Renovering i og under ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering i og under ejendomme"

Transkript

1 Renovering i og under ejendomme

2 Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under ejendomme. Alt fra ventilationskanaler over faldstammer til brønde og ledninger i jord kan renoveres. Aarsleff Rørteknik er en del af Per Aarsleff A/S, som har specialiseret sig i fornyelse af rørledninger. Derudover arbejder Per Aarsleff A/S med funderings-, anlægs- og infrastrukturprojekter i Danmark og resten af verden. Vi beskæftiger i alt ca medarbejdere. Forebyggelse og løbende vedligehold af rør og kanaler i og under ejendomme er afgørende for at undgå skader. Men er skaden sket, skal der handles hurtigt. Uanset om altanafløbet er utæt, faldstammerne stopper til eller der er hul i kloakken, kan vi renovere i eksisterende rør og kanaler. Aarsleff Rørteknik har mere end 25 års erfaring med strømpeforing, som sikrer en ukompliceret og hurtig renovering med minimale gener for ejendommens brugere, beboere og omgivelser. Hvordan gør vi? Selve renoveringen foregår ved, at en polyesterstrømpe imprægneres med kunstharpiks. Den imprægnerede strømpe indføres i det defekte rør eller kanal. Efter indføringen tilføres varme og strømpen udhærdes. Den ligger herefter som en slidstærk plastforing i det gamle rør eller kanal. Hverken retningsændringer, forskydninger eller dimensionsskift er en hindring for strømpeforingen, som kan krænge igennem de fleste bøjninger i rør og kanaler i alle dimensioner. Strømpen kan også indføres, selv om røret eller kanalen er helt eller delvist beskadiget. Vi er med hele vejen Inden en renovering indledes, sammenholder vi virkeligheden med eksisterende tegninger over ledningsnettet og en gennemført TV-inspektion. Resultatet af denne gennemgang afgør, hvor meget vi skal foretage os, inden selve renoveringen påbegyndes. På baggrund heraf kan der opstilles en renoveringsplan. Er det for eksempel nødvendigt at fjerne rødder eller aflejringer i en kloakledning, før vi kan gå i gang? Er alle registrerede stikafgreninger i brug? Eller er der huller i ledningerne? Disse spørgsmål besvares, før projektet igangsættes. Projektet gennemføres som planlagt, da den grundige forberedelse sikrer, at alle uklarheder er ryddet af vejen, og alle forhindringer er lokaliseret på forhånd. Vores arbejde er først afsluttet, når dokumentation for renoveringen er afleveret i form af en TV-rapport og opdaterede tegninger. På de følgende sider fortæller vi om vores tilgang til renoveringsprojekter og forklarer detaljeret om de områder, hvor metoderne kan anvendes. 2 Renovering med en strømpeforing udføres i de eksisterende rør eller kanaler. Strømpen ligger herefter som en plastforing i det gamle rør.

3 Skorstene Skorstene der skal anvendes til ventilation kan strømpefores. Læs mere på side 6 Regnvandsfaldstammer Fugtskjolder på loft, vægge eller facader. Læs mere på side 6 Ventilationskanaler Utætheder kan forårsage lugtgener eller dårligt indeklima. Læs mere side 6 Køkkenfaldstammer Synlige rustpletter på rørene, lugtgener eller tilstopninger. Læs mere på side 7 Toiletfaldstammer Lugtgener, tæringer eller synlige rustpletter på rørene. Læs mere på side 7 Afløbsledninger Hul på ledningen, rottehuller, tilstopning eller indtrængende rødder. Læs mere på side 8 TV-inspektion Overblik er nøglen til den nødvendige renovering. Læs mere på side 4 3

4 Renovering med hensyn TV-inspektion Uanset om en renovering foregår i selve ejendommen eller i jorden under, udføres den hurtigt og nemt med minimale gener for beboere og omgivelser. Når renoveringen foregår i eksisterende rør eller kanaler, er det normalt ikke nødvendigt at grave op under ejendommen eller nedbryde vægge. Det betyder, at vi hurtigt og effektivt kan gennemføre en renovering, der generer mindst muligt. Renoveringen udføres efter en fast tilrettelagt tidsplan, der sikrer, at alle faser i renoveringen gennemføres inden for den aftalte tidsramme. Inden en renovering gennemfører vi en TV-inspektion i de renoveringsmodne rør og kanaler i og under ejendommen. Det giver et samlet overblik over tilstanden i de berørte rør eller kanaler og danner grundlag for en vurdering af projektets størrelse, samt en forklaring på eventuelle driftsproblemer. TV-inspektion og øvrige forundersøgelser er nøglen til, at vi kan tage højde for alle forhindringer og gennemføre renoveringen til den aftalte tid og pris. Før og under en renovering sørger Aarsleff Rørteknik for, at beboere og brugere bliver informeret om arbejdets forløb og eventuelle gener. Når alle kender formål, omfang og varighed er mange spørgsmål allerede besvaret. Det kommer eventuelle klager over støj og besvær i forkøbet. 4 Under selve renoveringen står medarbejderne til rådighed for besvarelse af spørgsmål fra beboere.

5 Dokumenteret kvalitet giver sikkerhed Budgetter uden overraskelser Gennem mere end 25 år har vi renoveret det offentlige ledningssystem og gennemført renoveringer i og under ejendomme i Danmark. Vores kvalitet er dokumenteret gennem omfattende tests udført på eget laboratorium og på godkendte eksterne laboratorier. I samarbejde med Teknologisk Institut og Århus Kommune har vi testet den forventede levetid for en strømpeforing. Mere end timers tests dokumenterer en forventet levetid på minimum 100 år. En renovering løser altså både problemer her og nu og langt ud i fremtiden. Aarsleff Rørteknik er medlem af Kontrolordningen for ledningsrenovering. Denne ordning er med til at sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med den gældende deklaration for den pågældende renoveringsmetode samt opfylder Kontrolordningens krav til proceskontrol, kvalitetssikring og dokumentation. Alle projekter afsluttes med dokumentation i form af en TV-inspektion, der er underlagt Danske TV-Inspektionsfirmaers Kontrolordning. Opgravning og nedbrydning er ikke altid nødvendigt, når der skal renoveres. En strømpeforing i eksisterende rør og kanaler sparer tid og omkostninger, fordi vi kun foretager få indgreb på eksisterende installationer. Udarbejdelsen af budgetter og prioriteringen af midlerne til en renovering sker i tæt dialog med vores kunder. Det optimerer økonomien og sikrer fuld gennemskuelighed, fordi priserne for de forskellige dele i en renoveringsopgave er kendt på forhånd. Samtidig kender vi alle faktorer på forhånd. Det giver sikkerhed for at budgettet overholdes, og risikoen for ekstraregninger minimeres. 5

6 Renovering i ejendommen Skorstene I mange ejendomme er der skorstene, som ikke bruges længere. De kan anvendes til ventilation, og tætheden kan sikres med en strømpeforing. Strømpen indføres i skorstenen fra top eller bund. Derefter udhærdes den og lægger sig tæt til siderne i skorstenen. Både i top og bund sikrer specielle overgangsstykker, at renoveringen bliver helt tæt, og at der kan tilsluttes eksisterende installationer. Strømpen fremstilles specielt til den enkelte skorsten og imprægneres med harpiks. Typen af harpiks er valgt ud fra krav til brandhæmmende egenskaber og miljømæssige hensyn. Uanset om tværsnittet i skorstenen er kvadratisk eller rektangulært, kan strømpeforing benyttes. Samtidig har det ingen betydning, om skorstenen skifter dimension mellem top og bund. Strømpen kan syes sammen i forskellige dimensioner og kan indføres i én arbejdsgang. En strømpeforet skorsten som benyttes til ventilation har en glat og rengøringsvenlig overflade. Regnvandsfaldstammer Utætte regnvandsfaldstammer kan give fugt i væggen. Samtidig kan facader beskadiges af frostsprængninger som følge af utætte faldstammer. Utætheder kan bl.a. opstå i samlinger. I stedet for at udskifte faldstammerne, som ofte er bygget ind i vægge og bærende konstruktioner, kan en strømpeforing løse problemet. Strømpen indføres enten fra taget eller kælderen gennem de eksisterende faldstammer. Efter indføringen genåbnes eventuelle stik. En strømpeforing er nænsom ved ejendommen, og faldstammer placeret uden på facader kan også renoveres på denne måde. Det kan være aktuelt, hvis ejendomme har et særligt arkitektonisk udtryk eller er fredet, og man derfor ikke har mulighed for at ændre i eksisterende konstruktioner. Ventilationskanaler I køkken eller bad er der ofte naturlige ventilationskanaler, som er indstøbt i væggene. De er typisk af eternitrør, og har en række samlinger. Selve rørene kan blive porøse, og samlingerne kan blive utætte. En hel opgang kan få problemer med lugtgener og dårligt indeklima, hvis en samling er utæt i bare én lejlighed. Problemet kan løses ved at strømpefore de eksisterende ventilationskanaler. Det sikrer en helt tæt kanal. 6

7 Køkkenfaldstammer Renovering af køkkenfaldstammer med strømpeforing kan foretages i den gamle faldstamme uden nedbrydning af vægge, fjernelse af køkkenskabe eller omlægning af eksisterende installationer. Stort set alle typer af faldstammer i køkkenet kan renoveres med strømpeforing, og i samme forbindelse udføres fornyelse af afgreningen og udskiftning af vandlåse. Toiletfaldstammer Renoveringen af faldstammer fra toilet kan ligeledes udføres ved strømpeforing. Ofte udføres renoveringen med begrænsede indgreb i de eksisterende installationer. Inden en renovering sættes i gang er det nødvendigt med en nøje gennemgang af de eksisterende forhold bl.a. med hensyn til eventuelle afgreninger i etageadskillelser. Renoveringen medfører begrænsede omkostninger. Renovering med strømpeforing giver minimale følgeomkostninger. 7

8 Renovering under ejendommen Afløbsledninger Et afløbssystem består af hoved- og stikledninger. Velfungerende afløbsledninger er afgørende for, at der ikke opstår problemer i og udenfor ejendommen. De skal være helt tætte og fri for aflejringer for at undgå rødder, forstoppelser, fejl og rotteplager i ledningen. Uanset om der skal forebygges, eller akutte skader skal udbedres, kan en strømperenovering løse opgaven. Selve renoveringen foregår ved, at en polyesterstrømpe imprægneres med kunstharpiks. Den imprægnerede strømpe indføres i det defekte rør. Efter indføring tilføres varme og strømpen udhærdes. Den ligger herefter som en slidstærk plastforing i det gamle rør. I forbindelse med forundersøgelser kontrolleres alle stik for at finde ud af om de er i brug eller ude af drift ( døde ). Alle stik indmåles nøjagtigt hvorved vi sikrer at kun ibrugværende stik genåbnes. Døde stik genåbnes ikke og er dermed effektivt afproppet. Men det kræver overblik over tilstanden i ledningerne under ejendommen. En TV-inspektion viser, om alt er, som det skal være, eller om der er behov for renovering. Er der skader på en ledning, identificerer inspektionen typen af skader. På den baggrund kommer vi med forslag til renovering og kan prioritere og budgettere meget præcist. Det er afgørende med et samlet overblik inden projektet påbegyndes. Mere end 25 års erfaring giver os god baggrund for at planlægge og udføre renovering af afløbsledninger. Brønde er ligeledes en del af afløbssystemet. Hvis de skal renoveres, kan vi også inkludere dem i en samlet vurdering. 8

9 9

10 10 Traditionel renovering

11 Renovering uden besvær Renovering af rør og kanaler i og under ejendomme med en strømpeforing giver en række fordele. Strømpeforing sparer tid, besvær og penge. Hvis de samme renoveringsopgaver skal løses på traditionel vis med opgravning af befæstede arealer eller nedbrydning af vægge, kræver det væsentligt flere ressourcer både tidsmæssigt og økonomisk. Vi sørger altid for, at beboerne ved, hvad projektet indebærer. Alle spørgsmål vedrørende adgang til lejemål bliver besvaret i det informationsmateriale, vi sender rundt til beboerne. Vi sørger naturligvis også for afspærring og synlig skiltning af arbejdsområdet. Traditionelt tænker mange på opgravning og nedbrydning af vægge, når der skal renoveres. Men det er ikke nødvendigt. Med en strømpeforing og den rette planlægning er der tid og penge at spare uanset renoveringens omfang. 11

12 Per Aarsleff A/S Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Tel: Fax: Kontor Øst Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Tel: Fax: Kragelund Kommunikation A/S aparte A/S

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere