MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal

2 Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1. kvartal...5 Resultatgennemgang...5 Balance...6 Pengestrømme...6 Innovation...6 Medarbejderforhold...7 Begivenheder efter kvartalets afslutning...7 Corporate citizenship...9 Forventninger til Danfoss Climate & Energy Sauer-Danfoss Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Specifikation af egenkapital Noter Anvendt regnskabspraksis Anvendte valutakurser Hoved- og nøgletal pr. kvartal Side 2

3 Danfoss leverer et solidt 1. kvartal. I et presset marked formår vi at gribe vækstmulighederne i fx. Rusland og Brasilien. Samtidig fastholder vi det høje lønsomhedsniveau og forbedrer vores cash flow. Vores resultater i kvartalet er gennemgående på niveau med starten af med undtagelse af vores solar inverter-forretning. Ligesom resten af den europæiske solenergibranche er solar inverter-forretningen udfordret af fornyet usikkerhed om rammevilkårene for solenergi i Europa og ændringer i tilskudsordningerne i Tyskland og Danmark. Samlet set holder vi fast i vores langsigtede investeringer og vækstambitioner. Vi glæder os særligt over at have opnået fuldt ejerskab af Sauer-Danfoss med de muligheder, som det giver os for at tænke langsigtet og udvikle vores samlede forretning. Niels B. Christiansen Koncernchef & CEO Hovedpunkter for 1. kvartal 2013 Omsætningen udgjorde DKK mio. mod DKK mio. i 1. kvartal svarende til en tilbagegang på 4%. Resultatet af primær drift (EBIT) blev DKK 638 mio. mod DKK 796 mio. i samme kvartal året før. Det frie cash flow udgjorde ved kvartalets afslutning DKK 378 mio. mod DKK 122 mio. på samme tidspunkt sidste år. Forventninger til 2013 På baggrund af et solidt 1. kvartal præget af de forventede vanskelige forhold fastholder Danfoss de samlede forventninger til Omsætningen i 2013 forventes således at vise beskeden vækst. Resultatet af primær drift i 2013 forventes at vokse på linje med omsætningen. Spørgsmål vedr. denne meddelelse bedes rettet til: Niels B. Christiansen, Koncernchef og CEO, tlf.: Per Have, Chief Financial Officer, tlf.: Mette Refshauge, Kommunikationsdirektør, tlf.: Side 3

4 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) 2013 Ændring i % Resultatopgørelse: Nettoomsætning % Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) % Resultat før andre driftsindtægter og -omkostninger % Resultat af primær drift (EBIT) % Finansielle poster, netto % -371 Resultat før skat % Periodens resultat % Balance: Langfristede aktiver i alt % Aktiver i alt % Egenkapital i alt % Nettorentebærende gæld % Nettoaktiver % Anlægsinvesteringer % Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet % Pengestrømme fra investeringsaktivitet *** heraf køb/salg af immaterielle/materielle % heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter 0 0 0% -191 Frit cash flow % Frit cash flow før M&A *** Pengestrømme fra finansieringsaktivitet *** Nøgletal: Organisk omsætningsvækst (%) EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 9,9 8,5-1,4 10,9 EBIT margin (%) 9,5 7,9-1,6 11,0 EBITDA margin (%) 14,6 13,1-1,5 16,8 Soliditetsgrad (%) 44,7 51,3 6,6 51,1 Gæld/Egenkapital (Finansiel gearing) (%) 34,6 18,9-15,7 19,0 Nettorentebærende gæld/ebitda 0,8 0,5-0,3 0.5 Antal medarbejdere (ultimo) % Side 4

5 Danfoss leverer solidt 1. kvartal Danfoss præsterer under fortsat vanskelige globale forhold i 1. kvartal en solid omsætning. Samtidig fastholder koncernen et højt lønsomhedsniveau og styrker yderligere sin finansielle handlefrihed gennem fortsat forøgelse af det frie cash flow. Danfoss Group Resultatgennemgang Omsætningen var i årets første kvartal fortsat solid og blev i årets første kvartal DKK mio. sammenlignet med DKK mio. svarende til en nedgang på 4%. Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg - koncernen Nettoomsætning,EBIT & EBIT ekskl. frasalg - ÅTD Q Q Q1 Q Omsætning fordelt på regioner -koncernen Omsætning fordelt på regioner - koncernen Medarbejdere - koncernen. Asien/Pacific 17% Øvrige Europa 10% Rusland og Brasilien leverede flot vækst Omsætningen i Kina fastholdt Ændrede tilskudsregler medførte afmatning i tysk solar marked Afrika/Mellemøsten Danfoss 2% Koncernen Europa ekskl. Latinamerika 5% Danmark Danmark Asien-Pacific Nordamerika 26% Nordamerika inkl. Mexico Latin-amerika Udviklingen i kvartalet 56 var fortsat drevet af efterspørgsel på klima- og energiløsninger. Særligt på de vigtige markeder 0 i BRIK-landene oplevede Danfoss vækst På det russiske marked fortsatte den positive udvikling med en omsætningsvækst på 29%. Fremgangen skyldtes hoved- Landeomsætning koncern Q Q sageligt stor efterspørgsel på fjernvarmeløsninger. Men også Brasilien overraskede positivt Pct. Fordeling Q1 Q1 med en omsætningsvækst på 30%. Med stabil udvikling i Indien og Kina betød det, at BRIK- Øvrige landene Europa afbødede effekten Other_Europe af afmatningen på de traditionelle 8% store markeder 10% i USA og EU Europa. I Europa blev salget EU særligt påvirket af markant nedgang 42% i solar inverter-forretningen 40% Nordamerika som følge af fornyet usikkerhed North_America om rammevilkårene for solenergi 26% i EU og ændringer 26% i de tyske Latinamerika og danske tilskudsordninger. Latin_America Solar inverter-forretningen nød 5% sidste år godt 5% af tilskudsordningerne, hvilket betød Africa et midlertidigt - Middle East opsving i salget. 2% Afrika/Mellemøsten 2% Afrika Mellemøsten EU 40% Asien/Pacific Asia - Pacific 18% 17% Verden World 100% 100% Danfoss A/S 1. kvartal Danfoss 2013, 28. A/S maj Regnskabsmeddelelse 2013, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 5 Side 3

6 Sauer-Danfoss fortsat påvirket af opbremsning i kinesisk byggesektor Sauer-Danfoss blev påvirket af den generelle globale afmatning og særligt i Kina som følge af de kinesiske myndigheders kontrollerede opbremsning i bygge- og anlægssektoren. Segmentet oplevede således et fald i omsætningen på 7% sammenholdt med et ekstraordinært stærkt 1. kvartal i, mens Danfoss Climate & Energy fastholdt det høje omsætningsniveau fra 1. kvartal. Koncernens resultat af primær drift blev DKK 638 mio. mod DKK 796 mio. i samme kvartal året før. Danfoss holder fast i sine målrettede investeringer i vækstmuligheder og har sideløbende tilpasset omkostningsniveauet til efterspørgslen. Danfoss forventer løbende gennem resten af 2013 at løfte indtjeningen i takt med at tiltagene får fuld effekt. Egenkapitalen er steget Gælden fastholdt på lavt niveau Danfoss fortsætter med at forbedre det frie cash flow Investeringsniveauet i forskning og udvikling er fortsat højt Balance Koncernens egenkapital blev på DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af 1. kvartal, svarende til en stigning på 13%. De samlede aktiver udgjorde DKK mio. mod DKK mio. Soliditetsgraden steg således til 51% mod 45% ved udgangen af 1. kvartal. Den netto rentebærende gæld blev på DKK mio. mod DKK mio. ved årets begyndelse. Det nuværende gældsniveau svarer til 0,5 de seneste fire kvartalers EBITDA. Pengestrømme Det frie cash flow udgjorde ved kvartalets afslutning DKK 378 mio. mod DKK 122 mio. på samme tidspunkt sidste år, og bestod af pengestrømme fra driftsaktiviteter på DKK 435 mio. samt pengestrømme fra investeringsaktivitet på DKK 57 mio. Forbedringen skyldtes hovedsageligt koncernens fortsatte målrettede fokus på at forbedre det frie cash flow. Innovation Danfoss fortsætter med at investere i forskning og udvikling. Investeringsniveauet lå R&D i 1. kvartal - koncernen på DKK 330 mio. mod DKK 336 mio. i samme kvartal sidste år. Dermed øgedes niveauet fra 4,0% til 4,1% af omsætningen. Investeringer, f orskning og udvikling - ÅTD Q Q Q Q1 Q % 5% 4% 3% 2% 1% 0% Da nfoss Group - mio. DKK Danfoss Group - % af oms. Total net sales Koncern Group Research and development costs Danfoss Group - Danfoss Group Danfoss Group - Danfoss Group - 5,4% 3,9% 3,3% 4,0 Side 6

7 0 Q Q Q1 Q Medarbejderforhold Medarbejdere Danfoss havde ved - slutningen koncernen af 1. kvartal medarbejdere mod ved årets start.. Danfoss Koncernen Europa ekskl. Danmark Danmark Asien-Pacific Nordamerika inkl. Mexico Latin-amerika Afrika Mellemøsten Q Q1 Begivenheder efter kvartalets afslutning Danfoss gennemførte den 12. april 2013 købet af de resterende aktier i Sauer-Danfoss Inc., som ikke allerede var ejet af Danfoss, for USD 58,50 per aktie kontant svarende til i alt DKK 3,9 mia. Danfoss offentliggjorde planerne og tilbuddet om at overtage den resterende del af aktierne den 28. november sidste år. Danfoss har således opnået fuldt ejerskab af Sauer-Danfoss. Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 3 Side 7

8 Side 8

9 Corporate Citizenship Ressourceforbrug og CO2-udledning I årets 1. kvartal udledte Danfoss ca tons CO2 mod tons i samme periode af. Den væsentligste årsag til stigningen er et øget antal fabrikker i koncernen sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Korrigeret for disse fabrikker steg udledningen med 3%. Danfoss fortsatte bestræbelserne på reduktion af CO2 udledningen i overensstemmelse med målsæt/ ningen om, at udledningen i 2025 skal være reduceret med 25% i forhold til 2007-niveauet. Danfoss forbrug af elektricitet var på ca. 48 mio. kwh, hvilket er på niveau med samme periode i. Forbruget af energi til opvarmning steg i årets første kvartal med 10% i forhold tilsvarende periode i. Danfoss brugte i kvartalet ca m 3 vand til processer og sanitære formål. Det er en reduktion på 14% i forhold til samme periode af. Ansvarlig leverandørstyring Danfoss har i 1. kvartal 2013 fortsat arbejdet med ansvarlig leverandørstyring. Som en del af den målrettede indsats vil virksomheden i 2013 fastholde sit fokus på, at leverandører, der tidligere er auditeret, får løst de konstaterede problemer tilfredsstillende. Desuden arbejdes der fortsat på, at alle eksisterende leverandører underskriver Danfoss Code of Conduct. Danfoss tilpasser løbende sin indkøbsorganisation og de værktøjer, der anvendes til leverandørstyring. Forud for godkendelsen som ny leverandør af varer, der indgår i Danfoss produkter, skal leverandørerne underskrive Code of Conduct og gennemgå en opstartsaudit. Denne audit skal sikre at leverandøren lever op til Danfoss krav og forventninger. Arbejdsulykker med fravær Antallet af ulykker med mere end én dags fravær var i årets første tre måneder 21 mod 28 i samme periode året før. Ulykkesfrekvensen, der opgøres som antallet af arbejdsulykker med fravær per 1 mio. arbejdstimer, faldt samtidig til 7,0 mod 8,9 i samme periode året før. Fraværet ved arbejdsulykker opgøres som antallet af tabte dage pr arbejdsdage og faldt til 0,6 mod 1,1 i første kvartal. I årets første kvartal blev det gennemsnitlige fravær hos medarbejdere, der har været udsat for en arbejdsulykke, fastholdt på ca. 2 uger. Omkring halvdelen af de tilskadekomne var tilbage på arbejde efter mindre end 5 dages fravær. Side 9

10 Forventninger til 2013 Danfoss forventer, at den globale finansielle usikkerhed, som prægede, vil vare ved igennem 2013 med fortsat lav sigtbarhed til følge. Væksten i Danfoss markeder forventes at ligge på et beskedent niveau med klima- og energiløsninger og globalisering som de primære væksttrends. Samtidig forventer Danfoss fortsat at fastholde sin lønsomhed gennem løbende forbedringer af driften og de allerede igangsatte målrettede strategiske tiltag. Omsætningen i 2013 forventes således at vise beskeden vækst. Resultat af den primære drift i 2013 forventes at vokse på linje med omsætningen. Side 10

11 Side 11

12 Danfoss Climate & Energy Danfoss Climate & Energy består af fem divisioner: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Controls, Danfoss Power Electronics, Danfoss Heating Solutions, Danfoss Commercial Compressors og Danfoss District Energy. Alle divisioner er førende inden for klima- og energiområdet. Segmentet fokuserer på at levere energieffektive og klimavenlige løsninger til en række udvalgte brancher. Divisionerne har en ledende rolle i forskning, udvikling, produktion, salg og servicering af mekaniske og elektroniske produkter til det globale marked for køling og air conditioning, komfort og opvarmning, styring af elektromotorer samt til en række industrier, hvor energiforbrug har betydning. Omsætningen blev fastholdt med DKK mio. mod DKK mio. i 1. kvartal af. Segmentet oplevede fortsat markant fremgang på det russiske marked. Omsætningen steg ligeledes i Brasilien, mens salget i Kina stabiliserede sig på niveauet fra samme periode sidste år. I USA og Europa faldt omsætningen sammenlignet med den stærke performance i 1. kvartal Danfoss Climate & Energy. Tilbagegangen i Europa skyldtes altovervejende opbremsning i solar inverter-forretningen som følge af fornyet usikkerhed om rammevilkårene for solenergi i Europa, herunder EU s planer om indførelse af straftold på solceller fra Kina, samt ændringer i tilskudsordningerne til solenergi i både Tyskland og Danmark. Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg - CE Resultat af primær drift (EBIT) blev på DKK 314 mio. mod DKK 360 mio. i samme kvartal sidste år. EBIT-margin blev 6,3% mod 7,2%. Nettoomsætning og EBIT - ÅTD Danfoss Climate & Energy Omsætning Omsætning fordelt på fordelt regioner på CE regioner Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg - CE Nettoomsætning og EBIT Øvrige Europa 14% Nettoomsætning og EBIT - ÅTD Asien/Pacific 19% Afrika/Mellemøsten 3% Latinamerika 6% Nordamerika 13% EU 45% Q Q Q1 Q Q Q Q1 Q Tabel Climate & Energy 0 Tabel Mio. Climate DKK & Energy Landeomsætning Climate & Energy 2013 (hvis intet andet er angivet) Pct. Fordeling Q1 Q1 Mio. DKK Ændring i Nettoomsætning % Øvrige Europa Other_Europe 11% 14% (hvis intet andet er angivet) 2013 % Resultat af primær drift (EBIT) % EU EU 49% 45% Nettoomsætning EBIT Margin ,2% 0% 6,3% ,3% Nordamerika North_America 13% 13% Resultat Anlægsinvesteringer af primær drift (EBIT) % % EBIT Margin 7,2% 6,3% 11,3% Latinamerika Latin_America 5% 6% Antal ansatte % Anlægsinvesteringer % Afrika/Mellemøsten Africa - Middle East 3% 3% Antal ansatte % Asien/Pacific Asia - Pacific 19% 19% Verden World 100% 100% 2013 Ændring i % Side 12

13 Sauer-Danfoss Sauer-Danfoss er førende i verden med hensyn til design, fremstilling og salg af energieffektive og performanceforbedrende hydrauliske og elektroniske systemer og komponenter, der hovedsageligt anvendes i mobile køretøjer. Virksomheden opererer inden for følgende områder: køretøjer til landbrug, bygge & anlæg, materialehåndtering, haveog parkvedligeholdelse samt specialmaskiner. Danfoss gennemførte den 12. april 2013 det planlagte køb af de resterende aktier i Sauer-Danfoss Inc. Danfoss har således opnået fuldt ejerskab af Sauer-Danfoss. Sauer-Danfoss kom ind i 2013 med udsigt til et ganske usikkert marked som følge af en generel nedgang i bygge- og anlægsaktiviteten. Denne generelle afmatning på markedet og særligt i Kina var årsagen til, at omsætningen faldt med 7% til DKK mio. mod DKK mio. i 1. kvartal året før. Salget i Europa gik ligeledes tilbage, men det vigtige marked i USA fastholdt omsætningen, og Latinamerika oplevede moderat vækst i omsætningen. Sauer-Danfoss Resultat af primær drift (EBIT ) blev på DKK 512mio. mod DKK 576 mio. i samme kvartal sidste år. EBIT-margin blev 17,0% mod 17,7%. Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg Sauer-Danfoss Nettoomsætning og EBIT - ÅTD Omsætning fordelt på regioner Sauer-Danfoss Omsætning fordelt på regioner Sauer-Danfoss Nettoomsætning og EBIT Africa - Middle East 0% Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg Sauer-Danfoss Nettoomsætning og EBIT - ÅTD Asia/ Pacific 13% Øvrige Europa 4% Latinamerika 4% EU 31% Q Q Q1 Q Nordamerika 48% Tabel Sauer-Danfoss 0 Q Q Q1 Q Mio. DKK Tabel Sauer-Danfoss (hvis intet andet er angivet) 2013 Ændring i % Nettoomsætning % Landeomsætning Sauer-Danfoss 2013 Mio. Resultat DKK af primær drift (EBIT) 576 Ændring i % Pct. Fordeling Q1 Q1 (hvis intet andet er angivet) EBIT Margin 17,7% 2013 % 17,0% 14,1% Øvrige Europa Other_Europe 3% 4% Anlægsinvesteringer % 284 Nettoomsætning % EU EU 31% 31% Resultat Antal af primær ansatte drift (EBIT) % % Nordamerika North_America 46% 48% EBIT Margin 17,7% 17,0% 14,1% Anlægsinvesteringer % 284 Latinamerika Latin_America 4% 4% Antal ansatte % Afrika/Mellemøsten Africa - Middle East 0% 0% Asien/Pacific Asia - Pacific 16% 13% Verden World 100% 100% Side 13

14 Resultatopgørelse Resultatopgørelse Mio. DKK 2013 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter og omkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Andel af resultat i associerede/joint ventures Finansielle poster netto Resultat før skat Skat af resultat Periodens resultat Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse Danfoss A/S 1. kvartal, 2013, marts maj 2013 DRAFT VERSION Side Side 14 10

15 Balance Balance Mio. DKK 2013 AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 11 Side 15

16 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Mio. DKK 2013 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Ændring vedrørende ikke-kontante driftsposter Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Finansielle indbetalinger m.v Finansielle udbetalinger m.v Modtaget udbytte Pengestrøm fra drift før betalte selskabsskatter Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Frasalg af dattervirksomheder og aktiviteter Køb (-) /salg af værdipapirer, øvrige kapitalandele og udlån Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frit cash flow Fremmedfinansiering: Afdrag (-)/optagelse af rentebærende gæld Aktionærerne: Køb (-)/salg af egne aktier Tilgang/afgang af minoritetsinteresser Udbetalt udbytte til aktionærer i moderselskabet Udbetalt udbytte til minoritetsaktionærer Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvide beholdninger, primo Valutakursregulering på likvide beholdninger Likvide beholdninger, ultimo Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse Danfoss A/S 1. kvartal, 2013, marts maj 2013 DRAFT VERSION Side 16 12

17 Specifikation af egenkapital Mio. DKK Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for sikringstransaktioner Valutakursreguleringer Reserve egne aktier Øvrige reserver Andre reserver Foreslået udbytte Danfoss A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering vedr. sikring af nettoinvesteringer i dattervirksomheder Årets værdiregulering vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme Værdireguleringer overført til omsætning Aktuarmæssig gevinst/tab(-) på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Køb af minoritetsinteresser Køb af egne aktier/kapitaludvidelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Totalindkomst 2013 Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering vedr. sikring af nettoinvesteringer i dattervirksomheder Årets værdiregulering vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme Værdireguleringer overført til omsætning Aktuarmæssig gevinst/tab(-) på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Kapitaludvidelse/køb af egne aktier Kapitalnedsættelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. marts Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Danfoss A/S 1. kvartal Side , 28. maj 2013 Side 17

18 Noter Valutakurser Anvendt regnskabspraksis Danfoss udarbejder årsrapporter og delårsrapporter i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). En detaljeret beskrivelse af de anvendte regnskabsprincipper findes i Danfoss årsrapport for. Danfoss gør opmærksom på, at denne delårsrapport ikke aflægges i overensstemmelse med IAS 34»Præsentation af delårsregnskaber«, og at talmaterialet er urevideret. Anvendte valutakurser Regnskabet er udarbejdet i danske kroner. Resultatopgørelsen er omregnet til DKK med rapporteringsperiodens gennemsnitskurser. Balancen er omregnet med rapporteringsperiodens ultimokurser. Valuta Ultimo kurser 2013 Ultimo kurser Ultimo kurser Gns. kurser 2013 Gns. kurser Gns. kurser EUR 7,44 7,45 7,46 7,43 7,46 7,44 GBP 8,90 8,82 9,13 8,91 8,78 9,18 USD 5,60 5,83 5,66 5,67 5,64 5,79 Side 18

19 Hoved- og og nøgletal pr. kvartal pr. kvartal Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før andre driftsindtægter og -omkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat Balance: Langfristede aktiver i alt Aktiver Egenkapital Nettorentebærende gæld Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet heraf køb/salg af immaterielle/materielle anlægsaktiver heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter Frit cash flow Frit cash flow før M&A Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Nøgletal: Organisk omsætningsvækst (%) EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 9,9 11,4 12,8 8,4 10,9 8,5 EBIT margin (%) 9,5 11,5 12,9 8,5 11,0 7,9 EBITDA margin (%) 14,6 16,4 17,9 15,0 16,8 13,1 Soliditetsgrad (%) 44,7 45,1 49,0 51,1 51,1 51,3 Gæld/Egenkapital (Finansiel gearing) (%) 34,6 35,7 24,0 19,0 19,0 18,9 Nettorentebærende gæld/ebitda 0,8 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 Geografiske hovedtal: Omsætning EU Øvrige Europa Asien Nordamerika Afrika Pacific Latinamerika Mellemøsten Total Antal medarbejdere Europa eksklusive Danmark Nordamerika inklusive Mexico Latinamerika Asien-Pacific inklusive Kina Afrika-Mellemøsten Danmark I alt I alt eksklusiv frasolgte selskaber/aktiviteter Side 19

20 Yderligere information kan findes på Danfoss' hjemmeside: Dato for udsendelse: 28. maj 2013 Denne kvartalsmeddelelse er udsendt på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner, er den danske tekst gældende. Kontaktadresse: Danfoss A/S 6430 Nordborg Tlf.: Fax:

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden Årsrapport Danfoss klar til fremtiden www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning,

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8%

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal 2015. Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr.

Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal 2015. Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr. MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 1.kvartal 2 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Finansielle resultater i første kvartal 2 Stigende ordreindgang 1.262 Baseret

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere