Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen"

Transkript

1 REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj, afdeling 311 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 311 Dato Sted Fredericia Idrætscenter, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra: Beboere Alle beboere fra afdeling 311 var inviteret til mødet Byggeudvalg Per Wenneke Gitte Holdersen Hans Jørgen Mathiesen Lotte Overgaard Ralph Adler Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Boligkontoret Jørn Brynaa Bianca Lassen Lis Gregersen Flemming Lorentzen Finn Muus Projektleder Genhusningskonsulent Formand, hovedbestyrelsen Næstformand, hovedbestyrelsen Direktør Dato Rambøll Henrik Bojsen Søgaard Carsten Bjørn Jenni Herløv Projekteringsleder Byggepladsleder Referent Rambøll Danmarksgade 2A DK-7000 Fredericia Entreprenør Lars Schmidt Bo Lykke Jacobsen Herbert Nielsen Jørgen Balle Lars Nielsen Lars Langkilde TC Anlæg A/S Murerfirmaet Nielsen & Rasmussen A/S Petrowsky A/S Lauritz Balle A/S Mikkelsen og Ludvigsen A/S HTH køkkenforum Vejle T F Ref EH JEHS Dagsorden 1. Velkomst v. afdelingsformand Per Wenneke 2. Orientering om projektets stade v. projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia 3. Præsentation af rådgivere, byggeleder og entreprenører 4. Orientering om renoveringen v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll 5. Orientering omkring tilkøbsmuligheder v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll 6. Orientering omkring friarealerne v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll 7. Orientering om byggepladsen v. byggeleder, Carsten Bjørn, Rambøll 8. Orientering om ikke genhusede beboeres klargøring til renoveringen v. projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia 9. Orientering omkring genhusning v. genhusningskonsulent Bianca Lassen, Boligkontoret Fredericia 1/14

2 1. Velkomst v. afdelingsformand Per Wenneke Per bød de fremmødte velkommen til orienterende beboermøde for afd. 311, Hasselhøj. Per foreslog Lis Gregersen som ordstyre, hvilket blev godkendt af de fremmødte. Afdelingens nye varmemester præsenterede sig, varmemesteren for afd. 311 er Jari Sommerstedt. 2. Orientering om projektets stade v. projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia Renoveringen blev besluttet på afdelingsmødet d. 20. november 2012 Økonomien (Skema A) blev godkendt af Landsbyggefonden og Fredericia kommune i december 2012 Projekteringen blev igangsat i februar 2013 Afdelingsbestyrelsen har deltaget aktivt i projekteringsmøder, og haft indflydelse på indretning og materialer Der blev afholdt en workshop i maj 2013 med fokus på friarealerne. Projektet blev sendt i EU-udbud henover sommeren 2013 Licitation blev afholdt d. 28. oktober 2013 Skema B blev godkendt i januar 2014 Der blev lavet entreprisekontrakter med entreprenørerne i februar 2014 Skurbyen er på nuværende tidspunkt ved at være klar til anvendelse Der bliver på nuværende tidspunkt arbejdet i mock-up lejligheden (Holmbjerggårdsvej nr. 113) Renoveringen af det første vænge påbegyndes uge Præsentation af rådgivere, byggeleder og entreprenører Jørn Brynaa præsenterede teamet hos Rambøll, der består af projekteringsleder, VVS -, ventilation-, jord- og el- ingeniører, teknisk assistent samt en byggeleder. De fremmødte entreprenører præsenterede kort deres virksomhed samt deres projektleder. På pladsen vil følgende firmaer være repræsenteret TC Anlæg A/S Murerfirmaet Nielsen & Rasmussen A/S Egil Rasmussen A/S Petrowsky A/S Lauritz Balle A/S Mikkelsen og Ludvigsen A/S HTH køkkenforum Vejle A/S 4. Orientering om renoveringen v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll Henrik B. Søgaard præsenterede renoveringsomfanget 2/14

3 Klimaskærmen: Nye tage med tagsten, tagrender, tagnedløb og udhæng Nye vinduer og døre, lavet af træ/alu, lakeret hvide indvendig og udvendig Omfugning og reparation af murværket mange steder på husene Murværk udskiftes flere steder, da det er ødelagt af murbier eller salt og fugt Der udføres sokkelpuds på bygningerne samt carportene Udvendige bygningsdele: Nyt glastag over altaner, der har til formål at beskytte træaltanerne Renovering af altaner, de males og flere steder renoveres træværket Renovering af skurene hvor dårlige brædder udskiftes og det udvendige træværk males Rottesikring af skurene ved etablering af en betonkant forneden Brandsikring, af de skure hvor der er forbindelse til tagrummet over boligen, så en evt. brand ikke kan sprede sig til boligen Udskiftning af trætrapper til ståltrapper i de 4 etageboliger Udskiftning af træsøjler på carporte og halvtage Udskiftning af lamper ved hoveddøre Etablering af trappe ved hoveddøre for at give bedre tilgængelighed I lejligheden: Køkkener, hvori der opsættes nye køkkenelementer, ny granitbordplade med underlimet vask, nyt armatur og nyt linoleumsgulv Badeværelse, hvori der opsættes nye fliser/klinker på alle overflader, ny bruseniche med termostat blandingsbatteri, nye installationer, gulvstillet toilet med softluk sæde, nyt badeværelsesmøbel med porcelænsvask med nyt armatur, badeværelsesdør udskiftes og der etableres gulvvarmesystem. I nogle boligtyper gøres der på badeværelset plads til vaskemaskine inkl. installationer dertil, samt der monteres nyt teknikskab omkring installationerne. Bryggers (ved hovedindgang) får nyt teknikskab, laminatbordplade med underlimet vask, nyt armatur og plads- samt installationer til vaskemaskine Der vil ikke blive udført plads til tørretumbler, da der ikke kan anvises en plads, uden tørretumbleren vil stå op foran et vindue. Dermed etableres derfor heller ikke aftræk til det fri. Hvis der ønskes tørretumbler i lejligheden, skal det være en kondenstørretumbler alternativt henvises til tørretumblerne i vaskeriet Øvrige tiltag i boligen: Efterisolering af vandrette lofter Nye loftslemme med cylinderlås, således at loftet kun kan tilgås af driftspersonalet Etablering af lystunnel i boliger, som har et trapperum, hvor der ikke er vindue i facaden Udskiftning af vinduesplader til lys granit Malerbehandling af vægge, hvor der udskiftes døre og/eller vinduer Total maleristandsættelse af køkkenerne Malerbehandling af lofter i bad, samt der hvor der udskiftes loftslemme 3/14

4 Nyt låsesystem, med ny nøgle, der passer til både hoveddør, postkasse, skur og vaskeriet Henrik B. Søgaard gjorde opmærksom på, at ønsker en beboer flere vægoverflader malerbehandlet, så skal den enkelte beboer selv kontakte malermesteren og aftale omfang og pris. Beboeren afregner direkte med malermesteren. Installationer i boligerne: Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding og indblæsning i opholdsrum og udsugning i bad, køkken og bryggers, der vil derfor blive ført kanaler rundt i boligen, men disser vil blive forsøgt skjult mest muligt Nye emhætter, med aftræk til det fri. Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer 1 ny røgalarm tilsluttet strømforsyningen i hver bolig Nye ringeklokker tilsluttet strømforsyningen Installationer i terræn: Rensebrønd til hver bolig, der bl.a. giver mulighed for at rense afløbsledningen fra køkkenvasken. Der er behov for, at der graves hul til denne i haverne Udskiftning af vandstophaner, da de gamle i mange tilfælde er rustet fast, dvs. at der kan lukkes for vandet til boligerne i fremtiden, hvis der skulle ske et rørbrud Reparation af kloakledninger og brønde, efter tv-inspektion af samtlige kloaklednigner. Nogle haver vil blive berørt af renoveringen da kloakledningerne i nogle tilfælde er placeret i haverne. Friarealer Udskiftning af lampehoveder på stibelysning, stander bibeholdes. Standerne oprettes hvor det er behov for det. Nogle steder flyttes standerne hvor de er uhensigtsmæssigt placeret Udskiftning af belægninger på gangstier Udskiftning af trapper og gelændere På stamvejen og parkeringsarealer vil der, som det sidste blive udlagt nyt asfalt og parkeringspladserne opstribes på ny Ny indretning af torve med ny belægning, plantekummer og bord/bænke sæt Ny beplantning ud fra MOVE s tegninger, efter ønske fra afdelingen når den endelige byggeøkonomi kendes. MOVE er de 2 landskabsarkitekter, der stod for workshoppen i maj Etablering af legepladser for børn og voksne ud fra MOVE s tegninger, efter ønske fra afdelingen når den endelige byggeøkonomi kendes Beskæring og fjernelse af eksisterende beplantning på skråningerne mod nord hvor det er blevet for voldsomt med tiden. Henrik B. Søgaard fremviste tegninger af 4 forskellige køkkentyper, 4 forskellige badeværelsestyper samt en tegning af gæstetoilettet. 4/14

5 På køkkentegningerne kunne beboerne se, at der er plads til opvaskemaskine i alle køkkentyperne på nær i 1 værelses lejlighederne, et stort antal at underskabene vil blive med skuffer og køleskabet vil blive sat på gulvet. Der vil ikke være mindre skabsplads i fremtiden. På badeværelsestegninger kunne beboerne se, at alle badeværelser indrettes med bruseniche, vask og underskab samt ny belysning over spejlet og på loftet. Henrik B. Søgaard sluttede af med at vise billeder af badeværelses- og gæstetoiletinventar, og gjorde opmærksom på, at billederne kun er informationsbilleder, det vil sige, at der opsættes inventar tilsvarende det fremviste i vaskeriet. I et samarbejde mellem byggeudvalget, Boligkontoret Fredericia, HTH og rådgiver er der blevet udarbejdet et materialevalgskatalog. Materialerne er udstillet i afdelingens vaskeri, hvor beboerne kan se blandt andet lågefarver, trækanter, fliser mm. Hvis en beboer har behov for hjælp til at vælge materialer eller til at forstå materialevalgskataloget kan denne kontakte Bianca Lassen fra Boligkontoret Fredericia. I materialevalgskataloget kan beboerne vælge materialer og tilkøbe for eksempel ekstra skabe. Materialevalgskataloget fremsendes til beboeren 6 8 uger før renoveringen af boligen, beboeren har derefter 2 uger til at beslutte materialer og eventuelle tilkøb. Hvis en beboer ikke afleverer sit materialevalgskataloget indrettes boligen med de standard valg, der er besluttet af byggeudvalget. Henrik B. Søgaard afsluttede med at fremvise en liste over materialevalg. Materialevalgene fremgår af præsentationen fra informationsmødet, som kan findes på Boligkontorets hjemmeside under Renovering/Hasselhøj 5. Orientering omkring tilkøbsmuligheder v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll Henrik B. Søgaard orienterede beboerne om de tilkøbsmuligheder der er, der vil i materialevalgskataloget være en pris på tilkøbene. Tilkøbsmuligheder: Skuffeskab i stedet for hyldeskab kun der hvor der er hul for opvaskemaskine Ekstra overskabe i køkken (afhængig af boligtype) Skab med indbygningsovn og induktionskogeplade Garderobeskabe 10 x 30 cm hvide fliser til køkken og badeværelse (i stedet for hhv. 10 x 10 og 15 x 15 cm) Samt andre mindre tilkøbsmuligheder Tilkøb skal afregnes direkte med Boligkontoret Fredericia inden fristen for aflevering af materialevalgskataloget, så betalingen kan blive registreret inden aflevering af materialevalgskataloget. Er betalingen ikke registreret inden fristens udløb bliver tilkøbene annulleret. 5/14

6 6. Orientering omkring friarealerne v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll Henrik B. Søgaard orienterede, at MOVE arkitektur har udarbejdet et forslag til bearbejdning af friarealerne på baggrund af den afholdte workshop, hvor beboerne kom med forslag og input til friarealløsningerne. Henrik B. Søgaard fremviste en tegning over løsningen på tovene, med nyt bord/bænkesæt, nye lampehoveder, nyt ophold mm. Friarealerne vil først blive renoveret om cirka 2 år, og derfor er alle de endelige beslutninger omkring friarealerne ikke endelig besluttet af byggeudvalget, beslutningerne og omfang afhænger blandt andet af den samlede økonomien for renoveringen. 7. Orientering om byggepladsen v. byggeleder, Carsten Bjørn, Rambøll Carsten Bjørn fremviste en tegning, hvorpå beboerne kunne se byggepladsen, byggepladsveje og håndværkerveje. Der vil blive arbejdet i tidsrummet klokken 7 16 i hverdagene, men der kan komme biler, der skal aflæsse materiale midt om natten, dette vil naturligvis blive forsøgt begrænset. I tidsrummet vil der være mere støje i boligområdet end normalt, hvilket der håbes, at beboerne kan acceptere. Stamvejen ind i boligområdet vil i størst muligt omfang blive bibeholdt, men der vil forekomme kørende arbejder derpå i perioder. Carsten Bjørn orienterede også om, at den største udfordring for renoveringen, er det kuperede terræn, der er i afdelingen. For at kunne renovere facader, udskifte vinduer mm. vil der blive behov for at rydde en del af hækken, disse vil naturligvis blive reetableret, men kun til små lave hække, som de købes på planteskolen. Hækplanterne plantes kun i efteråret, derfor vil der i visse tilfælde være en del ventetid på at få hækkene plantet. Carsten Bjørn viste placering af badeværelsesvognene samt en tegning af en badeværelsesvogn. Carsten Bjørn orienterede dertil, at alle der ikke genhuses får deres egen personlige badeværelsesvognene med egen nøgle, beboerne skal derfor selv sørge for toiletpapir mv. samt rengøring under brugsperioden. Vognene rengøres af rengøringsfirma inden de overdrages til en ny beboer. Carsten Bjørn orienterede om, at adgang til skurbyen foregår via Erritsø Mosevej. Håndværkerne skal parkere deres køretøjer på en håndværkerparkeringsplads for at genere beboerne mindst muligt, dog vil håndværkerne have behov for, at køre materialer til og fra bebyggelsen. Der er ingen adgang til skurbyen eller den indhegnede materialeplads for uvedkommende hverken børn eller voksne, da det simpelthen er for farligt grundet tunge køretøjer, tunge materialer mm. Da der vil være naturlige nysgerrige børn tæt ved byggepladsen, skurebyen mm. vil der blive afholdt et børnemøde omkring sikkerhed. Der er arbejdet meget for at sikre et trygt miljø for beboerne under renoveringen, der vil derfor blive opsat skilte og afspærringer, der skal respekteres. Beboerne må ikke berøre maskinerne og stillads under renoveringen, og beboerne bedes være opmærksom på at ma- 6/14

7 skinføreren ikke altid har mulighed for at se personerne på jorden omkring sin maskine under arbejdet, derfor bedes alle beboer holde sig i en passende afstand. For at sikre en rolig afvikling af skolebørn til og fra skole, vil der i perioder blive ændret på vejen til skole, dette vil naturligvis blive skiltet. Der vil under hele renoveringsperioden blive skiltet omkring sikkerhed, veje mm. Der vil i perioder være op mod 50 håndværkere på pladsen, der føres et nøje tilsyn med disse håndværkere, men sker det, at en beboer har en klage, skal denne rettes til Boligkontoret Fredericia og ikke til håndværkerne. Til slut fremviste Carsten Bjørn en overordnet tidsplan for den indvendige renovering, renoveringen af boligerne kommer til at foregå over to omgang en indvendig- og en udvendig renovering. Beboerne, der skal genhuses, vil være genhuset under den indvendige renovering. 8. Orientering om ikke genhusede beboeres klargøring til renoveringen v. projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia Jørn Brynaa orienterende, at der cirka en måned inden opstart på hvert enkelt vænge/gruppe vil blive afholdt et møde for de berørte beboere, hvor de praktiske forhold vil blive gennemgået. Der vil også være mulighed for at afklare individuelle spørgsmål, men ønsker en beboer et personligt møde, kan dette aftales med Bianca Lassen. Der laves en beboertidsplan, som skal følges op af entreprenørerne med beboermeddelelser, som lægges i postkasserne. Der vil komme en skrivelse ud til hver enkel beboere, hvori der er beskrevet praktiske oplysninger som nedpakning af køkkengrej, udlevering af flyttekasser, rengøring af hårde hvidevarer samt flytning af disse, hvordan beboerne skal forholde sig i forhold til badeværelsesvognene, opmagasinering af vaskemaskiner og tørretumbler, tømning af skure, - haver mm. Der vil under renoveringsperioden være mulighed for, at få udleveret en nøgle til fælleshuset, så der er mulighed for at tilberede sin mad der, ønsker en beboer ikke dette, kan der udleveres transportable kogeplader samt denne kan få opsat sit køleskab et andet sted i boligen end køkkenet. Løsningerne aftales individuel med hver enkel beboer. Da det i afdelingen er tilladt at holde hunde, vil der naturligvis også blive sørget for dem under renoveringsperioden. Der kan blandt andet blive opsat en hundegård, hvis hunds ejer ønsker dette, dette aftales individuel med hundens ejer. Det er vigtigt, at hunden er afskærmet for håndværkerne i renoveringsperioden og derfor må hundene ikke lukkes ud i haven, mens der pågår renovering. Jørn Brynaa afsluttede med at orientere, at der skal være adgang til boligen alle hverdage mellem 7:00 og 16:00. For at håndværkerne kan tilgå bolig, vil der blive opsat en nøgleboks som håndværkerne har adgang til. I denne nøgleboks skal der placeres en nøgle til boligen. Hvis beboeren ikke kan undvære en nøgle skal der fremstilles en ekstra. Dette aftales direkte med varmemesteren. 7/14

8 9. Orientering omkring genhusning v. genhusningskonsulent Bianca Lassen, Boligkontoret Fredericia Bianca Lassen orienterede, at der er cirka 30 boliger, hvis beboer skal genhuses, disse beboere vil modtage en genhusningstidsplan. Bianca orienterede om TRYGHEDSPAKKEN, herunder: Genhusningsaftale, der indgås mellem beboer og Boligkontoret Fredericia Midlertidig adresseændring, som beboer skal oplyse til Post Danmark Meddelelse til forsikringsselskab. Bianca vil fremsende en skrivelse, som beboer kan fremsende til sit forsikringsselskab Meddelelse om ændret husleje i forhold til ansøgning om boligydelse Sikring af effekter i skur. Boligkontoret Fredericia tilbyder opmagasinering af beboernes ejendele fra skuret. Internet og tv er etableret i genhusningslejligheden - beboer skal derfor ikke opsige det de har i egen bolig. Alt indbo flyttes af flyttefirma. Hvis der er beboer, der har svært ved at forstå alle de fremsendte dokumenter, kan de kontakte Bianca Lassen for en individuel aftale om gennemgang af dokumenterne sammen med hende. Der bliver lavet en flytterapport, hvor antal flyttekasser fra lejemålet noteres, samt særlige forhold. Beboer skal kvitterer på rapporten, som er en aftale mellem beboeren og flyttefirmaet. Bianca afsluttede med at præsenterede flyttefirmaet der er Universal transport & flytteforretning ApS. Flyttekasser vil blive leveret cirka 3-4 uger før fraflytning. Hvis den enkelt beboer ikke har modtaget tilstrækkelig antal flyttekasser, udleveres flere hos varmemesteren. Det er bedre, at bede om flere flyttekasser end at overfylde dem man har modtaget. Bianca gjorde opmærksom på, at beboerne skal huske, at aflevere de udleveret flyttekasser efter tilbageflytning. Hver enkelt beboer vil modtage et brev eller en fra flyttefirmaet for nærmere detaljer omkring fraflytningstidspunkt. 8/14

9 Per Wenneke Afd. 311, bestyrelsesformand Jørn Brynaa Projektleder Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade Fredericia Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade Fredericia Dato Underskrift Dato Underskrift Spørgsmål Spørgsmål er vedlagt som bilag. 9/14

10 Bilag spørgsmål og svar Spørgsmål og svar til punkt nr. 2 - Orientering om projektets stade Der var ingen spørgsmål til dette punkt Spørgsmål og svar til punkt nr. 3 - Præsentation af rådgivere, byggeleder og entreprenører Der var ingen spørgsmål til dette punkt Spørgsmål og svar til punkt nr. 4 - Orientering om renoveringen Spørgsmål: I de 1 værelses lejligheder, kommer der fremadrettet 4 kogeplader fremfor de to der er på nuværende tidspunkt? Svar: Nej. Spørgsmål: Hvis man ikke har vaskemaskine på sit badeværelse, opsættes der så et skab på den plads? Svar: Nej Spørgsmål: Det ovenlys, der opsættes i trappeopgang, er det ikke muligt at få det i køkkenet også? Svar: Det er kun aftalt, at det skal opsættes i trappeopgangen i særlige boligtyper. Spørgsmål: Kommer der inddækning over overskabe i køkkenet? Svar: Nej Efterskrift: Beslutningen er ændret til, at der i køkkener hvor der i dag er inddækninger over køkkenskabene opsættes der inddækninger igen. Spørgsmål: Bliver fliserne i badeværelset matte? Svar: Ja, det er det der er valgt som standard. Spørgsmål: Hvorfor har man valgt, at bibeholde vasken i bryggers/entré? Svar: For ikke at tage en facilitet fra beboerne. Spørgsmål: Hvis haven graves helt op, laves der så en ny have? Svar: Det er ikke alle haver der graves op, og reetablering vil blive aftalt individuel. Spørgsmål: Skal alt i haven fjernes? Svar: Grundlæggende er beboerne nødt til at flytte alle sine haveredskaber, borde, stole mm. Det betyder for det udvendige at plankeværker, terrasser, halvtage, små hegn, udestuer, planter, ja alt du vil bevare som står op ad husene og 2-2,5 mtr. ud skal flyttes. det gælder alle husets sider. Altså indgang, have og gavle. Er en beboer i tvivl om omfang kan Bianca Lassen kontaktes. Spørgsmål: I de to værelses boliger, opsættes der 2 håndvaske på badeværelset, som der er på nuværende tidspunkt? Svar: Nej, der opsættes kun en. 10/14

11 Spørgsmål: Bliver trælofterne i de to værelses malet? Svar: Nej Spørgsmål: Kan man vælge mellem en mørk og en lys granitbordplade? Svar: Nej, byggeudvalget har besluttet, at der skal opsættes mørke granitbordplader. Spørgsmål: Kan komfuret flyttes? Svar: Nej, køkkenindretningen er fastlagt. Spørgsmål: Får vi nye hårde hvidevarer i køkkenet? Svar: Nej, det er ikke en del af renoveringen. Spørgsmål: Får vi snart besked på, hvornår vores have skal graves op, da vi så fraflytter?! Svar: Det er ikke alle haver, der graves op, kun dem hvor det er en nødvendighed. På tidsplanen kan det ses hvornår renoveringen af ens bolig skal pågå. Spørgsmål: Bliver vinduerne i badeværelserne med mat glas? Svar: Ja, det er med i projektet. Spørgsmål: Kan man få glasvæv på badeværelserne i stedet for fliser? Svar: Nej. Spørgsmål: Kommer der kun linoleum i køkkenet og ikke i spiseafdelingen? Svar: Det kommer kun i køkkenet, det kan grundet forskellige gulvhøjder være svært at lægge gennemgående begge steder. Men det er muligt, at tale med håndværkeren om en løsning, som beboeren i så fald selv skal betale for, for den del der går ud over projektet. Spørgsmål: Jeg har vaskemaskine og tørretumbler, hvem tager det ned? Svar: Det tages ned i forbindelse med renoveringen og bliver opmagasineret i perioden, hvis det ønskes. Spørgsmål: Hvor opsættes de nye ovenlysvinduer? Svar: I boliger, som har et trapperum, hvor der ikke er vindue i facaden Spørgsmål: Hvem sørger for at tilslutte opvaskemaskinen? Svar: Entreprenøren. Spørgsmål: Der hvor der er et lille hak ind i taget, kan der komme glastag - som over altanerne? Svar: Nej, dette er ikke konstruktionsmæssigt muligt og beboerne vil også støde hovedet i mod når de går op ad trappen. Spørgsmål: Jeg har en vandskade i bryggerset, laver I det? Svar: Dette skal anmeldes til Boligkontoret Fredericia. Spørgsmål og svar til punkt nr. 5 - Orientering omkring tilkøbsmuligheder Spørgsmål: Får vi skiftet klinker i bryggers/entre? Eller kan det tilkøbes? 11/14

12 Svar: De udskiftes ikke, og grundet en stram tidsplan er det heller ikke muligt at tilkøbe det. Spørgsmål: Kan man tilkøbe vinduet i badeværelset uden mat glas? Svar: Jørn Brynaa undersøger dette. Spørgsmål: Skiftes der gulv i entré? Svar: Nej, kun i køkken, badeværelse og på gæstetoiletter. Spørgsmål: Kan man tilkøbe gulvudskiftning? Svar: Nej, da tidsplanen i forvejen er meget stram. Spørgsmål og svar til punkt nr. 6 - Orientering omkring friarealerne Der var ingen spørgsmål til dette punkt Spørgsmål og svar til punkt nr. 7 - Orientering om byggepladsen Spørgsmål: Skal vi ned af skråningen for at komme på toilet og i bad? Svar: Nej. Billede blev fremvist. Spørgsmål: Arbejdes der fra klokken 7:00 16:00 alle ugens dage? Svar: Nej, kun i hverdagene. Der vil være 3 uger i sommerferieperioden, uge 29, 30 og 31 og hen over julen, hvor der ikke arbejdes. Spørgsmål: Når håndværkerne går på sommerferie forlænges ens renovering så de 3 uger? Svar: Nej, et hus afsluttes inden sommerferien begynder. Spørgsmål: Hvis de starter klokken 7:00 og man ikke har alle sine børn klar, hvad gør de så? Svar: Der arbejdes ikke i alle rum på én gang, så der vil være plads til familien i huset. Spørgsmål: Hvorfor indkalder I ikke alle til vængemøde? Svar: Indkalder ikke dem, der skal genhuses men ellers indkaldes alle. Efterskrift: Det gør vi fremadrettet. Spørgsmål: Vi har stue og køkken i samme rum, skal vi så gøre vores sofa ren hver dag? Svar: Nej, der opsættes en støvvæg i renoveringsperioden. Spørgsmål: Når vi skal flytte ind i boligen, bliver den så rengjort? Svar: Ja, der laves en håndværkerrengøring. Spørgsmål: Skiftes vores hoveddør? Svar: Ja. Spørgsmål: Hvordan kommer vores hoveddør til at se ud? Svar: Den nye hoveddør er med 3 ruder med mat glas. Spørgsmål: Vil det sige, at små børn skal rende helt hen i toiletvognen om natten hvis de skal på toilet? 12/14

13 Svar: Som udgangspunkt ja. Men tal med Boligkontoret Fredericia om en individuel løsning. Spørgsmål: Hvilken størrelse fliser opsættes der? Svar: I køkken 10 x 10 cm og på badeværelserne 30 x 30 cm på gulv og 15 x 15 cm på vægge. Spørgsmål: Skal vi pakke alt vores Hi Fi udstyr væk? Hvad nu hvis det forsvinder under renoveringen? Svar: Der kommer en kode på døren, så der ikke er tilgang for andre end boligens beboer og håndværkerne i perioden. Jørn Brynaa undersøger, hvordan man skal forholdes sig i forhold til sin forsikring. Spørgsmål: Hvornår skiftes ventilationsanlægget? Svar: i forbindelse med tagrenoveringen. Spørgsmål: Hvis en beboer har et grønt soveværelse, hvad gør I så? Svar: Maleren vil forsøge at ramme farven så godt det kan lade sig gøre. Spørgsmål: Hvor lang tid er håndværkerne i hver lejlighed? Svar: Cirka 8 10 uger. Spørgsmål: Når de kommer ind og skifter vinduerne, hvor lang væk fra facaden skal møblerne så flyttes og skal faste skabe også flyttes? Svar: Møbler flyttes en meter væk fra facaden og faste skabe må gerne blive stående. Spørgsmål: Skal vi ikke genhuses mens at der skiftes vinduer? Svar: Nej, dette er en meget kort periode. Spørgsmål og svar til punkt nr. 8 - Orientering om ikke genhusede beboeres klargøring til renoveringen Spørgsmål: Skal vi pille vores terrasse op? Svar: Aftales individuel. Spørgsmål: Vi har et gammelt komfur, udskiftes det? Svar: Nej, udskiftning af hårde hvidvarer er ikke en del af renoveringen. Spørgsmål: Vi har ikke mulighed for at få vand mens I renoverer? Svar: Nej, det arbejdes på en løsning. Spørgsmål: Fjerner i vores hæk? Svar: Ja, og der etableres en ny. Spørgsmål: Hvor skal vi smide vores vand fra opvasken af? Svar: I kan evt. vaske op i beboerhuset. Spørgsmål: Det er ikke alle der bor på et vænge, kommer der så ikke et mødet til os? Svar: Der kommer naturligvis et møde alligevel. 13/14

14 Spørgsmål: Vi har en fliseterrasse, erstatter i den hvis den ødelægges. Svar: Det skal aftales individuelt. Spørgsmål: Holder den huslejeforhøjelse I har varslet? Svar: Ja. Spørgsmål: Vil man tackle problemerne ordentligt hvis de opstår. Svar: Ja, med dialog mellem beboerne, håndværkerne mfl. Spørgsmål og svar til punkt nr. 9 - Orientering omkring genhusning Spørgsmål: Det er før blevet sagt, at istandsættelsen vil tage 6 uger, men nu siger i pludselig 10 uger? Svar: De fleste beboere skal genhuses i 8 uger, men der vil være beboere, der skal genhuses i 10 uger. Spørgsmål: Hvis man, af familiemæssige årsager, vælger at fraflytte sin bolig under renoveringen, får man så sin husleje tilbage? Svar: Beboere i 1 og 2 værelses har mulighed for selv at sørge for genhusning, mod kompensation, der svarer til nettohusleje. Dette er ikke muligt for øvrige beboere. Spørgsmål: Skal opvaskemaskinen opmagasineres? Svar: Ja. Spørgsmål: Skal havemøblerne opmagasineres? Svar: Det skal aftales individuelt. Spørgsmål: Er der gardiner i genhusningslejligheden? Svar: Ja Spørgsmål: Hvornår skal jeg sove når jeg arbejder nat og de larmer om dagen Svar: Det skal aftales individuelt, du kan evt. benytte gæsteværelset. Spørgsmål: Vi vil gerne genhuses i Erritsø, gerne på Møllebo? Svar: Vi vil gerne bruge beboernes penge bedst muligt ved at genhuse i de lejligheder, der allerede står til rådighed. Det er dyrt, at sætte gardiner, lamper mm. op for en enkelt lejer. Spørgsmål: Bliver vi genhuset hvor vi må have hund? Svar: Ja, hvis Boligkontoret Fredericia er bekendt med, at I har hund. Spørgsmål: Bliver festlokalet lukket helt ned? Svar: Nej, det kan fortsat lejes. Spørgsmål: Jeg kan ikke undvære en nøgle til håndværkerne. Svar: Det findes der en løsning på. 14/14

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder 4. Orientering

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder 4. Orientering

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg.

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg. REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Sønderparken, afdeling 217 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 217 Dato 2014-01-16 Sted Messe C, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra: Beboere Alle

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkenerne skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2 Hvad

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens MATERIALEBESKRIVELSE 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 69, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Tankefuld Svendborg Fyns almennyttige oligselskab Fyns almennyttige oligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 27, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - 2 lejligheder får nyt gavlvindue Boligen - køkken og bad - Alle

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 18. september 2013 Kundenummer 41-898 Direkte telefon +45 39 46 61 41 cra@deas.dk Dato: 12.september 2013 Deltagere: Fra Boldparken: Beboere fra opgang

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 77, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring MATERIALEBESKRIVELSE Illustrativt billede 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Grønnedalen 14, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - 3 lejligheder får

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 17, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - Nyt gavlvindue Løget

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Bernd Kjelland ark maa 9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Repræsentanter fra afd. bestyrelsen:

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Information til dig som skal genhuses

Information til dig som skal genhuses Information til dig som skal genhuses Følg renoveringsprocessen på www.civica-civica.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING 3 HVORFOR GENHUSES? 3 HVORNÅR GENHUSES? 3 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Facader i tværblokke Nye vinduer i Træ/alu Nyt indgangsparti Indbygget belysning Ny skalmur Pudsede pilastre Tværblok Facader og vinduer

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011

FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011 FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011 Renovering af Lundens bygninger m.m. er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Spurvelunden 39 A-B, Vejle Allested Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere