Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan A/B Højen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen"

Transkript

1 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget Brønshøj Telefon Mail Internet

2 Emne: Tilstandsvurdering Rev. dato: INDHOLDFORTEGNELSE 1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION OVERORDNET KONKLUSION BEBYGGELSENS STAND 5 (01) Tag 5 (03) Facader / sokkel 6 (04) Vinduer 7 (05) Udvendige døre 8 09) WC / Bad 9 (10) Køkkener 10 (11) Varmeforsyning 11 (12) Afløb 12 (13) Kloak 13 (14) Vandinstallationer 14 (16) Ventilation 15 (17) El-installationer 16 (18) Øvrigt 17 (19) Private friarealer 18 (20) Byggeplads/Stillads DRIFTSPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN BILLEDDOKUMENTATION 22 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Focus2 A/S, 1. udgave Fremstillet til A/B Højen Printet på MPC2800 i Danmark 2013 Focus2 A/S 2/28

3 Emne: Tilstandsvurdering Rev. dato: 1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER Denne byggetekniske vurdering skal betragtes som en generel overordnet vurdering af ejendommenes bygningsdele og installationer. Vurderingen er baseret på en visuel gennemgang af ejendommen. Besigtigelse af ejendommene blev foretaget i juni Der blev ved gennemgangen registreret 2 repræsentative boliger. Tilstandsvurderingen beskriver bebyggelsen A/B Højen, matr. nr. 2ca, 2cb, 2cc, 2cd, 2cf og 2bø, Ejerlav: Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder. Besigtigelsen omhandler fællesarealer, facader og tagflader, 2 boliger, herunder tekniske installationer, køkken, bad og loftsrum. Tag og facader besigtiges fra terræn. Eventuelle mangler eller skader i skjulte bygningsdele, utilgængelige eller aflåste rum og ikke besigtigede områder, er ikke omfattet af gennemgangen. Formålet med tilstandsvurderingen er at give en overordnet beskrivelse af bebyggelsens stand og samtidig omtale nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der bør udføres inden for en 10-årig periode. Disse arbejder prisfastsættes som overslagspriser med prisbasis primo Alle priser er ekskl. moms. Det skal understreges, at budgettet er et overslag og har til formål at vurdere det samlede økonomiske billede af ejendommen. Priserne er vejledende. Dertil skal lægges uforudselige udgifter (ca.10 %), teknisk rådgivning (ca.15 %) og moms (25 %). Overslagspriserne tillægges de ovennævnte tillægspriser i vedligeholdelsesplanen afsnit 6. Vedligeholdelsesplanen er en prioriteret 10 års plan med budgetoversigt for registrerede tiltag. 2.0 BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION Bebyggelsen omfatter 23 andelsboliger på adresserne Olsbjergvej ulige numre, undtaget er dog nr. 101, 121, 135, 139 og 141, da disse er ejerboliger. Bebyggelsen er iflg. BBR-meddelelsen opført over to etaper i år 2005 og Bygningerne er opført som en blanding af enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse med 3 boliger og har forskellige størrelser fra 87 m 2 til 120 m 2. Der er herudover fællesarealer i form af veje, parkering og grønne arealer samt udhuse og indbyggede carporte. Der er nogle år efter bebyggelsens opførelse udført isolering af tagudhæng/tagfod, da denne var mangelfuld. Oplysninger ifølge BBR-meddelelse: alle boliger har eget bad og køkken. Boliger og brugsvand opvarmes ved selvstændige naturgasfyr. Focus2 A/S 3/28

4 Emne: Tilstandsvurdering Rev. dato: 3.0 OVERORDNET KONKLUSION Efter at have gennemgået bebyggelsen, kan det konstateres, at den generelt fremstår i rigtig god stand. Der er dog enkelte bygningsdele, der udover almindelig vedligehold bør eftergås. Tagene er udført som sadeltag med valmede gavle. Spærkonstruktionen er gitterspær. Tagbelægningen i betontagsten har begyndende alge- og mosbegroninger, som vurderes kun at have visuel betydning. Det anbefales først at fjerne mos og alger, såfremt de får en betydning for klimaskærmens tæthed. Tagrender og nedløb i zink fremstod i god stand og skal blot renses én gang årligt. I de besigtigede loftsrum blev der registreret revner i undertagsdugen. Det anbefales at gennemgå samtlige loftsrum og få udbedret de skader, der måtte være på undertagsdugene, da der ellers er risiko for vandindtrængning. Enkelte steder fremstod fastgørelsen af spærsamlinger mangelfuld, omfanget bør registreres. Der gøres opmærksom på, at opbevarede effekter på loftsrum ikke bør stå direkte på isoleringen. Facaderne er opført i mursten og fremstår generelt i god stand. Der var enkelte revner i sokler omkring hjørner, som er oplyst at være under udbedring. Det anbefales at registrere sokler årligt for løbende at klarlægge deres stand. Det blev oplyst, at der har været problemer med fugerne i murværket omkring sålbænke, men dette er ligeledes under udbedring. Vinduerne i bebyggelsen er udført i mahogni olieret på udvendig side. De fremstod i god stand og skal blot undergå almindelig vedligeholdelse i form af en oliering ca. hvert 5. år, eller efter behov. Derudover anbefales det at vaske vinduer og fuger samt at smøre hængsler én gang årligt. De udvendige døre er ligeledes i mahogni som er olieret og kræver samme vedligehold som vinduerne. WC-bad er udført individuelt. De besigtigede badeværelser var med klinker på gulvet samt i brusekabine. De fremstod alle i god vedligeholdsmæssig stand. Køkkener er ligeledes udført individuelt. De besigtigede køkkener havde gulv belagt med klinker og hvide køkkenelementer og bordplade i træ. De fremstod i god stand. Hver bolig har eget gasfyr placeret i bryggers, og boligerne opvarmes med gulvvarme. Det blev oplyst, at flere gasfyr er blevet udskiftet. Da der er tale om samme model fra opførelsen, må det forventes, at flere fyr skal udskiftes over en årrække. Afløb i køkkener og bad er udført i PVC og fremstod nye og i god stand. Der er gulvafløb i badeværelser samt i bryggers, som fremstod i god stand og skal rense efter behov, dog minimum én gang årligt. Der er fælles kloak i bebyggelsen, som løber under vejen. Det var ikke muligt at besigtige kloakken. Det anbefales at få foretaget en TV-inspektion om nogle år for at for at registrere løbene. Efterfølgende bør det gøres ca. hvert 10. år. Det anbefales desuden, at rense brønde ca. en gang årligt. Vandinstallationer er udført i rustfrit stål og fremstod nye og sunde. Der er mekanisk ventilation fra badeværelser, bryggers samt fra køkken med aftræk over tag. Det anbefales, at rense aftrækskanalerne ca. hvert år. Elinstallationerne er fra bebyggelsens opførelse og formodes udført lovligt. Hver bolig har enten egen indbygget carport eller et udhus. Indbyggede carporte har tag som hovedbygningerne og facader med træbeklædning. Udhuse er ligeledes opført i træ med vandret bræddebeklædning, og taget har tagpapdækning. De fremstod i god stand. Alt udvendigt træværk skal vedligeholdes i form af en oliering/ malerbehandling ca. hvert år. Bebyggelsen deler fællesarealer med grønne områder, flisebelagte parkeringspladser og veje. Generelt fremstod arealerne godt vedligeholdt, og de fælles flisebelagte arealer havde korrekt fald mod kloakriste. Der skal foretages normalt vedligehold og registrering af belægningernes stand. Focus2 A/S 4/28

5 4.0 BEBYGGELSENS STAND (01) Tag Tagkonstruktionen er udført som sadeltag med gitterspær og valmede gavle. Tagbeklædningen er i betontagsten med indvendig undertagsdug. Tagkonstruktionen er udført som et koldt tag med isolering mod boligens loft. Der er stern- og udhængsbrædder i træ, som er hhv. malet og olieret.. Der er begyndende mosdannelser på tagfladerne, som vurderes på nuværende tidspunkt primært at have kosmetisk betydning. Tagene fremstod generelt i god stand. Der blev registreret en enkelt revne i inddækningen ved et hjørne ved tagfod. Taggennemføringer, tagrender og nedløb samt skotrender i zink fremstod i god stand. På de besigtigede loftsrum blev det registreret, at opmagasinerede materialer stod direkte på isoleringen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Der gøres opmærksom på, at det er begrænset, hvor stor en last det enkelte spærfag er dimensioneret til. Der blev konstateret revner i undertagsdugen enkelte steder, hvilket skal eftergås. Det blev registreret, at fastgørelsen af spærsamlinger enkelte steder var udført mangelfuld. Omfanget bør registreres nærmere. Udhængsbrædder trænger flere steder til en oliering, dette er den enkelte andelshavers ansvar. 1. Det anbefales at gennemgå og udbedre evt. revner i inddækninger omkring hjørner ved tagfod. 2. Det anbefales at gennemgå alle loftsrum for defekte undertagsduge og få udbedret skaderne. 3. Registrering af omfanget af mangelfulde fastgørelser af spærsamlinger. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. Eftergang af inddækninger ved hjørner ved tagfod, afsætningsbeløb: kr ,- 2. Gennemgang af undertagsduge samt udbedring: kr ,- 3. Registrering af fastgørelser af spærsamlinger: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 5/28

6 (03) Facader / sokkel Bygningerne er opført med facader i mursten og fremstår med blankt murværk. Soklen er opført i beton, som er pudset. Sålbænke er udført som rulleskifte i mursten. De murede facader fremstod i god stand. Der blev oplyst problemer med fuger i sålbænke, men dette er ved at blive udbedret. Der blev registreret enkelte revner i sokler ved hjørner. Dette er oplyst at være under udbedring. Soklernes tilstand bør registreres årligt. Flere steder lå belægningen og terræn helt op til facaden, således at soklen var skjult og ikke kunne besigtiges. Det er vigtigt, at belægninger og øvrigt terræn har en hældning væk fra facaden. 1. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 6/28

7 (04) Vinduer Vinduerne er udført i mahogni og har forskellig størrelse og inddeling. Der er spalteventiler i vinduer i rum, hvor der ikke er mekanisk ventilation. Vinduerne er primært olieret, på enkelte huse er de dog malerbehandlet. Det er den enkelte andelshavers ansvar at vedligeholde vinduer. Vinduerne i bebyggelsen er udført i mahogni og bærer præg af beboernes forskellige intervaller for vedligeholdelse. Det anbefales at vedligeholde vinduer udvendigt i form af en oliering. Intervallet for oliering er delvist op til den enkelte, da vinduerne er i hårdttræ og derved er meget holdbare. Uden oliering vil de patinere og blive grålige i farven. Afhængig af den ønskede glød i træet anbefales det at oliere vinduer ca. hvert 5. år. Det anbefales af vaske vinduer og gummilister udvendigt og smøre hængsler 1-2 gange årligt 1. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 7/28

8 (05) Udvendige døre Alle udvendige døre er udført i træsorten mahogni, som er olieret. Det er den enkelte andelshavers ansvar at vedligeholde udvendige døre. De udvendige døre i bebyggelsen er udført i træ og bærer præg af beboernes forskellige intervaller for vedligeholdelse, men fremstod generelt i god stand. Der skal foretages almindelig vedligeholdelse af udvendige døre, i form af en oliering ca. hvert 5. år afhængig af den ønskede farve / patina. Det anbefales at foretage afvaskning af gummilister, og smøre hængsler 1-2 gange årligt. 1. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 8/28

9 09) WC / Bad Alle boliger har eget toilet og bad med bruser og/eller badekar. Der er klinker på gulvet samt på vægge omkring bruser. Beboerne står selv for vedligeholdelsen af egne wc- og baderum. De besigtigede badeværelser fremstod i god stand. Klinker og fuger fremstod sunde. Beboerne skal være opmærksomme på, at elastiske fuger i badeværelser har en kortere levetid end hårde flisefuger. Elastiske fuger har en levetid på ca. 5 år. 1. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 9/28

10 (10) Køkkener Alle boliger har eget køkken og bryggers. Gulve i køkkener er belagt med klinker. Køkkenerne i de besigtigede boliger var elementkøkkener med hvide låger samt bordplade i træ. De besigtigede køkkener fremstod i god vedligeholdsmæssig stand. Beboerne står selv for vedligeholdelse af køkken og bryggers. 1. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 10/28

11 (11) Varmeforsyning De enkelte boliger er opvarmet med individuelle naturgasfyr placeret i bryggers. Der er gulvvarme i samtlige rum med termostater til individuel styring af temperatur. Det blev oplyst, at enkelte gasfyr er blevet udskiftet. Da der er brugt samme model i alle boliger ved opførelsen, er det sandsynligt, at andre fyr skal udskiftes inden for en årrække. 1. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 11/28

12 (12) Afløb Toiletfaldstammerne er ført skjult og kunne ikke registreres under besigtigelsen. Afløb fra køkkenvask er ført i PVC-rør. I de besigtigede boliger var der gulvafløb i badeværelser samt i bryggers. De synlige føringer fremstod i god stand. Det anbefales at rense afløbsriste i bad og bryggers regelmæssigt for at sikre en optimal afledning af vandet. Det anbefales at rense vandlås ca. 1 gang årligt. 1. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 12/28

13 (13) Kloak Der er fælles kloakering, som løber under de fælles veje i bebyggelsen. Det formodes, at kloakken er etableret i ved opførelsen af byggeriet. Tilstanden af kloakken ikke kunne registreres under besigtigelsen. Generelt anbefales det at få udført en TV-inspektion regelmæssigt. Da boligerne er så nye, anbefales det, at 1. inspektion foretages i år 2019 og herefter ca. hvert 10. år. Evt. registrerede skader prissættes efterfølgende af rådgiver. Sandfangsbrønde fra tagnedløb bør renses ca. 1 gang årligt. Dette er medtaget i driftsplanen. 1. Der bør foretages en TV-inspektion i år Prisoverslag ekskl. moms: 1. Udgift til TV-inspektion: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 13/28

14 (14) Vandinstallationer Føringer til brugsvand er udført i rustfrit stål. Vandrør fremstod nye og sunde. Der var ballofixer på vandrør, som foreskrevet. 1. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 14/28

15 (16) Ventilation Der er mekanisk ventilation fra badeværelser og bryggers. Der er emhætte med aftræk i de besigtigede køkkener. Det anbefales at rense alle aftrækskanaler ca. hvert år for at opretholde en maksimal effekt. Det er den enkelte andelshavers ansvar at rense aftrækskanalerne i egen bolig. 1. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 15/28

16 (17) El-installationer Ejendommens el-installationer er fra opførelsen i år 2005 og Installationer i de registrerede boliger var lovlige og korrekt udført. Hver bolig har egen elmåler og gruppetavle. Der er gadebelysning langs de fælles veje i bebyggelsen. 1. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 16/28

17 (18) Øvrigt Flere af boligerne har egen indbygget carport og/eller udhus. Der er herudover 3 fritliggende udhuse opført i træ. De registrerede udhuse og carporte fremstod i god stand. Enkelte udhuse var blevet isoleret indvendig. Udvendig bræddebeklædning samt sternbrædder og vindskeder på udhuse og carporte skal vedligeholdes ved oliering / malerbehandling. 1. Oliering / malerbehandling af udvendigt træværk på udhuse og carporte. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Oliering / malerbehandling af udvendigt træværk på udhuse og carporte: kr ,- Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 17/28

18 (19) Private friarealer Til andelsforeningen hører en fælles vej, parkeringsarealer og grønne områder. Parkeringsarealer og den fælles vej er belagt med fliser. Belægninger på fællesarealer fremstod i god vedligeholdsmæssig stand og med korrekt fald mod kloak. 1. Det kan forventes, at der skal udføres reparationer på fælles belægninger inden for en 10-årig periode. Der er medtaget et afsætningsbeløb. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Reparationer på fælles belægninger, afsætningsbeløb: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 18/28

19 (20) Byggeplads/Stillads Når der skal udføres større reparationer på tagene kan det blive nødvendigt at opstille stillads. Det kan blive nødvendigt ifm. reparationer på tage at opsætte mindre stillads, som kan flyttes rundt. 1. Opsætning af mindre stillads, afsætningsbeløb. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Opstilling af mindre stillads, afsætningsbeløb: kr ,- Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 19/28

20 Emne: Driftsplan Rev. dato: 5.0 Driftsplan Tillæg til ejendommens fællesudgifter. Beløbene er ekskl. moms. Bygningsdel Anbefalet minimumsarbejder pr år Pris/år - Kr. (01) Tag Tagrender bør renses 1-2 gange årligt, besigtigelse 1 gang årligt i kraftigt regnvejr. Eftergang af taggennemføringer og inddækninger ,- (02) Kældre og fundamenter - (03) Facader/sokkel Facader og sokkel bør 1 gang årligt gennemgås visuelt for revner, løse fuger og fugtskjolder/misfarvninger ,- (04) Vinduer Individuelle forhold. Vinduer bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. Kontrollere tætningslister 1 gang årligt. Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie. 0,- (05) Udvendige døre Individuelle forhold. Døre bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. Kontrollere tætningslister 1 gang årligt. Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie. 0,- (06) Trapper (07) Porte og gennemgange 08) Etageadskillelser (09) Wc/bad Individuelle forhold. Afløb skal renholdes løbende. Elastiske fuger bør udskiftes hvert 5. år. 0,- (10) Køkkener Individuelle forhold. 0,- (11) Varmecentral/forsyning Individuelle forhold. Haner og samlinger bør årligt eftergås. 0,- (12) Afløb Afløb skal renholdes løbende i nødvendigt omfang. 0,- (13) Kloak Renhold af kloakriste samt brønde ,- (14) Vandinstallationer Løbende visuel kontrol, ventiler bør åbnes og lukkes 1-2 gange årligt. 0,- (15) Gasinstallationer - (16) Ventilation Individuelle forhold. Rensning af kanaler ca. hvert 5. år. 0,- (17) El-installationer Kontrol af dette skal udføres 2 gange årligt (HFI/HPFI-relæ). Vedligeholdelse af fælles udvendig belysning 2.000,- (19) Private friarealer Gennemgang af fællesarealer for skader på belægning mv. Renholdelse, snerydning og saltning mv ,- (20) Byggeplads/Stillads-Lift 0,- Sum, løbende vedligehold ,- Focus2 A/S 20/28

21 Emne: Vedligeholdelsesplan Rev. dato: 6.0 Vedligeholdelsesplan Prioriteret 10 års plan med budget for registrerede tiltag. Nr Bygningsdel TAGVÆRK 1.1 Eftergang af inddækninger ved hjørner ved tagfod, afsætningsbeløb Gennemgang af undertagsduge samt udbedring Registrering af fastgørelser af spærsamlinger FUNDAMENTER & KÆLDER 03 FACADER & SOKKEL 04 VINDUER 05 UDVENDIGE DØRE 06 TRAPPER 07 PORTE OG GENNEMGANGE 08 ETAGEADSKILLELSER 09 WC & BAD 10 KØKKEN 11 VARMEANLÆG 12 AFLØB 13 KLOAK 13.1 Udgift til TV-inspektion VANDINSTALLATIONER 15 GAS 16 VENTILATION 17 EL & SVAGSTRØM 18 ØVRIGE OMBYGNINGSARBEJDER 18.1 Oliering / malerbehandling af udvendigt træværk på udhuse og carporte PRIVATE FRIAREALER 19.1 Reparationer på fælles belægninger, afsætningsbeløb BYGGEPLADS/STILLADS 20.1 Opstilling af stillads, afsætningsbeløb Sum håndværkerudgifter pr. år Uforudselige udgifter, 10% Rådgiverhonorar, 15% Moms, 25% Sum byggearbejder Priser er +/- 25% Focus2 A/S 21/28

22 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: 7.0 BILLEDDOKUMENTATION Bebyggelsen består af 14 bygninger med 1-3 boliger i hver bygning Nogle boliger har egen indbygget carport Tagene har valmede gavle og er belagt med betontagsten En revne i inddækningen på hjørnet ved tagfoden Der er udhængsbrædder samt hvidmalede sternbrædder Tagkonstruktionen er med gitterspær Focus2 A/S 22/28

23 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Søm i opklodsning er skudt forbi spæret Der blev konstateret huller i undertagsdugen Facaderne er opført i mursten som blankt murværk Sålbænke er udført som murede rulleskifte Revne i sokkel Revne i sokkel ved hjørne Focus2 A/S 23/28

24 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Vinduerne er i mahogni, som er olieret Vinduerne har forskellig størrelse og inddeling Vindue set indefra De udvendige døre er i olieret mahogni Hoveddør samt privat forhave med flisebelægning Badeværelser har enten bruser eller badekar Focus2 A/S 24/28

25 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Badeværelser / sanitet var i god stand Elementkøkken med bordplade i træ og klinkegulv Boligerne har bryggers Bryggers med vaskefunktion Gasfyr og el-gruppetavle er placeret i bryggers Gasfyr og installationer til gulvvarme Focus2 A/S 25/28

26 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Der er termostater til styring af gulvvarmen i alle rum Gulvafløb i badeværelse Gulvafløb i bryggers Afløb og installationer fra køkkenvask i PVC Varme- og vandinstallationer Rendestensrist i forhave Focus2 A/S 26/28

27 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Fælles vejareal med rendestensriste Mekanisk ventilation fra bryggers Mekanisk ventilation fra badeværelse Udvendigt gasmålerskab Indbygget carport / udhus Fritstående udhus, som deles af 2 beboere Focus2 A/S 27/28

28 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Udhus med vandret bræddebeklædning Fællesarealer som parkering og vej er flisebelagt Veje og fællesarealer fremstod i god stand Bebyggelsen set fra vejen Focus2 A/S 28/28

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Haveforeningen Islev Vårfluevej 10 2610 Rødovre Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Østrup Mortensen Sagsnummer: 12233-02 Dato: 14.11.2012 Besigtiget: 7.

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TEGNESTUEN REFNOV APS ØSTER SØGADE 22 1357 KØBENHAVN K TLF: 61303846 SAG: DK- 8 93 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMENE BELIGGENDE: RYTTERKÆR 1-2765 SMØRUM BLOK 1-18 AF 28.02.2014 Drifts- og

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere