XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B"

Transkript

1 XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: XML-guide for UPB EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling: Bemærkning: Morten Lassen, F&P IT-afdelingen Martin Petersen, F&P EDI-kontoret Martin Petersen, F&P EDI-kontoret Martin Petersen, F&P EDI-kontoret EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension Ændringslog Version Dato Ændrede sider Kommentarer eller afsnit Draft Beskrivelse af ny XML arkitektur til Pgf41 UPB. Draft Afsnit 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1 Ændringer i dokumenttype 21, 22, 31 og 32, samt ændringer i UPB fælles typeskema. Draft Kapitel 3, 5 og 6 Alle dokumentskemaer er ændret samt UPB typeskema. Draft Afsnit , 3.7.1, 5.3, 5.7, 6.1 Version Afsnit og 5.3 Ændringer i dokumenttype 31 og 32, overførsel af ratepension Længden af NameLine i CustomerNameType er øget fra 50 til 70 tegn. Namespacet UPBtypes er ændret til UPBtypes-v.1.0 og Pgf41UPBv01 er ændret til Pgf41UPBv1.0 Version Ny XML skema version 1.1, se Version 1.1 revision 1 Version 1.1 revision 2 Version 2.0 Draft A Afsnit og Afsnit og 5.3 Version 2.0 Draft B Afsnit , 3.8.1, 5.3, 5.8, og ændringslog kap. 7 Ændringer i afvisningskoder i dokumenttype 62 E4 udgår, samt rettelser i kodernes betydning. Ændring i længden af upb:paymentremark/upbt:rem arkfreetext fra 400 til 1200 tegn Ny XML skema version 2.0, se ændringslog i afsnit 7.3. Kapitel 4 der beskriver datakontrollen. Ændring i PaymentInformationType samt Version 2.2 Draft B, den 2, juni

3 samt kap. 4. Version 2.0 Draft C Afsnit , , 5.3 og 5.12 Version 2.0 Draft D Ændringer i afsnit 3.5.1, 3.6.1, 5.5, 5.6 og 6.1. at det tidligere element PaymentTotal_Bank i dokumenttype 32 er omdøbt til PaymentWithoutInterest_Bank. Tilføjelse af ny afvisnignskode i dokumenttype 62 og ændring i upbt:numberofinterestdaysty pe. Ny element i anmodninger, dvs. dokumenttype 21 og 22. Version Version 2.0 er gået i produktion. Version 2.0 revision Ændringer i afsnit og Ændring i brugen af PALTaxType Version 2.0 revision Ændring i afsnit 8.1 Ændring i beregning af lempelse af udenlandsskat Version 2.1 Draft A Kap. 3, 4,5,6,7 og 8 Ny XML skema version ifm. skattereform, se ændringslog i kap. 7. Version 2.1 Draft B Ændringer i afsnit , 4.2.4, 5.3, 6.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, Nyt afsnit 7.11 Version 2.1 Draft C Ændring i afsnit Nyt afsnit Version 2.1 Draft D Ændringer i afsnit Nyt afsnit Version 2.1 Draft E Ændringer i afsnit Nyt afsnit 7.14 Version 2.2 Draft A Version 2.2 Draft B Rettelse af elementnavn upbt:sumpaymenttaxfeeagesc hemetransferyear til upbt:sumpaymenttaxfreeages chemetransferyear Det er nu muligt at sende ind som udkast. Procentpointsatsen er pr. 1/ ændret fra 7% til 8%. Beskrivelse af upb:transferageschemetaxfre e og upb:transferongoingstoppinga nnuity i Afvisning (62). Ændringer i beskrivelsen af sagskontroller vedr. rykker, supplerende indbetalingsoplysninger, overførselsdato, oprettelses/tegningsdatoer og PAL-oplysninger. Nyt layout Udgivelse af version 2.2 Se afsnit 8.15 for detaljeret ændringsbeskrivelse Se afsnit 8.16 for detaljeret ændringsbeskrivelse Version 2.2 Draft B, den 2, juni

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Systemets interessenter Forkortelser og definitioner Referencer Brug af XML i pensionsoverførelser i henhold til paragraf 41 i pensionsskatteloven mellem pensionsselskaber og banker Krav til anvendelse af XML XML arkitektur til udveksling af oplysninger vedrørende Pgf41 UPB XML skema definition Skema til paragraf 41UPB version 2.2 forsendelse rodskema Fælles typeskema for F&Ps XML platform DFPtypes FogP:SubmissionHeaderType FogP:DocumentHeaderType FogP:ReceiptType FogP:XMLreceiptType FogP:PolicyHolderType FogP:EmployerType FogP:SubmissionIdentificationType FogP:PartIdentificationType FogP:PersonNameType FogP:EnterpriseNameType FogP:EuAddressType FogP:BankAccountType FogP:AmountType FogP:EmbeddedDocumentType FogP:FPdate FogP:Timestamp FogP:FPstring FogP:TelephoneNumberType FogP:CurrencyType FogP:PolicyNumberType FogP:Logical Fælles type skema for pgf41 UPB dokumenter UPBtypes-v upbt:remindertype upbt:contactpersontype upbt:branchofficeidtype upbt:branchoffcieidqualfiertype upbt:branchofficeidvaluetype upbt:customeridtype upbt:employeridtype upbt:customernametype upbt:companynametype upbt:addresstype upbt:customertype upbt:employercvrtype upbt:positivnegativamounttype upbt:paltaxtype upbt:paltaxtype upbt:paltaxtype upbt:paltaxtype upbt:paymentremarktype upbt:additionalpaymentinfotype upbt:ongoinginstalmentpensionpaymentstype upbt:ongoingpaymentstype upbt:transferdatatype upbt:transferdatatype Version 2.2 Draft B, den 2, juni

5 upbt:transferdatatype upbt:transferdatatype upbt:taxinformationtype upbt:taxinformationtype upbt:taxinformationtype upbt:taxinformationtype upbt:paymentinformationtype upbt:interestperiodtype upbt:pension21type upbt:pensiontype upbt:pensiontransfertype upbt:pensionschemetype upbt:retirementagetype upbt:clausetexttype upbt:parentaccounttype upbt:agreementonparentaccounttype upbt:numberofinterestdaystype upbt:taxyeartype upbt:transferdatanumbertype upbt:paymentfrequencytype Skema dokumenttype 12 fejl i dataindhold upb:documenttype Skema dokumenttype 21 anmodning fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Skema dokumenttype 22 anmodning fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 23 anmodning om skattekode 1 mv. fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 31 overførsel fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 32 overførsel fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Skema dokumenttype 33 overførsel med skattekode 1 mv. fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Skema dokumenttype 34 overførsel med skattekode 1 mv. fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 41 Rykker fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Skema dokumenttype 42 Rykker fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 61 afvist anmodning fra bank til pensionsselskab upb:documenttype Skema dokumenttype 62 afvist anmodning fra pensionsselskab til bank upb:documenttype Anvendte dataelementer Læsevejledning til Bilag A - anvendte dataelementer i tabelform Forsendelse Kvittering INI-tabellerne CFG-tabellerne Serverkontrol for anvendte dataelementer Indledende kontrol Sagskontrol Syntakskontrol Relationskontrol Afvisning Beregning af morarenter XML skemaer Pgf41UPB-v2.2 forsendelse rodskema Version 2.2 Draft B, den 2, juni

6 5.2 Fælles typeskema for F&Ps XML platform DFPtypes Fælles typeskema for pgf41 UPB dokumenter UPBtypes-v Skema DocumentType12 fejl i dataindhold Skema DocumentType21 anmodning sendt fra pensionsselskab til bank Skema DocumentType22 anmodning sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType23 anmodning om skattekode 1 mv. sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType31 overførsel sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType32 overførsel sendt fra pensionsselskab til bank Skema DocumentType33 overførsel af skattekode 1 mv. sendt fra pensionsselskab til bank Skema DocumentType34 overførsel af skattekode 1 mv. sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType41 rykker sendt fra pensionsselskab til bank Skema DocumentType42 rykker sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType61 afvisning sendt fra bank til pensionsselskab Skema DocumentType62 afvisning sendt fra pensionsselskab til bank Online XML validator Eksempler på XML filer Forsendelse med to dokumenter Forsendelse med kvittering på forsendelsesniveau Ændringshistorik Version 1.0 udgivet den 12. august Version 1.1 udgivet den 12. januar Moderkonto Overførselstype Kontkatperson Slettede felter i upbt:addtionalpaymentinfo Nye elementer i upb:additionalpaymentinfo Ændring i dokumenttype 21, pensionstype Ændringer i oplysninger om forhøjelsesgrundlag Udbetaling af skattekode 1 med afgift Nye elementer i dokumenttype Skattekode 1 værdi er udbetalt til kunden Ændring af namespaces Version 2.0 Draft A udgivet den 1. juli Nye PAL-skatteoplysninger i dokumenttype 31 og Nye dokumenttyper, DocumentType41 og DocumentType42 Rykker Nyt element i supplerende beløbsoplysninger Ophørende livrente i dokumenttype Ophørspensioner Renteaftale Nyt felt vedr. overførsel af skattekode 1 i dokumenttyperne 22, 32 og Understøttelse af udenlansk arbejdsgiver Antal mulige deloverførsler er ændret i dokumenttype Ændringer i deloverførsler i dokumenttype Nye afvisnignskoder i dokumenttype Version 2.0 Draft B, udgivet den 20. august Version 2.0 Draft C, udgivet den 20. september Version 2.0 Draft D, udgivet den 21. december Version 2.0, udgivet den 1. marts Version 2.0 revision 1, udgivet den 23. maj Version 2.0 revision 2, udgivet den 2. januar Version 2.1 Draft A, udgivet den 1. november Ophørende livrente under udbetaling Bruttoydelse Ny genkøbsklausul Afvisningsårsager PAL-oplysninger, slutafregning Dato for modtagelse af anmodning Ny skattekode i beløbsoplysninger Udvidelse af fritekstfelt i afvisninger Version 2.2 Draft B, den 2, juni

7 Supplerende indbetalingsoplysninger Ny pensionstype i overførsel (31) Pensionstyper i anmodningerne Inkluder friholdeserklæring fra SKAT Visning af PAL-oplysninger hos bank Mindre rettelse i overførsler Nye og ændrede kontroller Version 2.1 Draft B, udgivet den 27. november Version 2.1 Draft C, udgivet den 1. februar Version 2.1 Draft D, udgivet den 19. februar Version 2.1 Draft E, udgivet den 10. april Version 2.2 Draft A, udgivet den 1. maj Version 2.2 Draft B, udgivet den 2. juni Omregningsformler Lempelse for udenlandskskat på blanketten Overførsel (31) fra pengeinstitut til pensionsselskab Fordeling af PAL-oplysninger på blanketten Overførsel (32) og Overførsel (33) fra pensionsselskab til pengeinstitut Omregningsformler: Pengeinstitut får oplyst i Overførsel (33) Pensionsselskab får oplyst i Overførsel (34) Version 2.2 Draft B, den 2, juni

8 1. Indledning Dette dokument beskriver version 2.2 af XML skemaer til udveksling af Paragraf 41 XML meddelelser mellem pensionsselskaber og pengeinstitutter, UPB, via F&Ps WebEDI server. Denne version vil supplere skema version 2.1 i en overgangsperiode indtil alle sager oprettet i henhold til skema version 2.1 er afsluttet. Derefter vil skema version 2.1 udgå til fordel for version 2.2. Pgf. 41 UPB version 2.1 udfases helt når version 2.2 går i produktion Formål Formålet med guiden er at forklare brugen af XML skemaerne på et tilstrækkelig teknisk, detaljeret niveau til, at interessenterne kan bruge guiden til at programmere dannelsen af de XML dokumenter, der skal kunne udveksles i forbindelse med Pgf41 UPB. Guiden dokumenterer alle XML skemaerne, og i tillæg indeholder den flere eksempler på XML dokumenter til at konkretisere XML arkitekturen og skemaerne. Endvidere dokumenterer guiden de kontroller der udføres ud over XML skema vallideringen. 1.2 Systemets interessenter Systemets interessenter er Forsikring & Pension, Banker samt pensionsselskaber. 1.3 Forkortelser og definitioner F&P - Forsikring og Pension Pgf41 - Paragraf 41 UPB - Pgf41 Udveksling mellem Pensionsselskab og Bank XML - extended Markup Language 1.4 Referencer Nr. [1] [2] [3] [4] Titel / URL Forfatter Dato Regelsamling for udvikling af XML Schemaer 2.0.pdf Core Component Dictionary v /UPB/xmldef/v2.2/pgf41UPB-v2.2.xsd Bilag A Anvendte dataelementer version 2.2, Excel regneark Den fælles offentlige XML komité UN/CEFACT and OASIS Morten Lassen Forsikring & Pension Morten Lassen Forsikring & Pension Version 2.2 Draft B, den 2, juni

9 2. Brug af XML i pensionsoverførelser i henhold til paragraf 41 i pensionsskatteloven mellem pensionsselskaber og banker. 2.1 Krav til anvendelse af XML XML er et enkelt, men meget fleksibelt tekstformat som er baseret på SGML standarden (ISO 8879), og som efterhånden har fået stor udbredelse som sprog til datamodellering for informationsudveksling over Internettet. Selve definitionen af XML fastlægger dog ingen faste regler for hvordan såkaldte XML-skemaer og komplekse datatyper skal opbygges, se og der er således i regi af Videnskabsministeriet nedsat en komité under OIO Offentlig Information Online hvis formål er at standardisere datatyper baseret på de basistyper der findes i XML standarden samt at opstille en række regler for udarbejdelse og anvendelse af XML-skemaer. Disse regler kan kort sammenfattes som følger, for detaljer se reference [1]. Alle skemaer skal skrives ved hjælp af UTF-8 tegnsæt da dette tegnsæt har bred international anvendelse. Brugen af de specielle danske bogstaver æ, ø og å udelukkes i skemadefinitioner. Alle typedefinitioner og elementer skal være præfikset med navnet på et såkaldt kvalificeret navnerum, NamingSpace. Attributter skal kun benyttes i metadata. En såkaldt pakke udgør en samling skemaer med fælles navnerum. Et skema kan inkludere andre skemaer fra samme pakke ved hjælp af <include> tags. Et skema kan importerer skemaer fra andre navnerum ved hjælp af <import> tags. Navngivning af typer, elementer og attributter skal være baseret på ISO standarden med enkelte afvigelser som er vedtaget under ebxml Core Components, se reference [2]. Det indebærer, at alle navne opbygges efter modellen ObjektEgenskabKlassifikation, som fx PersonBirthDate. Navnene på datatyper bør slutte på type, fx StreetNameType. Undgå forkortelser og akronymer da det hæmmer læsbarheden. Navngiv elementer og typer entydige på tværs af alle skemaer i samme navnerum. Type-, attribut- og elementnavne skal som hovedregel navngives på engelsk. Begynd navnet på typer og elementer med store bogstaver, mens attributter med små. Navngiv navnerum med maksimum fire tegn efter modellen: <InternetDomæne> uden punktum og toplevel-domain så som fx landekode. Løsningen til Paragraf 41 UPB skal bestræbe sig på at overholde disse krav i den grad de giver en praktisk og anvendelig løsning som nemt kan integreres med Web/EDI-delen af applikationen. 2.2 XML arkitektur til udveksling af oplysninger vedrørende Pgf41 UPB Udvekslingen af pensionsoverførsler mellem pensionsselskaber og banker via F&Ps WebEDI server består af udveksling og behandling af en række XML meddelelser. Dette afsnit vil ikke tage stilling til metoder til dataudveksling mellem serveren og de tilknyttede pensionsselskaber og banker, men blot beskrive opbygning af den struktur der benyttes til dannelse af de XML dokumenter der indgår i løsningen. Da F&Ps WebEDI server modtager og videreformidler flere klasser af XML dokumenter på vegne af pensionsog forsikringsbranchen, er der rationaliseringsgevinster at hente ved, at de XML skemaer der skal udvikles i forbindelse med Paragraf 41 UPB passer ind i en fælles arkitektur. Bemærk særligt, at den fælles F&P XML platform vil understøtte udveksling af UPB version 2.1 og version 2.2 i parallell. Den fælles ramme for alle XML baserede informationsudvekslinger med F&Ps WebEDI server kan illustreres som følger: Version 2.2 Draft B, den 2, juni

10 De stiplede linier indikerer ikke-obligatoriske elementer. Som det fremgår af diagrammet er alle XML meddelelser der udveksles med F&Ps WebEDI server pakket som en forsendelse, Submission, der igen kan bestå af N antal ( 1.. ) dokumenter. Et dokument består af en header og selve dokumentet, også kaldt DocumentBody. Samlingen af skemaerne består af to XML navnerum, hvis præfiks er henholdsvis FogP og upb, hvoraf det første betegner Forsikring og Pension, mens det andet står for Paragraf 41 UPB. Navnerummet præfikset FogP definerer alle forsendelser som kan sendes til og fra WebEDI serveren, basis typer som indgår i alle typer XML dokumenter som F&Ps server understøtter, så som adresseoplysninger, beløb, personoplysninger osv. samt dokument headeren som er fælles for alle dokumenter. I selve forsendelsen vil typisk indgå oplysninger som forsendelsens afsender og modtager, tidsstemple, forsendelsens identifikation samt en identifikation af den aktuelle applikation, som vil være angivet som udvekslingsaftale, se næste diagram. Dokument headere består typisk af oplysninger som dokumenttype og funktion, dokumentversion, dokumentansvarlig, sekvensnummer, dokumentets oprettelsestid og dato samt dokumentets afsender og modtager. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

11 For hver udvekslingsaftale eller applikation som passerer gennem F&Ps WebEDI server vil der være behov for at kunne udveksle forskellige dokumenttyper. Arkitekturen lægger op til at der er defineret et navnerum pr. aftale/applikation, fx pgf41upb-v2.2 præfikset upb. I tilfældet af Paragraf 41 UPB er der en lang række forskellige XML meddelelser som skal kunne udveksles, og for at maksimere skemaernes læsbarhed, er der indenfor det fælles navnerum, pfg41upb-v2.2, defineret et skema for hver dokumenttype. Selve dokumenttypen og -funktionen angives i dokument headeren, mens dokumentets body oprettes efter det XML skema som svarer til typen og funktionen. Denne metode bevirker også at kompleksiteten af XML skemaer, for de interessenter som blot har behov for at udveksle en delmængde af alle de dokumenttyper der indgår i applikationens navnerum, begrænses. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

12 3. XML skema definition Dette kapitel indeholder definition på alle de skemaer der tilsammen udgør pakken af XML skemaer til paragraf 41 UPB version 2.2. Hvert skema er forklaret i henhold til datatyperne som beskrevet i reference [4]. Eksempler på såkaldte XML instanse dokumenter følger i kapitel Skema til paragraf 41UPB version 2.2 forsendelse rodskema For at opbygge en forsendelse af typen paragraf 41 UPB som skal behandles af F&Ps WebEDI server, skal man tage udgangspunkt i rodskemaet i skemapakken pgf41upb-v2.2 præfikset upb, nemlig det skema der definerer en forsendelse svarende til elementet upb:upbsubmission, se skema i afsnit 5.1. Som det fremgår af forsendelsesskemaet, er skemaet del af navnerummet pg41upb-v2.2, præfikset upb. Det kan man se af de følgende to linier i <xs:schema>-elementet: xmlns:upb="pgf41upb-v2.2" targetnamespace="pgf41upb-v2.2" Skemaet importerer fælles typer for F&Ps server som er defineret i navnerummet DFPtypes, prefixet FogP. Det er også nødvendigt at importere UPBtypes-v2.2, prefixet upbt, da det benyttes i de enkelte dokumentskemaer. Endvidere inkluderer skemaet i alt 13 skemaer, alle tilhørende navnerummet pgf41upb-v2.2, som hver især definerer en dokumenttype, som fx kan svare til en anmodning, afvisning, overførsel, etc. Skemaets rodelement er forsendelseselementet, upb:upbsubmission. En forsendelse består af en header af typen FogP:SubmissionHeaderType og op til dokumenter. Et dokument består også af en header, en body samt angivelse af dokumentfunktionskoden som er knyttet til applikationen, og er således defineret i det applikationsspecifikke skema frem for i det fælles skema for F&P. Dokument headeren, FogP:DocumentHeaderType, er defineret i det fælles skema for F&P. Endvidere består et dokument af en såkaldt DocumentBody. Body en kan enten være en kvittering for, at forsendelsen er modtaget og behandlet, UPBReceipt, eller et dokument af den type som er angivet i DocumentFunction. Konstruktionen <xs:choice> sikrer, at dokumentet enten består af et enkelt dokument af type 12, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 61 eller 62, eller en kvittering, men der ligger ingen automatisk kontrol indbygget i skemaet at den angivne DocumentBody er konsistent med den valgte DocumentFunction. Denne type kontroller bliver udført af F&Ps server efter, at forsendelsen er blevet korrekt valideret op mod pakken af skemaer for pfg41upbv2.2, se kap. 4 Den følgende tabel viser hvordan de engelske element- og typenavne i skemaet svarer til den danske definition brugt i reference [4]. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

13 XML skema element navn Oplysning Beskrivelse UPBSubmission Forsendelse Alle dokumenter der kan udveksles via F&Ps WebEDI server pakkes som forsendelser, der kan indeholde maksimum 1000 dokumenter. UPBSubmissionHeader Forsendelsesheader Indeholder data der identificerer forsendelsen, dens afsender og modtager, se afsnit for detaljer. UPBDocument Dokument med given funktionskode Indeholder et enkelt dokument af en given type, funktionskode eller en XML kvittering. Elementet er sammensat af de elementer der efterfølgende er beskrevet i denne tabel. DocumentHeader Dokument header Indeholder generelle data der er fælles for alle dokumenttyper, se afsnit for detaljer. DocumentFunction Dokument funktionskode Angiver type dokument ved hjælp af en funktionskode. Værdisæt: 12 Fejl i dataindhold 21 Anmodning fra pensionsselskab til bank 22 Anmodning fra bank til pensionsselskab 23 Anmodning om skattekode 1 mv. fra bank til pensionsselskab 31 Overførsel fra bank til pensionsselskab 32 Overførsel fra pensionsselskab til bank 33 Overførsel med skattekode 1 mv. fra pensionsselskab til bank 34 Overførsel med skattekode 1 mv. fra bank til pensionsselskab 41 Rykker fra pensionsselskab til bank 42 Rykker fra bank til pensionsselskab 61 Afvist anmodning fra bank til pensionsselskab 62 Afvist anmodning fra pensionsselskab til bank Koder med fed skrift er nye i version 2.2 DocumentBody Dokumentets body Består enten af en UPBReceipt eller et UPBDocumentTypeN. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

14 3.2 Fælles typeskema for F&Ps XML platform DFPtypes Dette skema definerer et set med XML data typer der kan benyttes af øvrige skemaer ved at importere navnerummet DFPtypes, prefixet FogP. Skemaet er ikke blot begrænset til typer som indgår i de skemaer der danner grundlag for XML løsningen til pgf41 UPB, men det indeholder generelle typer som kan indgå i flere af de XML applikationer der kører gennem F&Ps WebEDI server, se skema i afsnit 5.2. De følgende tabeller viser hvordan de engelske element- og typenavne i skemaet svarer til de danske definitioner brugt i reference [4], på nær de typer som ikke benyttes i løsningen til pgf41 UPB FogP:SubmissionHeaderType Denne type definerer en forsendelsesheader. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse SubmissionReference Forsendelsesreference Entydig identifikation af forsendelsen fra et givent afsendende selskab, se FogP:FPstring. Elementet er SubmissionDate Forsendelsesdato Dato for forsendelsens oprettelse. Se FogP:FPdate. Elementet er SubmissionTimestamp Forsendelsestidspunkt Tidsangivelse for forsendelsens oprettelse. Se FogP:Timestamp.Elementet er ExchangeAgreement Udvekslingsaftale Identificerer applikationen. Værdisæt: FogP-UPB Elementet er SubmissionTestIndicator Testindikator Angiver hvorvidt det er en testforsendelse eller ej. Værdisæt: 0 ingen test 1 test Elementet er valgfrit. SubmissionSender Forsendelsesafsender Identificerer den indsendende part, se FogP:SubmissionIdentificationType. Elementet er SubmissionReceiver Forsendelsesmodtager Identificerer den modtagende part, se FogP:SubmissionIdentificationType. Elementet er SubmissionDocumentCount Antal dokumenter Angiver antal dokumenter i forsendelsen. Elementet er obligatorisk, og maksimumsværdi er Version 2.2 Draft B, den 2, juni

15 3.2.2 FogP:DocumentHeaderType Denne type definerer generelle header data for alle dokumenttyper. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse DocumentCode Dokumenttype Angiver hvorvidt det er en XML kvittering på forsendelsesniveau eller et dokument. Værdisæt: UPB UPB dokument RECEIPT kvittering Elementet er DocumentVersion Dokumentversion Angivelse af dokumentets version. Elementet er obligatorisk, og skal i denne version have værdien 2.2. Skemaet tillader dog alle værdier af typen n.m hvor n og m er et enkelt siffer. DocumentResponsible Dokumentansvarlig Værdisæt: FogP Elementet er DocumentSequenceNumber DocumentFormIdentifier DocumentReference Dokumentets sekvensnummer Dokumentets F&P blanketløbenummer Dokumentets referencenummer Angiver dokumentets sekvensnummer i forsendelsen, maks længde er 10 tegn, se i øvrigt FogP:FPstring. Elementet er Identifikation af dokumentet på F&Ps WebEDI server, indsættes kun af WebEDI serveren. Maks længde er 10 tegn. Elementet er valgfrit. Referencen angives af det selskab der indsender dokumentet. Hvis dokumentet er af type 12, 61 eller 62, benyttes dog det samme referencenummer som i det afviste dokument. Maks længde er 26 tegn, se i øvrigt FogP:FPstring. Elementet er DocumentProcessing Dokumentbehandling Værdisæt: Z01 Udkast Z02 Afsendelse Elementet er valgfrit. DocumentCreationDate Dokumentdato Dato for dannelse af dokumentet, se FogP:FPdate. Elementet er DocumentCreationTime Dokument tidsangivelse Tidsangivelse for dannelse af dokumentet, se FogP:Timestamp. Elementet er DocumentSender Afsender af dokument Identifikation af afsendende selskab der er kendt af WebEDI server, se FogP:PartIdentificationType. Elementet er DocumentReceiver Modtager af dokument Identifikation af modtagende selskab der er kendt af WebEDI server, se FogP:PartIdentificationType. Elementet er DocumentSenderContactName Afsenders kontakt Kan være navn, adresse, telefonnummer, etc. på afsenders kontaktperson. Elementet er valgfrit. I UPB har man valgt at definere en egen type, upbt:contactpersontype - se afsnit 3.3.2, som i stedet skal benyttes. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

16 3.2.3 FogP:ReceiptType Denne type definerer den kvittering der dannes og sendes til afsender af en forsendelse efter, at XML valideringen af forsendelsen er udført. Bemærk, at hvis det er F&Ps WebEDI-server der sender en UPB forsendelse til et selskab, skal selskabet kvittere for modtagelse af forsendelsen med et element af denne type, pakket i en forsendelse. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse ReceiptReference Identifikation Indeholder den reference der er sat i den forsendelsesheader som dette er en kvittering for, SubmissionReference. Elementet er Se FogP:FPstring. ReceiptMessage Fejlmeddelelse Fritekst element der er obligatorisk og kan repeteres to gange. ReceiptCode Kvitteringskode Returkode. Værdisæt: 08 forsendelse OK 06 forsendelse afvist Elementet er XMLreceipt XML fejl Indeholder evt. fejl fra XML fortolkeren, se FogP:XMLreceiptType. Elementet er valgfrit FogP:XMLreceiptType Denne type indeholder information fra XML fortolkeren hvis der var fejl i XML forsendelsen. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse XMLerrorMessage XML fejlmeddelelse Evt. fejlmeddelelse fra XML fortolkeren. Elementet er valgfrit og kan repeteres uendelig mange ganger. XMLerrorCode XML fejlkode Evt. fejlkode fra XML fortolkeren. Elementet er valgfrit. LineNumber Linienummer Angiver på hvilken linie i forsendelsesfilen XML fejlen er. Elementet er valgfrit. ColumnNumber Kolonnenummer Angiver i hvilken kolonne i forsendelsesfilen XML fejlen er. Elementet er valgfrit FogP:PolicyHolderType Denne type definerer en forsikringstager. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPB-løsningen, se i stedet typen upbt:customertype. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse PolicyHolderId Identifikation af forsikringstager Forsikringstagers CPR-nummer og identifikationskvalifikator, se FogP:PartIdentificationType. Elementet er PolicyHodlerName Forsikringstagers navn Se FogP:PersonNameType for definition. Elementet er PolicyHolderAddress Forsikringstagers adresse Se FogP:EUaddressType for definition. Elementet er valgfrit. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

17 3.2.6 FogP:EmployerType Denne type definerer en arbejdsgiver. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPB-løsningen. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse EmployerId Identifikation af arbejdsgiver Arbejdsgivers CVR-nummer og identifikationskvalifikator, se FogP:PartIdentificationType. Elementet er EmployerName Arbejdsgivers navn Se FogP:EnterpriseNameType for definition. Elementet er valgfrit. EmployerAddress Arbejdsgivers adresse Se FogP:EUaddressType for definition. Elementet er valgfrit FogP:SubmissionIdentificationType Denne type benyttes til identifikation af afsender og modtager af en forsendelse. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse IdentityQualifier Type identifikation Værdisæt: FRF Benyttes til identifikation der er udstedt af F&P. Elementet er IdentityValue Identifikation Indeholder selve identifikationsværdien i form af et fritekstfelt. Maks. længde er 35 tegn. Elementet er FogP:PartIdentificationType Denne type angiver en identifikation af et selskab, filial eller person. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse IdentityQualifier Type identifikation Værdisæt: CPR CPR-nummer CVR CVR-nummer SE SE-nummer, benyttes af ældre applikationer. FIK Fiktivt CPR-nummer for udlændinge bosat i udlandet uden dansk CPR-nummer. ZFI Filialnummer oprettet på F&Ps WebEDI server. Benyttes ikke i UPB. ZFP Filialnummer oprettet på F&Ps WebEDI server. Benyttes ikke i UPB. FRF Benyttes til identifikation der er udstedt af F&P. Elementet er Bemærk, at al selskabsidentifikation i UPB er ved hjælp af CVR-nummer. IdentityValue Identifikation Indeholder selve identifikationsværdien i form af et fritekstfelt. Længden er min. 1 og maks. 35 tegn, se FPstring. Elementet er FogP:PersonNameType Denne type definerer opbygningen af et personnavn. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPB-løsningen, se i stedet typen upbt:customernametype. Alle underelementerne er valgfrie. CSC og F&P vil dog anbefale at navne angives i NameLine-elementet frem for den mere strukturerede opbygning med fornavn, mellemnavn osv. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

18 Typen er opbygget således, at vælger man at benytte <NameLine> kan man ikke også angive den strukurede opbygning da initialer, titel, fornavn, mellemnavne og efternavn er grupperet som en valggruppe, mens NameLine udgør det andet valg. Alle underelementer til PersonNameType er af typen FogP:FPstring. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse PersonInitials Initialer Angiver evt. en persons initialer. PersonTitle Titel Angiver evt. personens titel. Firstname Fornavn Angiver evt. personens fornavn. Middlename Mellemnavne Angiver evt. personens mellemnavn, kan repeteres maks. 6 gange. Surname Efternavn Angiver evt. personens efternavn. NameLine Fritekstfelt Hvis de øvrige elementer udelades, kan evt. navnet angives som en tekststreng i dette element. Elementet kan repeteres to gange FogP:EnterpriseNameType Denne type definerer opbygningen af en virksomheds navn. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPBløsningen, se i stedet typen upbt:companynametype. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse EnterpriseNameLine Navn på virksomhed Angiver virksomheds navn. Elementet kan repeteres maks. 4 gange, se FogP:FPstring FogP:EuAddressType Denne type definerer opbygningen af en adresse. Bemærk, at typen ikke benyttes i pgf41 UPB-løsningen, se i stedet typen upbt:addresstype. Alle underelementerne er valgfrie. CSC og F&P vil dog anbefale, at navne angives i AddressLine-elementet frem for den mere strukturerede opbygning med gadenavn, bygningsnummer, osv. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse TypeOfAddress Type adresse Angiver evt. hvorvidt det er en privat- eller forretningsadresse. Værdisæt: BUSINESS forretningsadresse PRIVATE privatadresse StreetName Gadenavn Angiver evt. gadenavn, se FPstring. BuildingNo Bygningsnummer Angiver evt. bygningsnummer FloorNo Etagenummer Angiver evt. etagenummer FloorLocation Etagespecifik information Angiver evt. retning (Th., Tv.), dørnummer etc. på en etage. AddressLine Adresselinie Hvis gadeadressen ikke er tilstrækkelig, kan yderligere adresselinier benyttes, kan repeteres maks. 5 gange. Se FogP:FPstring. City By Angiver evt. bynavn, se FogP:FPstring. PostalCode Postnummer Angiver evt. postnummer, se FogP:FPstring. RegionState Region / delstat Angiver evt. regionsnavn eller delstatsnavn, se FogP:FPstring. Country Land Angiver evt. land eller ISO landekode, se FogP:FPstring. Postbox Postboks Angiver evt. postboks. Version 2.2 Draft B, den 2, juni

19 FogP:BankAccountType Denne type definerer et dansk bankkontonummer. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse BankRegistrationNumber Registreringsnummer Angiver bankens registreringsnummer, længde skal være fire cifre. Elementet er AccountNumber Kontonummer Angiver kontonummer, maks. længde er 10 cifre, min. 7. Elementet er FogP:AmountType Denne type definerer et beløb i en given valuta. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse Currency Valuta Angiver valutakode, se FogP:CurrencyType. Elementet er AmountValue Beløb Angiver beløbets størrelse. Decimaltal angives med punktum og ikke med komma. Blot positive værdier samt 0.00 accepteres. Maks. total længde er 15 cifre hvoraf 2 kan være decimaltal. Elementet er FogP:EmbeddedDocumentType Typen bruges til at specifisere en vedhæftet fil hvis indhold base64-encodes og indlejres i XML-forsendelsen. XML skema elementnavn Oplysning Beskrivelse DocFilename Dokumentnavn Angiver filnavn som en tekststreng. Elementet er DocFilenameExtention Filnavnets extention type Angiver filnavnets extention-del, fx PDF ellr DOC. Elementet er valgfrit. DocMimeType Dokumentets standard MIME type. Angiver MIME type som en tekststreng, fx application/pdf. Elementet er DocFileSize Filstørrelse Angiver filens størrelse i antal bytes som et positivt heltal. Værdien skal give filens størrelse i orginal-format, og ikke i base64- encoded format. Elementet er valgfrit. DocEncodedFileContent Dokumentets indhold Dette element indeholder selve filen i base64-encoded format. Orginal-formatet kan genskabes ved at udføre en base64-deencode operation FogP:FPdate Denne type angiver en dato i det format som F&Ps WebEDI server understøtter. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse FPdate Dato Angiver en dato. F&Ps server forventer at datoer skrives som yyyy-mm-dd hvor yyyy er år angivet som fire cifre, mm er måned og dd er dag, f.eks FogP:Timestamp Denne type definerer en tidsangivelse i det format som F&Ps WebEDI server understøtter. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse Version 2.2 Draft B, den 2, juni

20 Timestamp Tidsangivelse i CET Angiver en dansk tid. Format er hh:mm hvor hh angiver time og mm angiver minutter, f.eks. 18: FogP:FPstring Denne type definerer en tekststreng, hvis længde skal være mindst på et tegn og, at den indeholder mindst et tegn der er forskelligt fra blank. Linjeskift er ikke tilladt. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse FPstring Tekststreng Minimumslænde er 1, kan ikke indeholde udelukkende blanke tegn. CR, LF er ikke tilladt FogP:TelephoneNumberType Denne type benyttes til telefonnumre. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse TelephoneNumberType Telefonnummer Tekststreng på maks 20 tegn FogP:CurrencyType Denne type definerer de valutakoder om F&Ps WebEDI server understøtter. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse CurrencyType Valutakode Angiver type valuta. Værdisæt: DKK Danske kroner EUR Euro FogP:PolicyNumberType Denne type definerer et nummer der enten er et aftalenummer eller policenummer. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse PolicyNumberType Police-, aftale- eller Tekstfelt på maks. 35 tegn, se i øvrigt FPstring. kontonummer FogP:Logical Denne type definerer et svar ja eller nej. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse Logical Værdisæt: J ja N nej Version 2.2 Draft B, den 2, juni

XML-guide LD flytning. Version 1.2

XML-guide LD flytning. Version 1.2 XML-guide LD flytning Version 1.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: XML-guide LD flytning LD, LD flytning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling: Bemærkning:

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server XML-guide til Pgf41

Forsikring & Pension WebEDI server XML-guide til Pgf41 XML-guide til Pgf41 CSC Danmark Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Placering: XML-guide til Pgf41 Forsikring & Pension CSC Danmark Dato: 04-12-2007 Udgået: Forfatter: Gudrun Dalgeir - CSC Danmark Bidragsydere

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server XML-guide til Pgf41

Forsikring & Pension WebEDI server XML-guide til Pgf41 XML-guide til Pgf41 CSC Danmark A/S GIS Network Consultancy Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Placering: XML-guide til Pgf41 Forsikring & Pension Network Consultancy GIS CSC Danmark A/S Dato: 04-12-2007

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf41 UPB. CSC Danmark A/S

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf41 UPB. CSC Danmark A/S WebEDI server CSC Danmark A/S Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Forfatter: Bidragsydere til dokumentet:, F&P WebEDI server Gudrun Dalgeir, CSC Godkendt af: Dokumentansvarlig: Jan Søgaard CSC Jan Søgaard

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Forsikring & Pension WebEDI server Pgf. 41 CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Dokumentoplysninger Titel: Projekt:, Pgf. 41 F&P WebEDI server Forfatter: Jan Søgaard CSC Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2 Udvekslingsguide LD flytning Version 1.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide LD flytning LD, LD flytning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling:

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3 Forsikring & Pension WebEDI server Udvekslingsguide Pgf. 41 Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide for PGF41 EDI kontorets branchekoordinerede

Læs mere

Brugervejledning for pensionsoverførsler i EDI

Brugervejledning for pensionsoverførsler i EDI EDI-løsningen er udviklet for pensionsselskaber og pengeinstitutter af Forsikring & Pension. Tlf. 41 91 91 91 edi@forsikringogpension.dk Brugervejledning for pensionsoverførsler i EDI Brugervejledning

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Forsikring & Pension WebEDI server Udvekslingsguide Pgf. 41 Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide for UPB EDI kontorets branchekoordinerede

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. XML-guide for Pgf41 UPB. Pgf41 udveksling mellem pensionsselskaber og banker. CSC Danmark A/S

Forsikring & Pension WebEDI server. XML-guide for Pgf41 UPB. Pgf41 udveksling mellem pensionsselskaber og banker. CSC Danmark A/S XML-guide for Pgf41 UPB Pgf41 udveksling mellem pensionsselskaber og banker CSC Danmark A/S Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Placering: XML-guide til Pgf41 UPB XML-guide til Pgf41 udveksling mellem

Læs mere

XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2

XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: XML-guide for UPB EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag

Læs mere

Brugervejledning for pensionsoverførsler i EDI

Brugervejledning for pensionsoverførsler i EDI EDI-løsningen er udviklet til pensionsselskaber og tværgående pensionskasser af Forsikring & Pension. Tlf. 41 91 91 91 edi@forsikringogpension.dk Brugervejledning for pensionsoverførsler i EDI Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning for pensionsoverførsler

Brugervejledning for pensionsoverførsler EDI-løsningen er udviklet til pensionsselskaber og pengeinstitutter af Forsikring & Pension. Tlf. 41 91 91 91 edi@forsikringogpension.dk Brugervejledning for pensionsoverførsler Brugervejledningen indeholder

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag 4, Samtykke EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar 2013.

Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar 2013. Den 28. januar 2013 Edb-teknisk vejledning om Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings overførsel af elektronisk indberettede pensioner mv. til a-kasserne til brug for opgørelse af fradrag i efterløn

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

XML-guide for pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3

XML-guide for pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3 XML-guide for pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: XML-guide for PGF41 EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

Web-EDI-løsningen. Brugervejledning. EDI-regres

Web-EDI-løsningen. Brugervejledning. EDI-regres Forsikring & Pension Web-EDI-løsningen Version 2.1 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1. Forord til brugervejledning for... 4 2. Åbningsskærmbillede, start af databehandling... 5 2.1. Adgangskontrol... 5

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Foodsam pris-xml En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Log over versioner: Version 0.2: 03.11.2009: Tilføjet chokoladeafgift og oprettet koder for afgifter Version 0.3: 1.02.2010:

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Person

Vejledning til SLS webservice Person Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Person Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Beskrivelse

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside:

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside: 1. Web-løsningen for arbejdsgivere Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattestyrelsen.

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen PDF fakturaguide til -koncernen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORUDSÆTNINGER... 3 2.1 VANS modtager... 3 2.2 Selskaber, der modtager PDF faktura... 3 3 KRAV TIL PDF FAKTURA... 4 3.1 Specielle

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere