BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02."

Transkript

1 BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012 Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf CVR NR: BANK:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelle betragtninger 4 2. Tagværk, tag og loft 4 3. Kælder 7 4. Ydervægge 9 5. Trapper Kompletterede bygningsdele (vinduer/døre) Gård Tekniske installationer Byggeplads og stillads Rådgivning, projektering mv Konklusion 18 Budgetskema 2

3 BESIGTIGELSESRAPPORT SAGS NR.: 2372 EJENDOM: Steenstrups Allé m.fl. MATR. NR.: 4100 Udenbys Klædebo Kvarter, København EMNE: Besigtigelse og tilstandsvurdering af ejendommens primære bygningsdele med henblik på en prioritering af fremtidige vedligeholdelses- og evt. forbedringsarbejder. DATO: April 2012 På foranledning af bestyrelsen v/sabrina Ankjær i ovennævnte boligforening fremsendes hoslagte rapport omfattende en beskrivelse og tilstandsvurdering af ejendommens primære bygningsdele. Der er forslag til en rimelig genopretning eller udskiftning samt særlige forhold, der af bestyrelsen bør overvejes, hvorvidt der skal igangsættes en nærmere behandling af disse. Rapporten er udfærdiget på grundlag af det besigtigede, herunder af det oplyste. Besigtigelsen foregik med gennemgang af tagrum, kældre, trapper, fællesarealer og et udsnit af lejlighederne. Rapporten omhandler ejendommens primære bygningsdele såsom tag, ydervægge mv. samt bygningens kompletterede dele såsom vinduer, yderdøre mv. samt enkelte beboelseslejligheder. Vi tilstræber os at ikke kommentere kvaliteten af de af beboerne udførte bygningsarbejder samt hver enkelte lejligheds tilstand. Rapporten skal betragtes som et oplæg til en diskussion af omfanget og udførelsen samt nødvendigheden af diverse arbejder og eventuelt være grundlag for en beslutningstagen vedrørende dette. Det bemærkes at priser er 2012 priser og angivet som orienterende overslag. Ved konkrete tiltag fra foreningen stiller vi os til rådighed for mere præcise priser. 3

4 1. Generelle betragtninger Ejendommen omhandler 4 opgange i 6 etager. Det samlede areal for bygningerne er, jf. BBR-ejermeddelelsen for bygningerne, 6645 m 2 bolig og 128 m 2 erhvervsareal. Der er derudover arealer i garagebygning. Der er i bolig på 133 m². Kælderen er indrettet med fælleslokale, pulterrum, cykelrum, vaskekælder, varmecentral mv. Øverste tagetage er indrettet til klub lejligheder. Ejendommens stand I det følgende gennemgås ejendommens konstruktioner fra kælder til tag, og kommenteres med hensyn til kvalitet (byggeteknisk) samt nødvendig genopretning eller udskiftning. Hvor genopretningsarbejder/udskiftning, forbedringsarbejder eller isoleringsarbejder er foreslået eller anført, er arbejdets art kort beskrevet. Efterfølgende er en overslagspris inkl. moms for udførelsen vurderet, såfremt arbejdet er nært forestående. Priser er angivet excl. stillads/lift og byggeplads, hvis ikke det direkte er anført. 2. Tagværk, tag og loft Tag Hovedbygningen er sadeltagskonstruktion. Tegl ser forsat fornuftig ud på udvendig overflade. Nedløb og tagrender i plast forekommer intakte. Indvendig er understrygning i tilgængelig tagrum rimelig vedligeholdt. Der ligger dog nedfalden understrygning i tagrum, og dette indikerer klart at understrygning skal forventes at eftergås i indeværende år. 4

5 Eventuel misvedligeholdelse vil bevirke vandindtrængning og derved mulighed/risiko for råd og svampedannelse - der økonomisk vil være betragtelige. Udbedring af ovenstående vurderes overslagsmæssigt at kunne udføres for kr ,- inkl. moms pr. år Bindere, dvs. de metal tråde der går fra tegl til taglægter, forekommer i fornuftigt omfang. Alt synligt tømmer virker generelt sundt uden fugtskjolder kun besigtiget fra tagrum. Det virker som om at der er god ventilation i tagrummet. Sikring mod fygesne kunne ikke lokaliseres, og det bør overvejes at ilægge insektnet for sikring primært mod fygesne, og også mod hvepse og andre insekter. Kompletteringen i tagkonstruktionen, dvs. i dette tilfælde kvistebeklædninger (zink og træ) er under nedbrydning og vurderes, at skulle skiftes inden for en kort årrække. 5

6 Det kan dog vælges med behørig eftergang og renovering,at bibeholde disse til selve tagfladen skal skiftes. Renovering af ovenstående vurderes overslagsmæssigt at kunne udføres for kr ,- inkl. moms pr. stk. (excl. stillads) Vælges total udskiftning at taget vil dette vurderes overslagsmæssigt at kunne udføres for kr ,- inkl. moms pr. stk. Dette indbefatter nyt tegltag, isolering af rørinstallationer i tagrum, nyt gulv og isolering mod beboelse, nye pulterrum (afsat kr ,-), afsætning til uforudsete udgifter og moms. Ved total udskiftning vil der være en række fordele. Den formentlige defekte understrygning, der forefindes mod beboelse, vil elimineres som fugtkilde. Der vil kunne udføres en tidssvarende efterisolering og derved besparelse på varmeregnskabet. Det kan ligeledes overvejes om solceller eller solvarme kan være rentabelt dette kræver mere dybdegående beregninger end hvad der er medtaget i nærværende. Brandkammen mod nabo nr. 11 har udfaldne fuger og anbefales såfremt tagudskiftning udsættes en længere årerække at blive omfuget og med udskiftning af nødvendige defekt mursten Udbedring af ovenstående vurderes overslagsmæssigt at kunne udføres for kr ,- inkl. moms (excl. lift/stillads) 6

7 3. Kælder Kældergulv Kælderydervægge Bærende indervægge Kælderetageadskillelse Beton, underlag ukendt. Massivt murværk, overfladepuds og beton. Murværk, overflade malet puds, kalkede eller andet. Bjælkelag med indskud, puds på brædder. Kælderen i ejendommen er benyttet til fælleslokale, pulterrum, tørrerum, cykelkælder og varmecentral mm. Som samlet betragtet fremstår kælder utroligt flot og uden store skavanker. Det er sjældent at jeg har observeret så flot vedligeholdt kælderarealer. Der er selvfølgelig mindre punkter, men der skal langt ned i detaljerne for at lokalisere problemer og brister. Kælderen er i god stand, dog med små fugtproblemer i form mindre afskalninger af puds på ydervæggene. Dette skyldes dels almindelig grundfugt, dels fra fundamenter og meget fra kældervægge. Alle vinduer og døre behandles under afsnittet Vinduer senere i nærværende rapport. Stålbjælker i indgangsrepose konstruktionen er flere steder opkvældet. Det vil sige der er rustdannelse og den udvidelse, der sker ved dette kan på længere sigt bevirke, at belægning i indgangen krakelere, hvorefter der er lettere adgang for fugt og yderligere rustdannelse af bærejern pågår. Det vurderes at bærejerns bæreevne er fuldt intakt, og derfor ingen grund til tiltag p.t. Det anbefales at emnet holdes under observation. 7

8 Enkelte elinstallationer har defekter og skal lovliggøres af foreningen. Klemkasser i kælderen bør lukkes af øjeblikkeligt. Udbedring af ovenstående vurderes overslagsmæssigt at kunne udføres for kr ,- inkl. moms De installationer, faldstammer, vand osv., der kunne lokaliseres og besigtiges var i god stand. Efter at have været hele kælderen igennem kunne der dog registreres en faldstamme med let revnet muffe. Udbedring af ovenstående vurderes overslagsmæssigt at kunne udføres for kr ,- inkl. moms 8

9 4. Ydervægge Gadefacade Facade gård Blank rødstensmurværk, indvendig pudset. Sokkel er murværk/beton. Blankt gulstensmurværk. Sokkel er pudset. Gadefacader Frontfacaden fremstår i rødt blankt murværk med for størstedelen pæne fuger og teglsten. Der ses ikke skader i murværk. De gesimser der er besigtiget fra lejligheder fremstår intakte. Fra terræn har brister ikke været synlige. Indgangspartier er respektfuldt renoveret og passer flot til bygningen. 9

10 Gårdfacaden Facaden mod gårdsiden fremstår i blankt murværk. Sålbænkene, som er sort naturskifer, er i fornuftig stand, men med mindre småskader der bør holdes under observation. Bindingsværk behøver overfladebehandling. Det har ikke været muligt at besigtige på tæt hold hvorfor konstruktiv bedømmelse ikke er foretaget. Det anbefales at konstruktionen gennemgås ved stilladskrævende arbejder Overflademæssig opretning af ovenstående vurderes overslagsmæssigt at kunne udføres for kr ,- inkl. moms (excl. stillads) 10

11 5. Trapper Hovedtrappe Trætrapper med linoleumsbelægning på trin og reposer. Indgangsreposen er med klinker. Vægge er malede. Bitrapper er trætrapper og malede vægge. Hovedtrapper Sjældent at se så flotte og godt indpassede opgange. Det vurderes at der ikke er behov for opretning inden for næste 10 årige periode. Selve linoleumsbelægningen er ved at være tyndslidt, men uden skader der umiddelbart kan forårsage personskader. Det vurderes at belægning skal forventes udskiftet inden for kommende10 årige periode. Overflademæssig opretning af ovenstående vurderes overslagsmæssigt at kunne udføres for kr ,- inkl. moms pr. trappe Bitrapper Fremstår ligesom hovedtrapper ok og funktionelle. Lidt mere træt i overflader, men absolut acceptabelt som bagtrapper. 11

12 6. Kompletterede bygningsdele Udvendige hoveddøre Udvendig bagtrappedøre og kældertrappedøre Mahogni træramme med glasruder. Trædøre i trækarme, delvist med glasfelter Vinduer Trævinduer med termoglas er fra Vinduer Selve overfladebehandlingen er brændt af og der er afskalninger. Det vil sige at vinduerne trænger kraftigt til en malerbehandling. Tætningslister er løse og sidder i klemme i rigtigt mange vinduer. Der er flere/mange ruder der er dugruder dvs. at gassen mellem glas er trukket ud og fugtigt luft er kommet ind mellem glas. Det betyder at vinduer dugger og man ikke kan se så godt ud. Det betyder også at isoleringsværdien er væsentligt forringet. Det kan ligeledes ses for alle vinduer, at termoglasset er af en kvalitet, hvor K-værdien er omkring 2,8W pr. m². I dag ligger den på omkring 1,1W pr. m². Det vil sige tre gange så lidt varme spild igennem ruderne. Med nye moderne tætningslister får man en meget effektivt støjdæmpning i forhold til det beboeren oplever i dag. Ud fra de ovenstående besigtigelser med hensyn til træværkets beskaffenhed, overfladens beskaffenhed samt beskaffenheden af tætningslister og beslåning, må vi anbefale foreningen at udskifte vinduerne til nye, således at komforten isoleringsmæssigt, lydmæssigt og ikke mindst varme energimæssigt øges betragteligt. Vi anbefaler foreningen at man skifter til træ/aluminium vinduer, således at man ikke har vedligeholdelsesdelen på udvendig side, men blot at man kan aftørre snavs med en fugtig klud. Disse vinduer skal man dog regne med er omkring 20-25% dyrere end almindelige gamle trævinduer, men denne udgift vil være sparet ind allerede ved malerbehandling nr. 2 af gamle vinduer. Det vil sige efter ca. 10 år. Overslagspris træ vinduer og bagtrappe døre kr ,- inkl. moms Da kældervinduer normalt ikke benyttes (åbnes-lukkes) så ofte som beboelsesvinduer, kan det overvejes om renovering kan opprioriteres. Bitrappedøre, bagdøre og kælderdøre Bitrappedøre og bagdøre er i slidt stand og med nedslidt overflade. Døre anbefales udskiftet. 12

13 Hoveddøre Hoveddøre er træramme med fyldninger og olieret overflade. Dørene er i god stand, men med slidmærker efter almindeligt brug og graffiti afrensning. Døre anbefales afslebet og overfladebehandlet. Overslagspris renovering af 1 stk. døre kr ,- inkl. moms 13

14 Bemærk venligst antal som budget overslag er givet ud fra. Gadeside og gårdside 2 fags 404 stk. á kr ,- kr ,- excl. moms 1 fag 10 stk. á kr ,- kr ,- excl. moms Altan parti - 2 stk. á kr ,- kr ,- excl. moms Kælder/bagtrappedøre 6 stk. á kr ,- kr ,- excl. moms I alt kr ,- excl. moms + 25% moms kr ,- I alt kr ,- inkl. moms 7. Gård Gård Der er fælles gård med belægning af asfaltbelægning. I gården er der stenbelægning. Kloakinstallationen er ikke besigtiget. Det anbefales for korrekt billede af disse s beskaffenhed, at der med 5-10 års interval eller efter behov at der udføres TV inspektion af kloakkerne. Udgiften til TV-inspektionen andrager overslagsmæssigt ca. kr ,- inkl. moms Forskønnelse af gården anbefales og efter diskussion med bestyrelsen/eventuelt gårdudvalget kan eventuel projekt konkretiseres med tegning og budget. 8. Tekniske installationer Fjernvarmeanlægget bør udover foreningens kompetente VVS ligeledes have EMO konsulent tilknyttet. Vedrørende faldstammer er det svært at besigtige, da de fleste lejligheder der var gennemgang af, havde skjulte installationer. Men enkelte steder sås der små brister, der på sigt kan give problemer med afledning af spildevandet. 14

15 De faldstamme der blev besigtigede fra kælderarealer havde ikke rottesikring. Dette har desværre den egenskab, at såfremt der ikke udføres forhindringer for rotter, så kan de kravle op til 3. og 4. sal s højde og komme ud af beboeres toiletter. Udgifter til rottesikring af 1 stk. faldstamme andrager overslagsmæssigt ca. kr , inkl. moms Varme/vand Varmeanlægget er et 1-strengsanlæg og med varmekilde i varierende alder placeret korrekt under vinduer. Der foretages løbende af foreningen udskiftning af defekte varmekilder i fornødent omfang. Der er oplysninger om, at varmtvandsbeholder udslammes det vil sige den bakterie suppe, der forefindes i bunden af varmtvandsbeholder fjernes ca. 1 gange om måneden - flot. Vandstigstrenge kunne ikke ses at have synlige indikationer på brister. Der kunne nogle steder registreres sammenblanding af kobber og almindelige galvaniserede vandrør. Dette kan give problem med galvaniskproces og deraf nedbrydning af jernrørene. 15

16 El El skabe i opgange bør aflåses med ms-nøgle, således at børn og ikke kyndige personer kan komme til skade. I besigtigede lejligheder har der været fornuftigt udseende på tilgængelige elinstallationer. Der har været lovpligtige HPFI-relæ er tilstede. 9. Byggeplads og stillads Byggeplads Etablering og drift af byggeplads overslagspris kr ,- inkl. moms Stillads Opstilling og nedtagning af stillads til facade i en lejeperiode på ca. 30 arbejdsdage. overslagspris for stillads mod gade kr ,- inkl. moms overslagspris for stillads mod gård kr ,- inkl. moms 10. Diverse uforudsete udgifter Når foreningen udfører de foreslåede arbejder eller dele heraf, bør der i byggebudgettet afsættes et beløb til diverse uforudsete udgifter. Erfaringsmæssigt afsættes ca. 5-10% af de samlede byggeomkostninger. 16

17 10. Rådgivning, projektering mv. Når boligforeningen beslutter sig for at udføre de foreslåede arbejder eller dele heraf, er det vigtigt at foreningen erhverver den nødvendige tekniske bistand i form af rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, og her tilbyder vi vores assistance. Vor bistand som totalrådgiver består for det meste af følgende: - orienterende møde. Dette møde er uforbindende for foreningen og formålet er, at orientere om de aktiviteter John Bergelin A/S tager sig af i forbindelse med en moderniserings-/ombygningsopgave. - gennemgang af ejendommen med tilhørende rapport indeholdende forslag til vedligeholdelse, modernisering/ ombygning, genopretning samt forslag til energibesparende foranstaltninger (nærværende rapport). - udfærdigelse af komplet projekt, herunder tegninger, beskrivelser, specifikationer, tilbudslister mv. - indhentning af tilbud ved licitation eller underhåndsbud ved mindre arbejder. - vurdering af tilbud og indstilling af håndværkere. - ansøgning om byggetilladelse og evt. andre kommunale myndighedstilladelser. - byggestyring og koordinering af håndværkere, herunder afholdelse af byggemøder, tidsplaner mv. - tilsyn med arbejdets korrekte udførelse. - attestering af fakturaer og udfærdigelse af byggeregnskab, økonomisk byggestyring. - eventuel assistance i forbindelse med finansiering, dvs. etablering af kontakt til finansiel rådgiver. - diverse forhandlinger med myndigheder. - andre rådgivningsopgaver, der har en naturlig forbindelse med moderniseringsopgaver. Teknisk rådgivning andrager ifølge Almindelige Betingelser for Rådgivning, ABR, udgivet af Dansk Ingeniørforening og Praktiserende Arkitekters Råd, ca % af håndværkerudgifterne. 17

18 11. Konklusion Ejendommen har rigtig mange materialemæssige kvaliteter, der bør bevares og trækkes frem. Ejendommen er udført i gode og holdbare materialer det virker som om foreningen har ønske om at værne om det fælles hus. Foreningen skal løbende fortsætte med det gode arbejde med, at udføre forskellige vedligeholdelsesarbejder for at holde udgifter til dette nede. Dette er primært arbejder hvor der er risiko for personskader samt eftergang af husets facader og tag (klimaskærmen). Der er medtaget enkelte mindre poster, som bør indgå i den daglige drift af ejendommen. Yderligere præcisering af vores anbefalinger iht. de næste 10 år fremgår af vedlagte plan. Vi forventer ligeledes debat og diskussion om prioritering af forelagte vedligeholdelsesarbejder. Prioriteringen af tidsmæssig placering er primært udført ud fra følgende: 1. Prioritet er hvor der kan være risiko for personskader. Brandsikring el installationer der ikke er forsvarlige. 2. Prioritet er skader på ejendom, der konstruktivt medfører svigt/-brandsmitte for ejendommen. Manglende understrygning af tag. Vinduer der ikke er tætte og kan afvise nedbrydende vejrlig. 3. Prioritet er arbejder af kosmetisk karakter, som ligeledes kan have stor betydning for beboeres velbefindende. Det kan være pæne farver på hovedtrapper, lamper på hovedtrapper mv. Vi anbefaler: - Sikring af el i kælder. - Eftergang af understrygning tag. - Udskiftning af vinduer og renovering af kvist flunker. - Udskiftning af tag. De sidste 2 sidste punkter betragtes for sammenhængende for benyttelse af samme stillads. 18

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere