DanDasGraf Brugermøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanDasGraf Brugermøde"

Transkript

1 DanDasGraf Brugermøde Oktober 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 1

2 DanDasGraf DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 2

3 Lokale brugermøder Nord- og ØstJylland 8. marts hos Grontmij Århus Fyn 15. marts Svendborg Vand SydJylland 22. marts Kolding Spildevand Midt- og Vestjylland 29. marts Herning Vand Københavngruppen 1. marts hos Cowi, Lyngby Sjællandsgruppen 8. marts Sorø Roskildegruppen?. januar Køge DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 3

4 Fra Data til Visdom Visdom Hvad nu hvis vi gør der sker Data Geografi og net sammenhænge Information En ledning kan beskrives af bl.a. følgende data: Dimension og materiale Anlægsår Tilstand Ejer: 27 meter Viden Med disse informationer kan der løbe 99 l/sek. Jeg kan forvente at ledningen er funktionel 9 år endnu OrbiControl 4

5 Ny prispolitik fra DANVA Betalingen baseres på DANVAs kontingenttrappe. Regulere indtægten på service og vedligehold med gennemsnitlig 50% for at kunne håndtere de øgede udfordringer modellerne står overfor. Prisen på DANDAS og D&V baseres på spildevandstransport defineret som summen af alle bidragende vandforsyningers afregnede vandmængde i m3 indenfor kloakoplandet. Træder i kraft i forbindelse med den årlige opkrævning for service og vedligehold for 2012, som foretages af applikationshusene (Orbicon). DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 5

6 Ny servicepris for DANDAS DANVAND D&V DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 6

7 Status på ny Foto- og Brøndmanual Hvordan går det? DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 7

8 Manglende opdatering Nye rapporttyper til ny Brøndrapport og Fotomanual (K_Rapport): 15: Fotomanualen, Ledninger : Brøndmanual 2010 Nye knudehændelseskoder (K_KnudeHaendelse) 7: Brøndmanual Vurdering 8: Brøndmanual - Tilslutning 8 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S

9 Nyheder i DanDasGraf Live demo Special guest stars: DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 9

10 En husker Ikke en fusker DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 10

11 Flerbruger regler Sidste mand bestemmer Kun én der retter Alle data i samme fil Andre bruger den som reference Flere brugere Hver sin work-fil Træk kun det område op, I skal arbejde med Opdater en samlet optegning DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 11

12 Adgangsstyring Har en bruger ikke skriveadgang til tabellen DDH_security, trækkes en readonly licens Har du ingen ledige readonly licenser får brugeren ikke lov at starte Åbner du en skrivebekyttet designfil, går DanDasGraf straks i readonly mode også med en fuld DanDasGraf licens. Funktionerne Opret, Gem, Slet, Import, Opdater er lukket DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 12

13 Knuder uden koordinater Kommer fra import af TV- og brøndrapporter Ukendte knuder Fejl i knudenavne Knuderne, og de ledninger der forbinder dem kan ikke tegnes i grafikken. FIND DEM, PLACER DEM eller FJERN DEM Hold antallet nede DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 13

14 Avencerede søgninger DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 14

15 Koordinatsystemer Euref 89 Y-koordinat > System 34 Y-koordinat < <Referencesys> <EnhedVinkel>grad</EnhedVinkel> <KoordinatsysKode>9</KoordinatsysKode> <KotesysKode>1</KotesysKode> </Referencesys> Tabel K_KOORDSYS : 4=sys34J, 5=sys34S, 6=sys45B, 9=euref89_Z32, 10=euref89_Z33 Tabel K_KOTESYS : 1=DVR90, 2:DNN_J, 3=DDN_S, 4=KN DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 15

16 Stationering af stiktv Kendte navne på stikknuderne En helt almindelig Uden kendte navne på stikknuder (Kræv ) brug (af) stikreferencefelterne Giver mulighed for automatisk opdatering af stikkets knudenavne Bør køres modstrøms DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 16

17 Stikreferencefelterne (Startpunktnr) DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 17

18 TV-inspektion med stikreferencer AN0505S AN0510S <StikStartpunktnr>AN0505S</StikStartpunktnr> <StikSlutpunktnr>AN0510S</StikSlutpunktnr> <StikLedningsnr>1</StikLedningsnr> <Stikafstand>17.20</Stikafstand> <StikUrref>3</StikUrref> <Startpunktnr>1000A</Startpunktnr> <Slutpunktnr>1000B</Slutpunktnr> DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 18

19 Knudenavne til stik på stik 1001A 1001B <StikStartpunktnr>AN0505S</StikStartpunktnr> <StikSlutpunktnr>AN0510S</StikSlutpunktnr> <StikLedningsnr>1</StikLedningsnr> <Stikafstand>17.20</Stikafstand> <StikUrref>3</StikUrref> <Startpunktnr>1001A</Startpunktnr> <Slutpunktnr>1001B</Slutpunktnr> 1001A 1001E AN0510S 1001C 1001D <StikStartpunktnr>1001A</StikStartpunktnr> <StikSlutpunktnr>1001B</StikSlutpunktnr> <StikLedningsnr>1</StikLedningsnr> <Stikafstand>7.30</Stikafstand> <StikUrref>10</StikUrref> <Startpunktnr>1001C</Startpunktnr> <Slutpunktnr>1001D</Slutpunktnr> 1001C 1001F 1001D 1001B DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 19

20 TV-inspektion af brøndstik med brug af stikreferencer StikStartpunktnr = StikSlutpunktnr StikUrref tolkes ift. udløb urref 6 Nedstrøms knude til definition af urref 6 skal angives i et nyt felt i DANDAS XML: StikUr6Slutpunktnr Ved start fra brønden, angives Startpunktnr = StikStartpunktnr DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 20

21 Tilpas gamle stik til ny TV Ret de gamle stikknuder Stationering med- /modstrøms Afstand Urreference DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 21

22 TIPS Bemærkninger fra konverteringen kan fjernes DASGRAF:1:Brønd: DASGRAF:12:Skelbrønd: Script til SQL Server og Access til fri anvendelse DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 22

23 VMS Gratis kort fra Miljøportalen og Plansystem DK Vandløbstema Forurenede grunde URL: Se mere DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 23

24 Støtte værktøjer DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 24

25 DanDas Datakontrol Kontrol af om vigtige data er udfyldt Opretter lister og markerer grafik Giver adgang til at rette data (ingen service) DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 25

26 Blok Update DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 26

27 CSV2DanDasXML Fra opmåling til viden! DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 27

28 DanDas Datakontrol - resultat DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 28

29 DANDAS Attributforklaring eller Gæt de 13 rigtige DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 29

30 Nettype K_KATEGORIAFLOEB Nettype 1: Hovedledning Hovedledninger er alt hvad der ikke er stikledninger 2: Afskærende ledning Kan bruges til at identificere hovedledninger man ønsker at kunne præsentere særskilt, såsom de primære transportveje i systemet. 3:Detailledning Anbefales ikke anvendt 4: Stikledning Ledning fra forbruger til hovedledning 6: Internt ledningssystem Interne ledninger i komplekse bygværker 8: Vandløb/kanal Åbent eller rørlagt vandløb eller kanal DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 30

31 Ledning funktion K_LEDNINGSFUNKTION 1: Almindelig ledning Ledning uden særlig funktion 2: Pumpeledning Ledning hvori vandet løber ved tryk. (Anbefales ikke anvendt, da det registreres andetsteds om vandet løber under tryk eller ved gravitation 3: Ekstern overløbsledning Ledning som har en overløbsfunktion og som leder fra et system til et andet og derfra til recipient. 4: Intern overløbsledning Ledning som har en overløbsfunktion. I fællessystemet - Ledningen fører til et system, hvor vandet fortsat ledes til central rensning. I separat systemet Ledningen fører vand mellem hhv. to regnvands- DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 31

32 Udgående koder K_BASSINFUNKTION 3: Opstuvningsbassin Koderne 3, 4 og 50 anbefales ikke anvendt. 4: Koderne 3, 4 og 50 anbefales ikke anvendt. Gennemstrømningsbassin 50: Andet Koderne 3, 4 og 50 anbefales ikke anvendt. K_EJERKOMPONENT, K_EJERAREAL 3: Amt Anbefales ikke anvendt. Eksisterer ikke mere K_PUNKT 2: Endepropning Ledning ender i en prop frem for en brønd. Anbefales ikke anvendt. Anvend kode 3 i stedet 3: Afpropning Alle former for afpropning på en ledning, omfatter også endeprop 7: Fodbøjning Bøjning der står på fod. Bruges ved overgang fra lodret fald til normalt fald. Typisk i bunden af en faldstamme. Anbefales ikke anvendt K_REGULERINGSKOMP 3: Afdæmning Midlertidig foranstaltning til afspærring af f.eks. ledning under renovering af ledningen. Anbefales ikke anvendt K_TANK 3: Septiktank Anbefales ikke anvendt. DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 32

33 Anbefales ikke anvendt BASSIN.REGULERBAR Udfyldes med J, hvis der er regulerbart afløb fra bassinet; ellers med N Anbefales ikke anvendt. Opret i stedet regulering. BASSIN.REGULERINGSBESKR Til beskrivelse af princippet for regulering, herunder fast afløb via vandbremse. Anbefales ikke anvendt. Opret i stedet regulering. DELOPLAND.HAELDNING Hældning af overfladen i 00/0, kan bruges i modelberegning. DELOPLAND.STRAEKLAENGDE Strækningslængde, meter Middelafstrømningslængden til knudepunktet (Afstand fra deloplandets tyngdepunkt til den knude der afvander oplandet). Kan bruges i modelberegning. DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 34

34 Anbefales ikke anvendt LEDNING.DATOETABLERET OVERLOEB.REGULATOR OVERLOEB.REGULATORTYPE OVERLOEBSKANT.RECIPIENTID Dato for anlæggelse af ledning Registreres som regulering på ledning i stedet. Registreres som regulering på ledning i stedet. Recipient er knyttet til udløbsknuden. OVERLOEBSKANT.KONTRAKLAP Angiver om der er en kontraklap på overløbskanten (En kontraklap forhindrer, at der kan løbe uvedkommende vand tilbage i systemet). Anbefales ikke anvendt, da regulering bør håndteres under regulering. PUMPEKATALOG.PUMPEEFFEKT Anbefales ikke anvendt. DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 35

35 Anbefales ikke anvendt RENSEANLAEG.AREAL RENSEANLAEG.AREALFAELLES Det opland/areal som anlægget renser spildevand/regnvand for. Ved minirenseanlæg typisk en/flere matrikler. Den andel af oplandet som er fælleskloakeret. RENSEANLAEG.AREALFAELLESRED RENSEANLAEG.AREALSEPARAT Den andel af oplandet som er fælleskloakeret og løber i kloakken, reduceret for nedsivning og afstrømning til recipient. Den andel af oplandet som er seperatkloakeret. RENSEANLAEG.AREALSEPARATRED Den andel af oplandet som er seperatkloakeret og løber i kloakken, reduceret for nedsivning og afstrømning til recipient. RENSAENLAEG.ERHVERVANTAL Antal erhverv i det pågældende opland. Minirenseanlæg har normalt ikke tilknyttet erhverv. UDSKILLER.TOEMNINGER Angivelse af hvor mange gange pr. år udskilleren skal tømmes. DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 36

36 DANDAS Mindre tilpasninger Relase marts 2012 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 37

37 Ændringsforslag DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 38

38 Nye Temaer Vis ledninger der er tinglyst Vis restlevetid fra DIVA (er vel allerede under opsejling) Tema med projekter Tema med knuder og ledninger på lag med projektnavn Afsluttet dato 1. og 5. års garenti.. DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 39

39 Visning af Pumpe- og Reguleringsfunktion Temagrafik? Automatisk 1.5 m fra knuden? Annoteres med komponenttype, som en ny ledningsannotering i DDH_annotation Reguleringen her ikke krævet en knude det har pumpen DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 40

40 Udledningstilladelser Tilknyt som dokument Styr på udløbstilladelser Udveksling af data DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 41

41 Private og Vej ledninger Hvor længe får vejen lov at slippe for LER Har vi brug for ledninger og knuder af hensyn til beregninger Har vi en registrering, har vi også en forpligtigelse til at vedligeholde det. DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 42

42 DanDasGraf Workshop Torsdag 10:00 11:00 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 43

43 Workshop emner Længdeprofiler og højdekurver Niels Peter Registrering af bygværker med henblik på hydrauliske beregninger Lotte DanDasGraf statistikmodul - hvad kan vi i dag og hvad er behovet på sigt Birgit Avancerede søgninger i DanDasGraf Henrik DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 44

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Centralregistrering 11-2

Centralregistrering 11-2 Centralregistrering 11-2 Kort vejledning til Fund og Fortidsminder, Registrator-site Version 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Om vejledningen 1.1 Quick start, oprettelse af lokalitet og indsendelse af budget

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ny version... 3 Om opdatering til ny version... 4 Nyheder

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Kom-i-gang. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Kom-i-gang. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Kom-i-gang Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Denne manual er en kom-i-gang vejledning til internetdelen af Aesiras. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere