Kopiark til 9 af grundbogens kapitler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kopiark til 9 af grundbogens kapitler"

Transkript

1 Kopiark til 9 af grundbogens kapitler

2 LÆRERVEJLEDNING KOPIARK # TAL OG ENHEDER Kopiark Metersystemet, omregning mellem enheder Metersystemet, omregning mellem enheder Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart a Gennemsnitsfart b Litersystemet, omregning mellem enheder Litersystemet, omregning mellem enheder Rumfang og vægt Rumfang og vægt Indhold og kommentarer Eleverne arbejder med måling af linjestykker samt omregning mellem de mest brugte enheder for længde. Opgave tager udgangspunkt i 0 cm, som er den længde, eleverne arbejder med i opgave. Opgave indeholder opgaver med tal, mange vil være fortrolige med i forvejen. Opgave 4 tager udgangspunkt i længden, dm fra opgave og rummer større udfordringer i omskrivningen end opgave. Eleverne arbejder videre med omregning mellem enheder for længde og med kendskab til præfiksernes betydning. I opgave skrives enhederne med ord. Eleverne vælger selv enhed, men kan udfordres til at få forskellige præfikser i spil. Opgaverne handler om at beregne hhv. tid, gennemsnitsfart og afstand, når de to andre størrelser er kendt. Opgave d er en åben opgave, hvor eleverne skal vurdere, om de selv er i stand til at løbe en afstand på en bestemt tid, fx på baggrund af at have udregnet den nødvendige gennemsnitsfart. Der arbejdes med at finde gennemsnitsfart, tid og afstand, når to af størrelserne er kendt. Opgave og 4 kan fx besvares med et regneudtryk eller en sproglig argumentation. Et kort svarende til side 4 i Kolorit 7 matematik grundbog, men her i A4-størrelse. Kortet kan bruges sammen med grundbogen side 4 og kopiark, Gennemsnitsfart b. Eleverne skal planlægge en cykeltur på Bornholm og arbejde med sammenhængen mellem tid, afstand og gennemsnitsfart. De kan bruge kopiark, Gennemsnitsfart a, til at lave en cykelplan samt aflæse og beregne antal km mellem de forskellige byer. Det er en god idé at lade eleverne arbejde med opgaverne i grupper og på den måde samarbejde om at lave en plan, hvor gennemsnitsfarten på de enkelte distancer er realistisk. Der arbejdes med omregning mellem ml, cl, dl og liter. I opgave skal eleverne farve, hvor meget den givne mængde fylder i hvert måleglas ved først at omregne den angivne enhed til hhv. ml og cl. Der arbejdes med omregning mellem forskellige enheder for rumfang, bl.a. omregning mellem det internationale enhedssystem med grundenheden m og litersystemet. Post Danmarks oversigt er udgangspunktet for at arbejde med rumfang af forsendelser. I opgave kan eleverne opfordres til at angive rumfanget med enheder både fra kubik- og litersystemet. Opgave er en åben opgave, hvor eleverne skal finde målene på en kasse, der inden for nogle givne rammer har det største rumfang. Eleverne kan opfordres til at kigge på tallene fra opgave. Hvilket af de tre forslag har det største rumfang? Giver det en idé til, hvilke sidelængder en kasse med det største rumfang har? Eleverne skal færdiggøre en tegning af et måleglas, hvorpå vægten for forskellige råvarer kan aflæses. Eleverne skal omregne fra vægt til rumfang. Det er opgivet, hvor meget fx dl hvedemel vejer. For at tegne skalaen på måleglasset må eleverne beregne, hvor meget 00 g hvedemel fylder. Vær opmærksom på, at eleverne ikke laver en skala, hvor man kan aflæse fx 60 g, 0 g, 80 g osv. Vejledende sværhedsgrad Tilknytning til Kolorit 7 matematik grundbog A Side B Side A-B Side B Side - Side 4 C Side 4 A Side 6 B Side 7 B Side 7 C Side 8 4 KOLORIT 7 TAL OG ENHEDER

3 KOPIARK 7 Metersystemet, omregning mellem enheder a Mål længden af linjestykket i rammen, og skriv længden med tre forskellige enheder. 0 cm = 00 mm = 0, m b Inddel linjestykket i centimeter. c Inddel en centimeter på linjestykket i millimeter. Omregn til andre enheder: a 0 cm = dm = mm e m = cm = dm 0, 0,00 b mm = cm = m f 0 cm = mm = m c 0 mm = cm = dm g 7 cm = m = dm 0, 0, , d mm = cm = m h 0 mm = dm = m 00 0,7 0 0, 7,, 0, a Tegn et linjestykke på, dm. 0, dm dm b Vis 0, dm og dm på linjestykket. 4 Omregn til andre enheder: a, dm = cm = mm f km = m = cm b 0, dm = cm = mm g km = m = dm 90 0,09 0, 000 c 0,9 dm = mm = m h 00 m = km = dm, d 0 mm = cm = dm i 0, km = m = mm, 0, 0 e 0 mm = dm = m j 000 m = hm = km KOLORIT 7 TAL OG ENHEDER

4 KOPIARK 8 Hvor mange cm er a 0 mm? b 0 mm? c 4 m? d 0, m? e dm? f 0, dm? g km? h 0, km? i 0, mm? j 000 mm? ,0 00 Metersystemet, omregning mellem enheder Omskriv til en enhed, du selv vælger. Skriv enheden med bogstaver. Fx a 00 m b 00 m = c 0,0 m = d 0,0 m = e 0,007 m = f 90 cm = g 0,7 m = h 7000 m = i 0 cm = j 0,004 km = = hektometer hektometer centimeter centimeter 7 millimeter 9 decimeter 7 centimeter 7 kilometer decimeter 4 meter Hvor mange m mangler du at gå for at have gået km, hvis du har gået a 00 m? b 899 m? c m? d 4, m? e 7 hm? f, hm? g 0,7 km? h 0,4 km? i 99, m? j 9000 dm? 00 m 0 m 999 m 99, m 00 m 70 m 0 m 600 m 40, m 00 m 4 Mål linjestykkerne, og skriv længden med tre forskellige enheder. Fx a Længde: cm = 0, dm = 0 mm b Længde: 8 cm = 0,08 m = 0,8 dm c Længde: cm 0 mm = = 0,0 m d Længde: 6, cm 6 mm = = 0,6 dm 6 KOLORIT 7 TAL OG ENHEDER

5 KOPIARK 9 Gennemsnitsfart Hvor lang tid tager det at køre 40 km for en a cykel med en gennemsnitsfart på 0 km/t.? b bil med en gennemsnitsfart på 0 km/t.? c lastbil med en gennemsnitsfart på 80 km/t.? d traktor med en gennemsnitsfart på 0 km/t.? t 0 min 0 min t 0 min Beregn gennemsnitsfarten for en bil, der kører a 60 km på en time. b 0 km på time. c km på 0 min. d 0 km på et kvarter. e 0 km på 0 min. 60 km/t. 00 km/t. 0 km/t. 80 km/t. 90 km/t. Hvor langt kan man cykle på 0 min, hvis gennemsnitsfarten er a 0 km/t.? b 0 km/t.? c km/t.? km 0 km 7, km 4 Hvor langt kan man cykle på 4 min, hvis gennemsnitsfarten er a km/t.? b 6 km/t.? c 0 km/t.? 9 km km km a Hvor langt kan man løbe på min, hvis gennemsnitsfarten er 0 km/t.?, km b Hvor hurtigt skal man i gennemsnit løbe, hvis man skal nå bussen om min og har km til busstoppestedet? km/t. c Hvor lang tid skal man bruge på at løbe til bussen, hvis man løber med en gennemsnitsfart på 8 km/t. og har km til busstoppestedet? min d Kan du nå bussen, der kører om minutter fra et busstoppested, der er km væk? Hvorfor? Hvorfor ikke? Jeg skal løbe med en gennemsnitsfart på 0 km/t. Det kan jeg / kan jeg ikke. 7 KOLORIT 7 TAL OG ENHEDER

6 KOPIARK 0 Gennemsnitsfart Kasper har km til skole. Han cykler turen på 0 min. Kasper kører hjemmefra kl. 7.4, når han skal møde kl a Hvad tid ankommer Kasper til skolen? b Hvad er Kaspers gennemsnitsfart? kl km/t. En dag punkterer Kasper på vej til skole. Han er nået halvvejs og har kørt i min. a Hvor lang tid har Kasper til at løbe resten af vejen? 0 min b Hvilken gennemsnitsfart skal Kasper løbe med for ikke at komme for sent? 9 km/t. En snevejrsdag må Kasper cykle langsommere til skole, end han plejer. Han kører med en gennemsnitsfart på kun km/t. Når Kasper frem til tiden, når han kører hjemmefra kl. 7.4? Hvorfor? Hvorfor ikke? Ja, turen tager min. 4 Frederik har 4, km til skole. Han cykler turen på min. Frederik påstår, at han cykler hurtigere end Kasper. Kasper mener, at de cykler lige hurtigt. Hvem har ret? Hvorfor? Kasper har ret. Frederiks gennemsnitsfart er 4, (60 : ) 8 km/t. Frederik henter ofte Kasper, når de skal i skole så følges de ad. Hvor lang tid har Frederik cyklet, når han henter Kasper? min 6 a Frederik vil gerne øge sin gennemsnitsfart, så han kan cykle til skole på min. Hvad skal Frederiks gennemsnitsfart være?, km/t. b Kasper vil gerne øge sin gennemsnitsfart til det samme. Hvor lang tid vil det så tage ham at cykle til skole? 8 min 8 KOLORIT 7 TAL OG ENHEDER

7 KOPIARK Gennemsnitsfart a km Sandvig Allinge 0 0 km B Vang 0 km Tejn C km km A Rø 0 40 km Gudhjem Hasle 4 km 0 km Klemensker Østerlars D 0 km Muleby 0 Nyker 0 km km Almindingen Østermarie Svaneke 60 km 04, km Rønne Vestermarie Årsdale 00 km Nylars Lobbæk Aakirkeby Nexø 6 km Arnager 9 km 90 km 0 8 km Pedersker 70 km Snogebæk 0 80 km 0 7 km Dueodde Øen rundt 87 m m 70 m 97 m km A B C D 9 KOLORIT 7 TAL OG ENHEDER

8 KOPIARK Gennemsnitsfart b Jens og Josefine har besluttet sig for at cykle Bornholm rundt på én dag. Turen er ca. 0 km. Hvad skal deres gennemsnitsfart være, hvis de vil gennemføre turen på a 7 timer? b 0 timer? km/t. 0, km/t. Fx Du skal planlægge Jens og Josefines cykeltur Bornholm rundt. De skal begynde og slutte i Rønne og holde tre pauser undervejs. Beslut først, a hvor lang tid de bruger på turen i alt: b hvor meget tid de bruger på pauser i alt: 0 timer, timer Se på kortet over Bornholm, og lav en cykelplan for Jens og Josefine: Sandvig 7 min 0 km/t. a Fra Rønne til. Antal km: Tid: Gennemsnitsfart: b Pause: 0 minutter. Allinge 40 Nexø 0 min c Fra til. Antal km: Tid: Gennemsnitsfart: 6 km/t. d Pause: 60 minutter. Nexø 0 Dueodde 4 min e Fra til. Antal km: Tid: Gennemsnitsfart:, km/t. f Pause: 0 minutter. g Fra Dueodde 0 til Rønne. 0 min Antal km: Tid: Gennemsnitsfart: km/t. 0 KOLORIT 7 TAL OG ENHEDER

9 KOPIARK Litersystemet, omregning mellem enheder Forestil dig, at der hældes den mængde vand i måleglassene, som der er angivet under hvert måleglas. Farv, hvor meget vandet fylder i hvert måleglas. ml 000 ml 000 ml 000 ml 000 ml 000 ml ml 4, dl 7, dl 0 cl 00 ml 0,7 l cl 0 cl 0 cl 0 cl 0 cl 0 cl ml 0 ml 4 dl 0,4 l, dl 0, l Omregn til andre enheder: 70, , a, dl = cl = ml b 7 dl = cl = ml c cl = dl = l 40 80, , d 4 l = dl = ml e 0,8 l = cl = ml f ml = cl = dl KOLORIT 7 TAL OG ENHEDER

10 KOPIARK 4 Litersystemet, omregning mellem enheder Hvor mange cl vand skal der hældes i hvert glas, hvis de skal indeholde 000 ml? 7 dl 900 ml, dl 0, l 80 ml 0,7 l 0 cl 0 cl 4 cl 7 cl 9 cl cl Hvor mange cm er a 700 ml? b dl? c cl? d l? e 0, dl? f 7, cl? g 0, l? h 0, ml? i 0 dl? j 0,4 cl? 700 cm 00 cm 0 cm 000 cm 0 cm 7 cm 0 cm 0, cm 000 cm 4 cm Hvor mange liter er a dm? b 0 cm? c 0 cm? d 8 dm? e m? f 0, m? g 0, m? h, dm? i cm? j 48 cm? l 0,0 l 0, l 8 l 000 l 00 l 0 l, l 0,0 l 0,48 l ml = cm l = dm 000 l = m KOLORIT 7 TAL OG ENHEDER

11 KOPIARK Rumfang og vægt POST DANMARK PRISER PR.. JANUAR 008 BREVE EUROPA FÆRØERNE GRØNLAND ØVRIGE UDLAND DANMARK STANDARDBREV Højst 0 g,0 7,7 8,7 MÅL BREVE 0, cm 7 cm cm STANDARDBREV Maksimum: x 7 x 0, cm (lidt større end C). Vejer brevet over 0 g, eller er det mere end 0, cm tykt, frankeres det som et storbrev eller et maxibrev. Minimum: 4 x 9 cm. ØKONOM STANDARDBR Højst STORBREV Højst 0 g 6,0, 4,0 Højst 00 g 0,00 6,00,0 Højst 0 g 6,00 6,00 9,00 Højst 00 g 6,00 4,0 6,0 Højst 000 g 4,00 7,00 06,00 cm cm cm STORBREV Maksimum: x x cm (lidt større end C4). Vejer brevet over 000 g, eller er det mere end cm tykt, frankeres det som et maxibrev. STORBREV Højst Højst Højst Højst Højst MAXIBREV Højst 0 g 8,0,0 0,0 Højst 00 g,,00 9,00 Højst 0 g 0,0 4,00 48,00 Højst 00 g,00,00 7,00 Højst 000 g 4,00 78,00 0,00 Højst 000 g,00 0,00 00,00 Breve til Færøerne, Grønland, Europa og øvrige udland skal påtegnes Prioritaire eller mærkes A Prioritaire. 60 cm 90 cm MAXIBREV Maksimum: Længde 60 cm og længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm. Rulle eller stang som brev er altid maxibrev. Maksimum: Længde 90 cm og længde + x diameter eller højde = 04 cm. Minimum: Længde 0 cm og længde + x diameter eller højde = 7 cm. MAXIBREV Højst Højst Højst Højst Højst Højst ERHVERVSBREVE Beregn rumfanget af den maksimale størrelse af: Erhvervsbreve er et billigt alternativ, hvis du sender mere end.000 ensartede breve samtidig, og når hastigheden ikke er afgørende. Brevene skal være maskinegnede standard- eller storbreve og være frankeret med PP-påtryk. a et standardbrev. Se priser og få flere produktinformationer på postdanmark.dk. b et storbrev. 9, cm 8 cm Kilde: ANDRE YDELSER TIL BREVE OG ØKONOMIBREVE EUROPA FÆRØERNE ØVRIGE REKOMMANDERET Breve DANMARK + 66,00 GRØNLAND + 66,00 UDLAND + 66,00 VÆRDI - KUN BREVE Grundpris + 80, , ,00,, + pr. påbegyndt.000 kr.,00 9,00 9,00 PRISZONER BREV Danmark Europa Færøerne Grønland Øvrige udland Danmar Europa Færøern Grønlan Øvrige udland EU-medlemslande: Belgien, B Irland, Italien, Letland, Litaue Slovakiet, Slovenien, Spanien POST EXPRÈS FÆRØERNE Et maxibrev med form EUROPA som en kasse må have en længde på højest 60 cm. ØVRIGE ØVRIGE DANMARK EU-LANDE EUROPA UDLAND POST EXPRÈS Derudover må længden + bredden + højden ikke REKOMMANDERET være mere end 90 cm. DANMARK Højst 00 g 8,00, Breve + 8,0 Kom med forslag 9,0 til, hvilke,,6 74,00 længder,6 80,0 kassens,6 Højst 0 g 9,0 sider kan have, og beregn rumfanget. 0,00,,6 84,00,6 97,00,6 Højst 00 g 0,00 7,0,,6 0,00,6,0,6 Højst 000 g,00 6,,,6 9,00,6 64,00,6 Højst 000 g 7,0,0,,6 78,00,6 8,00,6 rundpris a Længde: 60 cm Bredde: Højde: Kassens rumfang: Priser er inkl. moms Kun til visse lande Kan sendes til de fleste lande, dog ikke Grønland Er indholdet penge eller ihændehaverpapirer, spørg på posthuset 6 Kan ikke sendes Rekommanderet eller som Værdi. b Længde: 60 cm Bredde: Højde: Kassens rumfang: 000 cm l 00 cm, l ANDRE YDELSER TIL POST EXPRÈS 0 0 VÆRDIBREVE, G + 00,00 + pr. påbegyndt.000 kr. +,0 HUSK RIGTIG PORTO Hvis du sender et brev med for lidt porto, sørg Post Danmark for, at brevet kommer frem allig Vi sætter den rigtige porto på og sender regni til afsenderen. Hvis brevet ikke har en afsender adresse, sender vi regningen til modtageren. For denne service opkræver vi et administratio gebyr på, kr. inkl. moms. 40 c Længde: Bredde: Højde: Kassens rumfang: cm 4 l 0 0 Find målene for det maxibrev, der har det størst mulige rumfang. 0 Længde: Bredde: Højde: Brevets rumfang: cm 7 l 0 0 KOLORIT 7 TAL OG ENHEDER

12 KOPIARK 6 Rumfang og vægt Nogle måleglas kan bruges til at måle vægt. På måleglasset er påbegyndt en skala for vægten af sukker. a Lav skalaen for sukker færdig. b Lav en skala for hvedemel, ris og havregryn, så måleglasset kan bruges til at måle 00 g, 00 g, 00 g osv. dl hvedemel vejer ca. 60 g. dl ris vejer ca. 90 g. dl havregryn vejer ca. g. dl sukker vejer ca. 88 g. Hvedemel 00 g 400 g 00 g 00 g 00 g Sukker Ris Havregryn liter 800 g 9 dl 800 g 700 g 700 g 8 dl 600 g 7 dl 600 g 00 g 6 dl 00 g dl 400 g 400 g 4 dl 00 g dl 00 g dl 00 g dl 00 g 00 g 00 g 00 g 00 g 00 g Beregn: a kg + 00 g = kg d 0 kg + g = 0,00 kg b, kg + 0 g =,7 kg e 0, kg + 00 g = 0,6 kg c 800 g + 0,4 kg = 00 g f 0, kg + 40 g = 40 g 4 KOLORIT 7 TAL OG ENHEDER

13 LÆRERVEJLEDNING EXCEL REGNEARK Kopiark Ligninger og formler i Excel 007, Ligninger og formler i Excel 007, Tegn grafer i Excel 007 Regnskab og diagrammer i Excel 007 Statistik og sortér i Excel 007, Statistik og sortér i Excel 007, Ligninger Indhold og kommentarer Eleverne arbejder med, hvordan man kan løse ligninger i Excel 007. For nogle elever vil det være en fordel lige at blive sporet ind på, hvad det vil sige at løse en ligning, inden de løser ligninger i regneark. Det kan derfor være en fordel at arbejde med kopiark, Ligninger, inden eleverne løser ligninger i regneark. Bemærk huske-kassen med flere gode tips til, hvad regneark kan. Kopiarket svarer til side 4 i Kolorit 7 matematik grundbog. Eleverne arbejder med at lave talfølger, skrive formler, ændre antallet af decimaler og bruge $ til at lave absolut cellehenvisning i Excel 007. Bemærk huskekassen med flere gode tips til, hvad regneark kan. Kopiarket svarer til side i Kolorit 7 matematik grundbog. Eleverne arbejder med, hvordan man kan tegne grafer i Excel 007 og hvordan man kan ændre på grafers udseende, herunder bl.a. inddeling og navngivning af akser. Opgaverne tager udgangspunkt i filen Tegn grafer, som findes på Kolorits hjemmeside. Kopiarket svarer til side 6-7 i Kolorit 7 matematik grundbog. Eleverne arbejder med, hvordan man kan lave regnskab og diagrammer (cirkel- og søjlediagrammer) i Excel 007. De introduceres også til celleformatet valuta. Opgaverne tager udgangspunkt i filen Skolefest, som findes på Kolorits hjemmeside. Kopiarket svarer til side 8-9 i Kolorit 7 matematik grundbog. Eleverne arbejder med de statistiske funktioner MIDDEL, MIN, MAKS og TÆL.HVIS i Excel 007. Opgaverne tager udgangspunkt i filen Elevers højde, som findes på Kolorits hjemmeside. Sammen med kopiark, Statistik og sortér i Excel 007,, svarer dette kopiark til side 0- i Kolorit 7 matematik grundbog. Eleverne arbejder med at sortere data i Excel 007. Opgaverne tager udgangspunkt i filen Elevers højde, som findes på Kolorits hjemmeside. Sammen med kopiark, Statistik og sortér i Excel 007,, svarer dette kopiark til side 0- i Kolorit 7- matematik grundbog. Dette er et kopiark, der er tænkt til at blive løst i hånden. Hvis det er længe siden, at eleverne har arbejdet med ligningsløsning, kan det være hensigtsmæssigt at arbejde med dette kopiark, inden de skal løse opgaver med ligninger i regneark, kopiark 7 8, Ligninger og formler i Excel 007, +. I arbejdet med opgaverne erfarer eleverne, at det at løse ligninger handler om at finde ud af, hvilke(n) x-værdi(er) der gør udsagnet sandt. Opgaverne er bygget op på samme måde, som når eleverne skal løse ligninger i regneark dvs. at der lægges op til at gætte på en x-værdi i midterste kolonne og se, hvad resultatet bliver på ligningens venstre og højre side. Er resultatet det samme? Vejledende sværhedsgrad Tilknytning til Kolorit 7 matematik grundbog - Side 4 - Side - Side Side Side 0- - Side 0- A Side 4 Fortsættes på næste side. KOLORIT 7 EXCEL REGNEARK

14 LÆRERVEJLEDNING EXCEL REGNEARK Tegn grafer Diagrammer og sortér I opgave skal eleverne selv lave en tabel i regneark, før grafen kan tegnes. Nogle elever kan have glæde af at tage udgangspunkt i tabellen fra opgave og bruge den som skabelon. Bemærk, at det kan være fornuftigt at indsætte negative x-værdier i tabellerne i opgave, men ikke i opgave. Tal med eleverne om, hvorfor det ikke giver mening at have negative x-værdier i opgave. I arbejdet med at lave tabeller og tegne grafer kan eleverne have glæde af at støtte sig til opslaget på side 6-7 i Kolorit 7 matematik grundbog eller til kopiark 9, Tegn grafer i Excel 007. Opgave tager udgangspunkt i sammenhængen mellem danske og svenske kroner. Eleverne kan løse opgaven på forskellige niveauer. Enkelte vil kunne finde formlen for, hvordan man kan omregne svenske kroner til danske kroner, men de fleste elever vil kunne arbejde med opgaven ved at tænke: Hvis 00 SEK koster 79 DKK, så koster 0 SEK 9,0 DKK, så koster 0 SEK (79 + 9,) DKK osv. I opgave 4 er det heller ikke tanken, at eleverne skal finde en formel for at omregne tid til distance nogle vil kunne gøre det, men de fleste elever vil kunne arbejde med opgaven ved at tænke: Når gennemsnitsfarten er 0 km/t., så kan hun løbe km på 0 min,, km på min, 0, km på min, km på 6 min I opgave og skal eleverne lave tabeller og diagrammer. De kan evt. støtte sig til side 8-9 i Kolorit 7 matematik grundbog eller til kopiark 0, Regnskab og diagrammer i Excel 007. I opgave skal eleverne arbejde med forskellige statistiske funktioner og med at sortere informationer. Eleverne kan evt. støtte sig til side 0- i Kolorit 7 matematik grundbog eller til kopiark, Statistik og sortér i Excel 007, +. B Side 6-7 B Side 8-6 KOLORIT 7 EXCEL REGNEARK

15 KOPIARK 7 # ligninger og formler i excel 007, Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen x = 7 + x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre kolonner bredere ved at trække i højre side øverst i en kolonne. Træk fx i højre side af den celle, hvor der står B. Regnetegn Plus: + Minus: Gange: * Division: / b Du kan få regnearket til at regne venstre og højre side af ligningen ud. I kolonne A skal du regne formlen på venstre side af ligningen ud, dvs. x. I kolonne C skal du regne formlen på højre side af ligningen ud, dvs. 7 + x. Skriv formler Når du skriver formler, skal du altid begynde med =. Du kan se formlen i formelfeltet. Kopier formler Markér cellen, hvor formlen står, fx celle A. Flyt musen til nederste højre hjørne i cellen, så et lille sort kryds kommer frem. Tryk venstre museknap ned og træk i krydset, så formlen kopieres ned i kolonnen. Slip museknappen. Skriv formlerne i celle A og celle C. c Herunder er valgt som et gæt på x. Undersøg, om er løsning til ligningen ved at skrive i celle B. d Kopier formlen fra celle A ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. Hvad står der i celle A6? Hvad står der i celle C? *B6-7 * B e Gæt på andre løsninger ved at skrive tal for x i kolonne B. Hvilken x-værdi er løsning til ligningen? 9 7 KOLORIT 7 EXCEL REGNEARK

16 KOPIARK 8 # ligninger og formler i excel 007, Du skal lave et regneark, der kan bruges til at beregne en cirkels omkreds, når du kender radius. a Lav et regneark som vist. Du kan få regnearket til at lave talfølgen. b Skriv en formel i B4, så regnearket kan beregne omkredsen af en cirkel med radius. Kopier formlen vandret til hele rækken i tabellen. c Hvad er omkredsen af en cirkel med radius 8? 0,648 d Du skal ændre antallet af decimaler, så omkredsen alle steder står med to decimaler. Hvad er omkredsen af en cirkel med radius 8, angivet med to decimaler? 0,7 Du skal arbejde med et regneark, der kan udregne rumfanget af en cylinder, når du kender højden. a Hent filen Rumfang af en cylinder på Kolorits hjemmeside. Bundens radius er. Hvad sker der, hvis du ændrer bundens radius i celle B? Så bliver rumfanget større. Se formlen, der er skrevet i celle B6. $ foran B fastholder kolonne B, og $ foran fastholder række, så B bliver ved med at stå i formlen, selv om den kopieres. HUSK: Talfølger Skriv de første to tal i en talfølge i hver sin celle, fx i celle B og i celle C. Markér de to celler. Flyt musen til nederste højre hjørne, så et sort kryds kommer frem. Træk i krydset mod højre i rækken, så skriver regnearket automatisk talfølgen. π π skrives PI(). Cirklens omkreds Formlen for en cirkels omkreds er: O = π r Skriv cellenavne Når du skriver formler, kan du skrive et cellenavn ved at klikke på cellen. Decimaler Du kan ændre antallet af decimaler ved at markére en eller flere celler og bruge ikonerne for forøg decimaler og formindsk decimaler. 8 KOLORIT 7 EXCEL REGNEARK

17 KOPIARK 9 # tegn grafer i excel 007 Du skal arbejde med at tegne grafer. Når du har tegnet grafer, skal du arbejde med, hvordan koordinatsystemet kan se ud. a Hent filen Tegn grafer på Kolorits hjemmeside. Regnearket viser en tabel over sammenhængen mellem danske kroner og euro. euro koster 7,0 kr. (007). b Regnearket kan bruges til at tegne en graf over sammenhængen mellem danske kroner og euro. Markér hele tabellen. Klik på indsæt i menulinjen. Vælg punktdiagram og klik på punktdiagram med jævne kurver. Kurven bliver sat ind i det ark, du arbejder med. c Klik på diagrammet. Vælg Layout under Diagramværktøjer i menulinjen. Giv diagrammet og akserne titler. Du kan fx give diagrammet titlen Valuta. Undersøg, hvordan du kan ændre diagrammets udseende ved at bruge mulighederne under Layout og Design. d Vælg et sted på y-aksen og højreklik med musen. Vælg formater akse. Vælg akseindstillinger. Ud for minimum og maksimum kan du vælge automatisk eller fast. Vælg fast, og undersøg, hvad der sker med grafen, når du indsætter andre værdier. e Vælg et tilfældigt sted i koordinatsystemet. Højreklik med musen, og vælg Formater afbildningsområde. Undersøg mulighederne for at arbejde med farver og skyggevirkninger. 9 KOLORIT 7 EXCEL REGNEARK

18 KOPIARK 0 # REGNskab og diagrammer i excel 007 Du skal arbejde med et regneark, der kan bruges til at beregne indtægter og udgifter ved en skolefest. Når du har lavet regnskabet, skal du lave et cirkeldiagram over udgifterne. a Hent filen Skolefest på Kolorits hjemmeside. b For entréprisen får man en sodavand, en portion mad og en is. Gør regnskabet færdigt ved at skrive formler i de røde felter. c I B6 står der kr 00,00 den celle har fået formatet valuta. Giv de andre celler, der indeholder et pengebeløb, dette valutaformat. Du kan bruge ikonet valuta under Startside. d I celle B kan du se, om der bliver underskud eller overskud. Hvad skal entréprisen mindst være for, at der ikke bliver underskud? ca. kr. e Regnearket kan bru ges til at tegne et diagram over udgifterne. Markér tekst og tal under udgifter. Vælg fanebladet Indsæt. Under Diagrammer vælger du Cirkel og undertype som vist. f Klik på diagrammet. Vælg fanebladet Design og undersøg, hvordan du kan ændre diagrammets udseende. Du kan vælge Flyt diagram og placere dit diagram i et andet ark. g Klik på diagrammet. Vælg fanebladet Layout. Du kan nu under Diagramtitel skrive titel til dit diagram. Vælg Forklaringer og Dataetiketter. Undersøg, hvordan du kan ændre diagrammets udseende. h Lav også et søjlediagram over udgifterne ved under Indsæt at vælge Søjle. 0 KOLORIT 7 EXCEL REGNEARK

19 KOPIARK # statistik og sorter i excel 007, Du skal arbejde med data om elever i en 7. klasse. Regnearket kan selv beregne gennemsnit, mindsteværdi, størsteværdi m.m. Det kaldes i regneark statistiske funktioner. Du skal også bruge regnearket til at sortere mængden af data, så eleverne kommer til at stå i andre rækkefølger. a Hent filen Elevers højde på Kolorits hjemmeside. b Du skal få regnearket til at beregne gennemsnittet af elevernes højde ved at bruge funktionen MIDDEL i celle C6. Markér celle C6. Vælg Formler i menulinjen og klik på Indsæt funktion. Vælg Statistisk under kategori. Vælg MIDDEL under funktion og klik på ok. Markér tallene, som du skal finde gennemsnittet af, dvs. celle C4 til C4. Klik på ok. I formelfeltet kommer der til at stå: =MIDDEL(C4:C4) c Du skal udfylde resten af de røde felter i regnearket ved at finde: den mindste højde (laveste elev) med funktionen MIN den største højde (højeste elev) med funktionen MAKS hvor mange elever, der er højere end gennemsnittet, med funktionen TÆL.HVIS Markér celle H6. Vælg Indsæt funktion. Vælg Statistisk under kategori. Vælg TÆL.HVIS under funktion, og klik på ok. Under område skal du markere celle C4 til C4. Skriv i det hvide felt ud for kriterium > &C6 og klik på ok. I formelfeltet kommer der til at stå =TÆL.HVIS(C4:C4; > &C6) hvor mange elever, der er lavere end gennemsnittet med funktionen TÆL.HVIS Skriv i det hvide felt ud for kriterium < &C6 i stedet for og klik på ok. KOLORIT 7 EXCEL REGNEARK

20 KOPIARK # statistik og sorter i excel 007, d Markér mængden af data i ko lonne A, B og C. Vælg Data i menulinjen. Undersøg, hvordan data bliver sorteret, når du bruger ikonerne: e Regnearket kan også sortere ud fra flere kriterier samtidig, fx højde og køn. Klik på Sorter. Vælg, hvad der først skal sorteres efter under Kolonne, fx højde. Under Rækkefølge vælger du, hvordan der skal sorteres, fx Mindste til største. Dernæst kan du vælge Tilføj niveau. f Sortér mængden af data, så den laveste elev står øverst. alle drengene står øverst, og pigerne står nederst. alle drengene står øverst, og pigerne står nederst. Samtidig skal begge køn stå i alfabetisk rækkefølge. KOLORIT 7 EXCEL REGNEARK

21 KOPIARK # ligninger Du skal løse ligningerne. Gæt på en x-værdi i midterste kolonne, og regn ud, hvad resultatet bliver på ligningens venstre og højre side. Hvilken x-værdi er løsning til ligningen? a x + = x + Venstre side Gæt Højre side 8 8 e 7 x + = x + Venstre side Gæt Højre side 8 8 x = x = b 0 x = 8 x + 8 Venstre side Gæt Højre side f x + = 7 x 9 Venstre side Gæt Højre side 0 x = x = 0 c 4 x 0 = x + 8 Venstre side Gæt Højre side 8 8 g 6 x = x Venstre side Gæt Højre side x = x = 9 d h 9 x = x x = 7 x Venstre side Gæt Højre side Venstre side Gæt Højre side x = x = KOLORIT 7 EXCEL REGNEARK

22 KOPIARK 4 # tegn grafer a Fie er fem år ældre end Mathilde. Lav en tabel i et regneark, der viser sammenhængen mellem Fies (y) og Mathildes alder (x). b Tegn en graf, der viser sammenhængen mellem Fies og Mathildes alder. c Formater skalaen for x-aksen, så minimumsværdien bliver 0 og maksimumsværdien 00. a Lav en tabel og en graf for y = x + y = 7 x y = x + y = 4 x b Formatér for hver graf afbildningsområdet og vælg, hvordan dine koordinatsystemer skal se ud. a Lav en tabel, der viser sammenhængen mellem danske (y) og svenske kroner (x), når 00 svenske kroner svarer til 79 danske kroner. b Tegn en graf, der viser sammenhængen mellem danske og svenske kroner. c Formatér afbildningsområdet og vælg, hvordan koordinatsystemet skal se ud, så du kan aflæse x-værdier fra 0 til a Hanna løber en tur på km og har en gennemsnitsfart på 0 km/t. Hvor lang tid tager løbeturen? b Lav en tabel, der viser sammenhængen mellem, hvor mange km hun har løbet (y), og hvor mange minutter hun har brugt på det (x). c Tegn en graf, der viser sammenhængen mellem distance i km og tid i minutter. d Formatér afbildningsområdet og vælg, hvordan koordinatsystemet skal se ud. e Hvor lang tid tager det for Hanna at løbe km? 6 min 0 min 4 KOLORIT 7 EXCEL REGNEARK

23 KOPIARK # diagrammer og sortér I en 7. klasse har de undersøgt, hvor mange der har spist morgenmad de enkelte hverdage i løbet af en uge. a Lav tabellen i et regneark. b Lav et søjlediagram, der viser, hvor mange der har spist morgenmad de enkelte hverdage. c Giv søjlediagrammet og akserne titler. Mandag 6 Tirsdag 6 Onsdag 8 Torsdag 0 Fredag 9 Tabellen viser, hvor mange penge Søren i gennemsnit bruger på forskellige ting på en måned. a Hent filen Sørens lommepenge med tabellen på Kolorits hjemmeside. b Giv tallene formatet valuta. c Beregn, hvor mange penge Søren i alt bruger på en måned. Brug autosum. d Lav et cirkeldiagram over Sørens forbrug. e Giv diagrammet en titel og få det til at angive hver del i procent. En 7. klasse har undersøgt, hvor mange timer de bruger på motion om ugen. a Hent filen Motion på Kolorits hjemmeside. b Beregn, hvor mange timer klassen i alt bruger på motion om ugen. c Find gennemsnittet med to decimaler. den længste tid. den korteste tid. d Undersøg, hvor mange elever der bruger længere tid end gennemsnittet på motion. kortere tid end gennemsnittet på motion. e Sortér mængden af data, så navnene står i alfabetisk rækkefølge. alle drengene står øverst, og pigerne står nederst. den, der dyrker mest motion, står øverst. alle pigerne står øverst og drengene nederst. Samtidig skal begge køn stå i alfabetisk rækkefølge. KOLORIT 7 EXCEL REGNEARK

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10 Regning med enheder Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17 Regning med enheder Side 10 Måleenheder Du skal kende de vigtigste måleenheder for vægt, rumfang og længde. Vægt

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK OG ØKONOMI FRANKERET MED PP-PÅTRYK STANDARD ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 6,40 5,00 9,25 8,50 10,25 9,75 STANDARDBREV Maksimum: 23 x 17 x 0,5 cm (lidt større end C5). 17 cm Vejer brevet over 50 g,

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 19,00 8,00 3 25,00 16,00 30,00 19,00 Højst

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO SIDE 1 ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 9,00 6,50 14,00 11,50 16,00 14,50 Højst 100 g 18,00 14,00 26,00 22,00 32,00 30,00 Højst 250 g 28,00 22,50 36,00 32,00

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem 1 På tryk tryk

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm 1 Denne PDF fil består af 1. Evalueringstest ( side 1-5) 2. Elevstatusark (side 6) 3. Eksempler på henvisningsopgaver (s. 7-12 ) - vist med fed/kursiv skrift på statusarket. Matematik Test 6 Navn: Klasse

Læs mere

2 Brøker, decimaltal og procent

2 Brøker, decimaltal og procent 2 Brøker, decimaltal og procent Faglige mål Kapitlet Brøker, decimaltal og procent tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Brøker: kunne opstille brøker efter størrelse samt finde det antal af en helhed,

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsamling... side 2 2 Grundlæggende færdigheder... side 3 2a Finde konstanterne a og b i en formel... side 3 2b Indsætte x-værdi og

Læs mere

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant.

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant. FP9 9.-klasseprøven Matematisk problemløsning December 2014 Et svarark er vedlagt til dette opgavesæt 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet

Læs mere

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014 Brobygningsopgaver Den foreliggende opgavesamling består af opgaver fra folkeskolens afgangsprøver samt opgaver på gymnasieniveau baseret på de samme afgangsprøveopgaver. Det er hensigten med opgavesamlingen,

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold Indhold Arealberegning... 2 Kvadrat/rektangulær... 2 Rektangel... 2 Kvadrat... 2 Cirkel... 2 Omkredsberegning... 3 Kvadrat/rektangulær... 3 Rektangel... 3 Kvadrat... 3 Cirkel... 3 Rumfangsberegning...

Læs mere

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 1 ISBN: 978-87-92488-15-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014. Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan

Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014. Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014 Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan Sproglig bevidsthed i matematik undervisningen Sum er noget bierne gør, når de flyver i haven Negativ

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker.

og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker. Hvad er en brøk? Når vi taler om brøker i dette projekt, mener vi tal på formen a, hvor a og b er hele tal (og b b 0 ), fx 2,, 3 og 3 7 13 1. Øvelse 1 Hvordan vil du forklare, hvad 7 er? Brøker har været

Læs mere

fs10 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel Matematik 10.

fs10 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel Matematik 10. fs10 10.-klasseprøven Matematik Maj 2014 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel 1 På rejse til VM i fodbold Ane og Bjarne planlægger

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen.

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke addition bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke - decimaltal bunker osv. Det kan desuden vise decimaler og dermed give eleven visuel støtte

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

AEU-2 Matematik. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011

AEU-2 Matematik. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT/GRØNLANDS HJEMMESTYRE/GREENLAND HOME RULE AEU-2 Matematik Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut

Læs mere

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal.

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. Tre slags gennemsnit Allan C. Malmberg Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. For mange skoleelever indgår

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU 1 december 2010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 46 + 3546 = 2. 354 214 = 3. 32 18 = Afrund til 1 decimal 14. 2,38 15. 1 6 4 4. 215 : 5 = Løs ligningen 5. x + 9 = 18 x = 6. 7 x = 35 x = 16. 17.

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og funktioner Elevmateriale 30-01-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Opgaver GeoGebra Om at genkende

Læs mere

Lekion 4 Brøker og forholdstal

Lekion 4 Brøker og forholdstal Lekion Brøker og forholdstal Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Hvad er brøker... Forlænge og forkorte brøker... Udtage brøkdele... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... Regning

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at: Noter til læreren side 1 I Trinmål for faget matematik står der bl.a. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics

Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics 1.1 Gennemsnitsfarten findes ved at dividere den kørte strækning med den forbrugte tid i decimaltal. I regnearket bliver formlen =A24/D24. Resultatet

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Studentereksamen i Matematik B 2012

Studentereksamen i Matematik B 2012 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 33 matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 matematik grundbog trin 1 ISBN: 978-87-92488-28-2 1. udgave som E-bog 2006 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2012 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Funktioner. Funktioner Side 150

Funktioner. Funktioner Side 150 Funktioner Brug af grafer koordinatsystemer... 151 Lineære funktioner ligefrem proportionalitet... 157 Andre funktioner... 163 Kært barn har mange navne... 165 Funktioner Side 15 Brug af grafer koordinatsystemer

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Opgave 1 Løs ligningen: 3(2 x+1)=4 x+9 Løsning 3(2 x+1)=4 x+9 6 x+3=4 x+9 6 x+3 3=4 x+9 3 6 x=4 x+6 6x 4 x=4 x+6 4 x 2 x=6 2 x 2 = 6 2 x=3 Opgave 2 P(3,1) er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser Demo trin 1 preben bernitt

brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser Demo trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenser og præfikser, trin 1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Procentregning Find et antal procent af...55 Procent brøk og decimaltal...58 Hvor mange procent udgør?...60 Find det hele...6 Promille...64 Moms...65 Blandede opgaver...66 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen,

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Indhold Tegning af boksplot. Man kan ikke tegne flere boksplot på samme figur i Excel 2007, men man kan sammenligne to boksplot ved at tegne dem hver for sig

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 169 + 231 = 14. 78,9 2. 684 134 = 15. 34,2 3. 7 130 =

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 169 + 231 = 14. 78,9 2. 684 134 = 15. 34,2 3. 7 130 = AEU Modul 1 maj 2010 (syge) Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 169 + 231 = 14. 78,9 2. 684 134 = 15. 34,2 3. 7 130 = 4. 265 : 5 = Løs ligningen 5. 8x = 160 x = 6. 9 + x

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15 Numeriske metoder Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Matematik forklaring... 3 Lineær regression... 3 Numerisk differentiation...

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU112-MAT/D Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-13.00 Bæredygtig udvikling Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af:

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015 Kalkulus 1 - Opgaver Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis 20. januar 2015 Mængder Opgave 1 Opskriv følgende mængder med korrekt mængdenotation. a) En mængde A indeholder alle hele tal fra og med 1

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere