Vejledning og inspiration til materialeudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning og inspiration til materialeudvikling"

Transkript

1 Vejledning og inspiration til materialeudvikling FVU temadagen den 16. april 2015 Indholdsfortegnelse Indledende drøftelse mellem virksomhed og konsulent side 2 Materialeindsamling side 2 Materialeudvikling: FVU læsning, b) FVU matematik c) ordblindeundervisning side 3 Materialesamling I - FVU læsning side 4 Materialesamling II - FVU matematik side 10 Materialesamling III ordblindeundervisning side 12 Bilag 1: noter til oplæg ved Camilla Ek og Mona Møberg Larsen Bilag 2: noter til oplæg ved Susanne Maarbjerg Bilag 3: noter til oplæg ved Anna Elisabeth Lunders (Flise) Bilag 4: link til oplæg ved Signe Skøt og Karina Thomsen Grønnemose Side 1 af 12

2 1. Indledende drøftelse mellem virksomhed og konsulent Volumen Tid og sted Antal kursister pr. hold Niveau (screening, trinplacering, OBU, FVU, læsning og/eller matematik) Spørgeguide til kursisterne bl.a. om arbejdsfunktion Evt. samtykkeerklæring efter aftale Mål/forventninger Trinprøver Effektmåling/evaluering Udarbejdelse af brochure til kursister Aftaler vedr. underviser (introduktion, rundvisning, materialeindsamling, billeder, evt. praktiske forhold vedr. lokaler, pc er, internetadgang, kantineforhold, materialer, evt. praktikophold m.v. Kontaktperson Sygemelding kursister Konsulenten informerer underviseren om ovenstående. Forventningsafstemning mellem virksomhed, konsulent og underviser Forventningsafstemning mellem virksomhed, kursister og underviser 2.Materialeindsamling Materialeindsamling i relation til forventningsafstemningen anvendelse af autentiske materialer for efterfølgende at kunne anvende materialerne funktionelt Eksempler på materialer: Personaleblad Sikkerhedsregler Intern kommunikation Opslagstavler Arbejdsmanualer Billedmateriale (selvindsamlet, materiale fra virksomhed) Firma - hjemmeside Intranet Arbejdsseddel Opslag i værksteder/arbejdspladser Sygeseddel Lønseddel Fejlmelding Vejledning Sikkerhed Side 2 af 12

3 Brugsvejledning Arbejdsinstruktion Ferieseddel Frokoststue/kantine opslag Brev/mails fra firma Rapportering Tage billeder 3.Materialeudvikling a) FVU læsning inkl. FVU læsning på sprogcentrene: (se materialesamling 1 under FVU læsning) Med udgangspunkt i undervisningselementerne (jvf. vejledning for FVU læsning) Brug af skriftsprog i hverdagen Læseforståelse og metakognition Skriftlig fremstilling Orddannelse Ordkendskab Lydfølgeregler Undervisningsmaterialet bearbejdes med afsæt i undervisningselementerne og de trin, der skal undervises i. OBS se Camilla Eks oplæg med eksempler på bearbejdet materiale. b) FVU matematik Trin 1 og 2: Tælle Måle Lokalisere Spille Trin 2 Designe Forklare c) Ordblindeundervisning - skriftsprogligheden (individuelt tilrettelagt) Stavning Læsning Skriftlig fremstilling Kompenserende it Side 3 af 12

4 MATERIALESAMLING I - FVU læsning Læseforståelse og egen formulering til FVU trin 2. (Se også Camilla Eks oplæg) Valgt artikel: Kunsten at arbejde sammen fra Baneavisen. Som udgangspunkt skal relevante områder/ord i teksten markeres. Evt. skal artiklen skrives om. Ordkendskab - ordforråd til ordbank med relevante ord fra teksten. Forforståelse om begrebet samarbejde - hvorfor er samarbejde en kunst? Fremstil en mindmap over samarbejde og kunst Hvordan er lay-out? Hvad siger overskriften? Teksten læses højt - af underviseren eller frivillige blandt kursisterne. Kursisterne får 5-7 forståelsesspørgsmål. Case: Odense Marcipan Målgruppe kursister ansat inden for de seneste 3 måneder, trin1 og 2. Mindmapping: Hvad er vigtigt at vide for en nyansat? Folder: Velkommen til Odense Marcipan A/S Læsestrategi: -Se på tekstens opsætning, hvad betyder fede typer med understregning eller tekst i kursiv? - Hvordan søger man oplysninger i teksten? - Hvad betyder *markeringer/punktopstillinger? - Hvad er vigtigt for dig at vide - udvælg og prioritér 3 overskrifter. (evt. i grupper) - Læs et afsnit ad gangen. Understreg ord, du ikke kender. (Samles på tavlen og undersøges/forklares/synonymer). Lav skema til ordkendskab. Fra virksomhedens hjemmeside: Sådan fik vi marcipanen - Genresnak, hvor kommer teksten fra, hvem har skrevet den, se på teksten, forventninger til indhold. - Fælles gennemlæsning af teksten. - Markér ukendte ord. Samles på tavlen. (Samles på tavlen og undersøges/forklares/synonymer). Lav skema til ordkendskab. - Konkrete spørgsmål til teksten. - Fælles refleksion over teksten (historisk, geografisk m.m.) Side 4 af 12

5 Stavelsesdeling af lydrette ord: - Læreren udarbejder liste over ord fra teksten til træning i stavelsesdeling. Substantiver - Find navneord i teksten. - Find sammensatte navneord i teksten, - med og uden interfiks. Gruppen skriver, hvad der betyder noget for dem, vedrørende samarbejde. Banedanmark undervisningsforløb Materialet som ligger til grund for dette forløb er to udgaver af Baneavisen. Derfor er dette forløb ikke fyldestgørende. Målgruppe: Trin 2 og 3. Vi vælger en artikel, der passer i niveau. Kunsten at arbejde sammen. Læseforståelse: 1) Find navne på personer og samarbejdspartnere i teksten. 2) Hvilken ugedag er der morgensang? 3) Hvad hedder samarbejdskonsulenten? Orddannelse: 1) Find nogle engelske udtryk i teksten 2) Find de danske, der passer til de engelske 3) Find nogle sammensatte ord i teksten Ordkendskab: 1) Skriv et stykke fra teksten i datid 2) Forklar ordene samarbejdsaftaler og hensigtserklæringer 3) Forklar talemåden gå op i en højere enhed Metakognitiv læseforståelse: 1) Arbejde med kursisternes forforståelse af teksten 2) At kursisten bliver bevidst om de mekanismer, der benyttes, når man læser en tekst. Skriveøvelse: Synonymer, antonymer. Skriv en mail til din chef med overskriften Jeg kommer ikke til morgensang i dag Side 5 af 12

6 Autentiske undervisningsmateriale fra virksomheder - Region Hovedstaden Materiale: Trivsel op måling af trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Materiale: Nyhedsbrev fra maj 2014 Holdet består af Trin 2 kursister, der har bestået Trin 1 for en måned siden. Det er et fortsætterhold, der har fået FVU undervisning på Trin 1 i et semester. Det er udlændinge. Diktat: private, faglige, lære. Morfemdeling: Find sammensatte ord: arbejdstid, Mundtligt: Hvad betyder følgende: Jeg er tilfreds med Jeg har mulighed for Jeg har indflydelse på Skriv to sætninger med hvert udsagn: Jeg er tilfreds med Jeg har indflydelse på Jeg har mulighed for Lav dine udsagn om til spørgsmål i 2. person ental. Begynd med Eks.: Er du tilfreds med dine nye sko Læseforståelsesopgaver til Nyhedsbrevet: Ordliste med tekstens centrale ord udarbejdes. Find 5 ord, som du gerne vil have forklaret. Find 5 sammensatte substantiver i teksten. Morfemdelingsopgave: målingen medarbejdere sengefunktionen gennemført osv. Ordkendskab: indflydelse arbejdstid faglighed kvalitet Side 6 af 12

7 klare kriterier Læseforståelsesspørgsmål udarbejdes til Sidste nyt fra rengøringschefen Formuler spørgsmål til følgende svar: Fra den juni, Louise Lindelop Læs nu teksten i klassen og referer mundtligt indholdet undervejs Eksempel på undervisningsmateriale fra Gentofte hospital: Nyhedsbrevet Udvælgelse af relevante tekster: Læs nyhedsbrevet igennem og find tekster, som involverer kursisten direkte. Dvs. tilmelding til personalefesten, indstil en kollega til strategipris, forbered dig til en MUS-samtale, find spændende aktiviteter i sundhedsugen. Kursisterne bruger nyhedsbrevets links til tilmeldinger mm. direkte, så det er rigtige opgaver, der bliver stillet til dem. Vi bruger kursisternes egne tekster til at lave individuelle øvelser, der træner f.eks. ordklasser, stavetræning, morfemfer, tegnsætning. Opgaven kan således bruges på alle 4 trin. Det er vigtigt, at vi som undervisere har ret til at fravælge materiale fra f.eks. et nyhedsbrev, hvis det er dårligt eller forkert formuleret. Undervisningsmateriale skal gerne have en vis standard. Instruktion til afspritning: Ordbank med faglige ord, bøjninger, ordkendskabskort Skriv en sammenhængende tekst 1. Skriv punkterne i en sammenhængende tekst 2. Skriv en mail, hvor du forklarer det Informationssøgning på nettet. F.eks. WHO Personlig hygiejne: Trin 1: Læseforståelse: 1) Hvilke oplagte vaske-hænder-situationer glemmer vi tit? Situation 1,2 og 3 Situation 1,2 og 5 Situation 1 og 2 Forklar følgende ord (brug ordnet.dk): dræn, slimhinde, sonde, region Find 5 navneord i teksten: Stavelsesdel disse ord: Side 7 af 12

8 Situationer Undersøgelser Omgivelser Vigtige Spritte Find 5 sammensatte ord og forklar dem. Lav en ordliste med mindst 5 ting du skal bruge, når du vasker hænder: Sæt ordene i alfabetisk rækkefølge. Lav en vejledning i håndvask. Odense Marcipan Præmis: FVU Trin 2. Tredje mødegang. Tre lektioner. Undervisningen forgår på virksomheden og kursisterne har adgang til ipads. På holdet deltager tosprogede. Tidligere har morfemer/morfemdeling været gennemgået. Vi tager udgangspunkt i pjecen Samvær og samarbejde på Odense Marcipan. Forforståelse til læsning: Der udleveres papir med 20 ord fra pjecen. Kursisterne deler ordene (morfemdeling). Der arbejdes enkeltvis. Resultatet evalueres i plenum både mht. til deling og ordenes betydning. Papiret indeholder også faste udtryk fx gå hånd i hånd, sætte på formel, ve og vel. Udtrykkenes betydning diskuteres parvis. Herefter diskuteres resultatet og den korrekte betydning findes i fælleskab. Kursisterne skriver selv den korrekte betydning ned. Udtryk med modsat betydning findes herefter på nettet ved hjælp af ipad (Sproget.dk fx). Kursisterne skriver selv disse udtryk ned. Side 8 af 12

9 Læseforståelse: Pjecen makkerlæses emnevis. Forståelsen af indholdet diskuteres - først parvis, derefter på klassen. Herefter ser vi på layoutets betydning for forståelsen af teksten (Hvad er vigtigt, hvad betyder billederne mm.). Odense Marcipan: Velkommen til Odense Marcipan - Vi tager alle overskrifterne ud - læs og forstå - Mindmap på ord fra overskrifter for at sætte flere ord på/ udvide ordforråd - Huskesedler med ord fra overskrifter (CL) - Modsætninger/ synonymer - Semantisk netværk - Lære kursisterne at scanne (strategier) - brochuren Andre ideer: - Få kursisten til at tage billeder af deres arbejdsopgaver, opslag, instruktioner Billederne kan danne udgangspunkt for arbejde med ordforråd. Diverse opgaver, som vi plejer at lave: match, cloze - Mundtlighed: Sig det lige igen - få kursister til at optage, hvad en kollega siger - medbring i uv Side 9 af 12

10 MATERIALESAMLING II - FVU matematik Temaer Kantinen - f.eks. statistik Trin 1 og 2 Løn - lønsedler Trin 2 Den elektroniske tidsregistrering - opgør tiden i decimaltal og hvordan opfattes og omregnes disse Trin 1 og 2 Bestillings- og prislister til personalesalg Trin 1 og 2 Sundhed og trivsel - massage Trin 1 og 2 Kvalitet og sikkerhed - brøker og procent - decimal Trin 1 og 2 Geometri - forme til kransekager, rygeskuret, flødebolleopskriften - hvad hedder formerne - tapasstykker, flødeboller, massefylde - Trin 1 (det enkelte plan) Trin 2 Tidsberegning - ordenstal - Trin 1 og 2 2 rigsdaler - Valuta regning - Trin 2 Opskrifter til division og omregning - Trin 1 og 2 Diagrammer - fordeling - Trin 2 Symbolbehandling - Trin 1 og 2 Varedeklarationer faglig læsning - diagrammer - Trin 1 og 2 Gennemsnit Trin 2 Talrækker - Fibonacci - Trin 1 og 2 Mønster - Trin 1 Skøn/tælle - Trin 1 Store tal For virksomheder generelt: 1. Kantinen - Sammenligning af priser vs. madpakken (husk at medbring tilbudsaviser) - Kombinatorik - Division - Budget - Excel - Næringsindhold - diagrammer - Excel 2. Lønudbetaling - Decimaltal - Procent - Multiplikation - Addition - Subtraktion 3. Arbejdstid - Omsætning mellem timer og minutter til decimaltal - Omregning af tid 4. Rygestationen - Geometri - areal, rumfang, gennemsnitlig areal pr. ryger Side 10 af 12

11 - Priser 5. Personalesalg 6. Historien 7. Virksomhedens omsætning 8. Ansatte - alder, køn - Side 11 af 12

12 MATERIALESSAMLING III - Ordblindeundervisning Eksempler på hvad man fx kan bruge virksomhedsmateriale til: Kompenserende IT-undervisning: Hvordan kan man ved hjælp af it læse en tekst som foreligger i papirform? Hvordan genererer man en fagspecifik ordbog til cd-ord? Hvordan bruger man oplæsningsfunktionen i cd-ord, hvis teksten er digitaliseret. Hvordan bruger man en c-pen til at få oplæst enkeltord. Læseforståelse: Arbejde med forforståelse Arbejde med genrekendskab Stille spørgsmål til teksten (lærer til kursister) Stille spørgsmål til teksten (kursister til kursister) Stavning: Find eksempler på ord, som er: Lydrette/ikke-lydrette Find eksempler på ord med vokalforveksling Find morfemer (rod, forstavelser, konkrete bøjningsmorfemer, afledningsmorfemer) Find ord der begynder med konsonantklynger Find ord som kommer fra en given ordklasse Find eksempler på sammensatte ord Kursister finder eksempler på konkrete ord, som I anvender i dagligdagen i virksomheden Arbejd med deres betydning Arbejd med deres stavning Skriv dem i sætninger Indsæt ord fra teksten i et bøjningsskema Skrivning Undersøg hvordan teksten bruger konjunktioner og kohæsive bånd. Kursister skriver spørgsmål til teksten. Side 12 af 12

IT i undervisningen på. FVU-læsning. Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed i FVU

IT i undervisningen på. FVU-læsning. Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed i FVU IT i undervisningen på FVU-læsning Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed i FVU Undervisningsministeriet November 2001 IT i undervisningen på FVU-læsning Gennemgang af udvalgte programmers anvendelighed

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Faglig læsning (47670)

Faglig læsning (47670) Faglig læsning (47670) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller, Råd om Undervisning

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu www.dansk.nu LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER Lærervejledning Sprog i Livet på www.dansk.nu

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Vejledning til brug af Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling

Vejledning til brug af Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Vejledning til brug af Skriv i din hverdag - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Ina Borstrøm og Elisabeth Arnbak februar 2004 Indhold Indledning..s.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsepolitik - Sdr. Felding Skole Indholdsfortegnelse... 2 1: Indledning... 4 A: Skolens værdigrundlag... 4 B: Overordnede succeskriterier... 4 C: Målsætning

Læs mere

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Kvalitativ undersøgelse vedrørende integration af it på gymnasiale uddannelser gennemført af GAD's Research & Reflexions DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag til

Læs mere

HverdagsMatematik 2. Vejledning for lærere og deltagere

HverdagsMatematik 2. Vejledning for lærere og deltagere HverdagsMatematik 2 Vejledning for lærere og deltagere Undervisningsmaterialet består af tre dele: temabog, opslagsbog samt mediebog med tilhørende Internet. Materialet kan målrettes til bestemte deltagergrupper.

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Grundlæggende faglig regning (47668)

Grundlæggende faglig regning (47668) Grundlæggende faglig regning (47668) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller,

Læs mere