AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007"

Transkript

1 AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 RØRCENTRET

2 Afløbssystemer Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning udgave, 1. oplag 2007 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard Grafisk Produktion ISBN ISSN Nøgletitel: Rørcenter-anvisning EAN

3 Forord Formålet med denne anvisning er at give et overblik over, hvilke undersøgelses-, måleog fornyelsesmetoder, der findes til afløbssystemer. Anvisningen er finansieret af følgende firmaer og kommuner, der også har medvirket i styregruppen. Cowi v/jakob H. Hansen DANVA v/kristian Friis Frederiksberg Kommune v/troels Smith Helsingør Kommune v/dines Thornberg og Majbritt Damgaard ISS Damage Control v/jesper Pedersen Lauridsen Handel & Import v/niels Arne Lauridsen LMJ v/lars Møller Odense Vandselskab v/bo Jørgensen Per Aarsleff v/morten Andersen Anvisningen er udarbejdet af Ulrik Hindsberger, Hanne Kjær Jørgensen og Inge Faldager Rørcentret, Teknologisk Institut. Rørcentret vil gerne takke styregruppen for et meget konstruktivt og inspirerende samarbejde, som forhåbentlig sikrer en bred anvendelse af anvisningen. April 2007 Rørcentret, Teknologisk Institut Side 3 af 69

4 Side 4 af 69

5 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING VEJLEDNING I IDENTIFIKATION AF ÅRSAGER TIL PROBLEMER FRA PROBLEM TIL ÅRSAG VALG AF UNDERSØGELSES- OG MÅLEMETODE Kælderoversvømmelse Oversvømmelse af terræn Uacceptable aflastninger Vejbrud som følge af ledningsbrud Vejbrud som følge af underminering Rotter Lugt Spildevand i regnvandssystemet Tyndt spildevand i tørvejr Tyndt spildevand under regn LEDNINGSLOKALISERING SONDELOKALISERING ELEKTRISK LOKALISERING DÆKSELSØGER TV-INSPEKTION BESKRIVELSE AF KAMERATYPER Kameraer til små ledningssystemer Kameraer til store ledninger Kamera med indbygget minikamera til stikinspektion Digitale kameraer (3 D-kameraer) Reparationer VANDFØRINGS- OG VANDSTANDSMÅLING VANDFØRINGSMÅLINGER Overordnet måleprincip Hvad skal overvejes før valg og placering af måler? GENNEMGANG AF MÅLEPRINCIPPER Udstyr til måling af vandstand Udstyr til måling af vandføring (måleinstrument med sensor) BEREGNING AF VANDFØRING OPSAMLING AF DATA KONTROL AF DATA, HERUNDER USIKKERHED PÅ MÅLINGER FORDELE OG ULEMPER LÆKAGESØGNING FORMÅL MED LÆKAGESØGNING SPORSTOFMÅLING MED GAS Formiergasdetektor SPORSTOFMÅLING (IK-SPORING) Indsivningsmåling Overlækningsmåling Måling af udsivning LÆKAGESØGNING I TRYKRØR Side 5 af 69

6 7 FALDMÅLING SLANGEMÅLER FALDMÅLER DEFORMATIONSMÅLING OPTISK DEFORMATIONSMÅLING FASTE TOLKE TÆTHEDSPRØVNING RØGPRØVNING GEORADAR SPECIALUNDERSØGELSER AF BETON STRUKTURANALYSE TRYKSTYRKEBESTEMMELSE BYGVÆRKER FORNYELSESMETODER OPGRAVNING OG ETABLERING AF NY LEDNING Kommunale afløbssystemer Lægningsnormer Kontrol under og efter udførelsen RENOVERING AF AFLØBSLEDNINGER UDEN OPGRAVNING Strømpeforing Foring med lange, sammensvejste rør, sliplining Stram foring Rørsprængning Pipebursting Kvalitetssikring og kontrol OPGRAVNINGSFRI LEDNINGSETABLERING Kvalitetssikring og kontrol PUNKTREPARATIONER RENOVERING AF BRØNDE OG UDSKILLERE LOVGIVNING VED NYANLÆG/OMLÆGNINGER KRAV I BYGNINGSREGLEMENTET CE-MÆRKNING...61 BILAG 1 TILSLUTNINGSMETODER/OVERGANGS-LØSNINGER...65 Side 6 af 69

7 1 Indledning Baggrund Rørcentret, Teknologisk Institut udgav i 1991 rapporten Afløbssystemer, Oversigt over undersøgelses-, måle- og renoveringsmetoder. Siden 1991 er der sket en rivende udvikling af udstyr og metoder til at undersøge, måle eller renovere afløbssystemer med, således at en stor del af rapporten fra 1991 er forældet. Kommuner, rådgivere og entreprenører som mangler viden på disse områder specielt dem som kun har været i afløbsbranchen i kortere tid - har derfor været henvist til forskellige virksomhedsbrochurer og diverse faglitteratur, fordi der ikke har været nogen generel rapport, som sammenfatter de væsentligste metoder på området. På den baggrund har Rørcentret fundet, at der er behov for at udarbejde en helt ny anvisning om undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder for afløbssystemer. Opdatering af anvisningen Anvisningen er udgivet af Rørcentret i serien af Rørcenter-anvisning, der bliver brugt bredt i hele afløbsbranchen. Internetudgaven af rapporten opdateres årligt og en virksomhed, der har et produkt, og som ønsker at være med i forhandleroversigten i rapporten skal kontakte Rørcentret på Teknologisk Institut. Internetudgaven af rapporten findes på Side 7 af 69

8 2 Vejledning i identifikation af årsager til problemer 2.1 Fra problem til årsag Dette afsnit er en vejledning for brugeren af rapporten i identifikation af årsager til problemer i afløbssystemer. Vejledningen er givet i form af efterfølgende diagram, der viser sammenhængen mellem forskellige problemer og de relevante undersøgelses- og målemetoder til afdækning af årsagerne til problemerne. På diagrammet er oplistet en række overordnede problemer, som ledningsejere og kommuner typisk kan stå med i forhold til et afløbssystem. Ethvert problem har altid en eller flere årsager. De vigtigste årsager til hvert af de overordnede problemer er tillige angivet i diagrammet, ligesom de relevante undersøgelsesog målemetoder til afdækning af årsagssammenhængen er angivet. Det skal fremhæves, at kun de almindeligste problemer og årsager er angivet. 2.2 Valg af undersøgelses- og målemetode Nedenfor gives nogle generelle kommentarer til diagrammet. Kommentarerne tager udgangspunkt i de almindeligt forekommende årsager til problemer, og at der godt kan forekomme andre årsager, som ikke er vist i diagrammet eller kommenteret nedenfor Kælderoversvømmelse Kælderoversvømmelser som følge af opstuvning af spildevand opblandet med regnvand kan skyldes: at nedbøren overstiger det kloakken er dimensioneret for at den er i så ringe stand (strukturelt og/eller driftsmæssigt), at selv små regnhændelser ikke kan passere uden opstuvning. Strukturelle skader omfatter typisk brud og driftsmæssige problemer skyldes ofte lunker, rødder, for lille fald og blokeringer i form af fremmedlegemer. Kælderoversvømmelser som følge af opstuvning af separat regnvand, kan skyldes at kælderafløbet er fejlkoblet til regnvandssystemet eller at vandet trænger ind gennem gulv/vægge. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Hydraulisk analyse ledsaget af sammenhørende målinger af nedbør og vandføring Oversvømmelse af terræn Oversvømmelse af terræn kan forekomme i alle systemer. Hvis spildevandssystemer eller fællessystemer risikerer at opstuve til terræn, melder problemerne sig typisk alle- Side 8 af 69

9 rede i forbindelse med kælderoversvømmelser. Årsagerne til opstuvning til terræn er som ovenfor - dog vil det sjældent skyldes driftsmæssige problemer. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Hydraulisk analyse ledsaget af sammenhørende målinger af nedbør og vandføring Uacceptable aflastninger Alle overløb har en udledningstilladelse, der regulerer dels aflastet vandmængde, dels hyppighed for aflastning samt tilbageholdelse af flydestoffer. Hvis grænserne for aflastet mængde eller hyppighed overskrides i forhold til udledningstilladelsen, er der grund til at undersøge, om kapaciteten af nedstrøms videreførende ledning er forringet. En mulighed er, at ledningen er i så ringe stand (strukturelt og/eller driftsmæssigt), at selv små regnhændelser ikke kan passere uden overløb. En anden mulighed er, at det befæstede areal opstrøms overløbet er øget, f.eks. som følge af udbygning indenfor oplandet eller mere befæstede arealer på de enkelte matrikler. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Hydraulisk analyse ledsaget af sammenhørende målinger af nedbør og vandføring Vejbrud som følge af ledningsbrud Sammenstyrtede kloakker medfører ofte brud på veje. Vejbruddet vil være meget afhængig af diameteren på den ledning, der at brudt sammen. Af den grund bør ledninger i veje ikke overses som et element i ledningsfornyelsen. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Vejbrud som følge af underminering Underminering af veje under kraftige regnhændelser skyldes, at regnvand, der er afledt til afløbssystemet, presses ud gennem utætte samlinger og spuler omkringfyldningen væk. Årsagen skal findes i kloakkernes manglende kapacitet, der kan skyldes enten, at ledningerne er for små, eller at de er i så ringe stand (strukturelt og/eller driftsmæssigt), at selv små regnhændelser ikke kan passere uden opstuvning. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Hydraulisk analyse ledsaget af sammenhørende målinger af nedbør og flow Rotter Rotter finder vej ud af afløbssystemerne på mange forskellige måder. Fælles for rotter, der findes i kloaksystemerne er, at de skal finde tørre steder at bo og formere sig. Rotter lever og formerer sig typisk i døde ledninger og stik samt i huler, de graver i jordlagene omkring afløbssystemerne, og de kommer ind og ud via brud eller åbne samlinger. Side 9 af 69

10 Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Røgprøvning Lugt Lugt opstår på grund af, at spildevand og slam aflejres i ledningerne og nedbrydes under anaerobe forhold. Årsagerne hertil kan være for lille fald, lunker og fremmedlegemer, der hindrer et optimalt flow. Lugt i regnvandskloakker indikerer fejlkoblet spildevand til regnvandssystemet. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Faldmåling Spildevand i regnvandssystemet Spildevand i et regnvandssystem indikerer fejlkoblinger ved de enkelte ejendomme eller evt. hele systemer, der er fejlkoblet. Da regnvandsledninger som oftest ligger højere end spildevandsledninger, er overlækning mellem de to systemer ikke så sandsynlig en årsag. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Lægkagesøgning Tæthedsprøvning Tyndt spildevand i tørvejr Fortyndet spildevand i tørvejr tyder på høj infiltration og/eller tilsluttede dræn. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Tæthedsprøvning Lækagesøgning Tyndt spildevand under regn Fortyndet spildevand under regn tyder på høj infiltration og/eller tilsluttede dræn som ovenfor. Andre muligheder kan være fejlkoblede regnvandsledninger til spildevandssystemet, eller overlækning fra en højereliggende utæt regnvandsledning. Undersøgelses- og målemetoder: TV-inspektion Tæthedsprøvning Lækageprøvning Side 10 af 69

11 Side 11 af 69

12 3 Ledningslokalisering Ledningslokalisering anvendes til at lokalisere ledninger, hvis forløb ikke er kendt. De metoder, man benytter til ledningslokalisering, medfører, at man kan bestemme, hvor en ledning ligger uden at skulle grave op. Det medfører samtidig, at ledningslokalisering normalt er både hurtigere og billigere, end at fastlægge et ukendt ledningstrace ved opgravning. Eksempelvis vil det altid kunne betale sig at benytte ledningslokalisering i trafikerede områder. Lokaliseringen kan ske ved at indføre en radiosonde i ledningen og med en modtager på jordoverfladen lytte sig frem til sondens placering. Lokaliseringsudstyr med radiosonde kan også anvendes til lokalisering af forstoppelser, brud o. lign. Herved kan gravearbejde begrænses til det mest nødvendige, når skaden skal udbedres. Lokalisering kan også foregå ved at påføre ledningen en elektrisk spænding og derefter fra jordoverfladen lokalisere magnetfeltet om ledningen. Da de fleste afløbsrør er lavet af et materiale, der ikke kan påføres en spænding, kan metoden anvendes ved at indføre en metaltråd (fx en split) i ledningen. Utætheder på ledninger under tryk dvs. vandledninger eller trykledning til spildevand kan spores ved at lytte sig frem med specialudstyr. Til det formål benyttes en pulsgenerator. Denne metode er ikke beskrevet i denne vejledning 3.1 Sondelokalisering Figur 3.1 Ledningslokalisering ved hjælp af radiosonde Side 12 af 69

13 Metodebeskrivelse Sporingsudstyret består af en sonde, der fungerer som en lille radiosender, samt en bærbar modtager/antenne, der kan modtage radiosignalerne fra senderen. Sonden kan være separat eller indbygget i et TV-inspektionsudstyr. Ved hjælp af modtageren/antennen kan man nu fra jordoverfladen lytte sig frem til, hvor sonden og dermed ledningen ligger. Ved lokaliseringen findes ledningens placering i planen. En del udstyr kan angive en omtrentlig lægningsdybde i op til 5 meters dybde. Ledningslokaliseringsudstyr er ikke beregnet til en nøjagtig opmåling af ledninger. Hvis ledningernes placering yderligere ønskes bestemt ved koordinater, kan dette fx gøres ved at anbringe en GPS-sender i overfladen. Når man skal lokalisere en forstoppelse eller et sted, hvor ledningstværsnittet er brudt sammen, føres sonden ind i røret, så langt som det er muligt. Derefter kan man fra jordoverfladen lokalisere sonden og dermed forstoppelsen. Sondeudstyret virker ved forskellige frekvenser. Noget udstyr har kun én frekvens, mens andet udstyr har flere forskellige frekvenser. Det kan være en fordel, at udstyret har flere frekvenser, da andre kommunikationslinier kan forstyrre signalet på nogle frekvenser. Anvendelsesområder Lokalisering af afløbsledninger og drænledninger med ukendt forløb samt lokalisering af forstoppelse, sammenbrud mv. Fordele Kan lokalisere og tilnærmelsesvis dybdebestemme ledningerne Modtageren opfanger kun signaler fra sonden, der sender på en bestemt frekvens. Det nyeste udstyr har normalt flere frekvenser som kan benyttes, hvis der fx er meget støj på den ene frekvens. Søgning generes derfor ikke af andre signaler fra ledninger, telestøj osv. Der findes små sonder, som kan komme igennem en vandlås Ulemper Anvendes normalt kun til ikke-metalliske rør som ler, beton-, PE- og PVC Det er nødvendig at føre en sonde ind i ledningen for at fastlægge traceet Biler, containere og lignende i umiddelbar nærhed af målestedet kan påvirke signalet Spørgsmål til forhandlere Kan udstyret bestemme omtrentlig lægningsdybde? Hvordan reagerer udstyret i forhold til andre ledninger? Hvilken indflydelse har metalgenstande, som ligger i jorden (fx dæksler) eller metalgenstande, som er over jorden (containere, gamle skinner)? Hvor mange frekvenser har udstyret, og ved hvilke frekvenser virker det? Hvor lang er ledningen til sonden? Side 13 af 69

14 Forhandlere Elektrisk lokalisering Metodebeskrivelse Rørledninger af jern lokaliseres ved at sende en strøm igennem røret. Det magnetfelt, der herved dannes rundt om ledningen, registreres fra jordoverfladen med en pejlestav. Ved afløbsledninger af ikke-ledende materiale føres en kobbertråd, metalsplit eller andet ledende materiale ind i ledningen, og der dannes ligeledes et magnetfelt, som registreres med pejlestaven. Ønskes markering af, hvor enden af en split befinder sig fx ved tilstoppede afløbsrør, monteres en sendespole på enden af splitten. Signalet fra sendespolen giver en markering af, hvor spolen befinder sig. Figur 3.2 Udstyr til elektrisk ledningslokalisering Anvendelsesområder Lokalisering af afløbsledninger med ukendt beliggenhed Lokalisering af alle metalliske ledere i jord (kabler, vandrør) Fordele Systemet kan bruges i alle rørmaterialer Enkel metode, der kun kræver kort indlæringstid Kan lokalisere og dybdebestemme ledningerne Side 14 af 69

15 Ulemper Forstyrrelse fra uvedkommende radiosignaler kan påvirke målingen Man skal have adgang til begge ender af ledningen. Spørgsmål til forhandlere Kan udstyret bestemme omtrentlig lægningsdybde? Hvor lange ledningsstræk kan bestemmes med udstyret? Hvordan reagerer udstyret i forhold til andre ledninger? Hvilken indflydelse har metalgenstande, som ligger i jorden (fx dæksler) eller metalgenstande, som er over jorden (containere, gamle skinner)? Forhandlere: Dækselsøger En dækselsøger anvendes til at lokalisere dæksler, som er dækket med jord eller asfalt. En dækselsøger er et alternativ til lokalisering med en metalstang eller lignende, hvis man skal finde et dæksel. Normalt vil en dækselsøger være både hurtigere og billigere end opgravning. Eksempelvis vil det altid kunne betale sig at benytte dækselsøgere i asfalterede områder. Metodebeskrivelse Dækselsøgeren, som er en metaldetektor, anvendes enten med hovedtelefoner eller højttalere. Dækselsøgere findes med både digitale og akustiske signaler samt funktioner, som kan udelukke forskellige forstyrrelser under brug som fx metalhegn mv. Søgeren føres langsomt og systematisk hen over det aktuelle areal, samtidig med at lydstyrke og viserudslag observeres. Søgeskiven skal holdes i konstant afstand fra jordoverfladen og i samme vinkel med jordoverfladen under hele arbejdet. Side 15 af 69

16 Figur3.3 Eksempel på dækselsøger Anvendelsesområder Lokalisering af støbejernsdæksler, der er dækket af jord, grus, asfalt eller lignende Bestemmelse af dybde Fordele Unødvendige opgravninger undgås Ulemper Andre større metalgenstande i nærheden af dækslet kan forstyrre signalet Finder også små metalgenstande som fx søm, mønter, ølkapsler og lignende Kan ikke finde dæksler af beton og plast Spørgsmål til forhandlere Kan udstyret bestemme omtrentlig lægningsdybde, og hvor dybt kan udstyret registrere dæksler? Hvordan reagerer udstyret på andre metalgenstande over eller under jorden? Forhandlere Side 16 af 69

17 4 TV-inspektion Afløbssystemernes fysiske tilstand og driftstilstand kan undersøges ved TV-inspektion, der hurtigt kan give et overblik over afløbssystemets tilstand. TV-inspektion er den mest anvendte undersøgelsesmetode til afløbssystemer. Man skal være opmærksom på at en TV-inspektion giver mange data, som kræver systematisk behandling af dem, hvis de skal bruges effektivt. Resultaterne fra en TV-inspektion leveres normalt på et rapporteringsskema samt en CD/DVD eller et videobånd. Videobånd er dog ved at blive afløst at andre elektroniske medier. I Danmark har der siden 1986 eksisteret ensartede retningslinier for rapportering ved en TV-inspektion. Den første Fotomanual kom i 1986, og den er revideret flere gange siden. For at få et ensartet og højt kvalitetsniveau på TV-inspektioner samt et ensartet udbudsmateriale ved licitationer på større arbejder anvendes følgende retningslinier: Fotomanualen, TV-inspektion af afløbsledninger, vejledning nr. 57, oktober 2005, DANVA Forslag til særlige betingelser (SB-TV), TV-inspektion af afløbsledninger, vejledning nr november 2006, DANVA Fotomanualen, rapporteringsskema for brønde, vejledning nr. 58, maj 2005, DAN- VA Disse vejledninger kan bestilles på DANVAs hjemmeside Fysisk Indeks Når en kommune gennemfører TV-inspektion af et stort antal ledninger, med henblik på fornyelse af ledningsnettet, udregnes der et Fysisk Indeks ved TV-inspektionen. Fysisk Indeks er et forholdstal, der anvendes af mange bygherrer til en første vurdering og prioritering af, hvilke dele af afløbssystemet, der skal fornyes først. Oplysninger om Fysisk Indeks findes i: Fotomanualen, Beregning af fysisk indeks ved TV-inspektion, vejledning nr. 66, juni 2005, DANVA Denne vejledning kan bestilles på DANVAs hjemmeside DTVK I Danmark findes der en frivillig kontrolordning for TV-inspektionsfirmaer: DTVK (Dansk TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning). Medlemskab af kontrolordningen er kundens garanti for, at TV-inspektionsfirmaet opfylder visse krav vedrørende organisation, personale, uddannelse, udstyr og egenkontrol samt at arbejdet udføres med en ensartet kvalitet. Medlemsfirmaer må reklamere med DTVK s logo, se figur 4.1. Figur 4.1 DTVK s logo Side 17 af 69

18 Firmaer, der er medlem af DTVK, er opdelt i 2 trin: Trin 1: må inspicere ledninger op til og med 150/160 (typiske husinstallationer) Trin 2: må inspicere ledninger i alle dimensioner Firmaer på trin 1 optager normalt inspektionen på bånd. Firmaer på trin 2 vil kunne levere i alle formater og i alle elektroniske medier. Information om DTVK og hvilke inspektionsfirmaer, der er medlemmer, findes på Databasesystemer Til at opbevare data fra en TV-inspektion findes forskellige databaser, og når der bestilles en TV-inspektion, skal de leverede data svare til den aktuelle version af kommunens ledningsdatabase. De forskellige databasesystemer benævnes formater: DAS 4 formatet forudsætter inspektion efter Fotomanualens 3. udgave fra 1989 eller før. Denne udgave indeholder ikke observationer fra nyanlæg, fx påboringer, og heller ikke observationer fra renoverede ledninger eller stikledninger. DAS 4 formatet er derfor ikke egnet til registrering af nyanlæg, renoverede ledninger og stikledninger. DAS 5 formatet forudsætter inspektion efter Fotomanualens 4 udgave fra I denne udgave af Fotomanualen findes både observationer fra nyanlæg, fra renoverede ledninger og fra stikledninger. I 2002 blev Fotomanualens 4. udgave suppleret med en speciel fotomanual for strømpeforede ledninger. DANDAS formatet er færdigudviklet i 2005, og arbejder sammen med den nyeste udgave af Fotomanualen. Denne udgave indeholder både observationer fra nyanlæg, fra renoverede ledninger og fra stikledninger. Både observationstyper og rapporteringsskema afviger fra de tidligere udgaver af Fotomanualen. Det er vigtigt ved bestilling af en TV-inspektion, at være opmærksom på om TVinspektionen leveres i et format, som bygherren kan anvende. På vil der altid være information om det nyeste format. Udførelse af inspektionen For at kameraet skal vise et retvisende billede af rørsystemet, skal kameraet være placeret i centrum af røret. Dette vil altid være tilfældet ved kameraer til store ledningssystemer. I små ledningssystemer ligger kameraet ofte i bunden af ledningen, og dette giver et fortegnet billede af røret, så det kræver øvelse at vurdere de enkelte observationer. TV-inspektionsfirmaer Generelle oplysninger om, hvilke firmaer, der udfører TV-inspektion kan findes i telefonbogen eller på nettet. TV-inspektionsfirmaer, der er medlem af DTVK, findes på Side 18 af 69

19 4.1 Beskrivelse af kameratyper Til inspektion af afløbsledninger findes specielle videokameraer, der filmer det indvendige af røret, og viser billedet på en monitor. I det følgende beskrives forskellige typer af kameraer Kameraer til små ledningssystemer Til små ledningssystemer findes kameraer, der kan inspicere ledninger fra ø50 mm (køkkenafløb eller dræn) og op til ø150/160 mm. Kameraet kan enten skubbes gennem ledningssystemet med en rørål, eller placeres på en selvkørende traktor. I ledningsdimensioner under ø100 mm skubbes kameraet ind og ligger således i bunden af røret. Der er mulighed for at centrere kameraet med skinner/børster mv. Små kameraer kan være selvcentrerende hvilket betyder, at billedet altid ses korrekt på skærmen selv om kameraet er drejet 180. I ledninger fra ø100 ø150/160 mm, er kameraet placeret på en selvkørende traktor/vogn og kameraet er centreret i ledningen. Anvendelsesområder Inspektion i afløbsledninger, drænrør, brøndboringer, skorstene og ventilationskanaler. Min. rørdiameter er 50 mm. Fordele Kan ofte passere bøjninger og vandlåse. Ulemper Forvrænget billede, hvis kameraet ikke er centreret. Antallet af bøjninger på en ledning har stor betydning, for hvor langt kameraet kan skubbes ind. Referencer De følgende referencer er til internationale producenter af TV-inspektionsudstyr: Forhandlere Side 19 af 69

20 4.1.2 Kameraer til store ledninger Disse kameraer anvendes til inspektion af ledninger fra ø150/160 mm og op. Kameraet er placeret på en selvkørende traktor/vogn, der kan højdejusteres, så kameraet altid er placeret i centrum. Kameraer har normalt 90 åbningsvinkel og drejbart objektiv. Anvendelsesområde Inspektion af ledninger over ø150/160 mm. Fordele Ved store ledninger er det bedre, rent arbejdsmiljømæssigt at bruge traktor, end at gå gennem ledningen med kamera. Ulemper Ved ledninger over 1200 mm er det vanskeligt at lyse det indvendige af ledningen op. Referencer De følgende referencer er til internationale producenter af TV-inspektionsudstyr: Forhandlere Kamera med indbygget minikamera til stikinspektion Der findes kameraer med et indbygget minikamera. Det store kamera anvendes til inspektion af hovedledningen. Når et stik passeres, standser kameraet, og et minikamera der som regel er selvcentrerende skubbes op gennem stikledningen. Dette kamera har en rækkevidde på ca meter lige ledning og kan passere op til to 45 s bøjninger. Rækkevidde: I hovedledning op til 200 m, i stik op til 40 m. Forhandlere Side 20 af 69

21 4.1.4 Digitale kameraer (3 D-kameraer) Ved inspektion med et digitalt kamera inspiceres hele ledningen, uden at der rapporteres. Selve rapporteringen sker på kontoret, hvor billedet af ledningen i princippet kan foldes ud, og alle fejl og observationer kan rapporteres med nøjagtig størrelse, idet der kan måles på billederne. Forhandlere Reparationer Reparationer af udstyr foretages normalt af leverandøren/producenten. Der findes også uafhængige firmaer, der foretager alle typer af reparationer og vedligehold. Forhandler Yde elektronik tlf.: Side 21 af 69

22 5 Vandførings- og vandstandsmåling Vandførings- og vandstandsmålinger benyttes bl.a. til kalibrering af afløbsmodeller (fx MOUSE), samt til at fastlægge omfanget af og årsager til regnbetingede overløb og oversvømmelser. Med de forventede klimaændringer og større ekstremregn vil der være stigende efterspørgsel på vandføringsmålinger, der evt. kombineres med andre målinger (stofkoncentrationer, nedbør). Idet der er et bredt udbud af vandføringsmålere, er det i nærværende rapport valgt udelukkende at beskrive vandførings- og vandstandsmålere, der er anbragt midlertidigt i en kortere eller længere periode - enten i lukkede ledninger eller i åbne render. 5.1 Vandføringsmålinger Gennemgang af magnetisk induktiv vandføringsmåling er ikke medtaget i denne anvisning, idet det vurderes, at denne type vandføringsmåling er så omfattende at etablere, at den kun anvendes ved permanent vandføringsmåling. Figur 5.1 Klimaændringer giver anledning til oversvømmelser (Teletronic ApS) Overordnet måleprincip Vandføringsmåling udføres almindeligvis som en samtidig måling af hastighed og vandstand. Hvis man har en viden om, at der ikke er tilbagestuvning fra nedstrøms ledninger på det pågældende sted, kan vandføringsmåling også foretages ved, at der måles en dybde (vandstand) i et bestemmende (hydraulisk) tværsnit (fx en målerende). Ud fra hydrauliske formler kan vandføringen da bestemmes Hvad skal overvejes før valg og placering af måler? Måling af vandføring i afløbssystemer er vanskelig, bl.a. fordi de hydrauliske forudsætninger for nøjagtige målinger sjældent er til stede. Følgende forhold skal overvejes forud for anskaffelsen og anbringelsen af vandføringsmåleren: 1. Hydrauliske forudsætninger 2. Tilsyn og vedligeholdelse Side 22 af 69

23 3. Åben kanal / lukket ledning 4. Helt eller delvis fyldt ledning 5. Måleområde, opløsning, værdisætning og loggefrekvens 6. Kalibrering af måler 7. Krav om tidssynkronitet ved samtidige målinger 8. Krav til data (format) samt dataindsamling (via internet fx) 9. Fjernstyring og overvågning (SRO fx) 10. El (placering af stik, antal udgange, effekt af batteri på logger) Ad 1) Hydrauliske forudsætninger Vandføringen måles indirekte, idet vandstand og evt. hastighed måles. Disse parametre omregnes til vandføring ved brug af hydrauliske formler. For at anvende de hydrauliske formler til omregningen forudsættes det bl.a., at der er stationær strømning på målestedet. I et afløbssystem er det vanskeligt at få opfyldt betingelsen om stationær strømning. Det er derfor vigtigt, at afløbssystemets tilstand ved målestedet undersøges nøje. Det er vigtigt, at der ikke er turbulens umiddelbart opstrøms eller nedstrøms for målestedet. Det skal derfor sikres, at der ikke er lunker, grenrør, skarpe bøjninger, reduktioner eller andet umiddelbart opstrøms eller nedstrøms for målestedet. Hydrauliske spring ødelægger også målingerne, og dette forekommer hyppigst ved overgang fra et stort til et lille fald. Måleudstyret kan give anledning til forstyrrelser af strømningen og tryktab på målestedet, og desuden er brøndbunde og overgange fra rør til brønde ofte ikke ideelt udformede, således at strømningsforholdene i selve brønden ikke er repræsentative for rørstrømningen. Derfor bør målinger foretages umiddelbart opstrøms for brønde, hvis dette er muligt. Ad 2) Tilsyn og vedligeholdelse Udstyret må kun kræve et minimum af tilsyn. Der skal hvis det er muligt udvælges brønde, hvor der er let adgang til målestedet og selve måleudstyret, så det er muligt at føre tilsyn samt at rengøre/vedligeholde måleren. Fx bør transportable måleudstyr kunne anvendes i en almindelig 1,0 meter nedgangsbrønd i 2 4 meters dybde. Det skal med i overvejelserne, hvordan det er muligt at arbejde uden gener fra trafik, fx ved at kommunen stiller skiltevogn til rådighed, og afspærring af vej foretages. Desuden skal øvrige sikkerhedshensyn (jf. Kloakbekendtgørelsen) kunne overholdes. Ad 3) Åben kanal / lukket ledning Valg af måleudstyret afhænger af, hvor måling skal foretages. Det skal overvejes, om måleudstyret skal anvendes i lukkede ledninger eller i åbne kanaler. Ad 4) Helt eller delvis fyldt ledning Visse målemetoder (fx magnetisk induktiv vandføringsmåling) stiller krav til, at ledningen skal være fuldtløbende. Hvis man skal måle i delvist fyldte rør, skal man derfor være opmærksom på, at der skal vælges en måler, der er i stand til dette. I det følgende gennemgås udelukkende metoder, der kan håndtere både helt og delvis fyldte rør. Side 23 af 69

Flowmåling i afløbssystemet

Flowmåling i afløbssystemet Flowmåling i afløbssystemet v. Lene Bassø, Hvorfor flowmåle? Vil vil acceptere dette? Har det ændret sig? 60 40 Afvigelse i % set i forhold til gennemsnitlig årlig mm nedbør fra 1980-2006 20 0-20 1980

Læs mere

TELELOG 2K2 RADIO LOGGER

TELELOG 2K2 RADIO LOGGER Flowmåling i kloakker med TELELOG RADIOLOGGERE Har kommunen haft alvorlige oversvømmelser efter et heftigt regnskyl og har borgerne fået oversvømmet kælderen med spildevand er der behov for hurtigt at

Læs mere

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS Flowmåling i kloaksystemet Indlæg ved: Jan Henningsen Akademiingeniør i TELETRONIC Denmark ApS Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen TELETRONIC Denmark ApS Oversigt over emner i denne præsentation

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Billede 1 AMOK container med målekar og måleudstyr. På Viby Renseanlæg er opsat en isoleret standard skibscontainer, der er indrettet

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Hvad mener jeg med uvedkommende vand? Hvorfor skal vi interessere

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Renovering af faldstammer v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Flemming Springborg Byggesagsbehandler i Københavns Kommune indtil 1998 Ansat på Teknologisk Institut siden 1998 Tilknyttet

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09 Titel: Hydrometriske stationer, databehandling og beregninger, Pumpestationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: B06 Version: 1.0 Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger Gyldig fra: 01.01.2017

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger VELKOMMEN Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger v/ Salgsingeniør Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik Dias 3 Økonomiske konsekvenser Skaderne og de økonomiske konsekvenser ved skybrud kan være

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg

Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg Viby renseanlæg modtager spildevand (og regnvand) fra et opland på ca. 1450 ha, hvoraf

Læs mere

DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder. Beskrivelse. Produkter. Udbud og bestilling af TV-inspektion. Udførelse af TV-inspektion

DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder. Beskrivelse. Produkter. Udbud og bestilling af TV-inspektion. Udførelse af TV-inspektion DANVA-projektgruppen: Fotomanualgruppens arbejdsområder Produkter Beskrivelse Udbud og bestilling af TV-inspektion Forslag til særlige betingelser (SB-TV), Vejledning nr. 59 (2006) Bestillermodul (under

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014

Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA Acceptkriterier ved forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger Dette afsnit har til formål at opstille forslag

Læs mere

Ny fotomanual. Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK

Ny fotomanual. Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK Hvorfor nu det havde vi ikke nok? Den eksisterende fotomanual, 4. udgave,

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Uvedkommende vand i Bylderup-Bov

Uvedkommende vand i Bylderup-Bov Uvedkommende vand i Bylderup-Bov Dansk Vandkonference 2014 Lone Bomberg Andersen, ARWOS Dorte Juul Sørensen, NIRAS 20/11/2014 Dansk Vandkonference 2014 1 Bylderup-Bov lidt baggrundsstof 1.500 indbyggere

Læs mere

Måling af turbulent strømning

Måling af turbulent strømning Måling af turbulent strømning Formål Formålet med at måle hastighedsprofiler og fluktuationer i en turbulent strømning er at opnå et tilstrækkeligt kalibreringsgrundlag til modellering af turbulent strømning

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569 Uponor Uponor NO-DIG-SYstemer 569 indhold 13.0 - indhold... 569 13.1 - indledning... 571 13.2 Uponor No-Dig-system Pipebursting...573 Dimensionering...576 13.3 Uponor No-Dig-system Omega-Liner...579 Godkendelser....

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata. Ver April 2017

Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata. Ver April 2017 Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata Ver. 3.0 - April 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning... 3 1.1 Spildevand... 3 1.2 Vand... 3 1.3 Kontaktoplysninger... 3 2 Spildevand... 4 2.1

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde. 8. juni 2016

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde. 8. juni 2016 Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde Dagsorden Indlæg ved Gribvand Spildevand A/S Oversvømmelser som følge af fyldt vandløb Oversvømmelser som følge af fejlkoblinger *) til kloaksystemet

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse.

Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Afløbsplaner for enfamiliehuse. Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, www.ebai.dk)

Læs mere

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN Billedet viser Københavns universitet (KUA) og den østlige del af ØRESTADEN, hvor Den landskabelige kanal er under bygning. Kanalen

Læs mere

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen Acceptkriterier Beton og plastledninger Morten Steen Sørensen Betonledninger Acceptkriterier baseret på de observationer, der fremkommer ved at udføre en TVinspektion i nyanlagte ledninger af beton. Observationer

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1 VEJDIREKTORATET STITUNNEL RIBE TOLKNING AF PRØVEPUMPNING OG FORSLAG TIL GRUNDVANDSSÆNKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug

Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 01. december 2013 Rettet: 21. februar 2014 og 8. marts 2014 Lars M. Svendsen

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken og Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken og Aalborg Forsyning, Kloak A/S Notat Dato: 22.04.2014 Sagsnr.: 2012-29736 Dok. nr.: Direkte telefon: 7743 9250 Initialer: BOL Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken

Læs mere

Strømningsfordeling i mættet zone

Strømningsfordeling i mættet zone Strømningsfordeling i mættet zone Definition af strømningsfordeling i mættet zone På grund af variationer i jordlagenes hydrauliske ledningsvene kan der være store forskelle i grundvandets vertikale strømningsfordeling

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

MÅLING AF DRÆNAFSTRØMNING

MÅLING AF DRÆNAFSTRØMNING MÅLING AF DRÆNAFSTRØMNING CHARLOTTE KJÆRGAARD DRÆNAFSTRØMNING Kendskab til vandføring er afgørende i.f.m. bestemmelse af kvælstoftransporten Identifikation af strømningsveje Afgrænsning af drænopland Kendskab

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Danova kvalitet betaler sig

Danova kvalitet betaler sig Danova kvalitet betaler sig FLOW NIVEAU SERVICE KNOWHOW velkommen Seriøst samarbejde med klare mål Niveaumåling, flowmåling, teknisk rådgivning og stærk support. Velkommen hos Danova, hvor vi inviterer

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Introduktion til Clamp-on flowmålere

Introduktion til Clamp-on flowmålere Introduktion til Clamp-on flowmålere Februar 2016 Notatforfatter: Pieter F. Nieman, Teknologisk Institut 1 Indledning Dette notat omhandler brugen af clamp-on flowmålere og beskriver i korte træk nogle

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Kloakering Strømpeforing af. afløbsledninger - Opgaver

Kloakering Strømpeforing af. afløbsledninger - Opgaver Kloakering Strømpeforing af Undervisningsministeriet. 24-01-2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit kopieres

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier. Peter Christensen

Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier. Peter Christensen Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier Peter Christensen Baggrund Bygherren har altid et ønske om at overtage et nyt eller fornyet anlæg uden fejl og mangler. Bygherren beslutter,

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden

Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden En analyse af, hvilke konsekvenser utætte kloakledninger har på spildevandsmængden og grundvandsspejlet i området nord for Frederikshavn,

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Slamsugning - også fra store dybder

Slamsugning - også fra store dybder Slamsugning - også fra store dybder FKSSlamson har opbygget et helt specielt køretøj til tømning af sand fra vandfyldte tanke og bassiner på bl.a. rensningsanlæg. Løsningen gør, at vi udover traditionel

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator El-nr. 87 98 327 411 Elma AT3000 side 2 Forord R-3000 og G-3000 er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

OVERBLIK - Der hvor du ønsker det.

OVERBLIK - Der hvor du ønsker det. OVERBLIK - Der hvor du ønsker det. TELELOG Flowmålestation i Tadebæk på Sejerø Med denne skrivelse vil vi henlede din opmærksomhed på de produkter og ydelser som TELETRONIC Denmark ApS kan levere. Med

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Udfordringer ved lange transportledninger til spildevand

Udfordringer ved lange transportledninger til spildevand Udfordringer ved lange transportledninger til spildevand Jes Vollertsen Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg Centralisering: fordele og ulemper Fordel: Større og mere effektive renseanlæg

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav 1. udgave, 1. oplag

Læs mere