Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords udgivelser November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords udgivelser November 2014"

Transkript

1 Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords udgivelser November 2014 Materialet kan rekvireres eller downloades på og købes i

2 Indhold Branchevejledninger, pjecer, foldere Jordbruget alle brancher... 3 Landbrug... 6 Gartneri og Planteskole Anlægsgartnere Skovbrug Øvrige Værktøj, DVD m.v Hjemmesider udgave november

3 JORDBRUGET (alle brancher) Arbejdsmiljø i værksteder Vejledningen Arbejdsmiljø i værksteder indeholder konkrete anvisninger på indretning af serviceværksteder på virksomheder inden for det grønne område. Der gives anvisninger på, hvordan man dæmper støj, hvordan man fjerner forurening ved kilden, og hvordan belysning tilpasses omgivelser og opgave. 20 sider, Vejledning om højtryksrensning - faktaark Vejledningen beskriver hvordan man kan øge sikkerhed og sundhed ved højtryksrensning inden for skovbrug, gartneribrug og anlægsgartneri. Vejledningen er et 2-sidet A4 ark som er modstandsdygtigt overfor smuds/vand og er derfor velegnet til ophængning. 2012, 2 sider. Vejledningen kan bestilles hos eller downloades på under Jordbruget/Branchevejledninger. Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an! Vejledningen omhandler regler om organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø, som trådte i kraft Den har særlig fokus på små virksomheder og på de nye regler om en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Endvidere behandles arbejdsmiljøorganisation (AMO), arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB). 23 sider, Bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Omgangen med rester af bekæmpelsesmidler og tom emballage kan ved uforsigtig håndtering påføre mennesker, dyr og natur en risiko. Vejledningen giver råd om opbevaring af kemikalier samt hvordan arbejdet med kemikalier kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 16 sider, 4. udgave BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger 3

4 JORDBRUGET (alle brancher) Tunge løft i jordbruget Vejledningen indeholder arbejdsbeskrivelse af udvalgte tunge løft situationer, de forværrende faktorer ved arbejdet samt løsningsforslag. Vejledningen er opdelt i brancherne: Anlægsgartner, Gartneri/ Planteskole, Landbrug og Skovbrug. 44 sider, 2010 Elektronisk katalog: barjordtilbord.dk/tungeloft Børn og unges arbejde i jordbruget Vejledningen indeholder eksempler på arbejdsopgaver, som må udføres af børn og unge i forskellige aldersgrupper. Desuden eksempler på farligt arbejde som børn og unge ikke må udføre. Derudover regler for traktorkørsel samt arbejds- og hviletidsbestemmelser. 20 sider, 6 udg. marts Der er skimmelsvampe i flis - folder Når anlægsgartnere og maskinførere arbejder med flis, kan skimmelsvampe udgøre en sundhedsrisiko. Få mere viden om Flis og Skimmelsvampe og få gode råd om hvordan man håndterer flis og beskytter sig Hjemmeside: Håndbog om Zoonoser Denne vejledning er skrevet til dig, der i dit daglige arbejde er beskæftiget med levende eller døde dyr. Vejledningens formål er at beskrive risikoen for erhvervssmitte for udvalgte zoonoser og at give vejledning om forebyggelse af smitte. 81 sider, BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger

5 JORDBRUGET (alle brancher) Helkropsvibrationer Rapporten indeholder en kortlægning af helkropsvibrationer inden for landbrug, skovbrug og anlægsgartneri. Rapporten indeholder også en generel information om helkropsvibrationer og om Vibrationsdirektivet. 56 sider, Ledelse i fællesskab Parksektionen i Gentofte Kommune har praktiseret det man ellers kun læser om i lærebøger. De har udviklet en kommunal arbejdsplads, så den både er konkurrencedygtig, trivselspræget og lærende. Læs hvordan du gør i bogen. 80 sider, 2001 Tilhørende video Faresymboler nye og gamle vedr. klassificering og mærkning af kemikalier EU har vedtaget et nyt system for mærkning og klassificering af kemikalier, der kaldes CLP-ordningen. Fra den 1. december 2010 og frem til 2017 vil man på kemikalier kunne se enten de kendte orange faresymboler efter Miljøstyrelsens mærkning, eller røde og hvide firkanter, som er de nye farepiktogrammer fra EU. BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger 5

6 LANDBRUG Høst af kål på den gammeldags facon! Høst af kål er hårdt for kroppen, da det foregår som manuelt arbejde. Derfor skal arbejdsgiveren sørge for oplæring og instruktion af medarbejderne i korrekt arbejdsteknik. Desuden skal man have fokus på variation i arbejdet og regelmæssige pauser bør indgå. Faktaarket indeholder råd til at forebygge skader, korrekt arbejdsteknik, variation i arbejdsopgaverne og regler om pauser. Faktaark kan downloades på under Jordbruget/Udgivelser Arbejdsmiljø i værksteder Vejledningen Arbejdsmiljø i værksteder indeholder konkrete anvisninger på indretning af serviceværksteder på virksomheder inden for det grønne område. Der gives bl.a. anvisninger på, hvordan man dæmper støj, hvordan man fjerner forurening ved kilden, og hvordan belysning tilpasses omgivelser og opgave. 20 sider, Transport og færdsel på landbrug Formålet med vejledningen er at vise metoder, der kan medvirke til at skabe overblik og forbedre sikkerheden ved transport og færdsel på landbruget. Vejledningen indeholder tjekliste til gennemgang af sikkerhed ved intern transport, som skal bruges i forbindelse med bedriftens arbejdspladsvurdering (APV) eller den årlige arbejdsmiljødrøftelse Halmballer Sikker håndtering i landbruget Vejledningen indeholder information og retningslinjer for håndtering af halmballer lige fra de arbejdsopgaver der foregår i marken, til transport, stabling og håndtering af halmballer i lader mv. Det er, når halm tages ned, ulykken typisk sker. Det er de færreste, der slipper uskadte fra at få en bigballe på 500 kg ned over sig. 8 sider, BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger

7 LANDBRUG Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr Manglende overholdelse af regler om lovpligtige eftersyn af udstyr og maskiner er den primære årsag til mange forbud og påbud fra Arbejdstilsynet, når de gennemfører tilsynsbesøg på landbrugsområdet. Vejledningen beskriver, hvordan lovpligtige eftersyn og hovedeftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr kan gennemføres. 32 sider, Sikkerhedshåndbog for landbrug og maskinstationer Sikkerhedshåndbogen er en opslagsbog, der omhandler de arbejdsmiljømæssige regler der er gældende ved arbejde indenfor landbrug og maskinstationer. Arbejde med maskiner og værktøj, kemiske stoffer og brug af værnemidler osv. er omtalt. 205 sider, Få styr på arbejdsmiljøet Vejledningen stiller skarpt på nogle formelle regler til sikring af et godt arbejdsmiljø. Der gennemgås de væsentligste elementer i arbejdsmiljøarbejdet, som arbejdsgivere og medarbejdere skal vide noget om for at kunne leve op til arbejdsmiljølovens krav. 16 sider, Ulykker i landbruget faktaark om forebyggelse BAR Jord til Bord gennemførte i 2010 en landsdækkende annoncekampagne i Landbrugsavisen om ulykker på landet. Til annoncerne blev der udarbejdet 46 faktaark hvor man kan finde råd omkring forebyggelse af den enkelte ulykke og henvisninger til yderligere informationer. 46 sider BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger 7

8 LANDBRUG Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner Vejledningen er at formidle viden og give anvisninger til gode arbejdsmetoder, der kan være en hjælp til at undgå ulykker ved reparation og vedligeholdelse af maskiner. 15 sider, MRSA 398 i svinebesætninger - faktaark MRSA 398 findes i svinebesætninger, og kan smitte fra dyr til menneske og fra menneske til menneske. Derfor skal der tages forholdsregler for at minimere risikoen for at bringe smitte fra stald til husstand. Vejledningen giver anvisninger på hvorledes man minimere risiko for smitte. 2 sider. Opdateret oktober Faktaarket er oversat til engelsk. Vejledningerne kan downloades via under Jordbruget/-Branchevejledninger. Højtryksrensning i landbruget Manuel højtryksrensning er en krævende arbejdsopgave. Vejledningen beskriver en række praktiske løsninger, der kan øge sikkerheden både i form af forbedrede arbejdsmetoder og ved brug af egnede personlige værnemidler. Findes også i engelsk, rumænsk og ukrainsk oversættelse. 20 sider, Automatiske maskiner i Svinebruget Vejledningen giver oplysninger til virksomhedsejere, indkøbere og medarbejder om de forhold, der er vigtige at have fokus på for at undgå ulykker. Indeholder også en tjekliste som vejledning, når der skal købes nye maskiner. 28 sider, BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger

9 LANDBRUG Automatiske maskiner i Kvægbruget Vejledningen giver oplysninger til virksomhedsejere, indkøbere og medarbejder om de forhold, der er vigtige at have fokus på for at undgå ulykker. Indeholder også en tjekliste som vejledning, når der skal købes nye maskiner. 28 sider, Arbejdsmiljøledelse i landbruget helt enkelt Et godt arbejdsmiljø er en god investering. Forebyggelse betaler sig også økonomisk! Sæt bedriftens sikkerhed og arbejdsmiljø i system ved hjælp af håndbogen. Folderen beskriver fremgangsmåden Alle håndbogens afsnit kan downloades via barjordtilbord.dk under Jordbruget/Udgivelser. Faktaark om arbejdsrelateret kræft - Landbrug Mænd beskæftiget inden for "det grønne område" har større risiko for læbekræft end andre danske lønmodtagere. Det viser en undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet for BAR Jord til Bord. Faktaarket kan bestilles hos eller downloades på under Jordbruget/Branchevejledninger. Sikker kørsel med frontmonterede redskaber Traktorer med frontmonterede redskaber kan være farlige i trafikken. Derfor er det særligt vigtigt, at traktorføreren gør sig klart, hvorledes man kan minimere risikoen for at skade andre trafikanter. 12 sider, BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger 9

10 LANDBRUG Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg Arbejde med dyr er årsag til mange ulykker i landbruget. Flytning er uvant for dyrene, hvorfor de kan reagere uforudsigeligt. Pjecen giver gode råd til håndtering af kvæg. 20 sider, Arbejdsmiljø ved håndtering af svin Arbejde med dyr er årsag til mange ulykker i landbruget. Forudsigelige rutiner, uden overraskelser, er vigtige for at undgå skader. Pjecen giver gode råd til håndtering af svin. 20 sider, Vejledning om arbejdsmiljø ved svejsning i landbruget Det kan være sundhedsskadeligt at svejse. Sikkerhedskursus ( 26) om svejsning er lovpligtigt. Denne vejledning om arbejdsmiljø ved svejsning i anlægsgartnerier er beregnet til ophængning i værksteder eller andre steder hvor der svejses Helkropsvibrationer i landbruget Vejledningen omhandler helkropsvibrationer i landbruget og har til formål at oplyse om den risiko kraftig vibrationsbelastning indebærer for den udsatte, samt om gældende regler for vurdering af belastninger. 15 sider, 2008 Hjemmeside: BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger

11 LANDBRUG Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler Ved produktion af kartofler er der en række arbejdsmiljømæssige forhold, som kan være problematiske. BAR Jord til Bord har i denne udgivelse samlet en oversigt over tiltag, der kan medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet i den direkte kartoffelproduktion. 46 sider, 2007 Under åben himmel, landbrug Pjecen om det psykiske arbejdsmiljø i landbruget, er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø inden for landbrug, skovbrug og anlægsgartneri. Pjecen indeholder spørgsmål som oplæg til diskussion. 15 sider, Råd til at blive i live Udgivelsen har fokus på råd og vejledning om sikkerhed i landbrug ved kørsel med store maskiner, traktorer m.v. Der er en gennemgang af sikker håndtering af læssemaskiner, kørsel med store maskiner på landevej m.m. Nyttige råd om sikker kørsel med ATV'en er også beskrevet. 26 sider Støj i landbruget - er det et problem? Vejledningen indeholder en kortfattet gennemgang af de støjbelastninger, der er målt i landbruget. De grundlæggende begreber om støj og høreværn behandles, og der gives ideer til støjdæmpning. 16 sider, 2004 Hjemmeside: hvor støjniveauet bl.a. kan høres BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger 11

12 LANDBRUG Støj i landbruget - en eksempelsamling Rapporten indeholder eksempler ved typiske arbejdsfunktioner og giver en række forslag til forebyggelse af støj. En del høreskader skyldes fortidens synder. Rapporten giver et overblik over de aktuelle dominerende støjkilder og mulighederne for at dæmpe disse. 50 sider, Den gode arbejdsplads på landet - folder Få gang i dialogen på arbejdspladsen. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV hvor det psykiske arbejdsmiljø skal inddrages. I pjecen findes ideer til dialog, de typiske problemer samt ideer til løsning For sikkerhedens skyld 10 historier fra det virkelige liv. Alle slap med livet i behold, men nogle kom værre til skade end andre. Hæftet er velegnet til undervisningsbrug. 28 sider, Arbejdsmiljø i svinestalde (under revision) Vejledningen omhandler en række af de forhold, der har været øget opmærksomhed på gennem de senere år, hvor støvproblematikken i svinestalde nok er et af de områder, der har været mest opmærksomhed på. Vejledningen omhandler tillige emner som ergonomi, gasser, støj samt anvendelse af kemiske produkter. 12 BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger

13 LANDBRUG Helt sikkert med Julius på landet Hæfte med tegninger der på en humoristisk måde illustrerer forskellige arbejdssituationer, hvor man som beskæftiget i landbruget skal tænke sig om, for at undgå arbejdsskader. Hæftet kan downloades på under Jordbruget/Udgivelser. 28 sider, BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger 13

14 GARTNERI OG PLANTESKOLE Sikkerhedshåndbog for gartnerier og planteskoler Sikkerhedshåndbogen er en opslagsbog, der omhandler de arbejdsmiljømæssige regler der er gældende ved arbejde indenfor gartnerier og planteskoler. Arbejde med maskiner og værktøj, kemiske stoffer og brug af værnemidler osv. er omtalt. 176 sider, Re-entry Branchevejledning om foranstaltninger ved arbejde med pesticidbehandlede planter i væksthusgartnerier. Folderen giver en kort beskrivelse af, hvilke forholdsregler man skal tage, når man arbejder i væksthuse med pesticidbehandlede planter. Således, at arbejdet kan udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 2 sider, Automatiske maskiner i Gartneribruget Anvisning på hvordan arbejdsmiljøet inddrages ved indkøb, installation og drift af automatiske maskiner. Vejledningen indeholder en tjekliste som kan bruges ved indkøb af ny maskine i gartneribranchen. Tjeklisten findes også på engelsk. 28 sider, Gravides arbejdsmiljø i gartnerier Det er vigtigt at sikre gravide mod skadelige påvirkninger på arbejdet, især hvis de arbejder med bekæmpelsesmidler og vækstregulerende midler. Vejledningen rummer afsnit om vurdering af arbejdsfunktioner, fraværsmelding og tjekliste til en graviditetspolitik. 20 sider, BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger

15 GARTNERI OG PLANTESKOLE Faktaark om arbejdsrelateret kræft - Gartneri og Planteskole Mænd beskæftiget inden for "det grønne område" har større risiko for læbekræft end andre danske lønmodtagere. Det viser en undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet for BAR Jord til Bord. Faktaarket kan bestilles hos eller downloades på under Jordbruget/Branchevejledninger. Arbejdsmiljøforhold - Blomstercontainere i gartnerier Vejledningen giver en række praktiske anvisninger på, hvordan virksomhederne kan håndtere blomstercontainere på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. 22 sider, 2004 Vejledningen findes også på engelsk Gør fravær til nærvær Inden for væksthusgartnerier har vi undersøgt omfanget af medarbejdernes fravær samt årsagen hertil. Undersøgelsen viste sammenhæng mellem det fysiske arbejdsmiljø og fravær bl.a. har mange ensidigt gentaget arbejde (EGA). Se tilhørende rapport på barjordtilbord.dk under Jordbruget/Udgivelser 6 sider, Branchevejledning om arbejde i champignongartnerier Vejledningen indeholder anvisninger til indretning af gartnerier samt ændret organisering af arbejdet, som tilsammen vil medføre færre ergonomiske belastninger ved arbejdet i champignongartnerier. 20 sider, BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger 15

16 GARTNERI OG PLANTESKOLE Produktion af væksthusgrønsager Om arbejdsmiljø i væksthuse med produktion af agurker, tomater og peberfrugter. Giver forslag og gode råd til hvordan arbejdet kan foregå mest hensigtsmæssig ud fra et ergonomisk synspunkt. 11 sider, BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger

17 ANLÆGSGARTNERE Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere Sikkerhedshåndbogen er en opslagsbog, der omhandler de arbejdsmiljømæssige regler der er gældende ved arbejde indenfor anlægsgartneri. Arbejde med maskiner og værktøj, kemiske stoffer og brug af værnemidler osv. er omtalt. 189 sider, Anlægsgartnere bliv i faget Alle inden for anlægsgartnerfaget har en interesse i at sikre et godt arbejdsmiljø. Det er med til at løse en af fagets store udfordringer. Mange anlægsgartnere forlader faget som 40-årige. Vejledningen skal være med til at give inspiration til at sikre, at faget også har plads til folk over 40 år. 16 sider, Faktaark om arbejdsrelateret kræft - Anlægsgartnere Mænd beskæftiget inden for "det grønne område" har større risiko for læbekræft end andre danske lønmodtagere. Det viser en undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet for BAR Jord til Bord. Faktaarket kan bestilles hos eller downloades på under Jordbruget/Branchevejledninger. Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Denne vejledning og tjekliste kan hjælpe sikkerhedsgruppen til, at få overblik over, om der er behov for at forbedre arbejdsmiljøet, når der arbejdes med gasbrænding af ukrudt. 24 sider, BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger 17

18 ANLÆGSGARTNERE Vejledning om arbejdsmiljø ved svejsning i anlægsgartneri Det kan være sundhedsskadeligt at svejse. Denne vejledning om arbejdsmiljø ved svejsning i landbruget er beregnet til ophængning i værksteder eller andre steder hvor der svejses Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Vejledningen omhandler helkropsvibrationer i anlægsgartneriet og har til formål at oplyse om den risiko kraftig vibrationsbelastning indebærer for den udsatte, samt om gældende regler for vurdering af belastninger. 15 sider, 2008 Hjemmeside: Under åben himmel, anlægsgartneri Pjecen om det psykiske arbejdsmiljø i anlægsgartnerier, er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø inden for landbrug, skovbrug og anlægsgartneri. Pjecen indeholder spørgsmål som oplæg til diskussion. 15 sider, Håndskubbet plæneklipper Vejledningen sætter fokus på græsklipning med håndskubbet rotorklipper. Den indeholder forslag til at ændre den daglige rutine og indstille maskinen korrekt og herved mindske slid og skader på bevægeapparatet. 20 sider, BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger

19 ANLÆGSGARTNERE Håndholdt hækklipper Vejledningen retter fokus mod de ergonomiske belastninger og kommer med forslag til, hvordan arbejdet kan udføres og organiseres, så det er mindre belastende for den enkelte. 20 sider, Håndtering af belægningssten Der findes ingen mirakelkure til håndlægning af sten, som hører til et af de hårdest fysisk belastende arbejdsmiljøområder. Vejledningen sætter fokus herpå og kommer med forslag, som kan mindske belastningen af kroppen. 20 sider, BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger 19

20 SKOVBRUG Selvskovning og sankning Der sker hvert år alt for mange skader og sågar dødsulykker i forbindelse med sankning og selvskovning i de danske skove. Vejledning omhandler sikkerhed med og vedligeholdelse af motorsave og hvordan man bør forholde sig i tilfælde af alvorlige ulykker. Til vejledningen er udarbejdet en folder der kort gengiver kravene til sikkerhed og adfærd mv. Materialet kan downloades på under Jordbruget/Branchevejledninger. Sikkerhedshåndbog for skovbruget Sikkerhedshåndbogen er en opslagsbog, der omhandler de arbejdsmiljømæssige regler der er gældende ved arbejde indenfor skovbruget. Arbejde med maskiner og værktøj, kemiske stoffer og brug af værnemidler osv. er omtalt. 174 sider, Faktaark om arbejdsrelateret kræft - Skovbrug Mænd beskæftiget inden for "det grønne område" har større risiko for læbekræft end andre danske lønmodtagere. Det viser en undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet for BAR Jord til Bord. Vejledningen kan bestilles hos eller downloades på under Jordbruget/Branchevejledninger. Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Branchevejledningen indeholder gode råd om klipning af pyntegrønt, fældning af juletræer, transport i skoven samt information om egnet arbejdstøj og arbejdets tilrettelæggelse. Findes i pixiformat på polsk, engelsk og tysk. 20 sider, BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger

21 SKOVBRUG Helkropsvibrationer i skovbruget Vejledningen omhandler helkropsvibrationer i skovbruget og har til formål at oplyse om den risiko kraftig vibrationsbelastning indebærer for den udsatte, samt om gældende regler for vurdering af belastninger. 15 sider, 2008 Hjemmeside: Under åben himmel, skovbrug Pjecen om det psykiske arbejdsmiljø i skovbruget, er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø inden for landbrug, skovbrug og anlægsgartneri. Pjecen indeholder spørgsmål som oplæg til diskussion. 15 sider, BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger 21

22 ØVRIGE Gravid med job Folderen gennemgår etablering af en sikkerhedsorganisation, den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og udarbejdelse af APV på en kort og overskuelig måde. Endvidere er der oplysninger om, hvor der kan indhentes mere udførlige oplysninger, hvis der skulle være brug for det. 6 sider, 2011 Hjemmeside: Vi har styr på arbejdsmiljøet Folderen gennemgår etablering af en sikkerhedsorganisation, den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og udarbejdelse af APV på en kort og overskuelig måde. Endvidere er der oplysninger om, hvor der kan indhentes mere udførlige oplysninger, hvis der skulle være brug for det. 6 sider, Arbejdsmiljøpolitik i kødindustrien Branchevejledning der giver sikkerhedsorganisationen inspiration til at gå i gang med arbejdsmiljøpolitikker. Materialet kan bruges som grundlag for debat og "opslagsværk" i processen frem mod en levende arbejdsmiljøpolitik. 24 sider, 2003 Hjemmeside: BAR Jord til Bords udgivelser Branchevejledninger

23 VÆRKTØJ/DVD APVnet et APV værktøj Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udviklet et APV værktøj. APVnet er målrettet de fire grønne områder; Landbrug, Skovbrug, Anlægsgartnere samt Gartneri og planteskole. Værktøjet er en stor hjælp ved arbejdet med APV. På under Jordbruget/APV finder du en guide til APVnet, om hvordan du kommer i gang. APV Spillet om psykisk arbejdsmiljø Spillet indeholder 22 kort med udsagn, der kan medvirke til at styrke dialogen om trivsel blandt medarbejdere og ledere. Spillet er udviklet i samarbejde med ansatte i skovbrug, anlægsgartneri og på kirkegårde. Hvorfor går det så galt? En film om arbejdsulykker i landbruget, DVD Filmen er bygget op omkring fire portrætter af ulykkesramte inden for landbruget, som selv fortæller deres historie om ulykker i forbindelse med finsnitter, traktor, forgiftning og rundballepresser. 27 min., 2000 Inkl. 1 pjece Ledelse i fællesskab - VHS Denne video giver et førstehåndsindtryk af livet på arbejdspladsen og de aktiviteter der binder den sammen: Månedsmødet med arbejdspladsvurdering, teambuilding kursus, medarbejderudviklingssamtalen. 25 min., 2001 Tilhørende bog Ledelse i fællesskab BAR Jord til Bords udgivelser Værktøj/DVD 23

24 VÆRKTØJ/DVD Sikkerhed eller bøvl - DVD En film der på en underholdende måde gør opmærksom på de arbejdsmiljøproblemer der kan være forbundet med arbejdet på maskinstationer. Filmen viser Bøvlekaj i aktion, afbrudt af indslag der viser hvordan man kan passe på sig selv. 26 min Bevar mig vel! CD "Bevar mig vel!" - er et værktøj bestående af en cdrom, guide og folder. Nye medarbejdere lærer, hvordan de undgår arbejdsskader. Det bærende princip er foto og tale således, at alle uanset danskkundskaber kan følge med. Cd-rom, guide og folder, Se også Den sikre side CD Den Sikre Side samler fem forskellige værktøjer til indførelse af arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse. Værktøjerne er specielt velegnet til virksomheder, der tæller fra 250 og helt ned til fem ansatte Til Cd-rommen findes en introduktionspjece CD Pjece Klar til screening Klar til screening er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen. Testen er et redskab til at få styr på arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø medfører høj motivation, stor effektivitet og en positiv bundlinje. Prøv testen på under menuen Slagteribranchen / værktøjer. 24 BAR Jord til Bords udgivelser Værktøj/DVD

25 HJEMMESIDER BAR Jord til Bords udgivelser Hjemmesider 25

26 HJEMMESIDER (under revision) BAR Jord til Bords udgivelser Hjemmesider

27 HJEMMESIDER /index.html BAR Jord til Bords udgivelser Hjemmesider 27

28 Branchevejledninger kan, så længe lager haves, fås ved henvendelse til Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Agro Food Park Aarhus N Tlf Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf Vejledningerne kan downloades fra Vejledningerne kan købes i

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Udgiver: BAR Jord til Bord, www.barjordtilbord.dk Oktober 2002 Tegninger: Jesper Hummeluhr ISBN-Nr. 87-91073-06-5

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget Halmballer Sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an!

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an! Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an! Forord Denne vejledning om Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an!, er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen henvender

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE xxxxxxxxx FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET SOCIAL & SUNDHED REVIDERET UDGAVE 2005 OM DENNE GUIDE God forflytningsteknik forebygger nedslidning

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE VÆRKTØJSKASSER gode råd til

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013 SikkertNyt.dk nr. 01/2013 Allergi på arbejdet Mange kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan fremkalde allergi. Allergi kan vise sig som astma eller eksem. Hvert år får 10.000 danskere konstateret allergi

Læs mere

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 Bliv opdateret på arbejdsmiljøet Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 1 Når Arbejdstilsynet kommer Ved en screeningen i dag lægges der vægt på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Der lægges

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Vejledning om unges arbejde

Vejledning om unges arbejde Vejledning om unges arbejde 88112 «VIRKNAVN» / «LOBENR» side 3/ BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelsen af en vejledning målrettet ungarbejdere inden for lager og transportvirksomheder er, at ulykkesrisikoen

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010 Arbejdsmiljøuddannelsen Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Grundlæggende uddannelse for arbejdsmiljø-/sikkerhedsorganisationens medlemmer. Opbygget på baggrund af bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

ANLÆGSGARTNERE - BLIV I FAGET

ANLÆGSGARTNERE - BLIV I FAGET Vejledning om hvordan vi udvikler og bevarer det gode job ANLÆGSGARTNERE - BLIV I FAGET En fælles indsats Alle inden for anlægsgartnerfaget har en interesse i at sikre et godt arbejdsmiljø. Det er med

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress for alle ansatte i kommunen

Læs mere

Pas på dig selv og dine gæster

Pas på dig selv og dine gæster TEKNIK-SERVICE Pas på dig selv og dine gæster God forebyggelsesadfærd i svømme- og idrætshaller Indhold Forord 3 Sundhedsmæssige gener i hallerne det ved vi 4 God forebyggelsesadfærd hvad er det? 6 Vandbehandling

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Daginstitutioner brancheundervisningsnotat

Daginstitutioner brancheundervisningsnotat Arbejdstilsynet, januar 2014 Daginstitutioner brancheundervisningsnotat Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende.

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Udarbejdet af: Niels Peter Sørensen Arbejdsmiljøkonsulent Fysioterapeut Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø mandag den 29. marts 2010 Ved tilsynsførende Per Stegler Markussen Arbejdstilsynet Tilsynscenter 2 1 Arbejdstilsynets struktur 2 Tilsynsgrupper i Arbejdstilsynet TG1:

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2013 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2013 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 Lille Hejbøl er en bedrift med orden og struktur. LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2013 3 Årets prismodtager

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Praktiserende læger Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

LASTNING OG LOSNING AF FLY

LASTNING OG LOSNING AF FLY VEJLEDNING OM LASTNING OG LOSNING AF FLY Branchesikkerhedsrådet for transport- og engroshandel (BSR4) FORORD Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchesikkerhedsrådet for transport og engroshandel

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

08-06-2015. Arbejdsmiljø. På tandklinikker? - generelt rigtigt godt! Velkommen. Arbejdsmiljø områder. Marianne Uhre Tandlæge MPH

08-06-2015. Arbejdsmiljø. På tandklinikker? - generelt rigtigt godt! Velkommen. Arbejdsmiljø områder. Marianne Uhre Tandlæge MPH Velkommen Arbejdsmiljø Marianne Uhre Tandlæge MPH På tandklinikker? Løft, ventilation og indretning Ryg og nakke, arbejdsstillinger, EGA Allergi, plast og kemikalier Hygiejneberedskab og smitterisiko osv.

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere