Tønder Kommune. Mødedato: Klosterhallerne. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune. Mødedato: 20.10.2014 Klosterhallerne. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen"

Transkript

1 Referat Mødedato: Klosterhallerne Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger Tilstede: Erik Nielsen, Frigrunden og Uldgade Grundejerforening Finn P. Hansen, Højer Lokalråd / Tønder Landdistriktsudvalg Kathrin Møller Grundejerforeningen Ulriksalle Syd Hans Petersen, Grundejerforeningen Mølleparken I Paul Erik Callesen, Grundejerforeningen Æ Mølledam Flemming Borg, Agerskov Antenneforening Svend Frehr Sørensen, Toftlund Borgerråd / Grundejerforeningen Mariavænget Toftlund Christiane Michaelsen, Bredebro Håndværker-, Handels- og Industriforening Jesper Madsen, Bredebro Håndværker-, Handels- og Industriforening Niels Christian Thomsen, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig Bo Jessen, Frede Jensen, Niels F. Dahlmann, René Andersen og Thorkild Petersen, Teknik og Miljøudvalget, Tønder Kommune, Flemming Kondrup, Tønder Forsyning A/S, og Keld I. Hansen, Lars-Erik Skydsbjerg, Christa Jørgensen og Knud Erich Jensen, Teknik og Miljø, Tønder Kommune. Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig SBSYS sagsnr.: G Side 1 af 13

2 Velkomst Formålet med mødet Bo Jessen bød velkommen. I år praktiserer vi en ny mødeform. Vi holder igen i år tre møder, men deler dem i år op i et møde for centerbyer, et møde for landsbyerne og landdistrikterne og et møde for sommerhusområderne. Efter de tre møder vil vi evaluere den nye mødeform. Et årligt dialogmøde, hvor Tønder Kommune orienterer om aktiviteter på teknik- og miljøområdet og på forsyningsområdet, ligesom grundejerforeninger, borgerforeninger, borgerråd m.m. kan komme i dialog med Tønder Kommune. Bo Jessen Bo Jessen Præsentation Præsentation bordet rundt. Bo Jessen Kontaktadresser Referat på hjemmesiden Aktuelle emner lige nu Tønder Kommunes kontakt til jer sker gennem formanden. Det er derfor vigtigt, at vi altid har den aktuelle adresse på formanden. Referat fra mødet lægges ud på Tønder Kommunes hjemmeside. I vil få besked, når referatet er tilgængeligt. Budget 2015 er lige vedtaget Uændret drift Vi skal spare 10 mio. på drift Stort anlægsprogram Der er afsat 100,7 mio. til anlæg. De efterfølgende år ca. 90 mio. Strategiplan for den nye KB Der er udpeget 4 hovedpunkter, som man vil sætte fokus på. Handlefrihed og initiativ - Kommunalbestyrelsen vil have handlefrihed styr på økonomi og omkostninger. Den tyske forbindelse vi skal drage fordel erhvervsmæssigt at bo lige op til grænsen. Vi etablerer et vækstkontor, som skal hjælpe virksomheder fra begge sider af grænsen med at etablere sig i Tønder Kommune. Fra næste år skal eleverne have tysk i skolen fra 4. klasse. Tønder Kommune vil være brohoved til Tyskland. Naturen som ressource vi skal udnytte Nationalpark Vadehav og udnævnelsen til Verdensnaturarv og de fordele, det giver både erhvervs- og turistmæssig. Den aktive borger borgerne skal inddrages. Tønder Kommune skal ikke alene står for nye projekter. Borgerne skal inddrages i flere projekter og opgaver. Kan man f.eks. forestille sig, at landsbyerne selv overtager vedligeholdelsen af de grønne områder, mod at der følger penge med. Tønder Kommune opfordrer bor- Knud Erich Jensen Knud Erich Jensen Keld I. Hansen SBSYS sagsnr.: G Side 2 af 13

3 gerforeninger, lokalråd og grundejerforeninger til at komme med forslag til områder, som kan løses lokalt. Temaplan for vindmøller Planen er i høring lige nu Der er afholdt to borgermøder Ballum og Løgumkloster. Der er peget på 43 områder fra vindmøllesekretariatet Politikkerne i Tønder Kommune har udpeget 19 områder, hvor der kan rejses møller. Samling af administrationen Der blev holdt licitation fredag den 17. okt. med et positivt resultat. Prisen ligger under det budgetterede. Byggeriet starter januar 2015 og skal være klar 1. jan Sundhedshuse i Centerbyerne Ombygning af de gamle rådhus i Skærbæk til sundhedshus er ved at være færdig, og vil være klar inden årsskiftet. Ombygning af det gamle rådhus i Toftlund til sundhedshus starter i Der er pt. lavet aftaler med læger. Strategi for Almennyttige boliger Der er i samarbejde med boligforeningerne igangsat en plan. Der er overskud af almennyttige bolig i alle centerbyer og i Tønder. Det kan komme på tale at nedrive hele boligblokke eller reducere antallet af boliger i udvalgte blokke. Kommunale Bygninger Anlæg Skoleombygninger der er sket udbygning/ombygning af skolerne. Der er lavet lærerarbejdspladser, ligesom administrative medarbejdere med tilknytning til skolerne er flyttet ind på skolerne. Rådhus der er afsæt 20 mio. i år, som overføres til 2015, og 30 mio. i Der er en stor ombygning og udvidelse af Tønder Fritidscenter i gang. Der er i budget 2015 afsat en pulje, som fritidscentrene kan søge. Sundhedscenter i Toftlund vil komme i rådgiverudbud og ombygningen igangsættes i sommeren Trafiksikring der er afsat 3 mio. til krydsombygninger, ligesom der er afsat midler til en trafikplan i Skærbæk. Lars-Erik Skydsbjerg SBSYS sagsnr.: G Side 3 af 13

4 Puljer Drift 2015 Fokus på Turismeindsatsen Der er afsæt 1 mio. årligt de næste tre år til opførelse og drift af flere offentlige toiletter. Pengene skal bruges i Der er afsat 0,5 mio. til forskønnelse af indfaldsvejene til centerbyerne og Tønder Der er afsæt et mindre beløb til opsættelse/udskiftning af stiskilte, ligesom der arbejdes på at lave sammenhæng i stiforløbene i landdistrikterne. Der er afsat 4 mio. mere til asfaltarbejde i 2015, ligesom vi er i gang med at opbygge en vinterpulje til vintervedligeholdelse. Der er afsat 0,5 mio. til udbud af gadelys i Gamle kviksølvsarmaturer skal udskiftes. I Tønder Kommune skal der alt i alt udskiftes 7300 gadelys en investering på ca. 55 mio. kr. Byfornyelsespuljen til forbedring og opkøb I 2014 har der været fokus på Tønder Midtby og på skimmelsager. Der er afsat alt i alt ca. 5 mio. i I 2015 vil der være fokus på Tønder udenfor midtbyen og de fem centerbyer. Områdefornyelse Områdefornyelsen er næsten afsluttet i Højer, og vi fortsætter med flere nye tiltag. I Bredebro er vi i gang med områdefornyelsen nu. Der er afsat en ekstraordinær bygningspulje kun til Bredebro. Arbejdet koordineres med indvielsen af ECCO-centret. I Skærbæk er vi i gang med programudarbejdelse, og der har været borgermøde. Projektet starter op i foråret også her er der en ekstraordinær bygningspulje. For Løgumkloster er der planlagt ansøgning i Herefter har vi været igennem de gamle rådhusbyer. Landsbyfornyelsen Der er stor interesse for puljen i hele kommunen. Puljen erstatter nedrivningspuljen og kan bruges til opkøb, forbedring og nedrivning af boliger (ikke driftsbygninger) samt til arealforbedringer efter nedrivning, f.eks. plantning af træer. Arealerne behøver ikke at blive anvendt til byggegrunde igen. Det er især den sydvestlige del af kommunen der er udfordret. Ordningen fortsætter i 2015 og skal være med til at løfte bygningskvaliteten og her igennem være med til at forbedre den boligsociale indsats. Status på området blev gennemgået. Lars-Erik Skydsbjerg SBSYS sagsnr.: G Side 4 af 13

5 Trafik Trafikprojekter Stiprojekter Cykelstien Skærbæk Randerup er afsluttet. Der skal anlægges en ny sti/cykelsti langs Gesingvej i Skærbæk. Det er også besluttet, at der skal laves en cykelsti fra Daler til Altona i Tønder. Herefter vil der være cykelsti fra Højer til Tønder. Krydsningsforbedringer Vi har i samarbejde med Vejdirektoratet lavet en forbedring af krydset Hovedvejen/Trælborgvej i Bredebro. Pt. er vi også i samarbejde med Vejdirektoratet ved at krydsforbedre krydset Grænsevej/Kalhavevej i Løgumkloster. Krydset Ribevej/Vestergade i Toftlund. Der er afsat midler til sorte pletter over de næste år. Krydset Åbenråvej/Energivej i Skærbæk skal sikres. I tønder skal krydset Plantagevej/Bargumsvej og strækninger på Bargumsvej og Plantagevej sikres. Midler til trafiksikkerhed prioriteres primært til sikre skolevej og sorte pletter. Større vejanlæg I forbindelse med opførelse af Biogas Tønder skal der ske vejanlæg, udbygning og forbedring af t-krydset Åbenråvej/Midtmosevej Opførelsen af Campus Tønder kræver en ny adgangsvej nord om Handelsskolen til en stor parkeringsplads, som anlægges i forbindelse med byggeriet.. Områdefornyelser inddrager også vejanlæg. I Bredebro renoveres Storegade i området omkring den nye ECCO-bygning. I Skærbæk renoveres området fra hvor Storegade ender og til fritidscentret. Trafikplaner for flere centerbyer Trafikplan for Bredebro er lavet Trafikplan for Skærbæk er under udarbejdelse og skal i høring. Der er afsat midler til trafikplaner i øvrige centerbyer og Tønder i Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplanen for Tønder Kommune er færdig og er på vej i høring. Der vil blive afholdt borgermøder. Planen vil ikke påvirke sommerhusområderne. Lars-Erik Skydsbjerg SBSYS sagsnr.: G Side 5 af 13

6 En hastighedsplan er under udarbejdelse. Planlægning og byggegrunde Spildevandsplan Kloakering Planlægning Vi er i gang med lokalplanlægning mange steder i kommunen. Her prioriteres især erhvervsplaner. En revision af lokalplanen for Tønder Midtby er i gang. Tømmepladser for autocampere Der skal udarbejdes lokalplaner i Løgumkloster og Tønder til tømningspladser for autocampere. Placeringerne er ikke fastlagt endnu. Områderne skal på sigt kunne udvides til autocamperpladser. Byggegrunde Der er flere steder i kommunen sket en prisnedsættelse af bygge- og erhvervsgrunde. Vi er i gang med en revurdering af flere områder til den kommende takstfastsættelse. Spildevandsplan renere vandløb og søer Målet er bedre rensning af spildevand og driftsøkonomi. På sigt arbejdes der med 4 rensningsanlæg i Tønder Kommune 8 renseanlæg nedlægges indenfor de næste 10 år. Planlagt separatkloakering - sanitære spildevand og overfladevand (Separat kloakering. Arrild Bedsted Bredebro Husum-Ballum Højer Planlagt kloakering Harres 2015 Sølsted Nord 2015 Ellum 2016 Ottersbøl 2016 Vesterende Ballum 2017 Inden arbejdet påbegyndes, vil der foregå en høring. Lars-Erik Skydsbjerg Christa Jørgensen Christa Jørgensen SBSYS sagsnr.: G Side 6 af 13

7 Udgifter til arbejde inde på ejendommene afholdes af ejeren, og arbejdet skal godkendes af en autoriseret kloakmester. Ejendomme i åbne land individuel rensning nov Her er områderne Vest for Arrild og Nordvest for Agerskov udpeget. Deadline september Breve er sendt ud til de berørte ejendomme. Der er afholdt informationsmøde torsdag den Statens Vandplaner Når planerne foreligger, vil der være flere ejendomme i det åbne land, som skal gennemføre forbedret rensning. Der drejer sig i Tønder Kommune om 600 til 800. Vi regner med ca. 200 ejendomme årligt, som skal have udført forbedret rensning. Natur Naturhandleplaner - Natura 2000 Det drejer sig om områder med truede naturværdier, og områderne er udpeget af EU. Tønder Kommunen har pligt til at udføre Naturhandleplanerne. I Tønder Kommune er 19 % af arealet udpeget som Natura 2000 område mod 8 % på landsplan. Christa Jørgensen Naturgenopretningsprojekter Vi vil udvikle vores natur og lave rekreative tiltag. Vi vil lave attraktive omgivelser for borgerne: Sølsted Mose vi er i gang med en jordfordeling og rydning af bevoksning. Hønning Mose og Kongens Mose/Draved Mose (de private arealer) her har vi sammen med otte andre kommuner sendt en ansøgning til EU-life. Rømø, Misthusum/Forballum og Sønderå-dalen her er den primære opgave indsats mod truede fuglearter. Det er hydrologiprojekter, og det er frivillig om lodsejerne vil deltage. Gydegrus i vandløb arbejdet sker i samarbejde med fiskeriforeningerne. Naturformidling Vi har startet et projekt om oprettelse af naturstier i forbindelse med centerbyerne og Tønder. Stierne vil blive suppleret med skiltning og informationstavler. Naturvejledning Vi har fået midler til ansættelse af en naturvejleder i tre år. SBSYS sagsnr.: G Side 7 af 13

8 Klima Tønder Forsyning Her har vi tre projekter: Skoleområdet med fokus på naturen og projekter som læringsmiljø, hvor børnene tages med ud i naturen, og naturen bruges som udendørs læringsmiljø. Ældreområdet med fokus på at bruge naturen i psykisk, fysisk og sociale relationer. Sundhedsområdet med fokus på at bruge naturen til rehabilitering og genoptræning. Klimatilpasningsplan Der er udarbejdet en Klimatilpasningsplan for Tønder Kommune, og den indeholder risikokort og modelberegninger for udsatte byer. Udfordringen i Tønder Kommune er baglandet og grundvandet. Havdigerne er ikke problemet pt. Der er ingen problemer i centerbyerne og i Tønder Ved fremtidig lokalplanlægning indgår Klimatilpasningsplanen som værktøj. Den første lokalplan, hvor klimatilpasning er indbygget, er II-etape af Rosinfelt i Tønder. Vandstande Der sker registrering af vandstande i nogle af vandløbene i Tønder by (6 loggerstationer synlig med hvide plastrør) De seks stationer leverer data, som understøtter modelarbejdet. Vi er pt. i gang med en registrering af data for vandløbene i Tønder by. Vandløb Vandløbene skal kunne tage det vand, som de er dimensioneret til at skulle tage. Der vil ske opmåling af vandløbne (bundniveau, tværsnit og hældning). Det undersøges, om det enkelte vandløb overholder vandløbsregulativet. Klima Tønder Forsyning har været involveret i udfærdigelsen af Klimatilpasningsplanen. Der er en særlig udfordring i de flade områder, hvor vandløbene er vandrette. Her skal overfladevand pumpes op i å-systemerne. Tønder Forsyning har forskellige steder i kommunen planlagt store områder/bassiner til opsamling af overfladevand, som i perioder med ekstrem regnvand kan aflaste vores å- systemer. Tønder Forsyning har i samarbejde med otte andre kommuner og Ålborg Universitet to Christa Jørgensen Flemming Kondrup SBSYS sagsnr.: G Side 8 af 13

9 klimaudfordringsprojekter i gang Anvendelse af radardata (DMI s radar på Rømø) til drift af Skærbæk renseanlæg og pumpestationer i oplandet. Intelligent styring af regnvand i Tønder by Der er lavet et oversvømmelseskort for Tønder, og det viser, at der ikke er de store problemer i Tønder by, dog er der udfordringer i industriområderne i Tønder Nord. Vandforsyning Tønder Forsyning har renoveret vandværkerne i Løgumkloster og Tønder, samt opført helt nyt vandværk i Højer. Der er uændrede vandtakster i Der vil ske udskiftning af de nuværende vandmålere til fjernaflæsningsmålere i: 2015: Højer, Rømø, Møgeltønder, Sæd og Sølsted 2016: Løgumkloster 2017: Tønder Spildevand Tønder Forsyning har en stigning i vandafledningsbidraget i 2015 grundet indførelsen af Trappemodellen. Trappemodellen er besluttet af staten. Trappemodellen opdeler vandafledningsbidraget i 3 trin: < 500 m3 om året m3 om året får 20 % rabat m3 om året får 60 % rabat Det skal besluttes, om det eksisterende rensningsanlæg i Løgumkloster skal udbygges, eller der skal bygges et nyt et andet sted. Tønder Kommune vil indkalde til borgermøde inden der træffes en beslutning. Affald Der er uændrede affaldstakster i 2015, dog skal etagelejligheder og rækkehuse kun betale 60% af taksten for genbrugspladserne. Indenfor affaldsområdet er anlægsprojekterne Nedgravede affaldsløsninger og etablering af ny genbrugsplads i Tønder Spørgsmål fra salen Grundejerforeningen Mølleparken I Alle SBSYS sagsnr.: G Side 9 af 13

10 Der er ønske om skiltning om knallertkørsel forbudt på cykelstierne i området. I forbindelse med den kommende trafiksikkerhedsplan vurderes det, om der kan køres med knallert på cykelstier. Der kan være stier, hvor det er af sikkerhedsmæssige årsager er mere hensigtsmæssigt med knallertkørsel på stier. Byggegrunde i Løgumkloster der mangler færdiggørelse af en vej, ligesom der mangler en cykelsti i Rugmarken ud til Mølleparkvej. Teknik og Miljø er klar over ønsket. Vil se på ønsket, når der sælges flere grunde. Grundejerforeningen ønsker oplyst, hvor langt kommunen er med anlæg af legepladser i Løgumkloster. Borgerforeningen er bedt om at finde en placering. Grundejerforeningen spørger til, hvorfor LED-lamper ikke slukker helt, når der ikke er aktivitet på gaden. Teknik og Miljø undersøger, hvad grunden er, og sender svaret til grundejerforeningen. Toftlund Borgerråd / Grundejerforeningen Mariavænget Toftlund Marievænget - mangler udtynding i beplantningsbælte mod vest. Teknik og Miljø undersøger og giver grundejerforeningen besked. Der går rygter i Toftlund om, at friluftsbadet skal lukkes. opfordrer til at Teknik og Miljø orienterer bedre. Friluftsbadet skal ikke lukkes, men det er besluttet, at de tre friluftsbade i kommunen skal harmoniseres. Det bevirker, at de skal spare kr. i Toftlund. Turistinformation i Søndergade virker ikke. Teknik og Miljø tager kontakt til Rømø Tønder Turistforening. På borgermødet i Toftlund blev det oplyst at man overvejede ændring af trafikretning i Søndergade. Næste dag kom der brev fra Tønder Kommune om, at det ikke kan lade sig gøre. Før efterårsferien blev det besluttet, at ændre retningen i Søndergade, men politiet skal med i processen. Udfordringen er, om det kan lade sig gøre. Det skal besluttes, om der skal være et nyt borgermøde inden endelig beslutning. SBSYS sagsnr.: G Side 10 af 13

11 Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig Er der planer om anlæg af cykelsti langs A11 fra Bredebro til Abild, Det er vejdirektoratet der skal anlægge cykelstien. Teknik og Miljø er i kontakt med dem. Cykelstien kan gå ind i gennem Bredebro. I Lokalplan nr. 36 for Bredebro står der, at der skal ske en registrering af bygninger i Bredebro. Der er afsat midler i områdefornyelsesplanen til registreringen. Hvad kommer det til at koste den enkelte ejendom i forbindelse med separat kloakering. For en eksisterende bolig, der er tilsluttet et fælles system, som skal laves om til et separat system, skal der ikke betales supplerende tilslutningsbidrag. Ejer bør selv vurdere, om man vil anlægge nyt ledningsnet på egen grund eller benytte det eksisterende. Teknik og Miljø opfordrer til, at denne beslutning tages med bistand fra en kloakmester. Udgiften til ledningsnet på egen grund kan variere meget, men kan godt løbe op i kr. En bolig, der ikke tidligere har været tilsluttet kloaknettet, skal der betale tilslutningsbidrag for. Tilslutning til separatsystem koster ca kr. Tilslutning til spildevandskloakken koster ca kr. Også her bør ejer bør selv vurdere, om man vil anlægge nyt ledningsnet på egen grund eller benytte det eksisterende. Teknik og Miljø opfordrer til, at denne beslutning tages med bistand fra en kloakmester. Udgiften til ledningsnet på egen grund kan variere meget, men kan godt løbe op i kr. Skal der etableres en parkeringsplads ved Ballum Sluse Der har været et projekt Stedet Tæller, og her var det foreslået, at der ønskes anlagt en parkeringsplads. Anlæg af parkeringspladsen var en del af et større projekt, hvor man også ville lave et anlæg ud i Vadehavet. Det har Naturstyrelsen sagt nej til, og derfor er der heller ikke længere planer om at anlægge en parkeringsplads. Bredebro Håndværker-, Handels- og Industriforening Ønsker at der sker en koordinering mellem Teknik og Miljø og Tønder Forsyning i forbindelse med byfornyelsesprojektet og spildevandsprojektet. I forbindelse med byfornyelsesprojektet vil Storegade kun blive renoveret i området ved ECCO-torvet og t-krydset Storegade/Stationsvej og i t-krydset Storegade/Søndergade. Det er Teknik og Miljø, der koordinerer og giver gravetilladelser. SBSYS sagsnr.: G Side 11 af 13

12 Fjernes de gamle kloakledninger, hvis de udskiftes med nye. Blinde ledninger og stik giver gode betingelser for rotter. Der sker først en TV-inspektion og herefter besluttes, hvad der skal udskiftes. Tilovers blevne ledninger fjernes. I Bredebro skal vi køre til Løgumkloster og Tønder for at komme på en genbrugsplads med erhvervsaffald, men man skal betale det samme som virksomheder i Løgumkloster og Tønder, selv om vi har større transportudgifter. Repræsentanter fra Tønder Forsyning lagde på mødet op til en diskussion, om der skal indføres differentieret pris, hvis man bor udenfor Løgumkloster og Tønder. Bredebro mangler attraktive byggegrunde i Bredebro. Tønder Kommune har pt. 9 grunde til salg i Bredebro 7 på Midsommervej 1 på Smedevej 1 på Langager Niels Dahlmann Separat kloakering gælder for alle byer i Tønder Kommune. Hvordan skal den enkelte borger finansiere udgifterne. Kloakeringsprojekterne er en investering for at aflaste vores rensningsanlæg. Skal de udbygges, kommer forbrugerne også til at betale for den investering. Det er vedtaget en ordning, hvor man kan få henstand i tre år eller optage et lån ved staten med en løbetid over 20 år. Frigrunden og Uldgade Grundejerforening Der er problemer med regnvand i t-krydset Vidågade/Søndergade. Der ønskes rensning af regnvandsbrønde i området. Problemet er udløbet i Mølledammen. Er der store mængder vand i Mølledammen, løber overfladevandet retur. Der arbejdes med en løsning, og der skal måske opsættes et spjæld, så vandet ikke løber retur. Grundejerforeningen Ulriksalle Syd Hvad er status på Tønder Fjernvarmes geotermiprojekt? For at Tønder Fjernvarme kan komme i gang med projektet, skal der tegnes en forsikring til dækning af udgifterne ved boring, hvis det ikke giver et positivt resultat. SBSYS sagsnr.: G Side 12 af 13

13 Det første forsikringsselskab sprang fra. Der foregår pt. forhandlinger med et nyt forsikringsselskab. Grundejerforeningen opfordres til at kontakte Tønder Fjernvarme. Andet Agerskov Antenneforening Ønsker oplyst, hvornår læbælte mod Byggebjerg Beton bliver plantet. Teknik og Miljø undersøger status og sender svaret. Tønder Kommune opfordres til at bruge faciliteten Bcc i Outlook, når man udsender mass s. Tønder Kommune vil fremover bruge faciliteten Bcc Der er kritik af, at Tønder Kommune holder borgermøder allerede kl. 16. Det giver problemer med at deltage, hvis man f.eks. ikke arbejder i kommunen. Efter møderne, vil de tre møder blive evalueret, og her vil vi også evaluere tidspunktet. Der er også positive tilkendegivelser omkring møder efter fyraften så er der også mulighed for at deltage i aftenaktiviteter. Alle Afslutning Takkede for fremmødet og den gode debat. Bo Jessen SBSYS sagsnr.: G Side 13 af 13

Tønder Kommune. Mødedato: 27.10.2014 Øster Højst Kro. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Tønder Kommune. Mødedato: 27.10.2014 Øster Højst Kro. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen Referat Mødedato: 27.10.2014 Øster Højst Kro Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger Tilstede:

Læs mere

Tønder Kommune. Mødedato: 13.08.2013 Tønder Rådhus. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Tønder Kommune. Mødedato: 13.08.2013 Tønder Rådhus. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen Referat Mødedato: 13.08.2013 Tønder Rådhus Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger Tilstedeværende:

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011 og opland Velkommen til borgermøde i Bryggergården 28-04 2011 1 Program: 1. Velkommen 2. Baggrund for kloakeringen 3. Hvad går projektet ud på? 4. Hvad skal der ske ved de enkelte ejendomme? 5. Tidsplan

Læs mere

Tønder Kommune. Mødedato: 03.09.2013 Enjoy Ressorts Rømø. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Tønder Kommune. Mødedato: 03.09.2013 Enjoy Ressorts Rømø. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen Referat Mødedato: 03.09.2013 Enjoy Ressorts Rømø Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013. Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013

Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013. Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013 Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013 Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013 Dagens program: Velkomst og indledning, ved direktør Jesper Koziara, Stevns Forsyning Præsentation af projektgruppe

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Infomøde 12. nov. 2014 - udvidelse af Løgumkloster renseanlæg

Infomøde 12. nov. 2014 - udvidelse af Løgumkloster renseanlæg Direkte tlf.: 88 43 75 11 Mail: bor@tonfor.dk Sags id: 14-1253 Dok. nr.: 000106278 Dato: 12-11-2014 R E F E R A T Emne: Infomøde 12. nov. 2014 - udvidelse af Løgumkloster renseanlæg Afholdt dato: 12. november

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 1.150 B/F 800 800 800 Erhverv Velfærdsteknologi 500 500 750

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013, revision 14. januar 2016 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013 Lolland Forsyning A/S Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013 Program Velkommen v/lolland Forsyning A/S Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte ejendom?

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Velkommen. til Borgermøde. om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup

Velkommen. til Borgermøde. om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup Velkommen til Borgermøde om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup 1 Dagsorden Velkomst ved Udvalgsformand Preben Christensen Kommunens plan for kloakering ved Jens Kalør Planens godkendelse ideer/indsigelse

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan 1 Dagsorden Velkommen v/ Udvalgsformand Martin Stokholm Status og nye planlagte spildevandstiltag v/ Lejre Kommune Hvad betyder det for den enkelte ejendom? v/

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land

Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land eller Hvordan man undgår at Elling svømmer væk Side 1 Centerchef Boie Frederiksen Outline Hovedpointer Frederikshavn Kommune Klimatilpasningsplan Elling

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads,

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3 Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, Program Baggrund og formål Hvad er kloakseparering? Status

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017

Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017 Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017 1 Program Præsentation Baggrund for projektet Hvad kommer der til at ske - 2 løsninger Lokal regnvandshåndtering - økonomi, teknologi,

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Fuglsevej og Møllevej Program: 1. Indledning om Lolland Forsyning

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape II

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape II VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape II Onsdag d. 1. juni 2016, På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, 4654 Faxe Ladeplads, Projektleder: Kaj Eichler tlf. 56 37 11 05 E-mail:

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Omdannelse af område ved Gudme Rådhus, Kirkegade 14 Vedtaget af Miljø,

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 193. Orientering 3 194. Trafikplan for Aars 4 195. Omfartsveje, Aars by 6 196. Jyllandsgade

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR HVORFOR DENNE PJECE? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de kommende år skal forbedre forholdene på din ejendom

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Informationsmøde om kloakseparering. Onsdag den 10. februar 2016

Informationsmøde om kloakseparering. Onsdag den 10. februar 2016 Informationsmøde om kloakseparering Onsdag den 10. februar 2016 Dagsorden Velkommen Præsentation af projekt Tidsplan Spørgsmål til projektet Spørgsmål 1:1 til enkelt ejendom Baggrund Statens vandplan,

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Direktionen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: alh@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Februar 2015 J. nr. 11/12879 Ref: alh Referat af fællesmødet fredag den

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

Teknik og Miljø Halseby

Teknik og Miljø Halseby Teknik og Miljø 2016 Halseby Tillæg 1 til digital spildevandsplan 2015-2018 2 2 Indhold Forord... 4 Baggrund... 4 Miljøvurdering... 4 Berørte ejendomme... 5 Liste over ejendommenes adresser... 5 Liste

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Borgermøde om kloakering 10. januar 2012 Fredensborg Kommune: Dagsorden Hvorfor skal der kloakeres? Hvem bliver kloakeret? Myndighedsbehandling

Læs mere

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Dagsorden: Kl. 19.00 Præsentation og baggrund for projektet Projektbeskrivelse Projektets udførelse Økonomi Kl. 19.30 Pause øl/vand

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Takstblad for. Tønder Kommune 2015

Takstblad for. Tønder Kommune 2015 Takstblad for Tønder Kommune 2015 Takster Borgerrelaterede som godkendes af Kommunalbestyrelsen. Kr. inkl. evt. moms 2014 2015 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Entreprenørafdelingen Grundpris pr. arb.time/"mandetime")

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Trafiksikkerhedsråd. 26. Februar 2015

Trafiksikkerhedsråd. 26. Februar 2015 Trafiksikkerhedsråd 26. Februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 27. november 2014 3. Opfølgning a) Trafiksikkerhedsplan - Status b) Trafikplan Skærbæk

Læs mere

Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred

Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred Årsmøde for formændene for sommerhusgrundejerne i Odsherred - Lørdag den 8. august 2015 Program Tidspunkt Aktivitet 10.30 10.40 Velkomst

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rebild Forsyning deler kloaksystemet i dit kvarter i to. læs her, hvad forsyningen og kommunen klarer, og hvad du selv skal sørge for.

Rebild Forsyning deler kloaksystemet i dit kvarter i to. læs her, hvad forsyningen og kommunen klarer, og hvad du selv skal sørge for. Rebild Forsyning deler kloaksystemet i dit kvarter i to læs her, hvad forsyningen og kommunen klarer, og hvad du selv skal sørge for. Nye rør til regnvand og spildevand Rebild Forsyning deler i disse år

Læs mere

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Mødet blev holdt den 25. marts 2015 i kantinen ved Landbrugsrådgivning Syd. Mødedeltagere i forhold til vedlagte liste. Ole Hansen

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 12. februar 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 12. februar 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Peter Sejersen og Jan R. Christiansen Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst Vand Spildevand drift - Udbud af nye boringer til Skovparkens

Læs mere

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev.

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_CONAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» «VEDR» Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 info@herningvand.dk www.herningvand.dk 30. november 2015 Kære beboer på Friskolevej,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Ny etablering af nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation i sommerhusområderne Kongsmark, Kromose og Sønderstrand på Rømø

Ny etablering af nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation i sommerhusområderne Kongsmark, Kromose og Sønderstrand på Rømø Ny etablering af nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation i sommerhusområderne Kongsmark, Kromose og Sønderstrand på Rømø Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har i februar 2016 vedtaget "Revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere