Europaudvalget Økofin Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål: Ministeren bedes som lovet på Europaudvalgets møde den. januar oversende et notat, der redegør for, hvordan indførelsen af euroen har påvirket prisniveauet i de lande, som har indført euroen hidtil. Svar: Euroen blev indført i sedler og mønter i eurolande i. På det tidspunkt lå euroområdets månedlige HICP-inflation målt på årsbasis på et niveau omkring -,5 pct., og inflationen forblev på dette niveau efter indførelsen af euroen, jf. figur.. Samlet set udgjorde den årlige inflation i euroområdet i, pct. mod, pct. i og, pct. i. Indførelsen af euroen i forløb således uden tegn på generelle inflationsstigninger. Euroen blev i 999 introduceret som elektronisk valuta i EU-lande: Belgien, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig. Grækenland indførte euroen som elektronisk valuta i, og alle lande indførte eurosedler og -mønter. januar. Slovenien indførte euroen i 7 og Cypern og Malta i. Harmonized Index of Consumer Prices. Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T 9 E

2 Figur. Forbrugernes opfattelse af inflationen og målt inflation (HICP) i de oprindelige eurolande Indikator Opfattet inflation Målt inflation (højre akse) Anm.: Indikatoren for den opfattede inflation konstrueres ved at spørge et udsnit af befolkningen i eurolandene om deres opfattelse af prisudviklingen de seneste måneder. Kilde: Eurostat og Kommissionen. Befolkningen i eurolandene havde imidlertid en opfattelse af, at ombytningen til euro medførte betydelige inflationsstigninger. En måling af forbrugernes opfattede inflation viser, at den opfattede inflationsudvikling ændredes markant i, jf. figur.. Introduktionen af eurosedler og -mønter indebar således, at der opstod en såkaldt opfattelseskløft, dvs. en forskel mellem forbrugernes opfattelse af inflationsudviklingen og udviklingen i den målte inflation. Der er flere forklaringer på, hvorfor befolkningens opfattelse af inflationsudviklingen var så markant forskellig fra den målte inflationsudvikling. En forklaring kan være, at befolkningens opfattelse af prisudviklingen primært baseres på indkøb af ofte handlede varer og tjenester, fx fødevarer eller en kop kaffe, frem for indkøb af fx en computer eller et tv. Eftersom priserne på fødevarer steg mere end gennemsnittet på grund af uheldige omstændigheder som bl.a. dårlige vejrforhold, kan det have påvirket befolkningen til at tro, at priserne steg generelt. Fødevarer o. lign. har imidlertid en relativt lav vægt i det samlede prisindeks, hvorfor de observerede prisstigninger ikke gav tilsvarende udslag i den samlede inflation. En anden forklaring kan være, at forbrugerne på tidspunktet for valutaombytningen var særligt opmærksomme på prisændringer og samtidig havde tendens til at lægge mere mærke til prisstigninger end prisfald. Betragtes udviklingen i delkomponenter af HICP i faldt priserne faktisk på flere varer, fx kommunikationsudstyr, jf. figur.. Samtidig glemmes det ofte, at det er helt normalt, at priser stiger moderat fra år til år. 5

3 Figur. Udviklingen i delkomponenter af HICP i de oprindelige eurolande Samlede HICP-inflation Fødevarer Kommunikation Restauranter Frisører Kilde: Eurostat. De svære omregningskurser mellem nationale valutaer og euro kan også have bidraget til en fejlagtig opfattelse af prisniveauet. Anvendelse af tommelfingerregler betød for flere af eurolandene, at priserne i euro blev overvurderet. Eksempelvis gav omregning mellem euro og franske franc vha. af en regel om at gange priserne i euro med syv en overvurdering af priserne på, pct. Erfaringerne fra viser blandt andet, at der er et stort informationsbehov i forbindelse med en valutaombytning. Selvom ombytningen til euro ikke gav udslag i generelle prisstigninger, var der dog enkelte sektorer bl.a. restauranter, caféer og frisører hvor der kunne konstateres en prisudvikling, som sandsynligvis kunne forklares af valutaombytningen. Flere studier peger på, at de begrænsede prisstigninger var et udslag af udskudte pristilpasninger i de nævnte sektorer som følge af omkostninger forbundet med at ændre priser (de såkaldte menuomkostninger). Analyser viser, at størstedelen af virksomhederne i eurolandene maksimalt ændrer deres priser en gang om året, og at pristilpasninger er mere træge inden for servicesektoren end for øvrige sektorer. På grund af menuomkostningerne forbundet med at ændre priser er det således muligt, at visse forretninger og virksomheder valgte at udskyde deres prisstilpasninger og foretage dem samtidig med introduktionen af euroen som alligevel krævede ændringer af prislister mv. Et studie af prisudviklingen i restaurationsbranchen i eurolandene omkring introduktionen af euroen i januar viser, at restauranterne netop koncentrerede deres ellers træge prisjusteringer omkring januar for at reducere deres egne omkostninger. Samtidig virkede prisstigningerne i januar markante, fordi

4 priserne før da havde været mindre end under normale omstændigheder, da restauranterne havde udskudt deres prisjusteringer til januar. Eurostat har estimeret, at,-,9 procentpoint af den samlede inflation i sandsynligvis skyldes stigninger i priserne på bl.a. restaurant- og caféydelser, frisører, kulturelle ydelser og visse fødevarer, dvs. primært lokalt ydede serviceydelser med lav konkurrence. Slovenien Belært af erfaringerne fra blev der gjort meget ud af at informere borgerne om valutaombytningen i forbindelse med Sloveniens indtræden i eurosamarbejdet den. januar 7. De slovenske borgere blev bl.a. opfordret til at rapportere til det slovenske forbrugerråd, hvis de observerede overnormale prisstigninger i forbindelse med ombytningen, således at de pågældende virksomheder kunne sortlistes. Introduktionen af euroen i Slovenien er således forløbet uden tegn på generelle prisstigninger. Faktisk faldt den månedlige HICP-inflation målt på årsbasis de første måneder af 7, jf. figur.. Sidenhen har inflationen i Slovenien været stigende, men det drives af stigende priser på bl.a. importerede varer som energi og fødevarer, hvilket ikke har noget med euroen at gøre. Også andre EU-lande både euro- og ikke-eurolande oplever for tiden stigende priser på bl.a. fødevarer og energi. Figur. Forbrugernes opfattelse af inflationen og målt inflation (HICP) i Slovenien Indikator Opfattet inflation Målt inflation (højre akse) Anm.: Indikatoren for den opfattede inflation konstrueres ved at spørge et udsnit af befolkningen i eurolandene om deres opfattelse af prisudviklingen de seneste måneder. Kilde: Eurostat og Kommissionen. Der er dog blevet berettet om ekstraordinære prisstigninger på bl.a. restaurant- og cafeydelser i Slovenien, formentlig pga. af de ovennævnte faktorer, hvilket også skabte en opfattelseskløft i Slovenien, jf. figur.. Kløften er dog væsentlig mindre 9 7 5

5 5 i Slovenien, hvilket sandsynligvis skyldes det højere informationsniveau mv. i forbindelse med omvekslingen. Der er således ikke noget der tyder på, at euroen har haft en påvirkning på den generelle prisudvikling i Slovenien. Cypern og Malta Der foreligger endnu ikke data for inflationen i Cypern og Malta efter de to landes indførelse af euroen. En prisanalyse fra starten af januar viser imidlertid, at der i Cypern både var priser, der faldt, steg og forblev uændrede umiddelbart efter introduktionen af euroen. Det er, som man vil forvente det i enhver økonomi uanset valuta. Tilsyneladende unormale prisstigninger blev primært observeret hos barberer, frisører, kebabsteder og på parkeringspladser. Både Cypern og Malta har iværksat en række tiltag til at minimere omfanget af tilsyneladende unormale prisstigninger i forbindelse med introduktionen af euroen. I Cypern undersøger forbrugerorganisationerne eksempelvis de rapporterede prisstigninger og offentliggør navnene på de butikker, der har foretaget uberettigede prisstigninger. Der holdes nøje øje med prisudviklingen på de varer, hvor priserne menes at være steget ved tidligere eurointroduktioner. Malta har ved lov forbudt prisstigninger i forbindelsen med indførelse af euroen. Der har derfor kun været meget få beretninger om unormale prisstigninger. Alle tilfælde bliver undersøgt og fører til en korrektion af prisen samt eventuelt en bøde. Med venlig hilsen Lars Løkke Rasmussen Loven gælder i de seks måneder, hvor priserne vises i både maltesiske lira og euro.

Prisdannelsen i Danmark

Prisdannelsen i Danmark 45 Prisdannelsen i Danmark Ester Hansen, Morten Hedegaard Rasmussen og Jonas Staghøj, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING De danske forbrugerpriser har igennem en længere årrække udviklet sig

Læs mere

Kvartalsoversigt 4. kvartal

Kvartalsoversigt 4. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1999 99 4 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal 1999

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT Oktober 2003 Den Europæiske Centralbank, 2003 Adresse Kaiserstraße 29 60311 Frankfurt am Main Tyskland Postadresse Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Tyskland

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2010

Konkurrenceredegørelse 2010 Konkurrenceredegørelse 2010 Juni 2010 Konkurrenceredegørelse Juni 2010 1 Oplag: 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos: Rosendahls-schultzdistribution.dk, Tlf. 43 22 73 00 www.schultzboghandel.dk

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER 8. december 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 Resumé: DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER Historien viser, at renten fra ECB har ligget lavere, end man kunne forvente. Dog har renteniveauet

Læs mere

Hård konkurrence i dansk detailhandel

Hård konkurrence i dansk detailhandel Hård konkurrence i dansk detailhandel AF MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT., HD (O), ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG MAKROØKONOMISK

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere