Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj."

Transkript

1 Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, Valby tlf: cvr: Udarbejdet af Gaihede a/s PES Februar

2 Indholdsfortegnelse: Indledning og baggrund side 3 Forslag side 4 Budgettal side 6 Tidsplan side 7 2

3 Indledning og baggrund: Området i og omkring AAB afdeling 20 i Brønshøj står overfor en række store udfordringer, i forbindelse med afledning af regnvand. Boligerne i området har flere gange været ramt af vand i kældrene under skybrud, specielt i den nedre del imod søen i Brønshøjparken og ved Pilevangen. Enkelte boliger ved Bavnevangen har også haft vandskader. Københavns Kommune har i forbindelse med håndtering af regnvand ved skybrud, fra de omkringliggende områder, planer om at lede overløbsvand til søen, hvilket bestemt ikke er fremmende for problemer med vandet. En ugunstig udformning af en del af bebyggelsen med lavtliggende kloakker, indgange i kælderniveau, og en ikke fuldt funktionsdygtig kloak, forstærker den vanskelige situation yderligere. En del af afdelingens kloakker, specielt regnvand, er der ingen kortlægning over og det er kun dele af området der er blevet strømpeforet ved renovering for ca. 5 år siden. Beliggenhed af dræn er kun delvis kendte, og specielt ved søen er der mulighed for at en stigende vandstand kan resultere i tilbageløb i drænene og vandindtrængning i kældre. I forbindelse med de opkommende klimaændringer som medførere en ændring i nedbørsmønstre i retning af flere ekstreme regnskyl, er der et presserende behov for at udvikle en handlingsplan for området. Situationen medfører dog også en chance til at bruge vandudfordringerne til en generelt positiv forandring af boligselskabets udearealer og byggestruktur. Bebyggelsen er forholdsvis tæt med små for- og baghaver og med mindre gader. En mulig kombination af Skybrudssikring og Lokal Afledning af Regnvand, sidstnævnte også kaldet LAR, kan bruges til håndtering af regnvand på arealet i den daglige situation og samtidig være med til at sikre området imod ekstrem regn. Ved at aflaste kloaksystemet til daglig, med hjælp af enten forsinkelse af regnvandet og/eller brug af LAR Løsninger, forventes det også at løses de eksisterende kloakeringsproblemer og samtidig forhåbentlig skaffes et system, der måske også kan får finansiel støtte fra de offentlige institutioner eller fonde. 3

4 Forslag: Vi foreslår projektbearbejdning i flere faser. Som første fase foreslås en grovere skanning af området samt udvikling af første konceptuelle ideer til brug for diskussionsgrundlag til afstemningsprocessen med AAB afd. 20 og AAB hovedorganisation. Samtidig foretages der enkelte analyser af jordforholdene som beskrevet nedenfor under Fase 1 - Prøver. Ud fra disse afstemningsprocesser vil vi så være i stand til at planlægge og prissætte det videre projektforløb i forhold til LAR. Fase 1 - Projektering 1.1 Overordnet analyse af området Indledende møde med AAB afd. 20 Bestyrelsen og AAB Driftkoordinator. Analyse af styrker og svagheder og særlige lokale forhold i området. Beskrivelse i tekst og illustrationer 1.2 Udvikling af idéer til videre bearbejdelse Der udvikles forskellige idé-skitser for de enkelte delområder til håndtering af regnvand på egen grund og til at skybrudssikre området. Løsningsforslagene skal spille sammen med de eksisterende udviklingsformål og områdets særlig karakter og beboernes behov. Ideer beskrives i tekst og illustrationer. 1.3 Moderation og koordinering af afstemning til det videre projektforløb Forberedelse og gennemføring af møde med bestyrelse og evt. beboer i forhold til at diskuterer projektets udformning. 1.4 Udvikling af en køreplan til projektets videre forløb Overslag projektering fase 1 ekskl. moms. Kr ,- 4

5 Fase 1 - Prøver Indledningsvis opstartes opgravningsprøver for at verificere muligheder for regnvandets nedsivning. Samtidig hermed undersøges forhold omkring den nedre del af området ved søen. Fase 1 prøver udføres sideløbende med Fase 1 projektering. Nedsivningsprøver Der foretages et par graveprøver i den høje del af området, for at undersøge nedsivningsmulighederne her. Overslag på opgravningsprøver ekskl. moms. Kr ,- Opgravningsprøver ved søen Der foretages et par graveprøver nede ved søen for at undersøge hvor højt grundvandsspejlet står her. Overslagspris opgravning ved sø ekskl. moms. Kr ,- Kortlægning og TV-inspektion nedre del mod sø Kortlægning samt TV-inspektion af den del ned mod søen for undersøgelse af ledningsforhold. Blandt andet ved nedre ende af Pilevangen hvor der kommer vand ind selv ved mindre regnskyl, også igennem gulvet. Overslag nedre del ved sø ekskl. moms Kr ,- Fase 2 Fase 2 er en TV-Inspektion af de ikke renoverede stik, idet der er mange stik, der ikke er undersøgt i forbindelse med tidligere udførte renovering. Fase 2 kan opstartes sideløbende med Fase 1. TV-Inspektion af ikke renoverede stik TV-Inspektion af alle de stræk som ikke tidligere er renoveret ca. 390 stræk, afhængig af om alle stræk skal undersøges 5

6 Overslag TV-inspektion ekskl. moms mellem Kr ,- og Kr ,- Fase 3 Her udføres de konkrete tiltag for skybrudssikring og LAR på baggrund af beslutninger efter gennemførelse af Fase 1 og 2. Prissætning af LAR Løsninger afhænger af de konkrete løsninger der vælges, men i forhold til skybrudssikring og sikring af kældre vurderes følgende overslagspriser for området. Dræning af de tre nederste blokke Udførelse af drænarbejder ved de nederste tre blokke Overslag dræning nederste tre blokke ekskl. moms Kr ,- Renovering af kloakker Strømpeforing af ledninger samt stikledninger for at stoppe indsivning af grundvand til ledningerne og udsivninger fra ledninger til terræn og bygninger. Renovering af nedgangsbrønde. Udskiftning af tagnedløbsbrønde. Pris herpå afhænger af resultater af undersøgelser i Fase 1 og 2. Budgettal/Overslag: Budget for Fase 1 - projektering ekskl. moms: Kr ,- Budget for Fase 1 Prøver ekskl. moms: Kr ,- Overslag for Fase 2 ekskl. moms: Kr til ,- Overslag Dræn Fase 3 ekskl. moms: Kr ,- Gaihede s honorarer for Fase 2+3 afregnes særskilt, ligesom anden specialrådgivning eller supplerende undersøgelser afregnes særskilt, dog efter forudgående aftale. 6

7 Tidsplan Primo marts. 2013: Primo marts. 2013: Igangsætning af Fase 1 prøver. Igangsætning af Fase 1 projektering. Primo april. 2013: Fremlæggelse af resultater for Fase 1. Primo april. 2013: Igangsætning af Fase 2. Medio maj. 2013: Fremlæggelse af resultater for Fase 2. Ultimo maj. 2013: Beboermøde. Primo juni. 2013: Igangsætning af Fase 3. Ovenstående er at betragte som et oplæg til tidsplan og er med forbehold for beslutning om de enkelte tiltags igangsætning. 7

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012

Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012 Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 2 2. Energistyringsprojektet... 3 3. Energibesparende foranstaltninger... 4 4. LED Til Vejbelysning...

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere