Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober Mødetidspunkt Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00."

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Lukket møde kl i Mødelokale 3 Åbent møde kl i Rådssalen. Jens Ive (V), Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Erik Mollerup (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Hans Munk Nielsen (V), Anne Anbo (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Christian Kjær (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Annelise Møller (F), Jeppe Vejlby Brogård (F), Court Møller (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, for perioden til genoptagelse efter høring 5 3 Udvidelse af åbningstiden for børnehuset Skovmærket i områdeinstitution Ruderen 15 4 Forslag til Lokalplan 225 for Rosenlund - et område ved Vedbæk Strandvej 17 5 Lokalplan 230 for plejecenter Frydenholm - Endelig vedtagelse 20 6 Frigivelse af anlægsbevilling til digitaliseringsprojekter 23 7 Justering af kommunens finansielle politik samt aflæggelse af 1. halvårsrapport om finansielle dispositioner Valg af medlem til og suppleanter til Forsyningen Allerød Rudersdal A/S og Rudersdal Forsyning A/S 28 9 LUKKET PUNKT - Istandsættelse og udlejning af Dronninggårds Alle 129 og salg af Søllerødvej 17 - Anlægsbevilling 30 2/30

3 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, for perioden til genoptagelse efter høring 1. Høringsmateriale fra BSU (157093/12) 2. Høringssvar - samlet (141925/12) 3. Tilføjelse til høringssvar fra Birkehaven (udleveret på BSU) (149648/12) 4. Beregninger for Birkehavens reviderede forslag (udleveret på BSU) (149978/12) 4. Forslag til Lokalplan 225 for Rosenlund - et område ved Vedbæk Strandvej 1. Luftfoto med ny villa (136590/12) 2. Foto ved Strandvejen, set mod nord fra Rosenlund og Enrumdammen (136596/12) 3. Screeningsskema, miljøvurdering (74512/12) 4. Forslag til Lokalplan 225, bilag til BYU og KMB (136761/12) 5. Lokalplan 230 for plejecenter Frydenholm - Endelig vedtagelse 1. Indsigelsesbehandling LP 230.pdf (145346/12) 7. Justering af kommunens finansielle politik samt aflæggelse af 1. halvårsrapport om finansielle dispositioner. 1. Finansiel Politik (132841/12) 2. Finansiel rapportering pr. 1. halvår 2012 (132882/12) 3/30

4 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Meddelelser KMB Sagsnr. 4/30

5 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, for perioden til genoptagelse efter høring KMB Sagsnr. 12/19691 Resumé Børne- og Skoleudvalget besluttede at sende tre forslag til kapacitetstilpasning i høring. Forslagene indebærer Lukning af Børnehaven Sommerfuglen, Ravnsnæsvej 130 i Birkerød, pr Sammenlægning af Natur- og Skovbørnehaven og Børnehuset Kastaniebakken, beliggende henholdsvis Ravnsnæsvej 103 A og Biskop Svanes vej 83 i Birkerød i perioden fra og senest pr , Sammenlægning af Børnehaven Sneglehuset og Dronninggård Børnehus, beliggende henholdsvis Rønnebærvej 19 og Rønnebærvej 37 til 39 i Holte, pr Lukning og sammenlægning af børnehuse tager udgangspunkt i Masterplanen for dagtilbudsområdet. Forslagene har været i høring i de berørte institutions- og forældrebestyrelser samt i MEDudvalg. På den baggrund fremlægges revideret forslag til endelig beslutning om kapacitetstilpasningen for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.. Sagsfremstilling I forbindelse med den årlige revision af masterplanen og den årlige vurdering af behovet for pladser har Børneområdet gennemgået behovet for 0 til 2 års og 3 til 5 års pladser. Børnetallet er, som forudset i kommunens prognoser, faldende i dele af kommunen. Der foreslås derfor lukning af ca. 100 pladser i perioden fra til Det faldende behov for pladser er allerede indregnet i budgetforslaget for 2013 til Forslag til kapacitetstilpasninger har været sendt i høring i forældrebestyrelserne for områdeinstitutionerne Birkehaven, Holte, i institutionsbestyrelsen for Ruderen samt Børneområdets MEDudvalg. Forvaltningen har modtaget i alt fem høringssvar fra bestyrelserne i Institutionerne Birkehaven, Holte, Ruderen, samt Birkehavens og Børneområdets MEDudvalg. Alle høringssvar er vedlagt sagen. 5/30

6 Kapacitetstilpasning De konkrete forslag til kapacitetstilpasninger tager sit udgangspunkt i 4 temaer, jævnfør de politiske beslutninger, der er truffet i forhold til visionen, masterplanen, masterkonceptet og kapacitetstilpasningssagen. Visionen Her fremgår det, at man ønsker en mangfoldighed i de pædagogiske tilbud. Som eksempel kan nævnes idræts- og bevægelsesinstitutioner, skovbørnehaver, dagpleje/ institution, institutioner med vægt på kulturelle aktiviteter. Forældre ønsker skovbørnehavepladser i et større omfang, end det kommunen i dag kan imødekomme. Masterplan og Masterkonceptet Masterplanen beskriver, at det faldende børnetal, såfremt der er økonomisk mulighed for det, skal anvendes til bedre pædagogiske rammer, der lever op til dagtilbudslovens krav til det pædagogiske læringsmiljø. Kapacitetsbehovet Det fremgår af masterplanen og sagen om kapacitetstilpasning, at der skal være en tæt kapacitetstilpasning i forhold til behovet for pladser. Selvejende og kommunale institutioner Undervejs i debatten er der blevet spurgt til, hvordan kapacitetstilpasningen har fundet sted igennem de seneste fem år. Børneområdet oplyser, at der de seneste 5 år er blevet besluttet kapacitetstilpasninger, grundet faldende børnetal på ca. 500 pladser, svarende til 662 enheder, som vist i nedenstående tabel (de i sagen foreslåede ændringer er ikke medregnet). Dato Børnehus Kommunale Selvejende I alt Søllerød børnehave Kajerød børnehave Parcelvej Konkylien Egevang Syd Fredsholm Høsterkøb Børnehave Solstrålen Eskemosepark Lyngborghave Kohavehuset Kongebroen Dagpleje (ca.) Hjemmedagpleje (ca.) år 3-5 år Sum år 3-5 år 0-2 år 3-5 år 6/30

7 Enh. Enh. Enh. I alt i enheder* % 7% 100% *Omregning til enheder sker ved: (0-2 års pladser) * 2 + (3-5 års pladser) Enheder giver et mere retvisende billede af de involverede ressourcer Som det fremgår af ovenstående, er 93% af kapacitetstilpasningen de seneste 5 år sket i kommunale børnehuse, mens kun 7% af kapacitetstilpasningen er sket i selvejende børnehuse. Børneområdet oplyser, at de selvejende institutioner udgør 25% af kommunens samlede kapacitet, jf. nedenstående. De selvejende institutioners andel af den samlede kapacitet på børneområdet er dermed steget de seneste 5 år. Nuværende kapacitet august år 3-6 år Enheder Andel Total kapacitet % Selvejende % Kommunal % Høringssvar Lukning af det selvejende børnehus Børnehaven Sommerfuglen Mangfoldighed i antallet af små og store huse Bestyrelsen for Ruderen er bekymret for, at områdeinstitutionen med en lukning af børnehaven Sommerfuglen vil miste noget af den mangfoldighed, som de gerne vil opbygge inden for områdeinstitution Ruderen. Bestyrelsen udtrykker endvidere ønske om at fastholde tilbud med små børnehuse i kommunen. Bygningen Bestyrelsen beskriver i høringssvaret, at det er utilfredsstillende for os... at skulle aflevere de bygninger, som netop lever op til de krav, der bliver stillet. Børneområdet oplyser, at Sommerfuglens bygninger i Masterplanen er blevet beskrevet som en..ældre helt utidssvarende bygning, som fremstår slidt og med en klimaskærm, som er relativ dårlig og med en ringe isolering Etablering af udegruppe i Ellesletten og indretning af 0 til 2 års pladser Bestyrelsen for Ruderen opstiller derudover to konkrete forslag til udvikling af Ruderens børnehuse med en udegruppe, baseret på Rudolf Steiners filosofi og pædagogik i Børnehuset Ellesletten, og etablering af 0-2 års pladser i de to børnehaver Fredsholm og Keilstruplund. Det anbefales, at Børneområdet drøfter en løsning med bestyrelsen, hvor der etableres 10 til 15 skov/udepladser i Ellesletten fra Bestyrelsen afgør i samarbejde med områdeleder og daglig leder af Ellesletten de pædagogiske principper for institutionens virke indenfor rammerne af lovgivningen og den kommunale dagtilbudspolitik. 7/30

8 Børneområdet oplyser, at der i forslaget til opdatering og udmøntning af Masterplanen, som er sendt i høring i bestyrelser og MEDudvalg, indgår forslag om at etablere en 0 til 2 års gruppe i en af de to børnehaver Fredsholm og Keilstruplund. Sammenlægning af Natur- og Skovbørnehaven og Børnehuset Kastaniebakken Bestyrelsen for Birkehaven samt Birkehavens MEDudvalg har begge kommenteret på forslaget om en sammenlægning af Natur- og Skovbørnehaven og Kastaniebakken. Visionens målsætninger og Masterplanens forslag Bestyrelsen påpeger i sit svar, at den ikke er finder, at der lægges nok vægt på masterplanens målsætning om en mangfoldighed i tilbuddene, og at der i masterplanen lægges for meget vægt på bygningernes tilstand. Børneområdet oplyser, at visionens og masterplanens mål er at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer for at leve op til dagtilbudslovens læreplanstemaer. Det fremgår af visionen, at der skal tilbydes en mangfoldighed i tilbuddene i forhold til forskellige typer af pædagogiske tilbud for at sikre en mangfoldighed i pædagogik, åbningstider og pasningsformer. Skovbørnehavetilbuddet Både bestyrelsen og MEDudvalget udtrykker bekymring for, at skovbørnehavetilbuddet ikke vil blive tilfredsstillende foldet ud i et større børnehus som Kastaniebakken, og bestyrelsen foreslår, at der findes helt alternative kapacitetstilpasninger. Børneområdet oplyser, at forslaget indebærer, at de ca til 5 års pladser etableres som skovbørnehavepladser, og at gruppen opdeles i to eller 3 skovgrupper. Som alternativ kan der etableres ca. 30 skovpladser i Kastaniebakken og 35 almindelige børnehavepladser med en fleksibel indskrivning i de to grupper i forhold til ønskerne. Derudover kan der etableres en skovbørnehavegruppe på ca. 25 pladser i et af de øvrige børnehuse i Områdeinstitution Birkehaven eller Områdeinstitution Hestkøb. Det fremgår af høringssvaret fra MEDudvalget i Birkehaven, at der vil blive taget positivt imod denne mulighed. Som eksempel herpå kan nævnes Børnehuset Kongebroen i forbindelse med overflytning til Bakkevej efter endt ombygning. Bygningen MEDudvalget foreslår, at sammenlægningen alene sker administrativt, hvilket vil frigøre ressourcer fra ledelse. Bestyrelsen skriver, at de finder det kritisabelt, at der indgås aftaler om brug af lokaler, inden høringsprocessen er igangsat. Børneområdet oplyser, at Natur- og Skovbørnehaven er beliggende i foreningslokaler i den ene ende af Sjælsøhallen, og at Kulturområdet ønsker at få frigivet lokalerne til foreningsformål. Lokalerne er oprindeligt lånt midlertidigt af Kulturområdet, da Natur- og Skovbørnehaven havde behov for andre lokaler. Såfremt Natur- og Skovbørnehaven ikke bliver fysisk sammenlagt med et andet børnehus, vil der skulle findes en alternativ placering af børnehaven, såfremt man ønsker at fastholde visionen og masterplanen. Alternativt skal der indgås en aftale med Kulturområdet om at beholde de lokaler, man fik stillet til rådighed midlertidigt, og lokalerne skal renoveres for at leve op 8/30

9 til masterkonceptet. Kapacitetstilpasning Bestyrelsen peger alternativt på at lukke børnehuset Smørhullet, pga. dets placering op til Kongevejen. Børneområdet oplyser, at en lukning af Smørhullet vil medføre problemer med kapaciteten på 0-2 års området. MEDudvalget foreslår, at kommunen lukker en gruppe (ca år pladser) i Børnehuset Abildgården, sådan som det oprindeligt var foreslået i masterplanen. Børneområdet oplyser, at en sådan tilpasning vil være mulig. Forslaget indgik i den oprindelige masterplan. Det vil løse det faldende kapacitetsbehov, men ikke behovet for bedre fysiske rammer. Bestyrelsen peger på, at der vil være en merudgift for kommunen på kr. årligt, som det også fremgår af sagen. Børneområdet oplyser, at denne merudgift forekommer ved en udvidelse af tilbuddet om skovbørnehavepladser til de beregnede 58 pladser mod 28, som det er i dag. Bestyrelsen foreslår i sit høringssvar, at børnehaven Sommerfuglen og børnehuset Smørhullet lukkes, og at børnehaven Keilstruplund og Natur- og Skovbørnehaven bevares. Høringsprocesser Bestyrelsen kritiserer de høringsprocesser, der har været gennemført, og som gennemføres denne gang. Man kritiserer herunder, at masterplanen ikke løbende bliver justeret, hvilket betyder, at de samme forslag kommer i høring igen og igen. Børneområdet oplyser, at det fremgår af masterplanen, at der hvert år fremlægges konkrete forslag til ændringer. Derudover er masterplanens udmøntningstakt og revurdering af de konkrete forslag sendt i høring af Børne- og Skoleudvalget den med genoptagelse af sagen den Sammenlægning af Børnehaven Sneglehuset og Dronninggård Børnehus Den konkrete sammenlægning Bestyrelsen i områdeinstitution Holte har ingen indvendinger til forslaget om at sammenlægge Børnehaven Sneglehuset og Dronninggård Børnehus. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med, at der skabes mulighed for den beskrevne overgangsordning, hvor den nuværende børnegruppe i Sneglehuset får mulighed for at blive flyttet samlet. Det er et ønske, som bestyrelsen selv har fremsat undervejs i processen. Konsulentstøtte Derudover udtrykker bestyrelsen ønske om at der stilles konsulentstøtte til rådighed for personalet, der skal arbejde med skovgruppen det kommende år. Børneområdet oplyser, at der vil blive prioriteret midler fra områdets kompetenceudviklingsmidler til at understøtte sammenlægningsprocessen. Derudover vil de ansatte få tilbudt konsulentstøtte til etablering af skovprojektet og til sammenlægningen. 9/30

10 Revideret forslag til kapacitetstilpasning Børneområdet har ud fra de indkomne høringssvar udarbejdet et revideret forslag til tilpasning. For Natur- og Skovbørnehaven i områdeinstitution Birkehaven foreslås: at masterplanens forslag om lukning af lokalerne i Sjælsøhallen fastholdes at Natur- og Skovbørnehavens 28 pladser flyttes til Kastaniebakken i perioden fra den og endeligt den at der i Kastaniebakken etableres 60 til 65 3 til 5 års pladser. Heraf etableres der en gruppe på ca. 30 skovpladser. Afhængigt af behov og ønsker kan gruppen udvides eller mindskes. At Kastaniebakken fastholder ca. 30 til 35 almindelige 3 til 5 års pladser. Afhængigt af behov og ønsker kan gruppen udvides eller mindskes. At 3 til 5 års pladserne tilsammen skal omfatte et skovbørnehavetilbud og et almindeligt børnehavetilbud. At der etableres en skovbørnehavegruppe på ca. 25 børn i børnehuset Kongebroen, i forbindelse med indflytning i huset på Bakkevej. Det foreslås for Børnehuset Sneglehuset og Dronninggård Børnehus i områdeinstitution Holte: At det udsendte forslag fastholdes Det foreslås for børnehaven Sommerfuglen i områdeinstitution Ruderen: At børnehaven Sommerfuglen lukkes pr At der etableres en gruppe på 10 til 15 skov/udebørn i børnehuset Ellesletten. Eventuelle udgifter af mindre karakter til etablering afholdes indenfor Børneområdets forventede anlægsbevilling i 2013 til mindre bygningsmæssige ændringer Personaleforhold Umiddelbart efter fremlæggelsen af forslaget til kapacitetstilpasninger indførte Børneområdet et midlertidigt ansættelsesstop i de kommunale områdeinstitutioner for at sikre, at mulighederne for omplacering af berørt personale bliver størst mulig. Samtidig har Børneområdet opfordret de selvejende institutioner til at tilpasse personaletimetallet i eget hus, indtil Kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning. De personalemæssige konsekvenser af lukninger og sammenlægninger vil endvidere blive behandlet i OmrådeMED, de lokale institutionsmed, eventuelt drøftet med de faglige organisationer samt med de berørte områdeledere og ansatte. Omplacering af børn i berørte børnehuse og kommunikation Børneområdet har pr , i forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets godkendelse den om procedurer ved lukning af daginstitutioner lukket for indskrivning af børn til de berørte børnehuse. Dette er sket for, at færrest mulige børn bliver berørt af eventuelle ændringer. 10/30

11 I forbindelse med en lukning af Sommerfuglen, vil Børneområdet drøfte proceduren ved lukning med bestyrelsen for Ruderen. Mulighederne for en samlet overflytning af børnene vil blive undersøgt, såfremt forældrene skulle ønske dette. Forældre til børn i Sommerfuglen vil modtage tilbud om, at de har fortrin til en ledig plads i et andet børnehus i pasningsområdet pr I forbindelse med en sammenlægning af Sneglehuset og Dronninggård børnehus, vil Børneområdet drøfte proceduren ved sammenlægningen med ledelsen af områdeinstitutionen, herunder den foreslåede samlede overflytning til Villaen i Dronninggård, hvor de vil blive tilbudt et skovbørnehave-tilbud i 1 år. Forældre til børn indskrevet i Sneglehuset vil ligeledes modtage tilbud om fortrin til en ledig plads pr , såfremt de ikke ønsker, at deres børn skal indgå i den samlede overflytning. I forbindelse med en sammenlægning af Natur- og Skovbørnehaven og Kastaniebakken, vil Børneområdet drøfte proceduren ved sammenlægningen med ledelsen for områdeinstitution Birkehaven. Forældre til børn indskrevet i Natur- og Skovbørnehaven vil ligeledes modtage tilbud om fortrin til en anden ledig plads pr Såfremt alle 3 til 5 års pladser i Kastaniebakken overgår til skovbørnehavetilbud, tilbydes forældre til børnehavebørn i Kastanjebakken fortrin til en anden ledig plads pr I henhold til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse af procedurer ved lukning af daginstitutioner og børnehuse , vil Børneområdet udarbejde en kommunikationsplan, der sikrer, at forældre og personale modtager den relevante information til rette tid. Det indbefatter mulighed for fortrinsret til andre ledige pladser, orienteringsmøde med forældre og personale samt skriftlig kommunikation. Økonomi ved det reviderede forslag De driftsøkonomiske konsekvenser af de reviderede forslag til lukning og sammenlægninger vil være som vist i nedenstående tabel. Ændring i driftsudgifter Sommerfuglen Drift af bygninger Ledertimer Merudgift ved etablering af 15 skovpladser i Ellesletten Sneglehuset - Dronninggård børnehus Ledertimer Merudgift, 30 skovpladser i Villaen Drift af bygninger Natur og Skov - Kastaniebakken Ledertimer Drift af bygninger /30

12 I alt brutto I alt efter forældrebetaling (netto) Etableringsudgifter I alt netto Da der med det reviderede forslag ikke udbygges med skovpladser i Kastaniebakken, men dette teknisk svarer til, at Natur- og Skovbørnehavens pladser overflyttes, er der ingen væsentlig merudgift ved etableringen af pladserne. Besparelsen på den grundlæggende driftsudgift ved kapacitetstilpasningerne indregnes ikke i denne sag, da det ændrede børnetal automatisk regulerer Børneområdets budget for I det oprindelige forslag indgik merudgiften til 58 skovpladser i Kastaniebakken. Dette skulle kun have været beregnet som merudgiften ved 30 pladser - forskellen på Kastaniebakkens 58 og Natur-og Skovbørnehavens 28 pladser. Udover de driftsøkonomiske virkninger som beskrevet, vil der være mulighed for engangsindtægter ved at sælge Sneglehusets og Sommerfuglens bygninger og grunde. I Masterplanen er Sneglehusets værdi anført til 4,5 mio. kr., og Sommerfuglens til 1,4 mio. kr. i alt 5,9 mio. kr. Disse indtægter kan anvendes til renovering og nybyggeri af øvrige daginstitutioner. Udgifter i forbindelse med flytning og lukning af huse kan afholdes indenfor Børneområdets afsatte pulje i 2013 til mindre bygningsmæssig vedligeholdelse. Udgifter til konsulentbistand kan afholdes indenfor Børneområdets rammer for udviklingsarbejde. Udgifter til etablering af skovpladser i et år til Sneglehusets børn forventes at være på ca kr. Etableringsudgifter til overflytning af Natur- og Skovbørnehaven til Kastaniebakken forventes at være på ca kr. Det foreslås, at udgiften på kr. finansieres af besparelsen i 2013 og Den resterende besparelse tilbageføres til kommunekassen. Børnechef Dorte Bloch vil uddybe sagen på Børne- og Skoleudvalgsmødet. Bilag 1 Høringsmateriale fra BSU Høringssvar - samlet 3 Tilføjelse til høringssvar fra Birkehaven (udleveret på BSU) 4 Beregninger for Birkehavens reviderede forslag (udleveret på BSU) Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Børnehaven Sommerfuglen lukkes pr , 2) at Børneområdet aftaler en løsning med Ruderens bestyrelse om etablering af ca. 15 skovpladser i Ellesletten, 12/30

13 ØUindstilerBSUforslagtiltrådt 3) at Natur- og Skovbørnehaven og Børnehuset Kastaniebakken sammenlægges i perioden fra og senest pr , og at ca års pladser i Kastaniebakken derefter omlægges til skovpladser, 4) at der i forbindelse med indflytningen på den ombyggede Bakkevej fremlægges forslag om at etablere en skovgruppe, 5) at Børnehaven Sneglehuset og Dronninggård Børnehus sammenlægges pr , som beskrevet i sagen, og 6) at der til budget 2013 gives en positiv tillægsbevilling på merudgiften som beskrevet i sagen. 7) at der i budgetoverslagsårene indarbejdes en mindreudgift som beskrevet i sagen. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt dog således, at indstillingen, Ad pkt. 3) ændres til års pladser i Kastaniebakken, Ad pkt. 4) at der i forbindelse med indflytningen på den ombyggede Bakkevej fremlægges forslag om at etablere en skovgruppe på ca. 20 børn, og at der fremlægges forslag om at etablere en skovgruppe på ca. 20 børn i Sjælsø Børnehus, Ad pkt. 6) at der til budget 2013 gives en positiv tillægsbevilling på merudgiften som beskrevet i sagen med den ændring, at den årlige driftsudgift på kr. i budgetoverslagsårene 2015 og 2016 i stedet bliver på kr. Forinden blev følgende ændringsforslag, stillet til indstillingens pkt. 3 af Kristine Thrane (A) og Anna Scharling Brun (L), "Vi ønsker forvaltningens belysning af et forslag om reduktion af 15 børnehavepladser i Sjælsø Børnehus og 15 børnehavepladser i Kastaniebakken som alternativ til lukning af Natur- og Skovbørnehaven. Natur- og Skovbørnehaven bevares i den nuværende form for at bevare mangfoldigheden samt den naturpædagogiske viden og kompetence", forkastet med 4 stemmer i mod (Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V) og Mikkel Barnekow Rasmussen (C)) og 2 stemmer for (Kristine Thrane (A) og Anna Scharling Brun (L)). Jeppe Vejlby Brogård (F) deltog ikke i sagens behandling. Forinden omdelte Dorte Bloch "Supplering af høringssvar for Områdeinstitution Birkehavens bestyrelse" af samt forvaltningens beregning af på merudgiften ved forslag indkommet fra Birkehaven. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. 13/30

14 Jens Bruhn (A) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. 14/30

15 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Udvidelse af åbningstiden for børnehuset Skovmærket i områdeinstitution Ruderen KMB Sagsnr. 12/25950 Resumé Den selvejende områdeinstitution Ruderen har fremsendt ansøgning om at udvide åbningstiden ½ time dagligt for børnehaven Skovmærket, Øverødvej 136, Holte. I henhold til driftsoverenskomsten mellem Ruderen og Rudersdal Kommune 3 skal kommunen godkende ændringer i åbningstiden. Den øgede åbningstid betyder en mindre takstforhøjelse for børn i børnehuset. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Børnehaven Skovmærket er et børnehus under den selvejende områdeinstitution Ruderen. Skovmærket har i dag en ugentlig åbningstid på 40 timer. Ruderens institutionsbestyrelse har fremsendt ansøgning om at udvide åbningstiden med ½ time dagligt til i alt 42½ time ugentligt. Den daglige åbningstid ønskes ændret fra kl til fremover at være kl Ændringen vil træde i kraft Da de ønskede åbningstider er indenfor rammerne af den almindelige åbningstid i kommunens øvrige institutioner, som er 49 timer ugentligt, anbefaler Børneområdet, at ansøgningen imødekommes. Økonomi Den ændrede åbningstid vil betyde en nettoudgift for kommunen på (efter forældrebetaling) ved fuld indskrivning i børnehuset. Tilskuddet reguleres i forhold det faktiske antal indskrevne børn fra kommunen. Børneområdet forventer, at udgiften i 2012 kan holdes indenfor den samlede ramme. Fra 2013 indgår den ekstra udgift i budgetforudsætningerne Budgetændring 0 kr kr kr. Ændring af takst 15/30

16 BSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerBSUforslagtiltrådt Taksten i Skovmærket er hidtil blevet beregnet som 40/49 af en normal takst for børnehavebørn. Med udvidelse af åbningstiden med 2½ time ugentligt skal taksten fremover beregnes som 42,5/49 af en normal takst for børnehavebørn. For 2013 vil dette betyde, at taksten for en plads i Skovmærket øges med 90 kr. fra kr. til kr. For 2012 vil ændringen betyde, at taksten stiger med 80 kr. fra kr. til kr. En ændring af taksterne midt i et budgetår kan i henhold til vejledningen til Dagtilbudsloven normalt kun træde i kraft med 3 måneders varsel. Institutionsbestyrelsen har dog fremsendt underskrevne erklæringer fra forældre til alle indskrevne børn, hvoraf det fremgår, at de accepterer, at stigningen sker pr Børneområdet anbefaler derfor, at ændringen sættes i værk fra denne dato. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at udvidelse af åbningstiden godkendes, og 2) at taksten for Skovmærket ændres pr iht. ovenstående. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Jeppe Vejlby Brogård (F) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Jens Bruhn (A) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. 16/30

17 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Forslag til Lokalplan 225 for Rosenlund - et område ved Vedbæk Strandvej KMB Sagsnr. 11/31625 Resumé Byplanudvalget besluttede den 11. maj 2011, at det fremsendte skitseforslag af 31. marts 2011 principielt og med henvisning til forvaltningens bemærkninger om parken kan danne grundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag for Rosenlund, matr.nr. 5e, 5f og 6 Agershvile by, Vedbæk. På den baggrund og efter dialog med bygherrerådgivere har forvaltningen udarbejdet forslag til Lokalplan 225 for Rosenlund et område ved Vedbæk Strandvej. På Byplanudvalgets møde den 12. september 2012 besluttede udvalget at udsætte sagens behandling med henblik på bearbejdning af facadeudtryk mod Strandvejen. Sagen forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse med henblik på offentlig høring. Sagsfremstilling På baggrund af Byplanudvalgets beslutning den 11. maj 2011 har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til Lokalplan 225 for Rosenlund et område ved Vedbæk Strandvej. Lokalplanens område er udvidet med en selvstændig matrikel 5c Agershvile, som er bebygget med et enfamiliehus og beliggende op til Rosenlunds matrikler. Formålet med lokalplanen er, at området kan anvendes til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanen, at nye boliger opføres i harmoni med karakteren af Strandvejsområdet, og at ny bebyggelse i delområde 1 opføres med en ensartet arkitektonisk fremtræden og som en åben parkbebyggelse, hvor parken fremtræder som fælles område og med åben forbindelse fra Rosenlund og til skrænten. Det er også formålet at sikre den bevaringsværdige hovedbygning Rosenlund og at udpege bevaringsværdig beplantning. Lokalplanen indeholder bestemmelser, som fastlægger placering af ny bebyggelse og overordnede principper for den arkitektoniske fremtræden af de ubebyggede arealer samt nærmere bestemmelser for beplantning, belægning og belysning. 17/30

18 Med lokalplanen fastsættes koter og omfang af ny bebyggelse, og det sikres, at boliger i lokalplanens delområde 1 opføres i 2 etager med hvide facader. Der kan i alt indenfor lokalplanens område etableres 6 boliger: 1 bolig på matr.nr. 5c, hvor der i dag allerede er et enfamiliehus, og 5 boliger på Rosenlunds matrikler 5e, 5f og 6, heraf 1 bolig i hovedbygningen Rosenlund, 2 fritliggende enfamiliehuse i parken og 1 dobbelthus mod Vedbæk Strandvej. Den nordlige fløj af hovedbygningen Rosenlund kan anvendes til liberalt erhverv for den, som bebor ejendommen. Med Lokalplan 225 ophæves Lokalplan 70 for det område, som er omfattet af Lokalplan 225. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund heraf er det forvaltningens vurdering, at der i henhold til lovens 4, stk. 2 ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag. På baggrund af Byplanudvalgets beslutning på møde den 12. september 2012 om at udsætte sagens behandling med henblik på bearbejdning af facadeudtryk mod Strandvejen kan forvaltningen oplyse følgende. Facader på villa 3-4, dobbelthuset beliggende mod Strandvejen er revideret, således at der nu er en større facademur i facaden mod Strandvejen på villa 3 4, dog under hensyn til dagslys i boligerne, som har sammenbyggede facader uden mulighed for vinduer. Det kan oplyses, at glaspartierne på samtlige villaer opdeles som vist principielt på tegningerne af vestfacaden på villa 3-4, således at der bliver en vandret sprosse ved gulv, ved etagedæk og under taget og en række lodrette sprosser. Der er udpeget yderligere et træ som bevaringsværdigt foran villa 3-4 mod Strandvejen. Tegningsbilagene 4, 7 og 10 er i vedlagte udgave af lokalplanforslaget derfor ændret i forhold til tidligere vedlagt udgave. I lokalplanens 7.1 er større udgået. Bestemmelsen lyder: Ny boligbebyggelse skal opføres med fladt tag og med facader, der fremstår hvide. I facader kan indgå indlæg af træ og partier af gals. Glaspartier skal udføres med natureloxerede rammer. Forvaltningen vurderer i forhold til synlighed fra Strandvejen og omfanget af vinduesflader, at den skitserede facade mod Strandvejen ikke vil medføre store problemer med genskin. Villa 3-4 ligger ikke direkte i skel ud til Strandvejen, og de omtalte facader vender mod vest. Afstanden fra vejskel til villa 3-4 er hhv. ca. 7 m og ca. 12 m. Fra gavlen på villa 4 til facaden på bebyggelsen overfor ved vestsiden af Strandvejen ved Enrumdammen er der ca. 23 m, og den overfor beliggende bebyggelse er i en etage 18/30

19 med træer foran vinduerne. Derudover slører de bevaringsværdige træer mellem villaerne 3-4 og vejen for facaderne jf. vedlagte luftfoto og foto af Strandvejen. Forvaltningen vurderer desuden, at ved de skitserede facadeudtryk sikres den samlede nye bebyggelse en indbyrdes arkitektonisk fremtræden samtidig med, at den nye bebyggelse harmonerer med områdets karakter i øvrigt. Bilag 1 Luftfoto med ny villa 2 Foto ved Strandvejen, set mod nord fra Rosenlund og Enrumdammen 3 Screeningsskema, miljøvurdering 4 Forslag til Lokalplan 225, bilag til BYU og KMB Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at forslag til Lokalplan 225 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Vedtagelse i Byplanudvalget den BYPLANUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 19/30

20 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Lokalplan 230 for plejecenter Frydenholm - Endelig vedtagelse KMB Sagsnr. 12/6515 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2012 at udsende Forslag til Lokalplan 230 for Plejecenter Frydenholm i offentlig høring. I høringsperioden, der løb i perioden 3. juli 11. september 2012, indkom 5 bemærkninger og indsigelser. I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet for nybyggeriet er dertil opstået ønsker om mindre justeringer og tydeliggørelser i lokalplanen. Af vedlagte bilag fremgår forvaltningens forslag til behandling af de indkomne bemærkninger og indsigelser, ligesom disse er vedlagt i deres fulde ordlyd. Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan 230 er udarbejdet med henblik på at kunne nedrive dele af den eksisterende bebyggelse på ejendommen og opføre et nyt plejecenter i stedet. Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 3. juli 11. september I forbindelse med høringsperioden indkom 5 bemærkninger og indsigelser. 1. Hørsholm Egns Museum gør opmærksom på, at såfremt der i forbindelse med byggearbejdet findes spor af fortidsminder, så skal arbejdet standses og museet underrettes. 2. Handicaprådet, der ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget. 3. Rudersdal Grundejerforening kan tilslutte sig lokalplanforslaget og ser frem til, der kommer en arkitektonisk vellykket renovering af Frydenholm. Dertil bemærker grundejerforeningen, at en stiforbindelse fra byggefelt E (daghjemmet) og øst om søen til Solbakken er nedlagt i lokalplanforslaget. Grundejerforeningen anmoder om stiforbindelsens opretholdelse. 4. Ole Palm, Kongevejen 442, bemærker ligesom grundejerforeningen, at stifor- 20/30

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 30. november 2011

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB! Vi mødes kl. 9 hos Værkstederne ved

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015 Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-03- Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 151012 Side 1 af 6 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom 0 0 200

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. sal Mødedato Onsdag den 11. januar 2012 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Dagsorden Åben Mødested Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00 9.30 i Store

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere