MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal

2 Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1. kvartal...5 Resultatgennemgang...5 Balance...6 Pengestrømme...6 Innovation...6 Medarbejderforhold...7 Begivenheder efter kvartalets afslutning...7 Corporate citizenship...9 Forventninger til Danfoss Climate & Energy Sauer-Danfoss Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Specifikation af egenkapital Noter Anvendt regnskabspraksis Anvendte valutakurser Hoved- og nøgletal pr. kvartal Side 2

3 Danfoss leverer et solidt 1. kvartal. I et presset marked formår vi at gribe vækstmulighederne i fx. Rusland og Brasilien. Samtidig fastholder vi det høje lønsomhedsniveau og forbedrer vores cash flow. Vores resultater i kvartalet er gennemgående på niveau med starten af med undtagelse af vores solar inverter-forretning. Ligesom resten af den europæiske solenergibranche er solar inverter-forretningen udfordret af fornyet usikkerhed om rammevilkårene for solenergi i Europa og ændringer i tilskudsordningerne i Tyskland og Danmark. Samlet set holder vi fast i vores langsigtede investeringer og vækstambitioner. Vi glæder os særligt over at have opnået fuldt ejerskab af Sauer-Danfoss med de muligheder, som det giver os for at tænke langsigtet og udvikle vores samlede forretning. Niels B. Christiansen Koncernchef & CEO Hovedpunkter for 1. kvartal 2013 Omsætningen udgjorde DKK mio. mod DKK mio. i 1. kvartal svarende til en tilbagegang på 4%. Resultatet af primær drift (EBIT) blev DKK 638 mio. mod DKK 796 mio. i samme kvartal året før. Det frie cash flow udgjorde ved kvartalets afslutning DKK 378 mio. mod DKK 122 mio. på samme tidspunkt sidste år. Forventninger til 2013 På baggrund af et solidt 1. kvartal præget af de forventede vanskelige forhold fastholder Danfoss de samlede forventninger til Omsætningen i 2013 forventes således at vise beskeden vækst. Resultatet af primær drift i 2013 forventes at vokse på linje med omsætningen. Spørgsmål vedr. denne meddelelse bedes rettet til: Niels B. Christiansen, Koncernchef og CEO, tlf.: Per Have, Chief Financial Officer, tlf.: Mette Refshauge, Kommunikationsdirektør, tlf.: Side 3

4 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) 2013 Ændring i % Resultatopgørelse: Nettoomsætning % Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) % Resultat før andre driftsindtægter og -omkostninger % Resultat af primær drift (EBIT) % Finansielle poster, netto % -371 Resultat før skat % Periodens resultat % Balance: Langfristede aktiver i alt % Aktiver i alt % Egenkapital i alt % Nettorentebærende gæld % Nettoaktiver % Anlægsinvesteringer % Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet % Pengestrømme fra investeringsaktivitet *** heraf køb/salg af immaterielle/materielle % heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter 0 0 0% -191 Frit cash flow % Frit cash flow før M&A *** Pengestrømme fra finansieringsaktivitet *** Nøgletal: Organisk omsætningsvækst (%) EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 9,9 8,5-1,4 10,9 EBIT margin (%) 9,5 7,9-1,6 11,0 EBITDA margin (%) 14,6 13,1-1,5 16,8 Soliditetsgrad (%) 44,7 51,3 6,6 51,1 Gæld/Egenkapital (Finansiel gearing) (%) 34,6 18,9-15,7 19,0 Nettorentebærende gæld/ebitda 0,8 0,5-0,3 0.5 Antal medarbejdere (ultimo) % Side 4

5 Danfoss leverer solidt 1. kvartal Danfoss præsterer under fortsat vanskelige globale forhold i 1. kvartal en solid omsætning. Samtidig fastholder koncernen et højt lønsomhedsniveau og styrker yderligere sin finansielle handlefrihed gennem fortsat forøgelse af det frie cash flow. Danfoss Group Resultatgennemgang Omsætningen var i årets første kvartal fortsat solid og blev i årets første kvartal DKK mio. sammenlignet med DKK mio. svarende til en nedgang på 4%. Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg - koncernen Nettoomsætning,EBIT & EBIT ekskl. frasalg - ÅTD Q Q Q1 Q Omsætning fordelt på regioner -koncernen Omsætning fordelt på regioner - koncernen Medarbejdere - koncernen. Asien/Pacific 17% Øvrige Europa 10% Rusland og Brasilien leverede flot vækst Omsætningen i Kina fastholdt Ændrede tilskudsregler medførte afmatning i tysk solar marked Afrika/Mellemøsten Danfoss 2% Koncernen Europa ekskl. Latinamerika 5% Danmark Danmark Asien-Pacific Nordamerika 26% Nordamerika inkl. Mexico Latin-amerika Udviklingen i kvartalet 56 var fortsat drevet af efterspørgsel på klima- og energiløsninger. Særligt på de vigtige markeder 0 i BRIK-landene oplevede Danfoss vækst På det russiske marked fortsatte den positive udvikling med en omsætningsvækst på 29%. Fremgangen skyldtes hoved- Landeomsætning koncern Q Q sageligt stor efterspørgsel på fjernvarmeløsninger. Men også Brasilien overraskede positivt Pct. Fordeling Q1 Q1 med en omsætningsvækst på 30%. Med stabil udvikling i Indien og Kina betød det, at BRIK- Øvrige landene Europa afbødede effekten Other_Europe af afmatningen på de traditionelle 8% store markeder 10% i USA og EU Europa. I Europa blev salget EU særligt påvirket af markant nedgang 42% i solar inverter-forretningen 40% Nordamerika som følge af fornyet usikkerhed North_America om rammevilkårene for solenergi 26% i EU og ændringer 26% i de tyske Latinamerika og danske tilskudsordninger. Latin_America Solar inverter-forretningen nød 5% sidste år godt 5% af tilskudsordningerne, hvilket betød Africa et midlertidigt - Middle East opsving i salget. 2% Afrika/Mellemøsten 2% Afrika Mellemøsten EU 40% Asien/Pacific Asia - Pacific 18% 17% Verden World 100% 100% Danfoss A/S 1. kvartal Danfoss 2013, 28. A/S maj Regnskabsmeddelelse 2013, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 5 Side 3

6 Sauer-Danfoss fortsat påvirket af opbremsning i kinesisk byggesektor Sauer-Danfoss blev påvirket af den generelle globale afmatning og særligt i Kina som følge af de kinesiske myndigheders kontrollerede opbremsning i bygge- og anlægssektoren. Segmentet oplevede således et fald i omsætningen på 7% sammenholdt med et ekstraordinært stærkt 1. kvartal i, mens Danfoss Climate & Energy fastholdt det høje omsætningsniveau fra 1. kvartal. Koncernens resultat af primær drift blev DKK 638 mio. mod DKK 796 mio. i samme kvartal året før. Danfoss holder fast i sine målrettede investeringer i vækstmuligheder og har sideløbende tilpasset omkostningsniveauet til efterspørgslen. Danfoss forventer løbende gennem resten af 2013 at løfte indtjeningen i takt med at tiltagene får fuld effekt. Egenkapitalen er steget Gælden fastholdt på lavt niveau Danfoss fortsætter med at forbedre det frie cash flow Investeringsniveauet i forskning og udvikling er fortsat højt Balance Koncernens egenkapital blev på DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af 1. kvartal, svarende til en stigning på 13%. De samlede aktiver udgjorde DKK mio. mod DKK mio. Soliditetsgraden steg således til 51% mod 45% ved udgangen af 1. kvartal. Den netto rentebærende gæld blev på DKK mio. mod DKK mio. ved årets begyndelse. Det nuværende gældsniveau svarer til 0,5 de seneste fire kvartalers EBITDA. Pengestrømme Det frie cash flow udgjorde ved kvartalets afslutning DKK 378 mio. mod DKK 122 mio. på samme tidspunkt sidste år, og bestod af pengestrømme fra driftsaktiviteter på DKK 435 mio. samt pengestrømme fra investeringsaktivitet på DKK 57 mio. Forbedringen skyldtes hovedsageligt koncernens fortsatte målrettede fokus på at forbedre det frie cash flow. Innovation Danfoss fortsætter med at investere i forskning og udvikling. Investeringsniveauet lå R&D i 1. kvartal - koncernen på DKK 330 mio. mod DKK 336 mio. i samme kvartal sidste år. Dermed øgedes niveauet fra 4,0% til 4,1% af omsætningen. Investeringer, f orskning og udvikling - ÅTD Q Q Q Q1 Q % 5% 4% 3% 2% 1% 0% Da nfoss Group - mio. DKK Danfoss Group - % af oms. Total net sales Koncern Group Research and development costs Danfoss Group - Danfoss Group Danfoss Group - Danfoss Group - 5,4% 3,9% 3,3% 4,0 Side 6

7 0 Q Q Q1 Q Medarbejderforhold Medarbejdere Danfoss havde ved - slutningen koncernen af 1. kvartal medarbejdere mod ved årets start.. Danfoss Koncernen Europa ekskl. Danmark Danmark Asien-Pacific Nordamerika inkl. Mexico Latin-amerika Afrika Mellemøsten Q Q1 Begivenheder efter kvartalets afslutning Danfoss gennemførte den 12. april 2013 købet af de resterende aktier i Sauer-Danfoss Inc., som ikke allerede var ejet af Danfoss, for USD 58,50 per aktie kontant svarende til i alt DKK 3,9 mia. Danfoss offentliggjorde planerne og tilbuddet om at overtage den resterende del af aktierne den 28. november sidste år. Danfoss har således opnået fuldt ejerskab af Sauer-Danfoss. Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 3 Side 7

8 Side 8

9 Corporate Citizenship Ressourceforbrug og CO2-udledning I årets 1. kvartal udledte Danfoss ca tons CO2 mod tons i samme periode af. Den væsentligste årsag til stigningen er et øget antal fabrikker i koncernen sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Korrigeret for disse fabrikker steg udledningen med 3%. Danfoss fortsatte bestræbelserne på reduktion af CO2 udledningen i overensstemmelse med målsæt/ ningen om, at udledningen i 2025 skal være reduceret med 25% i forhold til 2007-niveauet. Danfoss forbrug af elektricitet var på ca. 48 mio. kwh, hvilket er på niveau med samme periode i. Forbruget af energi til opvarmning steg i årets første kvartal med 10% i forhold tilsvarende periode i. Danfoss brugte i kvartalet ca m 3 vand til processer og sanitære formål. Det er en reduktion på 14% i forhold til samme periode af. Ansvarlig leverandørstyring Danfoss har i 1. kvartal 2013 fortsat arbejdet med ansvarlig leverandørstyring. Som en del af den målrettede indsats vil virksomheden i 2013 fastholde sit fokus på, at leverandører, der tidligere er auditeret, får løst de konstaterede problemer tilfredsstillende. Desuden arbejdes der fortsat på, at alle eksisterende leverandører underskriver Danfoss Code of Conduct. Danfoss tilpasser løbende sin indkøbsorganisation og de værktøjer, der anvendes til leverandørstyring. Forud for godkendelsen som ny leverandør af varer, der indgår i Danfoss produkter, skal leverandørerne underskrive Code of Conduct og gennemgå en opstartsaudit. Denne audit skal sikre at leverandøren lever op til Danfoss krav og forventninger. Arbejdsulykker med fravær Antallet af ulykker med mere end én dags fravær var i årets første tre måneder 21 mod 28 i samme periode året før. Ulykkesfrekvensen, der opgøres som antallet af arbejdsulykker med fravær per 1 mio. arbejdstimer, faldt samtidig til 7,0 mod 8,9 i samme periode året før. Fraværet ved arbejdsulykker opgøres som antallet af tabte dage pr arbejdsdage og faldt til 0,6 mod 1,1 i første kvartal. I årets første kvartal blev det gennemsnitlige fravær hos medarbejdere, der har været udsat for en arbejdsulykke, fastholdt på ca. 2 uger. Omkring halvdelen af de tilskadekomne var tilbage på arbejde efter mindre end 5 dages fravær. Side 9

10 Forventninger til 2013 Danfoss forventer, at den globale finansielle usikkerhed, som prægede, vil vare ved igennem 2013 med fortsat lav sigtbarhed til følge. Væksten i Danfoss markeder forventes at ligge på et beskedent niveau med klima- og energiløsninger og globalisering som de primære væksttrends. Samtidig forventer Danfoss fortsat at fastholde sin lønsomhed gennem løbende forbedringer af driften og de allerede igangsatte målrettede strategiske tiltag. Omsætningen i 2013 forventes således at vise beskeden vækst. Resultat af den primære drift i 2013 forventes at vokse på linje med omsætningen. Side 10

11 Side 11

12 Danfoss Climate & Energy Danfoss Climate & Energy består af fem divisioner: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Controls, Danfoss Power Electronics, Danfoss Heating Solutions, Danfoss Commercial Compressors og Danfoss District Energy. Alle divisioner er førende inden for klima- og energiområdet. Segmentet fokuserer på at levere energieffektive og klimavenlige løsninger til en række udvalgte brancher. Divisionerne har en ledende rolle i forskning, udvikling, produktion, salg og servicering af mekaniske og elektroniske produkter til det globale marked for køling og air conditioning, komfort og opvarmning, styring af elektromotorer samt til en række industrier, hvor energiforbrug har betydning. Omsætningen blev fastholdt med DKK mio. mod DKK mio. i 1. kvartal af. Segmentet oplevede fortsat markant fremgang på det russiske marked. Omsætningen steg ligeledes i Brasilien, mens salget i Kina stabiliserede sig på niveauet fra samme periode sidste år. I USA og Europa faldt omsætningen sammenlignet med den stærke performance i 1. kvartal Danfoss Climate & Energy. Tilbagegangen i Europa skyldtes altovervejende opbremsning i solar inverter-forretningen som følge af fornyet usikkerhed om rammevilkårene for solenergi i Europa, herunder EU s planer om indførelse af straftold på solceller fra Kina, samt ændringer i tilskudsordningerne til solenergi i både Tyskland og Danmark. Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg - CE Resultat af primær drift (EBIT) blev på DKK 314 mio. mod DKK 360 mio. i samme kvartal sidste år. EBIT-margin blev 6,3% mod 7,2%. Nettoomsætning og EBIT - ÅTD Danfoss Climate & Energy Omsætning Omsætning fordelt på fordelt regioner på CE regioner Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg - CE Nettoomsætning og EBIT Øvrige Europa 14% Nettoomsætning og EBIT - ÅTD Asien/Pacific 19% Afrika/Mellemøsten 3% Latinamerika 6% Nordamerika 13% EU 45% Q Q Q1 Q Q Q Q1 Q Tabel Climate & Energy 0 Tabel Mio. Climate DKK & Energy Landeomsætning Climate & Energy 2013 (hvis intet andet er angivet) Pct. Fordeling Q1 Q1 Mio. DKK Ændring i Nettoomsætning % Øvrige Europa Other_Europe 11% 14% (hvis intet andet er angivet) 2013 % Resultat af primær drift (EBIT) % EU EU 49% 45% Nettoomsætning EBIT Margin ,2% 0% 6,3% ,3% Nordamerika North_America 13% 13% Resultat Anlægsinvesteringer af primær drift (EBIT) % % EBIT Margin 7,2% 6,3% 11,3% Latinamerika Latin_America 5% 6% Antal ansatte % Anlægsinvesteringer % Afrika/Mellemøsten Africa - Middle East 3% 3% Antal ansatte % Asien/Pacific Asia - Pacific 19% 19% Verden World 100% 100% 2013 Ændring i % Side 12

13 Sauer-Danfoss Sauer-Danfoss er førende i verden med hensyn til design, fremstilling og salg af energieffektive og performanceforbedrende hydrauliske og elektroniske systemer og komponenter, der hovedsageligt anvendes i mobile køretøjer. Virksomheden opererer inden for følgende områder: køretøjer til landbrug, bygge & anlæg, materialehåndtering, haveog parkvedligeholdelse samt specialmaskiner. Danfoss gennemførte den 12. april 2013 det planlagte køb af de resterende aktier i Sauer-Danfoss Inc. Danfoss har således opnået fuldt ejerskab af Sauer-Danfoss. Sauer-Danfoss kom ind i 2013 med udsigt til et ganske usikkert marked som følge af en generel nedgang i bygge- og anlægsaktiviteten. Denne generelle afmatning på markedet og særligt i Kina var årsagen til, at omsætningen faldt med 7% til DKK mio. mod DKK mio. i 1. kvartal året før. Salget i Europa gik ligeledes tilbage, men det vigtige marked i USA fastholdt omsætningen, og Latinamerika oplevede moderat vækst i omsætningen. Sauer-Danfoss Resultat af primær drift (EBIT ) blev på DKK 512mio. mod DKK 576 mio. i samme kvartal sidste år. EBIT-margin blev 17,0% mod 17,7%. Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg Sauer-Danfoss Nettoomsætning og EBIT - ÅTD Omsætning fordelt på regioner Sauer-Danfoss Omsætning fordelt på regioner Sauer-Danfoss Nettoomsætning og EBIT Africa - Middle East 0% Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg Sauer-Danfoss Nettoomsætning og EBIT - ÅTD Asia/ Pacific 13% Øvrige Europa 4% Latinamerika 4% EU 31% Q Q Q1 Q Nordamerika 48% Tabel Sauer-Danfoss 0 Q Q Q1 Q Mio. DKK Tabel Sauer-Danfoss (hvis intet andet er angivet) 2013 Ændring i % Nettoomsætning % Landeomsætning Sauer-Danfoss 2013 Mio. Resultat DKK af primær drift (EBIT) 576 Ændring i % Pct. Fordeling Q1 Q1 (hvis intet andet er angivet) EBIT Margin 17,7% 2013 % 17,0% 14,1% Øvrige Europa Other_Europe 3% 4% Anlægsinvesteringer % 284 Nettoomsætning % EU EU 31% 31% Resultat Antal af primær ansatte drift (EBIT) % % Nordamerika North_America 46% 48% EBIT Margin 17,7% 17,0% 14,1% Anlægsinvesteringer % 284 Latinamerika Latin_America 4% 4% Antal ansatte % Afrika/Mellemøsten Africa - Middle East 0% 0% Asien/Pacific Asia - Pacific 16% 13% Verden World 100% 100% Side 13

14 Resultatopgørelse Resultatopgørelse Mio. DKK 2013 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter og omkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Andel af resultat i associerede/joint ventures Finansielle poster netto Resultat før skat Skat af resultat Periodens resultat Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse Danfoss A/S 1. kvartal, 2013, marts maj 2013 DRAFT VERSION Side Side 14 10

15 Balance Balance Mio. DKK 2013 AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 11 Side 15

16 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Mio. DKK 2013 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Ændring vedrørende ikke-kontante driftsposter Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Finansielle indbetalinger m.v Finansielle udbetalinger m.v Modtaget udbytte Pengestrøm fra drift før betalte selskabsskatter Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Frasalg af dattervirksomheder og aktiviteter Køb (-) /salg af værdipapirer, øvrige kapitalandele og udlån Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frit cash flow Fremmedfinansiering: Afdrag (-)/optagelse af rentebærende gæld Aktionærerne: Køb (-)/salg af egne aktier Tilgang/afgang af minoritetsinteresser Udbetalt udbytte til aktionærer i moderselskabet Udbetalt udbytte til minoritetsaktionærer Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvide beholdninger, primo Valutakursregulering på likvide beholdninger Likvide beholdninger, ultimo Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse Danfoss A/S 1. kvartal, 2013, marts maj 2013 DRAFT VERSION Side 16 12

17 Specifikation af egenkapital Mio. DKK Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for sikringstransaktioner Valutakursreguleringer Reserve egne aktier Øvrige reserver Andre reserver Foreslået udbytte Danfoss A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering vedr. sikring af nettoinvesteringer i dattervirksomheder Årets værdiregulering vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme Værdireguleringer overført til omsætning Aktuarmæssig gevinst/tab(-) på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Køb af minoritetsinteresser Køb af egne aktier/kapitaludvidelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Totalindkomst 2013 Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering vedr. sikring af nettoinvesteringer i dattervirksomheder Årets værdiregulering vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme Værdireguleringer overført til omsætning Aktuarmæssig gevinst/tab(-) på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Kapitaludvidelse/køb af egne aktier Kapitalnedsættelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. marts Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Danfoss A/S 1. kvartal Side , 28. maj 2013 Side 17

18 Noter Valutakurser Anvendt regnskabspraksis Danfoss udarbejder årsrapporter og delårsrapporter i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). En detaljeret beskrivelse af de anvendte regnskabsprincipper findes i Danfoss årsrapport for. Danfoss gør opmærksom på, at denne delårsrapport ikke aflægges i overensstemmelse med IAS 34»Præsentation af delårsregnskaber«, og at talmaterialet er urevideret. Anvendte valutakurser Regnskabet er udarbejdet i danske kroner. Resultatopgørelsen er omregnet til DKK med rapporteringsperiodens gennemsnitskurser. Balancen er omregnet med rapporteringsperiodens ultimokurser. Valuta Ultimo kurser 2013 Ultimo kurser Ultimo kurser Gns. kurser 2013 Gns. kurser Gns. kurser EUR 7,44 7,45 7,46 7,43 7,46 7,44 GBP 8,90 8,82 9,13 8,91 8,78 9,18 USD 5,60 5,83 5,66 5,67 5,64 5,79 Side 18

19 Hoved- og og nøgletal pr. kvartal pr. kvartal Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før andre driftsindtægter og -omkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat Balance: Langfristede aktiver i alt Aktiver Egenkapital Nettorentebærende gæld Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet heraf køb/salg af immaterielle/materielle anlægsaktiver heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter Frit cash flow Frit cash flow før M&A Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Nøgletal: Organisk omsætningsvækst (%) EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 9,9 11,4 12,8 8,4 10,9 8,5 EBIT margin (%) 9,5 11,5 12,9 8,5 11,0 7,9 EBITDA margin (%) 14,6 16,4 17,9 15,0 16,8 13,1 Soliditetsgrad (%) 44,7 45,1 49,0 51,1 51,1 51,3 Gæld/Egenkapital (Finansiel gearing) (%) 34,6 35,7 24,0 19,0 19,0 18,9 Nettorentebærende gæld/ebitda 0,8 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 Geografiske hovedtal: Omsætning EU Øvrige Europa Asien Nordamerika Afrika Pacific Latinamerika Mellemøsten Total Antal medarbejdere Europa eksklusive Danmark Nordamerika inklusive Mexico Latinamerika Asien-Pacific inklusive Kina Afrika-Mellemøsten Danmark I alt I alt eksklusiv frasolgte selskaber/aktiviteter Side 19

20 Yderligere information kan findes på Danfoss' hjemmeside: Dato for udsendelse: 28. maj 2013 Denne kvartalsmeddelelse er udsendt på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner, er den danske tekst gældende. Kontaktadresse: Danfoss A/S 6430 Nordborg Tlf.: Fax:

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2013. Danfoss leverer godt resultat i fladt marked. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2013. Danfoss leverer godt resultat i fladt marked. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. halvår 2013 Danfoss leverer godt resultat i fladt marked www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Danfoss leverer godt resultat i fladt marked...3 Hoved- og nøgletal...4 Halvårsrapport

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 3. kvartal 2013. Danfoss har kurs mod et solidt resultat. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 3. kvartal 2013. Danfoss har kurs mod et solidt resultat. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 3. kvartal 213 Danfoss har kurs mod et solidt resultat www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Danfoss har kurs mod et solidt resultat...3 Hoved- og nøgletal...4 Hovedpunkter

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2012. Danfoss fastholder solidt præstationsniveau. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2012. Danfoss fastholder solidt præstationsniveau. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 212 Danfoss fastholder solidt præstationsniveau www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 212...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss fastholder solidt præstationsniveau...5

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2012

Regnskabsmeddelelse 2012 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regnskabsmeddelelse 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Danfoss skaber igen et stærkt resultat i et ellers svært globalt marked. Vi fastholder vores omsætning,

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S

Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Regnskabsmeddelelse 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling,

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S Pressemeddelelse Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 3. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 23. november 2011 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere