XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B"

Transkript

1 XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: XML-guide for UPB EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling: Bemærkning: Morten Lassen, F&P IT-afdelingen Martin Petersen, F&P EDI-kontoret Martin Petersen, F&P EDI-kontoret Martin Petersen, F&P EDI-kontoret EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension Ændringslog Version Dato Ændrede sider Kommentarer eller afsnit Draft Beskrivelse af ny XML arkitektur til Pgf41 UPB. Draft Afsnit 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1 Ændringer i dokumenttype 21, 22, 31 og 32, samt ændringer i UPB fælles typeskema. Draft Kapitel 3, 5 og 6 Alle dokumentskemaer er ændret samt UPB typeskema. Draft Afsnit , 3.7.1, 5.3, 5.7, 6.1 Version Afsnit og 5.3 Ændringer i dokumenttype 31 og 32, overførsel af ratepension Længden af NameLine i CustomerNameType er øget fra 50 til 70 tegn. Namespacet UPBtypes er ændret til UPBtypes-v.1.0 og Pgf41UPBv01 er ændret til Pgf41UPBv1.0 Version Ny XML skema version 1.1, se Version 1.1 revision 1 Version 1.1 revision 2 Version 2.0 Draft A Afsnit og Afsnit og 5.3 Version 2.0 Draft B Afsnit , 3.8.1, 5.3, 5.8, og ændringslog kap. 7 Ændringer i afvisningskoder i dokumenttype 62 E4 udgår, samt rettelser i kodernes betydning. Ændring i længden af upb:paymentremark/upbt:rem arkfreetext fra 400 til 1200 tegn Ny XML skema version 2.0, se ændringslog i afsnit 7.3. Kapitel 4 der beskriver datakontrollen. Ændring i PaymentInformationType samt Version 2.2 Draft B, den 2, juni

3 samt kap. 4. Version 2.0 Draft C Afsnit , , 5.3 og 5.12 Version 2.0 Draft D Ændringer i afsnit 3.5.1, 3.6.1, 5.5, 5.6 og 6.1. at det tidligere element PaymentTotal_Bank i dokumenttype 32 er omdøbt til PaymentWithoutInterest_Bank. Tilføjelse af ny afvisnignskode i dokumenttype 62 og ændring i upbt:numberofinterestdaysty pe. Ny element i anmodninger, dvs. dokumenttype 21 og 22. Version Version 2.0 er gået i produktion. Version 2.0 revision Ændringer i afsnit og Ændring i brugen af PALTaxType Version 2.0 revision Ændring i afsnit 8.1 Ændring i beregning af lempelse af udenlandsskat Version 2.1 Draft A Kap. 3, 4,5,6,7 og 8 Ny XML skema version ifm. skattereform, se ændringslog i kap. 7. Version 2.1 Draft B Ændringer i afsnit , 4.2.4, 5.3, 6.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, Nyt afsnit 7.11 Version 2.1 Draft C Ændring i afsnit Nyt afsnit Version 2.1 Draft D Ændringer i afsnit Nyt afsnit Version 2.1 Draft E Ændringer i afsnit Nyt afsnit 7.14 Version 2.2 Draft A Version 2.2 Draft B Rettelse af elementnavn upbt:sumpaymenttaxfeeagesc hemetransferyear til upbt:sumpaymenttaxfreeages chemetransferyear Det er nu muligt at sende ind som udkast. Procentpointsatsen er pr. 1/ ændret fra 7% til 8%. Beskrivelse af upb:transferageschemetaxfre e og upb:transferongoingstoppinga nnuity i Afvisning (62). Ændringer i beskrivelsen af sagskontroller vedr. rykker, supplerende indbetalingsoplysninger, overførselsdato, oprettelses/tegningsdatoer og PAL-oplysninger. Nyt layout Udgivelse af version 2.2 Se afsnit 8.15 for detaljeret ændringsbeskrivelse Se afsnit 8.16 for detaljeret ændringsbeskrivelse Version 2.2 Draft B, den 2, juni

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Systemets interessenter Forkortelser og definitioner Referencer Brug af XML i pensionsoverførelser i henhold til paragraf 41 i pensionsskatteloven mellem pensionsselskaber og banker Krav til anvendelse af XML XML arkitektur til udveksling af oplysninger vedrørende Pgf41 UPB XML skema definition Skema til paragraf 41UPB version 2.2 forsendelse rodskema Fælles typeskema for F&Ps XML platform DFPtypes FogP:SubmissionHeaderType FogP:DocumentHeaderType FogP:ReceiptType FogP:XMLreceiptType FogP:PolicyHolderType FogP:EmployerType FogP:SubmissionIdentificationType FogP:PartIdentificationType FogP:PersonNameType FogP:EnterpriseNameType FogP:EuAddressType FogP:BankAccountType FogP:AmountType FogP:EmbeddedDocumentType FogP:FPdate FogP:Timestamp FogP:FPstring FogP:TelephoneNumberType FogP:CurrencyType FogP:PolicyNumberType FogP:Logical Fælles type skema for pgf41 UPB dokumenter UPBtypes-v upbt:remindertype upbt:contactpersontype upbt:branchofficeidtype upbt:branchoffcieidqualfiertype upbt:branchofficeidvaluetype upbt:customeridtype upbt:employeridtype upbt:customernametype upbt:companynametype upbt:addresstype upbt:customertype upbt:employercvrtype upbt:positivnegativamounttype upbt:paltaxtype upbt:paltaxtype upbt:paltaxtype upbt:paltaxtype upbt:paymentremarktype upbt:additionalpaymentinfotype upbt:ongoinginstalmentpensionpaymentstype upbt:ongoingpaymentstype upbt:transferdatatype upbt:transferdatatype Version 2.2 Draft B, den 2, juni

5 upbt:transferdatatype upbt:transferdatatype upbt:taxinformationtype upbt:taxinformationtype upbt:taxinformationtype upbt:taxinformationtype upbt:paymentinformationtype upbt:interestperiodtype upbt:pension21type upbt:pensiontype upbt:pensiontransfertype upbt:pensionschemetype upbt:retirementagetype upbt:clausetexttype upbt:parentaccounttype upbt:agreementonparentaccounttype upbt:numberofinterestdaystype upbt:taxyeartype upbt:transferdatanumbertype upbt:paymentfrequencytype Skema dokumenttype 12 fejl i dataindhold upb:documenttype Skema dokumenttype 21 anmodning fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Skema dokumenttype 22 anmodning fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 23 anmodning om skattekode 1 mv. fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 31 overførsel fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 32 overførsel fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Skema dokumenttype 33 overførsel med skattekode 1 mv. fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Skema dokumenttype 34 overførsel med skattekode 1 mv. fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 41 Rykker fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Skema dokumenttype 42 Rykker fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 61 afvist anmodning fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 62 afvist anmodning fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Anvendte dataelementer Læsevejledning til Bilag A - anvendte dataelementer i tabelform Forsendelse Kvittering INI-tabellerne CFG-tabellerne Serverkontrol for anvendte dataelementer Indledende kontrol Sagskontrol Syntakskontrol Relationskontrol Afvisning Beregning af morarenter XML skemaer Pgf41UPB-v2.2 forsendelse rodskema Version 2.2 Draft B, den 2, juni

6 5.2 Fælles typeskema for F&Ps XML platform DFPtypes Fælles typeskema for pgf41 UPB dokumenter UPBtypes-v Skema DocumentType12 fejl i dataindhold Skema DocumentType21 anmodning sendt fra pensionsselskab til bank Skema DocumentType22 anmodning sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType23 anmodning om skattekode 1 mv. sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType31 overførsel sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType32 overførsel sendt fra pensionsselskab til bank Skema DocumentType33 overførsel af skattekode 1 mv. sendt fra pensionsselskab til bank Skema DocumentType34 overførsel af skattekode 1 mv. sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType41 rykker sendt fra pensionsselskab til bank Skema DocumentType42 rykker sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType61 afvisning sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType62 afvisning sendt fra pensionsselskab til bank Online XML validator Eksempler på XML filer Forsendelse med to dokumenter Forsendelse med kvittering på forsendelsesniveau Ændringshistorik Version 1.0 udgivet den 12. august Version 1.1 udgivet den 12. januar Moderkonto Overførselstype Kontkatperson Slettede felter i upbt:addtionalpaymentinfo Nye elementer i upb:additionalpaymentinfo Ændring i dokumenttype 21, pensionstype Ændringer i oplysninger om forhøjelsesgrundlag Udbetaling af skattekode 1 med afgift Nye elementer i dokumenttype Skattekode 1 værdi er udbetalt til kunden Ændring af namespaces Version 2.0 Draft A udgivet den 1. juli Nye PAL-skatteoplysninger i dokumenttype 31 og Nye dokumenttyper, DocumentType41 og DocumentType42 Rykker Nyt element i supplerende beløbsoplysninger Ophørende livrente i dokumenttype Ophørspensioner Renteaftale Nyt felt vedr. overførsel af skattekode 1 i dokumenttyperne 22, 32 og Understøttelse af udenlansk arbejdsgiver Antal mulige deloverførsler er ændret i dokumenttype Ændringer i deloverførsler i dokumenttype Nye afvisnignskoder i dokumenttype Version 2.0 Draft B, udgivet den 20. august Version 2.0 Draft C, udgivet den 20. september Version 2.0 Draft D, udgivet den 21. december Version 2.0, udgivet den 1. marts Version 2.0 revision 1, udgivet den 23. maj Version 2.0 revision 2, udgivet den 2. januar Version 2.1 Draft A, udgivet den 1. november Ophørende livrente under udbetaling Bruttoydelse Ny genkøbsklausul Afvisningsårsager PAL-oplysninger, slutafregning Dato for modtagelse af anmodning Ny skattekode i beløbsoplysninger Udvidelse af fritekstfelt i afvisninger Version 2.2 Draft B, den 2, juni

7 Supplerende indbetalingsoplysninger Ny pensionstype i overførsel (31) Pensionstyper i anmodningerne Inkluder friholdeserklæring fra SKAT Visning af PAL-oplysninger hos bank Mindre rettelse i overførsler Nye og ændrede kontroller Version 2.1 Draft B, udgivet den 27. november Version 2.1 Draft C, udgivet den 1. februar Version 2.1 Draft D, udgivet den 19. februar Version 2.1 Draft E, udgivet den 10. april Version 2.2 Draft A, udgivet den 1. maj Version 2.2 Draft B, udgivet den 2. juni Omregningsformler Lempelse for udenlandskskat på blanketten Overførsel (31) fra pengeinstitut til pensionsselskab Fordeling af PAL-oplysninger på blanketten Overførsel (32) og Overførsel (33) fra pensionsselskab til pengeinstitut Omregningsformler: Pengeinstitut får oplyst i Overførsel (33) Pensionsselskab får oplyst i Overførsel (34) Version 2.2 Draft B, den 2, juni

8 1. Indledning Dette dokument beskriver version 2.2 af XML skemaer til udveksling af Paragraf 41 XML meddelelser mellem pensionsselskaber og pengeinstitutter, UPB, via F&Ps WebEDI server. Denne version vil supplere skema version 2.1 i en overgangsperiode indtil alle sager oprettet i henhold til skema version 2.1 er afsluttet. Derefter vil skema version 2.1 udgå til fordel for version 2.2. Pgf. 41 UPB version 2.1 udfases helt når version 2.2 går i produktion Formål Formålet med guiden er at forklare brugen af XML skemaerne på et tilstrækkelig teknisk, detaljeret niveau til, at interessenterne kan bruge guiden til at programmere dannelsen af de XML dokumenter, der skal kunne udveksles i forbindelse med Pgf41 UPB. Guiden dokumenterer alle XML skemaerne, og i tillæg indeholder den flere eksempler på XML dokumenter til at konkretisere XML arkitekturen og skemaerne. Endvidere dokumenterer guiden de kontroller der udføres ud over XML skema vallideringen. 1.2 Systemets interessenter Systemets interessenter er Forsikring & Pension, Banker samt pensionsselskaber. 1.3 Forkortelser og definitioner F&P - Forsikring og Pension Pgf41 - Paragraf 41 UPB - Pgf41 Udveksling mellem Pensionsselskab og Bank XML - extended Markup Language 1.4 Referencer Nr. [1] [2] [3] [4] Titel / URL Forfatter Dato Regelsamling for udvikling af XML Schemaer 2.0.pdf Core Component Dictionary v /UPB/xmldef/v2.2/pgf41UPB-v2.2.xsd Bilag A Anvendte dataelementer version 2.2, Excel regneark Den fælles offentlige XML komité UN/CEFACT and OASIS Morten Lassen Forsikring & Pension Morten Lassen Forsikring & Pension Version 2.2 Draft B, den 2, juni

9 2. Brug af XML i pensionsoverførelser i henhold til paragraf 41 i pensionsskatteloven mellem pensionsselskaber og banker. 2.1 Krav til anvendelse af XML XML er et enkelt, men meget fleksibelt tekstformat som er baseret på SGML standarden (ISO 8879), og som efterhånden har fået stor udbredelse som sprog til datamodellering for informationsudveksling over Internettet. Selve definitionen af XML fastlægger dog ingen faste regler for hvordan såkaldte XML-skemaer og komplekse datatyper skal opbygges, se og der er således i regi af Videnskabsministeriet nedsat en komité under OIO Offentlig Information Online hvis formål er at standardisere datatyper baseret på de basistyper der findes i XML standarden samt at opstille en række regler for udarbejdelse og anvendelse af XML-skemaer. Disse regler kan kort sammenfattes som følger, for detaljer se reference [1]. Alle skemaer skal skrives ved hjælp af UTF-8 tegnsæt da dette tegnsæt har bred international anvendelse. Brugen af de specielle danske bogstaver æ, ø og å udelukkes i skemadefinitioner. Alle typedefinitioner og elementer skal være præfikset med navnet på et såkaldt kvalificeret navnerum, NamingSpace. Attributter skal kun benyttes i metadata. En såkaldt pakke udgør en samling skemaer med fælles navnerum. Et skema kan inkludere andre skemaer fra samme pakke ved hjælp af <include> tags. Et skema kan importerer skemaer fra andre navnerum ved hjælp af <import> tags. Navngivning af typer, elementer og attributter skal være baseret på ISO standarden med enkelte afvigelser som er vedtaget under ebxml Core Components, se reference [2]. Det indebærer, at alle navne opbygges efter modellen ObjektEgenskabKlassifikation, som fx PersonBirthDate. Navnene på datatyper bør slutte på type, fx StreetNameType. Undgå forkortelser og akronymer da det hæmmer læsbarheden. Navngiv elementer og typer entydige på tværs af alle skemaer i samme navnerum. Type-, attribut- og elementnavne skal som hovedregel navngives på engelsk. Begynd navnet på typer og elementer med store bogstaver, mens attributter med små. Navngiv navnerum med maksimum fire tegn efter modellen: <InternetDomæne> uden punktum og toplevel-domain så som fx landekode. Løsningen til Paragraf 41 UPB skal bestræbe sig på at overholde disse krav i den grad de giver en praktisk og anvendelig løsning som nemt kan integreres med Web/EDI-delen af applikationen. 2.2 XML arkitektur til udveksling af oplysninger vedrørende Pgf41 UPB Udvekslingen af pensionsoverførsler mellem pensionsselskaber og banker via F&Ps WebEDI server består af udveksling og behandling af en række XML meddelelser. Dette afsnit vil ikke tage stilling til metoder til dataudveksling mellem serveren og de tilknyttede pensionsselskaber og banker, men blot beskrive opbygning af den struktur der benyttes til dannelse af de XML dokumenter der indgår i løsningen. Da F&Ps WebEDI server modtager og videreformidler flere klasser af XML dokumenter på vegne af pensionsog forsikringsbranchen, er der rationaliseringsgevinster at hente ved, at de XML skemaer der skal udvikles i forbindelse med Paragraf 41 UPB passer ind i en fælles arkitektur. Bemærk særligt, at den fælles F&P XML platform vil understøtte udveksling af UPB version 2.1 og version 2.2 i parallell. Den fælles ramme for alle XML baserede informationsudvekslinger med F&Ps WebEDI server kan illustreres som følger: Version 2.2 Draft B, den 2, juni

10 De stiplede linier indikerer ikke-obligatoriske elementer. Som det fremgår af diagrammet er alle XML meddelelser der udveksles med F&Ps WebEDI server pakket som en forsendelse, Submission, der igen kan bestå af N antal ( 1.. ) dokumenter. Et dokument består af en header og selve dokumentet, også kaldt DocumentBody. Samlingen af skemaerne består af to XML navnerum, hvis præfiks er henholdsvis FogP og upb, hvoraf det første betegner Forsikring og Pension, mens det andet står for Paragraf 41 UPB. Navnerummet præfikset FogP definerer alle forsendelser som kan sendes til og fra WebEDI serveren, basis typer som indgår i alle typer XML dokumenter som F&Ps server understøtter, så som adresseoplysninger, beløb, personoplysninger osv. samt dokument headeren som er fælles for alle dokumenter. I selve forsendelsen vil typisk indgå oplysninger som forsendelsens afsender og modtager, tidsstemple, forsendelsens identifikation samt en identifikation af den aktuelle applikation, som vil være angivet som udvekslingsaftale, se næste diagram. Dokument headere består typisk af oplysninger som dokumenttype og funktion, dokumentversion, dokumentansvarlig, sekvensnummer, dokumentets oprettelsestid og dato samt dokumentets afsender og modtager. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

11 For hver udvekslingsaftale eller applikation som passerer gennem F&Ps WebEDI server vil der være behov for at kunne udveksle forskellige dokumenttyper. Arkitekturen lægger op til at der er defineret et navnerum pr. aftale/applikation, fx pgf41upb-v2.2 præfikset upb. I tilfældet af Paragraf 41 UPB er der en lang række forskellige XML meddelelser som skal kunne udveksles, og for at maksimere skemaernes læsbarhed, er der indenfor det fælles navnerum, pfg41upb-v2.2, defineret et skema for hver dokumenttype. Selve dokumenttypen og -funktionen angives i dokument headeren, mens dokumentets body oprettes efter det XML skema som svarer til typen og funktionen. Denne metode bevirker også at kompleksiteten af XML skemaer, for de interessenter som blot har behov for at udveksle en delmængde af alle de dokumenttyper der indgår i applikationens navnerum, begrænses. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

12 3. XML skema definition Dette kapitel indeholder definition på alle de skemaer der tilsammen udgør pakken af XML skemaer til paragraf 41 UPB version 2.2. Hvert skema er forklaret i henhold til datatyperne som beskrevet i reference [4]. Eksempler på såkaldte XML instanse dokumenter følger i kapitel Skema til paragraf 41UPB version 2.2 forsendelse rodskema For at opbygge en forsendelse af typen paragraf 41 UPB som skal behandles af F&Ps WebEDI server, skal man tage udgangspunkt i rodskemaet i skemapakken pgf41upb-v2.2 præfikset upb, nemlig det skema der definerer en forsendelse svarende til elementet upb:upbsubmission, se skema i afsnit 5.1. Som det fremgår af forsendelsesskemaet, er skemaet del af navnerummet pg41upb-v2.2, præfikset upb. Det kan man se af de følgende to linier i <xs:schema>-elementet: xmlns:upb="pgf41upb-v2.2" targetnamespace="pgf41upb-v2.2" Skemaet importerer fælles typer for F&Ps server som er defineret i navnerummet DFPtypes, prefixet FogP. Det er også nødvendigt at importere UPBtypes-v2.2, prefixet upbt, da det benyttes i de enkelte dokumentskemaer. Endvidere inkluderer skemaet i alt 13 skemaer, alle tilhørende navnerummet pgf41upb-v2.2, som hver især definerer en dokumenttype, som fx kan svare til en anmodning, afvisning, overførsel, etc. Skemaets rodelement er forsendelseselementet, upb:upbsubmission. En forsendelse består af en header af typen FogP:SubmissionHeaderType og op til dokumenter. Et dokument består også af en header, en body samt angivelse af dokumentfunktionskoden som er knyttet til applikationen, og er således defineret i det applikationsspecifikke skema frem for i det fælles skema for F&P. Dokument headeren, FogP:DocumentHeaderType, er defineret i det fælles skema for F&P. Endvidere består et dokument af en såkaldt DocumentBody. Body en kan enten være en kvittering for, at forsendelsen er modtaget og behandlet, UPBReceipt, eller et dokument af den type som er angivet i DocumentFunction. Konstruktionen <xs:choice> sikrer, at dokumentet enten består af et enkelt dokument af type 12, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 61 eller 62, eller en kvittering, men der ligger ingen automatisk kontrol indbygget i skemaet at den angivne DocumentBody er konsistent med den valgte DocumentFunction. Denne type kontroller bliver udført af F&Ps server efter, at forsendelsen er blevet korrekt valideret op mod pakken af skemaer for pfg41upbv2.2, se kap. 4 Den følgende tabel viser hvordan de engelske element- og typenavne i skemaet svarer til den danske definition brugt i reference [4]. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

13 XML skema element navn Oplysning Beskrivelse UPBSubmission Forsendelse Alle dokumenter der kan udveksles via F&Ps WebEDI server pakkes som forsendelser, der kan indeholde maksimum 1000 dokumenter. UPBSubmissionHeader Forsendelsesheader Indeholder data der identificerer forsendelsen, dens afsender og modtager, se afsnit for detaljer. UPBDocument Dokument med given funktionskode Indeholder et enkelt dokument af en given type, funktionskode eller en XML kvittering. Elementet er sammensat af de elementer der efterfølgende er beskrevet i denne tabel. DocumentHeader Dokument header Indeholder generelle data der er fælles for alle dokumenttyper, se afsnit for detaljer. DocumentFunction Dokument funktionskode Angiver type dokument ved hjælp af en funktionskode. Værdisæt: 12 Fejl i dataindhold 21 Anmodning fra pensionsselskab til bank 22 Anmodning fra bank til pensionsselskab 23 Anmodning om skattekode 1 mv. fra bank til pensionsselskab 31 Overførsel fra bank til pensionsselskab 32 Overførsel fra pensionsselskab til bank 33 Overførsel med skattekode 1 mv. fra pensionsselskab til bank 34 Overførsel med skattekode 1 mv. fra bank til pensionsselskab 41 Rykker fra pensionsselskab til bank 42 Rykker fra bank til pensionsselskab 61 Afvist anmodning fra bank til pensionsselskab 62 Afvist anmodning fra pensionsselskab til bank Koder med fed skrift er nye i version 2.2 DocumentBody Dokumentets body Består enten af en UPBReceipt eller et UPBDocumentTypeN. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

14 3.2 Fælles typeskema for F&Ps XML platform DFPtypes Dette skema definerer et set med XML data typer der kan benyttes af øvrige skemaer ved at importere navnerummet DFPtypes, prefixet FogP. Skemaet er ikke blot begrænset til typer som indgår i de skemaer der danner grundlag for XML løsningen til pgf41 UPB, men det indeholder generelle typer som kan indgå i flere af de XML applikationer der kører gennem F&Ps WebEDI server, se skema i afsnit 5.2. De følgende tabeller viser hvordan de engelske element- og typenavne i skemaet svarer til de danske definitioner brugt i reference [4], på nær de typer som ikke benyttes i løsningen til pgf41 UPB FogP:SubmissionHeaderType Denne type definerer en forsendelsesheader. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse SubmissionReference Forsendelsesreference Entydig identifikation af forsendelsen fra et givent afsendende selskab, se FogP:FPstring. Elementet er SubmissionDate Forsendelsesdato Dato for forsendelsens oprettelse. Se FogP:FPdate. Elementet er SubmissionTimestamp Forsendelsestidspunkt Tidsangivelse for forsendelsens oprettelse. Se FogP:Timestamp.Elementet er ExchangeAgreement Udvekslingsaftale Identificerer applikationen. Værdisæt: FogP-UPB Elementet er SubmissionTestIndicator Testindikator Angiver hvorvidt det er en testforsendelse eller ej. Værdisæt: 0 ingen test 1 test Elementet er valgfrit. SubmissionSender Forsendelsesafsender Identificerer den indsendende part, se FogP:SubmissionIdentificationType. Elementet er SubmissionReceiver Forsendelsesmodtager Identificerer den modtagende part, se FogP:SubmissionIdentificationType. Elementet er SubmissionDocumentCount Antal dokumenter Angiver antal dokumenter i forsendelsen. Elementet er obligatorisk, og maksimumsværdi er Version 2.2 Draft B, den 2, juni

15 3.2.2 FogP:DocumentHeaderType Denne type definerer generelle header data for alle dokumenttyper. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse DocumentCode Dokumenttype Angiver hvorvidt det er en XML kvittering på forsendelsesniveau eller et dokument. Værdisæt: UPB UPB dokument RECEIPT kvittering Elementet er DocumentVersion Dokumentversion Angivelse af dokumentets version. Elementet er obligatorisk, og skal i denne version have værdien 2.2. Skemaet tillader dog alle værdier af typen n.m hvor n og m er et enkelt siffer. DocumentResponsible Dokumentansvarlig Værdisæt: FogP Elementet er DocumentSequenceNumber DocumentFormIdentifier DocumentReference Dokumentets sekvensnummer Dokumentets F&P blanketløbenummer Dokumentets referencenummer Angiver dokumentets sekvensnummer i forsendelsen, maks længde er 10 tegn, se i øvrigt FogP:FPstring. Elementet er Identifikation af dokumentet på F&Ps WebEDI server, indsættes kun af WebEDI serveren. Maks længde er 10 tegn. Elementet er valgfrit. Referencen angives af det selskab der indsender dokumentet. Hvis dokumentet er af type 12, 61 eller 62, benyttes dog det samme referencenummer som i det afviste dokument. Maks længde er 26 tegn, se i øvrigt FogP:FPstring. Elementet er DocumentProcessing Dokumentbehandling Værdisæt: Z01 Udkast Z02 Afsendelse Elementet er valgfrit. DocumentCreationDate Dokumentdato Dato for dannelse af dokumentet, se FogP:FPdate. Elementet er DocumentCreationTime Dokument tidsangivelse Tidsangivelse for dannelse af dokumentet, se FogP:Timestamp. Elementet er DocumentSender Afsender af dokument Identifikation af afsendende selskab der er kendt af WebEDI server, se FogP:PartIdentificationType. Elementet er DocumentReceiver Modtager af dokument Identifikation af modtagende selskab der er kendt af WebEDI server, se FogP:PartIdentificationType. Elementet er DocumentSenderContactName Afsenders kontakt Kan være navn, adresse, telefonnummer, etc. på afsenders kontaktperson. Elementet er valgfrit. I UPB har man valgt at definere en egen type, upbt:contactpersontype - se afsnit 3.3.2, som i stedet skal benyttes. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

16 3.2.3 FogP:ReceiptType Denne type definerer den kvittering der dannes og sendes til afsender af en forsendelse efter, at XML valideringen af forsendelsen er udført. Bemærk, at hvis det er F&Ps WebEDI-server der sender en UPB forsendelse til et selskab, skal selskabet kvittere for modtagelse af forsendelsen med et element af denne type, pakket i en forsendelse. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse ReceiptReference Identifikation Indeholder den reference der er sat i den forsendelsesheader som dette er en kvittering for, SubmissionReference. Elementet er Se FogP:FPstring. ReceiptMessage Fejlmeddelelse Fritekst element der er obligatorisk og kan repeteres to gange. ReceiptCode Kvitteringskode Returkode. Værdisæt: 08 forsendelse OK 06 forsendelse afvist Elementet er XMLreceipt XML fejl Indeholder evt. fejl fra XML fortolkeren, se FogP:XMLreceiptType. Elementet er valgfrit FogP:XMLreceiptType Denne type indeholder information fra XML fortolkeren hvis der var fejl i XML forsendelsen. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse XMLerrorMessage XML fejlmeddelelse Evt. fejlmeddelelse fra XML fortolkeren. Elementet er valgfrit og kan repeteres uendelig mange ganger. XMLerrorCode XML fejlkode Evt. fejlkode fra XML fortolkeren. Elementet er valgfrit. LineNumber Linienummer Angiver på hvilken linie i forsendelsesfilen XML fejlen er. Elementet er valgfrit. ColumnNumber Kolonnenummer Angiver i hvilken kolonne i forsendelsesfilen XML fejlen er. Elementet er valgfrit FogP:PolicyHolderType Denne type definerer en forsikringstager. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPB-løsningen, se i stedet typen upbt:customertype. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse PolicyHolderId Identifikation af forsikringstager Forsikringstagers CPR-nummer og identifikationskvalifikator, se FogP:PartIdentificationType. Elementet er PolicyHodlerName Forsikringstagers navn Se FogP:PersonNameType for definition. Elementet er PolicyHolderAddress Forsikringstagers adresse Se FogP:EUaddressType for definition. Elementet er valgfrit. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

17 3.2.6 FogP:EmployerType Denne type definerer en arbejdsgiver. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPB-løsningen. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse EmployerId Identifikation af arbejdsgiver Arbejdsgivers CVR-nummer og identifikationskvalifikator, se FogP:PartIdentificationType. Elementet er EmployerName Arbejdsgivers navn Se FogP:EnterpriseNameType for definition. Elementet er valgfrit. EmployerAddress Arbejdsgivers adresse Se FogP:EUaddressType for definition. Elementet er valgfrit FogP:SubmissionIdentificationType Denne type benyttes til identifikation af afsender og modtager af en forsendelse. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse IdentityQualifier Type identifikation Værdisæt: FRF Benyttes til identifikation der er udstedt af F&P. Elementet er IdentityValue Identifikation Indeholder selve identifikationsværdien i form af et fritekstfelt. Maks. længde er 35 tegn. Elementet er FogP:PartIdentificationType Denne type angiver en identifikation af et selskab, filial eller person. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse IdentityQualifier Type identifikation Værdisæt: CPR CPR-nummer CVR CVR-nummer SE SE-nummer, benyttes af ældre applikationer. FIK Fiktivt CPR-nummer for udlændinge bosat i udlandet uden dansk CPR-nummer. ZFI Filialnummer oprettet på F&Ps WebEDI server. Benyttes ikke i UPB. ZFP Filialnummer oprettet på F&Ps WebEDI server. Benyttes ikke i UPB. FRF Benyttes til identifikation der er udstedt af F&P. Elementet er Bemærk, at al selskabsidentifikation i UPB er ved hjælp af CVR-nummer. IdentityValue Identifikation Indeholder selve identifikationsværdien i form af et fritekstfelt. Længden er min. 1 og maks. 35 tegn, se FPstring. Elementet er FogP:PersonNameType Denne type definerer opbygningen af et personnavn. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPB-løsningen, se i stedet typen upbt:customernametype. Alle underelementerne er valgfrie. CSC og F&P vil dog anbefale at navne angives i NameLine-elementet frem for den mere strukturerede opbygning med fornavn, mellemnavn osv. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

18 Typen er opbygget således, at vælger man at benytte <NameLine> kan man ikke også angive den strukurede opbygning da initialer, titel, fornavn, mellemnavne og efternavn er grupperet som en valggruppe, mens NameLine udgør det andet valg. Alle underelementer til PersonNameType er af typen FogP:FPstring. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse PersonInitials Initialer Angiver evt. en persons initialer. PersonTitle Titel Angiver evt. personens titel. Firstname Fornavn Angiver evt. personens fornavn. Middlename Mellemnavne Angiver evt. personens mellemnavn, kan repeteres maks. 6 gange. Surname Efternavn Angiver evt. personens efternavn. NameLine Fritekstfelt Hvis de øvrige elementer udelades, kan evt. navnet angives som en tekststreng i dette element. Elementet kan repeteres to gange FogP:EnterpriseNameType Denne type definerer opbygningen af en virksomheds navn. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPBløsningen, se i stedet typen upbt:companynametype. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse EnterpriseNameLine Navn på virksomhed Angiver virksomheds navn. Elementet kan repeteres maks. 4 gange, se FogP:FPstring FogP:EuAddressType Denne type definerer opbygningen af en adresse. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPB-løsningen, se i stedet typen upbt:addresstype. Alle underelementerne er valgfrie. CSC og F&P vil dog anbefale, at navne angives i AddressLine-elementet frem for den mere strukturerede opbygning med gadenavn, bygningsnummer, osv. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse TypeOfAddress Type adresse Angiver evt. hvorvidt det er en privat- eller forretningsadresse. Værdisæt: BUSINESS forretningsadresse PRIVATE privatadresse StreetName Gadenavn Angiver evt. gadenavn, se FPstring. BuildingNo Bygningsnummer Angiver evt. bygningsnummer FloorNo Etagenummer Angiver evt. etagenummer FloorLocation Etagespecifik information Angiver evt. retning (Th., Tv.), dørnummer etc. på en etage. AddressLine Adresselinie Hvis gadeadressen ikke er tilstrækkelig, kan yderligere adresselinier benyttes, kan repeteres maks. 5 gange. Se FogP:FPstring. City By Angiver evt. bynavn, se FogP:FPstring. PostalCode Postnummer Angiver evt. postnummer, se FogP:FPstring. RegionState Region / delstat Angiver evt. regionsnavn eller delstatsnavn, se FogP:FPstring. Country Land Angiver evt. land eller ISO landekode, se FogP:FPstring. Postbox Postboks Angiver evt. postboks. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

19 FogP:BankAccountType Denne type definerer et dansk bankkontonummer. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse BankRegistrationNumber Registreringsnummer Angiver bankens registreringsnummer, længde skal være fire cifre. Elementet er AccountNumber Kontonummer Angiver kontonummer, maks. længde er 10 cifre, min. 7. Elementet er FogP:AmountType Denne type definerer et beløb i en given valuta. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse Currency Valuta Angiver valutakode, se FogP:CurrencyType. Elementet er AmountValue Beløb Angiver beløbets størrelse. Decimaltal angives med punktum og ikke med komma. Blot positive værdier samt 0.00 accepteres. Maks. total længde er 15 cifre hvoraf 2 kan være decimaltal. Elementet er FogP:EmbeddedDocumentType Typen bruges til at specifisere en vedhæftet fil hvis indhold base64-encodes og indlejres i XML-forsendelsen. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse DocFilename Dokumentnavn Angiver filnavn som en tekststreng. Elementet er DocFilenameExtention Filnavnets extention type Angiver filnavnets extention-del, fx PDF ellr DOC. Elementet er valgfrit. DocMimeType Dokumentets standard MIME type. Angiver MIME type som en tekststreng, fx application/pdf. Elementet er DocFileSize Filstørrelse Angiver filens størrelse i antal bytes som et positivt heltal. Værdien skal give filens størrelse i orginal-format, og ikke i base64- encoded format. Elementet er valgfrit. DocEncodedFileContent Dokumentets indhold Dette element indeholder selve filen i base64-encoded format. Orginal-formatet kan genskabes ved at udføre en base64-deencode operation FogP:FPdate Denne type angiver en dato i det format som F&Ps WebEDI server understøtter. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse FPdate Dato Angiver en dato. F&Ps server forventer at datoer skrives som yyyy-mm-dd hvor yyyy er år angivet som fire cifre, mm er måned og dd er dag, f.eks FogP:Timestamp Denne type definerer en tidsangivelse i det format som F&Ps WebEDI server understøtter. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse Version 2.2 Draft B, den 2, juni

20 Timestamp Tidsangivelse i CET Angiver en dansk tid. Format er hh:mm hvor hh angiver time og mm angiver minutter, f.eks. 18: FogP:FPstring Denne type definerer en tekststreng, hvis længde skal være mindst på et tegn og, at den indeholder mindst et tegn der er forskelligt fra blank. Linjeskift er ikke tilladt. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse FPstring Tekststreng Minimumslænde er 1, kan ikke indeholde udelukkende blanke tegn. CR, LF er ikke tilladt FogP:TelephoneNumberType Denne type benyttes til telefonnumre. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse TelephoneNumberType Telefonnummer Tekststreng på maks 20 tegn FogP:CurrencyType Denne type definerer de valutakoder om F&Ps WebEDI server understøtter. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse CurrencyType Valutakode Angiver type valuta. Værdisæt: DKK Danske kroner EUR Euro FogP:PolicyNumberType Denne type definerer et nummer der enten er et aftalenummer eller policenummer. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse PolicyNumberType Police-, aftale- eller Tekstfelt på maks. 35 tegn, se i øvrigt FPstring. kontonummer FogP:Logical Denne type definerer et svar ja eller nej. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse Logical Værdisæt: J ja N nej Version 2.2 Draft B, den 2, juni

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B.

Læs mere

Figurer...2. Den virtuelle sagsmappe...3. Regelsæt, status og aktiviteter...4. I. Opret en ny sag...7

Figurer...2. Den virtuelle sagsmappe...3. Regelsæt, status og aktiviteter...4. I. Opret en ny sag...7 Figurer...2 Den virtuelle sagsmappe...3 Regelsæt, status og aktiviteter...4 I. Opret en ny sag...7 Trin 1: Kontroller eller opret en ny interessent...9 Interessenter er fælles gods...9 Søg interessent...9

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

September 2012. Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet

September 2012. Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet September 2012 Servicebeskrivelser Standardisering af snitflader i forbindelse med DHUV-projektet Dato Navn Version Beskrivelse 28-01-2013 Søren Korgaard Nielsen 1.1 I Snitflade 1, 2 og 3 er kontonummer

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere