1 INFORMATION AFTALEN DIN KONTO HANDELSGRUNDLAG VORES GEBYRER DINE PENGE ELEKTRONISKE TJENESTER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER..."

Transkript

1 KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION AFTALEN DIN KONTO HANDELSGRUNDLAG VORES GEBYRER DINE PENGE ELEKTRONISKE TJENESTER TELEFONHANDEL HANDEL MARKEDSFORSTYRRELSER POLITIK FOR ULOVLIG VÆRDIPAPIRHANDEL ORDRER MARGIN MODREGNINGSPOSITIONER OPTIONER VIRKSOMHEDENS HANDLINGER, UDBYTTE OG ANDRE SITUATIONER MARKEDSMISBRUG FORCE MAJEURE-HÆNDELSER FORESPØRGSLER, KLAGER OG TVISTER MISLIGHOLDELSER OG LUKNING AF KONTI ERSTATNING OG ERSTATNINGSANSVAR ÆNDRINGER, AFKALD OG RETTIGHEDER KOMMUNIKATIONER OG MEDDELELSER DATABESKYTTELSE INTELLECTUAL PROPERTY GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION OVERDRAGELSE BEMYNDIGEDE PERSONER TREDJEPARTERS RETTIGHEDER VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED OPSIGELSE FORTOLKNING... 22

2 1 INFORMATION 1.1 I denne aftale henviser "vi", "os", "vores" og "os selv" til Monecor (London) Limited, som relevant. Monecor (London) Limited er et selskab, som er stiftet i England og Wales med virksomhedsnummer og er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority ("FCA") med registreringsnummer Medmindre du oplyses om andet af os, er vores kontaktoplysninger: Adresse: One Broadgate London EC2M 2QS STORBRITANNIEN Telefonnummer: +44(0) AFTALEN 2.1 Aftalen mellem os vedrørende din handel med os ("denne aftale") består af: (a) kontoansøgningen; (b) aftalevilkårene som anført i dette dokument; og (c) ethvert andet dokument, som vi sender til dig og udtrykkeligt anfører, at det udgør en del af aftalen mellem os. 2.2 Nærværende aftalevilkår ligger til grund for relationen mellem os og vores kunde ("dig", "din" eller "du selv", som relevant) med hensyn til handel. Læs venligst dette dokument omhyggeligt. Vi henleder især opmærksomheden på paragraf 3.4 (Din konto), 9 (Handel), 13 (Margin) og 21 (Erstatning og erstatningsansvar). 2.3 Du accepterer at være juridisk bundet af aftalen, hvis du: (i) sætter kryds ved feltet Accepterer du vores aftalevilkår?' på vores hjemmeside, eller (ii) underskriver dokumentationen for åbning af konto eller (iii) handler på din konto. 2.4 Vi vil måske af og til tilbyde nye tjenesteydelser eller produkter til dig (hvis det er tilladt ifølge gældende lov at tilvejebringe sådanne tjenesteydelser eller produkter til dig) og alle yderligere tjenesteydelser eller produkter vil i mangel af en særskilt aftale mellem dig og os være underlagt denne aftale med senere ændringer. 2.5 I tilfælde af konflikt mellem denne aftale og Financial Services and Markets Act 2000 ("loven") eller gældende bekendtgørelser, har loven og gældende bekendtgørelser forrang. Intet i denne aftale undtager eller begrænser en forpligtelse eller erstatningsansvar, som vi skylder dig, iht. loven eller gældende bekendtgørelse, ifølge hvilke vi ikke har tilladelse til at undtage eller begrænse. 2.6 Bestemte ord og udtryk, som forekommer i denne aftale, er blevet tillagt særlige betydninger. Hvis ord med store bogstaver ikke er defineret i det relevante punkt, vil definitionerne anført i paragraf 32 (Fortolkning) gælde. 2.7 Aftalen udgør sammen med ansøgningsformularen hele aftalen mellem dig og os med hensyn til emnet for aftalevilkårene og træder i stedet for alle tidligere eller nuværende mundtlig eller skriftlig kommunikation, forslagsaftaler eller erklæringer med hensyn til emnet. Du bekræfter, at du ved at indgå denne aftale og ved at gennemføre hver handel, ikke er berettiget til at henholde dig til, og ikke har sat din lid til nogen erklæring, garanti, anbefaling, råd eller anden udtalelse, bortset fra som anført i denne aftale. 2.8 Aftalen træder i kraft på den tidligste af (a) den dag, hvor vi bekræfter godkendelse af din ansøgning eller (b) den dag, hvor vi godkender dit første indskud eller første handel på din konto. Hvis du er en person, der handler af formål, som ligger uden for din virksomhed, erhverv eller profession, har du en periode på 14 kalenderdage fra aftalens godkendelse til at opsige aftalen uden sanktion og uden at anføre en årsag. Retten til opsigelse gælder ikke efter nogen handel udført i henhold til aftalen, som derefter vil forblive bindende for dig. 2.9 Tid er vigtigt med hensyn til alle dine forpligtelser i henhold til eller i forbindelse med aftalen og enhver handel. Det betyder, at tidspunkter og datoer, der er anført i aftalen eller anført af os vedrørende udførelse af forpligtelserne i henhold til aftalen, er vigtige og obligatoriske. Enhver forsinkelse, uanset om den er rimelig, kan være grund til at opsige en handel eller handler eller aftalen. 3 DIN KONTO 3.1 Vi skal godkende dig som kunde, før du er berettiget til at anvende tjenesterne. Vi kan afvise din ansøgning af enhver årsag, og vi er ikke forpligtede til at give dig nogen årsag hertil. 3.2 Vi kan indhente personlige oplysninger fra en tredjeparts agent med henblik på at behandle din ansøgning, herunder resultaterne af kontrol hos kreditreferencer og bureauer til forebyggelse af bedrageri (som måske beholder en registrering af søgningen) og andre finansielle organisationer. Hvis du åbner en konto sammen med en eller flere personer (en "fælles konto"), vil I være solidarisk erstatningspligtige for tab, gebyrer og afgifter, 1

3 som opstår på den pågældende konto. Det betyder bl.a., at ethvert beløb, der skyldes på den fælles konto, skal betales fuldt ud af dig eller enhver af de andre indehavere af den fælles konto, og vi har ingen forpligtelse til at opkræve hos nogen indehaver. Herudover kan vi (medmindre vi udtrykkeligt har aftalt andet skriftligt) tage imod ordrer om at handle fra og/eller betale en del af saldoen til dig eller en anden indehaver af den fælles konto uden forudgående varsel til dig, og vi kan afgive varsler eller meddelelser til enten dig eller en anden indehaver af den fælles konto. Efter at en indehaver af den fælles konto er død, kan vi tilvejebringe varsler til og modtage ordrer fra vedkommendes efterladte. 3.3 Medmindre vi aftaler andet, vil alle konti, du åbner hos os, herunder alle fælleskonti, være forbundne konti, hvilket betyder, at hver konto, du har hos os i dit navn alene eller som en fælles kontoindehaver, vil være forbundet med alle de andre konti udelukkende i dit eget navn eller fælles ("tilknyttede konti"). Vi kan, efter vort eget skøn, sammenlægge dine tilknyttede konti med henblik på at beregne dit faste marginkrav eller andet som anført i denne aftale. Vi er dog ikke forpligtede hertil. Kontanter til rådighed på en konto kan blive overført for at opfylde et krav om marginindkald, men det forbliver dit ansvar at sikre, at der altid er tilstrækkelige midler på hver konto til at dække marginkravene til din handel på den pågældende konto. Se også vores modregningsret i paragraf 5.15 (Andre gebyrer) og 14.2 (Nettopositioner). 3.4 Du skal opbevare din adgangskode sikkert og fortroligt. Du bekræfter og er enig i, at vi kan have tillid til, at dit brugernavn/kontonummer og adgangskode identificerer dig og accepterer, at du ikke vil afsløre disse oplysninger for nogen, som ikke er behørigt bemyndiget af dig. Vores medarbejdere vil på intet tidspunkt bede om din adgangskode, og du må under ingen omstændigheder afsløre den. Hvis du bliver opmærksom på eller får mistanke om, at en tredjepart har fået kendskab til din adgangskode, skal du straks informere os herom. Vi accepterer intet ansvar for nogen uautoriseret anvendelse af din konto og/eller din adgangskode, medmindre det sker som følge af vores forsømmelse, forsætlige misligholdelse eller svig. Vi accepterer intet ansvar for adgangskoder og brugernavne, som du opbevarer på dine personlige computer- og mobile enheder. 3.5 Hvis du blev introduceret til os af en tredjepart (bortset fra en af vores udpegede repræsentanter), accepterer og indvilliger du i at: (a) du bemyndigede tredjeparten til at introducere dig til os, og at vi ikke påtager os noget ansvar for vilkårene i en aftale mellem dig og tredjeparten eller mangel derpå eller for tredjepartens udtalelse eller adfærd; (b) en del af indtægterne fra din handel eller af de afgifter, du har betalt til os, kan gives til tredjeparten, hvilket kan forøge de samlede omkostninger til tjenesteydelser til dig, og at du kan kontakte tredjeparten eller ETX Capital for yderligere oplysninger i den forbindelse; (c) et råd, der gives til dig vedrørende din konto eller dine handler af en tredjepart, ikke gives af os eller på vores vegne, og vi påtager os intet ansvar for et sådant råd; og (d) tredjeparten er en uafhængig formidler og optræder ikke som vores agent eller på anden måde på vegne af ETX Capital. INAKTIVE ELLER HVILENDE KONTI 3.6 Vi anser en handelskonto for at være hvilende eller inaktiv, når der ikke har været nogen åbne handler på kontoen på en handelsdag. Vi kan deaktivere kontoen, hvis den har været hvilende eller inaktiv i en periode på halvfems (90) dage eller mere. Hvis det er praktisk muligt, vil vi give forudgående varsel (pr. ) om enhver deaktivering, men dette er måske ikke altid muligt og/eller praktisk. Hvis du modtager varsel om forestående deaktivering, eller kontoen er blevet deaktiveret, uden at du har modtaget varsel, og du ønsker, at den skal forblive aktiv elle genaktiveres, bedes du kontakte supportteamet pr. på nedenstående adresse: Vi kan pålægge et kontovedligeholdelsesgebyr vedrørende inaktive eller hvilende konti. Oplysninger vedrørende sådanne gebyrer kan fås ved at kontakte 4 HANDELSGRUNDLAG 4.1 Vi er modpart for alle handler, der udføres ved hjælp af tjenesteydelserne. Alle handler er på et fuldmagtsgiver-til-fuldmagtsgiver grundlag, og vi vil handle med dig som en uafhængig modpart, medmindre vi oplyser dig om, at vi handler med dig som agent eller handler på dine vegne generelt eller med hensyn til en handel eller klasse af handler. Du indgår handler med os som fuldmagtsgiver, medmindre andet er accepteret skriftligt af os. Handler udføres af os ved modtagelse af instrukser fra dig og på et 2

4 'kun-effektueringsgrundlag'. Vi har ingen forpligtelse til at godtgøre egnetheden af en handel, at overvåge eller informere om dens resultat, eller med forbehold af FCA's regler, at foretage krav om marginindkald eller at afvikle handler. 4.2 Alle oplysninger, der leveres af os eller på vores vegne, bør ikke (og vil ikke blive anset for) at udgøre råd til dig om egnethed, risici, fordele eller ulemper ved en specifik handel. Vi informerer ikke om fordelene ved bestemte transaktioner eller skattemæssige konsekvenser herved. Du anerkender og accepterer, at du er i stand til at vurdere fordelene ved og forstår og accepterer arten og risiciene ved handler, der indgås i henhold til denne aftale, og at du ikke sætter og ikke vil sætte din lid til rådgivning fra os vedrørende fordelene ved en handel. 4.3 Når du har sat kryds i feltet "Accepterer du vores aftalevilkår?" på vores hjemmeside eller på anden måde fremsender dokumentation for åbning af kontoen, og hver gang du åbner eller lukker en handel eller placerer en ordre (se også dine garantier i paragraf 17 (Markedsmisbrug)), erklærer og garanterer du løbende over for os, at erklæringen og garantien fortsætter efter fuldførelse af en handel, at: (a) du indgår denne aftale og alle handler i henhold hertil på dine egne vegne som fuldmagtsgiver og ikke som agent (eller administrator) for en anden part; (b) der ikke er indtrådt insolvens i forbindelse med dig; (c) du har al nødvendig juridisk, virksomhedsmæssig og/eller lovgivningsmæssig bemyndigelse til at indgå denne aftale, og alle handler, der udføres i medfør af aftalen, og enhver person, der bekræfter anerkendelse af aftalen på dine vegne har været og er behørigt bemyndiget hertil; (d) hvis du er en person, er du 18 år eller ældre; (e) alle oplysninger, som du giver os i løbet af ansøgningsprocessen og i øvrigt fra tid til anden, er fuldstændige, sande, aktuelle og nøjagtige; (f) du ikke overtræder nogen lovgivning i det land, hvorfra du placerer dine handler; (g) når du fremsætter en ordre, har du været fuldstændig ansvarlig for at fremsætte din egen uafhængige vurdering og undersøgelser af risiciene ved handlen; og (h) du har tilstrækkelig viden, markedskendskab og erfaring, eller har modtaget tilstrækkelig professionel rådgivning til at sætte dig i stand til at træffe din egen vurdering af fordele og risici ved en handel. 4.4 Uanset om du og vi har indgået denne aftale pr. distancemetode, er du ikke berettiget til at opsige aftalen; men du kan bringe aftalen til ophør i overensstemmelse med paragraf 31 (Opsigelse). 4.5 Du kan kategoriseres som detailkunde, professionel kunde eller en kvalificeret modpart. Hvis vi kategoriserer dig som professionel kunde eller kvalificeret modpart, kan du miste beskyttelsen af visse FCA-regler, som vi vil oplyse dig om. Under visse omstændigheder vil vi måske gerne omkategorisere dig, og vi vil da tydeligt forklare, hvorfor vi gør det, og den virkning det kan have på dine rettigheder. 4.6 Din handel skaber ingen ejerskabsrettigheder eller andet i noget underliggende marked. Vi overfører intet underliggende marked eller nogen rettigheder hertil til dig. 4.7 Det er dit ansvar at sikre, at enhver handel, du placerer fra uden for Storbritannien ikke overtræder nogen udenlandske regler, som gælder for dig. 5 VORES GEBYRER 5.1 Når du indgår en handel med os, vil du blive opkrævet en forhøjelse eller nedsættelse (forskellen mellem den kurs, hvortil vi tager en fuldmagtsgiverposition og kursen for effektuering af handlen med dig). Vi kan aftale en fast forhøjelse eller nedsættelse (kurtage). Forhøjelsen/nedsættelsen eller kurtage, som vil blive opkrævet, afhænger af omstændighederne ved hver handel. Oplysninger om forhøjelse/nedsættelse eller kurtage findes på vores hjemmeside eller efter anmodning hos 5.2 Vær opmærksom på, at vi kan lægge udbytte eller andre justeringer på din handel, som anført i paragraf 16.5 (Virksomhedsmæssige handlinger, udbytte og andre situationer). 5.3 Handler, som afholdes efter lukningen af det relevante underliggende marked, er generelt underkastet et finansierings- eller finansgebyr eller kan være underlagt en refundering som relevant, som påløber hver dag den relevante handel er åben og opkræves som en del af vores proces ved dagens afslutning. For andre markeder end valuta, beregnes gebyret eller refunderingen baseret på den samlede, tilsvarende markedsværdi af hver handel, som afholdes fra den ene dag til den næste, og vi vil derefter opkræve eller betale rente af denne markedsværdi for hver dag, handlen holdes åben fra den ene dag til den næste. Der vil være et finansieringsgebyr på valutahandler, som stadig er åbne kl. 20:00 på enhver handelsdag, 3

5 som består af et administrationsgebyr og det relevante Tom Next (Tomorrow Next) gebyr, som vi opkræves af vores likviditetsudbyder. For oplysninger om valutahandelsgebyrer se valutahandelsvejledningen, som er til rådighed på vores hjemmeside. For oplysninger om specifikke finansieringstakster se de relevante markedsinformationsark, som er til rådighed på vores hjemmeside. 5.4 Vi kan fra tid til anden dele en procentdel af vores gebyrer med tredjeparter, som har introduceret dig til os. Oplysninger om deleaftaler, som gælder for din konto, kan rekvireres. 5.5 Når du åbner en shorthandel hos os, forbeholder vi os ret til at videregive alle lånegebyrer til dig, som vi har pådraget os, samt en rimelig avance, når vi afdækker vores risiko over for dig i henhold til den pågældende shorthandel. Hvis du ikke betaler nogen gebyrer, eller hvis vi er (eller bliver) ude af stand til at låne det relevante underliggende marked (og vi oplyser dig herom), kan vi, efter vores absolutte skøn, tage et eller flere af følgende trin: (a) lukke din shorthandel til en kurs, som, vi med rimelighed mener, er relevant; eller (b) øge dit marginkrav. 5.6 Du anerkender og accepterer, at disse handlinger kan resultere i, at du pådrager dig et tab på shorthandel, og at du holder os fuldt ud skadesløse for enhver bod, bøde, erstatningsansvar eller andet lignende gebyr, der pålægges os af enhver årsag af enhver børs, børsmægler, mægler, agent eller tilsynsmyndighed, der på nogen måde vedrører åbning eller lukning af din shorthandel eller en relateret transaktion af os for at afdække din shorthandel. 5.7 Der kan enten ikke lånes på et underliggende marked fra starten, eller vores mæglere eller agenter tilbagekalder måske det underliggende marked, som vi har lånt for at afdække vores eksponering til din shorthandel. For at undgå tvivl omfatter din godtgørelse af os, som anført i paragraf 5.5 ovenfor, enhver sådan tilbagekaldelse af aktie eller omkostninger for dækningskøb pålagt af en børs, børsmægler, mægler, agent eller central clearingspart i forhold til din shorthandel. VALUTAKONVERTERING 5.8 Hvis du indbetaler penge på din konto eller udfører handler i en anden valuta end din basisvaluta, skal du være opmærksom på følgende: (a) Hvis du udfører en handel i en anden valuta end din basisvaluta, er det muligt at realisere et overskud eller tab i den pågældende valuta. Som følge heraf kan du erfare, at du har flere saldi i forskellige valutaer. (b) De realiserede overskud eller tab fra hver handel kan konverteres til din basisvaluta og indsættes på din konto i den pågældende basisvaluta. Vi kan også konvertere alle ikkebasisvalutajusteringer eller -gebyrer til din basisvaluta, før sådanne reguleringer/gebyrer er bogført på din konto, og vi kan konvertere alle beløb modtaget fra dig i en ikke-basisvaluta til din basisvaluta. 5.9 Hvis du har anmodet om at trække dig ud, og vi har aftalt, at underparagraf 5.8(b) ikke gælder for en eller flere af dine konti, kan vi, når vi anser det for rimeligt nødvendigt, eller når du anmoder herom, konvertere positive eller negative handelsbalancer og/eller beløb til din basisvaluta, som står til din kredit i en ikkebasisvaluta Fra tid til anden kan vi (fx i en månedlig opgørelse) tilvejebringe oplysninger til dig, som viser dine saldi i flere valutaer i den tilsvarende valuta i din basisvaluta, vha. de satser, der gælder på det tidspunkt, hvor oplysningerne frembringes. Du bør dog bemærke, at saldiene ikke er fysisk konverteret, og at præsentationen af oplysningerne i din basisvaluta kun er til information. ANDRE BEGYRER 5.11 Vi kan debitere dig ved behandling af en deponering eller tilbagetrækning af midler (eksempel: når du bruger et kreditkort). Oplysninger vedrørende sådanne gebyrer kan fås ved at kontakte Din bank eller en anden relevant tredjepart kan opkræve ekstra gebyrer i forbindelse med indskud og/eller tilbagetrækning af midler. Alle sådanne tredjepartsgebyrer skal afholdes af dig Du anerkender, at der kan eksistere andre skatter eller omkostninger, som ikke betales gennem os eller pålægges af os. Du er ansvarlig for eventuelle yderligere skatter eller omkostninger Der kan også være tilfælde, hvor vi videresender yderligere gebyrer (fx: låneomkostninger eller stempelafgift eller andre skatter), som vi kan pådrage os ved afdækning af din handel i et underliggende marked i et ikke-britisk værdipapir Vi forbeholder os ret til at opkræve renter tilskrevet dagligt, med en kurs på 8 % over den gældende kurs for Bank of Scotland plc (eller et andet finansieringsinstitut valgt af os efter vores skøn) i forbindelse med en 4

6 debetsaldo, ubetalt margin eller andre beløb, der er forfaldne til os i henhold til denne aftale Ethvert beløb, der skal betales til os i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, kan modregnes (fratrækkes) din konto eller en tilknyttet konto uden yderligere varsel til dig. Retten til modregning betyder, at vi kan kombinere en konto, som er i debet med en anden, som er i kredit og i virkeligheden bruge midler fra en konto til at betale din gæld på en anden konto. Hvor det er praktisk muligt, vil vi give dig forudgående varsel om vores hensigt om at udøve vores ret til modregning. 6 DINE PENGE 6.1 Hvis du er kategoriseret som detailkunde (eller vi er blevet enige om at adskille dine midler) gælder følgende: (a) Når du overfører penge til os, eller pengene er indbetalt til os på dine vegne, eller krediteres af os til din konto, vil pengene blive opbevaret på en adskilt klientbankkonto hos en eller flere godkendte finansielle institutioner i overensstemmelse med reglerne om klienters penge. (b) Vi kan opbevare klientpenge i en bank til klientpenge uden for EØS. Det juridiske og lovgivningsmæssige system, der gælder for enhver bank, vil være forskelligt fra EØS, og i tilfælde af insolvens eller andet tilsvarende svigt fra bankens side, kan dine penge blive behandlet anderledes end den behandling, som ville gælde, hvis pengene blev opbevaret i en bank i EØS. (c) Vi vil træffe rimelige foranstaltninger ved udvælgelsen af en tredjepart, der opbevarer penge i henhold til paragraf (a) og (b). Vi er ikke ansvarlige for solvens, handlinger eller undladelser fra en bank eller anden tredjepart, der opbevarer penge i henhold til paragraf (a) eller (b), undtagen som et resultat af vores uagtsomhed, svig eller forsætlige misligholdelse. 6.2 Medmindre du informerer os skriftligt eller på anden måde, kan vi videregive klientens penge eller lade en anden person, fx en børs, en clearingcentral eller en mægler opbevare eller styre klientens penge, hvor vi overfører klientens penge (a) i forbindelse med en handel for dig via eller med den pågældende person; eller (b) for at opfylde dine forpligtelser til at yde sikkerhed for en handel (fx et indledende marginkrav for en derivattransaktion). Du er enig i, at vi må opgive at behandle eventuelle midler, der opbevares på dine vegne som klientpenge og frigive disse penge fra klientbankkontoen, hvis du ikke har handlet i de foregående seks (6) år, og vi ikke har kunnet kontakte dig efter en rimelig indsats. Disse penge vil du stadig have til gode, og vi forpligter os til at opbevare fortegnelser over alle sådanne beløb. 6.3 Hvis du er kategoriseret som professionel kunde eller kvalificeret modpart, gælder følgende: (a) Når du overfører penge til os, eller der betales penge til os på dine vegne eller krediteres af os til din konto, anerkender og accepterer du, at det fulde ejerskab af pengene er overført til os med henblik på at dække dine forpligtelser i henhold til denne aftale. Derfor gælder reglerne om klientpenge ikke, og beløbene bliver ikke adskilt fra beløb på vores konti og kan anvendes i forbindelse med vores virksomhed. I tilfælde af vores insolvens rangerer du som almindelig kreditor i forbindelse med disse penge. Vi er ikke ansvarlige for solvens, handlinger eller undladelser fra nogen bank eller anden tredjepart, som er i besiddelse af dine penge. (b) Penge, som overføres til os, vil blive registreret af os som en kontant tilbagebetalingsforpligtelse, som vi skylder dig. På din anmodning vil vi overføre et tilsvarende beløb tilbage til dig, hvis vi efter vores eget skøn mener, at det beløb, du har overført til os, er mere end nødvendigt til at dække dine forpligtelser over for os. Ved fastsættelsen af størrelsen af sikkerhedsstillelsen og den kontante margin, dine forpligtelser, og vores forpligtelser over for dig, kan vi anvende en sådan metode (herunder afgørelser om fremtidige bevægelse af markeder og værdier) som vi anser for hensigtsmæssigt, i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser. 6.4 Du anerkender og accepterer, at du giver afkald på enhver ret (i henhold til reglerne om klientpenge eller andet) til at modtage renter af de penge, vi er i besiddelse af på dine vegne. BETALING OG UDTRÆK AF MIDLER 6.5 Vi kan nægte at acceptere betaling ved en bestemt metode, og i dette tilfælde kan vi kræve, at du anvender alternative betalingsmåder. 6.6 Vi accepterer ikke kontanter eller betalinger fra, eller foretager betalinger til tredjepart eller andre kundekonti, medmindre det aftales på 5

7 forhånd. En sådan aftale vil være efter vores skøn og i henhold til de vilkår, vi kan kræve fra tid til anden. Midler, der indsættes ved overførsel af midler mellem klientkonti, kan kun udføres med omhu, efter underskrevet bemyndigelse er modtaget fra den betalende kunde. 6.7 Vi tillader fem (5) arbejdsdage til at cleare midler indsat ved check trukket på en britisk bankkonto. Efter vores eget skøn kan vi fastsætte en længere frist for checks trukket på en ikke-britisk bankkonto. 6.8 Den mindste af (i) din saldo, (ii) din likvidationsværdi, eller (iii) tilgængelige handelsmidler, vil blive betalt til dig i henhold til dine instruktioner, medmindre vi er forhindret i at gøre dette af loven. Bemærk venligst at i nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at du tilvejebringer supplerende dokumentation for at bevise oprindelsen af dit indskud og din ejendomsret til destinationsbankkontoen eller kortet for at beskytte dig og os mod svindel. Som anført i paragraf 5.15 (Andre gebyrer) ovenfor, kan skyldige beløb til os i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale modregnes fra din konto. Som sådan vil alle betalinger, der foretages i henhold til denne paragraf være betinget af forudgående fradrag af alle beløb til os i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. 6.9 For at hæve penge skal du angive hævemetoden enten ved skriftlig anmodning eller eller fra dem, der vises på siden "Hæve midler" på vores hjemmeside. Der kan hæves midler via tilbagebetaling til betalingskort, kreditkort, overførsel eller med check, som sendes med posten. Hvis din valgte metode til tilbagebetaling ikke er tilgængelig, vil vi underrette dig, og aftale en metode, hvor dine midler vil blive returneret til dig. Der kan gælde forskellige gebyrer. Kontakt for opdaterede oplysninger om de gældende gebyrer Vi vil gøre en rimelig indsats for at gennemføre dine anvisninger om at hæve penge. Bemærk, at selvom midlerne forbliver på din konto, kan de have indvirkning på dit faste marginkrav. Du skal sikre, at du har tilstrækkelige midler på din konto til at opfylde alle marginkrav Hvis en tilsynsmyndighed har forespurgt om transaktioner på din konto af en eller anden grund, forbeholder vi os ret til at lukke din konto, mens vi afventer modtagelse af vejledninger eller anvisninger fra myndigheden eller anden beslutning Uanset hvad der kan stå om det modsatte i denne aftale, hvis der indtræder en force majeure-hændelse, en forstyrrelse af markedet, eller vi vurderer, at en afdækningsforstyrrelse er opstået eller kan opstå, (herunder en afdækningsforstyrrelse, som er et resultat af den faktiske eller umiddelbart forestående forsinkelse, afbrydelse, suspension, eller nedsættelse af betaling eller afvikling i forbindelse med enhver transaktion eller aktiv, vi anser for nødvendigt for at afdække vores handelsprisrisiko, uanset om en sådan afdækningsforstyrrelse opstår direkte eller indirekte fra afdækningsmodpartens undladelse af at udføre sine forpligtelser eller på anden måde), vil vi i disse tilfælde ikke være forpligtet til at foretage udbetalinger til dig, i det omfang vores evne hertil er begrænset af disse hændelser, og du vil være ansvarlig over for os for alle øgede omkostninger eller udgifter som følge af en sådan afdækningsforstyrrelse (herunder eventuelle udgifter til afvikling, oprettelse eller genetablering af en afdækning), og vi kan ved meddelelse af sådanne omkostninger til dig trække dem fra din konto eller kræve betaling af disse omkostninger direkte fra dig. 7 ELEKTRONISKE TJENESTER 7.1 Hvis en elektronisk tjeneste indebærer, at du placerer ordrer hos eller giver anvisninger, der skal udføres af os, medmindre vi aftaler andet, anerkender du, at: (a) hvis en anvisning er afgivet, er den uigenkaldelig, og vi er ikke forpligtet til at tage skridt til at ændre den, medmindre loven kræver det; (b) en ordre træder først i kraft, når du modtager en bekræftelse af modtagelsen på skærmen fra os; og (c) der er naturlige risici, der er forbundet med brugen af elektronisk kommunikation, såsom at systemerne kan svigte, eller de er måske ikke sikre, og kommunikationen kan opfanges af uvedkommende parter eller når ikke deres bestemmelsessted eller gør det meget senere end beregnet af årsager uden for vores kontrol. 7.2 Vi vil gøre en forretningsmæssigt rimelig indsats for at sikre, at vores elektroniske tjeneste kan være tilgængelig for dig til brug i overensstemmelse med denne aftale. Med forbehold heraf giver vi intet tilsagn, erklæring eller garanti for, at alle elektroniske tjenester vil være til rådighed eller tilgængelige. 7.3 Du forstår, at der ikke er noget handelssystem, som er uden risiko for tab. Vi vil ikke antyde eller garantere, at du vil tjene penge. Du bør ikke handle med os, medmindre du forstår det handelssystem, du bruger, og omfanget af din risiko. Hvis du er 6

8 usikker på din brug af et handelssystem, bør du ikke handle. Hvis du har brug for yderligere oplysninger i forbindelse med et af vores handelssystemer, bedes du kontakte os omgående. 7.4 Vi kan, efter vores eget skøn, suspendere enhver form for elektronisk tjeneste med eller uden varsel af nogen årsag, herunder, men ikke begrænset til, udførelsen af vedligeholdelse, reparation eller udvikling. Vi vil ikke være ansvarlige, hvis adgangen til elektroniske tjenester er forhindret eller afbrudt eller på anden måde utilgængelig på grund af en force majeure-hændelse og/eller en eventuel suspension i henhold til denne aftale, medmindre det sker som følge af vores forsætlige misligholdelse, svig eller uagtsomhed. Vi har intet ansvar over for dig i forhold til eventuelle tab, du lider som følge af forsinkelser eller fejl i eller svigt af hele eller en del af vores handelsplatforme, hjemmeside eller andre systemer eller netværkslinks eller andre kommunikationsmidler. Vi har intet ansvar over for dig, hverken i eller uden for kontrakt (herunder uagtsomhed) i tilfælde af, at en computervirus, orme, software-bomber eller lignende indføres i din computerhardware eller software via hjemmesider, forudsat at vi har taget rimelige skridt til at forhindre dette. 7.5 Medmindre du tilbydes telefonhandelstjenester hos os, skal du normalt handle på nettet via vores hjemmeside. Hvis du ikke kan lukke en åben handel pga. tekniske problemer med handelsplatformen på nettet, kan du lukke handlen pr. telefon (se paragraf 7.11 nedenfor vedrørende systemfejl). 7.6 Du er ansvarlig for at sikre, at din informationsteknologi er forenelig med vores og opfylder vores minimumssystemkrav. Minimumskravene er som anført på hjemmesiden fra tid til anden. 7.7 Medmindre andet er anført eller aftalt, er alle viste priser via en elektronisk tjeneste vejledende på det anførte tidspunkt og baseret på data, som er under konstant forandring. Effektueringsprisen er den pris, som er bekræftet over for dig på effektueringstidspunktet. 7.8 Hvis en ordreangivelse er foretaget ved hjælp af den elektroniske tjeneste ved en fejl, eller den ikke afspejler den påtænkte transaktion (en "forkert ordre"), er du ansvarlig for at ændre eller afbestille sådanne ordrer efter behov og for at lukke fremkomne positioner med forbehold af vores rettigheder i denne aftale. 7.9 Vi forbeholder os ret til at begrænse din anvendelse af de elektroniske tjenester og anvende handelskontroller inden udførelsen, som kan være relevante for at bevare overholdelse af gældende bekendtgørelser eller andre handelsbegrænsninger, som kan være meddelt dig Visse af oplysningerne vedrørende elektroniske tjenester kan være tilvejebragt af tredjeparter. Hvis nogen af oplysningerne vedrørende de elektroniske tjenester ophører med at blive tilvejebragt af tredjepartsleverandører på en måde, der er forenelig med de elektroniske tjenester, kan vi fjerne så mange af oplysningerne vedrørende de elektroniske tjenester som er berørt uden forudgående varsel og uden at pådrage os ansvar over for dig, og uden ændring af nogen del af din betaling eller andre forpligtelser. Herudover kan vi modificere, tilpasse, ændre, opdatere, supplere eller erstatte softwaren til de elektroniske tjenester (som bl. a. bestemmer funktionalitet og udseende af nogle eller alle funktionerne i de elektroniske tjenester) fra tid til anden, helt eller delvist, uden forudgående varsel (med undtagelse af væsentlige ændringer af funktionaliteten som praktisk muligt), uden at pådrage os erstatningspligt over for dig, og uden at ændre nogen del af din betaling eller andre forpligtelser. Du anerkender og accepterer, at din brug af de elektroniske tjenester efter enhver modifikation, rettelse, ændring, opdatering, supplement eller udskiftning udgør din accept af denne modifikation, rettelse, ændring, opdatering, supplement eller udskiftning. SYSTEMFEJL 7.11 Hvis der på trods af vores mange sikkerhedsforanstaltninger skulle opstå en fejl i en handelsplatform eller et tilknyttet system, som bevirker, at handel ikke kan lade sig gøre, vil al ny handel blive suspenderet. Alle åbne handler forbliver åbne indtil afslutningen af det relevante underliggende marked; men mens systemerne er nede, kan ingen stop tab-ordre eller limiteret ordre effektueres. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle yderligere handelstab som følge af en stop tab-ordre eller en limiteret ordre, som ikke er behørigt udført på grund af en systemfejl, medmindre det sker som følge af vores forsætlige misligholdelse eller svig. Du bliver ved med at være ansvarlig for eventuelle åbne handler, indtil bekræftelse er udstedt om, at de er lukket. I tilfælde af en systemfejl kan du lukke handler via telefonen. Bemærk venligst, at i perioder med høj volatilitet i de underliggende markeder kan vi opleve usædvanligt mange telefonopkald, og hvor de elektroniske tjenester eller telefoni er afbrudt, kan du måske ikke komme igennem. I sådanne tilfælde vil vi anvende kommercielt rimelige bestræbelser for 7

9 at besvare dit opkald så hurtigt som muligt, men vil ikke være ansvarlige over for dig for noget handelstab som følge af forsinkelse, medmindre det er et resultat af vores svig eller forsætlige misligholdelse. 8 TELEFONHANDEL 8.1 Du kan bruge telefonhandelstjenester, hvis: (a) vi opfordrer dig til at bruge telefonhandelstjenester, som tilbydes af os i åbningstiden i det relevante underliggende marked, hvis du opfylder visse krav fastsat af os; eller (b) du har brug for en telefon som en alternativ form for kommunikation, hvis din normale anden form for kommunikation (eksempel: via vores handelsplatform på nettet) er utilgængelig. 8.2 Vores nuværende åbningstid for modtagelse af telefontjeneste er fra søndag kl. 21:30 til fredag kl. 21:15 (London UK tid), hvilken kan ændre sig fra tid til anden som nævnt på vores hjemmeside. 8.3 Den kurtage, der anføres via telefon, kan i visse tilfælde afvige fra det, der vises på vores handelsplatform på nettet. 8.4 Vi vil ikke acceptere nogen anvisninger i forbindelse med en handel, hvor sådanne anvisninger er modtaget udelukkende i form af beskeder på telefonsvarer eller voice mail. Hvis du instruerer os telefonisk i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, må du kun gøre det ved at tale direkte med en af vores autoriserede medarbejdere via en af vores registrerede fastnettelefoner. 8.5 Vi forbeholder os ret til ikke at give en tovejspris til dig på de produkter, vi tilbyder dig. 8.6 Uden at dette berører noget andet vilkår i denne aftale finder bestemmelserne i paragraf 13 (Margin) anvendelse for handel via telefonhandelstjenesten. 8.7 Selv om handlen kan placeres over telefonen, som bestemt i denne paragraf 8, er det dit ansvar at overvåge og administrere en sådan telefonhandel og dine konti ved at logge ind på hjemmesiden. 8.8 Udførelse af en ordre kan kun bekræftes pr. telefon og/eller , hvis der er specifikt anmodet herom. 9 HANDEL 9.1 Bestemmelserne i denne paragraf 9, finder, foruden alle andre bestemmelser i denne aftale, anvendelse på hver enkelt handel, du placerer hos os. Du handler om kursen på et finansielt instrument (eksempel: en aktie) og vil ikke være berettiget til levering af, eller være forpligtet til at levere det underliggende finansielle instrument, ej heller vil du være berettiget til ejerskab deraf, eller nogen anden interesse deri, medmindre andet er aftalt med os skriftligt. 9.2 Du kan placere handel via handelsplatformen på nettet eller i overensstemmelse med paragraf 8, telefonisk. Vi påtager os intet ansvar for anvisninger, der sendes elektronisk (fx via SMS, , Bloomberg eller andre instant messaging-tjenester) og er ikke forpligtet til at reagere på sådanne anvisninger, medmindre du har indhentet forudgående tilladelse fra os. 9.3 Vi vil tilvejebringe en metode til at handle (sælge eller købe) kursen på forskellige finansielle kontrakter for et givet beløb pr. bevægelse i det underliggende marked. 9.4 Når du handler på ETX Capital platformen, må du ikke holde modsatrettede handler (eller positioner) i samme produkt på samme konto til samme udløbsdato. Du kan fx ikke åbne én (1) 'købe'-handel og derefter åbne én (1) "sælge"- handel i samme underliggende marked. Hvis du forsøger dette, vil den tidligere handel automatisk blive lukket, og en fortjeneste eller et tab vil blive realiseret. 9.5 Du anerkender, at vi kun kan acceptere og effektuere ordrer, hvis de rent faktisk er modtaget eller oprettet og derefter på et "ikke holdt" grundlag (dvs. vi vil ikke blive holdt ansvarlige for effektueringen af ordren til den angivne kurs eller andet). 9.6 Hver handel, som åbnes af dig, vil være bindende for dig, uanset at du ved åbning af handlen måske ikke har haft tilstrækkeligt indledende margin på din konto eller har overskredet en kredit eller anden grænse, der gælder i forhold til dig ved din handel med os. 9.7 Du anerkender og indvilliger i, at handler er spekulative instrumenter og accepterer, at du ikke vil indgå en handel med os i forbindelse med aktivitet i virksomhedsfinansiering. 9.8 Vi kan indberette enhver handel eller anden transaktion foretaget af dig til alle relevante regulerende myndigheder, som krævet ved lov eller praksis. TRADE-THROUGH DIAGRAMMER 9.9 Som en del af vores ETX Capital platform tilbyder vi dig et diagramværktøj "Trade-through diagrammer", hvor du kan udføre forskellige handelsfunktioner, herunder åbning og lukning af handler. Vi vil anvende alle rimelige bestræbelser for at sikre en acceptabel service, men ved at anvende Trade-through diagrammer accepterer du, at de viste kursoplysninger kan blive forsinket, og at vi ikke kan garantere for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne, hverken aktuelle eller historiske, 8

10 og at vi ikke kan garantere, at tjenesten vil være uden afbrydelser Du anerkender og accepterer, at i tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne (kurser eller andet), som vises i Trade-through diagrammer og de data, der vises på ETX Capital platformen, vil oplysningerne i ETX Capital platformen have forrang Det er en betingelse for din brug af Tradethrough diagrammer, at du accepterer alle rimelige betingelser, som vi pålægger anvendelsen heraf. ROBOTHANDELSVÆRKTØJER 9.12 Du tager fuldt ansvar for alle tredjepartsapplikationer, som du anvender sammen med din konto Det er dit eget ansvar at gennemføre due diligence på de respektive programmer, du bruger, og du skal selv afgøre, om softwaren er den rigtige for dig. Hvis du ikke kan gøre det selv, bør du søge råd fra en professionel rådgiver. Vi vil ikke være i stand til at rådgive om valg eller brug af interface eller andet tredjepartssoftware eller -hardware. Hvis du beslutter dig for at installere eller bruge en Expert Advisor, Script eller Indikator gør du det på eget ansvar. Vi vil ikke være ansvarlige for nogen som helst form for beslutninger, ordrer, handel eller signaler, der dannes ved brug af en Expert Advisor, Script eller indikator, din brug af disse værktøjer eller eventuelle driftstab Bemærk, at en Expert Advisor eller et Script kan generere et højt antal handler og til tider udnytte din konto til den maksimalt mulige eksponering for et marked i betragtning af dine tilgængelige midler. Det er dit eget ansvar at overvåge disse ordrer og handler, og at opretholde tilgængelige handelsmidler på kontoen på alle tidspunkter Hvis en Expert Advisor eller et Script opretter store mængder handler, ventende ordrer eller ordreændringer, som vi mener, kan påvirke vores serveres ydeevne, kan vi, efter vores eget skøn deaktivere Expert Advisor-funktionen på din konto. Under normale omstændigheder vil vi gøre en rimelig indsats for at oplyse dig om vores hensigt om at lukke din konto. Derudover kan du se vores overbelastningspolitik i paragraf 12.10nedenfor Vi vil aktivere Expert Advisor-funktionen som standard for din konto, men vi forbeholder os ret til efter vores eget skøn at forbyde eller på anden måde forbyde anvendelsen af en bestemt Expert Advisor eller Script eller at deaktivere din konto for alle Expert Advisors og Scripts. MARKEDER 9.17 Vi tilbyder handler inden for en bred vifte af finansielle kontrakter af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, enkeltaktier, enkeltaktieindekser, indeksfutures, obligationsindekser og futures, råvarer, valutakurser, valutaterminsforretninger, og optioner på ethvert af disse instrumenter; 9.18 På vores hjemmeside anfører vi produktspecifikationer for hver type handel. Disse specifikationer omfatter udløbsdatoen, marginkravet og tidspunkter for handel. Læs indholdet af produktspecifikationen grundigt, før du indsender din første handel af denne type. Hvis du er i tvivl om indholdet af produktspecifikationen, skal du ikke handle. Hvis du har brug for yderligere oplysninger i forbindelse med produktspecifikationen, bedes du kontakte os omgående. VORES KURSER 9.19 Vi opretholder et Bid Offer Spread mellem den pris, hvortil vi køber, og den pris hvortil vi sælger i hvert af de markeder, hvor de relevante kontrakter er baseret. Bid Offer Spread varierer mellem markeder og kan ændres af os til enhver tid. Bid Offer Spread og kurserne bestemmes udelukkende af os efter vores grundige skøn Kurser anført af os er afledt med henvisning til kursen på det underliggende marked, som er anført af en børs, en likviditetsudbyder eller anden tredjepartsbørsmægler, som vi har udvalgt efter vores skøn. Kursen, der tilbydes af os, kan være anderledes end kursen på et underliggende marked som tilbudt af andre parter De tilbudte kurser skal godkendes af os. Vi vil udvise omhu og dygtighed ved udarbejdelsen af kursen på skærmen, men på grund af arten af og hastigheden af bevægelser i det underliggende marked, er den angivne kurs ikke nødvendigvis den præcise kurs, der er til rådighed til at åbne eller lukke en handel. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller udgifter, som du kan blive pålagt som følge af, at du ikke er i stand til at åbne eller lukke en handel til en bestemt kurs på skærmen, medmindre det sker som følge af vores svig eller forsætlige misligholdelse På grund af muligheden for computerfejl eller andre fejl, vil vi tage ethvert rimeligt skridt som anført i paragraf 9.23 for alle handler, der er effektueret til kurser, som er resultatet af eventuelle fejl, udeladelser eller en fejlnotering (enten af os eller en tredjepart), som er tydelig eller håndgribelig, herunder en fejlnotering af os under hensyntagen til det aktuelle marked og aktuelt annoncerede kurser (fx: den forkerte kurs eller marked eller eventuelle fejl eller 9

11 manglende klarhed over alle oplysninger, kilde eller kommentator), eller det på anden måde tydeligt er i modstrid med den normale markedskurs (en "tydelig fejl") Hvis en handel er baseret på en tydelig fejl, kan vi med rimelighed og i god tro og efter vores eget skøn: (a) ophæve handelen (dvs. behandle handlen som om den aldrig havde fundet sted); (b) lukke handlen på basis af vores aktuelle kurser; eller (c) ændre handlen, så den er, som den ville have været, hvis ordren var effektueret i mangel af en tydelig fejl Vi kan udøve ovennævnte rettigheder, selv om du har indgået (eller afstået fra at indgå) aftaler med tredjeparter om den relevante handel, også selvom du lider et handelstab som følge heraf. LUKKE EN HANDEL 9.25 Handler kan kun lukkes i vores normale åbningstid. Når en handel er lukket, vil alle handelstab debiteres (fratrækkes) din saldo og eventuelt overskud vil krediteres (tilføjes) din saldo Handler kan generelt lukkes af dig på et hvilket som helst tidspunkt i markedets relevante åbningstider og, hvor det er relevant, inden udløbsdatoen og -tidspuntet for den pågældende handel til den kurs, der fra tid til anden tilbydes af os Uden at dette berører eventuelle andre rettigheder, vi har i henhold til denne aftale, hvis din handel ikke er blevet lukket inden den relevante udløbsdato, kan vi lukke (betale) den til den gældende officielle notering eller værdi, eller, hvis der ikke er et formelt underliggende marked, til en anden relevant kurs, under hensyntagen til eventuelt Bid Offer Spread anvendt af os under sådanne omstændigheder Alle midler, som vises som likvidationsværdi på din konto ved afslutningen, vil på din anmodning blive returneret til dig i overensstemmelse med paragraf 6 (Dine penge). ROLL-OVER OG HANDELSUDLØB 9.29 Du kan foretage en telefonisk forespørgsel til os op til tredive (30) minutter før udløbet af en åben handel for at forlænge handelsperioden (en "roll-over"). Når der anmodes om roll-over, vil alle tilknyttede ordrer til den udløbende handel ikke automatisk roll-over til den nye rollover-handel. Du skal om ønsket angive en ny ordre. Vi forbeholder os ret til at afvise en anmodning fra dig om roll-over af en åben handel og vil ikke være forpligtede til at give dig en begrundelse for afslaget. Du vil blive informeret om afvisningen pr. telefon eller e- mail Hvis vi accepterer en anmodning om roll-over af en åben handel: (a) vil den oprindelige handel blive lukket til vores aktuelle kurs; og (b) en ny handel placeres umiddelbart i det underliggende marked til den første handel til vores relevante, aktuelle kurser for den nye handel Vi har ret til at debitere dig i overensstemmelse med paragraf 5 (Vores gebyrer) for eventuelle udgifter eller omkostninger (herunder tredjepartsudgifter og -omkostninger) i forbindelse med behandlingen af en anmodning fra dig om roll-over af en åben handel. Hvis du ikke lukker en udløbende handel, lukkes den automatisk efter udløbsdatoen, medmindre en anmodning om roll-over er accepteret Under særlige omstændigheder kan vi kræve, at en udløbende handel roll-over (fx: hvis vi ikke er i stand til at lukke vores tilknyttede afdækningshandel). IKKE-UDLØBENDE MARKEDER 9.33 Ikke-udløbende handler kan lukkes af os, hvis vi finder det nødvendigt (fx: ved en force majeurehændelse, eller hvor udgifterne til finansiering af handlen har opbrugt mere end de tilgængelige handelsmidler). Når handlen lukkes af os, bliver prisen på den fulde provision tilbudt af os på dette tidspunkt, eller til en kurs, der efter vores mening ganske afspejler kursen på dette tidspunkt Disse handler vil fortsat være åbne, så længe du har afsat tilstrækkelige midler til at støtte den minimale margin for hvert marked. Vi forbeholder os ret til at flytte stop tabordrekurser for alle åbne handler, så du forbliver i en position med positive midler til rådighed. Hvis du ikke er i stand til at støtte en handel pga. de løbende udgifter til den daglige finansieringstakst (og begrænsningerne ved den minimale margin) forbeholder vi os ret til at lukke alle eller en del af en handel, der er tilstrækkelig til at bringe dig ind i en position med positive, tilgængelige midler Enhver ordre, som er knyttet til en sådan handel, forbliver knyttet til handlen indtil udløbet af ordren, afslutning af handlen eller annullering af ordren. Alle andre aftalevilkår gælder for ikke-udløbende handler. 10 MARKEDSFORSTYRRELSER 10.1 I denne aftale er en "forstyrrelse" forekomsten af en af følgende omstændigheder eller begivenheder: (a) det underliggende marked relateret til det marked, du handler i eller den børs, hvor det underliggende marked handles, 10

12 enten direkte eller indirekte (fx på en future i eller option på det underliggende marked), er genstand for et overtagelsestilbud eller et fusionstilbud, eller udstederen af det underliggende marked eller børsen har indgået i eller er genstand for insolvens eller likvidationsprocedure (eller der er indtrådt insolvens i relation til udsteder eller operatør); eller (b) en hændelse, som forstyrrer handlen med det underliggende værdipapir eller handel på børsen, herunder suspension af eller begrænsning af handlen på grund af bevægelser i pris, der overstiger de grænser, der er tilladt af den relevante børs, eller af lovgivningsmæssige eller andre indgreb, eller tidlig lukning af børsen eller andet, og/eller enhver anden hændelse, der forårsager markedsforstyrrelser, og som er en væsentlig forstyrrelse Hvis vi efter vores eget og absolutte skøn afgør, at der er opstået en forstyrrelse en dag, hvor en børs er planlagt til at være åben for almindelig handel, vil sådan en dag være en "forstyrret dag" Hvis der opstår en forstyrret dag, kan vi efter vores eget skøn, med eller uden varsel til dig, (og uden præjudice for andre rettigheder eller retsmidler, som vi ellers har i henhold til denne aftale eller ved lov) tage følgende skridt med hensyn til handler, der er påvirket af forstyrrelsen: (a) suspendere handel på markedet; (b) lukke alle åbne handler, afvise at placere handler, annullere ordrer og udfylde eventuelle ordrer i hvert tilfælde til en sådan kurs, som vi i god tro anser for at være hensigtsmæssige i alle tilfælde; (c) i tilfælde af suspension af, eller anden forstyrrelse vedrørende det underliggende marked, forbeholder vi os ret til, men er ikke forpligtet til at værdisætte den pågældende handel til nul (0); (d) suspendere eller ændre anvendelse af alle vilkår i denne aftale i det omfang, det ikke er muligt eller ikke med rimelighed er muligt for os at overholde dem; (e) omgående kræve betaling for fast marginkrav og/eller andre beløb, vi har til gode hos dig; eller (f) træffe eller undlade at træffe alle andre foranstaltninger, som vi finder relevante i den situation, og vi er ikke ansvarlige over for dig for eventuelle tab som følge af en hvilken som helst grund, medmindre det sker som følge af vores uagtsomhed, forsætlige misligholdelse eller svig Hvis handlen er suspenderet, eller nogen af tjenesterne ellers er helt eller delvist utilgængelige, vil vi forsøge at informere dig så hurtigt som muligt, og generelt gennem anmeldelse på vores hjemmeside Enhver handel, der lukkes af os i henhold til paragraf 10.3, vil være lukket på grundlag af vores aktuelle kurs for det relevante marked Vi er ikke ansvarlige for nogen tab, som du pådrager dig som følge af suspension af handlen eller en tjeneste (eller en forsinkelse i underrettelsen af dig) som beskrevet i denne paragraf 10, medmindre det sker som følge af vores svig eller forsætlige misligholdelse. 11 POLITIK FOR ULOVLIG VÆRDIPAPIRHANDEL 11.1 Vores politik for ulovlig værdipapirhandel gælder for alle onlinebørsnoterede finansielle markeder, som handles gennem din brug af elektroniske tjenesteydelser Vi kan anse en aktivitet som ulovlig værdipapirhandel, hvis ordren eller handlen har nogen af nedenstående karakteristika: (a) handlen er åbnet og lukket inden for to (2) minutter (dvs. ordren til afslutning af handlen følger ordren til at åbne handlen i løbet af to (2) minutter eller mindre); (b) en modsatrettet handel placeres inden for to (2) minutter efter, at en anden handel åbnes, således at der skabes en fuldt eller delvist afdækket position (også kendt som en "låst position" ); eller (c) ordren til åbning eller afslutning af handlen placeres på en latent kurs Ved at tilbyde dig faste spænd og likviditet, hvor det er muligt at gøre det, forsøger vi at hjælpe dig med at handle i svingende globale, finansielle markeder ved at give dig større kursstabilitet. Vi tilvejebringer ikke faste spænd og likviditet for at muliggøre ulovlig værdipapirhandel og vil anse enhver forekomst af ulovlig værdipapirhandel for at være en tydelig fejl (for flere oplysninger om behandlingen af tydelige fejl se paragraf 9.21 til 9.24). Ulovlig værdipapirhandel betragtes som en overtrædelse af dine aftalevilkår, og vi kan ved at handle fornuftigt og i god tro og efter vores eget skøn: (a) øjeblikkeligt opsige din konto og din adgang til vores servere; (b) undgå enhver handel (dvs. behandle handlen som om den aldrig har fundet 11

13 sted), som er en del af en ulovlig værdipapirhandel; (c) lukke en handel på basis af vores på tidspunktet aktuelle kurser, som var del af en ulovlig værdipapirhandel; eller (d) ændre handlen, så den er, som den ville være, hvis ordren var udført i mangel af ulovlig værdipapirhandel Vi kan udøve ovennævnte rettigheder, selv om du har indgået (eller afstået fra at indgå) aftaler med tredjeparter om den relevante handel, også selvom du lider et handelstab som følge heraf Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at skifte din underliggende likviditetstilførsel til en anden udbyder for at beskytte mod misbrug (herunder ulovlig værdipapirhandel). En sådan ændring kan resultere i, at variable spænd anvendes til markeder, du handler i. Hvis likviditetstilførslen ændres, har vi intet behov for at underrette dig eller give dig forudgående varsel om ændring. Vi er ikke forpligtet til at ændre likviditetstilførslen og kan træffe enhver anden foranstaltning, der er tilladt ifølge de almindelige kundevilkår. 12 ORDRER 12.1 Vi tilbyder en række forskellige ordrer til at åbne og lukke handler. Vi optræder ikke på dine vegne, men som en modpart, og accepterer som følge heraf ikke nogen kontraktlig eller agenturforpligtelse til at opnå de bedst mulige resultater for dig eller levere bedste udførelse. Det er dit ansvar at forstå de funktioner, som udgør en ordre og afgøre, om vores noterede kurser eller ordretyper er konkurrencedygtige og vil give dig det bedst mulige resultat. Hvis du ikke forstår funktionerne ved en ordre, skal du ikke fortsætte. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktionerne ved en ordre eller har spørgsmål, bedes du kontakte os omgående Når en ordre er udløst, (dvs. den angivne kurs er nået eller overskredet), vil vi forsøge at udfylde din ordre inden for en rimelig frist og til den næste kurs, som er tilgængelig for dig i dette marked. For at undgå tvivl udløses din ordre af vores pris i vores markedstimer, og ikke af det underliggende marked og dets åbningstider Hvis din ordre er en stop tab-ordre, kan den kurs, vi ekspederer din ordre til, være den samme eller ringere, end den kurs, du har angivet i din stop tab-ordre. Hvis din ordre er en limiteret ordre, kan den kurs, vi ekspederer din ordre til, være den samme, eller bedre, end den kurs du angiver. Men bedre dækkede kurser er efter vores eget skøn, og du accepterer, at vi ikke er forpligtet til at videregive denne fordel til dig. Det skal bemærkes, at i forbindelse med valutahandel vil du ikke få nogen bedre dækkede kurser, hvis kursen går ned til din fordel Hvis din ordre er et garanteret stop, garanterer vi, at den kurs, som vi effektuerer din ordre til, vil være den samme som den kurs, du specificerede i det garanterede stop. Ud over provision eller Bid Offer Spread, som du betaler for hvert garanteret stop, skal du betale en garanteret stop-overkurs, som angivet af os, efter vores eget skøn. Denne overkurs vil blive meddelt dig, før du fastsætter din garanterede stop kurs. Når du har åbnet en handel med et garanteret stop, kan du kun ændre den garanterede stopkurs med vores samtykke (som kan tilbageholdes) og ved betaling af yderligere garanteret stop-overkurs og eventuel ekstra margin, som kan være påkrævet. Hvis du tidligere har åbnet en handel og ikke fastsat et garanteret stop og derefter ønsker at gøre det, kan vi, efter eget skøn, acceptere at gøre det, hvorefter du vil være forpligtet til at betale den garanterede stop-overkurs. Derudover forbeholder vi os ret til, med rimelig handling, at annullere eller ændre en garanteret stopordre, og hvis den annulleres, vil vi refundere en betalt overkurs Ved afgørelsen af om din garanterede stopkurs er blevet opfyldt eller overskredet, kan vi (efter eget skøn) se bort fra eventuelle førmarkeds-, eftermarkeds-, intradagsauktionsperioder eller enhver anden periode, der efter vores mening kan give anledning til kortvarige kursstigninger eller andre forvridninger Accept af en ordre kan ikke forpligte os til at effektuere ordren, og vi vil ikke være forpligtet til at effektuere en ordre, hvis den på ordretidspuktet ellers ville være eksekverbar, og der er utilstrækkelige tilgængelige handelsmidler på kontoen Du accepterer, at der er nogle manuelle elementer i forbindelse med vores ordreeffektuering, og selv om vi forsøger at effektuere alle ordrer rettidigt i overensstemmelse med vores ordreeffektueringspolitik, kan der være tidspunkter og omstændigheder uden for vores kontrol, der kan resultere i, at din ordre ikke ekspederes inden for vores normale rettidige måde (fx: der kan være et unormalt højt antal samtidige ordrer udløst i vores system) Hvert marked har normalt et minimumsprisinterval mellem vores aktuelle tilbud og prisen for alle ordrer, der oprettes, og vi forbeholder os ret til ikke at acceptere 12

14 alle ordrer, som er mindre end det laveste prisinterval Der kan være omstændigheder, som f. eks. en virksomhedsmæssig reaktion på en bestemt aktie eller indeks, hvor din ordre bliver urimelig at handle på. I sådanne tilfælde har vi ret til at annullere eller ændre din ordre, og er ikke ansvarlige over for dig som følge af en sådan handling, medmindre det sker som følge af vores uagtsomhed, svig eller forsætlige misligholdelse Overbelastningspolitik - hvis vi opdager, at store mængder af ventende ordrer eller markedsordrer placeres på din konto, og at du har utilstrækkelige midler på din konto til at dække den margin, der kræves, hvis disse ordrer blev udført, forbeholder vi os ret til øjeblikkeligt at suspendere handel på din konto, da vi anser dette for at være misbrug. Vi vil gøre en rimelig indsats for at oplyse dig om vores planer om at suspendere din konto, men vil ikke være ansvarlige for ikke at gøre dette, medmindre det sker som følge af vores uagtsomhed, svig eller forsætlige misligholdelse. Hvis vi, efter vores eget skøn, bestemmer, at dette misbrug har været tilsigtet, forbeholder vi os ret til øjeblikkeligt at ophæve din handelskonto. 13 MARGIN KRAV 13.1 Det indledende marginkrav skal betales af dig, før du åbner hver handel, og vi forbeholder os ret til at afvise en ordre eller handel, hvor det indledende marginkrav ikke er blevet modtaget af os. Du anerkender, at mængden af indledende marginkrav på ingen måde angiver eller begrænser dine potentielle handelstab Når en handel er blevet åbnet, skal du måske indsætte ekstra beløb, kaldet fast marginkrav, i løbet af handelsterminen. Det er dit ansvar at sikre, at alle nødvendige marginbetalinger foretages Afhængigt af kontotypen kan en stop tab-ordre placeres automatisk på en handel, hvis din konto ikke har tilstrækkeligt med tilgængelige handelsmidler til det indledende marginkrav (Bemærk: Denne ordre bliver ikke et garanteret stop; se vores hjemmeside for yderligere oplysninger). Hvis dette sker, vil du modtage oplysninger om eventuelle stop tab-ordrer placeret i dine handelsbekræftelsesdetaljer på nettet. Du vil kunne ændre kursen for denne ordre eller annullere ordren, så længe din konto fortsat har positive tilgængelige handelsmidler. Hvis du har utilstrækkeligt med tilgængelige handelsmidler til at en automatisk stop tab-ordre kan placeres minimumsafstanden væk fra et handelskursforsøg, vil ordren til den forsøgte handel blive afvist Vi kan efter eget skøn øge eller mindske mængden af det indledende marginkrav eller anden margin, vi forlanger af dig på dine åbne handler. Vi vil gøre en rimelig indsats for at oplyse dig om en eventuel forhøjelse af den indledende margin eller andre marginsatser. Eksempler på sådanne omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til: (a) en ændring i forhold til det underliggende marked, såsom volatilitet eller illikviditet i de finansielle markeder generelt; eller (b) en ændring i dine forhold, som, vi mener, er relevante for dine finansielle midler Ved beregningen af den margin, der kræves fra dig, kan vi, efter vores skøn, tage hensyn til dine handler (positioner) hos os, og som kan resultere i en reduktion af marginbeløbet, der kræves af dig Vi vil kun acceptere penge (med de metoder, der er beskrevet i paragraf 6 (Dine penge) eller på anden måde meddelt til dig) og vi vil ikke under nogen omstændigheder acceptere eventuelle værdipapirer eller andre aktiver som betaling af margin. MARGININDKALD 13.7 Det er dit ansvar at sikre, at du er bekendt med status for din konto på alle tidspunkter og overvåge dine handler for at sikre dig, at du har tilstrækkeligt med tilgængelige handelsmidler på din konto for at vedligeholde dine handler eller handlen Hvis din tilgængelige handelsmiddelsaldo er under nul (0), eller vi med rimelighed kan antage, at et fald til under nul er nært forestående, uanset om der er udstedt forudgående marginindkald, kan vi efter eget skøn lukke eller opsige åbne handler på kontoen uden varsel til dig med det samme. Hvis du modtager et marginindkald, skal du straks tilvejebringe det faste marginkrav for at bringe din tilgængelige handelsmiddelsaldo til nul (0) eller over, medmindre vi udtrykkeligt aftaler andet med dig (fx: hvis vi reducerer eller frafalder alle eller en del af et indledende marginkrav eller det faste marginkrav. Bemærk: Et sådant frafald eller nedsættelse skal godkendes skriftligt af os og, medmindre andet udtrykkeligt er anført, gælder kun for de angivne marginindkald og kan tilbagekaldes af os efter varsel til dig). 13

15 13.9 Vi accepterer ikke nogen forpligtelse til at foretage marginindkald indenfor en bestemt periode eller overhovedet, ethvert marginindkald, der foretages, når din tilgængelige handelsmiddelsaldo er under nul, uden at lukke din konto eller afvikle dine positioner, anses ikke for præcedens eller varetagelse med hensyn til enhver form for praksis for fremtidige marginindkald. Enhver fejl eller forsinkelse på vores side for til enhver tid at indhente marginindkald vil ikke fungere som et afkald af nogen af vores rettigheder eller retsmidler i henhold til eller i forbindelse med denne aftale, uanset om det er i forbindelse med et sådant marginindkald eller andet Uanset ovenstående kan vi informere dig om et marginindkald mundtligt, elektronisk eller skriftligt. Hvis det sker skriftligt, gælder vilkårene i paragraf 23 (Kommunikationer og meddelelser). Du skal straks kontakte os om ændringer på kort eller langt sigt af dine kontaktoplysninger for at sikre, at du kan blive underrettet om et marginindkald Vi har til enhver tid ret til at anmode om midler til at dække et marginindkald. Et marginindkald anses for at være foretaget af os, hvis vi har anvendt en rimelig indsats for at opnå kontakt med de kontaktoplysninger, du har tilvejebragt, men ikke har været i stand til at gøre dette inden for den tidsfrist, vi har fastsat efter eget skøn. Vær opmærksom på, at vi kan kræve indskud af marginmidler inden for minutter afhængigt af omstændighederne (herunder, men ikke begrænset til, markedet og/eller størrelsen af din handel) Hvis du ikke har tilstrækkeligt med tilgængelige handelsmidler eller et marginindkald ikke er opfyldt af dig (i form af clearede midler i pund sterling eller enhver anden valuta, som vi har accepteret at modtage) i overensstemmelse med denne paragraf 13, kan vi efter eget skøn: (a) lukke en eller alle (helt eller delvis) af dine åbne handler; (b) udøve vores rettigheder til modregning og udligning i henhold til denne aftale, eller (c) lukke din konto og ikke åbne yderligere handler til dig Når marginindkaldet er opfyldt - uanset om det sker ved lukning af en eller flere handler eller ved indskud af midler - og du ønsker at åbne yderligere handler, skal det indledende marginkrav for enhver ny handel være dækket fuldt ud Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab som følge af vores udøvelse af vores rettigheder i henhold til denne paragraf 13, medmindre det sker som et resultat af vores uagtsomhed, svig eller forsætlig misligholdelse. De midler, du deponerer eller er forpligtet til at deponere i form af margin, begrænser ikke dit ansvar over for os i henhold til denne aftale eller på anden måde i henhold til lov. 14 MODREGNINGSPOSITIONER 14.1 Alle handler og transaktioner mellem dig og os vedrørende dine konti er indgået i tillid til, at denne aftale og alle handler og transaktioner udgør en enkelt aftale mellem parterne, og at vi i modsat fald ikke ville indgå i handler og transaktioner med dig Hvis vi har udøvet vores rettigheder i henhold til denne aftale for at lukke dine åbne handler og/eller til at lukke din konto, kan vi: (a) kombinere og konsolidere din konto med enhver eller alle andre konti i dit navn hos os, selv om nogen af disse konti er lukket; og (b) modregne de beløb mod hinanden, som er nævnt i underparagraf (i) og (ii) nedenfor: (i) dine tilgængelige handelsmidler (hvis en kreditsaldo), fortjeneste på åbne handler og eventuelle skyldige beløb til dig fra os af enhver art, og hvornår de skal betales; og (ii) dine tilgængelige handelsmidler (hvis en debetsaldo), eventuelle udestående marginindkald, tab på åbne handler og eventuelle tab eller andre skyldige beløb til os fra dig uanset art, og hvornår de skal betales Du kan kræve, at vi udnytter bestemmelserne i denne paragraf 14, hvis alle dine handler er blevet lukket Hvis vi udøver vores rettigheder i henhold til paragraf 14, vil alle betalingsforpligtelser blive konsolideret i en forpligtelse, hvor du skal betale nettosummen til os (som vi bestemmer), eller at vi betaler et nettobeløb til dig OPTIONER GENERELT 15.1 Vi opgiver optionskurser på de enkelte aktier, aktieindekser, råvarer og renter. Ved at handle på optioner, handler du på den fremtidige værdi af optionen. Dine optionshandler kan afregnes kontant, og den underliggende option kan udnyttes af eller imod dig ved levering af den underliggende sikkerhed. 14

16 15.2 Vi forbeholder os retten til at ændre marginkrav til optionshandler efter vores eget skøn. Vi vil gøre en rimelig indsats for at oplyse dig om en eventuel forhøjelse af den krævede margin for dine åbne handler Hvis der skal udbetales udbytte inden for optionens levetid, og dette udbytte er en del af den iboende værdi, forbeholder vi os ret til at tilbyde kursen for optionshandlen efter at have taget højde for fradrag af udbytte. Hvis der er en ændring i udbyttet eller udbyttedatoen i tilfælde, hvor vi har købt som afdækning og har udøvet den relevante underliggende option, skal du holde os skadesløse for eventuelle derved pådragne tab, og vi kan debitere dine tilgængelige handelsmidler Du bør være opmærksom på de særlige udløbsplaner på indeks og aktieoptioner og skal være fortrolig med oplysningerne i optionsskemaet på hjemmesiden. Handler på optioner, som ikke er lukket af dig, og som får lov til at udløbe, vil blive lukket ved følgende: (a) Handlen på salgsoptioner vil blive lukket til en kurs, der er lig med aftalekursen minus den relevante vekselkurs eller nul (0), alt efter hvad der er størst; og (b) Handlen på købsoptioner vil blive lukket til en kurs, der er lig med den relevante vekselkurs minus aftalekursen eller nul (0), alt efter hvad der er størst Vi vil tage hensyn til eventuelle tilpasninger udført af NYSE LIFFE eller anden relevant børs For yderligere oplysninger om optionskontraktoplysninger, handelstid, afregningstider og regler om udbytte, se hjemmesiden eller kontakt BINÆRE OPTIONER 15.7 Binære optioner skal afregnes kontant Du anerkender og accepterer, at de binære optioner, der forhandles af os, lever op til definitionen af en bestemt investering i henhold til loven og derfor ikke kan håndhæves eller anses som ugyldig, som en spillekontrakt. 16 VIRKSOMHEDENS HANDLINGER, UDBYTTE OG ANDRE SITUATIONER 16.1 Hvis en virksomhedshandling finder sted og påvirker et underliggende marked og dermed vores marked, vil vi foretage en rimelig og passende eventuel efterfølgende justering for enhver åben handel og/eller ordrer, som du har i det pågældende marked, så det så tæt som muligt afspejler de økonomiske konsekvenser af virksomhedens handling, som hvis man var indehaver af det underliggende marked (fx: afslutning og åbning af nye handler og/eller foretage kontante justeringer på din konto) Hvis en virksomheds handling giver indehaveren af det underliggende marked et valg (fx: valget mellem at modtage aktier eller kontanter) vil vi, hvor det er muligt, give valget til dig, men vi vil ikke være ansvarlige for eventuelle tab, hvis vi træffer valget uden anvisninger fra dig, medmindre det sker som følge af vores uagtsomhed, svig eller forsætlige misligholdelse Vi vil foretage de relevante ændringer til dine handler med hensyn til en virksomheds handling, så hurtigt som det er praktisk muligt for os at gøre det Vi vil ikke overføre stemmerettigheder vedrørende et underliggende marked til dig eller på anden måde tillade, at du påvirker udøvelsen af stemmeret, der besiddes af eller på vegne af os Nogle af vores priser tager ikke hensyn til udbyttehændelser, som kan finde sted i det pågældende marked (fx: en CFD på en individuel aktie). Hvis der finder en udbyttehændelse sted på et sådant marked, og du har en åben handel i markedet på datoen uden dividende, vil vi foretage en justering af din konto for at afspejle udbyttehændelsen korrekt. Hvis du har en longhandel, vil der blive foretaget en kreditering til din konto. Hvis du har en shorthandel, vil der blive trukket en debitering fra din konto. Enhver udbyttejustering, vi udfører, kan afspejle en udbyttejustering af vores afdækkede position udført af vores garderingspartnere Nogle markeder, vi skaber, indeholder et udbytteelement, som prognosticeres af os. Hvis det deklarerede udbytte er usædvanligt stort, lille eller annulleret, eller datoen uden dividende adskiller sig fra vores forventede dato uden dividende, forbeholder vi os ret til at foretage en justering af åbningsprisen for en handel for at afspejle disse forskelle, forudsat at sådanne justeringer er fair og rimelige Hvis du har et garanteret stop på en handel i et underliggende marked, som bliver genstand for en udbyttejustering, forbeholder vi os ret til at ændre den garanterede stopkurs på størrelsen af udbyttejusteringen Hvis et underliggende marked bliver suspenderet, forbeholder vi os ret til at fastsætte margin for alle tilknyttede handler på 100 % og at værdisætte markedet korrekt. Dette kan betyde, at din handel enten værdiansættes til nul (0) eller til sidste kurs i 15

17 vores marked på tidspunktet for suspenderingen Hvis et underliggende marked bliver afnoteret, forbeholder vi os ret til at lukke alle handler med tilknytning til dette marked på nul (0) Hvis der opstår en situation i forbindelse med din handel, som ikke er omfattet af disse aftalevilkår, vil vi løse sagen og handle med rimelighed og i god tro og, hvor det er relevant, ved at tage de foranstaltninger, som er i overensstemmelse med praksis på det pågældende marked og/eller under hensyntagen til den behandling vi modtager fra børsen, børsmægler, mægler eller agent i forhold til risikoafdækning af vores eksponering for din handel. 17 MARKEDSMISBRUG 17.1 Vi kan afdække vores eksponering over for dig ved at åbne analoge positioner med andre institutioner. Resultatet er, at når du handler med os, kan disse handler som følge af vores risikoafdækning, udøve en skadelig indvirkning på det underliggende marked ud over den indvirkning, det kan have på vores kurser Ud over dine erklæringer og garantier i paragraf 4.3 (Grundlag for handel), erklærer og garanterer du over for os, hver gang du åbner eller lukker en handel, at: (a) du ikke vil og ikke har placeret en handel hos os vedrørende et bestemt underliggende marked, hvis det herved vil resultere i, at du, eller andre du er sammen med, eller som med rimelighed betragtes som handlende i samråd med, har en eksponering for det underliggende marked, der er lig med eller overstiger beløbet for en interesse i det pågældende selskab, der skal indberettes. Til dette formål vil niveauet for en interesse, der skal indberettes, være det gældende niveau på det tidspunkt, der er fastsat ved lov, regel eller forordning eller af børsen/børser, hvor det underliggende marked er noteret; (b) du ikke vil og ikke har placeret en handel hos os i forbindelse med en placering, udstedelse, udlodning eller andet lignende tilfælde, eller et tilbud, overtagelse, fusion eller andet lignende tilfælde, hvor du er involveret eller på anden måde er interesseret; (c) du ikke vil og ikke har placeret en handel, der overtræder en lov, regel eller forordning mod insiderhandel og markedsmisbrug. For så vidt angår paragraf 17 er du enig i, at vi kan fortsætte på det grundlag, at når du åbner eller lukker en handel hos os i et marked, kan du blive behandlet, som om du handler med værdipapirer som defineret i Part V of the Criminal Justice Act 1993 og/eller enhver lov, regel eller forordning mod markedsmisbrug; og (d) du ikke vil placere andet sted og ikke har placeret en handel under omstændigheder, der kan betragtes som markedsmisbrug Du forpligter dig til at gøre dig bekendt med og overholde alle gældende bekendtgørelser for shortsalg af værdipapirer, hvis du forsøger at udføre en CFD-handel med en kort værdipapirposition, som vi kan afdække med et shortsalg af værdipapirer, sikrer du, at din brug af den elektroniske tjeneste ikke vil resultere i en overtrædelse af os af nogen gældende bekendtgørelser vedrørende shortsalg af værdipapirer For så vidt angår overholdelse af juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, kan vi, efter vores eget skøn, og uden at være forpligtet til at informere dig om vores grund til at gøre det, lukke enhver handel, som du kan have åben og kan, hvis vi vælger det, behandle alle handler, som er lukket i henhold til paragraf 17, som ugyldige. 18 FORCE MAJEURE-HÆNDELSER 18.1 Hvis man er forhindret, hindret eller forsinket i at udføre nogen af vores forpligtelser i henhold til denne aftale af en force majeure-hændelse, vil vores forpligtelser i henhold til denne aftale blive suspenderet lige så længe som force majeure-hændelse fortsætter, og i det omfang vi er forhindret, hindret eller forsinket. Vi vil ikke blive anset for at være i strid med denne aftale eller på anden måde ansvarlig over for dig på grund af en forsinkelse eller fejl i udførelsen af forpligtelserne i henhold til denne aftale i det omfang, en sådan forsinkelse eller manglende ydelse skyldes en force majeure-hændelse og vil blive udvidet i overensstemmelse hermed En force majeure-hændelse betyder: (a) naturkatastrofer, krigshandlinger, fjendtligheder, optøjer, brand, eksplosion, ulykker, oversvømmelse, sabotage, afbrydelse af strømforsyning, fejl i kommunikationsudstyr, lockout eller påbud, overholdelse af statslige love (indenlandske eller udenlandske), bestemmelser eller ordrer eller beskadigelse eller misligholdelse af maskiner; 16

18 (b) suspensionen eller lukningen af et marked eller nedlæggelse eller svigt af en hændelse, som vi baserer vores tilbud på, eller som vores tilbud kan omfatte eller indførelse af begrænsninger eller særlige eller usædvanlige forhold vedrørende handel i et sådant marked eller på sådanne tilfælde, eller (c) forekomsten af overdreven bevægelse i kursen på, eller tab af likviditeten i nogen af vores indekser eller produkter og/eller et tilsvarende marked, eller vores rimelige forventning herom, eller enhver anden årsag, uanset om det er i den klasse eller art, der er omhandlet ovenfor, som påvirker udførelsen af denne aftale, som opstår fra eller tilskrives handlinger, hændelser, udeladelser eller ulykker uden for vores rimelige kontrol. Se også paragraf 10.1 vedrørende Markedsforstyrrelse Vi kan efter vores eget skøn udføre alle eller nogen af de foranstaltninger, der er henvist til i paragraf 10.3 (Markedsforstyrrelser) ved forekomsten af en force majeure-hændelse. 19 FORESPØRGSLER, KLAGER OG TVISTER 19.1 Hvis du er i tvivl om et aspekt af en handel, skal du underrette os, lige så snart du bliver opmærksom på problemet, og under alle omstændigheder inden for tre (3) arbejdsdage efter den begivenhed, der gav anledning til problemet. Vi forbeholder os ret til ikke at behandle en forespørgsel eller konflikt, som er fremsat efter denne periode. Vi forbeholder os ret til at suspendere handlen på din konto, mens en tvist undersøges og løses Med forbehold af ovenstående skal du, hvis du ønsker at indgive en klage eller en tvist mellem os i forbindelse med udførelsen af tjenesteydelser, straks give vores kundeservice udførlige oplysninger om den pågældende klage eller tvist. Hvis du er utilfreds med behandlingen af din klage, kan du indbringe sagen skriftligt til vores Compliance Officer, som vil anvende alle rimelige bestræbelser på at undersøge sagen hurtigt og fuldt ud løse problemet Vores Compliance Officer vil følge vores klageprocedure i overensstemmelse med FCAregler, og hvis du er utilfreds med den beslutning, som vores Compliance Officer træffer, og du er kategoriseret som detailkunde, er du berettiget til at sende din klage direkte til Financial Ombudsman Service (ombudsmanden). Oplysninger om Financial Ombudsman Service, herunder hvordan man indgiver en klage, berettigelseskriterierne og procedurerne, er tilgængelige på Financial Ombudsman Service hjemmesiden på eller ved at kontakte dem på: The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, England Da vi er en FCA-reguleret virksomhed, er vi omfattet af den beskyttede investeringsvirksomhedsordning af Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Denne ordning kan i visse tilfælde udbetale kompensation til kunderne, hvis de er berettigede, og hvis den regulerede virksomhed ikke kan eller vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunderne, herunder når virksomheden bliver insolvent. Kompensation kan være til rådighed for berettigede investorer i forbindelse med beskyttede krav op til et maksimum på GBP pr. skadelidte. Yderligere oplysninger fås på FSCS hjemmesiden på: eller ved at kontakte dem på: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU, England Hvis der er uoverensstemmelser, vil vores optegnelser, i mangel af en tydelig fejl, blive behandlet som de nøjagtige, gældende optegnelser for kontoen For at støtte undersøgelsen af din klage eller tvist, opfordres du til at føre dine egne optegnelser af dine handler (herunder tidspunkter, beløb og markeder). Uden sådanne oplysninger er det ikke muligt for os at finde en optegnelse i forhold til din klage eller tvister. 20 MISLIGHOLDELSER OG LUKNING AF KONTI 20.1 Hvis der indtræder misligholdelse, kan vi straks tage alle eller nogen af de følgende foranstaltninger: (a) kræve øjeblikkelig betaling af ethvert beløb, du skylder os; (b) lukke alle eller nogen af dine åbne handler; (c) hvis basisvalutaen for din konto er en anden valuta end pund sterling, skal du konvertere til pund sterling; (d) annullere alle dine ordrer og åbne handler; (e) suspendere din konto og nægte at udføre nogle handler eller ordrer; (f) udøve vores rettigheder til modregning; og/eller 17

19 (g) opsige aftalen Uden at begrænse retten til at opsige denne aftale til enhver tid, kan vi lukke din konto i følgende situationer: (a) du undlader at betale fast marginkrav eller andre skyldige beløb til tiden; (b) alle oplysninger, du har givet i ansøgningsprocessen eller på et andet tidspunkt, er konstateret eller menes at være vildledende eller falske; (c) din handel eller aktivitet er af en sådan størrelse eller type, at vi ikke længere ønsker at handle med dig; (d) vi har begrundet mistanke om, at aktiviteten på din konto kan være involveret i markedsmisbrug, hvidvaskning af penge eller andre kriminelle aktiviteter; (e) vi er i en igangværende konflikt med dig og beslutter, at vi ikke er i stand til fortsat at levere tjenester til dig; eller (f) du er krænkende over for vores medarbejdere Når vi har meddelt dig vores hensigt om at lukke din konto i henhold til paragraf 20.2, vil du ikke have tilladelse til at åbne nye handler, og du vil kun være berettiget til at foretage handler eller på anden måde handle som en klient i det omfang, det er nødvendigt for at lukke alle åbne handler. Vi kan lukke alle handler, der stadig er åbne ti (10) arbejdsdage efter den dato, hvor vi giver dig varsel om opsigelse. 21 ERSTATNING OG ERSTATNINGSANSVAR 21.1 Intet i denne aftale kan begrænse eller undtage vores erstatningsansvar over for dig i forbindelse med: (a) din død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed; eller (b) tab som følge af svindel eller svigagtig fremstilling Bortset fra som fastsat i paragraf 21.1 har vi intet erstatningsansvar for eventuelle tab, omkostninger, skader, forpligtelser eller udgifter påført vedrørende denne aftale eller enhver handelsaktivitet, som du har påtaget dig ved anvendelse af tjenesterne, medmindre det direkte skyldes forsætlig misligholdelse, svig eller misligholdelse af denne aftale af os eller vores medarbejdere, agenter eller underleverandører Vi er ikke ansvarlige for eventuelle indirekte tab, du lider, undtagen i tilfælde af forsætlig misligholdelse eller svig. "Indirekte tab" omfatter fx tab af fortjeneste, tab af mulighed, tab af forretning og andre indirekte tab Medmindre det er forbudt at undtage erstatningsansvar ved lov, vil vi ikke være ansvarlige for hændelige, særlige, pønale eller følgeskader over for dig forårsaget af enhver handling eller undladelse af os i henhold til denne aftale. Denne begrænsning omfatter fordringer i forbindelse med tab af forretning, tab af fortjeneste, tab af muligheder, manglende evne til at undgå tab, tab af goodwill eller anseelse eller beskadigelse eller tab af data Uden præjudice for eventuelle andre ansvarsbegrænsninger, der findes andetsteds i denne aftale, vil det maksimale beløb for vores ansvar i forbindelse med eventuelle tab, du måtte lide i forbindelse med en handel, være lig med den margin, du placerede med hensyn til handelen Du vil være ansvarlig over for Monecor (London) Limited, dets ledere, overordnede, direktører, medarbejdere, agenter, efterfølger og/eller befuldmægtiget, for alle tab, krav, retssager og udgifter (herunder, men ikke begrænset til advokatomkostninger og honorarer til sagkyndige), der opstår som følge af eller i forbindelse med (i) enhver undladelse af at overholde nogen af dine forpligtelser i henhold til denne aftale, og (ii) eventuelle urigtige oplysninger eller erklæring til os eller til tredjepart, eller (iii) en handling eller en undladelse eller bedrageri af dig, eller en bemyndiget person eller af enhver person, der får adgang til din handelskonto ved hjælp af dit særskilte kontonummer, brugernavn eller adgangskode, uanset om du godkendte denne adgang. 22 ÆNDRINGER, AFKALD OG RETTIGHEDER 22.1 Vi har ret til at ændre eller rette i betingelserne i denne aftale fra tid til anden efter ti (10) dages varsel til dig, medmindre en sådan ændring eller rettelse er påkrævet før som følge af en ændring af gældende bestemmelser. Enhver sådan ændring eller rettelse kommer til at gælde for alle handler og alle ordrer pr. og efter ikrafttrædelsesdatoen for den relevante ændring eller rettelse. Hvis du ikke er indforstået med disse ændringer, kan du lukke alle åbne handler og opsige denne aftale i overensstemmelse med bestemmelserne i paragraf 31 (Opsigelse) Ingen forsinkelse i udøvelsen eller ikkeudøvelse af en af parterne ved enhver rettighed, beføjelse eller retsmiddel, som er 18

20 bestemt ved lov eller i henhold til eller i forbindelse med denne aftale (fx: i forbindelse med et marginindkald) vil svække denne rettighed, beføjelse eller retsmiddel eller fungere som et afkald eller frigivelse af denne rettighed. Et eventuelt afkald eller frigivelse skal ydes specifikt skriftligt, underskrevet af parterne, der tildeler det Hver parts rettigheder og retsmidler i henhold til denne aftale er kumulative og ikke eksklusive rettigheder eller retsmidler for parten i henhold til den almindelige lovgivning. Hver part kan udøve alle sine rettigheder så ofte, som denne finder nødvendigt Vi kræver ikke samtykke fra nogen af vores associerede eller tilknyttede selskaber til at ændre, rette, modificere, suspendere, annullere eller ophæve en bestemmelse i denne aftale. 23 KOMMUNIKATIONER OG MEDDELELSER 23.1 Det er dit ansvar at holde dine kontaktoplysninger opdaterede og straks kontakte os om eventuelle ændringer Med forbehold for gældende bekendtgørelser vil enhver kommunikation mellem os ved hjælp af elektroniske signaturer være bindende i samme grad, som hvis de var skriftlige. Ved at acceptere disse aftalevilkår giver du dit samtykke til modtagelse af kommunikation via elektroniske midler, uanset om visse meddelelser ellers skulle være udført med et varigt medium i henhold til gældende bekendtgørelser. Uden at begrænse det generelle i det foregående, vil placerede ordrer eller andre anvisninger afgivet elektronisk udgøre bevis for disse ordrer eller instruktioner. Hvis du ikke længere ønsker at kommunikere på denne måde, skal du tilbagekalde dit samtykke skriftligt Du giver hermed samtykke til, at alle telefonhenvendelser fra eller til dig eller på vegne af dig med os optages. Disse optagelser vil være vores eneejendom og kan anvendes med henblik på uddannelse, til at bekræfte instruktioner, som bevismateriale i tilfælde af en tvist eller som kan være krævet af FCA. Vi vil opbevare optagelser af telefonopkald, som krævet ifølge FCA-regler Vi vil normalt ikke acceptere nogen anvisninger fra dig, medmindre det sker mundtligt via en særskilt telefonlinje eller elektronisk via vores handelsplatform (eller andre former, der kan være godkendt af os på forhånd) Du giver tilladelse til modtagelse af dokumenter i elektronisk form via vores hjemmeside eller andre elektroniske medier Fra tid til anden kan vi levere oplysninger til dig, som præsenterer dine valutasaldi i den tilsvarende værdi af din basisvaluta vha. kurser, der er gældende på det tidspunkt, hvor oplysningerne frembringes. Men medmindre vi har konverteret valutaerne, der ikke er i basisvalutaen, i henhold til paragraf 5.8 (Valutaomregning) er saldiene måske ikke fysisk blevet konverteret, og præsentation af oplysningerne i din basisvaluta vil kun være til orientering. BEKRÆFTELSER 23.7 Bekræftelse af din handel vises elektronisk på din konto på nettet og via afhængigt af din præference. Du kan ændre disse indstillinger via din konto på nettet eller ved at kontakte os. Du skal underrette os, hvis du forventer at modtage en bekræftelse, og der ikke vises en kvittering på handelsplatformen på nettet. Du skal kontrollere, at enhver handelsbekræftelse indeholder de korrekte oplysninger om den handel, den vedrører. Hvis du ønsker at bestride de oplysninger, skal du straks kontakte os, og vi vil derefter behandle den i overensstemmelse med paragraf 19 (Forespørgsler, klager eller tvister). Hvis du ikke har modtaget en sådan handelsbekræftelse, og du mener, at du skal modtage en, er det dit ansvar at sende os en forespørgsel. Du skal beholde en udskrevet kopi af alle handelsbekræftelser til registreringsformål Hvis en handelsbekræftelse indeholder en fejl eller andet er forkert, vil det ikke påvirke gyldigheden af den pågældende underliggende handel, der er blevet udført, men en bekræftelse af en handel til en forkert kurs er ikke bindende for os. Se paragraf 9.19 til 9.24 (Vores kurser). MEDDELELSER 23.9 Alle meddelelser vedrørende denne aftale, uanset om det er korrespondance, dokumenter, skriftlige meddelelser, bekræftelser og erklæringer eller andet, bliver sendt til dig i overensstemmelse med de seneste kontaktoplysninger. Det er dit ansvar at sikre, at vi holdes underrettet om alle ændringer i den forbindelse. Al kommunikation vil blive anset for korrekt udført: (a) hvis det sendes med almindelig post til adressen senest anmeldt af dig til os ved leveringen; (b) hvis håndleveret til den adresse, der senest blev oplyst af dig til os, på det tidspunkt, hvor den blev afleveret på adressen; 19

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER 1 INFORMATION... 2 2 AFTALEN... 2 3 DIN HANDELSKONTO... 3 4 GRUNDLAGET FOR HANDEL... 4 5 VORES AFGIFTER... 5 6 DINE PENGE... 6 7 ELEKTRONISKE TJENESTEYDELSER... 8 8 TELEFONHANDEL...

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bid/Offer Spread Limiteret ordre Negativ afvigelse Ordre Positiv afvigelse Produkt Afvigelse Stop tab-ordre Handel Handelsaftale

Bid/Offer Spread Limiteret ordre Negativ afvigelse Ordre Positiv afvigelse Produkt Afvigelse Stop tab-ordre Handel Handelsaftale 1.1 Indledning Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

Plus500UK Limited. Politik for udførelse af ordrer

Plus500UK Limited. Politik for udførelse af ordrer Plus500UK Limited Politik for udførelse af ordrer Politik for udførelse af ordrer Indledning Vi har en overordnet pligt til at udføre vores virksomhed med Dem på ærlig, redelig og professionel vis samt

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere