BRUG FOR STØRRE RØR BETONRØR DER BARE HOLDER MESTERVÆRK AF SORT BETON NY METODE TIL LEVETIDSBEREGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG FOR STØRRE RØR BETONRØR DER BARE HOLDER MESTERVÆRK AF SORT BETON NY METODE TIL LEVETIDSBEREGNING"

Transkript

1 T E M A : BRUG FOR STØRRE RØR Mere nedbør og en ny funktionspraksis kræver større rør BETONRØR DER BARE HOLDER Betonrør fra 1933 forsyner københavnerne med frisk vand R Ø R MESTERVÆRK AF SORT BETON Ordrupgaards nye tilbygning bliver en af verdens smukkeste NY METODE TIL LEVETIDSBEREGNING Bedre muligheder for at vælge den bedste cement MAJ 21. ÅRGANG

2

3 ISSN X Nr årgang Maj 2004 Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november. Distribueret oplag: 6500 Dansk Beton henvender sig til alle, der har interesse og behov for at holde sig orienteret om den betontekniske og industrielle udvikling i Danmark. Bladet har som formål at sikre, at betonkonstruktioner, bygninger og produkter får et godt omdømme i offentligheden, og at beton udnyttes teknisk og økonomisk optimalt. Udgivere Dansk Beton Industriforening Betonelement-Foreningen Dansk Betonforening Dansk Fabriksbetonforening Redaktion Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Dansk Beton, Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Produktion og administration Henrik Olsen Paritas Grafik A/S Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Annoncer Media-People ApS Landskronagade 56B, 2100 København Ø Ole Bolvig Hansen Tlf Fax Abonnementspris Indland kr. 210,- excl. moms (4 numre) Udland kr. 260,- excl. moms (4 numre) Løssalg kr. 60,00 excl. moms Indhold Bevidste beslutninger om vand i kælderen Masser af viden om betonrør Snart skal rør og brønde CE-mærkes Masser af beton under danske motorveje Standarder for elementer skrider hastigt frem Stor professionel udvikling på kloakområdet København får vand gennem betonrør fra Dansk museum i arkitektonisk verdensklasse Kerner af beton skal bære DR s redaktioner Bedre beton omkring Golfen Ny beton til krævende gulve Ny metode til at beregne betonkonstruktioners levetid Dancert Betonelement-Foreningen Nyt fra Betoncentret Fra CtO s arbejdsmark Dansk Betonforening, mødekalender Betons bedste ambassadør Skribenter gør som regel alt for at fastholde læsernes opmærksomhed, så blikket ikke flakker hid og tid for aldrig at vende tilbage til teksten. Men der er undtagelser, og en af dem kommer nu: Forlad denne leder og kig en gang til på forsiden af Dansk Beton. Læs derefter videre her. Forsiden viser et billede af en model af et byggeri, der vil blive omtalt verden over og som bliver en fantastisk reklame for mulighederne i beton som byggemateriale. Ikke på grund at bygningens størrelse. Der er trods alt kun tale om beskedne kvadratmeter. Heller ikke på grund af prisen, selv om mange nok vil mene, at 44 millioner kroner er en hel del for en tilbygning af den størrelse. Men fordi der er tale om et betonbyggeri i arkitektonisk mesterklasse. Et byggeri, som arkitekturanmelderne allerede har placeret side om side med verdensberømte rejsemål som Guggenheim-museet i Bilbao og Liebeskinds jødiske museum i Berlin. Den lige så verdensberømte irakisk-britiske arkitekt Zaha Hadid står bag den opsigtsvækkende tilbygning til Kunstmuseet Ordrupgaard. Det sker med totalt fokus på form og udtryk og med brug af alle de muligheder for fantastisk formgivning, der ligger i beton støbt på stedet. Teknisk er opgaven langt fra nem for entreprenøren, som vi beskriver det i en artikel inde i bladet. Stort set ingen vinkler er rette, stort set ingen vægge er plane. Sort, selvkompakterende beton skal presses op nedefra i komplicerede forme for at opnå de foreskrevne krumninger og kurver. Og arkitekten har på forhånd meldt ud, at overfladen skal være perfekt. Der findes masser af byggeri og anlægsarbejder, hvor beton er selvskrevet på grund af prisen eller på grund af styrken. Længere er der mellem bygninger, hvor beton er den eneste mulighed på grund af arkitekturen. Men sådan er det i Ordrup, som nu kommer på alle arkitekturinteresseredes verdenskort. Det er ganske godt gået af Kulturministeriet som bygherre og Hadid som arkitekt. Og det er ganske godt gået af beton. jbn Forsiden DEN NYE TILBYGNING TIL ORDRUPGAARD ER ET ARKITEKTONISK MESTERVÆRK OG EN AF DE MEST SPÆNDENDE BETONBYGNINGER, DER NOGENSINDE ER OPFØRT.

4 4

5 EN NY FUNKTIONSPRAKSIS VED DIMENSIONERING AF AFLØBSSYSTEMER ER PÅ VEJ. DEN MEDFØRER EN BETYDELIG OPSTRAMNING PÅ OMRÅDET OG BRUG AF STØRRE RØR I EN RÆKKE TILFÆLDE. T E M A : R Ø R Bevidste beslutninger om vand i kælderen én gang om året og én gang hvert andet år i fællessystemer. Den nye funktionspraksis lægger op til en mere detaljeret vurdering af, hvad der er optimalt. Tager man udgifterne ved oversvømmede kældre i boliger og virksomheder med i betragtning, vil det i mange tilfælde være bedst at dimensionere afløbssystemet, så der er længere mellem oversvømmelserne. Dermed tyder meget på, at den nye funktionspraksis vil føre til brug af større rør i danske afløbssystemer. Genvej til god praksis DEN NYE FUNKTIONSPRAKSIS LÆGGER OP TIL AT DIMENSIONERE AFLØBSSYSTEMER, SÅ DER ER LÆNGERE MELLEM, AT KAPACITETEN BLIVER OVERSKREDET. Hvor ofte eller sjældent skal der være risiko for at få vand i kælderen? Sådan lyder det centrale spørgsmål i forbindelse med en ny funktionspraksis for dimensionering af afløbssystemer, som efter planen ligger klar til efteråret. De nye retningslinier udarbejdes af DANVA og Spildevandskomiteen under IDA med PH Consult som konsulent. Udgangspunktet for dimensionering af afløbssystemer bliver fremover det serviceniveau, kommunen ønsker at have. Minimumniveauet svarer til dagens krav, som kort fortalt siger, at det er acceptabelt, at overskride kapaciteten i separate regnvandssystemer på grund af opstuvet vand efter regnvejr Den nye funktionspraksis er et værktøj til danske kommuner, der har ansvaret for afløbssystemerne. Formålet er dels at sikre ensartede dimensioneringskriterier på tværs af kommunegrænser, dels at hjælpe kommunerne med at leve op til god praksis på området. Baggrunden er en række europæiske og danske standarder i EN/DS 752-serien, der består af syv dele. Del 2 handler om funktionskrav til afløbssystemer, men den er ikke velegnet til brug i Danmark. Afdelingsingeniør Claus Møller Pedersen fra Miljøkontoret i Århus Kommune har deltaget i arbejdet med den nye funktionspraksis for DANVA. Set med danske øjne er del 2 af standarden ikke god nok til at sikre et FORTSÆTTES SIDE 7 5

6 6

7 MERE REGNVEJR OG ÆNDREDE KOMMUNALE RETNINGSLINIER SKABER BEHOV FOR STØRRE RØR I KLOAKSYSTEMERNE FREMOVER. Fremtidens voldsomme skybrud kræver større rør FORTSAT FRA SIDE 5 optimalt afløbssystem. DANVA og Spildevandskomiteen besluttede derfor at udarbejde en moderne funktionspraksis, der gør det nemmere at finde de optimale løsninger. Tidligere har den enkelte kommune stået alene med sin måde at gøre tingene på, siger han. Politisk beslutning Efter den nye funktionspraksis begynder dimensionering derfor med, at Byrådet beslutter, hvor ofte det er acceptabelt, at der forekommer oversvømmelse. Derefter arbejder funktionsbeskrivelsen med tre niveauer for selve dimensioneringen. Ved enkle afløbssystemer er sædvanlige håndberegninger i orden. Ved de største og mest komplekse systemer skal der anvendes avancerede modelberegninger. Dimensioneringen skal altid forgå på det lavet tilladte niveau af hensyn til kommunernes omkostninger. Bevidst valgt sikkerhed Som noget nyt indfører den kommende funktionspraksis desuden bevidst valgte sikkerhedsfaktorer, der belønner valide data. Det vil for eksempel sige, at jo bedre data vi har for nedbørsmængderne, desto mindre skal sikkerhedsfaktoren være, siger Claus Møller Pedersen. Den nye funktionspraksis omfatter også scenarie-usikkerhed. Hvordan vil byen for eksempel udvikle sig fremover? Eller meget aktuelt: Hvad vil klimaforandringer betyde for nedbørsmængderne? Sådanne forhold skal vurderes og tages i betragtning ved dimensioneringen. Det giver et langt bedre beslutningsgrundlag. Skal en kommune bruge ekstra penge nu og designe til fremtiden eller skal den blot dimensionere efter nutidens krav? Det sidste kan sagtens være fornuftigt, blot det sker bevidst og med viden om den efterregning, der så vil komme, fastslår Claus Møller Pedersen. Den nye funktionspraksis bliver udgivet af Spildevandskomiteen i rækken af SVK-skrifter. DANVA udgiver en supplerende baggrundsrapport. jbn Afløbssystemer bør dimensioneres til større spidsbelastninger, fordi den danske sommerregn fremover vil blive kraftigere og nærme sig tropiske skybrud. Det fastslår rapporten Effekter af klimaændringer tilpasninger i Danmark, som ATV udgav i efteråret 2003, Rapporten konkluderer også, at kommunerne skal tage højde for fremtiden allerede nu. Det er dyrt at grave kloaknettet op og udskifte rørene. Derfor bør vi allerede nu ved nyanlæg eller renovering bruge rør, der er egnet til de mere voldsomme skybrud, vi må forvente i somrene i de kommende år, står der i rapporten, som også anfører: Det bør overvejes, om der kan udvikles nye metoder til dæmpning og reducering af spidserne af overfladeafstrømningen i byerne. På baggrund af beregninger af fremtidige nedbørsforhold bør der fastlægges et nyt grundlag for dimensionering af rør og bassiner. Dette grundlag anvendes ved nyanlæg og ved opgradering i forbindelse med renovering af eksisterende anlæg. MERE NEDBØR OM SOMMEREN VIL FREMOVER GØRE DANMARK ENDNU GRØNNERE SAMTIDIG MED, AT AFLØBSSYSTEMERNE FÅR NYE UDFORDRINGER. 7

8 R Ø R T E M A : VIL DU VIDE MERE OM SPILDEVANDS- LEDNINGER OG BETONRØR? SÅ KLIK IND PÅ HJEMMESIDEN ER EN GULDGRUBE AF INFORMATIONER Masser af viden om betonrør Ved dimensionering af spildevandsledninger bør der i mange tilfælde benyttes samme ruhed for betonrør og plastrør. Det er en af mange nyttige oplysninger på hjemmesiden som Afløbsfraktionen under Dansk Beton Industriforening står bag. Forklaringen er, at en lang række andre faktorer har væsentligt større betydning end forskellen i materialeegenskaber. Lunker, deformationer, ujævnt fald, indragende dele og aflejringer betyder langt mere for driftsruheden end forskellen på beton og plast. PH-Consult udarbejdede i 2001 en anbefaling, der sætter ruhederne for begge typer rør i området 0,6-3,0 millimeter afhængigt af ledningens art. Ruhederne for betonrør ligger i samme område, som de altid har gjort, mens ruhederne for plastrør er hævet med en faktor 2,5-12 i forhold til tidligere anbefalinger. I regnvandsledninger anbefales ens ruhed for plast og beton, mens der for spildevandsledninger stadig skelnes. Forskellen er dog langt mindre, end hvad der tidligere er blevet anvist i DS 432. På hjemmesiden kan man blandt meget andet også læse om miljøfordelene ved at vælge betonrør og genbrug af opgravede jordmaterialer. Desuden er Afløbsfraktionens temablade tilgængelige. jbn 8

9 SKAKOMAT 600 sikrer din produktion optimalt SKAKOMAT 600 SQL styresystem Pålideligt, fleksibelt og prisvenligt Hvad gør SKAKOMAT 600 SQL til det styresystem til betonproduktion, der i dag er det mest optimale med en exceptionel kort tilbagebetalingstid? Den fuldautomatiske løsning: Godt overblik over processen på yderst informativ grafik Brugervenlig enkelhed Fuldt integreret betontransportstyring Fuldt integreret kontrol over fugtindhold og automatisk vandtilførsel Høj datasikkerhed Hotline til SKAKO, også i weekender Hurtig hjælp via indbygget modem Windows 2000 styresystem/sql database Værktøjer til overholdelse af reglerne i EU norm EN 206 Når først du har prøvet SKAKOMAT 600 SQL, vil det være tydeligt, hvorfor SKAKO har været banebrydende inden for udstyr og løsninger til produktion af kvalitetsbeton siden SKAKO A/S DK-5600 Faaborg Tel

10 R Ø R T E M A : RØR OP TIL MILLIMETER I DIAMETER OMFATTET AF KRAVET OM CE-MÆRKNING I HENHOLD TIL DS/EN DET SAMME GÆLDER INSPEKTIONS- OG NEDGANGSBRØNDE OP TIL MILLIMETER. Fra den 23. november 2004 skal alle afløbsprodukter af beton CE-mærkes på baggrund af nye standarder. Det vil generelt styrke kvaliteten, idet kravene til rør og brønde er skærpede. Tæthedsprøvning skal således ske med 50 kpa vandtryk mod nu 30 kpa. Til gengæld skal producenten dog udtage færre stikprøver fra hver produktion. Desuden vil nye krav til kvalitetsstyring øge omfanget af kontrollen på rørfabrikkerne. Kravene er lagt fra ukendte for branchen, der i de seneste 10 år med succes har deltaget aktivt i det europæiske standardiseringsarbejde. Derfor svarer standarderne på mange områder til de tidligere danske krav. Mærkning i takt med standarder Byggevaredirektivet har i flere år krævet CE-mærkning af en lang række byggevarer. Men CE-mærkningen bliver først en realitet i takt med, at der foreligger europæiske standarder med krav til produkterne. CE-mærkningen af afløbsprodukter bygger således på to standarder, der nu er taget i brug i Danmark: DS/EN 1916: Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre. Snart skal rør og brønde CE-mærkes TIL NOVEMBER ER DET OBLIGATORISK AF CE-MÆRKE DE FLESTE AFLØBSPRODUKTER AF BETON. DS/EN 1917: Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre. Hertil kommer et dansk tillæg, DS 2420, til de to danske og europæiske standarder. Tillægget har blandt andet krav til den maksimale størrelse af overfladeblærer i rørstammen. Tredjepart skal kontrollere Med CE-mærket erklærer producenten, at produktet opfylder de europæiske krav, der både retter sig mod produktet og producentens kvalitetsstyring. For at opnå den bedste kvalitet og største troværdighed har Afløbsfraktionen under Dansk Beton Industriforening bestemt, at foreningens producenter skal lade sig kontrollere af anerkendt firma. Det vil sige, at rørene ud over CE-mærkning vil være mærket med logo fra enten Betonvarekontrollen (trekantmærkning), Dansk Beton Certificering (DBC) eller Bureau Veritas (BVQI). Kun rør op til millimeter i diameter omfattet af standarden. Ligeledes er brønde kun omfattet op til en diameter på millimeter. I alle dimensioner er der kun tale om inspektionsog/eller nedgangsbrønde. Armerede rør er kun omfattet op til styrkeklasse 165. jbn 10

11 11

12 T E M A : R Ø R Masser af beton under danske motorveje DET ER IKKE TIL AT SE DET, HVIS MAN IKKE LIGE VED DET MEN DER LIGGER KILOMETER RØR UNDER DE DANSKE MOTORVEJE. VAND PÅ VEJBANEN ER FARLIGT. DERFOR SØRGER KILOMETER RØR FOR AFVANDING AF DE DANSKE MOTORVEJE. De danske motorveje lægger ofte asfalt til, når bilturen går til familien i København eller kæresten i Århus. Danmark har over kilometer motorvej og dermed sikkert overraskende for de fleste også et cirka kilometer langt rørsystem til afvanding af kørebanerne. Det gør Vejdirektoratet til en stor kunde hos producenter af betonrør og - brønde. For eksempel leverer IBF i Ringe over 500 specialbrønde til den kommende motorvej mellem Odense og Ringe. Det er korrekt, at vi bruger mange rør og brønde i forbindelse med anlæg af motorveje, som har et mindst lige så effektivt system til afvanding som vejene i byerne. Blot er det ikke så synligt på motorvejene, siger ingeniør Anne Munch fra Vejdirektoratet i Skanderborg. Fire rørledninger Under en motorvej ligger der de fleste steder fire rørledninger. I hver side af vejen forbinder en rørledning en række regnvandsbrønde, der opsamler vandet. I midterrabatten findes en tilsvarende ledning med brønde og under det ene nødspor ligger hovedledningen, der fører regnvandet bort til regnvandsbassiner langs vejen. Ved ældre motorvejsstrækninger ledes vandet til regnvandsbrøndene i flade grøfter langs vejkanten. Nyere strækninger har en lav forhøjning langs nødsporet, svarende til byvejenes kantsten. Hovedledningens dimensioner afhænger af vandmængde og vejens længdefald og kan være fra 150 millimeter til millimeter. Vand på kørebanen øger risikoen for trafikulykker. Derfor er afvandingssy- Huskeliste ved indkøb af formolier til betonstøbning: Ren afforskalling Ingen lufthuller Ingen misfarvning Bedre arbejdsmiljø Biologisk nedbrydelige Pris (vigtigt!) Rigtige formolier siden 1962 Benol Aps Metalgangen 9-11 B 2690 Karlslunde Tlf Fax

13 stemet forholdsvis kraftigt dimensioneret ud fra kriteriet, at vandet må nå op til brøndenes overkant teoretisk én gang for hver 25 år. Altid beton i udbuddet I forbindelse med nye etaper beder Vejdirektoratet altid om betonrør til hovedledninger i udbudsmaterialet. Det er det enkleste, fordi betonrør af forskellige fabrikater passer sammen i dimensionerne, og fordi beton er et veldokumenteret materiale. Det er meget svært at overskue de mange typer plastrør af forskellig konstruktion og af forskellige materialer, der er på markedet og dermed umuligt blot at foreskrive plastrør, siger Anne Munch. Som oftest vender entreprenøren tilbage og foreslår plastrør i de små ledninger op til måske 350 millimeter. Det accepterer vi, for så vidt vi kan godkende den rørtype, entreprenøren peger på, siger Anne Munch. Store miljøkrav Miljømyndighederne stiller store krav til regnvandsbassinerne, som både skal forsinke og rense vandstrømmen, før den ledes ud i nærliggende vandløb. Derfor er afløbet fra bassinerne dels beskedent af omgang, dels neddykket efter samme princip som i en olieudskiller. Regnvandsbassinerne får hurtigt en flora af vandplanter, som kan være med til at rense vejvandet. Denne renseeffekt er ikke dokumenteret tilstrækkeligt. I 2003 indgik Vejdirektoratet derfor en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet om et syvårigt forskningsprojekt, der skal undersøge forureningen i det vand, der stammer fra motorvejen Det sker på baggrund af, at forskerne antager, at regnvandssystemet har en rensende effekt på de stoffer, der stammer fra bilernes udstødning, olietab, dæk- og bremseslitage samt slid af asfalten. Vejdirektoratet bidrager med etablering af forsøgsanlæg og bidrager herudover økonomisk med ca. 2,7 millioner kroner til Aalborg Universitet. Jbn 13

14 Den Lune Ramme God LECA s lune ramme beskytter gulvene effektivt mod kulde og det ekstra varmetab, der ellers går gennem fundamentets øverste del og ud i det fri. Den lune ramme udføres let af 2 skifter LECA-blokke. En bedre isolerende løsning er en konstruktion, hvor det øverste skifte er en Lecaterm-blok eller alternativt for lavt byggeri en konstruktion med 2 skifter LECA-Letblokke. Den bedste isolerende løsning er en kombination af 2 skifter Lecaterm-blokke og 1 skifte almindelige LECA-blokke. NOTER NOTER Verdens største borede tunnel bliver kinesisk En sekssporet motorvejstunnel under Yangtze-floden i Kina bliver den borede tunnel i verden, der har den største diameter. Tunnellen består af to tunnelrør med hver tre spor og en udvendig diameter på 15,2 meter Tunnellen indgår i Chongming River Crossing-projektet en krydsning af Yangtzefloden med en sekssporet motorvej fra det nordlige Shanghai til øen Chongming. Forbindelsen er godt 20 km lang og består af en otte km lang boret tunnel under sydløbet og en otte km lang bro over nordløbet. I en designkonkurrence for tunnelen fik COWI-gruppens forslag en andenplads for projektet som helhed. Den internationale vurderingskomité tildelte desuden forslaget en førsteplads for den del, der vedrører den permanente tunnelkonstruktion og dokumentation for 100 års holdbarhed. Bedre Et alternativ til Lecatermblokke er LECA-blokke med isolering imellem. Rekvirer brochuren LECA fundamenter Linietabskrav og udførelse. Vil du vide mere? Kontakt LECA-Byggeinformation. Bedst R ProService i grunden det bedste underlag Tlf.:

15 R Ø R T E M A : Stor professionel udvikling på kloakområdet DANSK BYGGERI ETABLERER NY SEKTION FOR KLOAKBRANCHEN. Samfundets øgede krav til autoriserede kloakmestre afspejler sig nu i en omfattende professionalisering af branchen, der er med til at forvalte samfundsværdier for milliarder af kroner. Senest har Dansk Byggeri på sit repræsentantskabsmøde den 12. maj 2004 vedtaget at oprette en kloaksektion på linie med organisationens øvrige 25 faglige sektioner. Formålet med den nye sektion er at kunne yde en bedre service til kloakmestrene, der i stigende grad har brug for viden og efteruddannelse i takt med, at myndighederne skærper kravene. Senest er det blevet obligatorisk at indføre godkendt kvalitetsstyring eller at tilslutte sig en særlig ordning for tilsyn med det udførte arbejde, siger afdelingschef Kjeld Almer Nielsen fra Dansk Byggeri. Sanering af branchen Kravet om godkendt kvalitetsstyring stammer fra den seneste revision af autorisationsloven for kloak- og VVS-arbejde i Fra 2003 var det obligatorisk at leve op til de nye krav. Det har ført til en sanering og professionalisering af branchen. Cirka virksomheder ud af de oprindelige har valgt at indstille deres aktiviteter på kloakområdet, siger Kjeld Almer Nielsen. Dansk Byggeri har stiftet aktieselskabet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol til at hjælpe branchen med godkendelse af kvalitetsstyringssystemerne. Cirka virksomheder har tilmeldt sig, hvilket Kjeld Almer Nielsen betegner som en succes. Målet er at hjælpe virksomhederne med at opfylde lovens krav med mindst muligt bureaukrati og så billigt som muligt, siger han. Revideret kontrolordning for tv-inspektion Også på området tv-inspektion af kloakledninger er der sket nyt. Dansk Byggeri har en interessegruppe for virksomheder, der udfører tv-inspektion. I samarbejde med de fem største kommuner i Danmark har gruppen etableret en velfungerende kontrolordning. Vi kan nu se, at en række autoriserede kloakmestre i den nye sektion har behov for at kunne udføre tv-inspektion i begrænset omfang. For dem er kontrolordningen for omfattende, og derfor har vi nu revideret den, siger Kjeld Almer Nielsen. Fremover opererer kontrolordningen for tv-inspektion derfor med to niveauer. Niveau 1 er for de for de virksomheder, der udfører tv-inspektion af rør på op til 160 millimeter i diameter typisk husspildevandsledninger. Niveau 2 er for de virksomheder, der også inspicerer større rør. Her befinder de oprindelige medlemmer af kontrolordningen sig. Ordningen har cirka 30 virksomheder på niveau 2. Kjeld Almer Nielsen skønner, at virksomheder vil tilslutte sig på niveau 1 i løbet af et par år. jbn KLOAKMESTRE HAR I STIGENDE GRAD BRUG FOR VIDEN OG EFTERUDDANNELSE. DERFOR HAR DANSK BYGGERI ETABLERET EN FAGLIG SEKTION PÅ KLOAKOMRÅDET. 15

16 R Ø R T E M A : København gennem be 16

17 får vand tonrør fra 1933 DE ÆLDSTE FORSYNINGSLEDNINGER MED BONNARØR ER FORTSAT I GOD STAND OG KAN HOLDE MANGE ÅR ENDNU. KØBENHAVNS VANDFORSYNING BEGYNDER I DET MINDSTE SYMBOLSK VED KILDEN, DER UDSPRINGER I DEN SMUKKE GYRSTINGE SØ NORD FOR RINGSTED. DET ER DOG KUN I MEGET SJÆLDNE TILFÆLDE NØDVENDIG AT BRUGE OVERFLADEVAND FOR AT DÆKKE BEHOVET. Vi drejer på hanen og rent vand strømmer ud, lige så meget som vi ønsker, til det varme bad eller et køligt glas. For danskerne er vand en selvfølge, som alene storkøbenhavnerne hvert år bruger cirka 60 millioner kubikmeter af. I de fleste tilfælde uden at skænke det en tanke, hvordan vandet kommer frem til hovedstadens vandhaner. Det ved Nils Wilhjelm til gengæld FORTSÆTTES SIDE 18 17

18 R Ø R T E M A : København får vand gennem betonrør fra 1933 FORTSAT FRA SIDE 17 noget om. Som teknikumingeniør i Københavns Energis afdeling for vandforsyning arbejder han til daglig med Københavns kilometer vandledninger, som modtager vand fra syv værker gennem tre store trykledninger af betonrør. De ældste betonledninger er fra 1933, men de er fortsat i god stand og kan holde mange år endnu. Heldigvis, for det er en kostbar affære at skulle renovere ledningerne, siger Nils Wilhjelm. Transport- og hovedledningerne har en samlet længde på 366 kilometer. Transportledningerne leverer vand fra værkerne i Slangerup, Lejre og Regnemark ved Køge. Det er nødvendigt at hente vand så langt væk, fordi hovedparten af grundvandet under København enten er for saltholdigt eller forurenet af tidligere tiders industri. HOVEDPARTEN AF GRUNDVANDET UNDER KØBENHAVN ER ENTEN SALTHOLDIGT ELLER FORURENET. DERFOR FÅR HOVEDSTADEN VAND FRA FORSKELLIGE STEDER PÅ SJÆLLAND. Centrifugalstøbte Bonnarør De ældste betonledninger er opbygget af Bonnarør, som Højgaard & Schultz fremstillede på en fabrik i Nordhavnen fra 1933 til en gang i halvfjerdserne. Bonnarør har gode styrkeegenskaber både overfor det indre tryk, som er på 40 meter vandsøjle, og påvirkninger ude fra. Bonnarør er meget holdbare. Der har ikke været et eneste uprovokeret DET CENTRIFUGALSTØBTE BONNARØR HAR VIST SIG UOVERTRUFFET TIL VANDFORSYNINGEN. DE ÆLDSTE RØR I KØBENHAVNS FORSYNINGSNET ER FRA 1933, OG DE ER FORTSAT I FIN STAND. 18

19 brud på et Bonnarør, siger Nils Wilhjelm. Bonnarør består af en 1,5 millimeter tyk stålkappe, som både indvendigt og udvendigt er beskyttet af beton med såvel længde- som spiralarmering. Rørene blev fremstillet ved centrifugalstøbning med indvendig diameter op til millimeter og længder op til seks meter. De første Bonnarør blev samlet med pakgarn og bly, hvorefter samlingen blev omstøbt med beton. Senere gik man over til at samle rørene med gummiringe, hvorefter samlingen blev udstøbt med asfaltbitumen. Forspændte Sentabrør Da produktionen af Bonnarør ophørte, kom de såkaldte Sentabrør til. Det er rør med forspændt armering, og de er efter Nils Wilhjelms opfattelse ikke helt på højde med Bonnarørene. På grund af forspændingen kan rørene i nogle tilfælde springe nærmest som glas ved hårde påvirkninger. I dag anvender Københavns Energi plastrør til vandledninger. Blandt andet fordi der ikke er brug for de helt store dimensioner længere på grund af det faldende vandforbrug. Det sker med en smule betænkelighed hos Nils Wilhjelm, hvis hjerte tydeligvis banker for Bonnarørene. De stærke betonrør har for længst bevist deres fremragende egenskaber og lange levetid og vandforsyningen skal bare fungere. jbn Alpinister på Øresundsbron NOTER NOTER Frem til 2005 skal Rambøll gennemføre eftersyn af Øresundsbrons stål- og betonkonstruktioner.teknikerne skal bl.a. undersøge konstruktionerne for korrosion og revner, efterse autoværnets bolte, efterse overfladebehandlingen på ståldelene samt gennemgå svejsninger. Inspektionen af højbroens pyloner sker ved hjælp af uddannede alpinister, som kan komme omkring i de store højder ved hjælp af klatreudstyr. Byggebranchen populær blandt unge unge valgte sidste år at starte på en uddannelse inden for bygge- og anlægsfagene, oplyser Dansk Byggeri i en pressemeddelelse. Dermed kom bygge- og anlægsuddannelserne ind på en klar førsteplads i forhold til de øvrige erhvervsuddannelser, mens sølvet gik til jern og metal-uddannelserne, hvor unge søgte ind i Det viser tal fra Undervisningsministeriet. Rising to the challenge Stadig større udfordringer Danske producenter stiller stadig større krav til produktivitet, arbejdsmiljø og bæredygtig produktion af beton og betonprodukter. NBK er en del af Degussa Construction Chemicals, verdens førende leverandør af tilsætningsstoffer til beton. Vore banebrydende løsninger inden for tilsætningsstoffer gør det muligt at sætte nye standarder. Nordisk Bygge Kemi A/S, Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro Tlf.: , Fax , Adding Value to Concrete 19

20 PÅ BYGGEPLADSEN ER DET FORBUDT AT SIGE VI GØR BARE LIGE.. FOR DER ER INTET BARE LIGE VED UDVIDELSEN AF KUNSTMUSEET ORDRUPGAARD. TIL GENGÆLD FÅR DANMARK ET MUSEUM I INTERNATIONAL MESTERKLASSE. Dansk museum i arkitektonisk ver Sædvanligvis er tonen bramfri på byggepladser. Det gælder for så vidt også ved udvidelsen af Ordrupgaard i Charlottenlund, nord for København. Men en enkelt sætning er blevet bandlyst, selv om den hverken er obskøn eller anstødelig. På byggepladsen er man blevet enige om aldrig at sige: Vi gør bare lige. Der er simpelthen ikke noget bare lige ved dette projekt. Det er det vanskeligste, jeg har været med til, forklarer projektleder Tomas Skjold fra Pihl, der er råhusentreprenør. En rundgang på byggepladsen viser, hvorfor opgaven er lige så svær, som resultatet bliver imponerende. Der er næppe to parallelle vægge og hertil masser af krumninger og buer med hver deres helt specielle geometri. Det hele støbt in-situ i sort beton. Anmelderne har allerede udråbt 20

21 DEN VERDENSBERØMTE IRAKISK-BRITISKE ARKITEKT ZAHA HADID STÅR BAG DEN OPSIGTSVÆKKENDE UDBYGNING, DER BLIVER PÅ KVADRATMETER TIL EN SAMLET PRIS PÅ 43,6 MILLIONER KRONER. Bygherre: Totalrådgiver: Underrådgivere: Råhusentreprenør: Beton: Fondsstøtte: Kulturministeriet Zaha Hadid Ltd. PLH Arkitekter Birch & Krogboe Ove Arup & Partners Pihl Sort Lavabeton fra 4K Fonden Realdania Augustinusfonden DEN VANSKELIGSTE STØBEOPGAVE ER DE BUEDE VÆGGE, DER BÅDE KRUMMER OP MOD TAGFLADEN OG IND UNDER GULVET. DE BLIVER STØBT NEDEFRA MED SELVKOMPAKTERENDE, SORT BETON. densklasse bygningen til et arkitektonisk mesterværk og sågar kaldt den et æstetisk tempel. Den verdensberømte irakisk-britiske arkitekt Zaha Hadid står bag den opsigtsvækkende udbygning, der bliver på kvadratmeter til en samlet pris på 43,6 millioner kroner. Den vanskeligste støbeopgave er de buede vægge, der både krummer op mod tagfladen og ind under gulvet. De 21

22 Stigende omkostninger til deponi af slam og restbeton CPT har løsningen! Recirkuleringssystemer for restbeton og spulevand for færdigbetonstationer og elementfabrikker den totale 0-løsning med genanvendelse af vand, slam, grus og sten BIBKO s recirkuleringssystem omfatter kundetilpassede anlæg til genvinding af sand og sten fra restbeton og spulevand fra blandeanlæg, betonkanoner og betonpumper i forbindelse med elementproduktion desuden fra distributionssystem & produktionsmaskiner. Yderligere kan recirkuleringssystemet omfatte klareringsanlæg for genanvendelse i produktionen af renset vand og slam. Alle anlæg er tilpasset skandinaviske klimaforhold for at sikre helårsdrift. CPT s omfattende produktprogram af kvalitetsudrustning til betonindustrien inkluderer desuden: Doserings-, blande- og distributionsanlæg - inkl. bl.a. udrustning til farvedosering, fugtmåling, vanddosering, rengøring Udrustning til elementproduktion inkl. bl.a. formborde, magneter, betonudlæggere, armering, overfladebehandling Udrustning til betonvareproduktion inkl. bl.a. produktionsmaskiner, overfladebehandlings- & håndteringsanlæg Betonbiler & betonbånd CPT A/S, Danmark Kalekovej 50 DK-5600 Faaborg Tel: Fax: CPT A/S, Sverige Holmby 1503 SE Flyinge Tel: Fax: Besøg vores hjemmeside INTEGREREDE LØSNINGER Betonblandeanlæg Blandanlæg fra Vorning Maskinfabrik til færdigbeton og blokstensanlæg. Vi kan levere totalløsninger, samt special-løsninger efter ønske. Bloksten og elementproduktion Vorning Maskinfabrik kan levere og designe komplette løsninger til blokstensanlæg og elementproduktion Fingercar Vorning Maskinfabrik levere komplette løsninger af fingercar og kranlæg med laserstyring af kørefunktioner. Forædlingsanlæg Patenteret system med høj kapacitet, leveres online/ offline og mobilt bygget i standard 12 m trailer. Evt. som indbygning i eksisterende anlæg. NYT: støbeborde til elementproduktion Vorning Maskinfabrik ApS International leverandør af maskiner og automatiske systemer til beton- og teglindustrien Industrivej 6 Ørum 8830 Tjele - Telefon: Fax:

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON Stort tema om den uundværlige beton, kældre og radonsikring STØBNING GLED SOM I OLIE Sådan bygger man et 70 meter højt betontårn på 14 dage midt i København NYT PRODUKT:

Læs mere

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010 Beton 4 November 2010 Tema Betons mangfoldighed Hvid og spejlblank beton til isbjørne Store krav til betonoverflader i Den Arktiske Ring Farvet beton vinder frem Voksende efterspørgsel fra arkitekter og

Læs mere

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011 Beton 4 November 2011 At støbe gulve er i superligaen Gode råd til bygherre, rådgiver og arkitekt fra ekspert i betongulve TEMA Betongulve Superlette dæk klarer lydkrav Trods lav fladevægt kan ny type

Læs mere

Få produktkvaliteten til at spille max...

Få produktkvaliteten til at spille max... Beton 3 August 2010 Kunderne vil have eksklusive fliser og sten Farver, overflader og nye størrelser er in TEMA Bel ægninger af beton Nordisk landskab midt i København Gå en tur på hvid beton omgivet af

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi.

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. TUNG OG DEJLIG BETON byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. VÆRDIFULDE KIG nyt elektronmikroskop på DTU styrker betonforskning. SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC selvkompakterende

Læs mere

Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar 2010. Tema

Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar 2010. Tema Beton 1 Februar 2010 Tema Forskalling & overflade Forskalling i udvikling Paschal-Danmark A/S deltager i betonbranchens F&U-projekter Smukke overflader med bølgepap Pap i formen giver elementer en riflet

Læs mere

betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema:

betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema: betonnummer 2 Maj 2013 Tema: Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 4 Enorm hospitalsby i Aarhus I de næste tre år skal der bruges masser af beton til nyt supersygehus Splinternyt

Læs mere

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema:

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema: betonnummer 1 Februar 2014 Tema: Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 Fordele 6 med fibre 20 Resultater af tre års innovation Fugtmåling hvordan Flere metoder i spil

Læs mere

Beton. Bred vifte af krav til Femernbeton. Succesfuld Bæredygtig Beton Konference. Spændende læsning om livet som betonarbejder TEMA

Beton. Bred vifte af krav til Femernbeton. Succesfuld Bæredygtig Beton Konference. Spændende læsning om livet som betonarbejder TEMA Beton 2 Maj 2011 Bred vifte af krav til Femernbeton 120 års levetid kræver styr på mange parametre TEMA Tre store anlægsprojekter Succesfuld Bæredygtig Beton Konference Fire prisuddelinger og spændende

Læs mere

Beton. Mange måder at nedrive beton på. Danmarks mest komplekse nedrivning. Smugkig på den arktiske ring TEMA. 3 August 2012

Beton. Mange måder at nedrive beton på. Danmarks mest komplekse nedrivning. Smugkig på den arktiske ring TEMA. 3 August 2012 Beton 3 August 2012 Mange måder at nedrive beton på Fra håndholdt værktøj til sprængladninger TEMA Nedrivning og bortskaffelse Danmarks mest komplekse nedrivning Det tager tre år bare at fjerne betonen

Læs mere

Beton. Optimismen bobler i Aarhus. Fornem beton til Grauballemanden. Så flot kan en trappe være TEMA. 1 Februar 2013

Beton. Optimismen bobler i Aarhus. Fornem beton til Grauballemanden. Så flot kan en trappe være TEMA. 1 Februar 2013 Beton 1 Februar 2013 Optimismen bobler i Aarhus Tilsyneladende er krisen forbi. Stor aktivitet og efterspørgsel efter byggeretter på havnen TEMA Betonprojekter Fornem beton til Grauballemanden Det ny Moesgaard

Læs mere

betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema:

betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema: betonnummer 1 FEBRUAR 2015 Tema: Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 10 Europæiske standarder: Danmark mister indflydelse 16 Højhus i Ørestad Udfordrer dansk byggeskik 20 10 års succes Workshops

Læs mere

betonnummer 4 Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri i aalborg Megafedt at montere Beton ude og inde Tema:

betonnummer 4 Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri i aalborg Megafedt at montere Beton ude og inde Tema: betonnummer 4 November 2013 Tema: Byggeri til uddannelse Læs om gode fysiske rammer for læring side 4 Studiebyggeri 16 i aalborg 26 Højt og stort ved Limfjorden Megafedt at montere Montør elsker jobbet

Læs mere

betonnummer 4 Carlsberg byen Masser af byggeprojekter på vej side 4 Station med sildeben Beton på teatret Hvad beton også kan Tema:

betonnummer 4 Carlsberg byen Masser af byggeprojekter på vej side 4 Station med sildeben Beton på teatret Hvad beton også kan Tema: betonnummer 4 november 2014 Tema: Carlsberg byen Masser af byggeprojekter på vej side 4 8 Station med sildeben Kompleks beton ved Carlsberg 16 Beton på teatret Urpremiere i Aalborg 32 Hvad beton også kan

Læs mere

GLAS G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K VINTER 2007 01. 14 Nye vitaminer til dansk glasbyggeri

GLAS G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K VINTER 2007 01. 14 Nye vitaminer til dansk glasbyggeri GLAS G L A R M E S T E R I A R K I T E K T U R D E S I G N T E K N I K VINTER 2007 01 14 Nye vitaminer til dansk glasbyggeri 18 Måleinstrumenter til glas 26 Øjnene i taget Markedets bedste guide til bygningsglas

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010 ID: 42447 Producenter hægtes af uden miljøcertificering Skal man være med i konkurrencen på eksportmarkederne,

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 1 januar 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

9. årgang nr 4 december 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier

9. årgang nr 4 december 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier 9. årgang nr 4 december 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier 1 Erhverv Med RenMobil fra Telenor har vi lynhurtigt fået en langt større

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

Der er økonomi i at dæmpe vejstøj

Der er økonomi i at dæmpe vejstøj Internationalt kundemagasin maj 2004 nr. 9 COWI-ekspert: Der er økonomi i at dæmpe vejstøj Danskere tester huset uden radiator Kemiske vagthunde Mange kinesere kan glæde sig til mindre forurenet luft.

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere