Overensstemmelseserklæring (Kun Europa)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overensstemmelseserklæring (Kun Europa)"

Transkript

1

2 Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, -, Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 00/0/EF og 00//EF. Adapteren AD-ES er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 00//EF. Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside. Gå til -> vælg område (f.eks. Europe) -> vælg land -> vælg din model -> vælg "Manualer" -> vælg Overensstemmelseserklæring (*Vælg sprog efter behov). Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation, USA. Navnene på anden software eller andre produkter i dette dokument er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive firmaer, der har udviklet dem.

3 INTRODUKTION Tak fordi De har valgt P-Touch PT-R. Deres nye P-touch er et labelsystem, som er let at betjene og indeholder mange funktioner, der gør det til en leg at lave professionelle labels i høj kvalitet. Udover nem labelformatering ved hjælp af for-formaterede label layouter, har P-touch også funktioner som avanceret labelformatering, blokformater, stregkoder og automatisk nummerering. INTRODUKTION Tag Deres kompakte, genopladelige P-touch med overalt, uden at bekymre Dem om strømforsyning, Batteriopladeren fungerer også som en bekvem holder til Deres P-touch, så den altid er ved hånden og klar til brug. De kan hurtigt forøge Deres labeludskrivningskapacitet og designe og udskrive komplekse labels fra Deres computer ved hjælp af det medfølgende software. Udform og udskriv komplekse labels fra Deres computer ved hjælp af den leverede software. Yderligere information findes i softwarens installationsvejledning.

4 INTRODUKTION I dette afsnit lærer De, hvordan De opretter simple labels med P-touch. Ved at oprette et simpelt label bliver De beknedt med den generelle procedure til oprettelse af pabel-layout. Lav et label med P-touch Lav Deres første label Klargør P-touch. Indsæt og oplad batteriet. Indstil en tapekassette. Tænd for P-touch. P. P. 0 P. Tilslut lysnetadapteren direkte til P-touch-maskinen for at oprette en label, hvis batteriet ikke er opladet. Se Lysnetadapter på side. Indtast labelteksten. Indtast labelteksten fra tastaturet. Udover at man kan indtaste tekst, har P- touch en lang række redigeringsfunktioner. "Opret label som disse" P. Udskriv labelen. Udskriv den label, De har lavet. P. De kan kontrollere labellayoutet før udskrivning. Når De kontrollerer labelen før udskrift, spilder De ikke tape på ikke færdige labels. "Funktionen Vis udskrift" Lav Deres første label

5 Opret en label på computeren Klargør P-touch. (Se trin i afsnittet ovenfor). Klargør computeren. Installer programmet. Sæt USB-kablet i. Tænd for P-touch. INTRODUKTION Softwareinstallationsvejledning Softwareinstallationsvejledning P. Skriv labelteksten i P-touch Editor. Softwarehjælp "Opret avancerede labels som disse" Udskriv labelen. Softwarehjælp Lav Deres første label

6 INTRODUKTION Sikkerhedsforanstaltninger Læs følgende retningslinjer for sikker anvendelse og håndtering, inden De bruger P- touch. Disse sikkerhedsforanstaltninger er beregnet til at forhindre unødvendige kvæstelser af Dem selv og andre personer omkring Dem, og til at forhindre beskadigelse af produktet. Læs og følg dem omhyggeligt. Følgende symboler indikerer fareniveauet i forbindelse med, at produktet ikke anvendes ifølge de specificerede retningslinjer. Dette symbol angiver, at forkert håndtering giver risiko for at ADVARSEL forårsage dødsfald eller alvorlig kvæstelse. Dette symbol angiver, at forkert håndtering giver risiko for at FORSIGTIG forårsage kvæstelse eller beskadigelse af produktet. Følgende symboler indikerer specifikke retningslinjer. : Dette symbol angiver, at handlingen giver risiko for fare. : Dette symbol angiver, at handlingen er forbudt. : Dette symbol angiver, at handlingen er nødvendig. ADVARSEL Genopladeligt batteri Manglende overholdelse af følgende kan medføre væskelækage, overophedning, sprængning eller brand, som kan forårsage forbrændinger eller andre kvæstelser. Kast ikke batteriet ind i ild, og batteriet må ikke opvarmes, loddes eller svejses, adskilles eller ændres. Lad ikke metaldele kortslutte polerne på batteriet. Transporter eller opbevar ikke batteriet sammen med metalliske artikler. Undlad at fjerne eller beskadige plastikbeklædningen på batteriet, eller at bruge batteriet med plastikbeklædningen fjernet eller beskadiget. Brug kun den batterioplader, der er specielt beregnet til det medleverede genopladelige batteri. Der må ikke bruges nogen anden batterioplader. Undlad at oplade batteriet i omgivelser med høj temperatur. Brug ikke batteriet med den positive (+) og den negative (-) pol forkert forbundet. Hvis batteriet lækker eller udsender en lugt, skal det straks flyttes væk fra åben ild. Batteriet må ikke blive vådt. Pas på ikke at få batterivæske i øjnene, hvis batteriet lækker. Hvis der kan kommer batterivæske i øjnene, kan De miste synet. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øjnene, skal De straks skylle øjnene med rigeligt rent vand og søge læge. Hvis batteriet begynder at udsende en lugt, blive overophedet, ændre farve, blive deformeret eller hvis der sker nogen anden ændring under brug, opladning eller opbevaring, skal batteriet straks tages ud og anvendelsen afbrydes. Sikkerhedsforanstaltninger

7 ADVARSEL Batterioplader Manglende overholdelse af følgende kan medføre brand, overophedning eller svigt. Lad ikke metaldele kortslutte polerne på opladeren. Opladeren må ikke blive våd. Hvis der kommer vand eller anden væske ind i opladeren, skal lysnetadapteren straks tages ud af stikkontakten. Opladeren må ikke bruges, når opladerpolerne er våde eller hvis der er kondensvand på dem. Brug ikke denne oplader med andre produkter end P-touch. Brug kun den lysnetadapter, der leveres med P-touch. Hvis opladeren begynder at udsende en lugt, blive overophedet, ændre farve, blive deformeret eller hvis der sker nogen anden ændring under brug, opladning eller opbevaring, skal De straks fjerne P-touch fra opladeren, tage lysnetadapteren ud af stikkontakten og afbryde anvendelsen. Lysnetadapter Manglende overholdelse af følgende kan medføre brand, elektrisk stød eller svigt. Brug altid den specificerede spænding (0V) og den leverede lysnetadapter (AD-ES). Undlad at overbelaste stikkontakten. Undlad at anbringe tunge genstande på, eller beskadige eller ændre netledningen eller stikket. Ledningen må ikke bukkes eller trækkes med vold. En beskadiget netledning må ikke bruges. Berør ikke lysnetadapteren eller strømforsyningsstikket med våde hænder. Kontrollér at stikket er helt indsat i stikkontakten. Brug ikke en stikkontakt, der sidder løst. P-touch Manglende overholdelse af følgende kan medføre brand, elektrisk stød eller svigt. Undlad at adskille eller foretage ændringer på P-touch. Undlad at tabe, slå på eller på anden måde skade P-touch. Undlad at spilde drinks eller andre væsker på Deres P-touch, eller på anden måde lade P-touch blive våd. Brug ikke P-touch, hvis der er kommet fremmedlegemer ind i den. Hvis der er kommet et fremmedlegeme ind i P-touch, skal De straks slukke den, afbryde lysnetadapteren, tage batteriet ud og afbryde brugen. Hvis P-touch begynder at udsende en lugt, blive overophedet, ændre farve, blive deformeret eller hvis der sker nogen anden ændring under brug, opladning eller opbevaring, skal De straks fjerne P-touch fra opladeren, tage lysnetadapteren ud af stikkontakten, tage batteriet ud og afbryde anvendelsen. Lad ikke børn lege med den tomme emballage fra P-touch. Opbevar den tomme emballage på et sted, der er utilgængeligt for børn, eller bortskaf den. Der er risiko for at børn bliver kvalt, hvis de leger med tom emballage. INTRODUKTION Sikkerhedsforanstaltninger

8 INTRODUKTION FORSIGTIG Genopladeligt batteri Manglende overholdelse af følgende kan medføre væskelækage, overophedning, sprængning eller forringet præstation og levetid. Slå ikke på batteriet og kast ikke med det. Undlad at bruge batteriet eller efterlade det i direkte sollys, i nærheden af radiatorer eller andre varme apparater, eller på et sted med meget høje temperaturer. Tag batteriet ud, når De ikke bruger Deres P-touch i længere tid. Hvis der kommer batterivæske på huden eller tøjet, skal de pågældende steder vaskes grundigt med rent vand. Batterivæske er skadelig for huden. Batterioplader Manglende overholdelse af følgende kan medføre brand, elektrisk stød eller kortslutning. Undlad at bruge batteriopladeren eller anbringe den i direkte sollys, i nærheden af radiatorer eller andre varme apparater, eller på et sted med meget høje temperaturer, høj luftfugtighed eller meget støv. Undlad at adskille eller foretage ændringer på batteriopladeren. Slå ikke på batteriopladeren og kast ikke med den. Transporter eller opbevar ikke batteriopladeren sammen med metalliske artikler. Lysnetadapter Sørg for at afbryde lysnetadapteren og batteriopladeren fra stikkontakten og P-touch, når De ikke skal bruge P-touch i længere tid. Hold altid om stikket, når netledningen tages ud af stikkontakten. Tapeafskærer Undlad at berøre tapeafskæreren med hænderne. Dette kan medføre kvæstelser. Brugs-/opbevaringssted Anbring ikke P-touch eller batteriopladeren på usikre steder som f.eks. ustabile platforme eller høje reoler m.m. Den kan falde ned og forårsage kvæstelser. Anbring ikke tunge genstande på P-touch eller batteriopladeren. Den kan falde ned og forårsage kvæstelser. Hukommelse Alle data, der er oplagret i hukommelsen, vil gå tabt ved svigt eller reparation af P-touch, eller hvis batteriet aflades. Tape Afhængig af omgivelsesbetingelserne og materialet og tilstanden af den overflade, labelen skal klæbes på, kan labelen falde af eller farven på tapen kan ændre sig. Ved aftagning af labels kan noget klæbestof blive siddende, tapens farve kan blive overført til overfladen eller overfladen under labelen kan på anden måde blive beskadiget. Sørg for at teste labelen på den påtænkte overflade, inden labelen sættes fast. Sikkerhedsforanstaltninger

9 Almindelige sikkerhedsforanstaltninger Undlad at bruge P-touch på nogen måde eller til noget formål, som ikke er beskrevet i denne brugervejledning. Dette kan medføre ulykker eller beskadigelse af maskinen. Brug kun original TZ-tape med -mærket i Deres P-touch. Undlad at trække i eller trykke på tapen i kassetten. Undlad at indsætte fremmedlegemer i tapeåbningen, lysnetadapterens tilslutningsbøsning eller USB-porten m.m. Forsøg ikke at udskrive labels ved hjælp af en tom tapekassette eller uden en tapekassette i P-touch. Dette vil beskadige printhovedet. Undlad at berøre printhovedet med fingrene. Bemærk at alle data, der er lagret i hukommelsen, vil gå tabt, når BÅDE lysnetadapteren afbrydes OG det genopladelige batteri tages ud. Brug ikke fortynder, renset benzin, alkohol eller andre organiske opløsningsmidler til rengøring af P-touch. Undlad at anbringe P-touch i direkte sollys, i nærheden af radiatorer eller andre varme apparater, eller på et sted med meget høje temperaturer, høj luftfugtighed eller meget støv. Standard driftstemperaturområde: 0 C til C. Pas på ikke at ridse CD-ROM'en. Anbring ikke CD-ROM'en på et sted, der er udsat for høje eller lave temperaturer. Anbring ikke tunge genstande på CD-ROM'en, og bøj den ikke. Softwaren på CD-ROM'en er beregnet til anvendelse sammen med Deres P-touch, og kan installeres på mere end én PC. Vi vil stærkt anbefale, at De læser denne brugervejledning grundigt, inden De bruger Deres P-touch, og derefter opbevarer den på et tilgængeligt sted, så De kan konsultere den i fremtiden. INTRODUKTION Følgende symboler bruges i hele denne brugervejledning for at indikere yderligere information. : : Symboler i denne vejledning Dette symbol indikerer information eller retningslinjer, som kan resultere i beskadigelse eller kvæstelser, hvis de ignoreres, eller betjeninger, der vil resultere i fejl. Dette symbol indikerer information eller retningslinjer, der kan hjælpe til forståelse af og mere effektiv anvendelse af P-touch. Almindelige sikkerhedsforanstaltninger

10 INTRODUKTION Hurtigindeks s Dette afsnit giver hurtig og nem adgang til information om processer, som brugerne ofte har brug for. De skal blot se efter Deres proces nedenfor, og derefter gå til den indikerede side. Hvis den proces, De søger, ikke er vist her, så prøv siderne Indhold eller Indeks. Hurtig-indeks ABC auto-format ABC function Indtastning af tekst, symboler og accentuerede tegn... Indtastning af tekst/symboler/accentuerede tegn Formatering af labelen... Tekst/label formateringsfunktioner Ændring af afskæringsog margenindstillinger... Tapeafskærings muligheder P. P. P. 0 Oprettelse og udskrivning af stregkodelabels... Stregkode funktion Udskrivning af flere eksemplarer (med auto-nummerering)... Flere eksemplarer/autonummerering funktioner Lagring af et labellayout... ABC Hukommelsesfunktion P. P. P. Hurtig-indeks

11 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... Lav Deres første label... Sikkerhedsforanstaltninger... Almindelige sikkerhedsforanstaltninger... Symboler i denne vejledning... Hurtig-indeks... INDHOLDSFORTEGNELSE... KOM GODT I GANG... INTRODUKTION Udpakning af Deres P-touch... Generel beskrivelse... LCD-display og Tastatur... LCD-display... Tast-navne og -funktioner... Strømforsyning... Genopladeligt batteri... Lysnetadapter... Indsætning af en tapekassette... 0 Tænde og slukke P-touch... Fremføring af tape... LCD-kontrast... REDIGERING AF EN LABEL... Indtastning og redigering af tekst... Indtastning af tekst med tastaturet... Tilføje en ny linje... Flytning af markøren... Indsætning af tekst... Sletning af tekst... Indtastning af symboler... Indtastning af symboler med tasten... Indtastning af symboler med symbolfunktionen... Indtastning af accentuerede tegn... Indtastning af accentuerede tegn ved hjælp af tasten... Indtastning af accentuerede tegn ved hjælp af tasterne med sammensatte tegn... Indtastning af accentuerede tegn ved hjælp af accent-funktionen... Indstilling af tegnegenskaber... Indstilling af labelegenskaber... 0 Oprette en stregkodelabel... Indstilling af stregkodeparametre... INDHOLDSFORTEGNELSE

12 INTRODUKTION Indtastning af stregkodedata... Redigere og slette en stregkode... Brug af Auto-format layouts... Brug af skabeloner - Eksempel til oprettelse af Asset Tag... Brug af Blok-layouts... Automatisk valutaomregning... Indstilling for valutaomregning... Omregning af valuta... LABELUDSKRIVNING... Vis labeludskrift... Udskrivning af en label... Udskrivning af en enkelt kopi... Udskrivning af flere kopier... Auto-nummerering af labels... Spejlvendt udskrivning... Tapeafskærings muligheder...0 Påsætning af labels... BRUG AF FILHUKOMMELSEN... Lagring af en Label... Åbning af en lagret labelfil... Sletning af en lagret labelfil... VEDLIGEHOLDELSE AF DERES P-touch... Nulstilling af P-touch... Vedligeholdelse... Rengøring af hovedenheden... Rengøring af printhovedet... Rengøring af tapeafskæreren... Rengøring af opladningspolerne... FEJLFINDING... Fejlafhjælpning... Fejlmeddelelser... TILLÆG... Specifikationer... INDEKS... 0 INDHOLDSFORTEGNELSE

13 KOM GODT I GANG Udpakning af Deres P-touch Kontrollér at emballagen indeholder følgende dele, inden De bruger Deres P-touch. P-touch PT-R TZ tapekassette KOM GODT I GANG CD-ROM USB-kabel Lysnetadapter Genopladeligt batteri Batterioplader Software installationsvejledning Brugervejledning Udpakning af Deres P-touch

14 KOM GODT I GANG Generel beskrivelse Tastatur LCD-display Lysnetadapterbøsning USB-port Ved leveringen fra fabrikken er LCDdisplayet dækket af en beskyttende beklædning for at forebygge beskadigelse. Fjern denne beklædning inden P-touch tages i brug. Opladningspoler Bagdæksel Tapevindue Tapeåbning Lysnetindikatorlampe Bagdækslets åbningsgreb Genopladeligt batteri Frigørelsesarm Tapeaf skærer Printhoved Batteridæksel Tapekassetteboks Batterioplader Lysnetadapter-bøsning Opladningspoler Generel beskrivelse

15 LCD-display LCD-display og Tastatur 0 KOM GODT I GANG. Linjenummer Vises i starten af hver linje, hvor dette mærke indikerer linjenummeret i label layoutet.. Markør Indikerer den aktuelle position af markøren. Nye tegn indtastes til venstre for markøren, og tegnet til venstre for markøren slettes, når der trykkes på.. Retur-mærke Indikerer enden af en tekstlinje.. Caps-tilstand (Store bogstaver) Indikerer at Caps-tilstanden er slået til..~. Skrifttype vejledning Indikerer indstillingerne for den aktuelle font (), tegnstørrelse (), skrifttype () og ramme ().. Tapelængde Indikerer tapelængden for den indtastede tekst. 0.Valg af markør Indikerer at De kan bruge markørtasterne til at vælge punkter på skærmen. Brug tasterne og til at vælge et menupunkt, og og tasterne til at ændre indstillingen. LCD-display og Tastatur

16 KOM GODT I GANG Tast-navne og -funktioner LCD-display og Tastatur

17 (Tænd/Sluk): Tænder og slukker P-touch. : Udskriver den aktuelle label på tapen. Åbner menuen Print Options, når den bruges i kombination med -tasten. (Vis udskrift): Viser udskriften af labelen. (Indføring & afskæring): Fører, mm blankt tape ud, og afskærer derefter tapen automatisk. : Åbner tekstmenuen, hvor De kan indstille egenskaberne for tegn og bogstaver på labelen. : Åbner labelmenuen, hvor De kan indstille egenskaberne for labelen. : (Automatisk formatering) Åbner menuen Auto-Format, hvor De kan oprette labels ved hjælp af foruddefinerede skabeloner eller blokformater. : Åbner menuen Tools, hvor De kan indstille betjeningsegenskaberne for Deres P-touch. : Sletter al indtastet tekst, eller al tekst og aktuelle labelindstillinger. (Backspace): Sletter tegnene til venstre for markøren. Annullerer den aktuelle kommando og fører displayet tilbage til dataindlæsningsskærmen eller det forrige trin. : Slår Caps-tilstanden (store bogstaver) til og fra. Når Caps-tilstanden er slået til, kan De indtaste store bogstaver ved blot at trykke på en tast med et tegn. ~ : Brug disse taster til at skrive bogstaver og tal. Store bogstaver, symboler eller accentuerede tegn kan indtastes ved hjælp af disse taster i kombination med,, eller -tasterne. : Brug denne tast i kombination med bogstavs- og nummertasterne til at indtaste store bogstaver eller symboler som indikeret på tasterne. : Brug denne tast i kombination med taster, der har blå tegn ovenover, til at indtaste de indikerede accentuerede tegn eller symboler, eller til at aktivere den indikerede funktion. : Brug denne tast til at vælge og indtaste et symbol fra en liste over tilgængelige symboler. : Brug denne tast til at indtaste et accentueret tegn fra listen over tilgængelige tegn. : Indsætter et mellemrum. Tilbagestiller en indstilling til standardværdien. (Enter): Indsætter en ny linje ved indtastning af tekst. Vælger den viste option ved indstilling af labelegenskaber i funktionsmenuerne, eller ved indtastning af symboler eller accentuerede tegn. (Escape): Annullerer den aktuelle kommando og fører displayet tilbage til dataindlæsningsskærmen eller det forrige trin. : Flytter markøren i retning af pilen ved indtastning eller redigering af tegn, indtastning af symboler eller accentuerede tegn, og ved indstilling af labelegenskaber i funktionsmenuerne. LCD-display og Tastatur KOM GODT I GANG

18 KOM GODT I GANG Strømforsyning Deres P-touch er udstyret med et genopladeligt batteri, som gør det muligt at bruge den overalt, når batteriet er opladet, og en lysnetadapter, hvormed De kan bruge den, når den er tilsluttet en elektrisk stikkontakt, hvis batteriet bliver afladet. Genopladeligt batteri Batteriet kan genoplades ved at anbringe Deres P-touch på batterioplader holderen. Forbind lysnetadapteren direkte til P-touch for at bruge den med det samme, når De har købt den, eller når batteriet bliver afladet. Indsætning af det genopladelige batteri Afbryd strømmen til P-touch ved indsætning eller udtagning af det genopladelige batteri. Brug kun den batterioplader, der er specielt beregnet til det medleverede genopladelige batteri. Undlad at fjerne eller beskadige plastikbeklædningen på det genopladelige batteri, eller at bruge batteriet med plastikbeklædningen fjernet eller beskadiget. Tryk på bagdækslets åbningsgreb og åbn bagdækslet. Skub batteridækslet i pilens retning og åbn boksen. Forbind batteriet som vist på figuren. Kontroller at stikkets ledninger passer med den sorte og røde mærkat på boksen. Strømforsyning

19 Indsæt batteriet i batteriboksen og skub ledningerne ind i rummet, således at de ikke beskadiges af batteriboksens låg. Sæt batteridækslet på, og luk bagdækslet. KOM GODT I GANG Frigørelsesarm Kontrollér at frigørelsesarmen er oppe, når bagdækslet lukkes. Bagdækslet kan ikke lukkes, hvis frigørelsesarmen er trykket ned. Opladning af batteriet Indsæt stikket på lysnetadapterens ledning i bøsningen på batteriopladeren, og indsæt lysnetadapterens stik i en standard stikkontakt. Anbring P-touch på batteriopladeren. Når den sidder korrekt på batteriopladeren, lyser lysnet-indikatorlampen på P-touch. Opladningstid ca. timer P-touch kan anbringes i batteriopladeren i begge retninger. Lysnetindikatorlampe Strømforsyning

20 KOM GODT I GANG Lysnet-indikatorlampen forbliver tændt, mens P-touch er anbragt i batteriopladeren, og lysnetadapteren er tilsuttet til batteriopladeren, eller når lysnetadapteren er tilsluttet direkte til P-touch, uanset om batteriet er isat eller opladningen er afsluttet. Sørg for at oplade batteriet inden P-touch bruges. Forbind lysnetadapteren direkte til P-touch for at bruge den, når batteriet bliver afladet. Anbring P-touch i batteriopladeren igen efter brug. Selvom P-touch ikke bruges, vil batteriet blive afladet, hvis den ikke anbringes i batteriopladeren. Det vil ikke beskadige P-touch, at den står i opladeren, selvom batteriet er fuldt opladet. Batteriet er måske ikke tilstrækkeligt opladet, når strømforsyningen er mindre end mærkespændingen. Udskiftning af det genopladelige batteri Udskift batteriet, når P-touch kun kan bruges i kort tid, selv efter genopladning. Udskiftningsintervallerne varierer afhængig af anvendelsesbetingelserne, men generelt skal batteriet udskiftes efter ca. et år. Sørg for at udskifte det med det specificerede genopladelige batteri (BA-R). Det nye batteri skal oplades i timer inden brug. Tryk på bagdækslets åbningsgreb og åbn bagdækslet. Skub batteridækslet i pilens retning og åbn boksen. Tag det brugte batteri ud og afbryd forbindelsesstikket. Forbind forbindelsesstikket på batteriledningen, og indsæt det nye batteri i boksen. Se Indsætning af det genopladelige batteri på side. Sæt batteridækslet på, og luk bagdækslet. Sørg for at bortskaffe det brugte batteri ifølge de lokale bestemmelser for bortskaffelse af nikkel-metalhydrid-batterier. Undlad at fjerne eller beskadige plastikbeklædningen på det brugte batteri, eller at forsøge at adskille det. Strømforsyning

21 Lysnetadapter Forbind lysnetadapteren direkte til P-touch. KOM GODT I GANG Indsæt stikket på lysnetadapterens ledning i stikbøsningen mærket DC IN.V på P-touch. Indsæt lysnetadapterens stik i en standard stikkontakt. Sluk P-touch, inden lysnetadapteren tages fra. Tag lysnetadapterens stik ud af P-touch og stikkontakten, når De ikke skal bruge den i længere tid. Træk ikke i lysnetadapterens ledning, og buk den ikke. Brug kun den lysnetadapter (AD-ES), som er fremstillet specielt til P-touch. Hvis dette ikke iagttages, kan det medføre en ulykke eller beskadigelse. Brother påtager sig intet ansvar for nogen ulykke eller beskadigelse, der opstår som følge af, at der ikke bruges den specificerede lysnetadapter. Forbind ikke lysnetadapteren til en ikke-standard stikkontakt. Hvis dette ikke iagttages, kan det medføre en ulykke eller beskadigelse. Brother påtager sig intet ansvar for nogen ulykke eller beskadigelse, der opstår som følge af, at der ikke bruges en standard stikkontakt. Strømforsyning

22 KOM GODT I GANG Indsætning af en tapekassette Der kan bruges tapekassetter med en bredde på mm, mm, mm eller mm i Deres P-touch. Brug kun tapekassetter med -mærket. Hvis den nye tapekassette er udstyret med en stopper, skal den fjernes, før kassetten indsættes. WATNLATION Kontrollér at enden af tapen ikke er bukket, og at den passerer igennem tapestyret. Ende af tapen Tapestyr Kontrollér at strømforsyningen er slukket, tryk på bagdækslets åbningsbreb og åbn bagdækslet. Hvis der allerede sidder en tapekassette i P-touch, skal den tages ud ved at trække den lige op. Indsæt tapekassetten i tapekassetterummet med enden af tapen imod P-touch's tapeåbning, og tryk fast på den, indtil der høres et klik. Ved indsætning af tapekassetten skal det sikres, at tapen og farvebåndet ikke hænger fast i printhovedet. Tapeåbning 0 Indsætning af en tapekassette

23 Luk bagdækslet. KOM GODT I GANG Kontrollér at frigørelsesarmen er oppe, når bagdækslet lukkes. Bagdækslet kan ikke lukkes, hvis frigørelsesarmen er trykket ned. Sørg for at fremføre tapen for at stramme den og farvebåndet efter indsætning af tapekassetten. Se Fremføring af tape på side. Træk ikke i den label, der kommer ud af tapeåbningen. Dette vil få farvebåndet til at blive ført ud sammen med tapen. Opbevar tapekassetter på et køligt og mørkt sted væk fra direkte sollys og høje temperaturer, høj luftfugtighed eller meget støvede omgivelser. Brug tapekassetten så hurtigt som muligt efter åbning af den forseglede emballage. Tænde og slukke P-touch Tryk på tasten Tryk på tasten for at tænde P-touch. igen for at slukke P-touch. Deres P-touch har en strømsparefunktion, som automatisk slukker maskinen, hvis der ikke er trykket på nogen tast i et bestemt tidsrum under visse driftsbetingelser. Se tabellen Auto Power-Off Time nedenfor for yderligere oplysninger. Hvis batteriet stadig er opladet eller P-touch er forbundet til en stikkontakt via lysnetadapteren, vises den forrige opgaves information, når P-touch tændes. Automatisk slukning Kun P-touch Forbundet til PC Med lysnetadapter time time Med batteri minutter minutter uden betjening. time efter udskrivning fra PC. Tænde og slukke P-touch

24 KOM GODT I GANG Fremføring af tape Feed & Cut funktionen fremfører, mm blank tape og afskærer den. Sørg for at fremføre tapen for at stramme den og farvebåndet efter indsætning af tapekassetten. Træk ikke i den label, der kommer ud af tapeåbningen. Dette vil få farvebåndet til at blive ført ud sammen med tapen. Undgå at blokere tapeåbningen under udskrivning eller ved fremføring af tapen. Dette vil få tapen til at krølle og sidde fast. Tryk på tasten. Feed & Cut? vises på displayet. Tryk på tasten for at fremføre tapen. Meddelelsen Feeding Tape... Please Wait vises mens tapen fremføres, hvorefter tapen afskæres. Tryk på mens Feed & Cut? vises for at annullere tapefremføringen. LCD-kontrast De kan ændre kontrastindstillingen for LCD-displayet til ét af fem niveauer (+, +, 0, -, -) for at gøre skærmen lettere at læse. Standardindstillingen er 0. Tryk på tasten for at vise menuen Tools, vælg LCD Contrast ved hjælp af tasten eller, og tryk derefter på tasten. Vælg et kontrastniveau ved hjælp af tasten eller. Skærmens kontrast ændres, hver gang der trykkes på tasten eller, så De kan indstille den mest passende kontrast. Tryk på tasten. Tryk på tasten for at vende tilbage til det forrige trin. Ved at trykke på tasten på kontrastindstillingsskærmen indstilles kontrasten til standardværdien 0. Fremføring af tape

25 REDIGERING AF EN LABEL Indtastning og redigering af tekst Brugen af tastaturet på Deres P-touch svarer meget til at bruge en skrivemaskine eller computer med tekstbehandlingsprogram. Indtastning af tekst med tastaturet. For at indtaste små bogstaver eller et tal, trykke blot på den ønskede tast. For at indtaste et mellemrum i teksten trykkes på tasten. For at indtaste store bogstaver eller et af symbolene på ciffertasterne, skal De holde tasten nede og trykke på den ønskede tast. For at indtaste store bogstaver kontinuerligt, trykkes på tasten for at aktivere Caps-tilstanden (store bogstaver), og derefter trykke på den ønskede tast. For at afslutte Caps-tilstanden trykkes på tasten igen. For at indtaste et lille bogstav i Caps-tilstanden, skal De holde tasten nede og trykke på den ønskede tast. Tilføje en ny linje For at afslutte den aktuelle tekstlinje og starte en ny linje trykkes på tasten. Der vises et retur-mærke ved enden af linjen, og markøren flytter sig til starten af den nye linje. For hver tape-bredde er der et maksimalt antal linjer, der kan skrives. Der kan skrives maksimalt linjer på mm tape, linjer på mm tape, og linjer på mm og mm tape. Hvis der trykkes på tasten, når der allerede er fem linjer, vises en fejlmeddelelse. Flytning af markøren For at flytte markøren til venstre, højre, op eller ned trykkes på tasten, eller. Hvert tryk på tasten flytter markøren en plads eller linje. For at flytte markøren til starten eller slutningen af den aktuelle linje holdes tasten nede, hvorefter der trykkes på tasten eller. For at flytte markøren til starten eller slutningen af teksten holdes tasten nede, hvorefter der trykkes på tasten eller. Indsætning af tekst For at indsætte yderligere tekst i en eksisterende tekstlinje skal De flytte markøren til det tegn til højre for, hvor De ønsker at starte indsætning af ny tekst, og derefter indtaste teksten. Den nye tekst skrives til venstre for markøren. REDIGERING AF EN LABEL Indtastning og redigering af tekst

26 REDIGERING AF EN LABEL Sletning af tekst Sletning af ét tegn ad gangen For at slette et tegn fra en eksisterende tekstlinje skal De flytte markøren til det tegn til højre for, hvor De ønsker at slette tekst, og derefter trykke på tasten. Tegnet til venstre for markøren slettes, hver gang der trykkes på tasten. Hvis du trykker på -tasten og holder den nede, slettes tegnene til venstre for markøren kontinuerligt. Sletning af hele teksten på én gang Brug tasten til at slette hele teksten på én gang. Tryk på tasten. Slettemulighederne vises. Brug tasten eller til at vælge Text Only for at slette al tekst, mens den aktuelle formatindstilling bibeholdes, eller vælge Text & Format for at slette al tekst og formatindstilling. Tryk på tasten for at vende tilbage til tekstindtastningsskærmen. Tryk på tasten. Hele teksten slettes. Alle formatindstillinger slettes også, hvis der er valgt Text & Format. Indtastning af symboler Der findes i alt 0 symboler (inklusive internationale og udvidede ASCII-tegn), som er tilgængelige med symbolfunktionen, inklusive symbolerne på tastaturet. Symbolerne kan indtastes på to måder : Ved hjælp af tasten. Ved hjælp af symbolfunktionen. Indtastning af symboler med tasten Symboler, der er trykt med blåt ovenover tasterne på tastaturet, kan indtastes med tasten. For at indtaste et af disse symboler, skal De holde tasten nede, og derefter trykke på den ønskede tast. Indtastning af symboler

Konformitetserklæring

Konformitetserklæring Konformitetserklæring Vi BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro, Mizuho-ku, Nagoya -, Japan erklærer herved, at labelsystemet PT-R opfylder kravene i de følgende normative dokumenter: EMC: EN 0: Class B

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

BRUGSANVISNING. www.brother.com

BRUGSANVISNING. www.brother.com BRUGSANVISNING D400 BRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning grundigt, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne brugsanvisning på et praktisk sted for fremtidig reference. Besøg os på http://support.brother.com/

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. www.brother.com Version E DAN Overensstemmelseserklæring

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

Brugervejledning. LabelManager 420P

Brugervejledning. LabelManager 420P Brugervejledning LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 Figur 1 DYMO LabelManager 420P etiketmaskine 1 Udskriv 9 Specialtegn 17 Format 2 Eksempel 10 Mellemrumstast

Læs mere

BRUGSANVISNING DANSK INDLEDNING KOM I GANG REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS FEJLFINDING APPENDIKS STIKORDSREGISTER

BRUGSANVISNING DANSK INDLEDNING KOM I GANG REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS FEJLFINDING APPENDIKS STIKORDSREGISTER DANSK BRUGSANVISNING P-touch H00 BRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. Besøg

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. http://solutions.brother.com/ Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Stregkodereferencevejledning

Stregkodereferencevejledning Stregkodereferencevejledning Version 0 DAN 1 Introduktion 1 Oversigt 1 1 Denne referencevejledning indeholder information om stregkodeudskrivning ved hjælp af kontrolkommandoer, der sendes direkte til

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

7500/7600 BRUGSANVISNING

7500/7600 BRUGSANVISNING 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. Konformitetserklæring Vi BROTHER INDUSTRIES,

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

E550W BRUGSANVISNING INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE

E550W BRUGSANVISNING INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE DANSK BRUGSANVISNING E0W BRUGSANVISNING E0W For at kunne bruge din P-touch på en sikker måde, skal du først læse den medfølgende Hurtig installationsvejledning. Læs denne vejledning, inden du begynder

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Bemærkning om indsamling og offentliggørelse af oplysningerne i brugervejledningen

Overensstemmelseserklæring Bemærkning om indsamling og offentliggørelse af oplysningerne i brugervejledningen S. DANSK Overensstemmelseserklæring Vi BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya -8, Japan erklærer herved, at labelsystemet PT-00 er i overensstemmelse med følgende normative dokumenter:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75 72 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Produktregistrering...75 Sådan kommer du i gang... 75 Strømforsyning...75 Batterier...75 Tilslutning af den valgfrie strømforsyning...76 Isætning

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier.

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier. Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen LabelPOINT 350 kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

Professionelle etiketmaskiner til kontoret

Professionelle etiketmaskiner til kontoret Professionelle etiketmaskiner til kontoret Indhold Professionelle DYMO etiketmaskiner kan øge effektiviteten på kontoret. Du kan hurtigt og nemt navngive og identificere LabelManager 120P 4 Enkel etiketmaskine

Læs mere

HURTIG INSTALLATIONSVEJLEDNING

HURTIG INSTALLATIONSVEJLEDNING HURTIG INSTALLATIONSVEJLEDNING H500 Læs denne brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. Besøg os på http://solutions.brother.com/,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti Om LabelPOINT 150 LabelPOINT 150 etiketteringsmaskine kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang USB-stik Netstik LCD-display Tape-udgang wwwdymocom Typografi/Størrelse Font/Fast længde Ramme/Justering Symboler Tænd-sluk Knivblad Indstillinger Hukommelse Sprog Se inden udskrivning/ Indsæt Tab CAPS

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Bemærkning om indsamling og offentliggørelse af oplysningerne i brugervejledningen

Overensstemmelseserklæring Bemærkning om indsamling og offentliggørelse af oplysningerne i brugervejledningen S. 0 DANSK Overensstemmelseserklæring Vi BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro, Mizuho-ku, Nagoya -, Japan erklærer herved, at labelsystemet PT-00 er i overensstemmelse med følgende normative dokumenter:

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Version B DAN

BRUGERVEJLEDNING. Version B DAN BUGEVEJLEDNING 9600/3600 Læs denne brugervejledning, før du bruger P-touch. Opbevar brugervejledningen på et let tilgængeligt sted, så du hurtigt kan finde den. Version B DAN INTODUKTION Tak, fordi du

Læs mere

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

9600 Professionel labelløsning

9600 Professionel labelløsning 9600 Professionel labelløsning 9600 Forhandler: Brother International (Danmark) A/S Baldershøj 22, 2635 Ishøj Tlf: +45 43 31 31 31 Fax: +45 43 31 31 43 www.brother.dk Alle specifikationer korrekte ved

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

BRUGSANVISNING. www.p-touch.com

BRUGSANVISNING. www.p-touch.com BRUGSANVISNING 1950 www.p-touch.com Læs denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hånden, så De hurtigt kan konsultere den. INTRODUKTION Tak fordi

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere