Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. februar Afdeling / Hørgården 1 og 2. Referat sendt ud den 20.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. februar 2013. Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2. Referat sendt ud den 20."

Transkript

1 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. februar 2013 Afdeling / Hørgården 1 og 2 Referat sendt ud den 20. februar 2013 Deltagere Afdelingsbestyrelsen: Tom Smith, Jan Friberg, Per Olsen, Jens H. Bondesen, Susan Sagnsby og Birthe J. Bondesen Afbud: Robert Larsen Administration: Thomas N. Høgh, Carsten Dybkjær og Gert Lauritsen (ref.) 1. Dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat Ingen bemærkninger til referatet af den 9. januar 2013, som blev godkendt. 3. Ekstraordinært afdelingsmøde den 20. februar 2013 Projekt adgangsforhold/opgangsdøre, ventilationsprojekt og stade for facaderenoveringen 1 års gennemgang Det ekstraordinære afdelingsmøde holdes onsdag den 20. februar 2013 kl i A-huset. Indkaldelsen er omdelt. 1 uge før afdelingsmødet bliver der omdelt orientering og økonomi for begge projekter. Adgangsforhold/opgangsdøre Projektet omhandler en forbedring af hele adgangsforholdet og ikke kun nye opgangsdøre. Rådgiverfirmaet Triarc har udarbejdet et udkast til, hvorledes fremtidige forhold kan se ud. Oplægget fra Triarc blev gennemgået og bliver tilrettet. Der var enighed om, at indgangspartiet skal fremstå lyst, med god belysning om aftenen/natten samt være vedligeholdelsesvenlig. Derudover, at de opgangsdøre, der er indadgående, i stedet kan være udadgående. Inden afdelingsmødet undersøges det, hvad årsagen var til, at man ikke ved hybelombygningen kunne opsætte dørparti langs facaden, så parterre er aflukket. Gert mente, at det skyldes brandkrav omkring røgudvikling ved brand, og ved aflukning skulle der være en vis procentdel åben i dørpartiet. Der blev dengang lavet et forsøg i Remisevænget Øst, som resulterede i, at projektet blev skrinlagt, da det blev et gitterparti og ikke særligt attraktivt. Anlægsomkostningen forventes i Hørgården 1 at blive på kr og for Hørgården 2 på kr Der er ydet trækningsretsmidler på kr for Hørgården 1 og kr for Hørgården 2.

2 Der skal optages et 20 årig banklån på kr for Hørgården 1 og kr og svarer til en gennemsnitlig huslejestigning på 1 % eller 8 kr./m² /år for begge afdelinger. Ventilationsanlæg For ventilationsprojektet fremlægges på afdelingsmødet, at projektøkonomien er revurderet, og i Hørgården 1 indgår der kr fra det overskud, der er i regnskabet fra 2011, og i Hørgården 2 anvendes den økonomiske kompensation fra Københavns Kommune, som blev givet i forbindelse med vejændringen på Amagerfælledvej. For begge afdelinger dækker det en delvis finansiering af ventilationsprojektet. Stade for facaderenoveringen Udbedringsmetoden med indblæsning af papirgranulat undersøges stadig, idet nye oplysninger omkring grænseværdier på produktet undersøges og om graden af en evt. sundhedsrisiko ved anvendelse af produktet. Der blev yderligere givet en orientering omkring skodder og cisterneløsningen, hvor der er lavet forsøg ved AFV Omkring de manglende cykelstativer vil Byggeafdelingen foranstalte, at E&P igangsætter indkøb og opsætning. Der er dog fortsat tvist med E&P om, hvem der i sin tid har valgt, at gamle cykelstativer blev smidt ud. Der afholdes nyt møde mellem Byggeafdelingen, afdelingsbestyrelserne og driften den 14. februar 2013 for det videre forløb samt tidsplan for udbedring inkl. 1 års gennemgangen i Hørgården 1 og Igangværende sager Badeværelsesmodernisering (individuelt finasiering) Inden mødet var der blevet udsendt beskrivelse og indretningsforslag til de forskellige typer boliger. Udkastet er udarbejdet i samarbejde mellem Byggeafdelingen, rådgiverne og lokalinspektørerne i Hørgården og Urbanplanen. Der indhentes priser på udførelse af prøvebadeværelse på de forskellige typer boliger. I Hørgården forventes det udført i en 3 eller 4 værelses bolig, såfremt der en frivillig beboer, som stiller sin bolig til rådighed med en huslejestigning til følge. 2

3 Afdelingsbestyrelsen var positivt indstillet, og der var enighed om at søge om trækningsretsmidler til delvis finansiering af projektet. Under punktet blev det også nævnt, at for begge afdelinger er der afsat midler til nedtagning af badekar og opsætning af fliser, som fortsat er gældende for begge afdelinger og vil være et sideløbende projekt. Gastilslutning til vaskerierne På mødet blev omdelt ny oversigt, hvor tilbuddet fra henholdsvis Miele og Nortec indgår. Der er forskel ved de 2 tilbud, da Nortec pris er inkl. gastilslutning, og det fremgår ikke af Mieles tilbud. Omvendt har Miele beregnet en forventet besparelse på at gå fra eltørretumbler til gastørretumbler, og efter deres beregning vil tilbagebetalingstiden være mellem 7-8 år for alle de samlede omkostninger, der vil være. Der arbejdes videre med projektet, men hvis det skal gennemføres, betyder det ændring i vedligeholdelsesplanen for begge afdelinger. Tilstandsvurdering af kloaknettet I samarbejde med de øvrige afdelinger i Remisevængerne foretages der en tilstandsvurdering af kloaknettet. Rådgiverne er blevet bedt om indhentning af flere tilbud på TV-inspektion af kloaknet for 2 blokke i hver afdeling. Herefter vil rådgiverne udføre en tilstandsvurdering, og når dette foreligger, tages der beslutning om det videre forløb. Projektet sker i samarbejde med Byggeafdelingen. Trappeopgange (proces for maling/rengøring) Trapperengøringsfirmaet er fremkommet med priser på en hovedrengøring, hvor der skelnes med en pæn, mellem pæn og slem opgang. Per har set, at der er 3 opgange i Hørgården 2 (AFV 77, 87 og 125), som ikke er malet i mange år, og der er 1 opgang i Hørgården 1 (BA 108), og 1 opgang i Hørgården 2 (AFV 119), som bør males. Opgangene gennemgås for vurdering af stand i forhold til hovedrengøring kontra malerbehandling. 3

4 5. Orientering fra administrationen Udearealer herunder legepladser Alle firmaer, som har opsat legeudstyr, er nu klarlagt. Der skal årligt udføres en hovedinspektion af alle legeredskaber af et legepladsfirma. Der udarbejdes oversigt over de forskellige legeredskaber, og tilbud indhentes. For chikane ved A-huset (vejbump) har der været forespørgsel til Københavns Kommune, hvad kørselsvejen er defineret som. De oplyste, at den vil blive opklassificeret til en privat fællesvej i forbindelse med opførelse af den nye afdeling Sundholm Syd. Dermed skal Københavns Kommune give en tilladelse for etablering af chikane på kørselsvejen ved A-huset. Afdelingsbestyrelsen er uforstående overfor den ændrede klassificering, idet der på et tidligere afdelingsmøde i Hørgården 2 blev besluttet, at den nye afdeling Sundholm Syd ikke må have indkørselsforhold via Amagerfælledvej. Gert tager kontakt til Byggeafdelingen angående denne problematik. Nærgenbrugsstationen For ny belysning på brandvejsstien langs Nærmiljøstationen er pris for opsætning af lamper med LED-belysning indhentet. Der arbejdes videre med denne løsning og med en dialog til forsikringsselskabet, da de delvis skal dække en del af denne omkostning. Der er fremsendt opgørelse til Københavns Kommune omkring 3B s udgifter, som udgør den medfinansiering, som var aftalt. Det er Boligforeningen 3B, som dækker disse udgifter, og dermed er der ingen udgifter til hverken Hørgården 1 eller 2. Køkkenmodernisering For afslutning på nuværende HTH-projekt forventes HTH at gennemføre 1 års gennemgang snarest. Det foranstående el-tjek er igangsat, og beboerne er varslet. 6. Øvrige sager Belysning parkeringsplads Hørgården 1 og 2 Belysningen på parkeringspladser for Hørgården 1 og 2 er dårlig, og Christian har fået prøve på en bedre lyskilde, som også er energibesparende. 4

5 Prøve er opsat på lysstander ved A-huset, og det blev besluttet at overgå til denne lyskilde for både Hørgården 1 og 2. Beboerhotel på AFV 85 Der indhentes tilbud på slibning og lakering af gulv i de første 2 værelser. Derudover tilbud på maling af vægge og lofter i fællesareal. (Køkken/bad/toilet). 7. Eventuel og næste møde Næste møde: Onsdag den 6. marts 2013 kl

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for 14. oktober 2012

Dagsorden for 14. oktober 2012 Dagsorden for 14. oktober 2012 selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand I bestyrelsen: Jørgen Clausen (JC), Haktan Bulut (HB)),

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune)

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 15. august 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. august kl. 17.00 Deltagere: Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, John Christiansen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Beboerinformation Måløv Park maj 2007 Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Indhold: Nyt om køkkenmodernisering Fisketure Ungdomsfest i beboerhuset Afdelingsbestyrelsens beretning Nyt om køkkenmoderniseringen

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere