Oprettelse af SMART Notebook-filer. SMART Notebook 10-software til Windows -operativsystemer. solutors.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse af SMART Notebook-filer. SMART Notebook 10-software til Windows -operativsystemer. solutors.com"

Transkript

1 Oprettelse af SMART Notebook-filer SMART Notebook 10-software til Windows -operativsystemer solutors.com

2 Solutors tilbyder en bred vifte af kurser i brugen af SMART Board - se vores hjemmeside solutors.com under kurser eller ring til vores kursusafdeling på telefon , hvis du vil have mere information. Oplysninger om varemærker SMARTBoard, Notebook, Sympodium, Airliner, Response, Bridgit, smarttech og SMART-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavne kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Oplysninger om copyright 2008 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation må hverken helt eller delvist gengives, overføres eller gemmes i et søgesystem eller oversættes til noget sprog på nogen måde eller til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra SMART Technologies ULC. Oplysningerne i denne håndbog kan ændres uden forudgående varsel og skal ikke ses som en forpligtelse for SMART. Patent nr. US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; CA ; CA ; EP ; ES ; CN ; ZL og DE Andre patenter er anmeldt. 07/2008 2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion til oprettelse af SMART Notebook-filer... 6 Introduktion til SMART-produkter... 6 Introduktion til notebook-filer... 6 SMART Notebook-vinduet.. 7 Værktøjslinjen i SMART Notebook... 7 Visning af filer i fuld skærmvisning Visning af gennemsigtig skærm Menupilen Værktøjslinjen Skrifttyper Valg af sideforstørrelse.. 13 Visning af dobbeltsider Fastgørelse af en side Visning af links. 14 Arbejde med notebook-filer. 16 Oprettelse af en ny fil. 16 Åbning af en fil. 16 Lagring af en fil 17 Automatisk lagring af en fil 18 Udskrivning af filer eller sider 19 Vedhæftning af en notebook-fil til en 20 Ændring af standardprogrammet til notebook-filer 19 Arbejde med siderne i en notebook-fil.. 22 Visning af en side 22 Indsættelse af en side Kloning af en side 23 Sletning af en side.. 23 Ændring af baggrunden på en side. 24 Anvendelse af et tema til filer, grupper eller sider. 26 Udvidelse af en side 26 Omdøbning af en side 27 Ændring af rækkefølgen på siderne i filen.. 27 Tilføjelse af en skærmskygge til en side. 27 Oprettelse af objekter 29 Skrivning eller tegning af objekter 29 Skrivning eller tegning af objekter med Kreative Penne.. 30 Oprettelse af figurer 31 Tegning af figurer 32 Tegning af lige linjer Indtastning af tekst. 33 Konvertering af håndskrift til maskinskrevet tekst Indsætning af matematiske symboler. 35 Indsætning af grafiske filer 35 Indsætning af scannede billeder.. 36 Indsætning af billeder fra SMART- dokumentkameraet 36 Indsætning af Adobe Flash-filer 37 Indsætning af Flash-videofiler.. 37 Indsætning af Response-spørgsmål. 38 Tilføjelse af et link til et objekt.. 39 Tilføjelse af en lydfil til et objekt 40 Animering af objekter. 41 Fortrydelse og annullering af fortrydelse af ændringer. 41 3

4 Markering af objekter. 42 Håndtering af objekter 44 Flytning af objekter. 44 Flytning af objekter til en anden side 44 Justering af objekter 45 Tilpasning af størrelse på objekter Rotering af objekter 47 Spejlvending af objekter 48 Fastlåsning af et objekt.. 48 Ændring af stakkede objekter 49 Gruppering af objekter Redigering og sletning af objekter. 52 Klip og indsætning af objekter.. 52 Kopiering og indsætning af objekter 53 Kloning af objekter. 53 Ændring af objektegenskaber.. 54 Anvendelse af objektegenskaber. 55 Oprettelse af gennemsigtige områder i grafik 55 Redigering af tekst. 56 Stavekontrol i tekstobjekter.. 56 Udviskning.. 57 Sletning af objekter 57 Rydning af en side. 58 Oprettelse og brug af tabeller. 59 Tilføjelse af objekter til tabeller. 60 Valg af tabeller, kolonner, rækker eller celler. 61 Flytning af tabeller.. 62 Ændring af en tabels egenskaber 62 Tilpasning af størrelse på tabeller, kolonner eller rækker 63 Tilføjelse eller fjernelse af kolonner, rækker eller celler Opdeling eller fletning af tabelceller. 64 Tilføjelse eller fjernelse af celleskygge 64 Fjernelse af tabeller 65 Sidesortering 66 Åbning og flytning af sidesortering.. 66 Gruppering af sider. 67 Galleriet. 69 Åbning og flytning af galleriet 69 Gennemsyn af og søgning i galleriet 70 Tilføjelse af et gallerielement til en side.. 71 Tilføjelse af et objekt til galleriet 71 Tilføjelse af en side til galleriet.. 72 Tilføjelse af en understøttet fil til galleriet 72 Tilføjelse af temaer til galleriet.. 73 Organisering af galleriets indhold. 73 Eksport af en gallerisamling.. 74 Import af onlineindhold til galleriet 75 Tilslutning til Teamindhold. 75 Fanebladet Vedhæftede filer 76 Åbning og flytning af fanebladet Vedhæftede filer. 76 Åbning af elementer under fanebladet Vedhæftede filer.. 77 Vedhæftning af kopier af filer til fanebladet Vedhæftede filer. 77 Vedhæftning af fil-genveje til fanebladet Vedhæftede filer.. 78 Vedhæftning af links til websider til fanebladet Vedhæftede filer 78 Fanebladet Egenskaber 79 Åbning og flytning af fanebladet Egenskaber

5 Indspilning af en side. 80 Import til notebook-filer 81 Import af en fil med SMART Notebook Print Capture.. 81 Indsættelse af tekst 82 Import af Microsoft PowerPoint-filer. 83 Import af filer fra andre Whiteboard-programmer. 83 Eksport fra notebook-filer 84 Eksport af en fil 84 Automatisk eksport af en fil 86 Klip eller kopiering af tekst. 88 Præsentation af en notebook-fil.. 89 Oprettelse af et udtonet objekt vha. Tryllepen.. 89 Oprettelse af et forstørrelsesvindue vha. Tryllepen.. 89 Oprettelse af et spotlight-vindue vha. Tryllepen 90 Styring af Flash-objekter 91 5

6 Introduktion til oprettelse af SMART Notebook-filer Introduktion til SMART-produkter SMARTs interaktive produkter, inklusiv SMARTBoard - det SMARTBoardet, SMART Airliner og den interaktive Sympodium, registrerer kontakt med den interaktive tavle og sender hvert enkelt kontaktpunkt til den tilsluttede computer sammen med oplysninger om Penneværktøjet. SMART Notebook oversætter oplysningerne til museklik og digital håndskrift. Med SMART Notebook kan du udføre almindelige computerhandlinger ved at trykke med fingeren på SMARTBoardet eller ved at bruge en fastgjort pen på Sympodium eller Airliner. Du kan skrive eller tegne på SMARTBoardet vha. digital håndskrift og derefter gemme eller slette dine noter. Introduktion til notebook-filer SMART Notebook er en programpakke, som du kan bruge sammen med dit interaktive SMARTBoard. Du kan bruge SMART Notebook til at oprette lektioner eller præsentationer som du kan gemme i en notebook-fil. Hver enkelt notebook-fil indeholder en række sider, og hver side har sine egne objekter, egenskaber og indstillinger. Du kan føje frihåndsobjekter, geometriske figurer, lige streger, tekst, grafik, Flashanimationer og tabeller til en side. Du kan når som helst arbejde med disse objekter og redigere dem. Filerne kan gemmes i et format, der kan åbnes i SMART Notebook i et Windows-, Mac- eller Linuxoperativsystem. Du kan også eksportere filen til andre formater, f.eks. HTML og PDF. I Sidesortering vises alle siderne i den aktuelle fil i miniatureformat. SMART Notebook opdaterer automatisk disse miniaturer, når du ændrer indholdet af siderne. Du kan kopiere multimedieklip, baggrunde, multimedieindhold og andre notebook-filer og -sider til din side fra Galleriet (Mit indhold). Galleriet giver desuden adgang til følgende ressourcer: SMART Learning Marketplace en indholdsabonnementstjeneste med mere end en million digitale ressourcer, inklusive billeder og multimediefiler SMART Exchange en onlineressource for undervisere, som bruger SMART-produkter, inklusive lektionsaktiviteter, uddannelsesprogrammer og råd til brug af SMART-produktet Vigtigt for undervisere/essentials for educators er en samling bestående af tusindvis af emnespecifikke billeder, illustrationer og multimedieindhold Mit indhold her kan du oprette dine egne mapper, hvor du kan gemme billeder og illustrationer Lesson Activity Toolkit her kan du finde forskellige interaktive værktøjer og effekter, som du kan bruge på siderne Du kan vedhæfte en kopi af en fil, en genvej til en fil eller et websidelink til en fil. På den måde kan du hurtigt finde og åbne filer og websider, når du præsenterer din notebook-fil. 6

7 SMART Notebook-vinduet I SMART Notebook-vinduet kan du få vist og arbejde med en notebook-fil på mange forskellige måder. I whiteboard-området vises den aktuelle side. Her kan du oprette, redigere og bearbejde objekter. I Sidesorteringen vises miniaturer af siderne i den aktuelle fil. Her kan du organisere sider. Du kan flytte rundt på rækkefølgen af sider og få vist en hvilken som helst side, hvis du trykker på den tilsvarende miniature i sidesorteringen. Galleriet indeholder illustrationer, billeder, multimedieklip, baggrunde og notebook-filer og -sider, som du kan benytte i dine præsentationer. Vha. miniaturerne i galleriet kan du få vist eksempler på billeder af indholdet i galleriet. Galleriet giver desuden adgang til SMART Learning Marketplace og andre onlineressourcer. Under fanebladet Vedhæftede filer kan du vedhæfte en kopi af en fil, en genvej til en fil eller et websidelink til din notebook-fil. Du kan også vedhæfte filer i andre formater: f.eks. wordfiler, excelfiler, powerpointfiler og pdf-filer. Du kan bruge fanebladet Egenskaber til at ændre indstillingerne for det objekt, du vælger. Hvis du f.eks. vælger en figur, vises indstillinger til ændring af fyldeffekter, stregtype og objektanimation under fanebladet Egenskaber. Du kan bruge Værktøjslinjen i SMART Notebook til at vælge og bruge en række forskellige kommandoer og værktøjer. TIP! Under en præsentation kan du få vist SMART Notebook-vinduet i fuld skærmvisning. I denne visning skjules Sidesorteringen, Galleriet, fanebladet Vedhæftede filer, fanebladet Egenskaber og Værktøjslinjen i SMART Notebook. Det giver det størst mulige whiteboard-område, og du kan når som helst vende tilbage til standardvisning. Sådan åbnes et SMART Notebook-vindue vha. SMARTBoard-ikonet Dobbeltklik på SMARTBoard-ikonet i Skrivebordsområdet. Hvis din computer aktuelt ikke er forbundet med et interaktivt SMART-produkt, er der et X i nederste højre hjørne af SMARTBoard-ikonet. Værktøjslinjen i SMART Notebook Du kan bruge Værktøjslinjen i SMART Notebook til at vælge og bruge en lang række kommandoer og værktøjer i SMART Notebook-vinduet. Du kan flytte værktøjslinjen øverst eller nederst på den interaktive tavle ved hjælp af den lille dobbeltrettede grå pil til højre på værktøjslinjen. Du kan også tilpasse værktøjslinjen, ved at højreklikke på denne, så den omfatter de værktøjer du oftest bruger. 7

8 I tabellen nedenfor beskrives funktionerne i hver enkelt værktøjslinjeknap på standardværktøjslinjen i SMART Notebook. Knap Kommando Handling Forrige side Få vist den forrige side i den aktuelle fil Næste side Få vist den næste side i den aktuelle fil Indsæt tom side Indsæt en ny, tom side i den aktuelle fil Åbn Åbn en notebook-fil Gem Gem den aktuelle fil Sæt ind Fortryd Annuller Fortryd Slet Sæt indhold af Udklipsholder ind på siden. Tilbagefør effekten af den seneste handling. Genindsæt den seneste handling, der blev tilbageført med kommandoen: Fortryd Slet alle markerede objekter Skærmskygge/rullegardin Føj en skærmskygge/rullegardin til den aktuelle side Fuld skærm Transparent skrivebord Dobbelt side Skærmbillede/kamera Aktiver SMARTdokumentkamera Indsæt tabel Få vist den aktuelle side i fuld skærmvisning Klik her og gør dit whiteboard-område transparent. Du kan arbejde i andre programmer, mens du er i notebook. Få vist to sider ved siden af hinanden Åbn kamera/skærmbillede til at tage billeder fra andre programmer Vis billede fra SMART-dokumentkamera Indsæt tabel Vælg Pen Tryk, for at ændre fingertryk på tavlen, til at svare til museklik Tegn med fingeren på den aktuelle side Kreativ pen Tegn med den kreative pen Viskelæder Bortvisk tegninger på den aktuelle side Linje Tegn en lige linje eller pil på den aktuelle side 8

9 Figur Formgenkendelsespen Magisk pen Udfyldning Tekst Egenskaber Passer Flyt værktøjslinje Tegn en figur på den aktuelle side Tegn et frihåndsobjekt, som SMART Notebook genkender og konverterer - et rektangel, en ellipse, en trekant eller en bue. Opret frihåndsobjekter, der langsomt udtones, åbn et forstørrelsesvindue, eller åbn et spotlight-vindue vha. den magiske pen Definer en fyldeffekt, og anvend den derefter til objekterne Vælg en skrifttype til det næste tekstobjekt Få vist fanebladet Egenskaber, og ret derefter et objekts egenskaber Passeren kan tegne cirkler i forskellige farver og stregtykkelser. Flyt værktøjslinjen i SMART Notebook til toppen eller bunden af den interaktive tavle. I tabellen nedenfor beskrives funktionerne i den enkelte værktøjslinjeknap, som du kan føje til en tilpasset værktøjslinje i SMART Notebook. Knap Kommando Handling Udskriv Zoom Vis alle links Indsæt spørgsmål Juster lydstyrke Onlinekonference Velkomstcenter SMART-tastatur SMART-optager SMART-videoafspiller Fastgør side Tilpas Udskriver den aktuelle fil Vælg en anden sideforstørrelse Vis en indikator om hvert objekt, der findes et link til Indsæt et Response-spørgsmål på den aktuelle side Juster lydstyrken på computeren Opret en Bridgit-softwarekonference, deltag i en konference, eller konfigurer konferenceindstillinger. Åbner velkomstcenteret Start SMART-tastaturet Start SMART-optageren Start SMART-videoafspilleren Fastgør en side, så du får den vist i whiteboard-området, når du vælger andre sider i dobbeltsidevisning. Tilpas værktøjslinjen, så den omfatter de værktøjer, du oftest anvender. 9

10 Sådan tilpasses værktøjslinjen i SMART Notebook 1. Højreklik på værktøjslinjen i SMART Notebook. Dialogboksen Tilpas værktøjslinje vises. Hvis du tilpasser værktøjslinjen i SMART Notebook, så den omfatter værktøjet Tilpas, kan du også få vist en liste over tilgængelige værktøjer, når du trykker på Tilpas 2. Hvis du vil føje en knap til værktøjslinjen, skal du trykke på et ikon i dialogboksen Tilpas værktøjslinje og derefter trække den til værktøjslinjen i SMART Notebook. 3. Hvis du vil fjerne en knap fra værktøjslinjen, skal du trykke på ikonet for knappen på værktøjslinjen i SMART Notebook og derefter trække den til dialogboksen Tilpas værktøjslinje. 4. Hvis du vil flytte rundt på knapperne, skal du trykke på et ikon på værktøjslinjen i SMART Notebook og trække den til en ny placering på værktøjslinjen. 5. Tryk på Færdigt. Sådan gendannes standardværktøjslinjen i SMART Notebook 1. Højreklik på værktøjslinjen i SMART Notebook. Dialogboksen Tilpas værktøjslinje vises. 2. Tryk på Gendan standarder Sådan styres den måde, tilgængelige indstillinger vises på i værktøjslinjen Når du vælger bestemte værktøjslinjeknapper, viser SMART Notebook de tilgængelige indstillinger. Hvis du f.eks. trykker på knappen Pen, vises de stregtyper, der kan vælges. Disse stregtyper forbliver som standard vist på skærmen, indtil du trykker på en anden værktøjslinjeknap, eller du trykker på knappen X til højre for de tilgængelige indstillinger. Du kan imidlertid angive, at de tilgængelige indstillinger skal forsvinde, når du trykker et vilkårligt sted i whiteboard-området. Hvis du vil have, at tilgængelige indstillinger skal forsvinde, når du trykket et vilkårligt sted i whiteboardområdet, skal du vælge Vis > Skjul kontekstafhængig værktøjslinje automatisk Hvis du vil have, at de tilgængelige indstillinger skal forblive på tavlen, indtil du vælger en anden værktøjslinjeknap eller knappen X, skal du fjerne markeringen af Vis > Skjul kontekstafhængig værktøjslinje automatisk. Sådan flyttes værktøjslinjen i SMART Notebook Hvis du vil flytte værktøjslinjen til bunden af SMARTBoardet, skal du trykke på Flyt værktøjslinje Hvis du vil flytte værktøjslinjen til toppen af SMARTBoardet, skal du trykke på Flyt værktøjslinje igen. Når værktøjslinjen er placeret nederst på den interaktive tavle, er den lettere tilgængelig for børn og voksne, der ikke er så høje! 10

11 Visning af filer i fuld skærmvisning I fuld skærmvisning udvider SMART Notebook whiteboard-området sig til størrelsen på den interaktive tavle, idet Titellinje, Værktøjslinje, Proceslinje, Sidesortering, Galleri og fanerne Vedhæftede filer og Egenskaber skjules. Du kan få adgang til dine hyppigst anvendte kommandoer ved at bruge værktøjslinjen Fuld skærm. TIP! Brug visning i fuld skærm, når du har præsentationer for en hel gruppe personer. I denne visning maksimeres den tilgængelige arbejdsplads, hvor du kan skrive noter og få vist sider. Sådan vises filer i fuld skærmvisning Tryk på Fuld skærm, eller vælg Vis > Fuld Skærm. Titellinje, Værktøjslinje, Proceslinje, Sidesortering, Galleri og fanerne Vedhæftede filer og Egenskaber forsvinder, og værktøjslinjen Fuld skærm vises. Sådan bruges værktøjslinjen Fuld Skærm Tryk på Forrige side Tryk på Næste side for at få vist den forrige side. for at få vist den næste side. Tryk på Flere indstillinger Tryk på Afslut fuld skærm fanerne i SMART Notebook igen. for at åbne en menu med indstillinger. for at vende tilbage til standardvisning og få vist værktøjslinjen og Tryk på Flere/Færre knapper Tryk på Flere/Færre knapper igen for at skjule disse knapper. for at få vist knapperne Tilføj side, Fortryd, Vælg og Tryllepen. Visning af Gennemsigtig baggrund Når funktionen Gennemsigtig baggrund er aktiveret, gives der mulighed for at arbejde i andre programmer og samtidig bruge alle SMART Notebookfunktionerne. Dvs. at du nu f.eks kan arbejde i et worddokument, mens notebook er åben. Sådan vises filer med gennemsigtig baggrund Tryk på Gennemsigtig baggrund, eller vælg Vis > Gennemsigtig bagggrund. Titellinje, Værktøjslinje, Proceslinje, Sidesortering, Galleri og fanerne Vedhæftede filer og Egenskaber forsvinder, bagggrunden bliver gennemsigtig og værktøjslinjen Gennemsigtig baggrund vises. 11

12 Sådan bruges værktøjslinjen gennemsigtig baggrund Tryk på Forrige side Tryk på Næste side for at få vist den forrige side. for at få vist den næste side. Tryk på Flere indstillinger for at åbne en menu med indstillinger. Tryk på Afslut gennemsigtig baggrund værktøjslinjen og fanerne i SMART Notebook igen. for at vende tilbage til standardvisning og få vist Tryk på Flere/Færre knapper for at få vist knapperne Tilføj side, Fortryd, Vælg, Ryd side, Passer og Gem. Tryk på Flere/Færre knapper igen for at skjule disse knapper. Menupilen Når du markerer et objekt, vises en menupil menupilen, vises en menu med kommandoer. i objektets øverste højre hjørne. Når du trykker på Når du trykker på menupilen til et objekt, får du adgang til samme menu, som når du højreklikker på et objekt. Når du på samme måde vælger sider i sidesorteringen eller elementer i galleriet, vises der en menupil i det øverste højre hjørne af sidens eller elementets miniature. Du kan få adgang til menukommandoerne ved at trykke på denne menupil. Værktøjslinjen Skrifttyper Når du skriver ny tekst eller redigerer eksisterende tekst, vises værktøjslinjen Skrifttyper. Tekst skrevet med tastaturet bliver vist som et tekstobjekt. 12

13 Du kan bruge denne værktøjslinje til at ændre formateringen af et helt tekstobjekt eller bestemte ord eller tegn i et tekstobjekt. Du kan også ændre egenskaber for skrifttyper under fanebladet Egenskaber. Valg af sideforstørrelse Du kan zoome ind eller ud af whiteboard-området. Du kan også definere siden, så den passer til skærmen eller definere sidens bredde til at være samme bredde som skærmen. Sådan vælges sideforstørrelse 1. Vælg menupunktet Vis > Zoom. 2. Vælg et forstørrelsesniveau mellem 50 og 300 %. Vælg Vis > Zoom > Hele siden for at få hele siden til at passe til skærmen. Vælg Vis > Zoom > Sidebredde for at angive sidens bredde til samme bredde som skærmens. SMART Notebook gemmer denne forstørrelsesindstilling. Når du næste gang starter SMART Notebook, vises siden med den angivne forstørrelse. Hvis du tilpasser værktøjslinjen i SMART Notebook, så den omfatter værktøjet Zoom, kan du også vælge en sideforstørrelse ved at trykke på Zoom forstørrelsesniveau, Hele siden eller Side bredde. og derefter vælge et Visning af dobbeltsider Du kan få vist to sider ved siden af hinanden. Du kan tegne, lave noter, importere filer og føje links til hver side på samme måde, som du gør med en enkelt side. Sådan vises dobbeltsider Tryk på Dobbelt/enkelt sidevisning Vælg Vis > Zoom > Dobbeltsidet visning. Der vises endnu en side i whiteboard-området. Den aktive side er angivet vha. en rød kant. Du skal markere den nederste af de sider, du vil have vist på skærmen. 13

14 Sådan vises en enkelt side Tryk på Enkeltsidet visning. Vælg Vis > Zoom > Enkeltsidet visning. Fastgørelse af en side Når du får vist dobbeltsider, kan du fastgøre en side, så du fortsat kan få den vist i whiteboard-området, når du vælger andre sider i sidesorteringen. Sådan låses en side 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du få vist dobbeltsider. 2. Vælg siden umiddelbart efter den side, du fortsat ønsker at få vist. Den side, du vælger, vises i højre side af dobbeltvisningen. Den side, du fortsat ønsker at få vist, vises i venstre side i dobbeltvisningen. 3. Vælg Vis > Zoom > Lås side. Ikoner for fastgørelse vises i de øverste hjørner af den fastgjorte side. Hvis du tilpasser værktøjslinjen i SMART Notebook, så den omfatter værktøjet Lås side, kan du også fastgøre en side ved at trykke på Lås side Sådan fastgøres en side Ryd markeringen af Vis > Zoom > Lås side. Hvis du tilpasser værktøjslinjen i SMART Notebook, så den opfatter værktøjet Lås side, kan du også frigøre en side ved at trykke på Lås side Visning af links Du kan vedhæfte en kopi af en fil, en genvej til en fil, et link til en webside eller en lydfil til et vilkårligt objekt på en side. Du kan få vist en animeret indikator omkring hvert objekt, der har et link. Se side 39, hvis du vil læse mere om tilføjelse af links. Sådan vises links, når en side åbnes Vælg Vis > Vis alle hyperlinks, når siden åbnes. 14

15 Hver gang du åbner en side, vises en animeret indikator omkring hvert objekt, der har et link. Afhængigt af, hvordan du definerer linkene, viser hver indikator enten hele objektet eller et ikon i objektets nederste venstre hjørne. Indikatorerne forsvinder automatisk efter nogle sekunder. Vælg Vis > Vis alle hyperlinks, når siden åbnes igen for at stoppe visning af links, når du åbner en side. Sådan vises links på den aktuelle side Vælg Vis > Vis alle hyperlinks. Der vises en animeret indikator om hvert objekt, der har et link. Afhængigt af hvordan du definerer linkene, viser hver indikator enten hele objektet eller et ikon i objektets nederste venstre hjørne. Indikatorerne forsvinder automatisk efter nogle sekunder. 15

16 Arbejde med notebook-filer Du kan oprette, åbne, gemme og udskrive notebook-filer på samme måde, som du gør i andre programmer. Du kan også eksportere notebook-filer i en lang række formater, inklusive HTML og PDF, og vedhæfte filer til s. Hvis du installerer et SMART-softwareprodukt, der kan åbne andre notebook-filer end SMART Notebook på din computer (F.eks. SMART Meeting Pro, Notebook SE), kan du angive, at det pågældende program skal være standardprogrammet til notebook-filer. Du kan senere ændre standardprogrammet for notebook-filer til SMART Notebook igen. Oprettelse af en ny fil Når du åbner vinduet SMART Notebook, åbnes der automatisk en ny notebook-fil. Du kan dog når som helst oprette en ny fil. Sådan oprettes en ny fil 1. Vælg Fil > Ny. 2. Hvis du arbejder med en fil, hvor der er ændringer, som ikke er gemt, vises der en dialogboks, og du bliver spurgt, om du vil gemme den aktuelle fil. Tryk på Ja, hvis du vil gemme ændringerne, og følg derefter instruktionerne på skærmen. Åbning af en fil Når du bruger SMART Notebook 10, kan du åbne: notebook-filer (standardfilformatet for SMART Notebook-software 9.5, 9.7 og 10).xbk-filer (standardfilformatet for SMART Notebook-software 8, 9.0 og 9.1) Når du har åbnet en fil, kan du gemme filen som en notebook- eller.xbk-fil. Den fremgangsmåde, du bruger til at åbne en fil, er den samme for alle versioner af SMART Notebook-programmet. Sådan åbnes en fil 1. Tryk på Åbn fil Vælg Fil > Åbn. Dialogboksen Åbn vises. 2. Gå til den fil, du vil åbne, og marker den. 3. Tryk på Åbn. TIP! Du kan åbne et dokument, du for nyligt har åbnet, hvis du vælger menuen Fil og derefter vælger filnavnet. 16

17 Lagring af en fil SMART Notebook gemmer som standard dine filer i notebook-format. Alle, der har SMART Notebookprogramversion 9.5 eller nyere til et af operativsystemerne Windows, Mac eller Linux installeret på deres computer, kan åbne en notebook-fil. Standardfilformatet til SMART Notebook version 10 er notebook, mens standardfilformatet for versionerne 8, 9.0 og 9.1 er.xbk. Hvis du vil åbne din fil i SMART Notebook 8, 9.0 eller 9.1, skal du gemme filen med filtypen.xbk..xbk-formatet understøtter imidlertid ikke nogle af de objekter og egenskaber, der findes i SMART Notebook version 10. Hvis du gemmer filen i formatet.xbk, gemmer SMART Notebook ikke de objekter eller egenskaber i din fil, som ikke understøttes af.xbk-formatet. Hvis du desuden opretter tekst i SMART Notebook 10 og gemmer din fil i formatet.xbk, kan du ikke redigere teksten i SMART Notebook 8, 9.0 eller 9.1. Sådan gemmes en ny fil 1. Tryk på Gem Vælg Fil > Gem. Dialogboksen Gem som vises. 2. Gå til den mappe, hvor du vil gemme den nye fil. 3. Skriv et navn for filen i boksen Filnavn. 4. Hvis du vil sikre dig, at filens formatering bevares, skal du vælge filtypen notebook. Hvis du vil oprette en fil, som du kan åbne med SMART Notebook version 8, 9.0 og 9.1, skal du vælge filtypen.xbk. 5. Tryk på Gem. 6. Hvis du gemmer din fil i formatet.xbk, og der er objekter eller egenskaber i din fil, som ikke understøttes af.xbk-formatet, vises en dialogboks, som angiver, at disse objekter eller egenskaber ikke gemmes af SMART Notebook, hvis du fortsætter. Tryk på Ja. Sådan gemmes en eksisterende fil Tryk på Gem Vælg Fil > Gem. Sådan gemmes en fil med et nyt navn eller en ny placering 1. Vælg Fil > Gem som. Dialogboksen Gem som vises. 2. Gå til den mappe, hvor du vil gemme den nye fil. 17

18 3. Skriv et navn for filen i boksen Fil navn. 4. Hvis du vil sikre dig, at filens formatering bevares, skal du vælge filtypen notebook. Hvis du vil oprette en fil, som du kan åbne med SMART Notebook version 8, 9.0 og 9.1, skal du vælge filtypen.xbk. 5. Tryk på Gem. 6. Hvis du gemmer din fil i formatet.xbk, og der er objekter eller egenskaber i din fil, som ikke understøttes af.xbk-formatet, vises en dialogboks, som angiver, at disse objekter eller egenskaber ikke gemmes af SMART Notebook, hvis du fortsætter. Tryk på Ja. Automatisk lagring af en fil Du kan få SMART Notebook til at gemme din fil automatisk, når du får vist en anden side eller efter et defineret tidsrum. Sådan gemmes filer automatisk 1. Vælg Fil > Tidsstyret lagringer. Dialogboksen Guiden tidsstyret lagring vises. 2. Marker Hver gang jeg flytter til en anden side for at få gemt filen automatisk, hver gang du vælger en anden side. Vælg minutangivelse, 1 minut, 5 minutter, 15 minutter eller 30 minutter, for at få gemt din fil automatisk efter et defineret tidsrum. 3. Tryk på Næste. 4. Vælg Notebook dokument. 5. Tryk på Næste. Dialogboksen Gem som vises. 6. Gå til den mappe, hvor du vil gemme den nye fil. 7. Skriv et navn for filen i boksen Fil navn. SMART Notebook gemmer automatisk filen med filtypen notebook. Standardfilformatet for SMART Notebook 10 er notebook, men standardfilformatet for version 8, 9.0 og 9.1 er.xbk. Hvis du vil åbne din fil i SMART Notebook 8, 9.0 eller 9.1, skal du gemme filen med filtypen.xbk..xbk-formatet understøtter imidlertid ikke nogle af de objekter og egenskaber, der findes i SMART Notebook 10. Hvis du gemmer filen i.xbk-formatet, gemmer SMART Notebook ikke de objekter eller egenskaber i filen, som ikke understøttes af.xbk-formatet. Hvis du desuden opretter tekst med brug af SMART Notebook Software 10, og du gemmer din fil i.xbk-format, kan du ikke redigere teksten i SMART Notebook Software 8, 9.0 eller Tryk på Gem. Sådan annulleres automatisk fillagring 1. Vælg Fil > Tidsstyret lagringer. Dialogboksen Guiden tidsstyret lagring vises. 18

19 2. Vælg Gem ikke dokumentet automatisk. 3. Tryk på Næste. Udskrivning af filer eller sider Du kan udskrive notebook-filer eller -sider fra notebook-filer. Sider kan udskrives som miniaturer, uddelingskopier eller hele sider. Sådan udskrives filer eller sider 1. Vælg Fil > Udskriv. Dialogboksen Udskriv vises. Hvis du tilpasser værktøjslinjen i SMART Notebook, så den omfatter udskrivningsværktøjet Udskriv, kan du også åbne dialogboksen Udskriv ved at trykke på Udskriv 2. Hvis du vil udskrive miniaturer, skal du vælge Miniaturer i kolonnen Udskriv hvad. Hvis du vil udskrive uddelingskopier, skal du vælge Uddelingskopier i kolonnen Udskriv hvad. Hvis du vil udskrive hele sider, skal du vælge Fuld Side i kolonnen Udskriv hvad. 3. Skal der indsættes et sidehoved, en sidefod eller dato på hver udskrevet side, skal du skrive dem i boksene Toptekst, Bundtekst og Dato. 4. Skal der indsættes et sidetal på hver udskrevet side, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis sidenumre. 5. Udskriver du miniaturer, skal du vælge et Layout: a. Vælg Fuld side ( én miniature for hver udskrevet side), Stor (to miniaturer for hver udskrevet side), Medium (Mellem fire miniaturer for hver udskrevet side) eller Lille (seks miniaturer for hver udskrevet side). b. Hvis der skal være en kant om hver miniature, skal du markere afkrydsningsfeltet Side ramme. c. Skal sidenavnet medtages, skal du markere afkrydsningsfeltet Miniaturetitel. 6. Hvis du vil Udskrive uddelingskopier, skal du vælge et Layout: a. Vælg Stor (én side fra notebook-filen for hver udskrevet fil), Medium (to sider fra notebook-filen for hver udskrevet side) eller Lille (tre sider fra notebook-filen for hver udskrevet side). På uddelingskopier er der plads til håndskrevne noter på den udskrevne side. b. Skal der være kanter om hver side fra notebook-filen, skal du markere afkrydsningsfeltet Side ramme. c. Skal sidenavnet medtages, skal du markere afkrydsningsfeltet Miniaturetitel. 7. Vælg Alt for at udskrive filen. 19

20 Hvis du vil udskrive valgte sider, skal du vælge Sider og derefter angive de sidetal, der skal udskrives. Adskil de enkelte sidetal med kommaer, og adskil sideområder med en bindestreg, f.eks. 1,2, Tryk på fanebladet Printeropstilling. 9. Vælg andre udskriftsindstillinger, inklusive printernavnet og antallet af kopier. 10. Tryk på Udskriv. Vedhæftning af en notebook-fil til en Du kan sende din fil til andre ved at vedhæfte filen, eller en PDF-version af filen, til en . Sådan vedhæftes en fil til en Vælg Fil > Send To > Mail Recipient (Filer > Send til > Postmodtager) Dit standardprogram til starter, der oprettes en ny meddelelse, og den aktuelle fil vedhæftes meddelelsen. Hvis du ikke har gemt filen, gemmer SMART Notebook den som en midlertidig fil med navnet ikke-navngivet.notebook, og -programmet vedhæfter denne midlertidige fil til en. Sådan vedhæftes en fil en som en PDF-fil Vælg Fil > Send Til > Postmodtager (som PDF). Standardprogrammet til starter, der oprettes en ny meddelelse, og en PDF-udgave af den aktuelle fil vedhæftes meddelelsen. Hvis du ikke har gemt filen, gemmer SMART Notebook PDF-filen som en midlertidig fil med navnet ikke-navngivet.pdf, og -programmet vedhæfter den midlertidige fil til den udgående meddelelse. Ændring af standardprogrammet til note-bookfiler Hvis du installerer et SMART-softwareprodukt, der kan åbne andre notebook-filer end SMART Notebook på din computer, kan du angive, at det pågældende program skal være standardprogrammet til notebook-filer. Hvis du ønsker det, kan du senere ændre standardprogrammet til notebook-filer tilbage til SMART Notebook. Sådan ændres standardprogrammet, når du åbner en fil 1. Åbn en notebook-fil vha. SMART Notebook. Der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil ændre standardprogrammet for notebookfiler til SMART Notebook. Hvis du ikke vil have vist denne meddelelse, når du åbner en notebook-fil vha. SMART Notebook, skal du vælge Vis ikke denne meddelelse igen. 2. Tryk på Ja. Hvis du ikke vil ændre standardprogrammet, skal du trykke på Nej. 20

21 Sådan redigeres standardprogrammet vha. menuen Rediger 1. Vælg Rediger > Indstillinger. Dialogboksen Indstillinger. 2. Tryk på Benyt som standard. 3. Hvis du vil have vist en meddelelse, når du åbner en notebook-fil, og dit standardprogram ikke er SMART Notebook, skal du markere Fortæl mig, hvis SMART Notebook ikke er standardprogram til Notebook-filer. 4. Tryk på OK. 21

22 Arbejde med siderne i en notebook-fil Hver notebook-fil består af en række sider, der hver har sine egne objekter, egenskaber og indstillinger. Du kan føje frihåndsobjekter, geometriske figurer, lige streger, tekst, grafik, Flash-indhold og tabeller til en side. Der vises en miniature af hver side i Sidesorteringen. Når du bruger enten Sidesortering eller menukommandoer, kan du få vist en side, indsætte en tom side, tilføje en kloning af en eksisterende side og slette en side. Du kan også ændre en sides baggrund, udvide højden på en side, omdøbe en side, omarrangere siderækkefølgen i en fil og føje en skærmskygge til en side før en præsentation. Hvis du ikke vil have Sidesorteringen til at være synlig hele tiden, kan du sætte et flueben i afkrydsningsfeltet, hvor der står Skjul automatisk. Så vil Sidesorteringen forsvinde, når du berører whiteboard-området. Visning af en side Du kan få vist en side vha. Sidesorteringen. Du kan få vist den næste eller den forrige side i den aktuelle fil vha. værktøjslinjen i SMART Notebook eller menuen Vis. Sådan vises en side 1. Hvis Sidesorteringen ikke kan ses, skal du trykke på Side sortering 2. Tryk på miniaturen for den side, du vil have vist. Sådan vises den næste side i en fil Tryk på Næste side Vælg Vis > Næste side. Sådan vises den forrige side i en fil Tryk på Forrige side Vælg Vis > Forrige side. Indsættelse af en side Du kan indsætte en tom side i den aktuelle fil vha. værktøjslinjen i SMART Notebook, menuen Indsæt eller Sidesorteringen. 22

23 Sådan indsættes en side vha. værktøjslinjen i SMART Notebook Tryk på Tilføj side Den nye blanke side vises efter den aktuelle side. Sådan indsættes en side vha. menuen Indsæt Vælg Indsæt > Tom. Den nye side vises efter den aktuelle side. Sådan indsættes en side vha. sidesorteringen 1. Hvis Sidesorteringen ikke kan ses, skal du trykke på Sidesortering 2. Vælg miniaturen for den side, som den nye side skal vises efter. 3. Tryk på menupilen til miniaturen, og vælg derefter Indsæt tom side. Den nye side vises efter den valgte side. Kloning af en side Som et alternativ til indsættelse af en tom side, kan du indsætte en kopi (eller en "klon") af en eksisterende side. Sådan klones en side 1. Hvis Sidesorteringen ikke kan ses, skal du trykke på Sidesortering 2. Marker miniaturen af den side, der skal klones. 3. Tryk på menupilen til miniaturen, og vælg derefter Klon side. Den klonede side vises umiddelbart efter den aktuelle side. Du kan gentage denne proces så mange gange, du vil. Sletning af en side Du kan slette en side fra filen. Sådan slettes en side vha. menuen Rediger 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du få vist den side, der skal slettes. Kontroller, at den viste side er den, du vil slette, før du fuldfører næste trin. Du bliver ikke bedt om at bekræfte, at det er den side, du vil slette. 2. Vælg Rediger > Slet side. Sådan slettes en side vha. sidesorteringen 1. Hvis Sidesorteringen ikke kan ses, skal du trykke på Sidesortering 2. Marker miniaturen for den side, der skal slettes. 23

24 TIP! I stedet for at slette siden kan du fjerne alle objekterne på den. Du kan læse mere om dette på side 56. Før du færdiggør næste trin, skal du kontrollere, at det er miniaturen for den side, der skal slettes, som du har markeret. Du bliver ikke bedt om at bekræfte, at det er den side, du vil slette. 3. Tryk på menupilen til miniaturen, og vælg derefter Slet side. Ændring af baggrunden på en side Du kan ændre en sides baggrundsfarve til en anden farve, en graduering af de to farver, et mønster eller et billede. Du kan også tilpasse en side, alle siderne i en gruppe eller alle siderne i en fil ved at anvende et tema (se side 25 og 73). Sådan ændres en baggrund til en dækkende farve 1. Vælg Formater > Baggrund. Under fanebladet Egenskaber vises indstillinger for Fyldeffekter. 2. Vælg Hel farve. 3. Tryk på en farve på paletten. : 1. Højreklik i whiteboard-området og vælg Indstil baggrund. 2. Vælg Hel farve. 3. Tryk på en farve på paletten. Sådan ændres en baggrund til en graduering af to farver 1. Vælg Formater > Baggrund. Under fanebladet Egenskaber vises indstillinger for Fyldeffekter. 2. Vælg Fyld: Gradient. 3. Tryk på en farve i hver af farvepaletterne. 4. Vælg en indstilling på listen Stil. : 1. Højreklik i whiteboard-området og vælg Indstil baggrund. 2. Vælg Fyld: Gradient. 3. Tryk på en farve på hver af de to paletter. 4. Vælg en indstilling på listen Stil. 24

25 Sådan ændres en baggrund til et mønster 1. Vælg Format > Baggrund Under fanebladet Egenskaber vises indstillinger for Fyldeffekter. 2. Vælg Fyld: Mønster. 3. Vælg et mønster. 4. Tryk på Forgrundsfarve, tryk på en farve i paletten, og tryk derefter på OK. 5. Tryk på Baggrundsfarve, tryk på en farve i paletten, og tryk derefter på OK. : 1. Højreklik i whiteboard-området og vælg Indstil baggrund. 2. Vælg Fyld: Mønster. 3. Vælg et mønster. 4. Tryk på Forgrundsfarve, tryk på en farve på paletten, og tryk derefter OK. 5. Tryk på Baggrundsfarve, tryk på en farve på paletten, og tryk derefter OK. Sådan ændres en baggrund til et billede 1. Vælg Formatet > Baggrund Under fanebladet Egenskaber vises indstillinger for Fyldeffekter. 2. Vælg Fyld: Billede. 3. Tryk på Gennemse. Dialogboksen Indsæt billedfil vises. 4. Gå til det billede, der skal bruges som baggrund, marker det, og tryk derefter på Åbn. : 1. Højreklik i whiteboard-området og vælg Indstil baggrund. 2. Vælg Fyld: Billede. 3. Tryk på Gennemse. 4. Dialogboksen Indsæt billedfil vises. 5. Find det billede, du vil bruge som baggrund, og tryk derefter på Åbn. Sådan fjernes en baggrund 1. Vælg Formater > Baggrund Under fanebladet Egenskaber vises indstillinger for Fyldeffekter. 2. Vælg Hel farve. 3. Tryk på Ingen udfyldning under farvepaletten. 25

26 : 1. Højreklik i whiteboard-området og vælg Indstil baggrund. Under fanebladet Egenskaber vises indstillinger for Fyldeffekter. 2. Vælg Hel farve. 3. Tryk på Ingen udfyldning under farvepaletten. Anvendelse af et tema til filer, grupper eller sider Du kan tilpasse en side, alle siderne i en gruppe af sider, eller alle siderne i en fil ved at benytte et foruddefineret Tema. Galleriet omfatter et udvalg af temaer, men du kan også oprette dine egne brugerdefinerede temaer. Du kan læse mere om oprettelse af temaer på side 73. Sådan anvendes et tema 1. Hvis galleriet ikke er vist, skal du trykke på Galleri. 2. Klik på Vigtigt til undervisere. 3. Find Baggrunde og temaer. 4. Tryk på miniaturen til det tema, du vil anvende. 5. Tryk derefter på menupilen til miniaturen og vælg Indsæt i notebook. Dialogboksen Indsæt tema vises Eller: træk temaet ind på notebooksiden. 6. Hvis du vil anvende temaet til alle siderne i din fil, skal du markere Indsæt tema på alle sider og derefter trykke på OK. Hvis du vil anvende temaet til alle siderne i en gruppe, skal du markere Indsæt tema på alle sider i den aktuelle gruppe og derefter trykke på OK. Hvis du vil anvende temaet til en aktuel side, skal du markere Indsæt kun tema på aktuel side, og derefter trykke på OK. Sådan fjernes et tema 1. Højreklik i whiteboard-området. 2. Vælg Slet tema. Temaet fjernes fra alle de sider, du har anvendt det på. Udvidelse af en side Hvis du har brug for mere plads nederst på en side, kan du udvide siden lodret, uden at det påvirker sidens bredde. 26

27 Sådan udvides en side 1. Hvis du får vist siden i visningen Sidebredde, skal du vælge en anden sideforstørrelse. 2. Tryk på det blå link Udvid side nederst på siden. Omdøbning af en side Når du indsætter en side, navngives den automatisk i SMART Notebook-programmet med datoen og klokkeslættet for, hvornår den blev oprettet. Du kan selv ændre dette navn. Sådan omdøbes en side 1. Hvis sidesorteringen ikke kan ses, skal du trykke på Sidesortering 2. Tryk på miniaturen for den side, der skal omdøbes. 3. Tryk på menupilen for miniaturen, og vælg derefter Omdøb side. 4. Skriv et nyt navn for siden. Hvis du ikke lige har et tastatur ved hånden, kan du skrive navnet vha. SMART-tastaturet. 5. Tryk et vilkårligt sted på skærmen. Ændring af rækkefølgen på sider Hvis du ønsker det, kan du ændre rækkefølgen af siderne i en fil. Sådan ændres rækkefølge på siderne 1. Hvis sidesorteringen ikke kan ses, skal du trykke på Sidesortering 2. Tryk på miniaturen for den side, der skal flyttes i filen. Der vises en blå kant omkring miniaturen. 3. Træk miniaturen til den nye placering i sidesorteringen. En blå linje angiver sidens nye placering. 4. Slip miniaturen. Tilføjelse af en skærmskygge til en side Hvis du vil tildække oplysninger og afsløre dem langsomt under en præsentation, kan du føje en skærmskygge til en side. Hvis du har føjet en skærmskygge til en side og gemt filen, vises skærmskyggen over siden, når du næste gang åbner filen. Skærmskyggen vises kun over den aktuelle side og vises ikke over andre sider eller programmer. 27

28 Sådan føjes en skærmskygge til en side Tryk på Skærmskygge Vælg Vis > Skærmskygge. Der vises en skærmskygge over hele siden. Sådan afsløres en del af siden De små cirkler i kanterne af skærmskyggen er håndtag. Tryk på - og træk i et af håndtagene for at afsløre en del af en side. Sådan fjernes skærmskyggen fra en side Tryk på Skærmskygge Vælg Vis > Skærmskygge Tryk på den røde knap i øverste højre hjørne af skærmskyggen. 28

29 Oprettelse af objekter Du kan føje objekter til en side, inklusive frihåndsobjekter, figurer, linjer, tekst, grafik og Flash-indhold. Du kan: Skrive eller tegne frihåndsobjekter vha. Pennen og de Kreative Penneværktøjer. Tilføj figurer vha. værktøjet Figurer eller tegne figurer ved at bruge værktøjet Formgenkendelse. Tegne linjer vha. værktøjet Linjer. Tilføje tekst vha. værktøjet Tekst eller konvertere håndskrevet tekst. Indsætte grafikfiler eller scannede billeder. Indsætte billeder fra SMART-dokumentkameraet. Indsætte Flash-filer eller Flash-videofiler. Indsætte SMART Response-titelsider og -spørgsmål. Føje et link til et objekt. Føje en lydfil til et objekt. Animere objekter. Skrivning eller tegning af objekter Den letteste måde at skrive eller tegne objekter på er at bruge pennen fra pennebakken (på SMARTBoardet) eller en fastgjort Pen (på Sympodium/Airliner). Du kan også tegne frihåndsobjekter vha. værktøjslinjeknappen Pen Du kan tilpasse udseendet af den digitale håndskrift, inklusive tykkelse, farve, stregtype og meget mere. TIP! Du bør ikke hvile din albue eller håndfladen på skærmen, mens du skriver. Du skal desuden trykke på den interaktive skærm hele tiden, mens du skriver. Det sikrer, at det interaktive produkt registrerer punkterne kontinuerligt. Hvis du tegner eller skriver flere objekter, grupperes objekterne automatisk i SMART Notebookprogrammet, så du kan arbejde med dem som et enkelt objekt. Hvis du f.eks. skriver bogstaverne i et ord, grupperes de enkelte bogstaver i SMART Notebook, så du kan arbejde med hele ordet. Hvis du vil skrive ord på samme linje, men du ikke vil have dem grupperet, skal du sørge for, at der er et stort mellemrum mellem dem. Brug forskellige penne, eller placer kortvarigt pennen i pennebakken, før du skriver endnu et ord (kun SMARTBoard). Hvis du vil skrive diagonalt, skal du skrive i en lige linje og derefter rotere den. Hvis du vil skrive meget småt, skal du skrive store bogstaver og derefter reducere størrelsen på dem. Sådan oprettes frihåndsobjekter med værktøjet Pen 1. Tryk på Pen, og vælg derefter en tilgængelig stregtype. 29

30 Vælg Tegn > Pen, og vælg derefter en tilgængelig stregtype. 2. Opret frihåndsobjekter ved at skrive eller tegne på den interaktive tavle. Sådan tilpasses udseendet af den digitale håndskrift, så du derefter kan oprette frihåndsobjekter 1. Tryk på Pen, og vælg derefter en tilgængelig stregtype. Vælg Tegn > Pen og vælg derefter en tilgængelig stregtype. 2. Hvis fanebladet ikke vises, skal du trykke på Egenskaber 3. Tryk på Linjetypografi. 4. Vælg egenskaberne for stregtype, inklusive farve og tykkelse. 5. Tryk på Fyldeffekter. 6. Vælg gennemsigtigheden af stregen. Hvis du vil gemme ændringerne for Pen og fyldeffekterne til senere brug, skal du trykke på Gem værktøjsegenskaber. 7. Opret frihåndsobjekter ved at skrive eller tegne på den interaktive talve. TIP! Hvis de tilgængelige stregtyper dækker det område, du vil skrive eller tegne på, skal du trykke på symbolet X til højre for de tilgængelige stregtyper. TIP! Vælg den stregtype, som du bruger mindst hyppigt. Skrivning eller tegning af objekter med Kreative Penne Hvis du vil tilføre dine præsentationer nogle farverige elementer, kan du tegne frihåndsobjekter ved at bruge det kreative Penneværktøj Kreative Penne. Med værktøjet Kreative Penne kan du tegne en linje med regnbuens farver, smiley-ansigter, stjerner og meget mere. Nogle eksempler på Kreative Penne i SMART Notebook 30

31 Sådan oprettes frihåndsobjekter med værktøjet Kreative Penne 1. Tryk på Kreative Penne, og vælg derefter en tilgængelig stregtype. Vælg Tegn > Kreative Penne, og vælg derefter en tilgængelig stregtype. 2. Opret frihåndsobjekter ved at skrive eller tegne på den interaktive tavle. Selv om du kan bruge værktøjet Kreative Penne til at skrive ord med, er SMART Notebook ikke i stand til at konvertere disse ord til maskinskrevet tekst vha. funktionen til genkendelse af håndskrift. Oprettelse af figurer Du kan bruge værktøjet Figurer til at oprette en lang række figurer, inklusive geometriske figurer, afkrydsningsmærker og meget mere. Du kan føje en figur til din side og derefter redigere dens egenskaber. Alternativt kan du tilpasse farven på en figurs kontur, fyldfarve, linjetykkelse, stregtype og gennemsigtighed og derefter føje det til siden. Hvis du vil fjerne en figur fra en side, skal du slette den. Værktøjet Viskelæder fjerner ikke figurer. TIP! Hvis de tilgængelige stregtyper dækker det område, du vil skrive eller tegne på, skal du trykke på symbolet X til højre for de tilgængelige stregtyper. Sådan føjes en figur til en side og tilpasses derefter 1. Tryk på Figurer, og vælg derefter en tilgængelig figur. Vælg Tegn > Figurer, og vælg derefter en tilgængelig figur. 2. Opret en figur ved at trykke på det sted, hvor du vil placere figuren, og træk, indtil figuren har den ønskede størrelse. Sådan tilpasses en figur og føjes derefter til en side 1. Tryk på Figurer, og vælg derefter en tilgængelig figur. Vælg Tegn > Figurer, og vælg derefter en tilgængelig figur. 2. Hvis fanebladet Egenskaber ikke vises, skal du trykke på Egenskaber 3. Tryk på Linjetypografi. 4. Vælg farve, tykkelse og typografi til figurens kontur. 5. Tryk på Fyldeffekter. 6. Vælg gennemsigtighed og fyldeffekter til figuren. Hvis du vil gemme denne figur til senere brug, skal du trykke på Gem værktøjsegenskaber. 31

32 7. Opret en figur ved at trykke på det sted, hvor du vil placere figuren, og træk, indtil figuren har den ønskede størrelse. Tegning af figurer Du kan bruge værktøjet Formgenkendelsespen til at tegne cirkler, ovaler, firkanter, rektangler, trekanter og buer. Hvis du vil fjerne en figur fra en side, skal du slette den. Værktøjet Viskelæder kan ikke bruges til at fjerne figurer. Sådan tegnes en figur vha. værktøjet Formgenkendelsespen 1. Tryk på Formgenkendelsespen 2. Tegn en figur på den interaktive tavle. TIP! Du kan oprette perfekte cirkler, firkanter, trekanter og andre figurer ved at trykke på tasten SKIFT og holde den nede, mens du tegner figuren. Hvis de tilgængelige figurer dækker det område, hvor du vil placere objektet, skal du trykke på symbolet X til højre for de tilgængelige figurer. Hvis SMART Notebook genkender din tegning som en cirkel, oval, firkant, rektangel, trekant eller bue, føjes denne figur til siden. Formgenkendelsespennen genkender tegningen som en trekant og erstatter din tegning på siden med en trekant Tegning af lige linjer Du kan bruge værktøjet Linje til at tegne lige linjer. Du kan tilføje en linje til siden og derefter redigere dens egenskaber. Alternativt kan du tilpasse linjen, inklusive dens typografi, farve og afslutninger og derefter føje den til siden. Hvis du vil fjerne en lige linje fra en side, skal du slette den. Lige linjer kan ikke fjernes med værktøjet Viskelæder. 32

33 Sådan tegnes en linje og tilpasses derefter 1. Tryk på Linje, og vælg derefter en tilgængelig stregtype. Vælg Tegn > Linje, og vælg derefter en tilgængelig stregtype. 2. Opret en lige linje ved at trykke dér, hvor linjen skal starte, og træk derhen, hvor linjen skal slutte. Sådan tilpasses en linje og føjes derefter til siden 1. Tryk på Linje, og vælg derefter en tilgængelig stregtype. Vælg Tegn > Linje, og vælg derefter en tilgængelig stregtype. 2. Hvis fanebladet Egenskaber ikke vises, skal du trykke på Egenskaber 3. Tryk på Linjetypografi. TIP! Hvis de tilgængelige stregtyper dækker det område, du vil oprette linjen i, skal du trykke på symbolet X til højre for de tilgængelige stregtyper. 4. Vælg linjens farve, tykkelse og type. Hvis du vil gemme denne stregtype til senere brug, skal du trykke på Gem værktøjsegenskaber. 5. Opret en lige linje ved at trykke dér, hvor linjen skal starte, og træk derhen, hvor linjen skal slutte. Indtastning af tekst Du kan skrive tekst på en side. Du kan tilpasse teksten, inklusive typografi og farve. Hvis du vil fjerne tekst fra en side, skal du slette teksten. Værktøjet Viskelæder kan ikke bruges til at fjerne tekst. Du kan også skrive på den interaktive tavle og derefter konvertere det, du har skrevet, til maskinskrevet tekst. Der er flere oplysninger om konvertering af håndskrift i det følgende afsnit. Sådan skrives tekst 1. Hvis du ikke har adgang til et tastatur, kan du åbne SMART-tastaturet ved at trykke på den venstre knap midt på Pennebakken, med det lille tastatursymbol. 2. Tryk på Tekst, og vælg derefter en tilgængelig typografi. Vælg Tegn > Tekst, og vælg derefter en tilgængelig typografi. 33

34 TIP! Hvis de tilgængelige typografier dækker det område, der skal skrives i, skal du trykke på symbolet X til højre for de tilgængelige typografier. 3. Tryk det sted, hvor teksten skal starte. Værktøjslinjen Skrifttyper og et tekstobjekt vises. 4. Ret egenskaberne for teksten, inklusive typografi, størrelse og farve vha. værktøjslinjen Skrifttyper. Du kan så bruge værktøjslinjen Skrifttyper til at styre justering, skrive med sænket eller hævet skrift, oprette punktopstillinger og tilføje matematiske symboler. Du kan også redigere formateringen af teksten vha. indstillingerne under fanebladet Egenskaber. 5. Skriv teksten. 6. Når du har skrevet teksten, skal du klikke uden for tekstobjektet. Konvertering af håndskrift til maskinskrevet tekst Du kan skrive på den interaktive tavle og konvertere det, du har skrevet, til maskinskrevet tekst. SMART Notebook kan konvertere håndskift på engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, portugisisk, hollandsk, kinesisk, japansk og koreansk. Hvis dit operativsystem er Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista Home, skal du hente Microsoft Tablet PC Recognizer, når du vil konvertere håndskrift på forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, koreansk eller japansk. Selv om du kan bruge værktøjet Kreative Penne til at skrive ord, er SMART Notebook ikke i stand til at konvertere disse ord til maskinskrevet tekst. Sådan konverteres håndskrift til maskinskrevet tekst 1. Skriv din tekst på den interaktive tavle. 2. Marker teksten. Funktionen til genkendelse af håndskrift i SMART Notebook sammenligner de ord, du har skrevet, med den indbyggede ordliste og identificerer ord, der mest ligner det, du har skrevet. 3. Tryk på tekstobjektets menupil i højre hjørne. Der vises en menu, hvor du kan se listen over matchende ord. Foran hvert ord står der Genkend. 4. Hvis du vil have SMART Notebook til at identificere ord på et andet sprog, skal du vælge Genkend som og derefter vælg et andet sprog på listen. SMART Notebook opdaterer listen over matchende ord, så ord på det valgte sprog inkluderes. Hvis du ændrer sproget for genkendelse af håndskrift, behøver du ikke ændre standardsproget i grænsefladen til SMART Notebook eller i operativsystemet. 5. Vælg et ord på listen over matchende ord. Det valgte ord vises på siden. 34

35 Indsætning af matematiske symboler Når du skriver tekst på en side, vises værktøjslinjen Skrifttyper. Ved hjælp af denne værktøjslinje kan du indsætte en lang række matematiske og videnskabelige symboler på en side. De matematiske symboler er blot tegn. De kan ikke udføre matematiske operationer. TIP! Skriv pæne, trykte, regelrette tegn på en vandret linje. Selv om SMART Notebook kan konvertere skråskrift eller kursiveret skrift, kan den ikke gøre det konsistent. Sådan indsættes et matematisk symbol 1. Skriv tekst på en side. Værktøjslinjen Skrifttyper vises. 2. Tryk på ikonet for Matematisk symbol på værktøjslinjen Skrifttyper. 3. Værktøjslinjen udvides, så der vises 23 symboler. Hver gruppe med to eller tre symboler repræsenterer en symbolkategori. 4. Tryk på en kategori. Der vises en liste over symboler. 5. Tryk på et symbol, du vil føje til teksten. Symbolet vises i tekstobjektet. Indsætning af grafiske filer Du kan indsætte en grafikfil på en side. SMART Notebook understøtter filformaterne:.bmp,.jpg,.png,.tiff og.wmf. Sådan indsættes en grafikfil 1. Vælg Indsæt > Billedfil. Dialogboksen Indsæt billedfil vises. 2. Søg efter og vælg det billede, der skal indsættes, og tryk derefter på Åbn. Eller: Træk det valgte billede ind i whiteboard-området. 35

36 TIP! Hvis du vil vælge mere end ét billede, skal du trykke på CTRL -tasten på tastaturet og holde den nede og derefter trykke på hvert enkelt filnavn. Billedet vises i øverste venstre hjørne på siden. Hvis du indsætter mere end ét billede, vises billederne overlappet på en enkelt side. TIP! Hvis du vil bruge billedet på andre sider, kan du føje det til galleriet. Du kan indsætte en grafikfil fra galleriet på en vilkårlig side. Du kan læse mere om, hvordan du indsætter grafik i afsnittet om galleriet. Indsætning af scannede billeder Hvis der er sluttet en scanner til computeren, kan du scanne billeder over på en side. Før du scanner til SMART Notebook-programmet, skal du have installeret scannerens driver og program på din computer. Sådan indsættes et billede fra en scanner 1. Vælg Indsæt > Billede fra scanner. Dialogboksen Indsæt scannet billede vises. 2. Vælg en scanner på listen. 3. Tryk på Scan. 4. Scan billedet. Følg de instruktioner, der fulgte med scanneren. Indsætning af billeder fra SMART- dokumentkameraet Hvis du har tilsluttet et SMART-dokumentkamera, kan du indsætte billeder fra dokumentkameraet på en side. Sådan indsættes et billede fra et SMART-dokumentkamera 1. Vælg Indsæt >Billede fra SMART-dokumentkamera. Vinduet SMART-dokumentkamera vises på siden. 2. Hvis du vil ændre billedforstørrelsen, skal du trykke på plus- eller minusknapperne til højre for forstørrelsessymbolet 3. Hvis du vil ændre billedets fokus, skal du trykke på plus- eller minusknapperne til højre for fokussymbolet Du kan alternativt trykke på AF for at få automatisk fokus af billedet. 36

37 4. Hvis du vil ændre billedets lysstyrke, skal du trykke på plus- eller minusknapperne til højre for symbolet for lysstyrke 5. Tryk på Hent til denne side for at indsætte billedet på den aktuelle side. Tryk på Hent til en ny side, hvis billedet skal indsættes på en ny side. Indsætning af Adobe Flash-filer Du kan indsætte Adobe Flash-filer på en side. I galleriet kan du finde et udvalg af Flash. swf-filer, som er markeret med et lille rødt Flash ikon i øverste venstre hjørne. Online har du også adgang til mange kilder med Flash-indhold. Når du har indsat en Flash-fil på siden, kan du arbejde med den på samme måde som i en webbrowser. Under en præsentation kan du bruge menupilen til et Flash-objekt til at styre afspilningen. Flash-filer på en side skal være selvudpakkende. Flash-filer, der indlæses, eller som er afhængige af andre. swf-filer, fungerer ikke. I modsætning til billeder kan du ikke trække Flash-indhold fra en webbrowser og slippe det på en side. Hvis Flash-afspilleren ikke er installeret på din computer, bliver du underrettet af SMART Notebook, når du føjer et Flash-element til en side. Hvis du installerer Flash-afspilleren via et besøg på webstedet skal du installere den ved at bruge Internet Explorer. Bruger du en anden browser, fungerer Flash-indholdet ikke i SMART Notebook. Sådan indsættes en Flash-fil fra en.swf-fil 1. Vælg Indsæt > Flash-fil. Dialogboksen Indsæt Flash-fil vises. 2. Søg efter og vælg den Flash. swf-fil, du vil indsætte på siden. 3. Tryk på Åbn. Flash-indholdet vises i øverste venstre hjørne af siden. Du kan alternativt indsætte en Flash-fil fra galleriet. Hver Flash-fil vises i galleriet som enten et Flash-ikon eller en miniature af indholdet med et rødt Flash-ikon i øverste venstre hjørne. Indsætning af Flash-videofiler Du kan vedhæfte Flash-videofiler til et hvilket som helst objekt på en side. Sådan vedhæftes en Flash-videofil til et objekt 1. Vælg et objekt. 2. Tryk på Indsæt > Flash-videofil. 37

38 3. Søg efter og vælg den videofil, du vil have indsat på siden. 4. Tryk på Åbn. Alternativt kan du indsætte en Flash-videofil fra galleriet. SMART Notebook understøtter. flv-videoformatet. Indsætning af Response-spørgsmål Det interaktive Response-afstemningssystem er et afstemningsværktøj, der er udformet til at forbedre indlæringen. Det sætter dig i stand til at stille eleverne spørgsmål og indsamle resultaterne, og dine elever får mulighed for at svare. Du kan oprette et Response-spørgsmålssæt vha. SMART Notebook. Selv om du kan oprette spørgsmålssæt vha. SMART Notebook-standardprogrammet, skal du installere Response-programmet på computeren for at kunne køre et spørgsmålssæt. Sådan indsættes en Response-titelside 1. Opret en ny side, eller få vist en eksisterende tom side. 2. Vælg Indsæt > Response-titelside. Der vises en Response-titelside. 3. Tryk på Klik her for at tilføje en titel, og skriv derefter en titel. Hvis der ikke er umiddelbar adgang til et tastatur, kan du skrive titlen vha. SMART-tastaturet. Sådan indsættes Response-spørgsmål 1. Vælg Indsæt > Response-spørgsmål. Dialogboksen Indsæt spørgsmål vises. 2. Vælg den type spørgsmål, du vil indsætte. 3. Tryk på Næste. 4. Skriv dit spørgsmål. Har du ikke umiddelbar adgang til et tastatur, kan du skrive spørgsmålet vha. SMARTtastaturet. 5. Tryk på Næste. 6. Hvis spørgsmålstypen er Ja eller Nej eller Sandt eller Falsk, skal du vælge det rigtige svar. Hvis spørgsmålstypen er Flere svarmuligheder, skal du definere rigtige og forkerte svar på følgende måde: a. Vælg antallet af valgmuligheder på listen, og skriv derefter de rigtige og forkerte svar. b. Tryk på Næste. c. Vælg det rigtige svar. Hvis spørgsmålstypen er Tal, brøk, decimal, skal du skrive det rigtige svar. Svaret skal være et heltal, decimal eller brøk. 38

39 Hvis spørgsmålstypen er Flere svar, skal du definere de rigtige og forkerte svar på følgende måde. a. Vælg antallet af svarmuligheder på listen, og skriv derefter de rigtige og forkerte svar. b. Tryk på Næste. c. Vælg hvert korrekt svar. 7. Hvis du vil have vist noter, når du udskriver resultater, kan du skrive dem i boksen Noter. 8. Hvis du vil oprette endnu et spørgsmål, skal du trykke på Indsæt endnu et og derefter gentage trin 2 til og med 6. Hvis du ikke vil oprette endnu et spørgsmål, skal du trykke på Udfør. Tilføjelse af et link til et objekt Du kan oprette et link fra et hvilket som helst objekt på en side til en webside, til en anden side i en fil, til en fil på computeren eller til en vedhæftet fil. En vedhæftet fil er en kopi af en fil, en genvej til en fil eller et link til en webside, som du føjer til fanebladet Vedhæftede filer. Sådan føjes et link til et objekt 1. Marker objektet. 2. Vælg Indsæt > Link. Du kan også vælge denne indstilling ved at trykke på objektets menupil øverst til højre på objektet og derefter vælge Link. Dialogboksen Indsæt Link vises. 3. Hvis du vil tilføje et Internetside, skal du trykke på Internetside og derefter skrive webadressen i boksen Adresse. Hvis du vil tilføje et link til en anden side i filen, skal du trykke på Side i denne fil og derefter vælge siden i området Vælg en side. Hvis du vil tilføje et link til en fil på computeren, skal du trykke på Fil på denne computer og derefter angive filens placering og navn i boksen Fil. Vælg Kopi af fil for at vedhæfte en kopi af notebook-filen, eller vælg Genvej til fil for at indsætte en genvej på siden. Hvis du vil føje et link til en Vedhæftet fil, skal du trykke på Aktuelle vedhæftede filer og derefter vælge den vedhæftede fil på listen. 4. Hvis du vil åbne linket ved at trykke på et ikon, skal du vælge Hjørneikon. Hvis du vil åbne linket ved at trykke et vilkårligt sted i objektet, skal du vælge Objekt. 5. Tryk på OK. Hvis du har valgt Hjørneikon, vises et af følgende ikoner i nederste venstre hjørne af objektet: Et link til en webside Et link til en anden side i filen 39

40 Et link til en fil på computeren Sådan fjernes et link fra et objekt 1. Marker objektet. 2. Vælg Indsæt > Link. Du kan også vælge denne indstilling ved at trykke på objektets menupil og derefter vælge: Link. Dialogboksen Indsæt Link vises. 3. Tryk på Fjern link. Tilføjelse af en lydfil til et objekt Du kan vedhæfte en lydfil til et hvilket som helst objekt på den aktuelle side. Lydfilen kan afspilles under lektionen, når du trykker på et ikon i hjørnet af objektet eller i selve objektet. Sådan føjes en lydfil til et objekt 1. Marker objektet. 2. Vælg Indsæt > Lyd. Du kan også vælge denne indstilling ved at trykke på objektets menupil og derefter vælge Lyd. Dialogboksen Indsæt lyd vises. 3. Tryk på Gennemse. Dialogboksen Indsæt fil vises. 4. Søg efter og vælg lydfilen, og tryk derefter på Åbn. 5. Vælg Hjørneikon, hvis du vil afspille lydfilen, når du trykker på et ikon i objektets nederste venstre hjørne. Vælg Objekt, hvis lydfilen skal afspilles, når du trykker et vilkårligt sted på objektet. 6. Tryk på OK. SMART Notebook understøtter. mp3-lydformatet. Sådan fjernes en lydfil fra et objekt 1. Marker objektet. 2. Vælg Indsæt > Lyd. Du kan også vælge denne indstilling ved at trykke på objektets menupil og derefter vælge Lyd. Dialogboksen Indsæt Lyd vises. 3. Tryk på Fjern lyd. 40

41 Animering af objekter Du kan animere et objekt, så det flyver sidelæns ind på siden, roterer, toner ind, toner ud, formindskes og meget mere. Du kan angive, at animationen skal starte, når du åbner en side, eller når du trykker på objektet. Sådan animeres et objekt 1. Marker objektet. 2. Hvis fanebladet Egenskaber ikke vises, skal du trykke på Egenskaber 3. Tryk på Objektanimation. 4. Vælg indstillinger på listerne Indtast, Retning, Hastighed, Optræder og Gentager. Fortrydelse og annullering af fortrydelse af ændringer Når du opretter, redigerer eller arbejder med objekter på en side, kan du tilbageføre virkningen af dine tidligere handlinger og kommandoer. Sådan tilbageføres virkningen af den seneste handling Tryk på Fortryd Vælg Rediger > Fortryd. Du kan fortryde et ubegrænset antal handlinger. Du kan kun fortryde handlinger på den aktuelle side. Sådan genindsættes den sidste handling, der er tilbageført med kommandoen Fortryd Tryk på Annuller Fortryd. Vælg Rediger > Annuller Fortryd. Du kan kun annullere fortrudte handlinger på den aktuelle side. 41

42 Markering af objekter Før du kan arbejde med eller redigere et objekt, skal du markere det. Du kan markere et individuelt objekt, flere objekter eller alle objekter på en side. Når du markerer et objekt, vises et blåt markeringsrektangel omkring det. Den hvide cirkel i objektets nederst højre hjørne er et størrelseshåndtag. Den grønne cirkel over objektet er et rotationshåndtag. Den nedadgående pil i objektets øverste højre hjørne er en menupil. Sådan markeres et objekt 1. Tryk på Vælg Vælg Tegn > Vælg. 2. Tryk på det objekt, der skal markeres. Der vises et markeringsrektangel omkring objektet. Hvis du trykker på et objekt, og der vises et låsesymbol i stedet for menupilen, er objektet låst. Afhængigt af låsetypen skal du muligvis låse objektet op, før du kan arbejde med det. Sådan markeres flere objekter 1. Tryk på Vælg Vælg Tegn > Vælg. 2. Tryk på den interaktive tavle, og træk, til de objekter, der skal markeres, er omsluttet af et markeringsrektangel. Tryk på CTRL-tasten, og hold den nede, og tryk derefter på de objekter, der skal markeres. Et markeringsrektangel omslutter du de markerede objekter. Hvis du markerer et rektangel omkring flere objekter, og nogle af objekterne er låst, markeres kun de ikke-låste objekter. 42

43 Sådan markeres alle objekter på en side Vælg Rediger > Marker alle. Alle objekterne på siden omsluttes af et markeringsrektangel. Du kan også markere alle objekter på en side ved at trykke på CTRL+A. Hvis nogle af objekterne er låst, markeres kun de ikke-låste objekter. Sådan markeres alle låste objekter på siden Vælg Rediger > Marker alle låste kommentarer. Alle låste objekter på siden omsluttes af et markeringsrektangel. 43

44 Håndtering af objekter Du kan arbejde med objekter på en lang række forskellige måder. Du kan: Flytte objekter på samme side. Flytte objekter til en anden side. Justere objekter. Tilpasse størrelsen på objekter. Rotere objekter. Spejlvende objekter. Fastlåse et objekt. Omarrangere stakkede objekter. Gruppere eller opdele grupper af objekter. Flytning af objekter Du kan flytte objekter til en anden placering på siden. Sådan flyttes et objekt 1. Marker objektet eller objekterne. 2. Træk objektet eller objekterne til en ny placering på siden. Du kan ikke flytte et objekt, hvis det er låst. TIP! Du kan flytte mange objekter ved at markere dem og gruppere dem. Du kan også flytte et objekt i små step, ved at trykke på piletasterne på tastaturet Sådan flyttes et Flash-objekt 1. Tryk på den farvede linje øverst i Flash-objektet. 2. Træk Flash-objektet til dets nye placering. Flytning af objekter til en anden side Du kan flytte objekter til en anden side inden for samme fil. Sådan flyttes objekter til en anden side 1. Hvis sidesorteringen ikke kan ses, skal du trykke på Sidesortering 44

45 2. Hvis du ikke kan se den side, objektet skal flyttes til, kan du rulle i sidesorteringen, indtil du får vist miniaturen af siden. 3. Marker det eller de objekter, der skal flyttes. TIP! Du kan arbejde med flere objekter ved at markere dem og derefter oprette en gruppe. Du kan også flytte et objekt i små trin ved at trykke på piletasterne på tastaturet. 4. Træk objektet eller objekterne ind i Sidesortering og hen over toppen af miniaturen for den side, som objekterne skal flyttes hen til. 5. Løft fingeren, pennen eller den fastgjorte pen. Sådan flyttes et Flash-objekt 1. Hvis sidesorteringen ikke kan ses, skal du trykke på Sidesortering 2. Hvis du ikke kan se den side, objektet skal flyttes til, kan du rulle i sidesorteringen, indtil du får vist miniaturen af siden. 3. Tryk på den farvede linje øverst i Flash-objektet. 4. Træk Flash-objektet over i sidesorteringen og hen over toppen af miniaturen af den side, som objekterne skal flyttes til. 5. Løft fingeren, pennen eller den fastgjorte pen. Justering af objekter Du kan flytte objekter til en anden placering på en side. Hvis du ønsker det, kan du få vist hjælpelinjer på en side, så du lettere kan justere objekter efter andre objekter samt sidens lodrette og vandrette centre. Du kan også angive, at objekter skal justeres automatisk efter disse hjælpelinjer, når du flytter objekterne på en side. Sådan vises hjælpelinjer 1. Vælg Vis > Justering. Dialogboksen Justeringsguider vises. 2. Hvis du vil have vist hjælpelinjer, når du flytter et objekt for at justere det med et andet objekt, skal du vælge Vis guider for aktive objekter. Hvis du vil skjule disse hjælpelinjer, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis guider for aktive objekter. 3. Hvis du vil have vist en hjælpelinje, når du flytter et objekt for at justere det efter sidens lodrette centrum, skal du markere Vis midterguider på stående side. Vil du skjule denne hjælpelinje, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis midterguider på stående side. 45

46 4. Ønsker du at få vist en hjælpelinje, når du flytter et objekt, så det justeres efter sidens vandrette centrum, skal du markere Vis midterguider på liggende side. Du kan skjule disse hjælpelinjer, hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Vis midterguider på liggende side. 5. Hvis objekter automatisk skal justeres efter hjælpelinjer, når objekterne flyttes til en side, skal du markere Sæt objekter på guider. Indstillingen deaktiveres, hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Sæt objekter på guider. 6. Vil du ændre farven på hjælpelinjerne, skal du trykke på den farvede linje til venstre for Guidefarve og derefter vælge en farve. 7. Tryk på OK. Tilpasning af størrelse på objekter Du kan tilpasse størrelsen på objekter på en side. Hvis du vil tilpasse størrelsen på flere objekter på samme tid, skal du først gruppere dem. Du kan ikke tilpasse størrelsen på et objekt, hvis objektet er fastlåst. Sådan tilpasses størrelsen på et objekt 1. Marker objektet. Der vises et markeringsrektangel omkring objektet. 2. Tryk på objektets størrelseshåndtag (den hvide cirkel), og træk derefter i det for at øge eller formindske objektets størrelse. Sådan tilpasses størrelsen på flere objekter 1. Grupper objekterne samlet, og marker derefter gruppen. Der vises et markeringsrektangel omkring gruppen. 2. Tryk på størrelseshåndtaget i nederste højre hjørne i markeringsrektanglet. 3. Træk i størrelseshåndtaget for at øge eller formindske størrelsen på objekterne. 46

47 TIP! Hvis du vil bevare figurens oprindelige højde-bredde-forhold, skal du trykke på SKIFT-tasten og holde den nede, mens du trækker i størrelseshåndtaget. Rotering af objekter Objekterne på en side kan roteres. Du kan ikke rotere et objekt, hvis det er fastlåst. Tabeller kan ikke roteres. Sådan roteres et objekt 1. Marker objektet. Der vises et markeringsrektangel omkring objektet. 2. Tryk på roteringshåndtaget til objektet (den grønne cirkel), og træk det så i den retning objektet skal roteres i. Sådan roteres flere objekter 1. Marker objekterne. Der vises et markeringsrektangel omkring objekterne. 2. Tryk på rotationshåndtaget (den grønne cirkel) på et af de markerede objekter, og træk det derefter i den retning, som objektet skal roteres i. Når du roterer et objekt, roteres alle andre markerede objekter også automatisk. TIP! Du behøver ikke at rotere lodrette og vinklede tekstobjekter, før du redigerer dem. Når der dobbeltklikkes på et tekstobjekt, roteres det automatisk til en vandret position. Når du er færdig med at redigere teksten, og du trykker uden for tekstobjektet, vender teksten tilbage til den oprindelige vinkel. 47

48 Spejlvending af objekter Du kan spejlvende et objekt på en side. Du kan ikke spejlvende et objekt, hvis det er fastlåst. Sådan spejlvendes et objekt 1. Marker objektet. Der vises et markeringsrektangel omkring objekterne. 2. Vælg Tegn > Spejlvend > Op/ned eller Tegn > Spejlvend > Venstre/højre. Du kan også vælge disse kommandoer ved at trykke på objektets menupil vælge Spejlvend > Op/ned eller Spejlvend > Venstre/højre. og derefter Sådan spejlvendes flere objekter 1. Marker objekterne. Der vises et markeringsrektangel omkring objekterne. 2. Vælg Spejlvend > Op/ned eller Spejlvend > Venstre/højre. Fastlåsning af et objekt Du kan låse et objekt for at forhindre, at det ændres, flyttes eller roteres. Denne lås kan når som helst fjernes. Som alternativ til at fastlåse et objekt kan du låse et objekt, så det ikke kan ændres, mens det stadig er muligt at flytte eller rotere det. Sådan fastlåses et objekt 1. Marker objektet eller objekterne. 2. Vælg Formater > Låsning > Lås. Du kan også vælge denne kommando, hvis du trykker på objektets menupil vælge Låsning > Lås. Du kan ikke flytte, rotere eller ændre objektet, før det er låst op. og derefter Hvis du trykker på et låst objekt, vises et låseikon i stedet for objektets menupil. 48

49 Sådan låses et objekt, mens det stadig kan flyttes 1. Marker objektet eller objekterne. 2. Vælg Formater > Låsning > Tillad flytning. Du kan også vælge denne kommando ved at trykke på objektets menupil og derefter vælge Låsning > Tillad flytning. Du kan nu flytte objektet, men du kan ikke rotere eller ændre det, før du har låst det op. Hvis du trykker på et låst objekt, vises et låseikon i stedet for objektets menupil. Sådan låses et objekt, mens det stadig kan flyttes og roteres 1. Marker objektet eller objekterne. 2. Vælg Formater > Låsning > Tillad flytning og rotation. Du kan også vælge denne kommando ved at trykke på objektets menupil og derefter vælge Låsning > Tillad flytning og rotation. Objektet kan flyttes og roteres, men du kan ikke ændre det, før du har låst det op. Hvis du trykker på det låste objekt, vises et rotationshåndtag, men der vises et låseikon i stedet for objektets menupil. Sådan låses et objekt op 1. Marker objektet. 2. Vælg Formater > Låsning > Lås op. Du kan også vælge denne kommando ved at trykke på objektets låseikon og derefter vælge Lås op. Ændring af stakkede objekter Hvis objekter overlapper på en side, kan du ændre rækkefølgen af stakken (dvs., du kan styre, hvilke objekter der vises foran andre). Sådan flyttes et objekt foran i stakken 1. Marker objektet. 2. Vælg Tegn > Rækkefølge > Placer forrest. Du kan også vælge denne kommando ved at trykke på objektets menupil vælge Rækkefølge > Placer forrest. og derefter Sådan flyttes et objekt bagest i stakken 1. Marker objektet. 2. Vælg Tegn > Rækkefølge > Placer bagest. Du kan også vælge denne kommando ved at trykke på objektets menupil og derefter vælge Rækkefølge > Placer bagest. 49

50 Sådan flyttes et objekt en plads fremad i stakken 1. Marker objektet. 2. Vælg Tegn > Rækkefølge > Flyt fremad. Du kan også vælge denne kommando ved at trykke på objektets menupil vælge Rækkefølge > Flyt fremad. og derefter Sådan flyttes et objekt en plads bagud i stakken 1. Marker objektet. 2. Vælg Tegn > Rækkefølge > Flyt bagud. Du kan også vælge denne kommando ved at trykke på objektets menupil og derefter vælge Rækkefølge > Flyt bagud. Gruppering af objekter Du kan oprette en gruppe objekter, så du kan arbejde interaktivt med alle grupperede elementer på samme tid. Når du har oprettet en gruppe, kan du markere, flytte, rotere, ændre størrelse på eller spejlvende gruppen, som var den et individuelt objekt. Hvis du imidlertid vil arbejde interaktivt med et individuelt objekt i en gruppe, skal du først opdele objektgruppen. Sådan grupperes objekter 1. Marker objekterne. 2. Vælg Tegn > Grupper. Du kan også vælge denne kommando ved at trykke på menupilen objekter og derefter vælge Grupper > Grupper. til et af de markerede Sådan opdeles objektgrupper 1. Marker gruppen. 2. Vælg Tegn > Opdel gruppe. Du kan også vælge denne kommando ved at trykke på gruppens menupil og derefter vælge Grupper > Opdel gruppe. Automatisk gruppering Når du tegner eller skriver på en interaktiv tavle, grupperer SMART Notebook automatisk de objekter, du opretter, tæt sammen, så du kan arbejde interaktivt med disse objekter som et enkelt objekt. Hvis du f.eks. skriver bogstaverne i et ord, grupperes de enkelte bogstaver i SMART Notebook i et enkelt objekt, så du kan arbejde med hele ordet. Hvis SMART Notebook grupperer objekter, som du vil arbejde med individuelt, skal du opdele objektgruppen som beskrevet ovenfor. 50

51 TIP! Hvis du vil skrive ord på samme linje, men du ikke ønsker, at SMART Notebook skal gruppere dem automatisk, skal du sørge for, at der er et stort mellemrum mellem dem, bruge forskellige penne eller kortvarigt placere pennen i pennebakken, før du skriver endnu et ord. 51

52 Redigering og sletning af objekter Du kan markere objekter på siden og derefter redigere dem på mange forskellige måder. Du kan: Klippe og indsætte objekter. Kopiere og indsætte objekter. Klone objekter. Ændre et objekts egenskaber. Tilføje egenskaber til et objekt. Hvis objektet er et importeret eller scannet billede, kan du også oprette gennemsigtige områder i billedet. Hvis objektet er tekst, kan du også: Redigere teksten. Kontrollere stavningen. Hvis du vil fjerne et objekt fra siden, kan du: Udviske et objekt. Slette et objekt. Rydde alle objekter. Klip og indsætning af objekter Du kan klippe og indsætte objekter, inklusiv tekst, billeder, linjer og figurer i en notebook-fil. Sådan klippes og indsættes objekter 1. Marker det objekt, der skal klippes. 2. Vælg Rediger > Klip. Du kan også klippe et objekt ved at trykke på objektets menupil og derefter vælge Kilp. 3. Hvis du vil indsætte objektet på en anden side, skal du få vist den pågældende side. 4. Tryk på Sæt ind. Vælg Rediger > Sæt ind. : Højreklik > Sæt ind. 52

53 Kopiering og indsætning af objekter Du kan kopiere og indsætte objekter, inklusive tekst, billeder, linjer og figurer i en notebook-fil. Sådan kopieres og indsættes objekter 1. Marker det objekt, du vil kopiere. 2. Vælg Rediger > Kopier. Du kan også kopiere et objekt ved at trykke på objektets menupil og vælge Kopier. 3. Hvis du vil indsætte elementet på en anden side, skal du få vist den pågældende side. 4. Tryk på Sæt ind Vælg Rediger > Sæt ind. ELER: Højreklik > Sæt ind. Kloning af objekter Du kan oprette en dublet af et eksisterende objekt ved at bruge kommandoen Klon, eller du kan oprette flere kopier af et objekt vha. kommandoen Uendelig kloning. Sådan klones et objekt 1. Marker det objekt, der skal klones. 2. Vælg Rediger > Klon. Du kan også klone et objekt ved at trykke på objektets menupil og derefter vælge Klon. Der vises en klon af objektet på siden. Der er ingen begrænsning for, hvor mange gange du kan klone et objekt. Sådan klones et objekt ved hjælp af Uendelig kloning 1. Marker det objekt, der skal klones. 2. Vælg Format > Uendelig kloning. Du kan også vælge denne kommando ved at trykke på objektets menupil og derefter vælge Uendelig kloning. 3. Marker objektet. Der vises et uendelighedssymbol 4. Træk objektet til en anden placering på siden. 5. Gentag trin 4 så ofte, du vil. i stedet for objekts menupil. 6. Når du er færdig med at klone objektet, skal du markere det oprindelige objekt. 7. Tryk på uendelighedssymbolet, og vælg Uendelig kloning. Vælg Format > Uendelig kloning. 53

54 Ændring af objektegenskaber Du kan vælge et objekt på siden og ændre dets egenskaber. De egenskaber, du kan ændre, afhænger af det valgte objekt. Under fanebladet Egenskaber vises kun indstillinger for det markerede objekt. Nogle af følgende fyldeffekter er ikke tilgængelig for visse objekttyper. Du kan også definere en fyldeffekt og anvende den til objekter. Det er muligt at markere flere objekter og ændre deres egenskaber på samme tid. Sådan ændres et objekts egenskaber 1. Marker objektet. 2. Hvis fanebladet Egenskaber ikke vises, skal du trykke på Egenskaber. 3. Tryk på Fyldeffekter. 4. Hvis du vil ændre gennemsigtigheden i objektet, skal du flytte skyderen. 5. Sådan ændres objektets udfyldning til en dækkende farve: Vælg Hel farve. b. Vælg en farve i paletten. 6. Sådan ændres et objekts udfyldning til en graduering af to farver: a. Vælg Fyld: Gradient. b. Vælg en farve i hver farvepalet. c. Vælg en indstilling på listen Stil. 7. Sådan ændres et objekts udfyldning til et mønster: a. Vælg Fyld: Mønster. b. Vælg et mønster. c. Tryk på Forgrunds farve, vælg en farve i paletten, og tryk derefter på OK. d. Tryk på Baggrunds farve, vælg en farve i paletten, og tryk derefter på OK. 8. Sådan ændres et objekts udfyldning til et billede. a. Vælg Fyld: billede. b. Tryk på Gennemse. c. Gå til det billede, der skal bruges som baggrund, marker det, og klik derefter på Åbn. 9. Sådan ændres et objekts stregtype: a. Tryk på Linjetypografi. b. Vælg farve, tykkelse og type for linjen. 10. Sådan ændres et objekts animation: a. Tryk på Objektanimation. b. Vælg indstillinger på listerne Indtast, Retning, Hastighed, Optræder og Gentager. 54

55 Anvendelse af objektegenskaber Som et alternativ til at markere et objekt på siden og ændre dets egenskaber, kan du definere en fyldeffekt og derefter anvende den til objektet. Sådan anvendes egenskaber til et objekt 1. Hvis fanebladet Egenskaber ikke vises, skal du trykke på Egenskaber. 2. Tryk på Fyldeffekter. 3. Tryk på Udfyldning 4. Sådan defineres en udfyldning med dækkende farve: a. Vælg Hel farve. b. Vælg en farve i paletten. 5. Sådan defineres en gradueringsudfyldning med to farver: a. Vælg Fyld: Gradient. b. Vælg en farve i hver palet. c. Vælg en indstilling på listen Stil. 6. Sådan defineres et mønsterfyld: a. Vælg Fyld: Mønster. b. Vælg et mønster. c. Tryk på Forgrundsfarve, vælg en farve i paletten, og tryk derefter på OK. d. Tryk på Baggrundsfarve, vælg en farve i paletten, og tryk derefter på OK. 7. Sådan defineres et billede som en udfyldning: a. Vælg Fyld: Billede. b. Tryk på Gennemse. c. Gå til det billede, der skal defineres som baggrund, marker det, og tryk derefter på Åbn. 8. Når udfyldningen skal anvendes til et objekt, skal du trykke på det pågældende objekt. 9. Gentag trin 8 så ofte, du vil. Oprettelse af gennemsigtige områder i grafik Hvis du indsætter en grafikfil på en side, kan du oprette gennemsigtige områder i grafikken. Det er meget anvendeligt, når baggrunden i et billede skal fjernes, men du kan gøre en hvilken som helst farve i grafik gennemsigtig. Sådan oprettes et gennemsigtigt område i grafik 1. Marker grafikken. 2. Vælg Formater > Indstil billedgennemsigtighed. Du kan også vælge denne indstilling ved at trykke på objektets menupil og derefter vælge Indstil billedgennemsigtighed. Dialogboksen Billedgennemsigtighed vises. 55

56 3. Tryk på et område i grafikken for at gøre det pågældende område gennemsigtigt. Når du trykker på et område, er det kun dette område, der bliver gennemsigtigt, også selv om grafikken omfatter samme farve i andre områder. 4. Tryk på OK. Redigering af tekst Du kan redigere eller ændre formateringen af tidligere oprettede tekstobjekter. TIP! Du behøver ikke at rotere lodrette og vinklede tekstobjekter, før du redigerer dem. Når der dobbeltklikkes på et tekstobjekt, roteres det automatisk til en vandret position. Når du er færdig med at redigere teksten, og du trykker uden for tekstobjektet, vender teksten tilbage til den oprindelige vinkel. Sådan redigeres tekst 1. Dobbelttryk på det tekstobjekt, du vil redigere. Værktøjslinjen Skrifttyper vises. 2. Hvis du vil ændre teksten, skal du skrive den nye tekst. Hvis du ikke har et tastatur ved hånden, kan du skrive den nye tekst vha. SMARTtastaturet. TIP! Du kan trække hen over teksten for at markere den på samme måde som i et tekstbehandlingsprogram. 3. Hvis du vil ændre formateringen, inklusive typografi, størrelse og farve, skal du bruge indstillingerne på værktøjslinjen Skrifttyper. Du kan så bruge værktøjslinjen Skrifttyper til at styre justering, skrive med sænket eller hævet skrift, oprette punktopstillinger og tilføje matematiske symboler. Du kan også ændre formateringen vha. indstillingerne under fanebladet Egenskaber. 4. Når du har skrevet teksten, skal du klikke uden for tekstobjektet. Stavekontrol i tekstobjekter Hvis du skriver teksten på en side, kan du kontrollere stavningen. Sådan kontrolleres stavning 1. Marker objektet. 56

57 2. Tryk på objektets menupil, og vælg derefter Stavekontrol. 3. Hvis SMART Notebook finder et ord, der er stavet forkert, vises dialogboksen Stavekontrol. Denne dialogboks viser kun det ord, der er stavet forkert og foreslår alternativer. Tryk på Ignorer en gang, hvis du vil beholde den aktuelle stavning af ordet. Hvis du vil erstatte ordet med et alternativ på listen Forslag, skal du vælge et alternativt ord og derefter trykke på Skift. Der vises en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil kontrollere stavningen i resten af filen. 4. Tryk på Ja, hvis du vil kontrollere resten af filen. Hvis du vil lukke dialogboksen Stavekontrol uden at kontrollere resten af filen, skal du trykke på Luk. Udviskning Du kan bortviske digital håndskrift fra SMARTBoardet vha. Viskelæder eller værktøjsknappen Viskelæder (på Sympodium/Airliner). Hvis du imidlertid bortvisker fra en side i en notebook-fil, kan du også bortviske objekter vha. værktøjslinjeknappen Viskelæder. Der er visse objekttyper, du ikke kan bortviske, inklusive maskinskrevet tekst, figurer, lige linjer og importeret grafik. Hvis du vil fjerne disse typer objekter, skal du slette dem. Du kan fjerne alle objekter på en side ved at rydde siden. Sådan bortviskes digital håndskrift fra en side 1. Tryk på Viskelæder, og vælg derefter en tilgængelig type visker. Vælg Tegn > Viskelæder, og vælg derefter en af de tilgængelige viskertyper. 2. Bortvisk digital håndskrift vha. fingeren eller Viskelæder på SMARTBoardet eller den fastgjorte pen på Sympodium/Airliner. TIP! Hvis de tilgængelige viskertyper dækker den digitale håndskrift, du vil bortviske, skal du trykke på symbolet X til højre for de tilgængelige viskertyper. Sletning af objekter Du kan slette digital håndskrift fra den interaktive tavle. Der er imidlertid visse objekttyper, du ikke kan bortviske, inklusive maskinskrevet tekst, figurer, lige linjer og importeret grafik. Hvis du vil fjerne disse typer objekter fra en side, skal du slette dem. Det er ikke muligt at slette låste objekter. Hvis du vil slette et låst objekt fra en side, skal du først låse det op. 57

58 Sådan slettes et objekt fra en side 1. Marker objektet. Sørg for at markere det objekt, du vil slette, før du fuldfører næste trin. SMART Notebook sletter objektet uden at bede om bekræftelse. 2. Vælg Rediger > Slet. : Tryk på det røde kryds Du kan også vælge denne indstilling ved at trykke på objektets menupil vælge Slet. og derefter Rydning af en side Du kan bortviske digital håndskrift og slette objekter fra den interaktive tavle. Du kan imidlertid også fjerne alle objekter fra en side samtidig. Du kan ikke rydde låste objekter. Hvis du vil rydde alle objekter fra en side, skal du først låse alle låste objekter op. Sådan ryddes en side vha. menuen Rediger 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du få vist den side, der skal ryddes. Kontroller, at den viste side er den, du vil rydde, før du fuldfører næste trin. SMART Notebook rydder siden uden at bede om bekræftelse. 2. Vælg Rediger > Ryd side. Sådan ryddes en side vha. sidesortering 1. Hvis sidesorteringen ikke kan ses, skal du trykke på fanebladet Sidesortering 2. Marker miniaturen af den side, der skal ryddes. Før du færdiggør næste trin, skal du kontrollere, at det er miniaturen for den side, der skal ryddes, du har markeret. SMART Notebook rydder siden uden at bede om bekræftelse. 3. Tryk på menupilen til miniaturen, og vælg derefter Ryd side. 58

59 Oprettelse og brug af tabeller Du kan føje tabeller til siden. Når du har oprettet en tabel, kan du indsætte objekter i tabellens celler, inklusive frihåndsobjekter, geometriske figurer, lige linjer, tekst og grafikfiler. Hvis du vil tilpasse en tabel, kan du markere en tabel, kolonne, række, celle eller en markering af celler, og derefter kan du: Flytte tabellen. Ændre stregtypen, fyld og tekstegenskaber. Tilpasse størrelsen på tabellen, en kolonne eller en række. Indsætte eller fjerne kolonner, rækker eller celler. Opdele eller flette celler. Tilføje eller fjerne en celleskyggeskygge. Du kan også slette de tabeller, du ikke vil beholde. Sådan indsættes en tabel 1. Tryk på Tabel Vælg Indsæt > Tabel. Der vises et gitter. 2. Flyt markøren hen over gitteret for at vælge det antal kolonner og rækker, der skal være i tabellen. Cellerne i gitteret svarer til cellerne i tabellen. Slip og tabellen vises på siden. Sådan tegnes en tabel 1. Tryk på Pen, og vælg derefter en tilgængelig stregtype. Vælg Tegn > Pen, og vælg derefter en tilgængelig stregtype. Vælg ikke en stregtype med overstregningstusch. 2. Tegn en tabel på den interaktive tavle. 3. Tryk på Vælg Vælg Tegn > Vælg. TIP! Gør linjerne i tabellen så lige som muligt, og forbind hjørnerne i den. 4. Tryk på den interaktive tavle, og træk derefter, indtil linjerne i din tegning omsluttes af et rektangel. Der vises et markeringsrektangel omkring markerede objekter. 59

60 5. Tryk på menupilen, og vælg derefter Genkend tabel. 6. Hvis SMART Notebook genkender din tegning som en tabel, fjernes din tegning, og der føjes en tabel til siden. Tilføjelse af objekter til tabeller Når du har indsat en tabel på en side, kan du indsætte objekter i tabellens celler, inklusive frihåndsobjekter, geometriske figurer, lige linjer, tekst og grafikfiler. Der kan kun føjes ét objekt til hver celle. Hvis der skal føjes flere objekter til en celle, skal du gruppere objekterne, før de indsættes i tabellen. Sådan føjes et objekt til en tabel 1. Marker objektet. 2. Træk objektet til tabelcellen. Du kan ikke flytte et objekt, hvis det er fastlåst. Objektet vises i tabelcellen. Hvis du føjer et tekstobjekt til en tabel, tilpasses størrelsen på cellen, så den passer til tekstobjektet. Hvis du føjer andre objekttyper til tabellen, tilpasses størrelsen på objektet, så det passer til cellen. Hvis du føjer et Flash-objekt til en tabel, kan du styre objektet ved at højreklikke på Flash-objektet og derefter vælge Flash > Afspil og Flash > Tilbagespoling. Sådan fjernes et objekt fra en tabel 1. Marker objektet. 2. Træk objektet ud af tabellen. Sådan indsættes en tabel fra andre programmer Du kan klippe eller kopiere en tabel fra Microsoft Word-programmet og derefter indsætte den i en notebook-fil som en tabel. Hvis du vil klippe eller kopiere mere end én tabel fra Microsoft Wordprogrammet, skal du klippe eller kopiere hver tabel enkeltvist. Du kan også klippe eller kopiere en tabel fra en notebook-fil og derefter indsætte den i Microsoft Wordprogrammet. Formateringen og layoutet af tabellen kan imidlertid variere, når den vises i Worddokumentet. Du kan klippe eller kopiere en tabel fra Microsoft PowerPoint-programmet og derefter indsætte den i en notebook-fil som et billede. Du kan ikke indsætte den som et tabelobjekt eller redigere eller arbejde med indholdet af cellerne, når tabellen er vist på siden. Du kan også klippe eller kopiere en tabel fra en notebook-fil og derefter indsætte den i Microsoft PowerPoint-programmet. Men hvis indholdet af cellen ikke er tekstobjekter, vises disse objekter i Microsoft PowerPoint-programmet som selvstændige objekter til tabellen. Du kan ikke medtage objekter, som ikke er tekst, i tabelceller i Microsoft PowerPoint-programmet. 60

61 Valg af tabeller, kolonner, rækker eller celler Du kan markere en tabel, kolonne, række, celle eller markering af celler. Sådan markeres en tabel 1. Tryk på Vælg Vælg Tegn > Vælg. 2. Tryk uden for men tæt på et hjørne af tabellen, og træk derefter et rektangel til det modsatte hjørne. Begynd ikke at trække inde i tabellen. Hvis du gør det, markeres tabellens celler i stedet for tabellen. Sådan markeres en kolonne 1. Tryk på Vælg Vælg Tegn > Vælg. 2. Tryk inden i kolonnens øverste celle, og træk derefter til nederste celle. Sådan markeres en række 1. Tryk på Vælg Vælg Tegn > Vælg. 2. Tryk inde i rækkens yderste venstre celle, og træk derefter til den yderste højre celle. Sådan markeres en celle 1. Tryk på Vælg Vælg Tegn > Vælg. 2. Tryk inden i, men tæt på hjørnet af cellen, og træk derefter til det modsatte hjørne. Sådan markeres flere celler 1. Tryk på Vælg Vælg Tegn > Vælg. 2. Tryk inden i den øverste celle yderst til venstre, og træk derefter til den nederste celle yderst til højre. Hvis du markerer flere celler og trækker dem til en anden placering på siden, kan du fjerne indholdet af de markerede celler i den oprindelige tabel og oprette en ny tabel, der består af de markerede celler og indholdet af dem. 61

62 Flytning af tabeller Når du opretter en tabel, kan du flytte den på siden. Sådan flyttes en tabel Marker tabellen, tryk på firkanten i tabellens øverste venstre hjørne, og træk derefter tabellen til en anden placering på siden. Marker alle tabellens celler, og træk derefter til en anden placering på siden. Ændring af en tabels egenskaber Du kan føje tabeller til siden og indsætte objekter i tabellens celler. Brug fanebladet Egenskaber til at ændre tabellens egenskaber, inklusive gennemsigtighed, cellefarve, linjefarve og meget mere. Sådan ændres egenskaberne for tabel, kolonne, række, celle eller flere celler 1. Marker en tabel, kolonne, række, celle eller markering af celler. 2. Hvis fanebladet Egenskaber ikke vises, skal du trykke på Egenskaber. 3. Tryk på Fyldeffekter. 4. Hvis du vil ændre gennemsigtigheden, skal du trykke på skyderen og trække den. 5. Sådan ændres fyld til en dækkende farve: Vælg Hel farve. b. Vælg en farve i paletten. 6. Sådan ændres fyld til en graduering af to farver a. Vælg Fyld: Gradient. b. Vælg en farve i hver palet. c. Vælg en indstilling på listen Stil. 7. Sådan ændres fyld til et mønster: a. Vælg Fyld: Mønster. b. Vælg et mønster. c. Tryk på Forgrundsfarve, vælg en farve i paletten, og tryk derefter på OK. d. Tryk på Baggrundsfarve, vælg en farve i paletten, og tryk derefter på OK. 8. Sådan ændres fyld til et billede: a. Vælg Fyld: Billede. b. Tryk på Gennemse. c. Gå til det billede, der skal bruges som baggrund, marker det, og klik derefter på Åbn. 9. Sådan ændres stregtypen: a. Tryk på Linjetypografi. b. Vælg farve, tykkelse og type for linjen. 10. Sådan ændres teksttypografien: 62

63 a. Tryk på Tekststil. b. Marker skrifttype, typografi og størrelse. Tilpasning af størrelse på tabeller, kolonner eller rækker Du kan føje tabeller til siden og indsætte objekter i tabellens celler. Hvis du vil tilpasse en tabel, kan du ændre størrelsen på tabellen, en kolonne eller en række. Sådan tilpasses størrelsen på en tabel 1. Marker tabellen. 2. Tryk på tabellens størrelseshåndtag (den hvide cirkel), og træk derefter i det for at øge eller formindske størrelsen på tabellen. Sådan tilpasses størrelsen på en kolonne 1. Tryk på Vælg Vælg Tegn > Vælg. 2. Tryk på den lodrette kant til højre for kolonnen. Der vises en markør til tilpasning af størrelse. 3. Træk i den lodrette kant for at tilpasse størrelsen på kolonnen. Sådan tilpasses størrelsen på en række 1. Tryk på Vælg Vælg Tegn > Vælg. 2. Tryk på den vandrette kant under rækken. Der vises en markør til tilpasning af størrelse. 3. Træk i den vandrette kant for at tilpasse størrelsen på rækken. Tilføjelse eller fjernelse af kolonner, rækker eller celler Du kan føje tabeller til siden og indsætte objekter i tabellens celler. Hvis du vil tilpasse en tabel, kan du tilføje kolonner eller rækker. Sådan tilføjes en kolonne 1. Marker en kolonne. 2. Højreklik i kolonnen, og vælg derefter Indsæt kolonne. Der vises en ny kolonne til højre for den aktuelle kolonne. 63

64 Sådan fjernes en kolonne 1. Marker kolonnen. 2. Højreklik i kolonnen, og vælg derefter Slet kolonne. Sådan tilføjes en række 1. Marker en række. 2. Højreklik i rækken, og vælg derefter Indsæt række. Der vises en ny række under den aktuelle række. Sådan fjernes en række 1. Marker rækken. 2. Højreklik i rækken, og vælg derefter Slet række. Sådan fjernes en celle 1. Marker cellen. 2. Højreklik i cellen, og vælg derefter Slet celler. Du kan ikke fjerne en celle, hvis det er den eneste forbindelse mellem to halvdele af en tabel. Opdeling eller fletning af tabelceller Du kan føje tabeller til siden og indsætte objekter i tabellens celler. Hvis du vil tilpasse en tabel, kan du opdele eller flette celler. Sådan opdeles en celle 1. Marker cellen. 2. Højreklik på cellen, og vælg derefter Opdel. 3. Vælg en indstilling for at opdele cellen i flere rækker og/eller kolonner. Hvis du opdeler en celle med indhold, vises indholdet i øverste venstre celle efter opdelingen. Sådan flettes celler 1. Marker cellerne. 2. Højreklik på cellerne, og vælg derefter Flet celler. Tilføjelse eller fjernelse af celleskygge Hvis du vil tilpasse en tabel, kan du føje en celleskygge en tabelcelle. På den måde kan du langsomt afsløre oplysningerne i cellerne under præsentationen. 64

65 Hvis du vil ændre tabellens egenskaber, tilpasse størrelsen på tabellen, en kolonne eller en række, indsætte kolonner eller rækker, fjerne kolonner, rækker eller celler og opdele eller flette celler, skal du først fjerne celleskygge. Sådan føjes en celleskygge til en tabel 1. Marker tabellen. 2. Tryk på tabellens menupil, og vælg derefter Tilføj tabelskygge. Sådan fjernes en celleskygge fra en tabel 1. Marker tabellen. 2. Tryk på tabellens menupil, og vælg derefter Fjern tabelskygge. Sådan føjes en celleskygge til en celle eller flere celler 1. Marker cellen eller flere celler. 2. Højreklik på cellen eller cellerne, og vælg derefter Tilføj celleskygge. Sådan fjernes en celleskygge fra en celle Tryk på cellens celleskygge. Fjernelse af tabeller Du kan fjerne tabeller fra en side. Du kan fjerne alle objekter på en side, inklusive tabeller, ved at rydde siden. Sådan fjernes en tabel fra en side 1. Marker tabellen. 2. Vælg Rediger > Slet. : Marker tabellen og tryk på Du kan også vælge denne indstilling ved at trykke på tabellens menupil og derefter vælge Slet. 65

66 Sidesortering Sidesorteringen giver dig overblik over den aktuelle fil. I sidesorteringen vises alle sider som miniaturer, og disse miniaturer opdateres automatisk, når du ændrer indholdet på siderne. Du kan når som helst åbne sidesorteringen eller skjule den, så du får mere plads på whiteboard-området. Du kan bruge sidesorteringen til at udføre mange af de handlinger, der allerede er beskrevet i denne vejledning: Vise en side (side 22). Tilføje en ny side (side 22). Klone en eksisterende side (side 23). Rydde en side (side 58). Slette en side (side 23). Omdøbe en side (side 27). Lave om på siderækkefølgen (side 27). Flytte objekter til en anden side (side 44). Du kan også bruge sidesorteringen til at oprette eller få vist en gruppe sider. Åbning og flytning af sidesortering Du kan flytte sidesorteringen til en af siderne på tavlen og tilpasse størrelsen på den. Du kan også få skjult sidesorteringen automatisk, når du bruger whiteboard-området. Hvis du flytter eller skjuler sidesorteringen eller gør den bredere, gemmes disse indstillinger i SMART Notebook til næste gang, du opretter eller åbner en notebook-fil. Sådan åbnes sidesorteringen Tryk på Sidesortering Vælg Vis > Sidesortering. Sådan flyttes sidesorteringen Tryk på den grå dobbeltrettede pil side af whiteboard-området. under fanebladene for at flytte sidesorteringen til den anden Tryk igen pilen for at flytte den tilbage. Sådan gøres sidesorteringen bredere Når området med sidesorteringen skal gøres bredere, skal du trække kanten ind i whiteboard-området. 66

67 Sådan skjules sidesorteringen Hvis sidesorteringen skal skjules automatisk, når der ikke er brug for den, skal du markere afkrydsningsfeltet Skjul automatisk nederst i skærmbilledet. Sidesorteringen minimeres, næste gang du markerer et objekt i whiteboard-området. Når du vil åbne sidesorteringen igen, skal du trykke på Sidesortering Hvis du vil deaktivere indstillingen til automatisk skjul, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul automatisk. Gruppering af sider Du kan gruppere sider samlet i den aktuelle fil. På den måde kan du hurtigt finde en bestemt gruppe af sider i sidesorteringen og få vist dem. Det er meget anvendeligt, når der er mange sider i en fil. Sådan oprettes eller redigeres en gruppe 1. Hvis sidesorteringen ikke kan ses, skal du trykke på Sidesortering 2. Tryk på knappen Grupper i sidesorteringen, og vælg derefter Rediger Grupper. I whiteboard-området vises alle grupper og sider til den aktuelle fil. Grupper vises som blå linjer, og sider vises som miniaturer. Hvis du har oprettet og redigeret grupperne i denne fil, vises siderne under de blå linjer, du har oprettet og omdøbt. Hvis du ikke har redigeret grupperne, vises en standardgruppe med navnet Gruppe 1, som omfatter alle siderne og de tilhørende miniaturer under den blå linje. Miniaturerne under den enkelte blå linje omfatter samme menupileindstillinger som miniaturer i sidesorteringen. Det giver dig mulighed for at trykke på en miniature i en gruppe, vælge dens menupil og derefter slette siden, rydde siden, indsætte en ny side, klone siden, omdøbe siden, føje en skærmskygge til siden eller føje siden til galleriet. 3. Tryk på knappen Tilføj ny gruppe i øverste venstre hjørne. Der fremkommer en ny blå linje, og en ny side vises under denne blå linje. 4. Tryk på menupilen for den blå linje, og vælg derefter Omdøb gruppe. 5. Skriv et nyt navn for gruppen. Hvis der ikke er et tilsluttet tastatur ved hånden, kan du skrive et nyt navn vha. SMARTtastaturet. 6. Hvis du vil flytte en side ind i en gruppe, skal du trykke på sidens miniature og derefter trække den under gruppens blå linje og til højre for den miniature, den skal fortsætte. Hvis du vil lave om på rækkefølgen af sider i en gruppe, skal du trykke på en sides miniature og derefter trække den til højre for den miniature, den skal fortsætte. Hvis du vil lave om på rækkefølgen af grupper, skal du trykke på en gruppes blå linje og derefter række den ned under den blå linje for den gruppe, den skal fortsætte. Du kan også ændre rækkefølgen af grupperne ved at vælge menupilen til en blå linje og derefter vælge Flyt op eller Flyt ned. Hvis du vil slette en gruppe og bevare siderne i den, skal du flytte alle dens sider til andre grupper. Når en gruppe ikke indeholder sider, slettes gruppen automatisk af SMART Notebook. 67

68 Hvis du vil slette en gruppe og alle siderne i gruppen, skal du trykke på menupilen til den blå linje og derefter vælge Slet gruppe. 7. Når du er færdig med at oprette og redigere grupper, skal du trykke to gange på en miniature for at få vist denne side. Sådan fjernes en gruppe i sidesorteringen 1. Hvis sidesorteringen ikke kan ses, skal du trykke på Sidesortering 2. Tryk på Grupper, og vælg derefter navnet på gruppen. Miniaturen for den første side i denne gruppe vises i sidesorteringen. 68

69 Galleriet Galleriet indeholder billeder, illustrationer, multimedieklip, baggrunde, multimedieindhold, notebook-filer og -sider, som du kan bruge i dine lektioner, og viser eksempelbilleder af dette indhold. Galleriet giver desuden adgang til SMART Learning Marketplace og andre onlineressourcer. SMART Learning Marketplace Med indstillingen til SMART Learning Marketplace-galleriet kan du logge på eller abonnere på Global Grid for Learning (GGfL). Når du er logget på, kan du søge i Global Grid for Learning og få adgang til en lang række billeder, lydfiler, videofiler, lektionsaktiviteter og andet indhold fra Learning Marketplace. Du kan føje dette indhold til filen. SMART Exchange Her kan du gå ind på exchange.smarttech.com og se, hvilke filer lærere over hele verden har produceret. Du kan søge i dem. Mit indhold Du kan tilføje dine egne billeder, baggrunde, multimedieindhold, lektionsaktiviteter og notebook-filer og - sider til mappen Mit indhold. Lesson Activity Toolkit Her finder du en række grafiske objekter, samt en masse interaktive elementer og sider, som du kan bruge til at underbygge din undervisning og gøre den mere interaktiv. De fleste af redskaberne er selvkontrollerende. Vigtigt for undervisere Når du installerer SMART Notebook-programmet, kan du også installere Vigtigt for undervisere. Dette er en samling af tusindvis af billeder, Flash-animationer, multimedieindhold og meget mere organiseret i emnespecifikke kategorier, primært de forskellige skolefag. Åbning og flytning af galleriet Galleriet indeholder multimedieklip, baggrunde, multimedieindhold og notebook-filer og -sider, som du kan benytte i dine lektioner. Du kan flytte galleriet til en af siderne på tavlen og tilpasse størrelsen på den. Hvis du flytter eller skjuler galleriet eller gør det bredere, gemmes disse indstillinger i SMART Notebook til næste gang, du opretter eller åbner en notebook-fil. Sådan åbnes galleriet Tryk på Galleri Vælg Vis > Galleri. Sådan flyttes galleriet Tryk på den grå dobbeltrettede pil whiteboard-området. under fanebladene for at flytte galleriet til den anden side af Tryk igen på pilen for at flytte det tilbage igen. 69

70 Sådan gøres galleriet bredere Hvis du vil gøre galleriet bredere, skal du trække kanten af det til whiteboard-området. Sådan skjules galleriet Hvis galleriet skal skjules automatisk, skal du markere afkrydsningsfeltet Skjul automatisk nederst i skærmbilledet. Galleriet minimeres, næste gang du markerer et objekt i whiteboard-området. Når du vil åbne galleriet igen, skal du trykke på Galleri Hvis du vil deaktivere indstillingen til automatisk skjul, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul automatisk. Gennemsyn af og søgning i galleriet Galleriet er opdelt i to dele, kategorilisten og indholdslisten. Den øverste del af galleriet, kategorilisten, viser kategorier og underkategorier. Når du vælger en kategori eller en underkategori på listen, vises indholdet i nederste del af galleriet, indholdslisten. Du kan ændre størrelsen på kategorilisten og indholdslisten ved at trykke på grænsen mellem dem og derefter trække den op eller ned. Du kan gennemgå kategorilisten for at få vist indholdet af hver enkelt kategori. Miniaturer i kategorierne indeholder eksempelbilleder af indholdet. I kategorien Billeder og baggrunde vises Billeder, illustrationer og multimedieklip som miniaturer, og baggrunde vises som sider med et ombukket hjørne nederst til højre. I kategorien Interaktive og Multimedia vises et videoobjekt som en ramme fra en film, et lydobjekt vises som et højttalerikon i nederste venstre hjørne, og en Flash-fil vises som et Flash-ikon eller en miniature af indholdet med et lille rødt Flash-ikon i øverste venstre hjørne. I kategorien Notebook-filer og -sider vises filer som projektmapper, og sider vises med et ombukket hjørne øverst til højre. I kategorien Baggrunde og temaer vises baggrunde med nederste højre hjørne ombukket. Temaer kan have benævnelsen Theme Du kan søge efter et gallerielement vha. søgefeltet øverst i Galleriet. Du kan søge på både dansk og engelsk. Sådan gennemses galleriet 1. Hvis galleriet ikke er vist, skal du trykke på Galleri 2. Tryk på plustegnet for en kategori for at få vist de tilhørende underkategorier. Du kan lukke en kategori ved at trykke på kategoriens minustegn 3. Vælg en kategori eller underkategori for at få vist indholdet. 70

71 Sådan søges der i galleriet 1. Hvis galleriet ikke er vist, skal du trykke på Galleri 2. Skriv et nøgleord i boksen Indtast søgebegreber her, og tryk på Søg Hvis der ikke er et tilsluttet tastatur ved hånden, kan du skrive søgeordet vha. SMART-tastaturet. Alt indhold, der rummer søgeordet, vises i galleriet. Tilføjelse af et gallerielement til en side Galleriet indeholder multimedieklip, baggrunde, multimedieindhold og notebook-filer og -sider, som du kan benytte i dine lektioner. Du kan føje et hvilket som helst gallerielement til den aktuelle side. Sådan føjes et gallerielement til en side 1. Hvis galleriet ikke er vist, skal du trykke på Galleri 2. Gå til den kategori, der indeholder det gallerielement, du vil tilføje. Indholdet af kategorien vises som miniaturer. 3. Tryk to gange på miniaturen. Træk miniaturen til siden. Du kan også markere en miniature, trykke på den tilhørende menupil Indsæt i Notebook. og derefter vælge Hvis du tilføjer et billede, en Flash-fil, en Flash-videofil eller en lydfil, vises det på den aktuelle side. Hvis du tilføjer en baggrund, erstatter denne sidens eksisterende baggrund. Hvis du tilføjer en side, indsætter SMART Notebook siden før den aktuelle side. Hvis du tilføjer en notebook-fil, indsætter SMART Notebook filens sider før den aktuelle side. Tilføjelse af et objekt til galleriet Du kan føje et objekt fra den aktuelle side til kategorien Mit indhold i galleriet. Sådan føjes et objekt til galleriet 1. Hvis galleriet ikke er vist, skal du trykke på Galleri 2. Marker det objekt, der skal føjes til galleriet. 3. Træk objektet fra siden til kategorien Mit indhold i galleriet eller til en af undermapperne. Du kan ikke trække et objekt, hvis det er fastlåst. Hvis du vil ændre navnet på et gallerielement, skal du markere elementet, trykke på dets menupil og derefter vælge Omdøb. Skriv elementets nye navn. 71

72 Tilføjelse af en side til galleriet Hvis du vil genbruge en side, kan du føje den til kategorien Mit indhold i galleriet, så den er tilgængelig på en nem måde. Sådan føjes en side til galleriet 1. Opret, rediger og arbejd med objekter på siden, indtil den vises præcist, som du vil have den til at fremstå. 2. Vælg Filer> Gem side som gallerielement. Dialogboksen Gem side som gallerielement vises. 3. Gå til den mappe, hvor du vil gemme den nye side. 4. Skriv et navn for siden i boksen Filnavn. Hvis der ikke er et tilsluttet tastatur, kan du skrive navnet vha. SMART- tastaturet. 5. Tryk på Gem. 6. Vælg Mit indhold (eller en af undermapperne) på listen over kategorier i galleriet, tryk på den tilhørende menupil, og vælg derefter Føj til Mit indhold. Dialogboksen Føj til Mit indhold vises. 7. Gå til det element, du gemte i trin 5, og vælg det. 8. Tryk på Åbn. : 1. Klik på ikonet til højre for søgefeltet 2. Vælg Føj den aktuelle side til Mit indhold. Tilføjelse af en understøttet fil til galleriet Du kan føje en fil til kategorien Mit indhold i galleriet, så den er tilgængelig på en nem måde, hvis filens type understøttes i SMART Notebook. Sådan tilføjes understøttede filer til kategorien Mit indhold 1. Hvis galleriet ikke er vist, skal du trykke på Galleri 2. Vælg Mit indhold (eller en af undermapperne) på listen over kategorier i galleriet, tryk på den tilhørende menupil, og vælg derefter Tilføj til Mit indhold. Dialogboksen Føj til Mit indhold vises. 3. Gå til det element, der skal føjes til galleriet, og vælg det. 4. Tryk på Åbn. : 1. Klik på ikonet til højre for søgefeltet. 2. Vælg Føj den aktuelle fil til Mit indhold. 72

73 Som standard navngiver SMART Notebook det nye element i galleriet på grundlag af det oprindelige filnavn. Hvis du vil ændre navnet på elementet, skal du markere miniaturen for gallerielementet, trykke på den tilhørende menupil og derefter vælge Omdøb. Skriv elementets nye navn. Hvis der ikke er et tilsluttet tastatur ved hånden, kan du skrive navnet vha. SMART-tastaturet. Tilføjelse af temaer til galleriet Du kan bruge temaer til at tilpasse sider. Du kan oprette et tema, som derefter lægger sig i Mit indhold i Galleriet. Dette tema kan anvendes til en side, alle sider i en gruppe eller alle sider i en fil. Galleriet omfatter også nogle foruddefinerede temaer. Sådan oprettes et tema 1. Vælg Formater > tema > opret tema. 2. Her vælges baggrundsfarve, evt. billeder og tekst efter eget ønske. 3. Vælg Tematekstformat. Dette felt bliver IKKE synligt på det færdige tema. Det er udelukkende en information om, hvilket tekstformat, -stil og størrelse der arbejdes i. 4. Giv evt. temabaggrunden en titel i feltet Navn på temaet foroven. 5. Tryk Gem. 6. Temaet kan nu findes i Mit indhold i Galleriet. Du kan bruge dette tema til at tilpasse en side, alle sider i en gruppe eller alle sider i en fil. Organisering af galleriets indhold Efterhånden som du føjer objekter, sider og understøttede filer til kategorien Mit indhold i galleriet, vil du muligvis gerne omorganisere mappestrukturen. Du kan oprette undermapper og flytte gallerielementer mellem undermapper. Sådan føjes en ny undermappe til galleriet 1. Hvis galleriet ikke er vist, skal du trykke på Galleri. 2. Vælg Mit indhold (eller en af undermapperne) på listen over kategorier i galleriet, tryk på den tilhørende menupil, og vælg derefter Ny mappe. Der vises en ny mappe. Navnet på den nye mappe er som standard Ikke-navngivet. 3. Skriv et nyt navn for undermappen. 73

74 Sådan omdøbes en undermappe 1. Hvis galleriet ikke er vist, skal du trykke på Galleri 2. Vælg Mit indhold på listen over kategorier i galleriet, og gå derefter til den undermappe, der skal omdøbes. 3. Marker undermappen, tryk på den tilhørende menupil, og vælg derefter Omdøb. 4. Skriv et nyt navn for undermappen. Sådan flyttes et gallerielement til en anden undermappe 1. Hvis galleriet ikke er vist, skal du trykke på Galleri 2. Gå til den mappe, der indeholder det gallerielement, du vil flytte. Indholdet af mappen vises i galleriet. 3. Træk elementet til en anden undermappe. Import af en gallerisamling Import og eksport af samlingsfiler er en ideel måde at dele brugerdefinerede filer med andre på og at bruge kategorier, som andre har oprettet. Du kan bruge samlingsfiler til at føje elementer til kategorien Mit indhold i galleriet. Når du har importeret en samlingsfil, vises alle dens elementer i galleriet som en ny undermappe. Sådan importeres en gallerisamling 1. Hvis galleriet ikke er vist, skal du trykke på Galleri 2. Vælg Mit indhold (eller en af undermapperne) på listen over kategorier i galleriet, tryk på den tilhørende menupil, og vælg derefter Føj til Mit indhold. Dialogboksen Føj til Mit indhold. 3. Gå til den mappe, som indeholder indsamlingsfilen, der skal importeres. En galleriindsamlingsfil har filtypen.gallery. 4. Vælg indsamlingsfilen, og tryk derefter på Åbn. Samlingen vises som en ny undermappe. Som standard navngives den nye undermappe Ikkenavngivet i SMART Notebook. 5. Hvis du vil ændre navnet på undermappen, skal du markere miniaturen for undermappen, trykke på den tilhørende menupil og derefter vælge Omdøb. Skriv elementets nye navn. Eksport af en gallerisamling Import og eksport af samlingsfiler er en ideel måde at dele brugerdefinerede kategorier med andre på og at sætte andre i stand til at bruge de kategorier, som du har oprettet. Når du eksporterer en samlingsfil, gemmer SMART Notebook indholdet af den valgte kategori i en enkelt fil med filtypen.gallery. Når du har oprettet en samlingsfil, kan du flytte den til en anden computer eller sende den til andre SMART Notebook-brugere. 74

75 Sådan eksporteres en gallerisamling 1. Vælg den kategori, som indeholder de elementer, der skal gemmes i en samling. SMART Notebook eksporterer den valgte kategori, men eksporterer ikke nogle af underkategorierne. 2. Tryk på kategoriens menupil, og vælg derefter Eksporter som samlingsfil. Dialogboksen Gem som vises. 3. Gå til den mappe, hvor du vil gemme samlingsfilen. 4. Skriv et navn for filen i boksen Filnavn. 5. Tryk på Gem. Import af i SMART Exchange til galleriet SMART Technologies tilbyder SMART Exchange, en onlineressource til undervisere, som anvender SMARTprodukter. Indholdet omfatter lektionsaktiviteter, undervisningsprogrammer, råd til brug af SMARTprodukter og meget mere. Du kan hente indholdet som samlingsfiler og derefter importere dem til galleriet. Sådan importeres indhold fra SMART Exchange galleriet. 1. Hvis galleriet ikke er vist, skal du trykke på Galleri 2. Vælg SMART Exchange på kategorilisten i galleriet. 3. Vælg Search og find lige præcis den fil, du gerne vil benytte. 4. Download filen og føj den evt. til dit indhold, som ovenfor beskrevet Tilslutning til Teamindhold Funktionen Teamindhold bruges til at oprette forbindelse til galleriindhold på et delt netværksdrev. Flere brugere kan få forbindelse til samme mappe. SMART Notebook opdaterer automatisk dine ændringer for alle brugere. Dine adgangstilladelser til mappen med brug af Teamindhold er de samme som dine adgangstilladelser til mapper på et netværk. Hvis du har fuld adgang til et netværksdrev, kan du tilføje eller fjerne elementer fra en mappe vha. Teamindhold. Hvis du imidlertid kun har læseadgang til mappen, kan du kopiere filer vha. Teamindhold, men du kan ikke tilføje, redigere eller fjerne elementer. Sådan oprettes der tilslutning til Teamindhold 1. Hvis galleriet ikke er vist, skal du trykke på Galleri 2. Tryk på Vis yderligere gallerihandlinger øverst i galleriet, og vælg derefter Opret forbindelse til Teamindhold. Dialogboksen Angiv en mappe vises. 3. Søg efter og vælg den mappe, som har det indhold, du vil bruge, og tryk derefter på OK. Indholdet vises i galleriet. Hvis du ikke har adgangstilladelser til en Teamindholdsmappe, er mappen med Teamindholdsmappe ikke tilgængelig. 75

76 Fanebladet Vedhæftede filer Du kan bruge fanebladet Vedhæftede filer til at vedhæfte en kopi af en fil, en genvej til en fil eller et link til en webside til filen. På den måde kan du under lektioner let finde og åbne filer og websider. Åbning og flytning af fanebladet Vedhæftede filer Du kan bruge fanebladet Vedhæftede filer til at vedhæfte en kopi af en fil, en genvej til en fil eller et link til en webside til en side. Under fanebladet Vedhæftede filer vises alle de aktuelle vedhæftede filer. Hvis et vedhæftet element er en kopi af en fil, vises størrelsen på filen i kolonnen Størrelse. Hvis et vedhæftet element er en genvej til en fil, vises Genvej i kolonnen Størrelse. Hvis et vedhæftet element er et link til en webside, vises URL-adressen i kolonnen Størrelse. Hvis du flytter eller skjuler fanebladet Vedhæftede filer eller gør den bredere, gemmes disse indstillinger i SMART Notebook til næste gang, du opretter eller åbner en notebook-fil. Sådan åbnes fanebladet Vedhæftede filer Tryk på Vedhæftede filer Vælg Vis > Vedhæftede filer. Sådan flyttes fanebladet Vedhæftede filer Tryk på den grå dobbeltrettede pil den anden side af whiteboard-området. Tryk igen på den grå dobbeltrettede pil under fanebladene for at flytte fanebladet Vedhæftede filer til under fanebladene for at flytte det tilbage igen. Sådan gøres fanebladet Vedhæftede filer bredere Hvis du vil gøre fanebladet Vedhæftede filer bredere, skal du trække kanten af den til whiteboardområdet. Sådan skjules fanebladet Vedhæftede filer Hvis fanebladet Vedhæftede filer skal skjules automatisk, skal du markere afkrydsningsfeltet Skjul automatisk nederst i skærmbilledet. Fanebladet Vedhæftede filer vises minimeret, næste gang du markerer et objekt i whiteboard-området. Når du vil åbne fanebladet Vedhæftede filer igen, skal du trykke på Vedhæftede filer. Hvis du vil deaktivere indstillingen til automatisk skjul, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul automatisk. 76

77 Åbning af elementer under fanebladet Vedhæftede filer Du kan åbne en vedhæftet fil eller en webside under fanebladet Vedhæftede filer. Sådan åbnes et element under fanebladet Vedhæftede filer 1. Hvis fanebladet Vedhæftede filer ikke vises, skal du trykke på Vedhæftede filer Vælg Vis > Vedhæftede filer. Under fanebladet Vedhæftede filer vises alle de aktuelle vedhæftede filer. Hvis et vedhæftet element er en kopi af en fil, vises størrelsen på filen i kolonnen Størrelse. Hvis et vedhæftet element er en genvej til en fil, vises Genvej i kolonnen Størrelse. Hvis et vedhæftet element er et link til en webside, vises URL-adressen i kolonnen Størrelse. 2. Tryk to gange på filnavnet eller genvejen for at åbne en fil. Tryk to gange på linket for at åbne en webside. Vedhæftning af kopier af filer til fanebladet Vedhæftede filer Du kan vedhæfte kopier af filer til fanebladet Vedhæftede filer. Så kan du under en lektion let finde og åbne filer. Når du vedhæfter en fil, øges størrelsen på notebook-filen. Selv om SMART Notebook komprimerer filer, så der spares plads, kan visse filtyper komprimeres mere effektivt end andre i SMART Notebook. Sådan vedhæftes en kopi af en fil 1. Hvis fanebladet Vedhæftede filer ikke vises, skal du trykke på Vedhæftede filer Vælg Vis > Vedhæftede filer. 2. Tryk på knappen Indsæt nederst under fanebladet Vedhæftede filer, og vælg derefter Indsæt kopi af fil. Dialogboksen Indsæt kopi af fil vises. 3. Gå til den fil, du vil vedhæfte, og marker den. 4. Tryk på Åbn. Filnavnet og størrelsen på den vises under fanebladet Vedhæftede filer. 77

78 Vedhæftning af fil-genveje til fanebladet Vedhæftede filer Du kan vedhæfte fil-genveje til fanebladet Vedhæftede filer. Så kan du under en lektion let finde og åbne filer. SMART Notebook eksporterer ikke genveje. Hvis du vil eksportere vedhæftede filer, skal du vedhæfte en kopi af filen, ikke en genvej til filen. Sådan vedhæftes en genvej til en fil 1. Hvis fanebladet Vedhæftede filer ikke vises, skal du trykke på Vedhæftede filer Vælg Vis > Vedhæftede filer. 2. Tryk på knappen Indsæt nederst under fanebladet Vedhæftede filer, og vælg derefter Indsæt genvej til fil. Dialogboksen Indsæt genvej til fil vises. 3. Gå til den fil, du vil vedhæfte, og marker den. 4. Tryk på Åbn. Filnavnet og Genvejen vises under fanebladet Vedhæftede filer. Vedhæftning af links til websider til fanebladet Vedhæftede filer Du kan vedhæfte links til websider til fanebladet Vedhæftede filer. Så kan du under en lektion let finde og åbne websider. Sådan vedhæftes et link til en webside 1. Hvis fanebladet Vedhæftede filer ikke vises, skal du trykke på Vedhæftede filer Vælg Vis > Vedhæftede filer. 2. Tryk på knappen Indsæt nederst under fanebladet Vedhæftede filer, og vælg derefter Indsæt hyperlink. Dialogboksen Indsæt hyperlink vises. 3. Skriv adressen på websiden i boksen Hyperlink. Hvis der ikke er et tilsluttet tastatur ved hånden, kan du skrive adressen vha. SMARTtastaturet. 4. Skriv et navn for linket i boksen Vis navn 5. Tryk på OK. Det navn, der vil blive vist, og URL-adresse vises under fanebladet Vedhæftede filer. TIP! Kontroller, at filen er tilgængelig på den computer, du skal bruge i løbet af lektionen. 78

79 Fanebladet Egenskaber Du kan bruge fanebladet Egenskaber til at ændre formateringen af objekter på en side, inklusive frihåndsobjekter, figurer, streger, tekst, tabeller og meget mere. Afhængigt af det objekt, du markerer, kan du ændre: farve, tykkelse og stregtype gennemsigtighed og fyldeffekter til objekter skrifttype, størrelse og teksttypografi animering af objekter Under fanebladet Egenskaber vises kun de indstillinger, der er tilgængelige for det objekt, du markerer. Åbning og flytning af fanebladet Egenskaber Med fanebladet Egenskaber kan du ændre formateringen af objekterne på en side. Fanebladet Egenskaber omfatter også knappen Sideoptagelse, som du kan bruge til at registrere dine handlinger på den aktuelle side. Hvis du flytter eller skjuler fanebladet Egenskaber eller gør den bredere, gemmes disse indstillinger i SMART Notebook til næste gang, du opretter eller åbner en notebook-fil. Sådan åbnes fanebladet Egenskaber Tryk på Egenskaber Vælg Vis > Egenskaber. Sådan flyttes fanebladet Egenskaber Tryk på den grå dobbeltrettede pil anden side af whiteboard-området. Tryk igen den grå dobbeltrettede pil under fanebladene for at flytte fanebladet Egenskaber til den under fanebladene for at flytte dem tilbage igen. Sådan gøres fanebladet Egenskaber bredere Hvis du vil gøre fanebladet Egenskaber bredere, skal du trække kanten af den til whiteboard-området. Sådan skjules fanebladet Egenskaber Hvis fanebladet Egenskaber skal skjules automatisk, skal du markere afkrydsningsfeltet Skjul automatisk nederst i skærmbilledet. Fanebladet Egenskaber vises minimeret, næste gang du markerer et objekt i whiteboard-området. Når du vil åbne fanebladet Egenskaber igen, skal du trykke på Egenskaber Hvis du vil deaktivere indstillingen til automatisk skjul, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul automatisk. 79

80 Indspilning af en side Du kan bruge Sideindspilning-indstillingerne til at indspille eller registrere dine handlinger på den aktuelle side. Sådan indspilles en side 1. Hvis fanebladet Egenskaber ikke vises, skal du trykke på Egenskaber 2. Tryk på Sideindspilning. 3. Tryk på Start indspilning. Der vises en rød cirkel i øverste venstre hjørne af whiteboard-området 4. Udfør de handlinger, der skal indspilles på den aktuelle side. 5. Når du har udført disse handlinger, skal du trykke på Stop indspilning. 6. Tryk på Afspil for at få vist det, der er indspillet. 7. Kontroller afspilningen af indspilningen vha. værktøjslinjen Sideindspilning. 80

81 Import til notebook-filer Ud over at oprette objekter og føje dem til galleriet kan du importere tekst, billeder, baggrundssider og andet indhold fra en lang række kilder. Den metode, du vælger, afhænger af den type oplysninger, der skal føjes til filen. Du kan: Hente skærmbilleder, vinduer og områder. Vedhæfte en kopi af en fil, en genvej til en fil eller et link til en webside. Importere filer fra et andet program vha. funktionen til udskriftshentning SMART Notebook Print Capture. Indsætte grafikfiler fra computeren Indsætte scannede billeder. Sætte tekst ind. Importere Microsoft PowerPoint-filer. Importere filer fra andre interactive whiteboard-programmer. SMART Notebook understøtter kun visse filtyper, når computeren er tilsluttet et SMART-produkt. Hvis du importerer en fil, som ikke understøttes i SMART Notebook, vises den under fanebladet Vedhæftede filer. Du kan åbne vedhæftede filer vha. programmer fra tredjeparter, men du kan ikke føje dem til en side. SMART Notebook understøtter. flv-videoformatet og.mp3-lydformatet, uanset om computeren er tilsluttet et SMART-produkt eller ej. Import af en fil med SMART Notebook Print Capture Når du installerer SMART Notebook, kan du også installere SMART Notebook Print Capture-funktionen. Den fungerer som en hvilken som helst anden printer, bortset fra at SMART Notebook placerer output i en notebook-fil i stedet for at udskrive det på papir. Du kan importere indhold til en notebook-fil fra en række forskellige kilder. SMART Notebook Print Capture er en printerdriver, der importerer en fil eller angivne sider i en fil til en notebook-fil. Hver side i en importeret fil vises som et objekt på sin egen side, hvor den oprindelige formatering og sideskift er bevaret. Sådan importeres en fil vha. SMART Notebook Print Capture 1. Vælg Filer > Udskriv i den kildefil, du vil eksportere til en notebook-fil. Dialogboksen Udskriv vises. 2. Vælg SMART Notebook Print Capture på listen over printere under fanebladet Printeropstilling. 3. Hvis du vil ændre sideretningen eller grafikopløsningen, skal du: a. Trykke på knappen Egenskaber eller Indstillinger. Dialogboksen Egenskaber for SMART Notebook Print Capture vises. b. Vælg retningen Landscape (Liggende) eller Portrait (Stående). c. Hvis du vil ændre opløsningen i det importerede billede på siden, skal du angive et tal i boksene Horizontal Resolution (Vandret opløsning) og Vertical Resolution (Lodret opløsning). 81

82 TIP! Brug samme værdi i begge bokse for at undgå, at billedet forvrænges. Du opnår de bedste resultater, hvis du bruger en værdi mellem 50 og 100. Jo højere opløsningen er, jo større er billedet. Brug ikke indstillingerne Draft (Kladde), Low (Lav) eller Medium (Mellem), da de muligvis ikke skalerer billedet proportionalt. d. Tryk på OK. Tryk ikke på tasten ENTER på tastaturet i stedet for OK-knappen, da ENTER-tasten lukker dialogboksen uden at gemme evt. ændringer. 4. Vælg et Page Range (Sideområde), og tryk derefter på OK. Hvis en notebook-fil ikke er åbnet, åbnes en ny fil. Hver side i kildefilen vises på en særskilt side. Hvis en notebook-fil er åbnet, vises hver side i kildefilen i den aktuelle fil efter den aktuelle side. Denne proces kan vare adskillige minutter. SMART Notebook-programmet fastlåser grafikken til udskriftshentning. Du skal låse den op, før den kan redigeres. Anbefalede løsninger Hvis du justerer opløsningen i det importerede billede, skal du bruge tabellen nedenfor som retningslinje. Anbefalede grafikopløsninger afhænger af skærmens opløsning. Anbefalet skærmopløsning Anbefalet grafikopløsning Indsættelse af tekst Du kan sætte tekst fra andre programmer ind på en side i en notebook-fil. Du kan også klippe og indsætte (eller kopiere og indsætte) tekst, billeder og objekter fra en anden side. Sådan klippes tekst fra et andet program og sættes ind på en side 1. I det andet program skal du markere den tekst, der skal klippes, og derefter vælge Klip. 2. Tryk på Sæt ind 82

83 Vælg Rediger > Sæt ind. : Brug Træk og slip-funktionen. Tag fat med musen og træk objektet ned på værktøjslinjen og videre op i den aktuelle fil, før du slipper den. Sådan kopieres tekst fra et andet program og sættes ind på en side 1. I det andet program skal du markere den tekst, der skal kopieres, og derefter vælge Kopier. 2. Tryk på Sæt ind Vælg Rediger > Sæt ind. : Brug Træk og slip-funktionen. Tag fat med musen og træk objektet ned på værktøjslinjen og videre op i den aktuelle fil, før du slipper den. Import af Microsoft PowerPoint-filer Du kan importere indhold til en notebook-fil fra en række forskellige kilder, inklusive Microsoft PowerPoint-filer Filerne skal være fra Microsoft PowerPoint 2000-programmet eller nyere. Sådan importeres PowerPoint-filer 1. Vælg Filer > Importer i vinduet SMART Notebook. Dialogboksen Åbn vises. 2. Gå til den PowerPoint-fil, du vil importere, og marker den. 3. Tryk på Åbn. PowerPoint-filen åbnes i notebook-filen. Visse graduerings-, mønster- og billedeffekter kan ikke importeres. Disse effekter kan blive vist forkert på siden. Import af filer fra andre Whiteboard-programmer Du kan importere indhold til notebook-filer fra en lang række kilder, inklusive andre whiteboardprogrammer. Sådan importeres filer fra andre whiteboard-programmer 1. Tryk på Åbn. Vælg Filer > Åbn. Dialogboksen Åbn vises. 83

84 2. Vælg Alle filer (*.*) på listen Filtype. 3. Gå til den fil, du vil åbne, og marker den. 4. Tryk på Åbn. Hvis du importerer en fil, som understøttes i SMART Notebook, åbnes filen. Hvis du importerer en fil, som ikke understøttes i SMART Notebook, tilføjer SMART Notebook den under fanebladet Vedhæftede filer. Du kan åbne disse vedhæftede filer vha. programmer fra tredjeparter, men du kan ikke føje dem til en side. Eksport fra notebook-filer Du kan eksportere din notebook-fil i flere forskellige formater. Du kan også få SMART Notebook til at eksportere en fil automatisk, når du får vist en anden side eller efter et defineret tidsrum. Du kan klippe eller kopiere tekst fra notebook-filer og sætte den ind i andre programmer. Eksport af en fil Du kan eksportere notebook-filen til flere forskellige formater, inklusive HTML og PDF samt PowerPointfiler eller billedfiler. SMART Notebook eksporterer ikke vedhæftede filer, når du eksporterer filer som billeder. Hvis du vil medtage vedhæftede filer, skal du eksportere din fil som enten HTML eller PDF (Adobe Acrobat Reader 6.0 eller nyere). SMART Notebook eksporterer ikke filer, som du vedhæfter til notebook-filen som en genvej. Hvis du vil inkludere en vedhæftet fil, skal du vedhæfte en kopi af filen. Der er visse graduerings-, mønster-, og billedeffekter, som SMART Notebook ikke eksporterer. Disse effekter kan blive vist som en massiv udfyldning eller blive vist forkert i den eksporterede fil. Sådan eksporteres en fil som HTML 1. Vælg Filer > Eksporter > Internetside. 2. Gå til den mappe, som filen skal eksporteres til. 3. Skriv et navn for filen i boksen Gem som. 4. Tryk på Gem. Sådan eksporteres en fil som billedfiler 1. Vælg Filer > Eksporter > Billedfiler. 2. Vælg en mappe, som du vil eksportere billedfilerne til. SMART Notebook eksporterer hver side som en separat billedfil. I SMART Notebook gemmes hvert billede med et filnavn, der bestemmes af navnet på notebook-filen og sidetallet. 3. Vælg en Billedtype, filformat. 4. Vælg Størrelse for at angive billedets størrelse. 5. Tryk på Gem. Sådan eksporteres en fil som en PDF 1. Vælg Filer > Eksporter > PDF. 84

85 Dialogboksen Eksporter PDF vises. 2. Hvis du vil udskrive miniaturer, skal du vælge Miniature i kolonnen Udskriv hvad. Hvis du vil udskrive uddelingskopier, skal du vælge Uddelingskopier i kolonnen Udskriv hvad. Hvis du vil udskrive hele sider, skal du vælge Fuld side i kolonnen Udskriv hvad. 3. Skal der indsættes et sidehoved, en sidefod eller en dato på hver udskrevet side, skal du skrive oplysningerne i boksene Toptekst, Bundtekst og Dato. 4. Skal der indsættes et sidetal på hver udskrevet side, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis sidenumre. 5. Udskriver du miniaturer, skal du vælge et Layout: a. Vælg Fuld side (én miniature for hver udskrevet side), Stor (to miniaturer for hver udskrevet side), Medium (fire miniaturer for hver udskrevet side) eller Lille (seks miniaturer for hver udskrevet side). b. Hvis der skal være en kant om hver miniature, skal du markere afkrydsningsfeltet Sideramme. c. Skal sidenavnet medtages, skal du markere afkrydsningsfeltet Miniature titel. 6. Hvis du udskriver uddelingskopier, skal du vælge et Layout: a. Vælg størrelsen Stor (én side fra notebook-filen for hver udskrevet fil), Medium (to sider fra notebook-filen for hver udskrevet side) eller Lille (tre sider fra notebook-filen for hver udskrevet side). På uddelingskopier er der også plads til yderligere noter på den udskrevne side. b. Skal der være kanter om hver side fra notebook-filsiden, skal du markere afkrydsningsfeltet Sideramme. c. Skal sidenavnet medtages, skal du markere afkrydsningsfeltet Miniature titel. 7. Vælg Udskriv alt for at udskrive filen. Hvis du vil udskrive markerede sider, skal du vælge Sider og derefter angive de sidetal, der skal udskrives. Adskil de enkelte sidetal med kommaer, og adskil sideområder med en bindestreg, f.eks. 1,2, Tryk på Gem. Dialogboksen Gem som PDF vises. 9. Gå til den mappe, som filen skal eksporteres til. 10. Skriv et navn for filen i boksen Filnavn. 11. Tryk på Gem Sådan eksporteres en fil som en PowerPoint-fil 1. Vælg Filer> Eksporter > PowerPoint. Dialogboksen Gem som vises. 2. Gå til den mappe, hvor du vil gemme den nye fil. 3. Skriv et navn for filen i boksen Filnavn. 4. Tryk på Gem. 85

86 Automatisk eksport af en fil Du kan også gemme en notebook-fil automatisk, når du får vist en anden side eller efter et defineret tidsrum. SMART Notebook eksporterer ikke vedhæftede filer, når du eksporterer filer som billeder. Hvis du vil medtage vedhæftede filer, skal du eksportere din fil som enten HTML eller PDF (Adobe Acrobat Reader 6.0 eller nyere). SMART Notebook eksporterer ikke filer, som du vedhæfter til filen som en genvej. Hvis du vil inkludere en vedhæftet fil, skal du vedhæfte en kopi af filen. Der er visse graduerings-, mønster-, og billedeffekter, som SMART Notebook ikke eksporterer. Disse effekter kan blive vist som en massiv udfyldning eller blive vist forkert i den eksporterede fil. Sådan eksporteres en fil automatisk som HTML 1. Vælg Filer > Tidsstyret lagringer. Dialogboksen Guiden tidsstyret lagring vises. 2. Marker Hver gang jeg flytter til en anden side for at få eksporteret filen automatisk, hver gang du får vist en anden side. Vælg minutangivelse, 1 minut, 5 minutter, 15 minutter eller 30 minutter, for at få eksporteret din fil automatisk efter et defineret tidsrum. 3. Tryk på Næste. 4. Vælg Internetside (HTML). 5. Tryk på Næste. Dialogboksen Gem som vises. 6. Gå til den mappe, som filen skal eksporteres til. 7. Skriv et navn for filen i boksen Filnavn. 8. Tryk på Gem. Sådan eksporteres en fil automatisk som PDF 1. Vælg Filer > Tidsstyret lagringer. Dialogboksen Guiden tidsstyret lagring vises. 2. Marker Hver gang jeg flytter til en anden side for at få eksporteret filen automatisk, hver gang du får vist en anden side. Vælg minutangivelse, 1 minut, 5 minutter, 15 minutter eller 30 minutter, for at få eksporteret din fil automatisk efter et defineret tidsrum. 3. Tryk på Næste. 4. Vælg PDF. Vælg Tidsstemplede PDF-filer, hvis navnet på den eksporterede fil skal inkludere tidspunktet for eksporten. 86

87 5. Tryk på Næste. Dialogboksen Gem som vises. 6. Gå til den mappe, som filen skal eksporteres til. 7. Skriv et navn for filen i boksen Filnavn. 8. Tryk på Gem. Sådan eksporteres en fil automatisk som billedfiler 1. Vælg Filer > Tidsstyret lagringer. Dialogboksen Guiden tidsstyret lagring vises. 2. Marker Hver gang jeg flytter til en anden side for at få eksporteret filen automatisk, hver gang du får vist en anden side. Vælg minutangivelse, 1 minut, 5 minutter, 15 minutter eller 30 minutter, for at få eksporteret din fil automatisk efter et defineret tidsrum. 3. Tryk på Næste. 4. Vælg Eksporter billedfiler (Billedfiler). 5. Tryk på Gennemse, søg efter den mappe, som filerne skal eksporteres til, og tryk derefter på Åbn. SMART Notebook eksporterer hver side som en separat billedfil. I SMART Notebook gemmes hvert billede med et filnavn, der bestemmes af navnet på notebook-filen og sidetallet. 6. Vælg den ønskede Billedtype blandt de tilgængelige billedformater. 7. Vælg Størrelse for at angive billedets størrelse. 8. Tryk på OK. Sådan eksporteres en fil automatisk som en PowerPoint-fil 1. Vælg Filer > Tidsstyret lagringer. Dialogboksen Guiden tidsstyret lagring vises. 2. Marker Hver gang jeg flytter til en anden side for at få eksporteret filen automatisk, hver gang du får vist en anden side. Vælg minutangivelse, 1 minut, 5 minutter, 15 minutter eller 30 minutter, for at få eksporteret din fil automatisk efter et defineret tidsrum. 3. Tryk på Næste. 4. Vælg PowerPoint. 5. Tryk på Næste. Dialogboksen Gem som vises. 6. Gå til den mappe, som filen skal eksporteres til. 7. Skriv et navn for filen i boksen Filnavn. 8. Tryk på Gem. 87

88 Sådan annulleres automatisk fileksport 1. Vælg Filer > Tidsstyret lagringer. Dialogboksen Guiden tidsstyret lagring vises 2. Vælg Gem ikke dokumentet automatisk. 3. Tryk på Næste. Klip eller kopiering af tekst Du kan klippe eller kopiere tekst fra en notebook-side og sætte den ind i andre programmer. Sådan klippes og indsættes tekst fra en side til et andet program 1. Marker i SMART Notebook den tekst, der skal klippes, og vælg derefter Rediger > Klip. Du kan også klippe tekst ved at trykke på objektets menupil og derefter vælge Klip. 2. Vælg Rediger > Sæt ind i det andet program. Sådan kopieres og indsættes tekst fra en side til et andet program 1. Marker i SMART Notebook den tekst, der skal kopieres, og vælg derefter Rediger > Kopier. Du kan også kopiere tekst ved at trykke på objektets menupil og derefter vælge Kopier. 2. Vælg Rediger > Sæt ind i det andet program. 88

89 Præsentation af en notebook-fil Overvej følgende, før du præsenterer en notebook-fil. TIP! Gem den færdige fil på en disk eller en USB-lagerenhed. På den måde kan du få adgang til og få vist præsentationen ved at indføre disken, cd'en eller USB-lagerenheden i den computer, der er tilsluttet SMARTBoardet. Alternativt kan du stille præsentationen til rådighed på lokalnettet og derefter finde den på det SMARTBoardet. For at undgå at du mister momentum og fokus under præsentationen kan du vedhæfte de filer, genveje og links til websider, som du bruger under præsentationen, til fanebladet Vedhæftede filer, så du ikke behøver at søge efter dem. Hvis filen indeholde et stort antal sider, kan du adskille siderne i grupper. Så kan du lettere finde en bestemt side under en præsentation. Føj en skærmskygge til en side. Under præsentationen kan du gradvist fjerne skyggefarven for at afsløre den underliggende tekst og grafik, når du er klar til at gennemgå det. Du kan også tilføje en skærmskygge, der dækker andre programmer end SMART Notebook. Vis filen i fuld skærmvisning under præsentationen. Denne visning maksimerer den tilgængelige arbejdsplads. Brug Spotlight, Forstørrelsesglas og Markør til at fremhæve interessante områder under præsentationen. Opret frihåndsobjekter, der langsomt udtones, et forstørrelsesvindue eller et spotlight-vindue vha. Tryllepen. Kontroller afspilningen af et Flash-objekt under præsentationen. Oprettelse af et udtonet objekt vha. Tryllepen Du kan oprette frihåndsobjekter, der langsomt udtones efter ca. ti sekunder vha. Tryllepen. Sådan oprettes et udtonet objekt 1. Tryk på Tryllepen. 2. Brug fingeren eller pennen i pennebakken (på SMARTBoardet) eller en fastgjort pen (på /Airliner) til at skrive eller tegne objekter på den interaktive tavle. Objekterne udtones langsomt efter ca. ti sekunder. Oprettelse af et forstørrelsesvindue vha. Tryllepen Du kan oprette et forstørrelsesvindue vha. Tryllepen. Sådan oprettes et forstørrelsesvindue 1. Tryk på Tryllepen 89

90 2. Brug fingeren eller pennen i pennebakken (på SMARTBoardet) eller en fastgjort pen (på Sympodium/Airliner) til at tegne en firkant på den interaktive skærm. Der vises et forstørrelsesvindue. 3. Hvis du vil reducere størrelsen, skal du trykke midt i forstørrelsesvinduet og derefter trække det mod venstre. Hvis du vil øge størrelsen, skal du trykke midt i forstørrelsesvinduet og trække det mod højre. 4. Hvis du vil flytte vinduet omkring, skal du trykke tæt ved kanten af forstørrelsesvinduet og derefter trække det. 5. Tryk på hvis du vil lukke forstørrelsesvinduet. Du kan også forstørre den interaktive tavle vha. forstørrelsesglasset. Oprettelse af et spotlight-vindue vha. Tryllepen Du kan oprette et spotlight-vindue vha. Tryllepen. Sådan oprettes et spotlight-vindue 1. Tryk på Tryllepen 2. Brug fingeren eller pennen i pennebakken (på SMARTBoardet) eller en fastgjort pen (Sympodium/Airliner) til at tegne en cirkel på den interaktive tavle. Der vises et spotlight-vindue. 3. Hvis du vil reducere vinduets størrelse, skal du trykke midt i spotlight-vinduet og derefter trække det mod venstre. 90

91 Hvis du vil øge vinduets størrelse, skal du trykke midt i spotlight-vinduet og derefter trække det mod højre. 4. Hvis du vil flytte vinduet omkring på den interaktive tavle, skal du trykke tæt ved kanten af spotlightvinduet og derefter trække det. 5. Tryk på, hvis du vil lukke spotlight-vinduet. Du kan også fremhæve et område af den interaktive tavle vha. Spotlight. Styring af Flash-objekter Når du føjer et Flash-objekt til en side eller får vist en side, som allerede indeholder et Flash-objekt, afspilles Flash-objektet med det samme. Du kan styre afspilningen af objektet. Hvis der er knapper til Flash-objektet, kan du trykke på dem på den interaktive tavle. Hvis der ikke er knapper til et Flashobjekt, kan du bruge indstillingerne i objektets menupil. Hvis du vil skrive oven på et Flash-objekt med en komponent til genkendelse af håndskrift, skal du begynde at skrive uden for Flash-objektet og fortsætte med at skrive hen over Flash-objektet. På den måde kan SMART Notebook genkende den digitale håndskrift som et separat objekt i forhold til Flashobjektet. Sådan styres et Flash-objekt vha. menupilen 1. Marker Flash-objektet. Der vises et markeringsrektangel omkring objektet. 2. Hvis Flash-objektet skal afspilles, skal du trykke på objektets menupil og derefter vælge Flash > Afspil. 3. Hvis Flash-objektet skal afspilles fra starten, skal du trykke på objektets menupil og derefter vælge Flash > Tilbagespoling. 4. Vil du gå lidt frem i Flash-objektet og indsætte en pause i afspilningen, skal du trykke på objektets menupil og derefter vælge Flash > Gå frem. 5. Vil du spole Flash-objektet lidt tilbage og indsætte en pause i afspilningen, skal du trykke på objektets menupil og derefter vælge Flash > Gå tilbage. 6. Hvis Flash-objektet skal afspilles kontinuerligt, skal du vælge Flash > Gentag. Vil du stoppe den kontinuerlige afspilning af Flash-objektet, skal du fjerne markeringen af Flash > Gentag. 91

92 92

Oprettelse af SMART Notebook-filer. SMART Notebook 10-software til Windows -operativsystemer. Dansk-data-display.dk

Oprettelse af SMART Notebook-filer. SMART Notebook 10-software til Windows -operativsystemer. Dansk-data-display.dk Oprettelse af SMART Notebook-filer SMART Notebook 10-software til Windows -operativsystemer Dansk-data-display.dk Dansk Data Display tilbyder en bred vifte af kurser i brugen af SMART Board se vores hjemmeside

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, Pen-id, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Afgræns det. Det unikke på den enkle måde. Selve spillet

Afgræns det. Det unikke på den enkle måde. Selve spillet TÆNK FØR DU UDSKRIVER Afgræns det Selve spillet Afgræns det hjælper eleverne med at formulere og stille spørgsmål om en bred vifte af emner. Spillet fremmer analytisk tænkning hos børnehavebørn og elever

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

AluData og Seniorkultur: Paint. Microsoft Paint

AluData og Seniorkultur: Paint. Microsoft Paint Microsoft Paint Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvor finder jeg Paint?...3 3. Paints brugerflade...5 3.1. Værktøjslinjen Hurtig adgang...6 3.2. Menulinjen...8 3.2.1. Fil...8 3.2.2. Hjem...11 3.2.3.

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

MimioClassroom Brugervejledning

MimioClassroom Brugervejledning MimioClassroom Brugervejledning mimio.dymo.com 2010 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret 14/07/2010. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmiteres i nogen

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

SMART Meeting Pro PE 4.1-software BRUGERVEJLEDNING

SMART Meeting Pro PE 4.1-software BRUGERVEJLEDNING SMART Meeting Pro PE 4.1-software BRUGERVEJLEDNING Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online på

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7 Indholdsfortegnelse Windows XP - generelt...1 Opstartsskærmbilledet Skrivebordet... 2 Brug af musen... 3 Tastatur... 4 -knappen...5 - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2011/2012. Modul 11: Introduktion til Smartboard

Det sprogpædagogiske kørekort 2011/2012. Modul 11: Introduktion til Smartboard Det sprogpædagogiske kørekort 2011/2012 Modul 11: Introduktion til Smartboard Indholdsfortegnelse I Indledning: Hvad er et Smartboard? 4 II Det grundlæggende 5 Første skridt. 5 Orientér dit Smartboard

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven.

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven. VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT I dette program kan du lave en præsentation af et emne ved at vise det som billeder og tekst på skærmen. Du kan skifte imellem at lade præsentationen køre automatisk,

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meeting Pro,Pen-id, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv Skærmens format og opløsning Skærmens opløsning angives i pixels (små kvadrater). Den valgte opløsningen skal helst passe med skærmens format, dvs. forholdet mellem længde og bredde, ellers bliver billederne

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Nyheder i QuarkXPress 2016

Nyheder i QuarkXPress 2016 Nyheder i QuarkXPress 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Nyheder i QuarkXPress 2016...3 Ægte QuarkXPress-objekter...4 Konvertér eksisterende objekter til ægte QuarkXPress-objekter...4 Indsæt

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogrammer... 1 2. Værktøjslinjen... 3 3. Profiler... 11 3.1.

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Billedbehandling med GIMP

Billedbehandling med GIMP Den sidste ting der er plads til her er: Skaler. For at få de 2 lag til at passe sammen er det nødvendigt at skalere dem. Vælg enten billede->skaler billede eller lag->skaler lag. Og indstil antallet af

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

INDLEDNING 2. Design og layout 3

INDLEDNING 2. Design og layout 3 INDLEDNING 2 Design og layout 3 Skyd genvej... 3 Omdøb skabelonsamling 4 Omdøb brevskabelon 5 Layout 6 Indsæt/Redigér logo 6 Indsæt/Redigér tekst 8 Redigér kolonner 11 Ved vejs ende... 14 Tips & Tricks...

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

SMART Meeting Pro 4.2 personlig licens BRUGERVEJLEDNING

SMART Meeting Pro 4.2 personlig licens BRUGERVEJLEDNING smarttech.com/docfeedback/170973 SMART Meeting Pro 4.2 personlig licens BRUGERVEJLEDNING Meddelelse om varemærker SMART Meeting Pro, Bridgit, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

ACTIVmarker Brugervejledning

ACTIVmarker Brugervejledning ACTIVmarker Brugervejledning Pc-version Dansk udgave TP-1445-DK 2. udgave Alle rettigheder forbeholdt Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Rottefængeren fra Hameln Word 2010

Rottefængeren fra Hameln Word 2010 Åbn for et nyt Word dokument og gem det som Rottefængeren.docx. Sagnet om rottefængeren fra Hameln skal laves som en lille folder med fire sider. Skift til fanebladet Sidelayout og venstreklik på værktøjet

Læs mere

Introduktion til billedbehandling med IrfanView

Introduktion til billedbehandling med IrfanView Introduktion til billedbehandling med IrfanView I takt med at digitalkameraer bliver billigere og efterhånden snart er hvermands eje, stiger behovet også for at kunne behandle sine billeder på en nem,

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

TinyMCE Bruger Guide. Forord. Contents

TinyMCE Bruger Guide. Forord. Contents TinyMCE Bruger Guide Forord TinyMCE er en platformuafhængig web baseret Javascript HTML WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor udgivet som Open Source under LGPL af Moxiecode Systems AB. Dette er

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Opdateret den 13. maj 2014 Indhold Introduktion... 3 Sådan opretter du et nyt dokument via menuen 'AU'... 4 Dialogboksen Dokumentoplysninger... 6 Side1: Dokumentoplysninger...

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Redigering i Windows Movie Maker

Redigering i Windows Movie Maker Redigering i Windows Movie Maker Fotografen har oprettet en mappe på skrivebordet som hedder ledelses udvikling. I den nyoprettede mappe har han placeret den videofil som du skal arbejde med. Nu skal du

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

3D-værktøjer til SMART Notebook Brugervejledning

3D-værktøjer til SMART Notebook Brugervejledning 3D-værktøjer til SMART Notebook 11.1 Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online

Læs mere

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj Nyheder i GM EPC GM Next Gen EPC har mange nye funktioner, designet til at gøre at finde den rigtige reservedel hurtigere og nemmere. For detaljerede instruktioner om brug af hver funktion, skal du vælge

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Mirasys VMS 7.3. Workstation Brugervejledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation Brugervejledning Mirasys VMS 7.3 Workstation Brugervejledning INDHOLD Indhold... 2 Før ibrugtagning... 3 Pålogning... 4 Brugergrænseflade... 8 Navigator... 11 Kameraer... 20 Lyd... 36 Videoudgange... 39 Digitale output...

Læs mere

Pinnacle Studio Titler

Pinnacle Studio Titler Pinnacle Studio Titler En enkel titel Du kan starte med at oprette en titel, så skal du blot klikke på "T"-ikonet i venstre side af medie vinduet og dine indsatte medieklip vil blive erstattet af et udvalg

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere