hydrauliske formler kan vandføringen da bestemmes Hvad skal overvejes før valg og placering af måler? Måling af vandføring i afløbssystemer er vanskelig, bl.a. fordi de hydrauliske forudsætninger for nøjagtige målinger sjældent er til stede. Følgende forhold skal overvejes forud for anskaffelsen og anbringelsen af vandføringsmåleren: 1. Hydrauliske forudsætninger 2. Tilsyn og vedligeholdelse Side 22 af 69

23 3. Åben kanal / lukket ledning 4. Helt eller delvis fyldt ledning 5. Måleområde, opløsning, værdisætning og loggefrekvens 6. Kalibrering af måler 7. Krav om tidssynkronitet ved samtidige målinger 8. Krav til data (format) samt dataindsamling (via internet fx) 9. Fjernstyring og overvågning (SRO fx) 10. El (placering af stik, antal udgange, effekt af batteri på logger) Ad 1) Hydrauliske forudsætninger Vandføringen måles indirekte, idet vandstand og evt. hastighed måles. Disse parametre omregnes til vandføring ved brug af hydrauliske formler. For at anvende de hydrauliske formler til omregningen forudsættes det bl.a., at der er stationær strømning på målestedet. I et afløbssystem er det vanskeligt at få opfyldt betingelsen om stationær strømning. Det er derfor vigtigt, at afløbssystemets tilstand ved målestedet undersøges nøje. Det er vigtigt, at der ikke er turbulens umiddelbart opstrøms eller nedstrøms for målestedet. Det skal derfor sikres, at der ikke er lunker, grenrør, skarpe bøjninger, reduktioner eller andet umiddelbart opstrøms eller nedstrøms for målestedet. Hydrauliske spring ødelægger også målingerne, og dette forekommer hyppigst ved overgang fra et stort til et lille fald. Måleudstyret kan give anledning til forstyrrelser af strømningen og tryktab på målestedet, og desuden er brøndbunde og overgange fra rør til brønde ofte ikke ideelt udformede, således at strømningsforholdene i selve brønden ikke er repræsentative for rørstrømningen. Derfor bør målinger foretages umiddelbart opstrøms for brønde, hvis dette er muligt. Ad 2) Tilsyn og vedligeholdelse Udstyret må kun kræve et minimum af tilsyn. Der skal hvis det er muligt udvælges brønde, hvor der er let adgang til målestedet og selve måleudstyret, så det er muligt at føre tilsyn samt at rengøre/vedligeholde måleren. Fx bør transportable måleudstyr kunne anvendes i en almindelig 1,0 meter nedgangsbrønd i 2 4 meters dybde. Det skal med i overvejelserne, hvordan det er muligt at arbejde uden gener fra trafik, fx ved at kommunen stiller skiltevogn til rådighed, og afspærring af vej foretages. Desuden skal øvrige sikkerhedshensyn (jf. Kloakbekendtgørelsen) kunne overholdes. Ad 3) Åben kanal / lukket ledning Valg af måleudstyret afhænger af, hvor måling skal foretages. Det skal overvejes, om måleudstyret skal anvendes i lukkede ledninger eller i åbne kanaler. Ad 4) Helt eller delvis fyldt ledning Visse målemetoder (fx magnetisk induktiv vandføringsmåling) stiller krav til, at ledningen skal være fuldtløbende. Hvis man skal måle i delvist fyldte rør, skal man derfor være opmærksom på, at der skal vælges en måler, der er i stand til dette. I det følgende gennemgås udelukkende metoder, der kan håndtere både helt og delvis fyldte rør. Side 23 af 69

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE Forord Denne publikation er en samling af praktisk viden på området dræning af marker. Mange kompetencer indenfor praktisk viden om dræning af marker

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1. Indledning og baggrund...6 Kapitel 2.

Læs mere

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave Juli 2006 PRODUKTER PROJEKTERING INSTALLATION LEDNINGSDRIFT Vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND De Grønne Kloakentreprenører Forord Denne pjece er tænkt som inspriration for landskabsarkitekter, arkitekter, ingeniører, og kommunale/amtslige planlæggere som arbejder med

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere