Overensstemmelseserklæring (Kun Europa)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overensstemmelseserklæring (Kun Europa)"

Transkript

1

2 Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, -, Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 00/0/EF og 00//EF. Adapteren AD-ES er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 00//EF. Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside. Gå til -> vælg område (f.eks. Europe) -> vælg land -> vælg din model -> vælg "Manualer" -> vælg Overensstemmelseserklæring (*Vælg sprog efter behov). Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation, USA. Navnene på anden software eller andre produkter i dette dokument er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive firmaer, der har udviklet dem.

3 INTRODUKTION Tak fordi De har valgt P-Touch PT-R. Deres nye P-touch er et labelsystem, som er let at betjene og indeholder mange funktioner, der gør det til en leg at lave professionelle labels i høj kvalitet. Udover nem labelformatering ved hjælp af for-formaterede label layouter, har P-touch også funktioner som avanceret labelformatering, blokformater, stregkoder og automatisk nummerering. INTRODUKTION Tag Deres kompakte, genopladelige P-touch med overalt, uden at bekymre Dem om strømforsyning, Batteriopladeren fungerer også som en bekvem holder til Deres P-touch, så den altid er ved hånden og klar til brug. De kan hurtigt forøge Deres labeludskrivningskapacitet og designe og udskrive komplekse labels fra Deres computer ved hjælp af det medfølgende software. Udform og udskriv komplekse labels fra Deres computer ved hjælp af den leverede software. Yderligere information findes i softwarens installationsvejledning.

4 INTRODUKTION I dette afsnit lærer De, hvordan De opretter simple labels med P-touch. Ved at oprette et simpelt label bliver De beknedt med den generelle procedure til oprettelse af pabel-layout. Lav et label med P-touch Lav Deres første label Klargør P-touch. Indsæt og oplad batteriet. Indstil en tapekassette. Tænd for P-touch. P. P. 0 P. Tilslut lysnetadapteren direkte til P-touch-maskinen for at oprette en label, hvis batteriet ikke er opladet. Se Lysnetadapter på side. Indtast labelteksten. Indtast labelteksten fra tastaturet. Udover at man kan indtaste tekst, har P- touch en lang række redigeringsfunktioner. "Opret label som disse" P. Udskriv labelen. Udskriv den label, De har lavet. P. De kan kontrollere labellayoutet før udskrivning. Når De kontrollerer labelen før udskrift, spilder De ikke tape på ikke færdige labels. "Funktionen Vis udskrift" Lav Deres første label

5 Opret en label på computeren Klargør P-touch. (Se trin i afsnittet ovenfor). Klargør computeren. Installer programmet. Sæt USB-kablet i. Tænd for P-touch. INTRODUKTION Softwareinstallationsvejledning Softwareinstallationsvejledning P. Skriv labelteksten i P-touch Editor. Softwarehjælp "Opret avancerede labels som disse" Udskriv labelen. Softwarehjælp Lav Deres første label

6 INTRODUKTION Sikkerhedsforanstaltninger Læs følgende retningslinjer for sikker anvendelse og håndtering, inden De bruger P- touch. Disse sikkerhedsforanstaltninger er beregnet til at forhindre unødvendige kvæstelser af Dem selv og andre personer omkring Dem, og til at forhindre beskadigelse af produktet. Læs og følg dem omhyggeligt. Følgende symboler indikerer fareniveauet i forbindelse med, at produktet ikke anvendes ifølge de specificerede retningslinjer. Dette symbol angiver, at forkert håndtering giver risiko for at ADVARSEL forårsage dødsfald eller alvorlig kvæstelse. Dette symbol angiver, at forkert håndtering giver risiko for at FORSIGTIG forårsage kvæstelse eller beskadigelse af produktet. Følgende symboler indikerer specifikke retningslinjer. : Dette symbol angiver, at handlingen giver risiko for fare. : Dette symbol angiver, at handlingen er forbudt. : Dette symbol angiver, at handlingen er nødvendig. ADVARSEL Genopladeligt batteri Manglende overholdelse af følgende kan medføre væskelækage, overophedning, sprængning eller brand, som kan forårsage forbrændinger eller andre kvæstelser. Kast ikke batteriet ind i ild, og batteriet må ikke opvarmes, loddes eller svejses, adskilles eller ændres. Lad ikke metaldele kortslutte polerne på batteriet. Transporter eller opbevar ikke batteriet sammen med metalliske artikler. Undlad at fjerne eller beskadige plastikbeklædningen på batteriet, eller at bruge batteriet med plastikbeklædningen fjernet eller beskadiget. Brug kun den batterioplader, der er specielt beregnet til det medleverede genopladelige batteri. Der må ikke bruges nogen anden batterioplader. Undlad at oplade batteriet i omgivelser med høj temperatur. Brug ikke batteriet med den positive (+) og den negative (-) pol forkert forbundet. Hvis batteriet lækker eller udsender en lugt, skal det straks flyttes væk fra åben ild. Batteriet må ikke blive vådt. Pas på ikke at få batterivæske i øjnene, hvis batteriet lækker. Hvis der kan kommer batterivæske i øjnene, kan De miste synet. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øjnene, skal De straks skylle øjnene med rigeligt rent vand og søge læge. Hvis batteriet begynder at udsende en lugt, blive overophedet, ændre farve, blive deformeret eller hvis der sker nogen anden ændring under brug, opladning eller opbevaring, skal batteriet straks tages ud og anvendelsen afbrydes. Sikkerhedsforanstaltninger

7 ADVARSEL Batterioplader Manglende overholdelse af følgende kan medføre brand, overophedning eller svigt. Lad ikke metaldele kortslutte polerne på opladeren. Opladeren må ikke blive våd. Hvis der kommer vand eller anden væske ind i opladeren, skal lysnetadapteren straks tages ud af stikkontakten. Opladeren må ikke bruges, når opladerpolerne er våde eller hvis der er kondensvand på dem. Brug ikke denne oplader med andre produkter end P-touch. Brug kun den lysnetadapter, der leveres med P-touch. Hvis opladeren begynder at udsende en lugt, blive overophedet, ændre farve, blive deformeret eller hvis der sker nogen anden ændring under brug, opladning eller opbevaring, skal De straks fjerne P-touch fra opladeren, tage lysnetadapteren ud af stikkontakten og afbryde anvendelsen. Lysnetadapter Manglende overholdelse af følgende kan medføre brand, elektrisk stød eller svigt. Brug altid den specificerede spænding (0V) og den leverede lysnetadapter (AD-ES). Undlad at overbelaste stikkontakten. Undlad at anbringe tunge genstande på, eller beskadige eller ændre netledningen eller stikket. Ledningen må ikke bukkes eller trækkes med vold. En beskadiget netledning må ikke bruges. Berør ikke lysnetadapteren eller strømforsyningsstikket med våde hænder. Kontrollér at stikket er helt indsat i stikkontakten. Brug ikke en stikkontakt, der sidder løst. P-touch Manglende overholdelse af følgende kan medføre brand, elektrisk stød eller svigt. Undlad at adskille eller foretage ændringer på P-touch. Undlad at tabe, slå på eller på anden måde skade P-touch. Undlad at spilde drinks eller andre væsker på Deres P-touch, eller på anden måde lade P-touch blive våd. Brug ikke P-touch, hvis der er kommet fremmedlegemer ind i den. Hvis der er kommet et fremmedlegeme ind i P-touch, skal De straks slukke den, afbryde lysnetadapteren, tage batteriet ud og afbryde brugen. Hvis P-touch begynder at udsende en lugt, blive overophedet, ændre farve, blive deformeret eller hvis der sker nogen anden ændring under brug, opladning eller opbevaring, skal De straks fjerne P-touch fra opladeren, tage lysnetadapteren ud af stikkontakten, tage batteriet ud og afbryde anvendelsen. Lad ikke børn lege med den tomme emballage fra P-touch. Opbevar den tomme emballage på et sted, der er utilgængeligt for børn, eller bortskaf den. Der er risiko for at børn bliver kvalt, hvis de leger med tom emballage. INTRODUKTION Sikkerhedsforanstaltninger

8 INTRODUKTION FORSIGTIG Genopladeligt batteri Manglende overholdelse af følgende kan medføre væskelækage, overophedning, sprængning eller forringet præstation og levetid. Slå ikke på batteriet og kast ikke med det. Undlad at bruge batteriet eller efterlade det i direkte sollys, i nærheden af radiatorer eller andre varme apparater, eller på et sted med meget høje temperaturer. Tag batteriet ud, når De ikke bruger Deres P-touch i længere tid. Hvis der kommer batterivæske på huden eller tøjet, skal de pågældende steder vaskes grundigt med rent vand. Batterivæske er skadelig for huden. Batterioplader Manglende overholdelse af følgende kan medføre brand, elektrisk stød eller kortslutning. Undlad at bruge batteriopladeren eller anbringe den i direkte sollys, i nærheden af radiatorer eller andre varme apparater, eller på et sted med meget høje temperaturer, høj luftfugtighed eller meget støv. Undlad at adskille eller foretage ændringer på batteriopladeren. Slå ikke på batteriopladeren og kast ikke med den. Transporter eller opbevar ikke batteriopladeren sammen med metalliske artikler. Lysnetadapter Sørg for at afbryde lysnetadapteren og batteriopladeren fra stikkontakten og P-touch, når De ikke skal bruge P-touch i længere tid. Hold altid om stikket, når netledningen tages ud af stikkontakten. Tapeafskærer Undlad at berøre tapeafskæreren med hænderne. Dette kan medføre kvæstelser. Brugs-/opbevaringssted Anbring ikke P-touch eller batteriopladeren på usikre steder som f.eks. ustabile platforme eller høje reoler m.m. Den kan falde ned og forårsage kvæstelser. Anbring ikke tunge genstande på P-touch eller batteriopladeren. Den kan falde ned og forårsage kvæstelser. Hukommelse Alle data, der er oplagret i hukommelsen, vil gå tabt ved svigt eller reparation af P-touch, eller hvis batteriet aflades. Tape Afhængig af omgivelsesbetingelserne og materialet og tilstanden af den overflade, labelen skal klæbes på, kan labelen falde af eller farven på tapen kan ændre sig. Ved aftagning af labels kan noget klæbestof blive siddende, tapens farve kan blive overført til overfladen eller overfladen under labelen kan på anden måde blive beskadiget. Sørg for at teste labelen på den påtænkte overflade, inden labelen sættes fast. Sikkerhedsforanstaltninger

9 Almindelige sikkerhedsforanstaltninger Undlad at bruge P-touch på nogen måde eller til noget formål, som ikke er beskrevet i denne brugervejledning. Dette kan medføre ulykker eller beskadigelse af maskinen. Brug kun original TZ-tape med -mærket i Deres P-touch. Undlad at trække i eller trykke på tapen i kassetten. Undlad at indsætte fremmedlegemer i tapeåbningen, lysnetadapterens tilslutningsbøsning eller USB-porten m.m. Forsøg ikke at udskrive labels ved hjælp af en tom tapekassette eller uden en tapekassette i P-touch. Dette vil beskadige printhovedet. Undlad at berøre printhovedet med fingrene. Bemærk at alle data, der er lagret i hukommelsen, vil gå tabt, når BÅDE lysnetadapteren afbrydes OG det genopladelige batteri tages ud. Brug ikke fortynder, renset benzin, alkohol eller andre organiske opløsningsmidler til rengøring af P-touch. Undlad at anbringe P-touch i direkte sollys, i nærheden af radiatorer eller andre varme apparater, eller på et sted med meget høje temperaturer, høj luftfugtighed eller meget støv. Standard driftstemperaturområde: 0 C til C. Pas på ikke at ridse CD-ROM'en. Anbring ikke CD-ROM'en på et sted, der er udsat for høje eller lave temperaturer. Anbring ikke tunge genstande på CD-ROM'en, og bøj den ikke. Softwaren på CD-ROM'en er beregnet til anvendelse sammen med Deres P-touch, og kan installeres på mere end én PC. Vi vil stærkt anbefale, at De læser denne brugervejledning grundigt, inden De bruger Deres P-touch, og derefter opbevarer den på et tilgængeligt sted, så De kan konsultere den i fremtiden. INTRODUKTION Følgende symboler bruges i hele denne brugervejledning for at indikere yderligere information. : : Symboler i denne vejledning Dette symbol indikerer information eller retningslinjer, som kan resultere i beskadigelse eller kvæstelser, hvis de ignoreres, eller betjeninger, der vil resultere i fejl. Dette symbol indikerer information eller retningslinjer, der kan hjælpe til forståelse af og mere effektiv anvendelse af P-touch. Almindelige sikkerhedsforanstaltninger

10 INTRODUKTION Hurtigindeks s Dette afsnit giver hurtig og nem adgang til information om processer, som brugerne ofte har brug for. De skal blot se efter Deres proces nedenfor, og derefter gå til den indikerede side. Hvis den proces, De søger, ikke er vist her, så prøv siderne Indhold eller Indeks. Hurtig-indeks ABC auto-format ABC function Indtastning af tekst, symboler og accentuerede tegn... Indtastning af tekst/symboler/accentuerede tegn Formatering af labelen... Tekst/label formateringsfunktioner Ændring af afskæringsog margenindstillinger... Tapeafskærings muligheder P. P. P. 0 Oprettelse og udskrivning af stregkodelabels... Stregkode funktion Udskrivning af flere eksemplarer (med auto-nummerering)... Flere eksemplarer/autonummerering funktioner Lagring af et labellayout... ABC Hukommelsesfunktion P. P. P. Hurtig-indeks

11 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... Lav Deres første label... Sikkerhedsforanstaltninger... Almindelige sikkerhedsforanstaltninger... Symboler i denne vejledning... Hurtig-indeks... INDHOLDSFORTEGNELSE... KOM GODT I GANG... INTRODUKTION Udpakning af Deres P-touch... Generel beskrivelse... LCD-display og Tastatur... LCD-display... Tast-navne og -funktioner... Strømforsyning... Genopladeligt batteri... Lysnetadapter... Indsætning af en tapekassette... 0 Tænde og slukke P-touch... Fremføring af tape... LCD-kontrast... REDIGERING AF EN LABEL... Indtastning og redigering af tekst... Indtastning af tekst med tastaturet... Tilføje en ny linje... Flytning af markøren... Indsætning af tekst... Sletning af tekst... Indtastning af symboler... Indtastning af symboler med tasten... Indtastning af symboler med symbolfunktionen... Indtastning af accentuerede tegn... Indtastning af accentuerede tegn ved hjælp af tasten... Indtastning af accentuerede tegn ved hjælp af tasterne med sammensatte tegn... Indtastning af accentuerede tegn ved hjælp af accent-funktionen... Indstilling af tegnegenskaber... Indstilling af labelegenskaber... 0 Oprette en stregkodelabel... Indstilling af stregkodeparametre... INDHOLDSFORTEGNELSE

12 INTRODUKTION Indtastning af stregkodedata... Redigere og slette en stregkode... Brug af Auto-format layouts... Brug af skabeloner - Eksempel til oprettelse af Asset Tag... Brug af Blok-layouts... Automatisk valutaomregning... Indstilling for valutaomregning... Omregning af valuta... LABELUDSKRIVNING... Vis labeludskrift... Udskrivning af en label... Udskrivning af en enkelt kopi... Udskrivning af flere kopier... Auto-nummerering af labels... Spejlvendt udskrivning... Tapeafskærings muligheder...0 Påsætning af labels... BRUG AF FILHUKOMMELSEN... Lagring af en Label... Åbning af en lagret labelfil... Sletning af en lagret labelfil... VEDLIGEHOLDELSE AF DERES P-touch... Nulstilling af P-touch... Vedligeholdelse... Rengøring af hovedenheden... Rengøring af printhovedet... Rengøring af tapeafskæreren... Rengøring af opladningspolerne... FEJLFINDING... Fejlafhjælpning... Fejlmeddelelser... TILLÆG... Specifikationer... INDEKS... 0 INDHOLDSFORTEGNELSE

13 KOM GODT I GANG Udpakning af Deres P-touch Kontrollér at emballagen indeholder følgende dele, inden De bruger Deres P-touch. P-touch PT-R TZ tapekassette KOM GODT I GANG CD-ROM USB-kabel Lysnetadapter Genopladeligt batteri Batterioplader Software installationsvejledning Brugervejledning Udpakning af Deres P-touch

14 KOM GODT I GANG Generel beskrivelse Tastatur LCD-display Lysnetadapterbøsning USB-port Ved leveringen fra fabrikken er LCDdisplayet dækket af en beskyttende beklædning for at forebygge beskadigelse. Fjern denne beklædning inden P-touch tages i brug. Opladningspoler Bagdæksel Tapevindue Tapeåbning Lysnetindikatorlampe Bagdækslets åbningsgreb Genopladeligt batteri Frigørelsesarm Tapeaf skærer Printhoved Batteridæksel Tapekassetteboks Batterioplader Lysnetadapter-bøsning Opladningspoler Generel beskrivelse

15 LCD-display LCD-display og Tastatur 0 KOM GODT I GANG. Linjenummer Vises i starten af hver linje, hvor dette mærke indikerer linjenummeret i label layoutet.. Markør Indikerer den aktuelle position af markøren. Nye tegn indtastes til venstre for markøren, og tegnet til venstre for markøren slettes, når der trykkes på.. Retur-mærke Indikerer enden af en tekstlinje.. Caps-tilstand (Store bogstaver) Indikerer at Caps-tilstanden er slået til..~. Skrifttype vejledning Indikerer indstillingerne for den aktuelle font (), tegnstørrelse (), skrifttype () og ramme ().. Tapelængde Indikerer tapelængden for den indtastede tekst. 0.Valg af markør Indikerer at De kan bruge markørtasterne til at vælge punkter på skærmen. Brug tasterne og til at vælge et menupunkt, og og tasterne til at ændre indstillingen. LCD-display og Tastatur

16 KOM GODT I GANG Tast-navne og -funktioner LCD-display og Tastatur

17 (Tænd/Sluk): Tænder og slukker P-touch. : Udskriver den aktuelle label på tapen. Åbner menuen Print Options, når den bruges i kombination med -tasten. (Vis udskrift): Viser udskriften af labelen. (Indføring & afskæring): Fører, mm blankt tape ud, og afskærer derefter tapen automatisk. : Åbner tekstmenuen, hvor De kan indstille egenskaberne for tegn og bogstaver på labelen. : Åbner labelmenuen, hvor De kan indstille egenskaberne for labelen. : (Automatisk formatering) Åbner menuen Auto-Format, hvor De kan oprette labels ved hjælp af foruddefinerede skabeloner eller blokformater. : Åbner menuen Tools, hvor De kan indstille betjeningsegenskaberne for Deres P-touch. : Sletter al indtastet tekst, eller al tekst og aktuelle labelindstillinger. (Backspace): Sletter tegnene til venstre for markøren. Annullerer den aktuelle kommando og fører displayet tilbage til dataindlæsningsskærmen eller det forrige trin. : Slår Caps-tilstanden (store bogstaver) til og fra. Når Caps-tilstanden er slået til, kan De indtaste store bogstaver ved blot at trykke på en tast med et tegn. ~ : Brug disse taster til at skrive bogstaver og tal. Store bogstaver, symboler eller accentuerede tegn kan indtastes ved hjælp af disse taster i kombination med,, eller -tasterne. : Brug denne tast i kombination med bogstavs- og nummertasterne til at indtaste store bogstaver eller symboler som indikeret på tasterne. : Brug denne tast i kombination med taster, der har blå tegn ovenover, til at indtaste de indikerede accentuerede tegn eller symboler, eller til at aktivere den indikerede funktion. : Brug denne tast til at vælge og indtaste et symbol fra en liste over tilgængelige symboler. : Brug denne tast til at indtaste et accentueret tegn fra listen over tilgængelige tegn. : Indsætter et mellemrum. Tilbagestiller en indstilling til standardværdien. (Enter): Indsætter en ny linje ved indtastning af tekst. Vælger den viste option ved indstilling af labelegenskaber i funktionsmenuerne, eller ved indtastning af symboler eller accentuerede tegn. (Escape): Annullerer den aktuelle kommando og fører displayet tilbage til dataindlæsningsskærmen eller det forrige trin. : Flytter markøren i retning af pilen ved indtastning eller redigering af tegn, indtastning af symboler eller accentuerede tegn, og ved indstilling af labelegenskaber i funktionsmenuerne. LCD-display og Tastatur KOM GODT I GANG

18 KOM GODT I GANG Strømforsyning Deres P-touch er udstyret med et genopladeligt batteri, som gør det muligt at bruge den overalt, når batteriet er opladet, og en lysnetadapter, hvormed De kan bruge den, når den er tilsluttet en elektrisk stikkontakt, hvis batteriet bliver afladet. Genopladeligt batteri Batteriet kan genoplades ved at anbringe Deres P-touch på batterioplader holderen. Forbind lysnetadapteren direkte til P-touch for at bruge den med det samme, når De har købt den, eller når batteriet bliver afladet. Indsætning af det genopladelige batteri Afbryd strømmen til P-touch ved indsætning eller udtagning af det genopladelige batteri. Brug kun den batterioplader, der er specielt beregnet til det medleverede genopladelige batteri. Undlad at fjerne eller beskadige plastikbeklædningen på det genopladelige batteri, eller at bruge batteriet med plastikbeklædningen fjernet eller beskadiget. Tryk på bagdækslets åbningsgreb og åbn bagdækslet. Skub batteridækslet i pilens retning og åbn boksen. Forbind batteriet som vist på figuren. Kontroller at stikkets ledninger passer med den sorte og røde mærkat på boksen. Strømforsyning

19 Indsæt batteriet i batteriboksen og skub ledningerne ind i rummet, således at de ikke beskadiges af batteriboksens låg. Sæt batteridækslet på, og luk bagdækslet. KOM GODT I GANG Frigørelsesarm Kontrollér at frigørelsesarmen er oppe, når bagdækslet lukkes. Bagdækslet kan ikke lukkes, hvis frigørelsesarmen er trykket ned. Opladning af batteriet Indsæt stikket på lysnetadapterens ledning i bøsningen på batteriopladeren, og indsæt lysnetadapterens stik i en standard stikkontakt. Anbring P-touch på batteriopladeren. Når den sidder korrekt på batteriopladeren, lyser lysnet-indikatorlampen på P-touch. Opladningstid ca. timer P-touch kan anbringes i batteriopladeren i begge retninger. Lysnetindikatorlampe Strømforsyning

20 KOM GODT I GANG Lysnet-indikatorlampen forbliver tændt, mens P-touch er anbragt i batteriopladeren, og lysnetadapteren er tilsuttet til batteriopladeren, eller når lysnetadapteren er tilsluttet direkte til P-touch, uanset om batteriet er isat eller opladningen er afsluttet. Sørg for at oplade batteriet inden P-touch bruges. Forbind lysnetadapteren direkte til P-touch for at bruge den, når batteriet bliver afladet. Anbring P-touch i batteriopladeren igen efter brug. Selvom P-touch ikke bruges, vil batteriet blive afladet, hvis den ikke anbringes i batteriopladeren. Det vil ikke beskadige P-touch, at den står i opladeren, selvom batteriet er fuldt opladet. Batteriet er måske ikke tilstrækkeligt opladet, når strømforsyningen er mindre end mærkespændingen. Udskiftning af det genopladelige batteri Udskift batteriet, når P-touch kun kan bruges i kort tid, selv efter genopladning. Udskiftningsintervallerne varierer afhængig af anvendelsesbetingelserne, men generelt skal batteriet udskiftes efter ca. et år. Sørg for at udskifte det med det specificerede genopladelige batteri (BA-R). Det nye batteri skal oplades i timer inden brug. Tryk på bagdækslets åbningsgreb og åbn bagdækslet. Skub batteridækslet i pilens retning og åbn boksen. Tag det brugte batteri ud og afbryd forbindelsesstikket. Forbind forbindelsesstikket på batteriledningen, og indsæt det nye batteri i boksen. Se Indsætning af det genopladelige batteri på side. Sæt batteridækslet på, og luk bagdækslet. Sørg for at bortskaffe det brugte batteri ifølge de lokale bestemmelser for bortskaffelse af nikkel-metalhydrid-batterier. Undlad at fjerne eller beskadige plastikbeklædningen på det brugte batteri, eller at forsøge at adskille det. Strømforsyning

21 Lysnetadapter Forbind lysnetadapteren direkte til P-touch. KOM GODT I GANG Indsæt stikket på lysnetadapterens ledning i stikbøsningen mærket DC IN.V på P-touch. Indsæt lysnetadapterens stik i en standard stikkontakt. Sluk P-touch, inden lysnetadapteren tages fra. Tag lysnetadapterens stik ud af P-touch og stikkontakten, når De ikke skal bruge den i længere tid. Træk ikke i lysnetadapterens ledning, og buk den ikke. Brug kun den lysnetadapter (AD-ES), som er fremstillet specielt til P-touch. Hvis dette ikke iagttages, kan det medføre en ulykke eller beskadigelse. Brother påtager sig intet ansvar for nogen ulykke eller beskadigelse, der opstår som følge af, at der ikke bruges den specificerede lysnetadapter. Forbind ikke lysnetadapteren til en ikke-standard stikkontakt. Hvis dette ikke iagttages, kan det medføre en ulykke eller beskadigelse. Brother påtager sig intet ansvar for nogen ulykke eller beskadigelse, der opstår som følge af, at der ikke bruges en standard stikkontakt. Strømforsyning

22 KOM GODT I GANG Indsætning af en tapekassette Der kan bruges tapekassetter med en bredde på mm, mm, mm eller mm i Deres P-touch. Brug kun tapekassetter med -mærket. Hvis den nye tapekassette er udstyret med en stopper, skal den fjernes, før kassetten indsættes. WATNLATION Kontrollér at enden af tapen ikke er bukket, og at den passerer igennem tapestyret. Ende af tapen Tapestyr Kontrollér at strømforsyningen er slukket, tryk på bagdækslets åbningsbreb og åbn bagdækslet. Hvis der allerede sidder en tapekassette i P-touch, skal den tages ud ved at trække den lige op. Indsæt tapekassetten i tapekassetterummet med enden af tapen imod P-touch's tapeåbning, og tryk fast på den, indtil der høres et klik. Ved indsætning af tapekassetten skal det sikres, at tapen og farvebåndet ikke hænger fast i printhovedet. Tapeåbning 0 Indsætning af en tapekassette

23 Luk bagdækslet. KOM GODT I GANG Kontrollér at frigørelsesarmen er oppe, når bagdækslet lukkes. Bagdækslet kan ikke lukkes, hvis frigørelsesarmen er trykket ned. Sørg for at fremføre tapen for at stramme den og farvebåndet efter indsætning af tapekassetten. Se Fremføring af tape på side. Træk ikke i den label, der kommer ud af tapeåbningen. Dette vil få farvebåndet til at blive ført ud sammen med tapen. Opbevar tapekassetter på et køligt og mørkt sted væk fra direkte sollys og høje temperaturer, høj luftfugtighed eller meget støvede omgivelser. Brug tapekassetten så hurtigt som muligt efter åbning af den forseglede emballage. Tænde og slukke P-touch Tryk på tasten Tryk på tasten for at tænde P-touch. igen for at slukke P-touch. Deres P-touch har en strømsparefunktion, som automatisk slukker maskinen, hvis der ikke er trykket på nogen tast i et bestemt tidsrum under visse driftsbetingelser. Se tabellen Auto Power-Off Time nedenfor for yderligere oplysninger. Hvis batteriet stadig er opladet eller P-touch er forbundet til en stikkontakt via lysnetadapteren, vises den forrige opgaves information, når P-touch tændes. Automatisk slukning Kun P-touch Forbundet til PC Med lysnetadapter time time Med batteri minutter minutter uden betjening. time efter udskrivning fra PC. Tænde og slukke P-touch

24 KOM GODT I GANG Fremføring af tape Feed & Cut funktionen fremfører, mm blank tape og afskærer den. Sørg for at fremføre tapen for at stramme den og farvebåndet efter indsætning af tapekassetten. Træk ikke i den label, der kommer ud af tapeåbningen. Dette vil få farvebåndet til at blive ført ud sammen med tapen. Undgå at blokere tapeåbningen under udskrivning eller ved fremføring af tapen. Dette vil få tapen til at krølle og sidde fast. Tryk på tasten. Feed & Cut? vises på displayet. Tryk på tasten for at fremføre tapen. Meddelelsen Feeding Tape... Please Wait vises mens tapen fremføres, hvorefter tapen afskæres. Tryk på mens Feed & Cut? vises for at annullere tapefremføringen. LCD-kontrast De kan ændre kontrastindstillingen for LCD-displayet til ét af fem niveauer (+, +, 0, -, -) for at gøre skærmen lettere at læse. Standardindstillingen er 0. Tryk på tasten for at vise menuen Tools, vælg LCD Contrast ved hjælp af tasten eller, og tryk derefter på tasten. Vælg et kontrastniveau ved hjælp af tasten eller. Skærmens kontrast ændres, hver gang der trykkes på tasten eller, så De kan indstille den mest passende kontrast. Tryk på tasten. Tryk på tasten for at vende tilbage til det forrige trin. Ved at trykke på tasten på kontrastindstillingsskærmen indstilles kontrasten til standardværdien 0. Fremføring af tape

25 REDIGERING AF EN LABEL Indtastning og redigering af tekst Brugen af tastaturet på Deres P-touch svarer meget til at bruge en skrivemaskine eller computer med tekstbehandlingsprogram. Indtastning af tekst med tastaturet. For at indtaste små bogstaver eller et tal, trykke blot på den ønskede tast. For at indtaste et mellemrum i teksten trykkes på tasten. For at indtaste store bogstaver eller et af symbolene på ciffertasterne, skal De holde tasten nede og trykke på den ønskede tast. For at indtaste store bogstaver kontinuerligt, trykkes på tasten for at aktivere Caps-tilstanden (store bogstaver), og derefter trykke på den ønskede tast. For at afslutte Caps-tilstanden trykkes på tasten igen. For at indtaste et lille bogstav i Caps-tilstanden, skal De holde tasten nede og trykke på den ønskede tast. Tilføje en ny linje For at afslutte den aktuelle tekstlinje og starte en ny linje trykkes på tasten. Der vises et retur-mærke ved enden af linjen, og markøren flytter sig til starten af den nye linje. For hver tape-bredde er der et maksimalt antal linjer, der kan skrives. Der kan skrives maksimalt linjer på mm tape, linjer på mm tape, og linjer på mm og mm tape. Hvis der trykkes på tasten, når der allerede er fem linjer, vises en fejlmeddelelse. Flytning af markøren For at flytte markøren til venstre, højre, op eller ned trykkes på tasten, eller. Hvert tryk på tasten flytter markøren en plads eller linje. For at flytte markøren til starten eller slutningen af den aktuelle linje holdes tasten nede, hvorefter der trykkes på tasten eller. For at flytte markøren til starten eller slutningen af teksten holdes tasten nede, hvorefter der trykkes på tasten eller. Indsætning af tekst For at indsætte yderligere tekst i en eksisterende tekstlinje skal De flytte markøren til det tegn til højre for, hvor De ønsker at starte indsætning af ny tekst, og derefter indtaste teksten. Den nye tekst skrives til venstre for markøren. REDIGERING AF EN LABEL Indtastning og redigering af tekst

26 REDIGERING AF EN LABEL Sletning af tekst Sletning af ét tegn ad gangen For at slette et tegn fra en eksisterende tekstlinje skal De flytte markøren til det tegn til højre for, hvor De ønsker at slette tekst, og derefter trykke på tasten. Tegnet til venstre for markøren slettes, hver gang der trykkes på tasten. Hvis du trykker på -tasten og holder den nede, slettes tegnene til venstre for markøren kontinuerligt. Sletning af hele teksten på én gang Brug tasten til at slette hele teksten på én gang. Tryk på tasten. Slettemulighederne vises. Brug tasten eller til at vælge Text Only for at slette al tekst, mens den aktuelle formatindstilling bibeholdes, eller vælge Text & Format for at slette al tekst og formatindstilling. Tryk på tasten for at vende tilbage til tekstindtastningsskærmen. Tryk på tasten. Hele teksten slettes. Alle formatindstillinger slettes også, hvis der er valgt Text & Format. Indtastning af symboler Der findes i alt 0 symboler (inklusive internationale og udvidede ASCII-tegn), som er tilgængelige med symbolfunktionen, inklusive symbolerne på tastaturet. Symbolerne kan indtastes på to måder : Ved hjælp af tasten. Ved hjælp af symbolfunktionen. Indtastning af symboler med tasten Symboler, der er trykt med blåt ovenover tasterne på tastaturet, kan indtastes med tasten. For at indtaste et af disse symboler, skal De holde tasten nede, og derefter trykke på den ønskede tast. Indtastning af symboler

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. www.brother.com Version E DAN Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. http://solutions.brother.com/ Overensstemmelseserklæring

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang USB-stik Netstik LCD-display Tape-udgang wwwdymocom Typografi/Størrelse Font/Fast længde Ramme/Justering Symboler Tænd-sluk Knivblad Indstillinger Hukommelse Sprog Se inden udskrivning/ Indsæt Tab CAPS

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Find din etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Uanset om du bruger få eller mange etiketter, har vi etiketmaskinen til dig Vælg den etiketmaskine, der passer til dig og oplev, hvor nemt og hurtigt det

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Specifikationer. Professionelle labelmaskiner til elektrikere og kabelmontører P-touch 7100VP P-touch 7500VP P-touch 7600VP

Specifikationer. Professionelle labelmaskiner til elektrikere og kabelmontører P-touch 7100VP P-touch 7500VP P-touch 7600VP Specifikationer P-touch 7100VP P-touch 7500VP P-touch 7600VP Tastaturtype ABCD med separat numerisk tastatur ABCD med separat numerisk tastatur ABCD med separat numerisk tastatur Skæreenhed Manuel Manuel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer.

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem beskrivelse LCD skærmen viser OUT OF CARDS Årsag/løsning 1. Tjek om kort magasinet er tomt. Fyld op hvis nødvendigt. 2. Tryk på front knappen

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere