lederløn 2010 særtillæg kr kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44."

Transkript

1 010 lederløn kr % kr kr særtillæg 8% alt om lederløn 2010 Lønspredning LØnstigning Arbejdstid branche bonus pension personalegoder aktier Klausuler

2 02 særtillæg december 2010

3 Lederløn 2010 Velkommen til Lederløn sider med de bedst underbyggede tal for danske lederes løn netop nu. Det er, hvad indstikket i dette decembernummer byder på. Lederløn 2010 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i din egen branche, aldersgruppe og region tjener. Dermed ruster lønstatistikken dig til næste lønforhandling. Du kan også se, hvordan lønniveauet er i andre egne af landet, eller om andre brancher er mere økonomisk givende. Lederløn 2010 giver ligeledes fingerpeg om lønudviklingen samt i forskellen mellem, hvor meget mandlige og kvindelige ledere tjener. Lønstatistikken omhandler i år udelukkende privatansatte ledere, da svarene fra de offentligt ansatte ledere desværre ikke er repræsentative. Den bedste vejledning om lønniveauet for offentligt ansatte ledere findes i ledernes lønberegner, som kan ses på Som en eksklusiv service til de medlemmer, der har svaret på det spørgeskema, der danner grundlag for denne lønstatistik, tilbyder Lederne desuden en individuel sammenligning af deres egne forhold med løn, pension, bonus m.v. med andre ledere, der har tilsvarende stilling, anciennitet, uddannelse, branche m.v. Den mulighed findes på dk/minloen. Find mere detaljerede oplysninger på Man kan bruge redskaberne på Ledernes hjemmeside til at finde mere detaljerede oplysninger om løn, pension m.v. for bestemte stillinger, end hvad der er muligt at gøre på tryk. Tabellerne i Lederløn 2010 viser gruppe for gruppe præcist, hvad de personer, der har svaret, tjener. Men fordi lederne og deres arbejdsmarked er så varieret, kan det være svært at finde de helt rigtige tal for dig. Der er ikke mange, der ligesom dig er f.eks. finansdirektør i levnedsmiddelindustrien i Østjylland, er 47 år og har en mellemlang videregående uddannelse, fire lederstillinger i karrieren osv. Og selv om der rent faktisk var en masse ensartede personer, der havde svaret, så ville det fylde en hel telefonbog at trykke alle disse udspecificerede tabeller. Til at løse problemet med at finde tal om sig selv har Lederne udviklet en matematisk statistisk analysemodel. Alle svar fra alle medlemmer hældes ned i én bøtte. Statistikprogrammet sættes til at regne på, hvilke variabler der har mest forklaringskraft, og hvor meget hver enkelt betyder. Ud i den anden ende kommer en mængde tal, som viser, hvordan statistikken ville se ud, hvis der faktisk eksisterede mange andre med samme alder, uddannelse, geografi, anciennitet, stilling, branche m.v. som dig. Den statistiske model er særdeles robust og pålidelig. Den kommer ud med ganske præcise og detaljerede tal, og de kan ses på dk/loen. Modellen er det bedste redskab til at vurdere den aktuelle markedssituation for lederes løn. Som noget nyt kan du i år få lønberegneren som en applikation til iphone (se side 26). Husk altid: Statistikken er ikke en facit liste, men en markedsanalyse. Kig ikke udelukkende på gennemsnitstallet. Der er særdeles stor individuel variation i lederes lønforhold. Der er ikke to ledere, der er ens, så kig både på gennemsnit og spredningen i lønnen, og vurdér så, hvad markedet kan bære for lige præcis din stilling, din virksomhed, dine kvalifikationer og din indsats. De ledere, der har svaret på det spørgeskema, som danner grundlag for lønstatistikken, kan på sammenligne deres egne forhold (løn, pension, bonus mv.) med andre ledere, der har tilsvarende stilling, anciennitet, uddannelse, branche mv. Tabeller med oplysning om gennemsnitsløn og lønspredning fordelt på stilling kan ses på www. lederne.dk/loen. særtillæg december

4 Om Lederløn Lederne indsamler lønoplysninger blandt alle ansatte medlemmer. Tallene i statistikken er månedslønnen i september måned 2010 inklusiv bonus, overarbejdsbetaling, tillæg, arbejdsgive rens og eget pensionsbidrag, værdi af fri bil og lignende. Statistikken anvender oplysninger om løn fra privatansatte medlemmer, hvilket ligger meget tæt på sidste års antal. Oplysningerne er indsamlet gennem elektroniske spørgeskemaer. 32 procent af de medlemmer, som fik tilsendt spørgeskemaet via , har svaret på lønstatistikken. Det store antal besvarelser sikrer en høj grad af pålidelighed i resultaterne. I statistikken er der udregnet lønstigninger fra september 2009 til september For at give et sandfærdigt billede af stigningsprocenten er den beregnet med den sammensætning af stillinger, brancher, virksomhedernes placering i landet mv., som der var i I tabellerne er der ofte udeladt rækker med uoplyst, andet og eventuelt flere små kategorier. Men data for disse grupper er medtaget i totaltallet forneden i tabellen. Det er forklaringen på, at sammentælling af antal i undergrupperne kan være mindre end i den sidste række med Total. I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 100 procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Det er ikke udtryk for en fejl, men skyldes, at procentangivelsen er afrundet. 04 særtillæg december 2010

5 Lederløn 2010 De anvendte mål Lønnen for ledere varierer meget efter den enkelte leder, stilling og virksomhed. Der kan meget nemt være en forskel i månedslønnen på kroner mellem to ledere, der har samme titel, alder og uddannelsesniveau. Derfor er det vigtigt ikke kun at kigge på gennemsnitslønnen, men også på spredningen. I statistikken anvendes, udover almindelige gennemsnit, de statistiske mål kvar tiler og 90-procent-fraktiler. Nedre kvartil er den løn, som 25 procent af gruppens medlemmer vil ligge under eller på, mens øvre kvartil er den løn, som 25 procent af gruppens medlemmer ligger på eller over. Fordelene ved at bruge disse statistiske mål er, at de giver et godt udtryk for, hvordan lønnen er spredt inden for en gruppe, idet halvdelen af gruppen er placeret mellem nedre og øvre kvartil. Årets lønstatistik viser, at 25 procent af lederne tjente mindre end kroner i september måned (nedre kvartil), mens der omvendt var 25 procent, som tjente mere end kroner i september måned (øvre kvartil). 90-procent-fraktilen udtrykker tilsvarende, at kun ti procent i den pågældende gruppe tjener mere end dette beløb. Det er altså et udtryk for toplønnen i gruppen. I september 2010 lå 90 procentfraktilen for lederne på kroner om måneden. Man kan læse en mere detaljeret vare deklaration om, hvorledes statistikken er udarbejdet, og hvorledes den skal forstås, på Ledernes hjemmeside: Lønspredning for ledere 18% 16% 14% Procent ledere i lønintervallet Nedre kvartil= Gennemsnit= Øvre kvartil= % 90% fraktil= % 8% 6% 4% 2% 0% Under Månedsløn i kr Over 110 særtillæg december

6 Årets lønudvikling Privatansatte ledere har i gennemsnit opnået en lønstigning på 2,4 procent fra september 2009 til september Det er typisk sådan, at man oplever de største lønstigninger i de første ti år af karrieren. Ledere med indtil fem års anciennitet som leder havde en gennemsnitlig lønstigning på 3 procent sidste år, ledere med 6-10 års anciennitet en stigning på 3,4 procent og ledere med over 10 års anciennitet havde en stigning på 1,8 procent. I samme periode er forbrugerpriserne steget med 2,6 procent. Lederne har altså i gennemsnit oplevet en nedgang i reallønnen på 0,2 procent (lønstigning for alle inkl. anciennitet på 2,4 procent minus stigning i forbrugerpriser på 2,6 procent). Der er her udelukkende tale om en gennemsnitsberegning, en meget stor andel af lederne har også i dette år oplevet en fremgang i reallønnen. Udvikling i løn og forbrugerpriser for lønmodtagere og ledere 6% 5,6 Forbrugerpriser 5% 4,8 Alle lønmodtagere 4,2 4% 3,5 3,7 Ledere 3% 2% 1,9 3,0 2,4 2,2 2,6 1,2 1% 0,8 0% Kilde: Lederløn , Danmarks Statistik samt egne beregninger 06 særtillæg december 2010

7 Lederløn 2010 Lønstigninger Lønstigningen beregnes ved at sammenligne dette års gennemsnitsløn med sidste års. Der tages højde for, at den enkelte person har fået et års længere anciennitet som leder. Gennemsnitslønnen for ledere med 5 års anciennitet i år sammenlignes altså med gennemsnitslønnen for personer med 4 års lederanciennitet sidste år. Der modregnes for eventuel ændret sammensætning af svargruppen mht. stilling, alder, geografi, branche og lederanciennitet. Lederens løn stiger typisk gennem et langt karriereforløb med de største stigninger i de første ti år af karrieren. Den topper efter gennemsnitlig 20 år som leder, hvorefter gennemsnitslønnen falder en smule. Lederens lønudvikling i løbet af karrieren varierer meget efter uddannelsesniveau. Jo højere uddannelse, jo hurtigere, mere og længere stiger lønnen. Ledere med en erhvervsfaglig uddannelse stiger i løbet af karrieren omkring kroner i månedsløn fra en gennemsnitlig startløn som leder på til en topløn på i gennemsnit For ledere med en længe varende videregående uddannelse stiger lønnen hele fra en startløn på i gennemsnit til en topløn på omkring kroner. De øvrige uddannelsesgrupper ligger mellem disse to yder poler, både med hensyn til lønniveau og stigning. Lønstigninger % 3,4 3,0 3% 2% 1% 0% 1-5 års lederanciennitet 6-10 års lederanciennitet 1,8 over 10 års lederanciennitet 2,4 Alle incl. lederanciennitet Lønforløb for alle i statistikken kr Månedsløn kr kr kr kr kr Anciennitet som leder (antal år) særtillæg december

8 Lønnens sammensætning Lønnens sammensætning varierer fra leder til leder. 33 procent af lederne har et element af bonus, overskudsdeling, resultatløn eller lignende i deres lønpakke. For den gruppe, der har en bonusordning, udgør bonusdelen i gennemsnit 10 procent. Der er kun en lille gruppe af ledere, hvor en betydelig del af lønnen er direkte afhængig af de opnåede resultater. Kun for 4 procent af ledergruppen udgør bonussen 20 procent af lønnen eller mere. 8 procent af lederne får tillæg for funktion, kvalifikation, rådighed, overarbejde eller andet. Disse tillæg udgør kun 1 procent af lønnen for alle ledere, men udgør hele 10 procent af lønnen for de, der får tillæggene. Lønsammensætningen for ledere Andel af ledere der får dette Andel af lønnen der i gennemsnit udgøres af bonus/tillæg Blandt alle ledere Blandt de ledere der får bonus/tillæg Tillæg (kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg 8% 1% 10% for overarbejde/rådighed) Bonus, overskudsdeling, resultatløn og lignende 33% 4% 10% Bonus Lederniveau Hvor stor en andel af lønnen udgøres af bonus, overskudsdeling, resultatløn eller lignende Topleder 7% Mellemleder 3% Linjeleder 2% Betroede medarbejdere uden personaleansvar 2% Bonus, overskudsdeling, resultatløn og lignende har størst betydning for toplederne. Det udgør 7 procent af lønnen for topledere, men kun 2 til 3 procent for mellemledere, linieledere og betroede medarbejdere uden personaleansvar. 08 særtillæg december 2010

9 Lederløn 2010 Top 25 over titler der har mest bonus Andel af lønnen der i gennemsnit udgøres af bonus m.v. Vice President 14% Country Manager 12% Divisionsdirektør 11% Director 11% Underdirektør 11% Business Unit Manager 11% General Manager 11% It-direktør 11% Business Manager 10% HR-direktør 9% Salgs- & Marketingsdirektør 9% Salgsdirektør 8% Økonomidirektør 8% Administrerende direktør 8% Varehuschef 8% Sales Manager 8% Distributionschef 8% Marketing Manager 8% Account Manager 7% Forretningschef 6% Direktør 6% Områdeansvarlig 6% Sektionschef 6% Afdelingsdirektør 6% Områdechef 6% Bonus for de 25 mest almindelige titler Andel af lønnen der udgøres af bonus, overskudsdeling, provision resultatløn eller lignende Antal svar Administrerende direktør 8% 398 Afdelingschef 4% 409 Afdelingsleder 2% 665 Anden stilling 3% 266 Bogholder 1% 134 Butikschef 4% 324 Direktør 6% 240 Driftsleder 1% 223 Indkøbschef 3% 166 It-Chef 3% 125 Key Account Manager 5% 125 Konsulent 4% 128 Lagerchef 1% 199 Manager 4% 137 Produktionschef 2% 212 Produktionsleder 1% 164 Project Manager 3% 162 Projektleder 2% 455 Regnskabschef 1% 250 Salgschef 5% 297 Salgsdirektør 8% 123 Teamleder 2% 351 Værkfører 0% 370 Økonomichef 3% 315 Økonomidirektør 8% 123 De fem brancher hvor bonus udgør den største del af lønnen Andel af lønnen der udgøres af bonus, overskudsdeling, provision, resultatløn eller lignende It, databehandling 7% Telekommunikation 7% Råstofudvinding, olieindustri og benzinselskaber 6% Finansiering og forsikringsvirksomhed 5% Kemisk, plast- og medicinalindustri 5% Lønstigninger fordelt efter hovedbrancher Antal Gennemsnit Stigning Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90% fraktil Industri ,4% Handel ,4% Service ,6% Bygge- og anlægsvirksomhed ,2% Transport og rejse ,8% Andre brancher ,5% Alle brancher ,4% særtillæg december

10 Løn fordelt på branche Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90% fraktil Landbrug, gartneri, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvinding, olieindustri og benzinselskaber Næringsmidler og drikkevarer Tekstil og beklædning Træ- og møbelindustri Papir- og grafisk industri (inkl. aviser og forlag) Kemisk, plast- og medicinalindustri Jern- og metalvareindustri Maskin- og elektronikindustri Anden fremstillingsindustri Energi- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel Detailhandel Anden handel (inkl. autoværksteder) Forretningsvirksomhed/service (inkl. reklame, udlejning, forlystelser, konsulent- og rådgivningsvirksomhed) Rengøring Renovation Hotel- og restaurationsvirksomhed (inkl. kantiner) Transport og lagervirksomhed (inkl. rejsebranchen) Telekommunikation Finansiering og forsikringsvirksomhed It, databehandling Organisationer og foreninger Brandvæsen og redningskorps Social- og sundhedsinstitutioner, inkl. daginstitutioner Undervisning Alle brancher Løn fordelt efter alder Antal Gennemsnit Stigning Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90% fraktil år ,3% år ,0% år ,4% år ,5% år ,7% år ,1% år ,4% Over 60 år ,7% Alle ,4% særtillæg december 2010

11 Lederløn 2010 Løn fordelt efter virksomhedens beliggenhed Antal Gennemsnit Stigning Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90% fraktil København og omegn ,9% Nord- og Østsjælland ,8% Vest- og Sydsjælland, Lolland, Falster, Bornholm ,4% Fyn med øer ,3% Sydjylland ,4% Østjylland ,5% Vestjylland ,7% Nordjylland ,2% Hele Landet ,4% Lønstatistikkens geografiske inddeling benytter Danmarks Statistiks definition af landsdele. Detaljeret oplysning om, hvilke kommuner landsdelene består af, kan ses på Løn fordelt efter længste erhvervs- eller videregående uddannelse Antal Gennemsnit Stigning Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90% fraktil Ingen udover folkeskoleniveau ,5% Student/HF/HH/HTX o.l ,3% Faglært, erhvervsfaglig o.l ,7% Kort videregående eller akademi, merkonom, teknonom o.l. Mellemlang videregående eller diplomuddannelse ,2% ,9% Lang videregående, master eller mere ,5% Alle uddannelser ,4% Løn fordelt efter virksomhedens størrelse Antal Gennemsnit Stigning Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90% fraktil 1-49 ansatte ,7% ansatte ,1% ansatte ,8% ansatte ,7% Over 500 ansatte ,9% Alle virksomheder ,4% Løn fordelt efter hvor mange ansatte man har ledelsesansvar for Antal Gennemsnit Stigning Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90% fraktil Ingen ,2% ,6% ,4% ,3% Over ,1% Alle ,4% Tabeller med oplysning om gennemsnitsløn og lønspredning fordelt på stillingsbetegnelser kan ses på særtillæg december

12 12 særtillæg december 2010

13 Pension Kun en ud af tyve ledere har ikke pensionsordning. De fleste har det gennem deres ansættelsesforhold, men der er også en del, som har en privat pensionsordning, eventuelt som supplement til arbejdsmarkedspensionen. Den gennemsnitlige indbetaling til pension er steget en smule til 12,3 procent. 60 % Andel af ledere med forskellige Andel af ledere med forskellige typer af pension typer af pension 50 Tre % ud af fire ledere indbetaler mindst 10 procent 40 til pension, % og kun hver tiende sparer mindre 34 end 7 procent op. 30 % På lederloen er der mulighed 20 for % at se pensionsdækningen for forskellige stillingskate gorier. 10 % 0 % 60 % % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lederløn 2010 Ingen pension Privat pension Anden pension der er en del af ansættelsesforholdet Pension ifølge overenskomst En person kan have mere end en pensionsordning, hvorfor summen er over 100 procent. 5 Ingen Privat Anden del af Pensi Personalegoder Som et supplement til lønnen har de fleste ledere andre elementer i deres lønpakke. Det drejer sig for eksempel om firmabil, fri telefon og betalt computer på privat adressen. Der har gennem de senere år været en stigende interesse for at sammensætte lønnen mere individuelt, og tendensen er stadig stigende. Der er tre goder, som både er meget udbredte og i stadig vækst. Det drejer sig om telefon, sundhedsforsikring og hjemme-pc. 71 procent af lederne har telefon, der betales helt eller delvist af arbejdsgiveren. 62 procent har sundhedsforsikring knyttet til ansættelsen, og det samme antal har betalt hjemme-pc. Der er tre andre goder, som er væsentligt mindre udbredte, og hvor tendensen til at anvende dem samtidig er svagt faldende. Det drejer sig om firmabil, avis og motionstilbud. Hver fjerde leder har firmabil, og hver femte får en avis betalt af arbejdspladsen. 13 procent af lederne får idræts- og motionstilbud betalt af virksomheden. Det er stadig kun 2 procent af lederne, der har skrevet en aftale om outplacement/genplacering, i tilfælde af at man mister jobbet, ind i deres kontrakt. Andel af ledere med forskellige personalegoder som led i ansættelsen 80 % 70 % 60 % % 40 % % % % 0 % Fri telefon Sundhedsforsikring Betalt hjemme-pc Firmabil Fri avis Idræts- eller motionstilbud Aftale om outplacement Andre personalegoder 4 4 særtillæg december

14 Aflønning med aktier Andel af ledere med forskellige former for aktieaflønning 10 % Andelen af ledere, der har en eller anden form for aktieløn som en del af deres aflønning, er i år 4,7 procent. Tallet var svagt stigende fra 2003 til det toppede i Men siden finanskrisen ramte i 2008, er andelen af ledere, der får en del af lønnen via aktier, faldet betydeligt. 8 % 6 % 7,5 8,3 8,7 6,4 4,7 4 % 2 % 0 % % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Det er typisk de højestlønnede ledere, der har aktieaflønning som en del af den samlede løn. Blandt gruppen af ledere med en månedsindkomst på over kroner har 24 procent en eller anden form for aktieaflønning, mens det kun drejer sig om 3 procent af de ledere, der tjener mindre end kroner om måneden. Andel Andel af forskellige af forskellige indkomstgrupper, indkomstgrupper, der har der har aktieaflønning aktieaflønning som en som del en af del lønnen af lønnen 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % kr kr kr kr kr kr 24 Over kr 24 Over kr Månedsløn Månedsløn Udbredelsen af aktieløn varierer meget fra branche til branche. Andel med aktieaflønning fordelt på brancher Branche 2010 Råstofudvinding, olieindustri og benzinselskaber 14% Kemisk, plast- og medicinalindustri 12% Finansiering og forsikringsvirksomhed 12% It, databehandling 9% Brandvæsen og redningskorps 8% Telekommunikation 7% Energi- og vandforsyning 6% Maskin- og elektronikindustri 6% Anden fremstillingsindustri 5% Træ- og møbelindustri 5% Engroshandel 4% Transport og lagervirksomhed (inkl. rejsebranchen) 4% Tekstil og beklædning 4% Forretningsvirksomhed/service (inkl. reklame, 4% udlejning, forlystelser, konsulent- og rådgivningsvirksomhed) Anden handel (inkl. autoværksteder) 3% Bygge- og anlægsvirksomhed 3% Detailhandel 3% Renovation 3% Social- og sundhedsinstitutioner, inkl. daginst. 3% Næringsmidler og drikkevarer 2% Papir- og grafisk industri (inkl. aviser og forlag) 2% Jern- og metalvareindustri 2% Rengøring 2% Undervisning 2% Landbrug, gartneri, jagt, skovbrug og fiskeri 2% Hotel- og restaurationsvirksomhed (inkl. kantiner) 1% Organisationer og foreninger 1% Alle ledere 5% 14 særtillæg december 2010

15 Lederløn 2010 Klausuler i ansættelsen Hver femte leder er omfattet af begrænsninger i muligheden for, hvilke ansættelser vedkommende kan tage fremover. Antallet af ledere med klausul er nogenlunde konstant. Klausuler i ansættelsen Udbredelse af mobilitetsbegrænsende klausuler for de 25 mest udbredte titler Andel med klausul Ingen klausul 79,0% 77,5% 78,4% 80,3% 80,9% 79,1% 80,3% Konkurrenceklausul 19,4% 20,7% 19,4% 17,8% 16,9% 15,9% 14,8% Kundeklausul 4,5% 5,5% 6,5% 6,1% 6,4% 5,4% 5,0% Jobklausul 4,0% 3,7% Heraf Både kunde- og konkurrenceklausul 2,9% 3,7% 4,3% 4,2% 4,2% 3,3% 2,9% Både kunde- og jobklausul 0,6% 0,5% Både job- og konkurrenceklausul 1,1% 0,8% Både kunde-, job- og konkurrenceklausul 0,6% 0,4% En del ledere har mere end en klausul. Derfor giver det mere end 100 procent, når man tæller sammen er første år, hvor der er spurgt om jobklausuler. Dette var en konsekvens af en lovændring, der kræver, at arbejds giver oplyser medarbejder om eksistensen af sådanne aftaler. Administrerende direktør 58% Afdelingschef 26% Afdelingsleder 22% Bogholder 4% Butikschef 25% Direktør 45% Driftsleder 20% HR-manager 11% Indkøbschef 21% It-chef 13% Key Account Manager 39% Konsulent 22% Lagerchef 14% Manager 26% Produktionschef 21% Produktionsleder 22% Project Manager 29% Projektleder 22% Regnskabschef 8% Salgschef 27% Salgsdirektør 47% Teamleder 23% Værkfører 18% Økonomichef 10% Økonomidirektør 32% Sorteret efter titel særtillæg december

16 Ferie og fridage Lederne har typisk seks ugers aftalt ferie og fridage med løn. Helt præcist har de i gennemsnit 29,6 dages ferie m.v. Ud over dette er det stadig mere almindeligt, at virksomhederne giver medarbejderne frihed med løn på særlige dage, som ikke er officielle helligdage, som f.eks. juleaftensdag. Lederne har i gennemsnit fri med løn på 2,6 af disse uofficielle helligdage. Ferie og fridage Samlet aftalt ferie m.v. Inklusiv feriefridage, omsorgsdage m.v. ekskl. officielle og uofficielle helligdage Dage 29,6 Uofficielle helligdage med løn i gennemsnit 2,6 Samlet frihed med løn 32,2 Uofficielle helligdage Andel der har frihed med løn udover ferie og feriefridage Juleaften 85% Nytårsaften 70% Fredag efter Kristi Himmelfart 29% 1. maj 23% Halv Grundlovsdag 26% Hele Grundlovsdag 43% Arbejdstid Samlet ugentlig arbejdstid Fem ud af seks ledere arbejder mere end 37 timer pr. uge. Halvdelen af alle ledere, 48 procent, har en arbejdsuge på 45 timer eller mere. Den gennemsnitlige arbejdstid for ledere er 44,8 timer pr. uge. Kun 2 procent af lederne arbejder under 37 timer pr. uge. 30 % 25 % 20 % % % Arbejdstid fordelt mellem arbejdsplads og hjem Timer 6,7 5 % 0 % 2 Under 37 timer Arbejdstimer hjemme Timer på job 37 timer timer timer timer timer timer 6 6 Over 60 timer 1 Uoplyst ,5 3,2 3,5 3,9 Jo højere ledelsesniveau, jo længere er arbejdstiden, både på arbejdspladsen og hjemme. Topledere arbejder i gennemsnit 51,1 timer ugentligt, mens betroede medarbejdere uden ledelsesansvar for personale arbejder 42 timer ,4 42,3 40,4 38,4 40,9 mellem 30 arbejdsplads Topleder og Mellemleder hjem Linjeleder Uden personaleansvar Alle Ledere tager noget af arbejdet med hjem. I gennemsnit 5,2 timer ugentligt. Arbejdstimer hjemme Timer på job 16 særtillæg 3,9 3,2 december ,5

17 Lederløn 2010 Ledelsesansvar for medarbejdere i flere lande 11 procent af lederne har det faktiske ledelsesansvar for medarbejdere placeret i flere forskellige lande. Dette giver dem en række ledelsesmæssige udfordringer. Jo højere ledelsesniveau, jo flere har transnationalt ledelsesansvar. Det omfatter 26 procent af toplederne, 13 procent af mellemlederne og 8 procent af linjelederne og 6 procent af de, der i øvrigt ikke har personaleansvar. Lønforskellen mellem de ledere, der har ledelsesansvar for medarbejdere i flere lande og andre ledere, der ikke har dette transnationale ansvar, er kr. månedligt. Der er her modregnet for de forskelle, som skyldes stilling, alder, uddannelse m.v. I hvor mange lande er de medarbejdere, som du har det faktiske ledelsesansvar for, normalt placeret? Alle ledelsesniveauer Topleder Mellemleder Linjeleder Uden 2 lande 5% 10% 6% 4% 2% 3 lande 2% 6% 3% 2% 1% 4 lande 1% 4% 2% 1% 1% 5 eller flere lande 2% 5% 3% 1% 2% I alt (for mere end et land) 11% 26% 13% 8% 6% særtillæg december

18 Lederløn 2010 Analyse af forskellen i lønnen mellem mandlige og kvindelige ledere Ledernes lønstatistik viser en betydelig lønforskel mellem mænd og kvinder. Hvor de mandlige ledere i gennemsnit tjener kroner om måneden, må deres kvindelige kolleger nøjes med at få kroner om måneden. Lønforskellen betyder, at der er en umiddelbar lønforskel på 12,1 procent. Imidlertid er der stor forskel på, hvilke job mænd og kvinder har, så dette tal siger ikke direkte, om mænd tjener mere end kvinder for samme arbejde. For at give et bedre sammenligningsgrundlag er der derfor foretaget en rensning af resultaterne, så man kan isolere den kønsbestemte forskel. Den således korrigerede lønforskel viser, at kvindelige ledere i gennemsnit tjener 7,1 procent mindre end mænd for den samme type job. Der er her taget højde for de forskelle, der skyldes branche, alder, uddannelse, anciennitet som leder, arbejdsstedets placering, antal underordnede m.v. Der er altså modregnet for: at mænd typisk er ansat i brancher, hvor lønnen er højere at kvinder i gennemsnit har et højere uddannelsesniveau at mænd og kvinder har forskellige titler at mænd i gennemsnit er ældre og har længere anciennitet som ledere at mænd i gennemsnit har ansvar for flere ansatte at andelen af kvindelige ledere er større i de store byer, hvor lønnen er højere kr kr Så meget tjener kvindelige ledere mindre end deres mandlige kolleger Faktisk lønforskel 12,1% Korrigeret lønforskel 7,1% Så meget tjener kvindelige ledere mindre end deres mandlige kolleger Korrigeret lønforskel ,0% Korrigeret lønforskel ,9% Korrigeret lønforskel ,1% Korrigeret lønforskel ,1% Kvindernes lønefterslæb ændres næsten ikke Den lønforskel mellem mandlige og kvindelige ledere, der ikke kan forklares med andet end køn, har været næsten uændret i alle årene, siden Lederne opgjorde den for første gang i Den korrigerede lønforskel er 7,1 procent i 2010, og den var 7,0 procent i Kun for 2009 (september 2008 til september 2009) var tallet væsentligt anderledes (8,1 procent). 18 særtillæg december 2010

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

SEKTION 2 LEDERLØN 2009

SEKTION 2 LEDERLØN 2009 SEKTION 2 LEDERLØN 2009 Velkommen til Lederløn 2009 20 sider med de bedst underbyggede tal for danske lederes løn netop nu. Det er, hvad indstikket i dette decembernummer byder på. Lederløn 2009 giver

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Der beregnes ikke lønstigning i den offentlige sektor, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

Lederløn 2002. Sektion 2 Lederne nr. 12 December 2002

Lederløn 2002. Sektion 2 Lederne nr. 12 December 2002 Lederløn 2002 00 25.600 36.000 34.500 44.000 48.000 52.000 66.000 67.000 32.000 33.000 44.000 67.000 32.000 33.000 44.000 67.000 Afdelingsch Afdelingsled Afsnitsleder Arbejdsleder Bestyrer Bogholder Centerchef

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

LEDERLØN VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014

LEDERLØN VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014 BLIV KLÆDT PÅ TIL DIN NÆSTE LØNFORHANDLING, OG SE, HVAD LEDERE I DIN EGEN BRANCHE, ALDERSGRUPPE OG DEL AF LANDET TJENER. SIDE 3 LEDERLØN 2014 VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014 Alt om udviklingen på lønområdet

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Lønstatistik 2014. Privatansatte

Lønstatistik 2014. Privatansatte Lønstatistik 2014 Privatansatte 2 // Djøfs lønstatistik 2014 Privatansatte Hvad er du værd? Udfyld skemaet før din næste lønforhandling Hvordan er jobbet/din indsats på disse områder? Særlige specialer/

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, april 2010 Hvad er ligeløn Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Ufaglærte udgør 36 pct. af de ledige i

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 2-3 LØN- OG HONORARSTATISTIK 2005 Forord og begreber. SIDE 3-7 SIDE 8 SIDE 9-10 SIDE 11 ÅRSINDKOMST Indtægt i 2004 fordelt på årgang,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2015

Indhold Lønstatistik 2015 Lønstatistik 2015 Indhold Lønstatistik 2015 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2015 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2015 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011 1 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og

Læs mere

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10 Lønstatistik 2014 for JA JA Forhandlingsudvalget har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2014. Tabellerne er tænkt som et nemt og overskueligt redskab til

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse 1 Metode og omfang

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Indledning

Læs mere

Lederløn 2001 S e k t i o n 2 L e d e r n e n r. 1 2 D e c e m b e r 2 0 0 1

Lederløn 2001 S e k t i o n 2 L e d e r n e n r. 1 2 D e c e m b e r 2 0 0 1 Lederløn2001 Sektion 2 Lederne nr. 12 December 2001 Velkommen Lederløn2001 til Hvad skal jeg kræve i lønstigning ved næste forhandling? Det er et spørgsmål de fleste ledere stiller sig selv mindst en gang

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønmagasin 2014. for privatansatte

Lønmagasin 2014. for privatansatte Lønmagasin 2014 for privatansatte Inkl. Lønstatistik 2013 Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 01 ] Indhold Forord...3 1. Sådan bruger du Bibliotekarforbundet...4 2. Sådan fastsætter

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2011 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2010 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2009 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere