Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com"

Transkript

1 Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI HJEMMESIDEN Bestyrelsens sammensætning det forløbne år Efter generalforsamlingen i november sidste år har bestyrelsen bestået af følgende personer: Formand/kasserer: Erik Lawaetz På valg i 20 Næstformand: Peter Bøgebjerg Valgt for 2 år i 203 Hans Peter Bork På valg i 20 Charlotte Bredsgaard Valgt for 2 år i 203 Suppleanter: Ib Guldager Valgt for år i 203 Annemette Barsøe Valgt for år i 203 I årets løb har Charlotte Bredsgaard desværre valgt at trække sig fra bestyrelsen og Ib Guldager er indtrådt i hendes sted. Desværre har Ib meddelt, at han ønsker at stoppe ved denne generalforsamling, og vi vil gerne sig dem begge tak for deres indsats i bestyrelsen. Det efterlader os med et absolut minimum af bestyrelsesmedlemmer og et presserende behov for at få suppleret bestyrelsen, hvis vi skal være i stand til at fortsætte arbejdet. Beboersager Rigtig mange af jer har heldigvis benyttet sig af det i årets løb, og vi vil gerne fortsat opfordre til, at I henvender jer til bestyrelsen, så vi løbende får taget hånd om tingene, enten ved at kontakte en af os personligt, eller ved at skrive til os på Vi har haft nogle henvendelser vedrørende bl.a. støjende naboer og parkering på foreningens område. Begge dele er glimrende beskrevet i vores ordensregler, som I finder på hjemmesiden, og vi kan kun opfordre alle til at læse dem, hvis der er noget man er i tvivl om! Side af 5

2 Det er meget lidt vi kan udrette i f.eks. nabosager, andet end at forsøge at mægle imellem parterne, hvis sagen er gået helt i hårdknude, og vi kan derfor kun opfordre til, at I så vidt det overhovedet er muligt, taler sammen, og selv løser det i god ro og orden. Det løser sjældent noget, når sagerne eskaleres. Ejerlauget Sidste år indgik Ejerlauget en aftale med DFF- EDB (Dansk Fjernvarmes EDB- Selskab) om levering af et nyt administrativt system, som er taget i brug i det forløbne år. Det har kostet noget arbejde for Ole Bang, at konvertere til det nye system; men der har været god hjælp at hente hos DFF- EDB. Systemet gør det markant lettere for os fremover at importere årsaflæsningen fra varmemålerne og udarbejde varmeregnskabet, og det skulle gerne betyde at varmeregnskabet og årsopgørelsen kommer tidligere fremover. Det har været en meget mild vinter, og det fremgår da også af varmeregnskabet, hvor de fleste gerne skulle have fået penge tilbage. Der arbejdes stadigvæk på en vurdering af, om tilbagebetalingstiden på efterisolering af (dele af) fjernvarmerørene nu er så langt nede, at det kan betale sig. Efter generalforsamlingen i ejerlauget ligger det fast, at budgettet for fjernvarmen reduceres med ca for 20/5. Den tilhørende reduktion i acontoopkrævningerne fra Ole Bang forventes tidligst at slå igennem i december. Samtidig stiger antennebidraget fra 22 kr. til 2 kr. pga. prisstigninger hos Yousee. Endelig skal det nævnes, at Steen Nørret blev genvalgt som formand for ejerlauget. Grønne områder Lige inden juleferien fik vi, som lovet, etableret dræn på det grønne område ved legepladsen og boldbanen i rækkehusene ud for Drænet er tilsluttet den eksisterende ledning, der slutter ved legepladsen, og som munder ud i en brønd nede på gæsteparkeringen. Vi kigger fortsat på at få løst det tilsvarende problem mellem de 2- etagers og klyngehusene, selvom det ikke har været så udtalt i år pga. den gode sommer. Vi har fortsat ikke fået løst problemet med indstrømmende vand fra Kæmpehøj og busvendepladsen på Dannevang, som vælter ind over vores arealer, når det regner meget. Vi presser stadig på overfor kommunen, som har lovet os at etablere den nødvendige brønd og kantsten, så vandet ledes væk inden det løber ind til os; men vi er i skarp konkurrence med andre projekter, hvor generne er mere alvorlige. Stormene i oktober og december sidste år gik heller ikke sporløst henover grundejerforeningen. Et par af vores træer måtte lade livet, heldigvis uden at nogen eller noget kom til skade, og vi har måttet reparere belægningen der, hvor de væltende træer havde flået den op. Side 2 af 5

3 DONG Energy har udskiftet armaturerne på vores gadebelysning. Det er ikke grundejerforeningen, der har afholdt udgiften. Arbejdsdage Traditionen tro har vi haft to arbejdsdage i årets løb, og vi vil gerne sige tak til alle de, der trofast møder op. Fremmødet har ikke været så flot som sidste år, så vi vil fortsat gerne opfordre alle, der har mulighed for det, til at dukke op, og hjælpe til med at forskønne vores fællesarealer. Der er arbejde til både store og små, unge og gamle og så giver det fortsat et nedslag i kontingentet på 300 kr./husstand for hver arbejdsdag man deltager i, som vi automatisk trækker fra ved næste opkrævning (normalt i januar og juli). Veje På baggrund af den ingeniørrapport om vejenes tilstand, som vi fik udarbejdet sidste år, har vi haft en entreprenør til se på det. Han har vurderet den skønnede levetid for belægningen i både række- og klyngehusene til ca. 5-7 år. Han har samtidig indhentet tilbud på udskiftning af belægningerne inklusive etablering af vejbump, og med dagens priser vurderes det, at hele opgaven kan løses for ca. 3,3 millioner, hvilket er noget mindre end de ca. millioner vi kiggede ind i sidste år. Vi har samtidig fået et par konkrete anbefalinger på opgaver, som burde igangsættes her og nu: En revneforsegling af asfalten i rækkehusene, for at forsinke nedbrydningen af belægningen, En udskiftning af asfalten ved indkørslen til klyngehusene, da den er meget nedbrudt, og ikke tidligere er blevet renoveret. Opgaven med revneforsegling satte vi i gang i forsommeren, og vi vil gerne kvittere for den pæne modtagelse folkene fik, og for at alle med ganske få undtagelser - respekterede deres anvisninger og afspærringer. Vi havde håbet også at kunne sætte gang i arbejdet med asfalten ved klyngehusene i år; men det forsinkes af, at vi gerne vil skifte chikanerne ud med vejbump. Allerede sidste år påpegede ingeniøren en række forhold ved chikanerne overfor os: Nogle af dem er anbragt forkert, så de rent faktisk bremser trafikken i den forkerte retning, og nogle af dem er komplet virkningsløse, Rødderne fra træerne i chikanerne breder sig ud i belægningen og ødelægger den, Det giver en uhensigtsmæssig belastning når skraldebiler og andre tunge køretøjer skal vride sig forbi chikanerne. Side 3 af 5

4 Vi har derfor udarbejdet et forslag til at nedlægge chikanerne og udskifte nogle af dem med vejbump i stedet for. Et sådant forslag skal dog igennem en længere godkendelsesproces, idet det først skal godkendes af generalforsamlingen, dernæst skal der udarbejdes et projekt med målfaste tegninger, som både kommunen og politiet skal godkende, og endelig skal det så sendes i nabohøring (dvs. godkendes af grundejerne en gang til). Det vil kræve faglig bistand at få dette projekteret korrekt så det kan godkendes. Vi har ligeledes udarbejdet et par forskellige modeller for, hvordan den samlede renovering kan finansieres, som bliver fremlagt sammen med budgettet for 20/5. Kloakker Sidste år oplevede vi nogle problemer med kloakkerne i rækken langs med søen, og inden vi kan renovere vores veje bør vi også foretage de nødvendige reparationer af kloakker. Vi har derfor bestilt en TV inspektion af samtlige fælles kloakker for både spildevand og regnvand, så vi kan skabe os et overblik over deres tilstand og behovet for eventuelle reparationer. En forudsætning for dette er, at alle dækslerne er tilgængelige og at de rent faktisk kan åbnes, og flere af jer hjalp til på sidste havedag med at blotlægge de dæksler, der lå skjult i beplantning og lignende. Vi har indgået aftale med Dansk Kloak TV om inspektion af de fælles kloakker, og i den forbindelse vil alle grundejere modtage et tilbud fra Dansk Kloak TV om at få synet deres egne stikledninger for 500 kr. inkl. moms, hvilket må siges at være en meget attraktiv pris. Tagene i rækkehusene Der har i de senere år været talt meget om renovering af tagene i rækkehusene, og vi har også modtaget et antal henvendelser i det forgangne år. Det er, som omtalt sidste år, ikke ukompliceret at renovere tagene, da lovgivningen foreskriver, at der skal etableres undertag i forbindelse med udskiftningen. Vi arbejder på et samlet forslag, der kan godkendes af kommunen, som også tager højde for brandadskillelsen imellem husene, samt evt. efterisolering af facaderne. Husk i øvrigt, at grundejerforeningen har indkøbt et parti af de eksisterende tagsten, så de grundejere, der måtte have behov for at skifte et mindre antal sten, kan købe dem af foreningen. Henvend jer til bestyrelsen, hvis I har behov for det. Økonomi Regnskabet viser ved regnskabsårets afslutning et resultat på kr Side af 5

5 Der overføres som tidligere vedtaget kr til vejfonden. Overskuddet på kr efter overførelse til Vejfonden overføres til næste år. Overskuddets størrelse skyldes især den milde vinter, som har givet markant lavere omkostninger til snerydning end tidligere år. Vi har desværre nogle enkelte grundejere, som jævnligt enten helt glemmer at betale kontingent til foreningen, eller bare betaler for sent. Det giver ekstra arbejde, både for os i bestyrelsen, og for vores bogholder, og vi har derfor besluttet i årets løb, at indføre et rykkergebyr på 00 kr./rykker. Hjemmesiden Vi har igennem længere tid kæmpet med, at vi ikke længere kunne opdatere hjemmesiden, da den kørte på et meget gammelt system. Cecilie har lagt et kæmpe arbejde i at få konverteret siden til et nyt system og et mere moderne look, og vi synes det er blevet rigtig godt! I kan nu også selv gå ind på hjemmesiden og tilmelde jer vores nyhedsbrev, hvis I ønsker at modtage det på . Udover hjemmesiden forsøger vi også at opretholde en nyhedskanal på Facebook, for de som synes det er nemmere, og vi håber at få integreret de to ting, så vi kun skal skrive tingene én gang. Adresserne er fortsat: Hjemmeside: Facebook: Til sidst vil jeg som formand gerne takke bestyrelsen for den store arbejdsindsats i årets løb og for et rigtigt godt samarbejde! På bestyrelsens vegne Erik Lawaetz Formand. Side 5 af 5

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1.

Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30 Badolato, Agriturismo Donna Stella 1. Valg af Dirigent Lars Stanley vælges som dirigent. Dirigenten beretter at generalforsamlingen er korrekt varslet. Alle medlemmer er indkaldt.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere