SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler"

Transkript

1 SYSTEMBROCHURE EUR Rør brønde kegler dæksler

2 Indholdsfortegnelse: Side Overordnet præsentation... 3 Nye europæiske standarder... 5 Produktpræsentation EURO Cirkulære rør... 6 EURO-Fittings... 7 EURO-Fodrør... 8 EURO-Systembrønde... 9 EURO-Drejebrønde EURO-Sandfangsbrønde EURO-Bygværker EURO-Brøndringe, -kegler, -topringe EURO-Vejbrøndssystemer, EURO-dæksler EURO-samlingen Projektering og udførelse Uddybende information om betonrør og beregningsprincipper, bæreevne Lægningsdybder, standardrør Lægningsdybder, specialrør Vandføringsevne Lægning af rør Tæthedsprøvning TV-inspektion EUR

3 EUR Komplet sortiment til regn- og spildevandssystemer EUR 3

4 EUR Kvalitet, tæthed, fleksibilitet, miljøansvarlighed og lang levetid produceres af en 45 MPa beton, som sikrer meget lang levetid for regn- og spildevandsledninger. sikrer et % tæt afløbssystem. Produktprogram På de næste 11 sider præsenteres de 180 forskellige standard- og specialprodukter. EURO-rør fås som cirkulære rør i dimensionerne Ø Ø 600 mm og som rør med fod i dimensionerne Ø Ø 1600 mm. Ø Ø 0 mm fås såvel som rør og som Specialrør. rør er uarmerede rør med normal godstykkelse (Type ST.). Specialrør er uarmerede rør med forøget godstykkelse (Type SP.). Ø 1200, Ø 1400 og Ø 1600 mm fås kun som standardrør. Hvis større bæreevne er nødvendig kan rør fra og med Ø 400 armeres. Armeringen er beregnet til de aktuelle belastninger. Der leveres flere forskellige brøndsystemer: Ø 400 mm vejbrøndsystem. Ø 0 - Ø 1250 mm brøndsystemer. Store bygværker/brønde. Andre produkter Ud over betonafløbsprodukterne i denne brochure bliver der på de 3 eurorørsfabrikker fremstillet andre afløbsprodukter: Udskillerbrønde, afvandingsrør, pumpebrønde, sandfangsbrønde, udløbsbygværker, elementregnvandsbassiner osv. Der bliver desuden udført diverse skæreog borearbejder efter ordre. Ring til de enkelte fabrikker eller tag et besøg på fabrikkernes hjemmesider. sproducenter ssystemet er udviklet af- og produceres på følgende fabrikker: RC Betonvarer A/S Tlf Thisted-Fjeritslev Cementvarefabrik A/S Tlf Grindsted Betonvarefabrik A/S Tlf Prislister kan rekvireres hos fabrikkerne. 4 EUR

5 EUR er tilpasset nye europæiske standarder De nye fælles europæiske standarder for betonrør og brønde er indført november 2003 og har følgende benævnelser: DS/EN 1916 Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre. DS/EN 1917 Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre. Som krævet i disse standarder er der udarbejdet et nationalt tillæg DS 2420 dækkende de krav, hvorom der ikke på europæisk niveau kunne opnås enighed. I 2007/2008 sammenskrives DS2420, DS/EN1916 og DS/EN1917. I overensstemmelse med kravet i Byggevaredirektivet er produkterne mærket med hvilket er producentens erklæring om, at kravene i de europæiske standarder og det nationale tillæg er opfyldt. Ud over CE-mærket er produkterne mærket med symbolet for den eksterne 3. parts kontrol, som alle sfabrikker har forpligtet sig til at være tilsluttet. BVK Den nye standard sikrer bedre betonrør med længere levetid Med indførelsen af de nye standarder sikres en væsentlig forbedring af systemet både, hvad angår ydeevnen og den generelle kvalitet. Forbedringerne kan blandt andet udmøntes i: Skærpede krav til overfladernes beskaffenhed med hensyn til blærer og grater. Skærpede tæthedskrav, idet prøvetrykket ved tæthedsprøvning på fabrikken er hævet fra 3 til 5 meter vandsøjle. Specifikke skrappe krav til opbygning af producentens interne kvalitetsstyring. Udbyggede kontrolprocedurer. EUR 5

6 EURO, cirkulære rør dy di dm ln lt Cirkulære rør. rør Type ST. Rørdimension, di Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Godstykkelse * 78* 92 Udvendig diameter, dy Udvendig muffediameter, dm Nyttelængde, ln Totallængde, lt Vægt Fortrængt jordmængde Karakteristisk bæreevne, normal understøtning Karakteristisk bæreevne, forbedret understøtning [kg] 3 [m /m] 2 [kn/m ] [kn/m 2 ] 110 0, , , , , , * Kan fås i anden godstykkelse. dy di dm Cirkulære rør. Specialrør Type SP. ln lt Rørdimension, di Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 400 Ø 500 Godstykkelse ,5 Udvendig diameter, dy Udvendig muffediameter, dm Nyttelængde, ln Totallængde, lt Vægt Fortrængt jordmængde Karakteristisk bæreevne, normal understøtning Karakteristisk bæreevne, forbedret understøtning [kg] 3 [m /m] 2 [kn/m ] 2 [kn/m ] 160 0, , , , , Rørene samles med eurolamelpakning, se side 15 Maksimale lægningsdybder under almindeligste lægningsforhold er vist på side 17 og 18 Maksimal vandføring ved forskellige fald er angivet på side 19. Rørene håndteres vha. rørklemmer. Ø 400 og Ø 500 specialrør har indstøbte løfteankre til håndtering med 2,5 tons løftekæder. Rørklemmer og kæder kan lejes hos en sfabrik. 6 EUR

7 EURO-fittings. 8 Forskellige typer Dobbelt spidsende Grenrør (90 0 ) Pasrør Grenrør (45 0 ) Bøjning Reduktionsstykke Anboringsmuffe Rørprop Indvendig diam. på hovedløb Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Ø 700 Ø 800 Ø 900 Ø 0 Dobbelte spidsender: Nyttelængde Grenrør 90 0 Ø110 eller Ø160 pvc: Nyttelængde Pasrør (muffe / spids): Nyttelængde Grenrør m. 45 grader indløb: Nyttelængde/indløbsdiameter 500/ / / Bøjninger:(*) Bøjningsvinkel [grader] 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11, Reduktioner: Muffediameter/spidsdiameter 150/ / / / / / Anboringsmuffer: (**) Nyttelængde Rørprop: Beregnet til muffediameter (*) Specialbøjninger laves efter opgave (**) Spidsenden på anboringsmufferne passer til montering i Forsheda pakning type F-910 EUR 7

8 EURO, fodrør dm ln tt ts di tb bf lt Fodrør. rør Rørdimension, di Godstykkelse i bund, tb Godstykkelse i sider, ts Godstykkelse i top, tt Fodbredde bf Udvendig muffediameter, dm Nyttelængde, ln Totallængde, lt Vægt Fortrængt jordmængde Karakteristisk bæreevne [kg] [m 3/m] [kn/m 2] Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Fodrør. Specialrør Rørdimension, di Godstykkelse i bund, tb Godstykkelse i sider, ts Godstykkelse i top, tt Fodbredde, bf Udvendig muffediameter, dm Nyttelængde, ln Totallængde, lt Vægt Fortrængt jordmængde Karakteristisk bæreevne [kg] 3 [m /m] 2 [kn/m ] Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Rør med fod har to løftebolte indstøbt. 2,5 ton løftebolte i Ø Ø 900 mm, 5 ton i Ø 0 - Ø 1200 mm og 7,5 ton i Ø Ø 1600 mm rør. Maksimale lægningsdybder under almindeligste lægningsforhold er vist på side 17 og 18. Rørene kan leveres armeret, hvis større bæreevne/lægningssdybde er nødvendig. Rørene samles med Eurolamelpakning, se side15. Maksimal vandføring ved forskellige fald er angivet på side EUR

9 EURO-systembrønde Nyttehøjde Type 3 Ø 0 mm brønde Type Indløb 5 x Ø160* 5 x Ø 200** 5 x Ø 250** 5 x Ø x Ø x Ø x Ø 500 Fraløb Ø160* Ø 200** Ø 250** Ø 300 Ø 300 Ø 400 Ø 500 Nyttehøjde Vægt [kg] Type 5 Ø 1250 mm brønde Type Indløb 5 x Ø160* 5 x Ø 200** 5 x Ø 250** 5 x Ø x Ø x Ø x Ø 600 Fraløb Ø160* Ø 200** Ø 250** Ø 300 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Nyttehøjde Vægt [kg] Indløb, som ikke skal bruges, kan afproppes vha. rørpropper. (Kan også tilstøbes på rørfabrikken eller efter sætningen af brønden. Herved undgås eventuelle aflejringen mv. i ikke brugte tilløb). I alle sideløb er der betonvæg, som skal borthugges, hvis løbet skal bruges. Fald igennem brønd er 10 promille. Indstøbte løftebolte gør håndteringen mere let og sikker. 2,5 tons løftekæder anvendes. * Indløb og afløb i plastrør, glat udgave. ** Indløb og afløb i eurorør eller plastrør, glat udgave. EUR 9

10 EURO-drejebrønde Drejebrønde kan leveres med vilkårlig vinkeldrejning, koter og med ind- og fraløb i alle rørtyper:, ig-rør, ultrarør, massive plastrør, drænrør med flere. Brøndene laves enten som Ø 0 eller Ø 1250 mm brønd med nyttehøjden 650 eller 900 mm. Banketter opbygges, så brønden er hydraulisk effektiv og aflejringer på banketter undgås. Ved bestilling af drejebrønde anvendes et eurobrøndskema, hvorpå alle vigtige detaljer om brøndenes udformning påføres. Skemaet kan rekvireres fra en eurorørsfabrik, eller skemaet kan downloades fra www. euroroer.dk og eurorørsfabrikkernes hjemmesider. Specialbrønde er ordreproduktion, hvorfor en leveringstid på op til 2 uger må påregnes. Løftebolte er indstøbt i brønden. Det giver sikker og let håndering. Driftsmæssig fordel Det er en stor driftsmæssig fordel at anvende drejebrønde, idet retningsændringer på ledningsnettet kan placeres i brøndene. Hermed minimeres det hydrauliske tab og det bliver lettere i fremtiden at inspicere og eventuelt servicere ledningerne mellem brøndene. Ø0 Drejebrønd Tilslutning Godstykkelse[cm] Vægt[kg] Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø1250 Drejebrønd Tilslutning Godstykkelse[cm] Vægt[kg] Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø EUR

11 EURO-sandfangsbrønde Sandfangsbrønde kan leveres med vilkårlig vinkeldrejning, koter og med ind- og fraløb i alle rørtyper:, ig-rør, ultrarør, massive plastrør, drænrør med flere. Brøndene laves enten som Ø 0 eller Ø 1250 mm brønd med nyttehøjden 650 eller 900 mm. Som standard er sandfanget 25 cm, men den kan ændres. Ved bestilling af sandfangsbrønde anvendes et euro-brøndskema, hvorpå alle vigtige detaljer om brøndenes udformning påføres. Skemaet kan rekvireres fra en eurorørsfabrik, eller skemaet kan downloades fra www. euroroer.dk og eurorørsfabrikkernes hjemmesider. Sandfangsbrønde er ordreproduktion, hvorfor en leveringstid på op til 2 uger må påregnes. Løftebolte er indstøbt i brønden. Det giver sikker og let håndering. Ø0 Sandfangsbrønd Tilslutning Godstykkelse[cm] Vægt[kg] Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø1250 Sandfangsbrønd Tilslutning Godstykkelse[cm] Vægt[kg] Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø EUR 11

12 EURO-bygværker Bygværker fremstilles vha special-elementer eller forskallingsforme. De udføres efter tegning, hvor fald, indløbs- og fraløbsdimension/type, koter og brøndskaktdiameter er beskrevet. Bygværker kan tilpasses alle rørtyper. Helt op til Ø 2500 mm rør. Det er normalt kun vægten, der sætter begrænsninger. Banketter mv. udføres, så brønden opnår stor hydraulisk effektivitet og aflejringer undgås. Bygværker er ordreproduktion, hvorfor leveringstid må forventes. De største bygværker kan veje op til 25 ton, så derfor er det vigtigt, at planlægge transporten og sætningen af bygværket. Rørfabrikkerne har kranbiler med stor løftekapacitet. Løfteankre eller -kroge er monteret hensigtsmæssigt i bygværket. Store bøjninger eller tilpasningsrør fremstilles efter samme støbeprincip. Fremstilles efter ordre. Tidsmæssig fordel Det er ofte en stor tidsmæssig fordel, at få lavet bygværket på en rørfabrik frem for, at støbe den i rørgraven, hvor f.eks. vejrliget kan være en tidsforskydende faktor og have indflydelse på kvaliteten af arbejdet. 12 EUR

13 EURO-brøndringe, -kegler, -topringe Eurotopringe Indv. diameter Nyttelængde Vægt [kg] Eurokegler Indv. diameter Ø0 Ø0 Ø0 Ø1250 Ø1250 Ø1250 Nyttelængde Vægt [kg] Eurobrøndringe Indv. diameter Nyttelængde Vægt Godstykkelse Maks. dybde til [kg] brøndring overkant [m]** Ø * 2,50 Ø * 5,50 Ø * 7,50 Ø0 med bund * Ø0 med bund * Ø ,50 Ø ,50 Ø ,50 Ø ,00 Ø1250 med bund Ø1250 med bund Ø 1250 med bund Kegler og brøndringe samles med eurospecialpakning (Forsheda F-154). Kegler og brøndringe er forsynet med 2,5 ton løftebolte til let og sikker håndtering. De laveste brøndringe placeres øverst i en brønd. * RC Betonvarer og TCT leverer i godstykkelsen 90 mm. ** Anbefalede maximale brønddybder til brøndringenes overkant. Ved omhyggeligt arbejde kan disse dybder overskrides. Ved svært belastede brønde, f.eks i vejbaner med tung trafik bør der benyttes trykudligningsbånd i samlingerne, F173- eller F EUR 13

14 EURO-vejbrøndssystem Type Topringe Ø 320 x 30 Ø 320 x 50 Ø 320 x 80 Excentrisk topplade Ø 320 x Topstykke Ø 320/400 x 300 Ø 320/400 x 450 Mellemstykker Ø 400 x Ø 400 x 200 Ø 400 x 300 Vejbrønd Ø 400/110 pvc x 700 Ø 400/160 pvc x 700 Nyttelængde Vægt [kg] Bemærkninger Anvendes til finjustering af støbejernskarme. Anvendes som alternativ til topstykke Topstykket reducerer brøndens diameter således at støbejernskarme kan anvendes. Endvidere øger topstykkets excentricitet mulighederne for karmplacering Mellemstykker fås i de viste højder. Hermed "opbygger" man brønden til den ønskede nyttehøjde. Kan fås med udsparing til dræn. Vejbrønden fås med og uden vandlukkeskot. Håndteres vha 2,5 ton løftekæder EURO-dæksler gt [kg] Typebetegnelse Tykkelse Udvendig diameter Tilladt hjultryk [kn] Vægt [kg] Ø / Ø / 760 Ø 0 U Ø 0 M Ø 0 U Ø 0 M Ø 1250 U Ø 1250 M Ø 1250 U Ø 1250 M M = Ø 600 mm mandehul. U = uden mandehul Ø 0 og Ø 1250 mm dæksel er med Eurosamling Ingen trafiklast 10 kn (1,8T) Svær trafiklast 300 kn (30T) 14 EUR

15 EURO-samlingen Euro-Lamel-pakningen har indlagt glidemiddel i kappen. Glidemidlet reducerer friktionen i pakningen, hvilket medfører, at samlingskraften reduceres. Lamelpakningen har flere formål: 1. Den sikrer, at samlingen er tæt for et vandtryk på 5 meter vandsøjle, også når rørsamlingen udsættes for en kombination af tværlast og vinkeldrejning. 2. Pakningen kan optage og overføre tværaksiale belastninger, og hindrer direkte betonkontakt i rørsamlingen med deraf følgende skader. 3. Den sikrer en minimum bagspalte, som giver samlingen fleksibilitet. Pakningen trækker rørene en anelse tilbage efter samlingen således, at minimumbagspalten på 3 mm overholdes. Det gælder dog kun ved de mindre rør. Samlingen overholder kravene i den europæiske standard DS/EN Max. bagspalte Bagspaltens maksimale størrelse er deklareret. Ved samling af rørene er det vigtigt, at disse værdier ikke overskrides, da man ellers kan risikere en utæt samling. Rørdimension Ø Ø Ø Ø Max bagspalte 19 24,5 26,0 30,0 De maksimale bagspalter ved lægning. Ved lægning af rørene anbefales det at tilsigte så små bagspalter som mulig, dog min. 3 mm. En minimumbagspalte på 3 mm er påkrævet for at sikre, at samlingen kan klare mindre bevægelser i jorden. Max. vinkeldrejninger De deklarede maksimale vinkeldrejninger af samlingen ved lægningen fremgår af nedenstående tabel. Disse er også opgivet som en minimal krumningsradius. Tabellen viser også pakningsdimensionerne. Montage vejledning Eurolamelpakningen giver en nem og sikker montage Pakningen skal monteres helt op til aftrapningen på spidsenden. Se figuren i øverste højre hjørne. Det skal kontrolleres, at pakningen ikke nogle steder sidder et stykke oppe på aftrapningen. Det medfører samlingsproblemer og i værste fald sprængning af muffen. Ved påsætningen af pakningen skal gummiet fordeles jævnt rundt på spidsenden. Rørdimension, di Maksimal vinkelafvigelse. Deklareret Maksimal vinkelafvigelse ved lægning Gælder for rørlængden Minimal krumningsradius. deklareret [m] Minimal krumningsradius ved rørlægning [m] Maksimal rørakselafvinkling. Deklareret [gr] 2,8 2,3 2,8 2,2 1,9 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8 Maksimal rørakseafvinkling ved lægning [gr] 1,8 1,6 1,8 1,4 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 Pakningsdimension [mm 14,3 14,3 13,5 13,5 13,5 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 20,0 24,5 24,5 Tabel med maksimal vinkelafvigelse ved lægning. EUR 15

16 Uddybende information om betonafløbssystemer Der er igennem årene udarbejdet en serie temablade, som omhandler betonrørs miljødata, levetid, anvendelsesegenskaber, lægning med mere. Ialt 17 temablade. Disse kan læses og gratis rekvireres på (se under afløbsgruppen) Beregning af EURO- Eurofodrør er designet således, at der ved belastning kommer en ensartet spændingsfordeling i røret. Hermed udnyttes betonen optimalt. grundlag: Beregning af s bæreevne såvel under prøvning i laboratoriet, samt under forholdene i jorden i praksis bygger til stadighed på teori - og krav i henhold til seneste udgave af aktuelle danske standarder. Uarmerede rør: Rørenes bæreevne i prøvebænk efterviser den forudsatte betonstyrke, som tillige er grundlag for beregning af bæreevnen i jorden under specifikke understøtnings og -lægningsforhold. Armerede rør: Armerede rør beregnes ud fra betonens efterviste trækstyrke og armeringens teoretiske flydespænding. Dæklaget over armeringen udføres som fastlagt i projektet, og er altid mindst 15 mm. t beregnes armeringsmængden ud fra plasticitetsteorien. Såfremt specielle forhold (krav til maksimal revnevidde, rør på pæleåg store punktbelastninger m.v.) gør sig gældende, beregnes armeringsmængden efter elasticitetsteorien, og der tages da hensyn til såvel revnevidde som eventuel fare for forskydningsbrud. Alle beregninger foretages med et FEM-program udviklet i et samarbejde mellem ApS og Rambøll A/S 16 EUR

17 Lægningsdybder, standardrør Cirkulære rør Fodrør Rørdimension Ø200 x 1250 Ø250 x 1250 Ø300 x 2000 Ø400 x Ø500 x Ø600 x Ø600 x Ø700 x Ø800 x Ø900 x Ø0 x Ø1200 x Ø1400 x Ø1600 x Lægningsklasse Kontrolniveau Understøtning Regn. bæreevne [kn/m 2 ] Jordlast [m] 2,4 8,2 10,8 12,3 2,3 6,5 8,5 9,7 2,2 5,4 7,0 7,9 2,3 4,7 6,1 6,9 2,3 4,3 5,5 6,2 2,4 4,1 5,3 5,9 3,4 7,1 8,5 3,5 6,9 8,3 3,6 6,7 8,1 3,8 6,6 7,9 3,8 6,4 7,6 4,0 6,4 7,5 4,2 6,3 7,4 4,3 6,2 7,2 Jord- + normal trafiklast [m] 8,1 10,6 12,1 6,4 8,4 9,6 5,2 6,8 7,8 4,4 5,9 6,7 3,9 5,3 6,0 3,7 5,0 5,7 6,9 8,4 6,7 8,1 6,5 7,9 6,4 7,7 6,1 7,4 6,1 7,3 6,0 7,2 5,8 6,9 Jord- + svær trafiklast [m] 8,0 10,6 12,1 6,2 8,3 9,5 5,0 6,7 7,7 4,2 5,7 6,6 3,7 5,1 5,8 3,4 4,8 5,5 6,8 8,3 6,6 8,0 6,4 7,8 6,2 7,6 6,0 7,3 6,0 7,2 5,9 7,0 5,6 6,7 Tabelværdierne er lægningsdybder til bundløb i meter, rundet ned til multipla af 0,1 m. Forudsætninger for værdier, se næste side. EUR 17

18 Lægningsdybder, specialrør Fodrør Cirkulære rør Rørdimension Ø200 x 1250 Special Ø250 x 1250 Special Ø300 x 2000 Special Ø400 x Special Ø500 x Special Ø600 x Special Ø700 x Special Ø800 x Special Ø900 x Special Ø0 x Special Lægningsklasse Kontrolniveau Understøtning Regn. bæreevne [kn/m 2] Jordlast [m] 3,4 14,3 18,8 21,5 3,6 13,2 17,3 19,7 4,2 12,0 15,7 17,9 4,2 12,0 15,7 17,9 4,3 10,7 14,0 15,9 4,1 9,3 11,2 4,1 8,7 10,5 4,3 8,4 10,1 4,3 8,0 9,6 4,5 7,9 9,4 Jord- + normal trafiklast [m] 14,2 18,8 21,4 13,1 17,2 19,7 12,4 16,3 18,6 11,9 15,6 17,8 11,0 14,4 16,4 9,1 11,1 8,5 10,3 8,2 10,0 7,8 9,5 7,7 9,2 Tabelværdierne er lægningsdybder til bundløb i meter, rundet ned til multipla af 0,1 m Forudsætninger Jord- + svær trafiklast [m] 14,2 18,7 21,4 13,1 17,2 19,7 12,4 16,3 18,6 11,8 15,6 17,8 10,9 14,4 1,3 9,1 11,1 8,4 10,3 8,2 9,9 7,8 9,4 7,6 9,2 Kravene til lægningsklasse, understøtningsform og kontrolniveau skal være angivet i projektet. Deres indflydelse på belastningen og på valget af partialkoefficienter er taget i regning efter de i DS 437 anførte regler. De forudsatte rørstyrker er beregnede værdier, der i praksis kontrolleres ved prøvebelastninger til brud. Særlige sætningsproblemer, som kunne betinge en pælefunderet ledning, eller som de optræder for øvre rør i dobbeltgrav, er derimod ikke taget i regning. I disse specialtilfælde vil man ved henvendelse til sfabrikkerne kunne få foretaget speciel vurdering/beregning. Mindste lægningsdybde for standardrør svarer til jorddækning på 0,6 m. Tabelværdierne er samtidig gældende for diverse fittings i de aktuelle situationer. Mindste lægningsdybde for specialrør svarer til en jorddækning på 0,4 m for de cirkulære rør og 0,5 m for fodrør. Armerede rør For opnåelse af større bæreevne/lægningsdybder kan rørdimensionerne Ø Ø 1600 armeres. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til rørfabrikkerne. 18 EUR

19 Vandføringsevne Vandføringsevnen i regn- og spildevandsledninger er afhængig af rørdimension, fyldningsgrad og specielt lægningskvaliteten. Driftsruhed 0,6 mm anbefales for fuldtløbende regnvandsrør i plast og beton. Dette gælder for ledninger med vandhastighed over 1 m/sek. Dette anbefales af PH-Consult. I mange lande anvendes samme ruhed for plast-, beton- og lerrør, idet selve rørmaterialet ikke har nogen særlig indflydelse på den driftsruhed ledningen opnår i praksis. Her har lægningskvaliteten langt større betydning. Se rapport Praktisk forekommende ruheder i afløbssystemer udarbejdet af PH-Consult på (se under afløbsgruppen) Andre konklusioner fra rapporten er: 2-5 % aflejringer i afløbsledninger kan 5-10 doble driftsruheden. For Ø 500 mm ledninger svarer det til mm aflejringer i bunden af røret. Kvaliteten af lægningen af nye rør har stor betydning for selvrensningsevne og driftsruhed. Beregningsprogram Under afløbsgruppen på findes et brugervenligt beregningsprogram, som kan beregne vandføringen for andre ruheder end de i tabellen viste og for andre delfyldninger. På hjemmesiden findes uddybende materiale om hydraulik i afløbsledninger. Uddybende information Uddybende information om vandføring og selvrensning kan også fås i temablad nr. 8, 9 og 11 fra Afløbsgruppen, Dansk beton. Rørdim./ fald Ø150 Ø200 Ø250 Ø300 Ø400 Ø500 Ø600 Ø700 Ø800 Ø900 Ø0 1 %O %O %O %O %O %O %O %O %O %O %O %O %O Vandføring for fuldtløbende rør. Det er forudsat at afløbssystemet er dimensioneret og anlagt korrekt og at det er selvrensende. Driftsruhed k=0,6. Ved lave vandhastigheder er der risiko for at der opstår mindre aflejringer, derfor bør der anvendes større driftsruhed. Her anvendt 3,0, se røde tal. Lægningskvaliteten er vigtig for at opnå stor vandføringsevne og god selvrensningsevne. Råjorden skal afgraves så plant som muligt, så udjævningslaget bliver så ensartet som muligt. Stive stærke rør som beton-, stål- og lerrør påvirkes dog ikke af de uundgåelige mindre forskelle i udjævningslagets og råjordens stivhed/planhed. Det sikrer mere rette ledninger og dermed bedre hydraulik. Lunker undgås. EUR 19

20 Lægning af I det følgende gives et kort resume af Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord - DS 437. DS 437 angiver en række bestemmelser, der skal sikre, at stive rør af beton, bliver anvendt på en ensartet og forsvarlig måde, når anvendelsesområdet er gravitationsledninger eller trykledninger for spilde- eller regnvand. Normen er opdelt i hovedafsnit: 1. Indledning/gyldighedsområde 2. Generelle principper 3. Materiale 4. Håndtering, transport, lagring 5. Lægning af rør (lægningsklasser) 6. Samling af rør 7. Kontrol 8. Styrkemæssig dimensionering 9. Tilknyttede normer og standarder Følgende beskrives enkelte vigtige områder, men det understreges, at normen bør kendes i sin fulde ordlyd. 2. Generelle principper Ved projektering og lægning skal det sikres, at ledningsanlægget under de aktuelle forhold opnår tilstrækkelig styrke, modstandsdygtighed og levetid. Ledningsanlægget skal udføres på grundlag af et projekt, som mindst indeholder planer, der viser: ledningsdimensioner, placering, detailtegninger/bestemmelser, der beskriver udførelsen eller særlige forhold, kontrolniveau, kontrolorganisation/ansvarsfordeling. Et projekt bør udarbejdes på grundlag af repræsentative jordbundsundersøgelser. Eventuel grundforstærkning skal beskrives. 5. Lægning af rør Grundforstærkning udføres normalt af egnet grusmateriale eller singelsmakadam. Udjævningslaget anses ikke for at være en grundforstærkning. Tilfyldning Omkringfyldning Støttelag Udjævningslag Tilfyldning Omkringfyldning Udjævningslag Lægningsforholdene bør være genstand for megen opmærksomhed. De er grundlaget for specielt holdbarheden og dermed levetiden. Og de er bestemt af lægningsdybde, ledningsbelastning, jordbundsforhold, grundvand, årstid, maskintrafik m.m. og må derfor nøje vurderes, under planlægningen og udførelsen af arbejdet. Lægning og understøtning af cirkulære rør skal gennemføres, så der med sikkerhed opnås den understøtningsform, der er foreskrevet. For mufferør gælder specielt, at muffen ikke må bære røret. Normen beskriver tre lægningskvaliteter, som medfører forskellige belastninger på den færdige betonledning: 1. lægningsklasse 2. lægningsklasse 3. lægningsklasse Men først de mere almene krav/hensyn. Ledninger skal placeres således, at etablering ikke medfører skade på eksisterende konstruktioner og således, at der er tilstrækkelig afstand til at udføre en reparation. Se DS 475. Udgravning og tværsnit bestemmes af bl.a. lægningsklasse, udførselsmetode, rørdimension og type, lægningsdybde, jordbundsforhold, pladsforhold m.m. Ledningsgraven gøres almindeligvis så smal som muligt, - der skal dog være tilstrækkelig plads til en korrekt komprimering af omkring- og tilfyldningsmaterialet. Grundforstærkning skal udføres, hvis jordbundsundersøgelser viser, at bunden ikke er bæredygtig, og der af den grund kan opstå sætninger, som senere vil føre til funktionsproblemer eller mulighed for rørbrud. Linieunderstøtning opnås ved at lægge røret på et omhyggeligt afrettet udjævningslag - uden støttelag. understøtning opnås ved at lægge røret på et omhyggeligt afrettet udjævningslag - med et støttelag som anvist. understøtning opnås ved at lægge røret på et omhyggeligt afrettet udjævningslag - med et støttelag som anvist. 20 EUR

21 Lægning og understøtning af rør med fod, skal give en ensartet understøtning i hele fodens længde og bredde. Udjævningslaget må ikke lægges på frossen bund. Jord - og sten, som kan afstedkomme punktbelastninger, fjernes inden udjævningslaget udlægges. Materialer til udjævningslaget bør ikke indeholde sten større end 32 mm i en mængde over 10 %. Se DS 475, inkl. normtillæg. Støttelag anvendes kun i forbindelse med cirkulære rørtyper og bør bestå af et materiale, som beskrevet under udjævningslaget. Tykkelse af udjævningslag og støttelag fremgår af tabel. Rørdimension, Ø Udjævningslag rør Specialrør rør Specialrør Støttelag ved normal understøting rør Specialrør Mål fra overkant rør til støttelag: Støttelag,forbedret understøtning rør Specialrør Mål fra overkant rør til støttelag: Omkringfyldning udføres umiddelbart efter, at ledningen er kontrolleret testet og godkendt - og fordeles/komprimeres på begge sider af ledningen i højst 30 cm tykke lag, indtil der er opnået en højde på 10 cm over rørtop. Materialet skal være komprimerbart og have en stenstørrelse på maksimalt 64 mm. Tilfyldningen skal udføres af materialer og på en måde, der opfylder de krav, som konstruktionen over ledningen stiller. Ledningens placering i sideretningen må ikke afvige mere end 0,2 m fra placeringen ifølge projektet. I dybden må afvigelsen højst være 0,03 m. Vinkelafvigelsen i den enkelte samling må være som vist i tabellen side Lægningsklasser Belastningen på den færdige ledning afhænger af fyldmaterialerne og den omhu, hvormed omkringfyldning og tilfyldning indtil en vis højde over ledningen udføres. Kvaliteten af det udførte arbejde kan karakteriseres ved en af nedenstående 3 lægningsklasser: lægningklasse. Beskrives ikke her, da den sjældent bruges. Der henvises til DS 437. lægningsklasse. Omkringfyldning: Omkringfyldningen skal udføres med en sådan materialekvalitet og en sådan komprimering, at dens stivhed over for sætninger er mindst lige så stor som stivheden i tilfyldningen indtil en højde over rørets udvendige top på mindst to gange rørets udvendige bredde. Komprimeringsmetode, lagtykkelse og fyldmateriale fastlægges på basis af prøvestrækninger. lægningsklasse. Omkringfyldning: Der stilles ingen krav til fyldmaterialet og dets komprimering, men det skal sikres, at omkringfyldningen ikke opbygges af jordklumper med hulrum, som senere kan forårsage pludselige eller skredlignende deformationer. 6. Samling af rør Samlinger skal udføres som angivet i monteringsvejledningen. Hvis der er risiko for differenssætninger, f.eks ved brøndtilslutninger, bør der tages højde for det ved anvendelse at tilslutningsstykker med en længde mindre end eller lig 1 m. 7. Kontrol Det skal kontrolleres, at ledningsanlægget udføres som projekteret. Kontrollen skal gennemføres af personer, der har kendskab til projektets forudsætninger og til udførelse af kontrol. Der skal mindst kontrolleres: linieføring og koter rør, brønddele og samlingsmateriale m.v. udgravning lægning og fyldning tæthed efterkontrol (evt TV-inspektion) Skriftlig dokumentation skal foreligge i et omfang mindst som angivet i normen - DS 437, pkt. 7. Kontrolniveauer: Kontrollen henføres til et af følgende kontrolniveauer: (S) kontrol (N) kontrol (L) Niveauet fastlægges under hensyntagen til lægningsforholdene herunder lægningsklasser og konsekvenserne af et evt. svigt af afløbsanlægget. Valg af kontrolniveau: Kontrolområde Linieføring og koter Rør, brønddele m.v. Udgravning Lægning og fyldning Tæthed Efterkontrol Lægningsklasser S N S S S S N S N S N L S N S N S N S N L S N L N L L L L N L N L Med hensyn til kontrollens omfang henvises der til normen. EUR 21

EURO-SYSTEM Rør, brønde, kegler og dæksler

EURO-SYSTEM Rør, brønde, kegler og dæksler EURO-SYSTEM Rør, brønde, kegler og dæksler rc-beton.dk INDHOLD Et komplet afløbssystem...4 EURO-Rør - Cirkulære rør...6 EURO-Fittings...7 EURO-Fodrør...8 EURO-Drejebrønde...9 EURO-Sandfangsbrønde...10

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

12.5 Rør, brønde og bygværker

12.5 Rør, brønde og bygværker 12.5 Rør, brønde og bygværker Af Steffen Birk Hvorslev, SBH-Consult A/S Betonrør og -brønde bruges til at anlægge gravitations- og tryksystemer til transport af spildevand og regnvand, samt til at etablere

Læs mere

ig-rør - en helstøbt løsning!

ig-rør - en helstøbt løsning! igrør en helstøbt løsning! INDHOLDSFORTEGNELSE Gammelrand igrør: produkt og anvendelse...3 kvalitet...3 Teknisk information: igrør...4 igspecialrør...4 igpasrør...5 iggrenrør...5 igbøjninger...5 igreduktionsrør...6

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Indhold Sortiment Prisliste Side Uponor Spildevandssystemer... 5-32 Uponor Brøndsystemer... 33-54 Uponor Regnvandssystemer... 55-72 Uponor Trykrørssystemer...

Læs mere

MILJØ OG AFLØB Konstruktioner. rc-beton.dk

MILJØ OG AFLØB Konstruktioner. rc-beton.dk MILJØ OG AFLØB Konstruktioner rc-beton.dk RC BETON A/S ISO14001 certificeret som den eneste betonvareproducent i Danmark. Hos RC Beton har vi miljø overvejelserne med i alle aspekter af virksomheden, så

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd December December 20112007 Wavin ø1000 TEGRA brønd Banketfald Tåler trafiklast Sikker installation Fleksible muffer - 7,50º Dokumenteret lang levetid FLEKSIBEL RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND TIGRIS Solutions

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen Acceptkriterier Beton og plastledninger Morten Steen Sørensen Betonledninger Acceptkriterier baseret på de observationer, der fremkommer ved at udføre en TVinspektion i nyanlagte ledninger af beton. Observationer

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm UPONOR INFRSTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm 05 2011 61005 Uponor renseog inspektionsbrønd 1000 mm Generel information

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav September 2006 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Tekniske krav til udbud af rør og brønde af beton Materialekrav 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569 Uponor Uponor NO-DIG-SYstemer 569 indhold 13.0 - indhold... 569 13.1 - indledning... 571 13.2 Uponor No-Dig-system Pipebursting...573 Dimensionering...576 13.3 Uponor No-Dig-system Omega-Liner...579 Godkendelser....

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

et stærkt valg til transport af naturgas biogas # # # # Wavin PE SafeTech RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555

et stærkt valg til transport af naturgas biogas # # # # Wavin PE SafeTech RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555 Wavin PE SafeTech et stærkt valg til transport af og naturgas biogas # # # # RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555 PE SAFETECH OG FITTINGS NORDIC POLY MARK GODKENDT EKSTREMT MODSTANDSDYGTIGT OVER FOR OVERFLADESKADER

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion Watercare fedtudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen

Læs mere

Uni seals. sealing solutions for water, drainage and sewerage systems. Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018. Fax: 8724 7018 www.uni-seals.

Uni seals. sealing solutions for water, drainage and sewerage systems. Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018. Fax: 8724 7018 www.uni-seals. sealing solutions for water, drainage and sewerage systems Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018. Fax: 8724 7018 www.uni-seals.dk hvem ER vi... Uni-SealS et ungt, dynamisk og professionelt firma,

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018 Fax: 8724 7018 www.scancover.dk. solutions for water, drainage and sewerage systems

Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018 Fax: 8724 7018 www.scancover.dk. solutions for water, drainage and sewerage systems sealing Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018 Fax: 8724 7018 www.scancover.dk solutions for water, drainage and sewerage systems hvem ER vi... ScanCover et ungt, dynamisk og professionelt firma,

Læs mere

PRISLISTE Under jorden 2015. rc-beton.dk

PRISLISTE Under jorden 2015. rc-beton.dk PRISLISTE Under jorden 2015 rc-beton.dk KONTAKT OG ZONE-OVERSIGT FOR RC BETON (LEVERING I ZONER GÆLDER TIL ALLE BROFASTE ER) Fordeling af konsulenter Salgschef René Jespersen rje@rc.dk Mobil 2752 4627

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

Drænrør og -fittings. wavin.dk. Wavin Drænsystem. Solutions for Essentials

Drænrør og -fittings. wavin.dk. Wavin Drænsystem. Solutions for Essentials Wavin Drænsystem wavin.dk Drænrør og -fittings Effektive drænsystemer med lang levetid Wavin leverer komplette drænsystemer, der effektivt holder kældre og fundamenter tørre, skaber sikre veje at færdes

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Forud for installation - tilladelse til nedsivning Tilladelse til at aflede tagvand til nedsivning skal gives af kommunen. I forbindelse med etablering af faskinen er der en række

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll Styring af revner i beton Bent Feddersen, Rambøll 1 Årsag Statisk betingede revner dannes pga. ydre last og/eller tvangsdeformationer. Eksempler : Trækkræfter fra ydre last (fx bøjning, forskydning, vridning

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KOAKRØRSSYSTE UTRA DOUBE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - arkedets mest komplette kloaksystem Uponor kloakrørssystem Ultra Double Et sikkert og omkostningseffektivt

Læs mere

X-Stream - regnvandsrør og fittings

X-Stream - regnvandsrør og fittings Wavin X-Stream regnvandssystem wavin.dk X-Stream - regnvandsrør og fittings Stærkt og fleksibelt program til håndtering af regnvand X-Stream er Wavins komplette serie af dobbeltvæggede regnvandsrør i PP

Læs mere

Kap. 1. Beregning af Koter, Fald, Anlæg og Rumfang.

Kap. 1. Beregning af Koter, Fald, Anlæg og Rumfang. Kap. 1 Beregning af Koter, Fald, Anlæg og Rumfang. Opgave 1. a. Omsætning af længdemål: 1 km = 1000 m 1 m = 100 cm = 1000 mm 1 dm = 10 cm = 100 mm 100 cm = 1000 mm Beregn: 1m = mm 1km = dm 1km = cm 1 cm

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA Pragma Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE Monteringsvejledning til Pragma -produkter Pragma-muffe klikring med tætningsring glat rør med spidsende/glat

Læs mere

Opgaver i lægningsbestemmelser

Opgaver i lægningsbestemmelser Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgaver i lægningsbestemmelser Undervisningsministeriet. 10. marts 2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

AFVANDING VEJE. Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 1 VÅDOMRÅDEPROJEKT HUND SØ ENTREPRISE 2 VÅDOMRÅDEPROJEKT BISKÆRET ENTREPRISE

AFVANDING VEJE. Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 1 VÅDOMRÅDEPROJEKT HUND SØ ENTREPRISE 2 VÅDOMRÅDEPROJEKT BISKÆRET ENTREPRISE UDBUDSFORSKRIFT 31.08.2015 ERFARINGSOPSAMLING VEJE AFVANDING Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 1 VÅDOMRÅDEPROJEKT HUND SØ ENTREPRISE 2 VÅDOMRÅDEPROJEKT BISKÆRET ENTREPRISE Udskrift den 31-08-2015 November

Læs mere

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE SADDELGRENRØR. Saddelgrenrør. Saddelgrenrør til kloakrør

PIPES FOR LIFE PIPELIFE SADDELGRENRØR. Saddelgrenrør. Saddelgrenrør til kloakrør PIPES FOR LIFE PIPELIFE SADDELGRENRØR Saddelgrenrør Saddelgrenrør til kloakrør PIPES FOR LIFE PIPELIFE Saddelgrenrør til kloakrør Tilslutninger en fejlkilde Tilslutninger på eksisterende afløbsnet resulterer

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

PE-/uPVC -trykrør og -fittings

PE-/uPVC -trykrør og -fittings Wavin PE-/uPVC drikkevandssystem wavin.dk PE-/uPVC -trykrør og -fittings Sikker transport af drikkevand Wavins PE-/uPVC-rør og fittings sikrer det rene drikkevand under transporten. Vores fire forskellige

Læs mere

Miljø og afløb WWW.RC.DK

Miljø og afløb WWW.RC.DK Miljø og afløb WWW.RC.DK RC BETONVARER RC Betonvarer er en alsidig betonvareproducent med stor kompetence indenfor levering af kundetilpassede løsninger til miljø- og afløbsbranchen. En stab af erfarne

Læs mere

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials Januar 2011 Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING Providing Essentials Produktegenskaber Wafix PP - komplet program til alle installationer Wafix er et unikt og komplet program med en optimal evne til at bortlede

Læs mere

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Uponor regnvandssystemer

Uponor regnvandssystemer Uponor regnvandssystemer Brøndsystem Uponor regnvandssystem 201 Regnvand indhold 7.0 - indhold... 211 7.0 - indhold... 201 7.1 - indledning...204 7.2 Uponor IQ regnvandsrør...205 Kravspecifikationer...

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Appendiks E Kontrolplaner

Appendiks E Kontrolplaner Entrepriseaftale 2011 Side 1 af 5 E Kontrolplaner Kvalitetskontrol for PE-rør og formstykker (1 side) Udbudskontrolplan for jordarbejdet (2 sider) Udbudskontrolplan for vandledningsarbejdet (1 side) Entrepriseaftale

Læs mere

Mall Armerede betonelementer Til regnvandsbassiner, sparebassiner, slambassiner og kloakrør

Mall Armerede betonelementer Til regnvandsbassiner, sparebassiner, slambassiner og kloakrør Mall Armerede betonelementer Til regnvandsbassiner, sparebassiner, slambassiner og kloakrør Inja Miljøteknik tilbyder bassinelementer, der er fremstillet af den tyske producent Mall Umweltsysteme, som

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

9/21/2009. Dræn. Henning Stabell. Providing Essentials

9/21/2009. Dræn. Henning Stabell. Providing Essentials 9/21/2009 Dræn Henning Stabell Agenda 2 Wavin Dræning Regnvandshåndtering Produkter Installation mv. Wavin - Hovedsædet i Hammel 3 Produktionsvolumen: ca. 30.000 ton/år Produktionsmedarbejdere: ca. 200

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger STANDARDBESKRIVELSE Kloakering af byggemodninger Aarhus Vand A/S Side 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 0. FORORD... 3 1. TILLÆG TIL AB92... 4 2. KVALITETSSTYRING... 6 3. ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSAREAL...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Støberi Prisliste for erhverv. Alle priser er gældende pr. 01.02.2015 og excl. moms

Støberi Prisliste for erhverv. Alle priser er gældende pr. 01.02.2015 og excl. moms Støberi Prisliste for erhverv Alle priser er gældende pr. 01.02.2015 og excl. moms Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse Muffer, topringe side 3 Mellemstykker, topstykker, spulebrønde, tagbrønde, brøndsten

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

NYT. N r Kampgnetilbud på højvandslukke Undgå oversvømmelse! Tema: Faskinetanke

NYT. N r Kampgnetilbud på højvandslukke Undgå oversvømmelse! Tema: Faskinetanke VA NYT N r. 2 2 0 1 1 Kampgnetilbud på højvandslukke Undgå oversvømmelse! Tema: Faskinetanke SCAN-PLAST VA HOS SCAN-PLAST Scan-Plast udvikler og producerer kontinuerligt en lang række produkter, til vidt

Læs mere

Maj 2009. Brønde DET NATURLIGE VALG INDEN FOR AFLØBSSYSTEMER. Afløbssystem

Maj 2009. Brønde DET NATURLIGE VALG INDEN FOR AFLØBSSYSTEMER. Afløbssystem Maj 2009 DET NATURLIGE VALG INDEN FOR AFLØBSSYSTEMER Afløbssystem Indledning Wavins TEGRA familie har alle fleksible muffer, der kan afvinkles op til 7,5. Se www.wavinexpert.dk for et samlet overblik over

Læs mere

ACO Vej og anlæg. A C O S t o r m b r i x x. ACO Stormbrixx det modulopbyggede regnvandskassettesystem. w w w. a c o. d k

ACO Vej og anlæg. A C O S t o r m b r i x x. ACO Stormbrixx det modulopbyggede regnvandskassettesystem. w w w. a c o. d k ACO Vej og anlæg A C O S t o r m b r i x x ACO Stormbrixx det modulopbyggede regnvandskassettesystem w w w. a c o. d k ACO Stormbrixx Med regnvandskassettesystemet ACO Stormbrixx fremmes nydannelsen af

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Afløbsledninger i isolering under gulv.

Afløbsledninger i isolering under gulv. Johs. Pedersen Afløbsledninger i isoleringslaget under gulv Acceptkriterier ved TV inspektion af afløbsledninger Dræning af bygværker mv. Status på rottesikring af afløbsinstallationer Det gode galleri

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Maj 2009. Brønde. det naturlige valg inden for Afløbssystemer. Afløbssystem

Maj 2009. Brønde. det naturlige valg inden for Afløbssystemer. Afløbssystem Maj 2009 det naturlige valg inden for Afløbssystemer Afløbssystem Indledning Wavins TEGRA familie har alle fleksible muffer, der kan afvinkles op til 7,5. Se www.wavinexpert.dk for et samlet overblik over

Læs mere

Kloakering. Udarbejdelse af afløbsplaner for enfamiliehuse.

Kloakering. Udarbejdelse af afløbsplaner for enfamiliehuse. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Udarbejdelse af afløbsplaner for enfamiliehuse. Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere