Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen"

Transkript

1 REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj, afdeling 311 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 311 Dato Sted Fredericia Idrætscenter, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra: Beboere Alle beboere fra afdeling 311 var inviteret til mødet Byggeudvalg Per Wenneke Gitte Holdersen Hans Jørgen Mathiesen Lotte Overgaard Ralph Adler Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Boligkontoret Jørn Brynaa Bianca Lassen Lis Gregersen Flemming Lorentzen Finn Muus Projektleder Genhusningskonsulent Formand, hovedbestyrelsen Næstformand, hovedbestyrelsen Direktør Dato Rambøll Henrik Bojsen Søgaard Carsten Bjørn Jenni Herløv Projekteringsleder Byggepladsleder Referent Rambøll Danmarksgade 2A DK-7000 Fredericia Entreprenør Lars Schmidt Bo Lykke Jacobsen Herbert Nielsen Jørgen Balle Lars Nielsen Lars Langkilde TC Anlæg A/S Murerfirmaet Nielsen & Rasmussen A/S Petrowsky A/S Lauritz Balle A/S Mikkelsen og Ludvigsen A/S HTH køkkenforum Vejle T F Ref EH JEHS Dagsorden 1. Velkomst v. afdelingsformand Per Wenneke 2. Orientering om projektets stade v. projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia 3. Præsentation af rådgivere, byggeleder og entreprenører 4. Orientering om renoveringen v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll 5. Orientering omkring tilkøbsmuligheder v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll 6. Orientering omkring friarealerne v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll 7. Orientering om byggepladsen v. byggeleder, Carsten Bjørn, Rambøll 8. Orientering om ikke genhusede beboeres klargøring til renoveringen v. projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia 9. Orientering omkring genhusning v. genhusningskonsulent Bianca Lassen, Boligkontoret Fredericia 1/14

2 1. Velkomst v. afdelingsformand Per Wenneke Per bød de fremmødte velkommen til orienterende beboermøde for afd. 311, Hasselhøj. Per foreslog Lis Gregersen som ordstyre, hvilket blev godkendt af de fremmødte. Afdelingens nye varmemester præsenterede sig, varmemesteren for afd. 311 er Jari Sommerstedt. 2. Orientering om projektets stade v. projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia Renoveringen blev besluttet på afdelingsmødet d. 20. november 2012 Økonomien (Skema A) blev godkendt af Landsbyggefonden og Fredericia kommune i december 2012 Projekteringen blev igangsat i februar 2013 Afdelingsbestyrelsen har deltaget aktivt i projekteringsmøder, og haft indflydelse på indretning og materialer Der blev afholdt en workshop i maj 2013 med fokus på friarealerne. Projektet blev sendt i EU-udbud henover sommeren 2013 Licitation blev afholdt d. 28. oktober 2013 Skema B blev godkendt i januar 2014 Der blev lavet entreprisekontrakter med entreprenørerne i februar 2014 Skurbyen er på nuværende tidspunkt ved at være klar til anvendelse Der bliver på nuværende tidspunkt arbejdet i mock-up lejligheden (Holmbjerggårdsvej nr. 113) Renoveringen af det første vænge påbegyndes uge Præsentation af rådgivere, byggeleder og entreprenører Jørn Brynaa præsenterede teamet hos Rambøll, der består af projekteringsleder, VVS -, ventilation-, jord- og el- ingeniører, teknisk assistent samt en byggeleder. De fremmødte entreprenører præsenterede kort deres virksomhed samt deres projektleder. På pladsen vil følgende firmaer være repræsenteret TC Anlæg A/S Murerfirmaet Nielsen & Rasmussen A/S Egil Rasmussen A/S Petrowsky A/S Lauritz Balle A/S Mikkelsen og Ludvigsen A/S HTH køkkenforum Vejle A/S 4. Orientering om renoveringen v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll Henrik B. Søgaard præsenterede renoveringsomfanget 2/14

3 Klimaskærmen: Nye tage med tagsten, tagrender, tagnedløb og udhæng Nye vinduer og døre, lavet af træ/alu, lakeret hvide indvendig og udvendig Omfugning og reparation af murværket mange steder på husene Murværk udskiftes flere steder, da det er ødelagt af murbier eller salt og fugt Der udføres sokkelpuds på bygningerne samt carportene Udvendige bygningsdele: Nyt glastag over altaner, der har til formål at beskytte træaltanerne Renovering af altaner, de males og flere steder renoveres træværket Renovering af skurene hvor dårlige brædder udskiftes og det udvendige træværk males Rottesikring af skurene ved etablering af en betonkant forneden Brandsikring, af de skure hvor der er forbindelse til tagrummet over boligen, så en evt. brand ikke kan sprede sig til boligen Udskiftning af trætrapper til ståltrapper i de 4 etageboliger Udskiftning af træsøjler på carporte og halvtage Udskiftning af lamper ved hoveddøre Etablering af trappe ved hoveddøre for at give bedre tilgængelighed I lejligheden: Køkkener, hvori der opsættes nye køkkenelementer, ny granitbordplade med underlimet vask, nyt armatur og nyt linoleumsgulv Badeværelse, hvori der opsættes nye fliser/klinker på alle overflader, ny bruseniche med termostat blandingsbatteri, nye installationer, gulvstillet toilet med softluk sæde, nyt badeværelsesmøbel med porcelænsvask med nyt armatur, badeværelsesdør udskiftes og der etableres gulvvarmesystem. I nogle boligtyper gøres der på badeværelset plads til vaskemaskine inkl. installationer dertil, samt der monteres nyt teknikskab omkring installationerne. Bryggers (ved hovedindgang) får nyt teknikskab, laminatbordplade med underlimet vask, nyt armatur og plads- samt installationer til vaskemaskine Der vil ikke blive udført plads til tørretumbler, da der ikke kan anvises en plads, uden tørretumbleren vil stå op foran et vindue. Dermed etableres derfor heller ikke aftræk til det fri. Hvis der ønskes tørretumbler i lejligheden, skal det være en kondenstørretumbler alternativt henvises til tørretumblerne i vaskeriet Øvrige tiltag i boligen: Efterisolering af vandrette lofter Nye loftslemme med cylinderlås, således at loftet kun kan tilgås af driftspersonalet Etablering af lystunnel i boliger, som har et trapperum, hvor der ikke er vindue i facaden Udskiftning af vinduesplader til lys granit Malerbehandling af vægge, hvor der udskiftes døre og/eller vinduer Total maleristandsættelse af køkkenerne Malerbehandling af lofter i bad, samt der hvor der udskiftes loftslemme 3/14

4 Nyt låsesystem, med ny nøgle, der passer til både hoveddør, postkasse, skur og vaskeriet Henrik B. Søgaard gjorde opmærksom på, at ønsker en beboer flere vægoverflader malerbehandlet, så skal den enkelte beboer selv kontakte malermesteren og aftale omfang og pris. Beboeren afregner direkte med malermesteren. Installationer i boligerne: Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding og indblæsning i opholdsrum og udsugning i bad, køkken og bryggers, der vil derfor blive ført kanaler rundt i boligen, men disser vil blive forsøgt skjult mest muligt Nye emhætter, med aftræk til det fri. Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer 1 ny røgalarm tilsluttet strømforsyningen i hver bolig Nye ringeklokker tilsluttet strømforsyningen Installationer i terræn: Rensebrønd til hver bolig, der bl.a. giver mulighed for at rense afløbsledningen fra køkkenvasken. Der er behov for, at der graves hul til denne i haverne Udskiftning af vandstophaner, da de gamle i mange tilfælde er rustet fast, dvs. at der kan lukkes for vandet til boligerne i fremtiden, hvis der skulle ske et rørbrud Reparation af kloakledninger og brønde, efter tv-inspektion af samtlige kloaklednigner. Nogle haver vil blive berørt af renoveringen da kloakledningerne i nogle tilfælde er placeret i haverne. Friarealer Udskiftning af lampehoveder på stibelysning, stander bibeholdes. Standerne oprettes hvor det er behov for det. Nogle steder flyttes standerne hvor de er uhensigtsmæssigt placeret Udskiftning af belægninger på gangstier Udskiftning af trapper og gelændere På stamvejen og parkeringsarealer vil der, som det sidste blive udlagt nyt asfalt og parkeringspladserne opstribes på ny Ny indretning af torve med ny belægning, plantekummer og bord/bænke sæt Ny beplantning ud fra MOVE s tegninger, efter ønske fra afdelingen når den endelige byggeøkonomi kendes. MOVE er de 2 landskabsarkitekter, der stod for workshoppen i maj Etablering af legepladser for børn og voksne ud fra MOVE s tegninger, efter ønske fra afdelingen når den endelige byggeøkonomi kendes Beskæring og fjernelse af eksisterende beplantning på skråningerne mod nord hvor det er blevet for voldsomt med tiden. Henrik B. Søgaard fremviste tegninger af 4 forskellige køkkentyper, 4 forskellige badeværelsestyper samt en tegning af gæstetoilettet. 4/14

5 På køkkentegningerne kunne beboerne se, at der er plads til opvaskemaskine i alle køkkentyperne på nær i 1 værelses lejlighederne, et stort antal at underskabene vil blive med skuffer og køleskabet vil blive sat på gulvet. Der vil ikke være mindre skabsplads i fremtiden. På badeværelsestegninger kunne beboerne se, at alle badeværelser indrettes med bruseniche, vask og underskab samt ny belysning over spejlet og på loftet. Henrik B. Søgaard sluttede af med at vise billeder af badeværelses- og gæstetoiletinventar, og gjorde opmærksom på, at billederne kun er informationsbilleder, det vil sige, at der opsættes inventar tilsvarende det fremviste i vaskeriet. I et samarbejde mellem byggeudvalget, Boligkontoret Fredericia, HTH og rådgiver er der blevet udarbejdet et materialevalgskatalog. Materialerne er udstillet i afdelingens vaskeri, hvor beboerne kan se blandt andet lågefarver, trækanter, fliser mm. Hvis en beboer har behov for hjælp til at vælge materialer eller til at forstå materialevalgskataloget kan denne kontakte Bianca Lassen fra Boligkontoret Fredericia. I materialevalgskataloget kan beboerne vælge materialer og tilkøbe for eksempel ekstra skabe. Materialevalgskataloget fremsendes til beboeren 6 8 uger før renoveringen af boligen, beboeren har derefter 2 uger til at beslutte materialer og eventuelle tilkøb. Hvis en beboer ikke afleverer sit materialevalgskataloget indrettes boligen med de standard valg, der er besluttet af byggeudvalget. Henrik B. Søgaard afsluttede med at fremvise en liste over materialevalg. Materialevalgene fremgår af præsentationen fra informationsmødet, som kan findes på Boligkontorets hjemmeside under Renovering/Hasselhøj 5. Orientering omkring tilkøbsmuligheder v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll Henrik B. Søgaard orienterede beboerne om de tilkøbsmuligheder der er, der vil i materialevalgskataloget være en pris på tilkøbene. Tilkøbsmuligheder: Skuffeskab i stedet for hyldeskab kun der hvor der er hul for opvaskemaskine Ekstra overskabe i køkken (afhængig af boligtype) Skab med indbygningsovn og induktionskogeplade Garderobeskabe 10 x 30 cm hvide fliser til køkken og badeværelse (i stedet for hhv. 10 x 10 og 15 x 15 cm) Samt andre mindre tilkøbsmuligheder Tilkøb skal afregnes direkte med Boligkontoret Fredericia inden fristen for aflevering af materialevalgskataloget, så betalingen kan blive registreret inden aflevering af materialevalgskataloget. Er betalingen ikke registreret inden fristens udløb bliver tilkøbene annulleret. 5/14

6 6. Orientering omkring friarealerne v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll Henrik B. Søgaard orienterede, at MOVE arkitektur har udarbejdet et forslag til bearbejdning af friarealerne på baggrund af den afholdte workshop, hvor beboerne kom med forslag og input til friarealløsningerne. Henrik B. Søgaard fremviste en tegning over løsningen på tovene, med nyt bord/bænkesæt, nye lampehoveder, nyt ophold mm. Friarealerne vil først blive renoveret om cirka 2 år, og derfor er alle de endelige beslutninger omkring friarealerne ikke endelig besluttet af byggeudvalget, beslutningerne og omfang afhænger blandt andet af den samlede økonomien for renoveringen. 7. Orientering om byggepladsen v. byggeleder, Carsten Bjørn, Rambøll Carsten Bjørn fremviste en tegning, hvorpå beboerne kunne se byggepladsen, byggepladsveje og håndværkerveje. Der vil blive arbejdet i tidsrummet klokken 7 16 i hverdagene, men der kan komme biler, der skal aflæsse materiale midt om natten, dette vil naturligvis blive forsøgt begrænset. I tidsrummet vil der være mere støje i boligområdet end normalt, hvilket der håbes, at beboerne kan acceptere. Stamvejen ind i boligområdet vil i størst muligt omfang blive bibeholdt, men der vil forekomme kørende arbejder derpå i perioder. Carsten Bjørn orienterede også om, at den største udfordring for renoveringen, er det kuperede terræn, der er i afdelingen. For at kunne renovere facader, udskifte vinduer mm. vil der blive behov for at rydde en del af hækken, disse vil naturligvis blive reetableret, men kun til små lave hække, som de købes på planteskolen. Hækplanterne plantes kun i efteråret, derfor vil der i visse tilfælde være en del ventetid på at få hækkene plantet. Carsten Bjørn viste placering af badeværelsesvognene samt en tegning af en badeværelsesvogn. Carsten Bjørn orienterede dertil, at alle der ikke genhuses får deres egen personlige badeværelsesvognene med egen nøgle, beboerne skal derfor selv sørge for toiletpapir mv. samt rengøring under brugsperioden. Vognene rengøres af rengøringsfirma inden de overdrages til en ny beboer. Carsten Bjørn orienterede om, at adgang til skurbyen foregår via Erritsø Mosevej. Håndværkerne skal parkere deres køretøjer på en håndværkerparkeringsplads for at genere beboerne mindst muligt, dog vil håndværkerne have behov for, at køre materialer til og fra bebyggelsen. Der er ingen adgang til skurbyen eller den indhegnede materialeplads for uvedkommende hverken børn eller voksne, da det simpelthen er for farligt grundet tunge køretøjer, tunge materialer mm. Da der vil være naturlige nysgerrige børn tæt ved byggepladsen, skurebyen mm. vil der blive afholdt et børnemøde omkring sikkerhed. Der er arbejdet meget for at sikre et trygt miljø for beboerne under renoveringen, der vil derfor blive opsat skilte og afspærringer, der skal respekteres. Beboerne må ikke berøre maskinerne og stillads under renoveringen, og beboerne bedes være opmærksom på at ma- 6/14

7 skinføreren ikke altid har mulighed for at se personerne på jorden omkring sin maskine under arbejdet, derfor bedes alle beboer holde sig i en passende afstand. For at sikre en rolig afvikling af skolebørn til og fra skole, vil der i perioder blive ændret på vejen til skole, dette vil naturligvis blive skiltet. Der vil under hele renoveringsperioden blive skiltet omkring sikkerhed, veje mm. Der vil i perioder være op mod 50 håndværkere på pladsen, der føres et nøje tilsyn med disse håndværkere, men sker det, at en beboer har en klage, skal denne rettes til Boligkontoret Fredericia og ikke til håndværkerne. Til slut fremviste Carsten Bjørn en overordnet tidsplan for den indvendige renovering, renoveringen af boligerne kommer til at foregå over to omgang en indvendig- og en udvendig renovering. Beboerne, der skal genhuses, vil være genhuset under den indvendige renovering. 8. Orientering om ikke genhusede beboeres klargøring til renoveringen v. projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia Jørn Brynaa orienterende, at der cirka en måned inden opstart på hvert enkelt vænge/gruppe vil blive afholdt et møde for de berørte beboere, hvor de praktiske forhold vil blive gennemgået. Der vil også være mulighed for at afklare individuelle spørgsmål, men ønsker en beboer et personligt møde, kan dette aftales med Bianca Lassen. Der laves en beboertidsplan, som skal følges op af entreprenørerne med beboermeddelelser, som lægges i postkasserne. Der vil komme en skrivelse ud til hver enkel beboere, hvori der er beskrevet praktiske oplysninger som nedpakning af køkkengrej, udlevering af flyttekasser, rengøring af hårde hvidevarer samt flytning af disse, hvordan beboerne skal forholde sig i forhold til badeværelsesvognene, opmagasinering af vaskemaskiner og tørretumbler, tømning af skure, - haver mm. Der vil under renoveringsperioden være mulighed for, at få udleveret en nøgle til fælleshuset, så der er mulighed for at tilberede sin mad der, ønsker en beboer ikke dette, kan der udleveres transportable kogeplader samt denne kan få opsat sit køleskab et andet sted i boligen end køkkenet. Løsningerne aftales individuel med hver enkel beboer. Da det i afdelingen er tilladt at holde hunde, vil der naturligvis også blive sørget for dem under renoveringsperioden. Der kan blandt andet blive opsat en hundegård, hvis hunds ejer ønsker dette, dette aftales individuel med hundens ejer. Det er vigtigt, at hunden er afskærmet for håndværkerne i renoveringsperioden og derfor må hundene ikke lukkes ud i haven, mens der pågår renovering. Jørn Brynaa afsluttede med at orientere, at der skal være adgang til boligen alle hverdage mellem 7:00 og 16:00. For at håndværkerne kan tilgå bolig, vil der blive opsat en nøgleboks som håndværkerne har adgang til. I denne nøgleboks skal der placeres en nøgle til boligen. Hvis beboeren ikke kan undvære en nøgle skal der fremstilles en ekstra. Dette aftales direkte med varmemesteren. 7/14

8 9. Orientering omkring genhusning v. genhusningskonsulent Bianca Lassen, Boligkontoret Fredericia Bianca Lassen orienterede, at der er cirka 30 boliger, hvis beboer skal genhuses, disse beboere vil modtage en genhusningstidsplan. Bianca orienterede om TRYGHEDSPAKKEN, herunder: Genhusningsaftale, der indgås mellem beboer og Boligkontoret Fredericia Midlertidig adresseændring, som beboer skal oplyse til Post Danmark Meddelelse til forsikringsselskab. Bianca vil fremsende en skrivelse, som beboer kan fremsende til sit forsikringsselskab Meddelelse om ændret husleje i forhold til ansøgning om boligydelse Sikring af effekter i skur. Boligkontoret Fredericia tilbyder opmagasinering af beboernes ejendele fra skuret. Internet og tv er etableret i genhusningslejligheden - beboer skal derfor ikke opsige det de har i egen bolig. Alt indbo flyttes af flyttefirma. Hvis der er beboer, der har svært ved at forstå alle de fremsendte dokumenter, kan de kontakte Bianca Lassen for en individuel aftale om gennemgang af dokumenterne sammen med hende. Der bliver lavet en flytterapport, hvor antal flyttekasser fra lejemålet noteres, samt særlige forhold. Beboer skal kvitterer på rapporten, som er en aftale mellem beboeren og flyttefirmaet. Bianca afsluttede med at præsenterede flyttefirmaet der er Universal transport & flytteforretning ApS. Flyttekasser vil blive leveret cirka 3-4 uger før fraflytning. Hvis den enkelt beboer ikke har modtaget tilstrækkelig antal flyttekasser, udleveres flere hos varmemesteren. Det er bedre, at bede om flere flyttekasser end at overfylde dem man har modtaget. Bianca gjorde opmærksom på, at beboerne skal huske, at aflevere de udleveret flyttekasser efter tilbageflytning. Hver enkelt beboer vil modtage et brev eller en fra flyttefirmaet for nærmere detaljer omkring fraflytningstidspunkt. 8/14

9 Per Wenneke Afd. 311, bestyrelsesformand Jørn Brynaa Projektleder Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade Fredericia Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade Fredericia Dato Underskrift Dato Underskrift Spørgsmål Spørgsmål er vedlagt som bilag. 9/14

10 Bilag spørgsmål og svar Spørgsmål og svar til punkt nr. 2 - Orientering om projektets stade Der var ingen spørgsmål til dette punkt Spørgsmål og svar til punkt nr. 3 - Præsentation af rådgivere, byggeleder og entreprenører Der var ingen spørgsmål til dette punkt Spørgsmål og svar til punkt nr. 4 - Orientering om renoveringen Spørgsmål: I de 1 værelses lejligheder, kommer der fremadrettet 4 kogeplader fremfor de to der er på nuværende tidspunkt? Svar: Nej. Spørgsmål: Hvis man ikke har vaskemaskine på sit badeværelse, opsættes der så et skab på den plads? Svar: Nej Spørgsmål: Det ovenlys, der opsættes i trappeopgang, er det ikke muligt at få det i køkkenet også? Svar: Det er kun aftalt, at det skal opsættes i trappeopgangen i særlige boligtyper. Spørgsmål: Kommer der inddækning over overskabe i køkkenet? Svar: Nej Efterskrift: Beslutningen er ændret til, at der i køkkener hvor der i dag er inddækninger over køkkenskabene opsættes der inddækninger igen. Spørgsmål: Bliver fliserne i badeværelset matte? Svar: Ja, det er det der er valgt som standard. Spørgsmål: Hvorfor har man valgt, at bibeholde vasken i bryggers/entré? Svar: For ikke at tage en facilitet fra beboerne. Spørgsmål: Hvis haven graves helt op, laves der så en ny have? Svar: Det er ikke alle haver der graves op, og reetablering vil blive aftalt individuel. Spørgsmål: Skal alt i haven fjernes? Svar: Grundlæggende er beboerne nødt til at flytte alle sine haveredskaber, borde, stole mm. Det betyder for det udvendige at plankeværker, terrasser, halvtage, små hegn, udestuer, planter, ja alt du vil bevare som står op ad husene og 2-2,5 mtr. ud skal flyttes. det gælder alle husets sider. Altså indgang, have og gavle. Er en beboer i tvivl om omfang kan Bianca Lassen kontaktes. Spørgsmål: I de to værelses boliger, opsættes der 2 håndvaske på badeværelset, som der er på nuværende tidspunkt? Svar: Nej, der opsættes kun en. 10/14

11 Spørgsmål: Bliver trælofterne i de to værelses malet? Svar: Nej Spørgsmål: Kan man vælge mellem en mørk og en lys granitbordplade? Svar: Nej, byggeudvalget har besluttet, at der skal opsættes mørke granitbordplader. Spørgsmål: Kan komfuret flyttes? Svar: Nej, køkkenindretningen er fastlagt. Spørgsmål: Får vi nye hårde hvidevarer i køkkenet? Svar: Nej, det er ikke en del af renoveringen. Spørgsmål: Får vi snart besked på, hvornår vores have skal graves op, da vi så fraflytter?! Svar: Det er ikke alle haver, der graves op, kun dem hvor det er en nødvendighed. På tidsplanen kan det ses hvornår renoveringen af ens bolig skal pågå. Spørgsmål: Bliver vinduerne i badeværelserne med mat glas? Svar: Ja, det er med i projektet. Spørgsmål: Kan man få glasvæv på badeværelserne i stedet for fliser? Svar: Nej. Spørgsmål: Kommer der kun linoleum i køkkenet og ikke i spiseafdelingen? Svar: Det kommer kun i køkkenet, det kan grundet forskellige gulvhøjder være svært at lægge gennemgående begge steder. Men det er muligt, at tale med håndværkeren om en løsning, som beboeren i så fald selv skal betale for, for den del der går ud over projektet. Spørgsmål: Jeg har vaskemaskine og tørretumbler, hvem tager det ned? Svar: Det tages ned i forbindelse med renoveringen og bliver opmagasineret i perioden, hvis det ønskes. Spørgsmål: Hvor opsættes de nye ovenlysvinduer? Svar: I boliger, som har et trapperum, hvor der ikke er vindue i facaden Spørgsmål: Hvem sørger for at tilslutte opvaskemaskinen? Svar: Entreprenøren. Spørgsmål: Der hvor der er et lille hak ind i taget, kan der komme glastag - som over altanerne? Svar: Nej, dette er ikke konstruktionsmæssigt muligt og beboerne vil også støde hovedet i mod når de går op ad trappen. Spørgsmål: Jeg har en vandskade i bryggerset, laver I det? Svar: Dette skal anmeldes til Boligkontoret Fredericia. Spørgsmål og svar til punkt nr. 5 - Orientering omkring tilkøbsmuligheder Spørgsmål: Får vi skiftet klinker i bryggers/entre? Eller kan det tilkøbes? 11/14

12 Svar: De udskiftes ikke, og grundet en stram tidsplan er det heller ikke muligt at tilkøbe det. Spørgsmål: Kan man tilkøbe vinduet i badeværelset uden mat glas? Svar: Jørn Brynaa undersøger dette. Spørgsmål: Skiftes der gulv i entré? Svar: Nej, kun i køkken, badeværelse og på gæstetoiletter. Spørgsmål: Kan man tilkøbe gulvudskiftning? Svar: Nej, da tidsplanen i forvejen er meget stram. Spørgsmål og svar til punkt nr. 6 - Orientering omkring friarealerne Der var ingen spørgsmål til dette punkt Spørgsmål og svar til punkt nr. 7 - Orientering om byggepladsen Spørgsmål: Skal vi ned af skråningen for at komme på toilet og i bad? Svar: Nej. Billede blev fremvist. Spørgsmål: Arbejdes der fra klokken 7:00 16:00 alle ugens dage? Svar: Nej, kun i hverdagene. Der vil være 3 uger i sommerferieperioden, uge 29, 30 og 31 og hen over julen, hvor der ikke arbejdes. Spørgsmål: Når håndværkerne går på sommerferie forlænges ens renovering så de 3 uger? Svar: Nej, et hus afsluttes inden sommerferien begynder. Spørgsmål: Hvis de starter klokken 7:00 og man ikke har alle sine børn klar, hvad gør de så? Svar: Der arbejdes ikke i alle rum på én gang, så der vil være plads til familien i huset. Spørgsmål: Hvorfor indkalder I ikke alle til vængemøde? Svar: Indkalder ikke dem, der skal genhuses men ellers indkaldes alle. Efterskrift: Det gør vi fremadrettet. Spørgsmål: Vi har stue og køkken i samme rum, skal vi så gøre vores sofa ren hver dag? Svar: Nej, der opsættes en støvvæg i renoveringsperioden. Spørgsmål: Når vi skal flytte ind i boligen, bliver den så rengjort? Svar: Ja, der laves en håndværkerrengøring. Spørgsmål: Skiftes vores hoveddør? Svar: Ja. Spørgsmål: Hvordan kommer vores hoveddør til at se ud? Svar: Den nye hoveddør er med 3 ruder med mat glas. Spørgsmål: Vil det sige, at små børn skal rende helt hen i toiletvognen om natten hvis de skal på toilet? 12/14

13 Svar: Som udgangspunkt ja. Men tal med Boligkontoret Fredericia om en individuel løsning. Spørgsmål: Hvilken størrelse fliser opsættes der? Svar: I køkken 10 x 10 cm og på badeværelserne 30 x 30 cm på gulv og 15 x 15 cm på vægge. Spørgsmål: Skal vi pakke alt vores Hi Fi udstyr væk? Hvad nu hvis det forsvinder under renoveringen? Svar: Der kommer en kode på døren, så der ikke er tilgang for andre end boligens beboer og håndværkerne i perioden. Jørn Brynaa undersøger, hvordan man skal forholdes sig i forhold til sin forsikring. Spørgsmål: Hvornår skiftes ventilationsanlægget? Svar: i forbindelse med tagrenoveringen. Spørgsmål: Hvis en beboer har et grønt soveværelse, hvad gør I så? Svar: Maleren vil forsøge at ramme farven så godt det kan lade sig gøre. Spørgsmål: Hvor lang tid er håndværkerne i hver lejlighed? Svar: Cirka 8 10 uger. Spørgsmål: Når de kommer ind og skifter vinduerne, hvor lang væk fra facaden skal møblerne så flyttes og skal faste skabe også flyttes? Svar: Møbler flyttes en meter væk fra facaden og faste skabe må gerne blive stående. Spørgsmål: Skal vi ikke genhuses mens at der skiftes vinduer? Svar: Nej, dette er en meget kort periode. Spørgsmål og svar til punkt nr. 8 - Orientering om ikke genhusede beboeres klargøring til renoveringen Spørgsmål: Skal vi pille vores terrasse op? Svar: Aftales individuel. Spørgsmål: Vi har et gammelt komfur, udskiftes det? Svar: Nej, udskiftning af hårde hvidvarer er ikke en del af renoveringen. Spørgsmål: Vi har ikke mulighed for at få vand mens I renoverer? Svar: Nej, det arbejdes på en løsning. Spørgsmål: Fjerner i vores hæk? Svar: Ja, og der etableres en ny. Spørgsmål: Hvor skal vi smide vores vand fra opvasken af? Svar: I kan evt. vaske op i beboerhuset. Spørgsmål: Det er ikke alle der bor på et vænge, kommer der så ikke et mødet til os? Svar: Der kommer naturligvis et møde alligevel. 13/14

14 Spørgsmål: Vi har en fliseterrasse, erstatter i den hvis den ødelægges. Svar: Det skal aftales individuelt. Spørgsmål: Holder den huslejeforhøjelse I har varslet? Svar: Ja. Spørgsmål: Vil man tackle problemerne ordentligt hvis de opstår. Svar: Ja, med dialog mellem beboerne, håndværkerne mfl. Spørgsmål og svar til punkt nr. 9 - Orientering omkring genhusning Spørgsmål: Det er før blevet sagt, at istandsættelsen vil tage 6 uger, men nu siger i pludselig 10 uger? Svar: De fleste beboere skal genhuses i 8 uger, men der vil være beboere, der skal genhuses i 10 uger. Spørgsmål: Hvis man, af familiemæssige årsager, vælger at fraflytte sin bolig under renoveringen, får man så sin husleje tilbage? Svar: Beboere i 1 og 2 værelses har mulighed for selv at sørge for genhusning, mod kompensation, der svarer til nettohusleje. Dette er ikke muligt for øvrige beboere. Spørgsmål: Skal opvaskemaskinen opmagasineres? Svar: Ja. Spørgsmål: Skal havemøblerne opmagasineres? Svar: Det skal aftales individuelt. Spørgsmål: Er der gardiner i genhusningslejligheden? Svar: Ja Spørgsmål: Hvornår skal jeg sove når jeg arbejder nat og de larmer om dagen Svar: Det skal aftales individuelt, du kan evt. benytte gæsteværelset. Spørgsmål: Vi vil gerne genhuses i Erritsø, gerne på Møllebo? Svar: Vi vil gerne bruge beboernes penge bedst muligt ved at genhuse i de lejligheder, der allerede står til rådighed. Det er dyrt, at sætte gardiner, lamper mm. op for en enkelt lejer. Spørgsmål: Bliver vi genhuset hvor vi må have hund? Svar: Ja, hvis Boligkontoret Fredericia er bekendt med, at I har hund. Spørgsmål: Bliver festlokalet lukket helt ned? Svar: Nej, det kan fortsat lejes. Spørgsmål: Jeg kan ikke undvære en nøgle til håndværkerne. Svar: Det findes der en løsning på. 14/14

VEL KOM MEN ORIENTERENDE BEBOERMØDE

VEL KOM MEN ORIENTERENDE BEBOERMØDE VEL KOM MEN TIL ORIENTERENDE BEBOERMØDE Velkomst ved afdelingsformand Per Wenneke Aftenens program Aftenens program Orientering om projektets stade v. Projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia.

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd. 406. 10. september 2015

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd. 406. 10. september 2015 Velkommen til beboermøde Renovering og ombygning Afd. 406 10. september 2015 Velkomst ved afdelingsformand Tonny Jensen Projektets stade og aftenens program ved projektleder Bent Laursen, Boligkontoret

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 503 var inviteret til mødet, 60 var tilmeldt. Byggeudvalg Jannie Beydoun Byggeudvalgsmedlem

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 503 var inviteret til mødet, 60 var tilmeldt. Byggeudvalg Jannie Beydoun Byggeudvalgsmedlem REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Korskærparken, afdeling 503 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 503 Dato 2013-04-10 Sted Medborgerhuset korskær Referent Jenni Herløv Deltager fra: Beboer Alle

Læs mere

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd marts 2015

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd marts 2015 Velkommen til beboermøde Renovering og ombygning Afd. 307 24. marts 2015 Velkomst ved afdelingsformand Lone Hartung Projektets stade og aftenens program ved projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Længehusene Etape 1, afd. 42! Facader og tagrenovering - Alle længehuse får nye vinduer med udvendig overflade i aluminium (nemt at vedligeholde) og nye døre - Nyt

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 405 var inviteret til mødet, 56 var tilmeldt. Byggeudvalg Inga Pedersen Afd. 405 bestyrelsesformand

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 405 var inviteret til mødet, 56 var tilmeldt. Byggeudvalg Inga Pedersen Afd. 405 bestyrelsesformand REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Korskærparken, afdeling 405 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 405 Dato 2013-05-08 Sted Medborgerhuset korskær Referent Jenni Herløv Deltager fra: Beboer Alle

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Renoveringen i den enkelte lejlighed vil have en varighed på 8 uger og overordnet forløbe efter følgende plan:

Renoveringen i den enkelte lejlighed vil have en varighed på 8 uger og overordnet forløbe efter følgende plan: Nestlégården, afd. 312 Renovering af bad og køkken Lejerorientering december 2012. Efter det afholdte afdelingsmøde i september måned påbegyndte teknikerne projektarbejdet for den kommende badeværelses-

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Genhusning Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Genhusning som boligselskabet arrangerer...3 Flyttesyn, indskud og anciennitet...5 Dine rettigheder...6

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkenerne skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2 Hvad

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Orienterende beboermøde

Informationsmøde afdeling 214. Orienterende beboermøde Informationsmøde afdeling 214 Orienterende beboermøde Medborgerhuset d. 28. januar 2016 Velkomst ved afdelingsformand Per Hermansen Projektets stade og aftenens program ved projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE - AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE - AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: - Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder 4. Orientering

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder 4. Orientering

Læs mere

Velkommen til infomøde LÆNGEHUSENE AFD.42

Velkommen til infomøde LÆNGEHUSENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved næstformand for afdelingsbestyrelsen John Bæk Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Generel information om længehusene

Læs mere

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg.

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg. REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Sønderparken, afdeling 217 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 217 Dato 2014-01-16 Sted Messe C, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra: Beboere Alle

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Velkommen til infomøde 04 04 2013 ATRIUMHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 04 04 2013 ATRIUMHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Generel information om atriumhusene

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen Indhold Nye vinduer og døre i boligen 4 Nye entrédøre 4 Nye belægninger på altanerne 5 Gavlisolering 5 Kælderdøre

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1 Renovering af Løget By - Løget Høj 45 1 Arbejder på Løget Høj 45, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader Boligen - køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 131 og 137 2. Tidsplan

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens MATERIALEBESKRIVELSE 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

MIDLERTIDIG GENHUSNING

MIDLERTIDIG GENHUSNING Information om MIDLERTIDIG GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19. november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært afdelingsmøde. Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00. Beboerlokalerne i nr. 108. Dagsorden

REFERAT. Ekstraordinært afdelingsmøde. Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00. Beboerlokalerne i nr. 108. Dagsorden REFERAT Ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00 Beboerlokalerne i nr. 108 1. Velkomst Dagsorden 2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 3. Afdelingsbestyrelsens forslag

Læs mere

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING PRAKTISK INFO OM GENHUSNING Oktober 2014 Kære beboere på Gl. Skolevej Hvor var det dejligt at se, at så mange af jer beboere kunne afse en mandag aften til orienteringsmødet om den kommende og nødvendige

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Her får du nogle af svarene! Inden genhusningen modtager du et spørgeskema fra

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Trinekær har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk Fyns almennyttige Boligselskab Vestre Stationsvej 5 5000 Odense

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 23-01-2014 ATRIUMHUSENE AFD.41 ETAPE 1 (LØGET HØJ 1-9 & GRØNNEDALEN 4-8) 1

Velkommen til etapemøde! 23-01-2014 ATRIUMHUSENE AFD.41 ETAPE 1 (LØGET HØJ 1-9 & GRØNNEDALEN 4-8) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Atriumhusene Etape 1, afd. 41! Køkken - Alle køkkener renoveres - Ny gulvbelægning i køkkenet / køkken-alrum Nye udhuse - Alle atriumhuse får nye udhuse Øvrigt -

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle

MATERIALEBESKRIVELSE. 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle MATERIALEBESKRIVELSE 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst

Læs mere

Klargøring af lejemål ved fraflytning

Klargøring af lejemål ved fraflytning Klargøring af lejemål ved fraflytning 1 Huskeliste Det kan være stressende at flytte, og det er nemt at miste overblikket over, hvad der er rengjort og ordnet og hvad der mangler i forbindelse med en flytning.

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Hejrevej 2-10. Afdeling 6. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Hejrevej 2-10. Afdeling 6. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Hejrevej 2-10 Afdeling 6 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7

RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7 Afsnit 5. RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7 BYAGER VÆNGE, 3460 BIRKERØD Hvad er råderet? Råderetten blev indført ved lov i 1993 og ændret i 2005. Råderetten gælder kun de individuelle lejemål, dvs. ikke fællesarealerne.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ SVANELUNDSBAKKEN

ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ SVANELUNDSBAKKEN SVANEN SITUATIONSPLAN MATERIALEBESKRIVELSE Materialer er angivet nedenfor og hvor der kan foretages ændringer i materialevalget, fremgår dette direkte af beskrivelsen. For nogle områder er materialerne

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48

BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48 30. SEPTEMBER 2015 DOMI BOLIG AFD. 10 BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48 ATTENTION: If you don t understand Danish, and you have questions to this

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50 Version 9. februar 2015 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring den store renovering i din boligafdeling.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

Renovering af Dammene s boliger er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål:

Renovering af Dammene s boliger er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål: F A Q Svar på ofte stillede spørgsmål. Renovering af Dammene s boliger er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål: Hvordan får jeg den bedste

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum MATERIALEBESKRIVELSE 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere