ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH"

Transkript

1 1/2007 Side 1 af 29 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger af en stærk udvikling i BBH, en god udvikling i Asien samt en omsætningsvækst på 4% i Vesteuropa. Resultat af primær drift blev mio. kr. mod mio. kr. i. Drikkevareaktiviteterne opnåede et resultat på mio. kr. (3.306 mio. kr. i, eksklusive andel af resultat fra den da associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd.), svarende til en stigning for den fortsættende forretning på 21% i forhold til året før. Resultatbidraget fra øvrige aktiviteter, herunder salg af ejendomme, udgjorde 49 mio. kr. mod 96 mio. kr. i. Nettoresultatet blev mio. kr. mod mio. kr. i. Det indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 6,00 kr. pr. aktie, hvilket svarer til en stigning på 20% (5,00 kr. pr. aktie sidste år). For 2007 forventer Carlsberg en fremgang i nettoomsætningen på ca. 5%, mens resultat af primær drift forventes at stige til ca. 4,5 mia. kr., heraf ca. 4,3 mia. kr. fra bryggeriaktiviteterne. Nettoresultatet forventes at vise en mindre fremgang i forhold til det rapporterede resultat for. "Fremgangen i er meget tilfredsstillende - også fordi den er baseret på bred fremgang i vore vigtigste selskaber. Det viser, at de seneste års mange forandringer i Carlsberg bærer frugt, og at vi har skabt en professionel organisation og dermed et stærkt fundament for en fortsat styrkelse af virksomheden i de kommende år," siger koncernchef Nils S. Andersen. Kontaktpersoner: Investorer Mikael Bo Larsen Medier Jens Peter Skaarup Carlsberg vil gennemgå regnskabet på en telekonference for analytikere og investorer i dag kl Forud for telekonferencen vil præsentationsmateriale være tilgængeligt på

2 Side 2 af 29 HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr IFRS IFRS IFRS Volumen, brutto (mio. hl) Øl 78,6 81,4 92,0 92,0 101,6 100,7 Læskedrikke 20,9 21,2 19,4 19,4 19,1 20,2 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Finansielle nøgletal Overskudsgrad % 10,6 10,3 9,6 9,4 9,2 9,8 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % 12,2 12,4 8,0 8,1 7,8 9,2 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) % 23,3 24,1 25,4 26,1 28,8 30,1 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) x 1,01 0,79 1,51 1,44 1,15 1,09 Gæld/resultat af primær drift før af- og nedskrivninger x 1,70 1,43 3,51 3,53 3,29 2,73 Rentedækning x 4,27 7,50 3,19 2,95 2,84 4,72 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) Kr. 16,6 15,7 6,7 15,5 14,6 24,7 Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) Kr. 91,2 74,2 53,6 54,6 62,1 58,6 Fri pengestrøm pr. aktie (FCFPS) Kr. 26,4 42,9 21,3 21,3 31,2 59,5 Udbytte pr. aktie (foreslået) Kr. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 Aktiepris (B-aktier) Kr. 295,1 259,5 278,1 278,1 337,5 561,0 Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt)

3 Side 3 af 29 FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING For Carlsberg var et år, hvor en del af opgaven har været at bygge videre på de resultater, der er opnået gennem blandt andet Excellence-programmerne. Det var således som ventet i høj grad opgaver på den operationelle agenda frem for strukturelle tilkøb eller frasalg, som blev tildelt den højeste prioritet. Carlsberg har på den baggrund demonstreret fortsat fremgang. På de traditionelle Carlsberg-markeder i Vesteuropa var udviklingen positiv og afspejlede dermed bl.a. en stærk forbrugertillid samt et godt sommervejr. Endvidere blev der opnået bedre salgspriser som følge af innovation, mixændringer og generelle prisforhøjelser. Carlsbergs vækstmarkeder i Østeuropa samt de nye markeder i Asien viste også en positiv udvikling. På flere markeder var der en tiltagende og hård konkurrence blandt andet på nogle af de asiatiske markeder. Carlsberg afsatte i alt 72,6 mio. hl øl (pro rata-opgjort volumen), svarende til en stigning på 9% korrigeret for volumenbidraget fra Hite Brewery Co. Ltd. Af den samlede stigning udgjorde den organiske vækst 6,4%, mens 2,3% hidrørte fra årets akkvisitioner. Den positive udvikling skyldtes en fortsat større afsætning i samtlige regioner. Afsætningen af øvrige drikkevarer steg med 6% til i alt 17,5 mio. hl. De internationale mærker Carlsberg og Tuborg klarede sig begge stærkt med volumenstigninger på henholdsvis 7% og 17% - sidstnævnte som følge af en meget positiv udvikling i Østeuropa. Nettoomsætningen steg med 8% til i alt mio. kr. Fremgangen skyldtes en stærk udvikling i BBH, en god udvikling i Asien samt en omsætningsvækst på 4% i Vesteuropa. Resultat af primær drift før særlige poster steg med 15% til mio. kr. (3.518 mio. kr. i ). Drikkevareaktiviteterne opnåede et resultat på mio. kr. (3.306 mio. kr. i, eksklusive andel af resultat fra den da associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd.) svarende til en fremgang på 21% som følge af en generel positiv udvikling i hele forretningen. Resultatbidraget fra øvrige aktiviteter, herunder salg af ejendomme, udgjorde 49 mio. kr. mod 96 mio. kr. i. Som følge af den positive resultatudvikling blev der opnået et afkast af den investerede kapital (ROIC) i drikkevareaktiviteterne på 12,4% mod 10,2% i. Nettoresultatet steg med 774 mio. kr. til mio. kr. Såvel omsætningen som resultatet blev dermed bedre end forventet ved årets begyndelse, jf. regnskabsmeddelelsen for, og bedre end forventet i løbet af, jf. delårsrapporter i løbet af året. Bestyrelsen vurderer, at resultatudviklingen er meget tilfredsstillende. I blev der initieret en række tiltag med henblik på fortsat effektivisering af Carlsberg-gruppen. I starten af året blev der truffet beslutning om at lukke bryggeriaktiviteterne i Valby (med undtagelse af husbryggeriet Jacobsen ) ved udgangen af Endvidere blev bryggeriet Landskron i Tyskland afhændet, ligesom produktionen i Bodø i Norge blev indstillet. Finland tog skridt til etablering af en ny produktionsmodel, herunder centralisering af tappe- og lagerfaciliteter, og endelig blev det besluttet at

4 Side 4 af 29 stoppe produktionen af læskedrik på Saltum-Neptun Bryggerier i Danmark senest ved udgangen af Arbejdet med Excellence-programmerne fortsatte, og en lang række områder inden for funktionerne administration, produktion, indkøb og logistik er blevet effektiviseret. I tillæg til de tidligere introducerede Excellence-programmer, som alle har haft som målsætning at rationalisere og effektivisere arbejdsgange, er der et Commercial Excellence-program under implementering med det mål at øge omsætningen og skabe værdi gennem mersalg. Der er i Poznan, Polen etableret et fælles regnskabscenter. I første omgang har det nyoprettede kontor overtaget arbejdsopgaver fra andre steder i Polen. I 2007 følger opgaver fra Tyskland, Schweiz og Storbritannien. Den resterende aktiepost i Hite Brewery Co. Ltd. blev solgt, hvorved der blev sat punktum for syv års værdiskabende minoritetsejerskab af selskabet. Carlsberg etablerede i et joint venture (South Asia Breweries Ltd.) i Rajastan-provinsen i Indien med forventet produktionsstart 1. kvartal Endvidere offentliggjorde BBH investeringer i henholdsvis Olivaria Brewery, Hviderusland, og et nyt bryggeri i Tashkent, Usbekistan, som forventes at starte produktion i sommeren Vesteuropa Mio. kr. 4. kvt. 4. kvt. Ændring (%) Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 7,2 7, ,2 27,8 +2 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 7,4 5,0 +2,4 8,9 7,7 +1,2 De vesteuropæiske markeder viste samlet en positiv udvikling med fremgang på en række af Carlsbergs kernemarkeder. Stigende priser på en række vigtige råvarer har dog ført til en skærpelse af de forretningsmæssige betingelser, men samlet set har Carlsberg opnået fremgang i regionen. Der blev i løbet af året afsat i alt 28,2 mio. hl øl (27,8 mio. hl i ), hvilket er en stigning på 2%. Den positive udvikling kan til en vis grad tilskrives det gode vejr i sommermånederne. Nettoomsætningen steg med 4% til mio. kr. primært som følge af en generel positiv udvikling i Norden samt stigende eksport. Endvidere er salget af læskedrik og vand steget som følge af fremgang i Norden. Samlet er der opnået en stigning i de gennemsnitlige salgspriser på øl på ca. 1% med positive bidrag fra samtlige markeder på nær Italien. Resultat af primær drift blev på mio. kr. mod mio. kr. i. Fremgangen skyldes primært en større indtjening i Norden og i Storbritannien samt en positiv udvikling i eksportindtægterne.

5 Side 5 af 29 Overskudsgraden steg med 1,2%-point til 8,9% og afspejler i tillæg til ovenstående, at Excellenceprogrammerne har haft positiv effekt. Norden I Norden ses en positiv udvikling i alle lande. Udviklingen skyldes produktlanceringer, prisforhøjelser samt et fortsat fokus på omkostningsudviklingen, herunder sikring af løbende fremadrettede tilpasninger med det formål at fastholde og udbygge markedspositionerne. I Danmark og Finland blev markedsandelene forøget, og alle lande i Norden realiserede et resultat af primær drift, der var større end året før. Sinebrychoff i Finland annoncerede en omfattende restrukturering med centralisering af en række funktioner, og i Sverige blev der skabt et større resultat med vækst i bl.a. mærkerne Carlsberg og Ramlösa. Implementeringen af LogEx (effektivisering af logistik og distribution) i Sverige har allerede i medført lavere logistikomkostninger. Storbritannien I Storbritannien var der en positiv udvikling i salget drevet af stigende afsætning til detailhandelen, og Carlsberg-mærket fortsatte med at vinde markedsandele. Salget til de uafhængige pub- og restaurationskæder udviklede sig ligeledes bedre end markedet generelt, og der blev indgået nye kontrakter med større pub- og restaurationskæder. Resultat af primær drift viste en forbedring til trods for et større tab på et enkelt kundeforhold. Tyskland, Schweiz, Italien og Portugal I Tyskland og Schweiz steg salget en anelse sammenlignet med, medens salget i Portugal og Italien lå lidt lavere end sidste års salg. Den samlede indtjening var uændret. Salget af strategiske lokale og internationale mærker steg (som for eksempel Feldschlösschen (Schweiz), Super Bock (Portugal), Holsten (Tyskland), Carlsberg og Tuborg), medens salget af taktiske/regionale mærker faldt. Der var fortsat fokus på at reducere omkostninger og gøre forretningen mindre kompleks. Som følge af en utilfredsstillende resultatudvikling i Italien er den resterende goodwill nedskrevet. Baltic Beverages Holding (50%) Mio. kr. 4. kvt. 4. kvt. Ændring (%) Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 5,4 4, ,4 20,6 +14 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 17,7 16,9 +0,8 22,7 20,0 +2,7 Det russiske ølmarked viste en vækst på 10%, heri estimeret 3%-point som følge af en ekstraordinær stærk vækst i 3. kvartal på grund af øget efterspørgsel på øl i en periode, hvor detailhandelen havde leveringsproblemer for vin og spiritus. Et for årstiden mildt vejr i 4. kvartal vurderes også at have haft en positiv effekt på salget. De øvrige BBH markeder viste ligeledes vækst i og opnåede vækstrater på 12% i Ukraine, 17% i Kasakhstan og 5% i de baltiske lande. BBH s totale ølvolumen

6 Side 6 af 29 steg med 10,6% og opgjort pro rata blev stigningen på 14% til i alt 23,4 mio. hl., heri medregnet en fortsat stærk vækst for Tuborg-mærket. Nettoomsætningen steg med mio. kr. til mio. kr., hvilket svarer til en fremgang på 21%, heraf 7,7% som følge af bedre gennemsnitlige priser. Resultat af primær drift steg med 37% til mio. kr. (1.316 mio. kr. i ). Resultatet afspejler dels de gunstige markedsvilkår i regionen, dels en styrkelse af forretningen, herunder realisering af synergier for ca. 230 mio. kr. (ca. USD 80 mio. for 100% BBH) som følge af en vellykket sammenlægning af bryggerierne Baltika, Pikra, Vena og Yarpivo i Rusland. Endvidere er resultatet positivt påvirket af de særlige markedsmæssige omstændigheder i 3. kvartal, som vurderes at have medført en ekstraordinær forøgelse af indtjeningen med ca. 110 mio. kr. (50% af ca. EUR 30 mio.). Overskudsgraden blev på 22,7%. Eksklusive de særlige omstændigheder på det russiske marked vurderes overskudsgraden at have været knap 22% (20,0% i ). For udbetaler BBH udbytte på i alt EUR 150 mio. (EUR 115 mio. for regnskabsåret ), hvoraf halvdelen tilfalder Carlsberg. Rusland Med sammenlægningen af de russiske aktiviteter under Baltika Brewery blev der taget et vigtigt skridt mod yderligere styrkelse af forretningens konkurrencekraft. Med en vækst i afsætningen af øl på 11% blev markedsandelen 36,4% (36,3% i ) med en stærk udvikling i 2. halvår, hvorved Baltika igen udbyggede positionen som klar markedsleder. Resultatet blev opnået med afsæt i en positiv udvikling for Baltika-mærket understøttet af lanceringen af Baltika Cooler samt en ligeledes positiv udvikling for ølmærkerne i såvel premium- som discountsegmentet. Afsætningen af Tuborg-mærket steg med 128% til 1,6 mio. hl. De baltiske lande På alle markeder var der en positiv udvikling med stigende markedsandele, mest markant i Letland. Selv om markederne allerede er modne, steg det gennemsnitlige ølforbrug pr. indbygger, bl.a. som følge af en række nye produktlanceringer. Endvidere var der en positiv udvikling i andre drikkevarer. Ukraine og Kasakhstan Konkurrencen var fortsat intens i Ukraine, og som forventet var markedsandelen faldende, idet implementeringen af en langsigtet turn-around plan er i en tidlig fase. Væksten i Kasakhstan fortsatte, og den ledende position på markedet blev yderligere udbygget. Specielt premium- samt den øvre del af mainstream-segmentet steg, og især det lokale mærke Irbis havde en positiv udvikling. BBH fortsætter sin ekspansion og besluttede i løbet af året at udvide kapaciteten i Rusland med et nyt bryggeri i Novosibirsk samt at investere i nye markeder i Usbekistan og Hviderusland. Det russiske marked forventes på mellemlangt sigt at opnå en vækst på 3-5% p.a., men vil i 2007 ligge i den lave ende af dette interval som følge af den ekstraordinære positive udvikling i og dermed høje sammenligningstal. BBH forventer i lighed med tidligere at kunne opnå prisforhøjelser i

7 Side 7 af 29 underkanten af den lokale prisudvikling for føde- og drikkevarer. Overskudsgraden forventes stabil i forhold til den i opnåede overskudsgrad eksklusive de omtalte særlige omstændigheder, dvs. ca. 22%. Heri er medregnet yderligere synergier på USD 20 mio. som følge af sammenlægningen af de russiske bryggerier, som dog modvirkes af stigende råvareomkostninger. Østeuropa ekskl. BBH Mio. kr. 4. kvt. 4. kvt. Ændring (%) Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 2,9 2, ,3 12,9 +3 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) -5,5 12,7-18,2 3,8 8,9-5,1 Den samlede afsætning af øl steg med 3% til 13,3 mio. hl som følge af øget afsætning i Bulgarien, Serbien og Kroatien, mens specielt Polen påvirkede negativt. Nettoomsætningen blev mio. kr. (3.392 mio. kr. i ) og resultat af primær drift blev 135 mio. kr. (302 mio. kr. i ). Tilbagegangen i resultatet afspejler et lavere og utilfredsstillende resultat i Polen samt en engangsindtægt på 31 mio. kr. i. Polen Til trods for et stigende marked blev såvel omsætning som resultat lavere end året før. Dette skyldes i høj grad øgede investeringer i marketing, som på kort sigt ikke levede op til forventningerne, samt ændringer i forretningsmodellen, herunder reducerede lagre i grossistleddet for derved at få en mere effektiv og direkte sammenhæng til detailhandelen. Ved udgangen af året var denne tilpasning gennemført og der forventes et normaliseret Tyrkiet Det tyrkiske marked havde tilbagegang, blandt andet som følge af en nedgang i turismen. Som en del af de initiativer, der er introduceret i Tyrkiet med henblik på at forbedre indtjening og rentabilitet, er der foretaget en række omkostningsbesparelser. Dette har ført til en mindre forbedring af resultat af primær drift, om end det fortsat er på et utilfredsstillende niveau. Balkan Bryggerierne i Serbien, Bulgarien og Kroatien havde fortsat fremgang i volumen og stigende markedsandele, bl.a. som følge af en god udvikling for såvel Tuborg-mærket som lokale ledende mærker. For yderligere at fremme væksten og effektiviteten gennem deling af viden og nøglekompetencer er der i 2007 etableret en fælles organisation, Carlsberg South East Europe, med hovedsæde i Serbien.

8 Side 8 af 29 Asien Mio. kr. 4. kvt. * 4. kvt. Ændring (%) * Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 1,7 1,6 +6 7,7 7,6 +1 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point)** 3,7 17,6-13,9 14,4 16,8-2,4 * Xinjiang Wusu Beer Group (60,12%) og Cambrew (50%) er pro rata konsolideret fra 1. januar. ** Ekskl. den indtil november one-line konsoliderede associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd. Det samlede ølvolumen i Asien blev på 7,7 mio. hl (7,6 mio. hl i ; heraf 2,0 mio. hl fra det nu frasolgte Hite Brewery). Den fortsættende del af forretningen havde således en volumenfremgang på 38%, heraf 14% som følge af organisk vækst og 24% som følge af akkvisitionerne i Vestkina, Cambodia og Laos. Nettoomsætningen steg med 40% til mio. kr. mod mio. kr. i (i omsætningstallet indgår ikke omsætning fra associerede virksomheder i Sydkorea og Kina), og resultat af primær drift blev 332 mio. kr. mod 391 mio. kr. i. I bidrog Hite Brewery med 116 mio. kr. til resultat af primær drift. Eksklusive resultatbidraget fra Hite Brewery blev der således realiseret en resultatfremgang på 57 mio. kr., svarende til 21%. Hong Kong, Singapore og Malaysia Forretningerne i de modne markeder var samlet kendetegnet ved stagnerende volumen og stabil indtjening. I Hong Kong øgedes markedsandelen i et vigende marked som følge af god fremgang for især Skol-mærket, mens markedsandelen for ølsalget i Malaysia faldt. Kina og Vietnam - de nye vækstmarkeder På de nye markeder blev der opnået en fortsat stærk volumenvækst, herunder en væsentlig organisk vækst i såvel Kina som Vietnam. Forretningerne er under opbygning, men allerede nu ses et positivt og stigende resultatbidrag fra såvel de vestkinesiske som de vietnamesiske forretninger. I det østlige Kina investeres fortsat i markedsføring af Carlsberg-mærket i premium-segmentet, hvilket har resulteret i en tilfredsstillende volumenudvikling. ANDRE AKTIVITETER Andre aktiviteter omfatter udvikling og salg af fast ejendom, primært på det tidligere Tuborg-areal i København, samt drift af Carlsberg Forskningscenter. Disse aktiviteter gav i et resultat af primær drift på 49 mio. kr. mod 96 mio. kr. året før. Med lukningen af bryggeriaktiviteterne i Valby (Danmark) ved udgangen af 2008 vil udvikling og salg af fast ejendom i en årrække derefter være en væsentlig aktivitet for Carlsberg. Det forventes, at byggemodning og frasalg af en del af arealet i løbet af en længere årrække efter nedlukningen vil give

9 Side 9 af 29 Carlsberg en betydelig indtægt. KOMMENTARER TIL REGNSKABET ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter, jf. de af OMX Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten opfylder tillige IFRS udstedt af IASB. I er følgende EU-godkendte IFRS-standarder og fortolkninger med relevans for Carlsberggruppen implementeret med ikrafttrædelse den 1. januar : Tilpasninger af IAS 39 "Finansielle instrumenter: Indregning og måling". Tilpasning af IAS 21 "Valutaomregning". IFRIC 4 "Vurdering af, om en aftale indeholder en leasingkontrakt". Implementeringen af disse IFRS-standarder og fortolkninger har ikke medført ændringer i Carlsberggruppens anvendte regnskabspraksis. Endvidere har EU godkendt IFRS 7 "Finansielle Instrumenter: Oplysninger" og ændring til IAS 1 "Præsentation af årsregnskaber - Oplysning om kapital", som træder i kraft den 1. januar I overensstemmelse med standardernes ikrafttrædelsesbestemmelser er den førtids-implementeret med virkning for regnskabsåret. Standarderne har ingen indvirkning på den anvendte regnskabspraksis for indregning og måling, men alene betydning for oplysninger i noterne. IFRS 8 "Segmentoplysninger" samt IFRIC 7 IFRIC 12 er ligeledes udsendt i. IFRS 8 samt IFRIC 10 IFRIC 12 er endnu ikke godkendt af EU. Implementering af IFRS 8 samt IFRIC 7 IFRIC 12 vil ikke medføre ændringer i gruppens regnskabspraksis. Segmentoplysningerne er ændret i, således at licensindtægter fra associerede virksomheder og joint ventures samt visse marketingomkostninger, der tidligere indgik i ikke fordelt, nu indgår i segmentoplysningerne for regionerne. De samlede ændringer er relativt beskedne. Sammenligningstallene er tilpasset. Baggrunden for nu at ændre er alene, at der i 2007 vil rapporteres efter disse principper, ligesom ændringen over tid vil få større effekt. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætningen steg med 8% til i alt mio. kr. ( mio. kr. i ). Af denne omsætning

10 Side 10 af 29 kommer 522 mio. kr. (1,4%) fra akkvisitioner, herunder primært købet af en ejerandel i Wusu Beer Group, Kina og en heraf følgende pro rata konsolidering. Den organiske udvikling udgør mio. kr. (6,2%) drevet af fremgang i Vesteuropa og Asien samt en særdeles positiv udvikling i BBH. Endvidere er der en positiv effekt af ændrede valutakurser på 155 mio. kr. Af den samlede omsætning udgjorde øl i alt mio. kr. ( mio. kr. i ), svarende til 70,7% (71,4% i ). Produktionsomkostningerne beløb sig til mio. kr. ( mio. kr. i ), hvilket svarer til en stigning på 7% (1.272 mio. kr.), heri inkluderet øgede produktionsomkostninger relateret til tilkøbte aktiviteter i Asien på 241 mio. kr. Udviklingen afspejler volumenvæksten (+5% pro rata) samt stigende omkostninger i Vesteuropa som følge af skift til dyrere emballagetyper. Effektiviseringsprogrammerne samt realiserede synergier fra sammenlægningen af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Bruttoresultatet steg med 9% til i alt mio. kr. ( mio. kr. i ). Bruttomarginen steg med 0,6%-point til 51,0% (50,4% i ). Salgs- og distributionsomkostninger steg med 6% til mio. kr. ( mio. kr. i ). Udviklingen følger af det stigende forretningsomfang i Carlsberg-gruppen, foretagne akkvisitioner samt særligt store nedskrivninger til imødegåelse af tab på kunder i Storbritannien og Sverige. Indeholdt i salgs- og distributionsomkostninger er tillige marketingomkostninger på mio. kr. (3.718 mio. kr. i ), svarende til en stigning på 12% bl.a. som følge af øgede markedsrettede aktiviteter i BBH. Administrationsomkostninger udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i, svarende til en stigning på 4%. Andre driftsindtægter udgjorde 660 mio. kr. og andre driftsomkostninger udgjorde -393 mio. kr.; netto 267 mio. kr. mod netto 411 mio. kr. i, svarende til et fald på 144 mio. kr., hvoraf 66 mio.kr. kan henføres til mindre avance ved salg af fast ejendom og andre aktiver. Resultat af associerede virksomheder udgjorde i alt 85 mio. kr. (232 mio. kr. i ). Udviklingen skyldes primært salg af aktier i Hite Brewery Co. Ltd. i, hvorefter resultat herfra (+116 mio. kr. i ) ikke længere blev medregnet. Resultat af primær drift før særlige poster blev mio. kr. mod mio. kr. i. Drikkevareaktiviteterne opnåede et resultat på mio. kr. mod mio. kr. i (3.306 mio. kr. i eksklusive andel af resultat fra den da associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd.) svarende til en stigning på 21% i forhold til året før for den fortsættende forretning. Stigningen er en konsekvens af en bredt funderet fremgang, herunder vækst i indtjeningen i såvel Vesteuropa og Asien samt særlig høj indtjening i BBH, som til dels kan tilskrives en ekstraordinært stor efterspørgsel efter øl i 3. kvartal forårsaget af svigt i vin- og spiritusleverancer i Rusland. Resultatbidraget fra øvrige aktiviteter, herunder salg af ejendomme, udgjorde 49 mio. kr. mod 96 mio. kr. i. Overskudsgraden blev samlet 9,8% (9,2% i ), og for drikkevareaktiviteterne isoleret blev den 9,7%, hvilket er en forbedring på 0,7%-point i forhold til sidste år.

11 Side 11 af 29 Særlige poster, netto udgjorde -160 mio. kr. mod -386 mio. kr. i. De særlige poster vedrørte i væsentligst avance ved salg af aktier i Hite Brewery Co. Ltd., fratrædelsesgodtgørelser m.v. i forbindelse med Operational Excellence-programmerne og lukningen af Valby-bryggeriet samt nedskrivning m.v. i Tyrkiet og Italien. Finansielle poster, netto udgjorde -857 mio. kr. mod mio. kr. i. Renter, netto udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i og var således som følge af et højere renteniveau kun lidt mindre end året før til trods for en reduktion i den gennemsnitlige rentebærende gæld med 2,4 mia. kr. Øvrige finansielle poster, netto udgjorde +172 mio. kr. mod -184 mio. kr. i. Ændringen skyldes især valutakursreguleringer (+222 mio. kr. i forhold til ) på gæld i USD. Skat af årets resultat udgjorde -858 mio. kr. mod -521 mio. kr. i. Den effektive skatteprocent blev dermed på 28,3% mod 27,5% i og dermed på linie med den gældende danske selskabsskattesats. Koncernresultatet blev mio. kr. mod mio. kr. i, og minoritetsinteressernes andel heraf var 287 mio. kr. (261 mio. kr. i ). Stigningen i minoritetsinteresser afspejler særligt den positive udvikling i BBH. Carlsbergs andel blev mio. kr. mod mio. kr. i. Den positive udvikling kan særligt tilskrives vækst i resultat af primær drift fra drikkevareaktiviteterne, reduktion i særlige poster samt positive valutakursreguleringer under de finansielle poster. BALANCE Ved udgangen af udgjorde Carlsbergs samlede aktiver mio. kr., hvilket er et fald på mio. kr. i forhold til. Aktiver Immaterielle aktiver udgjorde mio. kr. ( mio. kr. i ). Stigningen på 607 mio. kr. kan primært henføres til goodwill. Goodwill ved køb af minoritetsinteresser udgjorde 374 mio.kr. (1.341 mio. kr. i ) og goodwill ved køb af virksomheder 456 mio. kr. (417 mio. kr. i ). De materielle aktiver udgjorde mio. kr. ( mio. kr. i ) og var dermed på niveau med året før, hvilket bl.a. afspejler, at de samlede anlægsinvesteringer trods kapacitetsudvidelse på vækstmarkederne kun var på niveau med afskrivningerne. Ved regnskabsafslutningen blev der foretaget værdiforringelsestest af pengestrømsgenererende enheder, inkl. goodwill og varemærker med ikke definerbar brugstid. Som følge heraf blev den

12 Side 12 af 29 regnskabsmæssige værdi af goodwill i Italien nedskrevet med 94 mio. kr. og materielle anlæg i Tyrkiet nedskrevet med 80 mio. kr. Øvrige langfristede aktiver blev reduceret fra mio. kr. til mio. kr. ved udgangen af, væsentligst som følge af salget af aktier i Hite Brewery Co. Ltd. Kortfristede aktiver blev reduceret med 956 mio. kr. til i alt mio. kr. ( mio. kr. i ) som følge af lavere andre tilgodehavender. Ultimo indgik tilgodehavender fra salg af aktier i Hite Brewery Co. Ltd. med mio. kr. Passiver Egenkapitalen udgjorde i alt mio. kr., hvoraf mio. kr. henføres til minoritetsinteresser og mio. kr. til aktionærer i Carlsberg A/S. I forhold til blev egenkapitalen reduceret med 509 mio. kr., hvoraf 371 mio. kr. fragår aktionærer i Carlsberg A/S. Den finansielle gearing blev som følge af den fortsatte reduktion af netto rentebærende gæld reduceret fra 1,15 til 1,09. Udviklingen på egenkapitalen før minoritetsinteresser skyldtes, ud over årets resultat (1.884 mio. kr.), valutakursreguleringer (-347 mio. kr.), værdiregulering af værdipapirer og sikringsinstrumenter ( mio. kr.) samt regulering af pensionsforpligtelser m.v. (-28 mio. kr.). Udbytte til aktionærer fragik med 381 mio. kr., og køb og salg af egne aktier m.v. reducerede egenkapitalen med 23 mio. kr. Forpligtelser i alt udgjorde mio.kr. ( mio. kr. i ). Reduktionen følger af tilbagebetaling af gæld, hvorefter såvel kort- som langfristede lån er reduceret. Andelen af langfristede lån er steget fra 68% til 71%. PENGESTRØM OG RENTEBÆRENDE GÆLD Pengestrøm fra driften udgjorde i alt mio. kr. mod mio. kr. i. Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger korrigeret for andre ikke-kontante poster steg med 857 mio. kr., mens betalte restruktureringsomkostninger var 60 mio. kr. mindre end i. Udviklingen i driftskapitalen var positiv med 389 mio. kr., hvilket dog var mindre end den særligt positive udvikling i. Betaling af renter m.v. trak i negativ retning med 214 mio. kr. på grund af betalingen af akkumulerede renter på det gældsbrev, som blev udstedt i forbindelse med købet af minoritetsposten på 40% af Carlsberg Breweries A/S i Betalt selskabsskat steg med 354 mio. kr. Pengestrøm fra investeringer blev +65 mio. kr. ( mio. kr. i ). Køb og salg af virksomheder, netto blev mindre end året før, og netto påvirkede disse poster regnskabet med 18 mio. kr. (-738 mio. kr. i ). Salget af aktieposterne i Hite Brewery Co. Ltd. i og påvirkede pengestrømmen i positivt med i alt ca. 3,3 mia. kr.

13 Side 13 af 29 Andre aktiviteter (grunde, ejendomme og anlæg under opførelse) bidrog med -186 mio. kr. ( mio. kr. i ). Den frie pengestrøm blev herefter mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Netto rentebærende gæld udgjorde ultimo året 19,2 mia. kr. mod 20,8 mia. kr. ultimo svarende til en reduktion på ca. 1,5 mia. kr. i forhold til året før. Udviklingen i netto rentebærende gæld afspejler på den ene side udviklingen i den frie pengestrøm (eksklusive de i solgte aktier i Hite Brewery Co. Ltd., hvor tilgodehavendet på mio. kr. indgik i netto rentebærende gæld ultimo, men efter modtagelsen af betalingen i den frie pengestrøm i ) og valutakursregulering af gæld primært udstedt i USD og CHF på i alt ca. -0,3 mia. kr., og på den anden side betaling af udbytte til aktionærer i Carlsberg A/S og minoritetsinteresser på i alt ca. 0,5 mia. kr. samt køb af minoritetsinteresser (primært i BBH) på i alt ca. 0,6 mia. kr. RESULTATFORVENTNINGER For 2007 forventer Carlsberg en fremgang på ca. 5% i nettoomsætningen og resultat af primær drift ventes at stige til ca. 4,5 mia. kr. Drikkevareaktiviteterne ventes at bidrage med et resultat af primær drift på ca. 4,3 mia. kr. (3.997 mio. kr. i ), med fremgang i alle fire geografiske regioner. Resultatfremgangen ventes imidlertid i 2007 at blive mindre end den realiserede fremgang i, hvilket dels skyldes den særligt stærke fremgang i, dels at resultatet i 2007 vil blive belastet af væsentlige centrale omkostninger (segmentet "ikke fordelt") til marketing samt til standardisering af processer, forretningsgange, IT-systemer m.v. til understøttelse af fortsatte nødvendige produktivitetsforbedringer inden for samtlige funktionsområder. Der er indgået aftaler om levering af ejendomme og lejligheder på Tuborg Syd i perioden De økonomiske konsekvenser estimeres på nuværende tidspunkt at være, at der i de to år vil blive investeret henholdsvis ca. 490 og ca. 40 mio. kr., mens salgsprovenuet vil udgøre henholdsvis ca. 700 og ca. 800 mio. kr. Salgsavancer eller nye lejeindtægter i 2007 og 2008 forventes at udgøre ca. 310 og ca. 230 mio. kr. Der resterer herefter på Tuborg-arealet at blive bygget og solgt, hvad der svarer til ca m 2 boliger, ca m 2 erhverv og ca m 2 ejendomme til offentlige formål. Øvrige aktiviteter (ejendomsavancer fratrukket omkostninger til drift af Carlsbergs Forskningscenter m.v.) forventes herefter at bidrage med ca. 0,2 mia. kr. til resultat af primær drift i Særlige poster forventes i 2007 at være på niveau med det rapporterede for. Finansielle omkostninger forventes noget større end for. Den primære årsag er, at øvrige finansielle poster (kursreguleringer m.v.) i udgjorde +172 mio. kr. På nuværende tidspunkt

14 Side 14 af 29 forventes øvrige finansielle poster at blive svagt negative for Renteomkostningerne i 2007 forventes at blive større end i, hvilket skyldes det betydelige investeringsprogram i 2007, jf. nedenfor. Den effektive skatteprocent udgjorde i 28,3%. For 2007 forventes for nærværende en samlet effektiv skatteprocent i niveauet 26%. Minoritetsinteresser forventes i 2007 at være stigende som følge af en forventet positiv udvikling i blandt andet BBH. I 2007 forventes nettoresultatet at vise en mindre fremgang i forhold til det rapporterede nettoresultat for. Investeringer i udvikling af ejendomme, fortsat kapacitetsudvidelse i BBH samt investeringer i forbindelse med etablering af ny produktionsstruktur i bl.a. Danmark og Finland medfører, at de samlede investeringer vil være på et ganske højt niveau, som isoleret set for 2007 vil påvirke den fri pengestrøm negativt. Et af formålene med disse investeringer er i sagens natur over tid at løfte den frie pengestrøm. Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder forventningerne til udviklingen i omsætning og resultat, pengestrømme mv. afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed. Mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ledelsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Disse faktorer er blandt andet men ikke udelukkende de forhold, som er beskrevet i tidligere offentliggjort materiale fra Carlsberg A/S, senest i årsrapporten for. INCITAMENTSPROGRAMMER Til direktionen og andre ledende medarbejdere i Carlsberg-gruppen, i alt ca. 150 medarbejdere, blev der i tildelt i alt aktieoptioner med en udnyttelseskurs på 380,18 ( i til en udnyttelseskurs på 288,29). I 2007 tildeles ca optioner til en udnyttelseskurs, der beregnes som gennemsnittet af børskursen på de fem første børsdage efter offentliggørelse af denne årsregnskabsmeddelelse. GENERALFORSAMLING Selskabets generalforsamling afholdes tirsdag den 13. marts 2007 på Radisson SAS Falconer Hotel, København.

15 Side 15 af 29 BESTYRELSESBESLUTNINGER OG INDSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN Moderselskabets resultat for udgjorde 815 mio. kr. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der betales udbytte på 6,00 kr. pr. aktie. Hertil medgår 458 mio. kr. Det resterende resultat på 357 mio. kr. foreslås henlagt til reserver. ÅRSRAPPORTEN Årsrapporten for forventes at foreligge senest den 5. marts FINANSKALENDER FOR REGNSKABSÅRET 2007 Regnskabsåret følger kalenderåret, og følgende datoer for offentliggørelse m.v. er fastsat: 13. marts 2007 Generalforsamling 9. maj 2007 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts august 2007 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni november 2007 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2007 Carlsbergs kommunikation til investorer, analytikere og presse er underlagt særlige begrænsninger i en periode på fire uger forud for offentliggørelsen af kvartals- og årsregnskaber. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for for Carlsberggruppen og moderselskabet. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Carlsberg-gruppens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Carlsberg-gruppens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den.

16 Side 16 af 29 Direktionen for Carlsberg A/S Nils S. Andersen Jørn P. Jensen Jørgen Buhl Rasmussen Bestyrelsen for Carlsberg A/S Povl Krogsgaard-Larsen Jens Bigum Hans Andersen Formand Næstformand Flemming Besenbacher Søren Bjerre-Nielsen Hanne Buch-Larsen Henning Dyremose Niels Kærgård Axel Michelsen Erik Dedenroth Olsen Bent Ole Petersen Per Øhrgaard

17 Side 17 af 29 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Drikkevarer og andre aktiviteter Segmentoplysninger pr. kvartal Resultatopgørelse Særlige poster Balance Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger og egenkapital Pengestrømsopgørelse Netto rentebærende gæld Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Carlsberg er en af verdens mest betydende bryggerigrupper med en omfattende mærkevareportefølje inden for øl og læskedrik. Carlsberg, som er det førende ølmærke, er blandt de hurtigst voksende og mest kendte ølmærker i verden. Over medarbejdere fordelt på 92 lokale produktionssteder i 48 lande arbejder for Carlsberg, og vore produkter sælges på mere end 150 markeder. I solgte Carlsberg mere end 100 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 83 mio. flasker øl om dagen. Læs mere på

18 Side 18 af 29 BILAG 1 (SIDE 1/2) Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) 4. kvt. 4. kvt. Salg af øl (pro rata, mio. hl) Vesteuropa 7,2 7,1 28,2 27,8 Baltic Beverages Holding (BBH) 5,4 4,6 23,4 20,6 Østeuropa (ekskl. BBH) 2,9 2,7 13,3 12,9 Asien 1,7 1,6 7,7 7,6 I alt 17,2 16,0 72,6 68,9 Nettoomsætning (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Nettoomsætning (andele, %) Vesteuropa 69,1 72,5 66,5 69,1 Baltic Beverages Holding (BBH) 17,6 15,4 19,4 17,3 Østeuropa (ekskl. BBH) 8,0 7,7 8,5 8,9 Asien 5,5 4,3 5,6 4,3 Ikke fordelt -0,2 0,1 0,0 0,4 Drikkevarer i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Resultat af primær drift før særlige poster (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Overskudsgrad (%) Vesteuropa 7,4 5,0 8,9 7,7 Baltic Beverages Holding (BBH) 17,7 16,9 22,7 20,0 Østeuropa (ekskl. BBH) -5,5 12,7 3,8 8,9 Asien 1 3,7 17,6 14,4 16,8 Ikke fordelt Drikkevarer i alt 5,1 5,7 9,7 9,0 1 Ekskl. den indtil november one-line konsoliderede associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd. (Sydkorea).

19 Side 19 af 29 BILAG 1 (SIDE 2/2) Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Anlægsinvesteringer, CAPEX (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Afskrivninger (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Anlægsinvesteringer / Afskrivninger (%) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Investeret kapital ultimo (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Afkast af gennemsnitlig investeret kapital, ROIC (%) Vesteuropa 13,3 10,5 Baltic Beverages Holding (BBH) 26,5 23,2 Østeuropa (ekskl. BBH) 3,3 6,8 Asien 12,2 11,4 Ikke fordelt Drikkevarer i alt 12,4 10,2

20 Side 20 af 29 BILAG 2 Drikkevarer og andre aktiviteter Mio. kr. 4 kvt. 4 kvt. Drikkevarer Andre aktiviteter I alt Drikkevarer Andre aktiviteter I alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Mio. kr. Drikke- Varer Andre aktiviteter I alt Drikke- Varer Andre aktiviteter I alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

21 Side 21 af 29 BILAG 3 Segmentoplysninger pr. kvartal Mio. kr. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Nettoomsætning Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Resultat af primær drift Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

22 Side 22 af 29 BILAG 4 Resultatopgørelse Mio. kr. 4 kvt. 4. kvt Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Resultat pr. aktie 24,7 14,6 Resultat pr. aktie, udvandet 24,6 14,6

23 Side 23 af 29 BILAG 5 Særlige poster Mio. kr. Særlige indtægter Avance ved salg af aktier i Hite Brewery Ltd. Co Avance ved salg af aktier i Danbrew Ltd. A/S - 14 Avance ved salg af udlejningsvirksomhed, Tuborg Nord I alt Særlige omkostninger Goodwillnedskrivning m.v., Türk Tuborg Goodwillnedskrivning, Carlsberg Italia Værdiregulering af købsprisen på aktier i Beer Lao samt Hite Brewery i forbindelse med forlig af Asien-sagen Nedskrivning af software i Carlsberg IT A/S Nedskrivninger og omkostninger relateret til udtræden af markedet for discountsodavand i Danmark Øvrige nedskrivninger af langfristede aktiver Tab ved salg af mineralvandstapperi, Passugger, Schweiz Tab ved salg af Landskron Brauerei, Tyskland Tab ved outsourcing af Carlsberg UK s servicering af fadølsudstyr, tilbageførsel af hensættelse Fratrædelsesgodtgørelser og nedskrivning af langfristede aktiver i forbindelse med ny produktionsstruktur i Danmark Fratrædelsesgodtgørelser og nedskrivning af langfristede aktiver i forbindelse med ny produktionsstruktur i Sinebrychoff, Finland Fratrædelsesgodtgørelser m.v. vedrørende Operational Excellence programmer Fratrædelsesgodtgørelser og omkostninger, etablering af Accounting Shared Service Center i Polen Restrukturering, Carlsberg Italia Restrukturering, BBH Omkostninger i forbindelse med outsourcing af IT Øvrige restruktureringsomkostninger m.v. andre virksomheder I alt Særlige poster, netto

24 Side 24 af 29 BILAG 6 Balance Mio. kr. 31. dec. 31. dec. Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger og tilgodehavender fra kunder Andre tilgodehavender m.v Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Passiver Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Udskudt skat, pensioner m.v Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandørgæld Øvrige kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 1 10 Passiver i alt

25 21. februar Side 25 af 28 BILAG 7 (SIDE 1/2) Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger Mio. kr. Valutaomregning Markedsværdireguleringer 1 Overført resultat Aktionærer i Carlsberg A/S i alt Minoritetsinteresser I alt Årets resultat Valutakursreguleringer: Udenlandske enheder Værdireguleringer: Sikringsinstrumenter Værdipapirer Værdipapirer overført til resultatopgørelsen ved salg Pensionsforpligtelser Øvrige reguleringer: Aktiebaseret vederlæggelse Andet Skat af egenkapitalbevægelser Netto indregnet direkte på egenkapitalen Samlede indregnede indtægter og omkostninger Mio. kr. Valutaomregning Markedsværdireguleringer 1 Overført resultat Aktionærer i Carlsberg A/S i alt Minoritetsinteresser I alt Årets resultat Valutakursreguleringer: Udenlandske enheder Overført til resultatopgørelsen ved salg Værdireguleringer: Sikringsinstrumenter Overført til resultatopgørelsen ved salg Værdipapirer Pensionsforpligtelser Øvrige reguleringer: Aktiebaseret vederlæggelse Andet Skat af egenkapitalbevægelser Netto indregnet direkte på egenkapitalen Samlede indregnede indtægter og omkostninger Markedsværdireguleringer omfatter reserve for værdipapirer samt reserve for sikringstransaktioner.

26 21. februar Side 26 af 28 BILAG 7 (SIDE 2/2) Egenkapitalopgørelse Aktionærerne i Carlsberg A/S Mio. kr. Aktiekapital Valutaomregning Markedsværdireguleringer 1 Overført resultat Reserver i alt Kapital og reserver i alt Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Årets indregnede indtægter og omkostninger Kapitaludvidelse Køb/salg af egne aktier Andet Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoriteter og sels kaber Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 31. december Aktionærerne i Carlsberg A/S Mio. kr. Aktiekapital Valutaomregning Markedsværdireguleringer 1 Overført resultat Reserver i alt Kapital og reserver i alt Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Årets indregnede indtægter og omkostninger Kapitaludv idelse Køb/salg af egne aktier Betalt udbytte til aktionærer Køb af mino riteter Salg af sels kaber Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 31. december Pr. 31. december er foreslået udbytte på 6,00 kr. pr. aktie, i alt 458 mio. kr. (5,00 kr. pr. aktie, i alt 381 mio. kr. i ) inkluderet i overført resultat. 1 Markedsværdireguleringer omfatter reserve for værdipapirer samt reserve for sikringstransaktioner.

27 21. februar Side 27 af 29 BILAG 8 Pengestrømsopgørelse Mio. kr. 4 kvt. 4. kvt Resultat af primær drift før særlige poster Regulering for af- og nedskrivninger Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger Regulering for andre ikke-kontante poster Ændringer i driftskapital Betalte restruktureringsomkostninger Indbetalinger af renter m.v Udbetalinger af renter m.v Betalt selskabsskat Pengestrøm, drift Køb af materielle og immaterielle aktiver Salg af materielle og immaterielle aktiver Ændring i udlån til kunder Operationelle investeringer i alt Køb og salg af virksomheder, netto Køb af finansielle aktiver Salg af finansielle aktiver Ændring i finansielle tilgodehavender Modtagne udbytter Finansielle investeringer i alt Andre materielle investeringer Salg af andre materielle aktiver Andre aktiviteter i alt Pengestrøm, investeringer Fri pengestrøm Aktionærer i Carlsberg A/S Minoriteter Fremmedfinansiering Pengestrøm, finansiering Periodens pengestrøm Likvider primo Valutakursregulering Likvider ultimo Heri indgår i betaling på 253 mio. kr. for værdiregulering af aktier i forbindelse med forlig af Asien-sagen. 2 Heri indgår i modtaget tilgodehavende fra salg af aktierne i Hite Brewery Co. Ltd. med mio. kr., hvilket indgik som tilgodehavende i. 3 Andre aktiviteter omfatter grunde, ejendomme og anlæg under opførelse, som er udskilt fra drikkevareaktiviteter, herunder afholdte omkostninger på igangværende arbejder for fremmed regning.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Carlsberg samler produktionen i Fredericia

Carlsberg samler produktionen i Fredericia INFORMATION TIL AKTIONÆRER 21. FEBRUAR 2006 Ølproduktionen stopper i det gamle bryghus, men den flotte bygning forbliver Carlsberg samler produktionen i Fredericia Carlsberg lukker bryggeriet i Valby og

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE 20/ 8. november Side 1 af 23 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER Fremgang i alle dele af forretningen fører til ny opjustering af forventningerne til årets resultat af primær drift.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse.

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. København, 20. februar 2003 4/2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Bestyrelsen for Carlsberg A/S har i dag besluttet, at Carlsberg-gruppens og moderselskabets årsrapport for 2002 indstilles til generalforsamlingens

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen København, 7. november 2003 15/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 Betydelig fremgang i 3. kvartal 3. kvartal: Fremgang i resultat af primær drift (EBITA) på 22% ved uændrede

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

I 2004 styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et ambitiøst effektiviseringsprogram.

I 2004 styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et ambitiøst effektiviseringsprogram. København, 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse 3/2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december I styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Betydelig fremgang og stærke resultater

Betydelig fremgang og stærke resultater Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 30 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2007 Betydelig fremgang og stærke resultater

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com www.carlsberggroup.com Selskabsmeddelelse 9/2012 Side1af 30 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Resultatet er bedre end forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse.

Resultatet er bedre end forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. København, 19. februar 2004 5/2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Bestyrelsen for Carlsberg A/S har i dag besluttet, at Carlsberg-gruppens og moderselskabets årsrapport for 2003 indstilles til generalforsamlingens

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 28 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS 2008 Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Carlsberg A/S 2005 Årsrapport 2005 2 4 6 8 26 31 35 41 47 57 99 120 121 122 Carlsberg A/S Carlsberg A/S

Carlsberg A/S 2005 Årsrapport 2005 2 4 6 8 26 31 35 41 47 57 99 120 121 122 Carlsberg A/S Carlsberg A/S Årsrapport 2005 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultater og forventninger 6 Strategi 8 Markeder 10 Vesteuropa 14 Baltic Beverages Holding 16 Øvrige Østeuropa 18 Asien 20 Samarbejde i

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Nyt. Unicers fantastiske år. Store forventninger til Carlsbergs sponsering af EURO 2004. Carlsberg Breweries bliver det førende

Nyt. Unicers fantastiske år. Store forventninger til Carlsbergs sponsering af EURO 2004. Carlsberg Breweries bliver det førende Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 19. FEBRUAR 2004 Unicers fantastiske år Store forventninger til Carlsbergs sponsering af EURO 2004. Unicer fastholdt sin lederposition på det portugisiske marked i 2003 og

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2013 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Den 5. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 17-09 Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Søndagsavisen a-s realiserer et resultat for første halvår 2009, som er bedre end i samme periode året før. Betydeligt

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere