EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr Februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013"

Transkript

1 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr Februar 2013

2 Indhold 1 Indledning Kort beskrivelse af ejendommen Overordnet konklusion Ejendomsoplysninger Kommunale oplysninger Forsikring Energimærke Tagværk Kælder og fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation El / svagstrøm Øvrige bygningsdele Private friarealer Byggeplads/ stillads Diverse uforudsete udgifter Teknisk rådgivning Vedligeholdelsesplan... 53

3 1 Indledning Denne overordnede tilstandsrapport beskriver kort den byggetekniske stand af ejendommen EF Vibehjørnet, beliggende Vibevej og Nattergalevej i København. Formålet med rapporten er at give en overordnet vurdering af ejendommens tilstand. Boligforeningen får på denne måde et overblik over ejendommens byggetekniske tilstand. Samtidigt får boligforeningen et redskab til at gennemføre anbefalede byggearbejder i en prioriteret rækkefølge set ud fra et byggeteknisk synspunkt. Rapporten varierer i omfang og detaljeringsgrad for de enkelte bygningsdele på ejendommen, afhængigt af tilstanden. Bilag til nærværende rapport er en vedligeholdelsesplan over de foreslåede arbejder i de kommende år. Indledning Side 3/53

4 2 Kort beskrivelse af ejendommen Ejendommen ligger på Vibevej 45-47, Nattergalevej 34-36,i Københavns Kommune. Ejendommen er ifølge BBR-ejermeddelelse af den 27/ bygget i 1936 og består af 4 opgange med hver 3 etager samt kælder og loft. I ejendommen er der i alt 25.beboelseslejligheder og 256 m² erhvervslokaler/ butikker. Lejlighederne varierer mellem 1 og 4 værelser, og er på ca m². Alle lejligheder har eget køkken og wc-/ baderum i.h.t. BBRejermeddelelsen. Kælderen bruges til pulterrum, cykelrum og varmecentral. En del af loftet bruges til beboelse. På resten af loftet er der pulterrum. Taget er et sadeltag med tegl. Facaderne mod gade og gård er i blankt murværk. Vinduerne til beboelse varierer i alder og stand. Ejendommens fælles vinduer til trapper og kælder er de oprindelige trævinduer med 1 lag glas. Der er indlagt fjernvarme i ejendommen som producerer varme til lejlighedernes radiatoranlæg og til varmt brugsvand. Alle vandrør og en del af faldstammerne er de oprindelige stålrør. Ejendommen har sit eget gårdanlæg. Kort beskrivelse af ejendommen Side 4/53

5 3 Overordnet konklusion Ejendommen er i god stand, når der fokuseres på de primære bygningsdele, som er de bærende fundamenter, ydervægge, hovedskillerum, etageadskillelser, trapper m.v. For de sekundære bygningsdele er den bygningsmæssige standard noget mere varierende. Tagbeklædningen er udtjent og bør udskiftes i løbet af kort tid. Fundamenter og kælderydervægge er i god stand, uden væsentlige fugtproblemer. Facaderne mod både gade og gård er i ret god stand. De fælles vinduer til trapper og kælder er nedslidte og bør udskiftes. Overfladerne på trapperne er i rimelig stand. Vandinstallationen og den resterende del af de gamle faldstammer er nedslidt og bør udskiftet på samme tid, når ejendommens økonomi tillader det indenfor de kommende 3-5 år. Det kan overordnet konkluderes, at ejendommens byggetekniske tilstand er tilfredsstillende. Overordnet konklusion Side 5/53

6 4 Ejendomsoplysninger 4.1 Kommunale oplysninger BBR-ejermeddelelse af d. 27/ Opførelsestidspunkt 1936 Ejendomsnummer Forsikring Vi har ikke gennemgået ejendommens forsikringspolice. Rapportens anbefalinger er baseret på at der ikke er begrænsninger i dækningen af svampe- og insektskader. Matrikelnummer 1062 Utterslev Bebygget areal for bygningen 465 m² Samlet bygningsareal 1395 m² Samlet boligareal 1481 m² Antal beboelseslejligheder 25 Samlet erhvervsareal 256 m² Oplysninger fra Kulturarvsstyrelsen: Bevaringsværdi *) 4 *) Bevaringsværdi 1-3 er høj, 4-6 er middel og 7-9 er lav. Ejendomsoplysninger Side 6/53

7 4.3 Energimærke Ifølge energimærke fra 2011, er ejendommens nøgletal følgende Energimærke (A til M): E Varmeforbrug fordelt på bygningsdele **) kr. inkl. moms Varmeforbrug, MWh *) 226 Tag Anvendt enhedspris 650 Udsugning Udgift inkl. moms Anden ventilation *) Varmeforbruget er klimakorrigeret og uden faste udgifter.der er taget højde for årets temperatur i forhold til et normalår. Det klimakorrigerede forbrug kan sammenlignes fra år til år. Ydervægge Vinduer Varmt brugsvand Gulv/fundament **) Baseret på statistik fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) for alle ejendomme opført fra Jeres ejendom kan have en anden fordeling. Ejendomsoplysninger Side 7/53

8 5 De vigtigste af bygningsdelene er kort beskrevet. Facaderne er registreret fra terræn og fra vinduer. Taget er registreret fra tagvinduer og loftsrum. Vi har besigtiget et antal tilfældigt udvalgte lejligheder under registreringen for at bedømme tilstanden af de bygningsdele, som foreningen skal stå for at vedligeholde. Der er ikke taget huller i konstruktionsdele, installationer, overfladebeklædninger etc. Tilstandsrapporten indeholder ikke en vurdering af lovligheden af udførte konstruktioner og indretninger. Alle priser er angivet i primo Priserne er håndværkerudgifter ekskl. moms 5.1 Tagværk Taget er et sadeltag med skrå tagflader mod gade og gård. Taget er beklædt med tegl, som stammer tilbage fra ejendommens opførelse. Taget er udført uden undertag, og understrøget med mørtel. Side 8/53 Understrygningens formål er primært at standse slagregn og fygesne, men den bidrager også til at holde på teglene ved blæst. Taget er delvist udnyttet til beboelse. Kvistlejlighederne ligger

9 hovedsageligt mod gaden. Tagrender og nedløb er på et tidspunkt skiftet til plast, tilsyneladende i de oprindelige rendejern. Selve teglene er i nogenlunde stand, med nogle skader. Skaderne har ikke et meget voldsomt omfang. Tegl ved skotrende mod gård Selve teglenes tilstand er dog ikke afgørende i forbindelse med vurdering af tagets tilstand, da utætheder ikke opstår i de enkelte tegl, men i alle tagets øvrige detaljer. Grater og rygninger er fastholdt af mørtel, og vil altid have en tendens til at løsne sig. Gratsten mod gaden Vi kan se at der ligger forskellige variationer af rygningstegl på grater og rygninger, hvilket næsten altid skyldes at den oprindelige er faldet ned på et tidspunkt. Vi kan ikke vurdere om alle sten på grater og rygninger sidder godt fast, men det er ikke forventeligt ud fra måden de ligger på. Side 9/53

10 Tagvinduerne er generelt de oprindelige støbejernsvinduer. Vinduerne har en del tæringer. Overgangen fra vinduer til tegl er lukket med mørtel. Der ses generelt porøs mørtel omkring vinduerne, ligesom mørtlen slipper kontakten med vinduets jernkarm. Støbejernstagvindue set indefra Dette er forståeligt nok, da materialerne opfører sig meget forskelligt ved temperaturændringer. Understrygningen er gennemgået nogle steder især de steder hvor der er nem adgang. Det ser ikke ud til at understrygningen er sket efter en bestemt systematik eller rækkefølge. De steder hvor det er mere besværligt at få adgang, er understrygningen dog ikke på samme måde eftergået eksempelvis: Understrygning mangler Over pulterrummene Inde i selve pulterrummene Nederst ved tagfoden. Der er nogle få steder hvor understrygning mangler helt men mange steder hvor den sidder løst, og vil falde ned på et tidspunkt. De steder hvor man ikke kan komme til indefra - for eksempel ud for kvistlejlighederne - kan man udføre en tætning udefra det hedder overstrygning eller forskelling. Dette er ikke udført i væsentlig grad på taget. Mørtel og mos over tagvindue Side 10/53 Forskelling er meget udsat for vind og vejr, og holder ikke særlig længe, typisk 5 år. Herefter begynder den at løsne sig - og er derfor en dyr løsning på længere sigt.

11 Der er aftrækshætter i taget. Aftrækshætterne hører til kanalerne for naturligt aftræk, som nævnt i afsnit i Aftrækshætte repareret Aftrækshætterne er repareret nødtørftigt flere steder, og er generelt i mindre god stand. Overgangen fra hætterne til teglene er et udsat punkt, fordi materialerne arbejder forskelligt, og ikke har nogen ekstra sikkerhed mod vandindtrængen. Der er udført tætning med ekspanderende skum nogle steder, hvilket ikke betragtes som god praksis. Der er nogle få kviste i taget mod gården, og en del kviste mod gaden. Nedbrudt kvisttag Kvistene er generelt i dårlig stand. Mod gården er beklædningerne meget nedslidt, med bulet paptag, ubehandlet træ og nedslidt zink på flunkerne (de udvendige sider). Mod gaden er kvistene beklædt med zink. Der er udført nogle reparationer på tagene, dels ved at udlægge zinkplader som hverken er loddet eller falset sammen, men blot sømmet fast. Risikoen for vandindtrængen er stor her. Kvisttag med åbne samlinger Side 11/53 Hvor tagene er loddet, er lodningerne i dårlig stand, og efterfølgende forsøgt repareret med fugemasse, som er en løsning med meget kort levetid.

12 Taget er forsynet med et udhæng i træ. Træværket er udpint og trænger til maling. Udhæng I forbindelse med en tagudskiftning kan det overvejes at udskifte beklædningen helt. Vi har foretaget stikprøvemålinger af træfugtigheden med en såkaldt indstiksmåler. Sammenhængen mellem træfugt og luftens fugtighed kan ses på figuren til højre. Ved en træfugt på over 20 % vil der være risiko for at der kommer rådskader og svampeskader. Rådskader er ikke forsikringsdækket. Rådskader udvikler sig langsomt, og betragtes af forsikringsselskaberne som forårsaget af manglende vedligeholdelse. Svampeskader er normalt dækket af bygningsforsikringen, men der kan være særlige anmærkninger i forsikringen (se afs. 4.2) som begrænser dækningen. Svampeskader udvikler sig hurtigt. Udbedring af en svampeskade griber ofte om sig, så den både koster mange penge og er generende for beboerne. Side 12/53

13 Fugtmåling af underlagsbrædderne for zinken i skotrenderne mod gården viser 26 % træfugt. Dette betyder at der er risiko for en rådskade, ligesom der kan opstå svampeskader længere nede i konstruktionen. Fugtmåling ved skotrende mod gård Svampeskader opstår normalt tæt på murkronen hvor der blandt andet er varme fra lejlighederne. Mod naboejendommene er der brandkamme afdækket med teglsten. Brandkam på Vibevej Brandkammenes fuger er udvasket. Teglene på brandkammene er fastgjort i mørtel, og erfaringen er - som med grat- og rygningsteglene - at en del af dem ikke sidder godt fast. Det kan efter vores vurdering ikke lade sig gøre at gennemgå taget og udføre en forebyggende vedligeholdelse som giver en rimelig sikkerhed for at der ikke bagefter opstår utætheder. Tagets tilstand er for dårlig, og grundkonstruktionen forældet. Eksempel på isolering og undertagsbrædder Et nyt tag kræver ikke løbende vedligeholdelse, og giver stor sikkerhed mod sporadiske vandskader, både store og små. Denne sikkerhed vil det gamle tag ikke kunne levere, heller ikke efter en istandsættelse. Side 13/53 Vi anbefaler at taget udskiftes i løbet af kort tid. En udskiftning af tagbeklædningen bør omfatte: Nedrivning af den gamle tagbelægning, lægter, tagvinduer,

14 zinkinddækninger etc. helt ind til spærkonstruktionen. Laskning så der er plads til isolering efter nutidig standard ud for beboelse. Oplægning af undertag som tagpap på brædder samt udlægning af nye lægter. Pålægning af ny tagbeklædning i teglsten. Udskiftning af alle tagvinduer. Ny zink på alle kviste inkl. underlag. Montering af nye zinkinddækninger til skotrender, udluftningshætter etc. Udskiftning af tagrender og rendejern til nye i zink. Udskiftning af tagnedløb. En helt ny tagbeklædning vil have en levetid svarende til den oprindelige, d.v.s. omkring 80 år, og vil i de første år være næsten uden behov for løbende vedligeholdelse. Indtil taget udskiftes, anbefaler vi at der alene afholdes de mest nødvendige udgifter til reparation af konkrete utætheder, idet en forebyggende vedligeholdelse af taget er vanskelig at afgrænse. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER Side 14/53 Tagfladen ud for pulterrummene udgør en meget stor overflade, som ikke er isoleret. Efterisolering af skråt tag mod uopvarmet loftsrum betragtes dog

15 foreløbigt ikke som byggeteknisk korrekt, og indgår for eksempel ikke i de løsninger som anbefales af eksempelvis Videncenter for Energibesparelser. Det kan overvejes at etablere solceller (el-produktion) eller solfangere (varmtvandsproduktion) i forbindelse med udskiftning af taget. Eksempel på solcelleanlæg Der vil kunne placeres solceller mod gården tættest ved den frie gavl, hvor der formentlig er begrænset skygge fra taget på Nattergalevej. Der er ændringer på vej i lovgivningen vedrørende solceller, som formentlig gør det lidt mindre attraktivt at etablere et anlæg. Ud fra en økonomisk betragtning, og med den givne placering af solcellerne er der formentlig en meget begrænset økonomi i solceller. Solfangere til varmtvandsproduktion giver en ret lille besparelse, fordi fjernvarmen er relativt billig. Hvis ejendommen har et ønske om det, kan muligheden for solfangere til varmeanlægget undersøges nærmere. Priser - tagværk DKK ekskl. moms Komplet udskiftning af tagbeklædning inkl. isolering til nutidig standard, inkl. fast undertag med brædder, ny beklædning i falstegl, udskiftning af tagrender og nedløb, alle zinkbeklædninger og tagvinduer og maling af tagudhæng Afsat til murerarbejder på tagfod og brandkamme inkl. nye afdækninger Side 15/53

16 5.2 Kælder og fundering Der er kælder under hele ejendommen. Ydervægge er udført i pladsstøbt beton, mens de indvendige vægge er udført i murværk. Murværk suger fugt, og der ses derfor afskalning nederst på skillevæggene. Omfanget er dog meget afgrænset, og vurderes kun af have kosmetisk betydning. Beton suger og transporterer ikke fugt på samme måde, og der er derfor ikke tegn på generelle fugtproblemer i kælderen, herunder fugt som trænger videre op i bygningen. Kælderen virker fornuftigt ventileret. Der er adgang til kælderen via udvendige trapper i beton. Trapperne er generelt i rimelig god stand. Udvendig trappe Det kan normalt betale sig at holde trapperne ved lige, da støbning af nye trapper er relativt dyrt. Side 16/53

17 Ved overgangen i det indvendige hjørne i gården er betonen ujævn. Det vil formentlig forlænge levetiden væsentligt at tyndpudse dette område. Overgang til dør Arbejdet forudsættes udført som en del af den løbende vedligeholdelse. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER En efterisolering af kælderydervæggene bør udføres udefra, hvilket kræver opgravning langs alle facaderne. Dette gøres normalt kun hvis der alligevel skal graves op, eksempelvis til etablering af dræn, men det er der ikke behov for på ejendommen. Indvendig efterisolering af kælderydervæggene kan ikke anbefales, da det er forbundet med risiko for skimmelsvamp. Vi har derfor ingen forslag til energi- eller ressourcebesparende tiltag for kælderen. Side 17/53

18 5.3 Facader / sokkel Gadefacaden er udført i blankt murværk med røde sten. Facaden er uden udsmykninger eller ornamentik. Der er etableret 2 altaner mod gaden. Altanerne er i god stand. Der ses enkelte sætningsrevner i gadefacaden. Sætningsrevnerne er få og små, og berettiger ikke i sig selv til opstilling af stillads eller lift for at udbedre dem. Sætningsrevne Hvis der af anden grund opstille s stillads, bør dette dog udnyttes til at få udbedret skaderne på en billig måde. Side 18/53

19 Sålbænke er i skifer. Der ses skader på en del af sålbænkene. Skader på sålbænk Der bør foretages en eftergang af sålbænkene når der opstilles stillads til andre arbejder. Skaderne er på nuværende tidspunkt ikke væsentlige nok til i sig selv at berettige til opstilling af stillads. I forbindelse med fremtidige udskiftning af vinduer kan det anbefales samtidigt at udskifte sålbænkene. Der ses frost-/saltskader på stenene omkring indgangspartierne og andre steder hvor der typisk saltes om vinteren. Det anbefales at der "saltes" med andre produkter end salt, for at skåne murværket. Frost-/saltskader på murværk ved gadedør Der bør ved lejlighed foretages en udskiftning af de nedbrudte sten. Side 19/53

20 Gårdfacaden er som gadefacaden udført i blank mur. Også her ses sætningsrevner og slidte sålbænke, i nogenlunde samme omfang som for gadesiden. Skaderne bør udbedres når der opstilles stillads på ejendommen. Konsekvenserne ved ikke at udbedre skaderne nu er efter vores vurdering ikke store nok til at berettige til en selvstændig opstilling af stillads i "utide". Der er en fri gavl på Vibevej. Gavlens murværk er i rimelig stand. Gavl på Vibevej Gavlen er isoleringsmæssigt utidssvarende, idet det tynde murværk betyder at der ofte opstår skimmelsvamp i lejlighederne mod en sådan gavl. Det bør derfor overvejes at isolere gavlen udefra og afslutte gavlen med farvet eller malet puds. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER Isolering af gavlen forventes at give en varmebesparelse i størrelsesordenen ca inkl. moms årligt Side 20/53 Facaderne i øvrigt udgør en stor overflade, og står for en stor del af bygningens samlede varmetab.

21 Den korrekte måde at efterisolere en muret facade, er ved udvendig isolering afsluttet med eksempelvis puds, skærmtegl eller andet. Det vil dog forandre bygningens udseende væsentligt, og erfaringsmæssigt giver kommunen ikke tilladelse til dette mod gaden. Det kan overvejes på lang sigt at udføre udvendig isolering mod gården. Dette vil dog medføre at vinduerne også skal udskiftes, og derfor kræves en ændring i forhold til i dag, hvor vinduerne udskiftes af de enkelte ejere. Vi har ikke belyst dette emne nærmere, men gør det gerne hvis det på et tidspunkt efterspørges. Det er ifølge både SBI og Byggeteknisk Erfaringsformidling (BYG- ERFA) muligt at udføre indvendig isolering med 50 eller 100 mm isolering, forudsat at det udføres omhyggeligt efter gældende forskrifter. Dette betyder blandt andet at facadens fuger bør udkradses og omfuges for at undgå frost- og fugtskader. De nye fuger skal udføres plane med stenene (skrabefuger). Der er således tale om et fælles projekt for hele ejendommen, ikke et individuelt projekt. Det har vist sig at der ofte opstår problemer med skimmelsvamp når der isoleres indvendigt, ligesom der kan opstå rådskader i etagebjælkerne som ligger ude ydermuren hvor der er blevet koldere og dermed mere fugtigt. Den bygningsmæssige risiko står efter vores vurdering ikke mål med besparelsen, hvorfor vi ikke anbefaler at der efterisoleres indvendigt for at opnå varmebesparelse. Side 21/53

22 Priser facader/sokkel DKK ekskl. moms Afsat til eftergang af facader for sætningsrevner og defekte sålbænke i forbindelse med opstilling af stillads Udvendig isolering af gavl afsluttet med malet/farvet puds, inkl. stillads Anslået besparelse over 30 år ved isolering af gavl kr. inkl. moms Vinduer På skitsen til højre ses en del af de fagudtryk som vi bruger om vinduer. Alle vinduer til beboelse i ejendommen vedligeholdes af boligforeningen, men beslutning og udgift til udskiftning af vinduerne ligger hos den enkelte ejer. Vinduerne er varierende stand og alder, fra vinduer som er helt i orden, og til vinduer som er meget udtjente. Side 22/53

23 Generelt anvendes der trævinduer med termoglas, hvilket er en type vinduer som både skal malervedligeholdes ca. hvert år, og samtidigt har termoglas som kun holder 30 år. Vindue til lejlighed Ejendommen kan på lang sigt overveje at ændre praksis så ejerforeningen forvalter vinduerne, og så der om en årrække kan ske en samlet udskiftning sted. Dette er dog en politisk beslutning som ikke har med byggeteknik at gøre. Vinduerne til trapperummene er i dårlig stand. Vinduerne har 1 lag glas, hvilket energimæssigt er meget utidssvarende. Trappevindue Den ringe isoleringsevne medfører at der opstår kondens og fugt på den indvendige side når det er koldt, hvilket har nedbrudt vinduernes træværk i varierende omfang. Der bør ikke afholdes udgifter til yderligere vedligeholdelse af trappevinduerne, men de bør udskiftes når vinduerne ikke længere er i en acceptabel tilstand, eller hvis der opstilles stillads. Kældervinduerne er trævinduer med 1 lag glas. Vinduerne stammer formentlig fra ejendommens opførelse, ligesom trappevinduerne. Kældervindue Som for trappevinduerne vurderes de at være udtjent, og anbefales udskiftet når de ikke længere er acceptable for brugerne. Side 23/53 Der er 2 principielle typer vinduer som er relevante efter vores vurdering:

24 Koblede vinduer med termoglas inderst. Træ-/aluvinduer med termoglas Vi har således set bort fra trævinduer med termoglas som de nuværende forklaringen kommer nedenfor. Fordelene ved at få nye vinduer, uanset typen, vil være: Kvaliteten af vinduer er forbedret væsentligt m.h.t. produktionsdetaljer, trækvalitet, holdbarhed på termoglas, certificering etc. Vinduerne vil have en væsentligt bedre isoleringsevne Med bedre isoleringsevne kommer også mindre kondensdannelse på indersiden af vinduerne. Alle tætningslister vil være helt nye. Fordelen ved at udskifte vinduerne til koblede vinduer vil særligt være: Vinduernes udseende er som de oprindelige. Vinduerne kan udføres med mørtelfuger som de nuværende. Disse holder længere end de bløde fuger som træ-/aluvinduer skal fuges med. Der opnås en ekstra høj isoleringsevne. Side 24/53 Vinduerne er mere lyddæmpende. Termoglasset sidder beskyttet for sol, vind og temperatur-

25 svingninger, og holder ca. dobbelt så længe af denne grund. Fordelene ved at udskifte vinduerne til træ-/alu vinduer vil særligt være: Vinduerne skal ikke vedligeholdes med maling hvert 8-10 år som trævinduerne skal. Trævinduer med termoglas har ingen af de særlige fordele som koblede vinduer eller træ-/aluvinduer har, derfor har vi set bort fra dem. Koblede vinduer med vedligeholdelsesfri beklædning findes ikke på markedet. Side 25/53

26 Nuværende trævinduer Koblet vindue med indvendig termo Træ-/aluvindue Nedenfor ses en oversigt over den forventede totaludgift ved at eje forskellige typer vinduer i 30 år. FORVENTET EJERUDGIFT OVER 30 ÅR, FOR 1 VINDUE. Alle udgifter er inkl. moms. Varmeudgift Udskiftning af termoglas Udskiftning af bløde fuger Snedker- og malervedligeholdelse Stillads/lift I alt in kl. moms B eregn i n gsf oru dsætn i n ger: Anvendt U-værdi, W/m²K 4,2 1,3 1,7 Antal graddage pr. år Fjernvarmeudgift pr. MWh - kr Vinduesbredde - m 1,3 1,3 1,3 Vindueshøjde - m 1,8 1,8 1,8 Levetid termoglas - år Udskiftning 2 termoglas - kr Vedligeholdelsesinterval - år Snedker og maler ekskl. stillads/lift - kr Vedligeholdelsesinterval for bløde fuger - år Udskiftning af bløde fuger ekskl. stillads/lift - kr Udgift til stillads/lift pr. vindue - kr Side 26/53 Udskiftning af vinduer vil normalt kræve bygningsmyndighedernes godkendelse, men begge typer vurderes at kunne opnå kommunens godkendelse.

27 ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER Ind til ca var der et krav om en U-værdi på højst 2,9. U-værdien angiver hvor meget varme der transporteres ud gennem en kvadratmeter. De enkelte ejere vil derfor kunne opnå en besparelse hvis de ældre termovinduer udskiftes. Dette ligger dog i dag udenfor boligforeningens beslutningskompetence. Eksempel på varmetab via kolde kanterne på et termoglas fra før Kældervinduerne og trappevinduerne udgør meget lidt af det samlede vinduesareal. Ud fra vores teoretiske beregning på side 27, vil der over 30 år kunne spares ca kr. inkl. moms ved at udskifte de 8 trappevinduer til træ-/aluvinduer. En stor del af besparelsen vil dog nok gå til at trapperummet fremover er varmere og mere behageligt om vinteren. Priser - vinduer DKK ekskl. moms Udskiftning af 8 trappevinduer til træ-/aluvinduer Udskiftning af 8 kældervinduer Side 27/53

28 5.5 Udvendige døre Ejendommens udvendige døre er gamle trædøre med 1 lag glas. Dørene er i rimelig stand m.h.t. træværk. Gadedør Dørene er udsat for megen trafik, og får derfor løbende skader og knubs, som bør klares som en del af den løbende vedligeholdelse. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER Det kan overvejes at udskifte dørene for at få 2 lag glas og samtidigt få nye døre med de fordele der er med hensyn til dørenes funktion. Alternativt kan der monteres optoglas på den indvendige side. Priser udvendige døre DKK ekskl. moms Udskiftning af 4 hovedtrappedøre inkl. dørpumper Optoglas på 4 hovedtrappedøre samt istandsættelse og maling Udskiftning af 4 udvendige døre i gård inkl. dørpumper Side 28/53

29 5.6 Trapper Bygningen har 4 trapper som går fra gade til lejligheder, kælder og loft. Trappekonstruktionen er i træ belagt med linoleum. Indgangsreposen og trappen til kælderen er udført i beton med terrazzobelægning. Trappetrin og reposer er generelt i god stand. Væggene er pudset og malet, uden filt. Der ses generelt ikke mange revner i vægge og lofter. Der ses ingen væsentlige revner i terrazzoen. Indgangsrepos Side 29/53

30 Dørene til lejlighederne er de oprindelige trædøre Dørene er forsynet med tætningslister i træ, og vurderes umiddelbart at overholde de krav som gælder for ældre beboelsesejendomme m.h.t. cirkulære om brandsikring. Lejlighedsdør Der findes i dag døre som brandmæssigt er mere effektive. Dørene har de oprindelige låsekasser, som fastholder dørene i 1 punkt. Dørene er derfor ikke helt rette, og det ses flere steder at tætningslisten gaber lidt i forhold til døren. Mange døre er efterfølgende forsynet med ekstralås, ofte fordi den gamle låsekasse ikke fungerer, eller har et forældet nøglesystem. Det kan overvejes at udskifte dørene til lejlighederne. De nye døre kan udføres så de passer til ejendommen, uden at være mage til de oprindelige. De nye døre vil være udført uden brevsprække, da der er fælles postkasseanlæg i opgangen. Dørene vil have 3-punktlukke som sikrer at dørene slutter tæt. Udskiftning til nye døre giver en del fordele: Bedre sikring ved brand. Bedre lyddæmpning. Bedre varmeisolering. Side 30/53 Bedre sikring mod indbrud.

31 ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER Vi har ingen forslag til energi- eller ressourcebesparende tiltag for trapperne. Priser - trapper DKK ekskl. moms Udskiftning af 25 hovedtrappedøre til nye brand- og lyddøre, i udseende som passer bedst muligt til ejendommen Porte / gennemgange Ejendommen har 1 portgennemgang på Vibevej. Vægge og lofter er pudset, og fremstår lidt slidt men dog funktionsdygtig. Der er ikke tegn på efterisolering af loftet. Der ses markeringer i gulvet som svarer til de bærejern som portdækket hviler på. Ved besigtigelse fra kælderen kan bærejernene ses at have en del tæringer. Side 31/53 På længere sigt bør portdækket udskiftes til en konstruktion i armeret beton

32 Hvis boligforeningen ønsker at udsætte denne udskiftning, kan der opsættes understøtninger i kælderen. Dette vil forøge bærevnen væsentligt, og dermed udskyde udskiftningen i en del år. Tæret bærejern under portdæk ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER Det kan overvejes at isolere portvæggen mod beboelse, samt isolere portloftet mod beboelse. Varmebesparelsen i sig selv berettiger ikke til at udføre isoleringen, men de berørte lejligheder kan være generet af kuldebroer. Begrundelsen for arbejdet skal derfor primært være indeklimaet i disse lejligheder, og reduktion af risikoen for skimmelsvamp, især i stuelejligheden. Hvis det er disse 2 lejligheder som dikterer trykket og fremløbstemperaturen på varmeanlægget, kan der desuden være en ekstra besparelse ved at kunne nedsætte tryk og temperatur når isoleringen er udført. Priser porte/gennemgange DKK ekskl. moms Udskiftning af portdæk til nyt i armeret beton Midlertidig understøtning af portdæk Isolering af væg og loft i porten, afsluttet med pladebeklædning Side 32/53

33 5.8 Etageadskillelser Etageadskillelserne i bygninger fra denne periode er normalt udført med 20 x 20 c m træbjælker, som ligger fra ydervæggen mod gaden til ydervæggen mod gården med knap 1 meters afstand. Princip for etageadskillelse i træ Midt på bjælkerne er der et lag brædder, hvor der oprindeligt er udlagt ler (indskudsler), som med tiden tørrer og minder mere om sand. Formålet med indskudsler er at forsinke en brand i at sprede sig, Etageadskillelserne mellem lejlighederne har brædder på oversiden. På undersiden er der forskallingsbrædder med rørpuds. Denne loftskonstruktion revner let ved bevægelser, ligesom ståltråden som holder rørpudsen med tiden kan ruste, især i de øverste lejligheder på grund af utætheder. Gulv på tagetagen, uden indblæsningshuller Revnerne kan reduceres væsentligt ved at opsætte filt Der er i ikke indblæst isolering i etageadskillelsen mellem lejlighederne og de uopvarmede loftsarealer. I forbindelse med udskiftning af taget, vil det formentlig være et krav fra bygningsmyndighedernes side at isoleringstilstanden forbedres. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER Side 33/53 Mod loftet er det muligt at isolere ved indblæsning af isolering i selve etageadskillelsen. Over lejlighederne i tagetagen kan der muligvis også indblæses isolering, dette vil formentlig kræve en oplukning af konstruktionen for at afgøre dette. Mod kælderen er det sværere at isolere mere, grundet loftshøjden. Desuden kan temperatursænkningen i kælderen som isoleringen Efterisolering af etageadskillelse

34 medfører, skubbe fugtbalancen mere end konstruktionerne kan klare. Udgiften til isolering af kælderen er større, og besparelsen mindre. Priser etageadskillelser DKK ekskl. moms Efterisolering af lofter over de øverste lejligheder Besparelse over 30 år i.h.t. Energimærke ved isolering af lofter kr inkl. moms Efterisolering af vægge mellem loftsrum og de øverste lejligheder Besparelse over 30 år i.h.t. Energimærke ved isolering af vægge på loftet kr inkl. moms WC / bad Ejendommens badeværelser er forskellige med hensyn til alder og udførelse. Badeværelser etableres eller renoveres normalt som et individuelt arbejde af den enkelte beboer. Der er ikke i denne rapport taget stilling til den tekniske udførelse eller lovligheden af de etablerede badeværelser. Ansvaret for overfladernes beskaffenhed og tæthed påhviler normalt den enkelte lejlighed, men eventuelle skader fra utætte vægge og gulve kan medføre skader på bygningen, som man eventuelt ikke vil kunne få dækket af beboeren, dennes forsikring eller ejendommens forsikring. Side 34/53 Boligforeningen bør derfor i et omfang interessere sig for, at disse konstruktioner er i god stand. Der opstår erfaringsmæssigt af og til tvister vedrørende renoverede badeværelser i forbindelse med køb/salg af lejligheder, hvorfor

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT Indhold AB AMAGERPARKGÅRD. Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EF JYLLANDSVEJ 10-12B

EF JYLLANDSVEJ 10-12B EF JYLLANDSVEJ 10-12B SAG NR. 01.1641.40 31. MAJ 2011 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION 4 Tag

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere