Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj Kl Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat"

Transkript

1 Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. maj Kl Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen 2 Intern drøftelse Lapidarier vinder frem på mange kirkegårde. Flere sogne har fået den praksis, at alle sten flyttes til lapidariet ved fredningstidens udløb, såfremt gravstedet ikke forlænges. Denne praksis drøftes. 3 Merpris vedr. automatisk ringning i Barrit Sag: Automatisk ringning (gl. sag 1254) (1863) - Barrit Sogn Ifm. afgivelse af ordre vedr. aut. ringning er opdaget at der mangler kr. = ,75 kr. i ansøgningen/bevillingen, man havde ikke været opmærksom på, at trådløs fjernbetjening ikke var incl. i slutprisen fra Thomo. Samlet pris er så ,50 kr. Prisen fra Thubalka er sammenlagt på kr. (ekskl. elarbejde og moms) = kr. - dog foreslår de et mere avanceret ur med en tillægspris på kr. = kr. Tilbuddet fra Kirkeklokken.dk er stadig meget billigt med samlet pris på (ekskl. moms og elarbejde) = ,25 kr. men man har ad omveje hørt, at der kan være problemer med service og Back up. Efter forhandling er aftalt afslag i prisen på kr. = kr., dermed er merprisen 7.768,75 kr. Oprindeligt blev bevilliget kr. Pu har godkendt en tillægsbevilling på kr. Hermed lyder bevillingen på kr. Reduktion i ligningen vil blive tilsvarende forhøjet, hvorefter den vil være kr. pr. år Kan merudgift bevilges, eller skal de to øvrige tilbud genovervejes? Merpris vedr. automatisk ringning i Barrit Nedslag på tilbud fra Thomo 4 Orientering vedr. brug af KIRSAM, Sag: Samarbejde vedr. gravermedhjælper stilling (1766) - Langskov Sogn De seneste år er der indkøbt arbejdskraft hos Det er meddelt mr., at så længe det samlede budget bliver overholdt, kan de selv disponere Referat, Side: 1

2 KIRSAM, der driver kirkegårdene i Ildved, Hvejsel, Kollerup og Vindelev. KIRSAM har leveret særdeles velkvalificeret og effektivt arbejdskraft i.f.m. primært hækklipning og grandækning. Man har medbragt egne håndmaskiner og øvrige hjælpemidler. Timepris har indtil nu været kr. 250, - eksl. moms, fremover hævet til kr. 300, + moms. Vore gravere har været ovenud tilfredse med ordningen. Mr. har afholdt møde om den fremtidige situation og har besluttet at fortsætte samarbejdet med KIRSAM i fht. at indkøbe resourser hos dem trods stigningen i timebetaling. Der skal dækkes 160 timer i Uldum og 650 timer i Langskov. En gravermedhjælper dækker ca. 360 timer i Langskov på normale vilkår. Herefter er et behov på i alt 450 timer, hvilket dækkes ind fra KIRSAM. En time koster ca. kr. 195,- for gravermedhjælper incl. tillæg m.v., og en time hos KIRSAM koster kr. 337,- incl. ½ moms, altså en forskel på kr. 142,-. I alt bliver det kr. 142 x 450 timer = kr ,- dyrere at bruge KIRSAM end at få arbejdet klaret via gravermedhjælpere. Herfra skal trækkes den tid, som mr. mener, at KIRSAM er mere effektive, hvilket kan være svært at sætte tal på, men kan timetallet reduceres med 20 %, hvilket skønnes realistisk, kan beløbet kr ,- reduceres med kr. 337,- x 90 timer = kr ,- til kr ,-. Mr. betragter ordningen som midlertidig, men nødvendig, og meningen er stadigvæk på sigt, at komme med i KIRSAM, med en fremtidig mere effektiv og dermed billigere kirkegårdsdrift. Orientering til PU, vedr. brug af KIRSAM, svar fra HBK 5 Anmodning om rådgivning Sag: Opretning af sten dige ved kirkegård (2017) - Linnerup Sogn Stendiget omkring Linnerup kirkegård er begyndt at skride flere steder, Arbejdet bør laves af professionel. Mr. ønsker rådgivning om, hvorvidt kirkegårdsarkitekten skal vurdere diget, eller hvilke tiltag der skal gøres. Mr. er bedt om at tage kontant til kirkegårdskonsulent Preben Skaarup Anmodning om rådgivning 6 Orgel, Løsning Vision omkring nyt orgel - At løfte og styrke sang og musik ved gudstjenester og kirkelige handlinger. - At bidrager til gode rammer for lokale kirkelige arrangementer i sognet PU anerkender behovet for et andet orgel til Løsning kirke, der er fornuftigt i forhold til rummet, uden at være et koncertorgel. Det er pus opfattelse, at det kan skade ansøgningsprocessen ift. fonde, hvis pu melder et beløb ud på forhånd. PU anbefaler, at mr og provsten indgår i dialog om Referat, Side: 2

3 - At kunne understøtte provstiets mulighed for store arrangementer i kirken i midten - At være et kulturelt attraktivt tilbud, som kan skabe glæde for alle, gennem koncerter og andre musikalske aktiviteter Da der endnu ikke foreligger et projekt, kan vi naturligvis ikke fremlægge et sådant. Men mr's bestræbelse vil gå på et instrument, som kan leve op til ovennævnte. Menighedsrådet er indstillet på at søge projektet delvist dækket af fondsmidler, men er overbevist om, at der er brug for provstiets tilkendegivelse om, hvordan projektet kan støttes med såvel anbefalinger som økonomi. at få udarbejdet et projekt incl. budget, der kan indsendes til stiftets godkendelse og efterfølgende kan bruges til at søge fondsmidler. Når projektet foreligger, vil PU fremsende det til stiftet med den anmærkning, at PU anbefaler projektet under forudsætning af, at udgifterne dækkes af fondsmidler. Herudover skriver pu gerne en anbefaling til brug ved ansøgninger af fondsmidler, hvis det ønskes. Evt. bevilling drøftes 7 Driftsbudget for Sindbjerg sognehus(1) Sag: Mødefaciliteter m.v. (1533) - Sindbjerg Sogn Anslåede driftsudgifter for 2. halvår kr. 1) Varmeudgifter ,00 2) El forbrug 7.000,00 3) Vandforbrug 2.000,00 4) Rengøring indvendig ,00 5) Udvendig,-renholdelse, og vinduespudsning ,00 6) Ekstra kontorudgifter incl. IT telefon m.m ,00 7) Uforudsete udgifter i forbindelse med øgede kirkelige aktiviter,-hensættelser til fornyelser,- vedligeholdelse m.m ,00 Anslåede driftsudgifter i alt ,00 Efter pus erfaring skønnes det anslåede udgiftsniveau til driften at ligge meget højt. Pga usikkerheden har Pu besluttet at refundere driftsudgifter jf. punkterne 1-6 efter de faktiske udgifter for Desuden er pu indstillet på at betale kr. til ekstra aktiviteter i det nye sognehus. ============ Driftsbudget for Sindbjerg sognehus(1) 8 Rammetildeling, Sindbjerg Se bilag og noter, punkt 8 9 Ansøgning Sag: Ansøgning til Kirkelivspuljen (2024) - Sindbjerg Sogn Ansøgning om kr. til underholdning Ligningen for 2016 forhøjes med kr. til øgede drifts- og aktivitetsudgifter. Mr. bedes lave et særskilt regnskab i 2016 over driftsudgifter for sognegården, og fremsende sammen med regnskab 2016 til brug ved fastsættelse af den fremtidige ligning. Godkendt at bevillige kr. til koncert Referat, Side: 3

4 med Sigurd Barret til indvielse af det nye sognehus Ansøgning 10 Graverfaciliteter ved Stouby kirke, indledende bemærkninger Sag: Graverfaciliteter ved Stouby kirke (2015) - Stouby Sogn Efter påbud fra arbejdstilsynet om etablere eget toilet til de ansatte, som ikke deles med offentligheden, har man løst problemet midlertidig ved at opsætte mobil toiletvogn ved graverhuset. Mr. har drøftet, hvordan dette problem bedst løses med en fremtidssikret løsning, som også imødekommer de pladsmæssige udfordringer der også er omkring de øvrige graverfaciliteter og maskinopbevaring. Det lægges op til at nedlægge det eksisterende kapel og inddrage det til opdaterede faciliteter. Samtidig kan der skaffe lidt mere tiltrængt plads til værksted og maskiner.på den måde kan man blive inden for de eksisterende bygninger og behøver ikke placere en ny bygning i kirkens nærområde. Det er meddelt mr., at pu er positivt indstillet, så der kan arbejdes videre med projekt og overslag Mr. ønsker tilkendegivelse om pus holdning til ideen om at nedlægge kapellet. Graverfaciliteter ved Stouby kirke, indledende bemærkninger Anmodning om svar vedr. pu holdning 11 Ansøgning Energipulje Sag: Ansøgning Energipulje (2021) - Øster Snede Sogn Efter erstatning af rørovne under bænke ifm frigørelse af gulvareal er opstået problemer med tilstrækkelig opvarmning af området omkring koret. Der er indhentet tilbud på nyt varmestyringsanlæg, som vil kunne spare ca. 30% af strømudgiften og indtjeningen vil sandsynligvis kunne indtjenes i løbet af ca. 2 år. Pris incl. el kr. incl. moms Pu har godkendt at refundere kr. til nyt varmestyringsanlæg af energipuljen. VS: Ansøgning Energipulje 12 Tilbud på orgeludvidelse Sag: Udvidelse af orgel (1534) - Øster Snede Sogn Der er kommet 3 tilbud på digital udvidelse af I anerkendelse af, at Øster Snede har ventet meget længe på en orgelløsning, og fordi det vil være interessant at få afprøvet mulighederne med elektronisk orgel, bevilliger pu op til af Referat, Side: 4

5 orglet i Øster Snede 1. L123 er den mindste, men er tidligere brugt på større pibeorgler. ialt kr. incl. moms 2. L228 DK samme som nedenstående men med traditionelt register og større spillebord ialt kr. 3. L 228 med flere variationsmuligheder end L123 ialt kr. incl. moms anlægspuljen til en digital udvidelse af orglet i Øster Snede kirke. Kirkekassens frie midler skal anvendes til orglet (efter udgift til AV-udstyr i kirken, såfremt dette godkendes i stiftet), således at det kun er restudgiften, der betales af anlægspuljen. Tilbud på orgeludvidelse Tilbud 3 Tilbud 1 Tilbud 2 13 Ansøgning Sag: Aale Præstegård - udskiftning af kedel til varmeanlægget (2016) - Aale Sogn Varmeanlæg i præstegården er lidt underdimensioneret efter indrettelse af 1. sal. Desuden er kedlen nu begyndt at lække vand og bør udskiftes. Der er 2 muligheder: - en traditionel kedeludskiftning (større dimension), skønnet pris til kr, - etablering af et jordvarmeanlæg, skønnet pris kr Konkret tilbud på jordvarmeløsning indhentes, splittet op med og uden sognehus. Det skal være et anlæg der evt. kan udbygges senere, hvis det vælges ikke at tage sognehuset med i første omgang. Desuden pris på ny gasvarmekedel til præstegården. Og undersøgelse af effektiviteten af jordvarme i.f.m. eksisterende varmeanlæg (radiatorer) Ansøgning Yderligere oplysninger udbedes 14 Henvendelse fra Dansk Dronefoto Sag: Kirkegårde generelt 2015 (2022) Dansk Dronefoto har haft en foto-opgave i Barrit/Vrigsted. Firmaet foreslår et samarbejde om præsentation af provstiets kirker m.v. Der er sendt eksempler på fotos (kan ses i sag 2022). Priser Flyvning (optil 30 minutter) inkl. 3 redigerede billeder 899 kr. = 1.123,75 Flyvning (optil 60 minutter) inkl. 5 redigerede billeder kr. = 1.748,75 kr. Fotos ved events (pr. time, min. 2 timer, + redigering) 599 kr. = 748,75 kr. Man kan evt. gå sammen om bestilling. Ved min. 4 opgaver/motiver på samme lokation, tilbydes billeder til 349 kr./stk. = 436,25 kr. Kørsel efter statens 2015-takst 3,70 kr/km. Referat, Side: 5

6 For større opgaver kan laves tilbud. Foto-dokumentation, Dansk Dronefoto Priser, Foto-dokumentation 15 Bygningstekniker Sag: Bygningstekniker (1541) Efter meddelelse om, at en evt. bygningstekniker vil skulle ansættes som kirketjener, skal det drøftes, om andre muligheder skal afsøges. F. eks. aftale med firma eller Energitjenesten. Verner og HBK undersøger muligheder Der tages kontakt til 2 firmaer Brev fra Carsten Vejborg Bem. fra Jacob Lysemose kvartalsrapport, PUK Sag: Budget 2016, PUK (2019) Ikke-budgetterede udgifter til løn, kirkelige aktiviteter, skyldes ansættelse af skolekirkemedarbejder pr Lønnen føres under dette formål. Midler er til rådighed i PUKkassen fra tidligere budgetår. 1. Kvartalsrapport, Budget, formål 17 PUK budget 2016 Sag: Budget 2016, PUK (2019) Budgettet er godkendt med en ligning på kr. Budgetskema 18 Samlet økonomioversigt og kirkeskatteprocent Såfremt udmelding fra kommunen bliver reduceret, eller der kommer øgede bevillinger til kirkekasserne, vil der blive skåret i puljerne. Indstilling til kommunen om uændret kirkeskatteprocent Referat, Side: 6

7 Orientering 19 Tilsagnsbrev fra Kirkeistandsættelsesordnignen 2015 Sag: Renovering af As kirke (1779) - As Sogn KM har meddelt, at der bevilliges ,50 kr. af kirkeistandsættelsesordningen til renovering af As kirke. Hurra! Tilsagnsbrev fra Kirkeistandsættelsesordnignen Parkeringsplads, tilstrækkelig afvanding Sag: Restaurering af p-plads (1864) - Barrit Sogn Mogens Svenning har undersøgt dimensionerne og rørføringen vedr. afvanding fra parkeringspladsen i Barrit. Iflg. Mogens Svenning er afvandingen tilstrækkelig. Herudover undersøges nu med tv-inspektion, om der er tilstoppede rør eller brud på rør, så dette i givet fald vil kunne blive repareret inden den nye parkeringsplads anvendes. Arkitektfirmaet står for den første undersøgelse samt tilrettelæggelse af tv-inspektion. Selve tvinspektionen betales sammen med det øvrige projekt af 5% midlerne Mødenotat HBK og Mogens svenning Korrespondance HBK og Mogens Svenning Billeder af kloak fra Mogens Svenning 21 Godkendelse med bemærkninger Sag: Projektor (1715) - Glud Sogn Stiftet har godkendt projektet om opsætning af projektør. jf. Niels Viums bemærkninger om, at stativet til projektør skal være enkelt og malet i farver tilpasset kirkens inventar. Godkendelse med bemærkninger 22 Fugtproblematik, Klejs 23 Vedr. frostsprængt murværk Sag: Ombygning af Ørum præstegård (1945) - Ørum Sogn Modtaget orientering om tiltag vedr. istandsættelser af problematisk nederste del af murværket der revner og frostsprænges p.g.a. kraftig opfugtning. Det er meddelt mr., at Pu anerkender, at det frostsprængte skal laves, og imødeser tilbud eller overslag vedr. arbejdet hurtigst muligt. Referat, Side: 7

8 Orientering Konklusionen er at de områder af murværket der fjernes erstattes af nyt murværk opmuret nøje efter beskrivelser fra Nordisk NHL der leverer produkter til restaureringsarbejder af lignende art, b.l.a. Dybøl mølle og gamle borge etc. Herunder hører opbygning af betonsokkel med murpap som forhindrer opstigning af jordfugt i murværket. Det vil blive en stor bekostelig affære at lade det omfatte al murværk med fremspring.og vi anbefaler derfor at kun det frostsprængte og ødelagte murværk erstattes af nyt, men at der hvor det er muligt bliver etableret lodret overgang til gl. murværk og fotoregistrering, så der ved evt. skader på det tilbageblivende murværk kan udbygges med nyt herfra. Vedr. frostsprængt murværk sv: Vedr. frostsprængt murværk 24 Eventuelt Referat, Side: 8

9 Underskrifter vedr. møde d Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen Hans Ulrik Dige Henning Nielsen Jette Claudi Heller Kjell Palmelund Laursen Søren Kallestrup Verner Rud Nielsen Referat, Side: 9

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Møde med Hedensted Kommune ang. økonomi 2016 2 Møde med Mogens Svenning og Mette Mouritsen

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Hvidbog om Grønt Stift. Energi- og miljøgennemgang. Århus Stift

Hvidbog om Grønt Stift. Energi- og miljøgennemgang. Århus Stift Hvidbog om Grønt Stift Energi- og miljøgennemgang Århus Stift 1 Stiftsudvalget vedrørende Grønt Stift Grøn Kirke er et ambitiøst projekt, der sætter klima, energi og miljø på kirkens dagsorden. Ud fra

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere