IntraWeb med SkoleKom Version 2.1, april 2003 Brugervejledning Tilrettelæggelse & indhold via FirstClass Klient version. 7.*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IntraWeb med SkoleKom Version 2.1, april 2003 Brugervejledning Tilrettelæggelse & indhold via FirstClass Klient version. 7.*"

Transkript

1 IntraWeb med SkoleKom Version 2.1, april 2003 Brugervejledning Tilrettelæggelse & indhold via FirstClass Klient version. 7.*

2 Indhold 1 Indledning og læsevejledning Indholdsleverandører og administratorer Opgradering fra IntraWeb version 1 til IntraWeb version Tilrettelæggelse af menu og dokumenter Overblik over indhold af IntraWeb konferencen Home page er menueditor Menuernes indhold og farver Overskrift, baggrundsfarve og logo... 9 Indholdsleverandør IntraWeb administreres og redigeres fra en særlig konference Færdigheder Indhold Arbejdsdeling administrator og indholdsleverandør Indhold til IntraWeb Alt, der skal vises direkte, skal befinde sig i IntraWeb konferencen Links Mange måder at levere indhold på Opret egne dokumenter Forsiden direkte Kopiere fra tekstbehandler Overføre HTML-filer fra disk til IntraWeb konferencen Overføre HTML filer med billeder Indsætte billeder via kopi og indsæt funktion Indsæt billeder fra fil på harddisk Andre muligheder for indhold Kalenderen på IntraWeb Den samme opsætning af et dokument skal bruges igen og igen Indlogning til SkoleKoms skrivebord Visning af klasse- og lærerskemaer Oprettelse af links til Internettet eller til IntraWeb et30

3 3/30 1 Indledning og læsevejledning SkoleKoms IntraWeb er et publicerings- og kommunikationsværktøj beregnet til intern anvendelse på institutionen. SkoleKoms IntraWeb tilrettelægges og administreres via FirstClass klienten. Der skal anvendes den seneste version, som kan hentes fra SkoleKoms hjemmeside: Aktiveringen af SkoleKoms IntraWeb forudsætter oprettelsen af domæne og/eller subdomæne, som skal være adresse for Intraweb et. Vejledningen til hvordan domænet oprettes findes på demosiden: Når domænet er i orden og IntraWeb aktiveret, leveres der en IntraWebkonference på brugeradministrationens/kontaktpersonens skrivebord. I denne version af IntraWeb skal alle indholdsleverandører have adgang til den bruger, hvor IntraWebkonferencen leveres. Nogle foretrækker derfor at flytte brugeradministration fra kontaktpersonens brugerkonto til en brugeradministrations brugerkonto. Denne ændring foretages af brugeradministrator på institutionens administrationsside. 1.1 Indholdsleverandører og administratorer Ideen med SkoleKoms IntraWeb er at gøre det let og enkelt at fremvise de opslag, beskeder, skemaer og andet, som udveksles på en undervisningsinstitution. Ideen er også, at flere end normalt kan påtage sig arbejdet med at lægge informationer på institutionens IntraWeb. Hvis f.eks. institutionens pedeller har behov for at informere, så gør de selv det, ligesom skolens kontormedarbejdere selv lægger oplysninger på Intra-Web et. I denne vejledning benævnes disse personer indholdsleverandører. I kapitel 3 beskrives, hvordan der tilføres indhold til IntraWeb. SkoleKoms IntraWeb kan tages i brug fra første dag og udvikles med et eventuelt stigende behov. Det er dog nødvendigt, at få nøglepersoner sætter sig ind i mulighederne. Disse personer kan introducere IntraWeb til indholdsleverandørerne. I denne vejledning benævnes disse nøglepersoner administratorer.

4 4/30 Administratorerne skal tilrettelægge rammerne for IntraWeb et, inden indholdsleverandørerne tager fat på deres opgaver. Hvorledes dette gøres er beskrevet i kapitel 2. Indholdet til IntraWeb vises umiddelbart på Web-billedet, når det er skrevet i et dokument. Det kan derfor være en fordel at have online adgang til både administrationsskrivebordet og skolens IntraWeb. På den måde er det muligt med det samme at se, hvorledes indhold vises på IntraWeb. Hvis der ønskes yderligere kursus i tilrettelæggelse og anvendelse af SkoleKoms IntraWeb, så kontakt den lokale kursusudbyder på en evt. amts- eller pædagogisk central. 1.2 Opgradering fra IntraWeb version 1 til IntraWeb version 2 Alle gamle versioner af IntraWeb er opgraderet til version 2. Vejledning med særlig interesse for opgraderede versioner er indsat i en grå boks som denne. Med venlig hilsen SKOLEKOM

5 5/30 2 Tilrettelæggelse af menu og dokumenter 2.1 Overblik over indhold af IntraWeb konferencen Når IntraWebkonferencen leveres på skrivebordet, indeholder den to ikoner: Figur 1: Indhold er den mappe, hvor indholdsleverandørerne skriver - og placerer indhold til Intra- Web et. Home Page anvendes af administrator, når det generelle layout med farver, logoer samt menuerne i Intra- Web et tilrettelægges Hvis du arbejder med en opgraderet 1. version af IntraWeb vil de beskyttede filer i indholdsmappen blive afbeskyttet, så du selv kan slette dem, der ikke skal anvendes. I selve IntraWeb konferencen vil gamle filer blive fjernet, når at den nye version er leveret.

6 6/30 Figur 2: I Indholdsmappen findes forsidedokumentet og ni mapper, der hver indeholder én startside og ni bogstavbenævnte dokumenter. På figuren ses et udvalg af de ni mapper. Dette er grundopsætningen. Med denne grundopsætning kommer du nemt i gang. Senere kan du frit tilpasse den måde indholdet placeres og benævnes på. Går til kap. 3 hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan der lægges indhold 2.2 Home page er menueditor Figur 3: Ved leveringen har IntraWeb et ni faneblade med en standardtekst. Fanebladene punkt 1 punkt 9 svarer til de ni mapper, der ses på fig. 2., hvor der dog kun anvendes fem af de ni faneblade. Hvis du arbejder med en opgraderet 1. version af IntraWeb vil vil der kun være fem mapper. Du kan selv oprette de manglende mapper, efterhånden som du får behov for at anvende dem.

7 7/ Menuernes indhold og farver Når du trykker på Home page, kommer en formular frem, som skal anvendes ved tilrettelæggelsen. Her vises øverste venstre hjørne af formularen, hvor det fremgår, at der er to hovedmuligheder: Figur 4: 1) Links til at anvise, hvad der skal vises på siderne. Her er der også mulighed for at vælge farve for den enkelte menu og dens tekst. 2) Udseende & farver til at fastlægge IntraWebs overskrift, baggrundsfarve og visning af op til to logoer. Tryk farvepaletten ned og vælg fanebladets og skriftens farve. Figur 5: Hver hovedmenu har en startside og ni undermenuer. Menuindholdet skrives direkte i menuer og undermenuer, hvorefter de vises på IntraWebet. Du vælger selv farve for faneblad og skrift.

8 8/30 Vigtig grundregel ved tilrettelæggelsen Når du har skrevet i et felt i Home page, skal du flytte markøren ud af feltet. Hvis du lader markøren står i feltet, vises ændringen ikke. Figur 6: De blå tykke pile viser de felter, hvor du skriver menuoverskrifter. De grå tynde pile, viser hvilke dokumenter der vises. Hvis der ikke indsættes navn på en fil, vises som standard de bogstavbenævnte dokumenter i indholdsmappen. Hvis du skriver navnet på et dokument, der er placeret i Indholdsfolderen, så er det denne der vises på IntraWeb. Under Alternativ destination kan du frit placere dokumentet, når blot du angiver stien til dets placering. F.eks. indhold/punkt 1/ dagsorden. Figur 7: Du kan også indsætte links til www. F.eks. til sider, som er fælles for den eksterne hjemmeside og IntraWeb. Vælg destination som og skriv www adressen. Hvis menupunkterne er tomme, vil de ikke blive vist på IntraWeb. Denne facilitet har to vigtige funktionskvaliteter: 1) Det betyder, at institutionen kan starte i det små med f.eks. to faneblade. 2) Det betyder også, at der kan forberedes indhold i et dokument, der først vises på IntraWeb et, når punktet er udfyldt i menueditoren.

9 9/ Overskrift, baggrundsfarve og logo Homepage skal være åben. Tryk på fanebladet Udseende og farver. Filerne til figur eller logo oploades til indholdsfolderen og deres navn skrives disse to steder. Bemærk, at der skal angives sti til logoets placering Skriv titel her Figur 8: Tryk farvemenuen ned og vælg baggrundsfarve og farve for skriften til IntraWebs overskrift.

10 10/30

11 11/30 Indholdsleverandør 2.4 IntraWeb administreres og redigeres fra en særlig konference. Hvis der er flere indholdsleverandører til skolens IntraWeb vil den særlige Intra- Webkonference være placeret på en særlig administrationsbrugers skrivebord. BrugerID og adgangskode til denne administrationsbruger haves af skolens kontaktperson. Enhver der skal bidrage med direkte indhold skal have adgang til denne administrationsbrugers skrivebord. IntraWebkonferencen ser således ud, når den leveres (hvor institutionens reg. nr. erstatter firkantparentesen): IntraWeb [Reg. nr.] Efter dobbeltklik på ikonet fremkommer Indholdsmappen og Home page formularen. Det er i dokumenter i indholdsmappen, at indhold til IntraWeb skrives.

12 12/ Færdigheder Det er nødvendigt at have en vis generel erfaring i arbejdet med FirstClass klienten.. Figur 9: Det vil være især være en fordel at have nogen erfaring i redigeringsmulighederne i FirstClass klienten. På figuren er vist et udvalg af redigeringsmulighederne: Man kan skifte skriftstørrelse, anvende farver og placere tekster, grafik m.m. på siden Indholdet til IntraWeb kan forberedes i en tekstbehandler, i et billedbehandlingsprogram eller i et egentligt layoutprogram. Kendskab til disse typer af programmer vil derfor være en særlig fordel. Administrative programmer som f.eks. Matrix og TR2000 kan levere lister i html format som kan avendes på IntraWeb. 2.5 Indhold Hvis institutionen i forvejen anvender lukkede konferencer på SkoleKom som en slags intranet, skal det muligvis genovervejes, hvordan de interne konferencer anvendes i kombination med IntraWeb. F.eks. 1) Hvis dagsorden, referater, skemaer, regneark og arbejdstidsrelaterede oversigter normalt vedlægges indlæg som vedhæftede filer, så kan der i stedet linkes fra indlægget til IntraWeb, hvor skemaet så fremvises direkte.

13 13/30 2) Hvis billeder normalt vedlægges mails, så kan de i stedet fremvises direkte på IntraWeb. I disse to tilfælde drager man fordel af historikfunktionen i SkoleKom. 3) Måske skal nogle eksisterende konferencer helt omlægges eller nedlægges. Det kunne f.eks. være daglige eller ugentlige meddelelser fra kontoret eller vikaroversigter med vikarbeskeder. Men institutionen kan naturligvis også blot gå i gang og så lade IntraWeb et udvikle sig i samspil med de eksisterende konferencer. Eksempler på indhold kan ses på Skolekoms test- demoside: Kerneskolen: hvor der kan logges ind med dit normale Skole- Kom brugerid og adgangsord. 2.6 Arbejdsdeling administrator og indholdsleverandør I hvert fald i starten anbefales det, at der aftales en arbejdsdeling mellem administratorer og indholdsleverandører. Denne arbejdsdeling kan ændres, efterhånden som flere af indholdsleverandørerne bliver fortrolige med at lægge navne på dokumenter ind i Home Page-formularen. I det følgende afsnit er udgangspunktet, at administrator har tilrettelagt de sider, som indholdsleverandøren arbejder med. Og at indholdet lægges i de bogstavbenævnte sider. Som indholdsleverandør skal du koncentrere dig om at lægge indhold i Forside, Startside og dokumenterne a i., der findes i hver af de ni mapper.

14 14/30 3 Indhold til IntraWeb Indholdsmappen er underopdelt med ni mapper med navne fra punkt1 punkt9 Der leveres endvidere et dokument benævnt forside. Hver mappe indeholder en startside og ni dokumenter navngivet med bogstaver. Figur 10: Ovenfor vises indholdet af mappen Punkt1 sådan som den ser ud ved leveringen af IntraWeb. Ved at åbne dokumenterne og skrive og/eller indsætte billeder vil de umiddelbart blive fremvist på IntraWeb. Originaldokumenter er beskyttede når Intraweb et leveres. Dermed sikres, at urutinerede indholdsleverandører ikke sletter dem utilsigtet. i Figur 11: På illustrationen ses dokumentet Forside i indholdsmappen, Desuden ses dokumentet startside i menupunkt 9 og indholdssider a- i i menupunkt 9. Det er helt enkelt at lægge indhold: Åbn dokumentet. f. eks. og skriv. Luk det igen og indholdet vises på IntraWeb. Du skal selv sikre dig mod at a-dokumentet slettes. Gør således: Sæt markøren på dokumentet. Tryk én gang med højre musetast. På den fremkomne menu vælges Egenskaber. På den fremkomne side sættes flueben i feltet beskyttet.

15 15/ Alt, der skal vises direkte, skal befinde sig i IntraWeb konferencen Hvis f.eks. skolens kalender, skemaer fra skemalægningsprogrammer eller egne dokumenter skal vises direkte på Intraweb et, skal filerne befinde sig i IntraWeb konferencen. (I eksemplet herunder ses kun kalenderen.) Derfor kan det være praktisk, at administrationsbrugeren meldes ind i skolens interne konferencer, og at skolens kalender trækkes over i konferencen. Indholdsmappen i IntraWeb konferencen kan f. eks. se således ud: Links For fuldstændighedens skyld skal det understreges, at der kan linkes til andet indhold, der ikke er placeret i IntraWebkonferencen. Man kan linke via Home Page formularen og i dokumenterne. Det kan både være konferencer på SkoleKom og links til internettet.

16 16/30 4 Mange måder at levere indhold på I dette kapitel vises, hvordan indhold på forskellige måde kan lægges på Intra- Web. Der anvendes eksempler, men metoden gælder for alle dokumenter. 4.1 Opret egne dokumenter Hvis du ikke ønsker at anvende de bogstavbenævnte dokumenter, kan du oprette og anvende dine egne. Gør således: Stående i f.eks. mappen Punkt 1vælges Meddelelser > Nyt specialdokument > Side på Websted. Der oprettes hermed en ny side i mappen. Den benævnes Side på Websted. Denne side skal omdøbes til et navn, som du vælger. Sæt markøren på Side på Websted og højreklik med musen. Vælg egenskaber. Nedenstående fremkommer. Indsæt det nye dokumentnavn i navnefeltet Det anbefales at indsætte yderligere bemærkninger om indholdet i Emnefeltet. Inden dokumentet kan vises, skal navnet skrives ind i Home Page formularen, så IntraWebfremviseren kan finde det. Fremgangsmåden er beskrevet i kapitel 2.

17 17/30 Figur 12: Indholdsmappens forside og ni punkter med deres viste startsider og ni dokumenter svarer til IntraWebs faneblade, som vises i uddrag herunder. 4.2 Forsiden direkte Skriv direkte i dokumenterne. Stående i indholdsmappen dobbeltklikkes på Forside. (se evt. fig. 12) Skærmbilledet ser således ud. Bemærk, at det ikke er en mail, men et dokument.. Når dokumentet er åbnet, skrives en meddelelse med anvendelse af de typografiske muligheder, der ønskes anvendt. Herefter lukkes Forsiden med Fil>Luk

18 18/30 Der skal ikke gøres andet! På skolens IntraWeb kan det nye indhold ses ved at opdatere web-siden og se, hvad der blev skrevet Kopiere fra tekstbehandler I mange tilfælde vil indholdet til IntraWeb et i forvejen være skrevet i en tekstbehandler som f.eks. Word. Dette indhold kan kopieres og indsættes på Forsiden eller i et af de andre dokumenter. Vær dog opmærksom på, at formaterne skal kontrolleres, fordi ikke al formatering følger med, når der kopieres til IntraWebdokumentet. Der en del andre måder at tilrettelægge indhold på. Disse gennemgås i kapitel 6. Det anbefales at arbejde med en ad gangen efterhånden, som behovet opstår Overføre HTML-filer fra disk til IntraWeb konferencen Skemaer fra skemalægningsprogrammer, eller Wordfiler med skemaer i kan vises på IntraWeb direkte. I eksemplet er HTML-filen dannet af Word, men princippet er det samme for andre filer. Figur 13: Stå i indholdsmappen i et indholdspunkt, f.eks. punkt9, som her

19 19/30 Figur 14: Vælg Fil > Send (som er en beklagelig dårlig oversættelse for at oploade en fil fra din harddisk eller netværk. Det burde have stået overfør ). Figur 15: Dine muligheder er fuldstændigt som når du ellers henter en tekst via din tekstbehandler

20 20/30 Når filen er overført til IntraWebkonferencen Punkt 9, står blot tilbage at fortælle Homepage folderen stien og navnet på gårdvagt2003.htm. Hvordan det gøres fremgår af kapitel Overføre HTML filer med billeder Billeder i en wordfil, der oploades til Intraweb som en HTML fil 1. Udarbejd f.eks. Worddokumentet og indsæt billede som anvist i tekstbehandleren: 2. Gem det som dokumentet som Webside a. Bemærk at der herved oprettes både en kopi af word dokumentet og en mappe med filnavnet tilføjet filer. 3. Både worddokument og den fil skal overføres. Udvælg med CTRL og knappen VÆLG Figur 16: Det er blot Ny legeplads.htm der skal henvises til i Homepage.(Se i kapitel 2, hvordan det gøres.) De tilørende billedfiler findes automatisk Indsætte billeder via kopi og indsæt funktion.

21 21/30 Figur 17: Billeder kan forberedes i tekstbehandleren eller i et billedbehandlingsprogram. Det er muligt at indsætte billeder i dokumenter ved at klippe og klistre, på samme måde som i et dokument i tekstbehandleren. Det er også muligt i et vist omfang at redigere et sådan billede ved sætte markøren på billedet, trykke en gang med højre musetast fås ovenstående redigeringsmuligheder: Størrelse, placering på siden og proportioner kan varieres Indsæt billeder fra fil på harddisk Stå i det dokument, hvor billedet eller grafikken skal indsættes.

22 22/30 Figur 18: Vælg som vist Rediger > Indsæt > Indsæt grafik (Bemærk genvejsanvisningerne) Hvis formatet kan læses af FirstClass fremvises billedet direkte. Hvis grafikken ikke kan læses, f.eks. fordi det er en række billeder i en animation, så vises et symbol som nedenfor. I IntraWeb-fremvisningen vil der være en hund i bevægelse:

23 23/30 5 Andre muligheder for indhold 5.1 Kalenderen på IntraWeb Kalenderen vises på IntraWeb ved at kalendernavnet skrives ind i Home Page formularen på en passende side. Se kapitel Den samme opsætning af et dokument skal bruges igen og igen Alle dokumenter som du ønsker at genbruge som skabeloner kan blive til en skabelon på samme måde som i en tekstbehandler. I eksemplet udarbejdes en skabelon til dagens meddelelser. Opret et nyt dokument efter den tidligere vejledning. Læg de tekster og billeder ind som skal gentages hver gang. F.eks. således: Luk dokumentet

24 24/30 Figur 19: Nu skal dokumentet ændres, så det bliver en skabelon, eller brevpapir, som er betegnelsen er i FirstClass. Højreklik og vælg egenskaber Navnet kan ændres til f.eks. Dagens meddelelse eller andet relevant navn Emnet kan ændres til f.eks. Skabelon. Sæt flueben i Brevpapir i nederste højre hjørne. Afslut ved at trykke OK Nu er din skabelon til dagens meddelelse klar. Når der herefter klikkes på Dagens meddelelse åbnes et nyt dokument, som FirstClass benævner New Document. Det variable indhold skrives i dette nye dokument. Brevpapiret vil fortsat ligge som en skabelon. Inden det nye dokument kan vises på IntraWeb et, skal det omdøbes og kaldes fra Home Page. 5.3 Indlogning til SkoleKoms skrivebord. Fremgangsmåde for WEB indgang I eksemplet oprettes et login til på IntraWebs forside 1) Indholdsmappen åbnes, og markøren sættes på Forside. 2) Forside åbnes med et dobbeltklik 3) Skriv den tekst, som brugeren skal klikke på. F.eks. på et passende sted. Hold denne side åben.

25 25/30 4) Åbn dernæst et browservindue og slå op på 5) Teksten i adressefeltet skal anvendes til at etablere linket. 6) Gå tilbage til forside dokumentet. Afmærk linkteksten med markøren. Højreklik derefter. Disse muligheder fremkommer: 7) Vælg Opret link. Følgende billede fremkommer: Nu kan teksten fra adressefeltet skrives i feltet, der er benævnt URL-adresse. Der kan også anvendes træk og slip metoden. Man skal dog være opmærksom på den ejendommelighed, at der skal slippes under det hvide indskrivningsfelt ved URL-adressen ikke inde i feltet.

26 26/30 Det anbefales at link starter i nye vinduer. 1) Evt. kan feltet: Titel på link udfyldes med det navn, der vælges på linket. Hvis feltet udfyldes, ser brugeren den indtastede tekst, når musen hviler over navnet. Fremgangsmåde for Klient indgang Fremgangsmåde: I URL formularens felt til Url-adresse skrives: Visning af klasse- og lærerskemaer Fremgangsmåde Hvis der skal vises mange skemaer, vil det være mest praktisk at oprette en række links på en side. Den færdige side kan f.eks. se ud således: 1) Forberedelse Det anbefales at oprette et eller flere arkiver i IntraWebkonferencen. Det vil være hensigtsmæssigt af hensyn til orden og overblik. I nedenstående eksempel opereres med en mappe kaldet Administrators Arkiv. En sådan mappe skal man selv oprette, hvis man vil anvende den. De ønskede skemaer er eksporteret som HTML-filer fra skemalægningsprogrammet. Her er det Ariane.

27 27/30 2) Skemaerne er dernæst overført til IntraWeb konferencen i et arkiv, der f.eks. kan være Administrators Arkiv, således: Stå i Administrators arkiv og vælg Overfør Find de ønskede filer. Her findes de i skolens netværksarkiv. Afmærk alle ønskede filer på én gang. Tryk dernæst på Åbn. Alle de valgte skemaer overføres nu og bliver til dokumenter i Administrators arkiv.

28 28/30 2) Links Når der nu skal linkes til skemaerne, sker det med en simpel træk og slip funktion. Der åbnes to vinduer på skærmen. 1) Det dokument på IntraWeb, der skal rummer skemaerne. 2) Det område i Administrators arkiv, hvor skemaerne blev overført til. Det kan f.eks. se således ud:

29 29/30 Med musen trækkes skemaet fra arkivet over i FirstClass dokumentet. Derved oprettes et link. Linket kan finpudses ved at redigere det. Der er to muligheder: 1) Ændre linkets tekst: a. Placér markøren på linket. Dette giver mulighed for at ændre teksten, mens linkadressen fastholdes: i. F.eks. fra til 2) Finjuster linkets virkemåde: 1) Højreklik på kæden Herved fremkommer nedenstående formular 2) Vælg Formater link. 3) Herved fremkommer URL formularen. I Titel på link feltet kan titlen ændres. (og dermed ændres, hvad brugeren ser, når musen hviler på linket). I Vindue, der skal anvendes feltet styres om linket skal vises i det gældende eller i et nyt vindue.

30 30/ Oprettelse af links til Internettet eller til IntraWeb et Fremgangsmåde I afsnit Visning af klasse- og lærerskemaer gennemgås metoden med to vinduer åbent på skærmen og træk af links ind på FirstClass dokumentet. Denne fremgangsmåde kan også anvendes, hvis det skal linkes til web-sider på internettet. Den anvendes ligeledes, hvis man fra et dokument i en konference ønsker at linke til et side på IntraWeb et. Så er det blot Intrawebsiden, der er det andet dokument på skærmen. Der er en række andre muligheder for at arbejde med links. De nævnes blot her. Den fuldstændige vejledning findes i den engelske vejledning under: Hjælp>"Navigation aids Mulighederne er: 1) Der kan linkes til meddelelser eller dokumenter eller grafiske elementer. 2) Der kan endog linkes til bestemte steder i dokumenter, hvor der er indsat en markør. Denne funktion er dog fejlbehæftet med den nuværende Internetserver på SkoleKom. Fejlen forventes rettet, når en ny version af serveren installeres i begyndelsen af maj Brugeren kan selv rette fejlen. Nedenfor forudsættes at vejledningen i Hjælp> Navigation Aids er fulgt. Derved fremkommer et link, som når det afmærkes og der vælges Rediger link, vises således: %23 skal erstattes med # og %20 skal fjernes, hvorefter linket virker efter hensigten.

Brugervejledning SkoleKomNet

Brugervejledning SkoleKomNet Brugervejledning SkoleKomNet Tilrettelæggelse og indhold af SkoleKom Klasse-Web med klient version 7.1 Brugervejledning - SkoleKomNet Tilrettelæggelse og indhold af SkoleKom Klasse-Web med klient version

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Privat-konferencer... 4 2 Oprettelse af hovedkonference... 5 2.1 Fremgangsmåde... 5 2.2 Standardopsætning

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND INDHOLDSFORTEGNELSE Login og ændring af adgangskode 2 Oprettelse/redigering af artikler 3 Indsæt billede i en artikel 7 Sæt et link i en artikel 13

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Jobcenter Vinduet. Version 01.00 Light 2014

Jobcenter Vinduet. Version 01.00 Light 2014 Jobcenter Vinduet Version 01.00 Light 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2014 Jobcenter vinduet Jobcenter vinduet giver mulighed for, at det enkelte jobcenter kan kommunikere direkte til

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter

Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter Dokumenter som alle kan skrive i Udover meddelelser (breve og konferenceindlæg) er det muligt at oprette dokumenter og præsentationer på SkoleKom.

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 3. udgave December 2006. FirstClass version 8.2, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 3. udgave December 2006. FirstClass version 8.2, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 3. udgave December 2006 FirstClass version 8.2, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1 Det

Læs mere

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Skole-konferencer... 5 2 Indledning... 6 3 Oprettelse af hovedkonference... 7 3.1

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Intro Hjemmesidens opbygning 1 Manual til Vandværksløsninger 1. Intro Hjemmesidens opbygning Intro Hjemmesidens opbygning 2 Hjemmesidens opbygning, som brugeren ser den Intro Hjemmesidens opbygning 3 Siden

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk - til efteruddannelsesudvalg November 2005 2 1 Introduktion...5 2 Her finder du adressen på Internettet,

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del II Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Opret en Google konto (punkt 1-4).. 3 Upload filer fra computeren til Google docs

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Pixi vejledning til TeamShare

Pixi vejledning til TeamShare Pixi vejledning til TeamShare TeamShare er et dokument håndteringssystem, der bl.a. sikre at dokumenter bliver journaliseret og kan findes frem. Det er et åbent system. Det betyder, at alle kan se og arbejde

Læs mere

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider. Indholdsfortegnelse Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.... 2 Brugernavn og kodeord.... 2 Selve tekstbehandleren... 3 Indsættelse af billeder... 4 Metadata...

Læs mere

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008 ASB E-mailsignatur I det følgende forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men skal opsættes

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010 Sitecore - basisvejledning Version. September 00 Sådan opretter du en ny artikelside... Sådan omdøber du et artikelnavn så du får vist æ,ø og å... Sådan udgiver (publiserer) du nyt eller redigeret indhold...4

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Avisværkstedet i ElevIntra

Avisværkstedet i ElevIntra Avisværkstedet i ElevIntra Lav et flot online-produkt med eleverne Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Avisværkstedet i ElevIntra hvorfor?...4 Et praktisk eksempel...4 Praktisk forarbejde...4 Eleven...4

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender

Minikursus i Outlook 2010. Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Minikursus i Outlook 2010 Lidt om Navigation i outlook E-mails (Skriv, send, læs, organisér mail m.m.) Kontaktpersoner og grupper Kalender Outlook 2010 Søren E. Larsen, EUC Sjælland. Rev. februar 2013

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Download Her downloader og installer du AO. Værktøj. Dokumentation Beskrivelse af programmets. Om Forklaring på sitets historie og navn.

Download Her downloader og installer du AO. Værktøj. Dokumentation Beskrivelse af programmets. Om Forklaring på sitets historie og navn. AO Værktøj Under arbejdet med at søge efter indførsler i kirkebøger og folketællinger, vil du hurtigt opdage, at der skal hentes mange opslag, før du finder det rigtige, og at det tager lidt tid at hente

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Indhold Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Kontrolpanelet 2 Brugerniveauer 2 Log ud 3 Profil 4 Generel Info (vigtigt) 5 Tilføj nyt indlæg(1) 6 Tilføj nyt indlæg(2) 7 Tilføj nyt

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

Hvad er WebFlex... 1. Login på WebFlex... 2. Velkommen til WebFlex... 2. Mappestruktur... 3. Download af filer... 4-5. Upload af filer...

Hvad er WebFlex... 1. Login på WebFlex... 2. Velkommen til WebFlex... 2. Mappestruktur... 3. Download af filer... 4-5. Upload af filer... QUICK GUIDE Indhold Quick Guide WebFlex Hvad er WebFlex... 1 Login på WebFlex... 2 Velkommen til WebFlex... 2 Mappestruktur... 3 Download af filer... 4-5 Upload af filer... 6 Upload til WebFlex med Uploader-program...

Læs mere

1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk

1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk 1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 1 Om SPUNK konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Fremgangsmåde...

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

Kalender-administration

Kalender-administration Kalender-administration 11. Udgave, maj 2010 UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878550 Om vejledningen... 3 1 Kalendertyper... 4 1.1 Personlig kalender...4 1.2 Gruppekalender...4 1.3

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

GALLERIET Mikro Værkstedet A/S

GALLERIET Mikro Værkstedet A/S Brugervejledning GALLERIET Mikro Værkstedet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SØG I GALLERIET. s. 2 1.1 Fritekstsøgning... s. 3 Bladre. s. 4 Gode råd til fritekstsøgning.... s. 4 Avanceret søgning.. s. 4 Søgning

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Introduktion til billedbehandling med IrfanView

Introduktion til billedbehandling med IrfanView Introduktion til billedbehandling med IrfanView I takt med at digitalkameraer bliver billigere og efterhånden snart er hvermands eje, stiger behovet også for at kunne behandle sine billeder på en nem,

Læs mere

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Opret en excel-fil med analysenr. og navn. Gemt som dataliste_til_pivottabeller Analysenr. skal stå i nr. orden, og cellen skal

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning annonceportalen - Region Syddanmark

Brugervejledning annonceportalen - Region Syddanmark I brugervejledningen vil du lære at indsætte annoncer på jobportalen: http://job.regionsyddanmark.dk Login Åbn Internet Explorer Indsæt adressen: http://annoncer.regionsyddanmark.dk Indtast brugernavn

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Solrød Kommune Guide til Umbraco

Solrød Kommune Guide til Umbraco Solrød Kommune Guide til Umbraco februar 2015 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

Kort brugervejledning til Vindsiden

Kort brugervejledning til Vindsiden Kort brugervejledning til Vindsiden Vejledningen beskriver kun de mest anvendte funktioner, og er meget kortfattet. Vejledningen udvides efterhånden, som der sker ændringer i sidens opbygning og/eller

Læs mere

Vejledning til arbejdet med DN s lokale hjemmesider

Vejledning til arbejdet med DN s lokale hjemmesider Vejledning til arbejdet med DN s lokale hjemmesider Denne manual indeholder en introduktion til arbejdet med DN s hjemmeside. Du kan læse om: 1: Præsentation af DynamicWeb Guide til at logge ind i systemet

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur side 1 af 7 Åbn Word 2003 Skriv derefter teksten - ud i en køre - Kære kolleger Så er det atter tid for madpakker, drikkedunke og lommelærker. Den årlige Firma skovtur går i år til Lunden ved Vejle Lørdag

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013)

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) 2013 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Log ind i RefWorks...

Læs mere

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 SecureAware Quiz Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af quizmodulet i SecureAware.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Opdateret den 13. maj 2014 Indhold Introduktion... 3 Sådan opretter du et nyt dokument via menuen 'AU'... 4 Dialogboksen Dokumentoplysninger... 6 Side1: Dokumentoplysninger...

Læs mere

WordPress 4.2+ Manual

WordPress 4.2+ Manual WordPress.+ Manual Indholdsfortegnelse Introduktion Log ind i din hjemmesides administration Skifte kodeord eller email Administrationen / Kontrolpanelet Dette er dit kontrolpanel. Administrationen sidemenu

Læs mere

Velkommen til dag 9 i IT for let øvede

Velkommen til dag 9 i IT for let øvede Velkommen til dag 9 i IT for let øvede Spørgsmål til dag 10 send venligst ønsker på mail inden torsdag til Peter og Per Gennemgående opgave og Excel v/peter Lidt Internet tips Filer og mapper Øvelse med

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU

Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU Find uddybende vejledninger, support og seneste nyt her: http://portalen.dtu.dk/portalen Portalen Er det fælles intranet for hele DTU Her kan

Læs mere

Brugervejledning til. BBB s hjemmeside. BEMÆRK: Denne vejledning fungerer bedst til Windows. Senest opdateret: 17-09-2010 14:45

Brugervejledning til. BBB s hjemmeside. BEMÆRK: Denne vejledning fungerer bedst til Windows. Senest opdateret: 17-09-2010 14:45 Brugervejledning til BBB s hjemmeside BEMÆRK: Denne vejledning fungerer bedst til Windows. Senest opdateret: 17-09-2010 14:45 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning...

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere