BRUG FOR STØRRE RØR BETONRØR DER BARE HOLDER MESTERVÆRK AF SORT BETON NY METODE TIL LEVETIDSBEREGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG FOR STØRRE RØR BETONRØR DER BARE HOLDER MESTERVÆRK AF SORT BETON NY METODE TIL LEVETIDSBEREGNING"

Transkript

1 T E M A : BRUG FOR STØRRE RØR Mere nedbør og en ny funktionspraksis kræver større rør BETONRØR DER BARE HOLDER Betonrør fra 1933 forsyner københavnerne med frisk vand R Ø R MESTERVÆRK AF SORT BETON Ordrupgaards nye tilbygning bliver en af verdens smukkeste NY METODE TIL LEVETIDSBEREGNING Bedre muligheder for at vælge den bedste cement MAJ 21. ÅRGANG

2

3 ISSN X Nr årgang Maj 2004 Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november. Distribueret oplag: 6500 Dansk Beton henvender sig til alle, der har interesse og behov for at holde sig orienteret om den betontekniske og industrielle udvikling i Danmark. Bladet har som formål at sikre, at betonkonstruktioner, bygninger og produkter får et godt omdømme i offentligheden, og at beton udnyttes teknisk og økonomisk optimalt. Udgivere Dansk Beton Industriforening Betonelement-Foreningen Dansk Betonforening Dansk Fabriksbetonforening Redaktion Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Dansk Beton, Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Produktion og administration Henrik Olsen Paritas Grafik A/S Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Annoncer Media-People ApS Landskronagade 56B, 2100 København Ø Ole Bolvig Hansen Tlf Fax Abonnementspris Indland kr. 210,- excl. moms (4 numre) Udland kr. 260,- excl. moms (4 numre) Løssalg kr. 60,00 excl. moms Indhold Bevidste beslutninger om vand i kælderen Masser af viden om betonrør Snart skal rør og brønde CE-mærkes Masser af beton under danske motorveje Standarder for elementer skrider hastigt frem Stor professionel udvikling på kloakområdet København får vand gennem betonrør fra Dansk museum i arkitektonisk verdensklasse Kerner af beton skal bære DR s redaktioner Bedre beton omkring Golfen Ny beton til krævende gulve Ny metode til at beregne betonkonstruktioners levetid Dancert Betonelement-Foreningen Nyt fra Betoncentret Fra CtO s arbejdsmark Dansk Betonforening, mødekalender Betons bedste ambassadør Skribenter gør som regel alt for at fastholde læsernes opmærksomhed, så blikket ikke flakker hid og tid for aldrig at vende tilbage til teksten. Men der er undtagelser, og en af dem kommer nu: Forlad denne leder og kig en gang til på forsiden af Dansk Beton. Læs derefter videre her. Forsiden viser et billede af en model af et byggeri, der vil blive omtalt verden over og som bliver en fantastisk reklame for mulighederne i beton som byggemateriale. Ikke på grund at bygningens størrelse. Der er trods alt kun tale om beskedne kvadratmeter. Heller ikke på grund af prisen, selv om mange nok vil mene, at 44 millioner kroner er en hel del for en tilbygning af den størrelse. Men fordi der er tale om et betonbyggeri i arkitektonisk mesterklasse. Et byggeri, som arkitekturanmelderne allerede har placeret side om side med verdensberømte rejsemål som Guggenheim-museet i Bilbao og Liebeskinds jødiske museum i Berlin. Den lige så verdensberømte irakisk-britiske arkitekt Zaha Hadid står bag den opsigtsvækkende tilbygning til Kunstmuseet Ordrupgaard. Det sker med totalt fokus på form og udtryk og med brug af alle de muligheder for fantastisk formgivning, der ligger i beton støbt på stedet. Teknisk er opgaven langt fra nem for entreprenøren, som vi beskriver det i en artikel inde i bladet. Stort set ingen vinkler er rette, stort set ingen vægge er plane. Sort, selvkompakterende beton skal presses op nedefra i komplicerede forme for at opnå de foreskrevne krumninger og kurver. Og arkitekten har på forhånd meldt ud, at overfladen skal være perfekt. Der findes masser af byggeri og anlægsarbejder, hvor beton er selvskrevet på grund af prisen eller på grund af styrken. Længere er der mellem bygninger, hvor beton er den eneste mulighed på grund af arkitekturen. Men sådan er det i Ordrup, som nu kommer på alle arkitekturinteresseredes verdenskort. Det er ganske godt gået af Kulturministeriet som bygherre og Hadid som arkitekt. Og det er ganske godt gået af beton. jbn Forsiden DEN NYE TILBYGNING TIL ORDRUPGAARD ER ET ARKITEKTONISK MESTERVÆRK OG EN AF DE MEST SPÆNDENDE BETONBYGNINGER, DER NOGENSINDE ER OPFØRT.

4 4

5 EN NY FUNKTIONSPRAKSIS VED DIMENSIONERING AF AFLØBSSYSTEMER ER PÅ VEJ. DEN MEDFØRER EN BETYDELIG OPSTRAMNING PÅ OMRÅDET OG BRUG AF STØRRE RØR I EN RÆKKE TILFÆLDE. T E M A : R Ø R Bevidste beslutninger om vand i kælderen én gang om året og én gang hvert andet år i fællessystemer. Den nye funktionspraksis lægger op til en mere detaljeret vurdering af, hvad der er optimalt. Tager man udgifterne ved oversvømmede kældre i boliger og virksomheder med i betragtning, vil det i mange tilfælde være bedst at dimensionere afløbssystemet, så der er længere mellem oversvømmelserne. Dermed tyder meget på, at den nye funktionspraksis vil føre til brug af større rør i danske afløbssystemer. Genvej til god praksis DEN NYE FUNKTIONSPRAKSIS LÆGGER OP TIL AT DIMENSIONERE AFLØBSSYSTEMER, SÅ DER ER LÆNGERE MELLEM, AT KAPACITETEN BLIVER OVERSKREDET. Hvor ofte eller sjældent skal der være risiko for at få vand i kælderen? Sådan lyder det centrale spørgsmål i forbindelse med en ny funktionspraksis for dimensionering af afløbssystemer, som efter planen ligger klar til efteråret. De nye retningslinier udarbejdes af DANVA og Spildevandskomiteen under IDA med PH Consult som konsulent. Udgangspunktet for dimensionering af afløbssystemer bliver fremover det serviceniveau, kommunen ønsker at have. Minimumniveauet svarer til dagens krav, som kort fortalt siger, at det er acceptabelt, at overskride kapaciteten i separate regnvandssystemer på grund af opstuvet vand efter regnvejr Den nye funktionspraksis er et værktøj til danske kommuner, der har ansvaret for afløbssystemerne. Formålet er dels at sikre ensartede dimensioneringskriterier på tværs af kommunegrænser, dels at hjælpe kommunerne med at leve op til god praksis på området. Baggrunden er en række europæiske og danske standarder i EN/DS 752-serien, der består af syv dele. Del 2 handler om funktionskrav til afløbssystemer, men den er ikke velegnet til brug i Danmark. Afdelingsingeniør Claus Møller Pedersen fra Miljøkontoret i Århus Kommune har deltaget i arbejdet med den nye funktionspraksis for DANVA. Set med danske øjne er del 2 af standarden ikke god nok til at sikre et FORTSÆTTES SIDE 7 5

6 6

7 MERE REGNVEJR OG ÆNDREDE KOMMUNALE RETNINGSLINIER SKABER BEHOV FOR STØRRE RØR I KLOAKSYSTEMERNE FREMOVER. Fremtidens voldsomme skybrud kræver større rør FORTSAT FRA SIDE 5 optimalt afløbssystem. DANVA og Spildevandskomiteen besluttede derfor at udarbejde en moderne funktionspraksis, der gør det nemmere at finde de optimale løsninger. Tidligere har den enkelte kommune stået alene med sin måde at gøre tingene på, siger han. Politisk beslutning Efter den nye funktionspraksis begynder dimensionering derfor med, at Byrådet beslutter, hvor ofte det er acceptabelt, at der forekommer oversvømmelse. Derefter arbejder funktionsbeskrivelsen med tre niveauer for selve dimensioneringen. Ved enkle afløbssystemer er sædvanlige håndberegninger i orden. Ved de største og mest komplekse systemer skal der anvendes avancerede modelberegninger. Dimensioneringen skal altid forgå på det lavet tilladte niveau af hensyn til kommunernes omkostninger. Bevidst valgt sikkerhed Som noget nyt indfører den kommende funktionspraksis desuden bevidst valgte sikkerhedsfaktorer, der belønner valide data. Det vil for eksempel sige, at jo bedre data vi har for nedbørsmængderne, desto mindre skal sikkerhedsfaktoren være, siger Claus Møller Pedersen. Den nye funktionspraksis omfatter også scenarie-usikkerhed. Hvordan vil byen for eksempel udvikle sig fremover? Eller meget aktuelt: Hvad vil klimaforandringer betyde for nedbørsmængderne? Sådanne forhold skal vurderes og tages i betragtning ved dimensioneringen. Det giver et langt bedre beslutningsgrundlag. Skal en kommune bruge ekstra penge nu og designe til fremtiden eller skal den blot dimensionere efter nutidens krav? Det sidste kan sagtens være fornuftigt, blot det sker bevidst og med viden om den efterregning, der så vil komme, fastslår Claus Møller Pedersen. Den nye funktionspraksis bliver udgivet af Spildevandskomiteen i rækken af SVK-skrifter. DANVA udgiver en supplerende baggrundsrapport. jbn Afløbssystemer bør dimensioneres til større spidsbelastninger, fordi den danske sommerregn fremover vil blive kraftigere og nærme sig tropiske skybrud. Det fastslår rapporten Effekter af klimaændringer tilpasninger i Danmark, som ATV udgav i efteråret 2003, Rapporten konkluderer også, at kommunerne skal tage højde for fremtiden allerede nu. Det er dyrt at grave kloaknettet op og udskifte rørene. Derfor bør vi allerede nu ved nyanlæg eller renovering bruge rør, der er egnet til de mere voldsomme skybrud, vi må forvente i somrene i de kommende år, står der i rapporten, som også anfører: Det bør overvejes, om der kan udvikles nye metoder til dæmpning og reducering af spidserne af overfladeafstrømningen i byerne. På baggrund af beregninger af fremtidige nedbørsforhold bør der fastlægges et nyt grundlag for dimensionering af rør og bassiner. Dette grundlag anvendes ved nyanlæg og ved opgradering i forbindelse med renovering af eksisterende anlæg. MERE NEDBØR OM SOMMEREN VIL FREMOVER GØRE DANMARK ENDNU GRØNNERE SAMTIDIG MED, AT AFLØBSSYSTEMERNE FÅR NYE UDFORDRINGER. 7

8 R Ø R T E M A : VIL DU VIDE MERE OM SPILDEVANDS- LEDNINGER OG BETONRØR? SÅ KLIK IND PÅ HJEMMESIDEN ER EN GULDGRUBE AF INFORMATIONER Masser af viden om betonrør Ved dimensionering af spildevandsledninger bør der i mange tilfælde benyttes samme ruhed for betonrør og plastrør. Det er en af mange nyttige oplysninger på hjemmesiden som Afløbsfraktionen under Dansk Beton Industriforening står bag. Forklaringen er, at en lang række andre faktorer har væsentligt større betydning end forskellen i materialeegenskaber. Lunker, deformationer, ujævnt fald, indragende dele og aflejringer betyder langt mere for driftsruheden end forskellen på beton og plast. PH-Consult udarbejdede i 2001 en anbefaling, der sætter ruhederne for begge typer rør i området 0,6-3,0 millimeter afhængigt af ledningens art. Ruhederne for betonrør ligger i samme område, som de altid har gjort, mens ruhederne for plastrør er hævet med en faktor 2,5-12 i forhold til tidligere anbefalinger. I regnvandsledninger anbefales ens ruhed for plast og beton, mens der for spildevandsledninger stadig skelnes. Forskellen er dog langt mindre, end hvad der tidligere er blevet anvist i DS 432. På hjemmesiden kan man blandt meget andet også læse om miljøfordelene ved at vælge betonrør og genbrug af opgravede jordmaterialer. Desuden er Afløbsfraktionens temablade tilgængelige. jbn 8

9 SKAKOMAT 600 sikrer din produktion optimalt SKAKOMAT 600 SQL styresystem Pålideligt, fleksibelt og prisvenligt Hvad gør SKAKOMAT 600 SQL til det styresystem til betonproduktion, der i dag er det mest optimale med en exceptionel kort tilbagebetalingstid? Den fuldautomatiske løsning: Godt overblik over processen på yderst informativ grafik Brugervenlig enkelhed Fuldt integreret betontransportstyring Fuldt integreret kontrol over fugtindhold og automatisk vandtilførsel Høj datasikkerhed Hotline til SKAKO, også i weekender Hurtig hjælp via indbygget modem Windows 2000 styresystem/sql database Værktøjer til overholdelse af reglerne i EU norm EN 206 Når først du har prøvet SKAKOMAT 600 SQL, vil det være tydeligt, hvorfor SKAKO har været banebrydende inden for udstyr og løsninger til produktion af kvalitetsbeton siden SKAKO A/S DK-5600 Faaborg Tel

10 R Ø R T E M A : RØR OP TIL MILLIMETER I DIAMETER OMFATTET AF KRAVET OM CE-MÆRKNING I HENHOLD TIL DS/EN DET SAMME GÆLDER INSPEKTIONS- OG NEDGANGSBRØNDE OP TIL MILLIMETER. Fra den 23. november 2004 skal alle afløbsprodukter af beton CE-mærkes på baggrund af nye standarder. Det vil generelt styrke kvaliteten, idet kravene til rør og brønde er skærpede. Tæthedsprøvning skal således ske med 50 kpa vandtryk mod nu 30 kpa. Til gengæld skal producenten dog udtage færre stikprøver fra hver produktion. Desuden vil nye krav til kvalitetsstyring øge omfanget af kontrollen på rørfabrikkerne. Kravene er lagt fra ukendte for branchen, der i de seneste 10 år med succes har deltaget aktivt i det europæiske standardiseringsarbejde. Derfor svarer standarderne på mange områder til de tidligere danske krav. Mærkning i takt med standarder Byggevaredirektivet har i flere år krævet CE-mærkning af en lang række byggevarer. Men CE-mærkningen bliver først en realitet i takt med, at der foreligger europæiske standarder med krav til produkterne. CE-mærkningen af afløbsprodukter bygger således på to standarder, der nu er taget i brug i Danmark: DS/EN 1916: Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre. Snart skal rør og brønde CE-mærkes TIL NOVEMBER ER DET OBLIGATORISK AF CE-MÆRKE DE FLESTE AFLØBSPRODUKTER AF BETON. DS/EN 1917: Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre. Hertil kommer et dansk tillæg, DS 2420, til de to danske og europæiske standarder. Tillægget har blandt andet krav til den maksimale størrelse af overfladeblærer i rørstammen. Tredjepart skal kontrollere Med CE-mærket erklærer producenten, at produktet opfylder de europæiske krav, der både retter sig mod produktet og producentens kvalitetsstyring. For at opnå den bedste kvalitet og største troværdighed har Afløbsfraktionen under Dansk Beton Industriforening bestemt, at foreningens producenter skal lade sig kontrollere af anerkendt firma. Det vil sige, at rørene ud over CE-mærkning vil være mærket med logo fra enten Betonvarekontrollen (trekantmærkning), Dansk Beton Certificering (DBC) eller Bureau Veritas (BVQI). Kun rør op til millimeter i diameter omfattet af standarden. Ligeledes er brønde kun omfattet op til en diameter på millimeter. I alle dimensioner er der kun tale om inspektionsog/eller nedgangsbrønde. Armerede rør er kun omfattet op til styrkeklasse 165. jbn 10

11 11

12 T E M A : R Ø R Masser af beton under danske motorveje DET ER IKKE TIL AT SE DET, HVIS MAN IKKE LIGE VED DET MEN DER LIGGER KILOMETER RØR UNDER DE DANSKE MOTORVEJE. VAND PÅ VEJBANEN ER FARLIGT. DERFOR SØRGER KILOMETER RØR FOR AFVANDING AF DE DANSKE MOTORVEJE. De danske motorveje lægger ofte asfalt til, når bilturen går til familien i København eller kæresten i Århus. Danmark har over kilometer motorvej og dermed sikkert overraskende for de fleste også et cirka kilometer langt rørsystem til afvanding af kørebanerne. Det gør Vejdirektoratet til en stor kunde hos producenter af betonrør og - brønde. For eksempel leverer IBF i Ringe over 500 specialbrønde til den kommende motorvej mellem Odense og Ringe. Det er korrekt, at vi bruger mange rør og brønde i forbindelse med anlæg af motorveje, som har et mindst lige så effektivt system til afvanding som vejene i byerne. Blot er det ikke så synligt på motorvejene, siger ingeniør Anne Munch fra Vejdirektoratet i Skanderborg. Fire rørledninger Under en motorvej ligger der de fleste steder fire rørledninger. I hver side af vejen forbinder en rørledning en række regnvandsbrønde, der opsamler vandet. I midterrabatten findes en tilsvarende ledning med brønde og under det ene nødspor ligger hovedledningen, der fører regnvandet bort til regnvandsbassiner langs vejen. Ved ældre motorvejsstrækninger ledes vandet til regnvandsbrøndene i flade grøfter langs vejkanten. Nyere strækninger har en lav forhøjning langs nødsporet, svarende til byvejenes kantsten. Hovedledningens dimensioner afhænger af vandmængde og vejens længdefald og kan være fra 150 millimeter til millimeter. Vand på kørebanen øger risikoen for trafikulykker. Derfor er afvandingssy- Huskeliste ved indkøb af formolier til betonstøbning: Ren afforskalling Ingen lufthuller Ingen misfarvning Bedre arbejdsmiljø Biologisk nedbrydelige Pris (vigtigt!) Rigtige formolier siden 1962 Benol Aps Metalgangen 9-11 B 2690 Karlslunde Tlf Fax

13 stemet forholdsvis kraftigt dimensioneret ud fra kriteriet, at vandet må nå op til brøndenes overkant teoretisk én gang for hver 25 år. Altid beton i udbuddet I forbindelse med nye etaper beder Vejdirektoratet altid om betonrør til hovedledninger i udbudsmaterialet. Det er det enkleste, fordi betonrør af forskellige fabrikater passer sammen i dimensionerne, og fordi beton er et veldokumenteret materiale. Det er meget svært at overskue de mange typer plastrør af forskellig konstruktion og af forskellige materialer, der er på markedet og dermed umuligt blot at foreskrive plastrør, siger Anne Munch. Som oftest vender entreprenøren tilbage og foreslår plastrør i de små ledninger op til måske 350 millimeter. Det accepterer vi, for så vidt vi kan godkende den rørtype, entreprenøren peger på, siger Anne Munch. Store miljøkrav Miljømyndighederne stiller store krav til regnvandsbassinerne, som både skal forsinke og rense vandstrømmen, før den ledes ud i nærliggende vandløb. Derfor er afløbet fra bassinerne dels beskedent af omgang, dels neddykket efter samme princip som i en olieudskiller. Regnvandsbassinerne får hurtigt en flora af vandplanter, som kan være med til at rense vejvandet. Denne renseeffekt er ikke dokumenteret tilstrækkeligt. I 2003 indgik Vejdirektoratet derfor en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet om et syvårigt forskningsprojekt, der skal undersøge forureningen i det vand, der stammer fra motorvejen Det sker på baggrund af, at forskerne antager, at regnvandssystemet har en rensende effekt på de stoffer, der stammer fra bilernes udstødning, olietab, dæk- og bremseslitage samt slid af asfalten. Vejdirektoratet bidrager med etablering af forsøgsanlæg og bidrager herudover økonomisk med ca. 2,7 millioner kroner til Aalborg Universitet. Jbn 13

14 Den Lune Ramme God LECA s lune ramme beskytter gulvene effektivt mod kulde og det ekstra varmetab, der ellers går gennem fundamentets øverste del og ud i det fri. Den lune ramme udføres let af 2 skifter LECA-blokke. En bedre isolerende løsning er en konstruktion, hvor det øverste skifte er en Lecaterm-blok eller alternativt for lavt byggeri en konstruktion med 2 skifter LECA-Letblokke. Den bedste isolerende løsning er en kombination af 2 skifter Lecaterm-blokke og 1 skifte almindelige LECA-blokke. NOTER NOTER Verdens største borede tunnel bliver kinesisk En sekssporet motorvejstunnel under Yangtze-floden i Kina bliver den borede tunnel i verden, der har den største diameter. Tunnellen består af to tunnelrør med hver tre spor og en udvendig diameter på 15,2 meter Tunnellen indgår i Chongming River Crossing-projektet en krydsning af Yangtzefloden med en sekssporet motorvej fra det nordlige Shanghai til øen Chongming. Forbindelsen er godt 20 km lang og består af en otte km lang boret tunnel under sydløbet og en otte km lang bro over nordløbet. I en designkonkurrence for tunnelen fik COWI-gruppens forslag en andenplads for projektet som helhed. Den internationale vurderingskomité tildelte desuden forslaget en førsteplads for den del, der vedrører den permanente tunnelkonstruktion og dokumentation for 100 års holdbarhed. Bedre Et alternativ til Lecatermblokke er LECA-blokke med isolering imellem. Rekvirer brochuren LECA fundamenter Linietabskrav og udførelse. Vil du vide mere? Kontakt LECA-Byggeinformation. Bedst R ProService i grunden det bedste underlag Tlf.:

15 R Ø R T E M A : Stor professionel udvikling på kloakområdet DANSK BYGGERI ETABLERER NY SEKTION FOR KLOAKBRANCHEN. Samfundets øgede krav til autoriserede kloakmestre afspejler sig nu i en omfattende professionalisering af branchen, der er med til at forvalte samfundsværdier for milliarder af kroner. Senest har Dansk Byggeri på sit repræsentantskabsmøde den 12. maj 2004 vedtaget at oprette en kloaksektion på linie med organisationens øvrige 25 faglige sektioner. Formålet med den nye sektion er at kunne yde en bedre service til kloakmestrene, der i stigende grad har brug for viden og efteruddannelse i takt med, at myndighederne skærper kravene. Senest er det blevet obligatorisk at indføre godkendt kvalitetsstyring eller at tilslutte sig en særlig ordning for tilsyn med det udførte arbejde, siger afdelingschef Kjeld Almer Nielsen fra Dansk Byggeri. Sanering af branchen Kravet om godkendt kvalitetsstyring stammer fra den seneste revision af autorisationsloven for kloak- og VVS-arbejde i Fra 2003 var det obligatorisk at leve op til de nye krav. Det har ført til en sanering og professionalisering af branchen. Cirka virksomheder ud af de oprindelige har valgt at indstille deres aktiviteter på kloakområdet, siger Kjeld Almer Nielsen. Dansk Byggeri har stiftet aktieselskabet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol til at hjælpe branchen med godkendelse af kvalitetsstyringssystemerne. Cirka virksomheder har tilmeldt sig, hvilket Kjeld Almer Nielsen betegner som en succes. Målet er at hjælpe virksomhederne med at opfylde lovens krav med mindst muligt bureaukrati og så billigt som muligt, siger han. Revideret kontrolordning for tv-inspektion Også på området tv-inspektion af kloakledninger er der sket nyt. Dansk Byggeri har en interessegruppe for virksomheder, der udfører tv-inspektion. I samarbejde med de fem største kommuner i Danmark har gruppen etableret en velfungerende kontrolordning. Vi kan nu se, at en række autoriserede kloakmestre i den nye sektion har behov for at kunne udføre tv-inspektion i begrænset omfang. For dem er kontrolordningen for omfattende, og derfor har vi nu revideret den, siger Kjeld Almer Nielsen. Fremover opererer kontrolordningen for tv-inspektion derfor med to niveauer. Niveau 1 er for de for de virksomheder, der udfører tv-inspektion af rør på op til 160 millimeter i diameter typisk husspildevandsledninger. Niveau 2 er for de virksomheder, der også inspicerer større rør. Her befinder de oprindelige medlemmer af kontrolordningen sig. Ordningen har cirka 30 virksomheder på niveau 2. Kjeld Almer Nielsen skønner, at virksomheder vil tilslutte sig på niveau 1 i løbet af et par år. jbn KLOAKMESTRE HAR I STIGENDE GRAD BRUG FOR VIDEN OG EFTERUDDANNELSE. DERFOR HAR DANSK BYGGERI ETABLERET EN FAGLIG SEKTION PÅ KLOAKOMRÅDET. 15

16 R Ø R T E M A : København gennem be 16

17 får vand tonrør fra 1933 DE ÆLDSTE FORSYNINGSLEDNINGER MED BONNARØR ER FORTSAT I GOD STAND OG KAN HOLDE MANGE ÅR ENDNU. KØBENHAVNS VANDFORSYNING BEGYNDER I DET MINDSTE SYMBOLSK VED KILDEN, DER UDSPRINGER I DEN SMUKKE GYRSTINGE SØ NORD FOR RINGSTED. DET ER DOG KUN I MEGET SJÆLDNE TILFÆLDE NØDVENDIG AT BRUGE OVERFLADEVAND FOR AT DÆKKE BEHOVET. Vi drejer på hanen og rent vand strømmer ud, lige så meget som vi ønsker, til det varme bad eller et køligt glas. For danskerne er vand en selvfølge, som alene storkøbenhavnerne hvert år bruger cirka 60 millioner kubikmeter af. I de fleste tilfælde uden at skænke det en tanke, hvordan vandet kommer frem til hovedstadens vandhaner. Det ved Nils Wilhjelm til gengæld FORTSÆTTES SIDE 18 17

18 R Ø R T E M A : København får vand gennem betonrør fra 1933 FORTSAT FRA SIDE 17 noget om. Som teknikumingeniør i Københavns Energis afdeling for vandforsyning arbejder han til daglig med Københavns kilometer vandledninger, som modtager vand fra syv værker gennem tre store trykledninger af betonrør. De ældste betonledninger er fra 1933, men de er fortsat i god stand og kan holde mange år endnu. Heldigvis, for det er en kostbar affære at skulle renovere ledningerne, siger Nils Wilhjelm. Transport- og hovedledningerne har en samlet længde på 366 kilometer. Transportledningerne leverer vand fra værkerne i Slangerup, Lejre og Regnemark ved Køge. Det er nødvendigt at hente vand så langt væk, fordi hovedparten af grundvandet under København enten er for saltholdigt eller forurenet af tidligere tiders industri. HOVEDPARTEN AF GRUNDVANDET UNDER KØBENHAVN ER ENTEN SALTHOLDIGT ELLER FORURENET. DERFOR FÅR HOVEDSTADEN VAND FRA FORSKELLIGE STEDER PÅ SJÆLLAND. Centrifugalstøbte Bonnarør De ældste betonledninger er opbygget af Bonnarør, som Højgaard & Schultz fremstillede på en fabrik i Nordhavnen fra 1933 til en gang i halvfjerdserne. Bonnarør har gode styrkeegenskaber både overfor det indre tryk, som er på 40 meter vandsøjle, og påvirkninger ude fra. Bonnarør er meget holdbare. Der har ikke været et eneste uprovokeret DET CENTRIFUGALSTØBTE BONNARØR HAR VIST SIG UOVERTRUFFET TIL VANDFORSYNINGEN. DE ÆLDSTE RØR I KØBENHAVNS FORSYNINGSNET ER FRA 1933, OG DE ER FORTSAT I FIN STAND. 18

19 brud på et Bonnarør, siger Nils Wilhjelm. Bonnarør består af en 1,5 millimeter tyk stålkappe, som både indvendigt og udvendigt er beskyttet af beton med såvel længde- som spiralarmering. Rørene blev fremstillet ved centrifugalstøbning med indvendig diameter op til millimeter og længder op til seks meter. De første Bonnarør blev samlet med pakgarn og bly, hvorefter samlingen blev omstøbt med beton. Senere gik man over til at samle rørene med gummiringe, hvorefter samlingen blev udstøbt med asfaltbitumen. Forspændte Sentabrør Da produktionen af Bonnarør ophørte, kom de såkaldte Sentabrør til. Det er rør med forspændt armering, og de er efter Nils Wilhjelms opfattelse ikke helt på højde med Bonnarørene. På grund af forspændingen kan rørene i nogle tilfælde springe nærmest som glas ved hårde påvirkninger. I dag anvender Københavns Energi plastrør til vandledninger. Blandt andet fordi der ikke er brug for de helt store dimensioner længere på grund af det faldende vandforbrug. Det sker med en smule betænkelighed hos Nils Wilhjelm, hvis hjerte tydeligvis banker for Bonnarørene. De stærke betonrør har for længst bevist deres fremragende egenskaber og lange levetid og vandforsyningen skal bare fungere. jbn Alpinister på Øresundsbron NOTER NOTER Frem til 2005 skal Rambøll gennemføre eftersyn af Øresundsbrons stål- og betonkonstruktioner.teknikerne skal bl.a. undersøge konstruktionerne for korrosion og revner, efterse autoværnets bolte, efterse overfladebehandlingen på ståldelene samt gennemgå svejsninger. Inspektionen af højbroens pyloner sker ved hjælp af uddannede alpinister, som kan komme omkring i de store højder ved hjælp af klatreudstyr. Byggebranchen populær blandt unge unge valgte sidste år at starte på en uddannelse inden for bygge- og anlægsfagene, oplyser Dansk Byggeri i en pressemeddelelse. Dermed kom bygge- og anlægsuddannelserne ind på en klar førsteplads i forhold til de øvrige erhvervsuddannelser, mens sølvet gik til jern og metal-uddannelserne, hvor unge søgte ind i Det viser tal fra Undervisningsministeriet. Rising to the challenge Stadig større udfordringer Danske producenter stiller stadig større krav til produktivitet, arbejdsmiljø og bæredygtig produktion af beton og betonprodukter. NBK er en del af Degussa Construction Chemicals, verdens førende leverandør af tilsætningsstoffer til beton. Vore banebrydende løsninger inden for tilsætningsstoffer gør det muligt at sætte nye standarder. Nordisk Bygge Kemi A/S, Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro Tlf.: , Fax , Adding Value to Concrete 19

20 PÅ BYGGEPLADSEN ER DET FORBUDT AT SIGE VI GØR BARE LIGE.. FOR DER ER INTET BARE LIGE VED UDVIDELSEN AF KUNSTMUSEET ORDRUPGAARD. TIL GENGÆLD FÅR DANMARK ET MUSEUM I INTERNATIONAL MESTERKLASSE. Dansk museum i arkitektonisk ver Sædvanligvis er tonen bramfri på byggepladser. Det gælder for så vidt også ved udvidelsen af Ordrupgaard i Charlottenlund, nord for København. Men en enkelt sætning er blevet bandlyst, selv om den hverken er obskøn eller anstødelig. På byggepladsen er man blevet enige om aldrig at sige: Vi gør bare lige. Der er simpelthen ikke noget bare lige ved dette projekt. Det er det vanskeligste, jeg har været med til, forklarer projektleder Tomas Skjold fra Pihl, der er råhusentreprenør. En rundgang på byggepladsen viser, hvorfor opgaven er lige så svær, som resultatet bliver imponerende. Der er næppe to parallelle vægge og hertil masser af krumninger og buer med hver deres helt specielle geometri. Det hele støbt in-situ i sort beton. Anmelderne har allerede udråbt 20

21 DEN VERDENSBERØMTE IRAKISK-BRITISKE ARKITEKT ZAHA HADID STÅR BAG DEN OPSIGTSVÆKKENDE UDBYGNING, DER BLIVER PÅ KVADRATMETER TIL EN SAMLET PRIS PÅ 43,6 MILLIONER KRONER. Bygherre: Totalrådgiver: Underrådgivere: Råhusentreprenør: Beton: Fondsstøtte: Kulturministeriet Zaha Hadid Ltd. PLH Arkitekter Birch & Krogboe Ove Arup & Partners Pihl Sort Lavabeton fra 4K Fonden Realdania Augustinusfonden DEN VANSKELIGSTE STØBEOPGAVE ER DE BUEDE VÆGGE, DER BÅDE KRUMMER OP MOD TAGFLADEN OG IND UNDER GULVET. DE BLIVER STØBT NEDEFRA MED SELVKOMPAKTERENDE, SORT BETON. densklasse bygningen til et arkitektonisk mesterværk og sågar kaldt den et æstetisk tempel. Den verdensberømte irakisk-britiske arkitekt Zaha Hadid står bag den opsigtsvækkende udbygning, der bliver på kvadratmeter til en samlet pris på 43,6 millioner kroner. Den vanskeligste støbeopgave er de buede vægge, der både krummer op mod tagfladen og ind under gulvet. De 21

22 Stigende omkostninger til deponi af slam og restbeton CPT har løsningen! Recirkuleringssystemer for restbeton og spulevand for færdigbetonstationer og elementfabrikker den totale 0-løsning med genanvendelse af vand, slam, grus og sten BIBKO s recirkuleringssystem omfatter kundetilpassede anlæg til genvinding af sand og sten fra restbeton og spulevand fra blandeanlæg, betonkanoner og betonpumper i forbindelse med elementproduktion desuden fra distributionssystem & produktionsmaskiner. Yderligere kan recirkuleringssystemet omfatte klareringsanlæg for genanvendelse i produktionen af renset vand og slam. Alle anlæg er tilpasset skandinaviske klimaforhold for at sikre helårsdrift. CPT s omfattende produktprogram af kvalitetsudrustning til betonindustrien inkluderer desuden: Doserings-, blande- og distributionsanlæg - inkl. bl.a. udrustning til farvedosering, fugtmåling, vanddosering, rengøring Udrustning til elementproduktion inkl. bl.a. formborde, magneter, betonudlæggere, armering, overfladebehandling Udrustning til betonvareproduktion inkl. bl.a. produktionsmaskiner, overfladebehandlings- & håndteringsanlæg Betonbiler & betonbånd CPT A/S, Danmark Kalekovej 50 DK-5600 Faaborg Tel: Fax: CPT A/S, Sverige Holmby 1503 SE Flyinge Tel: Fax: Besøg vores hjemmeside INTEGREREDE LØSNINGER Betonblandeanlæg Blandanlæg fra Vorning Maskinfabrik til færdigbeton og blokstensanlæg. Vi kan levere totalløsninger, samt special-løsninger efter ønske. Bloksten og elementproduktion Vorning Maskinfabrik kan levere og designe komplette løsninger til blokstensanlæg og elementproduktion Fingercar Vorning Maskinfabrik levere komplette løsninger af fingercar og kranlæg med laserstyring af kørefunktioner. Forædlingsanlæg Patenteret system med høj kapacitet, leveres online/ offline og mobilt bygget i standard 12 m trailer. Evt. som indbygning i eksisterende anlæg. NYT: støbeborde til elementproduktion Vorning Maskinfabrik ApS International leverandør af maskiner og automatiske systemer til beton- og teglindustrien Industrivej 6 Ørum 8830 Tjele - Telefon: Fax:

W W W. E X PA N. D K

W W W. E X PA N. D K WWW.EXPAN.DK I D E E N : EXPAN BYGGESYSTEM ENKELT OG RATIONELT BYGGERI EXPAN er det komplette byggesystem til hele råhuset. EXPAN er rationelt, tidsbesparende byggeri til tiden..! EXPAN er sikker planlægning

Læs mere

12.5 Rør, brønde og bygværker

12.5 Rør, brønde og bygværker 12.5 Rør, brønde og bygværker Af Steffen Birk Hvorslev, SBH-Consult A/S Betonrør og -brønde bruges til at anlægge gravitations- og tryksystemer til transport af spildevand og regnvand, samt til at etablere

Læs mere

Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER SBI-ANVISNING 181 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1994 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet PROGRAM Hvad er Skandinavisk Spændbeton KORT! Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet Lidt om A/S

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

Beton til alle tider

Beton til alle tider Beton til alle tider Vi bygger på mennesker og deres faglige kunnen Præfa Betonelement har fire årtiers erfaring i produktion og montering af betonelementer bygget på gode mennesker og deres faglige kunnen

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Standarder for betonreparationer, status og fremtiden

Standarder for betonreparationer, status og fremtiden Standarder for betonreparationer, status og fremtiden ved Arne Damgård Jensen Teknologisk Institut, Beton 1 Arne Damgård Jensen Indhold 1. Hvad er sket, hvad sker nu og i fremefter? 2. REPTON status 3.

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

September 2003. Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05

September 2003. Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05 September 2003 Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05 E-mail: dansk.betonraad@teknologisk.dk www.danskbetonraad.dk Forord Inspireret af den amerikanske betonbranche

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KOAKRØRSSYSTE UTRA DOUBE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - arkedets mest komplette kloaksystem Uponor kloakrørssystem Ultra Double Et sikkert og omkostningseffektivt

Læs mere

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer Martin Kaasgaard, konsulent, Teknologisk Institut Dansk Betondag, 18. september 2014 Formål Udvikling af betonrør, der er modstandsdygtige

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

ACO Vej og anlæg. A C O S t o r m b r i x x. ACO Stormbrixx det modulopbyggede regnvandskassettesystem. w w w. a c o. d k

ACO Vej og anlæg. A C O S t o r m b r i x x. ACO Stormbrixx det modulopbyggede regnvandskassettesystem. w w w. a c o. d k ACO Vej og anlæg A C O S t o r m b r i x x ACO Stormbrixx det modulopbyggede regnvandskassettesystem w w w. a c o. d k ACO Stormbrixx Med regnvandskassettesystemet ACO Stormbrixx fremmes nydannelsen af

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Miljø og afløb WWW.RC.DK

Miljø og afløb WWW.RC.DK Miljø og afløb WWW.RC.DK RC BETONVARER RC Betonvarer er en alsidig betonvareproducent med stor kompetence indenfor levering af kundetilpassede løsninger til miljø- og afløbsbranchen. En stab af erfarne

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Nyhedsbrev 01-2007. Insta-Cert den nordiske certificeringsordning. VA produkter nu klar til det nordiske marked. Fordelene ved Nordic Poly Mark

Nyhedsbrev 01-2007. Insta-Cert den nordiske certificeringsordning. VA produkter nu klar til det nordiske marked. Fordelene ved Nordic Poly Mark Insta-Cert den nordiske certificeringsordning VA produkter nu klar til det nordiske marked Fordelene ved Nordic Poly Mark Hvilke produkter er certificerede Ny hjemmeside Insta-Cert den nordiske certificeringsordning

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Beton er miljøvenligt på mange måder

Beton er miljøvenligt på mange måder Beton er miljøvenligt på mange måder Beton i DK Færdigblandet Betonelementer Huldæk Letbetonelement er Betonvarer Murermester ca. 2 tons beton per indbygger per år 2,5-5% af al CO 2 -emission kommer fra

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering Cembrit Windstopper Vindspærreplader til nybyg og renovering Bag Facaden Moderne byggerier ser ens ud udefra. Stærke, sunde og fejlfri. Flotte facader og smukke beklædninger. Men bag facaden er der stor

Læs mere

Cembrit Bølgeplader i fibercement

Cembrit Bølgeplader i fibercement Cembrit Bølgeplader i fibercement En stærk løsning www.cembrit.dk Til klassisk eller moderne byggeri En ny generation Den nye generation af fiber cement bølgeplader fra Cembrit er fremstillet af naturlige,

Læs mere

CEMBRIT SKIFERTAG. Cembrit Skifertag. En smuk og tidløs løsning

CEMBRIT SKIFERTAG. Cembrit Skifertag. En smuk og tidløs løsning Cembrit Skifertag En smuk og tidløs løsning Cembrit 40 x 40 Diagonal Skifer Sortblå Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed.

Læs mere

Rette valg af beton til anlægskonstruktioner. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D.

Rette valg af beton til anlægskonstruktioner. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D. Rette valg af beton til anlægskonstruktioner Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D. Historien bag nutidens anlægscementer 2 Dania Import. klinker Alssundcement Storebæltvariant Storebæltvariant

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. 2007 BYG-DTU 150 års jubilæum

Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. 2007 BYG-DTU 150 års jubilæum Spændvidden i Dansk Betonforening Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen. Vejlefjord Broen Opført 1975-80 Fundering Piller Splash zone Over splash zone

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf Verdens mest anvendte bygningsmateriale Sand, sten, vand og cement. Det er grundingredienserne i en god klassisk beton.

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Kantsten og Trappetrin

Kantsten og Trappetrin En stærk dansk belægningsløsning Kantsten og Trappetrin - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Albertslundkantsten. Forside: Fortovskantsten. Rabatkantsten. Bagside: Albertslundkantsten. IBF

Læs mere

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg.

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. cylindre profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. Hydraflex A/S er en del af Hydraulic Group og har blandt andet herigennem

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

FIBER BETON TEKNOLOGI

FIBER BETON TEKNOLOGI FIBER BETON TEKNOLOGI Omkostningseffektiv, økologisk, innovativ og teknisk avanceret Fiberbeton-teknologien har været vores focus område i over 30 år; det er vores kernekompetence. Vi implementere løbene

Læs mere

Borgertilfredshed en nøgle til succes

Borgertilfredshed en nøgle til succes Borgertilfredshed en nøgle til succes De syv virksomheder bag Kloakpartner bruger store ressourcer på borgerinformation og på at minimere generne for borgerne. Vi anvender en række forskellige værktøjer

Læs mere

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående.

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående. Gudhjem Svømmehal Forslag til beskyttelse af konstruktionsdele 2009-04-25 Forslag og prioritering af reparationer I henhold til aftale har vi udarbejdet et forslag for renovering af bassinkonstruktionen

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk Skifer i fibercement En smuk og tidløs løsning www.cembrit.dk Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed. Du får et tag,

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Eternit PLAN. Facadeplader i fibercement. www.cembrit.dk

Eternit PLAN. Facadeplader i fibercement. www.cembrit.dk Eternit PLAN Facadeplader i fibercement www.cembrit.dk Eternit PLAN er en stærk og smuk facadebeklædning, som kræver minimal vedligeholdelse. Eternit PLAN er velegnet til komplette facadeløsninger, men

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj 2007 DS Certificering A/S Godkendelser og certificering Program Godkendelser og certificering CE-mærkning Godkendelser, VA og MK Certificering

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Regnvandshåndtering ACO afvanding af grønne tage

Regnvandshåndtering ACO afvanding af grønne tage Regnvandshåndtering ACO afvanding af grønne tage ACO. The future of drainage. collect: Vand opsamles clean: Vand renses release: Vand ledes væk Linjedræn Brøndgods Broafløb Spin Sand/Slamfang Olieudskiller

Læs mere

Supertæt med illmod 600 fugebånd

Supertæt med illmod 600 fugebånd Supertæt med illmod 600 fugebånd Nr. 1 båret af stærke kompetencer 31.876.652 meter illmod 600 forpligter 31.876.652 meter, 31.876.653 meter, 31.876.654 meter, 31.876.655 meter... Fugebånd i lange baner

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

CRC fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner

CRC fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner CRC fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner Af direktør Bendt Aarup, CRC Technology ApS CRC en forkortelse for Compact Reinforced Composite er en fiberarmeret højstyrkebeton, der i stigende

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk Hus opført i betonelementer 24-01-2007 Ingeniørhuset i København Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V 1 Flemming knudsen Faglig uddannelse som tømrer Bygningsingeniør fra Odense Teknikum 1969 Ansat på

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01. Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland Vejledning T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato:

Læs mere