Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen"

Transkript

1 REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj, afdeling 311 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 311 Dato Sted Fredericia Idrætscenter, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra: Beboere Alle beboere fra afdeling 311 var inviteret til mødet Byggeudvalg Per Wenneke Gitte Holdersen Hans Jørgen Mathiesen Lotte Overgaard Ralph Adler Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Boligkontoret Jørn Brynaa Bianca Lassen Lis Gregersen Flemming Lorentzen Finn Muus Projektleder Genhusningskonsulent Formand, hovedbestyrelsen Næstformand, hovedbestyrelsen Direktør Dato Rambøll Henrik Bojsen Søgaard Carsten Bjørn Jenni Herløv Projekteringsleder Byggepladsleder Referent Rambøll Danmarksgade 2A DK-7000 Fredericia Entreprenør Lars Schmidt Bo Lykke Jacobsen Herbert Nielsen Jørgen Balle Lars Nielsen Lars Langkilde TC Anlæg A/S Murerfirmaet Nielsen & Rasmussen A/S Petrowsky A/S Lauritz Balle A/S Mikkelsen og Ludvigsen A/S HTH køkkenforum Vejle T F Ref EH JEHS Dagsorden 1. Velkomst v. afdelingsformand Per Wenneke 2. Orientering om projektets stade v. projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia 3. Præsentation af rådgivere, byggeleder og entreprenører 4. Orientering om renoveringen v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll 5. Orientering omkring tilkøbsmuligheder v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll 6. Orientering omkring friarealerne v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll 7. Orientering om byggepladsen v. byggeleder, Carsten Bjørn, Rambøll 8. Orientering om ikke genhusede beboeres klargøring til renoveringen v. projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia 9. Orientering omkring genhusning v. genhusningskonsulent Bianca Lassen, Boligkontoret Fredericia 1/14

2 1. Velkomst v. afdelingsformand Per Wenneke Per bød de fremmødte velkommen til orienterende beboermøde for afd. 311, Hasselhøj. Per foreslog Lis Gregersen som ordstyre, hvilket blev godkendt af de fremmødte. Afdelingens nye varmemester præsenterede sig, varmemesteren for afd. 311 er Jari Sommerstedt. 2. Orientering om projektets stade v. projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia Renoveringen blev besluttet på afdelingsmødet d. 20. november 2012 Økonomien (Skema A) blev godkendt af Landsbyggefonden og Fredericia kommune i december 2012 Projekteringen blev igangsat i februar 2013 Afdelingsbestyrelsen har deltaget aktivt i projekteringsmøder, og haft indflydelse på indretning og materialer Der blev afholdt en workshop i maj 2013 med fokus på friarealerne. Projektet blev sendt i EU-udbud henover sommeren 2013 Licitation blev afholdt d. 28. oktober 2013 Skema B blev godkendt i januar 2014 Der blev lavet entreprisekontrakter med entreprenørerne i februar 2014 Skurbyen er på nuværende tidspunkt ved at være klar til anvendelse Der bliver på nuværende tidspunkt arbejdet i mock-up lejligheden (Holmbjerggårdsvej nr. 113) Renoveringen af det første vænge påbegyndes uge Præsentation af rådgivere, byggeleder og entreprenører Jørn Brynaa præsenterede teamet hos Rambøll, der består af projekteringsleder, VVS -, ventilation-, jord- og el- ingeniører, teknisk assistent samt en byggeleder. De fremmødte entreprenører præsenterede kort deres virksomhed samt deres projektleder. På pladsen vil følgende firmaer være repræsenteret TC Anlæg A/S Murerfirmaet Nielsen & Rasmussen A/S Egil Rasmussen A/S Petrowsky A/S Lauritz Balle A/S Mikkelsen og Ludvigsen A/S HTH køkkenforum Vejle A/S 4. Orientering om renoveringen v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll Henrik B. Søgaard præsenterede renoveringsomfanget 2/14

3 Klimaskærmen: Nye tage med tagsten, tagrender, tagnedløb og udhæng Nye vinduer og døre, lavet af træ/alu, lakeret hvide indvendig og udvendig Omfugning og reparation af murværket mange steder på husene Murværk udskiftes flere steder, da det er ødelagt af murbier eller salt og fugt Der udføres sokkelpuds på bygningerne samt carportene Udvendige bygningsdele: Nyt glastag over altaner, der har til formål at beskytte træaltanerne Renovering af altaner, de males og flere steder renoveres træværket Renovering af skurene hvor dårlige brædder udskiftes og det udvendige træværk males Rottesikring af skurene ved etablering af en betonkant forneden Brandsikring, af de skure hvor der er forbindelse til tagrummet over boligen, så en evt. brand ikke kan sprede sig til boligen Udskiftning af trætrapper til ståltrapper i de 4 etageboliger Udskiftning af træsøjler på carporte og halvtage Udskiftning af lamper ved hoveddøre Etablering af trappe ved hoveddøre for at give bedre tilgængelighed I lejligheden: Køkkener, hvori der opsættes nye køkkenelementer, ny granitbordplade med underlimet vask, nyt armatur og nyt linoleumsgulv Badeværelse, hvori der opsættes nye fliser/klinker på alle overflader, ny bruseniche med termostat blandingsbatteri, nye installationer, gulvstillet toilet med softluk sæde, nyt badeværelsesmøbel med porcelænsvask med nyt armatur, badeværelsesdør udskiftes og der etableres gulvvarmesystem. I nogle boligtyper gøres der på badeværelset plads til vaskemaskine inkl. installationer dertil, samt der monteres nyt teknikskab omkring installationerne. Bryggers (ved hovedindgang) får nyt teknikskab, laminatbordplade med underlimet vask, nyt armatur og plads- samt installationer til vaskemaskine Der vil ikke blive udført plads til tørretumbler, da der ikke kan anvises en plads, uden tørretumbleren vil stå op foran et vindue. Dermed etableres derfor heller ikke aftræk til det fri. Hvis der ønskes tørretumbler i lejligheden, skal det være en kondenstørretumbler alternativt henvises til tørretumblerne i vaskeriet Øvrige tiltag i boligen: Efterisolering af vandrette lofter Nye loftslemme med cylinderlås, således at loftet kun kan tilgås af driftspersonalet Etablering af lystunnel i boliger, som har et trapperum, hvor der ikke er vindue i facaden Udskiftning af vinduesplader til lys granit Malerbehandling af vægge, hvor der udskiftes døre og/eller vinduer Total maleristandsættelse af køkkenerne Malerbehandling af lofter i bad, samt der hvor der udskiftes loftslemme 3/14

4 Nyt låsesystem, med ny nøgle, der passer til både hoveddør, postkasse, skur og vaskeriet Henrik B. Søgaard gjorde opmærksom på, at ønsker en beboer flere vægoverflader malerbehandlet, så skal den enkelte beboer selv kontakte malermesteren og aftale omfang og pris. Beboeren afregner direkte med malermesteren. Installationer i boligerne: Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding og indblæsning i opholdsrum og udsugning i bad, køkken og bryggers, der vil derfor blive ført kanaler rundt i boligen, men disser vil blive forsøgt skjult mest muligt Nye emhætter, med aftræk til det fri. Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer 1 ny røgalarm tilsluttet strømforsyningen i hver bolig Nye ringeklokker tilsluttet strømforsyningen Installationer i terræn: Rensebrønd til hver bolig, der bl.a. giver mulighed for at rense afløbsledningen fra køkkenvasken. Der er behov for, at der graves hul til denne i haverne Udskiftning af vandstophaner, da de gamle i mange tilfælde er rustet fast, dvs. at der kan lukkes for vandet til boligerne i fremtiden, hvis der skulle ske et rørbrud Reparation af kloakledninger og brønde, efter tv-inspektion af samtlige kloaklednigner. Nogle haver vil blive berørt af renoveringen da kloakledningerne i nogle tilfælde er placeret i haverne. Friarealer Udskiftning af lampehoveder på stibelysning, stander bibeholdes. Standerne oprettes hvor det er behov for det. Nogle steder flyttes standerne hvor de er uhensigtsmæssigt placeret Udskiftning af belægninger på gangstier Udskiftning af trapper og gelændere På stamvejen og parkeringsarealer vil der, som det sidste blive udlagt nyt asfalt og parkeringspladserne opstribes på ny Ny indretning af torve med ny belægning, plantekummer og bord/bænke sæt Ny beplantning ud fra MOVE s tegninger, efter ønske fra afdelingen når den endelige byggeøkonomi kendes. MOVE er de 2 landskabsarkitekter, der stod for workshoppen i maj Etablering af legepladser for børn og voksne ud fra MOVE s tegninger, efter ønske fra afdelingen når den endelige byggeøkonomi kendes Beskæring og fjernelse af eksisterende beplantning på skråningerne mod nord hvor det er blevet for voldsomt med tiden. Henrik B. Søgaard fremviste tegninger af 4 forskellige køkkentyper, 4 forskellige badeværelsestyper samt en tegning af gæstetoilettet. 4/14

5 På køkkentegningerne kunne beboerne se, at der er plads til opvaskemaskine i alle køkkentyperne på nær i 1 værelses lejlighederne, et stort antal at underskabene vil blive med skuffer og køleskabet vil blive sat på gulvet. Der vil ikke være mindre skabsplads i fremtiden. På badeværelsestegninger kunne beboerne se, at alle badeværelser indrettes med bruseniche, vask og underskab samt ny belysning over spejlet og på loftet. Henrik B. Søgaard sluttede af med at vise billeder af badeværelses- og gæstetoiletinventar, og gjorde opmærksom på, at billederne kun er informationsbilleder, det vil sige, at der opsættes inventar tilsvarende det fremviste i vaskeriet. I et samarbejde mellem byggeudvalget, Boligkontoret Fredericia, HTH og rådgiver er der blevet udarbejdet et materialevalgskatalog. Materialerne er udstillet i afdelingens vaskeri, hvor beboerne kan se blandt andet lågefarver, trækanter, fliser mm. Hvis en beboer har behov for hjælp til at vælge materialer eller til at forstå materialevalgskataloget kan denne kontakte Bianca Lassen fra Boligkontoret Fredericia. I materialevalgskataloget kan beboerne vælge materialer og tilkøbe for eksempel ekstra skabe. Materialevalgskataloget fremsendes til beboeren 6 8 uger før renoveringen af boligen, beboeren har derefter 2 uger til at beslutte materialer og eventuelle tilkøb. Hvis en beboer ikke afleverer sit materialevalgskataloget indrettes boligen med de standard valg, der er besluttet af byggeudvalget. Henrik B. Søgaard afsluttede med at fremvise en liste over materialevalg. Materialevalgene fremgår af præsentationen fra informationsmødet, som kan findes på Boligkontorets hjemmeside under Renovering/Hasselhøj 5. Orientering omkring tilkøbsmuligheder v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll Henrik B. Søgaard orienterede beboerne om de tilkøbsmuligheder der er, der vil i materialevalgskataloget være en pris på tilkøbene. Tilkøbsmuligheder: Skuffeskab i stedet for hyldeskab kun der hvor der er hul for opvaskemaskine Ekstra overskabe i køkken (afhængig af boligtype) Skab med indbygningsovn og induktionskogeplade Garderobeskabe 10 x 30 cm hvide fliser til køkken og badeværelse (i stedet for hhv. 10 x 10 og 15 x 15 cm) Samt andre mindre tilkøbsmuligheder Tilkøb skal afregnes direkte med Boligkontoret Fredericia inden fristen for aflevering af materialevalgskataloget, så betalingen kan blive registreret inden aflevering af materialevalgskataloget. Er betalingen ikke registreret inden fristens udløb bliver tilkøbene annulleret. 5/14

6 6. Orientering omkring friarealerne v. projekteringsleder Henrik Bojsen Søgaard, Rambøll Henrik B. Søgaard orienterede, at MOVE arkitektur har udarbejdet et forslag til bearbejdning af friarealerne på baggrund af den afholdte workshop, hvor beboerne kom med forslag og input til friarealløsningerne. Henrik B. Søgaard fremviste en tegning over løsningen på tovene, med nyt bord/bænkesæt, nye lampehoveder, nyt ophold mm. Friarealerne vil først blive renoveret om cirka 2 år, og derfor er alle de endelige beslutninger omkring friarealerne ikke endelig besluttet af byggeudvalget, beslutningerne og omfang afhænger blandt andet af den samlede økonomien for renoveringen. 7. Orientering om byggepladsen v. byggeleder, Carsten Bjørn, Rambøll Carsten Bjørn fremviste en tegning, hvorpå beboerne kunne se byggepladsen, byggepladsveje og håndværkerveje. Der vil blive arbejdet i tidsrummet klokken 7 16 i hverdagene, men der kan komme biler, der skal aflæsse materiale midt om natten, dette vil naturligvis blive forsøgt begrænset. I tidsrummet vil der være mere støje i boligområdet end normalt, hvilket der håbes, at beboerne kan acceptere. Stamvejen ind i boligområdet vil i størst muligt omfang blive bibeholdt, men der vil forekomme kørende arbejder derpå i perioder. Carsten Bjørn orienterede også om, at den største udfordring for renoveringen, er det kuperede terræn, der er i afdelingen. For at kunne renovere facader, udskifte vinduer mm. vil der blive behov for at rydde en del af hækken, disse vil naturligvis blive reetableret, men kun til små lave hække, som de købes på planteskolen. Hækplanterne plantes kun i efteråret, derfor vil der i visse tilfælde være en del ventetid på at få hækkene plantet. Carsten Bjørn viste placering af badeværelsesvognene samt en tegning af en badeværelsesvogn. Carsten Bjørn orienterede dertil, at alle der ikke genhuses får deres egen personlige badeværelsesvognene med egen nøgle, beboerne skal derfor selv sørge for toiletpapir mv. samt rengøring under brugsperioden. Vognene rengøres af rengøringsfirma inden de overdrages til en ny beboer. Carsten Bjørn orienterede om, at adgang til skurbyen foregår via Erritsø Mosevej. Håndværkerne skal parkere deres køretøjer på en håndværkerparkeringsplads for at genere beboerne mindst muligt, dog vil håndværkerne have behov for, at køre materialer til og fra bebyggelsen. Der er ingen adgang til skurbyen eller den indhegnede materialeplads for uvedkommende hverken børn eller voksne, da det simpelthen er for farligt grundet tunge køretøjer, tunge materialer mm. Da der vil være naturlige nysgerrige børn tæt ved byggepladsen, skurebyen mm. vil der blive afholdt et børnemøde omkring sikkerhed. Der er arbejdet meget for at sikre et trygt miljø for beboerne under renoveringen, der vil derfor blive opsat skilte og afspærringer, der skal respekteres. Beboerne må ikke berøre maskinerne og stillads under renoveringen, og beboerne bedes være opmærksom på at ma- 6/14

7 skinføreren ikke altid har mulighed for at se personerne på jorden omkring sin maskine under arbejdet, derfor bedes alle beboer holde sig i en passende afstand. For at sikre en rolig afvikling af skolebørn til og fra skole, vil der i perioder blive ændret på vejen til skole, dette vil naturligvis blive skiltet. Der vil under hele renoveringsperioden blive skiltet omkring sikkerhed, veje mm. Der vil i perioder være op mod 50 håndværkere på pladsen, der føres et nøje tilsyn med disse håndværkere, men sker det, at en beboer har en klage, skal denne rettes til Boligkontoret Fredericia og ikke til håndværkerne. Til slut fremviste Carsten Bjørn en overordnet tidsplan for den indvendige renovering, renoveringen af boligerne kommer til at foregå over to omgang en indvendig- og en udvendig renovering. Beboerne, der skal genhuses, vil være genhuset under den indvendige renovering. 8. Orientering om ikke genhusede beboeres klargøring til renoveringen v. projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia Jørn Brynaa orienterende, at der cirka en måned inden opstart på hvert enkelt vænge/gruppe vil blive afholdt et møde for de berørte beboere, hvor de praktiske forhold vil blive gennemgået. Der vil også være mulighed for at afklare individuelle spørgsmål, men ønsker en beboer et personligt møde, kan dette aftales med Bianca Lassen. Der laves en beboertidsplan, som skal følges op af entreprenørerne med beboermeddelelser, som lægges i postkasserne. Der vil komme en skrivelse ud til hver enkel beboere, hvori der er beskrevet praktiske oplysninger som nedpakning af køkkengrej, udlevering af flyttekasser, rengøring af hårde hvidevarer samt flytning af disse, hvordan beboerne skal forholde sig i forhold til badeværelsesvognene, opmagasinering af vaskemaskiner og tørretumbler, tømning af skure, - haver mm. Der vil under renoveringsperioden være mulighed for, at få udleveret en nøgle til fælleshuset, så der er mulighed for at tilberede sin mad der, ønsker en beboer ikke dette, kan der udleveres transportable kogeplader samt denne kan få opsat sit køleskab et andet sted i boligen end køkkenet. Løsningerne aftales individuel med hver enkel beboer. Da det i afdelingen er tilladt at holde hunde, vil der naturligvis også blive sørget for dem under renoveringsperioden. Der kan blandt andet blive opsat en hundegård, hvis hunds ejer ønsker dette, dette aftales individuel med hundens ejer. Det er vigtigt, at hunden er afskærmet for håndværkerne i renoveringsperioden og derfor må hundene ikke lukkes ud i haven, mens der pågår renovering. Jørn Brynaa afsluttede med at orientere, at der skal være adgang til boligen alle hverdage mellem 7:00 og 16:00. For at håndværkerne kan tilgå bolig, vil der blive opsat en nøgleboks som håndværkerne har adgang til. I denne nøgleboks skal der placeres en nøgle til boligen. Hvis beboeren ikke kan undvære en nøgle skal der fremstilles en ekstra. Dette aftales direkte med varmemesteren. 7/14

8 9. Orientering omkring genhusning v. genhusningskonsulent Bianca Lassen, Boligkontoret Fredericia Bianca Lassen orienterede, at der er cirka 30 boliger, hvis beboer skal genhuses, disse beboere vil modtage en genhusningstidsplan. Bianca orienterede om TRYGHEDSPAKKEN, herunder: Genhusningsaftale, der indgås mellem beboer og Boligkontoret Fredericia Midlertidig adresseændring, som beboer skal oplyse til Post Danmark Meddelelse til forsikringsselskab. Bianca vil fremsende en skrivelse, som beboer kan fremsende til sit forsikringsselskab Meddelelse om ændret husleje i forhold til ansøgning om boligydelse Sikring af effekter i skur. Boligkontoret Fredericia tilbyder opmagasinering af beboernes ejendele fra skuret. Internet og tv er etableret i genhusningslejligheden - beboer skal derfor ikke opsige det de har i egen bolig. Alt indbo flyttes af flyttefirma. Hvis der er beboer, der har svært ved at forstå alle de fremsendte dokumenter, kan de kontakte Bianca Lassen for en individuel aftale om gennemgang af dokumenterne sammen med hende. Der bliver lavet en flytterapport, hvor antal flyttekasser fra lejemålet noteres, samt særlige forhold. Beboer skal kvitterer på rapporten, som er en aftale mellem beboeren og flyttefirmaet. Bianca afsluttede med at præsenterede flyttefirmaet der er Universal transport & flytteforretning ApS. Flyttekasser vil blive leveret cirka 3-4 uger før fraflytning. Hvis den enkelt beboer ikke har modtaget tilstrækkelig antal flyttekasser, udleveres flere hos varmemesteren. Det er bedre, at bede om flere flyttekasser end at overfylde dem man har modtaget. Bianca gjorde opmærksom på, at beboerne skal huske, at aflevere de udleveret flyttekasser efter tilbageflytning. Hver enkelt beboer vil modtage et brev eller en fra flyttefirmaet for nærmere detaljer omkring fraflytningstidspunkt. 8/14

9 Per Wenneke Afd. 311, bestyrelsesformand Jørn Brynaa Projektleder Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade Fredericia Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade Fredericia Dato Underskrift Dato Underskrift Spørgsmål Spørgsmål er vedlagt som bilag. 9/14

10 Bilag spørgsmål og svar Spørgsmål og svar til punkt nr. 2 - Orientering om projektets stade Der var ingen spørgsmål til dette punkt Spørgsmål og svar til punkt nr. 3 - Præsentation af rådgivere, byggeleder og entreprenører Der var ingen spørgsmål til dette punkt Spørgsmål og svar til punkt nr. 4 - Orientering om renoveringen Spørgsmål: I de 1 værelses lejligheder, kommer der fremadrettet 4 kogeplader fremfor de to der er på nuværende tidspunkt? Svar: Nej. Spørgsmål: Hvis man ikke har vaskemaskine på sit badeværelse, opsættes der så et skab på den plads? Svar: Nej Spørgsmål: Det ovenlys, der opsættes i trappeopgang, er det ikke muligt at få det i køkkenet også? Svar: Det er kun aftalt, at det skal opsættes i trappeopgangen i særlige boligtyper. Spørgsmål: Kommer der inddækning over overskabe i køkkenet? Svar: Nej Efterskrift: Beslutningen er ændret til, at der i køkkener hvor der i dag er inddækninger over køkkenskabene opsættes der inddækninger igen. Spørgsmål: Bliver fliserne i badeværelset matte? Svar: Ja, det er det der er valgt som standard. Spørgsmål: Hvorfor har man valgt, at bibeholde vasken i bryggers/entré? Svar: For ikke at tage en facilitet fra beboerne. Spørgsmål: Hvis haven graves helt op, laves der så en ny have? Svar: Det er ikke alle haver der graves op, og reetablering vil blive aftalt individuel. Spørgsmål: Skal alt i haven fjernes? Svar: Grundlæggende er beboerne nødt til at flytte alle sine haveredskaber, borde, stole mm. Det betyder for det udvendige at plankeværker, terrasser, halvtage, små hegn, udestuer, planter, ja alt du vil bevare som står op ad husene og 2-2,5 mtr. ud skal flyttes. det gælder alle husets sider. Altså indgang, have og gavle. Er en beboer i tvivl om omfang kan Bianca Lassen kontaktes. Spørgsmål: I de to værelses boliger, opsættes der 2 håndvaske på badeværelset, som der er på nuværende tidspunkt? Svar: Nej, der opsættes kun en. 10/14

11 Spørgsmål: Bliver trælofterne i de to værelses malet? Svar: Nej Spørgsmål: Kan man vælge mellem en mørk og en lys granitbordplade? Svar: Nej, byggeudvalget har besluttet, at der skal opsættes mørke granitbordplader. Spørgsmål: Kan komfuret flyttes? Svar: Nej, køkkenindretningen er fastlagt. Spørgsmål: Får vi nye hårde hvidevarer i køkkenet? Svar: Nej, det er ikke en del af renoveringen. Spørgsmål: Får vi snart besked på, hvornår vores have skal graves op, da vi så fraflytter?! Svar: Det er ikke alle haver, der graves op, kun dem hvor det er en nødvendighed. På tidsplanen kan det ses hvornår renoveringen af ens bolig skal pågå. Spørgsmål: Bliver vinduerne i badeværelserne med mat glas? Svar: Ja, det er med i projektet. Spørgsmål: Kan man få glasvæv på badeværelserne i stedet for fliser? Svar: Nej. Spørgsmål: Kommer der kun linoleum i køkkenet og ikke i spiseafdelingen? Svar: Det kommer kun i køkkenet, det kan grundet forskellige gulvhøjder være svært at lægge gennemgående begge steder. Men det er muligt, at tale med håndværkeren om en løsning, som beboeren i så fald selv skal betale for, for den del der går ud over projektet. Spørgsmål: Jeg har vaskemaskine og tørretumbler, hvem tager det ned? Svar: Det tages ned i forbindelse med renoveringen og bliver opmagasineret i perioden, hvis det ønskes. Spørgsmål: Hvor opsættes de nye ovenlysvinduer? Svar: I boliger, som har et trapperum, hvor der ikke er vindue i facaden Spørgsmål: Hvem sørger for at tilslutte opvaskemaskinen? Svar: Entreprenøren. Spørgsmål: Der hvor der er et lille hak ind i taget, kan der komme glastag - som over altanerne? Svar: Nej, dette er ikke konstruktionsmæssigt muligt og beboerne vil også støde hovedet i mod når de går op ad trappen. Spørgsmål: Jeg har en vandskade i bryggerset, laver I det? Svar: Dette skal anmeldes til Boligkontoret Fredericia. Spørgsmål og svar til punkt nr. 5 - Orientering omkring tilkøbsmuligheder Spørgsmål: Får vi skiftet klinker i bryggers/entre? Eller kan det tilkøbes? 11/14

12 Svar: De udskiftes ikke, og grundet en stram tidsplan er det heller ikke muligt at tilkøbe det. Spørgsmål: Kan man tilkøbe vinduet i badeværelset uden mat glas? Svar: Jørn Brynaa undersøger dette. Spørgsmål: Skiftes der gulv i entré? Svar: Nej, kun i køkken, badeværelse og på gæstetoiletter. Spørgsmål: Kan man tilkøbe gulvudskiftning? Svar: Nej, da tidsplanen i forvejen er meget stram. Spørgsmål og svar til punkt nr. 6 - Orientering omkring friarealerne Der var ingen spørgsmål til dette punkt Spørgsmål og svar til punkt nr. 7 - Orientering om byggepladsen Spørgsmål: Skal vi ned af skråningen for at komme på toilet og i bad? Svar: Nej. Billede blev fremvist. Spørgsmål: Arbejdes der fra klokken 7:00 16:00 alle ugens dage? Svar: Nej, kun i hverdagene. Der vil være 3 uger i sommerferieperioden, uge 29, 30 og 31 og hen over julen, hvor der ikke arbejdes. Spørgsmål: Når håndværkerne går på sommerferie forlænges ens renovering så de 3 uger? Svar: Nej, et hus afsluttes inden sommerferien begynder. Spørgsmål: Hvis de starter klokken 7:00 og man ikke har alle sine børn klar, hvad gør de så? Svar: Der arbejdes ikke i alle rum på én gang, så der vil være plads til familien i huset. Spørgsmål: Hvorfor indkalder I ikke alle til vængemøde? Svar: Indkalder ikke dem, der skal genhuses men ellers indkaldes alle. Efterskrift: Det gør vi fremadrettet. Spørgsmål: Vi har stue og køkken i samme rum, skal vi så gøre vores sofa ren hver dag? Svar: Nej, der opsættes en støvvæg i renoveringsperioden. Spørgsmål: Når vi skal flytte ind i boligen, bliver den så rengjort? Svar: Ja, der laves en håndværkerrengøring. Spørgsmål: Skiftes vores hoveddør? Svar: Ja. Spørgsmål: Hvordan kommer vores hoveddør til at se ud? Svar: Den nye hoveddør er med 3 ruder med mat glas. Spørgsmål: Vil det sige, at små børn skal rende helt hen i toiletvognen om natten hvis de skal på toilet? 12/14

13 Svar: Som udgangspunkt ja. Men tal med Boligkontoret Fredericia om en individuel løsning. Spørgsmål: Hvilken størrelse fliser opsættes der? Svar: I køkken 10 x 10 cm og på badeværelserne 30 x 30 cm på gulv og 15 x 15 cm på vægge. Spørgsmål: Skal vi pakke alt vores Hi Fi udstyr væk? Hvad nu hvis det forsvinder under renoveringen? Svar: Der kommer en kode på døren, så der ikke er tilgang for andre end boligens beboer og håndværkerne i perioden. Jørn Brynaa undersøger, hvordan man skal forholdes sig i forhold til sin forsikring. Spørgsmål: Hvornår skiftes ventilationsanlægget? Svar: i forbindelse med tagrenoveringen. Spørgsmål: Hvis en beboer har et grønt soveværelse, hvad gør I så? Svar: Maleren vil forsøge at ramme farven så godt det kan lade sig gøre. Spørgsmål: Hvor lang tid er håndværkerne i hver lejlighed? Svar: Cirka 8 10 uger. Spørgsmål: Når de kommer ind og skifter vinduerne, hvor lang væk fra facaden skal møblerne så flyttes og skal faste skabe også flyttes? Svar: Møbler flyttes en meter væk fra facaden og faste skabe må gerne blive stående. Spørgsmål: Skal vi ikke genhuses mens at der skiftes vinduer? Svar: Nej, dette er en meget kort periode. Spørgsmål og svar til punkt nr. 8 - Orientering om ikke genhusede beboeres klargøring til renoveringen Spørgsmål: Skal vi pille vores terrasse op? Svar: Aftales individuel. Spørgsmål: Vi har et gammelt komfur, udskiftes det? Svar: Nej, udskiftning af hårde hvidvarer er ikke en del af renoveringen. Spørgsmål: Vi har ikke mulighed for at få vand mens I renoverer? Svar: Nej, det arbejdes på en løsning. Spørgsmål: Fjerner i vores hæk? Svar: Ja, og der etableres en ny. Spørgsmål: Hvor skal vi smide vores vand fra opvasken af? Svar: I kan evt. vaske op i beboerhuset. Spørgsmål: Det er ikke alle der bor på et vænge, kommer der så ikke et mødet til os? Svar: Der kommer naturligvis et møde alligevel. 13/14

14 Spørgsmål: Vi har en fliseterrasse, erstatter i den hvis den ødelægges. Svar: Det skal aftales individuelt. Spørgsmål: Holder den huslejeforhøjelse I har varslet? Svar: Ja. Spørgsmål: Vil man tackle problemerne ordentligt hvis de opstår. Svar: Ja, med dialog mellem beboerne, håndværkerne mfl. Spørgsmål og svar til punkt nr. 9 - Orientering omkring genhusning Spørgsmål: Det er før blevet sagt, at istandsættelsen vil tage 6 uger, men nu siger i pludselig 10 uger? Svar: De fleste beboere skal genhuses i 8 uger, men der vil være beboere, der skal genhuses i 10 uger. Spørgsmål: Hvis man, af familiemæssige årsager, vælger at fraflytte sin bolig under renoveringen, får man så sin husleje tilbage? Svar: Beboere i 1 og 2 værelses har mulighed for selv at sørge for genhusning, mod kompensation, der svarer til nettohusleje. Dette er ikke muligt for øvrige beboere. Spørgsmål: Skal opvaskemaskinen opmagasineres? Svar: Ja. Spørgsmål: Skal havemøblerne opmagasineres? Svar: Det skal aftales individuelt. Spørgsmål: Er der gardiner i genhusningslejligheden? Svar: Ja Spørgsmål: Hvornår skal jeg sove når jeg arbejder nat og de larmer om dagen Svar: Det skal aftales individuelt, du kan evt. benytte gæsteværelset. Spørgsmål: Vi vil gerne genhuses i Erritsø, gerne på Møllebo? Svar: Vi vil gerne bruge beboernes penge bedst muligt ved at genhuse i de lejligheder, der allerede står til rådighed. Det er dyrt, at sætte gardiner, lamper mm. op for en enkelt lejer. Spørgsmål: Bliver vi genhuset hvor vi må have hund? Svar: Ja, hvis Boligkontoret Fredericia er bekendt med, at I har hund. Spørgsmål: Bliver festlokalet lukket helt ned? Svar: Nej, det kan fortsat lejes. Spørgsmål: Jeg kan ikke undvære en nøgle til håndværkerne. Svar: Det findes der en løsning på. 14/14

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere