Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø"

Transkript

1 Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte kuvert inden 14 dage fra modtagelsen. Alle, der modtager spørgeskemaet, bedes besvare det, for at vi kan få et så præcist billede som muligt af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Spørgsmålene bedes besvaret således, at der kun sættes ét kryds for hvert spørgsmål med mindre andet er angivet. Indlæsningen foregår maskinelt, afkrydsningen skal derfor markeres tydeligt, som vist i spørgsmål a. i nedenstående tilfældigt valgte eksempel. Brug venligst en sort eller blå kuglepen eller tynd filtpen. Hvis en markering fortrydes, skal den forkerte markering helt udstreges, som vist i spørgsmål b. Somme tider Aldrig/ næsten aldrig Altid Ofte Sjældent a. Hvor ofte er din nærmeste foresatte villig til at lytte til dine problemer med arbejdet?!!!!! b. Hvor ofte taler du med din nærmeste foresatte om, hvor godt du udfører dit arbejde?!!!!! Eksempel på korrekt afkrydsning (a) og korrekt ændring af afkrydsning (b). C:\KM-temp\aaa-upload\upload\arb\Bilag 1.rtf 1

2 Eventuelle kommentarer til spørgeskemaet kan skrives her. C:\KM-temp\aaa-upload\upload\arb\Bilag 1.rtf 2

3 Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger 1. Er du: Kvinde...! Mand...! 2. Hvornår er du født? Angiv fødselsår: 3. Hvilken skoleuddannelse har du? (Sæt kun ét kryds) 7. klasse...! klasse...! 10. klasse...! Mellemskoleeksamen...! Realeksamen...! HF/studentereksamen/HTX/HHX/FUU...! Anden uddannelse...! skriv hvilken: Under uddannelse...! skriv hvilken: 4. Hvad er din arbejdsfunktion? Angiv arbejdsfunktion/stillingsbetegnelse: 5. Hvor længe har du været på din nuværende arbejdsplads? Cirka: år og måneder. 6. Hvor mange timers ansættelse om ugen har du i Folkekirken? Antal timer: C:\KM-temp\aaa-upload\upload\arb\Bilag 1.rtf 3

4 7. På hvilke tidspunkter i døgnet arbejder du sædvanligvis? (Sæt kun ét kryds) Fast dagarbejde (overvejende mellem kl. 06 og 18).! Skiftende arbejdstider uden aftenarbejde...! Skiftende arbejdstider med aftenarbejde...! Andet...! skriv hvad: 8. Hvordan er du lønnet? (Sæt gerne flere krydser) Timeløn...! Månedsløn...! Andet...! skriv hvordan: Arbejdsmiljø Nu følger en række spørgsmål om dit daglige arbejde. Ud for hvert spørgsmål vil vi bede dig om at sætte kryds ved det svar, der passer bedst på din situation. 9. Disse spørgsmål handler om krav, indflydelse og muligheder i arbejdet. Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig a. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?...!!!!! b. Er dit arbejde varieret?...!!!!! c. Skal du overskue mange ting på én gang i dit arbejde?...!!!!! d. Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer?...!!!!! e. Kræver dit arbejde, at du lader være med at sige din mening?...!!!!! f. Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde?...!!!!! g. Kan du bestemme, hvornår du holder pauser?...!!!!! h. Er dit arbejde ujævnt fordelt, så at det hober sig op?...!!!!! i. Kræver dit arbejde, at du træffer svære beslutninger?...!!!!! C:\KM-temp\aaa-upload\upload\arb\Bilag 1.rtf 4

5 Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig j. Kræver dit arbejde, at du husker meget?...!!!!! k. Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med?...!!!!! l. Kan du stort set tage ferie, som det passer dig?...!!!!! m. Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver?...!!!!! n. Kræver dit arbejde, at du er god til at få idéer?...!!!!! o. Kræver dit arbejde konstant opmærksomhed?...!!!!! p. Har du indflydelse på mængden af dit arbejde?...!!!!! q. Hvis du har brug for at gå et privat ærinde, kan du så forlade arbejdspladsen i en halv time uden at få særlig tilladelse?...!!!!! r. Er det nødvendigt at arbejde over?...!!!!! s. Kræver dit arbejde stor præcision?...!!!!! t. Kan du gå hen til en anden medarbejder for at snakke?...!!!!! u. Arbejder du isoleret fra de andre medarbejdere?...!!!!! v. Har du mulighed for tale med de andre medarbejdere under arbejdet?...!!!!! w. Er der en god stemning mellem dig og de andre medarbejdere?...!!!!! x. Er der et godt samarbejde blandt medarbejderne på din arbejdsplads?...!!!!! y. Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads?...!!!!! z. Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde?...!!!!! 10. Disse spørgsmål handler om mening i arbejdet, medbestemmelse og informationer. høj I høj Delvist I ringe a. Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende?!!!!! ringe b. Kræver dit arbejde, at du er initiativrig?...!!!!! C:\KM-temp\aaa-upload\upload\arb\Bilag 1.rtf 5

6 høj I høj Delvist I ringe ringe c. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?...!!!!! d. Kunne du tænke dig at være på din nuværende arbejdsplads resten af dit arbejdsliv?!!!!! e. Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid?...!!!!! f. Ved du præcist, hvor megen selvbestemmelse du har i dit arbejde?...!!!!! g. Bliver der stillet modstridende krav til dig i dit arbejde?...!!!!! h. Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde?...!!!!! i. Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?...!!!!! j. Nyder du at fortælle om din arbejdsplads til andre mennesker?...!!!!! k. Får du al den information, du behøver, for at klare dit arbejde godt?...!!!!! l. Foretager du dig noget i dit arbejde, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre?...!!!!! m. Er der klare mål for dit arbejde?...!!!!! n. Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde?...!!!!! o. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?...!!!!! p. Føler du, at arbejdspladsens problemer også er dine?...!!!!! q. Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder?...!!!!! r. Må du somme tider gøre noget, der egentligt skulle have været gjort anderledes?...!!!!! s. Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser... t. Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig?... u. Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde?... v. Kan du bruge din kunnen eller færdigheder i dit arbejde?... C:\KM-temp\aaa-upload\upload\arb\Bilag 1.rtf 6

7 w. Må du somme tider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige?... høj I høj Delvist I ringe ringe 11. Følgende spørgsmål handler om situationer, hvor du har brug for hjælp eller støtte i dit arbejde fra andre medarbejdere. Somme tider Aldrig/ næsten aldrig Altid Ofte Sjældent a. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra de andre medarbejdere?...!!!!! b. Hvor ofte taler du med andre medarbejdere om, hvor godt du udfører dit arbejde?...!!!!! c. Hvor ofte er de andre medarbejdere villige til at lytte til dine problemer med arbejdet?!!!!! 12. I hvor høj kan man sige, at den nærmeste foresatte (Eksempelvis er graveren nærmeste foresatte for gravermedhjælperen, menighedsrådets kontaktperson for organisten og provsten for præsten) høj I høj I ringe ringe Delvist a. - sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder?...!!!!! b. - prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt?...!!!!! c. - er god til at planlægge arbejdet?...!!!!! d. - er god til at løse konflikter?...!!!!! 13. Samarbejde med nærmeste foresatte? Somme tider Aldrig/ næsten aldrig Altid Ofte Sjældent a. Hvor ofte er din nærmeste foresatte villig til at lytte til dine problemer med arbejdet?!!!!! b. Hvor ofte taler du med din nærmeste foresatte om, hvor godt du udfører dit arbejde?!!!!! c. Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste foresatte?...!!!!! C:\KM-temp\aaa-upload\upload\arb\Bilag 1.rtf 7

8 14. Angående dit arbejde i almindelighed. Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds a. - dine fremtidsudsigter i arbejdet?...!!!! b. - det fysiske arbejdsmiljø?...!!!! c. - måden, dine evner bruges på?...!!!! d. - dit job som helhed, alt taget i betragtning?!!!! 15. Er du bekymret for, at Ja Nej a. - blive arbejdsløs?...!! b. du på grund af "ny teknik" bliver overflødig?...!! c. - du får svært ved at finde nyt arbejde, hvis du bliver arbejdsløs?...!! 16. Hvordan synes du dit helbred alt i alt er? Fremragende...! Vældig godt...! Godt...! Mindre godt...! Dårligt...! 17. Hvor rigtige eller forkerte er følgende udsagn for dit vedkommende? (Tag venligst stilling til alle udsagn, og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn) Overvejende rigtigt Overvejende forkert Helt rigtigt Ved ikke a. Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre..!!!!! b. Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender...!!!!! c. Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere...!!!!! d. Mit helbred er fremragende...!!!!! Helt forkert C:\KM-temp\aaa-upload\upload\arb\Bilag 1.rtf 8

9 18. Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden de sidste 4 uger Det meste af tiden En del af tiden Noget af tiden Hele tiden Lidt af tiden a. - har du følt dig veloplagt og fuld af liv...?!!!!!! b. - har du været meget nervøs?...!!!!!! c. - har du været så langt nede, at intet kunne opmuntre dig?...!!!!!! d. - har du følt dig rolig og afslappet?...!!!!!! e. - har du været fuld af energi?...!!!!!! f. - har du været trist til mode?...!!!!!! g. - har du følt dig udslidt?...!!!!!! h. - har du været glad og tilfreds?...!!!!!! i. - har du følt dig træt?...!!!!!! På intet tidspunkt 19. Tag stilling til hvert enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på dig de sidste 4 uger! (Tag venligst stilling til alle udsagn, og sæt kun ét kryds ud for hvert udsagn) Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt a. Jeg har ikke orket at beskæftige mig med andre...!!!!! b. Jeg har ikke haft tid til afslapning eller fornøjelser...!!!!! c. Jeg har været lettere irritabel...!!!!! d. Jeg har været initiativløs...!!!!! Passer ikke 20. Hvor ofte har du de sidste 4 uger Somme tider Aldrig/ næsten aldrig Altid Ofte Sjældent a. - haft ondt i maven eller problemer med maven?...!!!!! b. - haft trykken for brystet eller brystsmerter?...!!!!! c. - været svimmel?...!!!!! d. - haft spændinger i forskellige muskler?...!!!!! e. - haft koncentrationsbesvær?...!!!!! f. - haft svært ved at tage beslutninger?...!!!!! g. - haft svært ved at huske?...!!!!! h. - haft svært ved at tænke klart?...!!!!! C:\KM-temp\aaa-upload\upload\arb\Bilag 1.rtf 9

10 21. Alment befindende Nedenfor er anført en række gener og problemer, som man undertiden kan have. Sæt for hvert spørgsmål ét kryds ud for det svar som passer bedst på, hvordan det pågældende problem har generet dig i løbet af den sidste uge inklusiv i dag. Slet ikke En lille smule Moderat En hel del 1. Hovedpine?...!!!!! 2. Nervøsitet eller "indvendig rysten"?...!!!!! 3. Uønskede tanker, som du ikke kunne få ud af hovedet?...!!!!! 4. Svimmelhed eller besvimelses tilløb?...!!!!! 5. Nedsat seksuel lyst eller tilfredsstillelse?...!!!!! 6. Følt dig kritisk overfor andre?...!!!!! 7. Haft følelsen af, at andre kan kontrollere dine tanker?...!!!!! 8. Følt at andre er skyld i de fleste af dine problemer?...!!!!! 9. Hukommelsesbesvær?...!!!!! 10. Været bekymret over sjuskethed eller ligegyldighed?...!!!!! 11. Følt dig utilfreds eller irriteret på ringe foranledning?...!!!!! 12. Smerter i hjerte eller bryst?...!!!!! 13. Følt angst på gader eller åbne pladser?...!!!!! 14. Følt dig energiforladt eller langsom?...!!!!! 15. Haft selvmordstanker?...!!!!! 16. Hørt stemmer, som andre ikke kunne høre?...!!!!! 17. Rysten eller skælven?...!!!!! 18. Følelse af mistillid til andre?...!!!!! 19. Dårlig appetit?...!!!!! 20. Let til gråd?...!!!!! 21. Følelse af skyhed eller kejtethed over for det modsatte køn?...!!!!! 22. Følelse af at blive fanget eller fældet?...!!!!! 23. Pludselig angst uden grund?...!!!!! 24. Ukontrollerbar ophidselse eller opfarenhed?...!!!!! 25. Angst for at forlade hjemmet alene?...!!!!! 26. Selvbebrejdelser?...!!!!! 27. Smerter over lænden?...!!!!! 28. Kan ikke tage sig sammen til at få ting gjort?...!!!!! 29. Ensomhedsfølelse?...!!!!! 30. Følt dig melankolsk, nedtrykt?...!!!!! 31. Urimeligt bekymret?...!!!!! 32. Oplevelse af manglende interesse og engagement?...!!!!! 33. Følt dig frygtsom?...!!!!! 34. Fået såret dine følelser?...!!!!! 35. Følt at andre mennesker kender dine inderste tanker?...!!!!! 36. Følelse af, at andre ikke forstår dig?...!!!!! I svær C:\KM-temp\aaa-upload\upload\arb\Bilag 1.rtf 10

11 C:\KM-temp\aaa-upload\upload\arb\Bilag 1.rtf 11 Slet ikke En lille smule En hel del Moderat 37. Følt at folk er uvenlige eller ikke bryder sig om dig?...!!!!! 38. Må udføre ting meget langsomt for at sikre dig, at det er godt nok?...!!!!! 39. Hjertebanken?...!!!!! 40. Kvalme eller opkastninger?...!!!!! 41. Følt dig underlegen overfor andre?...!!!!! 42. Muskelømhed?...!!!!! 43. Følelsen af at blive iagttaget eller at andre taler om dig?...!!!!! 44. Indsovnings besvær?...!!!!! 45. Tendens til at kontrollere alt, hvad du laver igen og igen?...!!!!! 46. Vanskelighed ved at tage beslutninger?...!!!!! 47. Angstoplevelser ved brug af offentlige transportmidler?...!!!!! 48. Åndedrætsproblemer (lufthunger)?...!!!!! 49. Anfald af kulde- eller varmefølelse?...!!!!! 50. Undgår bestemte ting, steder eller aktiviteter, som er forbundet med angstoplevelser?.!!!!! 51. Følt dig "tom i hovedet"?...!!!!! 52. Prikken eller stikken i dele af legemet?...!!!!! 53. Fornemmelse af klump i halsen?...!!!!! 54. Håbløshedsfølelse med hensyn til fremtiden?...!!!!! 55. Koncentrationsbesvær?...!!!!! 56. Legemstræthed?...!!!!! 57. Følt dig opkørt eller anspændt?...!!!!! 58. Tyngdefornemmelse i arme eller ben?...!!!!! 59. Dødstanker?...!!!!! 60. Trang til at trøstespise?...!!!!! 61. Usikkerhedsfølelse når man ser på dig, eller taler til dig?...!!!!! 62. Følelse af at huse tanker, som ikke er dine egne?...!!!!! 63. Føle tilskyndelse til at skade andre?...!!!!! 64. Vågne tidligere end sædvanlig?...!!!!! 65. Trang til at gentage den samme handling igen og igen?...!!!!! 66. Afbrudt søvn?...!!!!! 67. Føle trang til at slå ting i stykker?...!!!!! 68. Have forestillinger, som ikke deles af andre?!!!!! 69. Følt dig meget genert sammen med andre?..!!!!! 70. Følt ubehag blandt mange mennesker (for eksempel i butik eller biograf)?...!!!!! 71. Følelse af, at alt er besværligt?...!!!!! 72. Angstanfald?...!!!!! 73. Følt ubehag ved at spise ude?...!!!!! 74. Kommer let i skænderi?...!!!!! I svær

12 Slet ikke En lille smule Moderat En hel del I svær 75. Følt dig nervøs, når du lades alene?...!!!!! 76. Følt dig ikke værdsat efter fortjeneste?...!!!!! 77. Følelse af ensomhed, selv når du er blandt andre?...!!!!! 78. Følt dig så rastløs, at du ikke kan sidde stille?...!!!!! 79. Følelse af at være værdiløs?...!!!!! 80. Følelse af at kendte ting bliver mærkeligt "fremmede"?...!!!!! 81. Haft tilbøjelighed til at råbe op eller kaste med ting?...!!!!! 82. Følt angst for at besvime, når du er ude?...!!!!! 83. Følelse af, at folk vil udnytte dig?...!!!!! 84. Ubehagelige seksuelle tanker?...!!!!! 85. Forestilling om, at du vil blive straffet for dine synder?...!!!!! 86. Følelse af, at være presset til at få ting gjort?!!!!! 87. Forestilling om, at der er noget alvorligt i vejen med dit legeme?...!!!!! 88. Manglende følelse af tilknytning til noget andet menneske?...!!!!! 89. Skyldfølelse?...!!!!! 90. Forestilling om, at der er noget i vejen med din hjerne?...!!!!! 22. Er der nogen som du virkelig kan tale med om noget personligt? (Sæt gerne flere kryds.) Ja, forældre...! Ja, ægtefælle/samlever/kæreste...! Ja, børn...! Ja, øvrige familie...! Ja, kollega...! Ja, nabo...! Ja, barndoms- eller ungdomsven(inde)...! Ja, øvrige venner og bekendte...! Nej, ingen...! 23. Må vi kontakte dig på et senere tidspunkt som led i vores undersøgelse? Ja...! Nej...! Har du kommentarer til spørgeskemaet er du velkommen til at skrive dem på side 2. C:\KM-temp\aaa-upload\upload\arb\Bilag 1.rtf 12

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen.

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Skemaet handler om dine forhold og din mening. Der er ingen rigtige eller forkerte

Læs mere

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. Instruktion Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. De fleste spørgsmål kan besvares ved blot at sætte et kryds. Ved nogle spørgsmål skal du skrive et tal eller

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

PUMA. Modelspørgeskema. Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i

PUMA. Modelspørgeskema. Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i PUMA Modelspørgeskema Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i 1999-2000 Arbejdsmiljøinstituttet 2001 Forord I 1999-2000 udsendte Arbejdsmiljøinstituttet det første spørgeskema i forskningsprojektet PUMA

Læs mere

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj

Læs mere

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde.

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde. Velkommen til s spørgeskemaundersøgelse om trivslen til søs. Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym, og dit rederi vil kunne få adgang til din specif besvarelse. Spørgeskemaet indledes med en række faktuelle

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer.

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer. DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een af

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Arbejdsliv Indhold Indledning... 2 Definition af værdiskala... 3 1. Kvantitative krav... 5 2. Emotionelle krav... 6 3. Krav om at skjule følelser... 7 4. Sensoriske

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Navn: Dato: Egen læge: Hvilke(t) problemområde(r) ønsker du hjælp til at få klarhed over og forbedre?

Navn: Dato: Egen læge: Hvilke(t) problemområde(r) ønsker du hjælp til at få klarhed over og forbedre? Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. På den sidste side skal du

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer

Læs mere

Hamiltons Depressionsskala. Scoringsark

Hamiltons Depressionsskala. Scoringsark Hamiltons Depressionsskala Scoringsark Nr. Symptom Score 1* Nedsat stemningsleje 0-4 2* Skyldfølelse og selvbebrejdelser 0-4 3 Suicidale impulser 0-4 4 Indsovningsbesvær 0-2 5 Afbrudt søvn 0-2 6 Tidlig

Læs mere

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune Den Sidste Tid Denne udgave er er revideret af: Ingrid Hermansen, anæstesi- og smertesygeplejerske Hanne Berger, sygeplejerske Ældrecentret Æblehaven Guldborgvej 6 2660 Brøndby Strand Kilder: Ulla Søderstrøm,

Læs mere

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand side 1 SF-36 om helbredstilstand Vejledning: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre

Læs mere

RESSOURCEPROFIL. Måned: År:

RESSOURCEPROFIL. Måned: År: RESSOURCEPROFIL Måned: År: Navn: Cpr.nr.: - Adresse: Nationalitet: Skolegang Her skal du fortælle, hvor mange år du har gået i skole i dit hjemland og i Danmark. Børneskole i hjemlandet: år. Har du mere

Læs mere

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål.

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

1 af 18 03/12/10 08.51

1 af 18 03/12/10 08.51 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: TA Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Angst- og panikanfald

Angst- og panikanfald Bo Fischer-Nielsen og Trine Fredtoft Studenterrådgivningen 2005 Studenterrådgivningen Hvad er et angstanfald? Et angstanfald er en intens fysisk og mental kædereaktion, der kan opstå i en situation, som

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Dit Helbred og Velbefindende

Dit Helbred og Velbefindende Løbe-nummer: Opstart Afslutning Dit Helbred og Velbefindende Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen.

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen. DER ER EN CHANCE FOR AT OVERLEVE Der er garanti for masser af afmagt, når man arbejder inden for det pædagogiske felt. Derfor bliver pædagoger slidte. Men man kan arbejde med sin selvbeskyttelse og sin

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at

Læs mere

Validerede instrumenter til 15M

Validerede instrumenter til 15M Validerede instrumenter til 15M Instrument A: Mental Health Recovery Measure (MHRM ) Målet med dette spørgeskema er at finde ud af, hvordan du ser din egen nuværende recovery-proces. Recovery handler om

Læs mere

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen.

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen. Velkommen til Live'N'Learn For at vi voksne kan være sikre på, at du har det godt og får noget ud af at gå i skole, er det vigtigt at vi en gang i mellem stiller dig nogle spørgsmål om, hvordan du har

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Kom med på holdet, MAND! Mænds Sundhed og Fællesskaber

Kom med på holdet, MAND! Mænds Sundhed og Fællesskaber Kom med på holdet, MAND! Mænds Sundhed og Fællesskaber 2016 Hvorfor en sundhedsuge med fokus på mænds sundhed og fællesskaber? Fordi Gode fællesskaber skaber sunde mænd Fællesskab giver mænd mental styrke

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Q1 Hvilket værksted er du på?

Q1 Hvilket værksted er du på? Q Hvilket værksted er du på? Besvaret: Sprunget over: Metal Træ Kantine Kunsthåndværk Mode & design Ejendomsservice Køkken (Mou Hotel) Tjener (Mou Hotel) Ejendomsservice (Laden) Design (Laden) % % % %

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015

Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015 Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015 Psykologisk intervention og metode Ledende psykolog Pia Ryom, Arbejdsmedicinsk Klinik Teoretisk baggrund Arbejdets udvikling Fra - Den disciplinære struktur metafor

Læs mere

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011.

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. SOLGÅRDEN Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. Denne politik er lavet på baggrund af et overordnet arbejdsmiljømål i Thisted kommunes ældreafdeling for 2006 med overskriften

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Rikke Mejlgaard Psykolog Program Hvad er stress? Stress-definition Forskellige

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Løbenummer: Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere