Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse"

Transkript

1 NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer de foreslåede justeringer med ny viden og praktiske erfaringer fra erhverv og myndigheder. Vi har siden marts 2012 påpeget, at den nuværende bekendtgørelse indeholder flere knaster, som skal fjernes, for at der kan ske den ønskede udvikling på dambrugsområdet. Derfor glæder det os, at udkastet på flere områder imødekommer vores kritik. Vi påtænker at afholde en temadag i januar, hvor der vil blive lejlighed til at drøfte udkastet i detaljer. Derfor fremhæves her blot de væsentligste ændringer i det nye høringsudkast: Krav om indpumpning af vand på dambrug, som overgår til udlederregulering, ophæves. Alle dambrug får samme frist (2022) til at overgå til udlederregulering. Afgitring bliver en del af miljøgodkendelsen. Krav om impermeabel membran ophæves. Krav til vandindtag til økologiske dambrug lempes. Ny dispensationsbestemmelse til vandindtag for specialproduktioner (æg og yngel). Supplerende statistisk kontrolprogram for opdræt af havbrugsfisk. Krav om foderkvotient ændres til 1,2 for fisk > 1 kg og fjernes for avlsfisk og andre arter. BAT-krav fastsættes som kontinuerte værdier inden for givne intervaller. BAT krav tilpasses specielt ved andre arter end ørred. Du kan læse høringsmaterialet på vores hjemmeside. Fristen for at afgive høringssvar er den 2. marts Du er velkommen til at kontakte direktør Brian Thomsen ( ) for yderligere informationer. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Told på ørreder fra Tyrkiet Side 3 GUDP indkalder ansøgninger Side 4 Nye fødevareprojekter støttes med 97 mio. kr. Side 4 Indberetning af foderforbrug via PULS Basis Side 5 Ny undervisningsbog til akvakulturuddannelsen Side 6 Forslag til vandområdeplaner er sendt i høring Side 6 Økologieksporten fordoblet på fire år Side 7 Produkt med økologisk laks hædret med Børsens Smagsprisen 2014 Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Ivan Bundgård Sørensen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Graver Lorem est del monte virt del monte est Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger VAR 2014 ET GODT POLITISK ÅR FOR AKVAKULTUREN I DANMARK? Med en stort anlagt akvakultur vækstoffensiv i form af udkastet til en fremtidig akvakulturstrategi præsenteret i juni 2014, skabte SR regeringen store forventninger. Regeringens målsætning var en vækst på 50% i produktionsvolumen frem til 2020, dvs. fra 40000t til 60000t årligt. Meget smukke og vellydende væksterklæringer for vort erhverv, men som oftest set før varm luft! For hvad er realiteterne her ved udgangen af 2014? Regeringen gav i slutningen af året 20 mio kr til frivillig lukning af dambrug i forbindelse med fjernelse af spærringer (prisværdigt), men samtidig konfiskeredes permanent de tilknyttede foderkvoter svarende til en reduktion af produktionen svarende til 1500t årligt. En virkelig god begyndelse for vækst i 2015 og fremover! Endelave Havbrug fik den 23. december den endelige afgørelse fra Miljøankenævnet, og den betød ophævelse af Miljøstyrelsens miljøtilladelse og dermed drift af havbruget. Hermed er vækst i dansk havbrug via kompensationsopdræt blevet en fjern mulighed, hvilket var en af hovedhjørnestenene i regeringens vækst indenfor havbrug. Procesforløbet i ankenævnet har været en meget særpræget oplevelse at følge, og vil uden tvivl give anledning til debat og kritik. Så SR-regeringens vækstambitioner må vi desværre konstatere er dels skudt i sænk af dens egne ministre og dels skudt i sænk af et mildt sagt ejendommeligt ankesystem. Så hvordan SR-regeringen vil omdefinere sine akvakultur vækstmål frem til 2020, når den endelige vækststrategi en gang foreligger i 2015, bliver interessant at følge. Måske bliver negativ vækst som det ser ud til nu, defineret som noget positivt. For ordet vækst vil jo fortsat kunne bruges. Men hvordan forklarer regeringen så det tab af arbejdspladser i landets yderområder og eksport, som den negative vækst vil medføre? Afslutningsvis kan jeg konstatere, at bliver 2015 præget af lige så varmluft lignende vækstambitioner som i 2014, så ser det ikke godt ud i den virkelige verden for vort erhvervs produktion. Også selvom vi fik et plaster på såret i form af EU investeringsstøtte på 149 mio til med Told på ørreder fra Tyrkiet Som anført i det seneste Nyhedsbrev, så indførte EU Kommissionen med virkning fra den 6. november en midlertidig udligningstold på import af regnbueørreder fra Tyrkiet. Baggrunden er den klage, som vi i januar måned 2014 indgav til EU kommissionen på vegne af dambrugere i hele EU. Tolden gælder i første omgang på en periode på fire måneder. EU Kommissionen har den 18. december afsluttet deres undersøgelser i form at et såkaldt definitive disclosure. Vi er glade for at kunne meddele, at EU Kommissionen fastholder de tidligere konklusioner. Tyrkerne har bl.a. indstillet, at tolden bliver erstattet med minimumspriser. Vi har argumenteret imod en sådan ordning, og EU Kommissionen har nu afvist det tyrkiske forslag. Vi forventer nu, at Det Europæiske Råd indfører endelig udligningstold i starten af Du er velkommen til at kontakte direktør Brian Thomsen ( ), hvis du har yderligere spørgsmål til sagen. MSD Animal Health tidligere Intervet/Schering-Plough leverer produkter og viden til den danske akvakultur Lautrupbjerg Ballerup Tlf Fax Som svar på mit eget spørgsmål i overskriften må svaret desværre blive et klart nej! Ivan Bundgård Sørensen x 136 med vand og fisk.indd :00

3 GUDP indkalder ansøgninger Du kan finde den nye strategi og læse hele indkaldelsen på vores hjemmeside, men vi henviser også til GUDPs hjemmeside (www.gudp.dk) for yderligere informationer. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) indkalder nu ansøgninger om tilskud til projekter, der udvikler og/eller demonstrerer forretningsorienteret nytænkning i fødevareerhvervet. Du er velkommen til at kontakte sekretariatet eller direktør Brian Thomsen ( ), hvis du har et projektforslag, som du tænker, kan/bør have vores interesse. Ansøgningsfristen er tirsdag den 3. marts 2015 kl , og tilsagn/afslag forventes meddelt senest den 18. juni GUDP har vedtaget en ny strategi, og derfor er der flere ting, som er ændret i forhold til de tidligere ansøgningsrunder. I den nye strategi er der fokus på bæredygtig ressourceeffektivitet, dyrevelfærd, human sundhed og fødevaresikkerhed. Der vil være to ansøgningsrunder i 2015, og i denne første runde er afsat en ramme på 100 mio. kr. Indkaldelsen dækker både ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter. Den enkelte ansøgning kan opnå et samlet tilskud på 0,25-2,0 mio. kr. (små projekter og netværk), mens større projekter kan få et samlet tilskud på 2-15 mio. kr. Som udgangspunkt er 90 % af rammen reserveret til store projekter, 5 % til små projekter og 5 % til netværk. Alle former for transport af fiskeaffald BJARNEs FISKETRANSPORT Dalsvinget 8 s Grindsted s Tlf eller Lavenergi propelpumper med stor kapacitet Søger du efter Den laveste el-regning? De laveste vedligeholdelsesomkostninger? Den længste levetid? Kontakt Lykkegaard A/S LMPump SALT Horizontal in-line Specialister i lavenergi propelpumper Produktion af propelpumper i HDPE til saltvand Eget testcenter LMPump testcenter World Leaders in Propeller Pumps LMPump FRESH Vertical Standard Lykkegaard A/S Nyborgvej 35 DK 5863 Ferritslev Fyn

4 Nye fødevareprojekter støttes med 97 mio. kr. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har i december måned uddelt 97 mio. kr. til 18 nye projekter. GUDP modtog 57 ansøgninger. Det er særligt industrifiskeriet, der bruges til fx fiskemel, som er steget, mens konsumfiskeriet er faldende. Konsumfiskeriet er dog samlet set mere værd end industrifiskeriet. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Du kan se listen over de 18 projekter på Eksport Eksporten er de første 9 måneder af 2014 faldet med 14 mio. kr. (-2 %). For ørreder steg eksporten med 6 % til 540 mio. kr. Den samlede afsætning i tons er uændret, men den gennemsnitlige pris steg med 6 % (+1,8 kr. per kg). Eksporten af frossen ørred faldt med ca. 350 tons (- 7 %), mens eksporten af levende ørreder steg med ca. 450 tons (12 %). Priserne steg for alle kategorier, undtagen levende (uændret). Frossen og røget filet tegnede sig for de største prisstigninger på hhv. 18 % (3,7 kr. per kg) og 5 % (1,9 kr. per kg). Værdien af eksporten af rogn faldt med 50 % (- 35 mio. kr.). kr. Det skyldes både lavere afsætning (- 10 %) og lavere priser (- 44 %). Værdien af eksporten af ål faldt med 18 % (- 11 mio. kr.). Afsætningen steg med 11 % (70 tons), men den gennemsnitlige pris faldt med hele 26 % (-24,5 kr. per kg). Indberetning af foderforbrug via PULS Basis Danmarks Miljøportal oplyser, at dambrugerne fra den 18. december 2014 kan indberette foderforbrug til kommunen via punktkildesystemet PULS Basis. Systemet, der erstatter tidligere års papirblanketter, er udviklet i samarbejde mellem kommunerne, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Der er udarbejdet en videovejledning til brug for årsindberetninger. Du finder vejledningen under punktet Akvakultur på: overfladevand/sider/default.aspx Fiskeeksporten sætter ny rekord Værdien af den danske eksport af fisk og fiskeprodukter steg i 2013 til 21,5 mia. kr. Det er en stigning på ca. 1,7 mia. kr. i forhold til sidste år, hvor eksporten også satte rekord i forhold til tidligere år. Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Q1 2009: Index = LT Denmark Superprime Peru Fish oil Soya HP Non-GMO Rapeseed oil B-Wheat Holtermann Index (priser omregnet i EUR) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Disclaimer Råvareprisindex Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser og vil derfor altid kun være vejledende. Der anvendes kun NON-GMO råvarer til råvareprisindexet. Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele også kan spille en rolle i indexet. Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta. Man skal være opmærksom på at det fysiske marked på råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og omvendt Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor forskellige råvarer til fiskefoder industrien. Med venlig hilsen Fiskefoderproducenterne i Danmark 4

5 Ny undervisningsbog til akvakulturuddannelsen Der er nu udgivet en helt ny undervisningsbog til brug for akvakulturuddannelsen. Bogen er lavet i samarbejde med en række universiteter og Landbrugsforlaget. MMS-Akva ASC certificering? Den adskiller sig fra andre lærebøger ved kun at foreligge i elektronisk format som en e-bog. Til gengæld kan den læses på alle elektroniske platforme være sig PC/Mac, Ipad/ Iphone, android tablets og smartphones. Vi gør dig klar til certificering. Nemt & Nyttigt. Mere end 30 års akvakulturerfaring. Der er flere årsager til, at vi har valgt at satse udelukkende på e-bogs formatet, men det er primært for at sikre, at vi nemt kan opdatere materialet. Det er som nævnt den første af sin art, og der er al mulig grund til at forvente, at den vil blive udsat for hyppige og måske omfattende ændringer. Kontakt os på tlf eller via Du finder den nye bog på vores hjemmeside, hvor du også finder en vejledning til, hvordan du kan læse den på de forskellige platforme. KONSULENTERNE I KOSTALDEN Holtumvej Herning NY N V IO ERS ØRRED FODER Winter Edition III Vandtemperaturen påvirker hastighed og effektivitet af fiskens metabolisme. I perioder med meget koldt vand reduceres appetitten og effektiviteten af fordøjelsessystemet. ALLER AQUA har yderligere optimeret vinterudgaven af ALLER GOLD og ALLER PLATINUM: NYHED: Øget tarm epitel ved tilsætning af naturligt additiv forbedrer fordøjeligheden Øget effektivitet af proteinfordøjelse ved tilsætning af peptider Forbedret fordøjelse af fedt for mere effektiv energiforsyning Attraktiv smag stimulerer appetit og foderoptagelse Foder som tilpasses årstidernes temperaturforskelle i et fiskeopdræt, skaber stort potentiale for fiskens vækst og vitalitet. - Let s grow together! Aller Aqua A/S Allervej Christiansfeld T F

6 Forslag til vandområdeplaner er sendt i høring De statslige vandområdeplaner for planperioden og udkast til bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer er nu sendt i seks måneders høring fra den 22. december 2014 til den 23. juni Vandområdeplanerne, som før hed vandplaner, består af fire planer, der beskriver indsatserne for vandmiljøet Der skal bruges i alt ca. 4,6 milliarder kroner på et bedre vandmiljø. Kvælstofbelastningen af kystvande og fjorde skal reduceres med ca tons kvælstof. Det skal primært ske ved etablering af nye vådområder samt udtagning af landbrugsjord. Derudover skal kvælstofbelastningen nedbringes gennem forbud mod at gøde 3-områder og via opkøb af ældre dambrug (!). Der vil blive genskabt et stenrev i Limfjorden, som skal mindske kvælstofpåvirkningen. Politisk beslutning om håndtering af det resterende indsatsbehov i forhold til kvælstof vil ske i 2015, og vil ske i sammenhæng med, at der udvikles en model til at målrette kvælstofreguleringen. Op til 20 søer bliver restaureret eller genoprettet, og tilførslen af fosfor nedbringes gennem nye fosforvådområder og fortsat opkøb af ældre dambrug (!). Der skal ske forbedring af de fysiske forhold i km vandløb, fjernelse af ca. 220 spærringer ved fx dambrug og ca. 40 nye okkerbassiner. Endelig skal der gennemføres spildevandsindsatser for hustande i landområder, 360 overløbsanlæg skal udbygges, og 14 forældede renseanlæg skal renoveres. Du kan se det samlede og meget omfattende høringsmateriale på Naturstyrelsens hjemmeside. Spørgsmål til sagen kan rettes til chefkonsulent Lisbeth J. Plesner ( ). Spis fisk det er sundt Det norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet har opdateret det norske helhedssyn på fisk. Baggrunden er bl.a., at der er kommet ny viden om indholdet af næringsstoffer og fremmedstoffer i fisk og, at andelen af vegetabilske ingredienser i fiskefoder er steget. Resultaterne er udgivet i en ny rapport Benefit-risk assessment of fish and fish products in the Norwegian diet -an update, som blev udgivet i december måned. Rapporten består af tre dele, som beskriver hhv. fordele, risici og en samlet vægtning af fordele og risici. Ifølge rapporten udgør indholdet af EPA, DPA og DHA i norske opdrætslaks i dag ca. 50 % af indholdet i 2006, mens indholdet af D-vitamin er nogenlunde uændret. Indholdet af n-6 fedtsyrer er ca. 4 gange højere end i VKM gør gældende, at fisk er hovedkilde til EPA/DPA/DHA, og at fisk ikke er vigtigt kilde for fx n-6 fedtsyrer. De konkluderer (på basis af tal for det norske forbrug), at bidraget af EPA/DHA fra fisk er i tråd med anbefalede europæiske mængder, at fisk bidrager med ca. 20 % af de norske anbefalinger for indtag af D-vitamin for voksne, og at indtag af fisk kun i mindre grad bidrager til indtag af selen og jod. VKM konkluderer endvidere, at koncentrationerne af dioxiner/dioxinlignende PCB og kviksølv i opdrætslaks er reduceret til hhv. 30 og 50 % af niveauet i For fisk om helhed konkluderer VKM, at indtag af dioxiner/dioxinlignende PCB fra fisk udgør en ubetydelig risiko. VKM konkluderer samlet set, at indtag af opdrætsfisk ikke giver anledning til bekymringer i forhold til indholdet af miljøgifte. Den samlede konklusion er, at fordelene ved at spise fisk klart opvejer den ubetydelige risiko, som udgøres af det nuværende indhold af fremmedstoffer. Spis fisk det er sundt. Økologieksporten fordoblet på fire år Der blev eksporteret økologi for mia. kr. 2013, viser udenrigstallene fra Danmarks Statistik. Det er en fordobling siden 2009 og en stigning på 31 pct. siden 2012, og det tegner et billede af, at dansk økologi er brudt igennem i udlandet, mener økologichefen i Landbrug & Fødevarer. Eksporten af danske økologiske produkter er i rivende udvikling, det viser tallene fra Danmarks Statistik der udkom i starten af december. Siden sidste år er eksporten steget med 31 pct., og det er især dansk økologisk mejeriprodukter og kød, som udlandet er ude efter. -Den danske eksport af økologiske produkter er fordoblet på fire år fra 742 mio. kroner i 2009 til1.533 mia. kr. i Det er en rigtig god nyhed for alle danske økologer, og det viser, at vores hårde arbejde med at komme mere ind på det internationale marked er begyndt at bære frugt. Vi har i Landbrug & Fødevarer et mål om at eksporten skal stige med 10 pct. om året, og det har vi mere end nået i år, siger økologichef i Landbrug & Fødevarer, Kirsten Lund Jensen. 6

7 Det er økologisk kød og mejeriprodukter, der driver størstedelen af eksporten. I 2013 eksporterede Danmark økologisk kød for 172 mio. kr., mejeriprodukter for 850 mio. kr. hvilket er en stigning på 56 pct. fra året før. Produkt med økologisk laks hædret med Børsens Smagsprisen almindelige supermarkedsvarer har modtaget Børsen Smagsprisen 2014 for deres gode smagskvalitet. Seks af de 13 priser gik til økologiske produkter. Et af disse produkter var økologisk laks fra Levevis! Dommerpanelet bestod af Søren Gericke, Francis Cardenau (Le Sommelier), Jeppe Foldager (Alberto K), Rasmus Grønbech (Grønbech& Churchill), Per Thøstesen (Bistro Boheme) og Mikkel Maarbjerg. Læs mere om prisuddelingen her: dk/aktuelt/nyheder/2014/2014/dec/seks-oeko-produkterhaedret-med-smagspris.aspx Husk den årlige indberetning til NaturErhvervstyrelsen Det er igen tid til den årlige akvakulturindberetning, for alle som ejer eller driver et akvakulturanlæg. Indberetning foretages på virk.dk, og fristen for rettidig indberetning er den 1. marts. Det er vigtigt at du indberetter korrekt og til tiden. Oplysningerne bruges til beregning af restkoncentrationsafgift og til de officielle statistikker for erhvervet, bl.a. NaturErhvervstyrelsens akvakulturstatistik: akvakulturstatistik/#c9707 og Danmarks Statistiks regnskabsstatistik for akvakultur: Statistik/Publikationer/VisPub.aspx?cid= Danmark er desuden forpligtet til at fremsende akvakulturstatistik til EU og OECD. Der er sket en enkelt ændring i forhold til sidste års indberetning. Yngel og ungfisk skal nu både indberettes i kilo og i styk og ikke kun styk som tidligere. Yngel og ungfisk omfatter fisk, der anvendes til videre opdræt eller udsætning i frivand. På naturerhverv.dk/akva kan du læse meget mere om, hvad indberetningen skal indeholde, og hvordan du indberetter EFICO Enviro 920 VI GØR LIDT EKSTRA FOR APPETITTEN Foto: Aker BioMarine Denne vinter får EFICO Enviro 920 et ekstra tilskud af vitaminer og et unikt krillmel fra det antarktiske ishav, der sammenlignet med standardprodukter har en forbedret næringsprofil. Med EFICO Enviro 920 hjælper vi dine fisk med at få fuldt udbytte af vækstpotentialet. Bæredygtigt høstet højkvalitets krillmel bidrager til øget appetit. Krillmelet er forarbejdet direkte på trawleren for at bevare næringsværdien. Ekstra indhold af C og E vitaminer giver en øget stimulering af immunsystemet. Forbedret fedtfordøjelighed med et skræddersyet oliemiks med et lavt smeltepunkt gør foderet ideelt til fodring i de kolde måneder. Bedste totaløkonomiske performance ved lave temperaturer. 7

8 8

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

Kopierer den naturlige livscyklus

Kopierer den naturlige livscyklus Dansk akvakultur maj 2011 havbrug DØREN TIL VERDENS SPISEKAMMER! Kopierer den naturlige livscyklus At opdrætte ørreder kræver stor indsigt i livsvilkårene for fisk. Miljøet trives med havbrug Havbrug døren

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III Afrapportering fra kommissorium for fosforafgift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Forord Denne afrapportering er en del af VMP

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske

Læs mere

Fire søer skal dele en stor farehytte i projektet Mer Frigris. Forsøgshytten blev i sidste uge samlet på Torben Langers mark vest for Holstebro.

Fire søer skal dele en stor farehytte i projektet Mer Frigris. Forsøgshytten blev i sidste uge samlet på Torben Langers mark vest for Holstebro. Hvem skal nu betale? Søer flytter sammen Stor rift om støttekroner Økologisk Landsforening vil flytte penge fra generel fødevareforskning over til økologi det vil økologerne i Landbrug & Fødevarer ikke

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Coop booster økologien

Coop booster økologien 120 mio. kr. til mere økologi Tag de 500 kroner Bedste år for Hanegal Regeringen har sammen med Enhedslisten og SF indgået være tjent med at holde sig under 60 kg udnyttet N og indkassere ekstra 500 kr./ha

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Baggrund for projektet Projektet blev i foråret 2010 støttet af Bornholms Vækstforum og LAG Bornholm. Projektet har til huse

Læs mere