SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler"

Transkript

1 SYSTEMBROCHURE EUR Rør brønde kegler dæksler

2 Indholdsfortegnelse: Side Overordnet præsentation... 3 Nye europæiske standarder... 5 Produktpræsentation EURO Cirkulære rør... 6 EURO-Fittings... 7 EURO-Fodrør... 8 EURO-Systembrønde... 9 EURO-Drejebrønde EURO-Sandfangsbrønde EURO-Bygværker EURO-Brøndringe, -kegler, -topringe EURO-Vejbrøndssystemer, EURO-dæksler EURO-samlingen Projektering og udførelse Uddybende information om betonrør og beregningsprincipper, bæreevne Lægningsdybder, standardrør Lægningsdybder, specialrør Vandføringsevne Lægning af rør Tæthedsprøvning TV-inspektion EUR

3 EUR Komplet sortiment til regn- og spildevandssystemer EUR 3

4 EUR Kvalitet, tæthed, fleksibilitet, miljøansvarlighed og lang levetid produceres af en 45 MPa beton, som sikrer meget lang levetid for regn- og spildevandsledninger. sikrer et % tæt afløbssystem. Produktprogram På de næste 11 sider præsenteres de 180 forskellige standard- og specialprodukter. EURO-rør fås som cirkulære rør i dimensionerne Ø Ø 600 mm og som rør med fod i dimensionerne Ø Ø 1600 mm. Ø Ø 0 mm fås såvel som rør og som Specialrør. rør er uarmerede rør med normal godstykkelse (Type ST.). Specialrør er uarmerede rør med forøget godstykkelse (Type SP.). Ø 1200, Ø 1400 og Ø 1600 mm fås kun som standardrør. Hvis større bæreevne er nødvendig kan rør fra og med Ø 400 armeres. Armeringen er beregnet til de aktuelle belastninger. Der leveres flere forskellige brøndsystemer: Ø 400 mm vejbrøndsystem. Ø 0 - Ø 1250 mm brøndsystemer. Store bygværker/brønde. Andre produkter Ud over betonafløbsprodukterne i denne brochure bliver der på de 3 eurorørsfabrikker fremstillet andre afløbsprodukter: Udskillerbrønde, afvandingsrør, pumpebrønde, sandfangsbrønde, udløbsbygværker, elementregnvandsbassiner osv. Der bliver desuden udført diverse skæreog borearbejder efter ordre. Ring til de enkelte fabrikker eller tag et besøg på fabrikkernes hjemmesider. sproducenter ssystemet er udviklet af- og produceres på følgende fabrikker: RC Betonvarer A/S Tlf Thisted-Fjeritslev Cementvarefabrik A/S Tlf Grindsted Betonvarefabrik A/S Tlf Prislister kan rekvireres hos fabrikkerne. 4 EUR

5 EUR er tilpasset nye europæiske standarder De nye fælles europæiske standarder for betonrør og brønde er indført november 2003 og har følgende benævnelser: DS/EN 1916 Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre. DS/EN 1917 Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre. Som krævet i disse standarder er der udarbejdet et nationalt tillæg DS 2420 dækkende de krav, hvorom der ikke på europæisk niveau kunne opnås enighed. I 2007/2008 sammenskrives DS2420, DS/EN1916 og DS/EN1917. I overensstemmelse med kravet i Byggevaredirektivet er produkterne mærket med hvilket er producentens erklæring om, at kravene i de europæiske standarder og det nationale tillæg er opfyldt. Ud over CE-mærket er produkterne mærket med symbolet for den eksterne 3. parts kontrol, som alle sfabrikker har forpligtet sig til at være tilsluttet. BVK Den nye standard sikrer bedre betonrør med længere levetid Med indførelsen af de nye standarder sikres en væsentlig forbedring af systemet både, hvad angår ydeevnen og den generelle kvalitet. Forbedringerne kan blandt andet udmøntes i: Skærpede krav til overfladernes beskaffenhed med hensyn til blærer og grater. Skærpede tæthedskrav, idet prøvetrykket ved tæthedsprøvning på fabrikken er hævet fra 3 til 5 meter vandsøjle. Specifikke skrappe krav til opbygning af producentens interne kvalitetsstyring. Udbyggede kontrolprocedurer. EUR 5

6 EURO, cirkulære rør dy di dm ln lt Cirkulære rør. rør Type ST. Rørdimension, di Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Godstykkelse * 78* 92 Udvendig diameter, dy Udvendig muffediameter, dm Nyttelængde, ln Totallængde, lt Vægt Fortrængt jordmængde Karakteristisk bæreevne, normal understøtning Karakteristisk bæreevne, forbedret understøtning [kg] 3 [m /m] 2 [kn/m ] [kn/m 2 ] 110 0, , , , , , * Kan fås i anden godstykkelse. dy di dm Cirkulære rør. Specialrør Type SP. ln lt Rørdimension, di Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 400 Ø 500 Godstykkelse ,5 Udvendig diameter, dy Udvendig muffediameter, dm Nyttelængde, ln Totallængde, lt Vægt Fortrængt jordmængde Karakteristisk bæreevne, normal understøtning Karakteristisk bæreevne, forbedret understøtning [kg] 3 [m /m] 2 [kn/m ] 2 [kn/m ] 160 0, , , , , Rørene samles med eurolamelpakning, se side 15 Maksimale lægningsdybder under almindeligste lægningsforhold er vist på side 17 og 18 Maksimal vandføring ved forskellige fald er angivet på side 19. Rørene håndteres vha. rørklemmer. Ø 400 og Ø 500 specialrør har indstøbte løfteankre til håndtering med 2,5 tons løftekæder. Rørklemmer og kæder kan lejes hos en sfabrik. 6 EUR

7 EURO-fittings. 8 Forskellige typer Dobbelt spidsende Grenrør (90 0 ) Pasrør Grenrør (45 0 ) Bøjning Reduktionsstykke Anboringsmuffe Rørprop Indvendig diam. på hovedløb Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Ø 700 Ø 800 Ø 900 Ø 0 Dobbelte spidsender: Nyttelængde Grenrør 90 0 Ø110 eller Ø160 pvc: Nyttelængde Pasrør (muffe / spids): Nyttelængde Grenrør m. 45 grader indløb: Nyttelængde/indløbsdiameter 500/ / / Bøjninger:(*) Bøjningsvinkel [grader] 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11, Reduktioner: Muffediameter/spidsdiameter 150/ / / / / / Anboringsmuffer: (**) Nyttelængde Rørprop: Beregnet til muffediameter (*) Specialbøjninger laves efter opgave (**) Spidsenden på anboringsmufferne passer til montering i Forsheda pakning type F-910 EUR 7

8 EURO, fodrør dm ln tt ts di tb bf lt Fodrør. rør Rørdimension, di Godstykkelse i bund, tb Godstykkelse i sider, ts Godstykkelse i top, tt Fodbredde bf Udvendig muffediameter, dm Nyttelængde, ln Totallængde, lt Vægt Fortrængt jordmængde Karakteristisk bæreevne [kg] [m 3/m] [kn/m 2] Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Fodrør. Specialrør Rørdimension, di Godstykkelse i bund, tb Godstykkelse i sider, ts Godstykkelse i top, tt Fodbredde, bf Udvendig muffediameter, dm Nyttelængde, ln Totallængde, lt Vægt Fortrængt jordmængde Karakteristisk bæreevne [kg] 3 [m /m] 2 [kn/m ] Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Rør med fod har to løftebolte indstøbt. 2,5 ton løftebolte i Ø Ø 900 mm, 5 ton i Ø 0 - Ø 1200 mm og 7,5 ton i Ø Ø 1600 mm rør. Maksimale lægningsdybder under almindeligste lægningsforhold er vist på side 17 og 18. Rørene kan leveres armeret, hvis større bæreevne/lægningssdybde er nødvendig. Rørene samles med Eurolamelpakning, se side15. Maksimal vandføring ved forskellige fald er angivet på side EUR

9 EURO-systembrønde Nyttehøjde Type 3 Ø 0 mm brønde Type Indløb 5 x Ø160* 5 x Ø 200** 5 x Ø 250** 5 x Ø x Ø x Ø x Ø 500 Fraløb Ø160* Ø 200** Ø 250** Ø 300 Ø 300 Ø 400 Ø 500 Nyttehøjde Vægt [kg] Type 5 Ø 1250 mm brønde Type Indløb 5 x Ø160* 5 x Ø 200** 5 x Ø 250** 5 x Ø x Ø x Ø x Ø 600 Fraløb Ø160* Ø 200** Ø 250** Ø 300 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Nyttehøjde Vægt [kg] Indløb, som ikke skal bruges, kan afproppes vha. rørpropper. (Kan også tilstøbes på rørfabrikken eller efter sætningen af brønden. Herved undgås eventuelle aflejringen mv. i ikke brugte tilløb). I alle sideløb er der betonvæg, som skal borthugges, hvis løbet skal bruges. Fald igennem brønd er 10 promille. Indstøbte løftebolte gør håndteringen mere let og sikker. 2,5 tons løftekæder anvendes. * Indløb og afløb i plastrør, glat udgave. ** Indløb og afløb i eurorør eller plastrør, glat udgave. EUR 9

10 EURO-drejebrønde Drejebrønde kan leveres med vilkårlig vinkeldrejning, koter og med ind- og fraløb i alle rørtyper:, ig-rør, ultrarør, massive plastrør, drænrør med flere. Brøndene laves enten som Ø 0 eller Ø 1250 mm brønd med nyttehøjden 650 eller 900 mm. Banketter opbygges, så brønden er hydraulisk effektiv og aflejringer på banketter undgås. Ved bestilling af drejebrønde anvendes et eurobrøndskema, hvorpå alle vigtige detaljer om brøndenes udformning påføres. Skemaet kan rekvireres fra en eurorørsfabrik, eller skemaet kan downloades fra www. euroroer.dk og eurorørsfabrikkernes hjemmesider. Specialbrønde er ordreproduktion, hvorfor en leveringstid på op til 2 uger må påregnes. Løftebolte er indstøbt i brønden. Det giver sikker og let håndering. Driftsmæssig fordel Det er en stor driftsmæssig fordel at anvende drejebrønde, idet retningsændringer på ledningsnettet kan placeres i brøndene. Hermed minimeres det hydrauliske tab og det bliver lettere i fremtiden at inspicere og eventuelt servicere ledningerne mellem brøndene. Ø0 Drejebrønd Tilslutning Godstykkelse[cm] Vægt[kg] Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø1250 Drejebrønd Tilslutning Godstykkelse[cm] Vægt[kg] Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø EUR

11 EURO-sandfangsbrønde Sandfangsbrønde kan leveres med vilkårlig vinkeldrejning, koter og med ind- og fraløb i alle rørtyper:, ig-rør, ultrarør, massive plastrør, drænrør med flere. Brøndene laves enten som Ø 0 eller Ø 1250 mm brønd med nyttehøjden 650 eller 900 mm. Som standard er sandfanget 25 cm, men den kan ændres. Ved bestilling af sandfangsbrønde anvendes et euro-brøndskema, hvorpå alle vigtige detaljer om brøndenes udformning påføres. Skemaet kan rekvireres fra en eurorørsfabrik, eller skemaet kan downloades fra www. euroroer.dk og eurorørsfabrikkernes hjemmesider. Sandfangsbrønde er ordreproduktion, hvorfor en leveringstid på op til 2 uger må påregnes. Løftebolte er indstøbt i brønden. Det giver sikker og let håndering. Ø0 Sandfangsbrønd Tilslutning Godstykkelse[cm] Vægt[kg] Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø1250 Sandfangsbrønd Tilslutning Godstykkelse[cm] Vægt[kg] Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø EUR 11

12 EURO-bygværker Bygværker fremstilles vha special-elementer eller forskallingsforme. De udføres efter tegning, hvor fald, indløbs- og fraløbsdimension/type, koter og brøndskaktdiameter er beskrevet. Bygværker kan tilpasses alle rørtyper. Helt op til Ø 2500 mm rør. Det er normalt kun vægten, der sætter begrænsninger. Banketter mv. udføres, så brønden opnår stor hydraulisk effektivitet og aflejringer undgås. Bygværker er ordreproduktion, hvorfor leveringstid må forventes. De største bygværker kan veje op til 25 ton, så derfor er det vigtigt, at planlægge transporten og sætningen af bygværket. Rørfabrikkerne har kranbiler med stor løftekapacitet. Løfteankre eller -kroge er monteret hensigtsmæssigt i bygværket. Store bøjninger eller tilpasningsrør fremstilles efter samme støbeprincip. Fremstilles efter ordre. Tidsmæssig fordel Det er ofte en stor tidsmæssig fordel, at få lavet bygværket på en rørfabrik frem for, at støbe den i rørgraven, hvor f.eks. vejrliget kan være en tidsforskydende faktor og have indflydelse på kvaliteten af arbejdet. 12 EUR

13 EURO-brøndringe, -kegler, -topringe Eurotopringe Indv. diameter Nyttelængde Vægt [kg] Eurokegler Indv. diameter Ø0 Ø0 Ø0 Ø1250 Ø1250 Ø1250 Nyttelængde Vægt [kg] Eurobrøndringe Indv. diameter Nyttelængde Vægt Godstykkelse Maks. dybde til [kg] brøndring overkant [m]** Ø * 2,50 Ø * 5,50 Ø * 7,50 Ø0 med bund * Ø0 med bund * Ø ,50 Ø ,50 Ø ,50 Ø ,00 Ø1250 med bund Ø1250 med bund Ø 1250 med bund Kegler og brøndringe samles med eurospecialpakning (Forsheda F-154). Kegler og brøndringe er forsynet med 2,5 ton løftebolte til let og sikker håndtering. De laveste brøndringe placeres øverst i en brønd. * RC Betonvarer og TCT leverer i godstykkelsen 90 mm. ** Anbefalede maximale brønddybder til brøndringenes overkant. Ved omhyggeligt arbejde kan disse dybder overskrides. Ved svært belastede brønde, f.eks i vejbaner med tung trafik bør der benyttes trykudligningsbånd i samlingerne, F173- eller F EUR 13

14 EURO-vejbrøndssystem Type Topringe Ø 320 x 30 Ø 320 x 50 Ø 320 x 80 Excentrisk topplade Ø 320 x Topstykke Ø 320/400 x 300 Ø 320/400 x 450 Mellemstykker Ø 400 x Ø 400 x 200 Ø 400 x 300 Vejbrønd Ø 400/110 pvc x 700 Ø 400/160 pvc x 700 Nyttelængde Vægt [kg] Bemærkninger Anvendes til finjustering af støbejernskarme. Anvendes som alternativ til topstykke Topstykket reducerer brøndens diameter således at støbejernskarme kan anvendes. Endvidere øger topstykkets excentricitet mulighederne for karmplacering Mellemstykker fås i de viste højder. Hermed "opbygger" man brønden til den ønskede nyttehøjde. Kan fås med udsparing til dræn. Vejbrønden fås med og uden vandlukkeskot. Håndteres vha 2,5 ton løftekæder EURO-dæksler gt [kg] Typebetegnelse Tykkelse Udvendig diameter Tilladt hjultryk [kn] Vægt [kg] Ø / Ø / 760 Ø 0 U Ø 0 M Ø 0 U Ø 0 M Ø 1250 U Ø 1250 M Ø 1250 U Ø 1250 M M = Ø 600 mm mandehul. U = uden mandehul Ø 0 og Ø 1250 mm dæksel er med Eurosamling Ingen trafiklast 10 kn (1,8T) Svær trafiklast 300 kn (30T) 14 EUR

15 EURO-samlingen Euro-Lamel-pakningen har indlagt glidemiddel i kappen. Glidemidlet reducerer friktionen i pakningen, hvilket medfører, at samlingskraften reduceres. Lamelpakningen har flere formål: 1. Den sikrer, at samlingen er tæt for et vandtryk på 5 meter vandsøjle, også når rørsamlingen udsættes for en kombination af tværlast og vinkeldrejning. 2. Pakningen kan optage og overføre tværaksiale belastninger, og hindrer direkte betonkontakt i rørsamlingen med deraf følgende skader. 3. Den sikrer en minimum bagspalte, som giver samlingen fleksibilitet. Pakningen trækker rørene en anelse tilbage efter samlingen således, at minimumbagspalten på 3 mm overholdes. Det gælder dog kun ved de mindre rør. Samlingen overholder kravene i den europæiske standard DS/EN Max. bagspalte Bagspaltens maksimale størrelse er deklareret. Ved samling af rørene er det vigtigt, at disse værdier ikke overskrides, da man ellers kan risikere en utæt samling. Rørdimension Ø Ø Ø Ø Max bagspalte 19 24,5 26,0 30,0 De maksimale bagspalter ved lægning. Ved lægning af rørene anbefales det at tilsigte så små bagspalter som mulig, dog min. 3 mm. En minimumbagspalte på 3 mm er påkrævet for at sikre, at samlingen kan klare mindre bevægelser i jorden. Max. vinkeldrejninger De deklarede maksimale vinkeldrejninger af samlingen ved lægningen fremgår af nedenstående tabel. Disse er også opgivet som en minimal krumningsradius. Tabellen viser også pakningsdimensionerne. Montage vejledning Eurolamelpakningen giver en nem og sikker montage Pakningen skal monteres helt op til aftrapningen på spidsenden. Se figuren i øverste højre hjørne. Det skal kontrolleres, at pakningen ikke nogle steder sidder et stykke oppe på aftrapningen. Det medfører samlingsproblemer og i værste fald sprængning af muffen. Ved påsætningen af pakningen skal gummiet fordeles jævnt rundt på spidsenden. Rørdimension, di Maksimal vinkelafvigelse. Deklareret Maksimal vinkelafvigelse ved lægning Gælder for rørlængden Minimal krumningsradius. deklareret [m] Minimal krumningsradius ved rørlægning [m] Maksimal rørakselafvinkling. Deklareret [gr] 2,8 2,3 2,8 2,2 1,9 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8 Maksimal rørakseafvinkling ved lægning [gr] 1,8 1,6 1,8 1,4 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 Pakningsdimension [mm 14,3 14,3 13,5 13,5 13,5 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 20,0 24,5 24,5 Tabel med maksimal vinkelafvigelse ved lægning. EUR 15

16 Uddybende information om betonafløbssystemer Der er igennem årene udarbejdet en serie temablade, som omhandler betonrørs miljødata, levetid, anvendelsesegenskaber, lægning med mere. Ialt 17 temablade. Disse kan læses og gratis rekvireres på (se under afløbsgruppen) Beregning af EURO- Eurofodrør er designet således, at der ved belastning kommer en ensartet spændingsfordeling i røret. Hermed udnyttes betonen optimalt. grundlag: Beregning af s bæreevne såvel under prøvning i laboratoriet, samt under forholdene i jorden i praksis bygger til stadighed på teori - og krav i henhold til seneste udgave af aktuelle danske standarder. Uarmerede rør: Rørenes bæreevne i prøvebænk efterviser den forudsatte betonstyrke, som tillige er grundlag for beregning af bæreevnen i jorden under specifikke understøtnings og -lægningsforhold. Armerede rør: Armerede rør beregnes ud fra betonens efterviste trækstyrke og armeringens teoretiske flydespænding. Dæklaget over armeringen udføres som fastlagt i projektet, og er altid mindst 15 mm. t beregnes armeringsmængden ud fra plasticitetsteorien. Såfremt specielle forhold (krav til maksimal revnevidde, rør på pæleåg store punktbelastninger m.v.) gør sig gældende, beregnes armeringsmængden efter elasticitetsteorien, og der tages da hensyn til såvel revnevidde som eventuel fare for forskydningsbrud. Alle beregninger foretages med et FEM-program udviklet i et samarbejde mellem ApS og Rambøll A/S 16 EUR

17 Lægningsdybder, standardrør Cirkulære rør Fodrør Rørdimension Ø200 x 1250 Ø250 x 1250 Ø300 x 2000 Ø400 x Ø500 x Ø600 x Ø600 x Ø700 x Ø800 x Ø900 x Ø0 x Ø1200 x Ø1400 x Ø1600 x Lægningsklasse Kontrolniveau Understøtning Regn. bæreevne [kn/m 2 ] Jordlast [m] 2,4 8,2 10,8 12,3 2,3 6,5 8,5 9,7 2,2 5,4 7,0 7,9 2,3 4,7 6,1 6,9 2,3 4,3 5,5 6,2 2,4 4,1 5,3 5,9 3,4 7,1 8,5 3,5 6,9 8,3 3,6 6,7 8,1 3,8 6,6 7,9 3,8 6,4 7,6 4,0 6,4 7,5 4,2 6,3 7,4 4,3 6,2 7,2 Jord- + normal trafiklast [m] 8,1 10,6 12,1 6,4 8,4 9,6 5,2 6,8 7,8 4,4 5,9 6,7 3,9 5,3 6,0 3,7 5,0 5,7 6,9 8,4 6,7 8,1 6,5 7,9 6,4 7,7 6,1 7,4 6,1 7,3 6,0 7,2 5,8 6,9 Jord- + svær trafiklast [m] 8,0 10,6 12,1 6,2 8,3 9,5 5,0 6,7 7,7 4,2 5,7 6,6 3,7 5,1 5,8 3,4 4,8 5,5 6,8 8,3 6,6 8,0 6,4 7,8 6,2 7,6 6,0 7,3 6,0 7,2 5,9 7,0 5,6 6,7 Tabelværdierne er lægningsdybder til bundløb i meter, rundet ned til multipla af 0,1 m. Forudsætninger for værdier, se næste side. EUR 17

18 Lægningsdybder, specialrør Fodrør Cirkulære rør Rørdimension Ø200 x 1250 Special Ø250 x 1250 Special Ø300 x 2000 Special Ø400 x Special Ø500 x Special Ø600 x Special Ø700 x Special Ø800 x Special Ø900 x Special Ø0 x Special Lægningsklasse Kontrolniveau Understøtning Regn. bæreevne [kn/m 2] Jordlast [m] 3,4 14,3 18,8 21,5 3,6 13,2 17,3 19,7 4,2 12,0 15,7 17,9 4,2 12,0 15,7 17,9 4,3 10,7 14,0 15,9 4,1 9,3 11,2 4,1 8,7 10,5 4,3 8,4 10,1 4,3 8,0 9,6 4,5 7,9 9,4 Jord- + normal trafiklast [m] 14,2 18,8 21,4 13,1 17,2 19,7 12,4 16,3 18,6 11,9 15,6 17,8 11,0 14,4 16,4 9,1 11,1 8,5 10,3 8,2 10,0 7,8 9,5 7,7 9,2 Tabelværdierne er lægningsdybder til bundløb i meter, rundet ned til multipla af 0,1 m Forudsætninger Jord- + svær trafiklast [m] 14,2 18,7 21,4 13,1 17,2 19,7 12,4 16,3 18,6 11,8 15,6 17,8 10,9 14,4 1,3 9,1 11,1 8,4 10,3 8,2 9,9 7,8 9,4 7,6 9,2 Kravene til lægningsklasse, understøtningsform og kontrolniveau skal være angivet i projektet. Deres indflydelse på belastningen og på valget af partialkoefficienter er taget i regning efter de i DS 437 anførte regler. De forudsatte rørstyrker er beregnede værdier, der i praksis kontrolleres ved prøvebelastninger til brud. Særlige sætningsproblemer, som kunne betinge en pælefunderet ledning, eller som de optræder for øvre rør i dobbeltgrav, er derimod ikke taget i regning. I disse specialtilfælde vil man ved henvendelse til sfabrikkerne kunne få foretaget speciel vurdering/beregning. Mindste lægningsdybde for standardrør svarer til jorddækning på 0,6 m. Tabelværdierne er samtidig gældende for diverse fittings i de aktuelle situationer. Mindste lægningsdybde for specialrør svarer til en jorddækning på 0,4 m for de cirkulære rør og 0,5 m for fodrør. Armerede rør For opnåelse af større bæreevne/lægningsdybder kan rørdimensionerne Ø Ø 1600 armeres. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til rørfabrikkerne. 18 EUR

19 Vandføringsevne Vandføringsevnen i regn- og spildevandsledninger er afhængig af rørdimension, fyldningsgrad og specielt lægningskvaliteten. Driftsruhed 0,6 mm anbefales for fuldtløbende regnvandsrør i plast og beton. Dette gælder for ledninger med vandhastighed over 1 m/sek. Dette anbefales af PH-Consult. I mange lande anvendes samme ruhed for plast-, beton- og lerrør, idet selve rørmaterialet ikke har nogen særlig indflydelse på den driftsruhed ledningen opnår i praksis. Her har lægningskvaliteten langt større betydning. Se rapport Praktisk forekommende ruheder i afløbssystemer udarbejdet af PH-Consult på (se under afløbsgruppen) Andre konklusioner fra rapporten er: 2-5 % aflejringer i afløbsledninger kan 5-10 doble driftsruheden. For Ø 500 mm ledninger svarer det til mm aflejringer i bunden af røret. Kvaliteten af lægningen af nye rør har stor betydning for selvrensningsevne og driftsruhed. Beregningsprogram Under afløbsgruppen på findes et brugervenligt beregningsprogram, som kan beregne vandføringen for andre ruheder end de i tabellen viste og for andre delfyldninger. På hjemmesiden findes uddybende materiale om hydraulik i afløbsledninger. Uddybende information Uddybende information om vandføring og selvrensning kan også fås i temablad nr. 8, 9 og 11 fra Afløbsgruppen, Dansk beton. Rørdim./ fald Ø150 Ø200 Ø250 Ø300 Ø400 Ø500 Ø600 Ø700 Ø800 Ø900 Ø0 1 %O %O %O %O %O %O %O %O %O %O %O %O %O Vandføring for fuldtløbende rør. Det er forudsat at afløbssystemet er dimensioneret og anlagt korrekt og at det er selvrensende. Driftsruhed k=0,6. Ved lave vandhastigheder er der risiko for at der opstår mindre aflejringer, derfor bør der anvendes større driftsruhed. Her anvendt 3,0, se røde tal. Lægningskvaliteten er vigtig for at opnå stor vandføringsevne og god selvrensningsevne. Råjorden skal afgraves så plant som muligt, så udjævningslaget bliver så ensartet som muligt. Stive stærke rør som beton-, stål- og lerrør påvirkes dog ikke af de uundgåelige mindre forskelle i udjævningslagets og råjordens stivhed/planhed. Det sikrer mere rette ledninger og dermed bedre hydraulik. Lunker undgås. EUR 19

20 Lægning af I det følgende gives et kort resume af Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord - DS 437. DS 437 angiver en række bestemmelser, der skal sikre, at stive rør af beton, bliver anvendt på en ensartet og forsvarlig måde, når anvendelsesområdet er gravitationsledninger eller trykledninger for spilde- eller regnvand. Normen er opdelt i hovedafsnit: 1. Indledning/gyldighedsområde 2. Generelle principper 3. Materiale 4. Håndtering, transport, lagring 5. Lægning af rør (lægningsklasser) 6. Samling af rør 7. Kontrol 8. Styrkemæssig dimensionering 9. Tilknyttede normer og standarder Følgende beskrives enkelte vigtige områder, men det understreges, at normen bør kendes i sin fulde ordlyd. 2. Generelle principper Ved projektering og lægning skal det sikres, at ledningsanlægget under de aktuelle forhold opnår tilstrækkelig styrke, modstandsdygtighed og levetid. Ledningsanlægget skal udføres på grundlag af et projekt, som mindst indeholder planer, der viser: ledningsdimensioner, placering, detailtegninger/bestemmelser, der beskriver udførelsen eller særlige forhold, kontrolniveau, kontrolorganisation/ansvarsfordeling. Et projekt bør udarbejdes på grundlag af repræsentative jordbundsundersøgelser. Eventuel grundforstærkning skal beskrives. 5. Lægning af rør Grundforstærkning udføres normalt af egnet grusmateriale eller singelsmakadam. Udjævningslaget anses ikke for at være en grundforstærkning. Tilfyldning Omkringfyldning Støttelag Udjævningslag Tilfyldning Omkringfyldning Udjævningslag Lægningsforholdene bør være genstand for megen opmærksomhed. De er grundlaget for specielt holdbarheden og dermed levetiden. Og de er bestemt af lægningsdybde, ledningsbelastning, jordbundsforhold, grundvand, årstid, maskintrafik m.m. og må derfor nøje vurderes, under planlægningen og udførelsen af arbejdet. Lægning og understøtning af cirkulære rør skal gennemføres, så der med sikkerhed opnås den understøtningsform, der er foreskrevet. For mufferør gælder specielt, at muffen ikke må bære røret. Normen beskriver tre lægningskvaliteter, som medfører forskellige belastninger på den færdige betonledning: 1. lægningsklasse 2. lægningsklasse 3. lægningsklasse Men først de mere almene krav/hensyn. Ledninger skal placeres således, at etablering ikke medfører skade på eksisterende konstruktioner og således, at der er tilstrækkelig afstand til at udføre en reparation. Se DS 475. Udgravning og tværsnit bestemmes af bl.a. lægningsklasse, udførselsmetode, rørdimension og type, lægningsdybde, jordbundsforhold, pladsforhold m.m. Ledningsgraven gøres almindeligvis så smal som muligt, - der skal dog være tilstrækkelig plads til en korrekt komprimering af omkring- og tilfyldningsmaterialet. Grundforstærkning skal udføres, hvis jordbundsundersøgelser viser, at bunden ikke er bæredygtig, og der af den grund kan opstå sætninger, som senere vil føre til funktionsproblemer eller mulighed for rørbrud. Linieunderstøtning opnås ved at lægge røret på et omhyggeligt afrettet udjævningslag - uden støttelag. understøtning opnås ved at lægge røret på et omhyggeligt afrettet udjævningslag - med et støttelag som anvist. understøtning opnås ved at lægge røret på et omhyggeligt afrettet udjævningslag - med et støttelag som anvist. 20 EUR

21 Lægning og understøtning af rør med fod, skal give en ensartet understøtning i hele fodens længde og bredde. Udjævningslaget må ikke lægges på frossen bund. Jord - og sten, som kan afstedkomme punktbelastninger, fjernes inden udjævningslaget udlægges. Materialer til udjævningslaget bør ikke indeholde sten større end 32 mm i en mængde over 10 %. Se DS 475, inkl. normtillæg. Støttelag anvendes kun i forbindelse med cirkulære rørtyper og bør bestå af et materiale, som beskrevet under udjævningslaget. Tykkelse af udjævningslag og støttelag fremgår af tabel. Rørdimension, Ø Udjævningslag rør Specialrør rør Specialrør Støttelag ved normal understøting rør Specialrør Mål fra overkant rør til støttelag: Støttelag,forbedret understøtning rør Specialrør Mål fra overkant rør til støttelag: Omkringfyldning udføres umiddelbart efter, at ledningen er kontrolleret testet og godkendt - og fordeles/komprimeres på begge sider af ledningen i højst 30 cm tykke lag, indtil der er opnået en højde på 10 cm over rørtop. Materialet skal være komprimerbart og have en stenstørrelse på maksimalt 64 mm. Tilfyldningen skal udføres af materialer og på en måde, der opfylder de krav, som konstruktionen over ledningen stiller. Ledningens placering i sideretningen må ikke afvige mere end 0,2 m fra placeringen ifølge projektet. I dybden må afvigelsen højst være 0,03 m. Vinkelafvigelsen i den enkelte samling må være som vist i tabellen side Lægningsklasser Belastningen på den færdige ledning afhænger af fyldmaterialerne og den omhu, hvormed omkringfyldning og tilfyldning indtil en vis højde over ledningen udføres. Kvaliteten af det udførte arbejde kan karakteriseres ved en af nedenstående 3 lægningsklasser: lægningklasse. Beskrives ikke her, da den sjældent bruges. Der henvises til DS 437. lægningsklasse. Omkringfyldning: Omkringfyldningen skal udføres med en sådan materialekvalitet og en sådan komprimering, at dens stivhed over for sætninger er mindst lige så stor som stivheden i tilfyldningen indtil en højde over rørets udvendige top på mindst to gange rørets udvendige bredde. Komprimeringsmetode, lagtykkelse og fyldmateriale fastlægges på basis af prøvestrækninger. lægningsklasse. Omkringfyldning: Der stilles ingen krav til fyldmaterialet og dets komprimering, men det skal sikres, at omkringfyldningen ikke opbygges af jordklumper med hulrum, som senere kan forårsage pludselige eller skredlignende deformationer. 6. Samling af rør Samlinger skal udføres som angivet i monteringsvejledningen. Hvis der er risiko for differenssætninger, f.eks ved brøndtilslutninger, bør der tages højde for det ved anvendelse at tilslutningsstykker med en længde mindre end eller lig 1 m. 7. Kontrol Det skal kontrolleres, at ledningsanlægget udføres som projekteret. Kontrollen skal gennemføres af personer, der har kendskab til projektets forudsætninger og til udførelse af kontrol. Der skal mindst kontrolleres: linieføring og koter rør, brønddele og samlingsmateriale m.v. udgravning lægning og fyldning tæthed efterkontrol (evt TV-inspektion) Skriftlig dokumentation skal foreligge i et omfang mindst som angivet i normen - DS 437, pkt. 7. Kontrolniveauer: Kontrollen henføres til et af følgende kontrolniveauer: (S) kontrol (N) kontrol (L) Niveauet fastlægges under hensyntagen til lægningsforholdene herunder lægningsklasser og konsekvenserne af et evt. svigt af afløbsanlægget. Valg af kontrolniveau: Kontrolområde Linieføring og koter Rør, brønddele m.v. Udgravning Lægning og fyldning Tæthed Efterkontrol Lægningsklasser S N S S S S N S N S N L S N S N S N S N L S N L N L L L L N L N L Med hensyn til kontrollens omfang henvises der til normen. EUR 21

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

MILJØ OG AFLØB Konstruktioner. rc-beton.dk

MILJØ OG AFLØB Konstruktioner. rc-beton.dk MILJØ OG AFLØB Konstruktioner rc-beton.dk RC BETON A/S ISO14001 certificeret som den eneste betonvareproducent i Danmark. Hos RC Beton har vi miljø overvejelserne med i alle aspekter af virksomheden, så

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger

Læs mere

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials Januar 2011 Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING Providing Essentials Produktegenskaber Wafix PP - komplet program til alle installationer Wafix er et unikt og komplet program med en optimal evne til at bortlede

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA Pragma Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE Monteringsvejledning til Pragma -produkter Pragma-muffe klikring med tætningsring glat rør med spidsende/glat

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger STANDARDBESKRIVELSE Kloakering af byggemodninger Aarhus Vand A/S Side 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 0. FORORD... 3 1. TILLÆG TIL AB92... 4 2. KVALITETSSTYRING... 6 3. ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSAREAL...

Læs mere

Uponor regnvandssystemer

Uponor regnvandssystemer Uponor regnvandssystemer Brøndsystem Uponor regnvandssystem 201 Regnvand indhold 7.0 - indhold... 211 7.0 - indhold... 201 7.1 - indledning...204 7.2 Uponor IQ regnvandsrør...205 Kravspecifikationer...

Læs mere

Maj 2009. Brønde. det naturlige valg inden for Afløbssystemer. Afløbssystem

Maj 2009. Brønde. det naturlige valg inden for Afløbssystemer. Afløbssystem Maj 2009 det naturlige valg inden for Afløbssystemer Afløbssystem Indledning Wavins TEGRA familie har alle fleksible muffer, der kan afvinkles op til 7,5. Se www.wavinexpert.dk for et samlet overblik over

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

3.1 Transport af produkter

3.1 Transport af produkter 3. Installation Dette kapitel gennemgår installation af ledninger, idet der startes med transport, håndtering og modtagekontrol af produkter. Herefter følger afsnit om etablering af ledningsgrav, om ledningslægning

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Uponor underjordisk ventilationssystem

Uponor underjordisk ventilationssystem Uponor underjordisk ventilationssystem Uponor underjordisk ventilationssystemer 585 Ventilations-systemer indhold 14.0 Ventilationssystemer - indhold...585 14.1 Ventilationssytemer - indledning...587 Teknisk

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Trykrørssystemer. Uponor trykrørssystem PE100 er et godt rørsystem til transport af drikkevand og spildevand

Trykrørssystemer. Uponor trykrørssystem PE100 er et godt rørsystem til transport af drikkevand og spildevand U p o n o r I n f r a s t r u k t u r u p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m p e 10 0 Uponor trykrørssystem PE100 er et godt rørsystem til transport af drikkevand og spildevand 10 2009 379 6.4 Uponor

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6 Oversigt over observationsklasser i DND ver. 2.4.6 Observationsklasser Type Beskrivelse Vandforekomst: Vand V Vandstanden registreres i % ngen typer Rørenes fysiske tilstand: Revner/brud fskalninger Revner

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Afløbsprodukter

En stærk dansk betonløsning. Afløbsprodukter En stærk dansk betonløsning Afløbsprodukter liste 1. januar 2015 Salgsafdelinger Jylland IBF Ikast IBF Nørresundby IBF Holstebro IBF Sunds Lysholt Allé 4 Stigsborgvej 34 Hjermvej 3 Drejervej 22 7430 Ikast

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Kvalitetssikring og produkttest

Kvalitetssikring og produkttest Kvalitetssikring og produkttest 33 3.0 Kvalitetssikring og produkttest Uponors kvalitetsstyringssystem omfatter alle faser i et produkts levetid. Systemet sikrer således ikke kun det enkelte produkts kvalitet,

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Uponor Ultra: Spildevandsløsninger der holder i over 100 år. Sikre, langtidsholdbare og bæredygtige løsninger.

Uponor Ultra: Spildevandsløsninger der holder i over 100 år. Sikre, langtidsholdbare og bæredygtige løsninger. Uponor Ultra: Spildevandsløsninger der holder i over 100 år Sikre, langtidsholdbare og bæredygtige løsninger. Udfordring: Sikre spildevandsløsninger Problemerne forsvinder ikke bare, fordi de umiddelbart

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord

Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord Dansk standard DS 455 1. udgave 1985-01-01 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS 4551985 Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord Dansk

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

Prøvning af samletanke, fabrikat Bokn Plast, type S og SL

Prøvning af samletanke, fabrikat Bokn Plast, type S og SL Prøvning af samletanke, fabrikat Bokn Plast, type S og SL Prøvningsrapport Projektnummer: 420457 Udført for: Bokn Plast 5511 Bokn Norge Emneord: Afløb, prøvning, dokumentation, samletank Udført af: Teknologisk

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Lægningsinstruktion for jordslanger

Lægningsinstruktion for jordslanger Vølund varmepumper Lægningsinstruktion for jordslanger til Vølund Varmepumpeanlæg Optimal udnyttelse af jordens egne ressourcer Member of the NIBE Group Indholdsoversigt Afsnit 1 : Indledning... 2 Afsnit

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning

Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning Rørballoner til professionel brug - med ekstra sikkerhed... SERIE L 710 Produktoversigt Serie L 710 PRODUKTOVERSIGT Produktoversigt Serie L 710 3. Vigtige

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning

Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning Type 670. arenummerdefinition 670 X X XXX-XX X X Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning Afløbsrenden fremstilles i følgende standardbredder: 147 mm, 197 mm, 297 mm og 397 mm indvendig rammemål

Læs mere

Uponor Trykrørssystemer

Uponor Trykrørssystemer Uponor Uponor Trykrørssystem PE80 311 indhold 8.1 - indledning... 314 Dimensionering...315 8.2 Uponor trykrørssystem ProFuse vand/spildevand/gas...323 kravspecifikationer og godkendelser...326 mærkning....327

Læs mere

Slamsugning - også fra store dybder

Slamsugning - også fra store dybder Slamsugning - også fra store dybder FKSSlamson har opbygget et helt specielt køretøj til tømning af sand fra vandfyldte tanke og bassiner på bl.a. rensningsanlæg. Løsningen gør, at vi udover traditionel

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Bygherren forbeholder sig ret til at tage hele eller dele af afvandingen ud af projektet til et eller flere udviklingsprojekt(er), uden at dette har

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

TANKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRAUDSTYR OG GARANTI, S. 10

TANKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRAUDSTYR OG GARANTI, S. 10 T N K E TNKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRUDSTYR OG GRNTI, S. 10 STRONG tanke er fremstillet af PE-HD (højdensitetspolyethylen) og passer både til opsamling af brugsvand, overfladevand, brandslukningsvand

Læs mere

JORDSLANGER. Vejledning til nedgravning af. - den naturlige varme fra jorden

JORDSLANGER. Vejledning til nedgravning af. - den naturlige varme fra jorden Vejledning til nedgravning af JORDSLANGER - den naturlige varme fra jorden Juelstrupparken 16 l DK-9530 Støvring l Tlf. +45 98 35 52 44 l info@dvienergi.com l www.dvienergi.com August 2013 Indhold Beskrivelse

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker.

Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 13. marts 2006. Materialet

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere