Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober Mødetidspunkt Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00."

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Lukket møde kl i Mødelokale 3 Åbent møde kl i Rådssalen. Jens Ive (V), Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Erik Mollerup (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Hans Munk Nielsen (V), Anne Anbo (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Christian Kjær (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Annelise Møller (F), Jeppe Vejlby Brogård (F), Court Møller (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, for perioden til genoptagelse efter høring 5 3 Udvidelse af åbningstiden for børnehuset Skovmærket i områdeinstitution Ruderen 15 4 Forslag til Lokalplan 225 for Rosenlund - et område ved Vedbæk Strandvej 17 5 Lokalplan 230 for plejecenter Frydenholm - Endelig vedtagelse 20 6 Frigivelse af anlægsbevilling til digitaliseringsprojekter 23 7 Justering af kommunens finansielle politik samt aflæggelse af 1. halvårsrapport om finansielle dispositioner Valg af medlem til og suppleanter til Forsyningen Allerød Rudersdal A/S og Rudersdal Forsyning A/S 28 9 LUKKET PUNKT - Istandsættelse og udlejning af Dronninggårds Alle 129 og salg af Søllerødvej 17 - Anlægsbevilling 30 2/30

3 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, for perioden til genoptagelse efter høring 1. Høringsmateriale fra BSU (157093/12) 2. Høringssvar - samlet (141925/12) 3. Tilføjelse til høringssvar fra Birkehaven (udleveret på BSU) (149648/12) 4. Beregninger for Birkehavens reviderede forslag (udleveret på BSU) (149978/12) 4. Forslag til Lokalplan 225 for Rosenlund - et område ved Vedbæk Strandvej 1. Luftfoto med ny villa (136590/12) 2. Foto ved Strandvejen, set mod nord fra Rosenlund og Enrumdammen (136596/12) 3. Screeningsskema, miljøvurdering (74512/12) 4. Forslag til Lokalplan 225, bilag til BYU og KMB (136761/12) 5. Lokalplan 230 for plejecenter Frydenholm - Endelig vedtagelse 1. Indsigelsesbehandling LP 230.pdf (145346/12) 7. Justering af kommunens finansielle politik samt aflæggelse af 1. halvårsrapport om finansielle dispositioner. 1. Finansiel Politik (132841/12) 2. Finansiel rapportering pr. 1. halvår 2012 (132882/12) 3/30

4 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Meddelelser KMB Sagsnr. 4/30

5 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, for perioden til genoptagelse efter høring KMB Sagsnr. 12/19691 Resumé Børne- og Skoleudvalget besluttede at sende tre forslag til kapacitetstilpasning i høring. Forslagene indebærer Lukning af Børnehaven Sommerfuglen, Ravnsnæsvej 130 i Birkerød, pr Sammenlægning af Natur- og Skovbørnehaven og Børnehuset Kastaniebakken, beliggende henholdsvis Ravnsnæsvej 103 A og Biskop Svanes vej 83 i Birkerød i perioden fra og senest pr , Sammenlægning af Børnehaven Sneglehuset og Dronninggård Børnehus, beliggende henholdsvis Rønnebærvej 19 og Rønnebærvej 37 til 39 i Holte, pr Lukning og sammenlægning af børnehuse tager udgangspunkt i Masterplanen for dagtilbudsområdet. Forslagene har været i høring i de berørte institutions- og forældrebestyrelser samt i MEDudvalg. På den baggrund fremlægges revideret forslag til endelig beslutning om kapacitetstilpasningen for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.. Sagsfremstilling I forbindelse med den årlige revision af masterplanen og den årlige vurdering af behovet for pladser har Børneområdet gennemgået behovet for 0 til 2 års og 3 til 5 års pladser. Børnetallet er, som forudset i kommunens prognoser, faldende i dele af kommunen. Der foreslås derfor lukning af ca. 100 pladser i perioden fra til Det faldende behov for pladser er allerede indregnet i budgetforslaget for 2013 til Forslag til kapacitetstilpasninger har været sendt i høring i forældrebestyrelserne for områdeinstitutionerne Birkehaven, Holte, i institutionsbestyrelsen for Ruderen samt Børneområdets MEDudvalg. Forvaltningen har modtaget i alt fem høringssvar fra bestyrelserne i Institutionerne Birkehaven, Holte, Ruderen, samt Birkehavens og Børneområdets MEDudvalg. Alle høringssvar er vedlagt sagen. 5/30

6 Kapacitetstilpasning De konkrete forslag til kapacitetstilpasninger tager sit udgangspunkt i 4 temaer, jævnfør de politiske beslutninger, der er truffet i forhold til visionen, masterplanen, masterkonceptet og kapacitetstilpasningssagen. Visionen Her fremgår det, at man ønsker en mangfoldighed i de pædagogiske tilbud. Som eksempel kan nævnes idræts- og bevægelsesinstitutioner, skovbørnehaver, dagpleje/ institution, institutioner med vægt på kulturelle aktiviteter. Forældre ønsker skovbørnehavepladser i et større omfang, end det kommunen i dag kan imødekomme. Masterplan og Masterkonceptet Masterplanen beskriver, at det faldende børnetal, såfremt der er økonomisk mulighed for det, skal anvendes til bedre pædagogiske rammer, der lever op til dagtilbudslovens krav til det pædagogiske læringsmiljø. Kapacitetsbehovet Det fremgår af masterplanen og sagen om kapacitetstilpasning, at der skal være en tæt kapacitetstilpasning i forhold til behovet for pladser. Selvejende og kommunale institutioner Undervejs i debatten er der blevet spurgt til, hvordan kapacitetstilpasningen har fundet sted igennem de seneste fem år. Børneområdet oplyser, at der de seneste 5 år er blevet besluttet kapacitetstilpasninger, grundet faldende børnetal på ca. 500 pladser, svarende til 662 enheder, som vist i nedenstående tabel (de i sagen foreslåede ændringer er ikke medregnet). Dato Børnehus Kommunale Selvejende I alt Søllerød børnehave Kajerød børnehave Parcelvej Konkylien Egevang Syd Fredsholm Høsterkøb Børnehave Solstrålen Eskemosepark Lyngborghave Kohavehuset Kongebroen Dagpleje (ca.) Hjemmedagpleje (ca.) år 3-5 år Sum år 3-5 år 0-2 år 3-5 år 6/30

7 Enh. Enh. Enh. I alt i enheder* % 7% 100% *Omregning til enheder sker ved: (0-2 års pladser) * 2 + (3-5 års pladser) Enheder giver et mere retvisende billede af de involverede ressourcer Som det fremgår af ovenstående, er 93% af kapacitetstilpasningen de seneste 5 år sket i kommunale børnehuse, mens kun 7% af kapacitetstilpasningen er sket i selvejende børnehuse. Børneområdet oplyser, at de selvejende institutioner udgør 25% af kommunens samlede kapacitet, jf. nedenstående. De selvejende institutioners andel af den samlede kapacitet på børneområdet er dermed steget de seneste 5 år. Nuværende kapacitet august år 3-6 år Enheder Andel Total kapacitet % Selvejende % Kommunal % Høringssvar Lukning af det selvejende børnehus Børnehaven Sommerfuglen Mangfoldighed i antallet af små og store huse Bestyrelsen for Ruderen er bekymret for, at områdeinstitutionen med en lukning af børnehaven Sommerfuglen vil miste noget af den mangfoldighed, som de gerne vil opbygge inden for områdeinstitution Ruderen. Bestyrelsen udtrykker endvidere ønske om at fastholde tilbud med små børnehuse i kommunen. Bygningen Bestyrelsen beskriver i høringssvaret, at det er utilfredsstillende for os... at skulle aflevere de bygninger, som netop lever op til de krav, der bliver stillet. Børneområdet oplyser, at Sommerfuglens bygninger i Masterplanen er blevet beskrevet som en..ældre helt utidssvarende bygning, som fremstår slidt og med en klimaskærm, som er relativ dårlig og med en ringe isolering Etablering af udegruppe i Ellesletten og indretning af 0 til 2 års pladser Bestyrelsen for Ruderen opstiller derudover to konkrete forslag til udvikling af Ruderens børnehuse med en udegruppe, baseret på Rudolf Steiners filosofi og pædagogik i Børnehuset Ellesletten, og etablering af 0-2 års pladser i de to børnehaver Fredsholm og Keilstruplund. Det anbefales, at Børneområdet drøfter en løsning med bestyrelsen, hvor der etableres 10 til 15 skov/udepladser i Ellesletten fra Bestyrelsen afgør i samarbejde med områdeleder og daglig leder af Ellesletten de pædagogiske principper for institutionens virke indenfor rammerne af lovgivningen og den kommunale dagtilbudspolitik. 7/30

8 Børneområdet oplyser, at der i forslaget til opdatering og udmøntning af Masterplanen, som er sendt i høring i bestyrelser og MEDudvalg, indgår forslag om at etablere en 0 til 2 års gruppe i en af de to børnehaver Fredsholm og Keilstruplund. Sammenlægning af Natur- og Skovbørnehaven og Børnehuset Kastaniebakken Bestyrelsen for Birkehaven samt Birkehavens MEDudvalg har begge kommenteret på forslaget om en sammenlægning af Natur- og Skovbørnehaven og Kastaniebakken. Visionens målsætninger og Masterplanens forslag Bestyrelsen påpeger i sit svar, at den ikke er finder, at der lægges nok vægt på masterplanens målsætning om en mangfoldighed i tilbuddene, og at der i masterplanen lægges for meget vægt på bygningernes tilstand. Børneområdet oplyser, at visionens og masterplanens mål er at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer for at leve op til dagtilbudslovens læreplanstemaer. Det fremgår af visionen, at der skal tilbydes en mangfoldighed i tilbuddene i forhold til forskellige typer af pædagogiske tilbud for at sikre en mangfoldighed i pædagogik, åbningstider og pasningsformer. Skovbørnehavetilbuddet Både bestyrelsen og MEDudvalget udtrykker bekymring for, at skovbørnehavetilbuddet ikke vil blive tilfredsstillende foldet ud i et større børnehus som Kastaniebakken, og bestyrelsen foreslår, at der findes helt alternative kapacitetstilpasninger. Børneområdet oplyser, at forslaget indebærer, at de ca til 5 års pladser etableres som skovbørnehavepladser, og at gruppen opdeles i to eller 3 skovgrupper. Som alternativ kan der etableres ca. 30 skovpladser i Kastaniebakken og 35 almindelige børnehavepladser med en fleksibel indskrivning i de to grupper i forhold til ønskerne. Derudover kan der etableres en skovbørnehavegruppe på ca. 25 pladser i et af de øvrige børnehuse i Områdeinstitution Birkehaven eller Områdeinstitution Hestkøb. Det fremgår af høringssvaret fra MEDudvalget i Birkehaven, at der vil blive taget positivt imod denne mulighed. Som eksempel herpå kan nævnes Børnehuset Kongebroen i forbindelse med overflytning til Bakkevej efter endt ombygning. Bygningen MEDudvalget foreslår, at sammenlægningen alene sker administrativt, hvilket vil frigøre ressourcer fra ledelse. Bestyrelsen skriver, at de finder det kritisabelt, at der indgås aftaler om brug af lokaler, inden høringsprocessen er igangsat. Børneområdet oplyser, at Natur- og Skovbørnehaven er beliggende i foreningslokaler i den ene ende af Sjælsøhallen, og at Kulturområdet ønsker at få frigivet lokalerne til foreningsformål. Lokalerne er oprindeligt lånt midlertidigt af Kulturområdet, da Natur- og Skovbørnehaven havde behov for andre lokaler. Såfremt Natur- og Skovbørnehaven ikke bliver fysisk sammenlagt med et andet børnehus, vil der skulle findes en alternativ placering af børnehaven, såfremt man ønsker at fastholde visionen og masterplanen. Alternativt skal der indgås en aftale med Kulturområdet om at beholde de lokaler, man fik stillet til rådighed midlertidigt, og lokalerne skal renoveres for at leve op 8/30

9 til masterkonceptet. Kapacitetstilpasning Bestyrelsen peger alternativt på at lukke børnehuset Smørhullet, pga. dets placering op til Kongevejen. Børneområdet oplyser, at en lukning af Smørhullet vil medføre problemer med kapaciteten på 0-2 års området. MEDudvalget foreslår, at kommunen lukker en gruppe (ca år pladser) i Børnehuset Abildgården, sådan som det oprindeligt var foreslået i masterplanen. Børneområdet oplyser, at en sådan tilpasning vil være mulig. Forslaget indgik i den oprindelige masterplan. Det vil løse det faldende kapacitetsbehov, men ikke behovet for bedre fysiske rammer. Bestyrelsen peger på, at der vil være en merudgift for kommunen på kr. årligt, som det også fremgår af sagen. Børneområdet oplyser, at denne merudgift forekommer ved en udvidelse af tilbuddet om skovbørnehavepladser til de beregnede 58 pladser mod 28, som det er i dag. Bestyrelsen foreslår i sit høringssvar, at børnehaven Sommerfuglen og børnehuset Smørhullet lukkes, og at børnehaven Keilstruplund og Natur- og Skovbørnehaven bevares. Høringsprocesser Bestyrelsen kritiserer de høringsprocesser, der har været gennemført, og som gennemføres denne gang. Man kritiserer herunder, at masterplanen ikke løbende bliver justeret, hvilket betyder, at de samme forslag kommer i høring igen og igen. Børneområdet oplyser, at det fremgår af masterplanen, at der hvert år fremlægges konkrete forslag til ændringer. Derudover er masterplanens udmøntningstakt og revurdering af de konkrete forslag sendt i høring af Børne- og Skoleudvalget den med genoptagelse af sagen den Sammenlægning af Børnehaven Sneglehuset og Dronninggård Børnehus Den konkrete sammenlægning Bestyrelsen i områdeinstitution Holte har ingen indvendinger til forslaget om at sammenlægge Børnehaven Sneglehuset og Dronninggård Børnehus. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med, at der skabes mulighed for den beskrevne overgangsordning, hvor den nuværende børnegruppe i Sneglehuset får mulighed for at blive flyttet samlet. Det er et ønske, som bestyrelsen selv har fremsat undervejs i processen. Konsulentstøtte Derudover udtrykker bestyrelsen ønske om at der stilles konsulentstøtte til rådighed for personalet, der skal arbejde med skovgruppen det kommende år. Børneområdet oplyser, at der vil blive prioriteret midler fra områdets kompetenceudviklingsmidler til at understøtte sammenlægningsprocessen. Derudover vil de ansatte få tilbudt konsulentstøtte til etablering af skovprojektet og til sammenlægningen. 9/30

10 Revideret forslag til kapacitetstilpasning Børneområdet har ud fra de indkomne høringssvar udarbejdet et revideret forslag til tilpasning. For Natur- og Skovbørnehaven i områdeinstitution Birkehaven foreslås: at masterplanens forslag om lukning af lokalerne i Sjælsøhallen fastholdes at Natur- og Skovbørnehavens 28 pladser flyttes til Kastaniebakken i perioden fra den og endeligt den at der i Kastaniebakken etableres 60 til 65 3 til 5 års pladser. Heraf etableres der en gruppe på ca. 30 skovpladser. Afhængigt af behov og ønsker kan gruppen udvides eller mindskes. At Kastaniebakken fastholder ca. 30 til 35 almindelige 3 til 5 års pladser. Afhængigt af behov og ønsker kan gruppen udvides eller mindskes. At 3 til 5 års pladserne tilsammen skal omfatte et skovbørnehavetilbud og et almindeligt børnehavetilbud. At der etableres en skovbørnehavegruppe på ca. 25 børn i børnehuset Kongebroen, i forbindelse med indflytning i huset på Bakkevej. Det foreslås for Børnehuset Sneglehuset og Dronninggård Børnehus i områdeinstitution Holte: At det udsendte forslag fastholdes Det foreslås for børnehaven Sommerfuglen i områdeinstitution Ruderen: At børnehaven Sommerfuglen lukkes pr At der etableres en gruppe på 10 til 15 skov/udebørn i børnehuset Ellesletten. Eventuelle udgifter af mindre karakter til etablering afholdes indenfor Børneområdets forventede anlægsbevilling i 2013 til mindre bygningsmæssige ændringer Personaleforhold Umiddelbart efter fremlæggelsen af forslaget til kapacitetstilpasninger indførte Børneområdet et midlertidigt ansættelsesstop i de kommunale områdeinstitutioner for at sikre, at mulighederne for omplacering af berørt personale bliver størst mulig. Samtidig har Børneområdet opfordret de selvejende institutioner til at tilpasse personaletimetallet i eget hus, indtil Kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning. De personalemæssige konsekvenser af lukninger og sammenlægninger vil endvidere blive behandlet i OmrådeMED, de lokale institutionsmed, eventuelt drøftet med de faglige organisationer samt med de berørte områdeledere og ansatte. Omplacering af børn i berørte børnehuse og kommunikation Børneområdet har pr , i forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets godkendelse den om procedurer ved lukning af daginstitutioner lukket for indskrivning af børn til de berørte børnehuse. Dette er sket for, at færrest mulige børn bliver berørt af eventuelle ændringer. 10/30

11 I forbindelse med en lukning af Sommerfuglen, vil Børneområdet drøfte proceduren ved lukning med bestyrelsen for Ruderen. Mulighederne for en samlet overflytning af børnene vil blive undersøgt, såfremt forældrene skulle ønske dette. Forældre til børn i Sommerfuglen vil modtage tilbud om, at de har fortrin til en ledig plads i et andet børnehus i pasningsområdet pr I forbindelse med en sammenlægning af Sneglehuset og Dronninggård børnehus, vil Børneområdet drøfte proceduren ved sammenlægningen med ledelsen af områdeinstitutionen, herunder den foreslåede samlede overflytning til Villaen i Dronninggård, hvor de vil blive tilbudt et skovbørnehave-tilbud i 1 år. Forældre til børn indskrevet i Sneglehuset vil ligeledes modtage tilbud om fortrin til en ledig plads pr , såfremt de ikke ønsker, at deres børn skal indgå i den samlede overflytning. I forbindelse med en sammenlægning af Natur- og Skovbørnehaven og Kastaniebakken, vil Børneområdet drøfte proceduren ved sammenlægningen med ledelsen for områdeinstitution Birkehaven. Forældre til børn indskrevet i Natur- og Skovbørnehaven vil ligeledes modtage tilbud om fortrin til en anden ledig plads pr Såfremt alle 3 til 5 års pladser i Kastaniebakken overgår til skovbørnehavetilbud, tilbydes forældre til børnehavebørn i Kastanjebakken fortrin til en anden ledig plads pr I henhold til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse af procedurer ved lukning af daginstitutioner og børnehuse , vil Børneområdet udarbejde en kommunikationsplan, der sikrer, at forældre og personale modtager den relevante information til rette tid. Det indbefatter mulighed for fortrinsret til andre ledige pladser, orienteringsmøde med forældre og personale samt skriftlig kommunikation. Økonomi ved det reviderede forslag De driftsøkonomiske konsekvenser af de reviderede forslag til lukning og sammenlægninger vil være som vist i nedenstående tabel. Ændring i driftsudgifter Sommerfuglen Drift af bygninger Ledertimer Merudgift ved etablering af 15 skovpladser i Ellesletten Sneglehuset - Dronninggård børnehus Ledertimer Merudgift, 30 skovpladser i Villaen Drift af bygninger Natur og Skov - Kastaniebakken Ledertimer Drift af bygninger /30

12 I alt brutto I alt efter forældrebetaling (netto) Etableringsudgifter I alt netto Da der med det reviderede forslag ikke udbygges med skovpladser i Kastaniebakken, men dette teknisk svarer til, at Natur- og Skovbørnehavens pladser overflyttes, er der ingen væsentlig merudgift ved etableringen af pladserne. Besparelsen på den grundlæggende driftsudgift ved kapacitetstilpasningerne indregnes ikke i denne sag, da det ændrede børnetal automatisk regulerer Børneområdets budget for I det oprindelige forslag indgik merudgiften til 58 skovpladser i Kastaniebakken. Dette skulle kun have været beregnet som merudgiften ved 30 pladser - forskellen på Kastaniebakkens 58 og Natur-og Skovbørnehavens 28 pladser. Udover de driftsøkonomiske virkninger som beskrevet, vil der være mulighed for engangsindtægter ved at sælge Sneglehusets og Sommerfuglens bygninger og grunde. I Masterplanen er Sneglehusets værdi anført til 4,5 mio. kr., og Sommerfuglens til 1,4 mio. kr. i alt 5,9 mio. kr. Disse indtægter kan anvendes til renovering og nybyggeri af øvrige daginstitutioner. Udgifter i forbindelse med flytning og lukning af huse kan afholdes indenfor Børneområdets afsatte pulje i 2013 til mindre bygningsmæssig vedligeholdelse. Udgifter til konsulentbistand kan afholdes indenfor Børneområdets rammer for udviklingsarbejde. Udgifter til etablering af skovpladser i et år til Sneglehusets børn forventes at være på ca kr. Etableringsudgifter til overflytning af Natur- og Skovbørnehaven til Kastaniebakken forventes at være på ca kr. Det foreslås, at udgiften på kr. finansieres af besparelsen i 2013 og Den resterende besparelse tilbageføres til kommunekassen. Børnechef Dorte Bloch vil uddybe sagen på Børne- og Skoleudvalgsmødet. Bilag 1 Høringsmateriale fra BSU Høringssvar - samlet 3 Tilføjelse til høringssvar fra Birkehaven (udleveret på BSU) 4 Beregninger for Birkehavens reviderede forslag (udleveret på BSU) Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Børnehaven Sommerfuglen lukkes pr , 2) at Børneområdet aftaler en løsning med Ruderens bestyrelse om etablering af ca. 15 skovpladser i Ellesletten, 12/30

13 ØUindstilerBSUforslagtiltrådt 3) at Natur- og Skovbørnehaven og Børnehuset Kastaniebakken sammenlægges i perioden fra og senest pr , og at ca års pladser i Kastaniebakken derefter omlægges til skovpladser, 4) at der i forbindelse med indflytningen på den ombyggede Bakkevej fremlægges forslag om at etablere en skovgruppe, 5) at Børnehaven Sneglehuset og Dronninggård Børnehus sammenlægges pr , som beskrevet i sagen, og 6) at der til budget 2013 gives en positiv tillægsbevilling på merudgiften som beskrevet i sagen. 7) at der i budgetoverslagsårene indarbejdes en mindreudgift som beskrevet i sagen. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt dog således, at indstillingen, Ad pkt. 3) ændres til års pladser i Kastaniebakken, Ad pkt. 4) at der i forbindelse med indflytningen på den ombyggede Bakkevej fremlægges forslag om at etablere en skovgruppe på ca. 20 børn, og at der fremlægges forslag om at etablere en skovgruppe på ca. 20 børn i Sjælsø Børnehus, Ad pkt. 6) at der til budget 2013 gives en positiv tillægsbevilling på merudgiften som beskrevet i sagen med den ændring, at den årlige driftsudgift på kr. i budgetoverslagsårene 2015 og 2016 i stedet bliver på kr. Forinden blev følgende ændringsforslag, stillet til indstillingens pkt. 3 af Kristine Thrane (A) og Anna Scharling Brun (L), "Vi ønsker forvaltningens belysning af et forslag om reduktion af 15 børnehavepladser i Sjælsø Børnehus og 15 børnehavepladser i Kastaniebakken som alternativ til lukning af Natur- og Skovbørnehaven. Natur- og Skovbørnehaven bevares i den nuværende form for at bevare mangfoldigheden samt den naturpædagogiske viden og kompetence", forkastet med 4 stemmer i mod (Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V) og Mikkel Barnekow Rasmussen (C)) og 2 stemmer for (Kristine Thrane (A) og Anna Scharling Brun (L)). Jeppe Vejlby Brogård (F) deltog ikke i sagens behandling. Forinden omdelte Dorte Bloch "Supplering af høringssvar for Områdeinstitution Birkehavens bestyrelse" af samt forvaltningens beregning af på merudgiften ved forslag indkommet fra Birkehaven. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. 13/30

14 Jens Bruhn (A) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. 14/30

15 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Udvidelse af åbningstiden for børnehuset Skovmærket i områdeinstitution Ruderen KMB Sagsnr. 12/25950 Resumé Den selvejende områdeinstitution Ruderen har fremsendt ansøgning om at udvide åbningstiden ½ time dagligt for børnehaven Skovmærket, Øverødvej 136, Holte. I henhold til driftsoverenskomsten mellem Ruderen og Rudersdal Kommune 3 skal kommunen godkende ændringer i åbningstiden. Den øgede åbningstid betyder en mindre takstforhøjelse for børn i børnehuset. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Børnehaven Skovmærket er et børnehus under den selvejende områdeinstitution Ruderen. Skovmærket har i dag en ugentlig åbningstid på 40 timer. Ruderens institutionsbestyrelse har fremsendt ansøgning om at udvide åbningstiden med ½ time dagligt til i alt 42½ time ugentligt. Den daglige åbningstid ønskes ændret fra kl til fremover at være kl Ændringen vil træde i kraft Da de ønskede åbningstider er indenfor rammerne af den almindelige åbningstid i kommunens øvrige institutioner, som er 49 timer ugentligt, anbefaler Børneområdet, at ansøgningen imødekommes. Økonomi Den ændrede åbningstid vil betyde en nettoudgift for kommunen på (efter forældrebetaling) ved fuld indskrivning i børnehuset. Tilskuddet reguleres i forhold det faktiske antal indskrevne børn fra kommunen. Børneområdet forventer, at udgiften i 2012 kan holdes indenfor den samlede ramme. Fra 2013 indgår den ekstra udgift i budgetforudsætningerne Budgetændring 0 kr kr kr. Ændring af takst 15/30

16 BSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerBSUforslagtiltrådt Taksten i Skovmærket er hidtil blevet beregnet som 40/49 af en normal takst for børnehavebørn. Med udvidelse af åbningstiden med 2½ time ugentligt skal taksten fremover beregnes som 42,5/49 af en normal takst for børnehavebørn. For 2013 vil dette betyde, at taksten for en plads i Skovmærket øges med 90 kr. fra kr. til kr. For 2012 vil ændringen betyde, at taksten stiger med 80 kr. fra kr. til kr. En ændring af taksterne midt i et budgetår kan i henhold til vejledningen til Dagtilbudsloven normalt kun træde i kraft med 3 måneders varsel. Institutionsbestyrelsen har dog fremsendt underskrevne erklæringer fra forældre til alle indskrevne børn, hvoraf det fremgår, at de accepterer, at stigningen sker pr Børneområdet anbefaler derfor, at ændringen sættes i værk fra denne dato. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at udvidelse af åbningstiden godkendes, og 2) at taksten for Skovmærket ændres pr iht. ovenstående. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Jeppe Vejlby Brogård (F) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Jens Bruhn (A) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. 16/30

17 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Forslag til Lokalplan 225 for Rosenlund - et område ved Vedbæk Strandvej KMB Sagsnr. 11/31625 Resumé Byplanudvalget besluttede den 11. maj 2011, at det fremsendte skitseforslag af 31. marts 2011 principielt og med henvisning til forvaltningens bemærkninger om parken kan danne grundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag for Rosenlund, matr.nr. 5e, 5f og 6 Agershvile by, Vedbæk. På den baggrund og efter dialog med bygherrerådgivere har forvaltningen udarbejdet forslag til Lokalplan 225 for Rosenlund et område ved Vedbæk Strandvej. På Byplanudvalgets møde den 12. september 2012 besluttede udvalget at udsætte sagens behandling med henblik på bearbejdning af facadeudtryk mod Strandvejen. Sagen forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse med henblik på offentlig høring. Sagsfremstilling På baggrund af Byplanudvalgets beslutning den 11. maj 2011 har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til Lokalplan 225 for Rosenlund et område ved Vedbæk Strandvej. Lokalplanens område er udvidet med en selvstændig matrikel 5c Agershvile, som er bebygget med et enfamiliehus og beliggende op til Rosenlunds matrikler. Formålet med lokalplanen er, at området kan anvendes til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanen, at nye boliger opføres i harmoni med karakteren af Strandvejsområdet, og at ny bebyggelse i delområde 1 opføres med en ensartet arkitektonisk fremtræden og som en åben parkbebyggelse, hvor parken fremtræder som fælles område og med åben forbindelse fra Rosenlund og til skrænten. Det er også formålet at sikre den bevaringsværdige hovedbygning Rosenlund og at udpege bevaringsværdig beplantning. Lokalplanen indeholder bestemmelser, som fastlægger placering af ny bebyggelse og overordnede principper for den arkitektoniske fremtræden af de ubebyggede arealer samt nærmere bestemmelser for beplantning, belægning og belysning. 17/30

18 Med lokalplanen fastsættes koter og omfang af ny bebyggelse, og det sikres, at boliger i lokalplanens delområde 1 opføres i 2 etager med hvide facader. Der kan i alt indenfor lokalplanens område etableres 6 boliger: 1 bolig på matr.nr. 5c, hvor der i dag allerede er et enfamiliehus, og 5 boliger på Rosenlunds matrikler 5e, 5f og 6, heraf 1 bolig i hovedbygningen Rosenlund, 2 fritliggende enfamiliehuse i parken og 1 dobbelthus mod Vedbæk Strandvej. Den nordlige fløj af hovedbygningen Rosenlund kan anvendes til liberalt erhverv for den, som bebor ejendommen. Med Lokalplan 225 ophæves Lokalplan 70 for det område, som er omfattet af Lokalplan 225. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund heraf er det forvaltningens vurdering, at der i henhold til lovens 4, stk. 2 ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag. På baggrund af Byplanudvalgets beslutning på møde den 12. september 2012 om at udsætte sagens behandling med henblik på bearbejdning af facadeudtryk mod Strandvejen kan forvaltningen oplyse følgende. Facader på villa 3-4, dobbelthuset beliggende mod Strandvejen er revideret, således at der nu er en større facademur i facaden mod Strandvejen på villa 3 4, dog under hensyn til dagslys i boligerne, som har sammenbyggede facader uden mulighed for vinduer. Det kan oplyses, at glaspartierne på samtlige villaer opdeles som vist principielt på tegningerne af vestfacaden på villa 3-4, således at der bliver en vandret sprosse ved gulv, ved etagedæk og under taget og en række lodrette sprosser. Der er udpeget yderligere et træ som bevaringsværdigt foran villa 3-4 mod Strandvejen. Tegningsbilagene 4, 7 og 10 er i vedlagte udgave af lokalplanforslaget derfor ændret i forhold til tidligere vedlagt udgave. I lokalplanens 7.1 er større udgået. Bestemmelsen lyder: Ny boligbebyggelse skal opføres med fladt tag og med facader, der fremstår hvide. I facader kan indgå indlæg af træ og partier af gals. Glaspartier skal udføres med natureloxerede rammer. Forvaltningen vurderer i forhold til synlighed fra Strandvejen og omfanget af vinduesflader, at den skitserede facade mod Strandvejen ikke vil medføre store problemer med genskin. Villa 3-4 ligger ikke direkte i skel ud til Strandvejen, og de omtalte facader vender mod vest. Afstanden fra vejskel til villa 3-4 er hhv. ca. 7 m og ca. 12 m. Fra gavlen på villa 4 til facaden på bebyggelsen overfor ved vestsiden af Strandvejen ved Enrumdammen er der ca. 23 m, og den overfor beliggende bebyggelse er i en etage 18/30

19 med træer foran vinduerne. Derudover slører de bevaringsværdige træer mellem villaerne 3-4 og vejen for facaderne jf. vedlagte luftfoto og foto af Strandvejen. Forvaltningen vurderer desuden, at ved de skitserede facadeudtryk sikres den samlede nye bebyggelse en indbyrdes arkitektonisk fremtræden samtidig med, at den nye bebyggelse harmonerer med områdets karakter i øvrigt. Bilag 1 Luftfoto med ny villa 2 Foto ved Strandvejen, set mod nord fra Rosenlund og Enrumdammen 3 Screeningsskema, miljøvurdering 4 Forslag til Lokalplan 225, bilag til BYU og KMB Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at forslag til Lokalplan 225 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Vedtagelse i Byplanudvalget den BYPLANUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 19/30

20 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Lokalplan 230 for plejecenter Frydenholm - Endelig vedtagelse KMB Sagsnr. 12/6515 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2012 at udsende Forslag til Lokalplan 230 for Plejecenter Frydenholm i offentlig høring. I høringsperioden, der løb i perioden 3. juli 11. september 2012, indkom 5 bemærkninger og indsigelser. I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet for nybyggeriet er dertil opstået ønsker om mindre justeringer og tydeliggørelser i lokalplanen. Af vedlagte bilag fremgår forvaltningens forslag til behandling af de indkomne bemærkninger og indsigelser, ligesom disse er vedlagt i deres fulde ordlyd. Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan 230 er udarbejdet med henblik på at kunne nedrive dele af den eksisterende bebyggelse på ejendommen og opføre et nyt plejecenter i stedet. Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 3. juli 11. september I forbindelse med høringsperioden indkom 5 bemærkninger og indsigelser. 1. Hørsholm Egns Museum gør opmærksom på, at såfremt der i forbindelse med byggearbejdet findes spor af fortidsminder, så skal arbejdet standses og museet underrettes. 2. Handicaprådet, der ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget. 3. Rudersdal Grundejerforening kan tilslutte sig lokalplanforslaget og ser frem til, der kommer en arkitektonisk vellykket renovering af Frydenholm. Dertil bemærker grundejerforeningen, at en stiforbindelse fra byggefelt E (daghjemmet) og øst om søen til Solbakken er nedlagt i lokalplanforslaget. Grundejerforeningen anmoder om stiforbindelsens opretholdelse. 4. Ole Palm, Kongevejen 442, bemærker ligesom grundejerforeningen, at stifor- 20/30

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3.

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3. Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 27. februar 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 27. februar 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 27. februar 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Lukket møde kl. 16.30 i Mødelokale

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Høsterkøb Børnehave, Nedenomsvej 25, 2970 Natur- og Skovbørnehaven, Ravnsnæsvej 103A, og Børnehuset Sjælsø, Ravnsnæsvej 126, 3460. Områdeleder Dennis Danielsen viser

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Institutionsrådsmøde Referat den 10. maj 2012

Institutionsrådsmøde Referat den 10. maj 2012 Institutionsrådsmøde Referat den 10. maj 2012 Emne/ udvalg Institutionsrådsmøde (IR) på Børneområdet Mødested Fredsholm Børnehave, Bistrup Byvej 18, 3460 Birkerød Mødedato/tid Torsdag den 10. maj 2012,

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen 464-468 2840 Holte Mødedato Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt Kl. 18.00-20.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 30.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 30. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 4 Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Indhold. Revision af Masterplan til budget 2016

Indhold. Revision af Masterplan til budget 2016 Revision af Masterplan til budget 2016 Indhold 1. Masterplanen 2 1.1 Proces for revision af Masterplan til budget 2016 2 2. Udvikling i børnetallet 3 2.1 Udviklingen i kapaciteten 4 2.2 Behov for tilpasning

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. februar 2016 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. "Colosseum", Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum, Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 6. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested "Colosseum", Skole og Familie Mødedato Onsdag den 6. februar 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.30 Bemærkninger Bemærk, at frokosten er fremrykket til kl. 11.30 Medlemmer

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk Mødedato Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Mødet holdet

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Behovsprognose Pasningsområde 1 Behov er april måneds behov, hvert år. Behovsprognose Pasningsområde 2+3 Behov er april måneds behov, hvert år.

Behovsprognose Pasningsområde 1 Behov er april måneds behov, hvert år. Behovsprognose Pasningsområde 2+3 Behov er april måneds behov, hvert år. Behovsprognose Pasningsområde 1 Behov er april måneds behov, hvert år. Data fra Befolkningsprognose 2015, og Børneområdets prognose marts 2015 Birkehaven 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB ændret mødested

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra IR møde

Referat fra IR møde Referat fra IR møde 25.8.2016 7. september 2016 Emne/udvalg Institutionsrådet for dagtilbudsområdet Børneområdet Børneområdet administration Mødested Børnehuset Trørød, Kohavevej 72, 2950 Trørød Mødedato

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan Høsterkøb Gadekær

F o r s l a g. Lokalplan Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan Høsterkøb Gadekær F o r s l a g Lokalplan 94.1 Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 Høsterkøb Byvej Nedenomsvej Høsterkøb Gadekær Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Referat fra forældrebestyrelsesmøde i institution Hestkøb

Referat fra forældrebestyrelsesmøde i institution Hestkøb FORÆLDREBESTYRELSEN Emne/udvalg Møde nr. 4 Mødested Smørhullet, Møllevangen 39 Mødedato Mandag d. 20. august 2012 Mødetidspunkt Kl. 18:30 20:30 Bilag Medlemmer Forældre repræsentanter: Camilla Stausholm,

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. juni 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børnehaven Fredsholm Bistrup Byvej 18, rundvisning Derefter mødeafholdelse i Mødelokale 4 i Administrationscentret Mødedato Onsdag den 18.

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse: Finansiel strategi...2 Formål...2 Overordnet risikoprofil...2 Etiske retningslinjer...2 Information

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-10-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-10-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 ungdoms- og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

INSTITUTIONSBESTYRELSEN. Referat. Emne/udvalg. Ordinært bestyrelsesmøde. Mødested Mølledamsvej 10. Mødedato Tirsdag den 9.

INSTITUTIONSBESTYRELSEN. Referat. Emne/udvalg. Ordinært bestyrelsesmøde. Mødested Mølledamsvej 10. Mødedato Tirsdag den 9. Referat Emne/udvalg Ordinært bestyrelsesmøde Mødested Mølledamsvej 10 Mødedato Tirsdag den 9. februar 2011 Mødetidspunkt Kl. 19:00 22:00 Bemærkninger Afbud fra; Steen Amstrup, Jacob Ole Eilersen, Hans

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Om høring af Masterplan til budget 2016

Om høring af Masterplan til budget 2016 Om høring af Masterplan til budget 2016 Arbejdsgruppe: Pasningsområde 2 Holte og Skovkanten Prognosen for udvikling i børnetallet og forslag til kapacitetstilpasninger Befolkningsprognose viser faldende

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødested: Tuborg Boulevard 2 (parkeringspladsen). Derefter Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Arbejdsmiljø- og MED-organisation Oktober 2014 Læsevejledning Organisationen herunder har; 1 Område-MED, der dækker samtlige enheder 1, der dækker 2 enheder, som samtidig har 1 fælles Arbejdsmiljøgruppe

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere