XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B"

Transkript

1 XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: XML-guide for UPB EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling: Bemærkning: Morten Lassen, F&P IT-afdelingen Martin Petersen, F&P EDI-kontoret Martin Petersen, F&P EDI-kontoret Martin Petersen, F&P EDI-kontoret EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension Ændringslog Version Dato Ændrede sider Kommentarer eller afsnit Draft Beskrivelse af ny XML arkitektur til Pgf41 UPB. Draft Afsnit 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1 Ændringer i dokumenttype 21, 22, 31 og 32, samt ændringer i UPB fælles typeskema. Draft Kapitel 3, 5 og 6 Alle dokumentskemaer er ændret samt UPB typeskema. Draft Afsnit , 3.7.1, 5.3, 5.7, 6.1 Version Afsnit og 5.3 Ændringer i dokumenttype 31 og 32, overførsel af ratepension Længden af NameLine i CustomerNameType er øget fra 50 til 70 tegn. Namespacet UPBtypes er ændret til UPBtypes-v.1.0 og Pgf41UPBv01 er ændret til Pgf41UPBv1.0 Version Ny XML skema version 1.1, se Version 1.1 revision 1 Version 1.1 revision 2 Version 2.0 Draft A Afsnit og Afsnit og 5.3 Version 2.0 Draft B Afsnit , 3.8.1, 5.3, 5.8, og ændringslog kap. 7 Ændringer i afvisningskoder i dokumenttype 62 E4 udgår, samt rettelser i kodernes betydning. Ændring i længden af upb:paymentremark/upbt:rem arkfreetext fra 400 til 1200 tegn Ny XML skema version 2.0, se ændringslog i afsnit 7.3. Kapitel 4 der beskriver datakontrollen. Ændring i PaymentInformationType samt Version 2.2 Draft B, den 2, juni

3 samt kap. 4. Version 2.0 Draft C Afsnit , , 5.3 og 5.12 Version 2.0 Draft D Ændringer i afsnit 3.5.1, 3.6.1, 5.5, 5.6 og 6.1. at det tidligere element PaymentTotal_Bank i dokumenttype 32 er omdøbt til PaymentWithoutInterest_Bank. Tilføjelse af ny afvisnignskode i dokumenttype 62 og ændring i upbt:numberofinterestdaysty pe. Ny element i anmodninger, dvs. dokumenttype 21 og 22. Version Version 2.0 er gået i produktion. Version 2.0 revision Ændringer i afsnit og Ændring i brugen af PALTaxType Version 2.0 revision Ændring i afsnit 8.1 Ændring i beregning af lempelse af udenlandsskat Version 2.1 Draft A Kap. 3, 4,5,6,7 og 8 Ny XML skema version ifm. skattereform, se ændringslog i kap. 7. Version 2.1 Draft B Ændringer i afsnit , 4.2.4, 5.3, 6.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, Nyt afsnit 7.11 Version 2.1 Draft C Ændring i afsnit Nyt afsnit Version 2.1 Draft D Ændringer i afsnit Nyt afsnit Version 2.1 Draft E Ændringer i afsnit Nyt afsnit 7.14 Version 2.2 Draft A Version 2.2 Draft B Rettelse af elementnavn upbt:sumpaymenttaxfeeagesc hemetransferyear til upbt:sumpaymenttaxfreeages chemetransferyear Det er nu muligt at sende ind som udkast. Procentpointsatsen er pr. 1/ ændret fra 7% til 8%. Beskrivelse af upb:transferageschemetaxfre e og upb:transferongoingstoppinga nnuity i Afvisning (62). Ændringer i beskrivelsen af sagskontroller vedr. rykker, supplerende indbetalingsoplysninger, overførselsdato, oprettelses/tegningsdatoer og PAL-oplysninger. Nyt layout Udgivelse af version 2.2 Se afsnit 8.15 for detaljeret ændringsbeskrivelse Se afsnit 8.16 for detaljeret ændringsbeskrivelse Version 2.2 Draft B, den 2, juni

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Systemets interessenter Forkortelser og definitioner Referencer Brug af XML i pensionsoverførelser i henhold til paragraf 41 i pensionsskatteloven mellem pensionsselskaber og banker Krav til anvendelse af XML XML arkitektur til udveksling af oplysninger vedrørende Pgf41 UPB XML skema definition Skema til paragraf 41UPB version 2.2 forsendelse rodskema Fælles typeskema for F&Ps XML platform DFPtypes FogP:SubmissionHeaderType FogP:DocumentHeaderType FogP:ReceiptType FogP:XMLreceiptType FogP:PolicyHolderType FogP:EmployerType FogP:SubmissionIdentificationType FogP:PartIdentificationType FogP:PersonNameType FogP:EnterpriseNameType FogP:EuAddressType FogP:BankAccountType FogP:AmountType FogP:EmbeddedDocumentType FogP:FPdate FogP:Timestamp FogP:FPstring FogP:TelephoneNumberType FogP:CurrencyType FogP:PolicyNumberType FogP:Logical Fælles type skema for pgf41 UPB dokumenter UPBtypes-v upbt:remindertype upbt:contactpersontype upbt:branchofficeidtype upbt:branchoffcieidqualfiertype upbt:branchofficeidvaluetype upbt:customeridtype upbt:employeridtype upbt:customernametype upbt:companynametype upbt:addresstype upbt:customertype upbt:employercvrtype upbt:positivnegativamounttype upbt:paltaxtype upbt:paltaxtype upbt:paltaxtype upbt:paltaxtype upbt:paymentremarktype upbt:additionalpaymentinfotype upbt:ongoinginstalmentpensionpaymentstype upbt:ongoingpaymentstype upbt:transferdatatype upbt:transferdatatype Version 2.2 Draft B, den 2, juni

5 upbt:transferdatatype upbt:transferdatatype upbt:taxinformationtype upbt:taxinformationtype upbt:taxinformationtype upbt:taxinformationtype upbt:paymentinformationtype upbt:interestperiodtype upbt:pension21type upbt:pensiontype upbt:pensiontransfertype upbt:pensionschemetype upbt:retirementagetype upbt:clausetexttype upbt:parentaccounttype upbt:agreementonparentaccounttype upbt:numberofinterestdaystype upbt:taxyeartype upbt:transferdatanumbertype upbt:paymentfrequencytype Skema dokumenttype 12 fejl i dataindhold upb:documenttype Skema dokumenttype 21 anmodning fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Skema dokumenttype 22 anmodning fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 23 anmodning om skattekode 1 mv. fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 31 overførsel fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 32 overførsel fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Skema dokumenttype 33 overførsel med skattekode 1 mv. fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Skema dokumenttype 34 overførsel med skattekode 1 mv. fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 41 Rykker fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Skema dokumenttype 42 Rykker fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 61 afvist anmodning fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 62 afvist anmodning fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Anvendte dataelementer Læsevejledning til Bilag A - anvendte dataelementer i tabelform Forsendelse Kvittering INI-tabellerne CFG-tabellerne Serverkontrol for anvendte dataelementer Indledende kontrol Sagskontrol Syntakskontrol Relationskontrol Afvisning Beregning af morarenter XML skemaer Pgf41UPB-v2.2 forsendelse rodskema Version 2.2 Draft B, den 2, juni

6 5.2 Fælles typeskema for F&Ps XML platform DFPtypes Fælles typeskema for pgf41 UPB dokumenter UPBtypes-v Skema DocumentType12 fejl i dataindhold Skema DocumentType21 anmodning sendt fra pensionsselskab til bank Skema DocumentType22 anmodning sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType23 anmodning om skattekode 1 mv. sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType31 overførsel sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType32 overførsel sendt fra pensionsselskab til bank Skema DocumentType33 overførsel af skattekode 1 mv. sendt fra pensionsselskab til bank Skema DocumentType34 overførsel af skattekode 1 mv. sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType41 rykker sendt fra pensionsselskab til bank Skema DocumentType42 rykker sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType61 afvisning sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType62 afvisning sendt fra pensionsselskab til bank Online XML validator Eksempler på XML filer Forsendelse med to dokumenter Forsendelse med kvittering på forsendelsesniveau Ændringshistorik Version 1.0 udgivet den 12. august Version 1.1 udgivet den 12. januar Moderkonto Overførselstype Kontkatperson Slettede felter i upbt:addtionalpaymentinfo Nye elementer i upb:additionalpaymentinfo Ændring i dokumenttype 21, pensionstype Ændringer i oplysninger om forhøjelsesgrundlag Udbetaling af skattekode 1 med afgift Nye elementer i dokumenttype Skattekode 1 værdi er udbetalt til kunden Ændring af namespaces Version 2.0 Draft A udgivet den 1. juli Nye PAL-skatteoplysninger i dokumenttype 31 og Nye dokumenttyper, DocumentType41 og DocumentType42 Rykker Nyt element i supplerende beløbsoplysninger Ophørende livrente i dokumenttype Ophørspensioner Renteaftale Nyt felt vedr. overførsel af skattekode 1 i dokumenttyperne 22, 32 og Understøttelse af udenlansk arbejdsgiver Antal mulige deloverførsler er ændret i dokumenttype Ændringer i deloverførsler i dokumenttype Nye afvisnignskoder i dokumenttype Version 2.0 Draft B, udgivet den 20. august Version 2.0 Draft C, udgivet den 20. september Version 2.0 Draft D, udgivet den 21. december Version 2.0, udgivet den 1. marts Version 2.0 revision 1, udgivet den 23. maj Version 2.0 revision 2, udgivet den 2. januar Version 2.1 Draft A, udgivet den 1. november Ophørende livrente under udbetaling Bruttoydelse Ny genkøbsklausul Afvisningsårsager PAL-oplysninger, slutafregning Dato for modtagelse af anmodning Ny skattekode i beløbsoplysninger Udvidelse af fritekstfelt i afvisninger Version 2.2 Draft B, den 2, juni

7 Supplerende indbetalingsoplysninger Ny pensionstype i overførsel (31) Pensionstyper i anmodningerne Inkluder friholdeserklæring fra SKAT Visning af PAL-oplysninger hos bank Mindre rettelse i overførsler Nye og ændrede kontroller Version 2.1 Draft B, udgivet den 27. november Version 2.1 Draft C, udgivet den 1. februar Version 2.1 Draft D, udgivet den 19. februar Version 2.1 Draft E, udgivet den 10. april Version 2.2 Draft A, udgivet den 1. maj Version 2.2 Draft B, udgivet den 2. juni Omregningsformler Lempelse for udenlandskskat på blanketten Overførsel (31) fra pengeinstitut til pensionsselskab Fordeling af PAL-oplysninger på blanketten Overførsel (32) og Overførsel (33) fra pensionsselskab til pengeinstitut Omregningsformler: Pengeinstitut får oplyst i Overførsel (33) Pensionsselskab får oplyst i Overførsel (34) Version 2.2 Draft B, den 2, juni

8 1. Indledning Dette dokument beskriver version 2.2 af XML skemaer til udveksling af Paragraf 41 XML meddelelser mellem pensionsselskaber og pengeinstitutter, UPB, via F&Ps WebEDI server. Denne version vil supplere skema version 2.1 i en overgangsperiode indtil alle sager oprettet i henhold til skema version 2.1 er afsluttet. Derefter vil skema version 2.1 udgå til fordel for version 2.2. Pgf. 41 UPB version 2.1 udfases helt når version 2.2 går i produktion Formål Formålet med guiden er at forklare brugen af XML skemaerne på et tilstrækkelig teknisk, detaljeret niveau til, at interessenterne kan bruge guiden til at programmere dannelsen af de XML dokumenter, der skal kunne udveksles i forbindelse med Pgf41 UPB. Guiden dokumenterer alle XML skemaerne, og i tillæg indeholder den flere eksempler på XML dokumenter til at konkretisere XML arkitekturen og skemaerne. Endvidere dokumenterer guiden de kontroller der udføres ud over XML skema vallideringen. 1.2 Systemets interessenter Systemets interessenter er Forsikring & Pension, Banker samt pensionsselskaber. 1.3 Forkortelser og definitioner F&P - Forsikring og Pension Pgf41 - Paragraf 41 UPB - Pgf41 Udveksling mellem Pensionsselskab og Bank XML - extended Markup Language 1.4 Referencer Nr. [1] [2] [3] [4] Titel / URL Forfatter Dato Regelsamling for udvikling af XML Schemaer 2.0.pdf Core Component Dictionary v /UPB/xmldef/v2.2/pgf41UPB-v2.2.xsd Bilag A Anvendte dataelementer version 2.2, Excel regneark Den fælles offentlige XML komité UN/CEFACT and OASIS Morten Lassen Forsikring & Pension Morten Lassen Forsikring & Pension Version 2.2 Draft B, den 2, juni

9 2. Brug af XML i pensionsoverførelser i henhold til paragraf 41 i pensionsskatteloven mellem pensionsselskaber og banker. 2.1 Krav til anvendelse af XML XML er et enkelt, men meget fleksibelt tekstformat som er baseret på SGML standarden (ISO 8879), og som efterhånden har fået stor udbredelse som sprog til datamodellering for informationsudveksling over Internettet. Selve definitionen af XML fastlægger dog ingen faste regler for hvordan såkaldte XML-skemaer og komplekse datatyper skal opbygges, se og der er således i regi af Videnskabsministeriet nedsat en komité under OIO Offentlig Information Online hvis formål er at standardisere datatyper baseret på de basistyper der findes i XML standarden samt at opstille en række regler for udarbejdelse og anvendelse af XML-skemaer. Disse regler kan kort sammenfattes som følger, for detaljer se reference [1]. Alle skemaer skal skrives ved hjælp af UTF-8 tegnsæt da dette tegnsæt har bred international anvendelse. Brugen af de specielle danske bogstaver æ, ø og å udelukkes i skemadefinitioner. Alle typedefinitioner og elementer skal være præfikset med navnet på et såkaldt kvalificeret navnerum, NamingSpace. Attributter skal kun benyttes i metadata. En såkaldt pakke udgør en samling skemaer med fælles navnerum. Et skema kan inkludere andre skemaer fra samme pakke ved hjælp af <include> tags. Et skema kan importerer skemaer fra andre navnerum ved hjælp af <import> tags. Navngivning af typer, elementer og attributter skal være baseret på ISO standarden med enkelte afvigelser som er vedtaget under ebxml Core Components, se reference [2]. Det indebærer, at alle navne opbygges efter modellen ObjektEgenskabKlassifikation, som fx PersonBirthDate. Navnene på datatyper bør slutte på type, fx StreetNameType. Undgå forkortelser og akronymer da det hæmmer læsbarheden. Navngiv elementer og typer entydige på tværs af alle skemaer i samme navnerum. Type-, attribut- og elementnavne skal som hovedregel navngives på engelsk. Begynd navnet på typer og elementer med store bogstaver, mens attributter med små. Navngiv navnerum med maksimum fire tegn efter modellen: <InternetDomæne> uden punktum og toplevel-domain så som fx landekode. Løsningen til Paragraf 41 UPB skal bestræbe sig på at overholde disse krav i den grad de giver en praktisk og anvendelig løsning som nemt kan integreres med Web/EDI-delen af applikationen. 2.2 XML arkitektur til udveksling af oplysninger vedrørende Pgf41 UPB Udvekslingen af pensionsoverførsler mellem pensionsselskaber og banker via F&Ps WebEDI server består af udveksling og behandling af en række XML meddelelser. Dette afsnit vil ikke tage stilling til metoder til dataudveksling mellem serveren og de tilknyttede pensionsselskaber og banker, men blot beskrive opbygning af den struktur der benyttes til dannelse af de XML dokumenter der indgår i løsningen. Da F&Ps WebEDI server modtager og videreformidler flere klasser af XML dokumenter på vegne af pensionsog forsikringsbranchen, er der rationaliseringsgevinster at hente ved, at de XML skemaer der skal udvikles i forbindelse med Paragraf 41 UPB passer ind i en fælles arkitektur. Bemærk særligt, at den fælles F&P XML platform vil understøtte udveksling af UPB version 2.1 og version 2.2 i parallell. Den fælles ramme for alle XML baserede informationsudvekslinger med F&Ps WebEDI server kan illustreres som følger: Version 2.2 Draft B, den 2, juni

10 De stiplede linier indikerer ikke-obligatoriske elementer. Som det fremgår af diagrammet er alle XML meddelelser der udveksles med F&Ps WebEDI server pakket som en forsendelse, Submission, der igen kan bestå af N antal ( 1.. ) dokumenter. Et dokument består af en header og selve dokumentet, også kaldt DocumentBody. Samlingen af skemaerne består af to XML navnerum, hvis præfiks er henholdsvis FogP og upb, hvoraf det første betegner Forsikring og Pension, mens det andet står for Paragraf 41 UPB. Navnerummet præfikset FogP definerer alle forsendelser som kan sendes til og fra WebEDI serveren, basis typer som indgår i alle typer XML dokumenter som F&Ps server understøtter, så som adresseoplysninger, beløb, personoplysninger osv. samt dokument headeren som er fælles for alle dokumenter. I selve forsendelsen vil typisk indgå oplysninger som forsendelsens afsender og modtager, tidsstemple, forsendelsens identifikation samt en identifikation af den aktuelle applikation, som vil være angivet som udvekslingsaftale, se næste diagram. Dokument headere består typisk af oplysninger som dokumenttype og funktion, dokumentversion, dokumentansvarlig, sekvensnummer, dokumentets oprettelsestid og dato samt dokumentets afsender og modtager. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

11 For hver udvekslingsaftale eller applikation som passerer gennem F&Ps WebEDI server vil der være behov for at kunne udveksle forskellige dokumenttyper. Arkitekturen lægger op til at der er defineret et navnerum pr. aftale/applikation, fx pgf41upb-v2.2 præfikset upb. I tilfældet af Paragraf 41 UPB er der en lang række forskellige XML meddelelser som skal kunne udveksles, og for at maksimere skemaernes læsbarhed, er der indenfor det fælles navnerum, pfg41upb-v2.2, defineret et skema for hver dokumenttype. Selve dokumenttypen og -funktionen angives i dokument headeren, mens dokumentets body oprettes efter det XML skema som svarer til typen og funktionen. Denne metode bevirker også at kompleksiteten af XML skemaer, for de interessenter som blot har behov for at udveksle en delmængde af alle de dokumenttyper der indgår i applikationens navnerum, begrænses. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

12 3. XML skema definition Dette kapitel indeholder definition på alle de skemaer der tilsammen udgør pakken af XML skemaer til paragraf 41 UPB version 2.2. Hvert skema er forklaret i henhold til datatyperne som beskrevet i reference [4]. Eksempler på såkaldte XML instanse dokumenter følger i kapitel Skema til paragraf 41UPB version 2.2 forsendelse rodskema For at opbygge en forsendelse af typen paragraf 41 UPB som skal behandles af F&Ps WebEDI server, skal man tage udgangspunkt i rodskemaet i skemapakken pgf41upb-v2.2 præfikset upb, nemlig det skema der definerer en forsendelse svarende til elementet upb:upbsubmission, se skema i afsnit 5.1. Som det fremgår af forsendelsesskemaet, er skemaet del af navnerummet pg41upb-v2.2, præfikset upb. Det kan man se af de følgende to linier i <xs:schema>-elementet: xmlns:upb="pgf41upb-v2.2" targetnamespace="pgf41upb-v2.2" Skemaet importerer fælles typer for F&Ps server som er defineret i navnerummet DFPtypes, prefixet FogP. Det er også nødvendigt at importere UPBtypes-v2.2, prefixet upbt, da det benyttes i de enkelte dokumentskemaer. Endvidere inkluderer skemaet i alt 13 skemaer, alle tilhørende navnerummet pgf41upb-v2.2, som hver især definerer en dokumenttype, som fx kan svare til en anmodning, afvisning, overførsel, etc. Skemaets rodelement er forsendelseselementet, upb:upbsubmission. En forsendelse består af en header af typen FogP:SubmissionHeaderType og op til dokumenter. Et dokument består også af en header, en body samt angivelse af dokumentfunktionskoden som er knyttet til applikationen, og er således defineret i det applikationsspecifikke skema frem for i det fælles skema for F&P. Dokument headeren, FogP:DocumentHeaderType, er defineret i det fælles skema for F&P. Endvidere består et dokument af en såkaldt DocumentBody. Body en kan enten være en kvittering for, at forsendelsen er modtaget og behandlet, UPBReceipt, eller et dokument af den type som er angivet i DocumentFunction. Konstruktionen <xs:choice> sikrer, at dokumentet enten består af et enkelt dokument af type 12, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 61 eller 62, eller en kvittering, men der ligger ingen automatisk kontrol indbygget i skemaet at den angivne DocumentBody er konsistent med den valgte DocumentFunction. Denne type kontroller bliver udført af F&Ps server efter, at forsendelsen er blevet korrekt valideret op mod pakken af skemaer for pfg41upbv2.2, se kap. 4 Den følgende tabel viser hvordan de engelske element- og typenavne i skemaet svarer til den danske definition brugt i reference [4]. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

13 XML skema element navn Oplysning Beskrivelse UPBSubmission Forsendelse Alle dokumenter der kan udveksles via F&Ps WebEDI server pakkes som forsendelser, der kan indeholde maksimum 1000 dokumenter. UPBSubmissionHeader Forsendelsesheader Indeholder data der identificerer forsendelsen, dens afsender og modtager, se afsnit for detaljer. UPBDocument Dokument med given funktionskode Indeholder et enkelt dokument af en given type, funktionskode eller en XML kvittering. Elementet er sammensat af de elementer der efterfølgende er beskrevet i denne tabel. DocumentHeader Dokument header Indeholder generelle data der er fælles for alle dokumenttyper, se afsnit for detaljer. DocumentFunction Dokument funktionskode Angiver type dokument ved hjælp af en funktionskode. Værdisæt: 12 Fejl i dataindhold 21 Anmodning fra pensionsselskab til bank 22 Anmodning fra bank til pensionsselskab 23 Anmodning om skattekode 1 mv. fra bank til pensionsselskab 31 Overførsel fra bank til pensionsselskab 32 Overførsel fra pensionsselskab til bank 33 Overførsel med skattekode 1 mv. fra pensionsselskab til bank 34 Overførsel med skattekode 1 mv. fra bank til pensionsselskab 41 Rykker fra pensionsselskab til bank 42 Rykker fra bank til pensionsselskab 61 Afvist anmodning fra bank til pensionsselskab 62 Afvist anmodning fra pensionsselskab til bank Koder med fed skrift er nye i version 2.2 DocumentBody Dokumentets body Består enten af en UPBReceipt eller et UPBDocumentTypeN. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

14 3.2 Fælles typeskema for F&Ps XML platform DFPtypes Dette skema definerer et set med XML data typer der kan benyttes af øvrige skemaer ved at importere navnerummet DFPtypes, prefixet FogP. Skemaet er ikke blot begrænset til typer som indgår i de skemaer der danner grundlag for XML løsningen til pgf41 UPB, men det indeholder generelle typer som kan indgå i flere af de XML applikationer der kører gennem F&Ps WebEDI server, se skema i afsnit 5.2. De følgende tabeller viser hvordan de engelske element- og typenavne i skemaet svarer til de danske definitioner brugt i reference [4], på nær de typer som ikke benyttes i løsningen til pgf41 UPB FogP:SubmissionHeaderType Denne type definerer en forsendelsesheader. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse SubmissionReference Forsendelsesreference Entydig identifikation af forsendelsen fra et givent afsendende selskab, se FogP:FPstring. Elementet er SubmissionDate Forsendelsesdato Dato for forsendelsens oprettelse. Se FogP:FPdate. Elementet er SubmissionTimestamp Forsendelsestidspunkt Tidsangivelse for forsendelsens oprettelse. Se FogP:Timestamp.Elementet er ExchangeAgreement Udvekslingsaftale Identificerer applikationen. Værdisæt: FogP-UPB Elementet er SubmissionTestIndicator Testindikator Angiver hvorvidt det er en testforsendelse eller ej. Værdisæt: 0 ingen test 1 test Elementet er valgfrit. SubmissionSender Forsendelsesafsender Identificerer den indsendende part, se FogP:SubmissionIdentificationType. Elementet er SubmissionReceiver Forsendelsesmodtager Identificerer den modtagende part, se FogP:SubmissionIdentificationType. Elementet er SubmissionDocumentCount Antal dokumenter Angiver antal dokumenter i forsendelsen. Elementet er obligatorisk, og maksimumsværdi er Version 2.2 Draft B, den 2, juni

15 3.2.2 FogP:DocumentHeaderType Denne type definerer generelle header data for alle dokumenttyper. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse DocumentCode Dokumenttype Angiver hvorvidt det er en XML kvittering på forsendelsesniveau eller et dokument. Værdisæt: UPB UPB dokument RECEIPT kvittering Elementet er DocumentVersion Dokumentversion Angivelse af dokumentets version. Elementet er obligatorisk, og skal i denne version have værdien 2.2. Skemaet tillader dog alle værdier af typen n.m hvor n og m er et enkelt siffer. DocumentResponsible Dokumentansvarlig Værdisæt: FogP Elementet er DocumentSequenceNumber DocumentFormIdentifier DocumentReference Dokumentets sekvensnummer Dokumentets F&P blanketløbenummer Dokumentets referencenummer Angiver dokumentets sekvensnummer i forsendelsen, maks længde er 10 tegn, se i øvrigt FogP:FPstring. Elementet er Identifikation af dokumentet på F&Ps WebEDI server, indsættes kun af WebEDI serveren. Maks længde er 10 tegn. Elementet er valgfrit. Referencen angives af det selskab der indsender dokumentet. Hvis dokumentet er af type 12, 61 eller 62, benyttes dog det samme referencenummer som i det afviste dokument. Maks længde er 26 tegn, se i øvrigt FogP:FPstring. Elementet er DocumentProcessing Dokumentbehandling Værdisæt: Z01 Udkast Z02 Afsendelse Elementet er valgfrit. DocumentCreationDate Dokumentdato Dato for dannelse af dokumentet, se FogP:FPdate. Elementet er DocumentCreationTime Dokument tidsangivelse Tidsangivelse for dannelse af dokumentet, se FogP:Timestamp. Elementet er DocumentSender Afsender af dokument Identifikation af afsendende selskab der er kendt af WebEDI server, se FogP:PartIdentificationType. Elementet er DocumentReceiver Modtager af dokument Identifikation af modtagende selskab der er kendt af WebEDI server, se FogP:PartIdentificationType. Elementet er DocumentSenderContactName Afsenders kontakt Kan være navn, adresse, telefonnummer, etc. på afsenders kontaktperson. Elementet er valgfrit. I UPB har man valgt at definere en egen type, upbt:contactpersontype - se afsnit 3.3.2, som i stedet skal benyttes. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

16 3.2.3 FogP:ReceiptType Denne type definerer den kvittering der dannes og sendes til afsender af en forsendelse efter, at XML valideringen af forsendelsen er udført. Bemærk, at hvis det er F&Ps WebEDI-server der sender en UPB forsendelse til et selskab, skal selskabet kvittere for modtagelse af forsendelsen med et element af denne type, pakket i en forsendelse. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse ReceiptReference Identifikation Indeholder den reference der er sat i den forsendelsesheader som dette er en kvittering for, SubmissionReference. Elementet er Se FogP:FPstring. ReceiptMessage Fejlmeddelelse Fritekst element der er obligatorisk og kan repeteres to gange. ReceiptCode Kvitteringskode Returkode. Værdisæt: 08 forsendelse OK 06 forsendelse afvist Elementet er XMLreceipt XML fejl Indeholder evt. fejl fra XML fortolkeren, se FogP:XMLreceiptType. Elementet er valgfrit FogP:XMLreceiptType Denne type indeholder information fra XML fortolkeren hvis der var fejl i XML forsendelsen. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse XMLerrorMessage XML fejlmeddelelse Evt. fejlmeddelelse fra XML fortolkeren. Elementet er valgfrit og kan repeteres uendelig mange ganger. XMLerrorCode XML fejlkode Evt. fejlkode fra XML fortolkeren. Elementet er valgfrit. LineNumber Linienummer Angiver på hvilken linie i forsendelsesfilen XML fejlen er. Elementet er valgfrit. ColumnNumber Kolonnenummer Angiver i hvilken kolonne i forsendelsesfilen XML fejlen er. Elementet er valgfrit FogP:PolicyHolderType Denne type definerer en forsikringstager. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPB-løsningen, se i stedet typen upbt:customertype. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse PolicyHolderId Identifikation af forsikringstager Forsikringstagers CPR-nummer og identifikationskvalifikator, se FogP:PartIdentificationType. Elementet er PolicyHodlerName Forsikringstagers navn Se FogP:PersonNameType for definition. Elementet er PolicyHolderAddress Forsikringstagers adresse Se FogP:EUaddressType for definition. Elementet er valgfrit. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

17 3.2.6 FogP:EmployerType Denne type definerer en arbejdsgiver. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPB-løsningen. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse EmployerId Identifikation af arbejdsgiver Arbejdsgivers CVR-nummer og identifikationskvalifikator, se FogP:PartIdentificationType. Elementet er EmployerName Arbejdsgivers navn Se FogP:EnterpriseNameType for definition. Elementet er valgfrit. EmployerAddress Arbejdsgivers adresse Se FogP:EUaddressType for definition. Elementet er valgfrit FogP:SubmissionIdentificationType Denne type benyttes til identifikation af afsender og modtager af en forsendelse. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse IdentityQualifier Type identifikation Værdisæt: FRF Benyttes til identifikation der er udstedt af F&P. Elementet er IdentityValue Identifikation Indeholder selve identifikationsværdien i form af et fritekstfelt. Maks. længde er 35 tegn. Elementet er FogP:PartIdentificationType Denne type angiver en identifikation af et selskab, filial eller person. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse IdentityQualifier Type identifikation Værdisæt: CPR CPR-nummer CVR CVR-nummer SE SE-nummer, benyttes af ældre applikationer. FIK Fiktivt CPR-nummer for udlændinge bosat i udlandet uden dansk CPR-nummer. ZFI Filialnummer oprettet på F&Ps WebEDI server. Benyttes ikke i UPB. ZFP Filialnummer oprettet på F&Ps WebEDI server. Benyttes ikke i UPB. FRF Benyttes til identifikation der er udstedt af F&P. Elementet er Bemærk, at al selskabsidentifikation i UPB er ved hjælp af CVR-nummer. IdentityValue Identifikation Indeholder selve identifikationsværdien i form af et fritekstfelt. Længden er min. 1 og maks. 35 tegn, se FPstring. Elementet er FogP:PersonNameType Denne type definerer opbygningen af et personnavn. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPB-løsningen, se i stedet typen upbt:customernametype. Alle underelementerne er valgfrie. CSC og F&P vil dog anbefale at navne angives i NameLine-elementet frem for den mere strukturerede opbygning med fornavn, mellemnavn osv. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

18 Typen er opbygget således, at vælger man at benytte <NameLine> kan man ikke også angive den strukurede opbygning da initialer, titel, fornavn, mellemnavne og efternavn er grupperet som en valggruppe, mens NameLine udgør det andet valg. Alle underelementer til PersonNameType er af typen FogP:FPstring. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse PersonInitials Initialer Angiver evt. en persons initialer. PersonTitle Titel Angiver evt. personens titel. Firstname Fornavn Angiver evt. personens fornavn. Middlename Mellemnavne Angiver evt. personens mellemnavn, kan repeteres maks. 6 gange. Surname Efternavn Angiver evt. personens efternavn. NameLine Fritekstfelt Hvis de øvrige elementer udelades, kan evt. navnet angives som en tekststreng i dette element. Elementet kan repeteres to gange FogP:EnterpriseNameType Denne type definerer opbygningen af en virksomheds navn. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPBløsningen, se i stedet typen upbt:companynametype. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse EnterpriseNameLine Navn på virksomhed Angiver virksomheds navn. Elementet kan repeteres maks. 4 gange, se FogP:FPstring FogP:EuAddressType Denne type definerer opbygningen af en adresse. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPB-løsningen, se i stedet typen upbt:addresstype. Alle underelementerne er valgfrie. CSC og F&P vil dog anbefale, at navne angives i AddressLine-elementet frem for den mere strukturerede opbygning med gadenavn, bygningsnummer, osv. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse TypeOfAddress Type adresse Angiver evt. hvorvidt det er en privat- eller forretningsadresse. Værdisæt: BUSINESS forretningsadresse PRIVATE privatadresse StreetName Gadenavn Angiver evt. gadenavn, se FPstring. BuildingNo Bygningsnummer Angiver evt. bygningsnummer FloorNo Etagenummer Angiver evt. etagenummer FloorLocation Etagespecifik information Angiver evt. retning (Th., Tv.), dørnummer etc. på en etage. AddressLine Adresselinie Hvis gadeadressen ikke er tilstrækkelig, kan yderligere adresselinier benyttes, kan repeteres maks. 5 gange. Se FogP:FPstring. City By Angiver evt. bynavn, se FogP:FPstring. PostalCode Postnummer Angiver evt. postnummer, se FogP:FPstring. RegionState Region / delstat Angiver evt. regionsnavn eller delstatsnavn, se FogP:FPstring. Country Land Angiver evt. land eller ISO landekode, se FogP:FPstring. Postbox Postboks Angiver evt. postboks. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

19 FogP:BankAccountType Denne type definerer et dansk bankkontonummer. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse BankRegistrationNumber Registreringsnummer Angiver bankens registreringsnummer, længde skal være fire cifre. Elementet er AccountNumber Kontonummer Angiver kontonummer, maks. længde er 10 cifre, min. 7. Elementet er FogP:AmountType Denne type definerer et beløb i en given valuta. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse Currency Valuta Angiver valutakode, se FogP:CurrencyType. Elementet er AmountValue Beløb Angiver beløbets størrelse. Decimaltal angives med punktum og ikke med komma. Blot positive værdier samt 0.00 accepteres. Maks. total længde er 15 cifre hvoraf 2 kan være decimaltal. Elementet er FogP:EmbeddedDocumentType Typen bruges til at specifisere en vedhæftet fil hvis indhold base64-encodes og indlejres i XML-forsendelsen. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse DocFilename Dokumentnavn Angiver filnavn som en tekststreng. Elementet er DocFilenameExtention Filnavnets extention type Angiver filnavnets extention-del, fx PDF ellr DOC. Elementet er valgfrit. DocMimeType Dokumentets standard MIME type. Angiver MIME type som en tekststreng, fx application/pdf. Elementet er DocFileSize Filstørrelse Angiver filens størrelse i antal bytes som et positivt heltal. Værdien skal give filens størrelse i orginal-format, og ikke i base64- encoded format. Elementet er valgfrit. DocEncodedFileContent Dokumentets indhold Dette element indeholder selve filen i base64-encoded format. Orginal-formatet kan genskabes ved at udføre en base64-deencode operation FogP:FPdate Denne type angiver en dato i det format som F&Ps WebEDI server understøtter. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse FPdate Dato Angiver en dato. F&Ps server forventer at datoer skrives som yyyy-mm-dd hvor yyyy er år angivet som fire cifre, mm er måned og dd er dag, f.eks FogP:Timestamp Denne type definerer en tidsangivelse i det format som F&Ps WebEDI server understøtter. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse Version 2.2 Draft B, den 2, juni

20 Timestamp Tidsangivelse i CET Angiver en dansk tid. Format er hh:mm hvor hh angiver time og mm angiver minutter, f.eks. 18: FogP:FPstring Denne type definerer en tekststreng, hvis længde skal være mindst på et tegn og, at den indeholder mindst et tegn der er forskelligt fra blank. Linjeskift er ikke tilladt. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse FPstring Tekststreng Minimumslænde er 1, kan ikke indeholde udelukkende blanke tegn. CR, LF er ikke tilladt FogP:TelephoneNumberType Denne type benyttes til telefonnumre. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse TelephoneNumberType Telefonnummer Tekststreng på maks 20 tegn FogP:CurrencyType Denne type definerer de valutakoder om F&Ps WebEDI server understøtter. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse CurrencyType Valutakode Angiver type valuta. Værdisæt: DKK Danske kroner EUR Euro FogP:PolicyNumberType Denne type definerer et nummer der enten er et aftalenummer eller policenummer. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse PolicyNumberType Police-, aftale- eller Tekstfelt på maks. 35 tegn, se i øvrigt FPstring. kontonummer FogP:Logical Denne type definerer et svar ja eller nej. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse Logical Værdisæt: J ja N nej Version 2.2 Draft B, den 2, juni

XML-guide LD flytning. Version 1.2

XML-guide LD flytning. Version 1.2 XML-guide LD flytning Version 1.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: XML-guide LD flytning LD, LD flytning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling: Bemærkning:

Læs mere

Brugervejledning for pensionsoverførsler i EDI

Brugervejledning for pensionsoverførsler i EDI EDI-løsningen er udviklet for pensionsselskaber og pengeinstitutter af Forsikring & Pension. Tlf. 41 91 91 91 edi@forsikringogpension.dk Brugervejledning for pensionsoverførsler i EDI Brugervejledning

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.7 draft G

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.7 draft G EDI-guide for Opsigelser Version 5.7 draft G Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata 1 Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata BAGGRUND Med udgangspunkt i behovet for afsendelse, transport, modtagelse og behandling af låneoplysninger fra sektorens institutter, beskriver nærværende

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final EDI-guide for Panthaverdeklarationer Version 5.2 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Syntaks og struktur i EDI-meddelelser

Syntaks og struktur i EDI-meddelelser Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 1: Syntaks og struktur i EDI-meddelelser November 2011 Rev. 2 Dok.løbenr. 79520-07_v2 1/15 Indholdsfortegnelse 1. EDIFACT-syntaks og -struktur... 3 1.1 EDIFACT-struktur

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 28. februar 2008 Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 TDC A/S fastnet fakturering Side 1 af 12 Revisionshistorie Version DATO INIT BEMÆRKNINGER 1.0 29-04-2003 THJ/Dan Net Oprettet 1.1 10-02-2004

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Integrationer Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 23-10-2014 Lars Christensen Dokument oprettet 1.1 24-3-2015 Kasper Hansen Yderligere

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper Version 5.6 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning Håndbog Til CPR services Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til CPR

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Grundoplysninger AK-Samvirke, den 6. marts 2012, version 3.03 afsender_reference ex Efterlønsreg.projekt 2001 el. j.nr. 01-02-1234 Afsendende a-kasses

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere