Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april hos Christian 2.th.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th."

Transkript

1 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget for 04/05 4. Afstemning om forslag 1 (Vinduer, se bilag 1) 5. Afstemning om forslag 2 (Fugtspærre, se bilag 2) 6. Afstemning om forslag 3 (Ændring af vedtægter, se bilag 3) 7. Gennemgang af løbende mindre projekter for 04/05 8. Valg af bestyrelse 9. Valg af formand 10.Eventuelt ad 7) Gennemgang af løbende mindre projekter for 04/05 Der er flere mindre projekter der trænger sig på, herunder udskiftning af dørpumpe ved hoveddør, opmuring og maling af portal, opmuring af skader omkring sokkel i gård, espalier ved skur m.fl.

2 Bilag 1: Valg af fremtidig vinduestype (stillet af Christian, 2.th.). Mindst to lejligheder i ejendommen har vinduer mod Frederiksvej, der er ødelagt af råd, og derfor kræver en udskiftning. Da ejendommens lejligheders eksisterende vinduer af flere snedkere er betegnet som af middelmådig kvalitet, set i forhold til den påvirkning de udsættes for (i særdeleshed vinduerne mod Frederiksvej), har jeg på ejerforeningens vegne hos Bygge og Bolig (Stadsarkitekten) og Frederiksberg Brandvæsen søgt om, og fået, tilladelse til punktudskiftning (note 1) af ejendommens vinduer, under forudsætning af at disse udskiftes til samme type/model i alle vores lejligheder, samt udskiftes til samme type/model som dem i vores naboejendom (Frederiksvej 44/46). Modellen er Rationel Patus Dannebrogsvindue, som er en standard-model i Rationels program, der består af mindst 60% kernetræ (meget holdbart), er industrielt forarbejdet og overfladebehandlet og kan fås i mange år fremover. 2-fags vinduet udskiftes til et 2-fags vindue i samme mål som de eksisterende 2-fags vinduer. 3-fags vinduet udskiftes til et symmetrisk 3-fags vindue. Note 1) Punktudskiftning betyder at der er givet tilladelse til at vinduerne udskiftes i takt med at deres stand kræver en udskiftning; altså kræves der ikke at alle lejligheders vinduer mod Frederiksvej udskiftes på én gang. Bemærk således at hvis forslaget godkendes på generalsamlingen, betyder det ikke at alle beboere skal udskifte deres vinduer nu-og-her. En godkendelse betyder at generalforsamlingen, i forlængelse Bygge og Bolig's godkendelse, har besluttet sig for en standard vinduestype/-model når vinduerne hen ad vejen udskiftes. Der er ikke krav (eller behov for) at udskifte vinduerne mod gården. Detaljer følger på generalforsamlingen.

3 Bilag 2: Fugtspærre (stillet af bestyrelsen). Bestyrelsen har tidligere taget initiativ til at lade en fagmand (Bo Frimodt) undersøge problemer med fugt og svamp i lejligheden st.tv. Hans anbefaling var at indsætte en horisontal fugtspærre i gadeplan i muren mod st.tv. (den mur der løber inde i portgennemgangen). Prisen for en fugtspærre er ca ,-. Der stilles forslag om at gennemføre en dedikeret opsparing, nøjagtig som faldstammerne blev financieret. Det foreslås at opsparingen løber over 18 måneder. Bidraget pr. lejlighed vil være ca. halvdelen af bidraget til den seneste faldstammeudskiftning: Lejlighed med fordelingstal 6: 110,- / måned Lejligheder med fordelingstal 8: 150,- / måned Lejligheder med fordelingstal 11: 200,- / måned Lejlighed med fordelingstal 14: 250,- / måned Detaljer følger på generalforsamlingen.

4 Bilag 3: Ændring af vedtægterne 6 og 8 (stillet af Christian, 2.th.). Iflg. vores vedtægter skal ejerforeningens bestyrelse kunne mønstre 4 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter + 1 formand; i alt 7 personer ud af i alt 10 lejligheder. Det er vigtigt at de vedtægtsbestemte paragraffer overholdes, da ejerforeningens bestyrelse ellers kan kendes ugyldig. Jeg har derfor bedt ejendomsseskabet LEA om en uvildig vurdering af denne paragraf, og deres holdning er at denne størrelse af en bestyrelse bedst passer sammen med en ejerforening med mindst 20 lejligheder. Det foreslås derfor at bestyrelsen for fremtiden udgøres af 3 medlemmer, inklusiv formanden samt én suppleant. Godkendes dette forslag, vil den nye bestyrelse være underlagt ændringen og bestyrelsen vil fungere på dispensation indtil vedtægtsændringerne er tinglyst. Ændringerne koster ca ,- i tinglysningsafgifter. Herunder følger ændringerne: Før: 6 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter... Efter: 6 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 1 suppleant... Før: 6 Stk.3 Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 5, indtræder de valgte suppleanter... Efter: 6 Stk.3 Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 3, indtræder de valgte suppleanter... Før: 8 Stk.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. Efter: 8 Stk.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 1 medlem er til stede. Detaljer følger på generalforsamlingen.

5 Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Frederiksvej 42, 20. april 2004 Tilstede: Christian Fabricius (formand, 2.th), Kaj Christiansen (baghuset), Line Jensen og Kristian Nygaard (st.tv / advokatfuldmagt til 4.th), Ane-Grethe Østergaard (2.tv) Bo Barnung (4.tv), Carina Hilm, Kristian Hilm og Isabella Hilm (st.th), Fred Slüter (1.th) Desuden deltog René Nielsen (vicevært) Fraværende: Anne Milner (3.tv), Christian (3.th), Thomas Bech (1.tv) Christian bød velkommen til generalforsamlingen 1. Årsberetning 2003 a) Der blev sat lyssensor op i cykelporten b) En låseforstærkning er monteret på døren til cykelporten c) Vaskemaskinen er blevet repareret d) Vi har købt en ny tørretumbler e) En TV inspektion af vores kloakker har vist at de er i god stand f) Terrassen er blevet større, som betyder at haven fremstår pænt g) En grill blev anskaffet h) Grethe Rohof (4. th) døde i efteråret i) I efteråret blev faldstammerne i højredelen af ejendommen udskiftet. 2. Gennemgang af regnskab for 2003 Regnskab blev præsenteret af kasséreren og blev godkendt uden bemærkninger 3. Gennemgang af budget for 2004 Budget for 2004 blev præsenteret og gav ikke anledning til indvendinger 4. Afstemning om forslag 1 (Vinduer) Forslaget blev vedtaget med 75 stemmer ud af 102 mulige. 8 ud af 11 lejligheder stemte for forslaget. Thomas Bech (1.tv) havde givet formanden fuldmagt til at stemme for forslaget. Christian Fabricius (2.th) har indhentet tilbud som lyder på ca. kr (incl. moms) til udskiftning af begge vinder mod Frederiksvej. Da flere beboere er interesseret i at udskifte vinduerne, vil en tilmeldingsliste blive opsat på tavlen. Et nyt tilbud indhentes derefter af Christian.

6 5. Afstemning om forslag 2 (Fugtspærre) Forslaget blev vedtaget med 75 stemmer ud af 102 mulige. Thomas Bech (1.tv) havde givet formanden fuldmagt til at stemme for forslaget. Det blev besluttet at starte indbetalingerne pr. 1. juni Opsparingen sker via 18 månedlige ekstraordinære indbetalinger. Det er dog også muligt at indbetale hele beløbet som et engangsbeløb. Nærmere detaljer angående beløb sendes rundt af kassereren. Lejlighed Fordelingstal Éngangsbeløb - eller månedligt St.th ,48 107,52 Lejl. tv ,64 143, th ,38 197,13 4. th ,12 250,89 6. Afstemning om forslag 3 (Ændring af vedtægter) Forslaget blev vedtaget med 83 stemmer ud af 102 mulige. Thomas Bech (1.tv) havde givet formanden fuldmagt til at stemme for forslaget. 7. Gennemgang af løbende projekter for 2004 a) Ny dørpumpe til hoveddør René Nielsen (vicevært) er allerede i gang med dette projekt b) Opmuring og maling af portal til hoveddør Kristian Nygaard (st.tv) indhenter tilbud c) Opmuring af skader til soklen Bo Barnung (4.tv) står for dette projekt d) Espalier til terrasse Line Jensen (st.tv) står for dette projekt e) Drivhus i haven Christian Fabricius (2.th) står for dette projekt f) Stålplade til døren og dørtrinet René Nielsen (vicevært) står for dette projekt g) Ny belægning i haven Line Jensen (st.tv) initierer dette projekt ved at se på muligheder og evt. indhente tilbud. Da dette er et større projekt bliver der p.t. ikke noget iværksat. Indkøb til projekterne 7d) og 7e) samt materialer til at færdiggøre skur bestilles/købes d. 1. maj i Silvan. Disse materialer skal fragtes af 3x Valg af bestyrelse En ny bestyrelse blev sammensat. Ejerforeningens bestyrelse består nu af følgende medlemmer: Ane-Grethe Østergaard (2.tv), Line Jensen (st.tv). Som suppleant blev valgt: Katja Slüter (1.th) 9. Valg af formand Christian Fabricius (2.th) fortsætter som formand, men gjorde samtidig opmærksom på at han ønsker at fratræde ved næste ordinære generalforsamling.

7 10. Eventuelt Kasséreren gjorde opmærksom på at der i lang tid (ca. 7 år) har været en uoverensstemmelse i udligningen af udgifterne til varmt vand mellem ejerforeningen i nr. 42 og ejerforeningen i nr Dette betyder at vi ikke har betalt vores del af det varme vand. Beløbet er opgjort til ca. kr ,- som i den pågældende periode således er betalt af ejerforeningen nr De to ejerforeninger skal finde et forlig. Bestyrelsen i ejerforeningen mener at det er tilstrækkeligt at vi betaler halvdelen til dem.generalforsamlingen foreslår at acceptere dette. Detaljerne angående denne sag udarbejdes og fremlægges af bestyrelsen til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005.

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005. Ejerforeningen Vestervang 4,5,6,9 og 10 Referat fra Generalforsamlingen Tirsdag d. 26. april 2005. Generalforsamlingen, der fandt sted på Lokalcenter Vestervang, havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

1. Formandens beretning.

1. Formandens beretning. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 13. maj 2013 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere