MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal

2 Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1. kvartal...5 Resultatgennemgang...5 Balance...6 Pengestrømme...6 Innovation...6 Medarbejderforhold...7 Begivenheder efter kvartalets afslutning...7 Corporate citizenship...9 Forventninger til Danfoss Climate & Energy Sauer-Danfoss Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Specifikation af egenkapital Noter Anvendt regnskabspraksis Anvendte valutakurser Hoved- og nøgletal pr. kvartal Side 2

3 Danfoss leverer et solidt 1. kvartal. I et presset marked formår vi at gribe vækstmulighederne i fx. Rusland og Brasilien. Samtidig fastholder vi det høje lønsomhedsniveau og forbedrer vores cash flow. Vores resultater i kvartalet er gennemgående på niveau med starten af med undtagelse af vores solar inverter-forretning. Ligesom resten af den europæiske solenergibranche er solar inverter-forretningen udfordret af fornyet usikkerhed om rammevilkårene for solenergi i Europa og ændringer i tilskudsordningerne i Tyskland og Danmark. Samlet set holder vi fast i vores langsigtede investeringer og vækstambitioner. Vi glæder os særligt over at have opnået fuldt ejerskab af Sauer-Danfoss med de muligheder, som det giver os for at tænke langsigtet og udvikle vores samlede forretning. Niels B. Christiansen Koncernchef & CEO Hovedpunkter for 1. kvartal 2013 Omsætningen udgjorde DKK mio. mod DKK mio. i 1. kvartal svarende til en tilbagegang på 4%. Resultatet af primær drift (EBIT) blev DKK 638 mio. mod DKK 796 mio. i samme kvartal året før. Det frie cash flow udgjorde ved kvartalets afslutning DKK 378 mio. mod DKK 122 mio. på samme tidspunkt sidste år. Forventninger til 2013 På baggrund af et solidt 1. kvartal præget af de forventede vanskelige forhold fastholder Danfoss de samlede forventninger til Omsætningen i 2013 forventes således at vise beskeden vækst. Resultatet af primær drift i 2013 forventes at vokse på linje med omsætningen. Spørgsmål vedr. denne meddelelse bedes rettet til: Niels B. Christiansen, Koncernchef og CEO, tlf.: Per Have, Chief Financial Officer, tlf.: Mette Refshauge, Kommunikationsdirektør, tlf.: Side 3

4 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) 2013 Ændring i % Resultatopgørelse: Nettoomsætning % Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) % Resultat før andre driftsindtægter og -omkostninger % Resultat af primær drift (EBIT) % Finansielle poster, netto % -371 Resultat før skat % Periodens resultat % Balance: Langfristede aktiver i alt % Aktiver i alt % Egenkapital i alt % Nettorentebærende gæld % Nettoaktiver % Anlægsinvesteringer % Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet % Pengestrømme fra investeringsaktivitet *** heraf køb/salg af immaterielle/materielle % heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter 0 0 0% -191 Frit cash flow % Frit cash flow før M&A *** Pengestrømme fra finansieringsaktivitet *** Nøgletal: Organisk omsætningsvækst (%) EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 9,9 8,5-1,4 10,9 EBIT margin (%) 9,5 7,9-1,6 11,0 EBITDA margin (%) 14,6 13,1-1,5 16,8 Soliditetsgrad (%) 44,7 51,3 6,6 51,1 Gæld/Egenkapital (Finansiel gearing) (%) 34,6 18,9-15,7 19,0 Nettorentebærende gæld/ebitda 0,8 0,5-0,3 0.5 Antal medarbejdere (ultimo) % Side 4

5 Danfoss leverer solidt 1. kvartal Danfoss præsterer under fortsat vanskelige globale forhold i 1. kvartal en solid omsætning. Samtidig fastholder koncernen et højt lønsomhedsniveau og styrker yderligere sin finansielle handlefrihed gennem fortsat forøgelse af det frie cash flow. Danfoss Group Resultatgennemgang Omsætningen var i årets første kvartal fortsat solid og blev i årets første kvartal DKK mio. sammenlignet med DKK mio. svarende til en nedgang på 4%. Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg - koncernen Nettoomsætning,EBIT & EBIT ekskl. frasalg - ÅTD Q Q Q1 Q Omsætning fordelt på regioner -koncernen Omsætning fordelt på regioner - koncernen Medarbejdere - koncernen. Asien/Pacific 17% Øvrige Europa 10% Rusland og Brasilien leverede flot vækst Omsætningen i Kina fastholdt Ændrede tilskudsregler medførte afmatning i tysk solar marked Afrika/Mellemøsten Danfoss 2% Koncernen Europa ekskl. Latinamerika 5% Danmark Danmark Asien-Pacific Nordamerika 26% Nordamerika inkl. Mexico Latin-amerika Udviklingen i kvartalet 56 var fortsat drevet af efterspørgsel på klima- og energiløsninger. Særligt på de vigtige markeder 0 i BRIK-landene oplevede Danfoss vækst På det russiske marked fortsatte den positive udvikling med en omsætningsvækst på 29%. Fremgangen skyldtes hoved- Landeomsætning koncern Q Q sageligt stor efterspørgsel på fjernvarmeløsninger. Men også Brasilien overraskede positivt Pct. Fordeling Q1 Q1 med en omsætningsvækst på 30%. Med stabil udvikling i Indien og Kina betød det, at BRIK- Øvrige landene Europa afbødede effekten Other_Europe af afmatningen på de traditionelle 8% store markeder 10% i USA og EU Europa. I Europa blev salget EU særligt påvirket af markant nedgang 42% i solar inverter-forretningen 40% Nordamerika som følge af fornyet usikkerhed North_America om rammevilkårene for solenergi 26% i EU og ændringer 26% i de tyske Latinamerika og danske tilskudsordninger. Latin_America Solar inverter-forretningen nød 5% sidste år godt 5% af tilskudsordningerne, hvilket betød Africa et midlertidigt - Middle East opsving i salget. 2% Afrika/Mellemøsten 2% Afrika Mellemøsten EU 40% Asien/Pacific Asia - Pacific 18% 17% Verden World 100% 100% Danfoss A/S 1. kvartal Danfoss 2013, 28. A/S maj Regnskabsmeddelelse 2013, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 5 Side 3

6 Sauer-Danfoss fortsat påvirket af opbremsning i kinesisk byggesektor Sauer-Danfoss blev påvirket af den generelle globale afmatning og særligt i Kina som følge af de kinesiske myndigheders kontrollerede opbremsning i bygge- og anlægssektoren. Segmentet oplevede således et fald i omsætningen på 7% sammenholdt med et ekstraordinært stærkt 1. kvartal i, mens Danfoss Climate & Energy fastholdt det høje omsætningsniveau fra 1. kvartal. Koncernens resultat af primær drift blev DKK 638 mio. mod DKK 796 mio. i samme kvartal året før. Danfoss holder fast i sine målrettede investeringer i vækstmuligheder og har sideløbende tilpasset omkostningsniveauet til efterspørgslen. Danfoss forventer løbende gennem resten af 2013 at løfte indtjeningen i takt med at tiltagene får fuld effekt. Egenkapitalen er steget Gælden fastholdt på lavt niveau Danfoss fortsætter med at forbedre det frie cash flow Investeringsniveauet i forskning og udvikling er fortsat højt Balance Koncernens egenkapital blev på DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af 1. kvartal, svarende til en stigning på 13%. De samlede aktiver udgjorde DKK mio. mod DKK mio. Soliditetsgraden steg således til 51% mod 45% ved udgangen af 1. kvartal. Den netto rentebærende gæld blev på DKK mio. mod DKK mio. ved årets begyndelse. Det nuværende gældsniveau svarer til 0,5 de seneste fire kvartalers EBITDA. Pengestrømme Det frie cash flow udgjorde ved kvartalets afslutning DKK 378 mio. mod DKK 122 mio. på samme tidspunkt sidste år, og bestod af pengestrømme fra driftsaktiviteter på DKK 435 mio. samt pengestrømme fra investeringsaktivitet på DKK 57 mio. Forbedringen skyldtes hovedsageligt koncernens fortsatte målrettede fokus på at forbedre det frie cash flow. Innovation Danfoss fortsætter med at investere i forskning og udvikling. Investeringsniveauet lå R&D i 1. kvartal - koncernen på DKK 330 mio. mod DKK 336 mio. i samme kvartal sidste år. Dermed øgedes niveauet fra 4,0% til 4,1% af omsætningen. Investeringer, f orskning og udvikling - ÅTD Q Q Q Q1 Q % 5% 4% 3% 2% 1% 0% Da nfoss Group - mio. DKK Danfoss Group - % af oms. Total net sales Koncern Group Research and development costs Danfoss Group - Danfoss Group Danfoss Group - Danfoss Group - 5,4% 3,9% 3,3% 4,0 Side 6

7 0 Q Q Q1 Q Medarbejderforhold Medarbejdere Danfoss havde ved - slutningen koncernen af 1. kvartal medarbejdere mod ved årets start.. Danfoss Koncernen Europa ekskl. Danmark Danmark Asien-Pacific Nordamerika inkl. Mexico Latin-amerika Afrika Mellemøsten Q Q1 Begivenheder efter kvartalets afslutning Danfoss gennemførte den 12. april 2013 købet af de resterende aktier i Sauer-Danfoss Inc., som ikke allerede var ejet af Danfoss, for USD 58,50 per aktie kontant svarende til i alt DKK 3,9 mia. Danfoss offentliggjorde planerne og tilbuddet om at overtage den resterende del af aktierne den 28. november sidste år. Danfoss har således opnået fuldt ejerskab af Sauer-Danfoss. Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 3 Side 7

8 Side 8

9 Corporate Citizenship Ressourceforbrug og CO2-udledning I årets 1. kvartal udledte Danfoss ca tons CO2 mod tons i samme periode af. Den væsentligste årsag til stigningen er et øget antal fabrikker i koncernen sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Korrigeret for disse fabrikker steg udledningen med 3%. Danfoss fortsatte bestræbelserne på reduktion af CO2 udledningen i overensstemmelse med målsæt/ ningen om, at udledningen i 2025 skal være reduceret med 25% i forhold til 2007-niveauet. Danfoss forbrug af elektricitet var på ca. 48 mio. kwh, hvilket er på niveau med samme periode i. Forbruget af energi til opvarmning steg i årets første kvartal med 10% i forhold tilsvarende periode i. Danfoss brugte i kvartalet ca m 3 vand til processer og sanitære formål. Det er en reduktion på 14% i forhold til samme periode af. Ansvarlig leverandørstyring Danfoss har i 1. kvartal 2013 fortsat arbejdet med ansvarlig leverandørstyring. Som en del af den målrettede indsats vil virksomheden i 2013 fastholde sit fokus på, at leverandører, der tidligere er auditeret, får løst de konstaterede problemer tilfredsstillende. Desuden arbejdes der fortsat på, at alle eksisterende leverandører underskriver Danfoss Code of Conduct. Danfoss tilpasser løbende sin indkøbsorganisation og de værktøjer, der anvendes til leverandørstyring. Forud for godkendelsen som ny leverandør af varer, der indgår i Danfoss produkter, skal leverandørerne underskrive Code of Conduct og gennemgå en opstartsaudit. Denne audit skal sikre at leverandøren lever op til Danfoss krav og forventninger. Arbejdsulykker med fravær Antallet af ulykker med mere end én dags fravær var i årets første tre måneder 21 mod 28 i samme periode året før. Ulykkesfrekvensen, der opgøres som antallet af arbejdsulykker med fravær per 1 mio. arbejdstimer, faldt samtidig til 7,0 mod 8,9 i samme periode året før. Fraværet ved arbejdsulykker opgøres som antallet af tabte dage pr arbejdsdage og faldt til 0,6 mod 1,1 i første kvartal. I årets første kvartal blev det gennemsnitlige fravær hos medarbejdere, der har været udsat for en arbejdsulykke, fastholdt på ca. 2 uger. Omkring halvdelen af de tilskadekomne var tilbage på arbejde efter mindre end 5 dages fravær. Side 9

10 Forventninger til 2013 Danfoss forventer, at den globale finansielle usikkerhed, som prægede, vil vare ved igennem 2013 med fortsat lav sigtbarhed til følge. Væksten i Danfoss markeder forventes at ligge på et beskedent niveau med klima- og energiløsninger og globalisering som de primære væksttrends. Samtidig forventer Danfoss fortsat at fastholde sin lønsomhed gennem løbende forbedringer af driften og de allerede igangsatte målrettede strategiske tiltag. Omsætningen i 2013 forventes således at vise beskeden vækst. Resultat af den primære drift i 2013 forventes at vokse på linje med omsætningen. Side 10

11 Side 11

12 Danfoss Climate & Energy Danfoss Climate & Energy består af fem divisioner: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Controls, Danfoss Power Electronics, Danfoss Heating Solutions, Danfoss Commercial Compressors og Danfoss District Energy. Alle divisioner er førende inden for klima- og energiområdet. Segmentet fokuserer på at levere energieffektive og klimavenlige løsninger til en række udvalgte brancher. Divisionerne har en ledende rolle i forskning, udvikling, produktion, salg og servicering af mekaniske og elektroniske produkter til det globale marked for køling og air conditioning, komfort og opvarmning, styring af elektromotorer samt til en række industrier, hvor energiforbrug har betydning. Omsætningen blev fastholdt med DKK mio. mod DKK mio. i 1. kvartal af. Segmentet oplevede fortsat markant fremgang på det russiske marked. Omsætningen steg ligeledes i Brasilien, mens salget i Kina stabiliserede sig på niveauet fra samme periode sidste år. I USA og Europa faldt omsætningen sammenlignet med den stærke performance i 1. kvartal Danfoss Climate & Energy. Tilbagegangen i Europa skyldtes altovervejende opbremsning i solar inverter-forretningen som følge af fornyet usikkerhed om rammevilkårene for solenergi i Europa, herunder EU s planer om indførelse af straftold på solceller fra Kina, samt ændringer i tilskudsordningerne til solenergi i både Tyskland og Danmark. Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg - CE Resultat af primær drift (EBIT) blev på DKK 314 mio. mod DKK 360 mio. i samme kvartal sidste år. EBIT-margin blev 6,3% mod 7,2%. Nettoomsætning og EBIT - ÅTD Danfoss Climate & Energy Omsætning Omsætning fordelt på fordelt regioner på CE regioner Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg - CE Nettoomsætning og EBIT Øvrige Europa 14% Nettoomsætning og EBIT - ÅTD Asien/Pacific 19% Afrika/Mellemøsten 3% Latinamerika 6% Nordamerika 13% EU 45% Q Q Q1 Q Q Q Q1 Q Tabel Climate & Energy 0 Tabel Mio. Climate DKK & Energy Landeomsætning Climate & Energy 2013 (hvis intet andet er angivet) Pct. Fordeling Q1 Q1 Mio. DKK Ændring i Nettoomsætning % Øvrige Europa Other_Europe 11% 14% (hvis intet andet er angivet) 2013 % Resultat af primær drift (EBIT) % EU EU 49% 45% Nettoomsætning EBIT Margin ,2% 0% 6,3% ,3% Nordamerika North_America 13% 13% Resultat Anlægsinvesteringer af primær drift (EBIT) % % EBIT Margin 7,2% 6,3% 11,3% Latinamerika Latin_America 5% 6% Antal ansatte % Anlægsinvesteringer % Afrika/Mellemøsten Africa - Middle East 3% 3% Antal ansatte % Asien/Pacific Asia - Pacific 19% 19% Verden World 100% 100% 2013 Ændring i % Side 12

13 Sauer-Danfoss Sauer-Danfoss er førende i verden med hensyn til design, fremstilling og salg af energieffektive og performanceforbedrende hydrauliske og elektroniske systemer og komponenter, der hovedsageligt anvendes i mobile køretøjer. Virksomheden opererer inden for følgende områder: køretøjer til landbrug, bygge & anlæg, materialehåndtering, haveog parkvedligeholdelse samt specialmaskiner. Danfoss gennemførte den 12. april 2013 det planlagte køb af de resterende aktier i Sauer-Danfoss Inc. Danfoss har således opnået fuldt ejerskab af Sauer-Danfoss. Sauer-Danfoss kom ind i 2013 med udsigt til et ganske usikkert marked som følge af en generel nedgang i bygge- og anlægsaktiviteten. Denne generelle afmatning på markedet og særligt i Kina var årsagen til, at omsætningen faldt med 7% til DKK mio. mod DKK mio. i 1. kvartal året før. Salget i Europa gik ligeledes tilbage, men det vigtige marked i USA fastholdt omsætningen, og Latinamerika oplevede moderat vækst i omsætningen. Sauer-Danfoss Resultat af primær drift (EBIT ) blev på DKK 512mio. mod DKK 576 mio. i samme kvartal sidste år. EBIT-margin blev 17,0% mod 17,7%. Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg Sauer-Danfoss Nettoomsætning og EBIT - ÅTD Omsætning fordelt på regioner Sauer-Danfoss Omsætning fordelt på regioner Sauer-Danfoss Nettoomsætning og EBIT Africa - Middle East 0% Omsætning, EBIT og EBIT ekskl. frasalg Sauer-Danfoss Nettoomsætning og EBIT - ÅTD Asia/ Pacific 13% Øvrige Europa 4% Latinamerika 4% EU 31% Q Q Q1 Q Nordamerika 48% Tabel Sauer-Danfoss 0 Q Q Q1 Q Mio. DKK Tabel Sauer-Danfoss (hvis intet andet er angivet) 2013 Ændring i % Nettoomsætning % Landeomsætning Sauer-Danfoss 2013 Mio. Resultat DKK af primær drift (EBIT) 576 Ændring i % Pct. Fordeling Q1 Q1 (hvis intet andet er angivet) EBIT Margin 17,7% 2013 % 17,0% 14,1% Øvrige Europa Other_Europe 3% 4% Anlægsinvesteringer % 284 Nettoomsætning % EU EU 31% 31% Resultat Antal af primær ansatte drift (EBIT) % % Nordamerika North_America 46% 48% EBIT Margin 17,7% 17,0% 14,1% Anlægsinvesteringer % 284 Latinamerika Latin_America 4% 4% Antal ansatte % Afrika/Mellemøsten Africa - Middle East 0% 0% Asien/Pacific Asia - Pacific 16% 13% Verden World 100% 100% Side 13

14 Resultatopgørelse Resultatopgørelse Mio. DKK 2013 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter og omkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Andel af resultat i associerede/joint ventures Finansielle poster netto Resultat før skat Skat af resultat Periodens resultat Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse Danfoss A/S 1. kvartal, 2013, marts maj 2013 DRAFT VERSION Side Side 14 10

15 Balance Balance Mio. DKK 2013 AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Side 11 Side 15

16 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Mio. DKK 2013 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Ændring vedrørende ikke-kontante driftsposter Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Finansielle indbetalinger m.v Finansielle udbetalinger m.v Modtaget udbytte Pengestrøm fra drift før betalte selskabsskatter Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Frasalg af dattervirksomheder og aktiviteter Køb (-) /salg af værdipapirer, øvrige kapitalandele og udlån Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frit cash flow Fremmedfinansiering: Afdrag (-)/optagelse af rentebærende gæld Aktionærerne: Køb (-)/salg af egne aktier Tilgang/afgang af minoritetsinteresser Udbetalt udbytte til aktionærer i moderselskabet Udbetalt udbytte til minoritetsaktionærer Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvide beholdninger, primo Valutakursregulering på likvide beholdninger Likvide beholdninger, ultimo Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse Danfoss A/S 1. kvartal, 2013, marts maj 2013 DRAFT VERSION Side 16 12

17 Specifikation af egenkapital Mio. DKK Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for sikringstransaktioner Valutakursreguleringer Reserve egne aktier Øvrige reserver Andre reserver Foreslået udbytte Danfoss A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering vedr. sikring af nettoinvesteringer i dattervirksomheder Årets værdiregulering vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme Værdireguleringer overført til omsætning Aktuarmæssig gevinst/tab(-) på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Køb af minoritetsinteresser Køb af egne aktier/kapitaludvidelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Totalindkomst 2013 Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering vedr. sikring af nettoinvesteringer i dattervirksomheder Årets værdiregulering vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme Værdireguleringer overført til omsætning Aktuarmæssig gevinst/tab(-) på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Kapitaludvidelse/køb af egne aktier Kapitalnedsættelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. marts Danfoss A/S Regnskabsmeddelelse, 20. marts 2013 DRAFT VERSION Danfoss A/S 1. kvartal Side , 28. maj 2013 Side 17

18 Noter Valutakurser Anvendt regnskabspraksis Danfoss udarbejder årsrapporter og delårsrapporter i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). En detaljeret beskrivelse af de anvendte regnskabsprincipper findes i Danfoss årsrapport for. Danfoss gør opmærksom på, at denne delårsrapport ikke aflægges i overensstemmelse med IAS 34»Præsentation af delårsregnskaber«, og at talmaterialet er urevideret. Anvendte valutakurser Regnskabet er udarbejdet i danske kroner. Resultatopgørelsen er omregnet til DKK med rapporteringsperiodens gennemsnitskurser. Balancen er omregnet med rapporteringsperiodens ultimokurser. Valuta Ultimo kurser 2013 Ultimo kurser Ultimo kurser Gns. kurser 2013 Gns. kurser Gns. kurser EUR 7,44 7,45 7,46 7,43 7,46 7,44 GBP 8,90 8,82 9,13 8,91 8,78 9,18 USD 5,60 5,83 5,66 5,67 5,64 5,79 Side 18

19 Hoved- og og nøgletal pr. kvartal pr. kvartal Mio. DKK (hvis intet andet er angivet) 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før andre driftsindtægter og -omkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat Balance: Langfristede aktiver i alt Aktiver Egenkapital Nettorentebærende gæld Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet heraf køb/salg af immaterielle/materielle anlægsaktiver heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter Frit cash flow Frit cash flow før M&A Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Nøgletal: Organisk omsætningsvækst (%) EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 9,9 11,4 12,8 8,4 10,9 8,5 EBIT margin (%) 9,5 11,5 12,9 8,5 11,0 7,9 EBITDA margin (%) 14,6 16,4 17,9 15,0 16,8 13,1 Soliditetsgrad (%) 44,7 45,1 49,0 51,1 51,1 51,3 Gæld/Egenkapital (Finansiel gearing) (%) 34,6 35,7 24,0 19,0 19,0 18,9 Nettorentebærende gæld/ebitda 0,8 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 Geografiske hovedtal: Omsætning EU Øvrige Europa Asien Nordamerika Afrika Pacific Latinamerika Mellemøsten Total Antal medarbejdere Europa eksklusive Danmark Nordamerika inklusive Mexico Latinamerika Asien-Pacific inklusive Kina Afrika-Mellemøsten Danmark I alt I alt eksklusiv frasolgte selskaber/aktiviteter Side 19

20 Yderligere information kan findes på Danfoss' hjemmeside: Dato for udsendelse: 28. maj 2013 Denne kvartalsmeddelelse er udsendt på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner, er den danske tekst gældende. Kontaktadresse: Danfoss A/S 6430 Nordborg Tlf.: Fax:

Regnskabsmeddelelse 2012

Regnskabsmeddelelse 2012 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regnskabsmeddelelse 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Danfoss skaber igen et stærkt resultat i et ellers svært globalt marked. Vi fastholder vores omsætning,

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com 2 I Danfoss I Årsrapport 2009 I beretning og regnskab Velkommen til Danfoss A/S 55 02 07.13 N 9 48 53.12 E Danfoss I Årsrapport

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Analyse af pengestrømsopgørelsen

Analyse af pengestrømsopgørelsen Analyse af pengestrømsopgørelsen Dette kapitel færdiggør forberedelsen af de finansielle opgørelser til analyse gennem at reformulere pengestrømsopgørelsen. Pengestrømsopgørelsen beskriver virksomhedens

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere