Post af betydning -rigtigt meget om HP4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Post af betydning -rigtigt meget om HP4"

Transkript

1 Post af betydning -rigtigt meget om HP4 Sommeren er over os, og vi vil lige minde om husordenen, der siger, at der skal være ro i gården kl. 21 og i sommer ferien kl. 22. Og husk, at selv om du har ferie, er der mange andre der skal arbejde. Så vær søde at dæmpe lydniveauet i gården og bed jeres børn om at tage hensyn. Kære Beboer Det er næppe gået nogens næse forbi at HP4 er over os. Derfor vil vi give en opdatering og informationer om det, der sker. Samtidig har bestyrelsen spurgt beboerne i højhusene, der skal genhuses, om alle deres spørgsmål og dem vil vi også svare på i denne skrivelse. På et senere tidspunkt vil der blive udgivet en pjece, der fortæller alt om genhusningen, men det forhindrer os ikke i at fortælle det vi ved nu. Hvis du skulle komme i tanke om flere spørgsmål omkring HP4, kan du altid henvende dig til bestyrelsen. Kender vi svaret får du det, ellers vil vi finde svaret til dig. Der er blevet efterlyst et referat fra mødet omkring genhusningen i efteråret. Bestyrelsen er ked af at det ikke er kommet ud, men vi kan ikke huske om det var administrationen eller vores rådgiver, der lovede et referat. I denne skrivelse er billeder af arkitekternes forslag til det nye Brøndby strand. Hvad sker der nu? Møder om HP4 16. april 9.maj September (ordinært afdelingsmøde) Fokus grupper Frem til maj måned sker der en masse ting. Der har været afholdt et arrangement fælles for alle afdelinger, hvor man som beboer kunne stille spørgsmål og komme med input til designet på renoveringen. Der kommer et beboermøde den 16. april kun for vores afdeling, hvor arkitekterne kommer og du kan sige hvad du mener om deres forslag og så er der igen et møde fælles for alle afdelinger. Der bliver også nedsat nogen fokusgrupper, der skal gå i detaljer med specifikke ting, f.eks. vinduer og altaner, toppen og bunden af højhusene mm. Alle, der vil bidrage, skal melde sig til at deltage i fokusgrupperne. Desværre skal tingene gå meget hurtigt og derfor må vi alle reagere hurtigt. Når den såkaldte beboerproces er overstået i starten af maj, vil arkitekterne arbejde med det endelige forslag til designet af renoveringen. Det endelige forslag skal godkendes af dig til afdelingsmødet i september. 1

2 Hvad sker i fremtiden og hvornår? Renoverings start: Albjergparken 2017 Tranumparken 2019 Lavhuse vides ikke endnu Når du læser de forskellige tidsplaner og tidshorisonter, så husk at de kan ændre sig. Men her er de forskellige tider som det ser ud lige nu. Albjergparken 1 skal renoveres som det første højhus i vores afdeling. Det forventes at starte i Renoveringen af Tranumparken 2 forventes at starte i Selve renoveringen af et højhus vil tage ca. 18 måneder, altså 1½ år. Det vides ikke endnu hvornår renoveringen af lavhusene begynder. Men når starttidspunktet kendes bliver det meldt ud. Rækkefølgen for renoveringen af højhusene i hele Brøndby Strandparkerne er tilrettelagt så genhusningen af beboerne kan ske i Brøndby Strandparkerne. Derfor vil Tranumparken 1, der hører til Tranemosegård, blive renoveret for PCB før vores højhus i Tranumparken 2. Med den plan, der er lagt for rækkefølgen af renoveringen, vil vi kunne skaffe genhusningsboliger til de fleste af vores beboere. Mangler vi genhusningsboliger så bliver de stillet til rådighed af de andre afdelinger i Brøndby strandparkerne. Forslaget fra arkitekterne kort Lige nu ligge der et forslag fra Domus arkitekterne om hvordan vores lejligheder, bygninger og ude arealerne skal se ud. Men du har som beboer mulighed for at have indflydelse på designet. Det kræver, at du melder dig til fokusgrupperne eller kommer til de møder, der afholdes med arkitekterne. Det er endnu ikke muligt at fortælle om detaljer i designet, om det f.eks. bliver gulvarme eller radiatorer, vinduesformatet, dørenes farve, håndtag mm. Men i hovedtræk er Domus forslag som følger: Nye facader med større vinduer, evt. fra gulv til loft. De nuværende altaner bliver indlemmet i lejlighederne, så rummene bliver større (Huslejen vil jo så også blive dyrere og det har indflydelse på evt. boligydelse eller boligsikring). Der laves altaner, der er åbne og omkring 1 meter dybe. I højhusene vil der isættes en facade, der kan åbnes i hele længden. I lavhusene vil altankummerne blive fjernet og der laves åbne altaner med en dybde på 1 m. Deres forslag vil have cykler, biler og gående, der bevæger sig mellem hinanden og på samme niveau. I den nuværende esplanadepark, hvor der i dag er cykelsti og gangsti, petanque, minigolf, og boldbaner forslår de en park med vand. 2

3 Måske ombygning af lejlighed 3 i højhusene De andre afdelinger i Brøndby Strandparkerne har valgt også at lave ombygninger i lejlighederne og tilgængelighedsboliger. I vores bestyrelse mener vi ikke, at vi har brug for flere tilgængelighedsboliger. Kun lejlighed 3 i højhusene har bestyrelsen ønske om at se hvad der kan gøres ved. Måske kan den laves om, så den bliver mere praktisk og bedre indrettet. Men om det sker, afhænger af om forslaget der kommer, er bedre end lejlighedens nuværende indretning. Hvad med huslejen efter renoveringen? Huslejen stiger Der bruges færre penge på vedligeholdelse op til HP4 Vedligeholdelse efter HP4 HP4 betyder udgifter. Nogen af disse udgifter vil Landsbyggefonden støtte med forskellige beløb efter faste takster. F.eks. vil Landsbyggefonden give støtte til udskiftning af vinduer, der er under 5 år gamle, men ikke vinduer, der er fra byggeriets start. Det betyder, at vi selv skal betale for meget af renoveringen. Når man ved hvor meget renoveringen koster, vil Landsbyggefonden lave en beregning på huslejen. Landsbyggefonden vil så se på huslejer af tilsvarende lejligheder i Brøndby Strand og under hensyn til forbedringerne i lejlighederne vil Landsbyggefonden afgøre hvad huslejen kan stige til og derefter yde støtte. Det er lidt kringlet, men uanset hvordan man vender og drejer det, så vil huslejen stige med HP4. Da det er Landsbyggefonden der yder tilskud til renoveringen og fastsætter ydelsen, får vi ikke fordel af den lave rente der er pt. Indtil renoveringen starter, vil vi selvfølgelig ikke bruge mere end højst nødvendigt på vedligeholdelsen. F.eks. vil væggene i højhusene ikke blive malet inden HP4. Hærværk vil selvfølgelig blive udbedret. Der er poster på langtidsbudgettet, der er skubbet ud i fremtiden til renoveringen af højhusene er overstået. Penge, der er afsat til vedligeholdelse og som ikke bliver brugt fordi tingene alligevel skal udskiftes med HP4, vil blive brugt under HP4. Man kunne forvente, at drift og vedligeholdelsesbudgettet efter renoveringen bliver mindre. Men det afhænger af de materialer der vælges ved renoveringen, hvilke systemer så som ventilation, hvilke vinduer mm. Det er f.eks. ikke lige meget hvilken ramme vinduer har. Trærammer koster mere i vedligeholdelse end malede rammer, da træ skal olieres ca. hver 2. til 3. år Olien er billigere end malingen, men arbejdslønnen er den samme, og da trærammer skal olieres oftere end malede rammer skal males, vil de jo blive dyrere på vedligeholdelseskontoen. Ligesådan har vinduernes størrelse en betydning for drift og vedligeholdelsesbudgettet. Store vinduer koster mere at få udskiftet end små vinduer, dels på grund af fremstillingen, men også fordi der skal bruges flere til at udskifte vinduet, ligesom at en kran bliver en nødvendighed for udskiftningen. Ting som disse eksempler skal der tænkes over når der siges ja eller nej til HP4. 3

4 B-ordningen Lejlighedens vedligeholdelses konto Til hvert lejemål hører en vedligeholdelseskonto, som man indbetaler til via huslejen. Disse penge tilhører lejemålet - ikke beboeren - og derfor får man ikke pengene udbetalt. Vedligeholdelseskonti for boliger i højhusene er blevet lukket, så der kan ikke bruges af pengene til istandsættelser inden HP4. Penge, der står på kontiene vil blive brugt under HP4 og derfor vil kontoen være 0, når man flytter tilbage til lejligheden. Til gengæld flytter man ind i en lejlighed, der er nyistandsat, med nye gulve, køkkener, bad, paneler, tapet mm. Højhus Indbygningsskabe Hvidevarer Dit nye køkken eller bad fjernes Hvad skal der ske i lejlighederne? Årsagen til hele HP4 og den omfattende renovering er, at der er fundet PCB i lejlighederne. PCB i for høje koncentrationer er skadeligt og skal fjernes. For at fjerne PCB skal alt fjernes fra lejlighederne. Derfor vil hele højhuset bliver ribbet for ALT. Kun de rå betonvægge og betongulve vil være tilbage. Når alt er fjernet vil lejlighederne blive forseglet og PCB fjernes efter de forskrevne regler. Når man har fjernet alle installationer, skabe, toiletter mm, er man jo nød til at sætte noget op inden der flytter beboere ind igen. Derfor vil der komme nye køkkener, bad, gulve, kontakter, paneler, døre, mm. Det betyder også, at de indbygningsskabe, der er i lejlighederne, fjernes. I bestyrelsen er der stillet forslag om at nedtage de eksisterende skabe, istandsætte dem med maling og nye moderne håndtag. Dette på baggrund af de kvaliteter, der er ved de eksisterende skabe så som lågerne kan åbnes 180 grader og ikke kun 90 som moderne skabe og at de er meget holdbare. Men det vil være en stor omkostning. Det er ikke besluttet endnu om der bliver opsat nye skabe, da beslutningen afhænger af økonomien. Det er endnu ikke blevet besluttet om der også skal nye hvidevarer i lejlighederne efter renoveringen. Kommer der ikke nye hvidevarer, vil de gamle blive opbevaret af byggesagen. Du skal derfor ikke selv opbevare dine hvidevarer. Men det er som sagt ikke afgjort endnu, om de gamle hvidevarer skal genbruges eller der kommer nyt. Når alt fjernes, fjernes også køkkener, bad mm. Det sker også selvom de ikke er gamle og der stadigvæk betales til dem. Men det er blevet besluttet at de lån, der er taget til køkkener og bad over den fællesråde ret og som endnu ikke er tilbagebetalt, bliver færdigbetalt af hele afdelingen. Altså skal 4

5 Nye køkkener den enkelte beboer ikke længere betale til et køkken eller bad, der er taget ned, men alle i afdelingen deler restgælden i lånene. Har du foretaget godkendte råderetsarbejder i forbindelse med den individuelle råderet, som ikke er fuldt nedskrevet, vil du få restbeløbet refunderet og med godkendte arbejder menes der de forbedringer som er udført efter aftale med administrationen. Forbedringer udført uden om administrationen kompenseres ikke. Når du flytter tilbage i din lejlighed efter renoveringen, skal der opsættes nye køkkener, bad mm. Planen for nye køkkener er at beboerne får valgmulighed mellem nogen typer af køkkener og de bliver sat op. Hvis man ønsker andre fliser, låger eller andet end de standardkøkner, der er mulighed for at vælge mellem, kan det ske via råderetten. Dermed vil du som beboer igen skulle betale til et køkken efter eget valg. Hvad er på væggene når du flytter tilbage? Der bliver ikke lavet flere installationer end dem der er i lejlighederne nu Der skal også gøres noget ved væggene. Administrationen havde besluttet, at der skulle være standard hvidt ved genindflytningen til lejligheden. Dette var bestyrelsen ikke enig i. Vi beder beboerne flytte, bruger hver en krone på vedligeholdelseskontoen og forlanger at de flytter ind i noget andre har bestemt hvordan det skal se ud. Det er der vist ingen der vil bryde sig om. Derfor skal beboerne stemme om følgende forslag engang uden i fremtiden: 1. Der males bare standard hvidt i lejlighederne. 2. Man kan selv vælge hvilken farve og tapet man vil have på sine vægge men selv betalt, eller 3. Afdelingen betaler til at beboerne selv kan vælge hvad tapet og farve der skal på væggen når de skal flytte tilbage. Bestyrelsen mener klart, at mulighed 3. er bedst for de stakkels beboere, der skal igennem genhusningen. Der bliver ikke lavet flere tv, radio eller telefon stik i lejlighederne under renoveringen, ligesom der ikke bliver installeret røgalarmer. Hvis man ønsker flere stik end dem der bliver installeret, må man selv betale. Detaljerne omkring indretningen af badeværelserne er ikke på plads endnu. Men under processen vil der arbejdes for at indretningen bliver praktisk, så der f.eks. er mulighed for installation af vaskemaskine i alle badeværelser. 5

6 Hvad kan kompenseres? Det skal ikke koste beboerne noget at være tvunget til genhusning Det er ikke beboerne selv, der har valgt at de skal genhuses, og med det for øje mener bestyrelsen ikke at genhusningen må give beboerne udgifter. Der arbejdes på at finde ud af om Landsbyggefonden vil dække ting som gulvtæpper i forbindelse med genhusningen. Ligesom gardiner, hvis vi ender med vinduer fra gulv til loft. Hvis Landsbyggefonden ikke vil dække disse udgifter, så har Bestyrelsen besluttet, at vi som afdeling må dække dem. Detaljerne omkring hvor meget og hvordan der skal ydes refusion til tæpper og gardiner er endnu ikke besluttet. Bestyrelsen har også besluttet at folk, der har installeret alarmer, skal selvfølgelig have betalt installationen i genhusningsboligen, ligesom udgiften til installation når man vender hjem skal dækkes. Hvem skal genhuses? Beboerne i højhusene skal genhuses. Senest 3 måneder før udflytningsdatoen vil du få tilbudt genhusningsbolig. Spørgeskema og møde Beboerne i højhusene med PCB skal genhuses. Der er ikke pt. planer om at beboer i lavhuse skal genhuses når renoveringen af dem starter. I vores afdeling har vi to højhuse, og begge har PCB på niveauer der kræver de bliver renoveret så PCB fjernes. Af alle 12 højhuse i Brøndby Strandparkerne er der 5 med PCB, der kræver renovering. Det er 2 i Rheumpark, 2 i PAB og 1 i T13. Resten af højhusene skal renoveres, men da PCB niveauerne ikke er høje, kræver det ikke genhusning af deres beboere. Du vil få besked i god tid inden du skal genhuses. Men senest 3 måneder før udflytningsdatoen vil du få tilbudt en lejlighed. Det betyder, at du kan få tilbud om en genhusningsbolig før. Du skal ikke skrive dig op til lejlighed, men vil få tilbudt en genhusningsbolig. Når tiden nærmere sig starten af renoveringen, vil beboere, der skal genhuses, modtage et spørgeskema. Her er der mulighed for bl.a. at komme med ønsker til hvor man vil genhuses, om man vil permanent genhuses eller om man vil tilbage til lejligheden med mere. Når spørgeskemaerne skal udfyldes mener bestyrelsen det skal ske over en kop kaffe med beboerne og folk fra bestyrelsen og administrationen. Det for at sikre, at det er det rigtige der svares på og sikre at beboerne ikke brænder inde med spørgsmål og usikkerhed. Derfor er planen, at en hær af hjælpsomme mennesker stille op. 6

7 Hvor bliver du genhuset? Vil du tilbage til din lejlighed så kommer du tilbage Du kan ønske hvor du vil genhuses Du kan godt blive i din genhusnings bolig Du kan genhuse dig selv, men skal gøre det i hele perioden Alle, der skal genhuses, skal tilbage til deres lejlighed efter renoveringen, med mindre man ønsker en permanent genhusning. Når du ikke vil vende tilbage til din lejlighed, er det en permanent genhusning. En permanent genhusning er hvis du f.eks. vil flytte til et andet højhus i Brøndby Strandparkerne, til en anden lejlighed i samme højhus eller til en helt anden afdeling i PAB. Der bliver gjort alt for at alle bliver genhuset i Brøndby Strandparkerne. Der er dog ingen garanti, da det afhænger af tilgængelige boliger. Ved mangel på genhusnings boliger I Brøndby Strandparkerne, vil beboere blive genhuset i andre PAB afdelinger. Ønsker du en permanent genhusning, vil det ske i en af PABs afdelinger. Det er muligt at komme med ønsker om hvor man vil genhuses, men det er ikke sikkert det kan indfries. Hvis man har bestemte ønsker til hvor genhusningsboligen skal ligge, kan man skrive det på det skema, der bliver udsendt på et senere tidspunkt. Det gælder også hvis man ønsker at blive permanent genhuset. Som udgangspunkt får hver hustand et tilbud, der kan dog være særlige forhold i den enkelte hustand, der gør at vi er nød til at finde en anden bolig end den de i første omgang har fået tilbudt. Når du har været genhuset i et år, vil du blive spurgt om du ønsker at blive i din genhusningsbolig. Vil du blive i din genhusningsbolig, vil denne blive din permanente bolig. Er du heldig og har et sommerhus, som du kan og vil genhuses i, kan det også lade sig gøre. Du skal selvfølgelig ikke betale husleje til din lejlighed når du har genhuset sig selv. Men du skal være sikker på at du har genhuset dig selv i hele perioden. Du kan ikke komme og få hjælp til genhusning senere i genhusningsperioden. Husleje ved genhusningen? Du kan ikke komme til at betale mere i husleje i din genhusningbolig end du betaler til din nuværende bolig. Indskud Når du genhuses, så betaler du husleje til den bolig du kommer fra. Forbrug - herunder aconto varme - betales i genhusningsboligen. Dette betyder, at du ikke vil betale mere i husleje end det du betaler til din lejlighed i højhuset. Selvom du skulle ende i en genhusning bolig, der er større end den du kommer fra, vil du ikke skulle betale mere i husleje. Er din genhusningsbolig mindre end den lejlighed du har i højhuset skal du betale hvad genhusningsboligen koster. Det depositum du har betalt til din lejlighed i højhuset vil blive overført. Du skal derfor ikke betale indskud til hverken genhusningsbolig eller til din lejlighed når du vender tilbage til højhuset. Du skal selvfølge betale nyt indskud, hvis du flytter permanent til andre afdelinger eller boligselskaber. 7

8 Størrelse Specielle hensyn Vaskeri P-plads Post Boligydelse Genhusningsboligen Når du genhuses, vil det blive forsøgt at genhuse dig til en lejlighed af samme størrelse som den du har. Skulle det ske at din genhusningsbolig er mindre end den bolig du har og du derfor ikke har mulighed for at have alle ting med dig, vil tingene blive opmagasineret uden at det koster dig noget. Når der skal udfyldes spørgeskema, skal man b.la. svare på, om man har brug for elevator, om man har kat (vi må jo ikke have hund), eller andre specielle behov. Alle disse ting vil der blive taget hensyn til når du tildeles en genhusningsbolig. Du vil ikke blive genhuset i en fem etagers bygning uden elevator, hvis du er dårligt gående. Så husk at fortælle alt det nødvendige i spørgeskemaet. I Brøndby Strandparkerne er der vaskeri tilknyttet alle afdelinger. I PAB regi er det kun afdeling 20, der ikke er fællesvaskeri. Hvis du har brug for et vaskeri, skal du ikke ønske genhusning i PAB afd. 20. Men ellers kan det anbefales at tjekke PABs hjemmeside, for at se hvor du eventuelt gerne vil genhuses. Hvis du har behov for parkering meget tæt på genhusningsboligen, skal du gøre opmærksom på det i spørgeskemaet. Hvis du ikke har mulighed for at benytte din p-plads i den lukkede parkering, fordi din genhusningsbolig er placeret et stykke derfra, skal du ikke betale til din p-plads. Men du har selvfølge din gamle p-plads, når du vender tilbage til din lejlighed. Du vil modtage post i din genhusningsbolig. Du skal ved genhusningen melde midlertidig adresseændring på Posthuset, men IKKE til folkeregistret. Det betyder også, at du hvert halve år skal på Posthuset og genmelde midlertidig flytning. Bestyrelsen foreslår at administrationen i PAB udsender et brev til genhusede beboere, der minder dem om at de skal melde midlertidig flytning. Dette er valgt, da du betaler husleje til boligen i højhuset og ikke genhusningsboligen. Hvis du modtager boligydelse vil denne også være til din lejlighed i højhuset. Det virker lidt omstændeligt, men det er åbenbart sådan man skal gøre det. Istandsættelse af genhusningsboligen I genhusningsboligerne vil huller i væggene være lappet og væggene malet inden du flytter ind. Når du flytter tilbage til din gamle lejlighed vil den igen blive malet og huller i vægge lappet. Denne istandsættelse vil ske for byggesagens regning. Hvis du ødelægger lejligheden eller misligholder lejligheden, skal du selv betale. Der vil blive taget højde for penge til istandsættelse af ny-renoverede boliger, der benyttes til genhusning. Det kan ske at en lejlighed, der er renoveret har været brugt til genhusning. Men vedligeholdelseskontoen er 8

9 ikke stor efter 1½ år, så der skal i byggesagen tages højde for istandsættelse af disse lejemål. Selve genhusningen Møbler skal rengøres Kælderrum og opbevaring Fordi PCB bindes i støv skal møbler rengøres inden de flyttes ud af boligen. Sofaer skal støvsuges og der skal tørres støv af, så PCB ikke kommer med i genhusningsboligen. Hvis du bliver genhuset i en bolig der endnu ikke er PCB renoveret skal rengøringen gentages inden du flytter tilbage til din renoverede lejlighed. Har du brug for hjælp til rengøringen får du hjælp til det. Når du flytter så skal dit kælderrum tømmes og tingene rengøres. Hvis din genhusningsbolig er væsentlig mindre end din nuværende bolig vil du få betalt opbevaring hvis det er nødvendigt. Det gælder også hvis du genhuser dig selv. Har din genhusningsbolig ikke tilknyttet kælderrum, vil tingene fra dit kælderrum blive opbevaret. Det er flyttefirmaet der opbevare tingene og du har ikke mulighed for, at komme til det i genhusnings perioden. Du skal ikke selv betale for opbevaringen. Dine ting skal pakkes ned og du kan få alle de flyttekasser du har brug for, ligesom bobleplast og papir. Men husk at bobleplastikken er mest effektiv hvis du ikke har klemt alle boblerne - selvom det er fristende. Hvor og hvordan du får det, vil der blive informeret om i den kommende pjece. Har du brug for hjælp, får du hjælp Flyttefirma Omkostningerne ved flytningen betales Kan du af en eller anden grund ikke selv klare nedpakningen er der også mulighed for at få hjælp til det. Hvis du har brug for hjælp skal du kontakte Poul på kontoret. Du behøver ikke kaste alt fra dig og løbe ned til ham lige nu, for der kommer information når vi skal vide hvor meget, og hvilken hjælp du har brug for. Har du brug for hjælp til at demontere et eller andet, eller opsætning af gardiner og billeder, er det også Poul du skal gå til. Poul er god at kende. Dem der vil stå for nedpakning, hjælp til opsætning, afmontering af diverse og selve flytningen, er et flyttefirma, der har været brugt af PAB i flere omgange med stor tilfredshed, og derfor har Administrationen valgt at det skulle være det firma der også bliver brugt i forbindelse med genhusningen. Alle omkostninger i forbindelse med flytningerne bliver betalt også hvis du vælger at flytte permanent. Bestyrelsen har som tidligere nævnt at det ikke må koste noget for beboerne at de skal igennem en genhusning. Derfor har bestyrelsen 9

10 besluttet, at skal der f.eks. installeres stik til opvaske maskine, telefon stik, eller andet må byggesagen betale for de udgifter! Et sidste par ord Det er vigtigt at pointere at vi stadig er i projekteringsfasen og at der derfor vil forekomme mindre ændringer i det udsendte materiale. Bestyrelsen beder alle beboere om at deltage og engagere sig i HP4. Der sker meget i den kommende tid og der er mange ting, der skal besluttes men det vigtigste er at tage det med ro og vente på de rigtige informationer og undgå at være bekymret blandt andet ved at spørge indtil man får et brugbart svar! Har du spørgsmål kan du altid kontakte bestyrelsen. Venlig hilsen Bestyrelsen Bestyrelsen Postkasse: Tranumparken 22 Træffetider: Første hverdags mandag i måneden mellem 17 og 18 på nær i juli og december. Hvor: Kontoret i Tranumparken 22 10

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen Beboerinformation Spørgsmål & Svar Helhedsplanen for Møllevangen Kære beboer Kære beboer i Møllevangen, Først vil vi sige tusind tak for det flotte fremmøde og store deltagelse i Informationsmøde/åbent

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning februar 2016 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme!

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! Januar 2016 Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! I dette hæfte kan du læse, hvad der er med i helhedsplanen. Kom og vær med til at stemme om fremtidens Portugalsgade. Ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD GENHUSNINGSFOLDER December 2011 1. udgave, december 2015 GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdeling AB Syd Gårdhuse har på en urafstemning besluttet, at gårdhusene i Albertslund

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 131 og 137 2. Tidsplan

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Længehusene Etape 1, afd. 42! Facader og tagrenovering - Alle længehuse får nye vinduer med udvendig overflade i aluminium (nemt at vedligeholde) og nye døre - Nyt

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info Ny afdeling 20 Trige Parkvej Genhusning praktiske info Kære beboer I denne folder kan I læse om jeres muligheder og rettigheder i renoveringsfasen. Folderen er tænkt som en hjælp, når du skal udfylde det

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring genhusning i forbindelse med den

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Her får du nogle af svarene! Inden genhusningen modtager du et spørgeskema fra

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig.

En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig. Genhusningspjece DAB mrk. ASG-2014-10599 1706 AKB/KFC Dato November 2016 1706 Kære Beboere i Sorgenfrivang II Sorgenfrivang II er i gang med en omfattende renovering som betyder, at samtlige beboere skal

Læs mere

Vedrørende beboerinformationsmøde om gårdhusrenoveringen. i AB SYD den 30. oktober 2014

Vedrørende beboerinformationsmøde om gårdhusrenoveringen. i AB SYD den 30. oktober 2014 Vedrørende beboerinformationsmøde om gårdhusrenoveringen i AB SYD den 30. oktober 2014 SPØRGSMÅL OG SVAR OP TIL MØDET: A: Vedligeholdelseskontoen hvad med den? Vedligeholdelseskontoen tilhører boligen

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE - AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE - AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: - Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg.

Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg. XX Nitivej 3, 2000 Frederiksberg København, den 5 september 2012 Vort j.nr. : 148- Deres j.nr. : Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg. Kære beboere på Nitivej 3. Som mange

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

MIDLERTIDIG GENHUSNING

MIDLERTIDIG GENHUSNING Information om MIDLERTIDIG GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19. november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Genhusning Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Genhusning som boligselskabet arrangerer...3 Flyttesyn, indskud og anciennitet...5 Dine rettigheder...6

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

Sneppevej 1-35, 4-34. Afdeling 9. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Sneppevej 1-35, 4-34. Afdeling 9. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Sneppevej 1-35, 4-34 Afdeling 9 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang - genhusning Kurt Rytter Kundechef KAB Finn Larsen - Udlejningschef KAB Peter Rørbye Driftschef KAB Louise Østvand Genhusningskoordinator KAB

Læs mere

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning Vejledning og guide Renovering/Genhusning Indholdsfortegnelse Introduktion til genhusning Spørgsmål til genhusning Genhusningsboligen Opbevaring, tæpper og målere Husleje, forbrug m.m. Paraboler, husdyr

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Til samtlige beboere i afdeling 17 Møllevangen Vejle, den 14. december 2012 Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Hermed følger et kort referat af det ekstraordinære

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Maj 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg besked,

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48

BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48 30. SEPTEMBER 2015 DOMI BOLIG AFD. 10 BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48 ATTENTION: If you don t understand Danish, and you have questions to this

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen . Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen Dagsorden Byggeproces og genhusning Genhusningsmuligheder Genhusningsvilkår Boligerne i Ellebo Spørgsmål . Byggeproces og genhusning Byggeperiode

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Januar 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50 Version 9. februar 2015 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring den store renovering i din boligafdeling.

Læs mere

AFDELING 39. Råderetskatalog

AFDELING 39. Råderetskatalog 1.ste UDKAST AFDELING 39 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aabafd39.dk) Maj 2010 Indledning Reglerne om råderet findes i kapitel 8 i Lov om leje af almene boliger samt i kapitel 18 i Bekendtgørelse

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Hjejlevej 32-34, 45-71 & Nattergalevej 2-16. Afdeling 17. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Hjejlevej 32-34, 45-71 & Nattergalevej 2-16. Afdeling 17. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Hjejlevej 32-34, 45-71 & Nattergalevej 2-16 Afdeling 17 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre

Læs mere

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56 GENHUSNING Af beboerne i Søndergade 42-56 Hvornår genhuses man? Renoveringen indebærer, at ejendommen ikke er beboelig i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig. Der gives varsel

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Husorden Afd. 9 - Himmerlandsgade 116

Husorden Afd. 9 - Himmerlandsgade 116 Husorden Afd. 9 - Himmerlandsgade 116 Administration: Aars Boligforening Kirkegade 3 9600 Aars Tlf.: 98 62 24 13 Kontor- og telefontid: Mandag - onsdag 09.00-16.00 Torsdag onsdag 10.00-17.00 Fredag g onsdai

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

VELKOMMEN TIL LOKALCENTER TJØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL LOKALCENTER TJØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL LOKALCENTER TJØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL TJØRNEHAVEN Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et lokalcenter. Lokalcenter

Læs mere

AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKEN

AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKEN AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKEN BRUGERVEJLEDNING AFDELING 30 BRUGERVEJLEDNING I dette hæfte er samlet en række generelle oplysninger om, hvordan de forskellige fællesfaciliteter og installationer benyttes.

Læs mere

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni TIDEN ER IKKE GÅET I STÅ! For mange beboere såvel nye som gamle

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Rækkehusbebyggelsen Musvitten Jægerbuen i Ishøj. Dato: 01.02.2016. PAB Afdeling 22. Udlejningsmateriale

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Rækkehusbebyggelsen Musvitten Jægerbuen i Ishøj. Dato: 01.02.2016. PAB Afdeling 22. Udlejningsmateriale Postfunktionærernes Andels-Boligforening Rækkehusbebyggelsen Musvitten Jægerbuen i Ishøj Dato: 01.02.2016 PAB Afdeling 22 Udlejningsmateriale Ishøj er en moderne kommune i vækst. I dag er der omkring 21.000

Læs mere

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej Generelt om råderetten: INDIVIDUEL RÅDERET Gennem råderetten er der skabt mulighed for, at du kan indrette din almene bolig efter eget behov

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 65 den 4. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Brinkmann Poulsen Sarah Bloch

Læs mere

S T E N G Å R D S V E J BYGGEPLADSAVIS. April 2016. Pia Moust Aalund - din genhusningskonsulent Læs mere side 6

S T E N G Å R D S V E J BYGGEPLADSAVIS. April 2016. Pia Moust Aalund - din genhusningskonsulent Læs mere side 6 S T E N G Å R D S V E J BYGGEPLADSAVIS April 2016 Pia Moust Aalund - din genhusningskonsulent Læs mere side 6 Du inviteres til Orienteringsmøde om Helhedsplanen Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Rundetårn

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde.

Referat fra ordinært afdelingsmøde. Referat fra ordinært afdelingsmøde. AAB - afdeling 36 Afholdt tirsdag den 4. marts 2014. Formand for afdelingsbestyrelsen Paul Erik Holmgaard indledte mødet med at byde velkommen til direktør Aage Kristoffersen,

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 22, Abildvej 20 A - O Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Råderet. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark. Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007

Råderet. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark. Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007 Råderet 4801-02-03 og 06 Eskemosepark Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007 Råderet Generelt om boligændringer og boligforbedringer i en almen bolig. Udvidet råderet inde i boligen. Udvidet

Læs mere

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd. 406. 10. september 2015

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd. 406. 10. september 2015 Velkommen til beboermøde Renovering og ombygning Afd. 406 10. september 2015 Velkomst ved afdelingsformand Tonny Jensen Projektets stade og aftenens program ved projektleder Bent Laursen, Boligkontoret

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 Britta Bech Jørgensen Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk]

Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 Britta Bech Jørgensen Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk] From: Heidi Nielsen Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 To: Britta Bech Jørgensen Cc: Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk] Subject: VS: Referat af afdelingsmødet den 23 sep Hej Britta. Jeg vil hermed på s

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010 Så er der gået endnu et år, på trods af, at der stadig er 365 døgn med 24 timer i hvert døgn, føles det som om det var i går vi havde generalforsamling 2009.

Læs mere

DOMI Bolig tilbyder individuel modernisering af køkkener og badeværelser i samarbejde med HTH Køkkenforum, Tilst.

DOMI Bolig tilbyder individuel modernisering af køkkener og badeværelser i samarbejde med HTH Køkkenforum, Tilst. DOMI Bolig tilbyder individuel modernisering af køkkener og badeværelser i samarbejde med HTH Køkkenforum, Tilst. Administration og tilsynsførende: Tornøegade 12 8300 Odder telefon nr. 70 27 97 97 Beboerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013 Til stede: Peter, Mikkel, Bruno, Rik, Anders, Rene Afbud: Heidi 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 22-01-13 El-Strøm Div. Tilbud til

Læs mere

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1 Renovering af Løget By - Løget Høj 45 1 Arbejder på Løget Høj 45, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader Boligen - køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere